VERENIGING VOOR BIOFYSICA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING VOOR BIOFYSICA"

Transcriptie

1 Secretarieel Jaarverslag 1997 VERENIGING VOOR BIOFYSICA secr. dr. Willemien Wallinga BioMedisch Technologisch Instituut Faculteit Elektrotechniek, Universiteit Twente Postbus 217, 7500 AE Enschede tel , fax , 1 Bestuur. De samenstelling van het bestuur was vanaf de verenigingsraad vergadering van 26 maart 1997: Prof. Dr. J. Greve, voorzitter UT II (tweede periode) Prof. Dr. W. J. Wadman, vice-voorzitter UvA II Dr. W. Wallinga-de Jonge, secretaris UT I (eerste periode) Dr. Ir. G.J. Langewouters, penningmeester BMI-TNO I Dr. P. Sipkema, Nieuwsbrief VU I Dr. Ir. B. M. ter Haar Romeny UU I 2 Vergaderingen. Dagelijks bestuur: 9 januari, 25 juni. Verenigingsraad: 26 maart en 9 oktober. 3 Stand van zaken. Het aantal leden van de vereniging is stabiel, het leden aantal was Voor de behartiging van het biofysisch onderzoek in Nederland is overleg gevoerd met SLW, FOM, NNVen CBB. De Verenigingsraad is het niet eens met het uiteindelijke voorstel van SLW niet een platform Technische Biofysica in te stellen. Gezien de ontwikkelingen in de secties van de afdeling werd het niet opportuun geacht protest aan te tekenen bij SLW. De Verenigingsraad heeft in de vergadering van 9 oktober ingestemd met de opheffing van de sectie Stralingsfysica. De stralingsfysici houden hun bijeenkomsten na 1

2 januari 1998 in het kader van de Kring Radiotherapeutische Klinische Fysica. Door middel van de lijst RTFYS zal de Vereniging voor Biofysica op de hoogte blijven van de bijeenkomsten en andere activiteiten. De relevante gegevens worden medegedeeld aan de leden van de Vereniging voor Biofysica. De twee overige secties in de Afdeling Technische Biofysica beraden zich op hun positie binnen de Vereniging voor Biofysica en hun relatie met SLW. De sectie Biofysica van de NNV is ondertussen formeel gestart. Het gelijktijdig lidmaatschap van NNV en VvB wordt gestimuleerd door het totale lidmaatschapsbedrag met f. 20 te verminderen. De eerste bijeenkomst van de sectie is gepland op de Dag van de NNV Van de vijftien secties organiseerden er twaalf een tot drie bijeenkomsten (zie punt 5). De belangstelling voor de bijeenkomsten was (gemiddeld) stabiel. Het aantal deelnemers aan de bijeenkomsten de sectie Vitale cel imaging is verheugend groot. Ledenwerving vindt vooral op de bijeenkomsten plaats. De "Dag van de Biofysica" 1997 vond plaats op 9 oktober in Enschede. Uit een veertiental proefschriften verdedigd in 1995 en 1996 werd het proefschrift van Wouter D. Hoff door een beoordelingscommissie van vier wetenschappers (een uit elk van de vier afdelingen, die de Vereniging voor Biofysica kent) aangewezen als het beste. Het proefschrift draagt de titel "Photoactive yellow protein, a new family of eubacterial blue-light photoreceptors", promotor was Prof. Dr. K.J. Hellingwerf (UvA). Een zeer eervolle tweede plaats werd toegekend aan Johannes H.M. Frijns, voor het proefschrift getiteld "Cochlear implants, a modelling approach", promotor Prof. Dr. J.J. Grote (RUL). Een goede derde plaats was voor Raymond van Ee. Gepromoveerd bij Prof. Dr. Caspar J. Erkelens (UU) op het proefschrift "Stability of binocular depth perception". Ook de andere elf proefschriften waren van goede kwaliteit. In het kader van de Schoolprijsvraag Biofysica 1997 dong een twintigtal projecten naar de prijzen. De Schoolprijsvraagcommissie was bijzonder enthousiast over de gemiddelde kwaliteit van de projecten. De commissie deelde een drietal prijzen uit en verleende 7 eervolle vermeldingen. 1e prijs: Erik de Jonge uit Krimpen a/d IJssel: Effishiency, over de zwembeweging van vissen 2e prijs: Klaas Koop en Henri vd Vegte uit Zwolle: Temperatuurafhankelijkheid van de refractaire periode in zenuwen van zoogdieren 3e prijs: Xavier Keuter en Gerald Samson uit Maastricht: Stress in de klas, over lichamelijke verschijnselen die optreden bij stress, zoals tijdens een proefwerk economie. De Vereniging voor Biofysica heeft ingestemd met de opheffing van de Commissie voor internationale betrekkingen op het gebied van de Biofysica. De Commissie voor de Biochemie en de Biofysica van de KNAW beschouwt de Vereniging voor Biofysica als aanspreekpunt wanneer er reden voor is. De contributie zal met ingang van 1998 worden verhoogd tot fl. 40,00 per jaar. Er is nog geen besluit genomen over de hoogte van de contributie voor promovendi.

3 4 Nieuwsbrief. Dr. P. Sipkema heeft de redactie van de Nieuwsbrief verzorgd, met als standby Dr. G.J. Langewouters, die tevens de verzending verzorgde. In 1997 zijn de nummers 102 t/m 105 uitgebracht. De Nieuwsbrief is het medium bij uitstek om de leden van de Vereniging te informeren. De inhoud betrof vooral het aankondigingen van sectie- en afdelingsbijeenkomsten, aankondigingen van congressen op biofysica gebied, aankondigingen en oproepen van het Dagelijks Bestuur, mededelingen van SLW. Regelmatig zijn mededelingen van andere organisaties met de Nieuwsbrief verspreid. De Nieuwsbrieven worden ook op internet gezet: 5 Sectie bijeenkomsten. In 1997 zijn de volgende afdelings- en sectiebijeenkomsten georganiseerd (aantal): (2) Orgaanfysica (1), Hart and circulatie (1), Longfunctie (2), Fysica van de ademhaling Cellulaire en Moleculaire fysica (-), Molekuul biofysica (-), Transport and biomembranen (-), Celbiofysica (1), Elektrofysiologie (1), Vitale cel imaging (3) Neurofysica (-), Auditief systeem (2), Bewegingssturing (2), Oogheelkundige fysica (2), Visuele informatica (-) Technische Biofysica (-), Biomedische technologie (1), Stralingsfysica (1), Weefseloptica (1). De bijeenkomst van de afdeling Orgaanfysica betrof een tweedaagse retraite in Lunteren. 6 Samenstelling afdelings- en sectiebesturen aan het einde van het verslagjaar: Afdeling Orgaan Fysica Prof. Dr. H.J. Jongsma (voorzitter), Dr. E. Oostveen, Prof. Dr. S.C.M. Luijendijk Sectie Hart en Circulatie. (UU) Dr. P. Sipkema (voorzitter; VU), Prof. Dr. H.J. Jongsma (UU), Dr. P.L.M. Kerkhof

4 Sectie Longfunctie Dr. E. Oostveen (voorzitter; Medisch Spectrum Twente), Prof. Dr. J.M. Bogaard (AZR), Ir. T.L. Go (secretaris; AZU), C.M. Roos (AMC) Sectie Fysica van de ademhaling Prof. Dr. S.C.M.Luijendijk (voorzitter; AZM), Dr. L.J.C. Hoofd (secretaris; KUN) Afdeling Cellulaire en Moleculaire Fysica Dr. G van Ginkel (voorzitter), Prof. Dr. K.J. Hellingwerf, Prof. Dr. D.L. Ypey, Dr. K. Kits, Dr. P.H.G.M. Willems Sectie Molekuul biofysica Dr. G. van Ginkel (voorzitter; UU), Dr. C Otto (secretaris; UT), Prof. Dr. R. van Grondelle (VU). Sectie Transport en biomembranen Prof. Dr. K.J. Hellingwerf (voorzitter; UvA), Dr. A.J.M. Driessen (secretaris; RUG) Sectie Celbiofysica Prof. Dr. D.L. Ypey (voorzitter; RUL), Dr. R. Bindels (secretaris; KUN) Sectie Elektrofysiologie Dr. K. Kits (voorzitter; VU), Dr. B. van Duijn (secretaris; AMC), Dr. J. Bijman (EUR) Sectie Vitale cel imaging Dr. P.H.G.M. Willems (voorzitter; KUN), Dr. J.W. Heemskerk (RL), Dr. A.Sj. Koster (UU), Prof. Dr. W.J. Wadman (UvA) Afdeling Neurofysica Dr. R. Schoonhoven (voorzitter), Dr. B.W. van Dijk, Prof. Dr. C. J. Erkelens, Dr. T.J.T.P van den Berg Sectie Auditief systeem Dr. R. Schoonhoven (voorzitter; AZL) Sectie Bewegingssturing Prof. Dr. C. J. Erkelens (voorzitter; Medische Fysica UU) Sectie Oogheelkundige fysica

5 Dr. T.J.T.P van den Berg (voorzitter; AMC), Dr. T.T.J.M. Berendschot (UU) Sectie Visuele informatica Dr. B.W. van Dijk (voorzitter; AZVU), Dr. Ir. B.M. ter Haar Romeny (AZU) Afdeling Technische Biofysica Dr. Ir. A.F.M. Verbraak, Dr. H. Huizenga, Dr. H.J.C.M. Sterenborg Sectie Biomedische Technologie Dr. Ir. A.F.M. Verbraak (voorzitter; AZR), Ir. J.A.M. Graafmans (TUE), Dr. Ir. F.A. Kuijpers (Philips Medical Systems), Dr. W.L.C. Rutten (UT) Sectie Stralingsfysica Dr. H. Huizenga(voorzitter; AZN), Dr. E.M.F. Damen (NKI), Ir. A. van t Riet (Radiother. Inst. Stedendriehoek en Omstreken) Sectie Weefsel optica Dr. H.J.C.M. Sterenborg (voorzitter; AMC), J.R. Zijp (secretaris; RUG), Dr. J.P.A. Marijnissen (Daniel den Hoed kliniek) 8 Commissies. 8.1 Schoolprijsvraag voor de Biofysica in het VWO Dr. R. Schoonhoven (voorzitter), Drs. N.K. Arsala, Dr. T.J.T.P. van den Berg, Dr. J. van Gorkom, Prof. Dr. A.A. Verveen en Dr. J.J. Vos 2. Proefschriftprijs 1. Kas commissie Dr. G. van Ginkel (voorzitter), Prof. Dr. A.C. Kooijman, Prof. Dr. H.J. Jongsma, Prof. Dr. H.J.C.M. Sterenborg Dr.T.J.T.P van den Berg en Dr. E. van Bavel. 9 Vertegenwoordigingen. 9.1 Commissie voor de Biochemie en Biofysica (CBB KNAW) Prof.Dr. J.Greve

6 9.2 Nederlands Comité voor Internationale Betrekkingen in de Biofysica (NCIBBf) van de KNAW Prof. Dr. Levine Prof. Dr. T. Schaafsma Prof. Dr. W. Wadman Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie Ir. J.L.M. Venselaar (Dr. B. Verbeeten Instituut, Tilburg) International Union for Pure and Applied Biophysics (IUPAB) Prof. Dr. H.J.C. Berendsen Prof.Dr. Ir. H. Spekreijse International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) Dr. Ir. A.F.M. Verbraak Prof. Dr. Ir. C.A. Grimbergen National Secretaries Committee of the IFMBE Dr. W. Wallinga European Biophysics Societies Association (EBSA) Prof. Dr. J. Greve Bestuur Sectie Biofysica NNV Prof. Dr. Ir. H. Duifhuis Prof. Dr. J. Greve Prof. Dr. W.J. Wadman

Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren Jaarverslag 2010 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. Samenstelling bestuur...4 3. Activiteiten...4 4. Aangeslotenen en UHD's...5 5. Landelijke Bijeenkomsten...6

Nadere informatie

WKB JAARVERSLAG UKB. Amsterdam, september 1994 ITKR 94-253

WKB JAARVERSLAG UKB. Amsterdam, september 1994 ITKR 94-253 WKB ITKR 94-253 Samenwerkingsverband van de Universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen JAARVERSLAG UKB 1993 Amsterdam,

Nadere informatie

JAARVERSLAG WKB UKB 97-237. Amsterdam, oktober 1997

JAARVERSLAG WKB UKB 97-237. Amsterdam, oktober 1997 WKB Samenwerkingsverband van de Universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen JAARVERSLAG Amsterdam, oktober 1997 UKB

Nadere informatie

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad.

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad. Bestuursverslag 2013 De Stichting Glaucoomfonds heeft als doel het bevorderen van de oogheelkundige wetenschap, de toepassing van deze wetenschap en de zorg met betrekking tot de aandoening glaucoom. De

Nadere informatie

HET JAAR IN FEITEN & CIJFERS

HET JAAR IN FEITEN & CIJFERS KNCV Jaarverslag 2014 I HET JAAR IN FEITEN & CIJFERS Het bestuur en het bureau van de KNCV hebben in 2014 een nieuw strategisch project ontwikkeld onder de naam Route b6. Dit project is gebaseerd op het

Nadere informatie

DE COMMISSIES. De commissie tandheelkunde

DE COMMISSIES. De commissie tandheelkunde Voorwoord Er gaan vele wegen naar Rome: zo ook de wegen die de Van Hoytema Stichting bewandelt. Oude wegen proberen we goed te onderhouden, nieuwe wegen onderzoeken we met o.a. de regionale ziekenhuizen,

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AUDIOLOGIE. AUDIOLOGISCHE NIEUWSBRIEF nr 47 - april 1995

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AUDIOLOGIE. AUDIOLOGISCHE NIEUWSBRIEF nr 47 - april 1995 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AUDIOLOGIE Voorzitter: Prof. Dr Ir T. Houtgast Secretaris: Dr G.A. van Zanten Penningmeester: Dr Ir J.A.P.M. de Laat afd. Audiologie afd. Audiologie (KNO) Audiologisch Centrum

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren LNVH

Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren LNVH Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren LNVH Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 4 Aangesloten hoogleraren en UHD's 7 Bestuur LNVH 8 Activiteiten in 2012 Beleid beïnvloedende activiteiten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2000-2001. Woord vooraf

Jaarverslag 2000-2001. Woord vooraf Jaarverslag 2000-2001 Woord vooraf Hier heeft u het verslag van UKB over de jaren 2000 en 2001. Het bundelen van twee jaren zou bij de lezer de indruk kunnen wekken dat UKB het de laatste jaren wat rustiger

Nadere informatie

JAARVERSLAG 1993 VAN HET HOOFDBESTUUR 46STE JAARVERSLAG INGEVOLGE ARTIKEL 18.3 VAN DE STATUTEN

JAARVERSLAG 1993 VAN HET HOOFDBESTUUR 46STE JAARVERSLAG INGEVOLGE ARTIKEL 18.3 VAN DE STATUTEN JAARVERSLAG 1993 VAN HET HOOFDBESTUUR INGEVOLGE ARTIKEL 18.3 VAN DE STATUTEN 46STE JAARVERSLAG Meer exemplaren van het jaarverslag over 1993 kunnen worden besteld door overmaking van een bedrag van f 20,-

Nadere informatie

Patiëntenledengroep Glaucoombelangen Onderdeel van de Oogvereniging

Patiëntenledengroep Glaucoombelangen Onderdeel van de Oogvereniging Patiëntenledengroep Glaucoombelangen Onderdeel van de Oogvereniging Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Jaarverslag Patiëntengroep Glaucoombelangen 2013 1 Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 De patiëntenledengroep...

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde Jaarverslag 2011 NVFG secretariaat p/a Special Secretary Service Kuipersweg 2T 3449 JA WOERDEN Tel.: 0348-489302 Fax: 0348-489301 E-mail: info@nvfg.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOR PROMOVENDI OVERLEG OKTOBER 2011 (NR. 4)

NIEUWSBRIEF VOR PROMOVENDI OVERLEG OKTOBER 2011 (NR. 4) NIEUWSBRIEF VOR PROMOVENDI OVERLEG OKTOBER 2011 (NR. 4) Voorwoord Voor jullie ligt de nieuwsbrief van het VPO. Het is een goed gevulde nieuwsbrief met onder andere de vaste rubriek Het bureau van, een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 NVTG-BESTUUR

JAARVERSLAG 2011 NVTG-BESTUUR JAARVERSLAG 2011 NVTG-BESTUUR Het bestuur geeft in dit verslag een overzicht van de belangrijkste activiteiten in het jaar 2011. Belangrijke gebeurtenissen waren: a. de voortgang van het verzoek tot erkenning

Nadere informatie

Erelid: Prof.dr. P.T.V.M. de Jong

Erelid: Prof.dr. P.T.V.M. de Jong Erelid: Prof.dr. P.T.V.M. de Jong SECRETARIAAT: Postbus 207 3940 AE Doorn Tel: 0343-411119 E-mail: secretariaat@anvvb.nl Web-site: www.anvvb.nl BESTUUR : Voorzitter : Prof.dr. D. van Norren Secretaris

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

APPENDIX I: SCHEME OF THE PATHS OF ENGINEERING EDUCATION

APPENDIX I: SCHEME OF THE PATHS OF ENGINEERING EDUCATION APPENDIX I: SCHEME OF THE PATHS OF ENGINEERING EDUCATION DR. AGE AGE Ph.D DR. 1995 27 2003 27 DESIGNER TU PROFESSIONAL 26 26 DOCTORATE 4 years 25 TU 25 TU 2 years IR. 24 4 years 24 IR M.Sc TU 2 years 23

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2006 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2007. Ad 3: Verslag van de algemene ledenvergadering van 17 maart 2006 te Eindhoven

JAARSTUKKEN 2006 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2007. Ad 3: Verslag van de algemene ledenvergadering van 17 maart 2006 te Eindhoven ALGEMENE LEDENVERGADERING 2007 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de NVON op vrijdag 23 maart 2007 van 16.30 u tot 17.10 uur in de Hogeschool Leiden, Zernikedreef

Nadere informatie

Netherlands Academy of Technology and Innovation

Netherlands Academy of Technology and Innovation 2011 2013 Netherlands Academy of Technology and Innovation AcTI Jaarverslag 2013 Netherlands Academy of Technology and Innovation AcTI Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam Postbus 19121 1000 GC Amsterdam

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 - Sportraad van Delft

Jaarverslag 2014 - Sportraad van Delft Jaarverslag 2014 2 Het jaarverslag 2014 van de Sportraad van Delft geeft een overzicht van de activiteiten van de Sportraad. U treft in dit verslag ook de belangrijkste onderwerpen aan waarover in het

Nadere informatie

Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2001... 2. Verslag van de voorzitter... 6. Verslag Secretaris... 7. Verslag Penningmeester...

Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2001... 2. Verslag van de voorzitter... 6. Verslag Secretaris... 7. Verslag Penningmeester... Inhoudsopgave Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2001... 2 Verslag van de voorzitter... 6 Verslag Secretaris... 7 Verslag Penningmeester... 8 Jaarrekening & Begroting VBA... 10 Verslag van

Nadere informatie

Jaarboek '83 STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE

Jaarboek '83 STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE Jaarboek '83 STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE Een magnetische lens van de axiale injector van het cyclotron van het Kernfysisch Versneller instituut te Groningen. Op de bladzijden 2 en

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2 0 0 9

j a a r v e r s l a g 2 0 0 9 j a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Deel I - Jaarverslag Woord vooraf... 7 Bericht van de Raad van Toezicht... 9 Profiel, missie en strategie... 11 Universitair bestuur... 13

Nadere informatie

Gadovist 1.0. NEW! Labelled for MR-Angiography. The only extracellular 1 molar MR contrast agent. Gadovist 1.0

Gadovist 1.0. NEW! Labelled for MR-Angiography. The only extracellular 1 molar MR contrast agent. Gadovist 1.0 2 MEMO RAD J A A R G A N G 1 0 - N U M M E R 2 - Z O M E R 2 0 0 5 VISITATIE NIET-OPLEIDINGSKLINIEKEN LECTORAATREDES, ORATIES EN AFSCHEIDSREDES INTERVIEW MET PROF.DR. G.J. DEN HEETEN dr. j.b.c.m. puylaert

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2012

QANU JAARVERSLAG 2012 QANU JAARVERSLAG 2012 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2013 QANU Tekst

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2010

QANU JAARVERSLAG 2010 QANU JAARVERSLAG 2010 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2011 QANU Tekst

Nadere informatie

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Inhoud Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law Deel 2 Onderzoeksprogramma s Erasmus School of Law A. Het Domein van de rechter B. Lex Mercatoria C. Rechten

Nadere informatie