RAPPORT VAN EXAMENVRIJSTELLINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT VAN EXAMENVRIJSTELLINGEN"

Transcriptie

1 RAPPORT VAN EAMENVRIJSTELLINGEN VLIEGTUIGTECHNIEKEN 3 de graad tso 1 ste & 2 de leerjaar Dit rapport van examenvrijstelling ondersteunt de aanvraag voor vrijstellingen van de technische kwalificatie VLIEGTUIGTECHNIEKER Vrijstellingsrapport: NAAM SCHOOL VTTK-312 versie 001

2 2

3 Inhoud 1 School Versie controle Kopie Controle Lijst van effectieve pagina s INLEIDING Algemeen Doelstelling Verklaring van naleving Leerplan Verklaring van naleving Module 1 MATHEMATICS Module 2 PHYSICS Module 3 ELECTRICAL FUNDAMENTALS Module 6 MATERIALS AND HARDWARE Module 7 MAINTENANCE PRACTICES Module 8 BASIC AERODYNAMICS Module 11 AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS Module 15 GAS TURBINE ENGINE Overzicht van de herzieningen Lijst der Bestemmelingen

4

5 1 School School: Adres: Tel: Fax: mailadres 5

6 2 Versie controle Referentie Opmerkingen Verantwoordelijke uitgever Datum van uitgifte Rapport van ex vrijstellingen Naam school VTTK-312 versie 001 6

7 3 Kopie Controle Referentie Bestemmeling Verantwoordelijke uitgever Datum van uitgifte Naam school VTTK-312 versie 001 7

8 4 Lijst van effectieve pagina s blz herziening datum blz herziening datum 1 origineel 25/01/ origineel 25/01/ origineel 25/01/ origineel 3 origineel 25/01/ origineel 4 origineel 25/01/ origineel 5 origineel 25/01/ origineel 6 origineel 25/01/ origineel 7 origineel 25/01/ origineel 8 origineel 25/01/ origineel 9 origineel 25/01/ origineel 10 origineel 25/01/ origineel 11 origineel 25/01/ origineel 12 origineel 25/01/ origineel 13 origineel 25/01/ origineel 14 origineel 25/01/ origineel 15 origineel 58 origineel 16 origineel 59 origineel 17 origineel 60 origineel 18 origineel 61 origineel 19 origineel 62 origineel 20 origineel 63 origineel 21 origineel 64 origineel 22 origineel 65 origineel 23 origineel 66 origineel 24 origineel 67 origineel 25 origineel 68 origineel 26 origineel 69 origineel 27 origineel 70 origineel 25 origineel 71 origineel 29 origineel 72 origineel 30 origineel 73 origineel 31 origineel 74 origineel 32 origineel 75 origineel 33 origineel 76 origineel 25/01/ origineel 35 origineel 36 origineel 37 origineel 38 origineel 39 origineel 40 origineel 41 origineel 42 origineel 43 origineel 8

9 Voorbereid door: Nagekeken door: Toegestaan door: Goedgekeurd door: Directeur DLV DLV 9

10 5 INLEIDING 5.1 Algemeen In het naam van de school wordt ondermeer de derde graad tso Vliegtuigtechnieken georganiseerd. Dit leerplan omvat een aantal modules conform de vereisten van de PART-66-reglementering van het Europese Agentschap voor Luchtvaartveiligheid (EASA). 5.2 Doelstelling Dit document moet het Directoraat-generaal Luchtvaart in staat stellen te oordelen over het georganiseerd onderwijs om zodoende een aantal vrijstellingen te kunnen verlenen voor een bewijs van onderhoudsbevoegdheid. Dit rapport van examenvrijstellingen werd opgemaakt voor de categorieën A1,A2, A3, A4,B1.1, B1.2, B1.3, B1.4. De volgende modules, werden in dit rapport van vrijstellingen niet opgenomen en hiervoor is tevens geen gelijkwaardige norm voorzien vermits deze modules in deze opleiding niet worden aangeboden. 10

11 6 Verklaring van naleving 6.1 Leerplan Referentie Leerplan Vliegtuigtechnieken derde graad tso o Leerplannummer door de school in te vullen Leerplan Wiskunde o Leerplannummer door de school in te vullen 6.2 Verklaring van naleving Als algemeen Directeur verbind ik me ertoe: de minimale leerinhouden en de doelstellingen af te stemmen op de na te streven licenties overeenkomstig de PART-66-regelgevingen in de vier categorieën: A1: Grote vliegtuigen (turbines) A2: Kleine vliegtuigen (zuigermotoren) A3: Helikopters (turbines) A4: Helikopters (zuigermotoren) In al deze categorieën streven we het level na zoals in de PART-66 reglementering duidelijk omschreven is. Daarnaast streven we om het B1 niveau te behalen in enkele modules/deelmodules. Om de vrije toegang tot de leslokalen en de installaties van de school (en het VLOC) te verlenen voor afgevaardigden van de overheid zodat die toezicht kunnen houden. Om de onderliggende voorschriften na te leven en te doen naleven. 11

12 6.3 Module 1 MATHEMATICS Technical qualification: Module 1 MATHEMATICS Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard 1.1 Arithmetic Arithmetical terms and signs, methods of multiplication and division, fractions and decimals, factors and multiples, weights, measures and conversion factors, ratio and proportion, averages and percentages, areas and volumes, squares, cubes, square and cube roots. ISBN: Wiskunde Hoofdstuk 1 Rekenkunde Hoofdstuk 3 Meetkunde 12

13 1.2 (a) Algebra Evaluating simple algebraic expressions, addition, subtraction, multiplication and division, use of brackets, simple algebraic fractions; ISBN: Wiskunde Hoofdstuk 1 Rekenkunde Hoofdstuk 2 Algebra 1.2 (b) Algebra Linear equations and their solutions; Indices and powers, negative and fractional indices; ISBN: Binary and other applicable numbering systems; Wiskunde Simultaneous equations and second degree equations with one unknown; Hoofdstuk 2 Algebra Logarithms; 1.3 (a) Geometry Simple geometrical constructions; ISBN: Wiskunde Hoofdstuk 3 Meetkunde 1.3 (b) Geometry Graphical representation; nature and uses of graphs, graphs of equations/functions; 1.3 (c) Geometry Simple trigonometry; trigonometrical relationships, use of tables and rectangular and polar coordinates. ISBN: Wiskunde Hoofdstuk 2 Algebra ISBN: Wiskunde Hoofdstuk 2 Algebra Hoofdstuk 3 Meetkunde 13

14 6.4 Module 2 PHYSICS Technical qualification: Module 2 PHYSICS Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard 2.1 Matter Mechanics Nature of matter: the chemical elements, structure of atoms, molecules; Leerplandoelstelling nr 1 & 2 Chemical compounds. States: solid, liquid and gaseous; ISBN Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Changes between states. Hoofdstuk 5 Materie Forces, moments and couples, representation as vectors; Leerplandoelstelling nr Centre of gravity. Elements of theory of stress, strain and elasticity: tension, compression, shear and torsion; ISBN Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Nature and properties of solid, fluid and gas; 14

15 2.2.2 Mechanics (a) Dynamics (b) Dynamics Pressure and buoyancy in liquids (barometers). Hoofdstuk 3 Kracht en beweging Hoofdstuk 4 Kracht en evenwicht Hoofdstuk 7 Druk Linear movement: uniform motion in a straight line, motion under constant Leerplandoelstelling nr 8 acceleration (motion under gravity); Rotational movement: uniform circular motion (centrifugal/centripetal forces); ISBN Periodic motion: pendular movement; Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Simple theory of vibration, harmonics and resonance; Hoofdstuk 1 Beweging langs rechte lijn Velocity ratio, mechanical advantage and efficiency. Hoofdstuk 2 De cirkelvormige en periodieke bewegingen Mass Leerplandoelstelling nr 9-10 Force, inertia, work, power, energy (potential, kinetic and total energy), heat, efficiency; ISBN Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Hoofdstuk 1 Beweging langs rechte lijn Hoofdstuk 2 De cirkelvormige en periodieke bewegingen Momentum, conservation of momentum; Leerplandoelstelling nr Impulse; Gyroscopic principles; Friction: nature and effects, coefficient of friction (rolling resistance). 15

16 2.2.4 (a) Fluid dynamics (b) Fluid dynamics 2.3 (a) Thermodynamics 2.3 (b) Thermodynamics Specific gravity and density; Leerplandoelstelling nr 14 ISBN Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Hoofdstuk 5 Materie Hoofdstuk 8 Stromingsleer Viscosity, fluid resistance, effects of streamlining; Leerplandoelstelling nr 15 Effects of compressibility on fluids; Static, dynamic and total pressure: Bernoulli's Theorem, venturi. Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud ISBN Hoofdstuk 5 Materie Hoofdstuk 8 Stromingsleer Temperature: thermometers and temperature scales: Leerplandoelstelling nr 16 Celsius, Fahrenheit and Kelvin; Heat definition. ISBN Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Hoofdstuk 6 Energie en arbeid ISBN-13: Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Hoofdstuk 1 Warmte Heat capacity, specific heat; Leerplandoelstelling nr Heat transfer: convection, radiation and conduction; 16

17 2.4 Optics (light) 2.5 Wave motion and sound Volumetric expansion; First and second law of thermodynamics; ISBN-13: Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Gases: ideal gases laws; specific heat at constant volume and constant pressure, work done by expanding gas; Isothermal, adiabatic expansion and compression, engine cycles, constant Hoofdstuk 2 Thermodynamica volume and constant pressure, refrigerators and heat pumps; Latent heats of fusion and evaporation, thermal energy, heat of combustion. Nature of light; speed of light; Leerplandoelstelling nr 19 Laws of reflection and refraction: reflection at plane surfaces, reflection by spherical mirrors, refraction, lenses; Fibre optics. Wave motion: mechanical waves, sinusoidal wave motion, interference phenomena, standing waves; Sound: speed of sound, production of sound, intensity, pitch and quality, Doppler effect. ISBN-13: Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Hoofdstuk 4 optica Leerplandoelstelling nr 20 ISBN-13: Natuurkunde voor vliegtuigonderhoud Hoofdstuk 3 Golfverschijnselen 17

18 6.5 Module 3 ELECTRICAL FUNDAMENTALS Technical qualification: Module 3 ELECTRICAL FUNDAMENTALS Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard 3.1 Electron Theory Structure and distribution of electrical charges within: atoms, molecules, ions, compounds; Molecular structure of conductors, semiconductors and insulators. Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Elektriciteitsleer I Hoofdstuk 1 Elektronentheorie 3.2 Static Electricity and Conduction Static electricity and distribution of electrostatic charges; Leerplandoelstelling nr Electrostatic laws of attraction and repulsion; Units of charge, Coulomb's Law; ISBN-13:

19 3.3 Electrical Terminology Conduction of electricity in solids, liquids, gases and a vacuum. The following terms, their units and factors affecting them: potential difference, electromotive force, voltage, current, resistance, conductance, charge, conventional current flow, electron flow. Elektriciteitsleer I Hoofdstuk 2 Statische elektriciteit en geleiding Leerplandoelstelling nr 26 ISBN-13: Elektriciteitsleer I Hoofdstuk 3 Begrippen uit de elektriciteitsleer 3.4 Generation of Electricity Production of electricity by the following methods: light, heat, friction, pressure, chemical action, magnetism and motion. Leerplandoelstelling nr 27 ISBN-13: Elektriciteitsleer I Hoofdstuk 4 Opwekking van elektriciteit 3.5 DC Sources of Electricity 3.6 DC Circuits Construction and basic chemical action of: primary cells, Leerplandoelstelling nr secondary cells, lead acid cells, nickel cadmium cells, other alkaline cells; Cells connected in series and parallel; ISBN-13: Internal resistance and its effect on a battery; Elektriciteitsleer I Construction, materials and operation of thermocouples; Operation of photo-cells. Hoofdstuk 5 Gelijkstroombronnen Ohms Law, Kirchoff's Voltage and Current Laws; Leerplandoelstelling nr Calculations using the above laws to find resistance, voltage and current; 19

20 Significance of the internal resistance of a supply. ISBN-13: Elektriciteitsleer I Hoofdstuk 6 Gelijkspanningscircuits 3.7(a) Resistance/Resistor 3.7(b) Resistance/Resistor 3.8 Power Resistance and affecting factors; Leerplandoelstelling nr Specific resistance; Resistor colour code, values and tolerances, preferred ISBN-13: values, wattage ratings; Elektriciteitsleer I Resistors in series and parallel; Calculation of total resistance using series, parallel and Hoofdstuk 7 Weerstand en weerstanden series parallel combinations; Operation and use of potentiometers and rheostats; Operation of Wheatstone Bridge. Positive and negative temperature coefficient conductance; Leerplandoelstelling nr Fixed resistors, stability, tolerance and limitations, methods of construction; ISBN-13: Variable resistors, thermistors, voltage dependent resistors; Elektriciteitsleer I Construction of potentiometers and rheostats; Construction of Wheatstone Bridge; Hoofdstuk 7 Weerstand en weerstanden Power, work and energy (kinetic and potential) Leerplandoelstelling nr Dissipation of power by a resistor Power formula ISBN-13:

21 Calculations involving power, work and energy Elektriciteitsleer I Hoofdstuk 8 Vermogen 3.9 Capacitance / Capacitor 3.10(a) Magnetism 3.10(b) Magnetism Operation and function of a capacitor Leerplandoelstelling nr Factors affecting capacitance: area of plates, distance between plates, number of plates, dielectric and dielectric constant, working voltage, ISBN-13: voltage rating Elektriciteitsleer I Capacitor types, construction and function Capacitor colour coding Hoofdstuk 9 Elektrische capaciteit en condensator Calculations of capacitance and voltage in series and parallel circuits Exponential charge and discharge of a capacitor, time constants Testing of capacitors Theory of magnetism Leerplandoelstelling nr Properties of a magnet Action of a magnet suspended in the Earth s magnetic field ISBN-13: Magnetisation and demagnetisation Elektriciteitsleer I Magnetic shielding Hoofdstuk 10 Magnetisme Various types of magnetic material Electromagnets construction and principles of operation Hand clasp rules to determine: magnetic field around current carrying conductor Magnetomotive force Field strength, magnetic flux density Permeability Hysteresis loop Retentivity Coercive force reluctance Saturation point Eddy currents Leerplandoelstelling nr 51 21

22 Precautions for care and storage of magnets ISBN-13: Elektriciteitsleer I Hoofdstuk 10 Magnetisme 3.11 Inductance/Inductor 3.12 DC motor/generator theory Faraday s Law Leerplandoelstelling nr 52 Action of inducing a voltage in a conductor moving in a magnetic field Induction principles ISBN-13: Effects of the following on the magnitude of an induced voltage: magnetic Elektriciteitsleer II field strength, rate of change of flux, number of conductor turns Mutual induction Hoofdstuk 1 Inductie The effect the rate of change of primary current and mutual inductance has on induced voltage Factors affecting mutual inductance: number of turns in coil, physical size of coil, permeability of coil, position of coils with respect to each other Lenz s Law and polarity determining rules Back emf, self induction Saturation point Principal uses of inductors Basic motor and generator theory Leerplandoelstelling nr 53 Construction and purpose of components in DC generator Operation of, and factors affecting output and direction of current flow in DC generators ISBN-13: Elektriciteitsleer II Operation of, and factors affecting output power, torque, speed and direction of rotation of DC motors 22

23 Series wound, shunt wound and compound motors Hoofdstuk 2 DC-generatoren Starter Generator construction Hoofdstuk 3 DC-motoren 3.13 AC theory Sinusoidal waveform: phase, period, frequency, cycle Leerplandoelstelling nr Instantaneous, average, root mean square, peak, peak to peak current values and calculations of these values, in relation to voltage, current and power Elektriciteitsleer I Triangular/Square waves ISBN-13: Single / 3 phase principles Hoofdstuk 11 Wisselstroomtheorie ISBN-13: Elektriciteitsleer II Hoofdstuk 4 Wisselstroomtheorie 3.14 Resistive (R), Capacitive (C) and Inductive (L) circuit 3.15 Transformers Phase relationship of voltage and current in L, C and R circuits, parallel, Leerplandoelstelling nr 57 series and series parallel Power dissipation in L, C and R circuits Impedance, phase angle, power factor and current calculations ISBN-13: Elektriciteitsleer II True power, apparent power and reactive power calculations Hoofdstuk 5 R, C en L-circuits op wisselspanning Transformer construction principles and operation Leerplandoelstelling nr 58 Transformer losses and methods for overcoming them Transformer action under load and no-load conditions ISBN-13: Power transfer, efficiency, polarity markings Elektriciteitsleer II 23

24 Calculation of line and phase voltages and currents Calculation of power in a three phase system Hoofdstuk 6 Transformatoren Primary and Secondary current, voltage, turns ratio, power, efficiency Auto transformers 3.16 Filters Operation, application and uses of the following filters: low pass, high pass, band pass, band stop. Leerplandoelstelling nr 59 ISBN-13: Elektriciteitsleer II Hoofdstuk 7 Filters 3.17 AC Generators 3.18 AC Motors Rotation of loop in a magnetic field and waveform produced Leerplandoelstelling nr 60 Operation and construction of revolving armature and revolving field type AC generators ISBN-13: Single phase, two phase and three phase alternators Elektriciteitsleer II Three phase star and delta connections advantages and uses Permanent Magnet Generators Hoofdstuk 8 AC-generators Construction, principles of operation and characteristics of: AC synchronous Leerplandoelstelling nr 61 and induction motors both single and polyphase Methods of speed control and direction of rotation ISBN-13: Methods of producing a rotating field: capacitor, inductor, shaded or Elektriciteitsleer II split pole Hoofdstuk 9 AC-motoren 24

25 4.2 Printed circuit boards 4.3(a) Servomechanisms 4.3(b) Servomechanisms Description and use of printed circuit boards. Understanding of the following terms: Open and closed loop systems, feedback, follow up, analogue transducers Principles of operation and use of the following synchro system components / features: resolvers differential control and torque transform- ers inductance and capacitance transmitters, synchronous transmitters Understanding of the following terms: Open and closed loop, follow up, servomechanism, analogue transducer, null damping, feedback, deadband Construction operation and use of the following synchro system components: resolvers, differential, control and torque, E and I transform- ers, inductance transmitters, capacitance transmitters, synchronous transmitters Servomechanism defects, reversal of synchro leads, hunting 25

26 6.6 Module 6 MATERIALS AND HARDWARE Technical qualification: Module 6 MATERIALS AND HARDWARE Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard 6.1(a) Aircraft materials - Ferrous Characteristics, properties and identification of common alloy steels used in aircraft Heat treatment and application of alloys steels Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 1 Materiaaleigenschappen Hoofdstuk 2 Vliegtuigmaterialen ijzerhoudend 6.1(b) Aircraft materials - Ferrous Testing of ferrous materials for hardness, tensile strength, fatigue strength and impact resistance Leerplandoelstelling nr 65 ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 4 Destructief onderzoek 26

27 6.2(a) Aircraft materials Non-Ferrous Characteristics, properties and identification of common non-ferrous materials used in aircraft Heat treatment and application of non-ferrous materials Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 1 Materiaaleigenschappen Hoofdstuk 3 Vliegtuigmaterialen nietijzerhoudend 6.2(b) Aircraft materials Non-Ferrous Testing of non-ferrous material for hardness tensile strength, fatigue strength and impact resistance Leerplandoelstelling nr 69 ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 4 Destructief onderzoek 6.3.1(a) Aircraft materials Composite and non-metallic Characteristics, properties and identification of common composite and non-metallic materials, other than wood, used in aircraft Sealants and bonding agents Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 5 Vliegtuigmaterialen composieten en niet metalen 6.3.1(b) Aircraft ma- The detection of defects in composite and non-metallic material Leerplandoelstelling nr

28 terials Composite and non-metallic Repair of composite and non-metallic material ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 1 Materiaaleigenschappen Aircraft materials Composite and non-metallic Aircraft materials Composite and non-metallic 6.4(a) Corrosion Construction methods of wooden airframe structures Leerplandoelstelling nr Characterisitcs, properties and types of wood and glue used in aeroplanes ISBN-13: Materialen en hardware Preservation and maintenance of wooden structures Hoofdstuk 5 Vliegtuigmaterialen composieten Type of defects in wood material and wooden structures en niet metalen The detection of defects in wooden structure Repair of wooden structure Characterisitcs, properties and types of fabrics used in aeroplanes Leerplandoelstelling nr Inspection methods for fabrics Type of defects in fabrics ISBN-13: Repair of fabric covering Materialen en hardware Hoofdstuk 5 Vliegtuigmaterialen composieten en niet metalen Chemical fundamentals Leerplandoelstelling nr Formation by galvanic action process, microbiological, stress ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 6 Corrosie 6.4(b) Corrosion Types of corrosion and their identification Leerplandoelstelling nr

29 Causes of corrosion Material types, susceptibility to corrosion ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 6 Corrosie 6.5. Fasteners Fasteners Screw theards Fasteners Bolts, studs and screws Fasteners Locking devices Screw nomenclature Leerplandoelstelling nr Thread forms, dimensions and tolerances for standard threads used in ISBN-13: aircraft Materialen en hardware Measuring screw threads Hoofdstuk 7 Verbindingsmiddelen Bolt types: specification, identification and marking of aircraft bolts, Leerplandoelstelling nr international standards Nuts: self locking, anchor, standard types Machine screws: aircraft specifications ISBN-13: Materialen en hardware Studs: types and uses, insertion and removal Hoofdstuk 7 Verbindingsmiddelen Self tapping screws, Dowels Tab and spring washers, Locking plates, Split pins, Pal-nuts, Wire locking, Quick release fasteners, Keys Circlips, Cotter pins Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 7 Verbindingsmiddelen 29

30 6.5.4 Fasteners Aircrafts rivits Types of solid and blind rivets: specifications and identification, heat treatment Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 7 Verbindingsmiddelen 6.6(a) Pipes and unions Identification of, and types of rigid and flexible pipes used in aircraft Leerplandoelstelling nr 99 ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 8 Leidingen en koppelstukken 6.6(b) Pipes and unions Standard unions for aircraft hydraulic, fuel, oil, pneumatic, air system pipes Leerplandoelstelling nr 100 ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 8 Leidingen en koppelstukken 6.7 Springs Types of springs, Materials, Characteristics and Applications Leerplandoelstelling nr 101 ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 9 Veren 6.8 Bearings Purpose of bearings, loads, Materials, construction Leerplandoelstelling nr

31 Types of bearings and their application ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 10 Lagers 6.9 Transmissions 6.10 Control cables 6.11 Electrical cables and connectors Gear types and their application Leerplandoelstelling nr Gear ratios, reduction and multiplication gear systems, Driven and driving gears, Idler gears, Mesh patterns Belts and pulleys, Chains and sprockets ISBN-13: Materialen en hardware Hoofdstuk 11 Tanwielen, Riemen en kettingen Types of cables Leerplandoelstelling nr 108 End fittings, turnbuckles and compensation devices Pulleys and cable system components ISBN-13: Bowden cables Materialen en hardware Aircraft flexible control systems Hoofdstuk 12 Bedieningskabels Cable types, construction and characteristics Leerplandoelstelling nr High tension cables and Co-axial cables Crimping ISBN-13: Connector types, pins, plugs, sockets, insulators current and voltage Materialen en hardware rating, coupling, identification codes Hoofdstuk 13 Elektrische kabels en connectors 31

32 6.7 Module 7 MAINTENANCE PRACTICES Technical qualification: Module 7 MAINTENANCE PRACTICES Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard 7.1 Safety precautions Aircraft and workshop Aspects of safe working practices including precautions to take when working with electricity, gases especially oxygen, oils and chemicals Instruction in the remedial action to be taken in the event of a fire or another accident with one or more of these hazards including Knowledge on extinguishing agents Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk Workshop practices Care of tools, Control of tools, Use of workshop materials Leerplandoelstelling nr Dimensions, allowances and tolerances, standards of workmanship 32

33 Calibration of tools and equipment, calibration standards ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk Tools Common hand tool types Leerplandoelstelling nr Avionic general test equipment Operation, function and use of avionic general test equipment. Leerplandoelstelling nr 122 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 16 Algemeen testequipment avionics 7.5 Engineering drawings, diagrams and standards Common power tool types Operation and use of precision measuring tools ISBN-13: Lubrication equipment and methods Onderhoudshandelingen Operation, function and use of electrical general test equipment Hoofdstuk 3 Drawing types and diagrams, their symbols, dimensions, tolerances Leerplandoelstelling nr and projections Identifying title block information Microfilm, microfiche and computerised presentations ISBN-13: Onderhoudshandelingen Specification 100 of the Air Transport Association (ATA) of America Aeronautical and other applicable standards including ISO, AN, MS, NAS and MIL Hoofdstuk 4 Wiring diagrams and schematic diagrams 33

34 7.7 Electrical cables and connectors 7.8 Riveting 7.9 Pipes and hoses Drill sizes for bolt holes, Classes of fits Leerplandoelstelling nr Continuity, insulation and bonding techniques and testing; Leerplandoelstelling nr Fits and clearances Common system of fits and clearances Schedule of fits and clearances for aircraft and engines ISBN-13: Limits for bow, twist and wear Onderhoudshandelingen Standard methods for checking shafts, bearings and other parts Hoofdstuk 5 Use of crimp tools: hand and hydraulic operated; Testing of crimp joints; ISBN-13: Connector pin removal and insertion; Onderhoudshandelingen Co-axial cables: testing and installation precautions; Hoofdstuk 6 Wiring protection techniques : Cable looming and loom support, cable clamps, protective sleeving techniques including heat shrink, wrapping shielding Riveted joints, rivet spacing and pitch Leerplandoelstelling nr Tools used for riveting and dimpling Inspection of riveted joints ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 7 Klinken Bending and belling/flaring aircraft pipes Leerplandoelstelling nr Inspection and testing of aircraft pipes and hoses 34

35 Installation and clamping of pipes ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 9 Leidingen en slangen 7.10 Springs Inspection and testing of springs Leerplandoelstelling nr 144 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 10 Veren 7.11 Bearings 7.12 Transmissions 7.13 Control cables Testing, cleaning and inspection of bearings Leerplandoelstelling nr Lubrication requirements of bearings ISBN-13: Defects in bearings and their causes Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 11 Lagers Inspection of gears, backlash Leerplandoelstelling nr 148 Inspection of belts and pulleys, chains and sprockets Inspection of screw jacks, lever devices, push-pull rod systems ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 12 Overbrengingen Swaging of end fittings Leerplandoelstelling nr Inspection and testing of control cables 35

36 Bowden cables, Aircraft flexible control systems ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 13 Bedieningskabels 7.14 Material handling Material handling Sheet metal Marking out and calculation of bend allowance Leerplandoelstelling nr Sheet metal working, including bending and forming Inspection of sheet metal work ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 6 Plaatwerk Material handling Composite and nonmetallic Bonding practices Leerplandoelstelling nr 155 Environmental conditions Inspection methods ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 8 Composieten en niet-metalen 7.15 Welding, brazing, soldering and bonding 36

37 7.15(a) Welding, brazing, soldering and bonding Soldering methods, Inspection of soldered joints Leerplandoelstelling nr 156 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk (b) Welding, brazing, soldering and bonding Welding and brazing methods Leerplandoelstelling nr 157 Inspection of welded and brazed joints Bonding methods and Inspection of bonded joints ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk Aircraft weight and balance 7.16(a) Aircraft weight and balance Centre of Gravity / Balance limits calculation: use of relevant documents Leerplandoelstelling nr ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 14 Zwaartepuntsbepaling 37

38 7.16(b) Aircraft weight and balance Preparation of aircraft for weighing Leerplandoelstelling nr 162 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 15 Het wegen van luchtvaartuigen Aircraft weighing Leerplandoelstelling nr 163 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 15 Het wegen van luchtvaartuigen 7.17 Aircraft handling and storage Aircraft taxiing / towing and associated safety precautions Leerplandoelstelling nr Aircraft jacking, chocking, securing and associated safety precautions Aircraft storage methods ISBN-13: Refuelling / defuelling procedures Onderhoudshandelingen De-icing/anti-icing procedures Hoofdstuk 17 Behandeling en opslag van luchtvaartuigen Electrical, Hydraulic and Pneumatic ground supplies Effects of environmental conditions on aircraft handling and operation 7.18 Disassembly, inspection, repair and assembly techniques 7.18(a) Disassembly, Types of defects and visual inspection techniques Leerplandoelstelling nr

39 inspection, repair and assembly techniques Corrosion removal, assessment and reprotection ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 3 Defecten en visuele inspectie 7.18(b) Disassembly, inspection, repair and assembly techniques General repair methods, Structural Repair Manual Leerplandoelstelling nr Ageing, fatigue and corrosion control programmes ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 2 Algemene reparatiemethode 7.18(c) Disassembly, inspection, repair and assembly techniques Non destructive inspection techniques: penetrant, radiographic, eddy current, ultrasonic and boroscope methods Leerplandoelstelling nr 173 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 4 Niet destructief onderzoek 39

40 7.18(d) Disassembly, inspection, repair and assembly techniques 7.18(e) Disassembly, inspection, repair and assembly techniques Disassembly and re-assembly techniques. Leerplandoelstelling nr 174 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 1 Demontage en montagetechnieken Trouble shooting techniques. Leerplandoelstelling nr 175 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 5 Storingzoeken 7.19 Abnormal events 7.19(a) Abnormal events Inspections following lightning strikes and HIRF penetration Leerplandoelstelling nr 176 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk 9 40

41 7.19(b) Abnormal events Inspections following abnormal events such as heavy landings and flight through turbulence Leerplandoelstelling nr 176 ISBN-13: Onderhoudshandelingen Hoofdstuk Maintenance procedures 7.20 Maintenance procedures Maintenance planning Leerplandoelstelling nr 177 Modification procedures Stores procedures ISBN-13: Certification/release procedures Onderhoudshandelingen Interface with aircraft operation Hoofdstuk 11 Maintenance Inspection/Quality Control/Quality Assurance Additional maintenance procedures Control of life limited components 41

42 6.8 Module 8 BASIC AERODYNAMICS Technical qualification: Module 8 BASIC AERODYNAMICS Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard 8.1 Physics of the atmosphere 8.2 Aerodynamics International Standard Atmosphere (ISA) Leerplandoelstelling nr 178 Application of International Standard Atmosphere to aerodynamics ISBN-13: Aerodynamica Hoofdstuk 1 Atmosfeer Airflow around a body; Leerplandoelstelling nr Boundary layer, laminar and turbulent flow Free stream flow, relative airflow, upwash and downwash, vortices, ISBN-13: stagnation Aerodynamica The terms: camber, chord, mean aerodynamic chord Hoofdstuk 1 Atmosfeer The terms: profile (parasite) drag, induced drag Hoofdstuk 2 Stromingsleer 42

43 8.3 Theory of flight 8.4 Flight stability and dynamics The term: centre of pressure Hoofdstuk 3 Grenslagen The term: angle of attack Hoofdstuk 4 Draagkracht Hoofdstuk 5 Vliegtuigweerstand The terms: wash in and wash out Hoofdstuk 7 Overtrekken en hulpmiddelen bij The terms: fineness ratio, wing shape and aspect ratio lage vliegsnelheid Thrust, Weight, Aerodynamic Resultant Generation of Lift and Drag Angle of Attack Lift coefficient, Drag coefficient, polar curve Stall Aerofoil contamination including ice, snow, frost. Relationship between lift, weight, thrust and drag Leerplandoelstelling nr 183 Glide ratio Steady state flights ISBN-13: Performance Aerodynamica Theory of the turn Hoofdstuk 6 Krachten en momenten Hoofdstuk 7 Overtrekken en hulpmiddelen bij Influence of load factor: stall lage vliegsnelheid Influence of load factor: flight envelope Hoofdstuk 9 Vliegtuigsprestaties Influence of load factor: structural limitations Lift augmentation Longitudinal stability (active and passive) Leerplandoelstelling nr 184 Lateral stability (active and passive) 43

44 Directional stability (active and passive) ISBN-13: Aerodynamica Hoofdstuk 8 Stabiliteit 44

45 6.9 Module 11 AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS Module 11A TURBINE AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS Technical qualification: Module 11A TURBINE AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard Aeroplane aerodynamics and flight controls Operation and effect of: roll control: Leerplandoelstelling nr 185 ailerons and spoilers pitch control: elevators, stabilators, variable incidence stabilisers and canards yaw control, rudder limiters ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Control using elevons, ruddervators High lift devices, slots, slats, flaps, flaperons Hoofdstuk 1 Overtrekken en hulpmiddelen bij Drag inducing devices, spoilers, lift dumpers, speed brakes lage vliegsnelheid. Effects of wing fences, saw tooth leading edges 45

46 Boundary layer control using, vortex generators, stall wedges or leading edge devices Operation and effect of trim tabs, balance and antibalance (leading) tabs, servo tabs, spring tabs, mass balance, control surface bias, aerodynamic balance panels ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 2 Besturing High speed flight 11.2(a) Airframe structures general concepts Speed of sound, subsonic flight, transonic flight, supersonic flight Leerplandoelstelling nr 186 Mach number, critical Mach number, Compressibility buffet, shock wave, Aerodynamic heating, Area rule ISBN-13: Factors affecting airflow in engine intakes of high speed aircraft Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Effects of sweepback on critical Mach number Hoofdstuk 3 Hogesnelheidsaerodynamica Airworthiness requirements for structural strength Leerplandoelstelling nr 187 Structural classification, primary, secondary and tertiary Fail safe, safe life, damage tolerance concepts ISBN-13: Zonal and station identification systems Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Stress, strain, bending, compression, shear, torsion, tension, hoop stress, fatigue Hoofdstuk 4 Vliegtuigconstructies Drains and ventilation provisions System installation provisions Lightning strike protection provision Aircraft bonding 46

47 11.2(b) Airframe structures general concepts Airframe structures Aeroplanes Fuselage ATA 52/53/ Airframe structures Aeroplanes Wings ATA 57 Construction methods of: stressed skin fuselage Leerplandoelstelling nr 188 Construction methods of: formers, stringers, longerons, bulkheads, frames, doublers, struts, ties, beams, floor structures, reinforcement, ISBN-13: Anti-corrosive protection, wing, empennage and engine attachments, Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Methods of skinning Structure assembly techniques: riveting, bolting, bonding Methods of surface protection: chromating, anodising, painting Hoofdstuk 5 Constructiemethoden van specifieke Surface cleaning onderdelen Airframe symmetry: methods of alignment and symmetry checks Construction and pressurisation sealing Leerplandoelstelling nr 189 Wing, stabiliser, pylon and undercarriage attachments Seat installation and Cargo loading system ISBN-13: Doors and emergency exits: construction, mechanisms, operation and safety devices Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Windows and windscreen construction and mechanisms Hoofdstuk 6 Constructie en drukcabineafdichting Construction Leerplandoelstelling nr 190 Fuel storage Landing gear, Pylon, Control surface, High lift/drag attachments ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 7 De vleugel Airframe struc- Construction Leerplandoelstelling nr

48 tures Aeroplanes Stabilisers ATA 55 Control surface attachment ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 8 Staartvlakken Airframe structures Aeroplanes Flight Control Surfaces ATA 55/ Airframe structures Aeroplanes Nacelles/Pylons ATA 54 Construction Leerplandoelstelling nr 192 Attachment Balancing mass and aerodynamic ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 9 Aerodynamisch balanceren Construction Leerplandoelstelling nr 193 Firewalls Engine mounts ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 10 Motorgondel en pylon 11.4 Air conditioning and cabin pressurisation ATA 21 48

49 Air conditioning and cabin pressurisation Air Supply ATA 21 Sources of air supply: engine bleed, APU, ground cart Leerplandoelstelling nr 194 ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Deel 3 Hoofdstuk 1 Klimaat aan boord van vliegtuigen Air conditioning and cabin pressurisation Air conditioning ATA Air conditioning and cabin pressurisation Pressurisation ATA 21 Air conditioning systems Leerplandoelstelling nr 195 Air cycle and Vapour cycle machines Distribution systems ISBN-13: Flow, temperature and humidity control system Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Deel 3 Hoofdstuk 1 Klimaat aan boord van vliegtuigen Pressurisation systems Leerplandoelstelling nr 196 Control and indication including Control and safety valves Cabin pressure controllers ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Deel 3 Hoofdstuk 1 Klimaat aan boord van vliegtuigen 49

50 Air conditioning and cabin pressurisation ATA Instruments/ Avionic systems Instruments systems ATA 31 Protection devices and Warning devices Leerplandoelstelling nr 197 ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Deel 3 Hoofdstuk 1 Klimaat aan boord van vliegtuigen Pitot static: altimeter, air speed indicator, vertical speed indicator Leerplandoelstelling nr 198 Gyroscopic: artificial horizon attitude director, direction indicator, horizontal situation indicator turn and slip indicator, turn co-ordinator ISBN-13: Compasses: direct reading, remote reading Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Angle of attack indication, Stall warning systems Other aircraft system indication Deel 3 Hoofdstuk 2 Instrumentensystemen Instruments/ Avionic systems Avionic systems ATA 22 ATA 23 ATA 34 Fundamentals of system lay-outs and operation of: Auto Flight (ATA 22) Fundamentals of system lay-outs and operation of: Communications (ATA 23) Fundamentals of system lay-outs and operation of: Navigation Systems (ATA 34) Leerplandoelstelling nr 199 ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Deel 3 Hoofdstuk 3 Avionics systemen 11.6 Electrical power ATA 23 Batteries Installation and Operation Leerplandoelstelling nr 200 DC power generation AC power generation ISBN-13:

51 Emergency power generation Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Voltage regulation Power distribution Hoofdstuk 1 Elektriciteit in vliegtuigen Inverters, transformers, rectifiers Circuit protection External/Ground power 11.7 Equipment and furnishing ATA (a) Equipment and furnishing 11.7(b) Equipment and furnishing Emergency equipment requirements Leerplandoelstelling nr 201 Seats, harnesses and belts 51 ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Deel 3 Hoofdstuk 8 Uitrusting en inrichting Cabin lay-out Leerplandoelstelling nr 202 Equipment lay-out Cabin Furnishing Installation ISBN-13: Cabin entertainment equipment Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Galley installation Deel 3 Cargo handling and retention equipment Hoofdstuk 8 Uitrusting en inrichting Airstairs 11.8 Fire protection ATA (a) Fire protection Fire and smoke detection and warning systems Leerplandoelstelling nr 203

52 Fire extinguishing systems System tests ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 2 Brandbestrijding en waarschuwingssytemen 11.8(b) Fire protection Portable fire extinguisher Leerplandoelstelling nr 204 ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 2 Brandbestrijding en waarschuwingssytemen 11.9 Flight controls ATA 27 Primary controls: aileron, elevator, rudder, spoiler Leerplandoelstelling nr 205 Trim control Active load control ISBN-13: High lift devices Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Lift dump, Speed brakes System operation: manual, hydraulic, pneumatic, electrical, fly-by-wire Hoofdstuk 3 Vliegtuigbesturing Artificial feel Yaw damper Mach trim Rudder limiter Gust locks systems Balancing and Rigging 52

53 11.10 Fuel systems ATA Hydraulic systems ATA Ice and rain protection ATA 30 Stall protection/warning system System lay-out Leerplandoelstelling nr 206 Fuel tanks Supply systems ISBN-13: Dumping, venting and draining Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Cross-feed and Transfer Deel 3 Indications and Warnings Hoofdstuk 5 Navigatiesystemen Refuelling and defuelling Longitudinal balance fuel systems System lay-out Leerplandoelstelling nr 207 Hydraulic fluids Hydraulic reservoirs and accumulators ISBN-13: Pressure generation: electric, mechanical, pneumatic Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Emergency pressure generation Pressure Control Hoofdstuk 11 Hydraulisch voedingssysteem Power distribution Indication systems Warning systems Interface with other systems Ice formation, classification and detection Leerplandoelstelling nr 208 Anti-icing systems: electrical, hot air and chemical De-icing systems: electrical, hot air, pneumatic and chemical ISBN-13:

54 Rain repellant Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Probe and drain heating Deel 3 Wiper systems Hoofdstuk 10 IJs en regen Landing gear ATA Lights ATA Oxygen ATA 35 Construction, shock absorbing Leerplandoelstelling nr 209 Extension and retraction systems: normal Extension and retraction systems: emergency ISBN-13: Indications Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Warning Wheels, brakes, antiskid and autobraking Hoofdstuk 4 Onderstellen Tyres Steering External: navigation, anti-collision, landing, taxiing, ice Leerplandoelstelling nr 210 Internal: cabin, cockpit, cargo Emergency ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 5 Vliegtuigverlichting System lay-out: cockpit Leerplandoelstelling nr 211 System lay-out: cabin Sources, storage, charging and distribution ISBN-13: Supply regulation Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Indications 54

55 11.16 Pneumatic/ vacuum ATA Water/waste ATA On board maintenance systems ATA 45 Warnings Hoofdstuk 6 Zuurstof System lay-out Leerplandoelstelling nr 212 Sources: engine / APU, compressors, reservoirs Sources: ground supply ISBN-13: Pressure control Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Distribution Indications Hoofdstuk 7 Pneumatisch systeem Warnings Interfaces with other systems Water system lay-out, supply, distribution, servicing and draining Leerplandoelstelling nr 213 Toilet system lay-out, flushing and servicing Corrosion aspects ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Deel 3 Hoofdstuk 11 Water- en afvalsystemen Central maintenance computers Leerplandoelstelling nr 214 Data loading system Electronic library system ISBN-13: Printing Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Structure monitoring (damage tolerance monitoring) Deel 3 Hoofdstuk 7 On Board Maintenance Systems 55

56 6.9.2 Module 11B PISTON AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS Technical qualification: Module 11B PISTON AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS Level Sub module Subject Equivalent standard Familiarisation General knowledge Detailed knowledge No equivalent standard Aeroplane aerodynamics and flight controls Operation and effect of: roll control: Leerplandoelstelling nr 215 = 216 ailerons and spoilers pitch control: elevators, stabilators, variable incidence stabilisers and canards yaw control, rudder limiters ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Control using elevons, ruddervators High lift devices, slots, slats, flaps, flaperons Hoofdstuk 1 Overtrekken en hulpmiddelen bij Drag inducing devices, spoilers, lift dumpers, speed brakes lage vliegsnelheid Effects of wing fences, saw tooth leading edges Boundary layer control using, vortex generators, stall wedges or leading edge devices 56

57 Operation and effect of trim tabs, balance and antibalance (leading) tabs, servo tabs, spring tabs, mass balance, control surface bias, aerodynamic balance panels ISBN-13: Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Hoofdstuk 2 Besturing High speed flight 11.2(a) Airframe structures general concepts 11.2(b) Airframe structures general concepts Niet van toepassing Airworthiness requirements for structural strength Leerplandoelstelling nr 217 = 187 Structural classification, primary, secondary and tertiary Leerplandoelstelling nr 187 Fail safe, safe life, damage tolerance concepts Zonal and station identification systems 1 ISBN-13: Stress, strain, bending, compression, shear, torsion, tension, hoop Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen stress, fatigue Drains and ventilation provisions Deel System installation provisions Hoofdstuk 4 Vliegtuigconstructies Lightning strike protection provision Aircraft bonding Construction methods of: stressed skin fuselage Leerplandoelstelling nr 218 = 188 Construction methods of: formers, stringers, longerons, bulkheads, frames, doublers, struts, ties, beams, floor structures, reinforcement, ISBN-13: Anti-corrosive protection, wing, empennage and engine attachments, Vliegtuigaerodynamica, constructies en systemen Methods of skinning Structure assembly techniques: riveting, bolting, bonding Methods of surface protection: chromating, anodising, painting Hoofdstuk 5 Constructiemethoden van specifie- 57

User s Manual. MicroVAT. English. User s Manual. ZEECS304B3 Rev. A

User s Manual. MicroVAT. English. User s Manual. ZEECS304B3 Rev. A User s Manual English MicroVAT User s Manual ZEECS304B3 Rev. A Table of Contents User s Manual.................................... E-1 Introduction................................... E-1 MicroVAT Tester............................

Nadere informatie

V LI EGT U I G AUTOMOBIEL MOTORRIJWIEL NEDERLANDSCH-ENGELSCH EN GELS CH-NEDERLANDSCH. FLYING and MOTORING DICTIONARY DUTCH - ENGLISH ENGLISH - DUTCH

V LI EGT U I G AUTOMOBIEL MOTORRIJWIEL NEDERLANDSCH-ENGELSCH EN GELS CH-NEDERLANDSCH. FLYING and MOTORING DICTIONARY DUTCH - ENGLISH ENGLISH - DUTCH VLIEGTUIG AUTOMOBIEL MOTORRIJWIEL DICTIONNAIRE NEDERLANDSCH-EN GELSCH ENGELSCH-NEDERLANDSCH. FLYING and MOTORING DICTIONARY DUTCH-ENGLISH ENGLISH - DUTCH A. STRABEL V LI EGT U I G AUTOMOBIEL MOTORRIJWIEL

Nadere informatie

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE INSTRUCTIE- EN ONDERHOUDS- HANDLEIDING VOOR EIGENAREN

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE INSTRUCTIE- EN ONDERHOUDS- HANDLEIDING VOOR EIGENAREN 605512 OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE INSTRUCTIE- EN ONDERHOUDS- HANDLEIDING VOOR EIGENAREN ELECTRIC POWERED FLEET GOLF CARS & PERSONAL VEHICLES ELEKTRISCHE GOLFWAGENTJES & PERSOONLIJKE VOERTUIGEN REVISED

Nadere informatie

Onderhoudsprogramma OHP/PH-1119, Revisie 1, 03-09-2011, Hoofdsectie

Onderhoudsprogramma OHP/PH-1119, Revisie 1, 03-09-2011, Hoofdsectie Onderhoudsprogramma OHP/PH-1119, Revisie 1, 03-09-2011, Hoofdsectie 1. Onderhoudsprogramma OHP/PH-1119 voor zweefvliegtuig: Model: Schempp-Hirth Duo Discus Serienummer: 157 Bouwjaar: 1997 Registratie:

Nadere informatie

Ingersoll Rand. Continually Moving Forward. 03/18/2011 Versie II Page 1 of 56

Ingersoll Rand. Continually Moving Forward. 03/18/2011 Versie II Page 1 of 56 Ingersoll Rand Continually Moving Forward 03/18/2011 Versie II Page 1 of 56 The Importance of Air Quality Air Quality Atmospheric Air Compressor The act of compressing atmospheric air to 7 bar(g) creates

Nadere informatie

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Installation manual Outdoor Unit Model name: RAV-SM1603AT-E RAV-SM1603ATZ-E RAV-SM1603ATZG-E Not accessible to the general public Vente interdite au grand public Kein öffentlicher

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning Wet milieubeheer. Zuidlob Wind B.V. io. Windpark De Zuidlob

Aanvraag Vergunning Wet milieubeheer. Zuidlob Wind B.V. io. Windpark De Zuidlob Aanvraag Vergunning Wet milieubeheer Zuidlob Wind B.V. io Windpark De Zuidlob Project: Windpark De Zuidlob Auteurs: Dhr. J.P. de Gooijer / Nuon Wind Development B.V. Referentie Nummer: 11128006/JdG/0510/Wm

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VOOR M A R ITIE M E TECHNIEK. De vereniging beloont afstudeerprojecten. In de verslaggeving van de Algemene Ledenvergadering

TIJDSCHRIFT VOOR M A R ITIE M E TECHNIEK. De vereniging beloont afstudeerprojecten. In de verslaggeving van de Algemene Ledenvergadering HOI 45ste jaargang, 4 aug.1978, nr. 16 sch ip en w erf TIJDSCHRIFT VOOR M A R ITIE M E TECHNIEK Schip en Werf - Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied Centrale

Nadere informatie

Dealerhandleiding. Technical Manual. Eclipse 2. InCommand. 4260474-NL-Rev B WARNING WAARSCHUWING

Dealerhandleiding. Technical Manual. Eclipse 2. InCommand. 4260474-NL-Rev B WARNING WAARSCHUWING 4260474-NL-Rev B Technical Manual Dealerhandleiding Eclipse 2 InCommand 63334 Eclipse 2 118, 18 11 Blade Reel, Gen-Set 63343 Eclipse 2 118, 18 11 Blade Reel, Battery Pack 63335 Eclipse 2 118, 18 15 Blade

Nadere informatie

LNG Masterplan voor Rijn-Maas-Donau

LNG Masterplan voor Rijn-Maas-Donau + TEN-T programma van Europese Unie ter ondersteuning van LNG Masterplan voor Rijn-Maas-Donau Sub-activiteit 2.4 Technisch bewijs, veiligheid en risicobeoordeling Resultaat 2.4.4 Emergency & incident response

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bachelor of Maritime Operations voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bachelor of Maritime Operations voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bachelor of Maritime Operations voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

SBO project IWT 050154. Eerste jaarlijks rapport

SBO project IWT 050154. Eerste jaarlijks rapport Faculteit Toegepaste Wetenschappen Departement Burgerlijke Bouwkunde Laboratorium Bouwfysica Kasteelpark Arenberg 40, 3001 Heverlee Universiteit Gent Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding

Nadere informatie

JACOBSEN. Safety and Operation Manual Manuel de Securite & de Fonctionnement Veiligheids & Bedienings handleiding Sicherheits und Bedienungs anleitung

JACOBSEN. Safety and Operation Manual Manuel de Securite & de Fonctionnement Veiligheids & Bedienings handleiding Sicherheits und Bedienungs anleitung JACOBSEN Safety and Operation Manual Manuel de Securite & de Fonctionnement Veiligheids & Bedienings handleiding Sicherheits und Bedienungs anleitung HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116

Nadere informatie

schip en werf 46ste jaargang 2 febr. 1979, nr. 3

schip en werf 46ste jaargang 2 febr. 1979, nr. 3 schip en werf 46ste jaargang 2 febr. 1979, nr. 3 TIJDSCHRIFT VOOR MARITIEME TECHNIEK Schip en Werf - Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied Centrale bond van Scheepsbouwmeesters

Nadere informatie

SBO project IWT 050154. Derde jaarlijks rapport

SBO project IWT 050154. Derde jaarlijks rapport Faculteit Toegepaste Wetenschappen Departement Burgerlijke Bouwkunde Laboratorium Bouwfysica Kasteelpark Arenberg 40, 3001 Heverlee Universiteit Gent Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding

Nadere informatie

victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING

victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING Phoenix 12/850 Copyrights 1999, 2000 Victron Energy B.V. All Rights Reserved This publication or part thereoff, may not reproduced in any form by any method,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ Uitvoeringsregeling OER Bachelor of Maritime Operations 2015-2016 ( voltijd) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Technical feasibility of a demountable floating body for a demountable stadium.

Technical feasibility of a demountable floating body for a demountable stadium. Appendices Technical feasibility of a demountable floating body for a demountable stadium. J.J. Timmers Master s Thesis June 2013 CONTENTS... 3 CONTENTS... 5 1. FLOATING STRUCTURES... 1 1.1. PONTOONS...

Nadere informatie

De computer voor maritiem Nederland

De computer voor maritiem Nederland Schip en Werf - Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied De computer voor maritiem Nederland Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland Nederlands Scheepsbouwkundig

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief d.d. 10 januari jl. en de bijgevoegde notitie geluidsadvies bericht ik u namens cliënte, Bakker Energy B.V., als volgt.

Naar aanleiding van uw brief d.d. 10 januari jl. en de bijgevoegde notitie geluidsadvies bericht ik u namens cliënte, Bakker Energy B.V., als volgt. Aan het College van B&W van de gemeente Delfzijl t.a.v. mevrouw K. van Twuijver Postbus 20000 9930 PA Delfzijl Tevens per e-mail: info@werkorganisatiedeal.nl datum: 5 februari 2014 uw kenmerk: MLD-2013-0031

Nadere informatie

615262-NL GAS OWNER S MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING - BENZINE RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 ISSUED FEBRUARY 2011 / UITGEGEVEN FEBRUARI 2011

615262-NL GAS OWNER S MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING - BENZINE RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 ISSUED FEBRUARY 2011 / UITGEGEVEN FEBRUARI 2011 GAS OWNER S MANUAL / GERUIKERSHANDLEIDING - ENZINE RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 ISSUED FERUARY 2011 / UITGEGEVEN FERUARI 2011 615262-NL SAFETY For any questions on material contained in this manual, contact

Nadere informatie

FOUNDATION REPAIR In search of a more cost-effective construction method

FOUNDATION REPAIR In search of a more cost-effective construction method CIE5060-09 TK V07 August 2014 FOUNDATION REPAIR In search of a more cost-effective construction method TU Delft, University of Technology Master Civil Engineering, Building Engineering Toon Klaver t.klaver@student.tudelft.nl

Nadere informatie

Implementation, Analytical Characterization and Application of a Novel Portable XRF/XRD Instrument

Implementation, Analytical Characterization and Application of a Novel Portable XRF/XRD Instrument FACULTY OF SCIENCES Department of Analytical Chemistry X-Ray Microspectroscopy and Imaging Group (XMI) Implementation, Analytical Characterization and Application of a Novel Portable XRF/XRD Instrument

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op Aquo-Lex HarmoniQua glossary

Wijzigingsvoorstel op Aquo-Lex HarmoniQua glossary Wijzigingsvoorstel op Aquo-Le HarmoniQua glossary Indiener OpenMI Datum 1-11-2006 Versie 1.0 Kenmerk 0608-0045 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging 1-11-2006 H-J. Lekkerkerk

Nadere informatie

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter EN NL DE Installation and operation instructions Installatie- en bedieningshandleiding Installation und Bedienung ENGLISH 1 NEDERLANDS

Nadere informatie

Uitreiking Prijzen. 20 juni 2007. Mignot Afstudeerprijs. UFe/Océ Ontwerpprijs. ASML Promotieprijs

Uitreiking Prijzen. 20 juni 2007. Mignot Afstudeerprijs. UFe/Océ Ontwerpprijs. ASML Promotieprijs Uitreiking Prijzen 20 juni 2007 Mignot Afstudeerprijs UFe/Océ Ontwerpprijs ASML Promotieprijs Uitreiking Prijzen Mignot-UFe/Océ-ASML Voorwoord De Technische Universiteit Eindhoven staat voor hoogstaand

Nadere informatie

3TU.Bouw center of excellence for the built environment

3TU.Bouw center of excellence for the built environment 3TU.Bouw center of excellence for the built environment Week van de Bouw February 2015 3TU.Bouw center of excellence for the built environment Week van de Bouw February 2015 Most of the more persistent

Nadere informatie

Occupational Health and Safety Catalogue for Research Institutes (WVOI)

Occupational Health and Safety Catalogue for Research Institutes (WVOI) Occupational Health and Safety Catalogue for Research Institutes (WVOI) a publication of the Employers Association of Research Institutes In the event of an inconsistency with the written Dutch text of

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 676+A2 (en) Automatische ventilatorbranders voor gasvormige brandstoffen Preview

Nederlandse norm. NEN-EN 676+A2 (en) Automatische ventilatorbranders voor gasvormige brandstoffen Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

NEVACdag 2011. Universiteit Twente. jaargang 49 / uitgave 1. Orgaan van de Nederlandse Vacuumvereniging. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2010

NEVACdag 2011. Universiteit Twente. jaargang 49 / uitgave 1. Orgaan van de Nederlandse Vacuumvereniging. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2010 NEVAC blad jaargang 49 / uitgave 1 NEVACdag 2011 Universiteit Twente Orgaan van de Nederlandse Vacuumvereniging Verder in de uitgave: Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2010 Abstracts NEVACdag Switching

Nadere informatie