Voorwaarden basisverzekering, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden basisverzekering, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen"

Transcriptie

1 Voorwaarden basisverzekering, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen 2015

2 Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Tandartsverzekeringen 2015 Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Deze verzekeringsvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari Eerdere verzekeringsvoorwaarden zijn vanaf dat moment vervallen. 1

3 Inhoudsopgave Hoe lees je dit document? Algemene bepalingen 6 Basisverzekering 6 Aanvullende verzekeringen 6 Tandartsverzekeringen 6 Begrippenlijst 6 Salland ZorgDirect: onderdeel van Eno De zorgverzekering van Salland ZorgDirect Gespreid betalen verplicht eigen risico 6 Tijdens het jaar je aanvullende verzekering verhogen 6 Nog meer gemak met de ZorgDirect Declaratie-app 6 Contact Website 7 klantenservice 7 Bezoekadres 7 Postadres 7 Alarmcentrale 7 Algemene bepalingen Bepalingen die voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen gelden Nota s en betaling 1. Hoe rekenen wij zorgkosten toe? 8 2. Hoe dien je een nota in? 8 3. Wanneer betalen wij? 8 Verzekeringen sluiten en stopzetten 4. Hoe sluit je een verzekering? 9 5. Voor hoe lang sluit je de verzekering? 9 6. Hoe werkt het als je je bedenkt? 9 7. Wanneer eindigt de verzekering? 9 8. Hoe kun je de verzekering beëindigen? 9 9. Hoe werkt het als je via het Zorginstituut verzekerd bent? Wanneer mogen wij de verzekering beëindigen of opschorten? Wat gebeurt er met jouw verzekering als je in detentie zit? 10 Premie 12. Hoe is de premie opgebouwd? Hoe moet je de premie betalen? 11 Belangrijke regels 14. Voor wie zijn de verzekeringen bestemd? Aan welke informatieplichten moet je voldoen? Wat moet je doen als een ander aansprakelijk is voor de zorgkosten? Welke aansprakelijkheidsbeperking geldt er? Hoe gaan wij om met jouw persoonlijke gegevens? Hoe gaan wij om met fraude? Hoe word je lid van de coöperatie? Welke beperkingen gelden in geval van bijzondere omstandigheden? Wanneer mogen wij de verzekeringsvoorwaarden wijzigen? Hoe werkt het aanvragen en verlenen van toestemming? Hoe kun je een klacht indienen? 13 2

4 Basisverzekering Specifieke bepalingen voor de basisverzekering Basisverzekering sluiten en stopzetten 1. Wanneer kunnen wij je weigeren? Wat is de grondslag van de basisverzekering? 14 Premie 3. Wanneer hoef je geen premie te betalen? Wat gebeurt er bij een betalingsachterstand? 14 Eigen risico 5. Wanneer geldt het verplicht eigen risico? Wanneer geldt het vrijwillig eigen risico? Welke regels zijn van toepassing op het verplicht en vrijwillig eigen risico? 16 Verzekeringsdekking algemeen 8. Welke prestaties zijn verzekerd? Wat geldt bij samenloop met andere voorzieningen? 16 Dekking en vergoeding in Nederland 10. Wat is de dekking in Nederland? Hoe wordt de hoogte van de vergoeding in Nederland vastgesteld? 17 Dekking en vergoeding in het buitenland 12. Wat is de dekking in het buitenland? Hoe wordt de hoogte van de vergoeding in het buitenland vastgesteld? 17 Dekking per zorgvorm Huisartsenzorg 18 Preventieve voetzorg 18 Medisch specialistische zorg (algemeen) 19 Second opinion 20 Transplantatiezorg 20 Revalidatiezorg 21 Geriatrische revalidatiezorg 21 Dialyse zonder opname 22 Mechanische beademing 22 Onderzoek naar kanker bij kinderen 22 Trombosezorg 23 Erfelijkheidsadvisering 23 Audiologische zorg 23 Zintuiglijk gehandicaptenzorg 23 Verloskundige zorg 24 Kraamzorg 24 Fysiotherapie en oefentherapie 25 Logopedie 26 Ergotherapie 26 Dieetadvisering 27 Ketenzorg 27 Tandheelkundige zorg 27 Orthodontie in bijzondere gevallen 28 Geneesmiddelenzorg 29 Verblijf 30 Verpleging en verzorging zonder verblijf 30 Ambulancevervoer 31 Zittend ziekenvervoer 31 Basis ggz 32 Gespecialiseerde ggz 33 3

5 Hulpmiddelenzorg 33 Stoppen met roken 34 Voorwaardelijk toegelaten zorg 34 Aanvullende verzekeringen Start, Extra, Plus, Top Specifieke bepalingen voor de Aanvullende verzekering Aanvullende verzekering sluiten en stopzetten 1. Wanneer kun je een aanvullende verzekering sluiten? Wanneer begint de aanvullende verzekering? Hoe kun je de aanvullende verzekering wijzigen? 35 Premie 4. Hoe is de premie opgebouwd? 36 Verzekeringsdekking algemeen 5. Wanneer heb je recht op vergoeding? 36 Specifieke beperkingen voor de aanvullende verzekeringen 6. Wanneer geldt er een wachttijd? Welke algemene beperkingen van de verzekeringsdekking gelden? Welke beperkingen gelden in geval van bijzondere omstandigheden? Wat geldt bij samenloop met andere voorzieningen? Telt een eerdere vergoeding mee als je een andere aanvullende verzekering sluit? 37 Dekking en vergoeding per zorgvorm Brillen en lenzen 37 Fysiotherapie en oefentherapie 37 Algemene fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie 37 Beweegprogramma 38 Alternatieve geneeswijzen en alternatieve geneesmiddelen 39 Geneesmiddelenzorg 39 Maagzuurremmers 39 Overige geregistreerde geneesmiddelen 39 Gezinsplanning 40 Kraampakket 40 Bevalling in een ziekenhuis/geboortecentrum zonder medische noodzaak 40 Vergoeding eigen bijdrage voor kraamzorg 40 Begeleiding bij borstvoeding 40 TENS bij bevalling 41 Zwangerschapcursussen en moederbegeleiding 41 Anticonceptiemiddelen 41 Combinatietest 41 Sterilisatie 42 Specialistische zorg 42 MammaPrint 42 Preventie 42 Stoppen met roken 42 Sportmedisch advies 43 Gezondheidsonderzoek met leefstijladvies 43 Gezondheidscursussen 43 4

6 Hulpmiddelen 44 Heupprotectoren 44 Hoorapparaten 44 Plaswekker 44 Pruiken 44 Redressiehelmen 44 Verblijf 44 Hospice 44 Kuuroord 45 Therapeutisch vakantiekamp 45 Vervoer en ziekenbezoek 46 Ziekenvervoer 46 Reiskosten bij ziekenbezoek 46 Logeerhuis 47 Kinderopvang bij ziekenhuisopname 47 Uiterlijke verzorging 47 Voetverzorging 47 - Podotherapie, podologie 47 - Steunzolen 47 - Pedicurebehandeling 47 Gezichtsverzorging 48 - Acnebehandeling 48 - Litteken- en huidvlekkenbehandeling 48 - Ontharing 48 Ooglasering 48 Lensimplantaties 48 Ooglidcorrectie 49 Spataderbehandeling 49 Oorstandcorrectie 49 Buitenland 50 Alarmcentrale 50 Vaccinaties 50 Spoedeisende zorg in het buitenland, medisch noodzakelijke terugreis en vervoer overledene 50 Overige zorg 51 - Nachtelijke terminale thuiszorg voor stervenden 51 - Medische rijbewijskeuring 51 - Therapeutisch zwemmen 51 - Persoonlijke alarmeringsapparatuur voor sociale alarmering 51 - Zorg voor vrouwen 51 - Seksuologie 51 Herstel en balans 51 Mantelzorgmakelaar 52 Tandartsverzekeringen TandExtra, TandPlus, TandTop Specifieke bepalingen voor de tandartsverzekering Tandartsverzekering sluiten Geldt er een medische selectie? 53 Dekking en vergoeding 53 Wat betekenen alle begrippen? 5

7 Hoe lees je dit document? Service Als je dit document leest, heb je waarschijnlijk zorg nodig of zorg ontvangen. Je wilt weten of en hoeveel vergoeding je krijgt als je een bepaalde behandeling moet ondergaan of bepaalde medicijnen nodig hebt. In dit document vind je antwoord op deze vragen. Algemene bepalingen Na de algemene servicepagina s vind je de algemene verzekeringsbepalingen. Een deel van de bepalingen geldt voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen. Wij hebben ze daarom gecombineerd opgenomen. In deze algemene bepalingen staat bijvoorbeeld hoe je een nota moet indienen en binnen hoeveel dagen die door ons wordt betaald. Maar ook in welke gevallen je toestemming aan ons moet vragen voor een behandeling. Basisverzekering In dit hoofdstuk vind je de afspraken die alleen voor de basisverzekering gelden. Daarnaast lees je hier per zorgvorm (bijvoorbeeld huisartsenzorg) wat de dekking van de zorg is. Aanvullende verzekeringen In dit hoofdstuk vind je de algemene afspraken die alleen gelden voor de aanvullende verzekeringen Start, Extra, Plus en Top, en voor de tandartsverzekeringen TandExtra, TandPlus en TandTop. Ook vind je de dekking en vergoeding per zorgvorm vanuit de aanvullende verzekering. Tandartsverzekeringen In dit hoofdstuk vind je de dekking en vergoeding vanuit de tandartsverzekeringen TandExtra, TandPlus en TandTop. Begrippenlijst Om verwarring over de uitleg van begrippen te voorkomen, vind je achterin dit document een definitie van alle belangrijke begrippen. Altijd handig om erbij te hebben! Servicepagina s Salland ZorgDirect: onderdeel van Eno Salland ZorgDirect is een onderdeel van Eno, een moderne dienstverlener die een optimale gezondheid van klanten centraal stelt in haar denken en handelen. Ook de merken HollandZorg, Salland Zorgverzekeringen en Energiek behoren tot de dienstverlening van Eno. De zorgverzekering van Salland ZorgDirect Bij Salland ZorgDirect kies je de zorgverzekering die het beste bij jou past. Afhankelijk van jouw persoonlijke behoefte breid je de Salland ZorgDirect Basisverzekering uit met een van de vier aanvullende verzekeringen en/of een van de drie tandartsverzekeringen. Gespreid betalen verplicht eigen risico In 2015 geldt een verplicht eigen risico van 375,- per volwassene. Denk je volgend jaar een bedrag verplicht eigen risico te moeten betalen? En betaal je dit bedrag liever niet in één keer? Kies dan voor de mogelijkheid om je verplicht eigen risico gespreid te betalen. Kijk voor meer informatie op zorgdirect.nl/eigenrisico of neem contact op met onze klantenservice via of tel Wil je je wettelijk verplicht eigen risico in 2015 vooraf gespreid betalen? Schrijf je dan vóór 1 februari 2015 in voor deze service. Tijdens het jaar je aanvullende verzekering verhogen Je kunt bij Salland ZorgDirect kiezen uit vier verschillende aanvullende verzekeringen en drie verschillende tandartsverzekeringen. Het is mogelijk om tijdens het jaar alsnog een aanvullende verzekering of tandartsverzekering af te sluiten als je deze nog niet had. Ook is het mogelijk tijdens het jaar je verzekering op te hogen. Let op! Er geldt een wachttijd van zes maanden voordat je aanspraak kunt maken op vergoeding vanuit de nieuwe aanvullende verzekering of tandartsverzekering. Gaat de wijziging bijvoorbeeld in per 1 april, dan kun je vanaf oktober aanspraak doen op de vergoeding vanuit de nieuwe aanvullende verzekering. Tot die tijd houd je recht op de vergoeding vanuit de eerdere (minder uitgebreide) aanvullende verzekering als je die had. Kinderen gratis meeverzekerd Heb je minderjarige kinderen op jouw polis staan? Dan krijgen zij automatisch gratis de meest uitgebreide verzekeringen van jou en/of je eventuele partner. Ervaar het gemak van digitaal declareren! Via Mijn ZorgDirect kun je 24/7: online declaraties indienen; altijd jouw zorgkosten bekijken; wijzigingen online doorgeven. Nog meer gemak met de ZorgDirect Declaratie-app Met onze gratis declaratie-app kun je nog makkelijker jouw zorgnota s indienen. Je vult een paar gegevens in, maakt een foto van je nota en verstuurt deze met één druk op de knop. Wij betalen jouw digitale nota binnen 5 werkdagen! Je kunt de declaratie-app downloaden via zorgdirect.nl/app. 6

8 Contact Website Veel antwoorden op vragen vind je online, via zorgdirect.nl/vragen. Je kunt je vraag ook stellen via het contactformulier op onze website. Of stuur een naar Wil je ons volgen op Twitter? Dat kan Ook kun je ons vinden op Facebook. Klantenservice Stel je je vraag liever telefonisch? Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot uur en op zaterdag van 9.00 uur tot uur op telefoonnummer: Bezoekadres Langskomen en persoonlijk een van onze medewerkers spreken kan ook. Ons bezoekadres is Munsterstraat 7 in Deventer. Wij zijn op werkdagen geopend van 8.00 uur tot uur. Alarmcentrale Ben je in het buitenland en heb je acuut zorg nodig, neem dan zo snel mogelijk contact op met de ZorgDirect alarmcentrale. Telefoonnummer: (0570) Vanuit het buitenland: De ZorgDirect alarmcentrale helpt je met het vinden van de juiste zorgverlener. Onze alarmcentrale is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Neem zo snel mogelijk contact op met de alarmcentrale. Zo voorkom je dat je achteraf voor vervelende financiële verrassingen komt te staan. Service Postadres Salland ZorgDirect, Postbus 166, 7400 AD Deventer 7

9 Algemene bepalingen Algemene bepalingen Bepalingen die voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen gelden De bepalingen in het hoofdstuk Algemene bepalingen zijn van toepassing op de basisverzekering, de aanvullende verzekeringen en de tandartsverzekeringen. Nota s en betaling 1. Hoe rekenen wij zorgkosten toe? Kosten van de zorg worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin je de zorg hebt gekregen. Heb je de zorg in twee achtereenvolgende kalenderjaren gekregen, maar is de zorg in één bedrag in rekening gebracht? Dan wordt de zorg toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg is gestart. De kosten van een DBC(-zorgproduct) worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de DBC of het DBC-zorgproduct is geopend. 2. Hoe dien je een nota in? Het is niet de bedoeling dat je een nota krijgt voor zorg door een gecontracteerde zorgaanbieder. Een gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de declaratie rechtstreeks naar ons. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan kun je zelf de nota declareren. Wij nemen een nota in behandeling als aan de volgende voorwaarden is voldaan: De nota is op een van de volgende manieren ingediend: - de originele nota is ingediend; of - de (gescande) nota is via zorgdirect.nl (Mijn ZorgDirect) of met behulp van de ZorgDirect Declaratie-app ingediend. In dat geval moet je de originele nota twee jaar na de indiening bewaren voor controle. Wij kunnen je vragen de originele nota alsnog naar ons te sturen. Als wij de originele nota dan niet ontvangen, vervalt het recht op vergoeding van die nota. De ten onrechte betaalde vergoeding vorderen we dan terug; De nota is in de Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse, Spaanse of Turkse taal opgesteld. Is de nota in een andere taal opgesteld? Dan kunnen wij weigeren de nota in behandeling te nemen, tenzij je een vertaling van een beëdigd vertaler meestuurt; De nota is goed leesbaar. Je moet de nota van de zorg indienen binnen 12 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin je de zorg hebt gekregen. Het gaat daarbij om de behandeldatum of leveringsdatum en niet om de datum waarop de nota is uitgeschreven. Als de zorg is omschreven als DBC(-zorgproduct), moet je de nota indienen binnen 12 maanden vanaf het moment dat de DBC of het DBCzorgproduct is gesloten. Als je een nota indient na de termijn van 12 maanden, kunnen wij besluiten de nota gedeeltelijk of helemaal niet te vergoeden. Een nota die je indient na verloop van drie jaren na de behandeldatum, leveringsdatum of datum van sluiting van de DBC of het DBC-zorgproduct, vergoeden wij nooit. Als je een papieren nota, bijlagen of andere documenten naar ons stuurt, krijg je die niet van ons terug. Als je dat wilt, verstrekken wij jou een gewaarmerkte kopie van de documenten die wij van je hebben ontvangen. Je mag een vordering die je op ons hebt of zult krijgen (een toekomstige vordering) niet overdragen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Dit verbod moet worden uitgelegd als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek. 3. Wanneer betalen wij? Een door jou ingediende nota vergoeden wij in principe binnen 5 werkdagen na ontvangst van de nota. De status van de verwerking kun je volgen via Mijn ZorgDirect. Wij mogen de kosten van de zorg rechtstreeks voldoen aan de zorgaanbieder die de zorg heeft verleend. Door die betaling vervalt jouw aanspraak op vergoeding. Als wij aan een zorgaanbieder meer vergoeden dan wij verplicht zijn op grond van de verzekering, word je geacht ons een volmacht te hebben gegeven tot incasso van deze meerkosten. Ook kunnen wij je (verzekerde/ verzekeringnemer) het teveel betaalde in rekening brengen. Je (verzekerde/ verzekeringnemer) moet dan het teveel betaalde aan ons vergoeden. Wij voldoen de vergoeding van kosten van zorg en de andere aan jou (verzekerde/verzekeringnemer) te vergoeden bedragen door betaling op het ons bekende rekeningnummer van de verzekeringnemer. Als je dat niet wilt, moet je ons dat tijdig schriftelijk laten weten. Door de betaling aan de verzekeringnemer vervalt jouw aanspraak op vergoeding. 8

10 Wij mogen de vergoeding van kosten van zorg en de andere aan jou (verzekerde/verzekeringnemer) te vergoeden bedragen verrekenen met de door jou (verzekerde/verzekeringnemer) aan ons verschuldigde premies, rente, kosten of andere bedragen. 5. Voor hoe lang sluit je de verzekering? De verzekering wordt gesloten voor één kalenderjaar. Als de verzekering ingaat in de loop van een kalenderjaar, wordt deze gesloten voor de duur van dat kalenderjaar. Op de vergoeding van kosten van de zorg die valt onder de basisverzekering brengen wij de wettelijke eigen bijdrage in mindering, tenzij de wettelijke eigen bijdrage al is verrekend met de zorgaanbieder. De verzekering wordt met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar stilzwijgend verlengd met één kalenderjaar, tenzij sprake is van voortijdige opzegging als bedoeld in deze verzekeringsvoorwaarden. Wij vergoeden de kosten van de zorg in euro s. Voor het omrekenen van buitenlandse valuta gebruiken wij zo veel mogelijk de omrekenkoers op de datum waarop de zorg is verleend. Verzekeringen sluiten en stopzetten 4. Hoe sluit je een verzekering? Je (verzekeringnemer) kunt een aanvraag tot het sluiten van een verzekering doen, door een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier naar ons te sturen. Dat kan ook via het aanvraagformulier op zorgdirect.nl/aanmelden. Op verzoek zenden wij een aanvraagformulier toe. De verzekering gaat in op de dag waarop wij de aanvraag tot het sluiten van een verzekering van jou (verzekeringnemer) hebben ontvangen. Wij sturen jou (verzekeringnemer) en de te verzekeren persoon een ontvangstbevestiging van de aanvraag met de datum van ontvangst. Als wij niet kunnen vaststellen of de te verzekeren persoon verplicht is een basisverzekering te sluiten, vragen wij je (verzekeringnemer) om aanvullende informatie. De basisverzekering voor die te verzekeren persoon gaat dan in op de dag dat wij de aanvullende informatie hebben ontvangen en uit die informatie de verzekeringsplicht blijkt. Wij sturen jou (verzekeringnemer) en de te verzekeren persoon een ontvangstbevestiging van de aanvullende informatie met de datum van ontvangst. Als de basisverzekering ingaat binnen vier maanden nadat de zorgverzekeringsplicht is ontstaan, werkt de basisverzekering terug tot en met de dag waarop de zorgverzekeringsplicht is ontstaan. Als de te verzekeren persoon op de dag van de aanvraag al een zorgverzekering heeft, gaat de basisverzekering in op de latere dag dat jij (verzekeringnemer) de basisverzekering wilt laten ingaan. Als de basisverzekering ingaat binnen een maand nadat een eerdere zorgverzekering met ingang van 1 januari van een kalenderjaar of door een wijziging van de voorwaarden met toepassing van artikel 7:940, lid 4, van het Burgerlijk Wetboek is geëindigd door opzegging, werkt de basisverzekering terug tot en met de dag na die waarop de eerdere zorgverzekering is geëindigd. Wij verstrekken jou (verzekerde/verzekeringnemer) zo spoedig mogelijk na het sluiten van de verzekering en vervolgens voor het begin van ieder kalenderjaar een polis. Als je (verzekerde/verzekeringnemer) toestemming hebt gegeven voor het digitaal ontvangen van de polis, kun je (verzekerde/verzekeringnemer) die toestemming weer intrekken. Dat kan op een van de volgende manieren: schriftelijk. Een schriftelijk verzoek moet zijn gericht aan Salland ZorgDirect, Polisadministratie, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (postzegel niet nodig); per aan via het wijzigingsformulier op zorgdirect.nl/wijzigen. 6. Hoe werkt het als je je bedenkt? Je (verzekeringnemer) kunt je na het sluiten van de verzekering bedenken. In dat geval kun je (verzekeringnemer) de verzekering binnen 14 dagen na ontvangst van de eerste polis opzeggen. De verzekering wordt dan geacht niet te zijn ingegaan. Dit houdt in dat wij de eventueel betaalde premie terugstorten en jij (verzekerde/verzekeringnemer) verplicht bent om de eventueel door ons betaalde zorgkosten terug te betalen. Je (verzekeringnemer) moet de opzegging doen op een van de volgende manieren: schriftelijk. Een schriftelijk verzoek moet zijn gericht aan Salland ZorgDirect, Polisadministratie, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (postzegel niet nodig); per aan via het wijzigingsformulier op zorgdirect.nl/wijzigen. Een mondelinge opzegging geldt niet. 7. Wanneer eindigt de verzekering? De verzekering eindigt met ingang van de dag na de dag waarop: onze vergunning voor het mogen aanbieden van zorgverzekeringen is geëindigd. In dat geval melden wij je (verzekeringnemer) uiterlijk twee maanden voor het eindigen van de verzekering de datum van de beëindiging en de reden; je overlijdt. De verzekeringnemer of jouw erfgenamen zijn verplicht het overlijden spoedig aan ons door te geven. De basisverzekering eindigt daarnaast met ingang van de dag na de dag waarop: jouw verzekeringsplicht is geëindigd. Dat moet je (verzekerde/ verzekeringnemer) zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Als je niet verplicht bent geweest om een zorgverzekering te hebben, dan beëindigen wij de basisverzekering vanaf het moment dat jouw basisverzekering is ingegaan. Wij verrekenen de premie die is betaald met de zorg die is vergoed. Het verschil betalen wij of brengen wij in rekening. je als gevolg van wijziging van ons werkgebied buiten ons werkgebied komt te wonen. 8. Hoe kun je de verzekering beëindigen? Je (verzekeringnemer) kunt de verzekering uiterlijk 31 december van ieder jaar met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar opzeggen. Je (verzekeringnemer) kunt de basisverzekering opzeggen van een andere persoon die jij verzekerd hebt en die op grond van een andere zorgverzekering verzekerd wordt. Als wij de opzegging hebben ontvangen voor de ingangsdatum van die andere zorgverzekering, eindigt de basisverzekering van die andere persoon op de ingangsdatum van de andere zorgverzekering. In andere gevallen eindigt de basisverzekering van die andere persoon op de eerste dag van de tweede kalendermaand volgend op de dag waarop jij (verzekeringnemer) hebt opgezegd. Algemene bepalingen 9

11 Algemene bepalingen Je (verzekeringnemer) kunt de verzekering opzeggen als wij de verzekeringsvoorwaarden ten nadele van jou (verzekerde/verzekeringnemer) wijzigen. Dit geldt niet als de wijziging het rechtstreekse gevolg is van een wijziging van de wettelijke regeling. De opzegging moeten wij ontvangen voor de ingangsdatum van de wijziging of binnen één maand nadat wij de wijziging hebben gemeld. De verzekering eindigt dan op de dag dat de wijziging ingaat. Je (verzekeringnemer) kunt de verzekering opzeggen als jouw deelname aan een collectiviteit eindigt door de beëindiging van een dienstverband en jij (verzekeringnemer) direct aansluitend daarop een nieuwe zorgverzekering sluit en deelneemt aan een collectiviteit via je nieuwe dienstverband. Dat geldt ook voor jouw gezinsleden. De opzegging moeten wij ontvangen binnen 30 dagen na de beëindiging van het dienstverband. Als wij de opzegging hebben ontvangen voor de ingangsdatum van de nieuwe zorgverzekering, eindigt de verzekering op de ingangsdatum van de nieuwe zorgverzekering. Dat is doorgaans de dag van indiensttreding bij jouw nieuwe werkgever als dit de eerste dag van de kalendermaand is of anders op de eerste dag van de maand na indiensttreding. In andere gevallen eindigt de verzekering op de eerste dag van de tweede kalendermaand volgend op de dag waarop je (verzekeringnemer) hebt opgezegd. De genoemde opzegmogelijkheden gelden niet voor de basisverzekering als de verschuldigde premie en incassokosten niet zijn voldaan en wij jou (verzekeringnemer) hebben aangemaand tot betaling van een of meer vervallen termijnen van de verschuldigde premie, tenzij wij de dekking van de basisverzekering hebben opgeschort of tenzij wij jou (verzekeringnemer) binnen twee weken de opzegging hebben bevestigd. Je (verzekeringnemer) moet de opzegging doen op een van de volgende manieren: schriftelijk. Een schriftelijk verzoek moet zijn gericht aan Salland ZorgDirect, Polisadministratie, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (postzegel niet nodig); per aan via het wijzigingsformulier op zorgdirect.nl/wijzigen. Een mondelinge opzegging geldt niet. Als je (verzekerde/verzekeringnemer) ons verzoekt om een verzekering te sluiten, beschouwen wij dat verzoek ook als een opzegging van een bij ons al lopende, gelijksoortige verzekering. Als je (verzekerde/verzekeringnemer) een andere zorgverzekeraar verzoekt om daar een verzekering te sluiten, dan beschouwen wij vanaf het moment dat wij een afschrift van dat verzoek ontvangen, dat verzoek ook als een opzegging van de bij ons al lopende, gelijksoortige verzekering. 9. Hoe werkt het als je via het Zorginstituut verzekerd bent? Als je verzekerd bent door het Zorginstituut in het kader van de maatregelen tegen onverzekerden, kun je de basisverzekering vernietigen. Dat kan alleen in de periode van twee weken vanaf de datum dat het Zorginstituut je heeft gemeld dat je verzekerd bent. Je moet daarbij aantonen dat je al een andere zorgverzekering hebt gekregen in de periode van drie maanden vanaf de datum van verzending door het Zorginstituut van de tweede bestuurlijke boete wegens het onverzekerd zijn en de opdracht jou te (laten) verzekeren op grond van een zorgverzekering. Als je bent verzekerd door het Zorginstituut in het kader van de maatregelen tegen onverzekerden, kun je de basisverzekering niet opzeggen gedurende de eerste 12 maanden dat deze loopt. Gedurende die periode gelden de opzegmogelijkheden van artikel 8 van deze algemene bepalingen niet. Als je bent verzekerd door het Zorginstituut in het kader van de maatregelen tegen onverzekerden, kunnen wij de basisverzekering wegens dwaling vernietigen, als achteraf blijkt dat je niet verzekeringsplichtig was. De basisverzekering wordt dan geacht niet te zijn ingegaan. 10. Wanneer mogen wij de verzekering beëindigen of opschorten? Wij kunnen de verzekering opzeggen of ontbinden of de dekking van de verzekering opschorten: als jij (verzekeringnemer) de premie of overige bedragen die je (verzekeringnemer) aan ons moet betalen niet op tijd hebt voldaan. Dat geldt alleen als jij (verzekeringnemer) na schriftelijk te zijn aangemaand tot betaling binnen de daarvoor gestelde termijn, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betalen, nog niet volledig hebt betaald. Opzeggen of ontbinden wegens wanbetaling doen wij niet met terugwerkende kracht. Een opschorting wegens wanbetaling eindigt op de dag na die waarop wij het verschuldigde bedrag, inclusief rente en kosten, hebben ontvangen; als jij (verzekerde/verzekeringnemer) ons niet, niet volledige of onjuiste informatie of bescheiden verstrekt die relevant zijn voor de uitvoering van de verzekering en die tot nadeel voor ons leiden of kunnen leiden; als jij (verzekerde/verzekeringnemer) iets gedaan hebt met de opzet ons te misleiden of als wij geen verzekering zouden hebben gesloten bij kennis van de ware stand van zaken; als jij je jegens ons of onze medewerkers ernstig misdraagt. In alle gevallen verstrekken wij je (verzekerde/verzekeringnemer) een bewijs van het einde van de verzekering. Bij het eindigen van de basisverzekering sturen wij een bewijs met vermelding van de gegevens die de Zorgverzekeringswet ons voorschrijft. 11. Wat gebeurt er met jouw verzekering als je in detentie zit? De dekking en de premieplicht uit de verzekering zijn opgeschort gedurende de periode die je in detentie zit. Wij kunnen jouw basisverzekering niet opzeggen of ontbinden zolang je in detentie zit. Vergeet niet ons de begindatum en het einde van jouw detentie te melden. De begindatum moet je binnen één maand na het begin van de detentie melden. Het einde van de detentie moet je ons binnen één maand na afloop van de detentie melden. De melding doe je door een detentieverklaring van jouw penitentiaire inrichting te sturen: per naar of per post naar Salland ZorgDirect, Polisadministratie, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (postzegel niet nodig). Als je in het buitenland in detentie zit, moet je ons als bewijs daarvan een verklaring van de Minister van Buitenlandse Zaken of een verklaring van Reclassering Nederland overleggen waaruit die detentie blijkt. Premie 12. Hoe is de premie opgebouwd? De premie is gelijk aan de premiegrondslag, verminderd met eventuele kortingen, bijvoorbeeld door een vrijwillig eigen risico of door deelname aan een collectiviteit. De premiegrondslag is opgenomen in de Premiebijlage bij de verzekeringsvoorwaarden. De premiegrondslag, de eventueel toepasselijke kortingen en de verschuldigde premie staan vermeld in de polis. 10

12 Als de verzekering niet ingaat per de eerste dag van een maand, wordt de premie voor die eerste maand naar rato van het aantal verzekerde dagen in die maand vastgesteld. 13. Hoe moet je de premie betalen? Je (verzekeringnemer) moet de premie vooruit betalen. Dat moet voor de dag dat de periode begint waarop de premie betrekking heeft. Wij bepalen of de betaling per maand, per half jaar of per jaar mag en welke vorm van betaling mogelijk is. Bij niet-tijdige betaling van de premie of andere aan ons te betalen bedragen, kunnen wij jou (verzekerde/verzekeringnemer) de wettelijke rente, invorderingskosten en administratiekosten in rekening brengen. Je (verzekerde/verzekeringnemer) mag de te betalen premie of andere aan ons te betalen bedragen niet verrekenen met van ons te ontvangen bedragen. Ook mag je (verzekerde/verzekeringnemer) de betaling niet opschorten als jij (verzekerde/verzekeringnemer) vindt dat wij je (verzekerde/verzekeringnemer) een bedrag verschuldigd zijn. In geval van overlijden van de verzekerde betalen wij de reeds betaalde premie terug, voor zover die betrekking heeft op de periode vanaf de dag na het overlijden. Belangrijke regels 14. Voor wie zijn de verzekeringen bestemd? Deze verzekeringsvoorwaarden zijn bestemd om te worden aangeboden aan alle personen die in Nederland of in het buitenland wonen en die verplicht zijn een zorgverzekering te sluiten. Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. bevestigd. Als wij gebruik maken van het laatst bij ons bekende woonadres of adres van jou (verzekerde/verzekeringnemer) dan mogen wij ervan uitgaan dat de mededeling jou (verzekerde/verzekeringnemer) heeft bereikt. Als je (verzekerde/verzekeringnemer) ons toestemming hebt gegeven voor het elektronisch verzenden van mededelingen, kun je (verzekerde/ verzekeringnemer) die toestemming weer intrekken. Dat kan op een van de volgende manieren: schriftelijk. Een schriftelijk verzoek moet zijn gericht aan Salland ZorgDirect, Polisadministratie, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (postzegel niet nodig); per aan via het wijzigingsformulier op zorgdirect.nl/wijzigen. 16. Wat moet je doen als een ander aansprakelijk is voor de zorgkosten? Het kan gebeuren dat je door toedoen van een ander zorg nodig hebt, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval. Die persoon kan aansprakelijk zijn voor de kosten van de zorg die jij daardoor nodig hebt. Als iemand anders mogelijk aansprakelijk is voor de kosten van de zorg aan jou, ben je verplicht dat ons te melden. Dat kan op verschillende manieren: telefonisch via ; schriftelijk. Richt de brief aan Salland ZorgDirect, Verhaal, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (postzegel niet nodig); per aan via het formulier schade door ongeval op zorgdirect.nl/schade. Via onze website krijg je direct een globale indicatie of verhaal van schade door jezelf of door ons misschien mogelijk is. Je bent verplicht ons de informatie te geven die wij nodig hebben om de kosten van de zorg aan jou te verhalen op die andere persoon. Algemene bepalingen 15. Aan welke informatieplichten moet je voldoen? Je (verzekerde/verzekeringnemer) bent verplicht: als je zorg krijgt in een ziekenhuis of polikliniek je te legitimeren aan de hand van een rijbewijs, een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument (identiteitsbewijzen als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht); de zorgaanbieder die jou behandelt te vragen de reden van behandeling bekend te maken aan de medisch adviseur, als de medisch adviseur daarom vraagt; ons medewerking te verlenen voor het verkrijgen van alle door ons gewenste informatie; ons spoedig op de hoogte te brengen van alle feiten en omstandigheden die voor een juiste uitvoering van de verzekering van betekenis kunnen zijn, waaronder verhuizing, geboorte, overlijden, wijziging bank- of gironummer, of die tot het einde van jouw verzekering hebben geleid of kunnen leiden. Als jij (verzekerde/verzekeringnemer) je niet houdt aan de informatie plichten die in dit artikel en in de overige verzekeringsvoorwaarden staan genoemd, heb je geen recht op de zorg, als onze belangen hierdoor zijn geschaad. Als wij tot de conclusie komen dat de verzekering zal eindigen of geëindigd is, melden wij dit jou (verzekeringnemer) zo spoedig mogelijk, onder vermelding van de reden daarvan en de datum waarop de verzekering eindigt of geëindigd is. Onze mededelingen aan jou (verzekerde/verzekeringnemer) gelden alleen als wij deze schriftelijk of, met jouw toestemming, per hebben Je mag geen afspraken maken met een ander of de aansprakelijkheidsverzekeraar van die ander, die onze mogelijkheden om de zorgkosten te verhalen benadelen of kunnen benadelen. Dat geldt niet als je vooraf schriftelijke toestemming van ons hebt gekregen. Als onze mogelijkheden om de zorgkosten te verhalen door jouw toedoen of jouw nalaten zijn benadeeld, kunnen wij jou aansprakelijk stellen voor de door ons geleden schade en ontstane kosten. 17. Welke aansprakelijkheidsbeperking geldt er? Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je (verzekerde/verzekeringnemer) lijdt als gevolg van het doen of nalaten van een zorgaanbieder die jou zorg heeft verleend of had moeten verlenen. Onze eventuele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onze tekortkomingen bij de uitvoering van de verzekering is beperkt tot het bedrag van de kosten die bij juiste uitvoering van de basisverzekering voor onze rekening zouden zijn gekomen. 18. Hoe gaan wij om met jouw persoonlijke gegevens? De persoonsgegevens en de uitvoeringsgegevens die wij van jou (verzekerde/ verzekeringnemer) krijgen, nemen wij op in onze persoonsregistratie. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doelen: het aangaan en uitvoeren van de verzekering; wetenschappelijke en statistische analyse; het vergroten van ons klantenbestand en voor informatieverstrekking over onze producten; het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 11

13 het bewaken van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, waaronder het voorkomen en bestrijden van fraude; onderzoek naar de door jou ervaren kwaliteit van de zorg. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacyreglement Salland ZorgDirect van toepassing. Dit reglement kun je (verzekerde/ verzekeringnemer) bekijken en downloaden via zorgdirect.nl/privacy. Op verzoek zenden wij het toe. Coöperatie Eno U.A. beslist over een aantal belangrijke zaken. De ledenraad wordt gekozen uit de leden. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, door opzegging of door ontzetting uit het lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt geacht te zijn opgezegd op het moment dat de laatste verzekering bij ons is geëindigd. Algemene bepalingen In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij jouw gegevens raadplegen bij Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag, p/a Postbus 124, 3700 AC Zeist. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is om voor verzekeraars risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Meer informatie hierover en het privacyreglement van Stichting CIS zijn te vinden via Als daarover afspraken zijn gemaakt met jouw zorgaanbieder, kan deze de bij ons geregistreerde adresgegevens en polisgegevens van jou inzien via het landelijke internetportaal VECOZO (Veilige Communicatie in de Zorg). Dit is voor de zorgaanbieder noodzakelijk om de kosten van de aan jou verleende zorg rechtstreeks bij ons te declareren. Het kan gebeuren dat jouw persoonsgegevens extra bescherming nodig hebben, bijvoorbeeld omdat je in een opvangtehuis verblijft. Als je vindt dat die extra bescherming voor jou nodig is, kun je ons dat melden. Als wij jouw melding terecht vinden, zorgen wij voor extra maatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. 19. Hoe gaan wij om met fraude? Bij geconstateerd gedrag dat een bedreiging vormde, vormt of kan vormen voor de (financiële) belangen van ons, onze medewerkers, onze klanten of voor de continuïteit of integriteit van de financiële sector kunnen wij jouw persoonsgegevens vastleggen in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Dit gebeurt volgens de regels van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Dit protocol kun je bekijken en downloaden via zorgdirect.nl/fraude. Op verzoek zenden wij het toe. Het EVR wordt door financiële instellingen gebruikt om de integriteit van klanten en relaties te beoordelen en kan door ons getoetst worden via de centrale databank van Stichting CIS. In geval van fraude: kunnen wij jouw (verzekerde/verzekeringnemer) gegevens laten opnemen in het Fraude Informatie Systeem Holland (FISH) of andere tussen verzekeraars erkende signaleringssystemen van fraude. Dit gebeurt volgens de regels van het FISH Protocol. Dit protocol kun je bekijken en downloaden via zorgdirect.nl/fraude. Op verzoek zenden wij het toe; kunnen wij overgaan tot het doen van aangifte bij de politie; kunnen wij de onderzoekskosten die wij hebben gemaakt voor het opsporen en aantonen van de fraude, op jou (verzekerde/ verzekeringnemer) verhalen; kunnen wij de verzekering beëindigen; heb je geen recht op vergoeding van kosten van de zorg en kunnen wij uitgekeerde vergoedingen, waaronder ook de kosten die daarvoor gemaakt zijn, terugvorderen. 20. Hoe word je lid van de coöperatie? Als je (verzekerde/verzekeringnemer) meerderjarig bent, word je (verzekerde/verzekeringnemer) bij het sluiten van de basisverzekering automatisch lid van Coöperatie Eno U.A. Dat geldt niet als je (verzekerde/ verzekeringnemer) ons hebt gemeld hiervan af te zien. De ledenraad van 21. Welke beperkingen gelden in geval van bijzondere omstandigheden? Je hebt geen recht op vergoeding van kosten van zorg in geval van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik van jouw verzekering. Dat geldt bijvoorbeeld als je ons probeert te misleiden door valse opgaven te doen of door feiten en omstandigheden te verzwijgen die voor de beoordeling van de kosten of het recht op vergoeding van belang zijn. Je hebt geen recht op vergoeding van kosten van zorg als de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij als bedoeld in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht. Voor de definities daarvan geldt de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de Rechtbank te Den Haag is gedeponeerd. Als de minister van Financiën gebruik maakt van de bevoegdheid, neergelegd in artikel 18b lid 1 van de Noodwet financieel verkeer, en de behoefte aan zorg is ontstaan naar aanleiding van een of meer in die bepaling bedoelde terroristische handelingen, heb je slechts recht op een of meer prestaties voor zover de kosten daarvan niet hoger zijn dan door de minister van Financiën is bepaald. In geval van schade veroorzaakt door terrorisme is de dekking verder beperkt tot het bedrag van uitkering dat wij binnen de aanspraak op schadevergoeding ontvangen van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade. Een omschrijving van de definities en het clausuleblad terrorismedekking is te raadplegen via zorgdirect.nl/terrorismedekking. Op verzoek zenden wij dit toe. Als wij op grond van artikel 33 van de Zorgverzekeringswet of artikel 3.23 van het Besluit zorgverzekering een extra bijdrage krijgen, heb je ook recht op de aanvullende vergoeding volgens deze regelingen. 22. Wanneer mogen wij de verzekeringsvoorwaarden wijzigen? Wij kunnen de verzekeringsvoorwaarden met ingang van een door ons te bepalen datum wijzigen. Een wijziging van de premiegrondslag van de basisverzekering treedt niet eerder in werking dan zes weken na de dag waarop wij deze aan jou (verzekeringnemer) hebben medegedeeld. Het kan gebeuren dat een ministeriële regeling waarnaar in deze verzekeringsvoorwaarden wordt verwezen, in de loop van het jaar wijzigt. In dat geval wijzigt de basisverzekering met ingang van de datum waarop de wijziging van de ministeriële regeling in werking treedt. 23. Hoe werkt het aanvragen en verlenen van toestemming? Soms heb je voor het recht op de zorg of voor de vergoeding daarvan toestemming van ons nodig. In dat geval moet je schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat je de zorg krijgt. Hiermee proberen wij problemen achteraf te voorkomen. Bij de beoordeling van het verzoek om toestemming toetsen wij of de gewenste zorg voldoet aan de verzekeringsvoorwaarden. Je weet dan van te voren of en hoeveel vergoeding je krijgt voor de zorg. Als wij toestemming geven, geldt de toestemming voor één jaar, gerekend vanaf de datum waarop wij de schriftelijke toestemming hebben afgegeven. 12

14 De toestemming kan korter of langer gelden, als wij dat uitdrukkelijk bij het afgeven van de toestemming hebben vermeld. Een aanvraag om toestemming kun je sturen naar: Salland ZorgDirect, Medisch adviseur, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (postzegel niet nodig). Als jouw zorgaanbieder de aanvraag namens jou indient, willen wij graag weten dat jij daarmee akkoord bent. Dat kan door je handtekening op de aanvraag te zetten. Je (verzekerde/verzekeringnemer) kunt ook een klacht indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit over het door ons gebruikte formulier. De Nederlandse Zorgautoriteit geeft een bindend advies. Meer informatie staat op Het kan voorkomen dat je zorg nodig hebt waarvoor toestemming is vereist en dat je voor die zorg of vergoeding daarvan al toestemming hebt gekregen van jouw vorige zorgverzekeraar. In dat geval behoud je de toestemming voor de periode die jouw vorige zorgverzekeraar heeft aangegeven. Het volstaat om die toestemming aan ons te overleggen. Als jouw vorige zorgverzekeraar geen periode heeft aangegeven, geldt de toestemming tot maximaal een jaar na de datum van afgifte van de toestemming door jouw vorige zorgverzekeraar. Je hebt geen recht op zorg waarvoor je van jouw vorige zorgverzekeraar toestemming hebt gekregen, als de zorg of kosten van de zorg waarop de toestemming betrekking heeft, in de tussentijd niet meer is of zijn verzekerd. 24. Hoe kun je een klacht indienen? Als je (verzekerde/verzekeringnemer) het niet eens bent met een beslissing die wij hebben genomen in het kader van de verzekering, kun je (verzekerde/ verzekeringnemer) ons verzoeken deze beslissing opnieuw te bekijken. Je (verzekerde/verzekeringnemer) moet je verzoek indienen binnen zes weken na ontvangst van onze beslissing. Je (verzekerde/verzekeringnemer) dient je verzoek bij voorkeur op een van de volgende manieren in: een schriftelijk verzoek moet zijn gericht aan Salland ZorgDirect, Klachtencommissie, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (postzegel niet nodig); digitaal indienen kan via het klachtenformulier op zorgdirect.nl/klachten. Algemene bepalingen Reageren wij niet binnen zes weken op jouw verzoek of ben je (verzekerde/ verzekeringnemer) niet tevreden over onze reactie? Dan kun je (verzekerde/ verzekeringnemer) het geschil voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Postbus 291, 3700 AG Zeist, Dit geldt niet als je (verzekerde/verzekeringnemer) het geschil al hebt voorgelegd aan de burgerlijke rechter. Het SKGZ handelt volgens een eigen reglement. De Ombudsman van de SKGZ bemiddelt in het geschil. Als bemiddeling niet mogelijk is of geen bevredigend resultaat geeft, kan de Geschillencommissie van de SKGZ een bindend advies uitbrengen. Meer informatie staat op Je (verzekerde/verzekeringnemer) hebt altijd het recht om een geschil met ons aan de burgerlijke rechter voor te leggen. Als je (verzekerde/verzekeringnemer) een formulier dat wij gebruiken te ingewikkeld of overbodig vindt, kun je ons vragen het gebruik van dat formulier opnieuw te bekijken. Je (verzekerde/verzekeringnemer) dient je verzoek bij voorkeur op een van de volgende manieren in: Een schriftelijk verzoek moet zijn gericht aan Salland ZorgDirect, Klachtencommissie, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (postzegel niet nodig); Digitaal indienen kan via het klachtenformulier op zorgdirect.nl/klachten. 13

15 Basisverzekering Specifieke bepalingen voor de basisverzekering Basisverzekering De afspraken uit het hoofdstuk Algemene bepalingen zijn van toepassing op de basisverzekering, de aanvullende verzekeringen en de tandartsverzekeringen. Voor de basisverzekering gelden daarnaast nog specifieke bepalingen. Je leest in dit hoofdstuk welke dat zijn. Basisverzekering sluiten en stopzetten 1. Wanneer kunnen wij je weigeren? Wij zijn niet verplicht de basisverzekering te sluiten als: je al een zorgverzekering hebt; wij jouw eerdere basisverzekering in de vijf jaar voorafgaande aan het verzoek tot het sluiten van de nieuwe basisverzekering hebben opgezegd of ontbonden vanwege het niet betalen van de premie of vanwege opzettelijke misleiding door jou (verzekerde/verzekeringnemer); het adres van de te verzekeren persoon dat is opgegeven bij de aanvraag voor de basisverzekering niet in de GBA voorkomt of afwijkt van het adres van die persoon in de GBA. Dit geldt niet als de te verzekeren persoon niets aan de afwijking kan doen. Het geldt ook niet als jij (verzekeringnemer) bij de aanvraag voor de basisverzekering het volgende aan ons overlegt: - een verklaring van de SVB waaruit blijkt dat de te verzekeren persoon verzekerd is op grond van de Wlz; - een werkgeversverklaring en een loonstrook, beide niet ouder dan een maand, waaruit blijkt dat de te verzekeren persoon aan de loonbelasting is onderworpen vanwege in Nederland in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden. (deze bepaling is van toepassing met ingang van de dag dat de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen van kracht is) 2. Wat is de grondslag van de basisverzekering? De basisverzekering is gebaseerd op de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering en de toelichtingen die daarbij horen. Verder is de basisverzekering gebaseerd op het door jou (verzekeringnemer) ingevulde aanmeldformulier en afspraken in verband met een collectiviteit waar je (verzekeringnemer) aan deelneemt. De basisverzekering moet worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering en de toelichtingen die daarbij horen. Is een bepaling in de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering geheel of gedeeltelijk niet in overeenstemming met een bepaling in de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering, de Regeling zorgverzekering of de toelichtingen? Dan is die bepaling of dat gedeelte van die bepaling in de verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing. In plaats daarvan geldt de bepaling in de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering of de Regeling zorgverzekering. Alle ministeriële regelingen, reglementen of andere bijlagen, waarnaar in deze verzekeringsvoorwaarden wordt verwezen, maken onderdeel uit van de basisverzekering. Premie 3. Wanneer hoef je geen premie te betalen? Je (verzekeringnemer) moet ons premie voor de basisverzekering betalen, behalve in de volgende gevallen: je (verzekeringnemer) hoeft geen premie te betalen voor een verzekerde tot de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de verzekerde 18 jaar is geworden; je (verzekeringnemer) hoeft geen premie aan ons te betalen in de periode dat je aan het Zorginstituut een bestuursrechtelijke premie moet betalen. In dat geval is sprake van een premieachterstand van meer dan zes maanden. De bestuursrechtelijke premie bedraagt 130% van de standaardpremie als bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag. 4. Wat gebeurt er bij een betalingsachterstand? 4.1 Uiterlijk 10 werkdagen nadat wij hebben geconstateerd dat er een achterstand van twee maanden is in de betaling van de basisverzekering doen wij jou (verzekeringnemer) een aanbod tot het treffen van een betalingsregeling. De betalingsregeling houdt ten minste in: je (verzekeringnemer) machtigt ons toekomstige premies maandelijks automatisch te incasseren of iemand van wie jij (verzekeringnemer) periodieke betalingen ontvangt krijgt de opdracht om namens jou het bedrag van de toekomstige premies aan ons te betalen en in te houden op de betaling aan jou; afspraken over het afbetalen van jouw schulden, inclusief rente en incassokosten, in verband met de basisverzekering en de termijnen voor afbetaling; 14

16 onze toezegging dat wij de basisverzekering niet tijdens de looptijd van de betalingsregeling zullen beëindigen of opschorten vanwege het bestaan van de schulden, inclusief rente en incassokosten, in verband met de basisverzekering. Die toezegging vervalt als jij (verzekeringnemer) de machtiging of opdracht intrekt of de afspraken niet nakomt. 4.2 Als je (verzekeringnemer) de basisverzekering voor iemand anders hebt gesloten, omvat ons aanbod ook onze bereidheid om de opzegging van de basisverzekering van die ander te accepteren met ingang van de datum waarop de betalingsregeling ingaat, op voorwaarde dat: de verzekerde zichzelf uiterlijk op de dag waarop de betalingsregeling ingaat heeft verzekerd op grond van een andere zorgverzekering; en, als de verzekerde de zorgverzekering bij ons heeft gesloten (basisverzekering), deze ons een machtiging heeft gegeven tot maandelijkse automatische incasso van toekomstige premies of een opdracht heeft gegeven aan iemand van wie de verzekerde periodieke betalingen ontvangt (bijvoorbeeld de werkgever), om namens de verzekerde het bedrag van de toekomstige premies aan ons te betalen en in te houden op de betaling aan de verzekerde. In dat geval sturen wij een kopie van ons aanbod aan de verzekerde. 4.3 Tegelijk met het aanbod als bedoeld in 4.1 sturen wij jou (verzekeringnemer) een brief, waarin staat dat je (verzekeringnemer) vier weken de tijd hebt om het aanbod te aanvaarden. Daarbij geven wij aan wat de gevolgen zijn als het aanbod niet wordt aanvaard en de premieschuld, exclusief rente en incassokosten, is opgelopen tot zes of meer maandpremies. Ook wijzen wij jou (verzekeringnemer) op de mogelijkheid van schuldhulpverlening. 4.4 Zodra de premieschuld, exclusief rente en incassokosten, is opgelopen tot vier of meer maandpremies, informeren wij jou (verzekerde/ verzekeringnemer) zo spoedig mogelijk over ons voornemen een melding te doen als bedoeld in 4.7 als de premieschuld, exclusief rente en incassokosten, is opgelopen tot zes of meer maandpremies. Wij doen de melding niet, als je (verzekerde/verzekeringnemer) uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de mededeling de premieachterstand bij ons hebt betwist. 4.5 Als je (verzekerde/verzekeringnemer) de premieachterstand tijdig hebt betwist, maar wij bij ons standpunt blijven, melden wij jou (verzekerde/ verzekeringnemer) dat wij de melding als bedoeld in 4.7 zullen doen als de premieschuld, exclusief rente en incassokosten, is opgelopen tot zes of meer maandpremies. Deze melding doen wij niet, als jij (verzekerde/ verzekeringnemer) uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van onze mededeling een geschil over de premieachterstand hebt voorgelegd aan de SKGZ, Postbus 291, 3700 AG Zeist, of aan de burgerlijke rechter. 4.6 Als de betalingsregeling ingaat als de premieachterstand, exclusief rente en incassokosten, is opgelopen tot vier maandpremies, doen wij de mededeling als bedoeld in 4.7 niet, zolang de toekomstige premies worden voldaan. 4.7 Zodra de premieschuld, exclusief rente en incassokosten, is opgelopen tot zes of meer maandpremies, melden wij dit aan het Zorginstituut en jou (verzekerde/verzekeringnemer). Daarbij vermelden wij de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van artikel 34a Zorgverzekeringswet door het Zorginstituut. Ook vermelden wij dat wij ons aan de procedure als bedoeld in 4.4 tot en met 4.7 hebben gehouden. De melding als bedoeld in de eerste zin van 4.7 doen wij niet: als de premieachterstand tijdig is betwist als bedoeld in 4.4, maar wij nog geen reactie hebben gegeven; gedurende de termijn van vier weken als bedoeld in 4.5; als een geschil over de premieachterstand tijdig is voorgelegd aan de SKGZ of de burgerlijke rechter als bedoeld in 4.5 en hierover nog niet onherroepelijk is beslist; als jij (verzekeringnemer) je hebt aangemeld bij een schuldhulpverlener als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het consumentenkrediet, zoals gemeenten en gemeentelijke kredietinstellingen, en aantoont dat in het kader daarvan een schriftelijke overeenkomst tot stabilisatie van jouw schulden is gesloten; als je adres niet in de GBA is opgenomen of je adres in onze administratie niet overeenkomt met je adres in de GBA. Dit geldt niet als de afwijking het gevolg is van de bijzondere situaties die zijn beschreven in artikel 1, derde opsommingsteken, van de Specifieke bepalingen voor de Basisverzekering. (deze bepaling is van toepassing met ingang van de dag dat de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen van kracht is) 4.8 Wij brengen het Zorginstituut en jou (verzekerde/verzekeringnemer) direct op de hoogte van de datum waarop: de uit de basisverzekering voortvloeiende schulden zijn afgelost of tenietgegaan; de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen als bedoeld in de Faillissementswet van toepassing wordt; de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in 4.7, punt vier, is gesloten of een schuldregeling tot stand is gekomen waar ten minste jij (verzekeringnemer) en wij aan deelnemen. Eigen risico 5. Wanneer geldt het verplicht eigen risico? Als je 18 jaar of ouder bent, heb je een verplicht eigen risico. De hoogte van het verplicht eigen risico is opgenomen in de premiebijlage bij deze verzekeringsvoorwaarden. Niet onder het verplicht eigen risico vallen: de kosten van verloskundige zorg en kraamzorg; de kosten van huisartsenzorg. Wel onder het verplicht eigen risico vallen kosten van onderzoeken die de door ons aangewezen zorgaanbieders voor huisartsenzorg door anderen laten doen en apart in rekening worden gebracht, zoals laboratoriumtests; de kosten van inschrijving bij een huisarts of bij een huisartsencentrum; de kosten van ketenzorg; de kosten van zorg van verpleging en verzorging zonder verblijf; als je de donor bent, de kosten van nacontroles van jou nadat de periode is verstreken, waarin kosten van de zorg aan jou in verband met de opname voor de selectie en verwijdering van het transplantatiemateriaal als genoemd in het artikel over transplantatiezorg, sub e, ten laste komen van de zorgverzekering van de ontvanger van het transplantatiemateriaal; als jij de donor bent en de ontvanger van het transplantatiemateriaal heeft recht op (vergoeding van kosten van) de transplantatiezorg op grond van een zorgverzekering, de kosten van vervoer als genoemd in het artikel over transplantatiezorg, sub i en sub j; de kosten van door ons aangewezen geneesmiddelen of hulpmiddelen en de kosten van zorg aan jou door een zorgaanbieder die wij daarvoor hebben aangewezen. De aangewezen geneesmiddelen, hulpmiddelen en zorgaanbieders zijn opgenomen in het overzicht Aangewezen zorg Basisverzekering 15

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden?

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Tandartsverzekeringen 2015 Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden?

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Tandartsverzekeringen 2015 Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden?

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Tandartsverzekeringen 2014 Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden 2015. Basisverzekering, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen

Voorwaarden 2015. Basisverzekering, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen Voorwaarden 2015 Basisverzekering, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden?

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Tandartsverzekeringen Service 2013 Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Deze

Nadere informatie

Voorwaarden 2013 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Voorwaarden 2013 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Salland verzekeringen is onderdeel van Eno Salland verzekeringen Afdeling Cliëntenservice Munsterstraat 6 7418 EV Deventer Telefoon (0570) 68 74 84 Fax (0570) 68 73 00 www.salland.nl Voorwaarden 2013 Basisverzekering

Nadere informatie

Basisverzekering Uitzendpolis

Basisverzekering Uitzendpolis Basisverzekering Uitzendpolis 2015 Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Uitzendpolis 2015 Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST ZORGVERZEKERING ENO ZORGVERZEKERAAR N.V. 2011

MODELOVEREENKOMST ZORGVERZEKERING ENO ZORGVERZEKERAAR N.V. 2011 MODELOVEREENKOMST ZORGVERZEKERING ENO ZORGVERZEKERAAR N.V. 2011 Deze verzekeringsvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2011. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Inhoudsopgave ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2013

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2013 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2013 Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Restitutieverzekering. Om het vinden van de

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012 Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. SPD VGZ Goede Keuze 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl

Polisvoorwaarden. SPD VGZ Goede Keuze 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl Polisvoorwaarden SPD VGZ Goede Keuze 2015 Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Zorgverzekering. Om

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a 1 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Klantenservice 078 611 81 11 (lokaal tarief) De klantenservice van Besured heeft gespecialiseerde

Nadere informatie

National Academic Ruime Keuze 2015

National Academic Ruime Keuze 2015 National Academic Ruime Keuze 2015 Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden autoverzekering 2014 Welkom bij National Academic In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over de National Academic

Nadere informatie

D0800-201210. Verzekeringsvoorwaarden Bewuzt Basis 2013

D0800-201210. Verzekeringsvoorwaarden Bewuzt Basis 2013 D0800-201210 Verzekeringsvoorwaarden Bewuzt Basis 2013 Welkom bij Bewuzt Bewuzt begrijpt dat je niet teveel wilt betalen voor je zorgverzekering. Daarom bieden we je een lage premie voor de basisverzekering

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden IZZ Zorgverzekeraar 2015

Verzekeringsvoorwaarden IZZ Zorgverzekeraar 2015 Verzekeringsvoorwaarden IZZ Zorgverzekeraar 2015 IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor de zorg Welkom bij IZZ Zorgverzekeraar Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Besured Basisverzekering 2014

Besured Basisverzekering 2014 Besured Basisverzekering 2014 Zorgartikelen 2014 0 1 Welkom bij Besured In deze verzekeringsvoorwaarden lees je alles over de Besured Basisverzekering. Deze zorgverzekering is een verzekering van N.V.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Ruime Keuze 2015 Inhoudsopgave Algemeen gedeelte Paramedische zorg Mondzorg Farmaceutische zorg II Zorgartikelen

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Ruime Keuze 2015 Inhoudsopgave Algemeen gedeelte Paramedische zorg Mondzorg Farmaceutische zorg II Zorgartikelen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Ruime Keuze 2015 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. I Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden 2015. Voorwaarden 2015. Besured Ruime Keuze. Besured Ruime Keuze. Be smart.

Voorwaarden 2015. Voorwaarden 2015. Besured Ruime Keuze. Besured Ruime Keuze. Be smart. Voorwaarden 2015 Besured Ruime Keuze Voorwaarden 2015 Besured Ruime Keuze Be smart. Welkom bij Besured Ruime Keuze In deze verzekeringsvoorwaarden lees je alles over de Besured Zorgverzekering. Deze zorgverzekering

Nadere informatie

VGZ Eigen Keuze Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Eigen Keuze Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Eigen Keuze Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw zorgverzekering bij VGZ. Meer informatie, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Geregeld polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. NVB Zorgverzekering Natura Selectief 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl

Polisvoorwaarden. NVB Zorgverzekering Natura Selectief 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl Polisvoorwaarden NVB Zorgverzekering Natura Selectief 2015 Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Zorgverzekering.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. IZA Zorgverzekering

Verzekeringsvoorwaarden. IZA Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IZA Zorgverzekering Welkom bij IZA Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw zorgverzekering bij IZA. U kunt voor meer informatie, bijvoorbeeld over declareren

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Basis 2015 D0800-201410

Verzekeringsvoorwaarden. Basis 2015 D0800-201410 Verzekeringsvoorwaarden Basis 2015 D0800-201410 Welkom bij Bewuzt Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw zorgverzekering bij Bewuzt. U kunt voor meer informatie, bijvoorbeeld over declareren

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2013. VGZ Zorgverzekering Natura. VGZ Zorgverzekering Natura. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Verzekeringsvoorwaarden 2013. VGZ Zorgverzekering Natura. VGZ Zorgverzekering Natura. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2013 VGZ Zorgverzekering Natura Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Gewoon ZEKUR Zorg Gewoon ZEKUR Zorg Vrij Aanvullende verzekeringen - Extra ZEKUR Zorg - Aanvullend ZEKUR Tand - Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie - Aanvullend ZEKUR Buitenland

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden IZZ Zorgverzekeraar 2015

Verzekeringsvoorwaarden IZZ Zorgverzekeraar 2015 Verzekeringsvoorwaarden IZZ Zorgverzekeraar 2015 IZZ Basisverzekering, Variant Natura en Aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor de zorg Welkom bij IZZ Zorgverzekeraar Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2013

Verzekeringsvoorwaarden 2013 Verzekeringsvoorwaarden 2013 IZA GezondSamenPolis Restitutie 2 IZA GezondSamenPolis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2013 Welkom bij IZA Zorgverzekeraar In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles

Nadere informatie

voorwaarden HEMA Zorgverzekering

voorwaarden HEMA Zorgverzekering voorwaarden HEMA Zorgverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! Contact en service website: www.hemaverzekeringen.nl Klantenservice e-mail: info@hemazorgverzekering.nl telefoonnummers: klantenservice

Nadere informatie

Restitutie. Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2012. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Restitutie. Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2012. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2012 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Restitutie Inhoudsopgave

Nadere informatie