Eindscriptie. Bachelor Medische Informatiekunde Suraja Padarath juli 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindscriptie. Bachelor Medische Informatiekunde 2007-2010. Suraja Padarath 5745039 6 juli 2010"

Transcriptie

1 Eindscriptie Bachelor Medische Informatiekunde Suraja Padarath juli 2010

2 Inhoud Inleiding... 3 Beschouwing van modules... 4 Academische vaardigheden Wat nu?

3 Inleiding Om de titel Bachelor of Sciences te halen moet er onder andere een eindscriptie worden geschreven. In de meeste universitaire opleidingen wordt er dan onderzoek gedaan waarna de resultaten worden beschreven en bediscussieerd in de eindscriptie. Voor de Medische Informatiekunde geldt dit niet. Er wordt terug gekeken op de drie jaren academisch onderwijs. Deze worden beschreven en bediscussieerd. Ook laat je resultaten zien. In een zekere zin is het dus toch een onderzoek dat je doet naar je eigen vaardigheden die je hebt geleerd in die drie jaar. Waarom heb ik eigenlijk voor Medische Informatiekunde gekozen? Daarvoor verwijs ik naar mijn digitaal portfolio onder het kopje Motivatie & CV 1. In deze eindscriptie kijk ik terug op de verschillende modules uit elk jaar. Ik beschrijf hoe ik deze ervaren heb, wat de sterke en zwakke punten zijn en hoe de kennis en vaardigheden kan toepassen in de praktijk. 1 3

4 Beschouwing van modules Voor de inhoudelijke beschrijving en studiemateriaal van elke module verwijs is naar mijn digitaal portfolio 2. Jaar 1 Module 1: Inleiding Kliniek De eerste module van het jaar voor mij. Ik had geen verwachtingen ervan. Ik had het gevoel, nu wordt het serieus. Achteraf leek de module een beetje op de biologie lessen als op de middelbare school. Dat vond ik het leuke aan de module, vooral door de diepgang in de medische wereld en de anatomie practica's die heel interessant waren. Verder vond ik dat er in deze module veel hoorcolleges zijn in verhouding tot het aantal werkcolleges. Er was een goede begeleiding en er werd optimaal gebruik gemaakt van blackboard, doordat er een interactief COO over bepaalde onderwerpen aanwezig was. De module bestaat uit verschillende vakken en ik vind dat het overzicht een beetje verstrooid raakt doordat het rooster geen verdeling had voor de vakken. Zo kreeg je anatomie, maar ook celbiologie. En in het rooster stond dat niet duidelijk genoeg aangegeven en was een deelvak van 3 colleges over 4 weken verdeeld. Dit kan in een week gegeven worden. Cijfer: 8,5 Module 2: Inleiding Zorginformatie Deze module is erg interessant omdat het elementen bevat van mijn toekomstige werkveld. De module was, in verhouding tot het aantal studiepunten dat ervoor kon worden gehaald, erg zwaar. Ik heb er veel tijd ingestoken. Ik kwam voor het eerst in aanraking met informatieverwerking. We gebruikten het boek Strategic Information Management in Hospitals van Haux en Winter. Een erg goed en duidelijk lesboek. Er wordt in deze module een begin gemaakt aan de academische vaardigheden. Het presenteren, gebruik van een medische bibliotheek, feedback geven en ontvangen. Dit is 2 4

5 vooral in het begin moeilijk. Ik moest er erg aan wennen om voor een groep mensen te staan. Cijfer: 9 Module 3: Inleiding Informatica Voor programmeren stonden veel practica gepland en ongeveer iedere 2 weken moest er een programma worden ingeleverd. Logica leek aan het begin zeer ingewikkeld te zijn, maar na een aantal colleges gehad te hebben bleek dit aardig mee te vallen en ook dit onderdeel was goed te halen door bonusregelingen. Wiskunde was in mijn ogen het zwaarste onderdeel van de module. De wiskunde is een uitbereiding van de middelbare school stof. Ik vond wiskunde moeilijk omdat er niet genoeg oefenopgave zijn, en omdat ik weinig tijd had vanwege een tentamen van module Inleiding Kliniek, en tussendoor ook de toetsen van Inleiding zorginformatie. Ook vind ik dat de tussentoets en het voorbeeld tentamen van wiskunde niet erg overeenkwamen met het tentamen dat we kregen. Verder is het wiskunde boek dat gebruikt wordt in deze module Wiskundige Methoden Toegepast van J. Grasman niet duidelijk en compleet. Er ontbreken antwoorden en er staan te weinig oefenopgave in. Ik vind het jammer dat we weinig oefenopgave hadden en maar 40 minuten voor het tentamen. We hebben gebruik kunnen maken van bonusregelingen, waaronder tussentoeten en Matlab practica om een hoger slagingspercentage te krijgen. Toch heb ik voor wiskunde een herkansing moeten maken. Het onderdeel Overzicht Informatica was interessant maar toch heel abstract. Ik had niet het gevoel dat dit iets met medische informatiekunde te maken had. Je moet erg abstract denken. Cijfer: 7,5 Module 4: Het Geneeskundig Proces Deze module bevat al de eerste stage van de studie en is meer medisch getint. Naar mijn gevoel had ik nog te weinig voorkennis om stage te gaan lopen, maar achteraf bleek dat er vrij weinig kennis bij kan kijken. Er moest naderhand gepresenteerd worden over de stage en tevens een verslag over worden geschreven. Verder moest er een elektronische T-casus worden gemaakt en moest er een paper worden geschreven over een onderwerp. Ik vond dit de leukste module uit het eerste jaar, voornamelijk door de stage en de link die in deze 5

6 module wordt gelegd tussen MIK en geneeskunde en natuurlijk de praktijk. Voor de T-casus waren we in groepen van 4 verdeeld. Dat vind ik nogal veel studenten in een groep. Ik had liever met drie studenten samengewerkt. Er was goede begeleiding voor dit onderdeel, want het was niet altijd makkelijk. Bijvoorbeeld bij het begrijpen van de software. Ook zijn er colleges over uiteenlopende onderwerpen. Ik had graag meer structuur in het rooster gezien hiervoor. Cijfer: 8 Module 5: Datastructuren en Algoritmen De module 5 Datastructuren en algoritmen vind ik een zware module, vooral omdat dit vak aan het einde van het eerste jaar is en gelijktijdig met de laatste module 6 Regelmechanisme loopt. De practica in het onderdeel datastructuren waren niet simpel, maar er was goede begeleiding. Bij elk werkcollege diende je je uitwerkingen in te leveren voor eventuele bonuspunten. De wiskunde in deze module was nieuwe stof. De wiskunde uit module 3 was gedeeltelijk stof van de middelbare school en uitbreiding daarvan. Er waren weinig oefenopgave en het boek levert ook niet veel. We kregen tussendoor wel bijspijkercursussen over de wiskunde stof uit de middelbare school. Hier kon je vrijwillig naar toe gaan. In deze stoomcursus werd de stof herhaald die je als basis moet gebruiken voor de gehele wiskunde van het eerste jaar. Ik heb ervoor gekozen om hier wel naar toe te gaan. Het heeft me wel geholpen om de basisprincipes van het wiskunde beter onder de knie te krijgen en daarmee ook de wiskunde van module 5 te begrijpen. De wiskunde uit deze module ging over de Grafentheorie, Differentiaal vergelijkingen, Lineaire algebra en matrix rekeningen, Complexe getallen. We hebben een groot aantal lessen over de differentiaal vergelijkingen en de lineaire algebra en matrix rekeningen gehad. Net als bij module 3 hadden we ook dit keer bonusopdrachten en matlab-practica. Deze nieuwe stof ging mij makkelijker af dan de wiskunde van module 3. Cijfer: 8,5 6

7 Module 6: Regelmechanismen Ik vind het een leuke module vooral door de onderwijsvorm. Ik heb veel geleerd hierdoor omdat het accent op de academische vaardigheden ligt waarbij medische thema's als vehikel werden gebruikt. Deze module werd ingeroosterd voor 1 keer per week, waarbij dus elke week 4 en soms 5 presentaties van een half uur werden gegeven. Ik heb veel geleerd over presenteren, samenwerken en plannen. Maak ik vind dat het een te lange module is, want er wordt niet heel diep ingegaan op medische aspecten maar meer gekeken naar je vaardigheden. Het was ook niet altijd duidelijk op wat er beoordeeld wordt. De ene keer zei de docent dat hij meer diepgang verwacht, de andere keer zei de docent, dat er prima gepresenteerd is. Terwijl ik vond dat er totaal geen diepgang in zat, zei hij er niets over. Ik vind dat deze module best in 2 maanden net zo effectief gegeven kan worden. Cijfer: 8 Jaar 2 Voor sommige vakken uit het tweede jaar wordt basiskennis uit het eerste jaar verwacht. Het overgrote deel zijn nieuwe vakken. Er lopen geen modules gelijktijdig in tegenstelling tot het eerste jaar. Het geeft meer stress wanneer je meerdere vakken tegelijk volgt dan wanneer je je volledig kan concentreren op een vak. Toch is het tweede jaar vrij pittig, er moeten namelijk regelmatig opdrachten worden ingeleverd daarnaast zijn ook de verplichte practica erg tijdrovend. Aan het einde van het jaar staat een grote stage en project. Hier kan je zelf je studielast en tijdsindeling bepalen. Dit brengt zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Voor mij was dit heel leerrijk, want ik heb geleerd hoe ik moet plannen. Naar mijn mening is de opbouw van het tweede jaar niet in orde. Er bevinden zich twee stage in het jaar waarbij over het algemeen dezelfde doelen worden gesteld. Op een daarvan vindt aansluitend een project plaats. In vind dat deze stages samengevoegd moeten worden tot een grote stage waarbij niet alleen wordt geobserveerd naar problemen en informatiestromen in kaart worden gebracht, maar ook meer praktijk ervaring wordt opgedaan. Het mag een actieve stage worden waar een werksituatie kan worden ingepland. Wellicht simpele taken als data-invoer, baliemedewerker bij polikliniek, langere meeloopdagen bij verpleegkundige of in andere zorginstellingen opdrachten doen zou 7

8 kunnen helpen om de stage meer invulling te geven. Ik vind het jammer dat ik dit niet heb kunnen doen en hierdoor ervaring mis. Module 7: Databases en Computernetwerken De practica vond ik erg leuk om te doen en ook heel nuttig. Ik heb er wel veel tijd aan besteed want het was niet makkelijk. De colleges van het onderdeel netwerken waren erg abstract en onoverzichtelijk, er werd namelijk veel verteld en er zat naar mijn mening niet veel structuur in de verschillende colleges. Het was heel erg gericht op technisch gebied waarbij ik het gevoel had dat dit bij MIK niet met deze diepgang van toepassing is. Maar het onderdeel databases was prima verzorgd. Dankzij de vele taakgroepen waarbij je de theorie in opdrachten toepast, vond ik dit onderdeel het leukst. Ook de colleges waren erg leuk omdat de lerares met veel passie en begrip voor de student les gaf. Cijfer: 9 Module 8: Klinische Epidemiologie en Biostatistiek De module zet voort op verschillende onderdelen uit het eerste jaar. Bepaalde onderwerpen hebben we al gehad of zijn erg belangrijk dat ze herhaalt zijn. Het was best moeilijk om de verschillende testen uit elkaar te houden. De colleges waren duidelijk en het rooster was goed ingedeeld. Bij een aantal testen kwam wiskunde naar voren. Deze module is natuurlijk heel belangrijk. Het statistisch onderzoeken van iets komt op academisch niveau zeker aan bod. Het heeft me dan ook een goede basis gegeven voor onderzoek. Cijfer: 7 Module 9: Ziekteprocessen Een vrij korte module met een stage. Veel interessante colleges over medische onderwerpen als gynaecologie, kanker en virologie. De stage was erg leuk en leerzaam. Bij een stage speelt tijdsdruk altijd een rol, omdat artsen weinig tijd hebben en je wel je opdracht binnen 4 weken af moet hebben. Daarom is het de kunst om goed te plannen, de taken te verdelen en afspraken te maken met je groep. Cijfer: 7 8

9 Module 10: Registratie en Classificatie Module 10 ging over medische registraties zoals de NICE, en terminologiesystemen als ICD. Verschillende facetten kwamen naar voren. Dit is een andere kant van de medische informatiekunde waar ik mogelijk terecht kan komen. Er zijn veel colleges gegeven maar de studielast viel mee. De practica helpen bij het begrijpen en toepassen van de stof. Ik vind dit een leuk onderwerp en zie mijzelf later misschien bij een medische registratie werken. Cijfer: 8 Module IS: Software Engineering Stage/Theorie/Project Het software engineering project is zeer uitdagend omdat er echt van je wordt verwacht een goed idee ofwel product te leveren. Daarnaast leer je het meest van praktijk ervaring en dit kwam het sterkst naar voren in het project. Je leert een volledig proces van conceptplan tot ontwikkeling. Ook is dit traject zeer academisch ingericht met verschillende werkgroepopdrachten en beoordelingsmomenten. Het was erg leuk om te doen. Ook leer je feedback te geven op andere en hoe je feedback moet opvangen. Cijfer theorie: 8 Cijfer project: 7 Cijfer stage: 7 Jaar 3 Module 13: Artificiële Intelligentie Bij artificiële intelligentie denk ik aan robots die denken en doen als mensen. De link die ik dan maak met de gezondheidszorg is een robot die een moeilijke operatie uitvoert. Ik denk dat hier echt de toekomst ligt en vind het erg leuk om erover te leren. Het begint met heel basaal denken om problemen op te lossen. Zoals het onderdeel Zoeken en Machine Learning. Ik heb een nieuwe programmeertaal Prolog geleerd, waar je op een andere manier moet denken om te programmeren. Ik zag vaak niet het nut van sommige practica in, maar vond het wel leuk om te doen. Het is niet een zware module, en de uren zijn goed ingedeeld. Ik ben niet in moeilijkheden gekomen met module 14 dat gelijktijdig loopt. De onderdelen Expertsystemen en Zoeken werden door de docent op een aparte manier 9

10 gegeven. Het leek alsof ik terug op de basisschool was en de meester mij strafwerk gaf omdat ik me huiswerk niet heb gemaakt. Het is academisch onderwijs, je ben zelf verantwoordelijk voor het maken van je opdrachten en halen van goede resultaten. Dit was niet altijd duidelijk bij hem. Cijfer: 8 Module 14: Zenuwstelsel Dit is een module waarbij we alleen een paper en een stroomdiagram moesten maken. Het was niet erg nuttig maar gelukkig was module 13 niet al te zwaar om dit te doen. We hebben geen colleges gehad, het is meer zelfstandig werken. Ik heb er eigenlijk niets bijzonders bij geleerd. De leerdoelen zijn bij mij niet gehaald. Je moest ook een presentatie houden over je onderwerp. Mijn groep heeft ervoor gekozen om een Prezi presentatie te maken. Dat was erg leuk en ik ga het zeker vaker gebruiken. Cijfer: 8 Module 15: Informatie in Beelden en Signalen Module 15 slaat terug op het vak medische beeldverwerking in het eerste jaar. Het is lange en pittige module met veel programmeren. Er wordt vaak door de docent verteld dat je de basiskennis moet weten, terwijl dat al twee jaar geleden was. Ik vond dit een zware module waarbij vaak niet de link met de gezondheidszorg zag. Vooral in de programmeer opdrachten en het practicum over beeldbemonstering. Ik was toen, naar mijn idee, meer met elektronica en techniek bezig dan met medische informatiekunde. De bijbehorende studiemateriaal heb ik niet veel gebruikt. Het tentamen bestond uit vragen van de sheets. Het tentamen was behoorlijk lang, elk onderwerp werd gevraagd. In een tentamen wordt getoetst of je de studiestof kent met vragen over een greep van de onderwerpen. En niet over alle onderwerpen een vraag stellen, dat is geen toetsing. De colleges gingen erg snel en hadden veel diepgang. Het ging voor mij te diep. De docent houdt geen rekening met zijn studenten en neemt aan dat het al die andere jaren ook gewoon gelukt is. Ik heb deze module zeker niet als positief ervaren. Ik zou aanraden de colleges aan te passen, op onderwerpen en practica te snijden en het tentamen minder uitgebreid te maken. Cijfer: 7 10

11 Module Discipline Gebonden Keuze: Medische Kennistechnologie Het jaar 2010 begon met een discipline gebonden vak. Er kon gekozen worden tussen Medische kennistechnologie (MKT) of Bioinformatica. Ik heb gekozen voor MKT omdat het een vak leek dat dichter bij medische informatiekunde staat dan bioinformatica. Tijdens de inleidende colleges kwam naar voren dat bioinformatica een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onderzoek en misschien MIK gaat veroveren. Ook leek bioinformatica heel erg op biomedische wetenschappen en ging het meer in op processen die zich in het lichaam afspelen. MKT is een vervolg op module 13 Artificiële Intelligentie. Dit is een erg boeiend vak waarbij je erg over de toekomst nadenkt. Hoe zal de technologie dan zijn? De module begon met een aantal korte inleidende colleges over de drie onderwerpen. Daarna volgt er een discussie bijkomst aan de hand van literatuur dat iedereen heeft gelezen. Deze bijeenkomsten waren erg lastig. Niet iedereen had even veel inzet en deed actief mee. Ook de artikelen waren niet even makkelijk. Daarnaast had je nog je project lopen over een onderwerp. En dat allemaal in een maand. Het was voor mij een erg drukke en stressvolle periode. Het kwam allemaal neer op het goed plannen en organiseren van je taken. Het project was erg zwaar, volgens mij de zwaarste van allemaal. Ik en mijn projectgenoten hebben er naar mijn mening veel tijd en moeite ingestopt in vergelijking met de andere groepen. Misschien wel te veel. We hebben alle dagen vol gemaakt en een aantal tegenslagen gehad. Gelukkig waren we wel gelijk begonnen nadat de opdracht was uigegeven, anders hadden we het niet gered. Uiteindelijk hadden we wel een mooi cijfer en heb ik veel eruit geleerd. Zoals dat het consistent en compatible maken van je data nogal lastig kan zijn en dat Bayesiaanse netwerken mij niet zo liggen. Cijfer: 8 Module Vrije Keuze Voor mijn vrije keuze ben ik op het internet naar verschillende universiteiten gegaan om uit te zoeken wat voor keuzevakken zij aanbieden. Ik heb er voor gekozen om een niet mik gerelateerde vak te volgen, omdat ik vind dat ik daarvoor al de opleiding doe en de keuze vrij is om me ergens anders op te richten. Even geen AMC. Ik heb dan ook twee vakken aan de universiteit van Leiden gevolgd. Het zijn vakken van elk 5 EC waard. 11

12 In de afgelopen jaren ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in mijn geloof, afkomst en wie ik ben. Daarnaast wilde ik graag weten wat er op wetenschappelijk niveau onderwezen kan worden over iets niet-wetenschappelijks als geloof. Ik had enorm veel zin in de lessen aan de universiteit van Leiden. Het is een andere omgeving en andere manier van onderwijs. Ik was voor het eerst in een echt faculteitsgebouw. Een keer wat anders dan elke dag het ziekenhuis. Ik was erg benieuwd naar de lesstof. Inleiding Hindoeïsme De colleges Hindoeïsme waren erg interessant. Het verbaasde mij dat er behoorlijk veel Nederlanders in de collegezaal zaten. Ik heb een andere kant van het geloof gezien. Een kant waarvan ik niet wist dat het in zo een grote mate aanwezig is. Ik had meer diepgang in bepaalde onderwerpen verwacht, zoals over de goden. Ik denk dat ik de basis wel snap en daar is wel veel aandacht aan besteed. Elk college werd afgesloten met een kwartier aan videomateriaal, zoals van zang, dans of rituelen. Het was jammer dat de video s het niet altijd deden. Maar je kon ze natuurlijk thuis wel terugkijken. Het eindcijfer bestaat voor 40% uit een tussentijdse toets en de rest uit het schriftelijk tentamen aan het eind van de cursus. Ik vond het vreemd we de tussentijdse toets meekregen om de volgende les weer in te leveren. Je zou denken dat je dan alles in het boek kan opzoeken, maar dat was niet het geval. De docent heeft slimme vragen gesteld, waarvoor je bij de colleges aanwezig moet zijn om de vraag te kunnen beantwoorden. Cijfer: 8,7 Inleiding Indische wijsbegeerte (Filosofie van India) Indische wijsbegeerte gaat over filosofische stromingen uit India. Voornamelijk Hindoeïstische, Boeddhistische en Jainistische tradities. We hebben colleges over diverse levensvragen gehad, zoals wat is mijn doel op aarde? Er waren weinig studenten aanwezig voor deze cursus. We kregen geen les door middel van presentaties maar gewoon ouderwets met een krijtbord. De docent vertelt over een onderwerp terwijl de studenten hard meepennen. Er werden veel opsommingen gegeven, deze werden dan op het bord geschreven. Bijvoorbeeld de 6 manieren om tot kennis te komen volgens de hindoeïstische tradities. Ik zou het beter vinden wanneer deze opsommingen en belangrijke onderwerpen 12

13 een presentatie stonden, want we kregen ook te maken met het Sanskriet. En op het tentamen werd streng beoordeeld op juist spelling- en tekengebruik. Ook kan je de sheets nog een keer terug kijken en heb je een lijndraad voor het leren. Ik heb veel aan de lessen gehad. Ik weet nu wie ik ben, waar ik vandaan kom en wat ik moet doen. Cijfer: 7,1 Module 16: Tussen Zorgproces en Beleid Deze module staat meer aan de management kant van de gezondheidszorg. Het was een erg boeiende module, waar ik veel heb geleerd over het Nederlandse gezondheidszorgsysteem en het verzekeringsstelsel. De lessen waren altijd goed verzorgd, de docent legt goed en duidelijk uit. Hij heeft oog voor de student en vraagt ook regelmatig of we het snappen. Dit vind ik fijn, want bij sommige docenten is het niet altijd prettig om wat te vragen. Er zijn best veel colleges ingeroosterd, maar het was goed om eindelijk een gestructureerd rooster te zien. Elke week heeft een thema en de hele week gaat dus over 1 onderwerp. Het enige verbeterpunt voor deze module zou zijn dat de colleges niet elke keer met een vraag beginnen en dat de docent die niet aan ons stelt terwijl hij de stof nog moet uitleggen om de vraag te kunnen beantwoorden. Cijfer: Module 17: Strategisch Informatiemanagement En dan de laatste module van het jaar. Eindelijk daar was het! Ik had me heel erg op deze module verheugd omdat er een internationale samenwerking in zit. Ik vind dat de module op een ongunstige positie staat. Veels te laat in het jaar. Na module 16 had ik het wel gehad maar dan kwam er nog een zware module aan die ook nog eens te kort is. Ik had 4 weken om een afdeling in kaart te brengen, verslag te schrijven en een 3LGM-model te maken. Tijdens het project kwam ik regelmatig in tijdnood. Veel lange dagen in het computerlokaal gezeten. Achteraf vind ik het best knap om in zo een korte tijd zoveel gedaan te hebben. In Braunschweig bleek dat het AMC alles veel beter, nauwkeuriger en met meer diepgang heeft gedaan. Onze medestudenten van de Universiteit van Braunschweig wisten niet eens dat je een dataset aan een database kon koppelen. Het harde werken werd wel beloond. Het was 13

14 heel gezellig in Duitsland. Er mogen in het MIK curriculum meer internationale samenwerkingen komen. De docent heeft ons goed begeleid en regelmatig gewaarschuwd over de tijdsdruk. In deze module waren er ook casussen die elke week besproken werden. Ik begrijp niet waarom deze casussen nodig zijn. De vragen waren niet altijd duidelijk, er was geen goede verdeling van casussen over studenten, en we hadden er niet eens tijd voor. Ik zie er geen toegevoegde waarde in. Cijfer: 6,5 Het is jammer dat er heel weinig aandacht is besteed aan Engelstalig les, ofwel de academische vaardigheden. Ik had graag willen oefenen met Engelstalig les krijgen en presentatie geven. Daarnaast meer opdrachten in het Engels om een internationaal en breed profiel te krijgen aangezien de master Medical Informatics volledig Engelstalig is. 14

15 Academische vaardigheden Als ik terug kijk op drie jaren academisch onderwijs aan het UvA-AMC zie ik een leuke, leerzame tijd. Toen ik begon aan de studie moest ik heel erg wennen aan het academisch onderwijs. Op mijn middelbare school heb ik nooit aan de hand van presentaties les gehad en ook nooit presentaties gegeven. Ik vond het er erg professioneel uitzien, maar ondertussen ben ik het al gewend. Niet altijd waren alle presentaties van de docenten even goed en bruikbaar. Toen heb ik ook voor het eerst een presentatie gegeven. Mijn verbeterpunten waren minder snel en harder praten, duidelijk articuleren, publiek aankijken en letten op mijn lichaamshouding want dat spreekt ook. Ondertussen heb ik al vele presentatie gegeven, waarbij het elke keer weer beter ging. Zelfs in het Engels kwam ik er goed van af. Ik ben echt heel dankbaar voor de lessen presentatietechnieken en het vele oefenen. Nu in de praktijk heb ik er namelijk veel aan. In het contact met andere pas ik de technieken automatisch toe. Ook let ik nu meer op de snelheid van mijn praten en vooral bij een sollicitatie gesprek is lichaamstaal van groot belang. Maar dat is nog niet alles. Ik heb nu minder angst en spanning bij het spreken voor een groot publiek en ik weet mezelf te presenteren. Dit is vooral noodzakelijk bij toneelopvoeringen dat ik regelmatig doe. Je moet hoorbaar zijn en contact hebben met je publiek en vooral durven. Ook heb ik geleerd te debatteren en te discussiëren. Dit vind ik nog wel lastig. Door de vele projecten en stages die je tijdens deze opleiding doe, ontkom je niet aan het samenwerken met andere. Dit is een kunst op zich. Je past je luistertechnieken toe, als je het oneens ben met elkaar ga je in een kleine discussie om de andere van jouw standpunt te overtuigen. En je leert sociale vaardigheden. Het is dus een leerzame samenwerking op alle gebieden. Vooral in deze opleiding is samenwerken heel belangrijk. Bij bijna alle projecten, stages, kleine opdrachten, practica ect. wordt er samengewerkt. Ik vind het te veel. Je bouwt geen zelfstandigheid op, je bent niet bewust van je kwaliteiten, je voelt de druk en veelheid van de opdracht niet doordat je het deelt. En in mijn ervaring zijn er ook studenten die zo enorm meeliften met de vaardigheden van een ander en op deze manier de vakken elke keer net halen. Dit moet echt worden aangepakt. In de master is er een groot afstudeerstage dat je alleen moet doen. Ik heb nog geen 15

16 ervaring om zo een project alleen te doen, en dan is het gelijk een belangrijk project. Ik had liever in de bachelor meer vrijheid willen krijgen om fouten te maken, want als het in de master fout gaat haal je gelijk je opleiding niet. Een ander academische vaardigheid dat ik heb geleerd is het schrijven van papers en verslagen. Er moet namelijk gelet worden op de zinsconstructie, indeling, opbouw, leesbaarheid, bronvermelding ect. Het geven van commentaar op andere is ook van belang. Het gaat er hierbij om dat er eerst een compliment wordt gegeven en daarna een aantal verbeterpunten. Dit gebruik ik ook in de praktijk en het komt goed over. 16

17 Wat nu? Nu ik de Bachelor Medische Informatiekunde bijna in handen heb, moet ik beginnen met nadenken over mijn toekomst. Wat wil ik ga doen? Als eerst wil ik door gaan met de master Medical Informatics, daarin hoop ik een buitenlandse afstudeerstage te krijgen. Dat lijkt me niet alleen heel leuk, maar ook een hele ervaring en een goed punt voor mijn CV. Na module 16 te hebben gevolgd, twijfel ik of de master Zorgmanagement wat voor mij is. Ik weet ook niet of het nuttig is om twee masters te doen. Maar de managementkant van de zorg spreekt mij wel aan. Ik wil later dan ook in het ziekenhuis werken, danwel in een management functie, of in een medical informatics functie. Ik wil in ieder geval niet de consultancy in, bij een ICT-bedrijf werken of een eigen bedrijf beginnen. Ik wil het liefst eindigen in het buitenland, een tropisch land waar het leven niet gehaast en stressvol is. Waar ze mijn kennis en expertise goed kunnen gebruiken. 17

52 responses in 260 results

52 responses in 260 results Van: Secretariaat Vrouw&Zorg Onderwerp: Evaluatie CTG Scholingsdag --3 Datum: 3 februari 4 9:5:45 GMT+: EVALUATIE CTG scholingsdag -3 No data to display. Huidige functie 5 responses

Nadere informatie

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1)

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Studiewijzer Bachelor Informatica Vak: Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Coördinator: J. Lagerberg Docenten: R. Poss en J. Lagerberg Studielast: 6 EC Studiegidsnummer:

Nadere informatie

COMPETENTIE- ONTWIKKELPLAN. Tim Veerman. Klas: IG_203 Studentnummer: Periode: Loopbaanadviseur: Alexander Mulder

COMPETENTIE- ONTWIKKELPLAN. Tim Veerman. Klas: IG_203 Studentnummer: Periode: Loopbaanadviseur: Alexander Mulder COMPETENTIE- ONTWIKKELPLAN Tim Veerman Klas: IG_203 Studentnummer: 500676694 Periode: 2015-2016 Loopbaanadviseur: Alexander Mulder Inhoudsopgave Visie op Studie en beroep... 2 Studievoortgang... 3 SWOT

Nadere informatie

Keuzeverslag. Mijn keuze is ITM. Studentnaam : Shanilla Nazier Studentnummer : 500676665

Keuzeverslag. Mijn keuze is ITM. Studentnaam : Shanilla Nazier Studentnummer : 500676665 Keuzeverslag Mijn keuze is ITM Studentnaam : Shanilla Nazier Studentnummer : 500676665 Klas : IP110 Emailadres : Naziers001@hva.nl Datum : 18/10/2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 2 3 Wie ben ik... 3

Nadere informatie

Eindscriptie Bachelor

Eindscriptie Bachelor Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam Eindscriptie Bachelor Medische Informatiekunde Naam: Mark de Groot Collegekaartnummer: 0455253 Versie: 1.0 E-mailadres: martinus.degroot@student.uva.nl

Nadere informatie

14. Wat zijn volgens jou positieve (leuke, boeiende, leerzame) aspecten van deze cursus?

14. Wat zijn volgens jou positieve (leuke, boeiende, leerzame) aspecten van deze cursus? Ik geef deze cursus het volgende rapportcijfer: 1. Ik vind de inhoud van de cursus interessant. 2. Mijn voorkennis voor deze cursus is toereikend. 3. Ik weet wat ik aan het einde van deze cursus moet kennen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management]

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management] Keuzeverslag Mijn keuze is [IT Management] Studentnaam : Onno van Gijssel Studentnummer : 500664958 Klas : IP110 Emailadres : onno.van.gijssel@hva.nl Datum : 01-11-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

EL vragenlijst Introductie Elektronica en Elektrotechniek ( ) + practicum ( ) december 2010 Aantal ECTS: 6,5 + 2

EL vragenlijst Introductie Elektronica en Elektrotechniek ( ) + practicum ( ) december 2010 Aantal ECTS: 6,5 + 2 EL vragenlijst Introductie Elektronica en Elektrotechniek (191211580) + practicum (191211600) december 2010 ECTS: 6,5 + 2 1. Hoeveel tijd heb je in totaal aan het vak IEEE besteed, exclusief het practicum?

Nadere informatie

Portfolio Miguel Agterberg

Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Student: Miguel Agterberg Studenten nummer: 12109886 Datum: 3-6-2013 Klas en practicumgroep: 2P2R.a Voorwoord In dit portfolio zal ik bijhouden wat

Nadere informatie

Project Interactieve multimedia

Project Interactieve multimedia Project Interactieve multimedia Jerney van Schagen Inleiding: Het eerste idee van het project bij mij was dat het een vrij breed project zou worden, maar in een van de eerste colleges kwam ik er al gauw

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Interview Han van der Maas

Interview Han van der Maas Interview Han van der Maas Voor mij is programmeren een essentiële tool, zoals hamer en spijkers voor een timmerman 272 Interview Hoe ben je zelf geïnteresseerd geraakt in programmeren? Pas op de universiteit,

Nadere informatie

Cursusevaluatie Onderwijsinstituut voor Informatica en Informatiekunde format versie 2 april 2006

Cursusevaluatie Onderwijsinstituut voor Informatica en Informatiekunde format versie 2 april 2006 Cursusevaluatie Onderwijsinstituut voor Informatica en Informatiekunde format versie 2 april 2006 Basisgegevens naam van de cursus cursuscode academisch jaar, semester (herfst/lente) docenten Design of

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Informatica. VWO 5 en 6 HAVO 4 en 5

Informatica. VWO 5 en 6 HAVO 4 en 5 Informatica VWO 5 en 6 HAVO 4 en 5 informatiekunde - informatica Onderbouw: Word Excel Bovenbouw: Nieuw vak Inhoud komt straks Powerpoint E-mail Internet Studielast Havo HAVO 4 3 lesuren per week HAVO

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

Zelfmanagement en Communicatie practicum

Zelfmanagement en Communicatie practicum Zelfmanagement en Communicatie practicum Heleen Bulthuis 10-1-16 Jenna Hardin GI1B ZMC practicum opdracht 1: Wat is je motivatie voor deze opleiding? Na mijn afgeronde MBO 4 opleiding voor Styling en Design

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

ID 343 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) Pedagogische Wetenschappen.

ID 343 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) Pedagogische Wetenschappen. ID 33 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Pedagogische Wetenschappen optie: Land (bestemming) Aan welke universiteit/onderwijsinstelling

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

Voorbereiding assessment

Voorbereiding assessment Voorbereiding assessment 1. Zelfportret gemaakt door malou... 1 2. Samenvatting... 3 3. Zelfportret door een docent... 5 4. Zelfportret door Slc er... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Aanvullende

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Eindhoven heeft in het eerste jaar een aantal gemeenschappelijke vakken voor alle eerstejaarsstudenten van de universiteit.

Eindhoven heeft in het eerste jaar een aantal gemeenschappelijke vakken voor alle eerstejaarsstudenten van de universiteit. Naam opleiding: Technische Informatica Toelating Is de studie moeilijk? De studie vraagt veel tijd van je. Het is van belang vanaf het begin hard te werken en gemiddeld circa 40 uur per week aan je studie

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

Introductie tot de cursus

Introductie tot de cursus Inhoud introductietalen en ontleders Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Evaluatierapport Module Ontwerpen van een Werktuig (201500165)

Evaluatierapport Module Ontwerpen van een Werktuig (201500165) 2015 2016 Evaluatierapport Module Ontwerpen van een Werktuig (201500165) 201500165 ir. W.de Kogel-Polak De evaluatiecommissie heeft verschillende moduleonderdelen van Module Ontwerpen van een Werktuig

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 STAGEVERSLAG 3 (WEEK 10 T/M 14) Student: Jolien Vrolijk, 10022090 College jaar: 2012-2013 Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 Lokatie: Technological Educational Institute of Crete in Sitia (TEI) Jaar:

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Studieplan Naam Nr. Klas Datum

Studieplan Naam Nr. Klas Datum Studieplan Jaar 2 Naam Jeffrey van der Lingen Nr. 500724549 Klas IS205 Datum 19/11/2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Waar kom ik vandaan?... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Mijn situatie... 4 1.3 Mijn vooropleiding...

Nadere informatie

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft.

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft. Naam opleiding: Technische Wiskunde Toelating Is de studie moeilijk? De studie vraagt veel tijd van je. Het is van belang vanaf het begin hard te werken en gemiddeld circa 40 uur per week aan je studie

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een driejarige bachelor opleiding waarbij het spanningsveld tussen

Nadere informatie

Notulen nabespreking blok 2.4 27 juni 2013

Notulen nabespreking blok 2.4 27 juni 2013 Notulen nabespreking blok 2.4 27 juni 2013 Voorzitter: Eddy Wierenga Notulist: Manouk Bos Aanwezigen: Kees de Jong (coördinator), Marja Boermeester (coördinator), Kristien Tytgat (docent), Nick van de

Nadere informatie

Reflectieverslag Zonnepomp

Reflectieverslag Zonnepomp Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. mei 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin

Nadere informatie

Slidecasts: opnametechnieken en toepassingen in de Blended en Flipped classroom

Slidecasts: opnametechnieken en toepassingen in de Blended en Flipped classroom Slidecasts: opnametechnieken en toepassingen in de Blended en Flipped classroom KnowVU bijeenkomst Feb 2016 Dr. Maikel Wijtmans Division of Medicinal Chemistry, Dept. of Chemistry & Pharmaceutical Sciences,

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN. Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN. Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie Inhoud Inleiding... 3 Leerroute... 4 Toelatingseisen... 5 Inschrijving...

Nadere informatie

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Naam student: Roos Wiggelendam Klas: 2A2 Studentnummer: 500634829 Docent: D. Kronenburg Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Datum: 14/06/2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Casus Blz. 4 Leerdoelen

Nadere informatie

Beroepsrol Behandelaar

Beroepsrol Behandelaar Beroepsrol Behandelaar Het behandelplan is het centrale beroepsproduct van de voedingskundige/diëtist als behandelaar. Het is geen enkelvoudig product, maar eerder een leidraad aan de hand waarvan andere

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

SWOT. Werkblad 1 Sterke punten. 1.Omgevingsgericht heid

SWOT. Werkblad 1 Sterke punten. 1.Omgevingsgericht heid SWOT Werkblad 1 Sterke punten Sterke punten 1.Omgevingsgericht heid 2. Vermogen tot groei en vernieuwing Voorbeelden Ik ben echt iemand die midden in de maatschappij staat. Ik heb veel interesses binnen

Nadere informatie

De arts-onderzoekers van morgen

De arts-onderzoekers van morgen Erasmus MC De arts-onderzoekers van morgen Junior Med School 2017 2018 De artsonderzoekers van morgen Junior Med School 2017 2018 Het programma Dit programma loopt parallel aan VWO-5 en -6 en bestaat uit

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

Portfolio Miguel Agterberg

Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Student: Miguel Agterberg Studenten nummer: 12109886 Datum: 3-6-2013 Klas en practicumgroep: 2P2R.a Voorwoord In dit portfolio zal ik bijhouden wat

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Evaluatieverslag Parwo-scholing 2012-2013

Evaluatieverslag Parwo-scholing 2012-2013 Evaluatieverslag Parwo-scholing 2012-2013 module aantal deelnemers aantal ingeleverde evaluatieverslagen Het totaaloordeel over de module. Door de deelnemer uitgedrukt in een rapportcijfer: 1 2 3 4 5 6

Nadere informatie

THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION

THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Roy van de Vathorst (2556746) Thomas Gruben (2554243) Informatie, Multimedia en Management Project Interactive Multimedia

Nadere informatie

Zelfmanagement. & Communicatie. Verslag Practica Docenten: Heleen Bulthuis Wendelien Koop Victor ter Horst G&I 1-B

Zelfmanagement. & Communicatie. Verslag Practica Docenten: Heleen Bulthuis Wendelien Koop Victor ter Horst G&I 1-B Zelfmanagement 10-1-2016 Verslag Practica Docenten: Heleen Bulthuis Wendelien Koop Victor ter Horst G&I 1-B Inhoudsopgave: Opdracht 1: Motivaties Pagina 2 Opdracht 2: Het Leerteam Pagina 2 Opdracht 3:

Nadere informatie

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04 Opleidingsplan Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL- referentie D04 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie 0.1 20-09- 2009 Eerste opzet voor het document.

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Verspreid onder informatiekunde bachelorstudenten, Mei 2010 31 respondenten Alle data is te vinden in het volgende bestand: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0ahd6mpsqz7q1dhhur3zwauvztjzrt0dyvudvaupadve

Nadere informatie

Modulewijzer InfPbs00DT

Modulewijzer InfPbs00DT Modulewijzer InfPbs00DT W. Oele 0 juli 008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom wiskunde? 3. Efficiëntie van computerprogramma s............... 3. 3D-engines en vectoranalyse................... 3.3 Bewijsvoering

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidingsplan

Persoonlijk Opleidingsplan Persoonlijk Opleidingsplan Florian de Groot 25 juni 2008 0777825 Versie 0.1 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Beschrijving eindniveau en beroepsbeeld... 4 1.1 Terugblik op het eerste schooljaar...

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Tekstboek 7 2.2 Voorkennis 8 2.3 Leerdoelen 8 2.4 Opbouw van de cursus 9 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Praktische zaken INFOB3SO

Praktische zaken INFOB3SO Praktische zaken INFOB3SO Department of Information and Computing Sciences, Universiteit Utrecht November 7, 2014 Welkom bij INFOB3SO Ofwel: Systeemontwikkeling: Methoden en Management Vervolg op MSO,

Nadere informatie

Portfolio Miguel Agterberg

Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Student: Miguel Agterberg Studenten nummer: 12109886 Datum: 3-6-2013 Klas en practicumgroep: 2P2R.a Voorwoord In dit portfolio zal ik bijhouden wat

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - CURRICULUM OVERZICHT EN JAARINDELING

ARTIKEL 1 - CURRICULUM OVERZICHT EN JAARINDELING ARTIKEL 1 - CURRICULUM OVERZICHT EN JAARINDELING De opleiding is zo veel mogelijk georganiseerd conform de uniforme 3TU (TU Eindhoven, Universiteit Twente en TU Delft) jaarindeling in samenspraak met de

Nadere informatie

nee een studentenresidentie

nee een studentenresidentie ID 229 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Pedagogische Wetenschappen optie: Onderwijs- en Opleidingskunde Land (bestemming) Nederland

Nadere informatie

Een gedetailleerde beschrijving van de cursus volgt in de loop van 2010.

Een gedetailleerde beschrijving van de cursus volgt in de loop van 2010. Basisinformatie Nederlandse titel vak [kadertitel, ieder jaar ander onderwerp] Tibetaans Boeddhisme Engelse titel vak [kadertitel, ieder jaar ander onderwerp] Tibetan Buddhism Academisch jaar: 2010-11

Nadere informatie

ID 214 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) Schoolpsychologie

ID 214 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) Schoolpsychologie ID 1 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Psychologie optie: Schoolpsychologie Land (bestemming) Nederland Aan welke universiteit/onderwijsinstelling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

Modulewijzer tirprog03, programmeren in Java 3

Modulewijzer tirprog03, programmeren in Java 3 Modulewijzer tirprog03, programmeren in Java 3 W. Oele 5 mei 2008 1 Inhoudsopgave 1 Inhoud van deze module 3 2 Leermiddelen 3 3 Theorie en practicum 4 4 Toetsing 4 5 Studiehouding 4 6 Planning 5 2 1 Inhoud

Nadere informatie

Vierdejaars en de kennisbasistoets zwakke rekenaars in pabo 4

Vierdejaars en de kennisbasistoets zwakke rekenaars in pabo 4 Vierdejaars en de kennisbasistoets zwakke rekenaars in pabo 4 Gerard Boersma, HAN Pabo (Ronald Keijzer, Hogeschool ipabo) Overzicht Inleiding Onderzoeksvraag Methode Bevindingen Vragen en discussie Inleiding

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

Stageschool SG Groenewald te Stein Studentnummer: 211506. 1 Praktijkopdracht 77: Computergebruik... 2. 1.1 Inleiding:... 2. 1.2 De ICT-les...

Stageschool SG Groenewald te Stein Studentnummer: 211506. 1 Praktijkopdracht 77: Computergebruik... 2. 1.1 Inleiding:... 2. 1.2 De ICT-les... Verslag Afstudeerstage Inhoudsopgave 1 Praktijkopdracht 77: Computergebruik.... 2 1.1 Inleiding:... 2 1.2 De ICT-les.... 3 1.3 Conclusie... 5 i 1 Praktijkopdracht 77: Computergebruik. 1.1 Inleiding: ICT

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Algemene Informatie. id 481 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus

Algemene Informatie. id 481 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus Algemene Informatie id 481 Ik ben student in : Leuven Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok (hoofdinschrijving) Master eerste studiefase opleiding Master of Science in de psychologie afstudeerrichting:

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie