Personicx. 4orange, Hogehilweg CD Amsterdam Zuidoost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personicx. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl"

Transcriptie

1 Personicx 4orange, 2015 Hogehilweg msterdam Zuidoost

2 2 Inhoud Personicx Segmenten 3 Personicx odering 4 1Y10 V & V 5 1Y09 OV & Eetcafé 6 2Y11 Eerste huis & Flatscreen 7 2Y12 Fruitshake & Gadgets 8 3X02 Last minute & ll in 9 3X04 Budget & 10 3X03 arrière & reditcard 11 3X01 Metro & Internet 12 4K15 Speen & Spaarvarken 13 4K14 Buurtsuper & Speelplein 14 4K18 Spelcomputer & MPV 15 4K13 Zandbak & Zee 16 4K19 Paard & Stationwagen 17 4K20 rèche & ash 18 5K07 Ouder & iscounter 19 5K06 ttractie & nimatie 20 5K08 Breedband & Breedbeeld 21 5K22 Brommer & 22 5K23 Private Banking & u Pair 23 6K28 Wijnkelder & Tienerkamer 24 6K26 Sterrencamping & Studieboek 25 6K27 Huiswerk & Moestuin 26 6K21 Beltegoed & vader 27 7X17 Empty Nest & English Garden 28 7X25 Villa & Riviera 29 7X05 Kookgerei & Musicals 30 8M36 Zeilboot & Legaat 31 8M33 Tennisbaan & Kookboek 32 8M16 oncertgebouw & Stedentrip 33 8M34 Moestuin & Vrijwilligerswerk 34 8M31 Volkstuin & Vouwwagen 35 8M32 roogmolen & Groene Vingers 36 8M30 Buur & Barbecue 37 9M24 Gouwe Ouwe & Hollandse Nieuwe 38 9M29 oupon & ryptogram 39 10R44 Kleinkinderen & Beurskoersen 40 10R43 ntiekveiling & Vakantiebeurs 41 10R42 Zondagsrust & Regio TV 42 10R45 Smartlap & Boodschappentrolly 43 10R41 Buurtbingo & Hollandse Pot 44 11R35 Opinie & Obligatie 45 11R40 Fietstocht & Goede oelen 46 11R46 Ganzenbord & Geranium 47 12R37 Jenever & Jaarkaart 48 12R39 Puzzel & Pantoffel 49 12R38 Rebus & Rijnreis 50

3 Personicx Segmenten 3 Personicx segmenten Personicx is de meest innovatieve consumentensegmentatie op huishoud- en postcodeniveau. Het gaat een stap verder dan traditionele socio- en geodemografische segmentatiesystemen door rekening te houden met zowel sociale, culturele, historische als situationele factoren. En door het gedrag van consumenten te relateren aan de levensfase waarin zij zich bevinden. e Nederlandse huishoudens zijn op basis van levensfase bepalende variabelen en hun gedragingen als consument ingedeeld in Personicx clusters. Huishoudens worden geclassificeerd aan de hand van consumenteninformatie van 4orange afkomstig uit het enquêtebestand van het entrum voor onsumenten Informatie (I) en gebruik makende van informatie uit externe bronnen als het BS. e huishoudens in ieder van de 46 Personicx clusters delen unieke eigenschappen met elkaar en vertonen vergelijkbaar gedrag als consument, typerend voor het eigen cluster en verschillend van de huishoudens in een van de andere clusters. Ieder type is geportretteerd aan de hand van een beschrijving die tot de verbeelding spreekt: een momentopname van de eigenschappen en de levensstijl. Personicx is ook beschikbaar voor de merikaanse markt en diverse andere Europese markten, waaronder Engeland, Frankrijk en uitsland. Toepassingen Personicx is niet alleen relevant voor RM gerelateerde activiteiten, maar wordt ook succesvol toegepast voor het werven van nieuwe klanten. aarnaast kunnen bestaande databases met klantgegevens met Personicx verrijkt worden. e voorspellende kracht van Personicx ten behoeve van klantwerving, -behoud en -ontwikkeling is terug te vinden in diverse toepassingen, waarvan hier enkele worden beschreven: Inzicht verkrijgen in uw klanten: In welke Personicx clusters bevinden mijn meest prospectrijke huishoudens zich, wie heeft gereageerd op mijn actie, hoe onderscheiden mijn klanten zich van de klanten van de concurrent? Uw eigen klantenbestanden verrijken: Het toevoegen van de Personicx clusters aan interne klantenbestanden van bijvoorbeeld banken, verzekeringsmaatschappijen, fondsenwervers, retailers, waardoor uw eigen data een krachtige lifestyle-component krijgt. Boodschap en doelgroep op elkaar afstemmen: Personicx kan als filter op ( ) adresselecties ingezet worden, zodat de boodschap goed afgestemd kan worden op de behoeften van de gewenste doelgroep. Marktpotentieel van producten of diensten vaststellen in elk marktgebied: Wat is de omvang van uw doelgroep(en), uit welke segmenten bestaat uw doelgroep en waar bevinden deze zich? Nationale en lokale communicatiecampagnes beter plannen: In welke kranten, tijdschriften of op welke televisiestations kunt u het beste adverteren, in welke gebieden kunt u uw mediamix aanscherpen?

4 Personicx odering 4 Personicx codering Ieder cluster heeft naast een typerende naam een eigen code. e 46 clusters behoren op basis van de gemiddelde samenstelling van het huishouden tot één van de 12 hoofdgroepen. e codes zijn opgebouwd uit drie onderdelen: allereerst een groepscijfer (van 1 tot 12), vervolgens een letter en daarna het clusternummer (van 1 tot 46). Het getal waarmee de code begint, geeft de betreffende hoofdgroep weer. it is gebaseerd op de leeftijdscategorie. Zo staat '1' voor de jongste en '12' voor de oudste huishoudens. e letter weerspiegelt de levensfase van het cluster. e combinaties van de getallen en letters vormen de volgende hoofdgroepen: 1Y Starters 2Y Jonge Paren 3X Jonge lleenstaanden 4K Jonge Gezinnen 5K Gezinnen met Schoolgaande Kinderen 6K Gezinnen met Volwassen Kinderen 7X Middelbare Huishoudens zonder Kinderen 8M Oudere Paren 9M Oudere lleenstaanden 10R Gepensioneerde Paren 11R Seniore Paren 12R lleenstaande Ouderen Het getal achter de code van de hoofdgroep is het clusternummer. e 46 clusters zijn in drie levensfasen ingedeeld: Huishoudens zonder thuiswonende kinderen, Huishoudens met thuiswonende kinderen en Oudere huishoudens. eze indeling is gebaseerd op de levensfase en de huishoudsamenstelling. e eerste groep bestaat uit de starters, de jonge paren, de jonge alleenstaanden en de middelbare huishoudens zonder kinderen. e tweede groep betreft Personicx clusters die uit huishoudens met thuiswonende kinderen bestaan: Jonge gezinnen, gezinnen met schoolgaande kinderen en gezinnen met volwassen kinderen. e laatste groep bestaat uit clusters met oudere huishoudens: Gepensioneerde paren, seniore paren en alleenstaande ouderen. Hieronder staan de drie groepen naast elkaar. Huishoudens zonder thuiswonende kinderen Huishoudens met thuiswonende kinderen Oudere huishoudens 1Y10 1Y09 2Y11 2Y12 3X02 3X04 3X03 3X01 7X17 7X25 7X05 8M36 8M33 8M16 8M34 8M31 8M32 8M30 9M24 9M29 V & V OV & Eetcafé Eerste huis & Flatscreen Fruitshake & Gadgets Last minute & ll in Budget & arrière & reditcard Metro & Internet Empty Nest & English Garden Villa & Riviera Kookgerei & Musicals Zeilboot & Legaat Tennisbaan & Kookboek oncertgebouw & Stedentrip Moestuin & Vrijwilligerswerk Volkstuin & Vouwwagen roogmolen & Groene Vingers Buur & Barbecue Gouwe Ouwe & Hollandse Nieuwe oupon & ryptogram 4K15 4K14 4K18 4K13 4K19 4K20 5K07 5K06 5K08 5K22 5K23 6K28 6K26 6K27 6K21 Speen & Spaarvarken Buurtsuper & Speelplein Spelcomputer & MPV Zandbak & Zee Paard & Stationwagen rèche & ash Ouder & iscounter ttractie & nimatie Breedband & Breedbeeld Brommer & Private Banking & u Pair Wijnkelder & Tienerkamer Sterrencamping & Studieboek Huiswerk & Moestuin Beltegoed & vader 10R44 Kleinkinderen & Beurskoersen 10R43 ntiekveiling & Vakantiebeurs 10R42 Zondagsrust & Regio TV 10R45 Smartlap & Boodschappentrolly 10R41 Buurtbingo & Hollandse Pot 11R35 Opinie & Obligatie 11R40 Fietstocht & Goede oelen 11R46 Ganzenbord & Geranium 12R37 Jenever & Jaarkaart 12R39 Puzzel & Pantoffel 12R38 Rebus & Rijnreis

5 1Y10 V & V jaar alleenstaand / samenwonend beneden modaal huurwoning stedelijk Kleine huishoudens met jonge alleenstaanden of stellen in de leeftijdscategorie tot 35 jaar. Ze zijn middelbaar tot hoger opgeleid en staan nog aan het begin van hun professionele loopbaan. e jongere huishoudens met een beneden of rond modaal inkomen hebben weinig financiële producten in bezit en doneren weinig aan goede doelen. In hun gehuurde etagewoning of appartement staat enige moderne, luxe apparatuur en in de meeste gevallen hebben ze ook nog een auto. e werkende jonge huishoudens gaan in hun vrije tijd naar de bioscoop, popconcerten, attractieparken en restaurants. Ze kijken vaak naar films op video of dvd of naar programma s op de commerciële televisiezenders. Bovendien lezen ze vaker vrouwentijdschriften, gratis dagbladen en boeken. it type gaat vaak op zonvakantie. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

6 1Y09 OV & Eetcafé jaar alleenstaand beneden modaal huurwoning stedelijk Jonge, hoogopgeleide alleenstaanden, starters op de arbeidsmarkt die in een gehuurde flat of kleine eengezinswoning in een zeer stedelijk gebied wonen. Ze hebben auto en reizen met het openbaar vervoer naar hun werk. Ze lezen dan ook voornamelijk de gratis kranten en enkele populaire dagbladen in de losse verkoop en daarnaast veel (thema)boeken, maar lezen ze nauwelijks tijdschriften. Ze zijn echte Internetgebruikers, vooral ook voor hun carrièreplanning. e jongeren investeren ondanks hun beneden modale inkomen aanzienlijk in vrijetijdsbestedingen: ze gaan veel uit, bezoeken veelvuldig het theater, concerten en bioscopen, zijn reislustig en gaan vaak uit eten. Bovendien doen ze hun boodschappen vooral bij lbert Heijn, waar ze vaker dan gemiddeld gezonde en verantwoorde producten kopen. Ze hebben weinig luxe in het huishouden, weinig financiële producten en zijn ze minder gul in het doneren aan goede doelen. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

7 2Y11 Eerste huis & Flatscreen jaar samenwonend 1,5 tot 2 keer modaal verstedelijkt / landelijk Jonge huishoudens zonder kinderen woonachtig in een matig tot weinig stedelijk gebied. e hoofdkostwinner is middelbaar opgeleid en werkt veelal in het middenkader. e tweeverdieners hebben een relatief hoog inkomen en leiden een onbezorgd en redelijk luxe leven. Naast één of twee auto s en of vaak een motor voor de deur of in de schuur hebben de jonge stellen redelijk veel moderne beeld- en geluidapparatuur in hun eengezins-. Ze lezen weinig dagbladen, veel jonge vrouwenbladen en hebben als televisiegids het Veronica Magazine en kijken voornamelijk naar commerciële televisiezenders en videofilms. Naast de sportschool en het voetbalveld bezoeken deze huishoudens regelmatig de bioscoop, het theater of een popconcert en gaan graag uit eten. e vakantie bestaat uit zon, zee en strand. e interesse gaat verder nog uit naar mode, koken en doe-het-zelven. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

8 2Y12 Fruitshake & Gadgets jaar samenwonend 2 keer modaal of hoger stedelijk Statusgerichte jonge stellen zonder kinderen die met hun jaar al veel bereikt hebben. e hoogopgeleide tweeverdieners genieten een zeer hoog inkomen. an hun hogere functie danken ze vaak (beiden) een lease auto uit de hogere prijsklasse. Ze wonen in een zeer stedelijk gebied in een. it kan zowel hoog- als laagbouw zijn. Hun huis is voorzien van de meest luxe en moderne huishoudelijk en beeld- en geluidapparatuur. e boodschappen worden voornamelijk bij de lbert Heijn gehaald. Status is belangrijk, evenals het hebben van de nieuwste gadgets op technologisch gebied. e jonge stellen leven bewust: ze sporten veel, gebruiken gezonde en verantwoorde producten en lezen veel: voornamelijk de landelijke dagbladen, opiniebladen, (thema)boeken, literatuur en daarnaast veel lifestyle- en glossyachtige tijdschriften. e hoogopgeleide stellen investeren aanzienlijk in beleggingen, en geven het nodige uit aan uitgaan, hobby s en vakanties. Ondanks hun levensstandaard doneren ze echter relatief weinig. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

9 3X02 Last minute & ll in jaar alleenstaand / gescheiden modaal landelijk lleenstaanden of stellen van jaar zonder kinderen. e middelbaar opgeleiden werken in het middenkader en hebben een modaal inkomen. e kleine huishoudens wonen in een weinig stedelijk gebied wat tot uiting komt in hun lifestyle. Ze bezitten een goedkopere auto en daarnaast in gevallen ook een motor. Ze hebben de meer doorgaande financiële producten waaronder een spaarrekening en een bedrijfsspaarregeling en een hypotheek voor de eigen woning. In hun gezinswoning is moderne beeld- en geluidapparatuur aanwezig. Wanneer ze een krant lezen is dit voornamelijk een regionaal dagblad en ze kijken op televisie naar de jonge commerciële televisiezenders. Het Internet wordt in huis gebruikt voor diverse doeleinden. Ze zijn enigszins sportief, gaan vaak uit en gaan in de zomer vooral met vliegvakantie. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

10 3X04 Budget & jaar alleenstaand / gescheiden beneden modaal huurwoning landelijk mix van soorten huishoudens, zowel jongeren als ouderen, alleenstaanden en stellen, meestal zonder kinderen. e hoofdkostwinner is middelbaar opgeleid en heeft een (beneden) modaal inkomen. e huishoudens bezitten weinig financiële producten en doneren weinig aan goede doelen. Ze halen hun boodschappen bij de goedkopere supermarkten en de prijsdrogisterijen. e kleine huishoudens wonen in een kleinere gezinswoning of flat in een weinig stedelijk gebied met de gebruikelijke huishoudelijke en beeld- en geluidapparatuur. Zij hebben een goedkopere of auto. In het huishouden wordt naast een regionaal dagblad weinig kranten of bladen gelezen, maar wordt veel naar videofilms, dvd s en de jonge commerciële televisiezenders gekeken. e leden zijn weinig sportief en gaan regelmatig uit. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

11 3X03 arrière & reditcard jaar alleenstaand / gescheiden of wel kinderen 1,5 keer modaal huurwoning stedelijk lleenstaanden of stellen van jaar met of zonder kinderen. e relatief hoger opgeleiden werken in het middenkader en genieten een modaal inkomen. Zij houden zich bewust bezig met hun loopbaan. e huishoudens hebben weinig financiële producten in bezit en doneren weinig aan goede doelen. esondanks koopt dit type meer dan gemiddeld de doorgaans duurdere gezonde en verantwoorde producten. e kleine huishoudens wonen in een sterk stedelijk gebied in een gehuurde etagewoning of flat en gaan veel de stad in naar de bioscoop of gaan uit(eten), daarnaast kijken ze veel video s of dvd s. Ze lezen voornamelijk dagbladen in de losse verkoop, de gratis opiniebladen en (thema)boeken. In geval van thuiswonende kinderen is er vaker een spelcomputer aanwezig en wordt er naast de jonge commerciële en muziekzenders TMF en MTV naar kinderzenders als Nickelodeon of Fox Kids gekeken. it type is reislustig en gaat veelvuldig op reis binnen en buiten Europa. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

12 3X01 Metro & Internet jaar alleenstaand / gescheiden 1,5 keer modaal stedelijk Welvarende alleenstaanden of stellen van jaar zonder thuiswonende kinderen. e middelbaar tot hoger opgeleiden werken in het middenkader en hebben een modaal of hoger inkomen. Ze houden zich bewust met hun loopbaan bezig. e kleine huishoudens wonen in een sterk stedelijk gebied, wat tot uiting komt in hun levensstijl. Ze bezitten of één goedkopere auto. Ze hebben de meer voorkomende financiële producten, zoals een bedrijfsspaarregeling, hypotheek en spaarrekening. it type koopt voornamelijk -merken en enkele gezonde en verantwoorde producten bij de lbert Heijn. In hun gekochte etagewoning of flat is de nodige moderne beeld- en geluidapparatuur aanwezig. Ze lezen voornamelijk de gratis kranten en opiniebladen en verscheidene (thema)boeken, en gebruiken Internet voor diverse doeleinden. e alleenstaanden of stellen gaan vaak uit, hebben stijlvolle hobby s en zijn zeer sportief. Ze zijn bovendien reislustig en gaan veelvuldig met het vliegtuig op vakantie zowel binnen als buiten Europa. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

13 4K15 Speen & Spaarvarken jaar gehuwd / samenwonend zeer jonge kinderen 1 tot 1,5 keer modaal landelijk Jonge huishoudens met een kind jonger dan 5 jaar en relatief vaak een hoofdkostwinner van 25 tot 35 jaar. e hoofdkostwinner is middelbaar opgeleid en werkt in het middenkader in loondienst. e jonge ouders hebben een redelijk inkomen, waarvan een behoorlijk deel wordt gespaard, en hebben één of meerdere auto s, soms ook nog een motor. Ze wonen al enige tijd in een eigen luxe-ingerichte eengezinswoning, vaak in een weinig stedelijke nieuwbouwwijk. In het huishouden zijn vaak huisdieren aanwezig. Er wordt prijsbewust inkopen gedaan bij de goedkopere, meer regionale supermarktketens en prijsdrogisterijen. e komst van het kind heeft een andere wending aan het leven van deze stellen gegeven: attractieparken, vakanties in de Benelux en het lezen over het opvoeden van jonge kinderen vormen een belangrijk deel van het leven. In het algemeen zijn deze jonge ouders minder actief dan hun leeftijdsgenoten. Gedoneerd wordt voornamelijk aan instanties voor kinderhulp en gezondheid. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

14 4K14 Buurtsuper & Speelplein jaar gehuwd / samenwonend zeer jonge kinderen 1 tot 1,5 keer modaal landelijk Jonge gezinnen waarvan het leven in het teken staat van de opvoeding van hun jonge kinderen. e jonge ouders vallen in de leeftijdscategorie jaar en hebben een redelijk hoog inkomen. Ze beleggen actief en hebben één of meerdere auto s, soms een motor. Ze wonen al enige tijd in een gekochte, ruime en luxe-ingerichte gezinswoning, vaak in een weinig stedelijke nieuwbouwwijk. e hoofdkostwinner is middelbaar opgeleid en werkt in het middenkader in loondienst. Er wordt prijsbewust inkopen gedaan bij de goedkopere, regionaal opererende supermarktketens en prijsdrogisterijen. e kinderen staan in het middelpunt, de interesses en vrijetijdsbestedingen bestaan uit het bezoeken van attractieparken, op vakantie in de Benelux, lezen van opvoedbladen en kopen van kinderboeken. eze jonge ouders zijn minder actief dan hun leeftijdsgenoten: ze sporten relatief weinig en hebben minder hobby s en culturele interesses. onaties worden voornamelijk gedaan aan organisaties die hen zelf of hun omgeving raken, zoals organisaties voor kinderhulp. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

15 4K18 Spelcomputer & MPV jaar gehuwd jonge kinderen 1 tot 1,5 keer modaal verstedelijkt Gezinnen met kinderen en een boven modaal inkomen. e werkende ouders vallen in de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar. e kinderen zijn jonger dan 12 jaar en vormen het middelpunt van het gezinsleven: het bezoeken van attractieparken, een spelcomputer, kinderboeken, videofilms, kindertelevisie. Er worden weinig andere bladen en boeken gelezen. e vakanties worden aan een van de Europese stranden gevierd en veelal op de camping in de eigen caravan. e welvarende gezinnen hebben veel moderne luxe apparatuur in hun ruime, rijden in één of meer auto s, hebben vaak nog een motor en geven relatief veel geld uit aan boodschappen. Ondanks het bovenmodale inkomen hebben de huishoudens uitsluitend de voor een gemiddeld gezin gebruikelijke financiële producten en vallen hun auto( s) in de gemiddelde prijsklassen. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

16 4K13 Zandbak & Zee jaar gehuwd / samenwonend jonge kinderen 2 keer modaal of hoger landelijk Jonge gezinnen met één of meerdere kinderen en een redelijk hoog inkomen. e werkende ouders vallen in de leeftijdscategorie 25 tot 50 jaar. e kinderen zijn jonger dan 12 jaar en vormen het middelpunt van het gezinsleven: attractieparken worden vaak bezocht, de vakanties worden aan een Europees strand doorgebracht, kinder- en jeugdzenders en video s of dvd s worden veel op televisie bekeken en spelcomputers en kinderboeken worden speciaal voor hen aangeschaft. Behalve door de kinderen wordt er in het gezin verder weinig bladen en boeken gelezen. e welvarende gezinnen hebben veel moderne luxe apparatuur, rijden in één of meer auto s uit de lagere prijsklassen en geven relatief veel geld uit aan boodschappen. Ze wonen relatief vaak in een gemiddelde gezinswoning en bezitten de voor een gemiddeld gezin meer voorkomende financiële producten. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

17 4K19 Paard & Stationwagen jaar gehuwd jonge kinderen 1 tot 1,5 keer modaal landelijk Gezinnen met kinderen met een boven modaal inkomen. e werkende ouders vallen in de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar. e kinderen zijn jonger dan 12 jaar en het gezinsleven staat in het teken van hen: dagtochten naar attractieparken, een gameconsole in de woonkamer en een hele serie animatiefilms. e vakanties worden doorgaans in de Benelux doorgebracht. e welvarende gezinnen hebben veel moderne luxe apparatuur in hun ruime of boerderij, rijden in één of meer auto s, hebben vaak een caravan en/of motor en geven relatief veel geld uit aan boodschappen. Ze zijn zeer gericht op hun eigen landelijke woonomgeving: ze lezen een regionaal dagblad, doen vaker aan paardensport en kopen boodschappen bij de lokale en goedkopere supermarkten. aarnaast hebben ze de niet meer dan de gebruikelijke en veel voorkomende financiële producten in bezit. Ze doneren veelvuldig aan doelen die dichtbij hun eigen leven staan als gezondheidsinstanties en kinderhulporganisaties. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

18 4K20 rèche & ash jaar gehuwd jonge kinderen 2 keer modaal of hoger landelijk Zeer welvarende gezinnen bestaande uit hoogopgeleide tweeverdieners en kinderen jonger dan 12 jaar. Met het hoge inkomen kunnen de gezinnen zich een ruime in een matig stedelijk gebied veroorloven, ingericht met allerlei moderne huishoudelijk en beeld- en geluidapparatuur. In het huishouden zijn vaak twee of meer auto s aanwezig. aarnaast wordt actief belegd. e gezinsleden zijn sportief, er worden meerdere en vele sporten beoefend. e vrijetijdsbesteding wordt grotendeels ingevuld naar de kinderen en (kampeer)vakanties worden in de Benelux of Frankrijk doorgebracht. Ondanks het hoge opleidingsniveau zijn de tweeverdieners maar matig maatschappelijk betrokken. Ze lezen een regionaal dagblad of e Telegraaf. aarentegen zijn de gezinnen gul in het schenken aan verscheidene goede doelen. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

19 5K07 Ouder & iscounter jaar alleenstaand / gescheiden oudere kinderen 1,5 keer modaal huurwoning stedelijk Huishoudens met alleenstaande of gescheiden 35-plussers met of zonder thuiswonende kinderen. e alleenstaanden zijn middelbaar opgeleid. e kleine huishoudens hebben een gemiddeld inkomen, wonen in een huurwoning in stedelijke gebieden en hebben één of auto. Het lees- en koopgedrag is weinig opvallend. Bovendien is de aanwezige luxe en de vrijetijdsbesteding veelal op de kinderen gericht: de bioscoop en de diverse attractieparken worden relatief vaak bezocht, kinder- en muziekzenders en video s of dvd s worden veel bekeken en een spelcomputer en dvd-speler behoren tot de beperkte aanwezige luxe. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

20 5K06 ttractie & nimatie jaar gehuwd oudere kinderen beneden modaal stedelijk Gezinnen met, vaak schoolgaande, kinderen. e leeftijd van de hoofdkostwinner ligt tussen de 25 en 65 jaar en deze kan zowel lager als hoog opgeleid zijn. Het inkomen wisselt per gezin, maar ligt vaker rond 2 keer modaal. e gezinnen wonen in een gekochte eengezinswoning in een stedelijk gebied, uitgebreid voorzien van moderne technologische en luxe apparatuur. Ze rijden in één of meerdere auto s van een gemiddelde prijsklasse en hebben hun leven ingericht naar hun beperkte vermogen en de aanwezigheid van de kinderen: er worden weinig bladen en boeken gelezen, met uitzondering van de jeugdbladen als de onald uck en kinder- en studieboeken, en ze hebben behalve het bezoeken van bioscopen en attractieparken en het bekijken van dvd s of video s en muziekzenders weinig andere hobby s. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

21 5K08 Breedband & Breedbeeld jaar gehuwd oudere kinderen 2 keer modaal of hoger huurwoning stedelijk Redelijk welvarende gezinnen met één of meerdere kinderen. e middelbaar opgeleide hoofdkostwinner is vaak ouder dan 35 jaar en verdient een redelijk hoog inkomen. e kinderen zijn van verschillende leeftijden. e gezinnen wonen in een stedelijk gebied in een eengezins-huurwoning, hebben een goedkopere auto en kopen hun boodschappen bij de goedkopere supermarkten. In het huishouden is echter veel innovatief beeld- en geluidapparatuur aanwezig, en wordt er veelvuldig van internet gebruik gemaakt voor diverse doeleinden. e gezinnen zijn weinig sportief en reislustig. Ze lezen vooral de gratis dagbladen en populaire kranten in de losse verkoop als e Telegraaf. Tevens kijken ze vooral naar kinder-, jeugd-, en commerciële televisiezenders. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

22 5K22 Brommer & jaar gehuwd oudere kinderen 1 tot 1,5 keer modaal landelijk Gezinnen met tieners en pubers. e hoofdkostwinner is 35 tot 50 jaar en is werkzaam in het middenkader. e boven modale gezinnen wonen in een in een landelijk gebied. Ze zijn redelijk regionaal georiënteerd: ze hebben een abonnement op een regionaal dagblad, doen hun boodschappen bij discounters en de meer regionaal gevestigde supermarkten en rijden vaker paard. aarentegen hebben ze veel luxe beeld- en geluidapparatuur in het huishouden en voor de kinderen zijn er een spelcomputer en mobiele telefoons. Naast het lezen van een van de jeugdbladen wordt vaak over het Internet gesurft voor tal van doeleinden en veel naar commerciële familie- en muziekzenders gekeken. Veelvuldig worden de sporten voetbal en zwemmen beoefend. e (kampeer)vakanties worden doorgebracht in de Benelux of Frankrijk. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

23 23 5K23 Private Banking & u Pair jaar gehuwd oudere kinderen 2 keer modaal of hoger verstedelijkt Gezinnen met één of meer kinderen. e hoogopgeleide hoofdkostwinner is 35 tot 65 jaar en verdient als hogere leidinggevende samen met de partner een zeer hoog inkomen. Het welvarende gezin is financieel actief, bankiert vaker bij banken voor vermogende particulieren en leeft naar haar hoge levensstandaard: een ruime in een verstedelijkt gebied met veel luxe en moderne technologische apparatuur en spullen, één of meer luxe auto s en actieve vakanties in (Zuid-)Europa. Men heeft veel culturele interesses en beoefent veel sporten zoals voetbal, hockey en tennis. Naast dat deze gezinnen veel bezitten en uitgeven zijn ze maatschappelijk betrokken en vrijgevig in het schenken aan goede doelen. Ze hebben relatief vaak een abonnement op een landelijk dagblad, lezen opiniebladen en (thema)boeken en kijken naast de publieke televisiezenders naar muziek- en kinderzenders. Bij de boodschappen zitten enigszins vaker gezonde en verantwoorde producten. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

24 6K28 Wijnkelder & Tienerkamer jaar gehuwd oudere kinderen 2,5 keer modaal of hoger verstedelijkt Zeer welvarende gezinnen met thuiswonende kinderen in de leeftijd van 13 jaar en ouder. e tweeverdieners zijn werkzaam in een hogere (leidinggevende) functie en genieten een zeer hoog inkomen. e hoogopgeleiden hebben veel financiële producten in bezit en beleggen actief. aarnaast zijn ze ruimhartig in het doen van schenkingen aan verscheidene goede doelen. Hun ruime bevindt zich in een matig stedelijk gebied en is voorzien van allerlei moderne huishoudelijk en beeld- en geluidapparatuur, met natuurlijk ook een spelcomputer voor de kinderen. e welvarende gezinnen zijn zeer sportief, lezen zowel regionale als landelijke dagbladen en kijken naar publieke, commerciële familiezenders en muziekstations. Bovendien lezen ze veelvuldig gezins-, lifestyle en opiniebladen en hebben ze veel culturele en culinaire interesses. Voor de kinderen zijn er veel studieboeken aanwezig en gaan de gezinnen op actieve of zonvakantie in het zuiden van Europa. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

25 25 6K26 Sterrencamping & Studieboek jaar gehuwd oudere kinderen 1,5 tot 2 keer modaal verstedelijkt Gezinnen met een hoofdkostwinner van jaar en kinderen ouder dan 13 jaar. e hoofdkostwinner is middelbaar tot hoger opgeleid en werkt in het middenkader of in een hogere functie. Met het gemiddelde tot hoge inkomen leidt het gezin een redelijk luxe leven dat deels gericht is op de kinderen. Ze wonen in een verstedelijkt gebied. Naast een redelijk ruime, één of meer auto s en vaak nog een caravan, beschikken de huishoudens tevens over moderne huishoudelijke en beeld- en geluidapparatuur. Bovendien hebben de gezinnen veel hobby s, waaronder recreatief fietsen, het bezoeken van een popconcert of de bioscoop, fitnessen, hardlopen, voetballen en tennis. e actieve of zonvakantie wordt in de Benelux of Frankrijk doorgebracht. Het mediagedrag is naar de samenstelling van het gezin: naast een regionaal dagblad worden populaire mannen- en vrouwenbladen regelmatig gelezen en wordt er voornamelijk naar commerciële televisiezenders gekeken. Voor de kinderen worden de nodige studieboeken aangeschaft. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

26 6K27 Huiswerk & Moestuin jaar gehuwd oudere kinderen 1 tot 1,5 keer modaal landelijk Gezinnen met tieners van 13 jaar en ouder. e hoofdkostwinner is laag tot middelbaar opgeleid, werkt voornamelijk in loondienst en is in de leeftijd van jaar. e redelijk welvarende gezinnen wonen in een gekochte, relatief ruime gezinswoning of boerderij in een weinig stedelijk gebied. Ze hebben één of twee auto s van een gemiddelde prijsklasse. Ze zijn prijsbewust en de aanwezige moderne beeld- en geluidapparatuur is voornamelijk gericht op de kinderen, zoals de spelcomputer, de dvd-speler, een digitale fotocamera en de diverse mobiele telefoons. Bovendien kijken ze vooral naar commerciële (muziek)zenders. e ouders houden zich graag bezig met eigen huis en tuin. Veel beoefende sporten zijn voetbal, fitness en zwemmen. Populaire jongeren-, vrouwen- en mannenbladen worden veel gelezen. Vaak heeft de familie een abonnement op een regionaal dagblad. Er wordt veelvuldig aan goede doelen gedoneerd. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

27 27 6K21 Beltegoed & vader jaar gehuwd oudere kinderen modaal huurwoning landelijk Gezinnen met één of meer kinderen in de leeftijdscategorie van 6 jaar en ouder. e hoofdkostwinner is lager opgeleid, werkt voornamelijk in loondienst en is jaar. e modale gezinnen wonen in een huurwoning in verstedelijkte of meer landelijke gebieden. Ze hebben één of twee goedkopere en wat oudere auto s tot hun beschikking. Het zijn prijskopers die vooral bij discounters en prijsdrogisterijen hun inkopen doen. e in het huishouden aanwezige apparatuur, zoals een spelcomputer en dvd-recorder zijn voornamelijk gericht op de aanwezige schoolgaande kinderen. Ze kijken vooral naar commerciële televisiezenders. e gezinnen interesseren zich voor, kijken graag videofilms of dvd s en beoefenen voornamelijk voetbal. Vakanties worden in de Benelux doorgebracht. Er worden veel jeugd-, vrouwen- en populaire mannenbladen gelezen, dagbladen worden weinig gelezen. an goede doelen wordt niet opvallend veel gedoneerd. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

28 7X17 Empty Nest & English Garden jaar gehuwd / samenwonend 1,5 tot 2 keer modaal landelijk persoons huishoudens bestaande uit 35-plussers zonder kinderen. e middelbaar opgeleide hoofdkostwinners hebben carrière gemaakt en zijn opgeklommen naar een relatief hoge inkomenspositie. e tweeverdieners hebben één of twee (lease) auto s en/of een motor en caravan en wonen in een grotere in een enigszins landelijk gebied. Ze hebben voornamelijk een abonnement op een regionaal dagblad. In het huishouden zijn veel luxe huishoudelijke en beeld- en geluidapparatuur aanwezig. Er worden veel en verschillende soorten tijdschriften gelezen en de interesses hebben voornamelijk betrekking op eigen huis en tuin. Ze bezitten enkele financiële producten, maar beleggen niet actief. Bovendien zijn ze gul in hun schenkingen aan goede doelen. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

29 29 7X25 Villa & Riviera jaar gehuwd / samenwonend 2,5 keer modaal of hoger stedelijk persoons huishoudens zonder kinderen behorend tot de hoogste sociale klasse. e tweeverdieners zijn hoog opgeleid, genieten een zeer hoog inkomen en hebben veel financiële producten in bezit. e hoofdzakelijk jarigen leiden een stijlvol leven in zeer stedelijke gebieden. e huishoudens wonen in een ruime, moderne en luxe ingerichte, hebben vaak twee auto s uit de hoogste prijsklassen en bezitten tevens vaker een motor en/of een boot. Ze kopen veel gezonde en verantwoorde producten bij hun primaire supermarkt lbert Heijn. e levensgenieters zijn maatschappelijk betrokken, doneren veelvuldig aan goede doelen en lezen naast opiniebladen en meerdere (landelijke) dagbladen ook lifestyle en glossyachtige bladen, literatuur en (thema)boeken. Men is zeer sportief en reislustig, dit type gaat minimaal twee keer per jaar op een actieve of cultuurvakantie of naar de zon, en heeft vele culturele en algemene interesses, zoals wijnen, koken, mode, uit eten gaan, antiek en fotografie. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

30 7X05 Kookgerei & Musicals jaar alleenstaand / gescheiden of oudere kinderen 2 keer modaal of hoger verstedelijkt / landelijk Huishoudens met hoogopgeleide alleenstaanden met of zonder thuiswonende kinderen. Het zijn voornamelijk 35-plussers gemixt met jongeren. eze huishoudens genieten een hoog tot zeer hoog inkomen, hebben veel financiële producten in bezit, wonen in een in een verstedelijkt gebied en rijden vaker in een auto uit een lagere prijsklasse. Ze hebben hun huis ingericht met enkele luxe huishoudelijke en beeld- en geluidapparatuur. e alleenstaanden zijn kritisch, maatschappelijk betrokken, ze lezen een regionaal dagblad of het NR Handsblad, interesseren zich voor antiek en wijnen en bezoeken regelmatig het theater en musea. Tevens zijn ze sportief, reislustig en leergierig. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

31 31 8M36 Zeilboot & Legaat jaar gehuwd 2,5 keer modaal of hoger landelijk Zeer welvarende 50-plussers zonder thuiswonende kinderen. Vaak tweeverdieners met een zeer hoog inkomen. e hoogopgeleiden hebben vele financiële producten in bezit en beleggen actief. Hun ruime voorzien van alle mogelijke luxe huishoudelijk en beeld- en geluidapparatuur bevindt zich in een matig stedelijk gebied waar de oudere stellen tennissen, fietsen, golfen, zeilen, bridgen en uit eten gaan. In hun vrije tijd gaan ze tevens regelmatig naar musea en theater, luisteren ze naar klassieke muziek en houden ze van wijnen, antiek en tuinieren. e levensgenieters lezen naast een regionaal dagblad diverse landelijke- en opiniebladen, zij leest daarnaast ook nog de Libelle. Bovendien kijken ze samen voornamelijk naar publieke televisiezenders en zijn ze zeer ruimhartig in hun schenkingen aan goede doelen. e voorkeur gaat uit naar -merken en ze kopen vaak gezonde en verantwoorde producten, zoals magere en cholesterolverlagende producten. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

32 32 8M33 Tennisbaan & Kookboek jaar gehuwd 1,5 tot 2 keer modaal verstedelijkt 50-plussers zonder thuiswonende kinderen die een welvarend leven leiden in een verstedelijkt gebied. e redelijk hoog opgeleide hoofdkostwinner is meestal nog werkzaam. Het huishouden beschikt over een hoog inkomen en voldoende bestedingsruimte om de grote van moderne apparatuur en luxe te voorzien en om één of meer eigen auto s, eventueel met navigatiesysteem, te hebben. eze stellen beleggen redelijk actief, doneren veelvuldig aan goede doelen en kopen vooral -merken bij de service gerichte supermarkt. Ze hebben een abonnement op een regionaal dagblad, lezen de Libelle en reis- en tuinboeken en kijken vooral naar publieke televisiezenders. In hun vrije tijd tennissen, tuinieren, fietsen, en koken ze graag. Ze interesseren zich voor antiek en wijnen en gaan met plezier naar het theater en musea. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

33 33 8M16 oncertgebouw & Stedentrip jaar gehuwd 1,5 tot 2 keer modaal huurwoning stedelijk Paren van jaar, bovenmodaal inkomen zonder thuiswonende kinderen. e hoofdkostwinner is middelbaar tot hoog opgeleid en werkt in het middenkader of is vervroegd met pensioen. e stellen wonen in zeer stedelijke gebieden en leven met de dag, luxe is minder van belang. Hun koop- of huurwoning bestaat uit een kleinere rijtjeswoning of flat met de standaard huishoudelijke en beeld- en geluidapparatuur. Ze leven bewust, houden van koken en kopen hun (biologische) levensmiddelen bij de lbert Heijn of bij de speciaalzaak. e oudere huishoudens zijn maatschappelijk betrokken wat tot uiting komt in het abonnement op een landelijk dagblad en/of een regionaal dagblad. Ook de VPRO Gids ligt vaker bij deze huishoudens op tafel. Ze bezoeken regelmatig het theater en musea en lezen veel literatuur en reisboeken. Het blijft niet bij lezen, de paren reizen flink wat af op hun vele stedenreizen en actieve cultuurvakanties. Ondanks hun betrokken en kritische instelling doneren ze niet opvallend veel. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

34 34 8M34 Moestuin & Vrijwilligerswerk jaar gehuwd 1,5 keer modaal landelijk Landelijk wonende 50-plussers zonder thuiswonende kinderen. Ze genieten een redelijk hoog inkomen en de middelbaar tot hoger opgeleide hoofdkostwinner is in het merendeel nog werkzaam. e paren zijn voornamelijk op hun eigen omgeving georiënteerd: ze wonen in een grote of boerderij, houden zich voornamelijk bezig met eigen tuin en huis en fietsen graag in hun landelijke woonomgeving. eze stellen hebben naast de basisvoorzieningen vaak (noodgedwongen) een schotelantenne, een caravan, één of meer eigen auto s en enige luxe apparatuur in het huishouden. Ze lezen een regionaal dagblad, de Libelle, de NRV-Gids en tuinboeken. Bovendien doneren ze veelvuldig aan goede doelen en kijken ze voornamelijk naar publieke televisiezenders. Vakanties worden voornamelijk doorgebracht in de Benelux of uitsland. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

35 8M31 Volkstuin & Vouwwagen jaar gehuwd modaal verstedelijkt 50-plussers in een tweepersoonshuishouden zonder kinderen met een modaal inkomen. e lager tot middelbaar opgeleide hoofdkostwinner is in gevallen vervroegd met pensioen. e oudere stellen wonen in een eengezins- in een verstedelijkt gebied. Ze hebben weinig financiële producten in bezit, doneren gemiddeld en bezitten ze de gebruikelijke moderne apparatuur. Ze hebben een auto van een gemiddelde prijsklasse en brengen hun tijd voornamelijk in en rond hun huis met de partner door: ze puzzelen, fietsen en tuinieren graag. Ze zijn weinig sportief, hebben weinig culturele interesses, maar luisteren daarentegen graag naar. Regionale dagbladen, e Telegraaf, de roddelbladen, de Troskompas en de vrouwenbladen Libelle en Margriet zijn veel gelezen. Sport en programma s op de commerciële (gezins)zenders zijn het meest bekeken. e (kampeer)vakanties worden in Europa doorgebracht. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

36 8M32 roogmolen & Groene Vingers jaar gehuwd modaal landelijk Regionaal georiënteerde tweepersoons huishoudens zonder kinderen. e lager tot middelbaar opgeleide hoofdkostwinner is met vervroegd pensioen of is nog werkzaam. e 50-plussers wonen in een grote of boerderij in een landelijk gebied. Ze hebben enkele financiële producten, een gemiddeld donatiegedrag en kopen vooral bij de goedkopere lokale supermarkten hun boodschappen. Naast de gebruikelijke apparatuur is vaker een schotelantenne aanwezig. Bovendien hebben ze vaker een caravan. Ze brengen hun vrije tijd voornamelijk in en rond hun huis door met puzzelen, fietsen en hebben de figuurlijke groene vingers. Ze zijn weinig sportief, hebben weinig culturele interesses en luisteren graag naar. Regionale dagbladen, gossip- en showbizzbladen en de Libelle en Margriet zijn veel gelezen tijdschriften, de commerciële (gezins)zenders worden het meest bekeken door de huishoudens. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

37 37 8M30 Buur & Barbecue jaar gehuwd beneden modaal tot modaal huurwoning landelijk Gehuwde 50-plussers met een (beneden) modaal inkomen. e lager opgeleide hoofdkostwinner is met vervroegd pensioen of nog werkzaam. e oudere stellen wonen in een eengezins-huurwoning in een verstedelijkt gebied. Met hun beperkte inkomen hebben ze weinig financiële producten in bezit, doneren ze weinig, hebben ze weinig moderne apparatuur, zijn ze prijsbewust en rijden ze in een goedkopere, oudere auto. Ze brengen hun tijd voornamelijk in en rond hun huis met de familie door: ze puzzelen, fietsen en tuinieren graag. Bovendien sporten ze weinig, hebben ze weinig culturele interesses en lezen ze voornamelijk regionale dagbladen. e roddel- en de meer op de modale vrouw gerichte bladen en de Troskompas zijn veel gelezen. Tevens luisteren ze graag naar. Sportprogramma s en de commerciële (gezins)zenders zijn het meest bekeken. Eventuele vakanties bestaan uit kampeervakanties in de Benelux of een voordelige vliegvakantie naar Zuid-Europa. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

38 38 9M24 Gouwe Ouwe & Hollandse Nieuwe jaar alleenstaand / gescheiden beneden modaal huurwoning verstedelijkt lleenstaanden van 50 jaar en ouder met een laag inkomen die (vervroegd) met pensioen zijn of nog werkzaam zijn. e kleine huishoudens bezitten weinig financiële producten. Ook het bezit van moderne apparatuur is beperkt, hooguit beschikken deze huishoudens over een computer met internetverbinding en een mobiele telefoon. Ze lezen weinig bladen en boeken en kijken voornamelijk naar de publieke televisiezenders. e oudere alleenstaanden luisteren graag naar klassieke en, bezoeken musea en puzzelen. e meesten hebben een goedkopere auto en wonen in een kleinere huurwoning in een verstedelijkt gebied. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

39 9M29 oupon & ryptogram jaar alleenstaand / gescheiden beneden modaal huurwoning stedelijk Laag opgeleide alleenstaanden in de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder. e oudere alleenstaanden zijn ofwel nog werkend, ofwel met (vervroegd) pensioen. Ze hebben een beneden modaal inkomen en kunnen zich weinig luxe veroorloven. Zowel in het bezit van apparatuur als in het media-, koop-, donatie- en reisgedrag komt naar voren dat de 50-plussers weinig te besteden hebben: ze lezen gratis dagbladen, zijn prijsbewust, doneren nauwelijks en reizen weinig. Bovendien wonen ze in een kleinere huurwoning in een zeer stedelijk gebied en hebben veel van deze huishoudens auto. Ze puzzelen, luisteren naar klassieke en, brengen een bezoek aan musea of tentoonstellingen, kopen af en toe een dagblad zoals Het Parool en kijken voornamelijk naar de publieke-, commerciële gezins- en buitenlandse televisiezenders. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

40 10R44 Kleinkinderen & Beurskoersen jaar gehuwd 2 keer modaal of hoger verstedelijkt Welvarende 65-plussers die zeer financieel actief zijn. eze stellen wonen in een ruime en een verstedelijkt gebied. Ze hebben vaak één of meer auto s uit het duurdere segment van een merk met allure. Ze leiden een stijlvol leven met veel culinaire, culturele en klassieke interesses, meer luxe en moderne apparatuur in het huishouden dan hun leeftijdsgenoten en genieten van diverse soorten vakanties in en buiten Europa. In lijn met hun hoge opleidingsniveau en levensstandaard zijn de stellen zeer maatschappelijk betrokken: ze hebben abonnementen op één of meerdere landelijke en regionale bladen, ze lezen opiniebladen, themaboeken en tv-gidsen van publieke omroepen, kijken het meest naar de publieke televisiezenders en zijn zeer gul in hun schenkingen aan verscheidene goede doelen. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

41 41 10R43 ntiekveiling & Vakantiebeurs jaar gehuwd 1,5 keer modaal verstedelijkt Gepensioneerde stellen met een boven modaal inkomen. e middelbaar tot hoger opgeleide 65-plussers hebben enkele financiële producten in bezit en doneren aan diverse goede doelen zoals ontwikkelingshulp, buitenlandse rampen of gezondheidsorganisaties. e kleine huishoudens wonen in een ruime in een matig stedelijk gebied. Ze hebben weinig moderne en luxe apparatuur en vaak één auto uit een gemiddelde prijsklasse. e oudere stellen interesseren zich onder andere voor klassieke muziek, kunst, antiek, bloemen en planten en natuur. Bovendien houden ze van buiten te zijn in hun tuin of op de fiets. Hun leeftijd staat de reislust niet in de weg en dus gaan ze kamperen met hun caravan of op een groepsreis, vaak naar uitsland. e gehuwde paren hebben veelal een abonnement op een regionaal dagblad, de grote damesbladen, ouderentijdschrift en tv-gids van KRO of NRV. Er wordt dan ook voornamelijk naar programma s op de publieke televisiezenders gekeken. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

42 42 10R42 Zondagsrust & Regio TV jaar gehuwd modaal landelijk Gepensioneerde stellen zonder thuiswonende kinderen. e 65-plussers hebben een modaal inkomen en zijn zeer landelijk georiënteerd. Hun ruime of boerderij is voorzien van weinig extra luxe, met uitzondering van een schotelantenne om de publieke en commerciële zenders te kunnen ontvangen. aarnaast hebben de stellen een goedkopere auto en vaker een caravan. Naast kampeervakanties zijn groepsreizen eveneens in trek. Thuis gaan de stellen vooral op in hun eigen huis, tuin en woonomgeving. Religie speelt een belangrijke rol in hun leven, naast regionale dagbladen en regionale televisiezenders, is er een duidelijke voorkeur voor christelijk georiënteerde bladen, tv-gidsen en omroepen. Verder luisteren ze zowel naar klassieke als, puzzelen ze graag en lezen ze in tuinboeken en vrouwen- en seniorenbladen. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

43 10R45 Smartlap & Boodschappentrolly jaar gehuwd modaal of lager huurwoning stedelijk Oudere stellen uit de lagere sociale klasse. Met een (beneden) modaal inkomen hebben de gepensioneerde 65-plussers weinig financiële producten in bezit en doneren ze weinig aan goede doelen. Hun kleinere gehuurde eengezinswoning, etagewoning, appartement of flat staat in een stedelijk gebied en is voorzien van weinig moderne luxe. eze stellen lezen weinig boeken. In enkele gevallen wordt een (regionaal) dagblad of (ouderen- of vrouwen)blad gelezen. Publieke en commerciële gezinszenders worden beide veel bekeken. e kleine huishoudens richten zich voornamelijk op hun eigen, kleine woonomgeving: ze luisteren naar Nederlandse muziek, puzzelen en fietsen. Boodschappen worden in de buurt gedaan en voor de uitstapjes hebben ze een kleinere, oudere auto. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

Personicx. 4orange, 2013. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Personicx. 4orange, 2013. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Personicx 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 msterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Personicx Segmenten 3 Personicx odering 4 1Y10 V & V 5 1Y09 OV & Eetcafé 6 2Y11 Eerste huis & Flatscreen 7 2Y12 Fruitshake

Nadere informatie

Inzicht in uw klantgroep Voorbeeld van een profielanalyse

Inzicht in uw klantgroep Voorbeeld van een profielanalyse Inzicht in uw klantgroep Voorbeeld van een profielanalyse 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Samenvatting... 3 Resultaten analyse... 5 Toelichting analyse...

Nadere informatie

InfoBase Variabelen 2015

InfoBase Variabelen 2015 InfoBase Variabelen 2015 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Sociodemografie Aantal volwassenen in huishouden Een Twee Burgerlijke staat Gehuwd Samenwonend Gescheiden

Nadere informatie

CCI Analyse Variabelen

CCI Analyse Variabelen CCI Analyse Variabelen 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Sociodemografie Aantal personen in het huishouden Twee Drie Vier Vijf Zes of meer Aantal volwassenen in het

Nadere informatie

Mosaic Travel. Uw reisproducten optimaal afstemmen op de consument

Mosaic Travel. Uw reisproducten optimaal afstemmen op de consument Mosaic Travel Mosaic Travel Uw reisproducten optimaal afstemmen op de consument De Nederlandse consument heeft een enorme keuze uit aanbieders van vakanties en bestemmingen. De behoefte aan reizen verschilt

Nadere informatie

Mosaic Huishouden. Van database naar klantgesegmenteerde communicatie

Mosaic Huishouden. Van database naar klantgesegmenteerde communicatie Mosaic Huishouden Van database naar klantgesegmenteerde communicatie Mosaic Huishouden Van database naar klantgesegmenteerde communicatie De afgelopen vijfentwintig jaar heeft Experian aangetoond de meest

Nadere informatie

KRITISCHE VERDIEPINGZOEKERS gemiddeld 47 jaar oud 65% man Hoog opgeleid 9% van bevolking

KRITISCHE VERDIEPINGZOEKERS gemiddeld 47 jaar oud 65% man Hoog opgeleid 9% van bevolking Inleiding In dit document worden het nieuwe leefstijlmodel van de Publieke Omroep voorgesteld. Deze leefstijlindeling is ontwikkeld om het mediagedrag van doelgroepen te verklaren en inzicht te bieden

Nadere informatie

MOSAIC Huishouden. De nieuwe generatie consumentensegmentatie. MOSAIC Huishouden

MOSAIC Huishouden. De nieuwe generatie consumentensegmentatie. MOSAIC Huishouden MOSAIC Huishouden De nieuwe generatie consumentensegmentatie Gedurende de afgelopen 20 jaar heeft Experian bewezen de meest vooraanstaande leverancier te zijn op het gebied van consumentensegmentatie.

Nadere informatie

CCI Postcode Variabelen

CCI Postcode Variabelen CCI Postcode Variabelen 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Sociodemografie Aantal personen in het huishouden Drie Vier Vijf Zes of meer Aantal volwassenen in het huishouden

Nadere informatie

Mosaic Huishouden. Groepen beschrijvingen

Mosaic Huishouden. Groepen beschrijvingen Mosaic Huishouden Groepen beschrijvingen Mosaic Schema 2012 Experian Nederland BV, Den Haag Pagina 1 38 Mosaic Hoofdkenmerken 2012 Experian Nederland BV, Den Haag Pagina 2 38 GROEP A Jonge Digitalen De

Nadere informatie

Via CompLead heeft u toegang tot de datablokken van Bisnode op huishoudniveau.

Via CompLead heeft u toegang tot de datablokken van Bisnode op huishoudniveau. GEOHUISHOUDEN Door een scan te doen op uw klantenbestand krijgt u inzicht in welke GeoType veel voorkomen in uw klantenbestand. CompLead kan de look-a-likes van de meest voorkomende GeoTypen vinden en

Nadere informatie

Mosaic Web Behaviour. Inzichten in online gedrag van Nederlanders

Mosaic Web Behaviour. Inzichten in online gedrag van Nederlanders Mosaic Web Behaviour Inzichten in online gedrag van Nederlanders Mosaic Web Behaviour Over het doel van het onderzoek, Mosaic Huishouden en over Experian. Doel van het onderzoek Mosaic Web Behaviour geeft

Nadere informatie

Onderzoek ALD Automotive onder leaserijders: Leaserijder verknocht aan de auto, maar wil meer keuzevrijheid

Onderzoek ALD Automotive onder leaserijders: Leaserijder verknocht aan de auto, maar wil meer keuzevrijheid Onderzoek ALD Automotive onder leaserijders: Leaserijder verknocht aan de auto, maar wil meer keuzevrijheid In oktober 2014 heeft ALD Automotive een onderzoek onder bijna 400 leaserijders gedaan. In dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave Vooronderzoek, interne & externe analyse... 1 Wie zijn senioren, ouderen en bejaarden?... 1 Vijf typen ouderen...

Inhoudsopgave Vooronderzoek, interne & externe analyse... 1 Wie zijn senioren, ouderen en bejaarden?... 1 Vijf typen ouderen... Inhoudsopgave Vooronderzoek, interne & externe analyse... 1 Wie zijn senioren, ouderen en bejaarden?... 1 Vijf typen ouderen... 3 Hoe ziet het mediagebruik van senioren eruit?... 4 Organisatie... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Marktonderzoek. Digitaal lezen, informatie en privacy

Marktonderzoek. Digitaal lezen, informatie en privacy Marktonderzoek Digitaal lezen, informatie en privacy 1 1. Inleiding De huidige tijd staat in het teken van enorme veranderingen door de toenemende technologisering, de globalisering, de groeiende invloed

Nadere informatie

(G)oud wonen. Een onderzoek naar woonwensen onder 55-plussers in Groningen

(G)oud wonen. Een onderzoek naar woonwensen onder 55-plussers in Groningen (G)oud wonen Een onderzoek naar woonwensen onder 55-plussers in Groningen Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek,

Nadere informatie

Almere in de Peiling 2012

Almere in de Peiling 2012 Almere in de Peiling 2012 Voorwoord Het onderzoek Almere in de Peiling is in 2012 voor de 7e keer uitgevoerd onder de Almeerse inwoners van 18 jaar en ouder. De Almeerders beantwoordden bijvoorbeeld vragen

Nadere informatie

Woonwensen roltrapgroepen

Woonwensen roltrapgroepen Woonwensen roltrapgroepen Welke woonwensen hebben roltrapgroepen op de regionale woningmarkt? CONCEPT Projectnummer: 12075 In opdracht van: Stadsregio Amsterdam drs. Idske de Jong Sanna de Ruiter MSc dr.

Nadere informatie

Etno marketing. Het multiculturele medialandschap

Etno marketing. Het multiculturele medialandschap + Etno marketing + Het multiculturele medialandschap Studenten: Thom Steendam en Stefan Pennings Minor: Diversity marketing Datum: vrijdag 21 oktober 2011 Hoofdstuk 15 Hoe ziet het multiculturele medialandschap

Nadere informatie

GolfMarkt. Het zakelijke speelveld van golf. Interviews. En verder Communicatie: de website Fairwaystrokes Golfers love Birdies Committed to Green

GolfMarkt. Het zakelijke speelveld van golf. Interviews. En verder Communicatie: de website Fairwaystrokes Golfers love Birdies Committed to Green #3 september 2013 GolfMarkt statistieken, trends & ontwikkelingen Het zakelijke speelveld van golf Wie ben je, wat wil je, wat kun je? Wie is de golfer? Golf Sport Business Model Financiële strategie Zakelijk

Nadere informatie

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken.

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. 1 Introductie NRC Media 2 NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. De tijd van enkel zenden is voorbij. NRC Media wil in 2014 meer dan ooit de dialoog aangaan, met respect voor elkaar. Dat doen we

Nadere informatie

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken.

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. 1 Introductie NRC Media 2 NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. De tijd van enkel zenden is voorbij. NRC Media wil in 2014 meer dan ooit de dialoog aangaan, met respect voor elkaar. Dat doen we

Nadere informatie

Let the games begin. M1A Projectgroep 2. Project begeleider: Martijn Agterberg

Let the games begin. M1A Projectgroep 2. Project begeleider: Martijn Agterberg Let the games begin M1A Projectgroep 2 Project begeleider: Martijn Agterberg Sabine Otten 2028050 Rob van Schaijk 2042026 Nick van den Dungen 2041056 Sylvana Haarman 2044060 Niek van Beelen 2041510 Steven

Nadere informatie

Woonwensen roltrapgroepen

Woonwensen roltrapgroepen Woonwensen roltrapgroepen Welke woonwensen hebben roltrapgroepen op de regionale woningmarkt? Definitief Projectnummer: 12075 In opdracht van: Stadsregio Amsterdam drs. Idske de Jong Sanna de Ruiter MSc

Nadere informatie

Centrum voor Consumenten Informatie

Centrum voor Consumenten Informatie entrum voor onsumenten Informatie 020 VRAGENLIJST ENTRUM VOOR ONSUMENTEN INFORMATIE Introductie: eerst dit lezen alstublieft. De meeste vragen gaan over uw huishouden, niet over een bepaalde persoon. Wanneer

Nadere informatie

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken.

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. 1 Introductie NRC Media 2 NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. De tijd van enkel zenden is voorbij. NRC Media wil in 2014 meer dan ooit de dialoog aangaan, met respect voor elkaar. Dat doen we

Nadere informatie

QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD

QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD Het motto van dit rapport: OVERDAAD SCHAADT QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD drs. C. de Vries & drs M. Bik Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2006 In opdracht van de Rotterdamse

Nadere informatie

Handboek voor de openbare bibliotheken in Nederland. De klant is. koningin. Koningin

Handboek voor de openbare bibliotheken in Nederland. De klant is. koningin. Koningin Handboek voor de openbare bibliotheken in Nederland De klant is koningin Koningin inhoud Studenten en Starters Stedelingen Gepensioneerde Gezelligheidszoekers 4 De klant is koningin 5 Het klantsegmentatiemodel

Nadere informatie

tijd voor cultuur TAB

tijd voor cultuur TAB tijd voor cultuur TAB leeswijzer colofon inhoud De naam 50pk staat voor de kracht en het vermogen van de 50-plusser én die van kunst en cultuur. Tijdens het project 50pk.tijd voor cultuur staat het overdragen

Nadere informatie

Publieksmonitor. November 2013

Publieksmonitor. November 2013 Publieksmonitor November 2013 Inhoudsopgave Achtergrond, doel-en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 6 Methode en opzet Pagina 12 Resultaten Pagina 13 Bijlage Pagina 60 2 Achtergrond, doel- probleemstelling

Nadere informatie