Inhoudsopgave. Deel 1- Zakendoen. Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Inhoudsopgave Bestellen & verkopen. 1.2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Deel 1- Zakendoen. Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Inhoudsopgave. 1.1. Bestellen & verkopen. 1.2."

Transcriptie

1 Voorwoord Deel 1- Zakendoen 1.1. Bestellen & verkopen Algemene leveringsvoorwaarden... 4 Algemene voorwaarden van dienstverlening Zwarte & grijze lijst algemene voorwaarden Afwijzen algemene voorwaarden Koopovereenkomst roerende zaken De overeenkomst van opdracht Orderbevestiging Vernietiging overeenkomst Bevestiging annulering order door klant Nog geen contract De factuur Een factuur betwisten Ingebrekestelling Slechte betalers Betalingsverzoek Dringend betalingsverzoek Laatste verzoek tot betalen Betalingsregeling Afwijzen betalingsvoorstel Betalingsregeling niet nagekomen Incassobrief Eigendomsvoorbehoud Recht van reclame Recht van reclame bij faillissement Ontbinding overeenkomst Vordering melden bij de curator I

2 1.3. De besloten vennootschap Agenda algemene vergadering van aandeelhouders Notulen jaarlijkse vergadering van aandeelhouders Notulen buitengewone aandeelhoudersvergadering Notulen interimdividend Aandeelhoudersovereenkomst Stemovereenkomst bij meerdere aandeelhouders Ontbinden BV Vereffening van de BV Advertentie ontbinden BV Geldlening van uw eigen BV Leningovereenkomst met achterstelling Managementcontract Overeenkomst verloning DGA Positieve en negatieve hypotheekverklaring Geldleningsovereenkomst voor de DGA Pandakte als zekerheid Samenwerkingsvormen Akte voor de Vof Akte voor de maatschap Akte voor de commanditaire vennootschap Concurrentiebeding Vof of maatschap Bankzaken Aanvraag bankgarantie Aanvraag bankverklaring Aanvraag betaalautomaat (pinautomaat) Aanvraag inzage BKR-gegevens Aanvragen creditcard Aanvragen verhoging bestedingslimiet creditcard Claimen onder een bankgarantie Machtiging wijzigen Melden betalingsonmacht Melden vals geld Melden verlate aanlevering jaarcijfers Melden overlijden mederekeninghouder Opzeggen betaalrekening Stopzetten toezenden rekeningafschriften Wijzigen rechtsvorm Wijzigen tenaamstelling rekeningnummer II

3 1.6. Varia Akte van cessie Artiestenregeling - stroomschema Borgtochtovereenkomst tussen ondernemingen Brief artiest verzoek om gegevens Geheimhoudingsovereenkomst Geldleningsovereenkomst inzake durfkapitaal Mediationclausule in een contract Schenking door middel van een geldlening Schenking in contanten Onderhandse leningsovereenkomst Opzeggen verzekering Opzeggen verzekeringsadviseur Schade melden Deel 2 - Uw onderneming & personeel 2.1. Werving & selectie Ontvangstbevestiging sollicitatiebrief Uitnodigen sollicitant Afwijzen sollicitant Afwijzen sollicitant na gesprek Afwijzen sollicitant, gegevens bewaren De arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst vertegenwoordiger Stagecontract Leer-arbeidsovereenkomst Studieregeling Brief werknemer stand studieschuld Brief werknemer terugbetalen studieschuld Voortzetten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Bedingen in de arbeidsovereenkomst Eenzijdig wijzigingsbeding Pensioenbeding Tussentijds opzegbeding III

4 Concurrentiebeding Relatiebeding Beding nevenwerkzaamheden Beding geheimhouding Omzetting concurrentiebeding in relatiebeding Beding uitvindingen door werknemer Direct tijdelijk contract aanzeggen Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Flexibele arbeidscontracten Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (vanaf 1 januari 2015) Intentieverklaring Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Arbeidsovereenkomst MUP Minimum-maximumcontract Detacheringsovereenkomst Freelancecontract Overeenkomst voor vakantiewerk Machtiging ouders bij minderjarige werknemer Reglementen Reglement vakantiedagen Verzuimreglement Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie en geweld Gedragscode sociale media Gedragscode internet- en gebruik Waarschuwingsbrief Einde van de arbeidsovereenkomst Ontslag tijdens de proeftijd Ontslag tijdens de proeftijd bij ziekte Ontslag na twee jaar ziekte Ontslag op staande voet Aanvraag ontslagvergunning Mededeling aanvraag ontslagvergunning Opzegbrief na verlenen ontslagvergunning Beëindigingsovereenkomst Getuigschrift Stoppen met werken per de pensioenleeftijd IV

5 2.7. Diverse documenten Aanvraag zwangerschapsuitkering Aanvraag zwangerschapsuitkering zelfstandigen Verklaring ouderschapsverlof Overeenkomst onbetaald verlof Loonopschorting en loonstop Deel 3 - Uw onderneming & de fiscus 3.1. De fiscus & uw werknemers Afvoer loonheffingennummer Brief Belastingdienst betalingen aan derden Brief opgaaf betalingen aan derden Brief Verklaring arbeidsrelatie (u bent opdrachtgever) Brief Verklaring arbeidsrelatie (u bent opdrachtnemer) Verzoekbrief Belastingdienst Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen (SGI) Scholierenregeling Verklaring opting-in voor de loonbelasting Verzoek premievrijstelling marginale arbeid Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto Verklaring Omtrent het Gedrag voor gastouderopvang De fiscus & uw inkomen Meewerkcontract echtgenoot Verzoek om uitsmering inkomen Verzoek om middeling inkomen Verzoek om voorlopige teruggaaf i.v.m. verliesverrekening De fiscus & uw omzet Landbouwverklaring Optieverzoek landbouwer Toepassen 0-tarief Verzoek om belaste levering onroerende zaak Verzoek om ontheffing van de factureringsplicht Verzoek om teruggave btw voor niet-betaalde nota s Verzoek om teruggave van ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting V

6 3.4. De fiscus & de auto Aanvraagformulier Verklaring geen privégebruik auto Formulier teruggaaf bpm Brief Belastingdienst afwisselend gebruik bestelauto Rittenstaat/kilometerregistratie Terbeschikkingstelling bestelauto Terbeschikking stelling personenauto Verbodsbepaling privégebruik auto van de zaak Verbodsbepaling privégebruik bestelauto Modelbrief werknemer intrekking/wijziging Verklaring geen privégebruik auto Sleuteladministratie Oneens met de fiscus Bezwaarschrift tegen aanslag reinigingsrechten Bezwaarschrift tegen Verklaring arbeidsrelatie-row Bezwaarschrift tegen belastingaanslag Bezwaarschrift tegen naheffingsaanslag loonheffingen Bezwaarschrift tegen WOZ-beschikking Dwangsom bij niet-tijdig beslissen Beroepschrift Verzoek om ambtshalve vermindering aanslag Verzoek om teruggave belastingrente Verzoek om schadevergoeding aan de Belastingdienst Verzoek om uitstel van betaling Bezwaarschrift reclamebelasting De fiscus & uw BV Verzoekbrief Belastingdienst gebruikelijk loon directeur- grootaandeelhouder Melding betalingsonmacht door bestuurder Verzoek beschikking verzekeringsplicht UWV Geldleningsovereenkomst met borgstelling Fiscale varia Aangifte schenkbelasting VI

7 Deel 4 - Uw onderneming & onroerend goed 4.1. Huur & verhuur Aanmaning tot betaling van de huur Beëindigingsbeding met ontruiming Brief opteren voor btw-belaste verhuur Verklaring btw-belaste verhuur De huur indexeren Pachtovereenkomst Diplomatenclausule Huurbeëindigingsovereenkomst Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte Huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte Huurovereenkomst garagebox Indeplaatsstelling Proefperiode middenstandsbedrijfsruimte Opzeggingsbrief na proefperiode Verzoek toepassing vrijstelling kamerverhuur Tijdelijke verhuur voormalige eigen woning Beëindigingsbeding met ontruiming voor garagebox Opzeggingsbrief garagebox Concerngarantie in huurovereenkomst Opnamestaat Koop & verkoop Koopovereenkomst woning Machtiging verkoop woning Bedenktijd Brief ingebrekestelling koper Brief publiekrechtelijke beperkingen gemeente Gebreken aan uw woning Koopoptie bij verhuur Ontbindende voorwaarde in koopovereenkomst Ouderdomsclausule Sleutelverklaring Koopoptie op een pand Uitsluiten ontbinding en vernietiging ná levering woonhuis Uitstel leveringsdatum onroerend goed Ingebrekestelling gemeente Stuiten van de verjaring VII

8 4.3. Uw bedrijfspand Bezwaarschrift WOZ-beschikking gemeente Beroepschrift WOZ-beschikking rechtbank VIII

1.1 Arbeidsrecht titel/onderwerp

1.1 Arbeidsrecht titel/onderwerp Inhoudsopgave Modellenbank Inleiding U kunt het gewenste model ook eenvoudig en snel vinden via deze inhoudsopgave. De inhoudsopgave is ingedeeld in vijf hoofdrubrieken. Per rubriek vindt u de modellen

Nadere informatie

Het grote Ti p s & Adv i e s basisboek,

Het grote Ti p s & Adv i e s basisboek, Beknopte nhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 33 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen.............. 77 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige

Nadere informatie

A. Vo o r wa a r d e n

A. Vo o r wa a r d e n Beknopte inhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming...1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap...35 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen.............. 79 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige

Nadere informatie

(met behulp van Ctrl + F kunt u de door u gewenste onderwerpen zoeken)

(met behulp van Ctrl + F kunt u de door u gewenste onderwerpen zoeken) 1 Overzicht van juridische- en fiscale onderwerpen van de business helpdesk van Albert A. van Daalen, partner bij Claassen,Moolenbeek&Partners, waarover gratis informatie en/of modellen per e-mail kunnen

Nadere informatie

Alfabetisch register. Aansprakelijkheid voor toegerekende inkomensbestanddelen 27.12.1 Aansprakelijkheid buitenlandse beroepssporter

Alfabetisch register. Aansprakelijkheid voor toegerekende inkomensbestanddelen 27.12.1 Aansprakelijkheid buitenlandse beroepssporter A Aangifte loonheffingen 26.1.1 Aankoopfinancieringscontract 16.2.8 Aanmaning 32.5.1 beperkt achterstallig bedrag 4.1.5 dwanginvordering 4.1 invordering kleine bedragen 4.1.6 kosten 4.1.3 kruisende betaling

Nadere informatie

I.68 hinderlijke inrichtingen (Vlaams Gewest) - inrichtingen eerste klasse vergunningsplicht

I.68 hinderlijke inrichtingen (Vlaams Gewest) - inrichtingen eerste klasse vergunningsplicht INHOUDSTAFEL BIJVOORBEELD - MODELLEN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN Laatste aanpassing: 24 januari 2012 (su 136 verwerkt) Sector I. Administratief recht en publiek recht: relaties met de overheid I.0 administratieve

Nadere informatie

A. Vo o r wa a r d e n

A. Vo o r wa a r d e n Beknopte nhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 35 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen.............. 79 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige

Nadere informatie

Even makkelijk voor ondernemers. Pensioen- en juridische tips in 140 tekens

Even makkelijk voor ondernemers. Pensioen- en juridische tips in 140 tekens Even makkelijk voor ondernemers Pensioen- en juridische tips in 140 tekens Even makkelijk voor ondernemers Pensioen- en juridische tips in 140 tekens 2013 R.P.E. Halfens / A2 Legal B.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Beknopte inhoudsopgave

Beknopte inhoudsopgave Beknopte inhoudsopgave......... Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 35 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen... 67 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Inleiding 1

Inhoud. Voorwoord. 1 Inleiding 1 Inhoud Voorwoord V 1 Inleiding 1 1.1 De salarisadministrateur 1 1.2 De Belastingdienst 2 1.3 Instanties sociale zekerheid 3 1.4 Basis van de loonbelasting 5 1.5 Soorten belastingen 6 1.6 Het ontstaan van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord...VII. 1. Aanneming van werk. 2. De arbeidsovereenkomst. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord...VII. 1. Aanneming van werk. 2. De arbeidsovereenkomst. Inhoudsopgave Voorwoord...VII 1. Aanneming van werk 1.1. Inleiding... 1 1.2. De overeenkomst...................................... 2 1.2.1. Het begrip aanneming van werk................... 2 1.2.2. De regelgeving...

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2015 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave Modellenbibliotheek Auxilium Adviesgroep BV

Inhoudsopgave Modellenbibliotheek Auxilium Adviesgroep BV Inhoudsopgave Modellenbibliotheek Auxilium Adviesgroep BV De vaktechnische modellen zijn volop in ontwikkeling. Raadpleeg geregeld onze website voor de actuele inhoud. ACCOUNTANCY 1. Samenstellen Checklist

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 - Ondernemen in de praktijk. Hoofdstuk 1 - Algemeen. Hoofdstuk 2 - Bedrijf starten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Deel 1 - Ondernemen in de praktijk. Hoofdstuk 1 - Algemeen. Hoofdstuk 2 - Bedrijf starten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Deel 1 - Ondernemen in de praktijk Hoofdstuk 1 - Algemeen 1.1. Opstellen van algemene voorwaarden........................................... 4 1.2. Wat en hoe archiveren?... 6 1.3. De eerste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE B.V. EINDEJAARSTIPS 2014-2015

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE B.V. EINDEJAARSTIPS 2014-2015 NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE B.V. EINDEJAARSTIPS 2014-2015 Het einde van het jaar komt alweer in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren over wat er het komende

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave Deel 1 - Bedrijfsvoering 1.1. Bedrijfsvoering & Management 1.2. Bedrijfspand & Kantoor

Inhoudsopgave Deel 1 - Bedrijfsvoering 1.1. Bedrijfsvoering & Management 1.2. Bedrijfspand & Kantoor Inhoudsopgave Deel 1 - Bedrijfsvoering 1.1. Bedrijfsvoering & Management Algemene voorwaarden....3 Archiveren...5 Communicatiestijl................................................ 6 Energie- en/of gasleverancier

Nadere informatie

ONDERNEMINGEN. Oudedagsreserve

ONDERNEMINGEN. Oudedagsreserve Nieuwsbrief december 2014 In deze nieuwsbrief: Oudedagsreserve - Laag tarief bouw - Suppletie 2014 Wet Werk en Zekerheid - Werkkostenregeling Wijzigingen pensioen en lijfrente - Premiekorting jongeren

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Ondernemen. 2010 Handboek

Ondernemen. 2010 Handboek 2010 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld

Nadere informatie

Eindejaarstips 2015. Eindejaarstips 2015 1

Eindejaarstips 2015. Eindejaarstips 2015 1 Eindejaarstips 2015 Eindejaarstips 2015 1 Koninklijke NBA 2 s voor de ondernemer 1 Maak voor het laatst gebruik van de RDA Maak in 2015 nog gebruik van de Research & Developmentaftrek (RDA). Deze extra

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

TAX. Eindejaarstips 2011. meijburg.nl

TAX. Eindejaarstips 2011. meijburg.nl TAX Eindejaarstips 2011 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Geldig vanaf het examen januari 2010. EXAMENPROGRAMMA PRAKTIJKDIPLOMA LOONADMINISTRATIE

Geldig vanaf het examen januari 2010. EXAMENPROGRAMMA PRAKTIJKDIPLOMA LOONADMINISTRATIE Geldig vanaf het examen januari 2010. EXAMENPROGRAMMA PRAKTIJKDIPLOMA LOONADMINISTRATIE INHOUDSOPGAVE NIVEAU VAN TOETSING...3 RANDSTOF... 3 KENNIS... 3 TOEPASSING...3 INZICHT... 3 LOONHEFFINGEN DEEL I...4

Nadere informatie

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige... Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming...................... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap.................... 45 Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige.....................

Nadere informatie

ouder-kind schenkingen en soepeler voorwaarden

ouder-kind schenkingen en soepeler voorwaarden Aktuele Informatie Maart 2013 Nr. 65 HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Mr. P.M. (Pieter) Rigter FB Vestiging Rotterdam

Nadere informatie

Ondernemen. 2011 Handboek

Ondernemen. 2011 Handboek 2011 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Ondernemen. 2009 Handboek

Ondernemen. 2009 Handboek 2009 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld

Nadere informatie