jaarverslag Avenier 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag Avenier 2011"

Transcriptie

1 jaarverslag Avenier 2011

2 Voorwoord van Hans Michels Voorwoord van Hans Michels Hoe Avenier veranderde Het jaar 2011 was er één van grote veranderingen bij Avenier. In Nederland plaatsen we sinds 1 januari 2008 geen jongeren met een strafrechtelijke en een civielrechtelijke titel meer samen in één instelling. Deze verandering leidde tot de introductie van een nieuwe vorm van zorg; de gesloten jeugdzorg of Jeugdzorg Plus. Om voor voldoende capaciteit te zorgen, vormden enkele Justitiële Jeugd inrichtingen zich om tot instellingen voor Jeugdzorg Plus. Zo ook Avenier. Sommige instellingen kregen tijdelijk een Jeugdzorg Plus bestemming, andere definitief. Locatie Anker van Avenier kreeg een tijdelijke bestemming. In de twee jaar die volgden, begon de behoefte aan Justitiële Jeugdzorg te dalen en de behoefte aan gesloten jeugdzorg te stabiliseren. Deze twee trends hielden aan en vroegen om passende maatregelen vanuit beide ministeries. Justitie besloot de uitgeleende locaties, waaronder het Anker, na afloop van de contractperiode af te stoten. Ook VWS zag zich genoodzaakt de capaciteit terug te brengen. Leidraad in die keuze was het beleid van regionalisering: jongeren moeten binnen hun eigen regio alle zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Vanuit dat beleid werd de zorgregio s zelf gevraagd mee te denken over waar welke capaciteit moest blijven. Zo kwamen de bestuurders van Avenier voor ingewikkelde keuzes te staan. Om die in goede banen te leiden, stelde het Bestuur een externe Programmadirectie aan. In april 2011 viel het besluit dat locatie Anker eind 2011 haar deuren moest sluiten. In de maanden daaropvolgend bereikte Avenier overeenstemming met het ministerie van VWS over haar positie als zorgaanbieder voor de regio Zuid- West. Vanuit deze regio zag men in dat het Anker een goede aanvulling biedt op het zorgaanbod, vanwege de ervaring met jongeren met een hoog forensisch profiel en de behandelgroepen voor jongens met ernstige seksuele problematiek. Uiteindelijk werd daarom een herschikkingsovereenkomst met VWS gesloten voor 72 plaatsen Jeugdzorg Plus in het Anker in Harreveld en 108 plaatsen Jeugdzorg Plus in de Vaart in Sassenheim. Daarnaast maakte Avenier afspraken met het ministerie van Veiligheid & Justitie over 64 plaatsen in de justitiële jeugdinrichting Kolkemate in Zutphen en met de provincies over 67 plaatsen LWI (Landelijk Werkende Instelling) in Prisma in Harreveld. Consequentie van al deze veranderingen was dat Alexandra in Almelo en Sprengen in Wapenveld moesten sluiten. Op 29 augustus 2011 bracht de OR positief advies uit over het organisatie- en formatieplan voor de voortzetting van de Kolkemate, de sluiting van Sprengen en Alexandra, de verhuizing van Hand-in-Hand Prisma, de opbouw van De Vaart, de doorstart van het Anker inclusief ZIKOS en de reorganisatie van de ondersteunende diensten. Eerder die 2 3

3 Voorwoord van Hans Michels maand had de Raad van Bestuur met de vakorganisaties al een akkoord bereikt over een Sociaal Plan inclusief een Vrijwillige vertrekregeling. Met instemming van de vakbonden en de OR kon Avenier op 1 september 2011 met de transitie starten. Van de 600 werknemers zouden er uiteindelijk in het oosten van Nederland 300 hun baan verliezen terwijl er in het westen bijna 130 nieuwe personeelsleden geworven werden. Met ongelooflijk veel inzet is de hele organisatie operationeel gebleven gedurende dit proces, waarbij op professionele wijze de kwaliteit van de zorg voor jongeren hoog werd gehouden. Vijf maanden na het tekenen van het herschikkingsaanbod was met alle 300 boventallige medewerkers - op 10 na - een vertrekregeling getroffen, en was 75% daadwerkelijk niet meer in dienst. Locatie Sprengen was ondertussen gesloten en de ondersteunende diensten gereorganiseerd. De kracht van de organisatie blijkt niet alleen uit het feit dat deze ongekend grote transitie in zo n kort tijdsbestek zonder grote moeilijkheden tot stand is gekomen, maar ook uit het feit dat de organisatie nu alweer volop bezig is met de volgende stap van haar strategisch plan: de fusie met Horizon. Dit jaarverslag blikt terug op 2011 via een serie interviews met mensen die midden in de transitie van Avenier stonden. Hans Michels Directeur Programma Avenier 4 5

4 Interview met Jan-Willem Bedeaux Nu bouwen we verder aan onze bedrijfscultuur, waarin we kinderen en jongeren willen laten werken aan en dromen over een goede toekomst.

5 Interview met Jan-Willem Bedeaux Interview met Jan-Willem Bedeaux Bewondering voor de moed Jan-Willem Bedeaux vormt samen met Krijnie Schotel de Raad van Bestuur van Avenier. Waar ben je voor opgericht, is dat nog nodig en hoe kun je dat het beste vormgeven? Die vragen beantwoorden wij als Raad van Bestuur. In 2009 werd al duidelijk dat we moesten diversificeren. We waren vooral een justitieel gekleurde organisatie. Het was dus belangrijk om ook een goede strategische positie in de jeugdzorg te verwerven, met de basiskwaliteit van onze organisatie als vertrekpunt. Daarvoor zijn we een alliantiestrategie gaan voeren, gecombineerd met een duidelijke geografische oriëntatie. Onze kracht verbinden aan die van anderen. Toevoegen, niet overnemen. Vanuit die visie hebben we de banden met Horizon aangehaald en hopen we binnenkort het fusieproces af te ronden. Een adempauze. Deze organisatie kan ongelooflijk moeilijke keuzes maken. Dat is zeer moedig en daar ben ik trots op. Twee vestigingen sluiten in het oosten, één nieuwe vestiging openen in het westen. 600 mensen van wie we er bijna 300 hebben moeten ontslaan en 130 nieuw aangenomen. Dat is zonder precedent in de jeugdzorg. Mijn leidraad is openheid in attitude bij het werken in geslotenheid. Wij moeten van buiten naar binnen redeneren, omdat we onze relevantie aan de samenleving ontlenen. Jongeren, ouders, gezinsvoogden - zij moeten onze ambassadeurs zijn. Avenier wordt pas geloofwaardig als zij vertellen dat wij het beste zijn dat hen in die ontzettend moeilijke periode is overkomen. Of zoals een moeder het ooit tegen me zei: Mijn kind heeft bij u meer vrijheid dan ik hem ooit kan bieden. Hij leunt naar voren. Onze koers vraagt een leiderschapsstijl die zelfbewust is, actief, moedig, open, reflectief en spiritueel. Vorig jaar april was ik zeer indringend met de ministeries aan het onderhandelen. Dan is het soms heel lastig om bij je principes te blijven. Gelukkig hebben we de transitie-overeenkomst fatsoenlijk kunnen regelen, financieel en organisatorisch. Nu bouwen we verder aan onze bedrijfscultuur, waarin we kinderen en jongeren willen laten werken aan en dromen over een goede toekomst. Avenier doet dat samen met Horizon in een organisatie met een gevarieerd palet aan jeugdzorg en onderwijs onder één dak. We opereren vanuit dezelfde waarden die we meenemen in besluitvorming, als leiders uitdragen en hanteren in het organisatorische instrumentarium. In 2011 hebben de kernwaarden van Avenier - Zorg, Respect, Gelijkwaardigheid en Verantwoordelijkheid - de organisatie het zelfvertrouwen gegeven om met moed de toekomst tegemoet te treden. Ik heb daar veel bewondering voor. 8 9

6 Anker begin 2011 Gesloten jeugdzorg in Harreveld Totaal 76 plaatsen, waarvan 60 plaatsen jongens hoog forensisch profiel 16 plaatsen jongens ESP (Ernstige Seksuele Problematiek) Plus 20 plaatsen reservecapaciteit JJI Anker medio 2012 Gesloten jeugdzorg Harreveld Totaal 72 plaatsen, waarvan 40 plaatsen jongens hoog forensisch profiel, 20 plaatsen jongens ESP (Ernstige Seksuele Problematiek) 12 plaatsen jongens en meisjes ZIKOS (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie) Plus 10 plaatsen gesloten jeugdzorg tijdelijk

7 Interview met Christian van Dam Toch bleef iedereen kwaliteit leveren. Heel knap. De kracht van onze mensen gaf ons de overtuiging om door te gaan.

8 Interview met Christian van Dam Interview met Christian van Dam Tussen hoop en vrees Christian van Dam is Hoofd Behandeling in het Anker, de vestiging voor gesloten jeugdzorg van Avenier. We hebben begin 2011 een lobby opgestart bij onze ketenpartners, waarbij we hen vroegen om duidelijk te maken wat onze unieke rol en expertise is. Christian glimlacht breed als hij toelicht hoezeer de ketenpartners zich hebben ingezet. Horizon bijvoorbeeld heeft duidelijk gemaakt dat het voor sommige jongens juist goed is om een tijdje hier te verblijven. Uit de Randstad, in het groen. Op dat moment was net het stof van onze verbouwing opgetrokken, waar veel geld in is geïnvesteerd. Mede daarom was het besluit van het Ministerie van VWS zo wrang, dat de zaak vanaf 2012 dicht zou gaan. Hij slikt. We hebben daar alle medewerkers over bijgepraat. Het was leven tussen hoop en vrees; heel spannend. Toch bleef iedereen kwaliteit leveren. Heel knap. De kracht van onze mensen gaf ons de overtuiging om door te gaan. Toen het besluit definitief leek, hebben we ook de jongens ingelicht. Veel van hen vonden het vervelend en verdrietig voor ons. Een paar lachten ons uit en fluisterden werkloos als we langs liepen. Wij waren van plan om de zaak met opgeheven hoofd te verlaten. We zijn trots op wat we doen en daar verandert niets of niemand iets aan. Dat heeft ons er doorheen geholpen. Hij zwijgt even. We waren al in de afbouwfase toen in de eerste week van juli het besluit viel dat we toch open bleven. Dat hebben we nooit gevierd, omdat Alexandra en de Sprengen dicht moesten. Het grijpt hem zichtbaar aan. Weet je, ik heb zelf jaren op Alexandra gewerkt. Een dubbel gevoel. Blij omdat wij verder mochten, verdrietig omdat al mijn collega s daar op zoek moesten naar een nieuwe baan. De logica erachter snap ik wel. Maar hier moest wel de knop om. Ondertussen haalden we trouwens wel mooi onze HKZ-erkenning. We hebben hier twintig plekken voor jongeren met ernstige seksuele problematiek. Met dat specialisme zijn we de enige binnen de jeugdzorg. We zijn goed in het behandelen van jongens met gedrags- en hechtingsproblematiek. De afdeling voor zeer intensieve kortdurende observatie en stabilisatie zit nu hier. Inmiddels zie ik wel toekomst voor het Anker vanwege onze bijzondere expertise én onze ligging. Maar zeker weten? Nee. De wijze les is dat er geen garanties zijn. Maar onze kwaliteit is en blijft dat we kunnen werken met de meest ingewikkelde groep jongeren

9 Sprengen begin 2011 Gesloten jeugdzorg in Wapenveld Totaal 60 plaatsen, waaronder dubbeldiagnosegroep verslaving/ gedragsproblematiek in samenwerking met Tactus Sprengen medio 2012 Locatie gesloten

10 Interview met Grietje Bredenhoff-Stobbink Ik heb natuurlijk jarenlang met jongeren gewerkt om hun omgeving netjes te houden. Die ervaring zet ik nu in voor deze bijzondere doelgroep.

11 Interview met Grietje Bredenhoff-Stobbink Interview met Grietje Bredenhoff-Stobbink Weer aan de slag Grietje Bredenhoff-Stobbink was medewerker huishoudelijke dienst, locatie Sprengen. Het grijpt Grietje Bredenhoff-Stobbink aan als ze terugkijkt op haar tijd bij Avenier. Toen ik te horen kreeg dat locatie Sprengen dicht ging en mijn baan verdween, was ik verdrietig en voelde ik me verloren. Wie neemt er nog een vrouw van 56 jaar aan, dacht ik. Nee, eerlijk, ik had echt niet verwacht dat ik nog ergens aan de slag zou gaan. Ze zet haar bril weer op. In de achttien jaar dat ik als schoonmaakster voor de Sprengen in Wapenveld werkte, heb ik de jeugdzorg totaal zien veranderen. In het begin ging het er vooral om dat we het thuisgevoel zoveel mogelijk benaderden. Daarom maakten we vaak samen met de jongens de kamers en de groepsruimte schoon. Daarna kon ik s middags meestal wel even een boterhammetje meeëten en s avonds ging ik ook nog wel eens terug voor een verjaardagsvisite. Ik vond het plezierig dat ik op die manier een bijdrage had in het pedagogisch klimaat. Daar had ik ook weer een verbindende rol, maar dan vooral tussen de medewerkers en bezoekers. Ze vervolgt: Tja, en toen ging de Sprengen dicht. Dat was een klap hoor. Vooral toen ik de ontslagbrief kreeg had ik het zwaar. Een tijdlang heb ik alleen maar een groot zwart gat gezien waar ik in zou gaan vallen. Ik heb in die tijd aardig wat traantjes weggepinkt; vraag maar aan mijn man. Ze vindt het een prestatie dat het outplacementbureau dat Avenier inschakelde een nieuwe baan voor haar vond. Ik help nu jongvolwassenen met autisme om hun huishouden op te zetten. Een geweldige baan. Ik heb natuurlijk jarenlang met jongeren gewerkt om hun omgeving netjes te houden. Dat gaf de doorslag. Die ervaring zet ik nu in voor deze bijzondere doelgroep. Maar ik mis Avenier nog elke dag. Het kost tijd om de band met nieuwe collega s en met deze mensen op te bouwen. Persoonlijk contact, dat is belangrijk. Dat is trouwens wel iets wat ik soms miste toen er zoveel gebeurde bij Avenier. Nieuwsbrieven, brieven, informatiebijeenkomsten, allemaal prachtig. Maar het prettigst is toch als je eigen leidinggevende je rustig uitlegt hoe de zaak in elkaar steekt. De tijden veranderden en binnen het werken met de jongeren kwam de nadruk sterker op school te liggen. Vanaf die tijd werd het contact met de jongens steeds vluchtiger. Gelukkig kon ik overstappen naar het beheer van de kantine

12 Interview met Krijnie Schotel Toch vind ik dat we op de goede weg zijn. Bouwen, na dit zware jaar.

13 Interview met Krijnie Schotel Interview met Krijnie Schotel Rouw en bouw Krijnie Schotel vormt samen met Jan-Willem Bedeaux de Raad van Bestuur van Avenier. Voor mij is 2011 een jaar van rouw en bouw geweest. Dubbel, tweeslachtig, zo zou ik het proces benoemen waarin we na de fusie van Jongerenhuis Harreveld en JPC De Sprengen terechtkwamen. In 2011 zijn we gaan bouwen aan het Avenier van de toekomst. Toen kwam ook het besef dat het werken voor de regio Zuid-West gevolgen voor onze organisatie zou hebben. We moesten afscheid nemen van eerst één en uiteindelijk twee locaties. We moesten veel mensen vertellen dat we geen werk meer voor ze hadden, sommigen dat we uiteindelijk toch wel weer werk voor ze hadden en we hebben nieuwe medewerkers geworven voor locatie De Vaart in Sassenheim. We hebben de categorale aanpak van Alexandra moeten inleveren. Daardoor zijn we expertise kwijtgeraakt. Het is de vraag of we dat in De Vaart ook weer op dat niveau krijgen. Het feit dat we daar jongens en meisjes opnemen is al een verschil van dag en nacht. Hoe dat een nieuwe vorm gaat krijgen, daar zijn we nog diep over aan het nadenken. De kunst wordt om het goede van Alexandra te behouden. Voor de specifieke doelgroep, meisjes die met loverboys in aanraking zijn geweest en die vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen en soms ook nog met eerwraak te maken krijgen, is er geen specialistisch aanbod binnen de gesloten jeugdzorg meer. Hun verhalen komen pas los als ze omringd zijn door lotgenoten. En dan nog kost het heel veel moeite. Voor deze doelgroep willen we een op hen afgestemd aanbod kunnen bieden, waarin slachtofferschap het thema is. Haar gezicht klaart op. Toch vind ik dat we op de goede weg zijn. Bouwen, na dit zware jaar. We zijn bezig om nieuwe zorgarrangementen te ontwikkelen; een aanbod op maat, afgestemd op de vraag van jongeren en hun ouders. Daarom zijn we ook in gesprek met Horizon, een organisatie met een aansluitende missie en visie en met een aanvullend aanbod. Straks zijn er allerlei variaties mogelijk in de zorgarrangementen, waarbij we gebruik kunnen maken van de uiteenlopende expertise in de verschillende vestigingen. We starten dan vanuit de wens, de hulpvraag van de jongere en zijn ouders of gezinsvoogd. Wat is hun toekomstperspectief? Hoe kunnen we de regie (terug)geven aan de jongere en zijn ouders? We denken dit het beste te kunnen organiseren vanuit één organisatie. Zo bewegen we langzaam maar zeker naar voren

14 Alexandra begin 2011 Gesloten jeugdzorg in Almelo Totaal 72 plaatsen, waarvan 60 plaatsen meisjes 12 plaatsen jongens en meisjes ZIKOS (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie) Alexandra medio 2012 Locatie gesloten

15 Interview met Yvonne van Dijk Met een bus vol huisdieren kwam ik langs en dan mochten de meisjes daarmee knuffelen. Dieren spiegelen je gedrag.

16 Interview met Yvonne van Dijk Interview met Yvonne van Dijk Weerbaarheid Yvonne van Dijk was pedagogisch medewerker in Alexandra en werkt nu bij Communjon in een vergelijkbare functie. Het werken op de groep vindt Yvonne Dijkman nog altijd het mooiste wat er is. Ik begon in 2002 als medewerker van de centrale receptie. Prima baan, maar vanaf het begin boeide het me wat er aan de andere kant van de balie gebeurde. Na ruim twee jaar kreeg ik de mogelijkheid om te beginnen op de groep en tegelijkertijd de SPW-4 opleiding te volgen. Een buitenkans! Die opleiding heb ik gedaan en toen kon ik echt met de meiden aan het werk. Prachtig. Ze aait de enorme Ierse Wolfshond - een van de vele huisdieren in huis. Ik ben nog altijd blij met de kans die ik toen kreeg. Daarom vind ik het extra moeilijk dat Alexandra is dichtgegaan. Eerlijk gezegd snap ik de argumenten achter de transitie niet helemaal. Alexandra is het enige instituut dat zich puur en alleen op meisjes richt. Volgens mij loop je de kans dat je met de sluiting echt iets wezenlijks kwijtraakt. Bijna alle meisjes die ik heb begeleid hadden een geschiedenis met ernstig seksueel misbruik of geweld. Da s niet niks hoor. Even is ze stil; ze denkt goed na. Ik ben er zeker van dat het die meisjes geholpen heeft dat ze tijdelijk in een veilig onder komen zaten, zonder contact met jongens. Veel van hen waren zo gewend aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat ze zich op elke jongen stortten. Nadenken over de toekomst? Pfff... Over consequenties? Daag! Zulke meiden hebben alle steun en begeleiding nodig die je kunt geven. Liefst zonder jongens in de buurt. Even niet. Yvonne vond al snel weer werk. Gelukkig, want ik ben geen type om thuis stil op de bank te zitten. Ik had vanuit Alexandra een groot netwerk opgebouwd waardoor ik met vrij weinig moeite een nieuwe baan vond. Wennen hoor: nieuwe plek, andere mensen, andere jongeren. Ze heeft nog een advies: Wat mij betreft mag er in de behandeling van meisjes nog meer aandacht komen voor de weerbaarheid ten opzichte van jongens. Doe rollenspelen, zoals Girlstalk, dat maakt ze bewuster. Werken met dieren is ook heel goed. In Alexandra had ik het Petproject opgezet. Met een bus vol huisdieren kwam ik langs en dan mochten de meisjes daarmee knuffelen. Dieren spiegelen je gedrag. Zo kun je heel goed oefenen met affectie of de leiding nemen of je weerbaar opstellen

17 Interview met Alwin Pieper Achteraf ben ik nog verbaasd hoe goed we dit hele proces doorlopen hebben. We konden precies zeggen waar we stonden en wat we wilden.

18 Interview met Alwin Pieper Interview met Alwin Pieper Trots, ondanks alles Alwin Pieper was pedagogisch medewerker, activiteitenconsulent en voorzitter van de Ondernemingsraad en werkte meer dan 36 jaar bij de locaties Anker en Alexandra. Op 30 april 2011 hebben we de deuren van Alexandra voor het laatst dichtgedaan. In mijn jaren daar heb ik fantastische dingen kunnen doen met de jongeren, op beide locaties. Sportevenementen, dansshows, rap, Trijntje Oosterhuis voor zangcoaching, met aansluitend een optreden, Beau van Erven Dorens als jury. Altijd als prikkel voor het verder ontwikkelen van hun persoonlijkheid. Het mooie is dat zulke mensen vaak ook onder de indruk zijn van ons werk en van de omgeving. Die brachten veel voor weinig. Ik had echt veel plezier in mijn werk. Zijn toon wordt serieus. Ik ben op een gegeven moment in de OR gaan zitten. De aanleiding was dat alle vrijwilligers die bij ons prachtige dingen deden, eruit moesten. Dat was contractueel allemaal nog niet goed geregeld. Dus toen we dat voor elkaar hadden, huurde ik ze gewoon weer in. Kregen ze nog betaald ook. Na een paar jaar werd ik voorzitter van de OR en dat ben ik jaren geweest. Maar ik had natuurlijk geen idee in wat voor een storm ik uiteindelijk terecht zou komen. Alwin zwijgt even. De berichten die we aan de medewerkers moesten overbrengen waren niet misselijk. Eerst de boodschap dat het Anker dicht moest. Toen het bericht dat de Sprengen dicht ging en het Anker open bleef. En vervolgens als klap op de vuurpijl de sluiting van Alexandra. Ik moet wel zeggen dat we dat als team met de vakbond en de bestuurders goed gedaan hebben. Je kunt niks alleen. We hebben veel aan tafel gezeten, hard onderhandeld, soms echt het onderste uit de kan gehaald. Maar ik vond dat dat ook onze taak was als OR. Als mensen dan moeten afvloeien, zorg dan dat het met de allerbest mogelijke vertrekregeling gebeurt. Zijn ogen glimmen. Dat hebben we echt fantastisch gedaan en daar ben ik trots op. Ik denk dat tussen de tachtig en negentig procent van de mensen al weer een baan heeft. Dat is heel bijzonder. Iedereen kreeg een prima vertrekbonus mee. Achteraf ben ik nog verbaasd hoe goed we dit hele proces doorlopen hebben. We konden precies zeggen waar we stonden en wat we wilden. Toch bleven we op goede voet met elkaar staan, omdat we iedereen ook het beste gunden. Nogmaals, dat is een prestatie van formaat geweest van ons allemaal

19 Kolkemate begin 2011 Justitiële jeugdinrichting in Zutphen Totaal 62 plaatsen waarvan 8 plaatsen ITA (Individuele Traject Afdeling) Plus 2 reserveplaatsen Kolkemate medio 2012 Justitiële jeugdinrichting in Zutphen Totaal 64 plaatsen waarvan 8 plaatsen ITA (Individuele Traject Afdeling) Plus 4 reserveplaatsen

20 Interview met John Wenneker Er wordt hier elke dag gelachen. Mooie momenten onderling en met de jongens.

21 Interview met John Wenneker Interview met John Wenneker Gemengde gevoelens John Wenneker is unitleider bij Avenier in JJI De Kolkmate. We hebben in 2011 afscheid genomen van de man die dit gebouw hier heeft neergezet: Johan Krist. Het was turbulent, want daarnaast is nog een aantal belangrijke mensen vertrokken. Gelukkig zijn daar ook goede mensen voor in de plaats gekomen. We hebben de ITA-afdeling opnieuw ingericht waarbij we forse stappen voorwaarts hebben gezet. Het capaciteitsvraagstuk hield de Justitiële Jeugdinrichtingen bezig en dat is nog niet veranderd. Ondertussen rolde de trein wel gewoon verder. Onze markt, als je het zo wilt noemen, is buitengewoon grillig. John zucht. Naast alle externe ontwikkelingen, kregen we hier ook te maken met een andere manier van aansturen en van leidinggeven. Dat was soms wel een cultuurclash. Ik steek mijn energie liever in de jongens hier. Het kan hier heel heftig zijn, zeker als er een alarm gaat. Gelukkig gebeurt het vrij weinig. Een glimlach. Er wordt hier elke dag gelachen. Mooie momenten onderling en met de jongens. Als het spannend wordt, zijn we één team. We hebben afgelopen jaar een heel laag ziekteverzuim gehad. Met hele ingewikkelde jongens hebben we successen behaald. Twee van hen hebben inmiddels een vriendin, een baan, een huisje. We kregen laatst een kaartje van één van hen uit Torremolinos. Bedankbrieven van ouders krijgen we ook. Mooi. Serieus: Op de Individuele Traject Afdeling krijgen we jongens die niet terechtkunnen in het normale groepsproces. Onhandelbaar, dus gingen ze van de ene naar de andere inrichting. Drie jaar geleden zijn we met de ITA begonnen. Pionieren ligt ons. En na een moeilijke start hebben we het nu goed op orde. Een goede methodiek, de juiste mensen en jongens die hier blijven. Daar is veel in geïnvesteerd. Drie van de jongens daar zitten al in een langdurig verloftraject. Met de rechtbank Almelo zijn we bezig met een pilot adolescentenrecht. De grens tussen de toepassing van het jeugdstrafrecht en het volwassenstrafrecht wordt voor jongeren tussen de 17 en 23 jaar flexibeler. We richten ons in de pilot vooral op jongvolwassenen, die naast scholing behoefte hebben aan werkervaring. Ik geef hierbij leiding aan de interne projectgroep. Buiten Kolkemate hebben we voor deze jongeren een arbeidstrainingscentrum opgericht. Onze ligging op een bedrijfsterrein komt daarbij van pas. Op loopafstand hebben we een bedrijfshal en kantoren ingericht als les- en praktijkruimte. Van daaruit kunnen jongens op stage. Ook onze mogelijkheden voor nachtdetentie breiden we uit. Dat zijn boeiende projecten. Pionieren, ik zei het al

22 De Vaart begin 2011 Nog niet opgericht De Vaart medio 2012 Gesloten jeugdzorg in Sassenheim Totaal 108 plaatsen, waarvan 60 operationeel 60 plaatsen meisjes 48 jongens (stromen in vanaf najaar 2012)

23 Interview met Annelies Beindorff Het wordt nog wel een kunst om de groepen goed te matchen. De jongens en meisjes zullen elkaar toch tegenkomen en dat zal wel wat interactie oproepen.

24 Interview met Annelies Beindorff Interview met Annelies Beindorff Oh s en ah s Annelies Beindorff deed de werving & selectie voor de nieuwe locatie De Vaart van Avenier in Sassenheim. In augustus 2011 werd duidelijk dat Avenier De Vaart ging opstarten. Dat betekende ineens 108 plekken voor jongens en meisjes, dus zo n 130 medewerkers. Dat hebben we in de zomer voorbereid en vanaf begin september zijn we gaan werven. Er kwamen honderden reacties binnen, dus we hebben wekenlang gesprekken gevoerd van s ochtends vroeg tot soms in de avond. Helaas maakte maar een beperkte groep medewerkers uit het oosten de overstap. Begrijpelijk, dat wel. Er is veel wat hen daar houdt: gezin, familie en vrienden, huizenprijzen; noem maar op. We hebben het wel zo makkelijk mogelijk gemaakt om hierheen te komen. Compensatie van verschillende kosten zoals reiskosten en verblijf het eerste half jaar. Had iemand spijt, dan kon hij terug. Al met al hadden we op 1 december 110 mensen hier staan die allemaal popelden om te beginnen. Ze lacht. We hebben gezocht naar mensen die kunnen pio nieren. In het diepe! Een groot verschil is dat we hier met jongens en meisjes gaan werken. We hebben nu, medio 2012, zes meidengroepen en in het najaar stromen de jongensgroepen in. Het wordt nog wel een kunst om de groepen goed te matchen. De jongens en de meisjes zullen elkaar toch tegenkomen en dat zal wel wat interactie oproepen. Dat kunnen we goed gebruiken in de groepsgesprekken. We gaan niet geforceerd scheiden, maar we kijken wel samen met school hoe we het een goede vorm geven. Ze gaat even verzitten. Zo nu en dan ging ik voor besprekingen naar Harreveld. Daar kwam ik dan in een heel andere sfeer terecht. Aan de ene kant afscheid en verdriet, aan de andere kant vernieuwing en energie. Dat was soms wel raar. Kijk, in zo n nieuwe vestiging werk je toe naar één moment. Iedereen is op 1 december begonnen, dus met een maand inwerktijd. In die maand kregen ze allerlei trainingen en informatie over het reilen en zeilen hier. Vervolgens kregen de medewerkers van elke groep budget om de groepsruimte zelf verder in te richten. Massaal richting IKEA. Verder heeft een middelbare schoolklas uit Groenlo hier een weekend proefgedraaid. Nog een lach. De grootste kick was toch wel het moment dat iedereen hier op 1 december was. Niemand had de locatie nog gezien en het was heel leuk om de positieve reacties te zien. De oh s en ah s waren niet van de lucht

25 Prisma begin 2011 Open jeugdzorg in Harreveld, bovenregionaal Totaal 67 plaatsen: jongens, crisis, crisis en observatie, behandeling Gesloten jeugdzorg in Harreveld, Hand in Hand Totaal 34 plaatsen jongens waarvan 24 tijdelijk Prisma medio 2012 Open jeugdzorg in Harreveld, bovenregionaal Totaal 67 plaatsen jongens en meisjes, crisis, crisis en observatie, behandeling Gesloten jeugdzorg in Harreveld, Hand in Hand Totaal 10 plaatsen jongens

26 Interview met Marino Pusic Straal in alle opzichten uit dat je gelooft in wat je doet. Gelijkwaardigheid, respect, zorg, verantwoordelijkheid - al die zaken moet je overbrengen.

27 Interview met Marino Pusic Interview met Marino Pusic Geluk zit altijd in jezelf Marino Pusic kwam begin jaren 90 als profvoetballer naar Nederland en werkt nu als methodiekcoach bij Avenier. Mensen hebben allemaal maar één gereedschap: zichzelf. Daarom zeg ik altijd: Wees oprecht en echt. Je verbale en non-verbale communicatie moeten op elkaar aansluiten. Kinderen hier voelen het exact aan als dat niet zo is. Dus het werken hier vraagt sensitiviteit. Zij moeten echt voelen in het contact dat je met ze aan de slag wilt, dat je van betekenis voor ze wilt zijn. In zo n periode valt dat niet mee. Zo n jaar als 2011 dwingt je om heel goed te beseffen waarom je hier bent en hoe je met elkaar omgaat. Ik heb angst en onzekerheid gevoeld, maar dat ging nooit ten koste van de jongeren. Hij pauzeert even. Eigenlijk gaat het over de way of living. Straal in alle opzichten uit dat je gelooft in wat je doet. Gelijkwaardigheid, respect, zorg, verantwoordelijkheid - al die zaken moet je overbrengen. Het uitgangspunt bij Avenier is altijd geweest: breed georiënteerd en beter worden. Daar sta ik achter, vooral ook omdat het voortkomt uit een heldere visie. Dan moet je samenwerken en tegelijkertijd je eigen doelen in het vizier blijven houden. Het doel van Prisma is om een bovenregionale voorziening te zijn. Soms kan een jongere niet bij een instelling in de eigen regio terecht. Bijvoorbeeld als zo n jongere in een crisis zit. Of jongeren die wankelen op de grens van open en gesloten. Juist voor hen biedt Prisma passende zorg, die we direct afstemmen met een instelling in de eigen regio. Het mooiste vind ik als collega s ineens inzien hoe het werkt. Hoe zij werken. Oude bomen verplaats je niet zomaar. Dus je moet gaan snoeien - aan je eigen tekortkomingen, aan je eigen doelstellingen, je eigen levenshouding. Ik heb hier gezien dat mensen bereid zijn om dat te doen. Prachtig! Zo zie je hele teams groeien. Ook in een hele moeilijke periode. Daar zit het plezier in mijn werk. Hij glimlacht. Weet je, soms haalt een ellendige tijd het mooiste in mensen naar boven. Vanuit mijn rol mag ik vragen stellen. Veel vragen. En daardoor komen sommigen zelf soms tot de conclusie dat ze niet op de juiste plek zitten; dat ze niet het werk doen waar hun hart in ligt. Als ze dat concluderen zijn ze vaak niet blij. Soms geven ze mij ook wel eens de schuld. Maar ik ben niet meer dan een spiegel. Ik oordeel niet. Ik stel vragen en vul niets voor je in. Je kunt alleen jezelf gelukkig maken en je kunt pas presteren als je dat zelf doet. Trots: Toch knap hoor, als je kunt blijven presteren onder zulke moeilijke omstandigheden. En nu: volle kracht vooruit

28 Interview met Hans du Prie Het lijkt mij prachtig als we de expertise en kennis van Avenier verbinden aan de mogelijkheden van Horizon om jongeren terug te begeleiden de samenleving in.

29 Interview met Hans du Prie Interview met Hans du Prie Investeren in jongere en omgeving Hans du Prie, bestuurder Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs. Een zonnige dag in Rotterdam. Hans du Prie doet zijn visie op jeugdzorg uit de doeken: Laten we het nou eens hardop zeggen: ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Wij moeten hen helpen weer het gezag over hun kind te kunnen voeren. Ouders worden vaak in de rol van zorgconsument gedrukt. Onverstandig, want ze zijn juist onderdeel van de oplossing. In mijn ogen nemen we een gezin aan en een jongere uit dat gezin op. Zo zou het moeten gaan. We mogen geen genoegen meer nemen met een rol die blijft steken in het betrekken van ouders tijdens het bezoekuurtje aan hun zoon of dochter. Het wordt tijd dat de opvattingen binnen de jeugdzorg veranderen. Juist daar ziet hij ook de winst van de fusie die Horizon en Avenier voorbereiden. Het lijkt mij prachtig en het biedt aan alle kanten voordelen als we de expertise en kennis van Avenier over complexe gezinnen verbinden aan de mogelijkheden van Horizon om jongeren terug te begeleiden de samenleving in. Ik ben er trots op dat we samen zo n voorziening als Anker en Prisma hebben. Sommige kinderen hebben de krachtige begrenzing nodig die onze collega s daar bieden. Maar ik zie ook dat we het effect van de behandeling in het Anker kunnen vergroten als we daarnaast meteen investeren in de familie, de wijk en bijvoorbeeld de school. En daar komt Horizon in beeld. Onze ambulante gezinsbegeleiding kan direct aan de slag. Jongeren moeten alles wat ze geleerd hebben, oefenen in hun eigen omgeving. En die omgeving moet klaar zijn voor hun terugkomst. Want daar gaat hun leven na de jeugdzorg verder. Hans du Prie is stellig over de ambities die zo n overkoepelende aanpak vraagt. Er is echt meer nodig dan de hechte samenwerking die er al was tussen onze twee organisaties. Het gaat erom dat we alle zorg in één doorlopend traject kunnen gieten. Niet dat de ontwikkeling van een kind altijd in een rechte lijn omhoog gaat, hoor. Ik zie ons aanbod eerder als een strippenkaart, waarbij een jongere gerust voor herbezinning mag terugkomen. Dat traject moeten we dan wel vanuit een sterke gezamenlijke visie ontwikkelen en aanbieden. Een fusie biedt daar de beste mogelijkheden voor. Daardoor verbinden we niet alleen beide organisaties nauw met elkaar, maar scheppen we ook de beste omstandigheden voor zulke doorlopende trajecten

30 Adressen In memoriam Op 13 augustus 2011 overleed Jeroen van Veen. Zijn directe collega s missen hem nog elke dag. Avenier Postbus ZG Harreveld T E Anker Kerkstraat JJ Harreveld T Prisma Kerkstraat JJ Harreveld T Kolkemate Verlengde Ooyerhoekseweg BJ Zutphen T De Vaart Poelruiterpad LB Sassenheim T

31 60

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid. Christian van Dam, 27 mei 2010

De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid. Christian van Dam, 27 mei 2010 De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid Christian van Dam, 27 mei 2010 Organisatie Sinds 1 januari heten wij Avenier, ontstaan uit een fusie tussen Jongerenhuis Harreveld en JPC

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Ervaringen van deelnemers Individuele begeleiding

Ervaringen van deelnemers Individuele begeleiding PRAKTIJK VOOR VERLIESVERWERKING Wilma Luyke Doetinchem Ervaringen van deelnemers Individuele begeleiding "Ik kan U vertellen dat ik in zak en as zat voordat ik bij Wilma aanklopte. Mijn vrouw is plotseling

Nadere informatie

Lucy heeft een ballon

Lucy heeft een ballon Caro Kindercoach & begeleiding Maasdijk 16 4283 GA Giessen 0620380336 info@carokindercoach.nl www.carokindercoach.nl heeft een ballon Handleiding Doelgroep: Kinderen van 3 tot 6 jaar. Doel van het lezen

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen.

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen. Groep 1, 2 1. Hallo, hier ben ik! 2. Prettig kennis te maken Kinderen leren elkaar beter kennen en ontdekken verschillen en overeenkomsten. 3. Samen in de klas Over elkaar helpen, geholpen worden en afspraken

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Informatie over Work-Wise voor ketenpartners en maatschappelijk partners

Informatie over Work-Wise voor ketenpartners en maatschappelijk partners Informatie over Work-Wise voor ketenpartners en maatschappelijk partners Over Work-Wise Work-Wise is een traject. Een traject dat jongens en meiden die geplaatst zijn in een Jeugdinrichting op weg helpt

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Na een paar weken is de marionet eindelijk klaar. Vol trots neemt Bas hem mee naar school. In de

Na een paar weken is de marionet eindelijk klaar. Vol trots neemt Bas hem mee naar school. In de Pino, jij bent b van mij "Hé Bas, ga je mee voetballen? We hebben jou al een paar dagen gemist op ons voetbalpleintje." Roy staat met zijn voetbal in de werkplaats van Bas zijn vader, waar Bas bij de werkbank

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen BJ Brabant hulp voor gezinnen met kinderen Een positieve toekomst Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJ Brabant) biedt hulp en begeleiding aan gezinnen met kinderen tot ongeveer 23 jaar. In de afgelopen 60 jaar

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf?

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? Het gaat om doen, om zichtbaar en hoorbaar gedrag. Gedrag is waar de omgeving op reageert en wat aanspreekt,

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze BOUWSTEEN 5 Eigen Keuze 2 Inhoud Introductie bouwsteen 5: Eigen Keuze 3 ANDERS denken 4 Waar kies je voor? Wist je dat? 5 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 13 Nieuwe

Nadere informatie

ChoiCe, CreATe TALeNT

ChoiCe, CreATe TALeNT voor wie is Herken jij het verhaal van Mischa, Dzenan of Laura in jezelf? Ben jij tussen de 14-23 jaar en wil je ontdekken of jij de juiste keuze hebt gemaakt voor jouw toekomst? Dan is RAW TALENT FACTORY

Nadere informatie

Leven vanuit Overvloed of Tekort?

Leven vanuit Overvloed of Tekort? Leven vanuit Overvloed of Tekort? Dank allereerst aan de Dijken van Wijven. Zonder jullie vrouwenhadden we hier nu niet met elkaar gestaan. Wat een prachtige traditie: om in het Zeeuwse landschap natuur

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar Succes verhaal - Stoppen met haren uittrekken Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar knokken tegen Trichotillomanie eindelijk bevrijd van gewoonte tot haren uittrekken!!!! Al ruim 20 jaar lang had ik last van

Nadere informatie

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja Voorwoord Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. Want het kan je heel onzeker maken. En als het uiteindelijk uitgaat, voel je je intens verdrietig. In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie,

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 1 Je ouders zijn ook maar mensen 11 2 Eerst ruzies, nu ook nog de scheiding 21 3 Dit is niet eerlijk! 31 4 Wat cijfers ons leren 41 5 En toen veranderde mijn wereld 51 6 Bij wie

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

BORSTKANKER NIKS OM JE VOOR TE SCHAMEN!

BORSTKANKER NIKS OM JE VOOR TE SCHAMEN! BORSTKANKER NIKS OM JE VOOR TE SCHAMEN! Een folder over keuze vrijheid. Voor patient, professionals en andere betrokkenen. Over hoe ik werd benaderd. Hoe ik denk dat het anders kan. En hoe ik tot de beslissing

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

De Sneeuwmachine Module Dans Groep 7-8

De Sneeuwmachine Module Dans Groep 7-8 De Sneeuwmachine Module Dans Groep 7-8 Teksten: Stella van Lieshout Illustraties: Tjarko van der Pol ABC Cultuur is een initiatief van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk www.abccultuur.nl De Sneeuwmachine

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training 2010 Marco Honkoop NLP coaching & training Introductie Dit ebook is gemaakt voor mensen die meer geluk in hun leven kunnen gebruiken. We kennen allemaal wel van die momenten dat het even tegen zit. Voor

Nadere informatie

ANALYSE ENQUETE 2016

ANALYSE ENQUETE 2016 ANALYSE ENQUETE 2016 Aantal ontvangen: Van de 120 zijn er 49 enquêtes terug gekomen. -Ceresstraat/ Het Talent: 14..C -Het 17 L -Ommel:0 -Ostade/ Horizon: 8 O - 10..H Onvoldoende wordt gegeven op de volgende

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

l Wouter mag Floor niet slaan. l Wouter mag geen alcohol drinken (geen druppel!).

l Wouter mag Floor niet slaan. l Wouter mag geen alcohol drinken (geen druppel!). 3. Net keek mama heel beteuterd toen ze me een nachtzoen kwam geven. Vind je het echt erg dat ik zoveel moet werken? vroeg ze. Wat moest ik daarop zeggen? Ze keek zo droevig! Valt wel mee, hoor, zei ik.

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16 Inhoud Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7 Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11 Activiteit 03: Acting out 16 Activiteit 04: Schuld 22 Activiteit 05: Angst 26 Activiteit 06: Verdriet

Nadere informatie

Afgesproken verdeling van de boeken over de groepen

Afgesproken verdeling van de boeken over de groepen DE KANJERTRAINING. Op de Jozefschool wordt er in alle groepen kanjertraining gegeven. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd. Doel van de Kanjertraining? Deze werkwijze biedt lln. kapstokken aan om beter

Nadere informatie

Nooit had zijn moeder over haar vader gesproken en nu hij dood was, moest ze de hele dag huilen.

Nooit had zijn moeder over haar vader gesproken en nu hij dood was, moest ze de hele dag huilen. 9-12 jaar De villa van Spoek De villa van Spoek was een grote villa aan de Tapijtweg nummer elf in het stadje Sonsbeek. Het huis stond aan een brede rivier en had een lange oprijlaan van glimmende witte

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces Apple Fanboy Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C De intro Welkom in het verslag van de Apple fanboy, ik ben Jippe Joosten en ik ben enorm fan van Apple. Ik ben nu 21 jaar oud

Nadere informatie

Onvermijdelijk. Iris Hendricksen

Onvermijdelijk. Iris Hendricksen Onvermijdelijk Iris Hendricksen 2 Het begon allemaal toen ik haar ontmoette. Via de telefoon had ik haar al gesproken, maar ik dacht dat ze volledig contact gestoord was. Ik vroeg haar namelijk om een

Nadere informatie

Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012)

Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012) Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012) Ik ontmoet Elvis op een moeilijk punt in mijn leven. Mijn zus wilde om wat extra geld te verdienen hondjes gaan verkopen. Elvis en zijn zusje

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Transitie in de zorg, transitie in haar leven

Transitie in de zorg, transitie in haar leven Transitie in de zorg, transitie in haar leven Op stap met onze Wandelcoach Tineke Franssen Transitie in de zorg Leonie (37) zwoegt en tobt. Ze hàd het naar haar zin, als psycholoog en casemanager in de

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

Mijn nieuwe school, een nieuwe start.

Mijn nieuwe school, een nieuwe start. Mijn nieuwe school, een nieuwe start. Naam: Mijn oude school weerbaar.info Mijn nieuwe school Als je naar het middelbaar onderwijs gaat is alles nieuw. Je klasgenoten, de docenten, de school, de regels

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Natuurlijk heb je ideaalbeelden. Maar wij wisten allang dat die. niet kloppen OOK

Natuurlijk heb je ideaalbeelden. Maar wij wisten allang dat die. niet kloppen OOK Natuurlijk heb je ideaalbeelden. Maar wij wisten allang dat die niet kloppen 82 bijzonder kleinkind Ingrid & Meindert werden onverwacht oma & opa Onze dochters warenzorgeloze tieners totdat ze zwanger

Nadere informatie

Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 1. Brieven aan bijna niemand anders

Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 1. Brieven aan bijna niemand anders Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 1 Brieven aan bijna niemand anders Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 2 ander werk van toon tellegen Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006

Nadere informatie

Naam van gedichtenalbum : De eerste 30

Naam van gedichtenalbum : De eerste 30 Naam van gedichtenalbum : De eerste 30 Kinderen De Roos, een mooie school. Niet te stil of te druk. Kleine kindjes lopen door de gang, ik zie ze stampen en ze zeggen van alles door elkaar. Maar ze kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van: Sinterklaas

Nieuwsbrief van: Sinterklaas Sinterklaas Wat was het weer een mooi feest vandaag op Meander. Vanmorgen mochten we de Sint met zijn Pieten weer ontvangen en we stonden met de hele school klaar om hen te begroeten. Allemaal stralende

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Succesverhaal. over pesten op het werk

Succesverhaal. over pesten op het werk Supermarktmedewerkster Fenny gaat met plezier naar haar werk. Dat is zeer opmerkelijk als je bedenkt dat ze lange tijd werd gepest. Op het dieptepunt hoopte ze zelfs dat haar onderweg naar de supermarkt

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken?

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken? Carpe Diem! Afgelopen december vertrokken vijf Nederlandse dames naar het prachtige Zuid-Afrika om hier mee te werken aan een summerschool in een township in Hermanus. Dit is een project van People4Change,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. namelijk afschuwelijke dingen! Daders zijn soms zo creatief en geslepen, daar kunnen we ons maar amper een voorstelling bij maken.

Hoofdstuk 1. namelijk afschuwelijke dingen! Daders zijn soms zo creatief en geslepen, daar kunnen we ons maar amper een voorstelling bij maken. Hoofdstuk 1 Het beestje bij de naam Wat gebeurt er precies? In dit hoofdstuk wil ik graag stilstaan bij geweld en misbruik en wat het precies is. We hebben hier allemaal onze eigen ideeën over. Schelden,

Nadere informatie

10 gouden tips voor social media

10 gouden tips voor social media 10 gouden tips voor social media Social media voor positiviteit 10 gouden tips om succesvol te zijn met social media Op 28 februari 2011 ben ik begonnen met Twitteren. Ik had er totaal geen kaas van gegeten.

Nadere informatie

OBS de Weidevogel. Tablets in de klas. Nr 6, 21 november 2014. Dorpsweg Ransdorp 31 1028BK Amsterdam 020-4904415. Agenda november

OBS de Weidevogel. Tablets in de klas. Nr 6, 21 november 2014. Dorpsweg Ransdorp 31 1028BK Amsterdam 020-4904415. Agenda november OBS de Weidevogel Dorpsweg Ransdorp 31 1028BK Amsterdam 020-4904415 www.obsdeweidevogel.nl www.facebook.com/obsdeweidevogel Twitter.com/Obsdeweidevogel.nl Nr 6, 21 november 2014 Agenda november 25 MR vergadering

Nadere informatie