Accu Laadstroom-controller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accu Laadstroom-controller"

Transcriptie

1 magro-service Accu Laadstroom-controller MT LB-25 Installatie- en Bedieningsvoorschrift Waarom een Accu Laadstroom-controller? Tijdens uw reis gebruikt u meer stroom uit de boord-accu dan uit de start-accu. Wanneer u weer gaat rijden, stopt het laden van de boordaccu te vroeg! Omdat de start-accu snel volgeladen is. Omdat dit punt snel wordt bereikt, zal de huishoud-accu dus nooit volgeladen worden tijdens de rit. Daardoor kunt u uiteindelijk, na een aantal (lange) reisdagen, toch met een (bijna) lege huishoud-accu geconfronteerd worden. Remedie: accu s volladen aan de paal. Een oplossing zonder externe stroomvoorziening? Verbeter het laadproces met de Accu Laad-controller MT LB-25! Conformiteitsverklaring Geheel conform de richtlijnen 2206/95/EG, 2004/108/EG, 95/54/EG komt dit product overeen met de eisen volgens de volgende Normen: EN55014, EN55022, DIN14685, DIN , EN , EN en 4. Het product is gemaakt conform DIN EN ISO 9001 In Nederland geleverd door: magro-service campertv.nl de rolle cp vledder tel Wat is de Accu Laadstroom-controller? Dit is een vol-automatische laadstroom-regelaar, voor campers of boten. De MT LB-25 is naar de allernieuwste technische mogelijkheden ontworpen om de dynamo van de auto/boot-motor zo optimaal mogelijk te gebruiken om zowel lood-accu's, Gel- als AGM-accu's tijdens de rit/vaart in korte tijd volledig op te laden. Hierbij wordt de laadspanning automatisch aangepast aan het evt. spanningsverlies dat ontstaat bij langere of dunnere bekabeling. De intelligente Microprocessorbesturing zal op basis van de "IU1oU2"-kenmerken automatisch en veilig zorgen voor het snelle en optimale 100% volladen van alle aangesloten accu's. Daarbij wordt er tevens voor gezorgd, dat, ongeacht het stroomverbruik tijdens het rijden, de accu's 100% geladen blijven. Het evt. overladen van accu's of gasvorming, dat kan ontstaan tijdens extreem lange ritten, wordt voorkomen. Waar kan de MT LB-25 worden ingebouwd? In iedere camper (of boot), waar naast de start-accu ook een huishoud-accu wordt gebruikt, kan deze controller worden ingebouwd. De huishoud-accu mag ook uit meerdere, parallel-geschakelde accu's bestaan. De Laadstroom-controller is bijzonder geschikt voor het gebruik in combinatie met een Schaudt EBL-block, dat in veel gangbare campers is ingebouwd.

2 Het principe van de MT LB-25: De Laadstroom-controller wordt geplaatst in de verbinding, die zorgt voor het opladen van de huishoud-accu (tussen start- en huishoud-accu). Indien er een scheidingsrelais, dat voorkomt, dat de accu's bij stilstaande motor met elkaar verbonden zijn, is ingebouwd, kan deze worden verwijderd en daarvoor in de plaats deze Laadstroom-controller worden gemonteerd. De controller wordt door het signaal D+, dat komt van de dynamo, geactiveerd. Vanaf dat moment wordt de spanning van de start-accu continue bewaakt. Als daar de spanning hoger wordt dan 12,2V, gaat de Laadstroom-controller in Stand-By. Als de spanning, door het laden van de dynamo, boven 13,2V uitkomt, zal de controller na 2 minuten beginnen met het laden van de boord-accu. De controller zorgt er dan voor, dat de dynamo dan stroom opwekt voor de boord-accu. Om te voorkomen, dat de dynamo niet overbelast wordt of de startaccu teveel ontladen wordt, zal het laden van de boord-accu verminderen indien de spanning van de start-accu lager wordt dan 12,8V. Zodra de spanning van de start-accu weer boven 13,2V uitkomt, zal de laadstroom vanuit de dynamo weer volledig naar de huishoud-accu vloeien. Principe bij gebruik Schaudt EBL Elektroblock Technische gegevens Laadstroom-controller LB-25 Ingang START accu: Nominale spanning van accu: 12 V Minimum accu-capaciteit: 60 Ah Maximaal vermogen: 480 W Stroomverbruik tijdens Stand-By: 70 ma Stroomverbruik uitgeschakeld: 0.4 ma Uitgang BOORD accu: Nominale spanning van accu: 12 V Capaciteit aangesloten accu('s): Ah Max. laadstroom I-fase tot U1 (0 15 u), 8 V: 25 A Laadstroom (laden, bufferen, belast), U1-U2-fase: 0 25 A Aantal types accu instelbaar (Gel, AGM1, AGM2): 3 Minimum accu-spanning bij begin laadproces: 0 V Beginlaadstroom bij diep-ontladen accu: 12,5 A (0-8V) Terugloopstroom indien buiten dienst: 0 ma Terugschakelspanning (30 sec): 12,75 V Laadspanning-limiet: 14,9 V Externe overspanningsbeveiliging bij (20 sec): 15,2 V Spanningsvariatie: < 50 mv rms Ingang voor temperatuur-sensor: ja Timer laadproces: 3-voudig Beveiliging tegen verkeerd aansluiten accu, kortsluiting, ontlading: ja Veiligheidstimer per laadfase (I, U1, U2): ja Inbouwvoorschriften: vrij Omgevingstemperatuur: -20 / +45 ºC Omgevingsluchtvochtigheid: max. 95% RF Temperatuurgestuurde koelventilator: ja Terugregeling laadstroom bij oplopen accu-temp.: ja Afschakelen bij oververhitting controller: ja Afscherming volgens: IP21 Afmetingen: 270 x 223 x 74 mm Gewicht: 2,75 kg Veiligheid volgens DIN: EN De Laadstroom-controller wordt in de + leiding geplaatst, die de start-accu met de EBL verbindt. 2 15

3 laadprogramma AGM-2: Huishoud-accu-aansluiting De Laadstroom-controller wordt via een switch-setting ingesteld op het aangesloten type huishoud-accu (zie tabel-1): AGM2 gesloten, gasdichte AGM-accu Gel gesloten, gasdichte Gel-accu (dryfit, vaste elektrolyt) Lead Acid of open, onderhoudsarme lood-accu AGM1 AGM-accu met werkinstelling op 14,4V Meerdere accu's van hetzelfde type, vermogen en ouderdom kunnen parallel aangesloten worden. Kenmerken piekvrije laadspanning en uitsluiting van overbeladen van de accu volautomatische werking parallel- en bufferwerking: bij stroomverbruik wordt de accu volgeladen en -gehouden. Laadtijden worden automatisch berekend en bewaakt. onbewaakt laadproces: meervoudige electronische beveiliging tegen overbelasting, oververhitting, overspanning, kortsluiting, verkeerde aansluiting, foutsituaties en accu-zelfontlading. Er is een volledige scheiding van accu en controller door ingebouwde veiligheid-schakelaar. galvansiche scheiding tussen in- en uitgang: volledige scheiding van de accu-circuits, ook in fout-situaties, ook bij lange leidingen. stroomkabel-compensatie: spanningsverlies door kabelweerstand wordt automatisch bijgeregeld. laadproces voor diepontladen accu's: accu wordt eerst rustig van 0 tot 8V geladen. Daarna vangt het volle laadproces aan. ingebouwd boordnetfilter: probleemloze werking bij gelijktijdig laden van accu mbv zonne-paneel, wind-generator, aggregaat of 230V netspanning aan de paal. geen stroomverbruik tijdens Stand-By of uitgeschakelde controller. temperatuur-compensatie: Automatische laadstroom-aanpassing op basis van accu-temperatuur door (niet meegeleverde) sensor. Zorgt voor een betere laadstroom voor de zwakkere accu tijdens kou; tijdens zomerwarmte wordt accu-gasvorming voorkomen. 14 3

4 Bedieningspaneel Aan de zijkant van de Laadstroom-controller bevindt zich het uitneembare bedieningspaneel. Door het losdraaien van de twee schroefjes kan het paneel worden uitgenomen en, indien gewenst, een kwartslag worden gedraaid. Maar het paneel kan ook elders, op een goed zichtbare plaats, worden gemonteerd. Hiervoor kan een telefoonkabel (6 aders), met aan beide zijden een RJ11-plug, worden gebruikt (separaat te bestellen bij campertv.nl). indeling/betekenis LEDs: Laadspanning en temperatuurreductie De volgende schema's geven een indruk van de laadspanning voor diverse accusoorten, waarbij aangegeven is, wat de laadlijn is tijdens U1 en U2, met en zonder sensor. TS = temperatuur-sensor Laadprogramma Lead Acid / AGM1: Current (rood): De helderheid geeft een indicatie van de laadstroom, waarmee de boord-accu wordt geladen. Batt. I (geel): Boord-accu wordt bewaakt en geladen Battery Full (groen): - brandt: boord-accu voor 100% geladen (U2) - knippert: boord-accu wordt geladen (U1), langzaam knipperend: 80% snel knipperend: % - uit: boord-accu wordt geladen (I-fase) Main Charging (boord-accu, geel): - brandt: boord-accu wordt geladen in I- of U1 fase - knippert: afschakeling om accu te beschermen tegen te hoge temperatuur of wanneer de accu-spanning meer wordt dan 15,2V - uit: laden fase U2 Laadprogramma Gel: Batt. II (geel): - knippert: de spanning van de start-accu is lager dan 12,8V geworden en daarom wordt het laden van de boord-accu met meer dan 25% gereduceerd (Mogelijkheid om de motor te starten behouden!) Power (groen): - brandt: de laadstroom-controller is gestart en staat stand-by - knippert: fout: veiligheidstimer: de I-fase heeft meer dan 15 uur geduurd fout: teveel stroomverbruikers, accu-defect. interne foutmelding door oververhitting + en aansluiting van boord-accu verwisseld reset: door uitzetten motor (D+ is dan uitgeschakeld) On/Off switch schakelt de LED-weergave aan / uit handmatig starten bedrijfstest (zie Inbedrijfname) 13

5 Zo werkt de Laadstroom-controller: Een nieuwe, complete hoofd-oplaadcyclus wordt uitgevoerd: Na stilstand van de dynamo (motor); Nadat de spanning van de START-accu voor meer dan een halve minuut lager is dan 12,2 V Wanneer de BOORD-accu ondanks de maximale laadstroom door hoge belasting (verbruik) voor meer dan een halve minuut onder 12,75V daalt. Een oplaadcyclus gaat als volgt: 1. Een diep-ontladen accu wordt vanaf 0 V met beperkte laadstroom tot 8 V voorgeladen. 2. Vanaf 8 V begint de I-fase met maximale laadstroom. De LED Main Charging brandt. Er wordt geladen totdat de accu een capaciteit van 75-80% bereikt heeft. De laadtijd in deze fase hangt af van de accu-toestand, het stroomverbruik en de laadstroomhoeveelheid. De controller controleert de laadtijd. Als deze langer dan 15 uur duurt, wordt het opladen beëindigd. 3. Nu begint de U1-fase (LED Main Charging brandt). De accu-spanning wordt op niveau gehouden, waarbij de laadstroom afneemt totdat de accu vol is. Daarbij knippert de LED Battery Full. De Laadstroom-controller bewaakt hierbij de laadstroom en de laadspanning en berekent daaruit (en uit de I-fase) wanneer het 100%-vol-punt is bereikt. Dan wordt automatisch omgeschakeld naar U2. LED Main Charging gaat dan uit. Aandachtspunten Accu-laadstroom-controller LB-25 onderbreken laadproces: Als tijdens het laadproces het signaal D+ wegvalt of de spanning van de start-accu lager wordt dan 12,2V, dan wordt het laadproces onderbroken. De aangesloten accu's worden dan door de controller niet ontladen! Als het onderbreken van het laadproces dikwijls voorkomt, in het bijzonder tegen het bereiken van 100% (LED "Battery Full" brandt continue), dan wordt aangeraden deze accu met een 230V-accu-lader gedurende 24 uur te laden ( aan de paal ). Levensduur accu: gedeeltelijk ontladen accu's: Accu's, voorzien van loodplaten, hebben in tegenstelling tot andere accu's (zoals bij oplaadbare batterijen) geen Memory-effect. Daarom: Bij twijfel: gedeeltelijk ontladen accu's met een accu-lader volladen. Niet-gebruikte accu's dienen volgeladen opgeslagen te worden! (Winter) Regelmatig bijladen (of: druppelladen), vooral bij oudere accu's of bij hoge temperaturen, wordt dringend aanbevolen. Levensduur accu: diepontladen accu's direct herladen: Bij diepontladen accu's ontstaat sulfaat-vorming, wat door direct herladen voorkomen kan worden. Indien de sulfaatvorming te lang heeft geduurd, kan de accu-capaciteit permanent zijn teruggelopen of de accu is onherstelbaar beschadigd. Levensduur accu: accu's koel bewaren 4. U2-fase (LED Battery Full brandt constant): De controller is nu overgeschakeld op een kleine laadstroom en zorgt ervoor, dat de accu, ongeacht het stroomverbruik, op 100% vol blijft. NB: tijdens de U1- en U2-fase staat de gehele laadstroom ter beschikking van de stroomverbruikers, zonder dat de accu ontladen wordt. Overspanningsbeveiliging van de huishoud-accu ( = boord-accu) De Laadstroom-controller is beveiligd tegen aansluiten op te hoge spanningen (> 15,2V gedurende min. 20 sec.) en zal dan afschakelen. Door terugbrengen van deze spanning (< 12,75V) of het verwijderen van de stuurspanning D+ kan de controller gereset worden. Overspanningbeveiliging: Ter bescherming van stroomverbruikers zal de laadspanning nooit hoger zijn dan 14,9 Volt. Overbelasting / oververhitting Laadstroom-controller: De controller is electronisch dubbel beveiligd om overbelasting of oververhiitting (door slechte inbouw, beluchting) te voorkomen. De beveiliging zal in die gevallen de laadstroomsterkte doen afnemen. Spanningmeting: Controleer spanningen bij de accu-polen, niet bij de laadstroomcontroller. 12 5

6 Aansluitschema Algemeen Instelling type BOORD-accu tabel-1 Met een kleine schroevendraaier kan de gewenste instelling gekozen worden: Accu type stand: Als de accu-fabrikant niets duidelijk heeft aangegeven, kan met de volgende beschrijving een optimale keuze gemaakt worden. Lead Acid / AGM1: universeel laadprogramma voor lood- zuurnatte accu's. Bedoeld voor laden en behouden van capaciteit van boord-accu's. Korte laadtijden, hoge laadstroom en zuurmengen bij open standaard en gesloten, onderhouds-arme en vrije accu's. Ook bedoeld voor AGM-accu's met het opschrijft: 14,4 V algemene programma IU1oU2: U1 hoofd/vollading: 14,4 V bij 22ºC 2,5 tot 6 uur U2 vol-/opslagspanning: 13,4 V bij 22ºC continue AGM2: laadprogramma voor AGM- / Vlies-accu's Afgestemd op gesloten, gasdichte AGM accu's of accu's met lood/vlies-technologie. Deze hebben een hoger U1-niveau nodig om vol te laden. Enkele fabrikanten schrijven afwijkend een Gel- of Zuur-laadprogramma voor. In dit geval op Lead-Acid instellen. AGM- /Vlies-programma IU1oU2: U1 hoofd/vollading: 14,7 V!! bij 20ºC 3 tot 6 uur U2 vol-/opslagspanning: 13,5 V bij 20ºC continue De Laadstroom-controller altijd zo dicht mogelijk in de buurt van de boord-accu inbouwen met gebruik van de juiste kabeldikte: 6 lengte stroomkabels BOORD-accu diameter lengte stroomkabels START-accu diameter 2x cm 4 mm 2x cm 2,5 mm 2x cm 6 mm 2x cm 4 mm 2x cm 10 mm 2x cm 6 mm Gel: laadprogramma voor lood- Gel/dryfit accu's. Afgestemd op gesloten, gasdichte Gel-accu's met vastgelegde electrolyten, die normalerwijze een hoger spanningsniveau bij langere U1-laadtijden nodig hebben om sneller vol te kunnen laden. Voorbeelden: EXIDE, zonnecel dryfit-start, dryfit SportLine, DETA Gel-accu, Funline, Bosch AS Gel, AS Gel-aandrijfaccu, AS GELverlichtingsaccu, EXIDE MAXXIMA. EXIDE, DETA, VARTA, Funline Gel-programma IU1oU2: U1 hoofd/vollading: 14,4 V bij 20ºC 8 tot 12 uur U2 vol-/opslagspanning: 13,8 V bij 20ºC continue Niet gebruikt (werkt als Gel-/Dryfit-programma) De instelbare switches bevinden zich achter het bedieningspaneeltje, zoals dat standaard gemonteerd is. 11

7 beveiliging: Bij accu-temperaturen boven 45ºC wordt de laadstroom veiligheidshalve gereduceerd tot 50%, terwijl bij 50ºC het laadproces wordt afgeschakeld. Dit laatste wordt door de knipperende LED Main Charging aangegeven. Nadat de temperatuur weer gedaald is onder 45ºC, wordt het laden hervat. Ook bij temperaturen lager dan 20ºC wordt het laadproces gestopt. Aansluitschema aan Schaudt EBL block Een foutwerkende sensor, kabel-breuk of kortsluiting van de sensorkabel, alsmede onzinnige meetresultaten worden door de controller herkend. De controller schakelt dan de sensor uit en schakelt over op de situatie, waaarbij geen sensor is gemonteerd. De controller gaat dan uit van een laadprogramma dat bij temperaturen van 20-25ºC behoort. Een temperatuurvoeler (sensor) is leverbaar onder artikelnummer: Meerdere, gekoppelde huishoud-accu's Het is geen probleem om meerdere BOORD-accu's parallel verbonden aan boord te hebben, mits deze van hetzelfde type, capaciteit en ouderdom zijn. Bediening Na inbedrijfstelling is geen bediening of onderhoud noodzakelijk. 10 7

8 Montage met EBL in deze beschrijving wordt uitgegaan van een EBL waarschuwing vooraf: Altijd accu-kabels van de accu-polen losmaken voordat de montage begint. Haal bij de START-accu de + kabel los. Haal bij de BOORD-accu zowel de + als kabel los. plaats voor montage: monteer de Laadstroom-controller ergens in de camper. De beste plaats is zo dicht mogelijk bij het EBL-blok. In diverse Hymers kan dit in de loze ruimte, onder de EBL (rechts van de bijrijderstoel). Vastschroeven! START-accu: Neem de aansluiting van + (rood) en (zwart) los van de onderkant van EBL. Verleng deze kabels en sluit ze aan op de + en START op de controller. Sluit D+ aan op EBL-Block 1-2 of op EBL-Block 2-3. Er is geen "voeler"-verbinding aanwezig. Sluit de "voeler START" aan op EBL-Block 2-1. BOORD-accu: De kabel (blauw) blijft verbonden met de aansluiting, onderkant EBL. Maar deze wordt tevens verbonden met de BOORD op de controller. De + aansluiting (zwart) van de BOORD-accu blijft verbonden met de + Wohnraum onder op EBL. Er wordt een nieuwe verbinding aangelegd tussen de + Startbatt onder op de EBL en de + BOORD van de controller. De "voeler"-verbinding van de BOORD-accu is aanwezig op EBL-Block 2-5. Deze verbinding wordt ook afgetakt naar "voeler"-boord op de controller. Gebruik vooral de juiste kabeldiktes uit bovenstaande tabel! Bedieningspaneel: Dit paneel is met twee RJ11-connectoren verbonden met de controller. Er dient een 6-draads verbinding te worden aangebracht tussen deze plugjes, indien er een langere verbindingskabel wordt toegepast. Monteer het paneeltje op een goed zichtbare plaats. Controleer na montage nogmaals of alle aansluitingen correct zijn gemaakt. Verwisseling van + en kan gevaarlijk zijn en desastreuze gevolgen hebben voor zowel het EBL-blok als de Laadstroom-controller. Accu's aansluiten: Na montage de kabels bij de BOORD-accu weer op de accupolen bevestigen. Hierna de + kabel bij op de START-accu vast-zetten. 8 Inbedrijfname en test Op het bedieningspaneel zijn alle LEDs gedoofd. Na het starten van de motor komt de dynamo in werking en komt er een signaal op D+. Als de dynamo draait en de accu-spanning van de START-accu hoger is dan 12,2V wordt de Laadstroom-controller geactiveerd. Dan is de groene LED Power aan. Nadat de spanning op de START-accu hoger wordt/is dan 13,2V zal na een wachttijd van 2 minuten het automatische laden van de BOORD-accu beginnen. De voortgang hiervan kan op het bedieningspaneel worden afgelezen. Om de wachttijd over te slaan: druk op de knop Display ON/OFF. Is de spanning op de START-accu lager dan 12,8V, dan wordt de laadstroom naar de BOORD-accu direct gereduceerd om de opgewekte laadstroom te benutten voor het laden van de START-accu. Indien er geen LEDs op het bedieningspaneel oplichten, dan is het paneeltje niet goed aangesloten of de verlengkabel niet juist vervaardigd. Temperatuursensor voor BOORD-accu (optie) De niet-standaard meegeleverde temperatuurvoeler wordt aan de BOORD-accu bevestigd teneinde de temperatuur van de accu mee te laten wegen in de regeling van het laadproces. De temperatuurvoelerconnector wordt aangesloten op de daartoe bestemde ingang van de Laadstroom-controller. montage: De sensor moet in staat zijn zo goed mogelijk de inwendige temperatuur van de accu op te nemen. Daartoe kan de sensor op 2 manieren worden gemonteerd: 1. vastschroeven aan de min-pool van de BOORD-accu; 2. vastkleven aan de lange zijkant van de accu-behuizing. De sensor mag niet worden beïnvloed door andere warmtebronnen! werking: De sensor meet de temperatuur van de accu. Bij lage temperaturen (winter) is de accu-spanning lager dan normaal. Afhankelijk van de gemeten temperatuur kan de laadstroom worden opgevoerd om de koude accu sneller vol te laden. Ter bescherming van aangesloten stroomgebruikers wordt bij extreme koude deze opgevoerde laadstroom bewaakt. Bij warme temperaturen (zomer) wordt de laadspanning juist verlaagd om overbodige gasvorming te voorkomen. Daarmee wordt de levensduur van gesloten accu's verlengd. 9

Buispomp pomp T250 Handleiding

Buispomp pomp T250 Handleiding Buispomp pomp T250 Handleiding Versie November 2013 Bom Aqua B.V. Tel. 078-6150402 Oosteind 47 Email: info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Pomp Opvoerhoogte van 0-150

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding. 24 Volt Type 24TC25-B25 Aanvangspanning 25 Volt Géén scheidingsrelais nodig

Handleiding. 24 Volt Type 24TC25-B25 Aanvangspanning 25 Volt Géén scheidingsrelais nodig Handleiding 24 Volt Type 24TC25-B25 Aanvangspanning 25 Volt Géén scheidingsrelais nodig Enkelvoudige, vast ingesteld 25A max: Semi-Tractie/ AGM/ Odyssey 29,4V Dubbele uitvoering, vast ingesteld 50A max:

Nadere informatie

Spanning gegarandeerd professionele test-, laaden startapparatuur.

Spanning gegarandeerd professionele test-, laaden startapparatuur. Spanning gegarandeerd professionele test-, laaden startapparatuur. Accutesters de beste om te testen T 12 200 E 7 780 500 010 Voor alle 12V-accu's voor personenwagens van 27 tot 180 Ah. Bijzonder geschikt

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding SWITCH MODE ACCULADER Switch Mode Acculader Model No. SEC - 1245E SEC - 1260E SEC - 1280E SEC - 2425E SEC - 2440E Gebruikers Handleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw acculader gaat

Nadere informatie

Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30

Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30 Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30 Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gaat gebruiken. SOLAR30 12V/24V AUTO WORK 1 Productintroductie Deze regelaar

Nadere informatie

Bestnr. 11 03 06. Zonne-energieset AS 25

Bestnr. 11 03 06. Zonne-energieset AS 25 Bestnr. 11 03 06 Zonne-energieset AS 25 Modulebeschrijving Het zonnepaneel AS 25 werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in kleine en middelgrote privé- en industriële toepassingen (b.v. energieverzorging

Nadere informatie

Laad regulator SCR 24 Marine. Handleiding

Laad regulator SCR 24 Marine. Handleiding Laad regulator SCR 24 Marine Handleiding Hartelijk dank voor de aankoop van een superwind product. De SCR 24 Marine is een regelaar van de hoogste kwaliteit en zal perfect en betrouwbaar voor vele jaren

Nadere informatie

Mass Combi. Altijd zorgeloos 230 V stroom aan boord

Mass Combi. Altijd zorgeloos 230 V stroom aan boord Mass Combi Altijd zorgeloos 230 V stroom aan boord Acculader en omvormer in één compact apparaat 12, 24 en 48 Volt versie MasterBus technologie Bijlever -functie T H E P O W E R T O B E I N D E P E N D

Nadere informatie

Accugereedschappen. Acculaders. Snellader

Accugereedschappen. Acculaders. Snellader Acculaders Bevatten 2 laders in 1. Ten eerste de vermogenslader welke de accu vult tot een niveau van 14,4 V waarna de consolidatielader het overneemt welke borg staat voor een doorlopende belading van

Nadere informatie

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding Hoogfrequent batterijladers PM-24 serie Handleiding Inhoud. 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 1.1 Algemeen 1.2 Voorzorgsmaatregelen bij het werken met batterijen 2. Eigenschappen 2.1 Algemene specificatie

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391795 EBS Compact 480/3 (3 phase) 1 391799.03 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah

GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah NL HARTELIJK GEFELICITEERD MET DE AANKOOP VAN DEZE EXIDE TECHNOLOGIES ACCULADER Deze acculader stelt u in staat om uw accu steeds in een optimale

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Meer laadstroom aan boord

Meer laadstroom aan boord Meer laadstroom aan boord Balmar hoge opbrengst dynamo s Het Amerikaanse Balmar staat bekend als producent van uitermate professionele dynamo s die ook bij een laag motortoerental veel stroom kunnen leveren.

Nadere informatie

HANdLeIdING GeFeLICITeeRd

HANdLeIdING GeFeLICITeeRd HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze acculader maakt deel uit van een serie professionele acculaders van CTEK SWEDEN AB en beschikt over

Nadere informatie

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Bestnr. 11 01 73 Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Tips en aanwijzingen voor het verlengen van de levensduur van uw gel accu

Tips en aanwijzingen voor het verlengen van de levensduur van uw gel accu Tips en aanwijzingen voor het verlengen van de levensduur van uw gel accu U overweegt de aankoop van een gel accu, of heeft er net een aangeschaft? Hieronder vindt u heel wat informatie die u kan helpen

Nadere informatie

JASICAMP Caravan-Campertechniek ZONNE-ENERGIE. Kalkoven 5 9351NP Leek tel. : 0594-515181 fax. : 0594-517281 internet : www.jasicamp.

JASICAMP Caravan-Campertechniek ZONNE-ENERGIE. Kalkoven 5 9351NP Leek tel. : 0594-515181 fax. : 0594-517281 internet : www.jasicamp. ZONNE-ENERGIE Kalkoven 5 9351NP Leek tel. : 0594-515181 fax. : 0594-517281 internet : www.jasicamp.nl Zonneenergie Zonne-energie is energie (stroom) geleverd door de zon (licht) Principe Een zonnepaneel

Nadere informatie

P Als twee van de drie eenheden P, U of I bekend zijn, dan kan de derde worden berekend aan de hand van de volgende formule (zie de afbeelding):

P Als twee van de drie eenheden P, U of I bekend zijn, dan kan de derde worden berekend aan de hand van de volgende formule (zie de afbeelding): Algemene informatie over stroomverbruik Algemene informatie over stroomverbruik BELANGRIJK! Om beschadiging van de accu te voorkomen, moet de laadcapaciteit van de dynamo worden aangepast aan het stroomverbruik.

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

Elektronische systemen voor vrijetijdsvoertuigen Verzorgen- besturen- aanwijzen

Elektronische systemen voor vrijetijdsvoertuigen Verzorgen- besturen- aanwijzen Elektronische systemen voor vrijetijdsvoertuigen Verzorgen- besturen- aanwijzen Alle systemen volledig onder controle Controlle- en besturingssystemen van Schaudt werkend bij zekerheid & comfort in vrijetijdsvoertuigen

Nadere informatie

Hooiland pomp, Handleiding

Hooiland pomp, Handleiding Hooiland pomp, Handleiding Versie Maart 2012 Bom Aqua B.V. tel 078 6150402/ 06 120 945 36 Oosteind 47 Email info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Opvoerhoogte van 20-75

Nadere informatie

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s LCD Battery Control Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s Eén product, drie aansluitoptie s Omschakelbaar Achtergrondverlichting

Nadere informatie

dagen stroom zonder stopcontact! De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE

dagen stroom zonder stopcontact! De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE 365 dagen stroom zonder stopcontact! De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE De EFOY COMFORT laadt de accu voor uw elektrische apparaten volautomatisch op. Zo heeft u altijd voldoende stroom

Nadere informatie

Handleiding Trailer Charge Truck en Trailer Booster én HF Lader 24 Volt 25 Amp Type: 24TC25P (Programmeerbaar)

Handleiding Trailer Charge Truck en Trailer Booster én HF Lader 24 Volt 25 Amp Type: 24TC25P (Programmeerbaar) Handleiding Trailer Charg ge Truck en Trailer Booster én HF Lade er 24 Volt 25 Amp Type: 24TC25P (Programmeerbaar) 1 24TC25P 1. Inleiding 2. Systeembeschrijving 3. Technische gegevens 4. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

WAT U MOET WETEN OVER ACCU s EN LADERS

WAT U MOET WETEN OVER ACCU s EN LADERS WAT U MOET WETEN OVER ACCU s EN LADERS Een uitgave van mobilenergy.nl Versie 4 april 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Accu s Introductie... 3 Accu s Introductie... 5 Hoe weet ik wanneer een accu leeg

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax180 Herzien op 05-07-2005 Versie 1.2 F21018901NL Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product

Nadere informatie

HANDLEIDING BALANS LADER/ONTLADER VOOR NICD/NIMH/LITHIUM/PB ACCU S GE POWER B6

HANDLEIDING BALANS LADER/ONTLADER VOOR NICD/NIMH/LITHIUM/PB ACCU S GE POWER B6 HANDLEIDING BALANS LADER/ONTLADER VOOR NICD/NIMH/LITHIUM/PB ACCU S GE POWER B6 Microprocessor gecontroleerde hoge prestaties leverende snelle lader/ontlader met geïntegreerde balans, USB link en temperatuur

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax180 Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen die staan vermeld in EMC-RICHTLIJN

Nadere informatie

PS-2. Volautomatisch portable satellietsysteem met Twin Auto Skew. Gebruikshandleiding

PS-2. Volautomatisch portable satellietsysteem met Twin Auto Skew. Gebruikshandleiding PS-2 Volautomatisch portable satellietsysteem met Twin Auto Skew Gebruikshandleiding De satenne PS-2 is een volautomatische, zelf uitrichtende satellietantenne met Auto Skew System voor de ontvangst van

Nadere informatie

Elektronische kamerthermostaat

Elektronische kamerthermostaat Elektronische kamerthermostaat Gefeliciteerd! U bent in het bezit van de EasyStat, een nieuwe, door Honeywell ontwikkelde kamerthermostaat. Eenvoud en duidelijkheid staan voorop bij deze kamerthermostaat.

Nadere informatie

MOBILITY POWER PACK. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing. Version 1.00

MOBILITY POWER PACK. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing. Version 1.00 MOBILITY POWER PACK NL Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Version 1.00 Index 1. Productbeschrijving... 2 2. Veiligheidsvoorschriften... 2 3. Installatie... 3 4. Bediening... 4 5. LED indicaties...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Voeg desgewenst oplaadopties aan het oplaadprogramma toe door nog enkele malen op de MODE-knop te drukken.

HANDLEIDING. Voeg desgewenst oplaadopties aan het oplaadprogramma toe door nog enkele malen op de MODE-knop te drukken. HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

MOBILITY ErE. h yw n E. a ytim n y. a Erg En

MOBILITY ErE. h yw n E. a ytim n y. a Erg En Energy. anytime. anywhere. MOBILITY INHOUDSOPGAVE Introductie 3 Battery Alert 4 XLR Lader tester 6 Impulse-S laders 7 Over Victron Energy 10 2 Introductie Mobility markt De mobility markt is één van de

Nadere informatie

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze

Nadere informatie

Elektrische fiets. Handleiding

Elektrische fiets. Handleiding Elektrische fiets Handleiding 6-7-2009 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...1 Display:...2 Openen van de Accubehuizing...3 Hoe de accu wordt opgeladen...3 U kunt de accu als volgt opladen:...3 Onderhoud van

Nadere informatie

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning Gebruikersinstructies Led Display, accu en lader V2.4 Double Performance BV Antwerpseweg 13/1 2803 PB Gouda Tel: 0182-573833 Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met

Nadere informatie

NIEUW. De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE

NIEUW. De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE NIEUW De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE De EFOY COMFORT laadt de accu voor uw elektrische apparaten volautomatisch op. Zo heeft u altijd voldoende stroom voor uw wensen het hele jaar

Nadere informatie

1-uurs snellader-set UFC-2

1-uurs snellader-set UFC-2 Versie 05/03 Bestnr. 51 20 43 1-uurs snellader-set UFC-2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS HANDLEIDING SAUNABESTURING A TECHNISCHE GEGEVENS Spanning : 00 Volt, N ~ Frequentie : 0 Hz Schakelvermogen : 9 kw over fasen van max. kw per fase Verwarmingsduur : 6 of uur Temperatuur : 0 C afhankelijk

Nadere informatie

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen LEGO Energiemeter Hoe te beginnen De Energy Meter bestaat uit twee delen: het LEGO Energy Display en de LEGO Energy Storage. De Energy Storage past op de onderkant van het Energy Display. Schuif de Energy

Nadere informatie

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens 1. Als u de accu helemaal leeg hebt gereden, zorg er dan voor dat u uw accu kort hierna weer aan de lader zet (binnen enkele uren). 2. Laat de accu nooit

Nadere informatie

KNX/EIB Voedingseenheid 640 ma onderbrekingsvrij. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best.nr. : 1079 00. Bedieningshandleiding

KNX/EIB Voedingseenheid 640 ma onderbrekingsvrij. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best.nr. : 1079 00. Bedieningshandleiding Best.nr. : 1079 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 1.0 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een scorebord optie 7 van Data Display. We hopen dat er veel plezier aan beleefd zal

Nadere informatie

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C.

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C. BT111 ACCU TESTER BT222 ACCU / LAADSTART / TESTER BEDIENINGSHANDLEIDING BELANGRIJK! 1. Voor het testen van 12 V accu's: SAE : 200~1200 CCA DIN : 110~670 CCA IEC : 130~790 CCA EN : 185~1125 CCA CA(MCA)

Nadere informatie

Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008

Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008 Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008 Hoogwaardige, microprocessorgestuurde slangenpomp met stappenmotor voor het doseren van vloeibare media. Uitrusting - 2 potentiometers voor instellen van

Nadere informatie

HANDLEIDING. Zonnepaneel + Voertuigaarde/zonnepaneel. Temperatuursensor L: 2m

HANDLEIDING. Zonnepaneel + Voertuigaarde/zonnepaneel. Temperatuursensor L: 2m HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele CTEK-systeem voor accuonderhoud. Dit apparaat maakt deel uit van een reeks professionele acculaders van CTEK SWEDEN AB. Het systeem

Nadere informatie

SW 803 Hybrid 1000. Software V3.11. Gebruiksaanwijzing NL

SW 803 Hybrid 1000. Software V3.11. Gebruiksaanwijzing NL SW 803 Hybrid 1000 Software V3.11 Gebruiksaanwijzing NL Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor een veilige installatie en gebruik. Vooral de teksten in de grijze vakken vragen om extra aandacht.

Nadere informatie

Handleiding. Ulitium solar verlichtingspakket. Inhoud Ulitium solar verlichtingspakket

Handleiding. Ulitium solar verlichtingspakket. Inhoud Ulitium solar verlichtingspakket Handleiding Ulitium solar verlichtingspakket Index 1. overzicht 2. hoe werkt het 3. aan de slag 4. aansluiten van elektriciteitsbron (pv paneel) 5. aansluiten Hub4-aansluitdoosje 6. aansluiten van Ulitium

Nadere informatie

Zorgeloos stroom waar u ook gaat

Zorgeloos stroom waar u ook gaat Mass Combi Zorgeloos stroom waar u ook gaat Acculader en omvormer in één compact apparaat 12, 24 en 48 Volt versie MasterBus technologie Bijlever -functie Mass Combi in een MasterBus systeem De Mass Combi

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

World Class Charging Systems. TEBETRON expert. Intelligente gelijkrichter voor tractiebatterijen

World Class Charging Systems. TEBETRON expert. Intelligente gelijkrichter voor tractiebatterijen World Class Charging Systems Intelligente gelijkrichter voor tractiebatterijen 2 BENNING World Class Charging Systems Intelligente gelijkrichter De serie is een moderne serie gelijkrichters. De heeft de

Nadere informatie

HandleIdInG GeFelICITeeRd opladen STeKKeR* VoedInGSKaBel CTeK CoMFoRT ConneCT oplaadkabel VolledIG opgeladen onderhoudsladen SToRInGS- lampje

HandleIdInG GeFelICITeeRd opladen STeKKeR* VoedInGSKaBel CTeK CoMFoRT ConneCT oplaadkabel VolledIG opgeladen onderhoudsladen SToRInGS- lampje 6V/0.8A HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

Handleiding Type 24TC25 [onderstaand aankruisen]

Handleiding Type 24TC25 [onderstaand aankruisen] Handleiding Type 24TC25 [onderstaand aankruisen] Enkelvoudige uitvoering 25A max: Programmeerbaar, instelbaar 24TC25P Enkelvoudige, vast ingesteld 25A max: Gel 28,8V 24TC25-A Semi-Tractie/ AGM/ Odyssey

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR. MicroMax. Art.nr. F21009201. IBC control Made in Sweden

GEBRUIKSAANWIJZING REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR. MicroMax. Art.nr. F21009201. IBC control Made in Sweden GEBRUIKSAANWIJZING REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax Art.nr. F21009201 IBC control Made in Sweden INHOUDSOPGAVE Installatievoorschriften 2 Montage 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Soort accu eigenschappen Hoe te laden Let op!

Soort accu eigenschappen Hoe te laden Let op! In dit overzicht wil ik vnl. een samenvatting geven waar je op moet letten bij de aanschaf en het onderhouden van een accu. Hierin streef ik geen volledigheid na, maar een handreiking om met een duidelijke

Nadere informatie

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Aantal druktoetsen: 4 stuks met de volgende functies: On/off toets voor in- en uitschakelen, toets 1 laagste vermogen, 2 midden stand, 3 max.

Nadere informatie

Bestnr. 85 52 71 CTEK Loodzuuraccu oplader 1,2-120Ah MULTI XS 3600

Bestnr. 85 52 71 CTEK Loodzuuraccu oplader 1,2-120Ah MULTI XS 3600 Bestnr. 85 52 71 CTEK Loodzuuraccu oplader 1,2-120Ah MULTI XS 3600 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren Inleer handleiding Draadloze zoneregelaar HCE80 Handleiding bij het inleren Wat doen we eerst? 1. Het aansluiten van de motoren MT4-230-NC op de HCE80!!!! 2. Op 1 zone kunnen maximaal 3 motoren MT4-230-NC

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Phoenix 12/300 Phoenix 12/500 Phoenix 24/500 Phoenix 24/900

GEBRUIKSAANWIJZING. Phoenix 12/300 Phoenix 12/500 Phoenix 24/500 Phoenix 24/900 GEBRUIKSAANWIJZING Phoenix 12/300 Phoenix 12/500 Phoenix 24/500 Phoenix 24/900 36 gebruiksaanwijzing INLEIDING Victron Energy heeft op het gebied van het ontwikkelen en produceren van elektrische energievoorzieningssystemen

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Mikrolaser ML-2. Roterende Laser HANDLEIDING

Mikrolaser ML-2. Roterende Laser HANDLEIDING Mikrolaser ML-2 Roterende Laser HANDLEIDING POL geotechniek bv Poort van Midden Gelderland Rood 15 6666 LS Heteren Telefoon 026-4790111 Telefax 026-4790112 Mikrolaser ML-2 roterende laser HANDLEIDING Copyright

Nadere informatie

Handleiding voor de installatie van de vleugelhekopener, type 400

Handleiding voor de installatie van de vleugelhekopener, type 400 INTRODUCTIE 1.1 Elektrische en mechanische specificatie Spanning toevoer: Batterij: Vermogen: Spanning/vermogen verbruik van de motor Spanning/vermogen verbruik van de lamp: Spanning/vermogen verbruik

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display Bedienings display T4 koelkast storing zoeken Dit artikel omschrijft het fout zoeken en om de juiste diagnose te stellen als de koelkast problemen geeft. Het betreft de volgende modellen. Compressor type

Nadere informatie

THE ULTIMATE POWER SOURCE LANDBOUW BOUWMACHINES GENERATOREN REDDINGSVOERTUIGEN

THE ULTIMATE POWER SOURCE LANDBOUW BOUWMACHINES GENERATOREN REDDINGSVOERTUIGEN THE ULTIMATE POWER SOURCE LANDBOUW BOUWMACHINES GENERATOREN REDDINGSVOERTUIGEN Tot drie keer sneller opladen Tot vijftien keer hogere schokvastheid DUAL-POWER BATTERIJEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK OPTIMA

Nadere informatie

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 Nederlandse vertaling door: noskos (BBQ-NL.com) voor probbqshop.nl 1. Kenmerken van de PartyQ! 3 2. Installatie en Bediening! 3 3. Temperatuurvoeler!

Nadere informatie

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat DIN-rail trappenhuisverlichtingsautomaat Best.nr. : 0821 00 Basiselement impulsgever Best.nr. : 0336 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag

Nadere informatie

Hoge output dynamo met meertrapsregelaar

Hoge output dynamo met meertrapsregelaar Hoge output dynamo met meertrapsregelaar ww.victronenergy.com Balmar hoge opbrengst dynamo s Het Amerikaanse Balmar staat bekend als producent van uitermate professionele dynamo s die ook bij een laag

Nadere informatie

CTEK XS 800 Acculaders

CTEK XS 800 Acculaders CTEK XS 800 Acculaders Voor loodzwavelzuuraccu s Handleiding en gids om professioneel accu s te ladenvoor start- en tractie-accu s. NL INLEIDING Gefeliciteerd met uw aankoop van een nieuwe professionele,

Nadere informatie

Informatiebrochure Rebelcell Angling

Informatiebrochure Rebelcell Angling Informatiebrochure Rebelcell Angling De ultieme li-ion accu s voor de Hengelsport Contact: www.rebel-cell.com info@rebel-cell.com +31 (071) 7107424 De nieuwe Rebelcell Een krachtige serie li-ion accu s

Nadere informatie

1. Batterijpakket Onderdelen. Kabeltas. Batterijtas Laderstekker. Sleutels (2 stuks) Lader. Batterijstekker F B

1. Batterijpakket Onderdelen. Kabeltas. Batterijtas Laderstekker. Sleutels (2 stuks) Lader. Batterijstekker F B HANDLEIDING Inhoud 1. Batterijpakket... 4 1.1. Onderdelen... 4 1.2. Batterijpakket opladen... 5 2. Bediening... 7 2.1. Beveiliging... 7 2.2. Display... 7 2.3. Vullingsgraad... 7 2.4. Trapbekrachtiging...

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE LUSGEVOEDE ALARMGEVERKAART MET ISOLATIE-EENHEDEN EN BEWAAKTE EVACUATIE-INGANG

GOEDGEKEURDE LUSGEVOEDE ALARMGEVERKAART MET ISOLATIE-EENHEDEN EN BEWAAKTE EVACUATIE-INGANG Om u vertrouwd te maken met de werking van het systeem, lees deze instructies zorgvuldig. Lusgevoede alarmgeverkaart (BF365SC) met bewaakte evacuatie-ingang en isolatie-eenheden (BF365IM). Productsamenvatting

Nadere informatie

ChargeMaster. Accu s snel en veilig laden

ChargeMaster. Accu s snel en veilig laden ChargeMaster Accu s snel en veilig laden MasterBus netwerk functionaliteit Tot drie accu s tegelijk laden Leverbaar met touchscreen bediening Snel te installeren Snel en volledig uw accu s laden! Mastervolt

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie

Veel gestelde vragen:

Veel gestelde vragen: Veel gestelde vragen: Welke functies heeft het apparaat? 5 functies in 1: te gebruiken als auto starthulp, LED lamp, oplader voor diverse apparaten zoals mobiele telefoons, laptops, PSP, MP3/MP4. Hoe kan

Nadere informatie

FT680 NICad/NiMh - LIPO LADER

FT680 NICad/NiMh - LIPO LADER FT680 NICad/NiMh - LIPO LADER Automatische snellader voor het laden van Nickle Cadmium, Nickle Metal Hydride, Lipo en Lood accu s, Met interne voeding en ingebouwde balancer Algemeen Om alle eigenschappen

Nadere informatie

Handleiding Electro - visapparaat

Handleiding Electro - visapparaat Handleiding Electro - visapparaat De Fuut Project: 0550 Electro - Visapparaat 350V/100W Type : De Fuut Versie: 1 Datum: 26-3-2010 Fabrikant: AVASTO Populierweg 41a 3421 TX Oudewater tel: 0348-560297 Inhoudsopgave

Nadere informatie

THE FIRST NAME IN BATTERIES

THE FIRST NAME IN BATTERIES EXIDE Gel holl.fh9 19.08.2004 19:06 Uhr Seite 1 THE FIRST NAME IN BATTERIES Mehr Zyklen längere Lebensdauer Meer cycli, langere levensduur Ontlaadniveau in % 100 80 60 40 20 Bijv. 60% ontlading = 800 cycli

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS100ZA, LS100ZB, LS100ZC, LS100ZD, LS100WA, LS100WB, LS100WC, LS100WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER De Hekopenerspecialist Byzantium gebouw Stadhouderskade 20 B 1054 ES Amsterdam Telefoon: 020-489.9459 Telefax: 020-612.2581 Technische dienst: 06-46.075.244 info@hekopener.nl

Nadere informatie

1. functieomschrijving

1. functieomschrijving Handleiding FOX 250 1: functieomschrijving 2: functie-elementen 3: montage 4: electrische aansluiting 4.1: functie controle 4.2: schakelplan 5: de bediening 5.1: werking van menu 5.2: display afkortingen

Nadere informatie

Op een accu kan bijvoorbeeld het volgende staan: U = 12V I = 25A Imax = 120A (5sec.) C = 7Ah (C/20) of (20h)

Op een accu kan bijvoorbeeld het volgende staan: U = 12V I = 25A Imax = 120A (5sec.) C = 7Ah (C/20) of (20h) DE LOODACCU. Loodaccu s bestaan al heel lang, al meer dan 100 jaar. Tot op de dag van vandaag is dit type accu één van de meest gebruikte accu s ter wereld. Mits goed behandeld hebben ze een behoorlijke

Nadere informatie

Service handboek voor onderhoud van "Classic" hydraulische aggregaten.

Service handboek voor onderhoud van Classic hydraulische aggregaten. Goed onderhoud verzekert u van een lang(er) leven van uw hydraulische aggregaat. Dit service handboek vertelt hoe men moet zorgen voor het aggregaat, welke testapparatuur er beschikbaar is en hoe men het

Nadere informatie

De autoaccu. Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

De autoaccu. Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer De autoaccu In dit hoofdstuk behandelen we de functie van de autoaccu, hoe de autoaccu werkt. Dus wat er allemaal gebeurt tijdens het laden en het ontladen van de batterij. Wanneer je dit onderdeel van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111

Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111 Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111 Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u meer mogelijkheden

Nadere informatie

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3 Index Algemeen................................................................... blz Blokschema.................................................................. blz Beschrijving besturingseenheid type

Nadere informatie

Sensor Test Unit TSK40A

Sensor Test Unit TSK40A Product Info Sensor Test Unit TSK40A Eenvoudig testen van diverse typen sensoren Instellingen manueel of snel via de PC te wijzigen Standaard kabels voor het snel aansluiten van sensoren Algemeen De sensor

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Steca Solarix PRS 2020 Zonne-energie laadregelaar 10 A / 15 A / 20 A / 30 A

Steca Solarix PRS 2020 Zonne-energie laadregelaar 10 A / 15 A / 20 A / 30 A Bestnr. 11 07 04 Steca Solarix PRS 2020 Zonne-energie laadregelaar 10 A / 15 A / 20 A / 30 A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

BASETech Snellader BTL-1

BASETech Snellader BTL-1 Versie 03/06 Bestnr. 51 23 00 BASETech Snellader BTL-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 NRS 2-4 Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 Inhoudsopgave blz. Belangrijke instructies Veiligheidsinstructies...7 Waarschuwing...7 Verklaringen Verpakkingsinhoud...8 Systeembeschrijving...8

Nadere informatie

Gobius 4, Voor Vuilwater Tanks. Installatievoorschrift t.b.v G Voordat u begint: Beknopte Installatie:

Gobius 4, Voor Vuilwater Tanks. Installatievoorschrift t.b.v G Voordat u begint: Beknopte Installatie: Versie 3.0, februari 2009 Gobius 4, Voor Vuilwater Tanks Installatievoorschrift t.b.v G 970442 Voordat u begint: 1 Controleer eerst de inhoud van de doos. Hierin moet zitten: 3x sensoren, 1x controlunit

Nadere informatie

Trevler AIR handleiding. Opmerkingen

Trevler AIR handleiding. Opmerkingen AIR Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit,

Nadere informatie

Stroomtekort in België

Stroomtekort in België Stroomtekort in België Oplossingen en systemen Stil Milieubewust Energie bufferen Duurzaam Solar Self consumption Stroomtekort in België Zal de stroom ook in uw gemeente uitgeschakeld worden? Dan: Werkt

Nadere informatie