& w de C H I P. Deze maand: Special Maritieme toeleveringsindustrie. Dupuy de Lome. Enkhuizer Zeevaartschool. Total C ost of Ownership 05/05

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "& w de C H I P. Deze maand: Special Maritieme toeleveringsindustrie. Dupuy de Lome. Enkhuizer Zeevaartschool. Total C ost of Ownership 05/05"

Transcriptie

1 Marine C H I P Technology & w de 05/05-1 «I M- 1 'r 1 K J k W B * * > r 1a- -- j _ * - ' j j x r r l J-" ' K. I J«Deze maand: Special Maritieme toeleveringsindustrie Dupuy de Lome Enkhuizer Zeevaartschool Total C ost of Ownership

2 Atlas Services Groep (k\ m m Waar kennis, kracht en kunde samenkomen Waar vindt u ze nog? Professionals die 7 dagen per week, 24 uur per dag inzetbaar zijn, wereldwijd? In Rotterdam! Tenminste, vanuit deze plaats beschikt Atlas Services Groep over een internationaal netwerk van vestigingen en agenten die snel kunnen beschikken over een werknemer of desnoods een complete bemanning voor uw vloot. Voor tijde lijk o f voor vast. Maar ook voor total crewing, ondersteuning bij administratieve handelingen, naast trainingen en programma s voor scholing, loopbaanontwikkeling en reïntegratie. Zo vormen wij alle schakels in de maritieme, olie- en gas- en hydrografische keten. En dat al sinds We zullen niet van het dek schreeuwen dat we hierin de beste zijn. Maar u kunt er wel vanuit gaan dat uw capacite it én kw aliteit met Atlas Maritiem, Olie & Gas en Hydrografie zijn gewaarborgd. Zeker. A mm. -I -4-.aCrosse Atlas Personnel Services iallrasaiior I [AYMAR LA CROSSE LTD. Atlas Tristar H H H E I - P E R S O N E L E D I E N S T V E R L E N I N G M A R I T I E M O L I E & G A S H Y D R O G R A F I E

3 M e i Inhoudsopgave Artikelen Dupuy de Lome Het onderzoeksschip Dupuy de Lome is eind vorig jaar door Koninklijke Niestern Sander overgedragen aan de Compagnie Nationale de Navigation (CNN) in Frankrijk. Het schip Zal worden uitgerust met speciale apparatuur en vervolgens door CNN worden overgedragen aan de Franse Marine. De bouw van de Dupuy de Lome was het omvangrijkste project in de meer dan honderdjarige geschiedenis van de werf. Special Maritieme toeleveringsindustrie In dit nummer is er speciale aandacht voor de Nederlandse maritieme toeleveringsindustrie. Enkele toeleveranciers geven hun visie op de huidige ontwikkelingen en vertellen hoe Zij de toekomst tegemoet zien. Heel duidelijk komt naar voren dat samenwerking de sleutel is voor een gezonde, maritieme toekomst. 1 3 Dupuy de Lome 3 2 Enkhuizer Z eevaartschool Special M aritiem e toeleveringsindustrie 2 0 Nieuwe s tra te g ie 2 2 Unieke sim u la to r 2 6 N ederlandse m aritiem e in d u strie kopje onder? 3Q Total C ost of Ownership Total Cost of Ownership Het toepassen van Total Cost of Ownership (TCO) in de bedrijfsvoering heeft in tal van industrieën zijn intrede gedaan én zijn nut bewezen. Maar in de scheepvaart is dit zeker nog geen gemeengoed. Rob de Vries van Pon Power in Papendrecht is ervan overtuigd dat TC O kan bijdragen aan een betere concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme industrie. Enkhuizer Zeevaartschool Henk ten Hoopen komt aan het woord over de Enkhuizer Zeevaartschool. D it is een school die met minimale middelen een maximaal resultaat bereikt, vertelt hij. De school lijkt altijd als vanzelf vol te lopen. Zelfs zonder reclame komen mensen van heinde en verre om hier lessen aan de school te volgen. Rubrieken 0 2 Nieuw s 0 4 M aand M a ritie m 1 0 M a ritie m e M a rk t 3 5 Innovatie in het M a ritie m e C lu ste r 4 0 Lloyds S ta tis tic s 4 3 P roductinfo 4 6 Nieuwe Uitgaven 4 9 L ite ra tu u r 5 4 V erenigingsnieuw s O m s la g : D u p u y de L o m e ( fo to : F lyin g F o c u s ) 1 = 1 ( =

4 N i e u w s New orders for Imtech Marine & Offshore Spiegel van De 7 Provinciën geplaatst Stena s four High Speed Ferry s get a complete re tro fit of the bridge system s Imtech Marine & Offshore has received several orders for the Unimacs Digital Integrated Bridge System. For example, the company has received an order from Stena Line for the complete retrofit of the bridge systems o f Stena s four High Speed Ferry s (HSS), These complex bridges will be converted to specially adapted Unimacs 3000 Integrated Bridge Systems, A new development is a special Predictor function on the ECD IS. This assists the navigator in operating the vessel at high speeds (over forty knots) through congested areas as the North Sea, Irish Sea and Kattegat. The actual conversion o f each vessel will be carried out during regular docking periods and will be completed in just three weeks. The conversion contract also includes a ten-year maintenance contract, ensuring safe and reliable ferry operation in the future. Thanks to their innovative approach to ships and shipping, Stena Line has won many awards for best ferry services in many countries such as the U K, Holland and Sweden and is therefore an important client for Imtech. Op de Bataviawerf in Lelystad is eind maart de spiegel van het oorlogsschip De 7 Provinciën op zijn plaats gezet. De spiegel is het vormbepalende element van de achterzijde van een zeventiende-eeuws schip. Hij is gemaakt van zware eikenhouten stammen en weegt negen ton. M et het plaatsen van de spiegel wordt een fase afgesloten die begon in de zomer van Toen werden enkele ingrij pende keuzes gemaakt om de vorm van het schip meer in overeenstemming te brengen met nieuwe historische gegevens. Sindsdien werden delen van het schip gedemonteerd om plaats te maken voor nieuwe. Deze werkwijze is niet ongewoon voor de Bataviawerf, waar een vorm van experimentele archeologie wordt bedreven, De bouw van het schip heeft dan ook mede als doel om gegevens over zeventiende-eeuwse scheepsbouw te verzamelen. De spiegel bestaat uit een recht deel - de achtersteven - met aan weerszijden een zware halfronde balk. Deze krommers heten de rantsoenhouten. Aan de bovenzijde worden deze verbonden door de zogeheten hekbalk en met enige fantasie valt in het geheel wel een handspiegel te zien. Vandaar de naam. De 7 Provinciën werd oorspronkelijk in gebouwd voor de Admiraliteit van Rotterdam. De herbouw van dit grote zeilschip op de Bataviawerf begon in 1995 en duurt, naar verwachting nog zeker tien j aar. De Bataviawerf is gesticht in 1985 en bestaat dit j aar dus twintig jaar. Dit wordt gevierd met tal van evenementen door het j aar heen. De werf is een scheepswerf waar op authentieke wijze reconstructies plaatshebben van historische houten zeilschepen, scheepsbouw en ambachten uit de Gouden Eeuw, De Bataviawerf vormt samen met het Nederlands Instituut voor Scheepsen onderwater Archeologie (NISA) het Nationaal Scheepshistorisch Centrum en is het hele jaar door geopend van tot uur. Een historische prent wan de opbouw van een spiegel uit een ze- Voorbereidende werkzaamheden aan de spiegel ventiende-eeuws boek van De 7 Provinciën nu Nieuwe editie Jaarboek Vaarreglementen Nederland ^nrtia.ihk V':i:iTr\ ^li»ini'iii^ii NedErLmd Ä n r? 'r.t v ui I i i? jp?ji traijriftb. Ifa'ifllriM gjfairrtil Éi ipep-'s 3 H v J : 11BSUill Onlangs is editie 2005 van het J aarboek Vaarreglementen N e derland voor de binnenvaart uitgebracht. In dit jaarboek zijn de scheepvaartverkeerswet en alle daarop gebaseerde scheepvaartreglementen opgenomen die verplicht aan boord moeten zijn, dan wel voor de scheepvaart van belang zijn. Naast het compleet herziene binnenvaartpolitiere- glement en het Rijnvaartpoli- tiereglement bevat dit naslag - werk de scheepvaartreglementen voor Westerschelde, Kanaal van Gent naar Terneuzen, Gemeenschappelijke Maas, Eemsmonding en de territoriale zee. Bij de betreffende reglementen is een gedetailleerde inhoudsopgave terug te vinden. De bijbehorende uitvoeringsregelingen worden direct achter de reglementen weergegeven. Verder zijn in dit jaarboek bijlagen van de verschillende reglementen geheel in kleur achterin het boek opgenomen. Ook een praktisch trefwoordenregister ontbreekt niet. Auteur: N, Koedam Omvang: 656 pagina s ISBN : Prijs: 65,- (prijs bij abonnem e n t 47,50) V erkrijgbaar in de boekhandel o f te bestellen i ia

5 Redactie op maritieme cursus Een behoorlijke portie theorie, interessante verhalen uit de praktijk en een excursie naar een schip in de haven van Rotterdam. Dat waren de ingrediënten van de maritieme introductiecursus waaraan de eindredacteur van dit blad half maart deelnam. Als je de eindredactie voert voor een uitgave als Schip & W erf de Zee, is het natuurlijk wel zo handig als je enige kennis van de maritieme wereld hebt. Eindredacteur Esther Pelgrim hoefde dan ook niet lang na te denken toen zij hoorde van de Algemene introductiecursus voor het maritieme cluster. Op 17 en 18 maart meldde zij zich bij het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College om daar samen met nog veertien andere nieuwsgierigen aan de cursus deel te nemen. De eerste dag was vooral een theoretische dag, waarbij het maritieme cluster in vogelvlucht werd doorgenomen. De soms technische lesstof werd afgewisseld met verhalen uit de praktijk door de desbetreffende cursusleider, wat het tot een interessante dag maakte. Dag twee was meer gericht op de economische gang van zaken in de maritieme sector. s Middags was het tijd voor een excursie naar een schip in de Rotterdamse haven, zodat de cursisten bijvoorbeeld met eigen ogen konden zien hoe een machinekamer er precies uit ziet. E n de eindredacteur? Die kan nu nóg beter haar taken voor Schip & W erf de Zee uitvoeren. De maritieme introductiecursus wordt twee keer per jaar georganiseerd door Holland Marine Equipment (HME). De eerstvolgende cursus is gepland op 8 en 9 september Voor meer informatie: H M E, Nick Wessels, tel , Bemanningsleden treden in dienst bij onze bemanningspool Marin Crew B.V., die momenteel uit zo n 500 zeevarenden bestaat. W ij zijn ISM gecertificeerd en bieden onze bemanning training en opleiding, alsmede een concurrerend salaris. Droge lading schepen Vaargebied Noordwest Europa/Middellandse Zee Lading containers/bul k/bosproducten Verlofregeling 12 weken op/6 weken af Producttankers Vaargebied voornam elijk Noordzee Lading "w itte producten"/oil like chemicals Verlofregeling 8 weken op/8 weken af Wij zijn voortdurend op zoek naar gemotiveerde en gekwalificeerde kapiteins en officieren. W ilt u meer inform atie of reactie over de m ogelijkheden bij Marin Ship M anagement, neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer of bezoek onze website. Hogelandsterweg BH Farmsum P.O. Box AC Delfzijl The Netherlands Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Internet: ^ Marin Ship Management Member Management Facilities Group

6 Maand Maritiem Opdrachten Nog tw ee to n n e rs voor Ferus S m it V ervolgopdracht voor Koninklijke N ie ste rn Sander Ferus Smit, heeft van Wagenborg opdracht gekregen voor twee vrachtschepen van 6000 tdw, Het worden zusterschepen van de Pioneer, kort beschreven in het vorige nummer van SW Z (blz. 7). Het ene schip, bouwnummer 368, zal in Westerbroek worden gebouwd en moet medio 2007 worden opgeleverd. Het andere, bouwnummer 375, zal in Leer worden gebouwd en staat gepland voor eind Koninklijke Niestern Sander heeft van de Italiaanse rederij Setramar in Ravenna opdracht gekregen voor een tweede vrachtschip van tdw. Het wordt een zusterschip van het vorigjaar geboekte bouwnummer 818 (zie SW Z 2004, nr. 10, blz. 5). Het tweede schip krij gt bouwnummer 832 en moet in november volgend j aar worden opgeleverd. Voor beide schepen worden de casco s in Turkije gebouwd. B arkm eijer S tro o b o s boekt tw ee to n n e rs Succes voor Damen Shipyards in A ustralië De Ierse rederij Arklow Shipping heeft bij Barkmeijer Stroobos twee 4500 tdw vrachtschepen besteld. Het worden zusterschepen van de Arklow River (beschreven in SW Z 2003, nr. 12, blz. 28 en volgende). Anders dan dat schip worden zij uitgerust voor het gebruik van zware olie. Zij krij gen de bouwnummers 312 en 313 en staan gepland voor oplevering medio 2007, respectievelijk laatste kwartaal Volharding boekt vervo lg o p dra ch t bunkerschip Volharding Shipyards heeft van de Duitse rederij Intersee een vervolgopdracht voor een bunkerschip van 3600 tdw gekregen. Het schip, bouwnummer 592, wordt een zusterschip van het eerder geboekte bouwnummer 580 (zie SW Z 2004, nr. 9, blz. 6) en zal eveneens geheel in Foxhol worden gebouwd. De oplevering is gepland voor het eind van dit jaar. O pdracht voor Damen C argo Vessels De Barunga, het prototype van de ASD Tug 2411 (foto: Damen Shipyards). Damen Shipyards Tugs & Workboats in Gorinchem heeft van de Australische rederij Adsteam Marine opdracht gekregen voor een ASD Tug De eerste boot van dit type, de Barunga (beschreven in SW Z 2004, nr. 4,blz. 16 en volgende), werd vorigjaar januari door Adstream Marine in de vaart gebracht, De rederij is ook actief in het Verenigd Koninkl ijk en heeft daarvoor drie boten van hetzelfde type in bestelling (bouwnummers /4). De nu bestelde boot, bouwnummer , krijgt echter een zwaardere brandblusinstallatie (Fifi 1, met pre-wetting) dan de Barunga. Hij moet volgend j aar j anuari worden opgeleverd. Damen Cargo Vessels heeft van Rederij Drent in Delfzijl opdracht gekregen voor een Damen Combi Freighter Dit schip, bouwnummer 7401, wordt een zusterschip van het eerder bestelde schip, bouwnummer 836 (zie SW Z 2004, nr. 5, blz. 6). De oplevering is gepland voor eind oktober Jo n g e rt boekt zeiljacht Ü M Van Mackenzie Tug Service uit Esperance, Western Australia, kreeg Damen Shipyards opdracht voor eenzelfde boot, bouwnummer , echter met een bluscapaciteit van 600 m3/h. Deoplevering is gepland voor medio Evenals de andere boten van dit type zal dit schip door Damen Shipyards Changde in China worden gebouwd. Verder sloot Damen een contract af met IN C O Australia voor drie boten: een ASD Tug 2509, bouwnummer , te bouwen in Gorinchem, eenstantug 1605, bouwnummer , te bouwen in Changde, China, en een Mini Cat 803, bouwnummer , te bouwen in Gorinchem. Deze drie boten moeten alle tegen het eind van dit j aar worden opgeleverd. In verband met het groeiende aantal Damen- schepen in de Australische wateren heeft Damen besloten een Parts and Services Center in Australië op te zetten, in samenwerking met een ervaren Australische onderneming, om er voor te zorgen dat ook de eigenaren in dat deel van de wereld dezelfde service krij gen als elders. Zijaanzicht van de M. Jachtwerf Jongert heeft opdracht gekregen voor de bouw van een Jongert 2400M zeiljacht, bouwnummer 423, met als afmetingen: Lengte o.a. 24,40 m. Lengte dek 23,05 m. Lengte waterlijn 21,30 m. Breedte 6,50 m. Diepgang 3,00 m. De romp is van aluminium, net als de opbouw en stuurhuis. Verwacht wordt dat het jacht eind maart 2006 zal worden opgeleverd.

7 Opleveringen Te wa ter la ting en Olympic ANDRE. L De Olympic (foto: Smits Machinefabriek). Op 22 januari heeft Smits M a chinefabriek het binnenvaart type C tankschip Olympic, bouwnummer 03240, opgeleverd aan vof Pacific Shipping (meerdere eigenaren waaronder de heer J. Oosse van Handel en Scheepvaartbedrijf te Zwijndrecht). Het romp is gebouwd in Orso- va, Roemenië, en afgebouwd door Smits Machinefabriek. De afmetingen van het schip zijn: L x B x H = x ll,4 0 x 5,85 m; de maximale diepgang bedraagt 3,80 m en het laadvermogen daarbij is 3157 t. Het schip kan dan 3000 t benzine laden. De Olympic heeft elf gecoate ladingtanks van elk 380 m3 met een totale inhoud van 4180 m3. Het lossysteem bestaat uit elf deep -well pompen (één per tank), die tevens geschikt zijn voor de overslag van zware producten. Tank- verwarming gebeurt door stoomspiralen, De Caterpillar hoofdmotor, type 3512B HD, van 1305 kw bij 1600 tpm, met een Reintjes keerkoppelmg (overbrenging 2:1) en een Van de Giessen straalbuis van 1800 mm diameter is voorzien van eena M W 1500 mm diameter schroef. Dit alles is goed voor een snelheid van circa 19 km/h. Een 710 kw hulpset verzorgt de stroomvoorziening, onder andere voor de ladingpompen. Manoeuvreren gebeurt met twee V an der Velden roeren en bij lage snelheden ook met een Veth Jet type 1300 boegschroef met een vermogen van 441 kw. De Pensilvania (foto: Bodewes Shipyards). De Olympic is gebouwd onder klasse van Lloyd s R e gister en voldoet aan Sl-eisen. Bij Barkmeijer Stroobos is op 7 april de 2300m3 sleephopperzuiger A N D RE.L, bouwnummer 307, te water gegaan. Het schip wordt gebouwd voor de Franse maatschappij D T M in La Rochelle en is bestemd voor het winnen van zand aan de Franse westkust. De hoofdafmetingen zijn: Lengte ,30 m. Breedte mal 15,20 m. Holte 7,70 m. Ontwerpdiepgang 5,70 m. Draagvermogen 3800 t. hierbij Baggerdiepgang 6,50 m. Draagvermogen 4700 t. hierbij De zuiger wordt uitgerust met een zuigbuis van 600 mm, geschikt voor een baggerdiepte van 40 m en voorzien van een in de buis geïntegreerde elektrische baggerpomp. Lossen van het zand gebeurt P ensilvania Scheepswerf Bodewes in Hoogezand heeft in februa - ri het multi-purpose containerschip Pensilvania, bouwnummer 621, overgedragen aan een Colombiaanse reder. Het schip is volledig in Nederland gebouwd. De afmetingen zijn L.o.a. x B x H = 118,55 x 15,20 x 8,45 m. Op een diepgang van 7.05 m is het laadvermogen 7800 ton. De containercapaciteit is 249 T E U (14 t/teu). Het aantal stelplaatsen aan boord bedraagt 156 T E U in het ruim en 107 T E U op de luiken. Het laadruim heeft een capaciteit van cu.ft. Verder is het schip uitgerust met twee dekkra- nen: 1 x SW L 40 t x 20,60 m en 1 x SW L 30 ton x 27,25 m. De Pensilvania heeft een Gross Tonnage via een walpersleiding die kan worden aangesloten op een boegkoppeling of een van twee walconnecties. Hiervoor is in de pompkamer een elektrische pomp geplaatst. Ook is lossen via de vier bodemdeuren mogelijk. Een Wartsila dieselmotor, type 6L32, drijft via de tandwielkast de verstelbare schroef aan, die in een H R straalbuis draait. Hij geeft het schip een snelheid van 13 kn. Aan de voorzijde van de hoofdmotor zit een 3000 kva asgenerator. Verder is er een 1282 kva hulpgenerator, aangedreven door een W artsila 6L20 motor. Deze set voedt tevens een elektromotor van 875 kw, die via een P T I op de tandwielkast als secundaire voortstuwing kan dienen. De accommodatie is ingericht voor tien personen. van circa 4850 en een Net T onnage van circa Het schip heeft een Mak 8M32 dieselmotor van 3840 kw bij 600 tpm. Via een Renk tandwielkast, type W A F 663, reductie 2,044:1, wordt de 3900 mm diameter Berg vierbladsschroef aangedreven. Hiermee realiseerde de Pensilvania een proefvaartsnel- heid van 14.7 kn. Het schip heeft een brandstofcapaciteit (HFO) van 550 m3 en een bal- lastcapaciteit van circa 3400 m3. De Pensilvania beschikt over een 300 kw boegschroef die elektrisch wordt aangedreven. Het schip is geklasseerd door Bureau Veritas, met de notatie: General Cargo Ship / Container Ship I 3/3 E 8 Huil 8 Mach Unrestricted Navigation 8 A U T - UM S Heavy Cargo Strengthened for heavy cargoes.

8 Maand Maritiem Speelm an UAL C oburg De Gerlien van Tiem te Dru- ten heeft op 25 februari het binnenvaart motortankschip Speelman, bouwnummer 258, na een geslaagde proefvaart overgedragen aan de heer Van Loon. Het betreft een dubbelwandige chemicaliëntanker van het type C, Het casco is gebouwd op de Roemeense werf Sevemav en is op 8 november 2004 aangekomen bij de Gerlien van Tiem voor de afbouw. De afmetingen zijn: L x B x H = 110 x x 5,60 m; op een diepgang van 3,40 m is het laadvermogen Het schip heeft tien lading- tanks van elk 380 m3, alsmede twee slobtanks van elk 12 m3. Ladingtanks zijn gestraald en gecoat met een Hempel- systeem. De tien deep-well centrifugaal ladingpompen hebben elk een capaciteit van 100 m3/uur, het aandrijfvermogen per pomp is 43 kw. Voor het strippen van de ladingtanks is er per tank een luchtgedreven zui- gerpomp geplaatst en voor het strippen van de leidingsystemen is een wormpomp aan dek geplaatst. Het leidingsysteem in de la- dingzone is geschikt voor twee partijen lading en wel zodanig De Speelman (foto: De Gerlien «an Tiem). dat er geen contaminatie optreedt. De dampretourleidingen worden elektrisch verwarmd en zijn thermisch geïsoleerd. De ladingtanks zijn voorzien van verwarmingsspi- ralen; stoom voor deze verwarming wordt vanaf de wal verkregen. Voor de voortstuwing zorgt een Caterpillar dieselmotor met een vermogen van 1265 kw bij 1600 tpm, welke via een Reintjes keerkoppeling, reductie 5,13:1, een in een straalbuis draaiende vijfblads- schroef aandrijft met een diameter van 1750 mm. Schroefasinstallatie is van het IH C systeem Supreme-LD oliege- smeerd. Achter de straalbuis zijn twee hydrodynamische profïelroeren geplaatst, w'elke voor een optimale manoeuvreerbaarheid zorgen; aandrijving van deze roeren gebeurt door twee hydraulische cilinders welke proportioneel worden bediend. Voor het hulpvermogen zijn drie stuks generatorsets geplaatst: lx 60 kva voor boordnet, lx 120 kva voor boordnet of noodbedrijf lospompen en lx 625 kva voor lospompbedrijf of boegschroefbedrijf. De elektrisch aangedreven boegschroef heeft een vermogen van 370 kw bij 1800 tpm. In de machine- en boeg- schroefkamer zijn elk een alge- Scheepswerf Bodewes in Hoogezand heeft op 3 februari het multi-purpose vrachtschip/containerschip e UAL Coburg (foto: Henk Zuur). mene dienstpomp en een ballastpomp geplaatst met een capaciteit van 40 m3 bij 4 bar, respectievelijk 100 m3 bij 1,5 bar. Deze pompen zijn aangesloten op het ballast-, dekwas-, lens- enbrandblussysteem. Tevens zijn in deze machinekamers vaste brandblusinstal- laties geplaatst; het blusgas is Novec Voor het ballasten van de zij tanks in de ladingzone is er een deep -well pomp met een capa- U A L Coburg, bouwnummer 643, overgedragen aan Feederlines. D it schip is een zusterschip van de U A L R otterdam (SW Z 2004, nr. 11, blz. 8). citeit van 300 m3/uur in een van de zijtanks geplaatst. D e accommodatie is opgedeeld in drie woningen voor de eigenaar, de stuurman en de matrozen. Het geheel is voorzien van A C en overdruk. Via de accommodatie kan men het stuurhuis binnendoor bereiken. D it is geplaatst op een uitschuifbare kolom met een slag van 1600 mm. In het stuurhuis is een lessenaar geplaatst welke voorzien is van de nodige nautische en elektrische apparatuur. Het gehele elektrische systeem wordt door middel van een tweedraads systeem bestuurd. Bediening van de werktuigen vindt plaats door middel van een touch-screen, gemonteerd in een lessenaar. De Speelman is gebouwd onder klasse van Bureau V eritas met de notatie: *A 1 I.W.W. Chemical Tanker Type C, P. V. *50kPa en voldoet verder aan de eisen van N.S.I.-A D N R (eenmansradarvaart),

9 V iking Sun Twizzle Merwede Sliipyard heeft 7 maart het rivierpassagiersschip Viking Sun, bouw- nummer 700, opgeleverd aan Viking Croisières, een dochteronderneming van Viking River Cruises. De doopplechtigheid vond op 31 maart plaats. De Viking Sun is het negende schip dat De Merwede voor Viking bouwt, maar het wijkt sterk af van de eerder gebouwde schepen. De voornaamste verschillen zijn: Een grotere lengte en drie dekken die over de volle lengte lopen, wat resulteert in meer dekoppervlak, ruimere publieke ruimten en ruimere hutten. Het is daardoor het grootste binnenvaartcruisescliip op de Europese wateren. De Viking Sun heeft een nieuw HVAC-systeem, dat het comfort van de passagiers verhoogt. M et betrekking tot de lekstabiliteit is het schip een tweecompartimentenschip, een veiligheidsniveau vergelijkbaar met dat van zeegaande passagiersschepen. Verbeterde logistiek aan boord, waardoor met minder bemanning kan worden volstaan zonder het serviceniveau aan te tasten (bemanning: passagiers = 1:4, vergeleken met 1:3 op de voorgaande schepen). Het schip is ontworpen voor de vaart op de Rijn tot aan Bazel, alsmede voor het IJsselmeer, de Waddenzee en de Zeeuwse wateren. De hoofdafmetingen zijn: Lengte o.a. Lengte m. m. Holte tot middendek Ontwerpdiepgang 3,30 m. 1,70 m. Breedte o.a. Breedte mal 11,40 m. Maximum diepgang 2,00 m. 11,00 m. Strijklijn boven basis 9,02 m. Het schip is gebouwd onder klasse van Lloyd s Register, met de notatie * A 1, I.W. W. Passenger Ship, Zone 3, L M C. Het voldoet verder aan de eisen van N SI en is geschikt voor éénmans-radarnavigatie op de Rijn. De Viking Sun biedt plaats aan 198 passagiers in tweepersoonshutten, die over de drie dekken (hoofddek, middendek en bovendek) zijn verdeeld. Voorop het bovendek bevindt zich de salon met bar. Op het middendek liggen de eetzaal en de entrée en op het hoofddek - behalve de al genoemde passagiershutten - de accommodatie voor de bemanning (vijftig personen in vier eenpersoons- en 23 tweepersoonshutten), de machinekamer en diverse andere technische en huishoudelijke ruimten. Voor de Voortstuwing zorgen twee Caterpillar dieselmotoren, type 3508B SCAC, van elk 783 kw bij 1600 tpm. Via elastische koppelingen en cardanassen drijven zij Veth roerpropellers aan, type VZ800A-CR, met contraroterende schroeven. Hulpvermogen wordt geleverd door twee Caterpillar generatorsets, type C18, van elk 530 kvabij 1500 tpm, 400 V, 50 Hz. De noodset bestaat uit een Dolder- man John Deere set, type 4045T158, van 75 kva. Verder is een 360 draaibare Veth Compact Jet bow thruster geïnstalleerd, die wordt aangedreven door een frequentiegeregelde elektromotor, waarvan het vermogen kan variëren van 0 tot260 kw. De Viking Sun (foto: M erw ede Shipyard). De Twizzle (foto: Feadship). Feadship-De Vries Scheepsbouw heeft op 11 maart het dubbelschroef motorjacht, Twizzle, bouwnummer 669, opgeleverd aan een buitenlandse eigenaar. De afmetingen zijn: Lengte o.a m. Breedte o.a. 10,00 m. Diepgang max. 3,10 m. Waterverplaatsing 750 t. De romp is van staal gebouwd en de bovenbouw van alumi - nium. Twee Caterpillar 3512B-D I- T A hoofdmotoren, van elk 1119 kw bij 1600 tpm, drijven via Reintjes W A F -742 tandwielkasten de Van Voorden schroeven aan en geven het schip een maximum snelheid van ca. 15,5 knopen. Elektriciteit wordt aan boord opgewekt door drie Caterpillar 3306B D I-T A dieselmotoren, elk 150 kw bij 1500 tpm die elk een generator aandrijven van 200 kva bij 50 Hz. Via een walverbinding kan de Twizzle tevens van elektriciteit worden voorzien door een 150 kva waltransformator, 230/400 volt, 3ph, 50 Hz. Het jacht is voorzien van airconditioning en is geschikt voor acht gasten en veertien bemanningsleden, De gasten worden ondergebracht in vier guest staterooms en de bemanning in zes hutten. De accommodatie omvat onder meer: Op het hoofddek: hoofdsalon en eetsalon, studeer /werkruimte eigenaar, suite eigenaar, grote luxe badkamer met douche, jacuzzi enzovoort. Op het brugdek: brug met navigatieruimte, brug deksalon, kapiteinshui en twee nissen voor de bijboten die met uitschuifbare bovenloopkranen overboord gebracht kunnen worden. Zonnedek: groot oppervlak voor zonnebaden met whirlpool. Verder zijn onder andere aan boord te vinden: een in de achterverschansing verzonken kraan ten behoeve van m.o.b. boat, onderwaterverlichting, Hi Fog watermist brandblus- systeem, twee jetski s, twee kayaks, twee laserzeilboten, twee Castoldi 21 tenders en een 14 Castoldi M O B tender. De Twizzle heeft een brand- stofcapaciteit van liter, een zoetwatercapaciteit van liter en twee waterma- kers van het type H EM D u plex H40/4800, die élk een opbrengst bezitten van liter per dag. D it alles levert de Twizzle een actieradius van circa zeemijlen op, bij een snelheid van 12,0 kn. Het jacht is verder voorzien van KoopNautic activieve stabilizers, die zelfs werkzaam kunnen zijn als het vaartuig ten anker ligt. De Twizzle is gebouwd onder klasse van Lloyd s Register met de notatie: *100A 1 SSC, Yacht, Mono, G6, LM C, UM S, en voldoet aan de M C A Code of Practice for Large Commercial Sailing and Motor Vessels,

10 Maand Maritiem S m it Balboa Damen Shipyards Gorinchem heeft begin april de sleepboot Smit Balboa, bouwnummer , opgeleverd aan Smit. Het is de derde boot van het type A SD Tug 2810 die Smit bij Damen bestelde Voor dien- Scorpione dei m ari Jachtwerf Jongert heeft op 9 maart het zeiljacht de Scor- pione dei mari, bouwnummer 417, te water gelaten. Op 2 april is het schip gedoopt en opgeleverd aan de eigenaar. Het jacht is van het type Jongert 2900M en is een zusterschip - echter wel lichter en sneller - van de Ameena, bouwnummer 415 (zie SW Z 2004, nr. 2). De Scorpione dei mari heeft echter wel een heel ander deklayout. De afmetingen zij n: Lengte o.a. 29,10 m. Lengte dek 27,28 m. Lengte waterlijn 24,95 m. Breedte 6,72 m. Diepgang 3,30 m. De romp is van aluminium, net als de opbouw en stuurhuis. De mast en de giek zijn van carbon en het staande tuig bestaat uit rod rigging. Het schip voert de volgende zeilen: Grootzeil 215 m2 Stagzeil 185 m,2 Genoa 277 m2 Scorpione dei m ari (foto: Jongert). sten in het Panamakanaal. Eerder werden al de Smit Panama en de Smit Christobal opgeleverd. Voor enkele gegevens zie SW Z 2004, nr. ll.b lz. 5. De hoofdmotor is een Scania 234 kw bij 1900 tpm. Het hulpvermogen (generator) is een Kohier 27 kw. Het schip is voorzien van een inklapbare 37 kw Hydromar boegschroef en een 20 kw hek - schroef van Hydromar. Een watermaker levert liter per vierentwintig uur. Er is een open kuip waar gestuurd kan worden en deze loopt door in een open deksalon. Er bestaat een mogelijkheid om de deksalon door middel van een persenning, een canvasdoek met ritsen, af te sluiten. De accommodatie beneden- deks omvat de eigenaarcabine over de volle breedte, twee tweepersoons gastenhutten, een hoofdsalon, de kombuis en twee tweepersoons beman- ningshutten. Alle hutten zijn voorzien van een eigen sanitaire ruimte. S aim aagracht Rederij Spliethoff heeft op 26 maart het multi purpose vrachtschip Saimaagracht in de vaart gebracht. De S grach- ten zijn uitvoerig beschreven in SW Z 2000, nr. 11, blz. 20 en volgende, De Saimaagracht is het dertiende schip van dit Rederijnieuws type en het tweede in de met 12,80 m verlengde uitvoering. Het schip is gebouwd in Polen door de Stocznia Szczecinska in Stettin, waar het laatste (en eveneens verlengde) schip van de serie - de Sampogracht - nog in aanbouw is. Bedrijfsnieuws M u ltra s h ip Salvage b e rg t Steel Queen De S teel Queen langszij de lic h te r bij h e t lossen van een deel van de lading (foto: M ultraship ). Het Nederlandse vrachtschip Steel Queen, 2540 gross tonnage, liep 23 maart aan de grond op een rotsachtige ondiepte bij de haven van Oxelösund in Zweden (tussen Stockholm en Norköping). H et schip was geladen met rollen staal. Multraship was snel ter plaatse met een bergingsteam, inclusief duikers, en met twee sleepboten, waaronder de eigen Barracuda. Voor het lossen van een deel van de lading werden een lichter en een kraan ingeschakeld. Bij inspectie door de duikers bleek het schip schade te hebben opgelopen aan de kiel, vier ballasttanks en de schroef. Nadat 1080 t van de lading was gelost en de beschadigde ballasttanks met lucht onder druk waren gezet, kon de Barracuda het schip op 26 maart vroeg in de morgen vlot brengen. De Steel Queen werd de haven van Oxelösund binnengesleept, waar duikers nog een inspectie uitvoerden. Na lossing van de rest van de lading heeft de Barracuda het schip naar Gdynia gesleept, waar het wordt gerepareerd.

11 blueuuater Due to an anticipated growth and further reinforcement of Bluewater's market position we are seeking candidates for the following positions, to be based in Bluewater's Hoofddorp office. Bluewater Energy Services BV operates worldwide since 1978, Bluewater specializes in design, lease and operation of tankerbased Floating Production Storage and Offloading (FPSO) vessels and Floating Storage and Offloading (FSO) vessels. Bluewater currently owns and operates a fleet of five highspecification FPSOs. Bluewater is also a leading provider of Single Point Mooring (SPM) systems. Bluewater designs innovative CALM Buoys and Turret Mooring solutions for their clients. The range of activities includes design, specification, preparation, procurement, project management, construction supervision and commissioning activities. (Senior) Marine Systems Engineer Bachelor or Master of Science in Mechanical engineering or Naval Architecture (marine systems). Professional experience in engineering of marine systems for the offshore industry and/or ship building industry, such as design of systems and engine room arrangements as well as specification of equipment. Familiar with relevant international design codes and class regulations. As Senior, skills to act as Lead Engineer on turnkey projects and/or to supervise subcontractor's performance, in our office or at contractor's premises. (Senior) Naval Architect Bachelor or Master of Science in Structural engineering or Naval Architecture. Professional experience in engineering of naval aspects for the offshore industry and/or ship building industry, such as design of hull structures and (general) arrangements, verification of (damaged) stability and specification of outfitting equipment. Familiar with relevant international design codes and class regulations. As Senior, skills to act as Lead Engineer on turnkey projects and/or to supervise subcontractor's performance, in our office or at contractor's premises. (Senior) Naval Designer Bachelor of Science (or equivalent) in Structural Engineering or Naval Architecture. Professional experience in naval engineering for the offshore industry and/or ship building industry such as design of arrangements, plans and weight estimation. Familiar with relevant international design codes and class regulations. As Senior, skills to act as Lead Engineer on turnkey projects and/or to supervise subcontractor's performance, in our office or at contractor's premises. (Senior) Electrical Engineer Bachelor or Master of Science in Electrical Engineering. Professional experience in engineering of High Voltage installations and performing network calculations, preferably for the ship building and/or oil and gas industry. Familiar with relevant international design codes and class regulations. As Senior, skills to act as Lead Engineer on turnkey projects and/or to supervise subcontractor's performance, in our office or at contractor's premises. For all these functions you should recognise in yourself: Your approach is construction/ operation oriented and you like to work within a dynamic project environment. Affinity to work on international, multidisciplinary turnkey projects in a marine environment. Experience in the oil and gas industry is a plus. In return Bluewater offers you competitive employment conditions and excellent career opportunities. To apply please write in full confidence enclosing your curriculum vitea within two weeks to: Bluewater Energy Services BV Human Resources, Patricia van der Meij de Bie Marsstraat 33 P.O. Box KC Hoofddorp The Netherlands

12 Maritieme m arkt door Menso de Jong Subsidie-industrie Doopt prima Frankrijk en Duitsland kijken met argusogen naar Ierland en de Baltische landen die met relatief lage belastingen nieuwe bedrijven aantrekken. Ierland is op deze manier van achtergebleven gebied een welvarend land geworden. In Letland en Litouwen groeit de economie met 6 tot 9,5 procent per j aar, zij het van een laag niveau. Toch heeft Duitsland met een belastingdruk van 42 procent een florerende export. Deels omdat belastinggeld terugvloeit naar de bedrij - ven als subsidies, deels omdat de lonen de laatste jaren zijn achtergebleven ten opzichte van oude EU-landen als Spanje en Italië. Daarmee vergeleken zijn de arbeidskosten per eenheid product in Duitsland met circa 18 procent afgenomen. Daardoor staat de consumptie onder druk. In Nederland is er vanaf 2003 een overeenkomstige ontwikkeling. Naast harmonisatie van de belastingdruk op een hoog niveau duikt af en toe het idee op het roer radicaal om te gooien door de invoering van een simpel, voor iedereen geldend, relatief laag tarief met afschaffing van bijna alle subsidies en aftrekposten: bijvoorbeeld twintig procent B T W, twintig procent inkomstenbelasting en twintig procent vennootschapsbelasting. Dat zal wel een utopie blijven. Immers, hoe kan onze samenleving overleven zonder subsidies en aftrekposten? Tallozen verdienen een goede boterham aan het bedenken, invoeren en controleren van nieuwe subsidies. Uitbreiding en vernieuwing van subsidieregelingen als steun voor de werkers in de subsidie-in- dustrie is dus een waarschijnlijker scenario. Ook als steun voor vele clubjes en instellingen met een nuttig geachte m i lieu- o f maatschappelijke doelstelling, maar met onvoldoende maatschappelijk draagvlak om te overleven zonder subsidie. Scheepsbouw/subsidies Vele manj aren werk heeft de KI klacht, over de Koreaanse scheepsbouwsubsi- dies opgeleverd. Mede daarom geen fanfare in Brussel toen de World Trade Organisation (W T O ) met haar beslissing kwam. De Koreaanse werven zouden dermate grote staatssteun ontvangen dat zij contracten beneden de kostprijs konden afsluiten. Daarvan laat de W T O alleen de steun overblijven van de Koreaanse Export-Import Bank. Een staatsbank, die de export van schepen aanmoedigde met rentetarieven die 1 I lager waren dan commercieel verant-! I woord. Voornamelijk betreft het de ƒ garanties voor terugbetaling van aanbetalingen, verricht door opdrachtgevers, bij in gebreke blijven van de werf en de rente bij Voorfinanciering tijdens de bouw. Zuid-Korea moet binnen negentig dagen hieraan een einde maken. Bovendien concludeerde de W T O dat deze steun geen ernstige gevolgen had voor de EU-werven. D it te meer, omdat de herstructureringssteun verleend aan werven als Daewoo in 1997/1998 geen onterechte staatssteun was. Als gevolg van deze uitspraak eindigde de EU-subsidie van zes procent op de contractsom per 1 april. In plaats daarvan is de internationaal geaccepteerde innovatiesteun er gekomen waarvoor ook het innovatieve deel van prototypes in aanmerking komt, Enkele Hl Ian den hebben er budgets voor vastgesteld, maar Nederland nog niet, zoals helaas gebruikelijk is. Onze overheid lijkt eerst te willen onderzoeken of er niet wat te besparen valt door de bijkomende bepalingen zwaarder te maken dan toegestaan. Zo ook met het garantiefonds. In november 2004 zei VNSI-er Fred Busker dat het eindelijk in zicht komt, Zijn verrekijker reikt kennelijk tot ver over de horizon. Weliswaar onderzoekt Brussel o f een Frans garantiesysteem voldoet, maar zo n fonds is alleen acceptabel mits commerciële criteria worden gehanteerd. Bij het Engelse tonnageregime is de taxlease populair: de rederij betaalt de lage tonnagebelasting, terwijl een bank als scheepseigenaar in aanmerking komt voor versnelde afschrijving. Dat keurde Brussel goed, omdat het om een generieke regeling gaat. Ondertussen raken de O EC D besprekingen om de scheepsbouwsubsidies te beperken in het slop. De E U wil vele subsidiesoorten verbieden. Zelfs staatssteun bij dreigende ondergang van een werf, al mocht 1 Atlantique in 2004 hiervan nog gebruik maken. Vooral China als ontwikkelingsland wil meer subsidiemogelijkheden behouden. Een ander struikelblok is het EU-verlangen te komen tot transparante prijsvorming. Daar wil inmiddels geen ander over praten. Tonnagebelasting Sinds 1996 kent Nederland de tonnagebelasting (strikt genomen geen subsidie), waardoor zowel de nationale vloot als het daarbij behorende beheer sterk is gegroeid. Hieraan kwam een einde nadat andere landen zo n belasting invoerden, onder vaak net iets betere voorwaarden. Ons ministerie van Financiën maakte het pakket juist minder aantrekkelijk door buitenlandse zeevarenden in Nederland te belasten, terwijl zij voor-

13 AANWÜAÆÊ IN N 0 V A T T E 5 T H U W ^ irw&vaîies up : it a ro ta tytie r i 1. vo-orzijde scherpe boeg, 2. roer aan achterzijde 3. schroef ï,p,v, zeilen 4. lading in containers f i' (7 \ > \ y / / / / land. Maar er zijn tal van andere mogelijkheden om mee te snoepen uit de staatsruif. Gemeentes en provincies hebben subsidiepotjes om nieuwe activiteiten aan te trekken en de belastingdienst doet mee met aftrekposten voor scholings-, milieu- en energie-investeringen en voor kosten van speur- en ontwikkelingswerk. Kleine bedrijven die het subsidiepad moeilijk kunnen vinden, hebben de kleinschaligheidsaftrek. Via EU-programma s als Marco Polo en K R A F T zijn er talloze mogelijkheden subsidies binnen te halen. De korte vaart beijvert zich de motorways of the seas ervoor in aanmerking te laten komen. Onder het motto C O?-uit- stoot moet minder deelt het ministerie van V & W subsidies uit aan binnenschippers die hun motoren laten vervangen door schonere. Veerhaven kreeg zelfs 750,000 voor een studie met vier grotere duwbakken dan gebruikelijk te varen, omdat dan de CO,,- uitstoot met ton per jaar kan afnemen. M enso de Jong was jarenlang agent in het Verre Oosten voor diverse scheepvaartm aatschappijen. Hij is nu freelance journalist en vaste m edew erker van Schip & W e rf de Zee heen in hun woonland werden belast. Omwille van de extra administratieve lasten en de geringe belastingopbrengst (gezellen uit Indonesië en de Filippijnen zijn geen grootverdieners) heeft het m i nisterie deze regeling vanaf 2005 weer teruggedraaid. Verder is de fiscale re- dersfaciliteit voor de aftrek van loonbelasting en premieheffing teruggebracht van veertig procent tot tien procent voor Nederlanders die in het buitenland wonen, ook als zij hier belasting betalen. Ondanks druk van de redersvereniging K V N R is Financiën niet bereid de oude situatie te herstellen. Onder druk van de vakbonden staat de BH deze afdrachtvermindering niet meer toe voor niet-eu- zeelieden die op veerboten tussen KI I havens varen. Vanaf dit jaar kunnen bovendien alleen nieuwe schepen onder EU-vlag in aanmerking komen voor tonnagebelasting. De Nederlandse regeling was vlagneu- traal met als argument dat circa zeventig procent van de toegevoegde waarde wordt verdiend met landactiviteiten als beheer en verzekering, zodat de vlag als ondergeschikt werd ervaren. Opdat een en ander niet de spuigaten uit zou lopen, moest één op de drie schepen van een rederij in eigendom of op rompbevrach - ting zijn. Deze eis is nu vervallen. In plaats daarvan zijn er enkele uitzonderingen gekomen op de nieuwe vlagregel. Zo is een niet-eu-vlag toegestaan indien tenminste zestig procent van de tonnage al onder Eü-vlag vaart of het percentage van niet-eu-schepen onder liet niveau van januari 2004 blijft. Na het geschil met Duitsland over de toepassing van de tonnagebelasting op sleepboten die deels op zee, deels in havens werken, heeft Nederland de wet aangepast aan de nieuwe EU-regeling. Assistentie van varende schepen van/naar zee is nu ha venwerk. Nieuw is verder dat lading of passagiers vervoerende offshore-schepen onder de tonnagebelasting kunnen vallen. Het gaat niet alleen om kabelleggers, survey-boten en bevoorraders, maar ook om hopperzui- gers. Zelfs als die niet op zee, maar bij - voorbeeld op de Nieuwe Waterweg werken. W at er niet is gekomen, is de door de reders gevraagde mogelijkheid pas drie jaar na oplevering te kiezen voor de tonnagebelasting, Duitsland heeft zo n regeling al, hoewel deze ter discussie staat. Gezien de ijver van kanselier Schröder bij de scheepvaart in het gevlij te komen, zal de regeling wel blij - ven bestaan. Nog m eer subsidies Als het bij de genoemde steun blijft, valt het nog mee met het subsidiewoud scheepsbouw- en scheepvaart Uit budgettaire overwegingen probeert de overheid de steun aan bedrijven en allerlei groeperingen te verminderen. Voor de maritieme sector is het ongelukkig dat belangrijke herzieningen van het steunbeleid tegenwoordig ingevoerd moeten worden als gevolg van EU-regelgeving. De gunstige marktsituatie werkt evenmin mee. Dat stelt de overheid in staat besparingen door te voeren door minder subsidie of onder strengere voorwaarden te verlenen dan de E U toestaat.

14 Is het Loodsw ezen al een stip aan jo u w horizor Wil je aan de wal maar tóch op zee? Wil je nieuwe carrièremogelijkheden ontdekken?* Wil je bijdragen aan de vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer van en naar onze zeehavens? k» lil Word registerloods! Kijk daarvoor op onze website: * Art. 19 lid 1 sub a Loodsenwet jo Art. 2 lid 1 sub b van Besluit Adspirant Registerloods vermeldt de max. leeftijd van 37 jaar. - _ *' Hl.'*, L Lo o d sweze n N e derlandse Loodsencorporatie +31 (0) in fo loodsw eze n.ni w w w.lo o d s w e z e n.n l

15 Opleveringen door J.D. Doorduin en F. Kok Dupuy de Löme Onderzoekschip voor Franse Marine Koninklijke Niestern Sander heeft op 27 december 2004 het onderzoekschip Dupuy de Löme, bouwnurnmer 816, overgedragen aan de Compagnie Nationale de Navigation (CNN) in Frankrijk. Het is als koopvaardijschip onder Franse vlag opgeleverd aan CNN en zal in Frankrijk worden uitgerust met speciale apparatuur, waarna het schip door CNN wordt overgedragen aan de Franse Marine. De bouw van de Dupuy de Löme was het omvangrijkste project in de meer dan honderdjarige geschiedenis van de werf. De Dupuy de Löme (foto: Flying Focus). Het schip is bestemd voor niet voor pu - pikken, slingeren en stampen zijn gren rusting moeten bestand zijn tegen blicatie in aanmerking komende onder zen gesteld. windsnelheden tot 100 knopen. zoekstaken. Het ontwerp is volledig Onbemande machinekamers. door de werf gemaakt op grond van on Twee volledig onafhankelijk van el Om de inzetbaarheid van het schip te der andere de volgende eisen: De snelheid tijdens de uitreis naar het kaar functionerende veiligheidsstations voor bediening van vooraf bepaalde verzekeren, is gekozen voor een dubbelschroefs installatie, met de motoren operatiegebied en op de terugreis, over systemen/componenten; deze stations in gescheiden machinekamers. Ook de een afstand van twee keer 600 zeemijl, zijn gesitueerd op de brug en op het hulpsets staan in aparte machineka moet 16 knopen bedragen. Tijdens het hoofddek. mers, uitvoeren van de taken in het operatiegebied is de snelheid 7 tot 9 knopen. Het operatiegebied kan liggen tussen Airconditioned accommodatie voor 108 opvarenden: 30 bemanningsleden en 78 speciaal personeel; tot dertig pro In het operatiegebied wordt op slechts één motor gevaren, die voor de gereduceerde snelheid voldoende vermogen J.D. Doorduin is 75 noorderbreedte en 60 zuiderbreed cent van het totaal kan vrouwelijk per levert. De andere schroef draait loos directeur van te, maar omvat geen ijsgebieden. soneel zijn. mee. Koninklijke Het schip moet voldoende bunkers, Onderhoudsvriendelijke constructies Niestern Sander. voorraden enzovoort kunnen meene en systemen. De scheepsvorm is ontworpen om F. Kok is men om zonder tussentijdse bevoorrading gedurende dertig dagen te kunnen Omgevingscondities; Lucht: -20 tot +50 C. aan de eisen ten aanzien van het zeegangsgedrag te voldoen (zie figuren scheepsbouw kundig m ede opereren. Water: -3 to t+ 3 2 C. op de volgende bladzijde). w e rk e r van Aan het zeegangsgedrag worden hoge Het schip en in het bijzonder de aan Om het slingeren en de versnellingen te Schip & W e rf eisen gesteld. Vooral aan het paaltjes dek en in de masten gemonteerde uit beperken zijn, behalve de gebruikelijke de Zee.

16 Vooraanzicht m et spantvorm \ Achteraanzicht m e t spantvorm kimkielen, actieve vinstabilisatoren geïnstalleerd, vooral voor gebruik bij de hogere snelheden, en een Flume tank, die vooral bij lagere snelheden en bij stil liggend schip effectief is. Bij Marin zijn hiervoor al in de ontwerpfase uitvoerige proeven gedaan. Verder zijn er slagzijcompensatietanks om de invloed van zijwind te corrigeren. De voornaamste gegevens van het schip zijn: Lengte o.a 102,40 m. Lengte ,38 m. Breedte mal 15,85 m. Holte bovendek 10,60 m. Holte hoofdddek 7,70 m. Holte tussendek 5,50 m. Hoogte tanktop 2,20 m. Ontwerpdiepgang 5,01 m. Draagvermogen 1465 t. Gross tonnage 4771 Flet schip is gebouwd onder klasse van Bureau Veritas, met de notatie: + Special Service Research Vessel IM O A534, + Unrestricted Navigation, + 30 crew members/78 special personnel including 2 pilots, + A U T-U M S, A U T - CCS, A U T -P O R T, SYS-N EQ, SYS- IBS, C O M F3, R E F ST O R E, A LP, M O N H U LL, C LEA N A IR, STA R - H U LL. Verder voldoet het schip aan alle gebruikelijke voorschriften (SOLAS, Marpol enzovoort), alsmede aan de tonnagevoorschriften voor het Suez en het Panama Kanaal. De constructie van het schip is met langsspanten voor de dekken en dwars- spanten op de huid; de normale spant- afstand is 700 mm. Indeling Het schip heeft boven de tanktop drie doorlopende dekken: Tussendek Hoofddek Bovendek En daarboven: Officierendek Antenne/ zonnedek Topdek Indeling onder het hoofddek De langsscheepse indeling onder het hoofddek is: 1. Voorpiek, voor waterballast 2. Boegschroefcompartiment 3. Accommodatiecompartiment 4. Middencompartiment 5. Machinekamers 6. Hulpmachinekamers 7. Achterpiek 8. Hekcompartiment. Het boegschroefcompartiment heeft twee droge dubbelebodemtanks. Op de tanktop ligt achter de boeg- schroefkamer een pompkamer met pompen voor onder andere het brand- blussysteem en de chillers. Op het tussendek bevinden zich de ket- tingbakken, achterin aan SB een drink- watertank, daarvoor twee hydrofoorin- stallaties en aan BB de toegang tot de pompkamer, met in deze ruimte de warmwaterboilers. Het volgende compartiment heeft een droge dubbelebodemtank, met daarin op hart schip een ingebouwde water - ballasttank. Op de tanktop liggen de sewage-instal- latie, daarachter sewagetanks voor grijs en zwart water en vervolgens aan SB bergplaatsen voor meel en dranken en aan BB de wasserij. Op het tussendek bevinden zich acht vierpersoons bemanningshutten. Het middencompartiment heeft twee droge dubbelebodemtanks, dwarsover, met in de voorste ingebouwd twee brandstoftanks naast hart schip en in de tweede een brandstoftank op hart schip. Op de tanktop ligt een blok met diverse proviandbergplaatsen: de droge proviand, een uitpakruimte en een kantoortje aan SB en de koel- en vriesruimten aan BB. Daarachter bevinden zich de ruimten met de stabilisatoren en twee droge zijtanks. Daartegenaan liggen SB en BB brandstoftanks en op hart schip een voortzetting van de brandstoftank in de dubbele bodem. Op het tussendek aan de voorzijde is er weer een blok met acht vierpersoons bemanningshutten. Daarachter liggen in de zijden drogetanks, met daarin ingebouwd smeerolietanks (vrij van de huid), meer naar binnen de dagtanks, nog verder naar binnen de voortzetting van de ondergelegen brandstoftanks, met daarin ingebouwd de settlingtanks en tenslotte op hart schip de brandstofoverlooptank. Onder de machinekamers ligt dwarsover een droge dubbelebodemtank, met daarin twee lage zeeinlaatkasten aan de voorkant en achterin op hart schip enkele tankjes voor smeerolie, een koffer - dam, een lenswaterverzameltank en een vuilolietank. Op de tanktop staan de hoofdmotoren in twee door een langsschot gescheiden machinekamers. Aan weerszijden daarvan liggen - tot aan het tussendek - droge tanks (voortzetting van de dubbelebodemtank), met daarin ingebouwd de sludgetanks en aan BB voorin een hoge zee-inlaatkast. Ook op het tussendek is de scheiding in twee machinekamers gehandhaafd. Onder de hulpmachinekamers bevindt zich tot aan het tussendek een droge ruimte, met daarin ingebouwd van tanktop tot tussendek, een drinkwater- tank op hart schip. Op het tussendek liggen in de zijden de hulpmachinekamers, met in elk een hulpset, een schakelbord en een smeerolietank; op hart schip bevinden zich een bergplaats voor onderdelen, een elektrische en een elektronische werkplaats.

CHIP. & w 02/05. Deze maand: SS Rotterdam keert terug naar Rotterdam. mv Balticborg. I Seiches. Customer Focussed innovation

CHIP. & w 02/05. Deze maand: SS Rotterdam keert terug naar Rotterdam. mv Balticborg. I Seiches. Customer Focussed innovation M a r i n e CHIP T e c h n o l o g y & w de 02/05 Deze maand: mv Balticborg SS Rotterdam keert terug naar Rotterdam I Seiches Customer Focussed innovation PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER

Nadere informatie

& w H I P. Special Scheepsbouw. Deze maand: mv Aachen. Virtual Manufacturing in Shipbuilding Processes. European Short Sea Fleet Renewal Programme

& w H I P. Special Scheepsbouw. Deze maand: mv Aachen. Virtual Manufacturing in Shipbuilding Processes. European Short Sea Fleet Renewal Programme M a r i n e H I P T e c h n o l o g y & w de 03/05? - - * jhfl F v ä_ - J " 15e jaargang MAAF)T 2005 z%.. à V :» K - - i f i/. V t, > -... rt. S b» Z Deze maand: Special Scheepsbouw mv Aachen Virtual Manufacturing

Nadere informatie

C H I P & W E R. mv Sherakhan. Deze maand: Marine Technology de E E 01/06. Maritieme Ontmoetingsdag 2005. Fuel Cell System on board U212A

C H I P & W E R. mv Sherakhan. Deze maand: Marine Technology de E E 01/06. Maritieme Ontmoetingsdag 2005. Fuel Cell System on board U212A C H I P & W E R Marine Technology de E E 01/06 Deze maand: mv Sherakhan Maritieme Ontmoetingsdag 2005 Fuel Cell System on board U212A Multi-purpose Protection Vessels Wil je nieuwe carrièremogelijkheden

Nadere informatie

C H I P & W E R F. Jumbo Javelin. Deze maand: Conditiebewaking bij de Koninklijke Marine. M a r i n e T e c h n o l o g y de E E 7-8 / 04

C H I P & W E R F. Jumbo Javelin. Deze maand: Conditiebewaking bij de Koninklijke Marine. M a r i n e T e c h n o l o g y de E E 7-8 / 04 C H I P & W E R F M a r i n e T e c h n o l o g y de E E 7-8 / 04 Deze maand: Jumbo Javelin Conditiebewaking bij de Koninklijke Marine The Motor Ship Marine Propulsion Conference 2004 S3 CQ PERSONEEL VOOR

Nadere informatie

LOWLAND PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR INTERNATIONAL APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE

LOWLAND PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR INTERNATIONAL APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE SCHIP en W ERF PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE Postbus 3036 2130 KA Hoofddorp Tel: 023-5570101 Fax: 023-5637944 www.lowland.com info@lowland.com r LOWLAND INTERNATIONAL

Nadere informatie

J Special: Voortstuwing

J Special: Voortstuwing J Special: Voortstuwing PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE r m IS O 9 0 0 2 4 f l CV«nCwmrt VtMnr V C A* Postbus 3036 2130 KA Hoofddorp Tel: 023-5570101 Fax: 023-5637944

Nadere informatie

I I r " ^ 8e,AARGANG IULI/AUGUSTUS 1998. j?i22s13 iulmtàü. JLïBuD

I I r  ^ 8e,AARGANG IULI/AUGUSTUS 1998. j?i22s13 iulmtàü. JLïBuD o O n lr I I r " ^ 8e,AARGANG IULI/AUGUSTUS 1998 j?i22s13 iulmtàü JLïBuD Hi LOWLAND INTERNATIONAL Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart

Nadere informatie

LOWLAND INTERNATIONAL. O pdrachtgevers. P ersoneel. Lowland International Amsterdam-Schiphol Office, P arklaan 8 5 te Hoofddorp

LOWLAND INTERNATIONAL. O pdrachtgevers. P ersoneel. Lowland International Amsterdam-Schiphol Office, P arklaan 8 5 te Hoofddorp SCHIP WERF A L IL LOWLAND INTERNATIONAL L o w land In te rn a tio n a l is e en p ro je c tb u re a u en s p ecialist in p e rs o n e e ls - en c re w m a n a g e m e n t voor o.a sch eepvaart en off-shore.

Nadere informatie

W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y

W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y S C H IP en W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE ISO 9 0 0 2 T i AccmWMS» P* AcroaUKm V C A * Postbus 3036 2130 KA Hoofddorp Tel:

Nadere informatie

CM V ' r J t. M aritiem e A cadem ie A m sterdam. E xp ertise bij schade aan schip en lading

CM V ' r J t. M aritiem e A cadem ie A m sterdam. E xp ertise bij schade aan schip en lading CO o CM V ' r J t O O cc M aritiem e A cadem ie A m sterdam co E xp ertise bij schade aan schip en lading PER SO N EEL VOOR DE M A R ITIEM E SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE " T y l ii f. ISO 9002

Nadere informatie

S C H I P 8. W E PC F

S C H I P 8. W E PC F S C H I P 8. W E PC F M a r i n e T e c h n o l o g y de 0 4 / 0 6 Deze maand: Fairmount Sherpa Special Tugs and Salvage: Kotug SMIT Salvage De berging van ILONA M Seals Interbond 808 Proven, high performance

Nadere informatie

hip van het Jaar Prijs CilindersU

hip van het Jaar Prijs CilindersU 1500 hip van het Jaar Prijs CilindersU Marine leader M o b il M a rin e has a lw a y s p rid e d its e lf on being at the forefront of technology. More than 50 years ago we helped pioneer synthetic oil

Nadere informatie

Deze maand: Inrichting van de Vista-klasse. Maritieme ontmoetingsdag 2ÜÜ3. Sleepboot Thesis. Ballastwatermanagement

Deze maand: Inrichting van de Vista-klasse. Maritieme ontmoetingsdag 2ÜÜ3. Sleepboot Thesis. Ballastwatermanagement Marine Technology & w de 0 1 /0 4 Deze maand: Inrichting van de Vista-klasse Maritieme ontmoetingsdag 2ÜÜ3 Sleepboot Thesis Ballastwatermanagement Atlas Services Groep u, /W Fi De Atlas Services Groep

Nadere informatie

7e JAARGANG - JANUARI 1997. 'Amsterdam'

7e JAARGANG - JANUARI 1997. 'Amsterdam' 7e JAARGANG - JANUARI 1997 'Amsterdam' LOWLAND INTERNATIONAL Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crew m anagem ent voor o.a scheepvaart en off-shore. Personeel Lowland

Nadere informatie

Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewm anagem ent voor o.a scheepvaart en off-shore.

Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewm anagem ent voor o.a scheepvaart en off-shore. SCHIP en W ER F LOWLAND INTERNATIONAL Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewm anagem ent voor o.a scheepvaart en off-shore. Personeel Opdrachtgevers Lowland International

Nadere informatie

Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore.

Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore. LOWLAND INTERNATIONAL Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore. Personeel Opdrachtgevers Lowland International heeft voor

Nadere informatie

C H I P. & w. Deze maand: Voith-Schneider voortstuwers voor ferries. Terra Marique. Maritieme Expertise. Fouling release bij de Koninklijke Marine

C H I P. & w. Deze maand: Voith-Schneider voortstuwers voor ferries. Terra Marique. Maritieme Expertise. Fouling release bij de Koninklijke Marine M a r i n e C H I P T e c h n o l o g y & w de OB/0 4 14e jaargang JUNI 2004 Deze maand: Voith-Schneider voortstuwers voor ferries Terra Marique Maritieme Expertise Fouling release bij de Koninklijke Marine

Nadere informatie

1 3 e JAARGANG J U L I/A U G U S T U S 2 0 0 3

1 3 e JAARGANG J U L I/A U G U S T U S 2 0 0 3 1 3 e JAARGANG J U L I/A U G U S T U S 2 0 0 3 PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE ISO 9002 ( j j Accradtsdby DutchCouncilor tha Accreditation VCA* Postbus 3G36 213G KA

Nadere informatie

C H I P SW de SURVEY. Deze maand: Opleidingszeilschip Hr. Ms. Urania. Special: Onderwijs in de Maritieme Techniek. Survey Catam aran Meridian

C H I P SW de SURVEY. Deze maand: Opleidingszeilschip Hr. Ms. Urania. Special: Onderwijs in de Maritieme Techniek. Survey Catam aran Meridian C H I P SW M a r i n e T e c h n o l o g y de SURVEY Deze maand: Special: Onderwijs in de Maritieme Techniek Opleidingszeilschip Hr. Ms. Urania Survey Catam aran Meridian PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR

Nadere informatie

C laudia. V erolm e herdenking. K N V T S - Schip van h et J a a r - prijs

C laudia. V erolm e herdenking. K N V T S - Schip van h et J a a r - prijs C laudia e V erolm e herdenking K N V T S - Schip van h et J a a r - prijs CENTRAL INDUSTRY GROUP... '7 / jl W 'J " ' r 'M / jf A ' ~ " ',J n / A r / f is ' ' tu u Central Industry Group N. V. is een groep

Nadere informatie

SCHIP en WERF M A R I N E T E C H N O L O. de ZEE

SCHIP en WERF M A R I N E T E C H N O L O. de ZEE r SCHIP en WERF M A R I N E T E C H N O L O de ZEE O r g a n is a tie Krupp Vosta BV is een gerenommeerde en toonaangevende organisatie die geavanceerde baggersystemen en -installaties ontwerpt en wereldwijd

Nadere informatie

Maritiem technisch vakblad Jaargang 131 februari 2010

Maritiem technisch vakblad Jaargang 131 februari 2010 Maritiem technisch vakblad Jaargang 131 februari 2010 Koningin doopt de W illem van Oranje Grootste Heerema dek verlaat bouwhal Rolldock Sun: ro-ro en afzinkbaar HEESEN ZOEKT Heesen ïa c n ts * Wij liefcteen

Nadere informatie

B alder C onversion. '*Ziï&?'r, f v * v P, < S ß H I P * «W E R F. \, i \ f c o S l. I I e JAARGANG JUNI 2. 2 b L* ' Z J - ' * f i i r ^ ' - a - *

B alder C onversion. '*Ziï&?'r, f v * v P, < S ß H I P * «W E R F. \, i \ f c o S l. I I e JAARGANG JUNI 2. 2 b L* ' Z J - ' * f i i r ^ ' - a - * S ß H I P * «W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y 2 b f c o S l L* ' \, i \ '*Ziï&?'r, f v * v P, < Z J - ' * f i i r ^ ' I I e JAARGANG JUNI 2 - a on M a r i n -, - * B alder C onversion " v -;. 4

Nadere informatie

I - V 9e JAARGANG - JANUARI 1999 - I

I - V 9e JAARGANG - JANUARI 1999 - I ou ^ I HI I Ir I - V 9e JAARGANG - JANUARI 1999 - I -M f LOWLAND! INTERNATIONAL Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore.

Nadere informatie

SCHIP en WERF. de ZEE. It*. J

SCHIP en WERF. de ZEE. It*. J SCHIP en WERF M A R I N E T E C H N O L O G Y de ZEE It*. J 13e JAARGANG DECEMBER 2003 PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR A PPRO VED SEAFARER M A N N IN G O FFIC E Ûf3à l\ AecrwSadbj th«dutchcouncilor

Nadere informatie

9e JA A R G A N G m a a rt 1999..V/'V- y-~f SPECIAL

9e JA A R G A N G m a a rt 1999..V/'V- y-~f SPECIAL 9e JA A R G A N G m a a rt 1999.V/'V- y-~f SPECIAL r LOWLAND INTERNATIONAL Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore. Personeel

Nadere informatie

SCHIP WERF ZEE 01/07. Deze maand: Bornholm Express. Maritieme Ontmoetingsdag. Naval Ship Code. Lekstabiliteit deel 2. 17e jaargang JANUARI 2007

SCHIP WERF ZEE 01/07. Deze maand: Bornholm Express. Maritieme Ontmoetingsdag. Naval Ship Code. Lekstabiliteit deel 2. 17e jaargang JANUARI 2007 SCHIP WERF M a r i n e T e c h n o l o g y & de ZEE 01/07 Deze maand: Bornholm Express 17e jaargang JANUARI 2007 Maritieme Ontmoetingsdag Naval Ship Code Lekstabiliteit deel 2 ONSTREAM PROJECT SERVICES

Nadere informatie

C H I P S W E P I F. Zeesle p e r Elbe. Deze maand: mv Geeststroom. Rogue waves. Afscheid hoofdredacteur 0 4 / 0 5. 15e jaargang

C H I P S W E P I F. Zeesle p e r Elbe. Deze maand: mv Geeststroom. Rogue waves. Afscheid hoofdredacteur 0 4 / 0 5. 15e jaargang C H I P S W E P I F M a r i n e T e c h n o l o g y d g 0 4 / 0 5 15e jaargang Deze maand: Zeesle p e r Elbe mv Geeststroom Rogue waves Afscheid hoofdredacteur Atlas Services Groep Westersingel 91 - waar

Nadere informatie

SCHIP WERF ZEE 02/07. Mega-Floaters. Wat tanken we morgen? 17e jaargang FEBRUARI 2007 Deze maand: Focus op China

SCHIP WERF ZEE 02/07. Mega-Floaters. Wat tanken we morgen? 17e jaargang FEBRUARI 2007 Deze maand: Focus op China SCHIP WERF M a r i n e T e c h n o l o g y & de ZEE 02/07 17e jaargang FEBRUARI 2007 Deze maand: Focus op China Mega-Floaters Wat tanken we morgen? Februari 2007 Inhoudsopgave 18 36 40 46 M.S. Morgenstond

Nadere informatie

EUROPORTNUMMER. met: plattegrond en lijst van deelnemers. Damen Tractor Tug Genua Overacht dieselmotoren

EUROPORTNUMMER. met: plattegrond en lijst van deelnemers. Damen Tractor Tug Genua Overacht dieselmotoren EUROPORTNUMMER met: plattegrond en lijst van deelnemers Damen Tractor Tug Genua Overacht dieselmotoren H et integreren van scheepvaartelektromca in gebruikersvriendelijke, aantrekkelijke system en is voor

Nadere informatie