UVA INFORMATIE- BEHOEFTE De behoeften van UvA-studenten als het gaat om de informatievoorziening rondom studiegerelateerde informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UVA INFORMATIE- BEHOEFTE De behoeften van UvA-studenten als het gaat om de informatievoorziening rondom studiegerelateerde informatie"

Transcriptie

1 UVA INFORMATIE- BEHOEFTE De behoeften van UvA-studenten als het gaat om de informatievoorziening rondom studiegerelateerde informatie AMSTERDAM, 19 NOVEMBER 2014

2 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING, DOEL EN ONDERZOEKSOPZET 03 OVER HET RAPPORT 04 HOOFDCONCLUSIE EN ONZE VISIE HOOFDCONCLUSIE EN SUBCONCLUSIES 06 ONZE VISIE 07 REFERENTIEKADER REFERENTIEKADER 10 SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN 11 BIJLAGEN ONDERZOEKSVERANTWOORDING RESPONDENTENLIJST TOPIC LIST

3 3 AANLEIDING, DOEL EN ONDERZOEKSOPZET OVER HET ONDERZOEK Aanleiding Voor het programma Verbetering Interne Communicatie (VIC) wil de Universiteit van Amsterdam (hierna: UvA) een goed overzicht hebben van de kennis, het gebruik en de waardering van de communicatiemiddelen en kanalen voor studenten. Daartoe is in de zomer van 2014 een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit kwantitatieve onderzoek zijn voor de UvA aanleiding geweest om een verdiepingsslag te maken. Zij wil meer inzicht in het waarom achter antwoorden uit het kwantitatieve onderzoek. De UvA wil vooral meer inzicht in de informatiebehoefte van UvA-studenten en achterhalen op welke manier deze informatie ontsloten moet worden. Doel De resultaten van het kwalitatieve onderzoek moet de UvA handvatten bieden om de interne communicatie UvA-breed te optimaliseren en beter op de behoeften van de studenten te laten aansluiten. Onderzoeksopzet Voor dit onderzoek zijn kwalitatieve groepsdiscussies met bachelor- en masterstudenten gevoerd. In de bijlagen is de volledige onderzoeksopzet te vinden. Het is belangrijk rekening te houden met de indicatieve aard van kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek legt de nadruk op welke aspecten van belang zijn en niet op de cijfermatige verdeling van die aspecten.

4 4 OVER HET RAPPORT OVER HET RAPPORT We hebben dit rapport geschreven op basis van het principe van Pyramid thinking. Dat wil zeggen dat we starten met de hoofdconclusie uit het onderzoek die direct antwoord geeft op de hoofdvraag: Op welke wijze kan de UvA haar communicatie beter laten aansluiten op de informatiebehoeften van de studenten? De hoofdconclusie onderbouwen we vervolgens met een aantal subconclusies waarin we ingaan op de informatiebehoefte van de studenten. Elke subconclusie onderbouwen we in een apart hoofdstuk met de resultaten uit het onderzoek. Op deze wijze zijn we in staat om snel tot de kern van de resultaten te komen en een helder en toegankelijk rapport op te leveren. In het hoofdstuk Onze Visie plaatsen we de resultaten van het onderzoek in een breder kader en geven we aanbevelingen. In het referentiekader geven we een beknopte achtergrondschets van de respondenten. Hoofdconclusie Onze Visie Referentiekader Subconclusies en resultaten Bijlagen Leeswijzer In de rapportage noemen wij de respondenten die hebben meegedaan aan het onderzoek studenten.

5 5 HOOFDCONCLUSIE EN ONZE VISIE

6 6 HOOFDCONCLUSIE HOOFDCONCLUSIE EN SUBCONCLUSIES De UvA-student ervaart het overgrote deel van de huidige informatievoorziening van de UvA als versnipperd en chaotisch Het vinden van de juiste informatie kost studenten veel moeite Een interface tussen informatiebronnen ontbreekt Informatie is via mobiele devices nog onvoldoende toegankelijk Studenten missen begeleiding in het informatieaanbod 1a. Men heeft het idee dat alles aanwezig is, maar weet niet waar 2a. Sommige processen zijn studentonvriendelijk 3a. Belangrijke programma s laden niet of traag op mobiele devices 4a. Men moet zelf een weg zien te vinden in de informatie 1b. De zoekfuncties op de websites van de UvA voldoen niet 2b. De informatie op de websites komt niet altijd overeen 3b. Studenten vinden mobiele toegang een vanzelfsprekendheid 4b. Studenten ervaren ook offline weinig begeleiding 2c. Social media niet geschikt om essentiële informatie te ontsluiten 3c. Een UvA-app zou voorzien in een behoefte 4c. als communicatiekanaal speelt het meest in op behoefte aan begeleiding 2d. Men ziet mogelijkheden voor Blackboard als centrale informatiebron

7 7 ONZE VISIE ONZE VISIE Een geïntegreerd informatiesysteem In onze ogen heeft de UvA-student behoefte aan een geïntegreerd informatiesysteem, waarbinnen zij toegang heeft tot alle studiegerelateerde informatie met een single sign on (een keer inloggen waarna automatische toegang wordt verschaft tot verschillende informatie). Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen, dat men de huidige informatievoorziening als zeer versnipperd en chaotisch ervaart. Er zijn veel verschillende plekken waar verschillende, dezelfde of met elkaar samenhangende informatie wordt aangeboden dat ze door de bomen het bos niet zien. Het geïntegreerde informatiesysteem moet ook mobiel toegankelijk zijn. Aandachtspunten bij een geïntegreerd systeem Studenten hebben behoefte aan begeleiding bij de verschillende huidige informatiesystemen. Wanneer UvA een geïntegreerd systeem gaat aanbieden, dan verdient het de aanbeveling om het systeem zo intuïtief mogelijk voor studenten te maken. Bij een goede doorvoering van het intuïtieve aspect heeft dit tot gevolg dat studenten geen handleiding nodig hebben om het systeem te gebruiken. Wij adviseren om de eerstejaars studenten in ieder geval een boomstructuur aan te bieden die hen wegwijs maakt in de informatievoorziening. Geef studenten in het geïntegreerde systeem mogelijkheden om persoonlijke keuzes te maken, bijvoorbeeld in een profielpagina. Hier kunnen studenten aangeven welke informatie zij getoond willen hebben, welke meldingen zij willen zien, et cetera. als communicatiemiddel blijven inzetten naast een geïntegreerd systeem. wordt door veel studenten zeer gewaardeerd, het wordt niet als spam ervaren. zorgt voor persoonlijk en direct contact tussen docenten en studenten, wat een geïntegreerd systeem niet kan overnemen.

8 8 ONZE VISIE ONZE VISIE Practice what you preach Studenten worden door de UvA strak aan deadlines gehouden als het gaat om inschrijven voor vakken en buitenlandstages en andere belangrijke momenten tijdens hun studie. Wanneer studenten niet voor de deadline iets inleveren, betekent dit uitsluiting van deelname. Dit heeft soms grote gevolgen voor het verloop van een studie. Voor sommige aanmeldingen is men afhankelijk van een handtekening of een goedkeuring van de adviseur. Zorg dat deze adviseurs op belangrijke momenten beter bereikbaar zijn voor studenten, zodat enige vertraging de UvA niet verwijtbaar is. Het is moeilijk studenten aan regels te houden wanneer er intern soepel met deze regels wordt omgegaan.

9 9 REFERENTIEKADER

10 10 REFERENTIEKADER REFERENTIEKADER Studenten hebben vaak gekozen om aan de UvA te gaan studeren vanwege de sfeer en de locatie(s) van de faculteiten, omdat familieleden ook aan de UvA studeren of hebben gestudeerd of omdat dit een logische doorstroommogelijkheid vanuit de HvA is. Het alternatief, de VU, spreekt minder aan vanwege de sfeer, de minder centrale ligging, de beperkte keuzevrijheid of de christelijke inslag. De studenten in dit onderzoek zijn zeer positief over de kwaliteit van het onderwijs en de docenten van de UvA. Opvallend is dat zowel de bachelor- als de masterstudenten op een schoolse manier spreken over de UvA. Zij hebben het over naar school gaan wanneer ze naar de universiteit gaan en spreken over leraren en huiswerk. De behoeft om aan de hand genomen te worden als het gaat om de informatievoorziening binnen de UvA sluit aan bij deze schoolse manier van studeren. Men waardeert het als men persoonlijke reminders per mail krijgt over het aflopen van deadlines. Daarnaast zoeken ook veel studenten persoonlijk advies bij een studieadviseur of de onderwijsbalie.

11 11 SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN De UvA-student ervaart het overgrote deel van de huidige informatievoorziening van de UvA als versnipperd en chaotisch Het vinden van de juiste informatie kost studenten veel moeite Een interface tussen informatiebronnen ontbreekt Informatie is via mobiele devices nog onvoldoende toegankelijk Studenten missen begeleiding in het informatieaanbod 1a. Men heeft het idee dat alles aanwezig is, maar weet niet waar 2a. Sommige processen zijn studentonvriendelijk 3a. Belangrijke programma s laden niet of traag op mobiele devices 4a. Men moet zelf een weg zien te vinden in de informatie 1b. De zoekfuncties op de websites van de UvA voldoen niet 2b. De informatie op de websites komt niet altijd overeen 3b. Studenten vinden mobiele toegang een vanzelfsprekendheid 4b. Studenten ervaren ook offline weinig begeleiding 2c. Social media niet geschikt om essentiële informatie te ontsluiten 3c. Een UvA-app zou voorzien in een behoefte 4c. als communicatiekanaal speelt het meest in op behoefte aan begeleiding 2d. Men ziet mogelijkheden voor Blackboard als centrale informatiebron

12 12 SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN 1A. MEN HEEFT HET IDEE DAT ALLES AANWEZIG IS, MAAR WEET NIET WAAR De informatie uit de systemen krijgen is de moeilijkheid De studenten hebben de indruk dat het informatieaanbod waaruit zij kunnen putten compleet is. Men neemt aan dat alles wel ergens staat en dat men er links- of rechtsom wel terechtkomt: Alle informatie is wel ergens beschikbaar. Meestal vind ik het wel. Ik mis wel eens dingen maar dan heb ik het niet gezien. Wel werkt het verwarrend voor studenten dat men verschillende bronnen moet raadplegen om te achterhalen waar de informatie staat: Soms staat er in de studiegids welke boeken je moet kopen, soms in de studiehandleiding. Heel irritant. Een kritisch geluid komt van enkele studenten die aangeven dat UvA selectief is in de informatie die zij aanbiedt: Wil je extra vakken volgen? Wil je bij een andere faculteit of universiteit vakken volgen? Dat wil de UvA niet, dus er is geen informatie over te vinden. De nieuwsbrief wordt gewaardeerd en gelezen Verschillende studenten zeggen een nieuwsbrief per te ontvangen van de UvA of de faculteit. Deze nieuwsbrief bevat vaak informatie over de opleiding, interessante lezingen en informatie over buitenlandmanifestaties. Studenten vinden deze informatie nice-to-know en vinden het prettig een dergelijke nieuwsbrief te ontvangen. De studenten zeggen de nieuwsbrief te scannen op voor hen interessante informatie. Studenten die geen nieuwsbrief ontvangen, geven aan behoefte te hebben aan een nieuwsbrief en aan informatie over onder andere buitenlandmanifestaties.

13 13 SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN 1B. DE ZOEKFUNCTIES OP DE WEBSITES VAN DE UVA VOLDOEN NIET Zoekfuncties geven niet altijd de juiste informatie De studenten hebben geen goede ervaringen met de zoekfuncties van de websites van de UvA. Het exacte zoekwoord moet worden ingevoerd om een juiste match te krijgen. Wanneer er een spelfout in het zoekwoord wordt gemaakt of men voert een deel van het zoekwoord in, geeft de zoekmachine geen match. Of men krijgt een irrelevante match. Door deze ervaringen maken studenten weinig tot geen gebruik van de zoekfuncties op de websites: De zoekfunctie van alle UvA websites is echt vreselijk. De meeste UvA websites hebben een zoekbalk bovenin maar dat geeft je niet wat je nodig hebt en Deze week had ik weer dat ik het via de zoekfunctie echt niet kon vinden. Deze ervaringen dragen bij aan het idee dat men veel moeite moet om de gewenste informatie te vinden. Studenten creëren workarounds om zoekfunctie niet te gebruiken Via de zoekfuncties komen studenten niet bij de informatie die ze zoeken. Daarom gebruiken zij andere manieren om op de juiste plek te komen. Zo weten veel studenten de url s van veel gebruikte informatiepagina s uit hun hoofd en typen dit in hun browser: Alles.uva.nl en dan ben je vaak waar je moet zijn. Sommige studenten maken van hun veel gebruikte websites een favorieten tabblad in hun browser zodat zij deze pagina makkelijk kunnen terugvinden. De meeste studenten gebruiken Google als zoekmachine om bij de juiste informatie terecht te komen: Het is blijkbaar heel makkelijk maar ik typ alles in Google in. Bijvoorbeeld geschiedenis UvA en dan zegt Google wel hoe die site heet en Als ik Google dan heb ik het in een keer.

14 14 SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN De UvA-student ervaart het overgrote deel van de huidige informatievoorziening van de UvA als versnipperd en chaotisch Het vinden van de juiste informatie kost studenten veel moeite Een interface tussen informatiebronnen ontbreekt Informatie is via mobiele devices nog onvoldoende toegankelijk Studenten missen begeleiding in het informatieaanbod 1a. Men heeft het idee dat alles aanwezig is, maar weet niet waar 2a. Sommige processen zijn studentonvriendelijk 3a. Belangrijke programma s laden niet of traag op mobiele devices 4a. Men moet zelf een weg zien te vinden in de informatie 1b. De zoekfuncties op de websites van de UvA voldoen niet 2b. De informatie op de websites komt niet altijd overeen 3b. Studenten vinden mobiele toegang een vanzelfsprekendheid 4b. Studenten ervaren ook offline weinig begeleiding 2c. Social media niet geschikt om essentiële informatie te ontsluiten 3c. Een UvA-app zou voorzien in een behoefte 4c. als communicatiekanaal speelt het meest in op behoefte aan begeleiding 2d. Men ziet mogelijkheden voor Blackboard als centrale informatiebron

15 15 SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN 2A. SOMMIGE PROCESSEN ZIJN STUDENTONVRIENDELIJK Inschrijven werkt omslachtig Wanneer men zich wil inschrijven voor een vak moet men eerst de studiegids raadplegen voor de vakcode, vervolgens moet men inloggen in SIS en deze code invoeren. Over dit proces zijn studenten verre van tevreden. Vooral het feit dat men twee verschillende, op zichzelf staande bronnen nodig heeft, wekt irritatie: Normaal zie je pas op Blackboard in welke werkgroep je zit. En toen moest het opeens via SIS, maar dat is weer een ander platform, het is allemaal zo verspreid bij de UvA en Bij SIS heb je nog wel eens dat als je je aanmeldt voor een vak, je dit apart voor dingen moet doen, zoals voor het tentamen, voor de werkgroep, et cetera. Erg omslachtig. Vrijwel niemand zegt zich aan te melden voor vakken middels de vakaanmeldapplicatie. SIS onoverzichtelijk Daarbij is men zeer ontevreden over de overzichtelijkheid van SIS: SIS zou makkelijk moeten zijn, maar bij ons heeft 80% er problemen mee en Waarom een winkelmandje? Ik ben toch niet aan het winkelen?? 2B. INFORMATIE OP WEBSITES KOMT NIET ALTIJD OVEREEN Bepaalde studiegerelateerde informatie wordt door de UvA op verschillende plekken en op verschillende websites aangeboden. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in de informatie, wordt deze wijziging niet altijd op alle plekken doorgevoerd. Dat heeft tot gevolg dat studenten gaan twijfelen aan de waarde van de wijziging. Welke website of welk systeem is leidend bij een wijziging? Studenten verwijzen hierbij bijvoorbeeld naar lokalen die wijzigen, voor hen is dit essentiële informatie om hun studie te kunnen volgen.

16 16 SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN 2C. SOCIAL MEDIA NIET GESCHIKT OM ESSENTIËLE INFORMATIE TE ONTSLUITEN Men gebruikt social media vrijwel niet voor studiegerelateerde informatie. Als de UvA informatie via social media aan wil bieden, moet dit als extra kanaal worden gezien en niet ter vervanging van de reguliere kanalen. Twitter is een medium dat weinig studenten gebruiken. Studenten geven aan dat wanneer informatie via Twitter wordt verspreid, veel mensen deze informatie niet tot zich krijgen. Sommige studenten noemen Facebookpagina s van hun opleiding als bron van informatie. Dit zijn initiatieven die zijn ontstaan bij de studenten zelf en worden niet gefaciliteerd door de UvA. Dit vindt men prima, maar men vindt het niet wenselijk dat UvA belangrijke informatie via social media deelt omdat men bang is het dan te missen.

17 17 SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN 2D. MEN ZIET MOGELIJKHEDEN VOOR BLACKBOARD ALS CENTRALE INFORMATIEBRON Studenten geven aan behoefte te hebben aan één centraal punt waar alle informatie voor studenten wordt ontsloten. Dit benadrukt het versnipperde karakter van de huidige informatievoorziening. Een enkele keer noemen studenten de applicatie datanose als ideaal. Dat in deze applicatie verschillende typen informatie bij elkaar worden gebracht, zoals per opleiding het rooster, de docenten, de vakken en de lokalen, ziet men als een grote toegevoegde waarde: Datanose is gebruiksvriendelijk en is gemaakt voor ons. Het is geen rompslomp. Het enige wat je nodig hebt staat op die website. Je krijgt gewoon allemaal buttons en dat zijn de buttons waar jij mee te maken hebt. En meer staat er niet want meer heb jij als student niet nodig. Het feit dat een dergelijke applicatie door een student is opgezet, benadrukt de behoefte van de studenten eens te meer. Studenten zijn over het algemeen tevreden over BlackBoard. Zij zeggen dat BlackBoard doet wat het moet doen, ook al kent de vormgeving wel enkele verbeterpunten: Het is het enige dat werkt van de UvA-systemen. Het ziet er niet uit maar het werkt wel en ik kan alle informatie goed vinden. Blackboard van de VU ziet er wel fancier uit. De studenten kijken ieder dag, soms meerdere malen per dag, op BlackBoard. Er wordt veel waarde gehecht aan de informatie die op BlackBoard wordt geplaatst door docenten. Dat niet iedere docent dezelfde werkwijze hanteert in BlackBoard, lijken studenten niet als hinderlijk te ervaren. Een eigen werkwijze van de docenten zien de studenten als vrijheid van de docenten. Studenten vinden het belangrijk dat ook minder digitaal bedreven docenten op hun eigen manier BlackBoard kunnen gebruiken. Studenten geven aan behoefte te hebben aan meer koppelingen in BlackBoard, bijvoorbeeld met het rooster, met vakaanmeldingen (SIS) en de studiegids. Alles op een plek met een goede uitleg.

18 18 SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN De UvA-student ervaart het overgrote deel van de huidige informatievoorziening van de UvA als versnipperd en chaotisch Het vinden van de juiste informatie kost studenten veel moeite Een interface tussen informatiebronnen ontbreekt Informatie is via mobiele devices nog onvoldoende toegankelijk Studenten missen begeleiding in het informatieaanbod 1a. Men heeft het idee dat alles aanwezig is, maar weet niet waar 2a. Sommige processen zijn studentonvriendelijk 3a. Belangrijke programma s laden niet of traag op mobiele devices 4a. Men moet zelf een weg zien te vinden in de informatie 1b. De zoekfuncties op de websites van de UvA voldoen niet 2b. De informatie op de websites komt niet altijd overeen 3b. Studenten vinden mobiele toegang een vanzelfsprekendheid 4b. Studenten ervaren ook offline weinig begeleiding 2c. Social media niet geschikt om essentiële informatie te ontsluiten 3c. Een UvA-app zou voorzien in een behoefte 4c. als communicatiekanaal speelt het meest in op behoefte aan begeleiding 2d. Men ziet mogelijkheden voor Blackboard als centrale informatiebron

19 19 SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN 3A. BELANGRIJKE PROGRAMMA S LADEN TRAAG OF NIET OP MOBIELE DEVICES Programma s als SIS en Blackboard laden vaak niet of zeer traag op mobiele devices. Dit ervaren de studenten als storend, omdat zij niet altijd over een computer beschikken: Blackboard is zo groot en SIS ook, die werken nauwelijks op mijn Iphone. De computerfaciliteiten op de UvA zijn wegens drukte niet altijd beschikbaar voor de studenten om toegang te krijgen tot informatie. Dit is een van de redenen waarom studenten ook op andere devices hun studiegerelateerde informatie zoeken. Sommigen nemen een eigen laptop mee naar college waarop zij kunnen inloggen op alle websites. Maar er zijn ook studenten die juist een tablet gebruiken of die gedurende de dag hun smartphone gebruiken. Belangrijke informatie die zij op BlackBoard en SIS vinden, zijn moeilijk toegankelijk omdat deze niet responsive zijn. 3B. STUDENTEN VINDEN MOBIELE TOEGANG EEN VANZELFSPREKENDHEID Studiegerelateerde informatie zoeken moet volgens studenten op elk gewenst moment mogelijk zijn, omdat studenten op verschillende momenten van de dag naar studiegerelateerde informatie op zoek gaan. De een zoekt de avond voor het college waar hij moet zijn en hoe laat, de ander zoekt op de dag zelf tijdens het reizen naar informatie: Ik zoek informatie op de fiets. Even snel het rooster checken zodat ik het lokaal weet. Of even inloggen voor mijn cijfer. Als je last minute iets wilt weten. Dat informatie over de studie ook mobiel toegankelijk is, vinden studenten niet meer dan normaal. Het hoort er in deze tijd van onbegrensde digitale mogelijkheden gewoon bij. Daarbij geven studenten aan dat de UvA hier enigszins achterloopt op andere universiteiten: Bij andere universiteiten hebben ze allemaal al apps. Het hoort er gewoon bij vind ik.

20 20 SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN 3C. EEN UVA-APP ZOU VOORZIEN IN EEN BEHOEFTE Studenten willen op ieder moment informatie over hun studie kunnen raadplegen. Men wil alle belangrijke informatie altijd bij de hand hebben. Verschillende studenten noemen in dit kader een app, waarin zij ook toegang hebben tot de zwaardere programma s zoals Blackboard en SIS. De app moet wel van toegevoegde waarde zijn: Het moet wel iets toevoegen, zoiets als student.uva.nl in een app, met al die kopjes als Blackboard, studentenmail en het rooster. Enkele studenten hebben ervaring opgedaan met studiegerelateerde apps, van de VU of de UvA. Zij noemen in dit kader de rooster app van de UvA en de Blackboard app van de VU. De studenten die hier ervaring mee hebben, zijn tevreden. Vooral de onbeperkte toegang, op ieder gewenst moment, ziet men als toegevoegde waarde: De VU heeft de Blackboard app en dat vind ik heel handig. Die gebruik ik voor een vak, dat kan je altijd checken. Op de WC bijvoorbeeld.

21 21 SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN De UvA-student ervaart het overgrote deel van de huidige informatievoorziening van de UvA als versnipperd en chaotisch Het vinden van de juiste informatie kost studenten veel moeite Een interface tussen informatiebronnen ontbreekt Informatie is via mobiele devices nog onvoldoende toegankelijk Studenten missen begeleiding in het informatieaanbod 1a. Men heeft het idee dat alles aanwezig is, maar weet niet waar 2a. Sommige processen zijn studentonvriendelijk 3a. Belangrijke programma s laden niet of traag op mobiele devices 4a. Men moet zelf een weg zien te vinden in de informatie 1b. De zoekfuncties op de websites van de UvA voldoen niet 2b. De informatie op de websites komt niet altijd overeen 3b. Studenten vinden mobiele toegang een vanzelfsprekendheid 4b. Studenten ervaren ook offline weinig begeleiding 2c. Social media niet geschikt om essentiële informatie te ontsluiten 3c. Een UvA-app zou voorzien in een behoefte 4c. als communicatiekanaal speelt het meest in op behoefte aan begeleiding 2d. Men ziet mogelijkheden voor Blackboard als centrale informatiebron

22 22 SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN 4A. MEN MOET ZELF EEN WEG ZIEN TE VINDEN IN DE INFORMATIE If you can make it at the UvA, you can make it anywhere Studenten hebben het gevoel dat ze in het diepe worden gegooid als het gaat om de informatiebronnen en systemen van de UvA die zij moeten gebruiken. Docenten noemen vooral Blackboard omdat zij dit vooral gebruiken tijdens hun vakken. Maar alle andere studiegerelateerde informatiebronnen blijven onderbelicht: Ik heb wel eens gelezen dat van de UvA goede mensen komen omdat ze alles zelf moeten regelen en vinden. Want ze moeten alles zelf doen, niemand weet iets. Ik vind het schandalig. Verschillende studenten geven aan dat zij hulp hebben gezocht bij medestudenten of familie omdat zij zelf niet uit de voeten konden met de verschillende systemen en wat er van studenten wordt verwacht: Het is niet moeilijk, maar iemand moet je wel vertellen hoe het allemaal werkt. Ik weet niet hoe ik het had kunnen weten als mijn broer het me niet had uitgelegd. Studenten willen graag meer aan de hand genomen worden als het gaat om de verschillende systemen en informatiebronnen van de UvA en op welke manier men met deze informatiebronnen om moet gaan: Al zouden ze bij de studentenbalie een how to-gids hebben waarin staat waar ik moet klikken en Het is toch vreemd dat ik pas na 4 jaar door heb hoe het allemaal werkt hier?

23 23 SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN 4B. STUDENTEN ERVAREN OOK OFFLINE WEINIG BEGELEIDING Van het kastje naar de muur Wanneer studenten op zoek gaan naar een medewerker van de UvA om informatie te achterhalen, ervaren zij niet altijd hulp. Vooral wanneer studenten vragen hebben over zaken die buiten de reguliere onderwijsgang vallen, krijgt men moeizaam antwoorden: Ik had een vraag en via de website werd ik doorverwezen naar de studieadviseur, maar die wist het ook niet, dus werd ik weer doorgestuurd en Ik vind het niet erg om dingen zelf te regelen maar ik wil dan wel iemand vinden die antwoorden op mijn vragen heeft. Een best practice die studenten noemen als het gaat om informatievoorziening is de universiteitsbibliotheek. De medewerkers van de UbA worden als zeer deskundig bestempeld, zij hebben veel kennis van de verschillende vestigingen en zijn zeer servicegericht. Over fysieke aanwezigheid van de studieadviseur om informatie te verschaffen, zijn niet alle studenten te spreken. Men ervaart op cruciale momenten, bijvoorbeeld wanneer men een handtekening nodig heeft, dat de studieadviseur niet bereikbaar is. Dit ervaart men als zeer storend. Voor de UvA gelden volgens de studenten ook niet altijd dezelfde regels als voor de studenten: Wij studenten moeten ons aan allerlei deadlines houden, maar de instelling zelf zal zich niet aan deadlines houden.

24 24 SUBCONCLUSIES EN RESULTATEN 4C. ALS COMMUNICATIEKANAAL SPEELT HET MEEST IN OP DE BEHOEFTE AAN BEGELEIDING Reminders per mail zeer gewaardeerd Studenten maken zeer veel gebruik van , zowel als zender als ontvanger. De meeste studenten hebben hun UvA-mail doorgelinkt naar hun persoonlijke mailadres. Ze controleren hun mail meerdere malen per dag. Wanneer ze mailen met de UvA doen ze dit veelal vanaf hun UvA-mailadres. Studenten ontvangen dagelijks meerdere s vanuit de UvA: nieuwsbrieven met interessante info, mail van docenten. Zij waarderen deze manier van communiceren want het is een snelle manier om informatie uit te wisselen: Heel handig en essentieel en Bij mijn opleiding wordt heel veel gebruikt, dat moet je elke dag wel controleren. Ook vindt men het prettig een reminder per mail te krijgen over een deadline voor het inschrijven van een vak of tentamen. De mails die studenten van de UvA ontvangen, bestempelen ze niet als spam. Men leest de s met nieuwsbrieven vrijwel altijd en gooit ze vervolgens weg. De nieuwsbrieven attenderen hen op interessante lezingen en andere mogelijk interessante onderwerpen zoals buitenlandmanifestaties: Heel leuk die nieuwsbrief, dan krijg je ook informatie over andere studies, dat er speciale lezingen zijn of onderwerpen die je interesseren. Daarnaast ontvangen ze van docenten informatie over vakken of een reminder over een deadline, wat studenten prettig vinden. Enkele studenten krijgen vage s van de UvA. Het betreft dan antwoorden op vragen die zij hebben gesteld: Ik kreeg op mijn vraag een hele vage mail met een schema uit het systeem zonder toelichting. Eigenlijk geen antwoord op mijn vraag. De s die zij van medestudenten ontvangen met verzoeken voor medewerking aan een onderzoek, ervaren studenten wel als spam.

25 25 BIJLAGEN

26 26 OVER HET ONDERZOEK OVER HET ONDERZOEK Centrale vraag en afgeleide vraagstellingen Voor het onderzoek geldt de volgende onderzoeksvraag met de daarbij horende subvragen: Op welke wijze kan de UvA haar communicatie beter laten aansluiten op de informatiebehoeften van de studenten? Subvragen: Hoe ziet de informatiebehoefte van UvA-studenten er uit? Op welke wijze willen studenten dat studiegerelateerde informatie (zowel informatieaanbod als informatievoorziening) wordt ontsloten? (kanalen, middelen, frequentie, et cetera) Hoe waarderen de UvA-studenten het huidige informatieaanbod en de informatievoorziening van de UvA? Wat zijn mogelijke verbeterpunten voor het informatieaanbod en de informatievoorziening van de UvA?

27 27 OVER HET ONDERZOEK OVER HET ONDERZOEK Respondenten Er zijn twee groepsdiscussies gevoerd met bachelorstudenten en twee groepsdiscussies met masterstudenten. In totaal is gesproken met 14 bachelorstudenten en 13 masterstudenten. De studenten zijn deels geworven uit het UvA-panel, met aanvullingen uit het bestand van het professionele selectiebureau*. Het selectiebureau heeft de studenten gebeld om deelname te bevestigen. In de selectie is rekening gehouden met een verdeling in: Faculteit; Geslacht; Leeftijd. Groepsdiscussies De groepsdiscussies zijn uitgevoerd op dinsdag 4 en donderdag 6 november 2014, op het kantoor van Ruigrok NetPanel in Amsterdam. Van de gesprekken zijn geluidsopnames en notulen gemaakt. De studenten uit het UvA-panel hebben als dank voor hun deelname spaarpunten ontvangen. De studenten uit het bestand van het selectiebureau hebben een geldelijke vergoeding ontvangen. Topic list Voor de gesprekken is gebruik gemaakt van een topic list die in overleg met de UvA tot stand is gekomen. De studenten hebben voorafgaand aan de groepsdiscussies een huiswerkopdracht gekregen waarbij zij een week lang een informatiedagboek hebben bijgehouden. De antwoorden uit het informatiedagboek hebben we tijdens de groepsdiscussies besproken. * Bureau FRIS voldoet aan de kwaliteitseisen conform het Research Keurmerk [based on ISO 20252]. Dat houdt onder andere in dat respondenten de afgelopen zes maanden niet mogen hebben meegedaan aan kwalitatief onderzoek.

28 4 november Groep 1: Naam m/v Lft Gezinssituatie Faculteit Studie Welk leerjaar? 1 Jori m 22 Thuiswonend Maatschappij en gedragswetenschappen BA 3e jaar 2 Laura v 20 Thuiswonend Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica BA 3e jaar 3 Andrea v 20 Alleenstaand Geesteswetenschappen BA 3e jaar 4 Alysa v 20 Thuiswonend Geesteswetenschappen BA 3e jaar 5 Iris v 19 Thuiswonend Rechtsgeleerdheid BA 2e jaar 6 Femke v 21 Alleenstaand Maatschappij- en Gedragswetenschappen BA 4e jaar 7 Duncan m 37 Alleenstaand Rechten en Kunstgeschiedenis BA

29 4 november Groep 2: Naam m/v Lft Gezinssituatie Faculteit Studie Welk leerjaar? 1 Pia v 24 Thuiswonend Maatschappij- en Gedragswetenschappen MA 2e jaar 2 Hugo m 27 Alleenstaand Maatschappij- en Gedragswetenschappen MA 2e jaar 3 Evelien v 24 Alleenstaand Rechtsgeleerdheid MA 6e jaar 4 Jolijn v 24 Samenwonend Geesteswetenschappen MA 2e jaar 5 Rex m 22 Alleenstaand Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica MA 1e jaar 6 Bas m 23 Alleenstaand Economie en bedrijfskunde MA 5e jaar 7 Jules m 25 Alleenstaand Economie en bedrijfskunde MA 4e jaar

30 6 november Groep 1: Naam m/v Lft Gezinssituatie Faculteit Studie Welk leerjaar? 1 Demelza v 23 Thuiswonend Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica MA 3e jaar 2 Annelies v 23 Alleenstaand Maatschappij- en Gedragswetenschappen MA 1e jaar 3 Marthe v 22 Alleenstaand Maatschappij- en Gedragswetenschappen MA 5e jaar 4 Federico m 29 Alleenstaand Geesteswetenschappen MA 4e jaar 5 Harry m 60 Samenwonend met kinderen Rechtsgeleerdheid MA 2e jaar 6 Jasper m 22 Thuiswonend Geesteswetenschappen MA 1e jaar

31 6 november Groep 2: Naam m/v Lft Gezinssituatie Faculteit Studie Welk leerjaar? 1 Annelena v 21 Alleenstaand Geesteswetenschappen BA 4e jaar 2 Laura v 25 Alleenstaand Geesteswetenschappen BA 2e jaar 3 Shelley v 20 Alleenstaand Maatschappij- en Gedragswetenschappen BA 3e jaar 4 Linde v 22 Alleenstaand Amsterdam University College BA 4e jaar 5 Rens m 18 Alleenstaand Natuurwetenschappen BA 2e jaar 6 Thomas m 22 Samenwonend Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica BA 2e jaar 7 Nina v 21 Alleenstaand Geesteswetenschappen BA 3e jaar

32 TOPIC LIST UVA / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 4 EN 6 NOVEMBER 2014 INTRODUCTIE Uitleg doel en aard van het onderzoek (in kaart brengen aan welke informatie jullie behoefte hebben als het gaat om je studie en op welke manier) Camera-opstelling, geluid en meekijk, anonimiteit REFERENTIEKADER Achtergrond: studie, woonsituatie, bezigheden naast studie Waarom gekozen om aan de UvA te studeren? Hoe ervaart men de UvA over het algemeen? INFORMATIEBEHOEFTE IN HET ALGEMEEN Individuele opdracht (de studenten noteren dit individueel) Wat is de meest essentiële informatie die je nodig hebt als het gaat om je studie? Prioriteren van meest naar minst essentieel. Welke informatie is minder essentieel als het gaat om je studie maar wil je niet missen? Vervolgens bespreken we wat de studenten hebben genoteerd: Op welke manier zoekt men essentiële en minder essentiële informatie? Op welke manier ontvangt men essentiële en minder essentiële informatie? In hoeverre een verschil tussen manier van zoeken per type informatie? Hoe tevreden is men momenteel over het zoeken en ontvangen van deze informatie? HUIDIGE MANIER VAN INFORMATIE VERGAREN Bespreken huiswerkopdracht (zowel voorziening als aanbod) Op welk device bekijkt men studiegerelateerde informatie (computer, smartphone, tablet, et cetera)? Waarom? Op welke plek bekijkt men studiegerelateerde informatie (thuis, universiteit, OV, et cetera)? Waarom? Ruigrok NetPanel UvA Informatievoorziening topic list 1

33 Op welk moment van de dag bekijkt men studiegerelateerde informatie? Waarom op dat moment? Wanneer zoekt men informatie of krijgt men informatie aangereikt? Welk type informatie zoekt men of krijgt men aangereikt? Hoe makkelijk/ moeilijk vindt men de gewenste informatie? Mist men informatie? Is er sprake van overbodige informatie? INFORMATIEBRONNEN- EN KANALEN Welke kanalen gebruikt men? (eerst spontaan, daarna geholpen. We tonen de afbeeldingen van de kanalen op het scherm zodat het voor iedereen duidelijk is over welk kanaal we het hebben). Blackboard MijnUvA Studentensites Studiegids Vakaanmeldapplicatie WebApp Mijn Resultaten SIS Rooster Social media (Twitter, Facebook) (doorvragen) Schermen (pc s studiecentra, collegezalen, hallen) Posters / flyers Student Service desk: balie en telefoon Onderwijsadministratie: balie en telefoon Digitale loketten Mist men bepaalde kanalen / bronnen? Welk kanaal / bron heeft de voorkeur? Waarom? In hoeverre is een geschikt communicatiemiddel voor studiegerelateerde informatie? Waarom wel / niet? Maakt men zelf gebruik van om informatie te achterhalen? Welke soort informatie? Ontvangt men met studiegerelateerde informatie? Wat vindt men hiervan? Welke mailadres gebruikt men waarvoor? (UvA adres of persoonlijk adres) IDEALE SITUATIE We delen de groep in twee subgroepen. Beide subgroepen vragen we een oplossing uit te werken voor de manier waarop de informatie ontsloten moet worden. Een groep gaat aan de slag met need-to-know informatie, de andere groep met een oplossing voor de nice-to-know informatie. Om welke soort informatie gaat het? Op welke manier moet deze informatie gebracht worden? (vorm, kanaal, middel) Welke frequentie? Beiden groepen presenteren hun oplossing aan elkaar, vullen elkaar aan en geven feedback op elkaars ideeën. Ruigrok NetPanel UvA Informatievoorziening topic list 2

34 AFSLUITING Tips of suggesties voor de UvA Overhandigen vergoeding Ruigrok NetPanel UvA Informatievoorziening topic list 3

35 28 In opdracht van de Universiteit van Amsterdam, 19 november 2014 Dorien Blokhuis, Nathalie Leenen,

UvA STUDENTCOMMUNICATIE Onderzoek onder UvA studenten naar bekendheid, gebruik en waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en -kanalen.

UvA STUDENTCOMMUNICATIE Onderzoek onder UvA studenten naar bekendheid, gebruik en waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en -kanalen. UvA STUDENTCOMMUNICATIE Onderzoek onder UvA studenten naar bekendheid, gebruik en waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en kanalen. FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI

Nadere informatie

UVA- STUDENTENPANEL Vakaanmelding

UVA- STUDENTENPANEL Vakaanmelding UVA- STUDENTENPANEL Vakaanmelding CAROLINE VAN TEEFFELEN MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, FEBRUARI 2014 UVA- STUDENTENPANEL Vakaanmelding CAROLINE VAN TEEFFELEN MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, FEBRUARI

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Verspreid onder informatiekunde bachelorstudenten, Mei 2010 31 respondenten Alle data is te vinden in het volgende bestand: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0ahd6mpsqz7q1dhhur3zwauvztjzrt0dyvudvaupadve

Nadere informatie

Toevoegen vanuit de Studiegids: Gebruik de knop <Aanmelden>. Deze is zichtbaar in het scherm met de vakinformatie van ieder vak.

Toevoegen vanuit de Studiegids: Gebruik de knop <Aanmelden>. Deze is zichtbaar in het scherm met de vakinformatie van ieder vak. Met de applicatie Vakaanmelden meld je je in drie stappen aan voor onderdelen van vakken (werkgroepen, tentamens, hoorcolleges e.d.). Deze vakonderdelen worden ook studieactiviteiten genoemd. Deze applicatie

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Tilburg Studentenstad

Tilburg Studentenstad Tilburg Studentenstad Je doet een bestuursjaar of bent lid van een commissie bij een Tilburgse studentenorganisatie. Dan wil je iets betekenen voor je vereniging. Misschien wil je jouw vereniging nog meer

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 VOORWOORD VUUR doet weer mee in de medezeggenschap van de faculteit Geesteswetenschappen. Een faculteit waarbinnen een grote

Nadere informatie

Wat is itslearning..?

Wat is itslearning..? Wat is itslearning..? Met itslearning heb je via internet altijd toegang tot bijvoorbeeld je huiswerk, interessante informatie en studiewijzers. Ook kun je via itslearning communiceren, samenwerken met

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met

Nadere informatie

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: A. Basis computer en internet

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Contict Drive!... 2 2. Aan de slag met Contict Drive... 3 2.1 Registreren... 3 2.2 Een Vault aanmaken... 4 2.3 Contict Drive

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje Quick Start Guide voor studenten

De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje Quick Start Guide voor studenten De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje Quick Start Guide voor studenten De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje De Studentenportal is de gepersonaliseerde en centrale toegang voor

Nadere informatie

Inwerken onderwijssystemen

Inwerken onderwijssystemen Als je op de Universiteit Twente gaat studeren zijn er een paar onderwijssystemen (lees websites) die je zal gaan gebruiken: - Blackboard: Hier kan je je opdrachten, vak informatie, deelcijfers en berichten

Nadere informatie

WHAT S HAPPENING 2013

WHAT S HAPPENING 2013 WHAT S HAPPENING 2013 INTERNETGEBRUIK PASSIEF INTERNETGEBRUIK Welkom bij dit onderzoek. Eerst willen we je wat vragen over jouw internetgebruik. Geef van de volgende zaken aan in hoeverre jij dit wel/niet

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Jouw digitale wereld safe & social

Jouw digitale wereld safe & social HANDLEIDING BIJ DE DIGITALE LES Jouw digitale wereld safe & social Wat is slim en wat kun je beter niet doen online? In de digitale les Jouw digitale wereld safe & social maken leerlingen kennis met de

Nadere informatie

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE CONCEPT VRAGENLIJST V1 PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE AMSTERDAM, FEBRUARI 2015 MAILTEKST Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: verblijf in de bibliotheek Geachte {BP_gender=1?'heer':'mevrouw'}

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

Kinderdagverblijf, familie, vrienden, gezelligheid, sporten, creatief bezig zijn, oppassen, kinderen, technologie.

Kinderdagverblijf, familie, vrienden, gezelligheid, sporten, creatief bezig zijn, oppassen, kinderen, technologie. Onderzoek Interview 1 Geslacht: Vrouw Leeftijd: 20 jaar Beroep: begeleider op kinderdagverblijf Smartphone: HTC XL Interview vragen algemeen Zo ja, van welk merk en wat voor abonnement heb je (zegt iets

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL De nieuwe website van de gemeenteraad van Purmerend: raad.purmerend.nl In opdracht van: De griffie Uitgevoerd door: Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

HvA- STUDENTENPANEL Student informatievoorziening

HvA- STUDENTENPANEL Student informatievoorziening HvA STUDENTENPANEL Student informatievoorziening FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JUNI 204 HVA STUDENTENPANEL Student informatievoorziening CAROLINE VAN TEEFFELEN FERNANDO MCDOUGAL AMSTERDAM,

Nadere informatie

YouTube handleiding voor de Groenteman

YouTube handleiding voor de Groenteman YouTube handleiding voor de Groenteman In deze speciale YouTube handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Groep: Vision Versie: 1.0 Datum: Donderdag 23 april 2015 Cursusnummer: JBC-COMON.1V-13 Namen: Studentnummer: Max van der Vlugt

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Tourist Info De Wolden

Tourist Info De Wolden Gratis reclame, aanbevelingen en tips voor jouw bedrijf door bezoekers Het is gratis reclame wanneer mensen op internet zetten dat ze in jouw zaak zijn. Nog mooier is het als ze er ook bijzetten dat ze

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Door Michiel Krijger Dit document helpt je op weg bij het gebruik van de verschillende informatievoorzieningen op de Haagse Hogeschool. Het begint met de PC

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Word 2007 en APA bronvermelding. Nathalie van den Eerenbeemt december 2014

Word 2007 en APA bronvermelding. Nathalie van den Eerenbeemt december 2014 Word 2007 en APA bronvermelding Nathalie van den Eerenbeemt december 2014 Waar vind je WIKI Fontys OSO? 2 Wiki Fontys OSO waar staat de ppt? http://www.fontysmediatheek.nl/wiki/home/wiki_fontys_oso 3 aar

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps Titanpad Answergarden Wordle Tricider Resultaten Workshop ICT & Aps Rotterdam, Landelijke Lio-dag 9 februari 2012 Beste student van de lerarenopleidingen economie. Jullie hebben op 9 februari 2012 een

Nadere informatie

Test-plan 2 Project Portfolio

Test-plan 2 Project Portfolio Test-plan 2 Project Portfolio Naam Klas Erik de Beurs G&I A 1 Inhoudsopgave Introductie 2 Doel van de test 3 Tijdsplanning 3 Betrokkenen 3 Test locatie 5 Strategie 4 Data 6 Testscenario 6 Benodigdheden

Nadere informatie

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Door Michiel Krijger Dit document helpt je op weg bij het gebruik van de verschillende informatievoorzieningen op de Haagse Hogeschool. Het begint met de PC

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet.

Nadere informatie

Handleiding Magister 6

Handleiding Magister 6 Handleiding Magister 6 Inhoudsopgave Inloggen 3 Instellen wachtwoord 5 Invoeren e-mail adres 5 Beginscherm Magister 6 Aanwezigheid 7 Cijfers 7 Ouderavond 7 Vakkenpakketkeuze leerjaar 2 10 Magister en Meta

Nadere informatie

Les 4 ... E-mail, de elektronische brief. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Les 4 ... E-mail, de elektronische brief. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 4... E-mail, de elektronische brief Deze iconen tonen aan voor wie het document is WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom? Hoewel de opkomst

Nadere informatie

Inzicht krijgen in de bezoekers van uw website. How To

Inzicht krijgen in de bezoekers van uw website. How To Inzicht krijgen in de bezoekers van uw website How To Inhoudsopgave 03 Inloggen 04 Naar uw rapportagepagina 05 Algemene rapportage van uw website bekijken 06 Resultaten over een specifieke periode bekijken:

Nadere informatie

LegManager Mobile Handleiding

LegManager Mobile Handleiding LegManager Mobile Handleiding Handleiding LegManager Mobile 1 1. Inhoud 1. INHOUD... 2 2. PROGRAMMAVEREISTEN... 3 a. Vragen, opmerkingen en suggesties... 3 b. Welke tablet/ipad of smartphone/iphone kan

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Een website: zelf doen of uitbesteden?

Een website: zelf doen of uitbesteden? Een website: zelf doen of uitbesteden? Whitepaper Websites maken Pagina overzicht Heeft uw bedrijf geen (goede) website, dan is dat een gemiste kans. Als u het goed doet, kunt u via uw website namelijk

Nadere informatie

Welkom bij Communicatiewetenschap!

Welkom bij Communicatiewetenschap! Welkom bij Communicatiewetenschap! 1 Drs. Ivar Klinkenberg Beleidsmedewerker College of Communication 2 Vandaag: Welkom door de onderwijsdirecteur Belangrijke informatie over het onderwijs Inschrijving

Nadere informatie

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines.

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines. Samenvatting In deze whitepaper wordt de vraag beantwoord: Hoe kan ik mijn website beter vindbaar maken in zoekmachines?. Om hier achter te komen wordt eerst achtergrond informatie gegeven over hoe zoekmachines

Nadere informatie

Starten met bettermarks

Starten met bettermarks Starten met bettermarks Voordat je met bettermarks kan starten, moet je twee dingen doen: 1 Inloggen bij bettermarks 2 Jezelf indelen in een klas Hieronder kun je lezen hoe je dit moet doen. 1 Inloggen

Nadere informatie

Handleiding. Obvion AdviseursPortaal 1.0 HOE WIL JIJ WONEN?

Handleiding. Obvion AdviseursPortaal 1.0 HOE WIL JIJ WONEN? Handleiding Obvion AdviseursPortaal 1.0 HOE WIL JIJ WONEN? Obvion AdviseursPortaal Op 7 september 2015 introduceert Obvion haar nieuwe AdviseursPortaal: Obvion Adviseur. Dit nieuwe portaal is in co-creatie

Nadere informatie

Handleiding beheertool mini-website

Handleiding beheertool mini-website Handleiding beheertool mini-website 2013 Salon Solution is onderdeel van Wiewathaar.nl Inleiding Klanten van Wiewathaar.nl kunnen hun mini-website bijhouden met de online beheertool. In deze handleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Uw voorkennis 11 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Uw voorkennis 11 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Uw voorkennis... 11 De website bij het boek... 12 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Talk2Fans App Handleiding

Talk2Fans App Handleiding 2016 Talk2Fans App Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Downloaden Talk2Fans app... 2 2.1 Android... 2 2.2 IOS... 3 3. Nieuwe registratie... 5 4. Eerste keer aanmelden... 6 5. Hoofdfuncties binnen de app... 8 5.1

Nadere informatie

Het succesvol inzetten van peer feedback

Het succesvol inzetten van peer feedback Het succesvol inzetten van peer feedback Dr. Jakko van der Pol, 2012 Zoals gezegd heeft online peer feedback de potentie het leerproces van studenten te verdiepen, maar dit potentieel is niet makkelijk

Nadere informatie

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2 Verrijke weblectures VU Inleiding Sociale Wetenschappen Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Variant Collegeweblecture

Nadere informatie

Enquête gebruik RIS en tablets

Enquête gebruik RIS en tablets Aan: het presidium en de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Van: griffier Datum: 21 februari 2013. Betreft: enquête gebruik RIS en Tablets Enquête gebruik RIS en tablets Introductie enquête Sinds 1 januari

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

Studenten handleiding OSIRIS-student

Studenten handleiding OSIRIS-student Studenten handleiding OSIRIS-student Vak/cursus inschrijving Wanneer je een vak wilt volgen, dan dien je je voor het betreffende vak in te schrijven via OSIRISstudent (toegankelijk via MyEUR). Inschrijven

Nadere informatie

Ik weet dat het soms best wel allemaal wat ingewikkeld kan lijken.

Ik weet dat het soms best wel allemaal wat ingewikkeld kan lijken. WELKOM Bedankt om dit gratis e-book te downloaden! J Ik weet dat het soms best wel allemaal wat ingewikkeld kan lijken. Als anderen vertellen over de hosting van hun website, en updates doen en backups

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Hét centrale startportaal voor het onderwijs!

Hét centrale startportaal voor het onderwijs! Hét centrale startportaal voor het onderwijs! Mijn Omgeving Online (kortweg MOO) is een complete, persoonlijke digitale leer- en werkomgeving met sociale functionaliteiten. Door de modulaire opbouw kan

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Snel van start met Twitter?

Snel van start met Twitter? Handleiding Snel van start met Twitter? Tweet, retweet en hashtag?!? Welkom op Twitter, waar nieuws uit niet meer dan 140 tekens bestaat. Volg de stap voor stap uitleg over hoe je deelt en volgt op dit

Nadere informatie

Handleiding Osiris Student. - Inschrijven op toetsen -

Handleiding Osiris Student. - Inschrijven op toetsen - Handleiding Osiris Student - Inschrijven op toetsen - Juli 2011 Versie 0.2 Functioneel Beheer OsirisVolg INHOUDSOPGAVE Introductie 3! Inschrijven op toetsen 3! Inschrijfperiode 3! Osiris Student 3! Inloggen

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Introductie Visual Steps 12 Nieuwsbrief 12 Wat heeft u nodig? 13 Hoe werkt u met dit boek? 13 Website 15 Toets uw kennis

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Introductie Visual Steps 12 Nieuwsbrief 12 Wat heeft u nodig? 13 Hoe werkt u met dit boek? 13 Website 15 Toets uw kennis Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Introductie Visual Steps... 12 Nieuwsbrief... 12 Wat heeft u nodig?... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 13 Website... 15 Toets uw kennis... 15 Voor docenten... 15 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Workshop Werken vanuit de Noorderportal Handleiding voor trainers

Workshop Werken vanuit de Noorderportal Handleiding voor trainers Workshop Pagina 1 Introductie vrijdag 11 maart 2016 8:37 Workshop Werken vanuit de Noorderportal Handleiding voor trainers Inleiding De workshop start met een PowerPointpresentatie die wordt verzorgd door

Nadere informatie

Hoe maak ik een account aan op Drenthe.nl

Hoe maak ik een account aan op Drenthe.nl Hoe maak ik een account aan op Drenthe.nl Rechtstreekse link naar de ondernemerspagina Aanmaken account in database U bevindt zich op de ondernemerspagina Een nieuw account aanmaken Inlog als u al een

Nadere informatie

Aan de slag met MailChimp!

Aan de slag met MailChimp! Aan de slag met MailChimp! In 3 stappen je eerste nieuwsbrief verzenden Stap 1. Aanmelden Meld je aan via www.mailchimp.com, het is gratis en een creditcard is niet nodig voor aanmelding. Er zijn betaalde

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de mogelijkheden

Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de mogelijkheden Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de mogelijkheden 1.1 Aanmaken Bookshelf account Iedereen die een E-mail adres heeft, kan een Bookshelf account aanmaken. Dit kan via http://bookshelf.nl/start/.

Nadere informatie

Research for Design. Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 WC1 introducte

Research for Design. Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 WC1 introducte Research for Design Observeren Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 WC1 introductie It s easy to miss something you re not looking for.. Communication and Multimedia

Nadere informatie

Quick start OASE voor docenten en medewerkers

Quick start OASE voor docenten en medewerkers Onderwijs en Studenten Service Centrum Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven www.tue.nl Datum 4 juli 2011 Versie 1.2 Quick start OASE voor docenten en medewerkers De digitale leer-

Nadere informatie

HANDLEIDING Social media op website Stichting Vertellen, versie jan. 2013 blad 1 van 8 HANDLEIDING SOCIAL MEDIA KOPPELEN AAN PROFIEL BIJ STG VERTELLEN

HANDLEIDING Social media op website Stichting Vertellen, versie jan. 2013 blad 1 van 8 HANDLEIDING SOCIAL MEDIA KOPPELEN AAN PROFIEL BIJ STG VERTELLEN blad 1 van 8 HANDLEIDING SOCIAL MEDIA KOPPELEN AAN PROFIEL BIJ STG VERTELLEN Het inlogscherm van site van de Stichting Vertellen is gewijzigd. Er zijn 4 knoppen bijgekomen waarmee je kunt inloggen via

Nadere informatie

KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012

KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012 . KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012 1 PROGRAMMA KEUZES FUTURE PLANET STUDIES Dominique Kunst & Denise van Wees Studieadviseurs STUDEREN IN HET BUITENLAND Rick Vermin Opleidingscoördinator

Nadere informatie

Handleiding Docenten/Begeleiders

Handleiding Docenten/Begeleiders Handleiding Docenten/Begeleiders In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor klassikaal begeleidt. 1. Algemene

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

Introductie: Wat is Yammer?

Introductie: Wat is Yammer? Introductie: Wat is Yammer? Yammer is een middel om te communiceren, kennis te delen en van elkaar op de hoogte te blijven door het uitwisselen van korte berichten. Deze berichten komen in een berichtenlijst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Visitor Journey en bezoekersprofielen Leiden

Visitor Journey en bezoekersprofielen Leiden Visitor Journey en bezoekersprofielen Leiden Terugkeren Inspiratie Herinnering en ervaring Informatie Bezoek zelf Kiezen en boeken Onthaal Reizen Initiatief van: In opdracht van: In samenwerking met: Voorwoord

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016 BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING Joost van der Zanden 2212130 19/05/2016 Inhoudsopgave INTRODUCTIE METHODOLOGIE RESULTATEN CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 3 5 6 8 Introductie WAT IS FUNDYFRIEND? Fundyfriend

Nadere informatie