Accu Laadstroom-controller

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accu Laadstroom-controller"

Transcriptie

1 magro-service Accu Laadstroom-controller MT LB-25 Installatie- en Bedieningsvoorschrift Waarom een Accu Laadstroom-controller? Tijdens uw reis gebruikt u meer stroom uit de boord-accu dan uit de start-accu. Wanneer u weer gaat rijden, stopt het laden van de boordaccu te vroeg! Omdat de start-accu snel volgeladen is. Omdat dit punt snel wordt bereikt, zal de huishoud-accu dus nooit volgeladen worden tijdens de rit. Daardoor kunt u uiteindelijk, na een aantal (lange) reisdagen, toch met een (bijna) lege huishoud-accu geconfronteerd worden. Remedie: accu s volladen aan de paal. Een oplossing zonder externe stroomvoorziening? Verbeter het laadproces met de Accu Laad-controller MT LB-25! Conformiteitsverklaring Geheel conform de richtlijnen 2206/95/EG, 2004/108/EG, 95/54/EG komt dit product overeen met de eisen volgens de volgende Normen: EN55014, EN55022, DIN14685, DIN , EN , EN en 4. Het product is gemaakt conform DIN EN ISO 9001 In Nederland geleverd door: magro-service campertv.nl de rolle cp vledder tel Wat is de Accu Laadstroom-controller? Dit is een vol-automatische laadstroom-regelaar, voor campers of boten. De MT LB-25 is naar de allernieuwste technische mogelijkheden ontworpen om de dynamo van de auto/boot-motor zo optimaal mogelijk te gebruiken om zowel lood-accu's, Gel- als AGM-accu's tijdens de rit/vaart in korte tijd volledig op te laden. Hierbij wordt de laadspanning automatisch aangepast aan het evt. spanningsverlies dat ontstaat bij langere of dunnere bekabeling. De intelligente Microprocessorbesturing zal op basis van de "IU1oU2"-kenmerken automatisch en veilig zorgen voor het snelle en optimale 100% volladen van alle aangesloten accu's. Daarbij wordt er tevens voor gezorgd, dat, ongeacht het stroomverbruik tijdens het rijden, de accu's 100% geladen blijven. Het evt. overladen van accu's of gasvorming, dat kan ontstaan tijdens extreem lange ritten, wordt voorkomen. Waar kan de MT LB-25 worden ingebouwd? In iedere camper (of boot), waar naast de start-accu ook een huishoud-accu wordt gebruikt, kan deze controller worden ingebouwd. De huishoud-accu mag ook uit meerdere, parallel-geschakelde accu's bestaan. De Laadstroom-controller is bijzonder geschikt voor het gebruik in combinatie met een Schaudt EBL-block, dat in veel gangbare campers is ingebouwd.

2 Het principe van de MT LB-25: De Laadstroom-controller wordt geplaatst in de verbinding, die zorgt voor het opladen van de huishoud-accu (tussen start- en huishoud-accu). Indien er een scheidingsrelais, dat voorkomt, dat de accu's bij stilstaande motor met elkaar verbonden zijn, is ingebouwd, kan deze worden verwijderd en daarvoor in de plaats deze Laadstroom-controller worden gemonteerd. De controller wordt door het signaal D+, dat komt van de dynamo, geactiveerd. Vanaf dat moment wordt de spanning van de start-accu continue bewaakt. Als daar de spanning hoger wordt dan 12,2V, gaat de Laadstroom-controller in Stand-By. Als de spanning, door het laden van de dynamo, boven 13,2V uitkomt, zal de controller na 2 minuten beginnen met het laden van de boord-accu. De controller zorgt er dan voor, dat de dynamo dan stroom opwekt voor de boord-accu. Om te voorkomen, dat de dynamo niet overbelast wordt of de startaccu teveel ontladen wordt, zal het laden van de boord-accu verminderen indien de spanning van de start-accu lager wordt dan 12,8V. Zodra de spanning van de start-accu weer boven 13,2V uitkomt, zal de laadstroom vanuit de dynamo weer volledig naar de huishoud-accu vloeien. Principe bij gebruik Schaudt EBL Elektroblock Technische gegevens Laadstroom-controller LB-25 Ingang START accu: Nominale spanning van accu: 12 V Minimum accu-capaciteit: 60 Ah Maximaal vermogen: 480 W Stroomverbruik tijdens Stand-By: 70 ma Stroomverbruik uitgeschakeld: 0.4 ma Uitgang BOORD accu: Nominale spanning van accu: 12 V Capaciteit aangesloten accu('s): Ah Max. laadstroom I-fase tot U1 (0 15 u), 8 V: 25 A Laadstroom (laden, bufferen, belast), U1-U2-fase: 0 25 A Aantal types accu instelbaar (Gel, AGM1, AGM2): 3 Minimum accu-spanning bij begin laadproces: 0 V Beginlaadstroom bij diep-ontladen accu: 12,5 A (0-8V) Terugloopstroom indien buiten dienst: 0 ma Terugschakelspanning (30 sec): 12,75 V Laadspanning-limiet: 14,9 V Externe overspanningsbeveiliging bij (20 sec): 15,2 V Spanningsvariatie: < 50 mv rms Ingang voor temperatuur-sensor: ja Timer laadproces: 3-voudig Beveiliging tegen verkeerd aansluiten accu, kortsluiting, ontlading: ja Veiligheidstimer per laadfase (I, U1, U2): ja Inbouwvoorschriften: vrij Omgevingstemperatuur: -20 / +45 ºC Omgevingsluchtvochtigheid: max. 95% RF Temperatuurgestuurde koelventilator: ja Terugregeling laadstroom bij oplopen accu-temp.: ja Afschakelen bij oververhitting controller: ja Afscherming volgens: IP21 Afmetingen: 270 x 223 x 74 mm Gewicht: 2,75 kg Veiligheid volgens DIN: EN De Laadstroom-controller wordt in de + leiding geplaatst, die de start-accu met de EBL verbindt. 2 15

3 laadprogramma AGM-2: Huishoud-accu-aansluiting De Laadstroom-controller wordt via een switch-setting ingesteld op het aangesloten type huishoud-accu (zie tabel-1): AGM2 gesloten, gasdichte AGM-accu Gel gesloten, gasdichte Gel-accu (dryfit, vaste elektrolyt) Lead Acid of open, onderhoudsarme lood-accu AGM1 AGM-accu met werkinstelling op 14,4V Meerdere accu's van hetzelfde type, vermogen en ouderdom kunnen parallel aangesloten worden. Kenmerken piekvrije laadspanning en uitsluiting van overbeladen van de accu volautomatische werking parallel- en bufferwerking: bij stroomverbruik wordt de accu volgeladen en -gehouden. Laadtijden worden automatisch berekend en bewaakt. onbewaakt laadproces: meervoudige electronische beveiliging tegen overbelasting, oververhitting, overspanning, kortsluiting, verkeerde aansluiting, foutsituaties en accu-zelfontlading. Er is een volledige scheiding van accu en controller door ingebouwde veiligheid-schakelaar. galvansiche scheiding tussen in- en uitgang: volledige scheiding van de accu-circuits, ook in fout-situaties, ook bij lange leidingen. stroomkabel-compensatie: spanningsverlies door kabelweerstand wordt automatisch bijgeregeld. laadproces voor diepontladen accu's: accu wordt eerst rustig van 0 tot 8V geladen. Daarna vangt het volle laadproces aan. ingebouwd boordnetfilter: probleemloze werking bij gelijktijdig laden van accu mbv zonne-paneel, wind-generator, aggregaat of 230V netspanning aan de paal. geen stroomverbruik tijdens Stand-By of uitgeschakelde controller. temperatuur-compensatie: Automatische laadstroom-aanpassing op basis van accu-temperatuur door (niet meegeleverde) sensor. Zorgt voor een betere laadstroom voor de zwakkere accu tijdens kou; tijdens zomerwarmte wordt accu-gasvorming voorkomen. 14 3

4 Bedieningspaneel Aan de zijkant van de Laadstroom-controller bevindt zich het uitneembare bedieningspaneel. Door het losdraaien van de twee schroefjes kan het paneel worden uitgenomen en, indien gewenst, een kwartslag worden gedraaid. Maar het paneel kan ook elders, op een goed zichtbare plaats, worden gemonteerd. Hiervoor kan een telefoonkabel (6 aders), met aan beide zijden een RJ11-plug, worden gebruikt (separaat te bestellen bij campertv.nl). indeling/betekenis LEDs: Laadspanning en temperatuurreductie De volgende schema's geven een indruk van de laadspanning voor diverse accusoorten, waarbij aangegeven is, wat de laadlijn is tijdens U1 en U2, met en zonder sensor. TS = temperatuur-sensor Laadprogramma Lead Acid / AGM1: Current (rood): De helderheid geeft een indicatie van de laadstroom, waarmee de boord-accu wordt geladen. Batt. I (geel): Boord-accu wordt bewaakt en geladen Battery Full (groen): - brandt: boord-accu voor 100% geladen (U2) - knippert: boord-accu wordt geladen (U1), langzaam knipperend: 80% snel knipperend: % - uit: boord-accu wordt geladen (I-fase) Main Charging (boord-accu, geel): - brandt: boord-accu wordt geladen in I- of U1 fase - knippert: afschakeling om accu te beschermen tegen te hoge temperatuur of wanneer de accu-spanning meer wordt dan 15,2V - uit: laden fase U2 Laadprogramma Gel: Batt. II (geel): - knippert: de spanning van de start-accu is lager dan 12,8V geworden en daarom wordt het laden van de boord-accu met meer dan 25% gereduceerd (Mogelijkheid om de motor te starten behouden!) Power (groen): - brandt: de laadstroom-controller is gestart en staat stand-by - knippert: fout: veiligheidstimer: de I-fase heeft meer dan 15 uur geduurd fout: teveel stroomverbruikers, accu-defect. interne foutmelding door oververhitting + en aansluiting van boord-accu verwisseld reset: door uitzetten motor (D+ is dan uitgeschakeld) On/Off switch schakelt de LED-weergave aan / uit handmatig starten bedrijfstest (zie Inbedrijfname) 13

5 Zo werkt de Laadstroom-controller: Een nieuwe, complete hoofd-oplaadcyclus wordt uitgevoerd: Na stilstand van de dynamo (motor); Nadat de spanning van de START-accu voor meer dan een halve minuut lager is dan 12,2 V Wanneer de BOORD-accu ondanks de maximale laadstroom door hoge belasting (verbruik) voor meer dan een halve minuut onder 12,75V daalt. Een oplaadcyclus gaat als volgt: 1. Een diep-ontladen accu wordt vanaf 0 V met beperkte laadstroom tot 8 V voorgeladen. 2. Vanaf 8 V begint de I-fase met maximale laadstroom. De LED Main Charging brandt. Er wordt geladen totdat de accu een capaciteit van 75-80% bereikt heeft. De laadtijd in deze fase hangt af van de accu-toestand, het stroomverbruik en de laadstroomhoeveelheid. De controller controleert de laadtijd. Als deze langer dan 15 uur duurt, wordt het opladen beëindigd. 3. Nu begint de U1-fase (LED Main Charging brandt). De accu-spanning wordt op niveau gehouden, waarbij de laadstroom afneemt totdat de accu vol is. Daarbij knippert de LED Battery Full. De Laadstroom-controller bewaakt hierbij de laadstroom en de laadspanning en berekent daaruit (en uit de I-fase) wanneer het 100%-vol-punt is bereikt. Dan wordt automatisch omgeschakeld naar U2. LED Main Charging gaat dan uit. Aandachtspunten Accu-laadstroom-controller LB-25 onderbreken laadproces: Als tijdens het laadproces het signaal D+ wegvalt of de spanning van de start-accu lager wordt dan 12,2V, dan wordt het laadproces onderbroken. De aangesloten accu's worden dan door de controller niet ontladen! Als het onderbreken van het laadproces dikwijls voorkomt, in het bijzonder tegen het bereiken van 100% (LED "Battery Full" brandt continue), dan wordt aangeraden deze accu met een 230V-accu-lader gedurende 24 uur te laden ( aan de paal ). Levensduur accu: gedeeltelijk ontladen accu's: Accu's, voorzien van loodplaten, hebben in tegenstelling tot andere accu's (zoals bij oplaadbare batterijen) geen Memory-effect. Daarom: Bij twijfel: gedeeltelijk ontladen accu's met een accu-lader volladen. Niet-gebruikte accu's dienen volgeladen opgeslagen te worden! (Winter) Regelmatig bijladen (of: druppelladen), vooral bij oudere accu's of bij hoge temperaturen, wordt dringend aanbevolen. Levensduur accu: diepontladen accu's direct herladen: Bij diepontladen accu's ontstaat sulfaat-vorming, wat door direct herladen voorkomen kan worden. Indien de sulfaatvorming te lang heeft geduurd, kan de accu-capaciteit permanent zijn teruggelopen of de accu is onherstelbaar beschadigd. Levensduur accu: accu's koel bewaren 4. U2-fase (LED Battery Full brandt constant): De controller is nu overgeschakeld op een kleine laadstroom en zorgt ervoor, dat de accu, ongeacht het stroomverbruik, op 100% vol blijft. NB: tijdens de U1- en U2-fase staat de gehele laadstroom ter beschikking van de stroomverbruikers, zonder dat de accu ontladen wordt. Overspanningsbeveiliging van de huishoud-accu ( = boord-accu) De Laadstroom-controller is beveiligd tegen aansluiten op te hoge spanningen (> 15,2V gedurende min. 20 sec.) en zal dan afschakelen. Door terugbrengen van deze spanning (< 12,75V) of het verwijderen van de stuurspanning D+ kan de controller gereset worden. Overspanningbeveiliging: Ter bescherming van stroomverbruikers zal de laadspanning nooit hoger zijn dan 14,9 Volt. Overbelasting / oververhitting Laadstroom-controller: De controller is electronisch dubbel beveiligd om overbelasting of oververhiitting (door slechte inbouw, beluchting) te voorkomen. De beveiliging zal in die gevallen de laadstroomsterkte doen afnemen. Spanningmeting: Controleer spanningen bij de accu-polen, niet bij de laadstroomcontroller. 12 5

6 Aansluitschema Algemeen Instelling type BOORD-accu tabel-1 Met een kleine schroevendraaier kan de gewenste instelling gekozen worden: Accu type stand: Als de accu-fabrikant niets duidelijk heeft aangegeven, kan met de volgende beschrijving een optimale keuze gemaakt worden. Lead Acid / AGM1: universeel laadprogramma voor lood- zuurnatte accu's. Bedoeld voor laden en behouden van capaciteit van boord-accu's. Korte laadtijden, hoge laadstroom en zuurmengen bij open standaard en gesloten, onderhouds-arme en vrije accu's. Ook bedoeld voor AGM-accu's met het opschrijft: 14,4 V algemene programma IU1oU2: U1 hoofd/vollading: 14,4 V bij 22ºC 2,5 tot 6 uur U2 vol-/opslagspanning: 13,4 V bij 22ºC continue AGM2: laadprogramma voor AGM- / Vlies-accu's Afgestemd op gesloten, gasdichte AGM accu's of accu's met lood/vlies-technologie. Deze hebben een hoger U1-niveau nodig om vol te laden. Enkele fabrikanten schrijven afwijkend een Gel- of Zuur-laadprogramma voor. In dit geval op Lead-Acid instellen. AGM- /Vlies-programma IU1oU2: U1 hoofd/vollading: 14,7 V!! bij 20ºC 3 tot 6 uur U2 vol-/opslagspanning: 13,5 V bij 20ºC continue De Laadstroom-controller altijd zo dicht mogelijk in de buurt van de boord-accu inbouwen met gebruik van de juiste kabeldikte: 6 lengte stroomkabels BOORD-accu diameter lengte stroomkabels START-accu diameter 2x cm 4 mm 2x cm 2,5 mm 2x cm 6 mm 2x cm 4 mm 2x cm 10 mm 2x cm 6 mm Gel: laadprogramma voor lood- Gel/dryfit accu's. Afgestemd op gesloten, gasdichte Gel-accu's met vastgelegde electrolyten, die normalerwijze een hoger spanningsniveau bij langere U1-laadtijden nodig hebben om sneller vol te kunnen laden. Voorbeelden: EXIDE, zonnecel dryfit-start, dryfit SportLine, DETA Gel-accu, Funline, Bosch AS Gel, AS Gel-aandrijfaccu, AS GELverlichtingsaccu, EXIDE MAXXIMA. EXIDE, DETA, VARTA, Funline Gel-programma IU1oU2: U1 hoofd/vollading: 14,4 V bij 20ºC 8 tot 12 uur U2 vol-/opslagspanning: 13,8 V bij 20ºC continue Niet gebruikt (werkt als Gel-/Dryfit-programma) De instelbare switches bevinden zich achter het bedieningspaneeltje, zoals dat standaard gemonteerd is. 11

7 beveiliging: Bij accu-temperaturen boven 45ºC wordt de laadstroom veiligheidshalve gereduceerd tot 50%, terwijl bij 50ºC het laadproces wordt afgeschakeld. Dit laatste wordt door de knipperende LED Main Charging aangegeven. Nadat de temperatuur weer gedaald is onder 45ºC, wordt het laden hervat. Ook bij temperaturen lager dan 20ºC wordt het laadproces gestopt. Aansluitschema aan Schaudt EBL block Een foutwerkende sensor, kabel-breuk of kortsluiting van de sensorkabel, alsmede onzinnige meetresultaten worden door de controller herkend. De controller schakelt dan de sensor uit en schakelt over op de situatie, waaarbij geen sensor is gemonteerd. De controller gaat dan uit van een laadprogramma dat bij temperaturen van 20-25ºC behoort. Een temperatuurvoeler (sensor) is leverbaar onder artikelnummer: Meerdere, gekoppelde huishoud-accu's Het is geen probleem om meerdere BOORD-accu's parallel verbonden aan boord te hebben, mits deze van hetzelfde type, capaciteit en ouderdom zijn. Bediening Na inbedrijfstelling is geen bediening of onderhoud noodzakelijk. 10 7

8 Montage met EBL in deze beschrijving wordt uitgegaan van een EBL waarschuwing vooraf: Altijd accu-kabels van de accu-polen losmaken voordat de montage begint. Haal bij de START-accu de + kabel los. Haal bij de BOORD-accu zowel de + als kabel los. plaats voor montage: monteer de Laadstroom-controller ergens in de camper. De beste plaats is zo dicht mogelijk bij het EBL-blok. In diverse Hymers kan dit in de loze ruimte, onder de EBL (rechts van de bijrijderstoel). Vastschroeven! START-accu: Neem de aansluiting van + (rood) en (zwart) los van de onderkant van EBL. Verleng deze kabels en sluit ze aan op de + en START op de controller. Sluit D+ aan op EBL-Block 1-2 of op EBL-Block 2-3. Er is geen "voeler"-verbinding aanwezig. Sluit de "voeler START" aan op EBL-Block 2-1. BOORD-accu: De kabel (blauw) blijft verbonden met de aansluiting, onderkant EBL. Maar deze wordt tevens verbonden met de BOORD op de controller. De + aansluiting (zwart) van de BOORD-accu blijft verbonden met de + Wohnraum onder op EBL. Er wordt een nieuwe verbinding aangelegd tussen de + Startbatt onder op de EBL en de + BOORD van de controller. De "voeler"-verbinding van de BOORD-accu is aanwezig op EBL-Block 2-5. Deze verbinding wordt ook afgetakt naar "voeler"-boord op de controller. Gebruik vooral de juiste kabeldiktes uit bovenstaande tabel! Bedieningspaneel: Dit paneel is met twee RJ11-connectoren verbonden met de controller. Er dient een 6-draads verbinding te worden aangebracht tussen deze plugjes, indien er een langere verbindingskabel wordt toegepast. Monteer het paneeltje op een goed zichtbare plaats. Controleer na montage nogmaals of alle aansluitingen correct zijn gemaakt. Verwisseling van + en kan gevaarlijk zijn en desastreuze gevolgen hebben voor zowel het EBL-blok als de Laadstroom-controller. Accu's aansluiten: Na montage de kabels bij de BOORD-accu weer op de accupolen bevestigen. Hierna de + kabel bij op de START-accu vast-zetten. 8 Inbedrijfname en test Op het bedieningspaneel zijn alle LEDs gedoofd. Na het starten van de motor komt de dynamo in werking en komt er een signaal op D+. Als de dynamo draait en de accu-spanning van de START-accu hoger is dan 12,2V wordt de Laadstroom-controller geactiveerd. Dan is de groene LED Power aan. Nadat de spanning op de START-accu hoger wordt/is dan 13,2V zal na een wachttijd van 2 minuten het automatische laden van de BOORD-accu beginnen. De voortgang hiervan kan op het bedieningspaneel worden afgelezen. Om de wachttijd over te slaan: druk op de knop Display ON/OFF. Is de spanning op de START-accu lager dan 12,8V, dan wordt de laadstroom naar de BOORD-accu direct gereduceerd om de opgewekte laadstroom te benutten voor het laden van de START-accu. Indien er geen LEDs op het bedieningspaneel oplichten, dan is het paneeltje niet goed aangesloten of de verlengkabel niet juist vervaardigd. Temperatuursensor voor BOORD-accu (optie) De niet-standaard meegeleverde temperatuurvoeler wordt aan de BOORD-accu bevestigd teneinde de temperatuur van de accu mee te laten wegen in de regeling van het laadproces. De temperatuurvoelerconnector wordt aangesloten op de daartoe bestemde ingang van de Laadstroom-controller. montage: De sensor moet in staat zijn zo goed mogelijk de inwendige temperatuur van de accu op te nemen. Daartoe kan de sensor op 2 manieren worden gemonteerd: 1. vastschroeven aan de min-pool van de BOORD-accu; 2. vastkleven aan de lange zijkant van de accu-behuizing. De sensor mag niet worden beïnvloed door andere warmtebronnen! werking: De sensor meet de temperatuur van de accu. Bij lage temperaturen (winter) is de accu-spanning lager dan normaal. Afhankelijk van de gemeten temperatuur kan de laadstroom worden opgevoerd om de koude accu sneller vol te laden. Ter bescherming van aangesloten stroomgebruikers wordt bij extreme koude deze opgevoerde laadstroom bewaakt. Bij warme temperaturen (zomer) wordt de laadspanning juist verlaagd om overbodige gasvorming te voorkomen. Daarmee wordt de levensduur van gesloten accu's verlengd. 9

GEBRUIKSAANWIJZING. SKYLLA-TG 24/80 SKYLLA-TG 24/100 SKYLLA-TG 24/100 3-Phase TITAN 48/50. Gebruiksaanwijzing Titan 31

GEBRUIKSAANWIJZING. SKYLLA-TG 24/80 SKYLLA-TG 24/100 SKYLLA-TG 24/100 3-Phase TITAN 48/50. Gebruiksaanwijzing Titan 31 GEBRUIKSAANWIJZING SKYLLA-TG 24/80 SKYLLA-TG 24/100 SKYLLA-TG 24/100 3-Phase TITAN 48/50 Gebruiksaanwijzing Titan 31 GEBRUIKSAANWIJZING TITAN GENERATIE LADERS 1. INTRODUCTIE 33 1.1 Victron Energy 33 1.2

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Graupner Best.-nr. 6410 Handleiding ULTRAMAT 10 Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Nederlands bladzijde inhoudsoverzicht hoofdstuk bladzijde

Nadere informatie

Graupner Best.-nr. 6417

Graupner Best.-nr. 6417 Graupner Best.-nr. 6417 Handleiding ULTRAMAT 25 Microprocessorgestuurd snellaad-, ontlaad-, capaciteitsmeet-,accuonderhouds- en formeringsapparaat voor NiCd-/ NiMH-sintercellen en Pb-accu s Laadstroom

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten. Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten. 50 gebruiksaanwijzing INLEIDING Victron Energie heeft op het gebied van het ontwerpen en fabriceren van elektrische energievoorzienings-systemen internationale

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 17

Handleiding ULTRAMAT 17 Graupner Best.-nr. 6442 Handleiding ULTRAMAT 17 Microprocessorgestuurd snellaad-, ontlaad-, en formeringsapparaat voor NiCd-/ NiMH-, LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe- en Pb-accu s Laadstroom tot 10 A, ontlaadstroom

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. installatie instructies. Zonnepaneellaadregelaar SL45 SL60. Copyright 2010 Vetus n.v. Schiedam Holland

Bedieningshandleiding. installatie instructies. Zonnepaneellaadregelaar SL45 SL60. Copyright 2010 Vetus n.v. Schiedam Holland Bedieningshandleiding en installatie instructies Zonnepaneellaadregelaar SL45 SL60 Copyright 2010 Vetus n.v. Schiedam Holland Inhoud 1 Beschrijving.............. 3 1.1 Versies en vermogens......... 4 1.2

Nadere informatie

Microprocessor Accu Master C3/500

Microprocessor Accu Master C3/500 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 25 00 49 Microprocessor Accu Master C3/500 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING. Victron Atlas Combi 12/800. victron energie. gebruiksaanwijzing pagina 45

NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING. Victron Atlas Combi 12/800. victron energie. gebruiksaanwijzing pagina 45 NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING Victron Atlas Combi 12/800 gebruiksaanwijzing pagina 45 INLEIDING Victron Energie heeft op het gebied van het ontwerpen en fabriceren van elektrische energievoorzienings-systemen

Nadere informatie

Buispomp pomp T250 Handleiding

Buispomp pomp T250 Handleiding Buispomp pomp T250 Handleiding Versie November 2013 Bom Aqua B.V. Tel. 078-6150402 Oosteind 47 Email: info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Pomp Opvoerhoogte van 0-150

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING TOEPASSING DE EERSTE STAPPEN IN- EN UITSCHAKELEN HOOFDMENU MENUSTRUCTUUR SOLAR MODE SOLAR MODE HERSTARTEN DE LAADREGELAAR

INHOUDSOPGAVE INLEIDING TOEPASSING DE EERSTE STAPPEN IN- EN UITSCHAKELEN HOOFDMENU MENUSTRUCTUUR SOLAR MODE SOLAR MODE HERSTARTEN DE LAADREGELAAR INHOUDSOPGAVE I INLEIDING TOEPASSING DE EERSTE STAPPEN IN- EN UITSCHAKELEN HOOFDMENU MENUSTRUCTUUR SOLAR MODE SOLAR MODE HERSTARTEN DE LAADREGELAAR HANDMATIGE RICHTINGSCORRECTIE SOLAR MODE S NACHTS? SOLAR

Nadere informatie

NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING. Victron Atlas Combi 12/450. victron energie. gebruiksaanwijzing 39

NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING. Victron Atlas Combi 12/450. victron energie. gebruiksaanwijzing 39 NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING Victron Atlas Combi 12/450 gebruiksaanwijzing 39 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten. Wijzigingen onder voorbehoud 40 gebruiksaanwijzing AC09001N / 021095 / RV D IINLEIDING

Nadere informatie

Innovative Energy Systems

Innovative Energy Systems Innovative Energy Systems Product-info 2012 DC-DC & DC-AC Produkten 230V uit de accu Specials en/of private label op aanvraag / Voor meer info zie ook de manuals - 1 - Innovative Energy Systems Product-info

Nadere informatie

MULTI XS 4003 Acculaders

MULTI XS 4003 Acculaders MULTI XS 4003 Acculaders Voor loodzwavelzuuraccu s 1.2 140Ah NL Model 1035 Gebruikershandleiding en gids voor het opladen van professionele accu s voor starten en zware belasting. INLEIDING Gefeliciteerd

Nadere informatie

1.1 C MARKERING 1.2 ISO NORMEN ELECTRO-INFO 1.1.1 ELECTRO MAGNETISCHE COMPATIBILITEIT 1.1.2 RICHTLIJN PLEZIERVAARTUIGEN

1.1 C MARKERING 1.2 ISO NORMEN ELECTRO-INFO 1.1.1 ELECTRO MAGNETISCHE COMPATIBILITEIT 1.1.2 RICHTLIJN PLEZIERVAARTUIGEN 1.1 C MARKERING 1.1.1 ELECTRO MAGNETISCHE COMPATIBILITEIT 1.1.2 RICHTLIJN PLEZIERVAARTUIGEN 1.2 ISO NORMEN 1.2.1 ISO 133 (EXTRACT): GELIJKSTROOMINSTALLATIES MET EXTRA LAGE SPANNING. 1.1 ` Markering De

Nadere informatie

Handleiding Powerpack. Powerpack duwondersteuning

Handleiding Powerpack. Powerpack duwondersteuning Powerpack duwondersteuning Handleiding Powerpack INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE INSTRUCTIES 2 INSTRUCTIES VOOR MONTAGE 3 AANVULLENDE MONTAGE ADVIEZEN 4 DE BEDIENINGSUNIT 5 DE POWERPACK IN GEBRUIK 6 ACCU 7 OPLADEN

Nadere informatie

ZUIVERE SINUS DC-AC OMVORMER

ZUIVERE SINUS DC-AC OMVORMER ZUIVERE SINUS OMVORMER ZUIVERE SINUS DC-AC OMVORMER Modelnr. PST-15S-12E PST-15S-24E PST-30S-12E PST-30S-24E PST-60S-12E PST-60S-24E Gebruikers Handleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

AIRFLOW/PUMP CONTROLLER. By THERMOTRADE

AIRFLOW/PUMP CONTROLLER. By THERMOTRADE AIRFLOW/PUMP CONTROLLER By THERMOTRADE Beschrijving: De AIRFLOW/PUMP CONTROLLER bewaakt continu de temperatuur van de watermantel van de cv-kachel in functie van de ingestelde parameters. De temperatuur

Nadere informatie

JASICAMP Caravan-Campertechniek ZONNE-ENERGIE. Kalkoven 5 9351NP Leek tel. : 0594-515181 fax. : 0594-517281 internet : www.jasicamp.

JASICAMP Caravan-Campertechniek ZONNE-ENERGIE. Kalkoven 5 9351NP Leek tel. : 0594-515181 fax. : 0594-517281 internet : www.jasicamp. ZONNE-ENERGIE Kalkoven 5 9351NP Leek tel. : 0594-515181 fax. : 0594-517281 internet : www.jasicamp.nl Zonneenergie Zonne-energie is energie (stroom) geleverd door de zon (licht) Principe Een zonnepaneel

Nadere informatie

PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100 Gebruiksaanwijzing PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100 3-348-889-05 2/8.08 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 35 20 19 18 17 2 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 29 30 3132 24 23 25 26 4

Nadere informatie

VOERTUIGEN ErE. h yw n E. a ytim n y. a Erg En

VOERTUIGEN ErE. h yw n E. a ytim n y. a Erg En VOERTUIGEN Energy. anytime. anywhere. 2 INHOUDSOPGAVE Introductie 4 Toepassingsvoorbeelden 5 Campers 6 Paardentrucks 8 Ambulances 10 Systemen 12 Accessoires 16 Technische informatie 18 Over Victron Energy

Nadere informatie

victron energy GEBRUIKSAANWIJZING Batterij monitor BMV-501

victron energy GEBRUIKSAANWIJZING Batterij monitor BMV-501 victron energy GEBRUIKSAANWIJZING Batterij monitor BMV-501 25 INLEIDING Victron Energy heeft op het gebied van het ontwikkelen en produceren van elektrische energievoorzieningsystemen internationale bekendheid

Nadere informatie

Tips en aanwijzingen voor het verlengen van de levensduur van uw gel accu

Tips en aanwijzingen voor het verlengen van de levensduur van uw gel accu Tips en aanwijzingen voor het verlengen van de levensduur van uw gel accu U overweegt de aankoop van een gel accu, of heeft er net een aangeschaft? Hieronder vindt u heel wat informatie die u kan helpen

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Allure

Installatievoorschriften. Allure Installatievoorschriften Allure Installatievoorschriften Gasgestookte HR-luchtverwarmer Allure met een schonere verbranding besturingsunit versie 4.0 BEWAREN BIJ HET TOESTEL ID-NUMMER : 63/AQ/0650 Gas-categorie

Nadere informatie

Motor info Accu s Inhoud

Motor info Accu s Inhoud Auteur: Steven Motor info Accu s Last update:11-oct-04 Inhoud Motor info Accu s...1 Inhoud...1 Intro...2 Belangrijkste redenen waarom een accu het laat afweten...2 Ok, wat kan je er aan doen?...2 Voor

Nadere informatie

Laden van VARTA batterijen Theorie en Tips

Laden van VARTA batterijen Theorie en Tips Laden van VARTA batterijen Theorie en Tips Het goed functioneren en het bereiken van een goede levensduur van batterijen is sterk afhankelijk van de lading. Ladinggebrek is de grootste oorzaak van het

Nadere informatie

Soort accu eigenschappen Hoe te laden Let op!

Soort accu eigenschappen Hoe te laden Let op! In dit overzicht wil ik vnl. een samenvatting geven waar je op moet letten bij de aanschaf en het onderhouden van een accu. Hierin streef ik geen volledigheid na, maar een handreiking om met een duidelijke

Nadere informatie

ION handleiding Inhoud

ION handleiding Inhoud ION handleiding Inhoud 1 Gebruikersinstructies... 5 1.1 Onderdelen... 5 1.2 Batterijpakket opladen... 8 1.3 Instructies voor batterijpakket onder bagagedrager... 11 2 Vierkant display... 14 2.1 Losmaken

Nadere informatie

ENERGY-MASTER Fuse-Protector

ENERGY-MASTER Fuse-Protector Installatie- en Gebruikershandleiding Fuse-Protector Externe kabelversie Inbouw Versie 1 Inbouw Versie 2 De Fuse-Protector is geen veiligheidszekering en mag de voorgeschreven of benodigde zekering nooit

Nadere informatie

GENERATORS ENERGY 4010B GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING EN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN. v. 001 Februari 2011 Energy 2510 B Vers.

GENERATORS ENERGY 4010B GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING EN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN. v. 001 Februari 2011 Energy 2510 B Vers. GENERATORS ENERGY 4010B GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING EN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN NL 1 v. 001 Februari 2011 Energy 2510 B Vers. 001 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 1.1 Doel en toepassingsgebied van

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie