RAPPORT VAN EXAMENVRIJSTELLINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT VAN EXAMENVRIJSTELLINGEN"

Transcriptie

1 RAPPORT VAN EAMENVRIJSTELLINGEN VLIEGTUIGTECHNIEKEN 3 de graad tso 1 ste & 2 de leerjaar Dit rapport van examenvrijstelling ondersteunt de aanvraag voor vrijstellingen van de technische kwalificatie VLIEGTUIGTECHNIEKER Vrijstellingsrapport: NAAM SCHOOL VTTK-312 versie 001

2 2

3 Inhoud 1 School Versie controle Kopie Controle Lijst van effectieve pagina s INLEIDING Algemeen Doelstelling Verklaring van naleving Leerplan Verklaring van naleving Module 1 MATHEMATICS Module 2 PHYSICS Module 3 ELECTRICAL FUNDAMENTALS Module 6 MATERIALS AND HARDWARE Module 7 MAINTENANCE PRACTICES Module 8 BASIC AERODYNAMICS Module 11 AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS Module 15 GAS TURBINE ENGINE Overzicht van de herzieningen Lijst der Bestemmelingen

4

5 1 School School: Adres: Tel: Fax: mailadres 5

6 2 Versie controle Referentie Opmerkingen Verantwoordelijke uitgever Datum van uitgifte Rapport van ex vrijstellingen Naam school VTTK-312 versie 001 6

7 3 Kopie Controle Referentie Bestemmeling Verantwoordelijke uitgever Datum van uitgifte Naam school VTTK-312 versie 001 7

8 4 Lijst van effectieve pagina s blz herziening datum blz herziening datum 1 origineel 25/01/ origineel 25/01/ origineel 25/01/ origineel 3 origineel 25/01/ origineel 4 origineel 25/01/ origineel 5 origineel 25/01/ origineel 6 origineel 25/01/ origineel 7 origineel 25/01/ origineel 8 origineel 25/01/ origineel 9 origineel 25/01/ origineel 10 origineel 25/01/ origineel 11 origineel 25/01/ origineel 12 origineel 25/01/ origineel 13 origineel 25/01/ origineel 14 origineel 25/01/ origineel 15 origineel 58 origineel 16 origineel 59 origineel 17 origineel 60 origineel 18 origineel 61 origineel 19 origineel 62 origineel 20 origineel 63 origineel 21 origineel 64 origineel 22 origineel 65 origineel 23 origineel 66 origineel 24 origineel 67 origineel 25 origineel 68 origineel 26 origineel 69 origineel 27 origineel 70 origineel 25 origineel 71 origineel 29 origineel 72 origineel 30 origineel 73 origineel 31 origineel 74 origineel 32 origineel 75 origineel 33 origineel 76 origineel 25/01/ origineel 35 origineel 36 origineel 37 origineel 38 origineel 39 origineel 40 origineel 41 origineel 42 origineel 43 origineel 8

9 Voorbereid door: Nagekeken door: Toegestaan door: Goedgekeurd door: Directeur DLV DLV 9

10 5 INLEIDING 5.1 Algemeen In het naam van de school wordt ondermeer de derde graad tso Vliegtuigtechnieken georganiseerd. Dit leerplan omvat een aantal modules conform de vereisten van de PART-66-reglementering van het Europese Agentschap voor Luchtvaartveiligheid (EASA). 5.2 Doelstelling Dit document moet het Directoraat-generaal Luchtvaart in staat stellen te oordelen over het georganiseerd onderwijs om zodoende een aantal vrijstellingen te kunnen verlenen voor een bewijs van onderhoudsbevoegdheid. Dit rapport van examenvrijstellingen werd opgemaakt voor de categorieën A1,A2, A3, A4,B1.1, B1.2, B1.3, B1.4. De volgende modules, werden in dit rapport van vrijstellingen niet opgenomen en hiervoor is tevens geen gelijkwaardige norm voorzien vermits deze modules in deze opleiding niet worden aangeboden. 10

11 6 Verklaring van naleving 6.1 Leerplan Referentie Leerplan Vliegtuigtechnieken derde graad tso o Leerplannummer door de school in te vullen Leerplan Wiskunde o Leerplannummer door de school in te vullen 6.2 Verklaring van naleving Als algemeen Directeur verbind ik me ertoe: de minimale leerinhouden en de doelstellingen af te stemmen op de na te streven licenties overeenkomstig de PART-66-regelgevingen in de vier categorieën: A1: Grote vliegtuigen (turbines) A2: Kleine vliegtuigen (zuigermotoren) A3: Helikopters (turbines) A4: Helikopters (zuigermotoren) In al deze categorieën streven we het level na zoals in de PART-66 reglementering duidelijk omschreven is. Daarnaast streven we om het B1 niveau te behalen in enkele modules/deelmodules. Om de vrije toegang tot de leslokalen en de installaties van de school (en het VLOC) te verlenen voor afgevaardigden van de overheid zodat die toezicht kunnen houden. Om de onderliggende voorschriften na te leven en te doen naleven. 11

12 6.3 Module 1 MATHEMATICS Technical qualification: Module 1 MATHEMATICS Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard 1.1 Arithmetic Arithmetical terms and signs, methods of multiplication and division, fractions and decimals, factors and multiples, weights, measures and conversion factors, ratio and proportion, averages and percentages, areas and volumes, squares, cubes, square and cube roots. ISBN: Wiskunde Hoofdstuk 1 Rekenkunde Hoofdstuk 3 Meetkunde 12

13 1.2 (a) Algebra Evaluating simple algebraic expressions, addition, subtraction, multiplication and division, use of brackets, simple algebraic fractions; ISBN: Wiskunde Hoofdstuk 1 Rekenkunde Hoofdstuk 2 Algebra 1.2 (b) Algebra Linear equations and their solutions; Indices and powers, negative and fractional indices; ISBN: Binary and other applicable numbering systems; Wiskunde Simultaneous equations and second degree equations with one unknown; Hoofdstuk 2 Algebra Logarithms; 1.3 (a) Geometry Simple geometrical constructions; ISBN: Wiskunde Hoofdstuk 3 Meetkunde 1.3 (b) Geometry Graphical representation; nature and uses of graphs, graphs of equations/functions; 1.3 (c) Geometry Simple trigonometry; trigonometrical relationships, use of tables and rectangular and polar coordinates. ISBN: Wiskunde Hoofdstuk 2 Algebra ISBN: Wiskunde Hoofdstuk 2 Algebra Hoofdstuk 3 Meetkunde 13

14 6.4 Module 2 PHYSICS Technical qualification: Module 2 PHYSICS Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard 2.1 Matter Mechanics Nature of matter: the chemical elements, structure of atoms, molecules; Leerplandoelstelling nr 1 & 2 Chemical compounds. States: solid, liquid and gaseous; ISBN Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Changes between states. Hoofdstuk 5 Materie Forces, moments and couples, representation as vectors; Leerplandoelstelling nr Centre of gravity. Elements of theory of stress, strain and elasticity: tension, compression, shear and torsion; ISBN Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Nature and properties of solid, fluid and gas; 14

15 2.2.2 Mechanics (a) Dynamics (b) Dynamics Pressure and buoyancy in liquids (barometers). Hoofdstuk 3 Kracht en beweging Hoofdstuk 4 Kracht en evenwicht Hoofdstuk 7 Druk Linear movement: uniform motion in a straight line, motion under constant Leerplandoelstelling nr 8 acceleration (motion under gravity); Rotational movement: uniform circular motion (centrifugal/centripetal forces); ISBN Periodic motion: pendular movement; Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Simple theory of vibration, harmonics and resonance; Hoofdstuk 1 Beweging langs rechte lijn Velocity ratio, mechanical advantage and efficiency. Hoofdstuk 2 De cirkelvormige en periodieke bewegingen Mass Leerplandoelstelling nr 9-10 Force, inertia, work, power, energy (potential, kinetic and total energy), heat, efficiency; ISBN Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Hoofdstuk 1 Beweging langs rechte lijn Hoofdstuk 2 De cirkelvormige en periodieke bewegingen Momentum, conservation of momentum; Leerplandoelstelling nr Impulse; Gyroscopic principles; Friction: nature and effects, coefficient of friction (rolling resistance). 15

16 2.2.4 (a) Fluid dynamics (b) Fluid dynamics 2.3 (a) Thermodynamics 2.3 (b) Thermodynamics Specific gravity and density; Leerplandoelstelling nr 14 ISBN Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Hoofdstuk 5 Materie Hoofdstuk 8 Stromingsleer Viscosity, fluid resistance, effects of streamlining; Leerplandoelstelling nr 15 Effects of compressibility on fluids; Static, dynamic and total pressure: Bernoulli's Theorem, venturi. Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud ISBN Hoofdstuk 5 Materie Hoofdstuk 8 Stromingsleer Temperature: thermometers and temperature scales: Leerplandoelstelling nr 16 Celsius, Fahrenheit and Kelvin; Heat definition. ISBN Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Hoofdstuk 6 Energie en arbeid ISBN-13: Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Hoofdstuk 1 Warmte Heat capacity, specific heat; Leerplandoelstelling nr Heat transfer: convection, radiation and conduction; 16

17 2.4 Optics (light) 2.5 Wave motion and sound Volumetric expansion; First and second law of thermodynamics; ISBN-13: Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Gases: ideal gases laws; specific heat at constant volume and constant pressure, work done by expanding gas; Isothermal, adiabatic expansion and compression, engine cycles, constant Hoofdstuk 2 Thermodynamica volume and constant pressure, refrigerators and heat pumps; Latent heats of fusion and evaporation, thermal energy, heat of combustion. Nature of light; speed of light; Leerplandoelstelling nr 19 Laws of reflection and refraction: reflection at plane surfaces, reflection by spherical mirrors, refraction, lenses; Fibre optics. Wave motion: mechanical waves, sinusoidal wave motion, interference phenomena, standing waves; Sound: speed of sound, production of sound, intensity, pitch and quality, Doppler effect. ISBN-13: Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Hoofdstuk 4 optica Leerplandoelstelling nr 20 ISBN-13: Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Hoofdstuk 3 Golfverschijnselen 17

18 6.5 Module 3 ELECTRICAL FUNDAMENTALS Technical qualification: Module 3 ELECTRICAL FUNDAMENTALS Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard 3.1 Electron Theory Structure and distribution of electrical charges within: atoms, molecules, ions, compounds; Molecular structure of conductors, semiconductors and insulators. Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Elektriciteitsleer I Hoofdstuk 1 Elektronentheorie 3.2 Static Electricity and Conduction Static electricity and distribution of electrostatic charges; Leerplandoelstelling nr Electrostatic laws of attraction and repulsion; Units of charge, Coulomb's Law; ISBN-13:

19 3.3 Electrical Terminology Conduction of electricity in solids, liquids, gases and a vacuum. The following terms, their units and factors affecting them: potential difference, electromotive force, voltage, current, resistance, conductance, charge, conventional current flow, electron flow. Elektriciteitsleer I Hoofdstuk 2 Statische elektriciteit en geleiding Leerplandoelstelling nr 26 ISBN-13: Elektriciteitsleer I Hoofdstuk 3 Begrippen uit de elektriciteitsleer 3.4 Generation of Electricity Production of electricity by the following methods: light, heat, friction, pressure, chemical action, magnetism and motion. Leerplandoelstelling nr 27 ISBN-13: Elektriciteitsleer I Hoofdstuk 4 Opwekking van elektriciteit 3.5 DC Sources of Electricity 3.6 DC Circuits Construction and basic chemical action of: primary cells, Leerplandoelstelling nr secondary cells, lead acid cells, nickel cadmium cells, other alkaline cells; Cells connected in series and parallel; ISBN-13: Internal resistance and its effect on a battery; Elektriciteitsleer I Construction, materials and operation of thermocouples; Operation of photo-cells. Hoofdstuk 5 Gelijkstroombronnen Ohms Law, Kirchoff's Voltage and Current Laws; Leerplandoelstelling nr Calculations using the above laws to find resistance, voltage and current; 19

20 Significance of the internal resistance of a supply. ISBN-13: Elektriciteitsleer I Hoofdstuk 6 Gelijkspanningscircuits 3.7(a) Resistance/Resistor 3.7(b) Resistance/Resistor 3.8 Power Resistance and affecting factors; Leerplandoelstelling nr Specific resistance; Resistor colour code, values and tolerances, preferred ISBN-13: values, wattage ratings; Elektriciteitsleer I Resistors in series and parallel; Calculation of total resistance using series, parallel and Hoofdstuk 7 Weerstand en weerstanden series parallel combinations; Operation and use of potentiometers and rheostats; Operation of Wheatstone Bridge. Positive and negative temperature coefficient conductance; Leerplandoelstelling nr Fixed resistors, stability, tolerance and limitations, methods of construction; ISBN-13: Variable resistors, thermistors, voltage dependent resistors; Elektriciteitsleer I Construction of potentiometers and rheostats; Construction of Wheatstone Bridge; Hoofdstuk 7 Weerstand en weerstanden Power, work and energy (kinetic and potential) Leerplandoelstelling nr Dissipation of power by a resistor Power formula ISBN-13:

21 Calculations involving power, work and energy Elektriciteitsleer I Hoofdstuk 8 Vermogen 3.9 Capacitance / Capacitor 3.10(a) Magnetism 3.10(b) Magnetism Operation and function of a capacitor Leerplandoelstelling nr Factors affecting capacitance: area of plates, distance between plates, number of plates, dielectric and dielectric constant, working voltage, ISBN-13: voltage rating Elektriciteitsleer I Capacitor types, construction and function Capacitor colour coding Hoofdstuk 9 Elektrische capaciteit en condensator Calculations of capacitance and voltage in series and parallel circuits Exponential charge and discharge of a capacitor, time constants Testing of capacitors Theory of magnetism Leerplandoelstelling nr Properties of a magnet Action of a magnet suspended in the Earth s magnetic field ISBN-13: Magnetisation and demagnetisation Elektriciteitsleer I Magnetic shielding Hoofdstuk 10 Magnetisme Various types of magnetic material Electromagnets construction and principles of operation Hand clasp rules to determine: magnetic field around current carrying conductor Magnetomotive force Field strength, magnetic flux density Permeability Hysteresis loop Retentivity Coercive force reluctance Saturation point Eddy currents Leerplandoelstelling nr 51 21

22 Precautions for care and storage of magnets ISBN-13: Elektriciteitsleer I Hoofdstuk 10 Magnetisme 3.11 Inductance/Inductor 3.12 DC motor/generator theory Faraday s Law Leerplandoelstelling nr 52 Action of inducing a voltage in a conductor moving in a magnetic field Induction principles ISBN-13: Effects of the following on the magnitude of an induced voltage: magnetic Elektriciteitsleer II field strength, rate of change of flux, number of conductor turns Mutual induction Hoofdstuk 1 Inductie The effect the rate of change of primary current and mutual inductance has on induced voltage Factors affecting mutual inductance: number of turns in coil, physical size of coil, permeability of coil, position of coils with respect to each other Lenz s Law and polarity determining rules Back emf, self induction Saturation point Principal uses of inductors Basic motor and generator theory Leerplandoelstelling nr 53 Construction and purpose of components in DC generator Operation of, and factors affecting output and direction of current flow in DC generators ISBN-13: Elektriciteitsleer II Operation of, and factors affecting output power, torque, speed and direction of rotation of DC motors 22

23 Series wound, shunt wound and compound motors Hoofdstuk 2 DC-generatoren Starter Generator construction Hoofdstuk 3 DC-motoren 3.13 AC theory Sinusoidal waveform: phase, period, frequency, cycle Leerplandoelstelling nr Instantaneous, average, root mean square, peak, peak to peak current values and calculations of these values, in relation to voltage, current and power Elektriciteitsleer I Triangular/Square waves ISBN-13: Single / 3 phase principles Hoofdstuk 11 Wisselstroomtheorie ISBN-13: Elektriciteitsleer II Hoofdstuk 4 Wisselstroomtheorie 3.14 Resistive (R), Capacitive (C) and Inductive (L) circuit 3.15 Transformers Phase relationship of voltage and current in L, C and R circuits, parallel, Leerplandoelstelling nr 57 series and series parallel Power dissipation in L, C and R circuits Impedance, phase angle, power factor and current calculations ISBN-13: Elektriciteitsleer II True power, apparent power and reactive power calculations Hoofdstuk 5 R, C en L-circuits op wisselspanning Transformer construction principles and operation Leerplandoelstelling nr 58 Transformer losses and methods for overcoming them Transformer action under load and no-load conditions ISBN-13: Power transfer, efficiency, polarity markings Elektriciteitsleer II 23

24 Calculation of line and phase voltages and currents Calculation of power in a three phase system Hoofdstuk 6 Transformatoren Primary and Secondary current, voltage, turns ratio, power, efficiency Auto transformers 3.16 Filters Operation, application and uses of the following filters: low pass, high pass, band pass, band stop. Leerplandoelstelling nr 59 ISBN-13: Elektriciteitsleer II Hoofdstuk 7 Filters 3.17 AC Generators 3.18 AC Motors Rotation of loop in a magnetic field and waveform produced Leerplandoelstelling nr 60 Operation and construction of revolving armature and revolving field type AC generators ISBN-13: Single phase, two phase and three phase alternators Elektriciteitsleer II Three phase star and delta connections advantages and uses Permanent Magnet Generators Hoofdstuk 8 AC-generators Construction, principles of operation and characteristics of: AC synchronous Leerplandoelstelling nr 61 and induction motors both single and polyphase Methods of speed control and direction of rotation ISBN-13: Methods of producing a rotating field: capacitor, inductor, shaded or Elektriciteitsleer II split pole Hoofdstuk 9 AC-motoren 24

25 4.2 Printed circuit boards 4.3(a) Servomechanisms 4.3(b) Servomechanisms Description and use of printed circuit boards. Understanding of the following terms: Open and closed loop systems, feedback, follow up, analogue transducers Principles of operation and use of the following synchro system components / features: resolvers differential control and torque transform- ers inductance and capacitance transmitters, synchronous transmitters Understanding of the following terms: Open and closed loop, follow up, servomechanism, analogue transducer, null damping, feedback, deadband Construction operation and use of the following synchro system components: resolvers, differential, control and torque, E and I transform- ers, inductance transmitters, capacitance transmitters, synchronous transmitters Servomechanism defects, reversal of synchro leads, hunting 25

26 6.6 Module 6 MATERIALS AND HARDWARE Technical qualification: Module 6 MATERIALS AND HARDWARE Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard 6.1(a) Aircraft materials - Ferrous Characteristics, properties and identification of common alloy steels used in aircraft Heat treatment and application of alloys steels Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 1 Materiaaleigenschappen Hoofdstuk 2 Vliegtuigmaterialen ijzerhoudend 6.1(b) Aircraft materials - Ferrous Testing of ferrous materials for hardness, tensile strength, fatigue strength and impact resistance Leerplandoelstelling nr 65 ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 4 Destructief onderzoek 26

27 6.2(a) Aircraft materials Non-Ferrous Characteristics, properties and identification of common non-ferrous materials used in aircraft Heat treatment and application of non-ferrous materials Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 1 Materiaaleigenschappen Hoofdstuk 3 Vliegtuigmaterialen nietijzerhoudend 6.2(b) Aircraft materials Non-Ferrous Testing of non-ferrous material for hardness tensile strength, fatigue strength and impact resistance Leerplandoelstelling nr 69 ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 4 Destructief onderzoek 6.3.1(a) Aircraft materials Composite and non-metallic Characteristics, properties and identification of common composite and non-metallic materials, other than wood, used in aircraft Sealants and bonding agents Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 5 Vliegtuigmaterialen composieten en niet metalen 6.3.1(b) Aircraft ma- The detection of defects in composite and non-metallic material Leerplandoelstelling nr

28 terials Composite and non-metallic Repair of composite and non-metallic material ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 1 Materiaaleigenschappen Aircraft materials Composite and non-metallic Aircraft materials Composite and non-metallic 6.4(a) Corrosion Construction methods of wooden airframe structures Leerplandoelstelling nr Characterisitcs, properties and types of wood and glue used in aeroplanes ISBN-13: Materialen en hardware Preservation and maintenance of wooden structures Hoofdstuk 5 Vliegtuigmaterialen composieten Type of defects in wood material and wooden structures en niet metalen The detection of defects in wooden structure Repair of wooden structure Characterisitcs, properties and types of fabrics used in aeroplanes Leerplandoelstelling nr Inspection methods for fabrics Type of defects in fabrics ISBN-13: Repair of fabric covering Materialen en hardware Hoofdstuk 5 Vliegtuigmaterialen composieten en niet metalen Chemical fundamentals Leerplandoelstelling nr Formation by galvanic action process, microbiological, stress ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 6 Corrosie 6.4(b) Corrosion Types of corrosion and their identification Leerplandoelstelling nr

29 Causes of corrosion Material types, susceptibility to corrosion ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 6 Corrosie 6.5. Fasteners Fasteners Screw theards Fasteners Bolts, studs and screws Fasteners Locking devices Screw nomenclature Leerplandoelstelling nr Thread forms, dimensions and tolerances for standard threads used in ISBN-13: aircraft Materialen en hardware Measuring screw threads Hoofdstuk 7 Verbindingsmiddelen Bolt types: specification, identification and marking of aircraft bolts, Leerplandoelstelling nr international standards Nuts: self locking, anchor, standard types Machine screws: aircraft specifications ISBN-13: Materialen en hardware Studs: types and uses, insertion and removal Hoofdstuk 7 Verbindingsmiddelen Self tapping screws, Dowels Tab and spring washers, Locking plates, Split pins, Pal-nuts, Wire locking, Quick release fasteners, Keys Circlips, Cotter pins Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 7 Verbindingsmiddelen 29

30 6.5.4 Fasteners Aircrafts rivits Types of solid and blind rivets: specifications and identification, heat treatment Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 7 Verbindingsmiddelen 6.6(a) Pipes and unions Identification of, and types of rigid and flexible pipes used in aircraft Leerplandoelstelling nr 99 ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 8 Leidingen en koppelstukken 6.6(b) Pipes and unions Standard unions for aircraft hydraulic, fuel, oil, pneumatic, air system pipes Leerplandoelstelling nr 100 ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 8 Leidingen en koppelstukken 6.7 Springs Types of springs, Materials, Characteristics and Applications Leerplandoelstelling nr 101 ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 9 Veren 6.8 Bearings Purpose of bearings, loads, Materials, construction Leerplandoelstelling nr

31 Types of bearings and their application ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 10 Lagers 6.9 Transmissions 6.10 Control cables 6.11 Electrical cables and connectors Gear types and their application Leerplandoelstelling nr Gear ratios, reduction and multiplication gear systems, Driven and driving gears, Idler gears, Mesh patterns Belts and pulleys, Chains and sprockets ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 11 Tanwielen, Riemen en kettingen Types of cables Leerplandoelstelling nr 108 End fittings, turnbuckles and compensation devices Pulleys and cable system components ISBN-13: Bowden cables Materialen en hardware Aircraft flexible control systems Hoofdstuk 12 Bedieningskabels Cable types, construction and characteristics Leerplandoelstelling nr High tension cables and Co-axial cables Crimping ISBN-13: Connector types, pins, plugs, sockets, insulators current and voltage Materialen en hardware rating, coupling, identification codes Hoofdstuk 13 Elektrische kabels en connectors 31

32 6.7 Module 7 MAINTENANCE PRACTICES Technical qualification: Module 7 MAINTENANCE PRACTICES Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard 7.1 Safety precautions Aircraft and workshop Aspects of safe working practices including precautions to take when working with electricity, gases especially oxygen, oils and chemicals Instruction in the remedial action to be taken in the event of a fire or another accident with one or more of these hazards including Knowledge on extinguishing agents Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk Workshop practices Care of tools, Control of tools, Use of workshop materials Leerplandoelstelling nr Dimensions, allowances and tolerances, standards of workmanship 32

33 Calibration of tools and equipment, calibration standards ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk Tools Common hand tool types Leerplandoelstelling nr Avionic general test equipment Operation, function and use of avionic general test equipment. Leerplandoelstelling nr 122 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 16 Algemeen testequipment avionics 7.5 Engineering drawings, diagrams and standards Common power tool types Operation and use of precision measuring tools ISBN-13: Lubrication equipment and methods Onderhoudshandelingen Operation, function and use of electrical general test equipment Hoofdstuk 3 Drawing types and diagrams, their symbols, dimensions, tolerances Leerplandoelstelling nr and projections Identifying title block information Microfilm, microfiche and computerised presentations ISBN-13: Onderhoudshandelingen Specification 100 of the Air Transport Association (ATA) of America Aeronautical and other applicable standards including ISO, AN, MS, NAS and MIL Hoofdstuk 4 Wiring diagrams and schematic diagrams 33

34 7.7 Electrical cables and connectors 7.8 Riveting 7.9 Pipes and hoses Drill sizes for bolt holes, Classes of fits Leerplandoelstelling nr Continuity, insulation and bonding techniques and testing; Leerplandoelstelling nr Fits and clearances Common system of fits and clearances Schedule of fits and clearances for aircraft and engines ISBN-13: Limits for bow, twist and wear Onderhoudshandelingen Standard methods for checking shafts, bearings and other parts Hoofdstuk 5 Use of crimp tools: hand and hydraulic operated; Testing of crimp joints; ISBN-13: Connector pin removal and insertion; Onderhoudshandelingen Co-axial cables: testing and installation precautions; Hoofdstuk 6 Wiring protection techniques : Cable looming and loom support, cable clamps, protective sleeving techniques including heat shrink, wrapping shielding Riveted joints, rivet spacing and pitch Leerplandoelstelling nr Tools used for riveting and dimpling Inspection of riveted joints ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 7 Klinken Bending and belling/flaring aircraft pipes Leerplandoelstelling nr Inspection and testing of aircraft pipes and hoses 34

35 Installation and clamping of pipes ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 9 Leidingen en slangen 7.10 Springs Inspection and testing of springs Leerplandoelstelling nr 144 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 10 Veren 7.11 Bearings 7.12 Transmissions 7.13 Control cables Testing, cleaning and inspection of bearings Leerplandoelstelling nr Lubrication requirements of bearings ISBN-13: Defects in bearings and their causes Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 11 Lagers Inspection of gears, backlash Leerplandoelstelling nr 148 Inspection of belts and pulleys, chains and sprockets Inspection of screw jacks, lever devices, push-pull rod systems ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 12 Overbrengingen Swaging of end fittings Leerplandoelstelling nr Inspection and testing of control cables 35

36 Bowden cables, Aircraft flexible control systems ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 13 Bedieningskabels 7.14 Material handling Material handling Sheet metal Marking out and calculation of bend allowance Leerplandoelstelling nr Sheet metal working, including bending and forming Inspection of sheet metal work ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 6 Plaatwerk Material handling Composite and nonmetallic Bonding practices Leerplandoelstelling nr 155 Environmental conditions Inspection methods ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 8 Composieten en niet-metalen 7.15 Welding, brazing, soldering and bonding 36

37 7.15(a) Welding, brazing, soldering and bonding Soldering methods, Inspection of soldered joints Leerplandoelstelling nr 156 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk (b) Welding, brazing, soldering and bonding Welding and brazing methods Leerplandoelstelling nr 157 Inspection of welded and brazed joints Bonding methods and Inspection of bonded joints ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk Aircraft weight and balance 7.16(a) Aircraft weight and balance Centre of Gravity / Balance limits calculation: use of relevant documents Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 14 Zwaartepuntsbepaling 37

38 7.16(b) Aircraft weight and balance Preparation of aircraft for weighing Leerplandoelstelling nr 162 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 15 Het wegen van luchtvaartuigen Aircraft weighing Leerplandoelstelling nr 163 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 15 Het wegen van luchtvaartuigen 7.17 Aircraft handling and storage Aircraft taxiing / towing and associated safety precautions Leerplandoelstelling nr Aircraft jacking, chocking, securing and associated safety precautions Aircraft storage methods ISBN-13: Refuelling / defuelling procedures Onderhoudshandelingen De-icing/anti-icing procedures Hoofdstuk 17 Behandeling en opslag van luchtvaartuigen Electrical, Hydraulic and Pneumatic ground supplies Effects of environmental conditions on aircraft handling and operation 7.18 Disassembly, inspection, repair and assembly techniques 7.18(a) Disassembly, Types of defects and visual inspection techniques Leerplandoelstelling nr

39 inspection, repair and assembly techniques Corrosion removal, assessment and reprotection ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 3 Defecten en visuele inspectie 7.18(b) Disassembly, inspection, repair and assembly techniques General repair methods, Structural Repair Manual Leerplandoelstelling nr Ageing, fatigue and corrosion control programmes ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 2 Algemene reparatiemethode 7.18(c) Disassembly, inspection, repair and assembly techniques Non destructive inspection techniques: penetrant, radiographic, eddy current, ultrasonic and boroscope methods Leerplandoelstelling nr 173 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 4 Niet destructief onderzoek 39

40 7.18(d) Disassembly, inspection, repair and assembly techniques 7.18(e) Disassembly, inspection, repair and assembly techniques Disassembly and re-assembly techniques. Leerplandoelstelling nr 174 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 1 Demontage en montagetechnieken Trouble shooting techniques. Leerplandoelstelling nr 175 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 5 Storingzoeken 7.19 Abnormal events 7.19(a) Abnormal events Inspections following lightning strikes and HIRF penetration Leerplandoelstelling nr 176 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 9 40

41 7.19(b) Abnormal events Inspections following abnormal events such as heavy landings and flight through turbulence Leerplandoelstelling nr 176 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk Maintenance procedures 7.20 Maintenance procedures Maintenance planning Leerplandoelstelling nr 177 Modification procedures Stores procedures ISBN-13: Certification/release procedures Onderhoudshandelingen Interface with aircraft operation Hoofdstuk 11 Maintenance Inspection/Quality Control/Quality Assurance Additional maintenance procedures Control of life limited components 41

42 6.8 Module 8 BASIC AERODYNAMICS Technical qualification: Module 8 BASIC AERODYNAMICS Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard 8.1 Physics of the atmosphere 8.2 Aerodynamics International Standard Atmosphere (ISA) Leerplandoelstelling nr 178 Application of International Standard Atmosphere to aerodynamics ISBN-13: Aerodynamica Hoofdstuk 1 Atmosfeer Airflow around a body; Leerplandoelstelling nr Boundary layer, laminar and turbulent flow Free stream flow, relative airflow, upwash and downwash, vortices, ISBN-13: stagnation Aerodynamica The terms: camber, chord, mean aerodynamic chord Hoofdstuk 1 Atmosfeer The terms: profile (parasite) drag, induced drag Hoofdstuk 2 Stromingsleer 42

43 8.3 Theory of flight 8.4 Flight stability and dynamics The term: centre of pressure Hoofdstuk 3 Grenslagen The term: angle of attack Hoofdstuk 4 Draagkracht Hoofdstuk 5 Vliegtuigweerstand The terms: wash in and wash out Hoofdstuk 7 Overtrekken en hulpmiddelen bij The terms: fineness ratio, wing shape and aspect ratio lage vliegsnelheid Thrust, Weight, Aerodynamic Resultant Generation of Lift and Drag Angle of Attack Lift coefficient, Drag coefficient, polar curve Stall Aerofoil contamination including ice, snow, frost. Relationship between lift, weight, thrust and drag Leerplandoelstelling nr 183 Glide ratio Steady state flights ISBN-13: Performance Aerodynamica Theory of the turn Hoofdstuk 6 Krachten en momenten Hoofdstuk 7 Overtrekken en hulpmiddelen bij Influence of load factor: stall lage vliegsnelheid Influence of load factor: flight envelope Hoofdstuk 9 Vliegtuigsprestaties Influence of load factor: structural limitations Lift augmentation Longitudinal stability (active and passive) Leerplandoelstelling nr 184 Lateral stability (active and passive) 43

44 Directional stability (active and passive) ISBN-13: Aerodynamica Hoofdstuk 8 Stabiliteit 44

45 6.9 Module 11 AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS Module 11A TURBINE AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS Technical qualification: Module 11A TURBINE AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard Aeroplane aerodynamics and flight controls Operation and effect of: roll control: Leerplandoelstelling nr 185 ailerons and spoilers pitch control: elevators, stabilators, variable incidence stabilisers and canards yaw control, rudder limiters ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Control using elevons, ruddervators High lift devices, slots, slats, flaps, flaperons Hoofdstuk 1 Overtrekken en hulpmiddelen bij Drag inducing devices, spoilers, lift dumpers, speed brakes lage vliegsnelheid. Effects of wing fences, saw tooth leading edges 45

46 Boundary layer control using, vortex generators, stall wedges or leading edge devices Operation and effect of trim tabs, balance and antibalance (leading) tabs, servo tabs, spring tabs, mass balance, control surface bias, aerodynamic balance panels ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 2 Besturing High speed flight 11.2(a) Airframe structures general concepts Speed of sound, subsonic flight, transonic flight, supersonic flight Leerplandoelstelling nr 186 Mach number, critical Mach number, Compressibility buffet, shock wave, Aerodynamic heating, Area rule ISBN-13: Factors affecting airflow in engine intakes of high speed aircraft Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Effects of sweepback on critical Mach number Hoofdstuk 3 Hogesnelheidsaerodynamica Airworthiness requirements for structural strength Leerplandoelstelling nr 187 Structural classification, primary, secondary and tertiary Fail safe, safe life, damage tolerance concepts ISBN-13: Zonal and station identification systems Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Stress, strain, bending, compression, shear, torsion, tension, hoop stress, fatigue Hoofdstuk 4 Vliegtuigconstructies Drains and ventilation provisions System installation provisions Lightning strike protection provision Aircraft bonding 46

47 11.2(b) Airframe structures general concepts Airframe structures Aeroplanes Fuselage ATA 52/53/ Airframe structures Aeroplanes Wings ATA 57 Construction methods of: stressed skin fuselage Leerplandoelstelling nr 188 Construction methods of: formers, stringers, longerons, bulkheads, frames, doublers, struts, ties, beams, floor structures, reinforcement, ISBN-13: Anti-corrosive protection, wing, empennage and engine attachments, Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Methods of skinning Structure assembly techniques: riveting, bolting, bonding Methods of surface protection: chromating, anodising, painting Hoofdstuk 5 Constructiemethoden van specifieke Surface cleaning onderdelen Airframe symmetry: methods of alignment and symmetry checks Construction and pressurisation sealing Leerplandoelstelling nr 189 Wing, stabiliser, pylon and undercarriage attachments Seat installation and Cargo loading system ISBN-13: Doors and emergency exits: construction, mechanisms, operation and safety devices Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Windows and windscreen construction and mechanisms Hoofdstuk 6 Constructie en drukcabineafdichting Construction Leerplandoelstelling nr 190 Fuel storage Landing gear, Pylon, Control surface, High lift/drag attachments ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 7 De vleugel Airframe struc- Construction Leerplandoelstelling nr

48 tures Aeroplanes Stabilisers ATA 55 Control surface attachment ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 8 Staartvlakken Airframe structures Aeroplanes Flight Control Surfaces ATA 55/ Airframe structures Aeroplanes Nacelles/Pylons ATA 54 Construction Leerplandoelstelling nr 192 Attachment Balancing mass and aerodynamic ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 9 Aerodynamisch balanceren Construction Leerplandoelstelling nr 193 Firewalls Engine mounts ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 10 Motorgondel en pylon 11.4 Air conditioning and cabin pressurisation ATA 21 48

49 Air conditioning and cabin pressurisation Air Supply ATA 21 Sources of air supply: engine bleed, APU, ground cart Leerplandoelstelling nr 194 ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Deel 3 Hoofdstuk 1 Klimaat aan boord van vliegtuigen Air conditioning and cabin pressurisation Air conditioning ATA Air conditioning and cabin pressurisation Pressurisation ATA 21 Air conditioning systems Leerplandoelstelling nr 195 Air cycle and Vapour cycle machines Distribution systems ISBN-13: Flow, temperature and humidity control system Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Deel 3 Hoofdstuk 1 Klimaat aan boord van vliegtuigen Pressurisation systems Leerplandoelstelling nr 196 Control and indication including Control and safety valves Cabin pressure controllers ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Deel 3 Hoofdstuk 1 Klimaat aan boord van vliegtuigen 49

50 Air conditioning and cabin pressurisation ATA Instruments/ Avionic systems Instruments systems ATA 31 Protection devices and Warning devices Leerplandoelstelling nr 197 ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Deel 3 Hoofdstuk 1 Klimaat aan boord van vliegtuigen Pitot static: altimeter, air speed indicator, vertical speed indicator Leerplandoelstelling nr 198 Gyroscopic: artificial horizon attitude director, direction indicator, horizontal situation indicator turn and slip indicator, turn co-ordinator ISBN-13: Compasses: direct reading, remote reading Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Angle of attack indication, Stall warning systems Other aircraft system indication Deel 3 Hoofdstuk 2 Instrumentensystemen Instruments/ Avionic systems Avionic systems ATA 22 ATA 23 ATA 34 Fundamentals of system lay-outs and operation of: Auto Flight (ATA 22) Fundamentals of system lay-outs and operation of: Communications (ATA 23) Fundamentals of system lay-outs and operation of: Navigation Systems (ATA 34) Leerplandoelstelling nr 199 ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Deel 3 Hoofdstuk 3 Avionics systemen 11.6 Electrical power ATA 23 Batteries Installation and Operation Leerplandoelstelling nr 200 DC power generation AC power generation ISBN-13:

51 Emergency power generation Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Voltage regulation Power distribution Hoofdstuk 1 Elektriciteit in vliegtuigen Inverters, transformers, rectifiers Circuit protection External/Ground power 11.7 Equipment and furnishing ATA (a) Equipment and furnishing 11.7(b) Equipment and furnishing Emergency equipment requirements Leerplandoelstelling nr 201 Seats, harnesses and belts 51 ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Deel 3 Hoofdstuk 8 Uitrusting en inrichting Cabin lay-out Leerplandoelstelling nr 202 Equipment lay-out Cabin Furnishing Installation ISBN-13: Cabin entertainment equipment Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Galley installation Deel 3 Cargo handling and retention equipment Hoofdstuk 8 Uitrusting en inrichting Airstairs 11.8 Fire protection ATA (a) Fire protection Fire and smoke detection and warning systems Leerplandoelstelling nr 203

52 Fire extinguishing systems System tests ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 2 Brandbestrijding en waarschuwingssytemen 11.8(b) Fire protection Portable fire extinguisher Leerplandoelstelling nr 204 ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 2 Brandbestrijding en waarschuwingssytemen 11.9 Flight controls ATA 27 Primary controls: aileron, elevator, rudder, spoiler Leerplandoelstelling nr 205 Trim control Active load control ISBN-13: High lift devices Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Lift dump, Speed brakes System operation: manual, hydraulic, pneumatic, electrical, fly-by-wire Hoofdstuk 3 Vliegtuigbesturing Artificial feel Yaw damper Mach trim Rudder limiter Gust locks systems Balancing and Rigging 52

53 11.10 Fuel systems ATA Hydraulic systems ATA Ice and rain protection ATA 30 Stall protection/warning system System lay-out Leerplandoelstelling nr 206 Fuel tanks Supply systems ISBN-13: Dumping, venting and draining Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Cross-feed and Transfer Deel 3 Indications and Warnings Hoofdstuk 5 Navigatiesystemen Refuelling and defuelling Longitudinal balance fuel systems System lay-out Leerplandoelstelling nr 207 Hydraulic fluids Hydraulic reservoirs and accumulators ISBN-13: Pressure generation: electric, mechanical, pneumatic Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Emergency pressure generation Pressure Control Hoofdstuk 11 Hydraulisch voedingssysteem Power distribution Indication systems Warning systems Interface with other systems Ice formation, classification and detection Leerplandoelstelling nr 208 Anti-icing systems: electrical, hot air and chemical De-icing systems: electrical, hot air, pneumatic and chemical ISBN-13:

54 Rain repellant Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Probe and drain heating Deel 3 Wiper systems Hoofdstuk 10 IJs en regen Landing gear ATA Lights ATA Oxygen ATA 35 Construction, shock absorbing Leerplandoelstelling nr 209 Extension and retraction systems: normal Extension and retraction systems: emergency ISBN-13: Indications Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Warning Wheels, brakes, antiskid and autobraking Hoofdstuk 4 Onderstellen Tyres Steering External: navigation, anti-collision, landing, taxiing, ice Leerplandoelstelling nr 210 Internal: cabin, cockpit, cargo Emergency ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 5 Vliegtuigverlichting System lay-out: cockpit Leerplandoelstelling nr 211 System lay-out: cabin Sources, storage, charging and distribution ISBN-13: Supply regulation Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Indications 54

55 11.16 Pneumatic/ vacuum ATA Water/waste ATA On board maintenance systems ATA 45 Warnings Hoofdstuk 6 Zuurstof System lay-out Leerplandoelstelling nr 212 Sources: engine / APU, compressors, reservoirs Sources: ground supply ISBN-13: Pressure control Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Distribution Indications Hoofdstuk 7 Pneumatisch systeem Warnings Interfaces with other systems Water system lay-out, supply, distribution, servicing and draining Leerplandoelstelling nr 213 Toilet system lay-out, flushing and servicing Corrosion aspects ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Deel 3 Hoofdstuk 11 Water- en afvalsystemen Central maintenance computers Leerplandoelstelling nr 214 Data loading system Electronic library system ISBN-13: Printing Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Structure monitoring (damage tolerance monitoring) Deel 3 Hoofdstuk 7 On Board Maintenance Systems 55

56 6.9.2 Module 11B PISTON AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS Technical qualification: Module 11B PISTON AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard Aeroplane aerodynamics and flight controls Operation and effect of: roll control: Leerplandoelstelling nr 215 = 216 ailerons and spoilers pitch control: elevators, stabilators, variable incidence stabilisers and canards yaw control, rudder limiters ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Control using elevons, ruddervators High lift devices, slots, slats, flaps, flaperons Hoofdstuk 1 Overtrekken en hulpmiddelen bij Drag inducing devices, spoilers, lift dumpers, speed brakes lage vliegsnelheid Effects of wing fences, saw tooth leading edges Boundary layer control using, vortex generators, stall wedges or leading edge devices 56

57 Operation and effect of trim tabs, balance and antibalance (leading) tabs, servo tabs, spring tabs, mass balance, control surface bias, aerodynamic balance panels ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 2 Besturing High speed flight 11.2(a) Airframe structures general concepts 11.2(b) Airframe structures general concepts Niet van toepassing Airworthiness requirements for structural strength Leerplandoelstelling nr 217 = 187 Structural classification, primary, secondary and tertiary Leerplandoelstelling nr 187 Fail safe, safe life, damage tolerance concepts Zonal and station identification systems 1 ISBN-13: Stress, strain, bending, compression, shear, torsion, tension, hoop Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen stress, fatigue Drains and ventilation provisions Deel System installation provisions Hoofdstuk 4 Vliegtuigconstructies Lightning strike protection provision Aircraft bonding Construction methods of: stressed skin fuselage Leerplandoelstelling nr 218 = 188 Construction methods of: formers, stringers, longerons, bulkheads, frames, doublers, struts, ties, beams, floor structures, reinforcement, ISBN-13: Anti-corrosive protection, wing, empennage and engine attachments, Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Methods of skinning Structure assembly techniques: riveting, bolting, bonding Methods of surface protection: chromating, anodising, painting Hoofdstuk 5 Constructiemethoden van specifie- 57

Errata/addenda: Module 3 deel 2 werkboek bij de tweede druk (2009)

Errata/addenda: Module 3 deel 2 werkboek bij de tweede druk (2009) Errata/addenda: Module 3 deel 2 werkboek bij de tweede druk (2009) De onderstaande wijzigingen/toevoegingen zijn reeds verwerkt in de derde druk van deze module. Op het eerste schutblad is een waarschuwing

Nadere informatie

Errata/addenda: Module 3 deel 2 theorie bij de tweede druk (2009)

Errata/addenda: Module 3 deel 2 theorie bij de tweede druk (2009) Errata/addenda: Module 3 deel 2 theorie bij de tweede druk (2009) De onderstaande wijzigingen/toevoegingen zijn reeds verwerkt in de derde druk van deze module. Op het eerste schutblad is een waarschuwing

Nadere informatie

Errata/addenda: Module 7 deel 1 werkboek bij tweede en derde druk (2008/2010).

Errata/addenda: Module 7 deel 1 werkboek bij tweede en derde druk (2008/2010). Errata/addenda: Module 7 deel 1 werkboek bij tweede en derde druk (2008/2010). De onderstaande wijzigingen/toevoegingen zijn reeds verwerkt in de vierde druk van deze module. Op het eerste schutblad is

Nadere informatie

RAPPORT VAN EXAMENVRIJSTELLINGEN

RAPPORT VAN EXAMENVRIJSTELLINGEN RAPPORT VAN EAMENVRIJSTELLINGEN VLIEGTUIGTECHNICUS 3 de graad tso 3 de leerjaar Dit rapport van examenvrijstelling ondersteunt de aanvraag voor vrijstellingen van de technische kwalificatie VLIEGTUIGTECHNIEKER

Nadere informatie

7 Piece Fillet Weld Set

7 Piece Fillet Weld Set 7 Piece Fillet Weld Set Checking Fillet Throat Size Checking Fillet Leg Size Bridge Cam Gauge The following measurements are possible either in inches or millimeters Angle of preparation, 0º to 60º Excess

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

Praktijkervaring voor luchtvaartuigen uit Groep 2 of 3, categorie B2: Avionics and Electrical systems

Praktijkervaring voor luchtvaartuigen uit Groep 2 of 3, categorie B2: Avionics and Electrical systems Praktijkervaring voor luchtvaartuigen uit Groep 2 of 3, categorie B2: Avionics and Electrical systems Dit logboek is bestemd voor het aantonen van B2 praktijkervaring voor type bijschrijving (Individueel

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 De samenstelling van rotaties in het vlak is commutatief. Vraag 1.2 De samenstelling van de orthogonale spiegelingen t.o.v. twee gegeven vlakken in de

Nadere informatie

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe 1 VLC De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series Ing Raoul Heremans, ewe De VLC, een nieuw begrip? Met welke verordeningen, standaarden en normen is het begrip

Nadere informatie

Het voorspellen van de levensduur van LED verlichting met gebruik van omgevingstesten En enkele voorbeelden van faal mechanismen

Het voorspellen van de levensduur van LED verlichting met gebruik van omgevingstesten En enkele voorbeelden van faal mechanismen Het voorspellen van de levensduur van LED verlichting met gebruik van omgevingstesten En enkele voorbeelden van faal mechanismen Boudewijn Jacobs Philips Lighting 3 december 2015 Toename in foutmodes Onze

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

Bescherming opslag in verplaatsbare containers Schade scenario s opslag en strategie bescherming Een voorbeeld

Bescherming opslag in verplaatsbare containers Schade scenario s opslag en strategie bescherming Een voorbeeld assumed by or through the use of this information The liability of is limited to that contained in its insurance policies Bescherming Brandbare Vloeistoffen Borgen bedrijfscontinuïteit of enkel voldoen

Nadere informatie

Part M Light. Zweefvliegtechnici conferentie November Erik Roozen

Part M Light. Zweefvliegtechnici conferentie November Erik Roozen Part M Light Zweefvliegtechnici conferentie November 2016 Erik Roozen Huidig: EU 1321/2014 incl Amd EU 2015-1536 Onderhoudsregime voor (powered) sailplanes mbt OHP, CAMO, ARC: Verschil eisen, wel/niet:

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Feedback WG System Operations 21 November 2012

Feedback WG System Operations 21 November 2012 Feedback WG System Operations 21 November 2012 User Group 06/12/2012 Wim Michiels Content Feedback IGCC Winter action plan Draft ENTSO-E winter outlook 2012 2013 Capaciteit noordgrens Overview of dynamic

Nadere informatie

SNMV-H made for your process

SNMV-H made for your process Vertical, radially split volute casing type, single stage, end suction centrifugal pump with enclosed impeller made for your process Handled Liquids type pumps are suitable for clean or slightly contaminated

Nadere informatie

. We can play around with these quantities to find the combination that has the correct units, but let s do it the no fail way.

. We can play around with these quantities to find the combination that has the correct units, but let s do it the no fail way. NATUURKUNDE OLYMPIADE 015 UITWERKING E RONDE Woensdag april 015 1 Eenheden. (Introduction to classil Mechanics, Morin. Problem 1.3) We want to make a speed,, out of the quantities, and. We n play around

Nadere informatie

understands and applies technical terms in a foreign language begrijpt en geldt technische termen in een vreemde taal

understands and applies technical terms in a foreign language begrijpt en geldt technische termen in een vreemde taal Foreman in electrical industry Foreman in elektrische industrie Professional activities/tasks 1. Professional work in the field of energy 1. Professioneel werk op het gebied van energie Units/Sub-units

Nadere informatie

AS, ASB, and ASR Series provide years of trouble-free performance in residential and light

AS, ASB, and ASR Series provide years of trouble-free performance in residential and light ASR-103 / ASR-206 Residue Pump AS, ASB, and ASR Series provide years of trouble-free performance in residential and light commercial sewage and effluent applications. The most compact design with stainless

Nadere informatie

SolidWorks Simulation

SolidWorks Simulation SolidWorks Simulation Dolf Broekaart Manager Simulation Van strategie tot productie Simuleon - Introductie Wie is Simuleon? Van strategie tot productie Zusterbedrijf van Design Solutions Specialisten in

Nadere informatie

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac.

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac. Smeersysteem voor conveyors Conveyors lubrication systems KS-007a-1-NE SMEERSYSTEEM VOOR MONO OF BIRAIL CONVEYORS Dit systeem is ontworpen voor het gedoseerd smeren van de lagers van de rollen van conveyors

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 4B421 10 november 2008, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig

Nadere informatie

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW Range Features Range of high pressure sodium lamps with double arc tube construction Dual arc tube design guarantees immediate re-strike after a power interruption Doubled lamp life and reduced occurrence

Nadere informatie

Presentation Fire fighter safety switch

Presentation Fire fighter safety switch Presentation Fire fighter safety switch 20 september 2011 Elsbeth Faasse Cor Jansen Santon Holland BV AGENDA SANTON INTRODUCTION PRODUCTS NEW DEVELOPMENTS The Fire fighter Safety Switch Introductie Diverse

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Nadere informatie

Pneumatische actuator, Typen GTKB, GTW, GTX. pneumatic actuators type GTKB, GTW, GTX CE, ATEX, GOST, SIL3

Pneumatische actuator, Typen GTKB, GTW, GTX. pneumatic actuators type GTKB, GTW, GTX CE, ATEX, GOST, SIL3 Pneumatische actuator, Typen GTKB, GTW, GTX pneumatic actuators type GTKB, GTW, GTX CE, ATEX, GOST, SIL3 Technische gegevens / technical data Uitvoering Enkel of dubbelwerkende actuator met zuigers volgens

Nadere informatie

AE1103 Statics. 5 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 5 November h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Productinformatie 28/09/2007

Productinformatie 28/09/2007 type : YMeKrvaslqwd 6/10 kv - 1x400 Alrm as70 Artikelnummer : 147.6666.80 28/09/2007 opbouw Geleider : aluminium, rond massief Geleiderscherm : zwakgeleidend kunststof : ronde koperdraden met tegenspiraal

Nadere informatie

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com Model A-360 Azimuth

Nadere informatie

Brokers vision. VAT exempt

Brokers vision. VAT exempt Établissement: Vlaardingen (pays Bas du Ouest) Maastricht (pays Bas du Sud) Pont de Présentation Briare le Canal (France 45) www.courtierdebateaux.fr info@ courtierdebateaux.fr platbodem 99.000 VAT exempt

Nadere informatie

Thermodynamics 1. Lecture 9: Bendiks Jan Boersma Wiebren de Jong Thijs Vlugt Theo Woudstra. March 8, Energy Technology

Thermodynamics 1. Lecture 9: Bendiks Jan Boersma Wiebren de Jong Thijs Vlugt Theo Woudstra. March 8, Energy Technology Thermodynamics 1 Lecture 9: Bendiks Jan Boersma Wiebren de Jong Thijs Vlugt Theo Woudstra March 8, 010 1 College 8 Bernoulli's law nd law of thermodynamics: Clausius Kelvin Planck Carnot cycle Lecture

Nadere informatie

Onderhoudsprogramma OHP/PH-1119, Revisie 1, 03-09-2011, Hoofdsectie

Onderhoudsprogramma OHP/PH-1119, Revisie 1, 03-09-2011, Hoofdsectie Onderhoudsprogramma OHP/PH-1119, Revisie 1, 03-09-2011, Hoofdsectie 1. Onderhoudsprogramma OHP/PH-1119 voor zweefvliegtuig: Model: Schempp-Hirth Duo Discus Serienummer: 157 Bouwjaar: 1997 Registratie:

Nadere informatie

Thermodynamica 1. college 2 boek hoofdstuk 1. Bendiks Jan Boersma Wiebren de Jong Thijs Vlugt Theo Woudstra

Thermodynamica 1. college 2 boek hoofdstuk 1. Bendiks Jan Boersma Wiebren de Jong Thijs Vlugt Theo Woudstra Thermodynamica Bendiks Jan Boersma Wiebren de Jong Thijs Vlugt Theo Woudstra Afdeling Process en Energie Sectie energietechniek February 4, 0 college boek hoofdstuk summary lecture system (closed, open,

Nadere informatie

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPX AX-400 Azimuth

Nadere informatie

liniled Marker Light Power Short Pitch

liniled Marker Light Power Short Pitch liniled Marker Light Power Short Pitch 2700K 3000K Natural White 4000K Cold White 6500K liniled Markeerlicht Power Short Pitch liniled Markeerlichten zijn uitermate geschikt om een route of locatie te

Nadere informatie

Routekaart naar een geautomatiseerde werkplaats. Robots voor oppervlaktebehandeling van vliegtuigen

Routekaart naar een geautomatiseerde werkplaats. Robots voor oppervlaktebehandeling van vliegtuigen Routekaart naar een geautomatiseerde werkplaats Robots voor oppervlaktebehandeling van vliegtuigen Waarom automatisering? Uitgangspunten voor inzet Robots Generiek ontwerp ( one solution fits all ) Verbetering

Nadere informatie

SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL

SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL Spl-D2 Next generation Inleiding De SPL5-D2 unit is een geluidsdrukmeter die gekoppeld kan worden aan de SPL5. Het apparaat kan ook als losse geluidsdrukmeter

Nadere informatie

Exam AE1101 Introduction to Aerospace Engineering November 2010

Exam AE1101 Introduction to Aerospace Engineering November 2010 Exam AE1101 Introduction to Aerospace Engineering November 010 Go to page 7 for the utch version of the exam. Answer in your own preferred language: English or utch. Weight of problem is indicated. In

Nadere informatie

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Leo van Rijn Vice President Base Maintenance KLM Engineering & Maintenance 40 years

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Kennis en Onderwijsinfrastructuur als onontbeerlijke voorwaarde voor succesvolle energietransitie

Kennis en Onderwijsinfrastructuur als onontbeerlijke voorwaarde voor succesvolle energietransitie Kennis en Onderwijsinfrastructuur als onontbeerlijke voorwaarde voor succesvolle energietransitie Wim van de Pol College van Bestuur ROC Noorderpoort Energietransitie in Energy Valley regio SWITCH: Nu

Nadere informatie

NIEUWE KLEUREN NEW COLORS

NIEUWE KLEUREN NEW COLORS WWW.KNOKKEYACHTS.BE NEW COLORS - Water resistant Italian Leather Seat covers available in Orange, Marineblue and beige - Combine it with white or grey orca safety tube (ice white/artic grey, black and

Nadere informatie

EUROPESE EN INTERNATIONALE NORMEN BESCHERMENDE KLEDING & HANDSCHOENEN

EUROPESE EN INTERNATIONALE NORMEN BESCHERMENDE KLEDING & HANDSCHOENEN EUROPESE EN INTERNATIONALE NORMEN BESCHERMENDE KLEDING & HANDSCHOENEN A SHORT GUIDE (versie 2014) NOTA: De volledige teksten van de normen kunt u enkel aankopen bij uw nationale normalisatie-organisatie:

Nadere informatie

Zone 1 and zone 2 Zone 21 and zone 22

Zone 1 and zone 2 Zone 21 and zone 22 s en contactdozen s and sockets Productoverzicht Product overview Omschrijving: Index Elektro produceert een volledige lijn explosieveilige stekkers en contactdozen onder eigen certificaat. Deze worden

Nadere informatie

Risico s van CO2 leidingen

Risico s van CO2 leidingen takes gastransport further Risico s van CO2 leidingen Kennistafel buisleidingen T. Veenstra HSE coordinator Utrecht, 7 september 2010 Groningen, 9-9-2010 1 Inhoud Duurzaamheidsbeleid van Gasunie Ontwikkelingen

Nadere informatie

Delft Applied Mechanics Course Statics. AE1-914 part I 29 October h h. Answer sheets. Last name and initials:

Delft Applied Mechanics Course Statics. AE1-914 part I 29 October h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student Delft Applied Mechanics Course Statics AE1-914 part I 29 October 2007 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Study no.: Only hand in the answer

Nadere informatie

BEVESTIGINGSBEUGEL RVS

BEVESTIGINGSBEUGEL RVS BEVESTIGINGSBEUGEL RVS TOEPASBAARHEID FP-100, FP-200 en FP-500 19 PCSU / FP-200 19 Patch Cabinet Safety Unit FP-200/A2 Benodigde stroom 230V FirePro inside FP-200 Inhoud blusstof 164 gram effectief Detectie

Nadere informatie

Optinet-MX-V2. Ethernet IO-modules. Opticom Engineering B.V.

Optinet-MX-V2. Ethernet IO-modules. Opticom Engineering B.V. Optinet-MX-V2 Ethernet IO-modules Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - januari 2012 TOEPASSING De Optinet-V2 kan worden uitgebreid met externe ethernet IO-modules. Deze modules kunnen worden aangesloten

Nadere informatie

BEVESTIGINGSBEUGEL RVS

BEVESTIGINGSBEUGEL RVS BEVESTIGINGSBEUGEL RVS TOEPASBAARHEID FP-100, FP-200 en FP-500 19 PCSU / FP-200 19 Patch Cabinet Safety Unit FP-200/A2 Benodigde stroom 230V FirePro inside FP-200 Inhoud blusstof 164 gram effectief Detectie

Nadere informatie

Enphase M215. De oplossing bij schaduwvorming!

Enphase M215. De oplossing bij schaduwvorming! Enphase M215 De oplossing bij schaduwvorming! [ betrouwbaar ] [ productief ] [ slim ] [ veilig ] 1. Enphase micro-omvormer Elke Enphase micro-omvormer is verbonden aan één enkele module en maakt gebruik

Nadere informatie

Zone 1 and zone 2 Zone 21 and zone 22

Zone 1 and zone 2 Zone 21 and zone 22 s en contactdozen s and sockets Productoverzicht Product overview Omschrijving: Index Elektro produceert een volledige lijn explosieveilige stekkers en contactdozen onder eigen certificaat. Deze worden

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Waarom testen? Het draait allemaal om: - winst marge - klant tevredenheid - product inzicht (van productie tot eind gebruiker)

Waarom testen? Het draait allemaal om: - winst marge - klant tevredenheid - product inzicht (van productie tot eind gebruiker) Waarom testen? Zorgen dat het ontwikkelde product geschikt is voor zijn einddoel Minimale transportschade, waardoor minder beschadigde producten bij einddoel Voorkomen van schade claims en juridische kosten

Nadere informatie

Dutch Barge / IJsselaak 12.80

Dutch Barge / IJsselaak 12.80 Doeve Makelaars/Taxateurs vof Sworn & EMCI Certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL - 3133 AV Vlaardingen Tel Mobiel +31 (0)10 248 98 30 +31 (0)653 20 20 84 E-mail Website

Nadere informatie

EXAM AE2-914: VIBRATIONS OF AEROSPACE STRUCTURES

EXAM AE2-914: VIBRATIONS OF AEROSPACE STRUCTURES EXAM AE2-914: VIBRATIONS OF AEROSPACE STRUCTURES April 4, 2008, Time: 9:00 12:00 The exam is written both in English and in Dutch. Please choose the version you find the most convenient. Do not forget

Nadere informatie

Multiphysics simulations

Multiphysics simulations Eenvoudig bedienbare simulatiesoftware om gelijktijdig meerdere fysische fenomenen te beschrijven: wat zijn de mogelijkheden? Multiphysics simulations useful software, ready for use Comsol BV ir. Frank

Nadere informatie

SMS-200/300/400 tapes & ribbons

SMS-200/300/400 tapes & ribbons SMS-200/300/400 tapes & ribbons ST700 Series Premium Industrial Vinyl Application: General industrial labels Outside durability Average 7 to 10 years Adhesive: Permanent Acrylic Users Temp.: Between -40

Nadere informatie

Workshop 6 Technische betrouwbaarheid

Workshop 6 Technische betrouwbaarheid Workshop 6 Technische betrouwbaarheid Standaardisatie bij Wind op Zee (1) 13 Juni 2014 Frank Kortstee & Martijn Geertzen (NEN) Winddag 2014 Windenergie: een betrouwbare techniek 1 Programma Tijdstip Onderwerp

Nadere informatie

4-KANAALS DIGITALE EINDVERSTERKERS

4-KANAALS DIGITALE EINDVERSTERKERS 4-KANAALS DIGITALE EINDVERSTERKERS DA-250F/250FH/550F/500FH Het neusje van de zalm v.w.b. bedieningsgemak en rendement. Volledig Digitale * Versterker *De versterkers beschikken over klasse D techniek

Nadere informatie

Groene industrie POWER QUALITY POWER AND SIGNAL QUALITY. Phoenix Contact B.V. 2015-2016

Groene industrie POWER QUALITY POWER AND SIGNAL QUALITY. Phoenix Contact B.V. 2015-2016 Groene industrie Phoenix Contact B.V. 2015-2016 POWER AND SIGNAL QUALITY POWER QUALITY 24V PWR ERR 24V 0V 0V OUT I GND GND GND ON OFF 1 2 1A 5A NC PACT RCP- Rogowskisp Eerst Power Quality inzichtelijk

Nadere informatie

Installatie handleiding t.b.v. elektrisch remsysteem & elektrisch hydraulisch remsysteem.

Installatie handleiding t.b.v. elektrisch remsysteem & elektrisch hydraulisch remsysteem. Installatie handleiding t.b.v. elektrisch remsysteem & elektrisch hydraulisch remsysteem. Inhoud pakket; 1 Stuks vooraf geassembleerde remkast met remregelaar en stroom regelaarhierna vernoemd als BCU

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Level 4 Business Planning & Logistics ISA-99 beveiliging binnen het control domain Level 3

Nadere informatie

Low Noise Power Supply for the Logitech Squeezebox Duet. Technical Description

Low Noise Power Supply for the Logitech Squeezebox Duet. Technical Description Low Noise Power Supply for the Logitech Squeezebox Duet Technical Description By Paul Langemeijer PaulLangemeijer@hotmail.com Document version 1.7 1 Table of Contents 1. Introduction... 3 1.1 Scope...

Nadere informatie

Atlantic. Prijs: EUR 565.000. Nummer: 4158808. Locatie: Nederland. Very well maintained. Joppe International Yachtbrokers

Atlantic. Prijs: EUR 565.000. Nummer: 4158808. Locatie: Nederland. Very well maintained. Joppe International Yachtbrokers Atlantic 50 Merk: Model: 50 Lengte: Atlantic 50 ft Prijs: EUR 565.000 Jaar: 2004 Staat: Gebruikt Locatie: Nederland Rompmateriaal: Polyester Aantal motoren: 2 Brandstofsoort: Diesel Nummer: 4158808 Beschrijving

Nadere informatie

PSS Boeing 777-200/300 checklist. Gemaakt door: Nick den Hartog PRE-FLIGHT 2 ENGINE START 12 NA DE ENGINE START 13 TAKEOFF 15 KLIM EN KRUISEN 16

PSS Boeing 777-200/300 checklist. Gemaakt door: Nick den Hartog PRE-FLIGHT 2 ENGINE START 12 NA DE ENGINE START 13 TAKEOFF 15 KLIM EN KRUISEN 16 PSS Boeing 777-200/300 checklist Gemaakt door: Nick den Hartog INHOUDSOPGAVE PRE-FLIGHT 2 OVERHEAD PANEL VOORBEREIDING 3 FORWARD PANEL/PEDESTAL 7 VOOR DE PUSHBACK/PUSHBACK 10 VOOR DE ENGINE START 11 ENGINE

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

SPECIFICATIES EIGEN VERBRUIK: XXXmA @ 230 VAC AANSLUITINGEN VOEDING SMARTBOX+

SPECIFICATIES EIGEN VERBRUIK: XXXmA @ 230 VAC AANSLUITINGEN VOEDING SMARTBOX+ SPEIFIATIES EIGEN VERBRUIK: XXXmA @ 230 VA SHAKELWIJZE: Spanningsloos NO/N contact MAX. SHAKELSPANNING: 230 VA/50Hz - 230VA halogeenlampen XXA @ 230 VA (resistief) XXA @ 230 VA (resistief) STROOMBEVEILIGING:

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn datacenterinfrastructuur cloud ready? Door: Bart Nieuwenhuis

Hoe maak ik mijn datacenterinfrastructuur cloud ready? Door: Bart Nieuwenhuis Hoe maak ik mijn datacenterinfrastructuur cloud ready? Door: Bart Nieuwenhuis Application: Data Center Fire Pump Controller Chillers Surge Protection Automatic Transfer Switch Uninterruptible Power Supplies

Nadere informatie

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek.

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek. DEZE KOPPELINGEN WORDEN GEBRUIKT IN OLIE- EN VETSMEERSYSTEMEN IN PLAATS VAN DE SNIJRINGKOPPELINGEN ( SNIJRING & DRUKMOER ) KOPPELEN EN ONTKOPPELEN VAN DE LEIDING KAN HERHAALD WORDEN ZONDER BESCHADIGING

Nadere informatie

Product-Service Systems

Product-Service Systems Product-Service Systems Joris Van Ostaeyen Centrum voor Industrieel Beleid, Departement Werktuigkunde, K.U.Leuven 2/2014 1 Joris Van Ostaeyen - 2003: ir. elektromechanica, KU Leuven - 2003-2007: kwaliteits-

Nadere informatie

Nota: Vele andere kwaliteiten op aanvraag. Deze kwaliteiten zijn veelal op korte termijn leverbaar. Vraag ons technisch handboek over

Nota: Vele andere kwaliteiten op aanvraag. Deze kwaliteiten zijn veelal op korte termijn leverbaar. Vraag ons technisch handboek over O-Ringen Eriks biedt u uit voorraad standaard O-ringen in hardheid 60 en 70 shore aan, in respectievelijke compounds 714166 en 714177. Daarnaast zijn uiteraard O-ringen in diverse kwaliteiten en hardheden

Nadere informatie

NPA B2L and L Licences

NPA B2L and L Licences NPA-2012-15 B2L and L Licences NPA-2012-15 B2L and L Licences Inhoud Inleiding Nationale AML voor zweefvliegtechnici EASA AML voor zweefvliegtechnici Wat betekent dit voor de Nationale AML houders Limitaties

Nadere informatie

Engineering Services for Additional Studies and Technical Assistance for New Locks PANAMA

Engineering Services for Additional Studies and Technical Assistance for New Locks PANAMA Engineering Services for Additional Studies and Technical Assistance for New Locks PANAMA Study and 3D modelling of density and discharge currents of the third set of locks CEDA presentation 19 May 2011

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

Brokers vision. VAT exempt. This big Tjalk is equiped well for living abord 1 / 12. Établissement: Vlaardingen (pays Bas du Ouest)

Brokers vision. VAT exempt. This big Tjalk is equiped well for living abord 1 / 12. Établissement: Vlaardingen (pays Bas du Ouest) Établissement: Vlaardingen (pays Bas du Ouest) Maastricht (pays Bas du Sud) Pont de Présentation Briare le Canal (France 45) www.courtierdebateaux.fr info@ courtierdebateaux.fr Tjalk 225.000 VAT exempt

Nadere informatie

CNC Robot Robomachine. M-2iA

CNC Robot Robomachine. M-2iA CNC Robot Robomachine M-2iA M-2iA/3S M-2iA/3SL Inhoud Inleiding... 03 Kenmerken... 04 Specificaties... 05 Polsbelasting Standaard inertia mode.... 06 Optie: high inertia mode... 07 Afmetingen Werkbereik

Nadere informatie

Exposure scenarios, condities en beheersmaatregelen bepaald met ART. Hans Marquart/Selma Dieperink

Exposure scenarios, condities en beheersmaatregelen bepaald met ART. Hans Marquart/Selma Dieperink Exposure scenarios, condities en beheersmaatregelen bepaald met ART Hans Marquart/Selma Dieperink Inhoud Even opfrissen: Exposure Scenario ART Laat eens zien, zo n ART-work! Wat moet ik hiermee? Hoe komen

Nadere informatie

G02. Verlichting Lighting fixtures. TL armaturen Ex de Fluorescent lighting fixtures Ex de

G02. Verlichting Lighting fixtures. TL armaturen Ex de Fluorescent lighting fixtures Ex de L armaturen Ex de luorescent lighting fixtures Ex de Lichtkarakteristiek voor lm flux Polar curves for a lm flux I(cd/ lm) I(cd/ lm) 9 9 9 type Z - x Watt 9 type Z - x Watt fmetingen Dimensions xm xm xm

Nadere informatie

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPID Azimuth antenna

Nadere informatie

liniled Marker Light Deco

liniled Marker Light Deco liniled Marker Light Deco Warm White 3000K Natural White 4000K Cold White 6500K RGB Red Green Blue Amber liniled Markeerlicht Deco liniled Markeerlichten zijn uitermate geschikt om een route of locatie

Nadere informatie

Brokers vision. VAT exempt. Netherlands

Brokers vision. VAT exempt. Netherlands Établissement: Vlaardingen (pays Bas du Ouest) Maastricht (pays Bas du Sud) Pont de Présentation Briare le Canal (France 45) www.courtierdebateaux.fr info@ courtierdebateaux.fr Palingaak 7.69 24.500 VAT

Nadere informatie

ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand

ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand De Perfecte Combinatie Dit Chinese symbool betekend Dubbel geluk, de combinatie tussen twee perfecte llementen Dit wordt gebruikt

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

FORTE. Fluorescent Luminaires. Fluorescentiearmaturen

FORTE. Fluorescent Luminaires. Fluorescentiearmaturen 7008001202 Megalite, FZCO P.O. Box 61 Jebel Ali Free Zone Dubai, UAE Tel: +971 4 881 7900 Fax: +971 4 881 8850 Email: info@megalite.com eb Site: www.megalite.com Megalite Europe B.V. Geloerveldweg 17 5951

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE GEWIJZIGDE INRICHTING VAN DE SCOPE OF APPROVAL OP CERTIFICATEN

TOELICHTING OP DE GEWIJZIGDE INRICHTING VAN DE SCOPE OF APPROVAL OP CERTIFICATEN TOELICHTING OP DE GEWIJZIGDE INRICHTING VAN DE SCOPE OF APPROVAL OP CERTIFICATEN Deze toelichting voor erkenninghouders heeft betrekking op EASA Part-M Subpart F, EASA Part M Subpart G, EASA Part-145 en

Nadere informatie

SPID Azimuth & Elevation antenna rotator Type: BIG-RAS/HR

SPID Azimuth & Elevation antenna rotator Type: BIG-RAS/HR Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPID Azimuth & Elevation

Nadere informatie

66.A.25 - Vrijstelling module examens

66.A.25 - Vrijstelling module examens 66.A.25 - Vrijstelling module examens 1 Inleiding Om in aanmerking te komen voor een Part 66 AML of een uitbreiding van een AML met een (sub)categorie, moet u aantonen over de vereiste basiskennis te beschikken.

Nadere informatie

Stijlvol, stabiel en eenvoudig in het gebruik. QuickStand, een innovatieve zit/sta werkplek, past naadloos in de hedendaagse werkomgeving.

Stijlvol, stabiel en eenvoudig in het gebruik. QuickStand, een innovatieve zit/sta werkplek, past naadloos in de hedendaagse werkomgeving. Stijlvol, stabiel en eenvoudig in het gebruik. QuickStand, een innovatieve zit/sta werkplek, past naadloos in de hedendaagse werkomgeving. Hier is QuickStand De baanbrekende QuickStand kan eenvoudig op

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Installatie handleiding t.b.v. elektrisch remsysteem tbv schamelaanhangwagen met vast gewicht.

Installatie handleiding t.b.v. elektrisch remsysteem tbv schamelaanhangwagen met vast gewicht. Installatie handleidg t.b.v. elektrisch remsysteem tbv schamelaanhangwagen met vast gewicht. Inhoud pakket; 1 Stuks vooraf geassembleerde remkast met 2 remregelaar hierna vernoemd als BCU (Brake Controle

Nadere informatie

lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger

lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger Een kompleet toestel voor het ter plaatse meten van luchtlekken in kanalen.

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

THERMOPLASTISCHE LAGERBLOKKEN THERMOPLASTIC BEARING UNITS

THERMOPLASTISCHE LAGERBLOKKEN THERMOPLASTIC BEARING UNITS THERMOPLASTISCHE LAGERBLOKKEN THERMOPLASTIC BEARING UNITS WBT THERMOPLASTISCHE LAGERBLOKKEN WBT lager blokken zijn gemaakt van PBT high-grade, glass-filled thermoplastisch polyester en zij zijn compleet

Nadere informatie

Solar 2.0 Maximale energie uit zonnepanelen in de gebouwde omgeving

Solar 2.0 Maximale energie uit zonnepanelen in de gebouwde omgeving Solar 2.0 Maximale energie uit zonnepanelen in de gebouwde omgeving Achtergrond Huidige situatie solar land USP s Toolkit Achtergrond 1. Vermogenselektronica (maritieme omvormers) 2. Vermogensintelligentie

Nadere informatie

1148-CPR-20080603. SAFETY-PRODUCT nv Beverlosesteenweg 100 B-3580 BERINGEN EN 40-5:2002

1148-CPR-20080603. SAFETY-PRODUCT nv Beverlosesteenweg 100 B-3580 BERINGEN EN 40-5:2002 Keizerinlaan 66 B-1000 BRUSSEL Certificaat van prestatiebestendigheid 1148-CPR-20080603 Overeenkomstig de Verordening 305/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de Bouwproductenverordening

Nadere informatie