3. De kampeerder moet zijn tent en/of (sta)caravan plaatsen op de door de beheerder aangewezen standplaats met bijbehorend plaatsnummer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. De kampeerder moet zijn tent en/of (sta)caravan plaatsen op de door de beheerder aangewezen standplaats met bijbehorend plaatsnummer."

Transcriptie

1 Reglement Camping Rakelbos op alfabet (ingaande 1 november 2014) Algemeen 1. U bent wettelijk verplicht de personalia van alle personen die overnachten bij bespreking af te geven in de receptie. Ook bent u verplicht logés die incidenteel overnachten door te geven in de receptie. Van rechtswege zijn wij namelijk verplicht een overnachtingregister bij te houden. 2. U bent verplicht een Recron huurovereenkomst te ondertekenen. Uw jaarplaats dan wel seizoenplaats is pas dan verhuurd aan u wanneer dit bescheiden ondertekend ingeleverd is. 3. De kampeerder moet zijn tent en/of (sta)caravan plaatsen op de door de beheerder aangewezen standplaats met bijbehorend plaatsnummer. 4. U bent gebonden, naast de betaling van het tarief van staangelden, vermeld in de Recron huurovereenkomst, ook het verbruik van de energie te betalen. De tarieven van energie zijn zgn. dagtarieven en kunnen gedurende de contractperiode wijzigen. 5. De (sta)caravan dient verplaatsbaar te zijn en verplaatsbaar te worden gehouden. 6. Alle aanwijzingen van de bedrijfsleiding en/of personeel van Camping Rakelbos dienen direct opgevolgd te worden. 7. Indien om legitimatie wordt gevraagd door de bedrijfsleiding en/of personeel van Camping Rakelbos dient men deze te kunnen tonen. 8. Huishoudelijk afvalwater mag onder geen voorwaarde afgevoerd worden op de op het terrein aanwezige sloten. Hemelwater mag afgevoerd worden op het rioolstelsel van de camping. 9. Omliggende particuliere terreinen en eigendommen mogen zonder toestemming absoluut niet betreden worden. 10. Het is niet toegestaan om personen beneden de 18 jaar alleen op de camping achter te laten. 11. Indien een lid van een gezin dit reglement in ernstige mate overtreedt, sfeerbedervende activiteiten ontplooit, dan wel opzettelijke vernielingen aanricht, zal niet alleen dit gezinslid, maar het hele gezin onmiddellijk van de camping verwijderd worden. 12. Indien er zich een olietank op uw standplaats bevindt, bv. bij gebruik van een petroleumkachel, dan bent u volgens de omgevingswet verplicht een door de campingleiding goedgekeurde olie-opvangbak onder deze olietank te monteren. Bij aanwezigheid van een olietank bent u in de toekomst aansprakelijk voor een eventuele bodemverontreiniging. 13. Iedere kampeerder wordt geacht op de hoogte te zijn van dit campingreglement. Lees dit reglement daarom minimaal éénmaal per jaar. Het niet op de hoogte zijn, kan aan de campingleiding niet worden tegengeworpen. 14. In de winterperiode van 1 november tot half maart verlenen wij slechts beperkte service, en wel tijdens kantoortijden van uur tot uur. Op eerste- en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag is er niemand bereikbaar en verlenen wij géén service.

2 15. Voor zover niet voorzien in dit reglement beslist bij geschilpunten de campingleiding. Hierbij neemt de directie de regels in acht, welke verwoord zijn in de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen of Recron voorwaarden voor seizoenplaatsen, die in het tijdvak gelden waarin uw huurovereenkomst loopt. Tevens is Rakelbos gebonden aan de Gemeentelijke regelgeving zoals o.a. verwoord in het Bestemmingsplan buitengebied. 16. Bij uitgave van dit reglement (ingaande 1 november 2014), vervallen alle eerder uitgegeven reglementen. Bebouwing Het plaatsen van een hekje en een tuinhuisje is na schriftelijke toestemming van de campingleiding toegestaan. U moet een tekening indienen van elk te bouwen object. Na ongeveer twee weken kunt u bericht opvragen over goed- dan wel afkeuring. Voor het plaatsen van ieder te bouwen object geldt de voorwaarde dat alles van net en degelijk materiaal is, zulks ter beoordeling van de campingleiding. Indien u, na overleg, toestemming hebt gekregen voor het plaatsen van het bouwwerk, blijft u desondanks toch gebonden aan elke Gemeenteverordening in de toekomst. U kunt de campingleiding niet aansprakelijk stellen voor de consequenties van deze gemeenteverordeningen. Het plaatsen van bouwobjecten is alleen toegestaan op jaarplaatsen. Op seizoen- en passantenplaatsen mogen géén bouwobjecten (tuinhuisjes - hekwerken) geplaatst worden. Ook het leggen van bestrating is niet toegestaan op seizoen- en passantenplaatsen. Iedere kampeerder dient ervoor zorg te dragen dat zijn / haar (sta)caravan met tuinhuisje en andere aanhorigheden in redelijke staat van onderhoud verkeren, zulks ter beoordeling van de campingleiding. HEKWERKEN: Een hekwerk mag aan de achterkant van de standplaats maximaal 1,80 meter hoog zijn, aan de andere drie zijden maximaal 0.80 meter hoog. Het hekwerk mag alleen van de materialen hout, metaal en/of PVC gemaakt worden, welke een open structuur heeft. Het hekwerk dient op uw standplaats aan de binnenzijde van de aanplant geplaatst te worden op een minimumafstand van 30 cm. Dit wegens snoeiwerkzaamheden. Hekwerken welke niet voldoen aan bovengenoemde regelgeving kunnen door de campingleiding verwijderd worden. De recreant kan de campingleiding hiervoor niet aansprakelijk stellen. TUINHUISJE: U mag maximaal één tuinhuisje of tentschuur plaatsen. De maximale oppervlaktemaat bedraagt 9 m², waarbij de minimale breedte 2 meter bedraagt. De maximale nokhoogte van het tuinhuisje bedraagt 2,35 meter. Het tuinhuisje moet los van de caravan staan. Hebt u een tuinhuisje, dan mogen er verder geen opslagkisten, hondenkennels, speelhuisjes of overkappingen geplaatst worden. Een te plaatsen tuinhuisje dient

3 minimaal een halve meter van de aanplant gezet te worden. Deze maat geldt vanaf de dakrand van het tuinhuisje. VOORTENT: De lengte van een (wintervaste) voortent mag maximaal de lengte van de caravan zijn. De maximale breedte bedraagt 3,50 meter. Een te plaatsen voortent dient minimaal een halve meter van de randbeplanting gezet te worden. BIJZETCARAVAN: Het is niet meer toegestaan om naast een (sta)caravan een toercaravan als bijzetcaravan te plaatsen op uw jaarplaats. Had u al een toercaravan staan vóór 1 november 2014 dan gedogen we dat. Komt er een moment van verkoop van uw kampeermiddel dat dient u de toercaravan te verwijderen. WAT IS VERDER VERBODEN: Uw (sta)caravan uit te bouwen, zowel naar achteren als naar voren. Het is ook niet toegestaan uw stacaravan te overkappen. Ook een carport en een fietsoverkapping zijn niet geoorloofd evenals het bouwen van een veranda en een klompenhok (een overkapping bij de voordeur van de stacaravan). Het omtimmeren van uw aluminium stacaravan met hout en/of PVC is ook niet geoorloofd. ALGEMEEN: Bij verkoop van de caravan zullen de opstallen, welke niet aan bovengenoemde eisen voldoen, zodanig veranderd moeten worden, dat ze voldoen aan de hierboven genoemde maatstaven. Vaste veranda s dienen bij verkoop standaard verwijderd te worden: Het gemeentelijk beleid voor wat betreft het bestemmingsplan buitengebied verbiedt dergelijke aanbouwsels. PRIEEL: Het is toegestaan 1 prieel te plaatsen met een de maximale afmeting van 3,50 x 3,50. Uitvoering slechts in een aluminium frame met tentzeil. Een houten dak is niet toegestaan. Voor schade aan uw prieel kunt u de campingleiding niet aansprakelijk stellen, wij raden u aan in de winterperiode uw prieel op te bergen. Beplanting Beplanting Het is niet toegestaan aanplant of bomen te snoeien, te verplaatsen, dan wel te rooien, zonder toestemming van de campingleiding. Alle randbeplanting van uw standplaats wordt onderhouden door Camping Rakelbos. Hier mag u zelf niet aan knippen of zagen. Tijdens de winterperiode dient u de randbeplanting vrij te houden van obstakels zoals bekabeling, fietsen, houten schotten etc. Bij schade aan obstakels tegen de randbeplanting kunt u de campingleiding niet aansprakelijk stellen. Uiteraard mag er ook geen aanplant buiten de camping vernield worden. Alle aanplant, ook de aanplant door u zelf gezet, vervalt bij vertrek van de huurder. Het graven op de camping is ten strengste verboden. Bezoekers Als u tijdens uw verblijf gasten wilt ontvangen, is dat uiteraard mogelijk. Er wordt van hen verwacht dat zij zich aan onze huisregels houden. De kampeerder is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn bezoekers op het kampeerterrein. Bezoekers moeten hun auto op een parkeerterrein buiten de slagboom parkeren en dienen na uur het terrein verlaten te hebben. Als uw gasten blijven overnachten, dient dit altijd eerst in de receptie gemeld te worden tussen uur en uur om de

4 persoon in het overnachtingregister in te schrijven. De kosten bedragen.2,00 per persoon per nacht. Brandveiligheid Brandveiligheid Iedere stacaravan dient te beschikken over een brandblusser (schuimblusser van 6 kg met antivries), aan te kopen via Rakelbos. Dit toestel dient eenmaal per twee jaar gekeurd te worden door een door Camping Rakelbos aan te wijzen gecertificeerd onderhoudsbedrijf. Camping Rakelbos houdt een register van gekeurde toestellen bij. De hoofdgaskraan van uw gasinstallatie dient altijd toegankelijk te zijn. Bij barbecueën: In verband met brandgevaar: zorg altijd voor een emmer water naast de barbecue en houd rekening met de windrichting in verband met de buren. Plaats de barbecue op voldoende afstand van uw caravan/chalet. Kampvuren en vuurkorven zijn op ons terrein verboden Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. Wilt u geen kaarsen laten branden als u niet aanwezig bent. Ons terrein bevindt zich in een bosrijke omgeving, dus wees voorzichtig met vuur! Waarschuw bij brand altijd de receptie, maar bel eerst 112! Caravanverkoop Bij verkoop van uw (sta)caravan gelden verkoopvoorwaarden die strikt opgevolgd dienen te worden. U dient bij verkoop met de recreatieondernemer een "Overeenkomst goedkeuring verkoop vakantieverblijf" aan te gaan. Hierin staan uw rechten en plichten bij verkoop van uw (sta)caravan. U kunt pas uw vakantieverblijf verkopen wanneer dit contract door recreatieondernemer en recreant (verkoper) ondertekend is. Recreant kan, met inachtneming van onderstaande tabel, het vakantieverblijf verkopen. Recreatieondernemer kan recreant al dan niet toestemming verlenen het vakantieverblijf met voortzetting van de standplaatsovereenkomst te verkopen. Deze toestemming is allereerst afhankelijk van de leeftijd van het vakantieverblijf. Aluminium stacaravans Chalets Maximum leeftijd Maximum leeftijd 20 jaar 25 jaar (Sta)caravans, welke een leeftijd hebben hoger (datum van overdracht is bindend) dan bovenstaande tabel, moeten bij verkoop van de camping verwijderd worden. Indien de caravan verwijderd dient te worden is een verwijderingsbijdrage verschuldigd volgens de tarieflijst van Camping Rakelbos. (Sta)caravans, welke een leeftijd hebben hoger (datum van

5 overdracht is bindend) dan bovenstaande tabel, mogen niet meer op jaardan wel seizoenbasis verhuurd worden aan derden. In overleg met u wordt de verkoopprijs bepaald aan de hand van de door Rakelbos vastgestelde taxatiewaarde. Deze taxatiewaarde wordt jaarlijks aangepast. Uw caravan kan dan op de verkooplijst geplaatst worden. Bij verkoop dient u zich samen met de kopers op de receptie te melden. Hier vindt de overdracht plaats na een positieve screening van de koper. Zowel koper als verkoper dient een eenmalige administratieve- en begeleidingstoeslag te betalen volgens de tarieflijst van Camping Rakelbos. Colportage Colportage (=verkoop aan de deur) is op ons park verboden. Alle overige handelsactiviteiten zijn zonder toestemming van de campingleiding niet toegestaan. Wilt u in voorkomende gevallen direct de bedrijfsleiding inlichten? Ook is het niet toegestaan drukwerken te verspreiden zonder toestemming van de bedrijfsleiding. Drugs Het in bezit hebben, gebruiken en verhandelen van soft- en/of harddrugs is op Camping Rakelbos niet toegestaan. Overtreding hiervan kan onmiddellijke ontbinding van het huurcontract en verwijdering van het gehele gezin van het recreatiepark tot gevolg hebben. Geluidsoverlast Drugs Het is niet toegestaan radio s, tv s, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere gasten. 's Avonds om uur gaat de nachtrust in, welke duurt tot 's morgens uur. Elk lawaai tijdens de nachtrust is ten strengste verboden. Uitzonderingen vormen enkele muziekevenementen, die met name in de recreatiekalender genoemd worden. De slagboom is gesloten tussen uur en uur. In die tijd mag er ook niet met auto s gereden worden. I.v.m. de rust op de camping mag er in de periode van Hemelvaart tot de Grote vakantie, in de weekends niet geklust (klussen met geluidsirriterende activiteiten) worden. Tijdens de zes weken hoogseizoen mag er helemaal niet geklust worden. Huisdieren Het meenemen van huisdieren is toegestaan na overleg met de beheerder en in zoverre dat andere gasten hiervan geen last ondervinden. Huisdieren dienen aangelijnd te zijn (dus ook katten) en buiten de camping te worden uitgelaten. Uitwerpselen, welke per ongeluk op het kampeerterrein terechtkomen, dienen door de eigenaar van het dier meteen te worden verwijderd (schepje en plastic zakje verplicht). Huisdieren van bezoekers vallen ook onder bovenstaande regels.

6 Infrastructuur op uw standplaats Infrastructuur op uw standplaats Uw standplaats is voorzien van de volgende infrastructuur: Waterleiding: Wordt aangevoerd via een tyleen leiding van 16 mm dikte. Op iedere jaarplaats is een kunststof waterton (wit met een rode deksel) aanwezig. In die waterton bevindt zich de watermeter. Deze waterton moet vrij toegankelijk blijven. Vaak bevindt zich in deze waterton ook de kogelstopkraan. De watervoorziening t/m de watermeter en kogelstopkraan is voor onderhoud van Rakelbos, daarna voor onderhoud van de recreant. Elektra: Wordt aangevoerd via een YMVK-as kabel van 2 x 2½ mm². Het aangeleverde vermogen op iedere standplaats bedraagt 16 ampère. Gas: Wordt op jaarplaatsen aangevoerd via een 20 mm tyleen leiding. Het centrale gasnet van Camping Rakelbos stelt propaangas ter beschikking. Iedere jaarplaats is verplicht dit gasnet te gebruiken. Men mag het kampeermiddel niet aansluiten op losse gasflessen. Eenmaal per 6 jaar dient het gasnet bij en in uw kampeermiddel gekeurd te worden via een door Rakelbos aan te wijzen keuringsinstantie. De hoofdkraan van uw gasinstallatie (De gele kogelkraan) dient altijd voor iedereen toegankelijk te zijn en mag niet afgetimmerd worden. Op seizoenplaatsen mag men wel gebruik maken van goedgekeurde propaan gasflessen. Centraal antenne: wordt aangevoerd via een COAX kabel. Hierop zijn 20 TV zenders te ontvangen die in het hoofdstuk Televisie worden vernoemd. Riolering: wordt aangevoerd via een PVC rioolpijp van 110 mm. Iedere jaarplaats is voorzien van een 110 mm spoeldop om verstoppingen in de toekomst op te kunnen lossen. Deze spoeldop moet altijd toegankelijk zijn en mag dus niet onder de bestrating weggewerkt worden. Internet: wordt aangevoerd via dezelfde COAX kabel als de televisie. Algemeen: Bij het verlaten van de camping met de caravan of bij verplaatsen, is het verboden de aanwezige elektriciteitskabel, gasleiding, televisiekabel en waterleiding in te korten of af te knippen. In de maand september worden alle energiestanden van water, gas en elektra opgenomen. De meterkasten en putten dienen vrij te zijn van obstakels. Kantine De belangrijkste Huisregels van de kantine Camping Rakelbos: (Het gehele reglement hangt in de kantine). Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan gasten onder de 21 jaar. Bij overtreding wordt de drank ingenomen. Indien om legitimatie wordt gevraagd dient men deze te kunnen tonen. Kantine Geen toegang voor onbevoegden achter de bar. Het is niet toegestaan gebruik te maken van het poolbiljart en darts voor personen onder de 12 jaar.

7 Bij festiviteiten die georganiseerd worden voor een bepaalde leeftijdgroep, kan, indien nodig (bv. i.v.m. plaatsgebrek) bepaalde leeftijdsgroepen en niet-kampeerders de toegang ontzegd worden. Men mag niet met zwemkleding in de kantine komen. Het is verboden zelf meegenomen eet- en drinkwaren in de kantine te consumeren. Huisdieren zijn niet toegestaan in de kantine. Er geldt, zoals in de gehele horeca in Nederland, een rookverbod in de kantine. Uitzondering hierop is de speciale rokersruimte in de kantine. Op dansavonden en bij andere drukke festiviteiten in de kantine kan men uitsluitend met consumptiemunten betalen. Het is niet toegestaan glaswerk mee naar buiten te nemen. Tevens mag men zich niet met drank (dus glas) op de dansvloer begeven. De toegang tot de kantine kan worden geweigerd indien u: Aangeschoten of dronken bent. De toegang eerder is ontzegd (ontzegging is aangegeven). Niet meewerkt aan controles op wapen- en drugsbezit. Bij het niet naleven van onze kantine huisregels: Wordt u uit de zaak verwijderd en zal u (eventueel) de toegang tot de kantine ontzegd worden. Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld. Recreatief gebruik Regulier verblijf: De recreant verblijft buiten het seizoen (tussen 1 november en half maart) de weekends, de reguliere schoolvakanties zoals de kerst- en Nieuwjaarsperiode, de krokusvakantie en daarnaast nog maximaal twee weken inclusief de weekends. Niet regulier verblijf: U verblijft, naast het reguliere verblijf, nog meer tot maximaal de hele winterperiode minus één aaneengesloten maand. In dit geval dienen de recreant en de recreatieondernemer een overeenkomst te ondertekenen. Hierin wordt overeengekomen wanneer de verblijfsperiode is en wanneer men op een andere locatie verblijft. De recreant dient een zgn. wintertoeslag te betalen volgens de tarieflijst van Camping Rakelbos. Delen van deze periode worden naar verhouding in rekening gebracht. Controle van uw verblijfsduur loopt via ons geautomatiseerde slagboomsysteem. Niet regulier verblijf is aan de volgende regels gebonden: De recreant mag niet permanent wonen op Camping Rakelbos. De recreant mag niet ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van de Gemeente Oirschot. De recreant kan zodoende ook geen aanspraak maken op de sociale wetgeving en voorzieningen van de gemeente Oirschot, de gemeente waaronder Camping Rakelbos valt. De recreant mag geen duurzame verbintenissen aangaan met de plaatselijke medische zorg zoals huisartsen, tandartsen en (basis)scholen.

8 De recreant dient in de winterperiode ( van 1 november tot half maart) voor de periode van een aaneengesloten maand op een andere locatie te verblijven. De recreant mag de invulling van deze maand zelf bepalen, doch dient deze periode vooraf schriftelijk overeen te komen met de recreatieondernemer. Camping Rakelbos, en dus ook de recreanten, zijn in de toekomst (ook wijzigingen) altijd gebonden aan het Gemeentelijk beleid van Oirschot betreffende Bestemmingsplan buitengebied en Beleid betreffende permanente bewoning van recreatieverblijven in Oirschot. In de periode van 1 november tot half maart is het niet toegestaan uw recreatieverblijf te verhuren dan wel ter beschikking te stellen. Spelen Het gebruik van de speeltuinen op Camping Rakelbos geschiedt op eigen risico. Onze speeltoestellen worden jaarlijks door een extern bureau gecontroleerd en gecertificeerd. Op ons park is voldoende ruimte voor sport en spel. Wij verzoeken u van het officiële sportveld gebruik te maken en geen balspelen tussen de caravans te beoefenen. Parkeren auto s en fietsen Auto's, bromfietsen en motoren mogen op de camping niet harder rijden dan 10 km. per uur. Verder is op de camping de wegenverkeerswet wat betreft Woonerven van toepassing; voetgangers hebben dus altijd voorrang. U dient uw auto op uw eigen standplaats te parkeren. Dat geldt zowel voor de jaarplaatsen als de seizoen- en passantenplaatsen. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de standplaatsen oranje 55 t/m oranje 64. De kampeerders op wit en zwart 1 t/m 21 hebben de keuze op hun eigen plaats te parkeren dan wel de parkeerstrook tussen de kleurvakken zwart en wit. Het is niet toegestaan een parkeervak toe te eigenen d.m.v. het plaatsen van bordje met daarop een autonummerbord of een standplaatsnummer. Wilt u uw auto niet op uw eigen standplaats parkeren, dan dient u de auto te parkeren op de centrale parkeerplaats voor bij de kantine of op de bos parkeerplaats links en rechts vooraan bij de ingang. Tussen uur en uur mag er op het terrein niet met een auto, brommer of motor gereden worden. Het parkeren van uw auto geschiedt op eigen risico. Zorg dat uw auto veilig geparkeerd staat, zodat u medekampeerders niet tot last bent. Per standplaats is slechts één auto op de camping toegestaan, tweede auto s dient u op de parkeerplaats voor bij de kantine te parkeren, dan wel op de bos parkeerplaats vooraan bij de ingang. Het is tevens niet toegestaan om aanhangwagens buiten uw standplaats te parkeren. Ook fietsen dient u op uw eigen standplaats te parkeren. Derhalve is het niet toegestaan om fietsenrekken buiten uw standplaats te plaatsen.

9 Verhuur van uw kampeermiddel U mag uw kampeermiddel maximaal 4 weken in het hoogseizoen verhuren dan wel beschikking te stellen onder de volgende voorwaarden: De campingleiding dient vooraf altijd schriftelijk toestemming te geven voor verhuur van uw kampeermiddel, zie Recron voorwaarden Artikel 8 lid 1. Verhuurder dient bij aanvraag naam, adres gegevens van huurders te overleggen. Er dient door de huurder een administratieve toeslag van.15,00 per week betaald te worden, te voldoen bij aankomst bij de receptie. Het is niet toegestaan het kampeermiddel te verhuren dan wel ter beschikking te stellen aan buitenlanders, met name personen uit het Oostblok. Ook de verhuur dan wel ter beschikking stelling via detacheringbureaus is niet toegestaan. Verhuurder dient zelf zorg te dragen voor informatieverstrekking naar huurders dan wel gebruikers toe. Huurders dan wel gebruikers zijn verplicht zich bij aankomst te melden bij de receptie Rakelbos vervult geen bemiddelingsrol voor wat betreft particuliere verhuur. U dient zelf zorg te dragen voor zaken zoals pas en sleuteloverdracht en daarnaast dient u de nodige informatie aan de huurder te verstrekken. Verhuurder is te alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag van zijn huurders dan wel gebruikers. Zwembad / vijvers Het zwemmen in de zwembaden en vijvers geschiedt geheel op eigen risico. Duiken is verboden. De vijvers en zwembaden zijn alleen toegankelijk voor gasten van Camping Rakelbos. Indien men vist moet men een nationale Vispas hebben (verkrijgbaar op ieder postkantoor of iedere detailhandelszaak van sportvisserij) Indien men dit document niet kan laten zien, kan men een boete van 40,00 verwachten bij controle. Men mag nachtvissen van 1 juni tot 1 september. Daarbij mag geen tent worden opgezet. Een paraplu (met zijflappen) of een andere halfopen beschutting is wel toegestaan. De zwembaden zijn in de periode van 1 mei tot 1 september dagelijks geopend van uur tot uur. Het gebruik van glas binnen de hekken van het zwembad is verboden. Het is ten strengste verboden om met andere kleding dan badkleding van de zwembaden gebruik te maken. Men mag zich niet met badkleding in de kantine begeven. Geen fietsen en skelters binnen het hekwerk. Het is niet toegestaan balspelen te beoefenen in of rond het zwembad en de ligweide.

10 De tekst op de aanwijzingsborden bij het zwembad en vijvers dient opgevolgd te worden. Camping Rakelbos aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook, of voor diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van eigendommen op enige wijze.

Reglement Camping Rakelbos op alfabet. (ingaande 1 november 2012) Algemeen. Bebouwing

Reglement Camping Rakelbos op alfabet. (ingaande 1 november 2012) Algemeen. Bebouwing Reglement Camping Rakelbos op alfabet. (ingaande 1 november 2012) Algemeen 1. U bent wettelijk verplicht de personalia van alle personen die overnachten bij bespreking af te geven in de receptie. Ook bent

Nadere informatie

Toepasselijke regels, voorwaarden en formulieren

Toepasselijke regels, voorwaarden en formulieren Pagina 1 van 10 Park Reglement Camping Rakelbos Versie 2016-2. Toepasselijke regels, voorwaarden en formulieren 1. Recreant is verplicht een huurovereenkomst te ondertekenen ten behoeve van de huur van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemene regels. 2. Voertuigen en betreden van de camping. 4. Regels voor bezoekers. 5. Verhuren en verkopen. 6.

Inhoudsopgave. 1. Algemene regels. 2. Voertuigen en betreden van de camping. 4. Regels voor bezoekers. 5. Verhuren en verkopen. 6. Inhoudsopgave 1. Algemene regels 2. Voertuigen en betreden van de camping 3. Huisdieren 4. Regels voor bezoekers 5. Verhuren en verkopen 6. Bouwvoorschriften 7. Gas 8. Stroom 9. Water 10. Huisvuil 11.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemene regels. 2. Voertuigen en betreden van de camping. 4. Regels voor bezoekers. 5. Verhuren, verkopen en (ver)plaatsen

Inhoudsopgave. 1. Algemene regels. 2. Voertuigen en betreden van de camping. 4. Regels voor bezoekers. 5. Verhuren, verkopen en (ver)plaatsen Inhoudsopgave 1. Algemene regels 2. Voertuigen en betreden van de camping 3. Huisdieren 4. Regels voor bezoekers 5. Verhuren, verkopen en (ver)plaatsen 6. Bouwvoorschriften 7. Gas 8. Stroom 9. Water 10.

Nadere informatie

Gedraagt u zich zodanig zodat u niemand overlast bezorgt. Gun uzelf en uw medegasten de gelegenheid om van de vakantie te genieten.

Gedraagt u zich zodanig zodat u niemand overlast bezorgt. Gun uzelf en uw medegasten de gelegenheid om van de vakantie te genieten. Camping Molenwurf, Oosteinderweg 83 Wognum Camping Reglement Belangrijkste hoofdregel: Gedraagt u zich zodanig zodat u niemand overlast bezorgt. Gun uzelf en uw medegasten de gelegenheid om van de vakantie

Nadere informatie

Reglement Camping Volgerland 2013

Reglement Camping Volgerland 2013 Reglement Camping Volgerland 2013 De familie Meiling en medewerkers van camping t Volgerland heten u van harte welkom. Het kantoor is de gehele week geopend, Maandag tot en met zaterdag. Zondag van 9:00

Nadere informatie

Leef en gedragsregels camping De Eenhoorn 2011

Leef en gedragsregels camping De Eenhoorn 2011 Leef en gedragsregels camping De Eenhoorn 2011 Bereikbaarheid: tel: 06-53798020 Receptie: open: dagelijks van: 9.30 10.00. Openingstijden van de receptie voor het kopen van de krant, was/droogmachine en

Nadere informatie

Parkreglement Vaste gasten

Parkreglement Vaste gasten Parkreglement Vaste gasten Hartelijk welkom op camping de Horrebieter. Om voor iedereen de vakantie zo aangenaam mogelijk te maken, hebben we een paar regels waar elke gast zich aan dient te houden. Deze

Nadere informatie

Notities. De familie Broekmeulen wenst u allen een zeer prettig verblijf op camping Heerewaarden. Welkom op Camping Heerewaarden

Notities. De familie Broekmeulen wenst u allen een zeer prettig verblijf op camping Heerewaarden. Welkom op Camping Heerewaarden Welkom op Camping Heerewaarden Notities Camping Heerewaarden ligt in een fraai stukje groenstrook aan de rivier de Maas. Aan dit dorado hebben wij onze camping opgebouwd met hierop vaste staanplaatsen

Nadere informatie

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE De openingstijden van de receptie worden bekend gemaakt op het bord bij de receptie.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE De openingstijden van de receptie worden bekend gemaakt op het bord bij de receptie. REGLEMENT CARAVANPARK DE VISOTTER Voor een prettig verblijf en om eventuele misverstanden te voorkomen, verzoek ik u vriendelijk om de in dit reglement vermelde punten na te leven. Bij het niet naleven

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015

Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015 Voorbeeld document. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015 ALGEMEEN 1.1. Bezoekers Betreden van het Recreatieoord door bezoekers

Nadere informatie

CAMPINGREGLEMENT DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013)

CAMPINGREGLEMENT DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013) CAMPINGREGLEMENT DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013) Geachte campingbewoner, Hartelijk welkom bij Duinrand Recreatie B.V.! Wij hopen dat u op onze camping een prettige tijd zult

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

camping-informatie V-1-2016

camping-informatie V-1-2016 V-1-2016 camping-informatie Aankomst en vertrek Door inschrijving als gast wordt u geacht op de hoogte te zijn van de voorwaarden, het parkreglement en de kosten voor uw verblijf. Het parkreglement is

Nadere informatie

RÉSIDENCE OUD-BOMMENEDE HUISHOUDELIJK RÉSIDENCE-REGLEMENT ZORGCHALET

RÉSIDENCE OUD-BOMMENEDE HUISHOUDELIJK RÉSIDENCE-REGLEMENT ZORGCHALET Aankomst en vertrek Op de aankomstdag is de Zorggast vanaf 15:00 uur welkom in het Zorgchalet. Op de vertrekdag dient uiterlijk het Zorgchalet om 11.30 uur te zijn verlaten. Bezoekers van de Zorggast Bezoekers

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR KAMPEERMIDDELEN OP STACARAVANTERREIN DELTA MARINA - KORTGENE

REGLEMENT VOOR KAMPEERMIDDELEN OP STACARAVANTERREIN DELTA MARINA - KORTGENE REGLEMENT VOOR KAMPEERMIDDELEN OP STACARAVANTERREIN DELTA MARINA - KORTGENE Welkom op de camping bij Jachthaven Delta Marina. Wij zijn blij dat u onze gast bent. Om alles zowel voor u als voor ons zo goed

Nadere informatie

Inrichting jaarplaatsen

Inrichting jaarplaatsen Inrichting jaarplaatsen De Witte Wieven BV Nunspeet Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie 3. Bestemmingsplan recreatieterreinen 2010 4. Inrichting jaarplaatsen na 2015 op de Witte Wieven a. Bungalows

Nadere informatie

Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten

Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten Goedkeuring benodigd! Voor alle wijzigingen of uitbreidingen aan bestaande bouwwerken of nieuwbouw van welke aard dan ook is schriftelijke goedkeuring

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden Algemene boekingsvoorwaarden Voor u boekt nog even dit... U heeft gekozen voor Duinrell als uw vakantiebestemming. Neem eerst nog even deze belangrijke informatie door. Dan weet u zeker dat u bij uw reservering

Nadere informatie

Algemeen Reglement Camping- chaletpark Ursemmerhof

Algemeen Reglement Camping- chaletpark Ursemmerhof Algemeen Reglement Camping- chaletpark Ursemmerhof Algemene regels 1. Huurder moet een geldig legitimatiebewijs en een inschrijving uit het gemeentelijk bevolkingsregister overleggen als hij voor een standplaats

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014 De VVE (en namens haar de beheerder van de Algemene Voorzieningen van de VVE) zal er op toezien, dat de afgesproken gedragsregels binnen de reikwijdte van het beheer van deze Algemene Voorzieningen (zwembad/

Nadere informatie

Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie :

Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie : Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie : Omdat we dit jaar voor de eerste keer ons publiek niet 1 maar 2 dagen met top Blues en de nodige Duvel gaan verwennen, is er ook nagedacht over de

Nadere informatie

Huisregels Gemeenschapshuis en Sport- en Cultuur café de Vilgaard Algemene regels Gesloten op Gemeenschapshuis Café

Huisregels Gemeenschapshuis en Sport- en Cultuur café de Vilgaard Algemene regels Gesloten op Gemeenschapshuis Café 1 Huisregels Gemeenschapshuis en Sport- en Cultuur café de Vilgaard versie maart 2015 Artikel 1: In deze huisregels wordt verstaan onder: Bestuur: de bestuursleden van de Stichting Gemeenschapshuis de

Nadere informatie

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg A. Open ruimte bij en in de omgeving van de inrichting. 1. Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer 1.1. De bij de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Terreinreglement. De receptie is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

Terreinreglement. De receptie is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Terreinreglement Hartelijk welkom op Recreatiepark Samoza. Wij hopen dat u hier een prettige tijd zult doorbrengen. In elk geval willen wij er alles aan doen, om het u naar de zin te maken. Maar dat ligt

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden vaste plaatsen, Camping Roosdunen 2015

Aanvullende voorwaarden vaste plaatsen, Camping Roosdunen 2015 Aanvullende voorwaarden vaste plaatsen, Camping Roosdunen 2015 Stichting Recreatiecentra Ameland exploiteert en beheert het kampeerterrein Roosdunen bij Ballum. Zij stelt daarbij op haar terreinen standplaatsen

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016

BESLUIT: Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016 Zaaknr : 15Z02486 Documentnr : 15.0017378 De raad van de gemeente Losser; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

PARKREGLEMENT. Pagina 1

PARKREGLEMENT. Pagina 1 PARKREGLEMENT Welkom in de Efteling, een Wereld vol Wonderen! Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om uw bezoek en dat van de overige bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. De directie van de Efteling

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Om uw verblijf op De Lievelinge goed te laten verlopen gelden er natuurlijk regels waar ook u, als kampeerder, zich aan moet houden:

Om uw verblijf op De Lievelinge goed te laten verlopen gelden er natuurlijk regels waar ook u, als kampeerder, zich aan moet houden: Algemene gedragsregels 2013 Kampeerterrein De Lievelinge te Vuren Om uw verblijf op De Lievelinge goed te laten verlopen gelden er natuurlijk regels waar ook u, als kampeerder, zich aan moet houden: Aankomst/vertrek

Nadere informatie

NICES 2017 Nederweert International Camp for European Scouts

NICES 2017 Nederweert International Camp for European Scouts Huisregels NICES 2017 vindt plaats van 29 juli 2017 tot en met 12 augustus 2017 op een festivalterrein in de gemeente Nederweert. Op een evenement als NICES 2017 is de belangrijkste regel dat je met elkaar

Nadere informatie

Prijslijst 2016. 1965-2016 Camping en Bungalowpark de Horsterhoeve

Prijslijst 2016. 1965-2016 Camping en Bungalowpark de Horsterhoeve Prijslijst 2016 Vakantie op de Veluwe! 1965-2016 Camping en Bungalowpark de Horsterhoeve Horsterengweg 17, 3853 ME Ermelo Tel: 0341 560 431, Email: info@horsterhoeve.nl www.horsterhoeve.nl bij de caravan.

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

Parkreglement. Bungalowpark 't Giethmenseveld

Parkreglement. Bungalowpark 't Giethmenseveld Parkreglement Bungalowpark 't Giethmenseveld 14 juli 2009 PARKINFORMATIE EN REGELS. Algemene aanbevelingen, bepalingen en gedragsregels voor het gebruik van het park, de voorzieningen, de percelen en de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Huize Terziet Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities Artikel 4. Kosten Artikel

Nadere informatie

CAMPING REGLEMENT. Artikel 1 Definities

CAMPING REGLEMENT. Artikel 1 Definities CAMPING REGLEMENT Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Directie: De directie van Camping Oranjezon en haar bevoegde medewerkers. Gasten: De op Camping Oranjezon verblijvende personen.

Nadere informatie

TARIEVEN Geopend van 1 maart t/m 31 oktober. Voor een fijne vakantie kom je naar Camping De Helfterkamp

TARIEVEN Geopend van 1 maart t/m 31 oktober. Voor een fijne vakantie kom je naar Camping De Helfterkamp TARIEVEN 2017 Geopend van 1 maart t/m 31 oktober Voor een fijne vakantie kom je naar Camping De Helfterkamp Dagtarieven DAGTARIEVEN Dagtarieven gelden vanaf de dag van aankomst tot de volgende dag 12 uur.

Nadere informatie

HOOFDREGEL: Geniet van uw vakantie en zorg dat uw medegasten ook kunnen genieten.

HOOFDREGEL: Geniet van uw vakantie en zorg dat uw medegasten ook kunnen genieten. Terreinreglement Hartelijk welkom op Camping en Jachthaven De Meeuw. Wij hopen dat u hier een prettige tijd zult doorbrengen. In elk geval willen wij er alles aan doen, om het u naar de zin te maken. Maar

Nadere informatie

bij de caravan. Dekbedden en Hoofdkussens zijn in de caravan aanwezig 55+ aanbieding 55+ aanbieding 03/04-01/05 01/05-11/05 xxxx

bij de caravan. Dekbedden en Hoofdkussens zijn in de caravan aanwezig 55+ aanbieding 55+ aanbieding 03/04-01/05 01/05-11/05 xxxx 2015 bij de caravan. Dekbedden en Hoofdkussens zijn in de caravan aanwezig periode 03/04-01/05 01/05-11/05 13/05-18/05 22/05-26/05 26/05-10/07 10/07-17/07 17/07-14/08 14/08-28/08 28/08-16/10 16/10-01/11

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011

Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011 Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011 Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement camping Malpertuus

Huishoudelijk reglement camping Malpertuus Vlaamse Kampeerterreinen (afgekort: VKT) vzw Charles de Kerchovelaan 11 9000 Gent Tel: 09 223 77 91 Huishoudelijk reglement camping Malpertuus Gelet op het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vakantiehuizen La Ferme de Charel

Algemene voorwaarden Vakantiehuizen La Ferme de Charel Algemene voorwaarden Vakantiehuizen La Ferme de Charel Wij heten u van harte welkom in onze vakantiehuizen La Ferme de Charel en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

Nadere informatie

Huisregels Camping Venema. Voorwaarden kampeerplek. Voorwaarden huuraccomodatie

Huisregels Camping Venema. Voorwaarden kampeerplek. Voorwaarden huuraccomodatie Pagina 1 Pagina 3 Pagina 8 Huisregels Camping Venema Voorwaarden kampeerplek Voorwaarden huuraccomodatie Huisregels Camping Venema Wij hanteren de prijzen zoals vermeld op de website. Na reservering >

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

2. Aspirant-leden beneden de leeftijd van 16 jaar dienen tijdens dagverblijf te zijn vergezeld door een lid van de vereniging.

2. Aspirant-leden beneden de leeftijd van 16 jaar dienen tijdens dagverblijf te zijn vergezeld door een lid van de vereniging. NATURISTEN VERENIGING "ZONNELUST" TERREINREGLEMENT TOEGANG TOT HET TERREIN ARTIKEL 1 1. Bij ieder bezoek aan het terrein dient men de INF-lidmaatschap / begunstigerskaart, te kunnen tonen. Het Bestuur

Nadere informatie

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf 10 brandveiligheids INFO Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Helaas

Nadere informatie

Tarieven, Arrangementen, Seizoenplaatsen 2016

Tarieven, Arrangementen, Seizoenplaatsen 2016 Camping Het Klaverblad Tarieven, Arrangementen, Seizoenplaatsen 2016 Hieronder vindt u de tarieven van 2016 vanaf 25 maart tot 1 oktober. Het tarief is 17,50 voor 2 personen, camper of caravan inclusief

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga"

Algemene huurvoorwaarden Svea Stuga Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga" artikel 1 Reservering en prijzen 1.1 Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. 1.2 De prijzen van verhuurder

Nadere informatie

Parkreglement Recreatiepark Hunzedal

Parkreglement Recreatiepark Hunzedal Parkreglement Recreatiepark Hunzedal Alle in dit parkreglement gebruikte begrippen sluiten aan bij de definities die daarvoor in de Algemene Voorwaarden zijn gegeven. Om die reden wordt gesproken over

Nadere informatie

HOOFDREGEL: Geniet van uw vakantie en zorg dat uw medegasten ook kunnen genieten.

HOOFDREGEL: Geniet van uw vakantie en zorg dat uw medegasten ook kunnen genieten. Terreinreglement Hartelijk welkom op Camping en Jachthaven De Meeuw. Wij hopen dat u hier een prettige tijd zult doorbrengen. In elk geval willen wij er alles aan doen, om het u naar de zin te maken. Maar

Nadere informatie

PARKREGLEMENT Camping De Eenhoorn

PARKREGLEMENT Camping De Eenhoorn PARKREGLEMENT Camping De Eenhoorn Eigenaar: Dhr. T. Maas en Mevr. D. Maas. Bereikbaarheid: Tel: 06-53798020 Email: info@campingdeeenhoorn.nl Website: www.campingdeeenhoorn.nl Intercom: Naast de ingang

Nadere informatie

CAMPINGREGLEMENT DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013)

CAMPINGREGLEMENT DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013) CAMPINGREGLEMENT DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013) Geachte campingbewoner, Hartelijk welkom bij Duinrand Recreatie B.V.! Wij hopen dat u op onze camping een prettige tijd zult

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve

Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve Gelezen en akkoord: Datum: Handtekening: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: voorletters: 1 Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement t.b.v. de Vereniging van Eigenaren Résidence Ruimzicht Appartementen, appartementencomplex, Schelpweg 24, 4357 BR Domburg. Dit reglement is vastgesteld op

Nadere informatie

Parkreglement Recreatiecentrum Besthmenerberg

Parkreglement Recreatiecentrum Besthmenerberg Parkreglement Recreatiecentrum Besthmenerberg Hartelijk welkom op Recreatiecentrum Besthmenerberg. Wij hopen dat u hier een prettige tijd zult doorbrengen. In elk geval willen wij er alles aan doen, om

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Regels. Bij gebruik en verhuur kerkelijke ruimten CGK Ichthus-Urk

Regels. Bij gebruik en verhuur kerkelijke ruimten CGK Ichthus-Urk Regels Bij gebruik en verhuur kerkelijke ruimten CGK Ichthus-Urk In deze regels heeft het Dagelijks Bestuur Beheerszaken (DBB) van de CGK Ichthus-Urk voorwaarden vastgelegd voor het gebruik van de kerkelijke

Nadere informatie

BERICHT 2012/2013 ALGEMENE INFORMATIE. Alle seizoenplaatsen hebben nu de volgende aansluitmogelijkheden op de nutsvoorzieningen:

BERICHT 2012/2013 ALGEMENE INFORMATIE. Alle seizoenplaatsen hebben nu de volgende aansluitmogelijkheden op de nutsvoorzieningen: Aan de geïnteresseerden in een VASTE PLAATS (seizoen) plaats op Vakantiepark De Krim Geachte heer, mevrouw, Op ons Vakantiepark is een specifiek gedeelte van het kampeerterrein gereserveerd voor gasten

Nadere informatie

SOCIËTEITSREGLEMENT DER NAVIGATORS STUDENTENVERENIGING UTRECHT

SOCIËTEITSREGLEMENT DER NAVIGATORS STUDENTENVERENIGING UTRECHT DEFINITIE, DOEL EN VISIE ARTIKEL 1 SOCIËTEITSREGLEMENT DER NAVIGATORS STUDENTENVERENIGING UTRECHT 1. De Navigators Studentenvereniging Utrecht te Utrecht, hierna te noemen de Vereniging, heeft tot haar

Nadere informatie

Verhuurcontract bivak

Verhuurcontract bivak Verhuurcontract bivak Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Tristan Van Geystelen 0493/76.35.99 O Alien Schokkaert 0479/10.54.22 O Christoph Cuylaerts

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

R E G L E M E N T V A N O R D E. Vastgesteld door de Vereniging Tennispark Directies. Artikel 1

R E G L E M E N T V A N O R D E. Vastgesteld door de Vereniging Tennispark Directies. Artikel 1 R E G L E M E N T V A N O R D E Vastgesteld door de Vereniging Tennispark Directies Artikel 1 1. Tot het park hebben uitsluitend toegang die spelers (speelsters) die voorzien zijn van een parkkaart (seizoenkaart

Nadere informatie

Huisregels Aagtdorperduinen te Schoorl (uitgevaardigd door de Directie in overleg met de Vereniging van Eigenaars en Huurders Aagtdorperduinen)

Huisregels Aagtdorperduinen te Schoorl (uitgevaardigd door de Directie in overleg met de Vereniging van Eigenaars en Huurders Aagtdorperduinen) Inleiding: Leeswijzer De opgestelde huisregels dienen te worden gelezen als richtlijnen en zullen niet voor alle gevallen compleet zijn. Waar een voor de hand liggende interpretatie niet als zodanig wordt

Nadere informatie

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: HUUR-EN GEBRUIKSVOORWAARDEN JEUGDHUIS PIUS X ANNEX SPORTHAL, 1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de stichting de Stichting Jeugdbelangen Liempde; b. de beheerder de door de stichting

Nadere informatie

bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;

bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs; HOE TE RESERVEREN? U kunt telefonisch of via onze website reserveren. Telefonisch reserveren kan via 0900-0200 ( 0,10 p.m.). Dit nummer kunt u ook bellen voor meer informatie. Vanuit het buitenland kunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden d.d. 29 april 2016 Artikel 1: Definities De ondernemer: Buitenplaats Beekhuizen Exploitatie B.V. De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Project recreatieterreinen

Veel gestelde vragen Project recreatieterreinen Veel gestelde vragen Project recreatieterreinen Vragen over brandveiligheid 1. Waarom wil de gemeente op dit moment maatregelen nemen ter verbetering van de brandveiligheid? Net als in een gewone woonwijk

Nadere informatie

Aan de geïnteresseerden in een VASTE PLAATS (seizoen) plaats op Vakantiepark De Krim

Aan de geïnteresseerden in een VASTE PLAATS (seizoen) plaats op Vakantiepark De Krim Aan de geïnteresseerden in een VASTE PLAATS (seizoen) plaats op Vakantiepark De Krim Geachte heer, mevrouw, Op ons Vakantiepark is een specifiek gedeelte van het kampeerterrein gereserveerd voor gasten

Nadere informatie

10 Persoons bungalow. www.bungalow-hoenderloo.nl

10 Persoons bungalow. www.bungalow-hoenderloo.nl 10 Persoons bungalow In het gezellige, kleinschalige park Ben s Dream De Rimboe in Hoenderloo (Veluwe) ligt de Finse bungalow Sjaloom. Het ruime, sfeervolle huis staat op 470 m2 bosgrond, heeft 4 slaapkamers

Nadere informatie

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6)

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6) APV In elke gemeente gelden weer andere regels, voorschriften en verboden. De meeste daarvan zijn vastgelegd in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook onze gemeente heeft zo'n APV. De APV wordt

Nadere informatie

HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia

HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia contactadres: De Parken 9, 6652 GB Druten (f.diekstra@planet.nl) reknr. 67.21.58.817 t.n.v. F. Diekstra te Druten De verhuurder (Dhr.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014 Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische kampeerplaatsen van camping de Nesse. Artikel 1:

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling verordening toeristenbelasting Roerdalen gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

Onderwerp: Vaststelling verordening toeristenbelasting Roerdalen gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016; Raadsbesluit Jaar 2016/12/15/07E Onderwerp: Vaststelling verordening toeristenbelasting Roerdalen 2017-2018. De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Volkstuinvereniging Hoflaan. Huishoudelijk reglement deel C

Volkstuinvereniging Hoflaan. Huishoudelijk reglement deel C Huishoudelijk reglement deel C Geheel herzien en goedgekeurd op 27 februari 2010 Wijziging 22-2-2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene Bepalingen p.3 Artikel 2 Gedragsregels p.3 Artikel 3 Elektriciteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

KALENDER 2017 KAMPEER PRIJZEN. Kampeer arrangementen. Verplichte kampeerarrangementen / Geen losse overnachtingen mogelijk 272,00 320,00 416,00 156,00

KALENDER 2017 KAMPEER PRIJZEN. Kampeer arrangementen. Verplichte kampeerarrangementen / Geen losse overnachtingen mogelijk 272,00 320,00 416,00 156,00 KALENDER 2017 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December KAMPEER PRIJZEN COMFORTPLAATSEN Prijzen zijn per nacht / voor 2 personen Inclusief water, riool, 10

Nadere informatie

CONCEPT Parkreglement Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad

CONCEPT Parkreglement Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad CONCEPT Parkreglement Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Wij heten u van harte welkom op ons Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Wij willen uw verblijf graag naar wens maken. Hiervoor vragen wij

Nadere informatie

Parkreglement 2015 The Roermond Yumble (Hierna te noemen YUMBLE)

Parkreglement 2015 The Roermond Yumble (Hierna te noemen YUMBLE) Parkreglement 2015 The Roermond Yumble (Hierna te noemen YUMBLE) Hartelijk welkom bij YUMBLE! Ons doel is het om uw bezoek en dat van de overige gasten zo aangenaam mogelijk te maken en de orde en veiligheid

Nadere informatie

2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen

2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen 2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen I. Begripsbepalingen 1. Texelduinen: een particulier verhuurbureau dat bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuis (-huizen) in opdracht van eigenaren van vakantiewoningen

Nadere informatie

7 Gedurende uw verblijf bij Thermen Holiday is het dragen van het polsbandje verplicht.

7 Gedurende uw verblijf bij Thermen Holiday is het dragen van het polsbandje verplicht. Huisregelement en voorwaarden Gedurende uw aanwezigheid binnen ons wellness resort zullen wij er alles aan doen om het verblijf van alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Deze regels gelden

Nadere informatie

Huurovereenkomst Bed & Breakfast The Funfactory

Huurovereenkomst Bed & Breakfast The Funfactory Piet Heinstraat 86 2518CL Den Haag www.thefunfactory.nl Huurovereenkomst Bed & Breakfast The Funfactory Verhuurder: The Funfactory Piet Heinstraat 86 2518CL Den Haag Tel: 070-2125468 Huurder: Naam: Adres:

Nadere informatie

Informatie voor u als jaargast

Informatie voor u als jaargast Informatie voor u als jaargast De Jagerstee 2016 Geachte gast, Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten. Wilt u

Nadere informatie

Kampeertarieven Standaard Standaard + Comfort. Kortingskaarten Standaard Standaard + Extra korting met de kortinskaarten! 7 = 6 14 = 12 21 = 18

Kampeertarieven Standaard Standaard + Comfort. Kortingskaarten Standaard Standaard + Extra korting met de kortinskaarten! 7 = 6 14 = 12 21 = 18 Kampeertarieven Standaard Standaard + Comfort Laagseizoen - t/m - - t/m - - t/m - - t/m -0 0+ veld ( personen) Camperplaats 9,0 0,0,0,0,00 Extra persoon laagseizoen,,,,, Kampeertarieven zijn inclusief:

Nadere informatie

Verblijfsvoorschriften

Verblijfsvoorschriften Verblijfsvoorschriften Deze verblijfsvoorschriften dienen aanvullend op de RECRON voorwaarden. Wij adviseren u de RECRON voorwaarden allereerst goed door te lezen. De termen die worden gebruikt in de RECRON

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Parkreglement Noordzee Résidence Cadzand-Bad

Parkreglement Noordzee Résidence Cadzand-Bad Parkreglement Noordzee Résidence Cadzand-Bad Wij heten u van harte welkom op ons vakantiepark Noordzee Résidence Cadzand-Bad. Wij willen uw verblijf graag naar wens maken. Hiervoor vragen wij uw medewerking.

Nadere informatie

TERREINREGLEMENT Vakantieoord Het Lorkenbos

TERREINREGLEMENT Vakantieoord Het Lorkenbos Vakantieoord Het Lorkenbos Mosselsepad 64 6731 SM OTTERLO www.lorkenbos.nl reserveringen@lorkenbos.nl (0318) 59 15 67 TERREINREGLEMENT Vakantieoord Het Lorkenbos Inhoud Pagina 2 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):...

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):... VZW Sint Aloysius Aalst OVEREENKOMST VERHUUR Eigenaar (verhuurder) Scouts en Gidsen Vlaanderen Sint-Aloyius Aalst Schendelbeekhofstraat 36 9300 Aalst Contactpersoon verhuur Naam + Voornaam Bursens Simon

Nadere informatie

Gedragsregels en overige informatie voor alle gasten van Recreatiecentrum de Paalberg

Gedragsregels en overige informatie voor alle gasten van Recreatiecentrum de Paalberg Gedragsregels en overige informatie voor alle gasten van Recreatiecentrum de Paalberg Wij vinden het fijn dat u bij ons te gast bent en hopen dat u met veel plezier op de Paalberg zult verblijven. Om het

Nadere informatie

Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten.

Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten. Geachte gast, Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten. Wilt u gaan verbouwen, uw tuin aanleggen of uw caravan/

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen.

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d.

Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 16 februari 2012 Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement verstaat onder

Nadere informatie

HUIS- EN GEDRAGSREGELS CHOCOLATE BAR

HUIS- EN GEDRAGSREGELS CHOCOLATE BAR HUIS- EN GEDRAGSREGELS CHOCOLATE BAR Algemeen De huis- en gedragsregels zijn regels van goed fatsoen. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Dit heeft tot doel onze zaak gezellig, leefbaar en

Nadere informatie

Terreinreglement. HOOFDREGEL: Geniet van uw vakantie en zorg dat uw medegasten ook kunnen genieten.

Terreinreglement. HOOFDREGEL: Geniet van uw vakantie en zorg dat uw medegasten ook kunnen genieten. Terreinreglement Hartelijk welkom op Naturistenpark Natukreek. Wij hopen dat u hier een prettige tijd zult doorbrengen. In elk geval willen wij er alles aan doen, om het u naar de zin te maken. Maar dat

Nadere informatie

De receptie is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur. De exacte tijden ontvangt u bij aankomst.

De receptie is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur. De exacte tijden ontvangt u bij aankomst. Terreinreglement Hartelijk welkom op Naturistenpark Flevo-Natuur. Wij hopen dat u hier een prettige tijd zult doorbrengen. In elk geval willen wij er alles aan doen, om het u naar de zin te maken. Maar

Nadere informatie