Michael Persson No Candy Rijk aan beeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Michael Persson No Candy Rijk aan beeld"

Transcriptie

1 DE VOLKSKRANT TENEERSTE INTERVIEW ARNOLD SMEULDERS, HOOGLERAAR INFORMATICA 8

2 SIREDMUND / 31 JANUARI 2015 Ver voor de stortvloed aan foto s die internet en mobiele telefoons brachten, werkte Arnold Smeulders al aan digitale beeldherkenning. Zijn inspanningen betaalden zich royaal uit.een vleugje Silicon Valley aan de Nederlandse universiteit. Door Michael Persson Foto s No Candy Rijk aan beeld 9

3 DE VOLKSKRANT TENEERSTE INTERVIEW ARNOLD SMEULDERS, HOOGLERAAR INFORMATICA Alsofernietsgebeurdis.Arnold Smeulders, hoogleraar informatica aan de Universiteit van Amsterdam, zit erbij zoalshijertienjaargeleden ook bij zat. Opgeruimde kamer, modieuze bril, licht ironische blik, een knoopje meer open dan de meeste professoren. Hij neemt de tijd en praat over digitale beeldherkenning zijnvak,zijnhobby.overwaterkan,overwater nietkan,overwateenkoenoueigenlijktoteen koe maakt. Natuurlijk is er wat veranderd. Hij is verhuisd, van het kronkelige kantoordoolhof in een toen nog vergeten uithoek van de Watergraafsmeer in Amsterdam naar een groot nieuw licht gebouw daartegenover. De uithoek is een centrum geworden, nu de universiteit heeft besloten hier ook de studenten onderwijs te geven, ze te huisvesten, en alle exacte wetenschap er te concentreren. Er gebeurthierwat,meerdanooit. Natuurlijk is er wat gebeurd. Smeulders(62) heeft iets bedacht, er is een bedrijf van gemaakt, hetbedrijfisverkocht.datmoethemeenpaar miljoen hebben opgeleverd. Ach, zegt hij: hij was alrijk.ditistochdemooistebaanvandewereld? Ik raakte in 1995 geïnteresseerd in plaatjes, en vooral: hoe kunnen we naar plaatjes zoeken? Hoe kunjeherkennenwateropstaat?hetwasnog geen heel urgent probleem, want zoveel plaatjes warenernogniet.maarwehaddengeenideehoe we dat moesten aanpakken. We begonnen met heel nauwkeurig beschreven problemen. Hoe onderscheidt een rond verkeersbord zich van een driehoekig verkeersbord? Dat waren enorme opgaven. We hebben er vijf jaar omheen gedraaid. Ik schreef in 2000 een overzichtsartikel, The End of TheEarlyYears,overwatwehaddenenhoeweverder zouden moeten. Eigenlijk had ik nog steeds geen idee. Toen kwam ineens de ingeving. Geen eureka het druppelt binnen, en je probeert eens wat. Tot dan toe was de heersende theorie dat je contouren moestherkennenvandedingendieopeenfoto stonden.datleekheellogisch.alsikjouvraag:hoe zieteenhuiseruit,dantekenjeookdeomtrekvan eenhuis.dusdachtenweeenhuisopeenfotoook aan de contouren te moeten herkennen. Maar zo ncontourismaareenlijn,dieishartstikkeinformatie-arm. Nee, bedachten we, je hebt die lijn niet nodig, hoeft helemaal niet precies te weten watdevormis.jemoetnaarandere,heelspecifiekesignalenophetplaatjekijken.bijeenkoeis dat bijvoorbeeld het gras. Hoe meer gras, hoe groterdekansdatheteenkoeis.enandersisheteen bankje.deeerstekeerdathetlukte ombeeldenteherkennen datwas geweldig. De software deed het net ietsbeterdanrandom.datwasnatuurlijk reden voor een borrel. Vijf jaar hadden we daarover gedaan. Totdantoewasheteenzuiver theoretische exercitie geweest. Maar na 2000 werden de camera s digitaal. Binnen vijf jaar waren ze allemaal digitaal. Daar kwamen de mobieltjes bij,methuncameraatjes.endealmaar groeiende netcapaciteit, waardoor plaatjes makkelijk verstuurd konden worden en op elke willekeurige plek in enorme hoeveelheden bewaard werden. Plaatjes werden een probleem dat nooit een probleem was geweest. En toen begon duidelijktewordendatwebezigwarenmetietsdatooitnognuttigkon worden ook. Hetwarendejarenna9/11.Veiligheid was het helemaal, patroonherkenning en beeldherkenning waren toverwoorden. Er werd gesproken overslimmecamera salsofzealbestonden, camera s die de verdachte mannen met de verdachte rugzakkenerzóuitzoudenpikken.nade aanslagen op de Londense metro, in 2005,hooptedepolitieopdevideobeelden van tweeduizend bewakingscamera s de verdachten terug tevindenentekunnenvolgen. Smeulders temperde de verwachtingen. Zo wordt een hooiberg gebouwdomeennaaldtezoeken.een computer kan nog geen onderscheid maken tussen een blauwe spijkerbroekeneenblauwerugzak.ditis ouderwets handwerk. Nu denkt hij daar anders over. CVARNOLDSMEULDERS 1952Geborenop19februariinDenHaag 1977 Afgestudeerd TH Delft, Technische Natuurkunde 1981 Gepromoveerd in Leiden, op celpatronen in de baarmoederhals (Medische) onderzoeksplekken in Delft, Amsterdam en Rotterdam 1994-nu Hoogleraar Informatica Universiteit van Amsterdam Visiting professor in VS, Hongkong, Japan en Italië 2005-nu Directeur Commit/ICT Research Programma Voorzitter ICT Platform Nederland Arnold Smeulders is getrouwd en heeft twee kinderen. Toenwasiknogkritischoverde technologie. Ik wist wat de zwakke plekken waren. De software was nog lang niet goed genoeg en maakte veelfouten.maarhetinzichtenderekenkracht van computers zijn enorm gegroeid. Vanaf 2003 deden wemeemeteencompetitievanhet NIST, het Amerikaanse instituut van standaarden. De wedstrijd was om zo veel mogelijk beelden te herkennen. Datwasdemotorachterdevernieuwing. We zijn jarenlang in de topdrie geëindigd. Eerst deden alleen wetenschappers mee, later ook bedrijven als Microsoft en IBM Research. De grapwas:jemoéstvertellenhoeje software werkte. Daardoor kon iedereen erop voortborduren, daardoor werd de technologie elk jaar beter. Hetwerktindezebranchenietom eentechniektebedenkenenuniekte willen houden door hem te patenteren.danblijfjezittenmetwatje hebt,enloopjealheelsnelachter. Met de open-innovatiebenadering vandiewedstrijdbenjeersimpelweg toe veroordeeld sneller iets nieuws te verzinnen dan de anderen. Het businessmodel voor bedrijven verschuift van wat kan ik naar wat kan ik ermee. Indeloopderjarenwerddetechniek praktisch bruikbaar. De grote sprong voorwaarts kwam van zelflerende algoritmen. De computer moestlerenwelkeplaatjeserinde praktijk konden voorkomen. Je hebt vijftigfoto svaneenautonodigom decomputereeneersteindruktegevenvaneenauto,enjehebtduizend foto s van auto s nodig voor details zoalshetmodel.wehebbennuéén zelflerend algoritme waarmee we alles herkennen: mensen, paarden, verjaardagen. Het algoritme selecteert eerste indrukken, kijkt welke ertoedoenenkijktdanverder.hoeherken je een verjaardagsfoto? De horizonisietsminderrechtenerzit meer kleur in dan gewoonlijk. En dan gaat het verder kijken. In 2009 kwam Harro Stokman langs. Die was bij Smeulders afgestudeerd en gepromoveerd en had daarna bij een technologiebedrijf gewerkt. Toen dacht Stokman: dat kan ikzelfook.stokmanwildedebeeldherkenningssoftware gaan vermarkten. Universiteiten waren naarstig op zoek naar manieren om hun kennis tegeldetemaken.deuvahaddaarvoor onder meer een holding opgezet,diemoestgaandeelnemeninde spin-offbedrijven die uit de universiteit zouden rollen. Euvision, zoals Stokman zijn bedrijf noemde, was eenvandeeerste. 10

4 SIR EDMUND / 31 JANUARI 2015 HOE EEN COMPUTER EEN VERJAARDAGSFEEST HERKENT Waaraan herken je een motor, een zeilboot, een koe of verjaardagsfeest? Jarenlang zocht Arnold Smeulders met zijn studenten, promovendi en collega s naar het antwoord. Intuïtief dachten zij dat de contouren het belangrijkst waren zoals kinderen tekenen, zo zou de computer objecten moeten herkennen. Maar niet dus. Wanneer je een motor schuin van voren bekijkt zietdecontoureralheelandersuit danvanopzij.enwanneereriets voor staat, vindt de computer het lastig überhaupt te snappen welke contour hij moet volgen. Smeulders ontdekte dat de computerjuistopzoekmoetnaarheel specifieke kenmerken. Indeplaatjesvandemotorenzeilboot hiernaast geven de donkergele vlekken aan wat de computer isopgevallen.opeenfotovaneen motorblijktdeplekwaardewielen de grond raken heel kenmerkend: een stukje cirkel dat ineens ophoudt.bijeenzeilbootisniethet zeil kenmerkend(dat kan ook een jaszijn,ofeenballon)maardepunt vandemastendedelenvanhet tuig die boven de horizon uitsteken. De specifieke kenmerken kunnen ook in het totale plaatje zitten. Ziet hetalgoritmeveelgroen,danisde eersteindrukdathetbesteenkoe kanzijn(alsdecomputerindefoto hiernaast vooral op de contouren zouletten,zouhijermisschieneen varken in zien). Zittenerveelkleurenopveelverschillende plekken op de foto, dan isergrotekansdathetomeenverjaardagsfeestje gaat. Nadieeersteindrukzoekthetalgoritme verder naar tientallen tot honderden details die de hypothese kunnen bevestigen. De universiteit moest er nog aanwennen. Ze wilden eerst 60 procent vandeaandelenhebben,maardatis onzin. Bij een nieuwe technologie is de inspanningsverhouding tussen inventie en innovatie ongeveer 1 staat tot 8. Ofwel: de verdere ontwikkeling van een product kost acht keer zo veel moeite als de oorspronkelijke uitvinding. Ofwel: de wetenschappelijkewaardeismaareenfractievan de marktwaarde. Dat moet zich weerspiegelen in de eigendomsverhoudingen. De universiteit zou dus maar 12,5 procent mogen verlangen. Het werd uiteindelijk 15 procent. Er waren geen externe financiers. De oprichters kregen de rest. Hetbedrijfhingeentijdjeaaneen zijdendraadje,enduswerdereen commercieel directeur bij gehaald diemoestbedenkenhoeergeldkon worden verdiend. De politie had als eerste belangstelling. Die zaten met enkele enorm vuile misdrijven. Kin- We begonnen met problemen als: hoe onderscheidt een rond verkeersbord zich van een driehoekig verkeersbord? Dat waren enorme opgaven derporno. Die plaatjes zaten verstopt tussen duizenden andere plaatjes en daar zaten die rechercheurs dus dagen naar te kijken. Sommigen raakteninpsychischenood.ikkandie mensen na een week echt opvegen, zei de directeur van het Nederlands Forensisch Instituut, en vroeg of we geen zoekmachine voor die plaatjes konden maken. Zo verdiende Euvision de eerste 30 duizend euro. Vanaf 2013kondenwevanonzeklantenleven. Vorig jaar heeft Euvisions softwareooknoggeholpenmethetsorteren van foto s van de wrakstukken van de MH17. Maar een overkoepelendcontractmetdepolitievaneen paartongingnietdoor.daarnadeed Euvision niets meer voor de politie. Ja, in principe maakt deze technologie geautomatiseerde surveillance makkelijker. Met digitale beeldherkenning kun je Big Brother natuurlijkeerderbereiken.hetishetlotvan veel nieuwe technologieën, dat ze de bestaande ethiek ter discussie stellen. Zo zal beademingsapparatuur een nieuwe definitie van het begrip doodhebbenvereist.ikbenvanmeningdat,naeenperiodewaariner een nieuwe ethiek wordt bedacht die bij de nieuwe techniek hoort, die ethiek ingebakken moet worden in de technologie zelf. Euvision experimenteerde met het automatisch blurren van verboden foto s, zodat je die opnamen niet eens kunt maken juistdoordatdesoftwareze automatisch herkent. Een neutrale technologie snijdt altijd aan twee kanten: positief of negatief. Aan welkekant,dathangtafvandegene die het mes bedient. De grote doorbraak kwam van de mobieltjes. Al die foto s die allemaal opdegrotehoopbelanden.webedachtendaarvooreenappdiedefoto s kon ordenen op thema. Onze software benutte de rekenchip op het mobieltje optimaal, daar zat 11

5 SIR EDMUND / 31 JANUARI 2015 onzekracht.dieappwerdin drie maanden 50 duizend keer gedownload. Er verschenen artikelen over ons in allerlei technologieblogs, erwaseenjapansfilmpjedatonze app aanprees. En toen nodigde Qualcomm, een Amerikaans chipbedrijf, onsuitopdegrotebeursvoormobiele technologie in Barcelona, eind februari vorig jaar, om onze technologie te demonstreren op hun chips. Wezateninhunstand,wedronken koffie, we vertelden ons verhaal en ik denkdatzetoenalbeslotenhebben datzeonswildenkopen.daarnazijn ze48uurmeteenteamhiergeweest Mijndoelwasomde afstand tussen bedrijven en de universiteit te verkleinen, en dat is denk ik wel gelukt om de werknemers te spreken. Euvisionwerdweldooreenheelklein gaatje geperst. Aan het einde van die dagenwasiedereendoodopenlager een bod. Het boekenonderzoek daarna is begeleid door ons advocatenkantoor. Het tekenen van de deal is tamelijk onooglijk. In september kreegikopeengegevenmomenteen sms jedathetrondwas. Het bedrag kunnen we niet noemen. Tientallen miljoenen, zei een techblad. Daar zouden ze gelijk in kunnen hebben. Tijdens de onderhandelingen dacht ik: het is een hoopgeld.achterafdenkik:hetbedrijf is het zeker waard. Qualcomm heeft chips in alle mobieltjes. Straks zit beeldherkenning standaard op elke smartphone. Rijk? Ach, dat was ikal.ditishetmooisteberoepvande wereld.daargaikgewoonindoor. Harro Stokman en Cees Snoek, de man die de belangrijkste drijvende kracht was achter die wedstrijden de afgelopen jaren, zijn meegegaan naar Qualcomm. Ze zitten nu hier verderop, nog steeds in het gebouw waar ze met Euvision zaten. Alleen heet het nu Qualcomm Nederland. Ik ben bij de vakgroep gebleven. Amazonvroegookofikbijzeindienst wildekomen.maarikbenvandewetenschap. Mijndoelwasdaarbijomdeafstand tussen bedrijven en de universiteitteverkleinen,endatisdenkik wel gelukt. Er worden nu allerlei discussies gevoerd over de waardevrije wetenschap, maar dat is een achterhoedegevecht. Aan vrijwel alle wetenschappers kun je verantwoording vragen voor wat ze met belastinggeld doen. En dat hoeft helemaal niet altijdinproductenteeindigen ik heb zelf ook vijf jaar aangerommeld. Enmensenmoetenookvijfjaarlang kunnen werken zonder dat al duidelijkisofhetnuttigis.maarjemoet welkunnenvertellenwatjeaanhet doen bent. Ter lering of vermaak. Erisnoggenoegtedoen.Ikben bezigeenlaboptezetten,voorde helftvandeuvaenvoordehelftvan Qualcomm, waarin we de beeldherkenningstechnologie verder gaan ontwikkelen. Zo wordt de navelstreng tussen universiteit en bedrijf weer hersteld. Het is raar: iedereen is nu bezig met digitale plaatjes, met hetonderwerpwaarikaldertigjaar meebezigben.ikweetnietwatme overkomt. Maar ik ga weer gewoon verder met onderzoek. Eigenlijk is er weinig veranderd. Waarom zou er iets veranderen? 13

SAMEN LEREN. een korte en makkelijk te lezen versie van de studie: VN verdrag bepaalt: inclusief onderwijs is een recht voor alle kinderen!

SAMEN LEREN. een korte en makkelijk te lezen versie van de studie: VN verdrag bepaalt: inclusief onderwijs is een recht voor alle kinderen! SAMEN LEREN een korte en makkelijk te lezen versie van de studie: VN verdrag bepaalt: inclusief onderwijs is een recht voor alle kinderen! Samen Leren Er is een nieuw verdrag voor de rechten van mensen

Nadere informatie

Plastic wordt... plastic

Plastic wordt... plastic Plastic wordt... plastic MICHAEL BIDDLE DIRECTEUR EN OPRICHTER MBA POLYMERS, OVER PLASTICRECYCLING 61 BIDDLE Als kind liep ik voortdurend het huis rond om in alle kamers de lampen uit te doen. Ik maakte

Nadere informatie

Interview met Rob Besse DocuProces 26 Mei 2011

Interview met Rob Besse DocuProces 26 Mei 2011 Interview met Rob Besse DocuProces 26 Mei 2011 Wie is Rob Besse? Rob Besse is inmiddels bijna 54 jaar oud, getrouwd met Ineke. Ik woon in Hoorn al sinds 1992 dus inmiddels 19 jaar met heel veel plezier.

Nadere informatie

Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk.

Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk. Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk. Bereik een Fablife in 7 levels. 2014 Fablife VOF 1 Anastasia - Left outside alone And I wonder if you know How it really feels To be left outside alone

Nadere informatie

Succesverhaal. over pesten op het werk

Succesverhaal. over pesten op het werk Supermarktmedewerkster Fenny gaat met plezier naar haar werk. Dat is zeer opmerkelijk als je bedenkt dat ze lange tijd werd gepest. Op het dieptepunt hoopte ze zelfs dat haar onderweg naar de supermarkt

Nadere informatie

Sanni: Bedankt dat je mij hebt uitgenodigd, ik ben eh Sanni Boersma. Werk als programmeur bij de Wereldomroep, en eh.

Sanni: Bedankt dat je mij hebt uitgenodigd, ik ben eh Sanni Boersma. Werk als programmeur bij de Wereldomroep, en eh. Naam interviewer Renske Naam geïnterviewde Sanni Pseudoniem geïnterviewde Sanni Datum interview 22-11-2012 Plaats interview Dronten Begintijd interview 19.00 Eindtijd interview 21.00 Leeftijd 27 jaar Man/Vrouw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2010. Brain & Development Lab. Hallo allemaal!

NIEUWSBRIEF 2010. Brain & Development Lab. Hallo allemaal! NIEUWSBRIEF 2010 Brain & Development Lab Hallo allemaal! Hersenen zijn HOT dus bij ons in het Lab is er in het afgelopen jaar weer van alles gebeurd! En zonder jullie, onze deelnemers, zou het afgelopen

Nadere informatie

FRIENDS&FAMILY FUNDING

FRIENDS&FAMILY FUNDING FRIENDS&FAMILY FUNDING Het is door de crisis nog steeds lastig financiering te krijgen voor je onderneming. Waarom eigenlijk geen familie of vrienden benaderen voor een lening? Sprout sprak met drie ondernemers

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Interview verslag Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Inhoudsopgave: Voorwoord -!!!!! blz. 3 Wempe Webdesign -!!!! blz. 4 Opleiding -!!!!!! blz. 4 Beroepskeuze

Nadere informatie

groeien in crisistijd (2)

groeien in crisistijd (2) groeien in crisistijd (2) Mijn werk is super Ondanks de economische crisis zijn er nog steeds ondernemers die willen groeien. Forum volgt een groepje van vijf dga s met ambities. Architect Liesbeth Renne

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011

Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011 Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011 Reflectieverslag eindpresentatie Handelen Gespreksvaardigheden Ik wilde door de geleerde

Nadere informatie

In hoeverre vindt er innovatie plaats op het gebied van journalistiek voor kinderen?

In hoeverre vindt er innovatie plaats op het gebied van journalistiek voor kinderen? Fontys Hogeschool voor Journalistiek In hoeverre vindt er innovatie plaats op het gebied van journalistiek voor kinderen? Een bronnenonderzoek Rosanne van schriek 2205145 22-1-2014 Malou Willemars Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanwijzingen voor de liturgie: GK 158; GK 95; psalm 136; GK 89; LB 215. Lezen: Johannes 20:1-10

Aanwijzingen voor de liturgie: GK 158; GK 95; psalm 136; GK 89; LB 215. Lezen: Johannes 20:1-10 Preek Joh. 20:8-9, Hoofddorp 12-4 (Pasen, middag) Thema: zien is geloven!? Aanwijzingen voor de liturgie: GK 158; GK 95; psalm 136; GK 89; LB 215. Lezen: Johannes 20:1-10 Preek Een paar weken geleden las

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

POWEREVENTS, DISTRIBUTIEWEG 46, 2645 EJ DELFGAUW. TEL: +31157851592 EMAIL: INFO@POWER-EVENTS.EU WEBSITE: WWW.POWER-EVENTS.79.

POWEREVENTS, DISTRIBUTIEWEG 46, 2645 EJ DELFGAUW. TEL: +31157851592 EMAIL: INFO@POWER-EVENTS.EU WEBSITE: WWW.POWER-EVENTS.79. Les 4 Zo, wat goed om jullie weer allemaal te zien. Drie weken is een lange tijd. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb de les van voor en in mijn vakantie even na geluisterd, omdat ik echt niet meer wist wat

Nadere informatie

Filmverslag Nederlands Pay It Forward

Filmverslag Nederlands Pay It Forward Werkstuk Scholieren.com Filmverslag Nederlands Pay It Forward Someone A Basis Titel: Pay it forward. Regisseur: Mimi Leder. Personen: Trevor is de hoofdpersoon, maar Arlene en Eugene zijn ook heel belangrijk.

Nadere informatie

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen Jack van Eekelen Noordhoek, 40 melkkoeien en 40 ha akkerbouw Drie jonge mannen werken in VOF-verband op het bedrijf van hun ouders. Hun doel is bedrijfsovername. De een is wat verder dan de ander, maar

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Publiek domein laat bedrijven te veel invullen

Publiek domein laat bedrijven te veel invullen Steven Pemberton, software-uitvinder en bouwer aan het World wide web Publiek domein laat bedrijven te veel invullen De Brit Steven Pemberton is al sinds 1982 verbonden aan het Centrum voor Wiskunde Informatica

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Hoe blijf je gemotiveerd en gedisciplineerd

Hoe blijf je gemotiveerd en gedisciplineerd Hoe blijf je gemotiveerd en gedisciplineerd Welkom bij alweer het tweede gedeelte van de vijfde week. En in deze week gaan we het hebben over goals, dus hoe jij bepaalde goals moet opstellen en hoe je

Nadere informatie

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS STIJN OERLEMANS eerstejaarsstudent CE Digital Business Concepts Ik heb tijdens mijn jaar bij Interpolis gezien dat dit werkveld echt de toekomst is 2 Waarom heb je

Nadere informatie

Afstudeerportfolio 4 e jaar

Afstudeerportfolio 4 e jaar Afstudeerportfolio 4 e jaar Naam: Studie: Studentnummer: Email: Jaar: Periode: Consultant: Assessor: Niels Schouten Johan Cruyff University 193255 niels.schouten@hva.nl nielschouten@gmail.com 4 Semester

Nadere informatie

10 gouden en bewezen tips om te komen van 10.000 per jaar naar 10.000 per maand in 2 jaar tijd. Veronique Prins

10 gouden en bewezen tips om te komen van 10.000 per jaar naar 10.000 per maand in 2 jaar tijd. Veronique Prins 10 gouden en bewezen tips om te komen van 10.000 per jaar naar 10.000 per maand in 2 jaar tijd Veronique Prins Ondernemerscoach voor coaches en therapeuten Inleiding Wie ben ik? Ik ben al ondernemer sinds

Nadere informatie

Inspirerend Presenteren

Inspirerend Presenteren Inspirerend Presenteren Door Kai Vermaas & Charis Heising Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Inleiding Wil je leren hoe jij een presentatie kunt geven waar je zeker bent van je verhaal? En

Nadere informatie

1. Bestel éénmalig de 4 rapporten volgens de lijst bij het hoofdstuk Bestellen.

1. Bestel éénmalig de 4 rapporten volgens de lijst bij het hoofdstuk Bestellen. Instructies U zult het geld verdienen met het versturen van e-mail. Deze e-mail bestaat uit 4 verschillende rapporten. Deze rapporten geven kennis omtrent het lucratief maken van het internet verkeer.

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie