Voorwoord, pagina 3 Motorenquiz, pagina 23

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord, pagina 3 Motorenquiz, pagina 23"

Transcriptie

1 motoren inclusief motorenquiz 2011 Voorwoord, pagina 3 Motorenquiz, pagina 23 ABC, pagina 8 ADT, Volkswagen, pagina 15 Bolier, MaK, pagina 11 Cummins Holland, pagina 9 De Maas, Brinkmann & Niemeijer, pagina 14 Equipco, Deutz en Baudouin, pagina 7 Hatz, pagina 13 Kemper en Van Twist, Perkins Marine, Lombardini Marine, pagina 19 L.P. Koster en zn, Farymann, pagina 11 MAN Diesel Benelux, MAN, pagina 15 MAN Rollo, MAN, pagina 9 Marant Motortechniek, FPT, pagina 13 Mitsubishi, pagina 19 MTU Detroit Diesel Benelux, pagina 7 Nagel, John Deere, pagina 14 Padmos, Steyr, pagina 17 Pon Power, Caterpillar, pagina 5 P.J. Brand, SKL, pagina 8 Sandfirden Technics, Scania, Sisu Diesel, pagina 21 Volvo Penta, pagina 4 Wärtsilä, Sulzer, pagina 17 Foto Hajo Olij

2 2 advertentie Zaterdag 25 juni 2011 / Weekblad Schuttevaer Hendrik Ido Ambacht Tel Fax : Internet:

3 voorwoord Weekblad Schuttevaer / Zaterdag 25 juni motoren Geen hiephiephoera-stemming Mijnheer, wat denkt u nou, dat hier nog een motor de deur uitgaat? Ik loop al wat jaren mee en weet u wat het is? Vroeger hadden de schippers geen tijd om te repareren als ze aan het varen waren en geen geld om te repareren als ze stillagen. Maar we verkeren nu in de unieke situatie dat ze hard varen en geen cent verdienen. We hebben het uitgezocht, de vrachtprijs staat momenteel op het niveau van Slaat u de Schuttevaer er maar op na. Nee, er heerst hier geen hiephiephoera-stemming Het zijn zware tijden, zo blijkt wel uit dit letterlijke citaat uit de mond van een scheepsmotorenverkoper in het Rotterdamse. Niemand rekent nog op een snel herstel. De nieuwbouwgolf is voorbij en de vervangingsmarkt heeft last van stroeve bankiers, die hun cliëntèle de duimschroeven hebben aangedraaid door de kredietruimte zoveel mogelijk te beperken. Toch is niet alle hoop vervlogen. De toekomst is aan schone motoren en de importeurs zijn in deze bijlage zonder uitzondering enthousiast over de prestaties op dat gebied van de merken die ze voeren. Een aantal fabrikanten is er zelfs in geslaagd nieuwe types niet alleen schoner, maar ook zuiniger te maken. Iets wat tot dusver steeds problematisch was, want beperking van de uitstoot zou onherroepelijk ten koste gaan van het verbruik. En er is meer: dieselektrische en hybride voortstuwingssystemen zijn hot. Vooral in de lagere vermogens zijn er het afgelopen jaar nieuwe concepten op de markt gebracht. Waarom al dat dieselvermogen inzetten als je toch maar ligt te drijven, schakel over op de elektromotor. Scheelt een sloot brandstof en is comfortabel stil. En varend op de verbrandingsmotor, dient de elektromotor als stroomgenerator voor het boordnet en de accubank. Als dat geen winwinsituatie is Volgens de leveranciers is de investering in een vloek en een zucht terugverdiend dankzij brandstofbesparingen van 5 tot meer dan 20%. In de grote vermogens gloort eveneens een nieuw tijdperk, dat van Liquid Natural Gas (LNG) als brandstof. Aanzienlijk schoner dan gasolie en bovendien een stuk goedkoper. En, ook niet onbelangrijk, de wereldgasreserves zijn zo groot dat we er nog zeker 200 jaar mee toekunnen. Dieselmotoren draaien na een relatief beperkte ingreep prima op LNG en de meest vooraanstaande fabrikanten kunnen al enkele jaren gasmotoren leveren. Het wachten is op de doorbraak in de scheepvaart. De binnenvaarttanker Aragon van Deen Shipping bijt binnenkort het spits af. Grootste probleem lijkt vooralsnog het distributienet voor vloeibaar aardgas. Het moet ijs- en ijskoud worden gekoeld om in vloeibare staat te blijven en dat is voor de gemiddelde bunkerboer langs de hoofdvaarweg een investering die je niet doet voor een klant per dag. Maar strenge milieunormen, investeringssubsidies en lagere verbruikskosten blijken meestal effectief om zo n revolutie te ontketenen. De motorenbranche trilt al van enthousiasme om ermee aan de slag te gaan. Opmerkelijk is trouwens dat al die schoonheid toch nog goeddeels uit motorblokken komt die al in de jaren 70 van de vorige eeuw zijn ontwikkeld. De 3500-serie van Caterpillar bijvoorbeeld, stamt uit 1972 en de Amerikanen zijn daarin beslist niet uniek. In die 40 jaar is de configuratie van de motor natuurlijk enorm veranderd, maar de basis is gelijk gebleven. Ik heb weleens geroepen dat de dieselmotor zijn langste tijd heeft gehad, dat we op het punt stonden de waterstofeconomie binnen te wandelen. Dat was wat overmoedig misschien. De dieselmotor gaat met een nieuwe brandstof en in hybride toepassingen waarschijnlijk nog tientallen jaren mee. Patrick Naaraat Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren (VIV) Een uitdagende toekomst Vorig jaar berichtten we u over een flinke daling in de omzetcijfers voor de verbrandingsmotorensector over Nu ook de cijfers over 2010 bekend zijn, kunnen we concluderen dat we ongeveer terug zijn op het niveau van 2008 met een omzet van circa 1,69 miljard euro. Waarbij 45% van de bedrijven nog met een daling te maken had en 42% met een stijging. Circa 13% van de bedrijven heeft geen verandering meegemaakt. De verwachtingen voor de omzetontwikkeling voor 2010 waren voorzichtig. Slechts 33% ging uit van een stijging; uiteindelijk heeft toch 42% van de bedrijven een stijging gerealiseerd. De prognose voor 2011 geeft een nog positiever beeld. In totaal verwacht zo n 72% van de bedrijven een stijging en slechts 12% een daling. Circa 17% verwacht een gelijkblijvende omzet. Het merendeel van de bedrijven geeft aan dat het aantal vaste en flexibele werknemers gelijk is gebleven, enkele bedrijven hebben zelfs alweer personeel aangenomen. Nog steeds is innovatie een belangrijk onderwerp: 6% van de totale omzet wordt hieraan besteedt. Tot slot is ook het VIV-ledenbestand in 2010 gestegen tot 110 lid-bedrijven, een opvallend resultaat in deze tijd. Elektrisch Als we de publieke opinie mogen geloven, dan rijden we straks allemaal in een hybride of elektrische auto. Gemakshalve wordt aangenomen dat ook de industriële of maritieme verbrandingsmotor kan worden vervangen door een elektrisch of hybride exemplaar. Helaas kunnen niet alle technieken, die in de automotive worden getest, een-op-een worden doorgevoerd in de maritieme of industriële sector. Onlangs namen we deel aan een event waarbij werd gereden in een volledig elektrische auto met brandstofceltechnologie. Een fantastische ervaring; 100 kw in een elektrische auto! Dit vermogen valt echter in het niet bij de vermogens die nodig zijn in de binnenvaart. Deze vermogens zijn minimaal 6 tot 20 keer groter. Voor industriële toepassingen is die factor nog groter. Voor onze sectoren, waarbij grote vermogens nodig zijn, staan deze technieken voorlopig nog in de kinderschoenen en of ze ooit bruikbaar worden valt nog te bezien. Dit betekent dat de verbrandingsmotor de komende decennia niet weg te denken is uit onze samenleving. Een conclusie die werd gedeeld tijdens het VIV-symposium Brandstof tot nadenken in oktober VIV-directeur Marco Kirsenstein. (Foto VIV) Brandstoffen Al geruime tijd worden de mogelijkheden naar alternatieve en vooral schonere brandstoffen onderzocht. We kennen nu de volgende opties: dualfuelmotoren (gas in combinatie met diesel) of biobrandstoffen. Professor De Goey van de TU Eindhoven, tevens VIV-adviseur verbrandingstechniek, bepleit de ontwikkeling van sun- en synthetische brandstoffen. De toekomst zal het ons leren. Maar een meedenkende overheid met een vast meerjarig beleid over deze vraagstukken is een must. Ontwikkeling van nieuwe brandstoffen is één, het logistieke vraagstuk en de juiste infrastructuur, ofwel de hele keten, is twee. Dit kan de industrie niet alleen. De overheid zal een degelijk constructief beleid moeten uitstippelen en dit ook voor de lange termijn, minimaal 10 jaar, moeten uitvoeren. Samenspraak De overheid doet ook zeker goede stappen in die richting, al mist ze soms de mogelijkheid tot het nemen van grote stappen die wij juist nodig hebben. Neem voor de korte termijn bijvoorbeeld de meest voor de hand liggende toepassing van LNG (Liquified Natural Gas) als brandstof in de binnenvaart. In deze sector zijn er al enkele projecten gaande met dualfuel-motoren op gas en diesel. De regelgeving op dit gebied over bijvoorbeeld de veiligheid is nog niet gereed; niet voor de schipper noch voor de bunkerstations. Andere landen in Europa hebben hier al jarenlang ervaring mee, deze kennis kunnen wij ook gebruiken. Gasrotonde Voor de BV Nederland is de overheid druk bezig met de zogeheten gasrotonde. Deze rotonde moet onze gasvoorraad voor de komende decennia veilig stellen. Om dit te kunnen realiseren moeten we kansen benutten door als overheid en bedrijfsleven gezamenlijk te investeren. Indien overheid en bedrijfsleven investeren in een gasbehandelingsfabriek, dan kan LNG vanuit alle landen van de wereld worden geïmporteerd. Na behandeling in deze fabriek heeft het gas eenzelfde kwaliteit als het gas dat we nu al 50 jaar lang kennen. Op die manier voorkomen we dat de wisselende gaskwaliteit schade kan veroorzaken aan de bestaande installaties van eindgebruikers. Bijkomend voordeel is dat de bijproducten - bijvoorbeeld de hogere koolwaterstoffen, die bij de gasbehandeling vrijkomen - kunnen worden verkocht aan de petrochemische industrie. Met de functie van Nederland als gasrotonde-land blijft de aanwezige kennis op het gasgebied behouden en kunnen we in eigen land innoveren en ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. De overheid houdt er tot nu toe een andere menig op na: zij verwacht het onbehandelde gas direct aan de eindgebruiker te kunnen leveren, zonder dat de eindgebruiker daar hinder van ondervindt. Wij werken eraan de overheid te overtuigen van de voornoemde aanpak die volgens de VIV een echte winwinsituatie is. Het inspelen op kennis, innovatie en duurzaamheid is juist in lijn met het Nederlandse topgebieden beleid. Duurzaam Uiteraard speelt duurzaamheid ook binnen onze branche een grote rol. Duurzaamheid in het kader van bijvoorbeeld remanufacturing (herconditioneren van oude installaties en onderdelen). Op 21 juni houden wij een congres over dit onderwerp waar vooraanstaande bedrijven hun visie over deze materie zullen geven. VIV-leden en hun klanten zijn bewust met duurzaam onderhoud bezig. Niet alleen onderhoud volgens het boekje, ook het gebruik van de juiste smeermiddelen en brandstoffen is een bewuste keuze. Daarnaast worden er nog steeds nieuwe motoren op de markt gezet met een zeer laag brandstofverbruik. De meest recente EIA-lijst (energiezuinige voorstuwingsmotoren) voor de binnenvaart laat dit zien (versie 2011 zal binnen enkele weken worden gepubliceerd). De richtlijn voor brandstofkwaliteit (EC 98/70) is vanaf 1 januari 2011 ingevoerd, weliswaar nog een jaar zonder biobijmenging. Voor de binnenvaart is het van groot belang een schoon en goed onderhouden brandstofsysteem te hebben om onder meer sludge en water te kunnen afvoeren uit de brandstofbunkers en zo beter voorbereid te zijn op een brandstof met bio-bijmenging. (zie voor verdere uitleg de notitie dieselbrandstof 2011 op Arbeidsmarkt De opleidingen verbrandingsmotortechnicus niveau 2 en 3 zijn in 2010 gerealiseerd, aan niveau 4 wordt gewerkt. Het is nu belangrijk te zorgen voor meer instroom van leerlingen in de techniek. Toch zijn er nog altijd bedrijven die het arbeidsverloop onderschatten. Kunnen werknemers die jarenlang zwaar reparatie-, service- en revisiewerk aan motoren hebben verricht dat tot hun 66ste of 67ste blijven doen? Moeten we niet rekening houden met het feit dat zij eerder van hun zware werktaken worden ontzien, omdat zij daar fysiek niet meer toe in staat zijn en daarom een minder zware taak krijgen toebedeeld? Als dit inderdaad zo is dan begint de vergrijzingsgolf in onze sector nog eerder dan verwacht! Hoe vangen we dat op? De VIV ontwikkelt momenteel een voorlichtingsprogramma om VMBO- en MBO-technici, zij-instromers, etcetera, te interesseren voor deze fantastische sector. Nu is nog vaak onduidelijk wat het beroep inhoudt en wat de mogelijkheden zijn. Terwijl deze branche juist veel potentie heeft met én een goed salaris én een uitdagende werkomgeving, waar zelfs internationaal werken tot de mogelijkheden behoort. Uitdagingen genoeg! De VIV gaat ze aan! Marco Kirsenstein Directeur VIV

4 4 volvo penta Zaterdag 25 juni 2011 / Weekblad Schuttevaer Jan-Willem Vissers van Volvo Penta: Dieselelektrisch breekt door Door Jacques Kraaijeveld Naam bedrijf : Volvo Penta Europe, Office Benelux Adres : Stationsweg 2 Postcode + plaats : 4153 RD Beesd Telefoonnummer : Faxnummer : : Internet : BEESD Wij zien weer een positieve trend in alle maritieme toepassingen. Het orderboek is al voller dan de totaalomzet over Het verschil is dat er nu alleen nog ad hoc orders worden geplaatst en veel voor de export is. Aan het woord is Jan Willem Vissers, marine salesmanager bij Volvo Penta in Beesd. Marine salesmanager Jan Willem Vissers van Volvo Penta in Beesd. (Foto Volvo Penta) Met het concept van de 1500-tonner M-Factor doorbreekt de Mercurius Shipping Group de trend om steeds sterkere motoren te plaatsen. (Illustratie Mercurius) 2010 is het een jaar geweest waarin de werfactiviteiten zijn teruggelopen en dat was ook bij ons merkbaar, hoewel de hermotoriseringsmarkt in 2010 wel een lichte stijging heeft laten zien. De aandacht voor het kleinere schip en de Energie Investerings Aftrek (EIA) stimuleert de keuze voor hermotorisering in onze motorvermogens. En door de brandstofbesparing die men realiseert van 5 tot 20% is deze investering nog sneller terugverdiend, zeker gezien de huidige brandstofprijzen. Introductie We hebben zojuist de introductie van de Volvo Penta D13 MH en MG op Norshipping in Oslo achter de rug. Die volgt de D12 op en wordt direct op de EIA-lijst opgenomen. Naast het gunstige brandstofverbruik van de D13 is ook de emissie verder teruggedrongen. Hij voldoet namelijk al aan de Tier 3 emissie-eis, zonder gebruik te maken van nageschakelde technieken. De D13 MH voor voortstuwing is leverbaar in vermogens van 400 tot 600 pk en de D13 MG als generatorset van 300 tot 400 kw. De D13 MH is gebaseerd op het 13 liter basisblok, dat binnen alle AB Volvo Group-bedrijven wordt toegepast en in zeer grote aantallen in productie is. Er zijn van dit blok al ruim units op de markt en de productie voor 2011 is verhoogd tot circa units voor het hele concern. De D13 MH en MG completeren de motorenlijn van de powertrain-serie, waardoor zij nu allemaal op dezelfde manier zijn opgebouwd, namelijk met pompverstuivers, distributie aan de vliegwielzijde, tweekringskoelsysteem en een in het midden van het inlaatspruitstuk geplaatste turbo. Hierdoor beschikken al deze motoren over een uitzonderlijk hoog koppel en een bijzonder gunstig brandstofverbruik in het middengebied van de motor, eigenlijk het werkgebied waarin de motor voor meer dan 80% wordt gebruikt. shortsea, luxe jachtbouw, bagger- en onderzoeksvaartuigen. Deze trend in voortstuwing is dus definitief doorgebroken. Minder vermogen De trend om steeds sterkere motoren te installeren in nieuwe schepen wordt nu ook definitief doorbroken door de Mercurius Shipping Group met de introductie van de M-Factor. Deze 85 meter lange, in serie gebouwde 1500-tonner maakt gebruik van de D16 MH met 750 pk als voortstuwingsmotor. De M- Factor wordt standaard voorzien van een compacte katalysator en fijnstoffilter, waardoor alle emissies nog verder worden gereduceerd en dit schip al aan de komende strenge normen voldoet. Het bijzonder gunstige brandstofverbruik van de D16 MH is in verhouding tot een moderne maar sterkere motor, toch al snel 5 tot 10% lager. Dat lijkt weinig, maar scheelt bij een gemiddeld verbruik van 75 liter per uur en 2500 draaiuren toch al ruim 20 kuub gasolie per jaar. Overigens maakt de aanschafprijs van een dieselmotor gemiddeld maar 3 tot 5% van alle kosten uit, die gedurende de levensduur van de motor worden gemaakt. De overige kosten bestaan uit zo n 45% brandstof en 50% onderhoudskosten en daarmee dus van belang om mee te nemen in de besluitvorming. Twin input, single output Een andere, eigenlijk al lang bestaand en beproefd product, waar opnieuw aandacht voor is, is de twin input, single output keerkoppeling, zoals de Masson RSY 200 en 281. Hieraan kunnen twee motoren van maximaal 550 pk worden gekoppeld, op één uitgaande schroefas. Vooral de bedrijfszekerheid speelt een grote rol. Men kan namelijk altijd op één motor, zij het met beperkte snelheid, blijven doorvaren, waardoor een hogere vervoerszekerheid kan worden geboden aan verladers, zelfs met een enkelschroever. Ook op het gebied van onderhoud en brandstof is een besparing te realiseren, omdat er nu gebruik wordt gemaakt van automotive based scheepsmotoren, die schoner, zuiniger en vooral fors goedkoper zijn in aanschaf per pk dan een motor van bijvoorbeeld 1100 pk. Er zijn zelfs serieuze plannen om een keerkoppeling voor drie motoren te ontwikkelen, waardoor het gekoppeld vermogen kan oplopen tot wel 1600 pk. Gekoppeld aan een two speed keerkoppeling kan je zo een forse besparing op brandstof- en onderhoudskosten behalen met een relatief lage investering. Je kunt het schroeftoerental namelijk aanpassen aan het aantal motoren dat naar behoefte is ingeschakeld. We hebben ruime ervaring in meervoudige installaties met zowel keerkoppelingen als snaaraandrijvingen opgedaan. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de binnenvaart, visserij en op een groot aantal veerboten in Scandinavië. De volledig elektronisch gestuurde Volvo Penta-motoren maken het zeer eenvoudig om goed samen te werken en de belasting automatisch te verdelen. Voor de gebruiker voelt het als één motor, maar in de praktijk beschikt hij over twee of zelfs drie motoren en dus over een hogere bedrijfszekerheid. Men krijgt de lagere onderhouds- en brandstofkosten er als extraa tje bij. De markt is zeer geïnteresseerd en het is een kwestie van tijd voordat we de eerste installaties in de binnenvaart zullen gaan zien. Ecotanker Verder zien we diverse ontwikkelingen in de maritieme sector om zowel verbruik als emissie terug te dringen. Zo is in november 2010 de dieselelektrische Ecotanker Amulet in de vaart gebracht. Het schip verbruikt 30 tot 35% minder brandstof dan een gelijkwaardig conventioneel schip. Dat de Amulet dieselelektrische voortstuwing opnieuw op de kaart heeft gezet merken we aan de toenemende vraag naar generatorsets. Momenteel lopen hiervoor zeker 15 tot 20 aanvragen voor verschillende projecten en toepassingen in zowel binnenvaart, De dieselelektrisch aangedreven Ecotanker Amulet. (Foto Volvo Penta)

5 Weekblad Schuttevaer / Zaterdag 25 juni caterpillar Populaire 3500-serie blijft nog zeker 10 jaar in productie Pon Power ziet afzet binnenvaart dalen, maar waterbouw en offshore trekken aan Naam bedrijf : Pon Power BV Adres : Ketelweg 20, Postbus 61 Postcode + plaats : 3350 AB Papendrecht Telefoonnummer : Faxnummer : : Internet : pon-cat.com/scheepvaart Door Hans Heynen PAPENDRECHT De afzet van motoren in de binnenvaart zal dit jaar verder teruglopen. De binnenvaart zit op een dieptepunt en de markt trekt voorlopig niet aan, zegt binnenvaartspecialist Ben Timmerman van Caterpillar-importeur Pon Power. Gelukkig zijn we op veel markten actief. In de maritieme sector trekken natte aannemerij en offshore weer aan en bij Damen zien we een opleving van de vraag. Daarnaast levert Pon Power noodstroominstallaties aan datacenters. Caterpillar introduceert nu ook in de binnenvaart Insight.com. Dit is een systeem voor motorcontrole op afstand. Voordeel is dat je als reder of schipper ziet wat er gebeurt, zonder zelf aan boord te zijn. Andere sectoren vangen het omzetverlies van de binnenvaart dus gedeeltelijk op voor Pon Power, dat in 2009 en 2010 nog een groot aantal motoren leverde aan de binnenvaart. Die waren grotendeels al voor het uitbreken van de crisis in 2008 besteld. Voor ons was 2009 nog een topjaar, zegt Timmerman. De afgenomen vraag naar binnenvaartmotoren heeft ook voordelen. De lange levertijden behoren tot het verleden en we hebben meer tijd voor innovatieve projecten. Een van die projecten betreft de levering van twee bij Pon Power tot dualfuel-motoren omgebouwde 3512 Caterpillar hoofdmotoren voor de 6000 ton metende bunkertanker Argonon van Deen Shipping, die dit najaar in de vaart komt. De motoren draaien voor 80% op aardgas en 20% op gasolie, zegt Timmerman. Die 20% gasolie garandeert een stabiele verbranding en zorgt dat de motoren de koppelcurve van een dieselmotor houden, zodat snel van nullast naar vollast kan worden gegaan als dat nodig is. Ook dan blijft het percentage diesel dat wordt gebruikt 20%. Met kortingen op havengelden, fiscale maatregelen en subsidieregelingen stimuleren overheden het gebruik van schonere motoren en daarmee ook fabrikanten om schonere technieken op de markt te brengen. Ook de ontwikkeling van de dualfuel-motor voor de binnenvaart is erdoor gestimuleerd, zegt Timmerman. De markt zal er veel van leren. Het in de vaart brengen van het eerste op LNG varende binnenschip draagt bij aan de ontwikkeling van de benodigde regelgeving en infrastructuur. Voor de Argonon en de eerste schepen die daarna op LNG gaan varen, moet een veiligheidsstudie worden gemaakt en ontheffing worden aangevraagd. Daarna is dat waarschijnlijk niet meer nodig. Of een op LNG varend schip zonder katalysatoren aan de in 2016 ingaande CCR4 emissie-eisen kan voldoen is nu nog niet te zeggen. Een product dat zeker zonder nabehandelingsinstallatie aan de dan ingaande emissie-eisen voldoet is de Capstone microturbine generator van Pon Power. De microturbine kan volledig op aardgas draaien, maar ook volledig op dieselolie. De turbinegeneratoren zijn leverbaar in vermogens van 30 tot 200 kw. Het is een goed alternatief voor walstroom, zegt Timmerman. Met aardgas is de emissie nul. Omdat de druk in de verbrandingskamer laag blijft, vormt zich bij een turbine geen NOx. Bij gebruik van aardgas komt evenmin fijnstof vrij. Op dieselolie draaiend vormt zich ook geen NOx en is de uitstoot van fijnstof zeer laag. De emissies blijven dan onder de CCR4- norm. De turbine is bovendien stil. Het geluid is 65 db. Dat hoor je buiten niet. Op de Argonon komen twee volledig op aardgas draaiende Capstones te staan. Dieselelektrisch Pon Power is ook betrokken bij de bouw van de door elektrische pods aangedreven dieselelektrische tanker die De Kaap in Meppel bouwt. Daarin komen vier door Caterpillars C18 aangedreven generatoren te staan. Eerder leverde Pon Power de C6.6 generatoren voor een in Parijs varend dieselelektrisch passagiersschip, zegt Max van der Windt. Dit project geeft in de praktijk een zeer duidelijke brandstofbesparing serie blijft De introductie van de C145 als opvolger voor de 3500, wordt op de lange baan geschoven. Er is nog geen behoefte aan, zegt Timmerman, omdat de 3500-serie nog steeds goed presteert. Maar het geeft wel aan dat Caterpillar veel investeert in de toekomst met innovatieve producten. De 3500-serie blijft nog zeker 10 jaar in productie. Dat betekent dat de succesvolle binnenvaartmotor straks 50 jaar in productie is. De eerste, nog mechanische versie van de motor kwam in 1972 op de markt die toen nog werd gedomineerd door mediumspeed-motoren en langzaamlopers. De 3500-serie wordt nog volledig in Amerika geproduceerd. Ook de voor India en China bestemde motoren komen daar vandaan. Nieuwe motor De eerder aangekondigde gemarineerde uitvoering van de C175 dieselmotor is nu ook daadwerkelijk leverbaar. Ik heb de eerste 20 motoren in de fabriek in de Verenigde Staten zien staan, zegt Timmerman. De motor is leverbaar in vermogens van 2000 (V8) tot 4000 kw (V16) bij 1600 en 1800 toeren. Hij is uitgerust met een commonrail brandstofsysteem, een elektronisch managementsysteem, een bovenliggende nokkenas en vier turbo s. Insight.com Na introductie in de kustvaart introduceert Pon Power nu ook Insight.com voor de binnenvaart. Het is een systeem voor motorcontrole op afstand. De Verenigde Tankrederijen (VT) in Rotterdam maakt er als een van de eersten in de binnenvaart gebruik op de nieuwe bunkertanker Vorstenbosch, waarin drie Caterpillars 3516 staan. Voordeel van het systeem is dat je als reder of schipper ziet wat er gebeurt, zonder zelf aan boord te zijn. Je krijgt als eigenaar een overzicht van het brandstofverbruik en alle andere motorgegevens en een waarschuwing als iets met een motor niet in orde is. Het systeem is geschikt voor voortstuwings- en hulpmotoren en maakt gebruik van de bestaande infrastructuur op het schip. Overname MWM Caterpillar kondigde eind vorig jaar aan voor 580 miljoen euro de in Mannheim gevestigde Duitse motorenbouwer MWM over te nemen. Daarvoor is nog wel toestemming van de mededingingsautoriteit in Brussel nodig. MWM bouwt hoofdzakelijk motoren voor de stroomproductie. Caterpillar nam eerder de Duitse motorenbouwer MaK en het Engelse Perkins over. Om goed voorbereid te zijn op de invoering van de strengere emissienormen is Caterpillar een strategische alliantie aangegaan met het Amerikaanse CleanAIR Systems. Caterpillar Populairste typen voortstuwingsmotoren en generatorsets: C kw 1500 tpm C kw 1500 tpm C kw 1800/2300 tpm C kw 1800/2200 tpm C kw 1800/2300 tpm 3500-serie kw 1200/1600/1800 tpm Alle motoren voldoen aan de huidige milieunormen volgens CCR, IMO en Euronorm. Caterpillar generatorsets zijn leverbaar van 11 tot kva. Kijk op pon-cat.com/scheepvaart voor meer informatie. Hier is ook de meest recente Marine Engine Selection Guide te downloaden met het volledige leveringsaanbod. (Service) vestigingen Pon Power Papendrecht Ketelweg 20 Tel Pon Power Aalsmeer Molenvlietweg 18b Tel Pon Power Valkenswaard Dragonder 35, Industrieterrein De Schaapsloop II Tel Pon Power Heerhugowaard Newtonstraat 31 Tel Pon Power Deventer Bergenvaardersstraat 13 Tel Pon Power Groningen Stavangerweg 8 Tel Pon Power Droppoint Den Helder Zwarte Pad 3 Tel

6 6 advertentie Zaterdag 25 juni 2011 / Weekblad Schuttevaer MTU A Tognum Group Brand MTU SERIES 4000 WORKBOAT EDITION Heiner Dettmer, Algemeen directeur B. Dettmer Reederei, Bremen

7 Weekblad Schuttevaer / Zaterdag 25 juni mtu 4000-serie doorontwikkeld op basis van ervaringen uit het veld MTU maakt motoren schoner én zuiniger Door Jacques Kraaijeveld DORDRECHT We hebben het type 4000 doorontwikkeld op basis van ervaringen uit het veld en voorbereid op de toekomstige emissie-eisen, de verwachting voor 2016, zegt Pierre Oom, technisch commercieel medewerker bij MTU in Dordrecht. Aangezien de nieuwe emissienormen hoge eisen stellen aan de verbranding, zijn alle facetten die met het verbrandingsysteem te maken hebben aangepast. Naam bedrijf : MTU Detroit Diesel Benelux Adres : Merwedestraat 86 Postcode + plaats : 3313 CS Dordrecht Telefoonnummer : Faxnummer : : Internet : Opmerkelijk Dit knappe staaltje van dieseltechniek zorgt parallel voor een vermindering van het brandstofverbruik van ongeveer 5%. Een opmerkelijke ontwikkeling tegendraads aan wat de markt gewend is, namelijk dat een lagere NOxen PM-uitstoot gekoppeld is aan een hoger brandstofverbruik. De afname voor het emissie-certificaat hebben emissiewaarden opgeleverd die royaal onder de grenswaarden van CCR2 liggen, namelijk NOx -10% en PM -35%. Met deze 4000-versie, de 03 voor intimi, biedt MTU gebruikers een schone voortstuwer die ook geschikt is voor zwaardere klussen. Oom: Ondernemers in de maritieme sector staan veelal dicht bij de natuur en hebben een sterk ontwikkeld bewustzijn voor milieu en omgeving. Met de Serie 4000 bieden we een robuuste alleskunner, waarbij het belang van milieubescherming en bescherming van de financiële ondernemerssituatie, in tegenstelling tot veel hedendaagse trends, deze keer wel parallel lopen. De zwaarste MTU 4000 V16 levert 2240 kw bij 1800 toeren. (Foto MTU) Oom geeft een opsomming: de cilinderinhoud is vergroot naar 4,77 liter per cilinder. De gemiddelde cilinderdruk ligt nu tussen de 15 en 20 bar, afhankelijk van de motoruitvoering. De grotere cilinderinhoud geeft de motor een hoger koppel, dus een betere respons op de gevraagde krachtafname. De ADEC motorbesturing is van de nieuwste generatie. Deze regelaar is krachtiger, sneller en daardoor beter op zijn taak berekend. Meervoudige injecties per cyclus zijn ook mogelijk, maar bij de huidige instellingen nog niet in gebruik. Het commonrail brandstofinspuitsysteem is vervangen en uitgevoerd in de tweede generatie. De werkdruk is opgevoerd naar 1800 bar. De injectoren zijn van het type LEAD (Low Emission Advanced Diesel) en elk voorzien van een expansieruimte. De roterende hogedrukpomp is vervangen door een lijnpomp met smering vanuit het motorsysteem. De turboladers zijn geoptimaliseerd en voorzien de motor van een 15% hogere inlaatluchtdruk en de nokkenas is aangepast aan de Miller-cyclus, wat een NOx-reductie oplevert van 30%, bij gelijkblijvend brandstofverbruik. Schoon zonder externe nabehandelingstechniek MTU heeft eerder dit jaar een idee gegeven hoe de motoren aan de toekomstige emissie-eisen van EPA Tier 4 interim (Tier 4i) en Tier 4 final (Tier 4f) die in 2015 ingaan, zullen voldoen. De motoren tot 560 kw (750 pk) (400-, 500- en 900-serie) krijgen SCR ureumkatalysatoren. Deze motoren zijn gebaseerd op motoren van Mercedes-Benz. De SCR-techniek maakt het mogelijk ze zuiniger af te stellen, waardoor het brandstofverbruik tot 5% daalt. Deze motoren komen binnenkort beschikbaar voor landtoepassingen. Vanaf 2014 gaan de 1000-, 1100-, en 1500-serie aan Tier 4f-eisen voldoen. Deze motoren worden uitgerust met een uitlaatgas-recirculatiesysteem (EGR), SCR katalysatoren en roetfilters. MTU probeert om de Tier 4f-eisen met deze motoren te halen zonder roetfilter, omdat zo n filter veel plaats inneemt en de motor zwaarder maakt. In 2014 wordt het motorenprogramma van MTU uitgebreid met de nieuwe 1600-serie. De motoren krijgen vermogens tot 730 kw (980 pk). De voor Tier 4f-emissie-eisen ontwikkelde motoren krijgen een geïntegreerde EGR en een dieseldeeltjeskatalysator. Doel is hiermee aan Tier 4f-eisen te voldoen zonder externe nabehandeling van uitlaatgassen. MTU besteedt daarvoor veel aandacht aan de optimalisering van het verbrandingsproces. Een nieuwe generatie 2000 C&I-motoren (561 tot 1163 kw / 752 tot 1560 pk) moet de Tier 4i-emissieeisen ook halen zonder externe nabehandeling van uitlaatgassen. Ondanks de lagere emissies, zouden de motoren 10% minder brandstof verbruiken. De nieuwe 2000-motoren krijgen een tweetraps turbosysteem en een nieuw commonrail brandstofinjectiesysteem. De 12- en 16-cilinderversies van deze motoren komen halverwege 2011 op de markt. Vanaf 2015 moet de 2000-serie aan de Tier 4f-eisen voldoen. Ook die emissie-eisen wil MTU halen zonder externe nabehandelingstechnieken. In 2015 komt de nieuwe generatie 4000-motoren op de markt in Tier 4-uitvoering. Deze motoren (1070 tot 4020 pk) zijn er in 8-, 12-, 16- en 20-cilinderversies. De motoren moeten dan tot 3% minder brandstof verbruiken dan nu en beter presteren. deutz / Baudouin Eén importeur Deutz en Baudouin Door Hans Heynen RIDDERKERK Deutz-importeur Equipco heeft haar naam veranderd in DPS Power. De naamsverandering valt samen met de verwerving van een tweede importeurschap, namelijk voor Baudouin-motoren. Voor deze Franse motoren is een apart bedrijf opgericht dat de naam PTO Power draagt. De bedrijven zijn beide in het voormalige kantoor van Equipco in Ridderkerk gevestigd en hebben dezelfde verkoopdirecteur, Frank van Laar. Het nieuw opgerichte PTO Power verkreeg pas kort geleden het importeurschap voor Baudouin. Baudouin werd in Nederland vertegenwoordigd door Spaarnestad, maar die waren meer gericht op revisie en aftersales, zegt Van Laar. Zij blijven vooralsnog ook service verlenen. Wij gaan ons meer richten op de verkoop. Daarnaast hebben we zelf een 24-uursservice. We hebben regionaal werkende monteurs die in noodgevallen snel ter plaatse zijn en beschikken in Ridderkerk over een werkplaats met een onderdelenmagazijn. Onze monteurs worden opgeleid en gecertificeerd in het trainingscentrum van Deutz en Baudouin en beschikken over de juiste gereedschappen. Verkoopdirecteur Frank van Laar bij een M26 V12 van Baudouin. (Foto Hans Heynen) Na de overname van Baudouin door de Chinese motorenfabrikant Weichai Power, een kleine twee jaar geleden, is de verkoopstrategie van de fabriek weer meer gericht op het opbouwen van een netwerk van importeurs in alle landen. Van Laar kreeg dit jaar op de beurs in Gorinchem een aantal serieuze aanvragen binnen Naam bedrijf : DPS Power / PTO Power Adres : Valkenierstraat 45 Postcode + plaats : 2984AZ Ridderkerk Telefoonnummer : /110 Faxnummer : Internet : Internet : voor het maken van een offerte voor een 12-cilinder motor van Baudouin. We zijn sinds april officieel importeur en hebben meteen motoren besteld, want hebben is verkopen. We kunnen ze uit voorraad leveren. De Baudouins vullen het gamma van Deutz aan. De Deutz-motoren zijn vooral hulpmotoren, de Baudouins zijn voortstuwers. Daarmee kunnen we klanten in de binnenvaart een compleet motorenpakket aanbieden. De 6-, 8- en 12-cilinder M26-motoren van Baudouin zijn allemaal CCR2 gecertificeerd. Ze worden als M26.2-motoren op de markt gebracht, wat aangeeft dat het om een geüpdate versie van de al in 1972 ontwikkelde M26 gaat. De zwaarste, de 12M26.2 levert 1100 pk bij 1800 toeren. Nieuwe Baudouin Baudouin is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe serie motoren, de W-serie, waarvoor basisblokken van Steyr Motors worden gebruikt. Die zullen in de nieuwe fabriek van Baudouin in het Zuid-Franse Cassis worden gemariniseerd. De motoren kunnen inclusief keerkoppeling worden geleverd in vermogens van 126 tot 450 pk. De 6W105M en de 6W126M met vermogens van 185 pk bij 2100 toeren en 300 pk bij 1800 toeren zijn al leverbaar. Deutz 2015M De nieuwe Deutz 2015M, opvolger van de 1015M, is nu ook CCR2 gecertificeerd De elektronisch geregelde V8 turbodiesel is uitgerust met pompverstuivers. Voordeel daarvan is dat er geen hoge druk op de brandstofleidingen staat. De hoge druk wordt pas in de verstuivers opgewekt, zegt Van Laar. De motor levert 500 kw bij 2100 rpm.

8 8 abc Zaterdag 25 juni 2011 / Weekblad Schuttevaer Eeuwfeest ABC valt samen met presentatie nieuw motorconcept Naam bedrijf : Anglo Belgian Corporation NV Adres : Wiedauwkaai 43 Postcode + plaats : 9000 Gent, België Telefoonnummer : +32 (0) : Internet : Door Jacques Kraaijeveld GENT Er is momenteel een sterke toename van aanvragen voor generatorsets, zegt Peter Helbers van ABC in Gent. Hij vervangt sinds kort Jean Pierre Props als marketingcoördinator. En die aanvragen zijn zeer gewenst. Het afgelopen jaar was moeilijk te noemen door de algemene wereldwijde trend in de maritieme sector. Veelal gekenmerkt door onverwachte annuleringen en een toenemende agressiviteit onder de concurrenten. Een andere factor is de financieringswereld, die zeer selectief is in de toekenning van financieringsbudgetten voor de bouw van schepen. Toch hebben we ons kunnen handhaven in dit segment, specifiek in de sector binnenvaart en sleepboten. Drie ABC s DZC drijven in de bunkertanker Vinotra 10 drie schroeven aan. (Foto ABC) Zo is dit jaar het mts Vinotra 10 opgeleverd. Dit bunkerschip van Vinotra werd afgebouwd op de werf van Smits Machinefabriek in Krimpen aan de Lek. Het bijzondere aan deze tanker is dat het een triple-schroever is, en dat het korte tijd het grootste schip was met zijn 135 meter lengte en 22,80 meter breedte en een capaciteit van ton. Dit bunkerschip wordt voortgestuwd met drie ABC DZC motoren van 1326 kw elk. De aandrijving van de schroeven gaat via de Masson Marine reductiekasten type 18000, die een overbrengingsverhouding hebben van 3,407. De DZC-motorenfamilie is de meest verkochte in ons programma en verkrijgbaar als 6- of 8-cilinder in lijn en als 12- of 16-cilinder als V-Motor. De vermogens van deze mediumspeed-motoren gaan van 700 tot 3750 kw met een toerental van 720 tot 1000 toeren per minuut. De karaktereigenschappen van de DZC-familie is het hoge koppel, het lage verbruik, de geringe slijtage van kritische onderdelen, de lage algemene onderhoudskosten en een lange levensduur. Krachtcentrales We hebben, zoals veel andere bedrijven, zeer sterke jaren achter de rug van continue groei met als hoogtepunt 2009, waarin we het grootste aantal motoren ooit stuks - produceerden. Door de wereldwijd sterk afnemende vraag naar dieselmotoren, veroorzaakt door de economisch crisis en het daaruit voortvloeiende productieoverschot aan vrachtschepen, is een stagnatie ontstaan in deze groei. We zijn echter actief in meerdere marktsegmenten, één hiervan is Power. Met name de toenemende vraag voor dieselgeneratoren uit het Midden- Oosten, Afrika en Azië draagt bij aan een verdere stabiele groei. Nieuw concept We werken uiteraard ook aan de toekomst. Sinds januari 2011 zijn de nieuwe verscherpte IMO-regels van kracht met betrekking tot de reductie van de NOx- en SOx-waarden in de uitlaatgassen. Het spreekt voor zich dat de huidige ABC-motoren aan deze nieuwe IMO Tier II-reglementering voldoen. Overigens zijn onze motoren veelzijdig inzetbaar. Recentelijk werd een genset verkocht aan het Leela Kempinski Hotel in India, de installatie werkt met een dual fuel-motor. Deze motor gebruikt diesel als pilot-injectie en gas als hoofdbrandstof. Verder gebruikt men de restwarmte van de uitlaat voor de koelinstallatie en de oliekoeling voor de levering van warm water in het hotel. Verder is momenteel de bouw van de nieuwe 5000 vierkante meter grote productie- en montagehal in zijn eindfase en ons bedrijf zal binnenkort zijn 100-jarig bestaan vieren. Dit zal gepaard gaan met de nodige festiviteiten en de lancering van een totaal nieuw motorconcept. De engineering- en productieafdeling werken al enkele jaren aan deze nieuwe ontwikkeling. Deze nieuwe motor zal ABC een verdere groei in de toekomst garanderen. Nieuwe directie In januari is de algemeen directeur en afgevaardigd beheerder ir. Luc Duyck plotseling overleden. Duyck was de laatste 25 jaar de drijvende kracht en de ziel van ABC en maakte de onderneming groot. Begin april is Ir. Tim Berckmoes aangesteld als zijn opvolger. De nieuwe managing director is geboren in 1971 en werkte al als productie- en technisch directeur bij ABC. Zijn persoonlijkheid, technische ervaring en managementvaardigheden waren de belangrijkste criteria voor zijn benoeming. Hierdoor werd volgens de Belgische motorenfabrikant continuïteit gegarandeerd. skl Nieuw bedrijfspand voor 50-jarige P.J. Brand Turbo s worden core-business Door Jacques Kraaijeveld SPIJKENISSE Wij zijn eind vorig jaar verhuisd. We wisten al lang dat we weg moesten uit Dordrecht en het is er eindelijk van gekomen, zegt Johan de Bruin, sales engineer bij SKL-importeur P.J. Brand. We spreken elkaar een dag na de officiële datum dat het bedrijf 50 jaar geleden werd opgericht. We hebben een taart aangesneden en hebben nog een feestje in het verschiet. SKL lijkt in het bedrijf een beetje naar de achtergrond geraakt. We zijn ons de laatste paar jaar steeds meer gaan richten op onderhoud en reparaties van turbo s. P.J. Brand is het enige geautoriseerde servicestation van KBB in de maritieme sector in de Benelux en is ook een geautoriseerd servicestation van PBS. KBB is Sales engineer Johan de Bruin: We zitten niet meer aan het water, maar zijn in no-time in de Rotterdamse havens. (Foto Jacques Kraaijeveld) een Duitse leverancier de turbo s levert die je onder meer op ABC-, Hyundai Himsen- en MaK-motoren vindt. PBS is een Tsjechische turbofabrikant en onderdeel van MAN. Een sterk punt van deze combinatie is dat we voor zowel de turbo als de motor werkzaamheden kunnen verrichten, zodat de klant met één leverancier zaken doet. Daarnaast doen we ook onderhoud aan andere merken turbo s, zoals ABB en Napier. We stappen aan boord voor onderhoud van een turbo en kunnen zonodig ook meteen even naar de motor kijken. Dat gaat op een natuurlijke manier. We zitten hier niet meer aan het water, zoals in Dordrecht. Maar we zijn in no-time wel in de havens van Rotterdam. Dat heeft zijn vruchten al afgeworpen. We zijn de enige officiële dealer van SKL in Europa en we trekken de hele wereld over om reparaties aan die motoren te verrichten. Ik heb het gevoel dat we het dieptepunt van de crisis wel hebben gehad. We hebben sowieso meer werk. Niet alleen hier, maar ook ver weg. Twee weken geleden zat er twee man in Egypte, eentje in Costa Rica en een ander in Spanje. In juni gaan we met een aantal mensen naar Naam bedrijf : P.J. Brand BV Adres : Maasstr 2-8 Postcode + plaats : 3313 CR Dordrecht Telefoonnummer : Internet : Egypte en ook in juni volgt nog een klus in Ivoorkust. Allemaal voor onderhoud aan motoren en turbo s. We zitten er bovenop. Dat kan ook niet anders. De hele scheepvaart is ad hoc. Als je vandaag niet reageert, dan mis je de boot. Bij P.J. Brand werken 16 medewerkers. De directie is in handen van Martin van Heteren. Het bedrijf maakt deel uit van de Reikon Groep, ook in Spijkenisse gevestigd. De nieuwe vestiging aan de Newtonweg beslaat zo n 4000 vierkante meter. Johan de Bruin ten slotte: We zijn momenteel heel druk. Iedereen is in de running. We zijn bezig met een opdracht voor het onderhoud van 24 turbo s voor een Duitse rederij, dat wil zeggen voor acht schepen. P.J. Brand is dus actief in de binnenvaart en in de zeevaart. Onze laatste klus in Dordrecht was de complete revisie van de SKL hoofdmotor van het ms Lava. Maar zoals ik al zei: turbo s worden onze core-business de volgende 50 jaar.

9 Weekblad Schuttevaer / Zaterdag 25 juni cummins Cummins Holland onderdeel van Europese distributie-organisatie Naam bedrijf : Cummins Holland BV Adres : Olivijn 800 Postcode + plaats : 3316 KH Dordrecht Postbus : 520, 3300 AM Dordrecht Telefoonnummer : +31 (0) Faxnummer : +31 (0) Internet : : Door Hans Heynen DORDRECHT Cummins Holland in Dordrecht maakt sinds kort deel uit van een Europese distributie-organisatie. Vier regionale distributeurs in Europa zijn samengevoegd tot één organisatie en gaan nu verder als Cummins Distribution Europe, zegt Stefan Huisman, als Regional Sales Manager Marine, sinds kort verantwoordelijk voor heel West-Europa in plaats van alleen de Benelux. De regio s behouden hun herkenbaarheid, maar worden centraal geleid. Een collega is verantwoordelijk voor de verkoop in Oost- Europa. Binnen de nieuwe structuur behoudt Cummins haar lokale aanwezigheid om de nationale markten te bedienen voor onder meer de maritieme sector, de offshore en de olie- en gasindustrie. We kennen de taal en zitten dichter op de lokale markt, zegt Huisman. Voordeel van de Europese aanpak is dat we voor leveringen uit de centrale Europese motoren- en onderdelenvoorraad kunnen putten. We kunnen grensoverschrijdend opereren en snel zien of een bepaald type motor of onderdeel ergens op voorraad ligt en die kunnen we dan snel leveren. Wanneer er iets is met een schip in Duitsland of Frankrijk kunnen we er direct een Duitse of Franse monteur op af sturen. De centrale Europese onderdelenopslag bevindt zich in het Belgische Rumst. Onderhoudsmonteur aan het werk. (Foto Cummins) Voor de lokale dealers heeft de Europese aanpak geen gevolgen. De Groot Scheepstechniek in Dordrecht, De Ruyter Service in Nijmegen en Werkhuizen Ketels in Gent blijven in de Benelux dealers voor de maritieme sector. Nieuwbouwgolf Nu de nieuwbouwgolf in de binnenvaart voorbij is moet Cummins Holland het in de Benelux weer meer hebben van hermotoriseringen. Al liggen er natuurlijk nog wel een heleboel casco s op afbouw te wachten, zegt Huisman. Buiten de binnenvaart zijn we actief in andere maritieme markten, zoals de baggerij, sleepvaart, ferry s en offshore. Naast CCR2/IMO2-gecertificeerde elektronische QSK-motoren kan Cummins nog altijd de mechanisch ingespoten KTA-motoren leveren. Hoewel nog niet alle KTA-motoren CCR2 zijn gecertificeerd, verwachten we dit binnenkort wel te kunnen publiceren, zegt Huisman. Nieuwe technieken Cummins investeert momenteel in de ontwikkeling van nieuwe technieken om de emissies te verlagen, waarbij ze nog geen enkele optie uitsluiten. Aardgasmotoren, dualfuel-motoren, uitlaatgassenrecirculatie-systemen (EGR), SCR ureumkatalysatoren en roetfilters zijn allemaal opties om de motoren aan de in 2016 ingaande strenge emissie-eisen voor de binnenvaart te laten voldoen. Met EGR- en SCRsystemen heeft Cummins al veel ervaring opgedaan bij landmotoren, waaronder motoren voor autobussen en trucks. Ook hebben we twee motoren met een SCR-systeem in de binnenvaart staan, zegt Huisman, doelend op de Cummins QSK 38 hoofdmotoren in het ms Anda (135 x 11,45). LNG Cummins ziet LNG ook als een optie. Volledig op LNG draaiende motoren hebben in 2016 geen nabehandeling van uitlaatgassen nodig, omdat ze vrijwel geen NOx en roet uitstoten. In Noorwegen zijn ze daar al veel verder mee. Het gebruik van LNG verspreid zich daar als een olievlek. Cummins heeft zelf aardgasmotoren in de industrie en autobussen staan. Wanneer we zulke motoren op binnenvaartschepen willen gebruiken is er wel een infrastructuur nodig voor de distributie van LNG. Daarnaast zullen servicemonteurs moeten worden omgeschoold voor deze motoren en is bijscholing nodig van de bemanningen. Verkooprecord Hoewel de afzet in Europa stagneerde verkocht Cummins in 2010 wereldwijd aanzienlijk meer motoren dan in De fabrieken draaien nu weer volop. In 2009 verkochten we motoren, vorig jaar Dat is vooral te danken aan de stijgende afzet in de BRIClanden (Brazilië, Rusland, India en China). In onder andere India en China hebben we eigen fabrieken staan. MANRollo MAN Rollo komt met heavy duty-motor Door Hans Heynen ZOETERMEER MAN Rollo in Zoetermeer, importeur van de snellopers van MAN Nutzfahrzeuge AG, toonde op de Construction & Shipping Industry in Gorinchem de medium dutyversie van de twee jaar geleden geïntroduceerde V2862 V12. Deze versie heeft een vermogen van 1400 pk bij 2100 toeren. De heavy duty-versie voor de beroepsvaart is nog niet leverbaar. Hij komt in november op de markt en gaat 900 pk leveren bij 1800 toeren. De V8-versie levert in de heavy duty-uitvoering 600 pk. De motoren worden de komende tijd onder klasse gebracht en voor zee- en binnenvaart gecertificeerd. De op de beurs getoonde medium duty mag 3000 uur per jaar voor 70% tot 80% worden belast. Dezelfde motor is voor light duty leverbaar met een vermogen van 1800 pk bij 2300 toeren. Dan rusten we hem uit met twee turbo s per cilinderbank (sequentiële turbo s), zegt technische ingenieur Koert van der Ploeg van MAN Rollo. De medium- en heavy dutyuitvoeringen hebben één turbo per cilinderbank. Alle versies hebben turbo s met wastegates, waardoor ze ook bij lagere toerentallen al veel lucht aanzuigen om de motor vermogen te laten leveren. De motor is uitgerust met een Bosch commonrail-systeem en heeft een cilinderinhoud van 24 liter. Hij is ontworpen en gebouwd in Neurenberg. Het is geen vrachtwagenmotor, zegt Van der Ploeg. Het is een aparte motorenlijn voor maritieme en industriële toepassingen. De vrachtwagenmotoren gaan niet verder dan een V8. De voortstuwings- en hulpmotoren van MAN voldoen aan de sinds dit jaar geldende IMO Tier II-eisen voor de zeevaart. Naast commonrail-motoren heeft MAN traditionele motoren met een mechanische brandstofinspuiting, zoals de D2866, een zescilinder lijnmotor met een Bosch inspuitpomp. Voor de zeevaart wordt deze uitgerust met een warmtewisselaar en een zeewaterpomp. De heavy duty-versie levert 379 pk (279 kw) bij 1800 toeren en is onder meer geschikt voor visserschepen, veerbootjes en werkschepen. MAN Rollo is voor Nederland ook service- en onderdelenleverancier van de Spaanse motorenfabrikant Guascor. (HH) Naam bedrijf : Man Rollo B.V. Adres : Koraalrood 17 Postcode + plaats : 2718 SB Zoetermeer Telefoonnummer : Faxnummer : Internet : : De medium duty-uitvoering van de MAN D2862 V12. (Foto Hans Heynen)

10 10 advertentie Zaterdag 25 juni 2011 / Weekblad Schuttevaer Dealer schap FPT / IVECO voor Holland Diesel Maassluis T: +31(0) werpt vruchten af. Holland Diesel Maassluis is van oudsher altijd zeer servicegericht geweest en heeft in de afgelopen decennia een indrukwekkend klantenbestand opgebouwd. Vele binnenvaart families kennen HDM als een betrouwbare reparatiepartner voor hun diesels aan boord. Tot eind jaren 90 voornamelijk actief in de Detroit Diesel en MTU "business" maar de laatste jaren zijn de diensten uitgebreid en heeft men het "one shop stopping" principe goed kunnen ontwikkelen. De mannen van Holland Diesel hebben in de afgelopen jaren bewezen ervaren en flexibel te zijn door alle voorkomende merken motoren in onderhoud en reparatie te nemen als de klant daar behoefte aan heeft. Merken als Cummins, Daf, Volvo, CAT en Deutz zijn voor HDM ondertussen geen vreemde merken meer. Deze flexibele inzet heeft er ook toe bijgedragen dat de vraag naar onderhoud en reparatie in de offshore business sterk is aangetrokken. Intussen is het merendeel van de monteurs Offshore gecertificeerd en kan HDM de offshore klant een pakket aanbieden waarbij met één bezoek alle diesels, van de generatoren, pompmotoren tot aan kraanmotoren en rescue vessels, de juiste aandacht krijgen. Deze aanpak heeft de logistieke kosten flink doen dalen. Zeker omdat deze werkzaamheden door HDM in een (eenvoudige en flexibele) contractvorm worden aangeboden met wederzijdse verantwoordelijkheden, is ook de betrouwbaarheid en daarmee de veiligheid van het machinepark op die betreffende eilanden sterk toegenomen. Mede door deze no-nonse wijze van klantgericht aanpakken is HDM, nu een jaar geleden, benaderd door Marant Motortechniek om de markt voor Iveco Motoren extra aandacht te geven. Op de manier die HDM aanspreekt, werkend vanuit de markt bij de klant, met soms letterlijk tot aan de knieën in de modder en niet alleen met stropdas vanachter het bureau. In het afgelopen jaar zijn HDM en Marant steeds nader tot elkaar gekomen en weet men de sterke punten van beide bedrijven optimaal in te zetten. Natuurlijk valt of staat binnen de dieselwereld een succesverhaal met de kwaliteit van de dieselmotor zelf. Het behoeft haast geen nadere uitleg dat het daarmee goed zit. De FPT motoren (Fiat Power Train) zijn gedegen Europese dieselmotoren die wellicht bij de meeste dieselkenners beter bekend zijn onder de naam IVECO. Deze (elektronische) krachtbronnen zijn jaren geleden ontwikkeld en hebben alle fases van kinderziektes en noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen al doorlopen en bevinden zich nu met voorsprong in de voorhoede van "groene motoren". Reeds geschikt voor de strenge milieu eisen van 2016, diverse modellen CCR gecertificeerd, geheel vallend onder de zeer aantrekkelijke "investeringsaftrekregeling" (EIA regeling: ). Kortom techniek van nu en de toekomst maar toch heel erg basic. Geen ingewikkelde elektronica of randcomponenten die een gebruiker eerder afschrikken dan toejuichen. Want het blijft een feit; dieselmotoren draaien zeker in de maritieme sector vaak in moeilijke omstandigheden van vuil, vocht en hitte. Omstandigheden die heel anders zijn dan de mooie laboratoriumomstandigheden waarbij de visueel prachtige elektronica van de diverse motormerken vaak wordt getest en goedgekeurd. Prachtige elektronica die de gebruiker soms tot wanhoop kan drijven als het op cruciale momenten dienst weigert. De schone IVECO motoren zijn daarvan gevrijwaard. Op de IVECO motoren is de elektronica relatief simpel en toch zeer effectief! S lijn/3,0 liter N lijn/4,0 liter N lijn/4,5 liter N lijn/5,9 liter N lijn/6,7 liter C lijn/8,7 liter C lijn/12,9 liter Zeer effectief zijn en praktijk gericht denken; ook de ingrediënten die Holland Diesel Maassluis en Marant Motortechniek samenbrachten en die nu, na een jaar, tot een hele goede en prettige samenwerking met mooie resultaten heeft geleid. In de eerste maanden na het ondertekenen van het contract tussen beide bedrijven zijn er enkele mooie opdrachten behaald voor het leveren van IVECO N45 motoren voor flexibele pompunits aan boord van schepen. De eisen van de klant waren beperkt maar helder: concurrerend, wereldwijde service, NOxen roetuitstoot volgens de laatste normen en korte levertijden. Mede door een goede medewerking met de fabriek in Italië kon HDM in een korte termijn een 10-tal motoren afleveren die aan de gevraagde eisen voldeden. Intussen draaien deze sets naar tevredenheid op diverse locaties en zijn zelfs ingezet tijdens de milieucrisis in Mexico. Nederland heeft assistentie verleend door het leveren van speciale oliebestrijdingsveegar- men waarin deze IVECO-motoren de krachtbron zijn. Intussen heeft HDM een aantal vervolgopdrachten ontvangen voor soortgelijke toepassingen. Het bewijs dat goede ervaringen in de markt tot goede recensies leidt. Goede recensies en mooie referenties zijn de beste stappen naar nieuwe opdrachten. Zowel HDM als Marant weten uit het verleden dat je de markt alleen goed kan bedienen als je goed voorbereid en serieus de zaken oppakt en uitdiept. Stap voor stap, serieus en met visie. De omstandigheden waren zo dat de eerste focus vooral op de "industriële" markt lag. Na enkele maanden heeft HDM de stellige overtuiging dat men er intern klaar voor is om zich te gaan concentreren op de natte sector. Een marktsegment dat net weer andere eisen stelt aan een organisatie dan de droge sector. HDM heeft het logistieke netwerk klaar, de computersystemen draaien, de werkplaats is geoutilleerd en de eerste mensen zijn geschoold. De voorwaarden zijn er om de klant op locatie te ondersteunen en te ontzorgen. De eerste stap in de echte maritieme markt is gezet met het leveren van een voortstuwingsmotor van het type IVECO Cursor motor. Deze motor is ingebouwd in de historische en prachtig verbouwde zeilschoener de "Stortemelk". Op dit voormalige visserschip kan men nu met alle comfort en luxe, prachtige wereldcruises maken. Deze eerste levering smaakte naar meer en de beurs in Gorinchem kwam op het juiste moment. In een goede sfeer kon HDM de IVECO-scheepsmotoren voor commerciële toepassingen aan de markt presenteren. Op de stand stond prominent de Cursor 13-motor die veel bekijks en aandacht trok. Deze 6-cilinderlijn motor met een inhoud van 13 liter en met een continue vermogen van 500 PK bij een bijzonder laag toerental is dé motor waarmee IVECO, HDM en Marant serieuze spelers zullen worden in de binnenvaart. Vele schippers lieten zich graag informeren door onder andere de eigenaar van Holland Diesel Maassluis, Gerard Martens, over de mogelijkheden en oplossingen die deze motor en HDM kunnen bieden. De eerste kennismaking van de markt met deze motor was zeer succesvol en het zal een kwestie van tijd zijn voordat de eerste motor ingebouwd zal gaan worden. Om slagvaardig te kunnen opereren, motoren worden immers in deze tijd van economische voorzichtigheid pas besteld als er sprake is van een stukvaller, heeft HDM besloten om dit type motor op voorraad te houden en toch scherp aan te bieden. Om snel en effectief te handelen kan HDM ook zelf de inbouw verzorgen of de klant / werf persoonlijk met praktische kennis begeleiden. Uitbreiding van de promotie zal zeker te zien zijn op de Europort Maritime beurs in Rotterdam die van 8 t/m 11 November zal plaatsvinden. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Het innovatieve en groene en milieuvriendelijke karakter van de IVECO motor krijgt ook bij HDM de juiste aandacht. Momenteel loopt onder regie van HDM een serieuze test met een van de kleinere IVECO motoren in samenwerking met een hogeschool en een gerenommeerde keuringsinstantie. De resultaten zijn veelbelovend en sterken HDM in de overtuiging dat deze motoren de toekomst vooruit zijn. Buiten deze endurance-testen, wordt er zeer serieus gewerkt aan een ontwikkelingsproject van een Multi-motoropstelling in een binnenvaart voorstuwingstoepassing. Dit zal een revolutionair systeem worden waarbij de negatieve (technische en milieu) aspecten die men ondervindt als men grote zware motoren veelvuldig onder deel last gebruikt, worden voorkomen. Door het toepassen van twee of meer motoren rond de 500 PK heeft men beduidend minder vervuilende uitstoot en (interne) vervuiling en zal men dientengevolge lagere exploitatiekosten hebben. De laatste aanpassingen worden momenteel in het concept verwerkt en de praktijk opstelling wordt voorbereid. Vanuit de markt is er reeds serieuze interesse getoond. Kortom, ondanks dat de economische omstandigheden niet allemaal even rooskleurig zijn in de markt vandaag de dag, ziet HDM voldoende redenen om de toekomst zeer positief tegemoet te zien. De prachtige jaren met letterlijke mooie groene GM motoren zullen plaats maken voor nieuwe mooie jaren met figuurlijk groene IVECO motoren. En niet alleen groen, ook betrouwbaar, degelijk en goed geprijsd. Hollanders blijven natuurlijk altijd kritisch! En om te onderstrepen dat HDM 100% gelooft in de prijs / kwaliteit verhouding van de IVECO motoren heeft men het wagenpark inmiddels uitgebreid met 3 nieuwe IVECO voertuigen! HDM (Holland Diesel Maassluis en Holland Drivelines Maassluis) Govert van Wijnkade EG Maassluis T F

inclusief motorenquiz

inclusief motorenquiz inclusief motorenquiz Inleiding, pagina 3 Motorenquiz, pagina 31 Energiezuinige scheepsmotoren, pagina 29 ABC, Gent: ABC, pagina 13 ADT, Dordrecht: Volkswagen, pagina 25 Beta Marine, Haarlem: Beta Marine,

Nadere informatie

SCHIPPER VERDONK: JE KUNT JE WITTE OVERHEMD ACHTER DE UITLAAT HANGEN DUURZAAM STREMMEN BIJ SLUIZEN LOONT HESTER DUURSEMA: BINNENVAART IS ZEER DUURZAAM

SCHIPPER VERDONK: JE KUNT JE WITTE OVERHEMD ACHTER DE UITLAAT HANGEN DUURZAAM STREMMEN BIJ SLUIZEN LOONT HESTER DUURSEMA: BINNENVAART IS ZEER DUURZAAM Oplage 17.500 exemplaren / jaargang 5 / uitgave maart 2014 PAGINA 7 PAGINA 9 PAGINA 12 PAGINA 13 CORIEN WORTMANN: GELD SLOOPFONDS INZETTEN VOOR VERDUURZAMING DUURZAAM STREMMEN BIJ SLUIZEN LOONT HESTER

Nadere informatie

In dit nummer: Funderingsmachine met eerste Tier 4 Final motor. Onderzoek wijst uit: varen op LNG loont. Major overhaul op zee bij Fairmount

In dit nummer: Funderingsmachine met eerste Tier 4 Final motor. Onderzoek wijst uit: varen op LNG loont. Major overhaul op zee bij Fairmount In dit nummer: Funderingsmachine met eerste Tier 4 Final motor Onderzoek wijst uit: varen op LNG loont Major overhaul op zee bij Fairmount Nummer 1 juli 2014 Jaargang 39 Voorwoord Inhoud Als onderdeel

Nadere informatie

In dit nummer: Mammoet kranen met powerpacks voorzien van Cat C18 s. Innovatie in de binnenvaart. Customer Services verbetert het orderproces

In dit nummer: Mammoet kranen met powerpacks voorzien van Cat C18 s. Innovatie in de binnenvaart. Customer Services verbetert het orderproces In dit nummer: Mammoet kranen met powerpacks voorzien van Cat C18 s Innovatie in de binnenvaart Customer Services verbetert het orderproces Nummer 3 December 2011 Jaargang 37 Voorwoord Inhoud Customer

Nadere informatie

Themabijlage. Fiwado Duurzame partner in de binnenvaart. Shipyard Trico Maakt binnenvaartschepen toekomstbestendig

Themabijlage. Fiwado Duurzame partner in de binnenvaart. Shipyard Trico Maakt binnenvaartschepen toekomstbestendig Themabijlage Duurzaam ondernemen Fiwado Duurzame partner in de binnenvaart Shipyard Trico Maakt binnenvaartschepen toekomstbestendig AiM Slurink Elektrotechniek BV Onderzoek naar resultaten duurzaam varen

Nadere informatie

Innovatie in de zee- en binnenvaart

Innovatie in de zee- en binnenvaart Innovatie in de zee- en binnenvaart 1 2 Innovatie in de zee- en binnenvaart Voorwoord De scheepvaart is een sector waar Nederland trots op mag zijn. De zee- en binnenvaart maken onderdeel uit van een sterk

Nadere informatie

Inhoud. 3 Lloyd s Register kan effi ciënterwerken dan IVW. 5 Het zijn nog steeds goede tijden. 7 Alphatron integreert AIS in rivierrader

Inhoud. 3 Lloyd s Register kan effi ciënterwerken dan IVW. 5 Het zijn nog steeds goede tijden. 7 Alphatron integreert AIS in rivierrader WEEKBLAD Inhoud 3 Lloyd s Register kan effi ciënterwerken dan IVW 5 Het zijn nog steeds goede tijden 7 Alphatron integreert AIS in rivierrader Regelaars die energie besparen 9 Kabeldoorvoer vraagt om aandacht

Nadere informatie

In dit nummer: Noodstroomvoorziening voor datacenter. Smeerolieanalyse kan nu volledig online. M.S. Singa na 100.000 draaiuren topfit

In dit nummer: Noodstroomvoorziening voor datacenter. Smeerolieanalyse kan nu volledig online. M.S. Singa na 100.000 draaiuren topfit In dit nummer: Noodstroomvoorziening voor datacenter Smeerolieanalyse kan nu volledig online M.S. Singa na 100.000 draaiuren topfit Nummer 1 Maart 2012 Jaargang 38 Voorwoord Inhoud Braveheart Shipping

Nadere informatie

In dit nummer: BBA Pumps koopt serie Cat s als prototype. Unilever innoveert met WKK

In dit nummer: BBA Pumps koopt serie Cat s als prototype. Unilever innoveert met WKK In dit nummer: BBA Pumps koopt serie Cat s als prototype Unilever innoveert met WKK Generatorset met GenFlex Design zorgt voor sterk verminderd trillingsniveau Nummer 1 Maart 2011 Jaargang 37 Voorwoord

Nadere informatie

In dit nummer: Insight.com op een locomotief van Mitsui Rail. Nederlandse snijkopzuigers voor de Chinese markt. Trillen tot in Dubai en China

In dit nummer: Insight.com op een locomotief van Mitsui Rail. Nederlandse snijkopzuigers voor de Chinese markt. Trillen tot in Dubai en China In dit nummer: Insight.com op een locomotief van Mitsui Rail Nederlandse snijkopzuigers voor de Chinese markt Trillen tot in Dubai en China Nummer 3 Oktober 2010 Jaargang 36 Voorwoord Inhoud Klappen op

Nadere informatie

VOLVO TRUCKS. H&S Transport. Ero dolor sit io dolorerat, commodo RUD TATUE TET ESSEQUISL INCIL DOLORERAESSI BLA COR AM, QUISSECTEM DO

VOLVO TRUCKS. H&S Transport. Ero dolor sit io dolorerat, commodo RUD TATUE TET ESSEQUISL INCIL DOLORERAESSI BLA COR AM, QUISSECTEM DO VOLVO TRUCKS VOLVO TRUCKS IS EEN UITGAVE VAN VOLVO TRUCK NEDERLAND NR. 1 2009 Ero dolor sit io dolorerat, commodo RUD TATUE TET ESSEQUISL INCIL DOLORERAESSI BLA COR AM, QUISSECTEM DO H&S Transport Totaaloplossing

Nadere informatie

PON IN BEDRIJF. Service met een hoofdletter S JAARGANG 2009. 4 klanten over dienstverlening. De doordachte producten van Pon

PON IN BEDRIJF. Service met een hoofdletter S JAARGANG 2009. 4 klanten over dienstverlening. De doordachte producten van Pon JAARGANG 2009 PON IN BEDRIJF Service met een hoofdletter S Onderhoud op afstand De doordachte producten van Pon Consequent doen wat je zegt 4 klanten over dienstverlening 56720_PON in Bedrijf cover voorstellen.indd

Nadere informatie

VTC-info 9. Zichtbare kwaliteit kees in t Veen tanktransporten. Volvo Truck Center ziet lijnrijders als partners

VTC-info 9. Zichtbare kwaliteit kees in t Veen tanktransporten. Volvo Truck Center ziet lijnrijders als partners VTC-info 9 VTC-info is een uitgave van volvo truck center n Nr. 9 (winter 2009/2010) Volvo Truck Center ziet lijnrijders als partners Zichtbare kwaliteit kees in t Veen tanktransporten Nieuwe maatstaf

Nadere informatie

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC INHOUD Voorwoord Wiert-Jan de Raaf 2 Wethouder Grashoff 3 Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC 10-11 Auto Hoogenboom 12-13 Autobedrijf Victoria 14-15 Ford, Ardea Auto 16-17

Nadere informatie

PON IN BEDRIJF. Service met een hoofdletter S JAARGANG 2009. 4 klanten over dienstverlening. De doordachte producten van Pon

PON IN BEDRIJF. Service met een hoofdletter S JAARGANG 2009. 4 klanten over dienstverlening. De doordachte producten van Pon JAARGANG 2009 PON IN BEDRIJF Service met een hoofdletter S Onderhoud op afstand De doordachte producten van Pon Consequent doen wat je zegt 4 klanten over dienstverlening - 1 - Service is tijd vrijmaken

Nadere informatie

Themabijlage. Green Award groeit gestaag door Composiet, meer dan duurzaam Emissie binnenvaart moet omlaag Innovatieschuur...

Themabijlage. Green Award groeit gestaag door Composiet, meer dan duurzaam Emissie binnenvaart moet omlaag Innovatieschuur... Themabijlage Duurzaam Ondernemen Green Award groeit gestaag door Composiet, meer dan duurzaam Emissie binnenvaart moet omlaag Innovatieschuur... een jaar verder www.axces.com AXCES EMISSION TECHNOLOGY

Nadere informatie

VTC-info 12. Schenk Tanktransport: Wij willen continuïteit. Pieter den Hartogh over de cultuur van een organisatie. Voor de liefhebber Volvo VN 780

VTC-info 12. Schenk Tanktransport: Wij willen continuïteit. Pieter den Hartogh over de cultuur van een organisatie. Voor de liefhebber Volvo VN 780 VTC-info 12 VTC-info is een uitgave van volvo truck center n Nr. 12 (zomer 2011) Voor de liefhebber Volvo VN 780 Schenk Tanktransport: Wij willen continuïteit Pieter den Hartogh over de cultuur van een

Nadere informatie

SHELL VENSTER WEGTRANSPORT MAAKT VAART STEDELIJKE SLIMMIGHEID OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN

SHELL VENSTER WEGTRANSPORT MAAKT VAART STEDELIJKE SLIMMIGHEID OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN SHELL VENSTER 01-2014 3 SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 02 2015 STEDELIJKE SLIMMIGHEID OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN WERELDPRIMEUR OP NOORDZEE DE KROONBORG, EEN

Nadere informatie

DAF in action. Natuurlijk aandacht voor het milieu! DAF Trucks op Bedrijfsauto RAI 2007: Magazine van DAF Trucks N.V.

DAF in action. Natuurlijk aandacht voor het milieu! DAF Trucks op Bedrijfsauto RAI 2007: Magazine van DAF Trucks N.V. DAF in action Magazine van DAF Trucks N.V. nummer 3, 2007 DAF Trucks op Bedrijfsauto RAI 2007: Natuurlijk aandacht voor het milieu! DAF in action in dit nummer 4 DAF Nieuws 6 DAF Trucks op Bedrijfsauto

Nadere informatie

DAF in action. Magazine van DAF Trucks N.V. april 2012. driven by quality

DAF in action. Magazine van DAF Trucks N.V. april 2012. driven by quality DAF in action Magazine van DAF Trucks N.V. april 2012 driven by quality DAF in action DAF in action is een uitgave van DAF Trucks N.V. Redactie: Afdeling Corporate Communications Postbus 90065, 5600 PT

Nadere informatie

EVO directeur uit stevige kritiek

EVO directeur uit stevige kritiek TIJD: 11.30 uur AMELS Leeuwen Room 1 Leeuwen Room 2 Titel Innovatie binnen Amels Samenvatting: Als een van de globale marktleiders op het gebied van luxe jachten heeft Amels de verplichting naar haar klanten,

Nadere informatie

VOLVO TRUCKS TST. Volvo FE. Methaan-Diesel OVERTUIGEND ALTERNATIEF VOLVO TRUCKS IS EEN UITGAVE VAN VOLVO TRUCK NEDERLAND NR.

VOLVO TRUCKS TST. Volvo FE. Methaan-Diesel OVERTUIGEND ALTERNATIEF VOLVO TRUCKS IS EEN UITGAVE VAN VOLVO TRUCK NEDERLAND NR. VOLVO TRUCKS VOLVO TRUCKS IS EEN UITGAVE VAN VOLVO TRUCK NEDERLAND NR. 2 2011 TST Volvo FE Methaan-Diesel OVERTUIGEND ALTERNATIEF VOLVO TRUCKS 2/2011 INHOUD & INLEIDING 7 Mijn Volvo en ik Mijn doorzettingsvermogen

Nadere informatie

schakel Primeur: volvo fm methaan-diesel (LNG)

schakel Primeur: volvo fm methaan-diesel (LNG) De schakel is een uitgave van Nijwa groep B.V. - 2011 - nummer 9 schakel De VOLVO FH16 IS DE PERFECTE TRUCK Loon-, akkerbouw- en transportbedrijf Altena heeft oog voor duurzaamheid Ondernemen moet je zuiver

Nadere informatie

Volop aan het werk in barre tijden, pagina 3 Het staalfeest is over, pagina 5 Internet bezorgt de krant in een oogwenk, pagina 7 Continuïteit, daar

Volop aan het werk in barre tijden, pagina 3 Het staalfeest is over, pagina 5 Internet bezorgt de krant in een oogwenk, pagina 7 Continuïteit, daar Volop aan het werk in barre tijden, pagina 3 Het staalfeest is over, pagina 5 Internet bezorgt de krant in een oogwenk, pagina 7 Continuïteit, daar gaat het om, pagina 9 Spitsenvaart heeft dringend aanwas

Nadere informatie

in gesprek met... de heer Dekker, Vanessa Nieman en Peter Groen Transport compleet

in gesprek met... de heer Dekker, Vanessa Nieman en Peter Groen Transport compleet in gesprek met... de heer Dekker, Vanessa Nieman en Peter Groen Nieuws Transport compleet met Salland Olie en Post mrt 214#9 column Peter nieuws Veel ontwikkelingen Met trots presenteren wij u de nieuwe

Nadere informatie

grundformation up comfort: heet voor je het weet! Direct heet water uit de kraan met de UP Comfort

grundformation up comfort: heet voor je het weet! Direct heet water uit de kraan met de UP Comfort NR. 38 - januari 2010 GRUNDFOS MAGAZINE grundformation I N H O U D up comfort: heet voor je het weet! Direct heet water uit de kraan met de UP Comfort renovatie project de punt Drinkwater bedrijf Groningen

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Totaalaanpak. Trucks. exceptioneel transport. nr.28 juli 2013. loonbedrijf Jennissen. BAS Groep nu ook: www.basgroep.com

Totaalaanpak. Trucks. exceptioneel transport. nr.28 juli 2013. loonbedrijf Jennissen. BAS Groep nu ook: www.basgroep.com nr.28 juli 2013 Basta wordt uitgegeven door BAS groep www.basgroep.com loonbedrijf Jennissen Totaalaanpak loont BAS Groep nu ook: Renault Trucks exceptioneel transport Jennissen inhoud Basta - juli 2013

Nadere informatie

DOSSIER AUTO EN ENERGIE DE KUNST VAN HET REKRUTEREN VAN TOPTALENT MAKKELIJK ASFALT-PRODUCT VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN ZAAIKAPITAAL VOOR INNOVATIE

DOSSIER AUTO EN ENERGIE DE KUNST VAN HET REKRUTEREN VAN TOPTALENT MAKKELIJK ASFALT-PRODUCT VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN ZAAIKAPITAAL VOOR INNOVATIE UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. JULI AUGUSTUS 2013 DOSSIER AUTO EN ENERGIE DE KUNST VAN HET REKRUTEREN VAN TOPTALENT MAKKELIJK ASFALT-PRODUCT VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN ZAAIKAPITAAL VOOR INNOVATIE 2 WIJZER

Nadere informatie

VOLVO GROUP. Kwaliteit en veiligheid Van der Lee Transport. Truck Center Magazine

VOLVO GROUP. Kwaliteit en veiligheid Van der Lee Transport. Truck Center Magazine VOLVO GROUP Truck Center Magazine VOLVO GROUP TRUCK CENTER MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN VOLVO GROUP TRUCK CENTER NR. 2 2014 Kwaliteit en veiligheid Van der Lee Transport De beste basis om te ondernemen

Nadere informatie