Eindscriptie. Bachelor Medische Informatiekunde Suraja Padarath juli 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindscriptie. Bachelor Medische Informatiekunde 2007-2010. Suraja Padarath 5745039 6 juli 2010"

Transcriptie

1 Eindscriptie Bachelor Medische Informatiekunde Suraja Padarath juli 2010

2 Inhoud Inleiding... 3 Beschouwing van modules... 4 Academische vaardigheden Wat nu?

3 Inleiding Om de titel Bachelor of Sciences te halen moet er onder andere een eindscriptie worden geschreven. In de meeste universitaire opleidingen wordt er dan onderzoek gedaan waarna de resultaten worden beschreven en bediscussieerd in de eindscriptie. Voor de Medische Informatiekunde geldt dit niet. Er wordt terug gekeken op de drie jaren academisch onderwijs. Deze worden beschreven en bediscussieerd. Ook laat je resultaten zien. In een zekere zin is het dus toch een onderzoek dat je doet naar je eigen vaardigheden die je hebt geleerd in die drie jaar. Waarom heb ik eigenlijk voor Medische Informatiekunde gekozen? Daarvoor verwijs ik naar mijn digitaal portfolio onder het kopje Motivatie & CV 1. In deze eindscriptie kijk ik terug op de verschillende modules uit elk jaar. Ik beschrijf hoe ik deze ervaren heb, wat de sterke en zwakke punten zijn en hoe de kennis en vaardigheden kan toepassen in de praktijk. 1 3

4 Beschouwing van modules Voor de inhoudelijke beschrijving en studiemateriaal van elke module verwijs is naar mijn digitaal portfolio 2. Jaar 1 Module 1: Inleiding Kliniek De eerste module van het jaar voor mij. Ik had geen verwachtingen ervan. Ik had het gevoel, nu wordt het serieus. Achteraf leek de module een beetje op de biologie lessen als op de middelbare school. Dat vond ik het leuke aan de module, vooral door de diepgang in de medische wereld en de anatomie practica's die heel interessant waren. Verder vond ik dat er in deze module veel hoorcolleges zijn in verhouding tot het aantal werkcolleges. Er was een goede begeleiding en er werd optimaal gebruik gemaakt van blackboard, doordat er een interactief COO over bepaalde onderwerpen aanwezig was. De module bestaat uit verschillende vakken en ik vind dat het overzicht een beetje verstrooid raakt doordat het rooster geen verdeling had voor de vakken. Zo kreeg je anatomie, maar ook celbiologie. En in het rooster stond dat niet duidelijk genoeg aangegeven en was een deelvak van 3 colleges over 4 weken verdeeld. Dit kan in een week gegeven worden. Cijfer: 8,5 Module 2: Inleiding Zorginformatie Deze module is erg interessant omdat het elementen bevat van mijn toekomstige werkveld. De module was, in verhouding tot het aantal studiepunten dat ervoor kon worden gehaald, erg zwaar. Ik heb er veel tijd ingestoken. Ik kwam voor het eerst in aanraking met informatieverwerking. We gebruikten het boek Strategic Information Management in Hospitals van Haux en Winter. Een erg goed en duidelijk lesboek. Er wordt in deze module een begin gemaakt aan de academische vaardigheden. Het presenteren, gebruik van een medische bibliotheek, feedback geven en ontvangen. Dit is 2 4

5 vooral in het begin moeilijk. Ik moest er erg aan wennen om voor een groep mensen te staan. Cijfer: 9 Module 3: Inleiding Informatica Voor programmeren stonden veel practica gepland en ongeveer iedere 2 weken moest er een programma worden ingeleverd. Logica leek aan het begin zeer ingewikkeld te zijn, maar na een aantal colleges gehad te hebben bleek dit aardig mee te vallen en ook dit onderdeel was goed te halen door bonusregelingen. Wiskunde was in mijn ogen het zwaarste onderdeel van de module. De wiskunde is een uitbereiding van de middelbare school stof. Ik vond wiskunde moeilijk omdat er niet genoeg oefenopgave zijn, en omdat ik weinig tijd had vanwege een tentamen van module Inleiding Kliniek, en tussendoor ook de toetsen van Inleiding zorginformatie. Ook vind ik dat de tussentoets en het voorbeeld tentamen van wiskunde niet erg overeenkwamen met het tentamen dat we kregen. Verder is het wiskunde boek dat gebruikt wordt in deze module Wiskundige Methoden Toegepast van J. Grasman niet duidelijk en compleet. Er ontbreken antwoorden en er staan te weinig oefenopgave in. Ik vind het jammer dat we weinig oefenopgave hadden en maar 40 minuten voor het tentamen. We hebben gebruik kunnen maken van bonusregelingen, waaronder tussentoeten en Matlab practica om een hoger slagingspercentage te krijgen. Toch heb ik voor wiskunde een herkansing moeten maken. Het onderdeel Overzicht Informatica was interessant maar toch heel abstract. Ik had niet het gevoel dat dit iets met medische informatiekunde te maken had. Je moet erg abstract denken. Cijfer: 7,5 Module 4: Het Geneeskundig Proces Deze module bevat al de eerste stage van de studie en is meer medisch getint. Naar mijn gevoel had ik nog te weinig voorkennis om stage te gaan lopen, maar achteraf bleek dat er vrij weinig kennis bij kan kijken. Er moest naderhand gepresenteerd worden over de stage en tevens een verslag over worden geschreven. Verder moest er een elektronische T-casus worden gemaakt en moest er een paper worden geschreven over een onderwerp. Ik vond dit de leukste module uit het eerste jaar, voornamelijk door de stage en de link die in deze 5

6 module wordt gelegd tussen MIK en geneeskunde en natuurlijk de praktijk. Voor de T-casus waren we in groepen van 4 verdeeld. Dat vind ik nogal veel studenten in een groep. Ik had liever met drie studenten samengewerkt. Er was goede begeleiding voor dit onderdeel, want het was niet altijd makkelijk. Bijvoorbeeld bij het begrijpen van de software. Ook zijn er colleges over uiteenlopende onderwerpen. Ik had graag meer structuur in het rooster gezien hiervoor. Cijfer: 8 Module 5: Datastructuren en Algoritmen De module 5 Datastructuren en algoritmen vind ik een zware module, vooral omdat dit vak aan het einde van het eerste jaar is en gelijktijdig met de laatste module 6 Regelmechanisme loopt. De practica in het onderdeel datastructuren waren niet simpel, maar er was goede begeleiding. Bij elk werkcollege diende je je uitwerkingen in te leveren voor eventuele bonuspunten. De wiskunde in deze module was nieuwe stof. De wiskunde uit module 3 was gedeeltelijk stof van de middelbare school en uitbreiding daarvan. Er waren weinig oefenopgave en het boek levert ook niet veel. We kregen tussendoor wel bijspijkercursussen over de wiskunde stof uit de middelbare school. Hier kon je vrijwillig naar toe gaan. In deze stoomcursus werd de stof herhaald die je als basis moet gebruiken voor de gehele wiskunde van het eerste jaar. Ik heb ervoor gekozen om hier wel naar toe te gaan. Het heeft me wel geholpen om de basisprincipes van het wiskunde beter onder de knie te krijgen en daarmee ook de wiskunde van module 5 te begrijpen. De wiskunde uit deze module ging over de Grafentheorie, Differentiaal vergelijkingen, Lineaire algebra en matrix rekeningen, Complexe getallen. We hebben een groot aantal lessen over de differentiaal vergelijkingen en de lineaire algebra en matrix rekeningen gehad. Net als bij module 3 hadden we ook dit keer bonusopdrachten en matlab-practica. Deze nieuwe stof ging mij makkelijker af dan de wiskunde van module 3. Cijfer: 8,5 6

7 Module 6: Regelmechanismen Ik vind het een leuke module vooral door de onderwijsvorm. Ik heb veel geleerd hierdoor omdat het accent op de academische vaardigheden ligt waarbij medische thema's als vehikel werden gebruikt. Deze module werd ingeroosterd voor 1 keer per week, waarbij dus elke week 4 en soms 5 presentaties van een half uur werden gegeven. Ik heb veel geleerd over presenteren, samenwerken en plannen. Maak ik vind dat het een te lange module is, want er wordt niet heel diep ingegaan op medische aspecten maar meer gekeken naar je vaardigheden. Het was ook niet altijd duidelijk op wat er beoordeeld wordt. De ene keer zei de docent dat hij meer diepgang verwacht, de andere keer zei de docent, dat er prima gepresenteerd is. Terwijl ik vond dat er totaal geen diepgang in zat, zei hij er niets over. Ik vind dat deze module best in 2 maanden net zo effectief gegeven kan worden. Cijfer: 8 Jaar 2 Voor sommige vakken uit het tweede jaar wordt basiskennis uit het eerste jaar verwacht. Het overgrote deel zijn nieuwe vakken. Er lopen geen modules gelijktijdig in tegenstelling tot het eerste jaar. Het geeft meer stress wanneer je meerdere vakken tegelijk volgt dan wanneer je je volledig kan concentreren op een vak. Toch is het tweede jaar vrij pittig, er moeten namelijk regelmatig opdrachten worden ingeleverd daarnaast zijn ook de verplichte practica erg tijdrovend. Aan het einde van het jaar staat een grote stage en project. Hier kan je zelf je studielast en tijdsindeling bepalen. Dit brengt zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Voor mij was dit heel leerrijk, want ik heb geleerd hoe ik moet plannen. Naar mijn mening is de opbouw van het tweede jaar niet in orde. Er bevinden zich twee stage in het jaar waarbij over het algemeen dezelfde doelen worden gesteld. Op een daarvan vindt aansluitend een project plaats. In vind dat deze stages samengevoegd moeten worden tot een grote stage waarbij niet alleen wordt geobserveerd naar problemen en informatiestromen in kaart worden gebracht, maar ook meer praktijk ervaring wordt opgedaan. Het mag een actieve stage worden waar een werksituatie kan worden ingepland. Wellicht simpele taken als data-invoer, baliemedewerker bij polikliniek, langere meeloopdagen bij verpleegkundige of in andere zorginstellingen opdrachten doen zou 7

8 kunnen helpen om de stage meer invulling te geven. Ik vind het jammer dat ik dit niet heb kunnen doen en hierdoor ervaring mis. Module 7: Databases en Computernetwerken De practica vond ik erg leuk om te doen en ook heel nuttig. Ik heb er wel veel tijd aan besteed want het was niet makkelijk. De colleges van het onderdeel netwerken waren erg abstract en onoverzichtelijk, er werd namelijk veel verteld en er zat naar mijn mening niet veel structuur in de verschillende colleges. Het was heel erg gericht op technisch gebied waarbij ik het gevoel had dat dit bij MIK niet met deze diepgang van toepassing is. Maar het onderdeel databases was prima verzorgd. Dankzij de vele taakgroepen waarbij je de theorie in opdrachten toepast, vond ik dit onderdeel het leukst. Ook de colleges waren erg leuk omdat de lerares met veel passie en begrip voor de student les gaf. Cijfer: 9 Module 8: Klinische Epidemiologie en Biostatistiek De module zet voort op verschillende onderdelen uit het eerste jaar. Bepaalde onderwerpen hebben we al gehad of zijn erg belangrijk dat ze herhaalt zijn. Het was best moeilijk om de verschillende testen uit elkaar te houden. De colleges waren duidelijk en het rooster was goed ingedeeld. Bij een aantal testen kwam wiskunde naar voren. Deze module is natuurlijk heel belangrijk. Het statistisch onderzoeken van iets komt op academisch niveau zeker aan bod. Het heeft me dan ook een goede basis gegeven voor onderzoek. Cijfer: 7 Module 9: Ziekteprocessen Een vrij korte module met een stage. Veel interessante colleges over medische onderwerpen als gynaecologie, kanker en virologie. De stage was erg leuk en leerzaam. Bij een stage speelt tijdsdruk altijd een rol, omdat artsen weinig tijd hebben en je wel je opdracht binnen 4 weken af moet hebben. Daarom is het de kunst om goed te plannen, de taken te verdelen en afspraken te maken met je groep. Cijfer: 7 8

9 Module 10: Registratie en Classificatie Module 10 ging over medische registraties zoals de NICE, en terminologiesystemen als ICD. Verschillende facetten kwamen naar voren. Dit is een andere kant van de medische informatiekunde waar ik mogelijk terecht kan komen. Er zijn veel colleges gegeven maar de studielast viel mee. De practica helpen bij het begrijpen en toepassen van de stof. Ik vind dit een leuk onderwerp en zie mijzelf later misschien bij een medische registratie werken. Cijfer: 8 Module IS: Software Engineering Stage/Theorie/Project Het software engineering project is zeer uitdagend omdat er echt van je wordt verwacht een goed idee ofwel product te leveren. Daarnaast leer je het meest van praktijk ervaring en dit kwam het sterkst naar voren in het project. Je leert een volledig proces van conceptplan tot ontwikkeling. Ook is dit traject zeer academisch ingericht met verschillende werkgroepopdrachten en beoordelingsmomenten. Het was erg leuk om te doen. Ook leer je feedback te geven op andere en hoe je feedback moet opvangen. Cijfer theorie: 8 Cijfer project: 7 Cijfer stage: 7 Jaar 3 Module 13: Artificiële Intelligentie Bij artificiële intelligentie denk ik aan robots die denken en doen als mensen. De link die ik dan maak met de gezondheidszorg is een robot die een moeilijke operatie uitvoert. Ik denk dat hier echt de toekomst ligt en vind het erg leuk om erover te leren. Het begint met heel basaal denken om problemen op te lossen. Zoals het onderdeel Zoeken en Machine Learning. Ik heb een nieuwe programmeertaal Prolog geleerd, waar je op een andere manier moet denken om te programmeren. Ik zag vaak niet het nut van sommige practica in, maar vond het wel leuk om te doen. Het is niet een zware module, en de uren zijn goed ingedeeld. Ik ben niet in moeilijkheden gekomen met module 14 dat gelijktijdig loopt. De onderdelen Expertsystemen en Zoeken werden door de docent op een aparte manier 9

10 gegeven. Het leek alsof ik terug op de basisschool was en de meester mij strafwerk gaf omdat ik me huiswerk niet heb gemaakt. Het is academisch onderwijs, je ben zelf verantwoordelijk voor het maken van je opdrachten en halen van goede resultaten. Dit was niet altijd duidelijk bij hem. Cijfer: 8 Module 14: Zenuwstelsel Dit is een module waarbij we alleen een paper en een stroomdiagram moesten maken. Het was niet erg nuttig maar gelukkig was module 13 niet al te zwaar om dit te doen. We hebben geen colleges gehad, het is meer zelfstandig werken. Ik heb er eigenlijk niets bijzonders bij geleerd. De leerdoelen zijn bij mij niet gehaald. Je moest ook een presentatie houden over je onderwerp. Mijn groep heeft ervoor gekozen om een Prezi presentatie te maken. Dat was erg leuk en ik ga het zeker vaker gebruiken. Cijfer: 8 Module 15: Informatie in Beelden en Signalen Module 15 slaat terug op het vak medische beeldverwerking in het eerste jaar. Het is lange en pittige module met veel programmeren. Er wordt vaak door de docent verteld dat je de basiskennis moet weten, terwijl dat al twee jaar geleden was. Ik vond dit een zware module waarbij vaak niet de link met de gezondheidszorg zag. Vooral in de programmeer opdrachten en het practicum over beeldbemonstering. Ik was toen, naar mijn idee, meer met elektronica en techniek bezig dan met medische informatiekunde. De bijbehorende studiemateriaal heb ik niet veel gebruikt. Het tentamen bestond uit vragen van de sheets. Het tentamen was behoorlijk lang, elk onderwerp werd gevraagd. In een tentamen wordt getoetst of je de studiestof kent met vragen over een greep van de onderwerpen. En niet over alle onderwerpen een vraag stellen, dat is geen toetsing. De colleges gingen erg snel en hadden veel diepgang. Het ging voor mij te diep. De docent houdt geen rekening met zijn studenten en neemt aan dat het al die andere jaren ook gewoon gelukt is. Ik heb deze module zeker niet als positief ervaren. Ik zou aanraden de colleges aan te passen, op onderwerpen en practica te snijden en het tentamen minder uitgebreid te maken. Cijfer: 7 10

11 Module Discipline Gebonden Keuze: Medische Kennistechnologie Het jaar 2010 begon met een discipline gebonden vak. Er kon gekozen worden tussen Medische kennistechnologie (MKT) of Bioinformatica. Ik heb gekozen voor MKT omdat het een vak leek dat dichter bij medische informatiekunde staat dan bioinformatica. Tijdens de inleidende colleges kwam naar voren dat bioinformatica een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onderzoek en misschien MIK gaat veroveren. Ook leek bioinformatica heel erg op biomedische wetenschappen en ging het meer in op processen die zich in het lichaam afspelen. MKT is een vervolg op module 13 Artificiële Intelligentie. Dit is een erg boeiend vak waarbij je erg over de toekomst nadenkt. Hoe zal de technologie dan zijn? De module begon met een aantal korte inleidende colleges over de drie onderwerpen. Daarna volgt er een discussie bijkomst aan de hand van literatuur dat iedereen heeft gelezen. Deze bijeenkomsten waren erg lastig. Niet iedereen had even veel inzet en deed actief mee. Ook de artikelen waren niet even makkelijk. Daarnaast had je nog je project lopen over een onderwerp. En dat allemaal in een maand. Het was voor mij een erg drukke en stressvolle periode. Het kwam allemaal neer op het goed plannen en organiseren van je taken. Het project was erg zwaar, volgens mij de zwaarste van allemaal. Ik en mijn projectgenoten hebben er naar mijn mening veel tijd en moeite ingestopt in vergelijking met de andere groepen. Misschien wel te veel. We hebben alle dagen vol gemaakt en een aantal tegenslagen gehad. Gelukkig waren we wel gelijk begonnen nadat de opdracht was uigegeven, anders hadden we het niet gered. Uiteindelijk hadden we wel een mooi cijfer en heb ik veel eruit geleerd. Zoals dat het consistent en compatible maken van je data nogal lastig kan zijn en dat Bayesiaanse netwerken mij niet zo liggen. Cijfer: 8 Module Vrije Keuze Voor mijn vrije keuze ben ik op het internet naar verschillende universiteiten gegaan om uit te zoeken wat voor keuzevakken zij aanbieden. Ik heb er voor gekozen om een niet mik gerelateerde vak te volgen, omdat ik vind dat ik daarvoor al de opleiding doe en de keuze vrij is om me ergens anders op te richten. Even geen AMC. Ik heb dan ook twee vakken aan de universiteit van Leiden gevolgd. Het zijn vakken van elk 5 EC waard. 11

12 In de afgelopen jaren ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in mijn geloof, afkomst en wie ik ben. Daarnaast wilde ik graag weten wat er op wetenschappelijk niveau onderwezen kan worden over iets niet-wetenschappelijks als geloof. Ik had enorm veel zin in de lessen aan de universiteit van Leiden. Het is een andere omgeving en andere manier van onderwijs. Ik was voor het eerst in een echt faculteitsgebouw. Een keer wat anders dan elke dag het ziekenhuis. Ik was erg benieuwd naar de lesstof. Inleiding Hindoeïsme De colleges Hindoeïsme waren erg interessant. Het verbaasde mij dat er behoorlijk veel Nederlanders in de collegezaal zaten. Ik heb een andere kant van het geloof gezien. Een kant waarvan ik niet wist dat het in zo een grote mate aanwezig is. Ik had meer diepgang in bepaalde onderwerpen verwacht, zoals over de goden. Ik denk dat ik de basis wel snap en daar is wel veel aandacht aan besteed. Elk college werd afgesloten met een kwartier aan videomateriaal, zoals van zang, dans of rituelen. Het was jammer dat de video s het niet altijd deden. Maar je kon ze natuurlijk thuis wel terugkijken. Het eindcijfer bestaat voor 40% uit een tussentijdse toets en de rest uit het schriftelijk tentamen aan het eind van de cursus. Ik vond het vreemd we de tussentijdse toets meekregen om de volgende les weer in te leveren. Je zou denken dat je dan alles in het boek kan opzoeken, maar dat was niet het geval. De docent heeft slimme vragen gesteld, waarvoor je bij de colleges aanwezig moet zijn om de vraag te kunnen beantwoorden. Cijfer: 8,7 Inleiding Indische wijsbegeerte (Filosofie van India) Indische wijsbegeerte gaat over filosofische stromingen uit India. Voornamelijk Hindoeïstische, Boeddhistische en Jainistische tradities. We hebben colleges over diverse levensvragen gehad, zoals wat is mijn doel op aarde? Er waren weinig studenten aanwezig voor deze cursus. We kregen geen les door middel van presentaties maar gewoon ouderwets met een krijtbord. De docent vertelt over een onderwerp terwijl de studenten hard meepennen. Er werden veel opsommingen gegeven, deze werden dan op het bord geschreven. Bijvoorbeeld de 6 manieren om tot kennis te komen volgens de hindoeïstische tradities. Ik zou het beter vinden wanneer deze opsommingen en belangrijke onderwerpen 12

13 een presentatie stonden, want we kregen ook te maken met het Sanskriet. En op het tentamen werd streng beoordeeld op juist spelling- en tekengebruik. Ook kan je de sheets nog een keer terug kijken en heb je een lijndraad voor het leren. Ik heb veel aan de lessen gehad. Ik weet nu wie ik ben, waar ik vandaan kom en wat ik moet doen. Cijfer: 7,1 Module 16: Tussen Zorgproces en Beleid Deze module staat meer aan de management kant van de gezondheidszorg. Het was een erg boeiende module, waar ik veel heb geleerd over het Nederlandse gezondheidszorgsysteem en het verzekeringsstelsel. De lessen waren altijd goed verzorgd, de docent legt goed en duidelijk uit. Hij heeft oog voor de student en vraagt ook regelmatig of we het snappen. Dit vind ik fijn, want bij sommige docenten is het niet altijd prettig om wat te vragen. Er zijn best veel colleges ingeroosterd, maar het was goed om eindelijk een gestructureerd rooster te zien. Elke week heeft een thema en de hele week gaat dus over 1 onderwerp. Het enige verbeterpunt voor deze module zou zijn dat de colleges niet elke keer met een vraag beginnen en dat de docent die niet aan ons stelt terwijl hij de stof nog moet uitleggen om de vraag te kunnen beantwoorden. Cijfer: Module 17: Strategisch Informatiemanagement En dan de laatste module van het jaar. Eindelijk daar was het! Ik had me heel erg op deze module verheugd omdat er een internationale samenwerking in zit. Ik vind dat de module op een ongunstige positie staat. Veels te laat in het jaar. Na module 16 had ik het wel gehad maar dan kwam er nog een zware module aan die ook nog eens te kort is. Ik had 4 weken om een afdeling in kaart te brengen, verslag te schrijven en een 3LGM-model te maken. Tijdens het project kwam ik regelmatig in tijdnood. Veel lange dagen in het computerlokaal gezeten. Achteraf vind ik het best knap om in zo een korte tijd zoveel gedaan te hebben. In Braunschweig bleek dat het AMC alles veel beter, nauwkeuriger en met meer diepgang heeft gedaan. Onze medestudenten van de Universiteit van Braunschweig wisten niet eens dat je een dataset aan een database kon koppelen. Het harde werken werd wel beloond. Het was 13

14 heel gezellig in Duitsland. Er mogen in het MIK curriculum meer internationale samenwerkingen komen. De docent heeft ons goed begeleid en regelmatig gewaarschuwd over de tijdsdruk. In deze module waren er ook casussen die elke week besproken werden. Ik begrijp niet waarom deze casussen nodig zijn. De vragen waren niet altijd duidelijk, er was geen goede verdeling van casussen over studenten, en we hadden er niet eens tijd voor. Ik zie er geen toegevoegde waarde in. Cijfer: 6,5 Het is jammer dat er heel weinig aandacht is besteed aan Engelstalig les, ofwel de academische vaardigheden. Ik had graag willen oefenen met Engelstalig les krijgen en presentatie geven. Daarnaast meer opdrachten in het Engels om een internationaal en breed profiel te krijgen aangezien de master Medical Informatics volledig Engelstalig is. 14

15 Academische vaardigheden Als ik terug kijk op drie jaren academisch onderwijs aan het UvA-AMC zie ik een leuke, leerzame tijd. Toen ik begon aan de studie moest ik heel erg wennen aan het academisch onderwijs. Op mijn middelbare school heb ik nooit aan de hand van presentaties les gehad en ook nooit presentaties gegeven. Ik vond het er erg professioneel uitzien, maar ondertussen ben ik het al gewend. Niet altijd waren alle presentaties van de docenten even goed en bruikbaar. Toen heb ik ook voor het eerst een presentatie gegeven. Mijn verbeterpunten waren minder snel en harder praten, duidelijk articuleren, publiek aankijken en letten op mijn lichaamshouding want dat spreekt ook. Ondertussen heb ik al vele presentatie gegeven, waarbij het elke keer weer beter ging. Zelfs in het Engels kwam ik er goed van af. Ik ben echt heel dankbaar voor de lessen presentatietechnieken en het vele oefenen. Nu in de praktijk heb ik er namelijk veel aan. In het contact met andere pas ik de technieken automatisch toe. Ook let ik nu meer op de snelheid van mijn praten en vooral bij een sollicitatie gesprek is lichaamstaal van groot belang. Maar dat is nog niet alles. Ik heb nu minder angst en spanning bij het spreken voor een groot publiek en ik weet mezelf te presenteren. Dit is vooral noodzakelijk bij toneelopvoeringen dat ik regelmatig doe. Je moet hoorbaar zijn en contact hebben met je publiek en vooral durven. Ook heb ik geleerd te debatteren en te discussiëren. Dit vind ik nog wel lastig. Door de vele projecten en stages die je tijdens deze opleiding doe, ontkom je niet aan het samenwerken met andere. Dit is een kunst op zich. Je past je luistertechnieken toe, als je het oneens ben met elkaar ga je in een kleine discussie om de andere van jouw standpunt te overtuigen. En je leert sociale vaardigheden. Het is dus een leerzame samenwerking op alle gebieden. Vooral in deze opleiding is samenwerken heel belangrijk. Bij bijna alle projecten, stages, kleine opdrachten, practica ect. wordt er samengewerkt. Ik vind het te veel. Je bouwt geen zelfstandigheid op, je bent niet bewust van je kwaliteiten, je voelt de druk en veelheid van de opdracht niet doordat je het deelt. En in mijn ervaring zijn er ook studenten die zo enorm meeliften met de vaardigheden van een ander en op deze manier de vakken elke keer net halen. Dit moet echt worden aangepakt. In de master is er een groot afstudeerstage dat je alleen moet doen. Ik heb nog geen 15

16 ervaring om zo een project alleen te doen, en dan is het gelijk een belangrijk project. Ik had liever in de bachelor meer vrijheid willen krijgen om fouten te maken, want als het in de master fout gaat haal je gelijk je opleiding niet. Een ander academische vaardigheid dat ik heb geleerd is het schrijven van papers en verslagen. Er moet namelijk gelet worden op de zinsconstructie, indeling, opbouw, leesbaarheid, bronvermelding ect. Het geven van commentaar op andere is ook van belang. Het gaat er hierbij om dat er eerst een compliment wordt gegeven en daarna een aantal verbeterpunten. Dit gebruik ik ook in de praktijk en het komt goed over. 16

17 Wat nu? Nu ik de Bachelor Medische Informatiekunde bijna in handen heb, moet ik beginnen met nadenken over mijn toekomst. Wat wil ik ga doen? Als eerst wil ik door gaan met de master Medical Informatics, daarin hoop ik een buitenlandse afstudeerstage te krijgen. Dat lijkt me niet alleen heel leuk, maar ook een hele ervaring en een goed punt voor mijn CV. Na module 16 te hebben gevolgd, twijfel ik of de master Zorgmanagement wat voor mij is. Ik weet ook niet of het nuttig is om twee masters te doen. Maar de managementkant van de zorg spreekt mij wel aan. Ik wil later dan ook in het ziekenhuis werken, danwel in een management functie, of in een medical informatics functie. Ik wil in ieder geval niet de consultancy in, bij een ICT-bedrijf werken of een eigen bedrijf beginnen. Ik wil het liefst eindigen in het buitenland, een tropisch land waar het leven niet gehaast en stressvol is. Waar ze mijn kennis en expertise goed kunnen gebruiken. 17

Life Science and Technology. Editie: Februari 2013. S.V. LIFE presenteert: Minor Gids

Life Science and Technology. Editie: Februari 2013. S.V. LIFE presenteert: Minor Gids Life Science and Technology Editie: Februari 2013 S.V. LIFE presenteert: Minor Gids Beste LST student, De keuze voor je major Life Science & Technology lijkt misschien nog maar net geleden, maar nu sta

Nadere informatie

Minor Gids 15 Minor Gids 2015 S.V. LIFE Minor Gids 2015 S.V. LIFE

Minor Gids 15 Minor Gids 2015 S.V. LIFE Minor Gids 2015 S.V. LIFE Minor Gids 15 2 Colofon Deze gids is een uitgave van S.V. LIFE Ontwerp Rik Brouwer Dit is een interactieve gids wanneer deze bekeken wordt in Acrobat Reader. De paginanummers in de inhoudsopgave linken

Nadere informatie

Life Science and Technology. Editie 2014. S.V. LIFE presenteert. Minor Gids. Minor-gids LIFE Science & Technology

Life Science and Technology. Editie 2014. S.V. LIFE presenteert. Minor Gids. Minor-gids LIFE Science & Technology Life Science and Technology Editie 2014 S.V. LIFE presenteert Minor Gids Colofon Dit boekje is een uitgave van S.V. LIFE Druk: Ontwerp: 1e druk, maart 2014, te Delft Arthur Dobbe & Jonna Bouwknegt S.V.

Nadere informatie

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 2. UTRECHT, Augustus 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 2. UTRECHT, Augustus 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids Periode 2 UTRECHT, Augustus 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Voordat je begint met lezen.. De alternatieve gids is

Nadere informatie

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 3. UTRECHT, November 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 3. UTRECHT, November 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids Periode 3 UTRECHT, November 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Voordat je begint met lezen.. De alternatieve gids is

Nadere informatie

2.4 Een selectie uit mijn overige reflectieverslagen en individuele verantwoordingen Pagina 21

2.4 Een selectie uit mijn overige reflectieverslagen en individuele verantwoordingen Pagina 21 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 4 Hoofdstuk 1: Over mij Pagina 5 1.1 Korte biografie Pagina 6 Hoofdstuk 2: Het propedeusejaar Pagina 11 2.1 Studieverloop tijdens het propedeusejaar Pagina 12 2.1.1 Blok

Nadere informatie

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 2. UTRECHT, AUGUSTUS 2014 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 2. UTRECHT, AUGUSTUS 2014 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids Periode 2 UTRECHT, AUGUSTUS 2014 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging 1 Voordat je begint met lezen De alternatieve studiegids

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

Aanvullende Studieplanner Sociologie. Versie I Collegejaar 2015/2016

Aanvullende Studieplanner Sociologie. Versie I Collegejaar 2015/2016 Aanvullende Studieplanner Sociologie Versie I Collegejaar 2015/2016 Beste student, Voor je ligt de allereerste versie van de Aanvullende Studieplanner (ASP). Je vindt hierin een hoop informatie over majorgebonden

Nadere informatie

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 3. UTRECHT, November 2013 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 3. UTRECHT, November 2013 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids Periode 3 UTRECHT, November 2013 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging 1 Voordat je begint met lezen De alternatieve studiegids

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

Leren Reflecteren. 1. Wat is reflectie? Kariene Mittendorff 1

Leren Reflecteren. 1. Wat is reflectie? Kariene Mittendorff 1 Verwijzing: Mittendorff, K. (2014). Leren Reflecteren. In: F. Meijers, M. Kuijpers, K. Mittendorff & G. Wijers (Red.). Het onzekere voor het zekere. Kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen. Antwerpen/

Nadere informatie

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 2. UTRECHT, September 2013 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 2. UTRECHT, September 2013 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids Periode 2 UTRECHT, September 2013 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Voordat je begint met lezen.. De alternatieve studiegids

Nadere informatie

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 4. UTRECHT, Februari 2015 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 4. UTRECHT, Februari 2015 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids Periode 4 UTRECHT, Februari 2015 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging 1 Voordat je begint met lezen De alternatieve studiegids

Nadere informatie

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

Eind stageverslag. Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013

Eind stageverslag. Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 Eind stageverslag Student: Jolien Vrolijk, 10022090 College jaar: 2012-2013 Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 Stageplek: Technological Educational Institute of Crete (TEI) Lokatie: Sitia, Kreta

Nadere informatie

Rapportage. Forumdiscussie naar de beleving van de vakken Taal en Rekenen binnen het MBO, vanuit het perspectief van studenten

Rapportage. Forumdiscussie naar de beleving van de vakken Taal en Rekenen binnen het MBO, vanuit het perspectief van studenten Rapportage Forumdiscussie naar de beleving van de vakken Taal en Rekenen binnen het MBO, vanuit het perspectief van studenten In opdracht van: ThiemeMeulenhoff (TM Taal) maart 2012 Het auteursrecht van

Nadere informatie

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 1. UTRECHT, Juni 2013 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 1. UTRECHT, Juni 2013 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids Periode 1 UTRECHT, Juni 2013 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Voordat je begint met lezen.. De alternatieve studiegids is

Nadere informatie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie onderwijs dat werkt Inhoud Voorwoord 5 Praktijk. Hoezo? 6 De praktijk aan het woord 9 Zes casussen

Nadere informatie

Panelgesprekken semester 1 2011/2012 ASW

Panelgesprekken semester 1 2011/2012 ASW Panelgesprekken semester 1 2011/2012 ASW Hierbij de resultaten van de panelgesprekken, georganiseerd door de studentfractie van de OC en de educatie-commissie van Pegasus op dinsdag 24 januari 2012. Eerste

Nadere informatie

Eerstejaars studenten over

Eerstejaars studenten over Aansluiting VWO WO, TU-Eindhoven, - 0 - Eerstejaars studenten over VWO WO Aansluiting VWO WO, TU-Eindhoven, - 1 - Eerstejaars studenten over VWO WO Een inventarisatie van meningen van eerstejaarsstudenten

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Eindverslag stage Naam: Nathalie Kombolitis Studentnummer: 10070478 Klas: VD-4D2 Docentbegeleider: Anke van Hazendonk Praktijkbegeleider: Leoni den Engelsman Stageplaats: Stichting MalnuCare Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Excellentie en de leeromgeving

Excellentie en de leeromgeving Excellentie en de leeromgeving Wat kan een school doen om het beste uit haar getalenteerde leerlingen te halen? Suzanne Vrancken, Msc. & drs. Sanne Tromp Met dank aan: de JCU leerlingen van Jaarklassen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) Shanilla Nazier II102 500676665 14 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Curriculum Vitae... 3 3. Zelfportret... 6 4. SWOT-analyse... 7 5. Kernkwaliteiten... 9 5.1

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 4. UTRECHT, Januari 2013 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 4. UTRECHT, Januari 2013 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids Periode 4 UTRECHT, Januari 2013 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Voordat je begint met lezen.. De alternatieve studiegids

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie