is een zwaar jaar geweest voor de ondersteuners. 7 Het persoonlijk contact met ondersteuners vermindert. 8 Alles heeft een aanlooptijd nodig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 2006 is een zwaar jaar geweest voor de ondersteuners. 7 Het persoonlijk contact met ondersteuners vermindert. 8 Alles heeft een aanlooptijd nodig"

Transcriptie

1 TU Delft Sociaal Jaarverslag 2006

2 Zichtbaar bijdragen aan de oplossing van nationale, maar vooral internationale maatschappelijke vraagstukken. Dat is voor de komende jaren de missie van de Technische Universiteit Delft. De wereldbevolking zal in 2050 naar verwachting negen miljard mensen tellen, die allen streven naar een beter bestaan. Technologie zal een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de totstandkoming van die welvaart. De TU Delft heeft een uitstekende, internationale reputatie op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Uitbouwen en versterken van die reputatie is echter noodzakelijk. Daarom heeft de universiteit in 2006 krachtig geïnvesteerd in ruim 250 extra wetenschappelijke arbeidsplaatsen. Dit is ten koste gegaan van een groot aantal banen voor ondersteunend personeel. De reorganisatie is een pijnlijk proces geweest voor medewerkers die boventallig werden, dat valt niet te ontkennen. Gelukkig is met het overgrote deel van hen - mede dankzij een constructieve overlegsfeer - een regeling op vrijwillige basis getroffen. De medewerkers die wel een plek kregen in de nieuwe ondersteunende organisatie, hebben hard gewerkt om het nieuwe systeem op gang te brengen. Ze hebben grote inspanningen verricht bij het uniformeren van processen en invoeren van standaarden. Dat ging niet helemaal vlekkeloos. Aanpassingsprocessen verlopen nu eenmaal nooit geheel zonder wrijving. Maar de inloopfase is nu achter de rug. Dankzij de grote inzet van de medewerkers staat de vernieuwde organisatie steeds steviger in haar schoenen. De TU Delft is nu een van de meest slagvaardige universiteiten van Nederland, en dient anderen tot voorbeeld. Daardoor kan ze zich richten op haar missie, talenten aantrekken en opdrachten verwerven. Kortom, de TU Delft kan haar reputatie meer dan ooit waarmaken. Ir. G.J. van Luijk Voorzitter College van Bestuur TU Delft

3 10 Inhoud Paul Rullmann over de OOD is een zwaar jaar geweest voor de ondersteuners 12 Hoogleraar Jan Rots over de OOD 7 Het persoonlijk contact met ondersteuners vermindert Invoering van de Shared Service Centres 8 Alles heeft een aanlooptijd nodig Floor Koornneef (Vakbonden Lokaal Overleg) over implementatie van OOD 11 Het geeft geen blij gevoel OBP er Eliza Guse wordt WP er 12 Het heeft me een fantastische baan opgeleverd 15 Trainee Pim Quist 15 Ik hoop nog lang een jonge hond te blijven HRM-leergang heeft stevige reputatie opgebouwd 16 Het is geen vaardigheidscursus maar een bewustzijnsleergang Hans Beunderman, voorzitter Cultuur Team 19 We willen meer rumoer 19 Evert Slob, coördinator van gezamenlijke master toegepaste geofysica: 20 Internationalisering is voor ons vanzelfsprekend Madeleine Bos, projectleider Engelse taaltoets 23 Zo n test is best spannend DEWIS, netwerk voor vrouwelijke wetenschappers 24 We streven naar dertig vrouwelijke hoogleraren in 2010 P&O-adviseur Mirjam Kleijweg over haar IKA-fiets 27 Ik heb nog nooit zo n degelijke fiets gehad Jan van Neerven benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek-hoogleraar 28 Een stimulans voor mijn vakgebied 27 Cor Kraaikamp over zijn OR-lidmaatschap 31 Dit werk kan frustrerend zijn, maar ook erg leuk 33 Cijferbijlage Colofon Productie: TU Delft, afdeling Communicatie - Tekst: Leonie van der Schoor, Stuk Producties Nijmegen Concept en ontwerp: Haagsblauw Fotografie: LENS! fotografie, Marcel Krijger - Drukwerk: Schefferdrukkerij bv, Dordrecht

4 De faculteiten hebben nu meer geld, sommige hebben zelfs reserves kunnen opbouwen.

5 2006 is een zwaar jaar geweest voor de ondersteuners Paul Rullmann over de OOD Na een paar jaar van voorbereiding was het in 2006 dan zover: de organisatie van de ondersteunende diensten ging daadwerkelijk op de schop. Daarmee is 2006 een heftig overgangsjaar geweest voor alle medewerkers van de ondersteunende diensten. En ook voor de mensen op de faculteiten die een beroep doen op deze diensten was het aanpassen en wennen. Collegelid Paul Rullmann, onder andere verantwoordelijk voor P&O, blikt terug op het afgelopen jaar. Welke veranderingen heeft de OOD in 2006 met zich mee gebracht? 2005 was een jaar van voorbereiding, vanaf begin 2006 zijn we begonnen met de implementatie van de nieuwe organisatie van de ondersteunende diensten. De Shared Service Centres zijn van start gegaan. Verhuizingen hebben plaatsgevonden, medewerkers kwamen op een nieuwe plek en de diensten zijn opnieuw ingericht. Van de 1750 mensen die nu werken bij de ondersteunende diensten zijn er zo n 1200 op een nieuwe plek in de universiteitsdienst terecht gekomen. Velen zijn ook fysiek verhuisd naar een Shared Service Centre of naar een ander organisatieonderdeel. Zo n 550 zitten er nog bij de faculteiten. Zijn de doelen van de OOD daarmee bereikt? In totaal is de capaciteit bij het ondersteunend personeel met zo n 400 fte s verminderd. Daarnaast zullen er nog 45 fte s verdwijnen op basis van reeds gemaakte afspraken. Dat is precies wat we gepland hadden. De verhouding tussen ondersteunend en wetenschappelijk personeel is nu 1 op 1,44 fte. Dat was ook ons streven. Door de ondersteunende diensten efficiënt aan te pakken zijn er middelen vrijgekomen die we hebben ingezet voor onderwijs en onderzoek. De faculteiten hebben nu meer geld, sommigen hebben zelfs reserves kunnen opbouwen. Ze maken nu plannen voor onderzoeksprojecten waaraan ze dit geld zullen besteden. Dat is een heel mooi effect. Al met al kunnen we zeggen dat die doelen zijn bereikt ja is dus een zwaar jaar geweest voor de medewerkers. Inderdaad. In 2006 heeft de organisatie heel hard gewerkt om alles op orde te krijgen. Dat heeft veel gevraagd van de medewerkers. Ze hebben keihard gewerkt. Het was voor hen een lastige periode.

6 Verloop OOD-operatie Na een reorganisatie loopt niet alles meteen van een leien dakje. Er klinkt ook af en toe gemopper. Omdat het niet goed loopt, of omdat het anders of trager loopt dan mensen gewend waren. Formulieren bijvoorbeeld die op een nieuwe manier moeten worden ingevuld of ingediend. Dat verloopt nog niet overal even soepel. De ondersteuner zegt dan: ja maar ik heb de veranderingen toch voor je op een briefje geschreven, de klant: dat briefje heb ik nooit gelezen. Doel van de OOD-operatie was een reductie van ruim 450 fte ondersteunend personeel en een instroom van 250 fte wetenschappelijk personeel. Bij de start van de OOD-operatie in maart 2004 was er 2199 fte ondersteunend personeel. Eind 2005 was dat aantal geslonken tot 1775 fte, ofwel een reductie van 424 fte. In 2006 is het aantal ondersteunend personeel weer licht gestegen naar 1820 fte. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een toename van het aantal tijdelijke ondersteuners: van 152 fte eind 2005 naar 213 fte eind Het OBP in vaste dienst daarentegen is met 16 fte afgenomen tot De verschuiving van OBP van faculteiten en instituten naar de ondersteunende diensten heeft zich in 2006 fors doorgezet. Werkte er eind 2005 nog 1166 fte OBP op de faculteiten en instituten, eind 2006 is dat nog slechts 765 fte. Het aantal OBP ers werkzaam in de ondersteunende diensten is navenant toegenomen. Een deel van de ondersteuners verricht hun werk gedetacheerd op de faculteiten en instituten. Sinds de start van de OOD-operatie is het aantal WP toegenomen met 346 fte tot een totaal van 2613 fte. De verhouding ondersteunend versus wetenschappelijk personeel is daarmee teruggebracht tot 1:1,44 (1820 fte OBP en 2613 fte WP). Hoe hebben de medewerkers de OOD ervaren? De geluiden van medewerkers zijn gevarieerd. Er zijn mensen die zeggen dat het nu beter gaat en dat hun werk door de OOD rijker is geworden. Aan de andere kant zijn er ook mensen die nog moeten wennen. Medewerkers bijvoorbeeld die vroeger als solist konden opereren en nu opeens in een team moeten samenwerken. En daarbij komt: de werkdruk is hoog. Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste is er eenvoudigweg meer werk. Ten tweede zijn we een nieuwe werkwijze aan het inrichten, wat ook de nodige last met zich meebrengt. En ten derde moet je de oude werkwijze nog laten doorlopen, anders vallen er gaten. In feite ben je dus dubbel werk aan het doen. En het moet nog met minder mensen ook. Ook faculteiten hebben moeten wennen. De ene faculteit heeft zich meer moeten aanpassen dan de andere. Sommige faculteiten hadden het vroeger goed voor elkaar, die zien de OOD als een verlies in dienstverlening. Voor de reorganisatie was er bijvoorbeeld meer ruimte voor maatwerk, nu veel minder. Dat zien de faculteiten als kwaliteitsverlies. Is alles volgens verwachting gegaan? Ja, als je kijkt naar de timing, de opbrengsten en de capaciteitsopbouw is het volgens planning verlopen. Maar de OOD is nog niet helemaal rond. Structureel zit het nu wel goed in elkaar, op heel veel plekken loopt het echt goed. Maar we moeten toch nog het een en ander bijschaven, hier en daar zijn processen nog niet goed uitgelijnd. Bij F&C bijvoorbeeld is het nog zoeken naar de beste manier om het handelen van alle betrokkenen in de dienstverlening goed op elkaar af te stemmen. Bij P&O is de balans nog niet helemaal gevonden tussen correcte uitvoering van TU beleid en het tegelijkertijd voldoen aan de wensen van de faculteiten. Dat heeft zijn tijd nodig, en dat hadden we ook voorzien. We zijn er nog niet. Hier en daar zie je ook kleine organisatorische aanpassingen om de dienstverlening te verbeteren. In 2008 zullen we terugkijken op hoe de organisatie nu is ingericht. Is er ook iets tegengevallen in de hele operatie? Wat we in het begin hebben onderschat is de druk op de secretaresses. Die hebben een spilfunctie waar veel terecht komt. Als er iets mis gaat Omvang Omvang ondersteunend en beheerpersoneel ultimo 31 december Ondersteunende domeinen Studiejaar Faculteiten en instituten in het proces tussen faculteit en Shared Service Centres dan wordt het vaak bij de secretaresses neergelegd om op te lossen. Het aantal secretaresses is niet afgenomen, omdat we daar goed aan de norm zaten. Wel heeft er een lichte herverdeling plaatsgevonden en soms zijn er pools van secretaresses gevormd die het werk onderling verdelen. Hoe gaat het nu verder met de ondersteunende diensten? Deze reorganisatie was een eenmalige grote actie. Er komen nu geen grote veranderingen meer. De komende jaren zullen we de organisatie van de ondersteunende diensten verder blijven ontwikkelen. Niet wachten dus totdat je alles in één keer moet omgooien, maar de organisatie geleidelijk blijven verbeteren. We zijn nu bezig de hele organisatie te beschrijven in een management systeem. We gaan de nieuwe processen documenteren zodat we ze verder kunnen verbeteren. Daarmee kun je ook zien of je het wel op de meest efficiënte wijze doet. Ik denk dat we een steeds professioneler organisatie krijgen, mede dankzij de ontwikkelingen bij ICT, waardoor medewerkers uiteindelijk een veel directer toegang tot het systeem kunnen krijgen. En ik hoop ook dat - nu het stof wat is neergedaald - de ondersteuner en de afnemer elkaar weer goed zullen weten te vinden.

7 Hoogleraar Jan Rots over de OOD Het persoonlijk contact met ondersteuners vermindert Na de reorganisatie van de ondersteunende diensten is alles gestandaardiseerd, maar dat kan nog beter. Ik ben verbonden aan twee faculteiten en ik zie dat bij Bouwkunde sommige zaken anders lopen dan bij CiTG. Voor de R&O-gesprekken bijvoorbeeld gebruiken we verschillende formulieren. Wat ik jammer vind van de OOD is dat het persoonlijk contact met de ondersteuners vermindert. Vroeger kende je bijvoorbeeld de roosteraar persoonlijk en kon je hem of haar in de ogen kijken. Nu krijg je een anoniem callnummer als je een vraag hebt. Voor de centrale ondersteuners lijkt het me ook niet leuk. Die komen bij wijze van spreken nooit meer een wetenschapper tegen. De OOD is een soort demonstratie van de wet van behoud van bureaucratie. Vergelijk het met een lange ballon: als je in het midden knijpt, zeg maar op faculteitsniveau, dan wordt hij daar dunner. Maar aan de uiteinden wordt hij dikker: aan de bovenkant krijg je de Shared Service Centres, wat overigens prima is. Maar aan de onderkant, op afdelingsniveau, zie je de secretariaten groeien. We moeten ervoor oppassen dat de ballon aan de onderkant niet te dik wordt.

8 Alles heeft een aanlooptijd nodig Invoering van de Shared Service Centres De invoering van de Shared Service Centres had ingrijpende consequenties voor het ondersteunend personeel. Een nieuwe manier van werken, verhuizen naar een andere plek, een functie met andere taken en verantwoordelijkheden. Hoe heeft dat uitgepakt? Twee ondersteuners van Finance & Control vertellen over hun ervaringen. Gilion: Voor de reorganisatie werkte ik als administrateur bij het Reactor Instituut Delft. In eerste instantie was ik sceptisch over het invoeren van de Shared Service Centres. Je weet niet precies wat je gaat doen. Maar je zit allemaal in hetzelfde schuitje. Het moet, dus kun je maar beter proberen er het beste van te maken. Voor mij heeft de OOD uiteindelijk goed uitgepakt. De functie die ik nu heb gekregen biedt mij meer voldoening en waardering. Ik kan alleen maar positief zijn. Sjaak: In het begin krijg je een naar gevoel bij de reorganisatie: je krijgt het opgelegd van bovenaf, zelf heb je er weinig invloed op. Voor de reorganisatie was ik elf jaar hoofd financiële administratie bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management. Ik was het gewend om met één andere medewerker een kamer te delen, nu zit ik met z n achten op een kamer. Daar zag ik in het begin wel tegen op. Ik vroeg me af of ik me nog zou kunnen concentreren, of ik mijn werk wel goed zou kunnen uitvoeren met zoveel mensen op een kamer. Maar het is me honderd procent meegevallen. Je leert je toch afsluiten voor rumoer om je heen. En bovendien, het is een leuke club mensen. Gilion: Anderhalf jaar zaten we in onzekerheid over ons werk. Dat is niet prettig. Maar ja, van hogerhand wisten ze ook niet hoe het ging lopen en of je kon blijven. Dus die duidelijkheid konden ze je ook niet geven. Toch heb ik nooit het idee gehad dat ik weg zou moeten. Ik dacht altijd: ik zie wel hoe het loopt. Ik ben nog jong, ik kan altijd nog wel iets anders vinden. Bovendien stond ik open voor een nieuwe functie. Gilion van Adrichem is medewerker liquide middelen. Hij zorgt voor de kas-bankgiroverwerking. Sjaak van Renssen is medewerker grootboek bij het Shared Service Centre Finance & Control. Sjaak: We moeten het werk met minder mensen doen. Dat merk je. Als je vroeger met zijn tienen was, zit je er nu met zeven. Alleen daarom al moet je het werk anders aanpakken. Elke faculteit of dienst werkte vroeger op zijn eigen manier. Dat kan nu niet meer, iedereen moet bijvoorbeeld op dezelfde manier formulieren

9 De Shared Service Centres in cijfers SSC Finance & Control: Start: mei 2006 Aantal medewerkers: 55 Verwerken jaarlijks: crediteurenfacturen debiteurenfacturen bestellingen SSC Personeel & Organisatie: Start: april 2006 Aantal medewerkers: 35 Verwerken jaarlijks: opdrachten Geven informatie aan de balie: 1100 contacten per maand telefonisch: 900 telefoontjes per maand via vragen per maand SSC Onderwijs & Studentenzaken: Start: oktober 2005 Verwerken dagelijks: 130 vragen via telefoon, en Infrahelp 240 vragen voor roosteraars 50 vragen aan de balie sjaak van renssen Ik was het gewend om met één andere medewerker een kamer te delen, nu zit ik met z n achten op een kamer. Daar zag ik in het begin wel tegen op.

10 10 Gilion van Adrichem Ik dacht altijd: ik zie wel hoe het loopt. Ik ben nog jong, ik kan altijd nog wel iets anders vinden. aanleveren. Declaraties, facturen, doorberekeningsformulieren, als je wilt dat het snel wordt afgehandeld, moet je het op de voorgeschreven manier doen. Dat levert tijdwinst op. Gilion: Sowieso is dat uniformeren goed. Dan kan tenminste iedereen op de afdeling een zaak afhandelen. Stel dat alleen Pietje of Jantje het kan en die is ziek, dan blijft het werk liggen. Sjaak: De organisatie van de ondersteunende diensten is nu wel efficiënter, maar nog niet efficiënt. Na een reorganisatie duurt het zeker twee tot drie jaar voordat alle systemen weer goed draaien. Alles heeft een aanlooptijd nodig, er zijn altijd wel opstartproblemen. Gilion: Er zijn altijd mensen die klagen, het SSC krijgt vaak de schuld. Maar ik denk dat het altijd aan twee kanten ligt. Ik probeer de medewerkers aan te sturen en te informeren hoe de werkzaamheden efficiënt en effectief gedaan kunnen worden. En soms moet je mensen ook een beetje opvoeden. Dat ze een factuur niet te lang laten liggen maar hem meteen en compleet inleveren. Sjaak: De reorganisatie is nu een feit, maar dat betekent niet dat alles nu vast staat. Ik houd wel rekening met een nieuwe verandering. Over zeg maar vijf jaar moet het waarschijnlijk weer anders. Je moet immers meegaan met ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden, anders ga je achteruit.

11 11 Floor Koornneef (Vakbonden Lokaal Overleg) over implementatie van OOD Het geeft geen blij gevoel Het Lokaal Overleg is vooral tijdens het opstellen van het sociaal plan en de randvoorwaarden actief geweest, in de uitvoeringsfase in 2006 waren we niet zo n grote partij. Toch hebben we de implementatie met argusogen gevolgd. Nogal een groot aantal mensen is herplaatst in een nieuwe functie. Volgens het CvB zijn die functies passend, maar dat moet in de praktijk nog maar blijken. Medewerkers kunnen zich heel ongelukkig voelen in een nieuwe werkomgeving en daardoor slecht gaan functioneren. Daarop worden sommige mensen afgerekend. Verder hebben we het idee dat het CvB de regie over de reorganisatie niet echt goed in handen had in 26. Door dat gebrek aan een strakke regie kun je niet meer beoordelen of het misgaat omdat medewerkers niet goed functioneren of omdat de nodige hulpmiddelen nog niet werken. Daar wordt iedereen ongelukkig van. De snelheid van uitdenken en invoeren is toch ten koste gegaan van zorgvuldigheid. Dat geeft geen blij gevoel. Het Lokaal Overleg Het Lokaal Overleg is het instellingsgebonden overleg over arbeidsvoorwaarden aan de TU Delft. In het Lokaal Overleg overlegt het College van Bestuur met de vertegenwoordigers van de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden en de specifieke rechtspositie van het personeel. In 2006 waren overlegpunten onder andere: de implementatie van de OOD, in het bijzonder het omgaan met boventalligen en medewerkers die in een nieuwe passende functie zijn geplaatst of herplaatst; de levensloopregeling (o.a. verzekering van ziekte tijdens levensloop); de WIA-verzekering (regeling garantie TU Delft bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid); secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het contract met Ipact en IKA; de besteding van de decentrale arbeidsvoorwaardengelden; de herziening van het Sociaal Plan.

12 12 Het heeft me een fantastische baan opgeleverd OBP er Eliza Guse wordt WP er Eliza Guse werkte precies 25 jaar op de TU, toen ze te horen kreeg dat ze boventallig was. Door de OOD-operatie werd haar werkplek bij Informatiemanagement opgeheven. De klap kwam hard aan. Dat was precies het laatste zetje dat ze nodig had om haar ambities in het onderwijs kenbaar te maken. Inmiddels is ze docent Krachtswerking in Gebouwen bij de faculteit Bouwkunde. ben ik dolgelukkig met de verandering. Waarschijnlijk zou ik deze stap toch wel hebben gezet, maar door de OOD was de druk hoger en is het allemaal wat sneller gegaan. Mijn carrière op de TU begon in 1981 op Achteraf het Rekencentrum. Daar had je toen nog wetenschappelijke functies, onder andere voor de ontwikkeling van computerapplicaties voor verschillende wetenschapsgebieden. Maar gaandeweg werd het Rekencentrum steeds meer een servicecentrum. De naam veranderde in Dienst Technische Ondersteuning. Ik kon me er ook als ondersteuner goed ontwikkelen, het accent kwam wel meer te liggen op commerciële en dienstverlenende kwaliteiten. De noodzaak om naar een andere werkplek om te kijken, was er daardoor niet. Toch wilde ik op een gegeven moment iets anders, maar dan wel binnen de universiteit. Ik ben namelijk een echte TU er, de universiteit is een fantastische plek om te werken. In 2000 vond ik een baan bij Informatiemanagement. Daar was ik met name bezig met de ondersteuning van studenten. Totdat de OOD kwam. Win-win situatie Het zag er eerst naar uit dat ik kon blijven, maar in oktober 2005 kreeg ik opeens te horen dat ik boventallig was. Dat was een grote schok. Ik was 51 jaar. Dan kun je wel solliciteren, maar de kans om op die leeftijd een baan te krijgen is nul komma nul. Ook merkte ik dat je als boventallige min of meer besmet was. Bij interne sollicitaties bij ondersteunende diensten van de TU kreeg je bijna routinematig het stempel niet passend.

13 Gelukkig vond ik een hoogleraar bij Bouwkunde die het aandurfde mij een onderwijsplek te geven. 13

14 14 Eigenlijk was het een win-win situatie: het was goed voor mij èn voor de TU. Ik was namelijk een heel dure boventallige, ik had tot mijn pensioen wachtgeld kunnen hebben. Maar ikzelf kon niet leven met het idee dat mijn carrière zou eindigen in wachtgeld. Ik ben in Polen afgestudeerd in civiele techniek, mechanica was altijd een soort hobby van me, daar wilde ik graag iets mee doen. Tijdens gesprekken met het outplacementbureau benadrukte ik dat mijn ambitie in het onderwijs ligt. Eigenlijk had ik al jaren eerder willen overstappen naar het onderwijs, maar ik durfde nooit goed. Ik vond dat ik de Nederlandse taal niet voldoende beheerste. Nu durfde ik wel. Ook het outplacementbureau kwam tot de conclusie dat de TU eigenlijk dé plek voor mij was om te solliciteren. Eigenlijk was het een win-win situatie: het was goed voor mij èn voor de TU. Ik was namelijk een heel dure boventallige, ik had tot mijn pensioen wachtgeld kunnen hebben. Maar ikzelf kon niet leven met het idee dat mijn carrière zou eindigen in wachtgeld. Meteen in het diepe Ik ben me gaan oriënteren op de faculteiten, heb mijn relaties daar aangesproken. Verder heb ik ervoor geknokt om mijn fysieke werkplek te mogen houden, ook al had ik officieel geen werk meer. Die werkplek was essentieel om het contact met de universiteit niet te verliezen. Als je thuis zit, ga je maar koffie drinken met de buurvrouw. Gelukkig vond ik een hoogleraar bij Bouwkunde die het aandurfde mij een onderwijsplek te geven. P&O heeft zich toen sterk ingespannen om tot concrete afspraken te komen. Nu zit ik in een driejarig ontwikkelingstraject dat alle jonge docenten moeten doorlopen. Ik word flink bijgespijkerd, heb een cursus vernieuwend onderwijs gevolgd en mijn didactische kwaliteiten bijgeschaafd. Ze hebben me meteen in het diepe gegooid, ook omdat een collega uitviel wegens ziekte. Tot nu toe heb ik studenten individueel begeleid en tentamens nagekeken. In september ga ik colleges mechanica geven aan eerstejaars. Dan sta ik voor groepen van driehonderd studenten. Ik ben ontzettend blij dat ik de ruimte krijg om het onderwijs in te gaan. Al met al heeft die hele reorganisatie me uiteindelijk een fantastische baan opgeleverd. Nu heb ik leuk werk waar ik energie van krijg. Het is heel verfrissend, ik zie dit als een nieuwe start.

15 15 Trainee Pim Quist Ik hoop nog lang een jonge hond te blijven In de zomer van 2006 ben ik begonnen als trainee en ik moet zeggen: geen enkele dag is hetzelfde. Ik werk mee aan twee projecten: DEWIS en Scope. Dat is heel afwisselend werk, het ene moment ben je bezig met het bouwen van een website, het andere moment inventariseer je behoeftes aan trainingen of werk je mee aan een meerjarenplan. Wat ook erg fijn is: je kunt je eigen mening ventileren en die wordt ook gewaardeerd. Het traineeship bevalt me erg goed. Het belangrijkste ervan zijn de vele leermomenten. Je leert veel over jezelf en over de organisatie. Ook is er veel tijd voor trainingen en maandelijkse intervisies. Dan kan ik sparren met zes andere trainees van mijn jaargang. Dat geeft een gevoel van verbondenheid: je bent niet in je eentje als nieuweling aan het zwemmen in de organisatie. Toen ik hier solliciteerde zag ik in de vacature dat de TU jonge honden zocht. Dat sprak me wel aan. Mijn sollicitatiebrief eindigde dan ook met woef woef. Ik voel me ook een jonge hond. En ik hoop dat nog lang te blijven. Enige universiteit met trainees De TU Delft is de enige universiteit die, net als het bedrijfsleven, werkt met trainees. Elk jaar selecteert de TU zes tot acht jonge academici voor een traineeship van drie jaar. De trainees voeren projecten uit op verschillende plekken binnen de universiteit. Het idee is dat de jonge honden een frisse wind laten waaien door de organisatie. Sinds 1985 zijn er 97 trainees opgeleid aan de TU.

16 16 JAAP VAN SPLUNTER Een bijkomstig doel van de leergang is dat wetenschappelijk en ondersteunend personeel elkaar beter leert kennen.

17 17 Het is geen vaardigheidscursus maar een bewustzijnsleergang HRM-leergang heeft stevige reputatie opgebouwd Hoogleraren blinken uit in hun vakgebied, maar zijn niet per definitie ook een ster in leidinggeven. Daar kan de HRM-leergang hen bij helpen. Tijdens deze intensieve training kunnen hoogleraren - en andere leidinggevenden - hun managementkwaliteiten onder de loep nemen. Inmiddels is de HRM-leergang een klassieker in het trainingsaanbod van de TU Delft. In 2006 werd hij voor de 21 e keer gegeven. Al vier keer eerder kreeg Leo Kouwenhoven de vraag mee te doen aan de HRM-leergang, de vijfde keer kon hij niet langer nee zeggen. Wat me in het begin tegenhield was de tijdsinvestering: zes modules van twee dagen is niet niks. Ik vroeg me af of dat wel voldoende zou opleveren. Inmiddels heeft Leo Kouwenhoven, hoogleraar nanofysica aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen, de training afgerond. Achteraf is hij blij dat hij eraan heeft meegedaan. Het was echt de moeite waard. Je krijgt inzicht in hoe je als persoon in het proces van leidinggeven staat. Aversie tegen management Hoogleraren houden zich het liefst bezig met hun vakgebied: wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dat ze ook nog manager zijn, vergeten ze liefst. Jaap van Splunter, programmaleider van de HRMleergang, snapt daarom ook de aanvankelijke aarzeling van Leo Kouwenhoven over deelname aan de leergang. Hoogleraren weten meestal niet zoveel van management, sommigen hebben er zelfs een lichte aversie tegen. Ze vinden het gedoe dat hen afhoudt van hun echte werk. Tijdens de leergang proberen we dat om te draaien. Ze moeten er juist gemak van hebben, bijvoorbeeld omdat goed management hen een tijdsbesparing oplevert of omdat ze door een bepaalde manier van leidinggeven makkelijker hun doelen bereiken. De HRM-leergang is twintig jaar geleden ontstaan en heeft inmiddels een stevige reputatie opgebouwd. Er zijn best veel mensen die hem graag willen volgen, weet Jaap van Splunter. Overigens is de leergang niet alleen bedoeld voor hoogleraren en leidinggevenden in het wetenschappelijk circuit, maar ook voor medewerkers met een hoge functie in de ondersteunende diensten. Een bijkomstig doel van de leergang is dat wetenschappelijk en ondersteunend personeel elkaar beter leert kennen.

18 18 Ik heb onder andere geleerd een probleem, situatie of conflict op een flexibele manier te beschouwen. Dat betekent dat je snel alle invalshoeken van een probleem kunt bekijken, ook al ben je er zelf onderdeel van. Leo Kouwenhoven Hotel in de duinen De HRM-leergang is een managementachtige training, die bestaat uit zes modules van twee aaneengesloten dagen. Per module komt er een thema aan bod, dat wordt behandeld door vooraanstaande trainers en docenten. De deelnemers (maximaal achttien) zitten in een hotel in de duinen bij Noordwijk, echt weg van alles. De hotelovernachting is verplicht, zodat de deelnemers in de juiste stemming blijven en ook s avonds aan de bar nog kunnen doorpraten over de behandelde thema s. Leo Kouwenhoven: We hebben het gehad over vragen als: hoeveel leiding kun je geven aan mensen op de universiteit? Is er een bepaald optimum in leidinggeven of kun je altijd nog meer? Hoe communiceer je met je medewerkers? Welke strategieën gebruik je om iets te bereiken? Wat zijn je denkpatronen? Welke signalen geef je onbewust af aan andere mensen? Het is dus geen vaardigheidscursus maar een bewustzijnsleergang. Buiten de modules om werken de deelnemers tijdens een aantal bijeenkomsten in kleine vaste, groepjes aan hun persoonlijke casus en aan hun persoonlijk managementprofiel. Deze consultatiegroepen staan onder begeleiding van een professionele coach. Na afloop van de leergang kunnen ze personeel coaching krijgen. Wat heeft dit alles Leo Kouwenhoven uiteindelijk opgeleverd? Ik heb onder andere geleerd een probleem, situatie of conflict op een flexibele manier te beschouwen. Dat betekent dat je snel alle invalshoeken van een probleem kunt bekijken, ook al ben je er zelf onderdeel van. Ook pak ik sommige zaken nu anders aan. Ik realiseer me nu bijvoorbeeld dat je als wetenschapper een discussiestijl hebt die heel direct is, misschien wel conflictueus. Wetenschappers praten in termen van vaststaande feiten en formules, A 2 = B 2 + C 2. Maar als je dezelfde stijl van redeneren hanteert tijdens een vergadering, dan werkt dat niet. Dat kan worden opgevat als een persoonlijke aanval. Gelijk hebben en gelijk krijgen is in de wetenschap misschien hetzelfde, maar daarbuiten niet. Dat moet je leren accepteren. Openheid Het bijzondere aan de leergang, vindt Leo Kouwenhoven, is dat je in de beslotenheid van de groep vrijuit kunt praten. Je collega of baas of andere mensen uit je directe werkomgeving zitten er niet bij. Daardoor kun je open zijn, persoonlijke dingen bespreken. Die openheid is echt essentieel voor de kwaliteit van de leergang. De samenstelling van de groep is ook erg belangrijk. Bij ons was er een goed groepsgevoel, de juiste dynamiek. Veel te weinig Hoe sceptisch hij in het begin ook was, Leo Kouwenhoven vindt de HRM-leergang nu een aanrader. Je krijgt inzicht in je stijl van leidinggeven. Het geeft je een helikopterview over hoe je als persoon functioneert. Wat maakt die tijdsinvestering van een paar dagen dan uit op een carrière van veertig jaar? Eigenlijk gebeurt dit soort dingen veel te weinig. Ik zou een voorstander zijn van een jaarlijkse reflectie bijeenkomst.

19 19 Hans Beunderman, voorzitter Cultuur Team We willen meer rumoer Het Cultuur Team van de TU Delft is in 2006 een tweede fase ingegaan, toen hebben we het stokje overgenomen van het vorige team. De leden vormen een representatieve mix van de TU-gemeenschap: jong en oud, man en vrouw, ondersteunend en wetenschappelijk, links en rechts. Allemaal mensen met hart voor de zaak: goede amateurs, zeg ik erbij, want dit is ons echte vak niet. Een van de belangrijkste momenten in 2006 was het advies dat we hebben uitgebracht over de nota WP-beleid. Daarin hebben we onder andere gepleit voor een brede, actief betrokken WP-gemeenschap in de afdelingen van de faculteiten. Verder begint de training Scope on Management nu met een workshop over de zeven kernwaarden die het Cultuur Team heeft opgesteld. Overigens willen we die kernwaarden makkelijker hanteerbaar maken, zodat ze meer gaan leven voor medewerkers. Daarnaast werken we op dit moment mee aan de branding van onze universiteit. Wat is de identiteit van de TU Delft en de Delftse ingenieur? We denken al aan Loesjeachtige posters op de campus, samenwerking met Studium Generale en artikelen in Delta. Kortom, we willen meer rumoer. Kernwaarden TU Delft 1. Onderwijs en onderzoek zijn onlosmakelijk verbonden én gelijkwaardig. 2. Mijn agenda is de TU-agenda. Congrueert uw belang met het TU-belang? 3. Ik zie het belang van de ander. Speelt u daarop in? 4. Ik informeer actief. Betrekt u anderen; helpt u hen op weg? 5. Ik stuur op kwaliteit. Zoekt u voortdurende verbetering? 6. Ik onderneem en stimuleer ondernemen. Bent u outward-looking? 7. Ik ben pro-actief. Bent u aanspreekbaar en spreekt u aan?

20 20 Internationalisering is voor ons vanzelfsprekend Evert Slob, coördinator van gezamenlijke master toegepaste geofysica Een unieke samenwerking en een unieke opleiding in de wereld. Dat is de internationale master toegepaste geofysica die in september 2006 op de TU Delft van start is gegaan. De master wordt gezamenlijk aangeboden door drie technische universiteiten van de IDEA League. De studenten van de eerste jaargang zijn heel enthousiast. Studeren aan drie universiteiten in drie verschillende landen. En ook nog eens volop lering kunnen trekken van drie verschillende expertisegebieden die elkaar naadloos aanvullen. Welke opleiding heeft dit nu te bieden? De gezamenlijke master toegepaste geofysica heeft het allemaal in huis en wil dan ook graag topstudenten trekken. Drie universiteiten bieden de master samen aan: naast de TU Delft zijn dat de ETH in het Zwitserse Zürich en de RWTH in het Duitse Aken. Geofysicus Evert Slob is de coördinator van de masteropleiding. De sterke punten van de drie universiteiten vullen elkaar heel goed aan. Zürich heeft veel kennis van ondiepe geofysica en civieltechnische toepassingen, Aken is gespecialiseerd in geothermie en de petrofysische kant en wij in Delft zijn heel goed op het terrein van olie- en gasexploratie. Onze kennis is dus complementair, dat is ook een van de redenen geweest om met deze master te beginnen. Studenten krijgen daardoor de ruimte om zich in drie deelgebieden te bekwamen. Dat is het unieke aan deze opleiding. We zijn de enige in de wereld die het hele vakgebied van toegepaste geofysica bestrijken. Drie keer verhuizen In september 2006 is de eerste lichting van start gegaan met zes studenten uit allerlei windstreken: drie Zwitsers, twee Duitsers en een Iraniër. Helaas zitten er geen Delftse studenten bij, zegt Evert Slob spijtig. Maar dat komt vast wel bij de tweede jaargang. In totaal hebben we nu al tien aanmeldingen binnen. Uiteindelijk willen we uitgroeien tot een volwaardige master met minstens twintig studenten per jaargang. Tijdens de tweejarige master trekken de studenten van de ene naar de andere universiteit. Drie keer moeten ze verhuizen. Ze beginnen met een half jaar college aan de TU Delft: van september tot januari volgen

21 De sterke punten van de drie universiteiten vullen elkaar heel goed aan. 21

22 22 Wat is de IDEA League? De IDEA League is een strategisch samenwerkingsverband van vooraanstaande technische universiteiten in Europa. Bij de start in 1999 bestond de alliantie uit vier universiteiten, in maart 2006 is er een vijfde universiteit aan toegevoegd. De League bestaat nu uit: Imperial College London TU Delft (Technische Universiteit Delft) ETH Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen) ParisTech (Grandes Ecoles d Ingenieurs de Paris), sinds 2006 De samenwerking richt zich voornamelijk op internationalisering van universitair onderwijs en het opzetten van gezamenlijke masters en onderzoeksprojecten. De Equality Werkgroep heeft een subsidie gewonnen De Equality Werkgroep van de IDEA League heeft in 2006 een EU-subsidie van euro ontvangen voor het TANDEMplus IDEA programma. Dit programma streeft naar het vergroten van het aantal vrouwelijke hoogleraren in science & technology. Londen Delft Aachen Parijs Zürich ze een theoretisch onderwijsblok met basisvakken en specifieke vakken gericht op olie- en gasexploratie. Daarna verhuizen ze naar Zürich voor het tweede blok, waar ze naast theorie ook veldwerk krijgen. Na de zomervakantie volgt er een onderwijsblok aan de universiteit in Aken, dat tot kerst duurt. Daarna beginnen de studenten bij een van de universiteiten aan hun afstudeerwerk. Evert Slob: Wij verzorgen de huisvesting voor hen, zodat ze bij elkaar kunnen wonen. Ook helpen we hen bij andere praktische zaken zoals visumaanvragen, ziektekostenverzekering en een bankrekening openen. IDEA League De drie universiteiten maken allen deel uit van de IDEA League, een samenwerkingverband tussen vijf technische universiteiten in Europa. De gezamenlijke master laat de strategische kracht van de IDEA League goed zien. Naast bestuurlijke samenwerking is er nu ook op het gebied van onderwijs samenwerking ontstaan. Dat kan ook voor Delft zijn vruchten afwerpen. De reden om aan de gezamenlijke master mee te doen was niet alleen programmaverbreding, maar ook het behoud van kennis binnen de opleiding technische aardwetenschappen, vertelt Evert Slob. De instroom van studenten bij technische aardwetenschappen is de laatste tien jaar gedaald. Wij hopen dat deze master daar verandering in brengt. Het kan van de TU Delft een aantrekkelijker plek maken om te gaan studeren. Het gaat dus ook een beetje om ons voortbestaan. Strenge Zwitsers Tijdens de voorbereiding van de master kwamen de nodige verschillen tussen de deelnemende universiteiten aan het licht. Zo vond de TU Delft het bijvoorbeeld vanzelfsprekend om de master in het Engels te geven, terwijl een paar professoren van de Duitse en Zwitserse universiteit daar toch anders over dachten. Het heeft nog moeite gekost om hen te overtuigen, zegt Evert Slob. Ook met tentaminering gaan de universiteiten anders om. Zwitsers zijn veel strenger met tentamens dan wij. Als je daar een vak niet in twee keer haalt, heb je pech. Maar dan is het in Zwitserland wel weer makkelijker om een ander vak te doen, terwijl wij strenger vasthouden aan het vakkenpakket. Evert Slob vindt het erg leuk om buitenlandse studenten over de vloer te krijgen. Internationalisering juicht hij dan ook toe. Bij aardwetenschappen zitten we al jaren in een internationaal werkveld, voor ons is dat heel normaal. Wat die internationalisering betreft: voor studenten zou het prettig zijn als er een Europees studiebeurssysteem zou komen. Nu kunnen Nederlandse studenten wel makkelijk in het buitenland studeren, maar voor buitenlandse studenten is Nederland toch erg duur. Het zou goed zijn om dat te harmoniseren. Misschien is daar wel een rol weggelegd voor de IDEA League.

23 23 Madeleine Bos, projectleider Engelse taaltoets Zo n test is best spannend In november 2006 zijn de eerste Engelse taaltoetsen gehouden. Dat was voor veel mensen best spannend. Docenten zijn het niet meer gewend om zelf getest te worden. Met de toets wilden we een beeld krijgen van de Engelse taalvaardigheid van alle medewerkers die college geven. Is die goed? Of kan het nog beter? We willen immers een internationaal georiënteerde universiteit zijn die zich kan meten met andere grote Europese universiteiten. Tot nu toe hebben we zo n 600 van in totaal duizend docenten getoetst. Het resultaat is goed. Om op masterniveau college te kunnen geven is minimaal C1-niveau nodig. Ons streven was dat minimaal 80% van de docenten dat binnen drie jaar zou halen. Maar dat doel lijkt al bereikt: 83% van de tot nu toe getoetste docenten zit op C1 niveau of hoger. Dat is bijzonder goed. Sterker nog, 23% van de getoetste docenten scoort zelfs C2 niveau. Dat is het niveau van een near-native speaker. Ons volgende doel is dat de helft van onze docenten dit niveau over zes jaar haalt. Dat is wel haalbaar.

24 24 We streven naar dertig vrouwelijke hoogleraren in 2010 DEWIS, netwerk voor vrouwelijke wetenschappers Drie jaar geleden telde de TU nog maar acht vrouwelijke hoogleraren, nu zijn het er zeventien. In hoeverre die verdubbeling te maken heeft met de oprichting van vrouwennetwerk Delft Women in Science (DEWIS), is niet duidelijk. Wel is zeker dat veel vrouwelijke wetenschappers steun, inspiratie en herkenning halen uit het netwerk. DEWISboegbeeld Sevil Sariyildiz wil een rolmodel zijn voor jonge vrouwen: Ik moedig jonge vrouwen aan: je kunt het wel. Vrouwelijke wetenschappers stimuleren in hun persoonlijke, professionele en wetenschappelijke carrière. Dat is het doel van DEWIS. Toen het netwerk van vrouwelijke wetenschappers in de zomer van 2006 van start ging, varieerden de reacties van afwachtend en argwanend tot enthousiast en positief. Meer vrouwelijke hoogleraren? Als de kwaliteit maar niet naar beneden gaat, was een veel gehoorde opmerking onder mannen. Ik heb er helemaal geen moeite mee in een mannenwereld te werken, stelden sommige vrouwen. Toch voorziet DEWIS in een behoefte. Elke twee maanden is er een goed bezochte lunchbijeenkomst voor alle vrouwelijke hoogleraren, UHD s en UD s, postdoc s, docenten, onderzoekers en promovendi. Ook zijn er workshops, over ambitie en carrièrestrategie bijvoorbeeld, en trainingen over persoonlijke ontwikkeling en loopbaankeuzes. Het programma voor mentoring, coaching en intervisie is net gestart. Bewustwording Bewustwording is het sleutelwoord van DEWIS. Bewustwording van de verschillen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Want die zijn er. Neem nu alleen de aantallen. Onder studenten en promovendi is het aandeel van vrouwen nog redelijk hoog: 20 respectievelijk 30 procent. Maar in de hogere functies stokt het aandeel van vrouwen. Het aantal vrouwelijke hoogleraren bijvoorbeeld is in korte tijd weliswaar verdubbeld, maar procentueel gezien gaat het om een magere 6 procent. Het gebrek aan vrouwelijke hoogleraren is een landelijk probleem, zegt Sevil Sariyildiz, sinds 1993 hoogleraar bij de faculteit Bouwkunde en trekker van het vrouwennetwerk. Nederland doet het slecht in vergelijking met andere Europese landen. Tien procent van de Nederlandse hoogleraren is vrouw, terwijl het in Portugal bijvoorbeeld 20% is en in Turkije zelfs 25%. Dat komt onder andere doordat de kinderopvang in

25 Nederland doet het slecht in vergelijking met andere Europese landen 25

26 26 Aantal vrouwelijke hoogleraren Aantal vrouwelijke hoogleraren Studiejaar beoogde aantal vrouwelijke hoogleraren Nederland duur en slecht geregeld is. Maar ook vanwege de organisatiecultuur, zeker op een technische universiteit. Soms is het moeilijk om als vrouw geaccepteerd te worden, tenzij je je als man gedraagt. Zelf heb ik het gered omdat ik een vechter ben. Ik geef niet zo snel op. Als ik een onrechtvaardige situatie tegenkom, ga ik er drie keer zo hard tegenaan. Ambassadeursnetwerk Sevil Sariyildiz zat een jaar lang in het landelijke Ambassadeursnetwerk dat zich inzet voor doorstroming van vrouwen naar topfuncties in bedrijfsleven en non-profit organisaties. Als ambassadeur formuleerde ze concrete actiepunten voor de TU. Daarbij kreeg ze volledige steun van het College van Bestuur. Een paar maatregelen is reeds ingevoerd. Bij de werving en selectie van hoogleraren bijvoorbeeld wordt veel gerichter naar vrouwen gezocht. In elke benoemingsadviescommissie moet minimaal één deskundige vrouw zitten. Wordt er een man benoemd, dan moet de commissie uitleggen hoe ze heeft gezocht naar een vrouw. Verder krijgen talentvolle jonge vrouwen meer steun bij het maken van carrière. In eerste instantie werd er lacherig op mijn voorstellen gereageerd, maar uiteindelijk heb ik duidelijk kunnen maken waarom we meer vrouwen nodig hebben. Vrouwelijke wetenschappers zijn heel breed georiënteerd. Ze kijken altijd naar de maatschappelijke impact van technologie: wat kan de samenleving ermee? Daarmee benut je de wetenschap uiteindelijk voor het welzijn van de maatschappij. Aanjager De oprichting van DEWIS is bijna een logisch vervolg op de maatregelen. Alle 650 vrouwelijke wetenschappers van de TU Delft zijn automatisch lid van het netwerk. DEWIS is geen vrijblijvend theekransje, maar heeft wel degelijk invloed. Zo kan het netwerk gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van Bestuur. Meike Buteijn van de DEWIS-stuurgroep: Het CvB ziet ons als een groep waarmee ze rekening moet houden. We zijn geen apart koninkrijkje, we willen een aanjager zijn die is ingebed in de organisatiestructuur. Binnen elke faculteit is er een ambassadeur die fungeert als vertegenwoordiger van DEWIS en als aanspreekpunt van de decaan. Meike Buteijn merkt dat het onderwerp leeft op de faculteiten. Decanen voelen zich tegenwoordig ongemakkelijk als ze weinig vrouwelijke hoogleraren, UHD en UD s hebben. Gelukkig hebben we ons korte termijn doel om eind 2006 zestien vrouwelijke hoogleraren in huis te hebben, volgens planning bereikt. We hebben het zelfs overtroffen, want we hebben er zeventien. Het streven is nu om in 2010 dertig vrouwen op hoogleraarposten te hebben. Dat is een forse ambitie, maar wel conform de Lissabon-normen. Extra steun Hoewel DEWIS uitsluitend voor vrouwen is bedoeld, is het netwerk beslist niet anti-man, benadrukt Sevil Sariyildiz: We willen ons niet isoleren van de mannen, we werken er immers dagelijks mee samen. We hebben DEWIS opgezet omdat het aantal vrouwen op de TU Delft ver achterloopt bij het aantal mannen. Vrouwen hebben nu even extra steun nodig om wetenschappelijke carrière te maken. Zodra we niet meer nodig zijn, heffen we onszelf op.

27 27 P&O-adviseur Mirjam Kleijweg over haar IKA-fiets Ik heb nog nooit zo n degelijke fiets gehad Ik was altijd gewend om op een oud wrak te rijden. Sinds de ika-fietsregeling heb ik een degelijke en comfortabele fiets. Ik gebruik hem echt elke dag, om van huis naar werk te fietsen. Ook op het TU-terrein pak ik vaak de fiets om van het ene naar het andere gebouw te gaan. Als P&O er moet ik overal zijn. Ik heb gekozen voor een gewone stadsfiets zonder toeters en bellen. Die durf ik tenminste ook op het station neer te zetten. De ika-fiets is een goede en gezonde arbeidsvoorwaarde. Ik noem het ook altijd in een arbeidsvoorwaardengesprek. Je stimuleert medewerkers te bewegen. Bovendien kan het heel voordelig zijn. Je laat echt iets liggen als je er geen gebruik van maakt. Het kan een fiscaal voordeel opleveren, de TU geeft een bonus van 228 euro en van de fietshandel krijg je meestal ook nog een korting. Na drie jaar kun je weer een nieuwe TU-fiets kopen. Inmiddels rijd ik op mijn tweede. De eerste gebruik ik nu als reservefiets, voor als ik een lekke band heb. Het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden (IKA) Alle medewerkers van de TU Delft kunnen een deel van het arbeidsvoorwaardenpakket zelf samenstellen met behulp van het Individueel Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (IKA). Hiermee kunnen medewerkers een deel van hun arbeidsvoorwaarden afstemmen op de eigen wensen door ze onderling te ruilen. Zo kunnen een aantal arbeidsvoorwaarden (de bronnen) worden ingezet ten gunste van andere (de doelen). Bronnen die kunnen worden ingezet zijn: verlofuren, vakantieuitkering, eindejaarsuitkering en salaris. Deze kunnen ten gunste komen van doelen als: extra verlofuren, fiets (accessoires), mobiliteitsvergoeding, extra pensioen, extra inkomen, vakbondscontributie/beroepsvereniging en levensloop.

28 28 De benoeming kwam enigszins als een verrassing Jan van Neerven benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar In 2006 heeft de TU Delft vier wetenschappers benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar. Deze leerstoelen zijn bedoeld om de absolute top onder jonge Delftse wetenschappers vroegtijdig te bevorderen tot hoogleraar. Zo kunnen ze hun wetenschappelijke carrière maximaal ontwikkelen. Bovendien houdt de TU Delft daarmee hun expertise vast. Jan van Neerven is een van de benoemden. Wat was de reden om u tot Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar te benoemen? De benoeming kwam voor mij enigszins als een verrassing. De wiskunde als geheel is niet zo sterk vertegenwoordigd in de onderzoeksspeerpunten van de TU en er zijn niet eerder AvL-hoogleraren benoemd bij Technische Wiskunde. Bovendien liep mijn aanvraag van een VICIsubsidie op het moment van mijn benoeming nog. Wel had ik al eerder een VIDI-subsidie binnengehaald. Dat project loopt nu bijna teneinde en heeft tot mooie resultaten geleid. Wat betekent de benoeming voor u persoonlijk? Bent u er blij mee? Uiteraard betekent het een waardering voor het werk dat je doet. Maar ik zie het ook als een stimulans voor mijn vakgebied. Dat wordt hierdoor beter zichtbaar, zowel aan de TU als landelijk. Mijn onderzoekslijn krijgt nu een zekere zelfstandigheid. In de komende jaren wil ik daaraan graag verder bouwen Kennelijk behoort u tot de absolute top van jonge wetenschappers. Wat heeft u gedaan om daar te komen? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat het vooral het plezier in het doen van wiskunde is. Ideeën voor het oplossen van wiskundige problemen komen niet vanzelf door harder te werken, het is vooral een kwestie van gedrevenheid. Het probleem dat je onderzoekt moet je boeien en je moet het antwoord echt wíllen weten. Vaak komen ideeën juist op onverwachte momenten, bij de afwas bijvoorbeeld of tijdens een wandeling. Dat ongrijpbare maakt het ook lastig om te zeggen waarom iets wel of niet lukt. Wat zeker helpt is een stimulerende omgeving. Ik heb het geluk nu al ruim tien jaar aan de internationaal sterk aangeschreven leerstoel Analyse verbonden te zijn en daar te kunnen werken in een open academische sfeer.

29 Uiteraard betekent het een waardering voor het werk dat je doet. Maar ik zie het ook als een stimulans voor mijn vakgebied. 29

30 30 Antoni van Leeuwenhoek hoogleraren Aantal benoemingen 1999: : : 4 Benoemd in 2006: Serge Hoogendoorn (Civiele Techniek en Geowetenschappen) Hester Bijl (Luchtvaart & Ruimtevaarttechniek) Jan van Neerven (Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica) Herre van der Zant (Technische Natuurwetenschappen) Nieuwe benoemingsvoordrachten zijn beperkt tot een maximum van 3 à 4 per jaar. Wat is het onderzoeksgebied waarmee u zich bezig houdt? Ik onderzoek wiskundige structuren die ten grondslag liggen aan het kwalitatieve gedrag van stochastische partiële differentiaalvergelijkingen. Zo n vergelijking is een model voor een (fysisch, biologisch, economisch) systeem dat blootgesteld is aan toevalsprocessen: denk aan ruis, individuen die op willekeurige wijze door elkaar heen bewegen, of onvoorspelbare fluctuaties in de markt. Het is gemakkelijk je van deze dingen een intuïtieve voorstelling te maken, maar veel lastiger om hiervoor een precies wiskundig model te ontwerpen. Dat laatste was het onderwerp van mijn VIDI-project en is goed gelukt. We zijn nu zover dat we de opgebouwde kennis echt kunnen gaan toepassen. Het woord toepassen moet je overigens met een korreltje zout nemen: dit kan bijvoorbeeld zijn het bestuderen van kwalitatieve eigenschappen van oplossingen. U zit nu voor een half jaar op de universiteit van Canberra in Australië. Wat doet u daar? Tijdens het onderzoek van de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat er sterke verbanden zijn tussen oneindig-dimensionale stochastische analyse - dat is de vakterm voor wat ik doe - en recente resultaten uit de harmonische analyse. Dat is het vakgebied dat is voortgekomen uit de wiskundige bestudering van trillingen en golven. Recentelijk zijn er in de harmonische analyse geheel nieuwe technieken geïntroduceerd waarmee enkele bekende open problemen in de theorie van partiële differentiaalvergelijkingen zijn opgelost. In mijn eigen onderzoek blijken deze technieken ook tot mooie nieuwe resultaten te leiden. Canberra loopt al geruime tijd voorop bij deze ontwikkelingen. Mijn gastheer Alan McIntosh is een van de leidende figuren in de moderne harmonische analyse. Wat vindt u ervan dat de TU dit soort hoogleraarposten heeft? Het is goed dat er een constructie is waarin het mogelijk is om iemand op individuele basis tot hoogleraar te benoemen. UHD s die het goed doen en verder willen met hun carrière hebben vaak geen andere keus dan uit te zien naar een hoogleraarpositie elders. Dat is een nadeel van het nogal starre systeem met leerstoelen in Nederland. Stel dat u niet tot Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar was benoemd, was u dan vertrokken naar een andere plek? Ik had inderdaad een leuke aanbieding is een succesvol jaar voor u geweest, in december kreeg u ook nog een VICI-subsidie voor vernieuwend onderzoek. Het was inderdaad een bijzonder jaar, maar op een bepaalde manier ook best uitputtend. Het was dan ook heerlijk om er een half jaar tussenuit te kunnen naar Australië en even afstand te nemen. Mijn verblijf in Canberra was tegelijk een goed voorschot op het VICI-project, dat in de zomer van 2007 van start gaat. Het VICI-project onderzoekt de verbanden met harmonische analyse en het toepassen van deze inzichten op stochastische partiële differentiaalvergelijkingen. Beide aspecten zijn geheel nieuw en sluiten aan op de laatste ontwikkelingen. Erg spannend dus.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten student: score: studentnummer: vraag 1: opleiding: Rechtsgeleerdheid vraag 8: email: vraag 12: 1 Met welke vooropleiding heb je toegang tot de opleiding

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5 Nulmeting competenties: Voor mijn opleiding AD Projectleider techniek heb ik aan het begin van het schooljaar een nulmeting gedaan voor de negen competenties waar aan je moet voldoen als projectleider

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Programma Akademiehoogleraren Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Loopbaanimpuls Om ook in de toekomst Nederlands toponderzoek te kunnen leveren, zullen universiteiten nieuw wetenschappelijk

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. jong talent

Expertisecentrum Plato. jong talent Expertisecentrum Plato jong talent Inhoud De toekomst begint nu! 04 Het maatschappelijk project als onderdeel van het traineeship 09 Hoe werkt het traineeship? 05 Over Expertisecentrum Plato 12 Het ontwikkelprogramma

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Inhoud. Over deze publicatie Doorstroom van vrouwen gaat niet vanzelf

Inhoud. Over deze publicatie Doorstroom van vrouwen gaat niet vanzelf Inhoud 3 4 8 12 16 20 Over deze publicatie Doorstroom van vrouwen gaat niet vanzelf Slecht zicht op de feiten De arbeidsparticipatie van vrouwen is de laatste tien jaar fors toegenomen. Grote kans dat

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

Het hele werkveld is internationaler geworden en daarmee ook de concurrentie op talent. Onze goede studenten op het gebied van datascience en data

Het hele werkveld is internationaler geworden en daarmee ook de concurrentie op talent. Onze goede studenten op het gebied van datascience en data Prof. Dr. ir. Rob Het hele werkveld is internationaler geworden en daarmee ook de concurrentie op talent. Onze goede studenten op het gebied van datascience en data analytics worden weggekocht door bijvoorbeeld

Nadere informatie

Milieuwetenschappen in Leiden

Milieuwetenschappen in Leiden Milieuwetenschappen in Leiden Combineer je opleiding met milieu en duurzaamheid leiden.edu.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Waarom milieu en duurzaamheid? Thema s als gezondheid, armoedebeschrijving,

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN!

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! Carine Vos Richting-Wijzer Advies Zwolle augustus 2011 Carine Vos Pagina 2 Voorwoord In mijn bedrijf Richting-Wijzer Advies kom ik

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi

Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi Ik kon na de training echt vol vertrouwen, met rust en enthousiasme mijn proefschrift verdedigen! Spies&Spreken Glasfabriek, Daalsedwarsweg

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Graag tot ziens! Het Remind Team

Graag tot ziens! Het Remind Team In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind voor staat, wat er van je verwacht wordt als trainer, welke studenten bij Remind passen, en wat je aankomende vijf maanden kunt verwachten als

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Netwerkthermometer DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Wat is De Netwerkthermometer De Netwerkthermometer is een test. Een test om een gedegen beeld te krijgen van hoe je zelf aan kijkt tegen je

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen en beantwoord daarna de vraag.

Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen en beantwoord daarna de vraag. Feedbackvragen Timemanagement Vraag 1 Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen en beantwoord daarna de vraag. Geef per doel aan of je dit al beheerst, waarbij N = nee, O = om verder te ontwikkelen en

Nadere informatie

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies Er komt zo veel op me af dat ik vaak niet weet waar ik moet beginnen" Meestal eet ik een boterhammetje snel tussendoor, geen tijd

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK TEVREDENHEIDSONDERZOEK Platform Internationale - en Migrantenkerken In maart en april hebben wij een aantal kerken gevraagd mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. De uitkomsten en aanvullingen van

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag?

Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag? Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag? CONSULT COACHING TRAINING Voorbij je grenzen: stuur je kracht training persoonlijke kracht Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag? Waarschijnlijk niet. En u

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Aantal gerealiseerde stages/projecten: 29 (intern: 2, extern: 27). 13 studenten hebben een evaluatieformulier ingevuld

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

COMMUNICATIE BIJ VERANDERING

COMMUNICATIE BIJ VERANDERING COMMUNICATIE BIJ VERANDERING Ideeën en tips voor leidinggevenden Communicatie bij verandering Ideeën en tips voor leidinggevenden 2 Inleiding Stilstand is achteruitgang. Wie leiding geeft, weet hoe belangrijk

Nadere informatie

UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009

UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009 UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009 ingevuld door 18 van de 26 deelnemers deelnemers waren heel divers eb varieerden in leeftijd van 13 t/m 23 jaar oud Welk cijfer geef je de training?

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Het 5V- proces van Appreciative Inquiry is een uitstekend instrument voor het houden van een waarderend gesprek of interview. Je kunt de stappen in het

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1.

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1. Flexibel Europe DNA Fle ibel Europe Internationaal Elk klein onderdeel Het een kan niet zonder het ander Schakel voor schakel opgebouwd De optelsom van de schakels zorgt voor de verbondenheid en optimaal

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie