Samen ketenprocessen verbeteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen ketenprocessen verbeteren"

Transcriptie

1 Samen ketenprocessen verbeteren Zeist, 30 november 2011 Opening Doelstelling van de informatiebijeenkomst: Ketenpartners integraal informeren over relevante ontwikkelingen voor 2012 die de uitvoering raken Samen werken aan ketenprocesverbetering Huishoudelijke mededelingen Programma 2 1

2 Programma Samen ketenprocessen verbeteren Tijd Onderwerp Ontvangst en bezoek informatiestands Opening Zorg is al duur genoeg AWBZ Ontwikkeling standaarden Pauze Controle modules Toekomstbeeld declareren Generiek machtigingenportaal AGB en TOG Afsluiting plenaire deel Borrel en bezoek informatiestands 3 Zorg is al duur genoeg Norbert Hoogers, directeur Operations Achmea 4 2

3 Dienstverlening Op Orde 2015 Ik zorg dat zorgaanbieders meer tijd aan onze verzekerden kunnen besteden We streven naar 100% geautomatiseerde aanlevering en verwerking Ik streef naar het overbodig maken van controlerende processen Wij verbeteren samen over grenzen heen Het vertrouwen van onze klanten en zorgaanbieders wordt aantoonbaar jaar op jaar vergroot 6 Zorgverzekering vraagt om meer dan 99,9% goed Polisservice Aanmeldingen Beëindigingen Wijzigingen Wijzigingen NAW Declaratieservice Declaratieregels Geautomatiseerd verwerkt 95% Groot beslag door wettelijke wijzigingen Druk door differentiatie op contracten Grenzen aan mogelijkheden om op te schalen Beschikbaar voor iedereen 7 3

4 Verbetermogelijkheden declareren en contracteren Het declareren van inschrijfgelden in combinatie met ION fundamenteel herontwerpen Een elektronische standaard voor de processen: - Verrekeningen vorderingen en verplichtingen (verrekenspecificatie) -Initiëren van correcties/crediteringen door de zorgverzekeraar -Ter beschikking stellen van tarieven -Ter beschikking stellen van dekkingsinformatie per pakket -Machtigingenportaal voor alle zorgsoorten Uniformering formele controles en toepassing zo vroeg mogelijk in de keten Landelijke prestaties definiëren voor zoveel mogelijk zorg die in de aanvullende verzekeringen zit 8 Ketensamenwerking essentieel voor verbeteren Zorg is gebaat bij verlichting van administratieve last Met oog op volumes vraagt iedere verbetering om automatisering Automatisering vraagt om standaardisatie Alleen zinvol als het voor alle verzekerden beschikbaar is en daarmee landelijk voor zorgaanbieders Vraagt overstijgende samenwerking om doorbraken te creëren en administratieve last daadwerkelijk te verminderen. 9 4

5 Zorg is al duur genoeg 10 AWBZ Johan Boonstra, beleidsadviseur ZN 10 5

6 AWBZ AWBZ-standaarden: - AZR wordt geschikt gemaakt voor UAZ Van regionaal naar landelijk - Routering berichtenverkeer - Wegvallen bovenregionaal berichtenverkeer Verbeteringen AZR Onderhoud AW319 (declaratiebericht)!"#$"%"&%'& ()*)+,(+ -./0%'/0'12 11 Gevolgen UAZ voor Controle op Verzekeringsrecht (COV) COV wordt vanaf uitgebreid met raadpleegmogelijkheid AWBZ-verzekeringsgegevens Er worden tevens security/privacy maatregelen doorgevoerd: Zoekmogelijkheden COV webservice worden ingeperkt Geen privacygevoelige gegevens retour indien er niet op gezocht is (bv. geen BSN bij zoeken op verzekerdenummer) Impersonation wordt vervangen door gebruik machtigingen Website blijft vangnet met ruimere mogelijkheden COV-AWBZ zal initieel naast het huidige COV draaien; zorgaanbieders kunnen gefaseerd over In 2013/2014 wordt het huidige COV uitgefaseerd 12 6

7 Ontwikkeling standaarden Marc Theloesen, beleidsadviseur ZN 13 Farmacie (EI-AP) Wensen ter verbetering declareren Farmacie (per 2013?) Vooronderzoek: nut, noodzaak en urgentie voor een vernieuwd EI-AP Planning: Vooronderzoek: dec jan Ontwikkeling en implementatie febr. nov

8 Aanleiding GGZ (EI-GGZ) Doorontwikkeling productstructuur DBC GGZ Verbijzondering Verblijf Beleidsmaatregelen VWS voor 2012 Eigen bijdrage regelingen Wijzigingen aanspraak Planning EI standaard opgeleverd: 1 november 2011 Voorziene start productie: 1 mei 2012 Voor meer informatie: bezoek de informatiestand GGZ 15 Aanleiding Huisartsen (EI-HA) Afwijkende systematiek retourinformatie Behoefte is om deze in lijn te brengen met de andere standaarden en controles Planning Haalbaarheid van het aanpassen in 2012 en realiseren per 2013 wordt nog onderzocht 16 8

9 Hulpmiddelen (EI-LH) Transitie naar functiegerichte aanspraken voor hulpmiddelen: Invoering CLIQ classificatie Begin 2012 CLIQ via Vektis raadpleegbaar voor alle partijen Zorgverzekeraars gaan met CLIQ inkopen Naast GPH code ook CLIQ in EI declaratiebericht LH en AP 17 Paramedische hulp (EI-PM) Wensen ter verbetering declareren Paramedische hulp (per 2013?) Vooronderzoek: nut, noodzaak en urgentie voor een vernieuwd EI-PM Planning: Vooronderzoek: dec jan Ontwikkeling en implementatie febr. nov

10 Standaard format restitutienota s Aanleiding Diverse verschillende formats restitutienota s Standaardisatie richt zich op de volgende punten: Namen en volledigheid gegevenselementen zelfde als in EI Verplichte/conditionele vulling conform EI Codestelsels conform EI Logische opzet van de lay-out Standaardisatie richt zich niet op: 19 Andere indelingseisen van de lay-out PAUZE Samen ketenprocessen verbeteren 20 10

11 Programma (VERVOLG) Samen ketenprocessen verbeteren Tijd Onderwerp Controle modules Toekomstbeeld declareren Generiek machtigingenportaal AGB en TOG Afsluiting plenaire deel Borrel en bezoek informatiestands 21 Controle modules Peter Jansen, beleidsadviseur ZN 22 11

12 Inhoud presentatie Algemene controledoelstellingen VECOZO controle module (VECOZO) DOT Controle Module (Vektis) 23 Algemene doelen in de keten Minder zorgen, meer zorg Van ketenpartijen naar ketenpartners Gezamenlijk verantwoordelijk Intensief samenwerken op uitvoeringsaspecten 24 12

13 Voor controles te bereiken door Uniforme en heldere regels Uniforme uitvoering van controles 25 Visie op controle in de keten zorgverzekeraars unaniem: visie op controle = visie op goede declaraties declaraties zorgaanbieders vaak nog niet juist 26 13

14 Voordeel goede declaraties voor zorgaanbieders: zekerheid goedkeuring declaraties voor zorgverzekeraars: beter inzicht zorgkostenontwikkeling voor toezichthouders: minder conflicten zorgaanbieders / zorgverzekeraars en dus betere marktwerking voor allen: verlaging van administratieve lasten 27 Uniforme opzet en uitvoering Eenduidige regels Gezamenlijk controles uitvoeren 28 14

15 Onderscheid controle niveaus Nivo: N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7a N7b N8 Nadere omschrijving: EI bestand fysiek EI bestand regels EI regel opbouw (formaat) EI regel inhoud (codetabellen) Relaties tussen EI rubrieken Regelinhoud, bijv. prestatiecoderingen en zorgverleners coderingen Formele controle zonder schadehistorie Formele controle met schadehistorie Materiële controle 29 Registratie Bedrijfs- en Controle regels (RBC s) Maken onderdeel uit van de EI standaard Voor bestaande standaarden zijn deze opgesteld en afgestemd met ketenpartners Bij Vektis gepubliceerd 30 15

16 Uniforme uitvoering ketencontroles Controlemodule Vektis DCM Systeem ZA Controlemodule VECOZO (N1 t/m N5) Systeem ZV Zorgaanbieder Retour bericht VECOZO Retour bericht Zorgverzekeraar Vektis Declaratie bericht Declaratie Bericht Controles zo vroeg mogelijk in de keten 31 Twee modules Controle module VECOZO Technische controles (N1-N5) Voor alle standaarden Controle module Vektis (DCM) Sectorspecifieke formele controles (o.a. beleidsregels NZa) Starten met DOT Bruikbaar op meerdere plaatsen in de keten 32 16

17 Verdere controle activiteiten Opstellen controles niveau 7 GGZ en Mondzorg Ook controles niveau 6 Starten in 2012 Bekijken of ook gezamenlijk uitvoeren In 2012 bekijken of controle module Vektis ook al voor andere sectoren inzetten 33 Controle module VECOZO Olga van Diem Manager Informatievoorziening VECOZO 17

18 Controle module VECOZO Integraal onderdeel van het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) Uitvoering technische (N1 t/m N5) controles, conform RBC s Vektis Tevens uitvoering controles in validatie module 35 Implementatie controles in clusters Januari 2011: N1 t/m N5 controles op AWBZ declaraties Cluster 1 (oktober 2011): EP, KZ, MZ standaard Cluster 2 (december 2011): PM, VE, VK standaard Cluster 3 (april 2012): LH, OS standaard Overige standaarden (AP, GZ, HA, ZH): invoering controles bij implementatie nieuwe versie standaard 36 18

19 Periode van schaduwdraaien N.a.v. informatiebijeenkomsten 2010: Eerste 6 maanden geen afkeuring, maar signalering van fouten in detailrecords Tweewekelijkse foutrapportages naar softwareleverancier of indiener In validatie module indicatie afkeuring of signalering 37 Wat wordt verwacht van softwareleveranciers? Actief testen in de periode voorafgaand aan het schaduwdraaien in productie O.b.v. rapportage nagaan mogelijkheid tot fouten bij gebruik softwarepakket Zo nodig software aanpassen 38 19

20 Eerste resultaten schaduwdraaien EP-standaard: 46,45% (van ) met signalering KZ-standaard: 72,53% (van 8.492) met signalering MZ-standaard: 5,22% (van ) met signalering 85,5% van de declaraties ingediend vanuit ruim 130 softwarepakketten minder dan 5% van de declaraties met signaleringen Klein aantal softwarepakketten: % van de declaraties met signalering Rapportageperiode: t/m Veel voorkomende retourcodes 0310 (Voorletters ontbreken of zijn onjuist (verzekerde)) 8011 (Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder of specialisme behandelaar/uitvoerder ontbreekt of is onjuist) 8014 (Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist) 8281 (Combinatie BSN en verzekerdennummer is niet uniek) 40 20

21 Geconstateerde issues 1. Een aantal servicebureaus gebruikt de CIS van het softwarepakket van hun klanten 2. Gesignaleerde fouten in geval van aanlevering diakrieten in ANSI, terwijl VECOZO uitleest in UTF-8 3. Rapportages worden niet door iedereen als goed bruikbaar ervaren wegens ontbreken voorbeelden 41 Voorlopige conclusies en vervolgacties Meer fouten dan verwacht Nog relatief veel declaraties zonder CIS Veel uitzoekwerk, ook vanwege opstart-issues 1. Uitgifte eigen CIS aan declaranten 2. Opschorten enkele probleemcontroles 3. Uitbreiding foutrapportages Continue evaluatie o.b.v. rapportages Go/no-go moment m.b.t. einde schaduwdraaiperiode 42 21

22 DOT Controle Module / DCM Max Houtzager, projectmanager Vektis 43 DOT Controle Module / DCM Governance en financiering Waar in declaratieproces Functionaliteit DCM Voordelen ziekenhuizen 44 22

23 Governance & financiering Vektis sinds augustus 2011 mede-aandeelhouder van CHS CHS beschikt over uitgebreide kennis en ervaring met ontwikkelen controlemodules MSZ en inrichten en optimaliseren van proces daaromheen Zorgverzekeraars financieren ontwikkeling DCM, waaronder overgangscontroles DBC DOT De DCM wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan ziekenhuizen Alleen implementatie voor rekening ziekenhuizen 45 Functionaliteit DCM Standaard bevat de DCM de volgende toepassingen: Declaraties ter controle aanbieden: harde controles (o.b.v. registratie en beleidsregels) benchmarkcontroles en rapportages (waaronder overgangscontroles) Resultaten van de controle inzien in wolkenrapportages Reacties over (ooit) afgekeurde schaderegels met andere gebruikers (van de eigen instelling) kunnen delen Basis procesondersteuning t.b.v. afhandeling Kennisbank 46 23

24 Processchema uitvoering DOT controles 47 Voordeel voor zorgverzekeraars en ziekenhuizen Alle verzekeraars gebruiken DCM, waardoor uniformiteit in controle uitkomst en wijze van afhandeling Branchebrede inhoudelijke afstemming controles Zekerheid van zelfde controles bij voorafcontroles bij zorginstellingen en achteraf controles bij zorgverzekeraars Betere planbaarheid en beheersbaarheid controleproces door ziekenhuis Benchmarkcontroles en rapportages 48 24

25 Toekomstbeeld declareren Peter Jansen, beleidsadviseur ZN 49 Aanleiding Efficiënt inrichten van ketenprocessen Digitale declaratie verkeer heeft sprong voorwaarts gemaakt Welke richting willen we op? Behoefte aan gemeenschappelijk toekomstbeeld Handvat voor ketenpartners 50 25

26 Procedure Interviews en workshop Begin december bevindingen delen met zorgverzekeraars Eind december/januari afstemmen met aantal koepels en softwareleveranciers Eerste kwartaal 2012 vaststellen Informeren ketenpartners Acties ingang zetten 51 Eerste ontwikkelingen realtime declareren In 2010 pilot fysiotherapeuten (LogicData - MediChip - VECOZO - CZ) Relatief laag gebruik wegens weinig toegevoegde waarde door overname debiteurenrisico en bekendheid met polisvoorwaarden Nog weinig administratieve voordelen, kost zelfs meer tijd Functionele integratie met software zorgaanbieder (bv. koppeling aan agenda) lijkt essentieel voor succes In 2011 pilot opticiens (Optitrade VECOZO CZ) Meerwaarde offertefunctie: duidelijkheid richting klant t.a.v. bijbetaling Brede uitrol onder opticiens, doorstart naar audiciens Pilot mondzorg (Fa-med MediChip VECOZO CZ) nog in testfase 52 26

27 Realtime declareren Best toepasbaar op zorgsoorten met onduidelijkheid over vergoedingen i.v.m. eigen bijdrage / maximum in polis Bij doorontwikkeling: Verdere standaardisatie (XML) Verdere uitrol onder verzekeraars en zorgaanbieders 53 Generiek machtigingenportaal Anne Pino, Projectleider ZN Nienke Wagenaar, Projectleider VECOZO 27

28 Doel generiek machtigingenportaal Digitaliseren & uniformeren machtigingproces Papieren proces Arbeidsintensief Lange doorlooptijd Kwaliteitsrisico Hoge kosten Terugdringen administratieve lasten Machtigingenportaal per Starten met MSZ en kaakchirurgie Zorgverzekeraars Limitatieve lijst Uniforme formulieren VECOZO Functionaliteiten aangepast Aansluiten bij tabellen/standaarden Vektis& DBC-O 28

29 Afstemming zorgaanbieders Projectgroep ketenpartners Informatie bijeenkomsten Inhoudelijke afstemming formulieren Draaiboek machtigingenportaal Presentaties ICT overleg DBC-O Werking machtigingenportaal ZVL Antwoord Aanvraag machtiging bericht XML Terugkoppeling VECOZO XML bericht XML Terugkoppeling ZVZ 29

30 Voordelen machtigingenportaal Een digitaal loket-gedachte Altijd juiste aanvraagformulier Protocol als beslisboom Alleen relevante vragen Online realtimegoed-/afkeuring Sneller inplannen patiënten Minder beoordelingen Hoe verder Per MSZ en kaakchirurgie In 2012 verder gaan met: - Mondzorg - Hulpmiddelen - Farmacie Vanaf 2012 evaluatie en doorontwikkeling 30

31 AGB en TOG Henk de Kleine, afdelingsmanager Standaardisatie en Referentiesystemen Vektis 62 31

32 AGB wat is dat? Is dé identificerende registratie van zorginstellingen en zorgverleners t.b.v. communicatieprocessen binnen de zorgsector Actuele AGB gegevensbestanden voor zorgpartijen en softwareleveranciers Opdat partijen in staat worden gesteld om actuele AGB gegevens in de gehele administratie zorgketen op te kunnen nemen wordt het abonnement op de AGBbestanden door ZN gratis beschikbaar gesteld. 63 Aanleiding voor vernieuwing Nieuwe doelstellingen voor het systeem met andere eisen Nieuwe samenwerkingsvormen Meer eisen aan de geregistreerde kwalificaties 64 32

33 Nieuw begrippenkader Was Instelling of praktijk Zorgverlener Wordt Onderneming Vestiging Zorgverlener Zorgpartij 65 Gegevens per zorgpartij AGB code Relatie gegevens Algemene gegevens: Adresgegevens Communicatiegegevens Contactpersoongegevens Betaalgegevens Erkende zorgverlener: Erkenningsgegevens Kwalificatiegegevens Bewijsstukken 66 33

34 De overgang naar de nieuwe opzet Fase 1 realisatie nieuwe structuur Doel: uitlevering AGB gegevens op basis van nieuwe structuur Huidige AGB codes blijven gehandhaafd Huidige AGB registerbestanden blijven op dezelfde wijze in dezelfde vorm beschikbaar Fase 2 implementatiefase Doel: ondersteuning diverse processen (declaratieverkeer etc) Einddatum: O.b.v. weloverwogen overgang declaratieverkeer, afhankelijk van nog te ontwikkelen implementatiestrategie Meer specifieke informatie: themabijeenkomst 67 TOG Aanleiding voor vernieuwing Beleidsmatige ontwikkelingen: Betere opzet prestatiecoderingen Terugtrekkende rol NZa Facultatieve prestaties Los laten maximum tarieven Vrije tarieven Bilateraal afgesproken tarieven 68 34

35 Doelen nieuwe opzet Doelen die tegemoet komen aan de beleidsmatige ontwikkelingen Daarnaast: Ondersteuning digitale tariefuitwisseling Ondersteuning andersoortige informatiebehoeften Uitleveringsvormen geschikt maken voor maatwerk 69 Hoe ziet het traject er uit? Opstarten van het traject in 2012 Realisatie in

36 Afsluiting Samen ketenprocessen verbeteren 36

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie

Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC Bijlage 1 Handleiding declareren logopedie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Beëindigen schaduwdraaiperiode technische controles VECOZO

Beëindigen schaduwdraaiperiode technische controles VECOZO NVZ vereniging van ziekenhuizen Mevrouw M. van der Starre Postbus 9696 506 GR UTRECHT Sparrenheuvel 16 Postbus 520 700 AM ZEIST Telefoon (00) 698 89 11 Telefax (00) 698 8 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Machtigingenportaal. Relatiedag softwareleveranciers. 10 april 2014 VECOZO

Machtigingenportaal. Relatiedag softwareleveranciers. 10 april 2014 VECOZO Machtigingenportaal Relatiedag softwareleveranciers 10 april 2014 VECOZO Even kort voorstellen Ilse Schreurs Functioneel Beheerder Machtigingenportaal Jaap Goddijn Systeemontwikkelaar Machtigingenportaal

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ergotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Programma Relatiedag Softwareleveranciers 10 april 2014 Locatie: Vergadercentrum Domus Medica Utrecht

Programma Relatiedag Softwareleveranciers 10 april 2014 Locatie: Vergadercentrum Domus Medica Utrecht Programma Relatiedag Softwareleveranciers 10 april 2014 Locatie: Vergadercentrum Domus Medica Utrecht 09:30 10:00 Ontvangst en registratie Plenaire sessies 10:00 10:15 Welkomstwoord Jan-Hein Willemse Directeur

Nadere informatie

Relatiedag Softwareleveranciers 2015 Delen is vermenigvuldigen. Jan Hein Willemse, directeur VECOZO

Relatiedag Softwareleveranciers 2015 Delen is vermenigvuldigen. Jan Hein Willemse, directeur VECOZO Relatiedag Softwareleveranciers 2015 Delen is vermenigvuldigen Jan Hein Willemse, directeur VECOZO Waarom Delen is Vermenigvuldigen? Wijzigingen in het zorglandschap Complexiteit van de keten neemt toe

Nadere informatie

Relatiedag softwareleveranciers 2014. Vertrouwen in de keten

Relatiedag softwareleveranciers 2014. Vertrouwen in de keten Relatiedag softwareleveranciers 2014 Vertrouwen in de keten Missie VECOZO Het verlagen van administratieve lasten in de zorg Visie VECOZO Samen met ketenpartners richten we onze dienstverlening optimaal

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde oefentherapeuten

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde GGZ Cure aanbieders

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders. Esther Klompenhouwer Productbeheerder

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders. Esther Klompenhouwer Productbeheerder Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Esther Klompenhouwer Productbeheerder Agenda Aanleiding Het register Inhoud van AGB Wensen en eisen rondom AGB Wat betekent dit voor u als zorgverlener? Het aanvraag

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten bij

Nadere informatie

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Berichten uitwisselen via VECOZO Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Wat komt voorbij? Kennismaking met VECOZO Hoe sluit een zorgaanbieder aan op berichtenverkeer met gemeenten? Overgang naar Wmo-

Nadere informatie

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017 Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Wie is VECOZO en wat is haar rol in de keten

Wie is VECOZO en wat is haar rol in de keten Wie is VECOZO en wat is haar rol in de keten Relatiedag Softwareleveranciers 10 april 2014 Wat komt aan bod? Wie is VECOZO? Ontstaan Diensten Statistieken Strategische doelstellingen 2014 2016 Positie

Nadere informatie

Achmea Budgetpolis in 2015. voor niet geselecteerde ziekenhuizen. ?Waar moet u. op letten voor u gaat declareren

Achmea Budgetpolis in 2015. voor niet geselecteerde ziekenhuizen. ?Waar moet u. op letten voor u gaat declareren Achmea Budgetpolis in 2015 voor niet geselecteerde ziekenhuizen?waar moet u op letten voor u gaat declareren Achmea heeft ook in 2015 budgetpolissen, namelijk Zilveren Kruis Basis Budget (voorheen Beter

Nadere informatie

4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren

4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren Zorgverzekeraars Nederland Fraudeaanpak zorgverzekeraars 24

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst AZR & AWBZ declareren. Datum: 04-09-2012 en 06-09-2012 Zorgkantoor Friesland

Informatiebijeenkomst AZR & AWBZ declareren. Datum: 04-09-2012 en 06-09-2012 Zorgkantoor Friesland Informatiebijeenkomst AZR & AWBZ declareren Datum: 04-09-2012 en 06-09-2012 Zorgkantoor Friesland Implementatie AZR-NL Wat gaat er gebeuren? Implementeren AZR-NL (2 t/m 5 november 2012) Conversie van de

Nadere informatie

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling

Nadere informatie

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Van stapels papier naar digitaal machtigen Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Voor wie? Tandartsen, kaakchirurgen, implantoloog, tandprotheticus tandartsspecialist, centra bijzondere

Nadere informatie

Demonstratie Machtigingenportaal. 14 mei 2013

Demonstratie Machtigingenportaal. 14 mei 2013 Demonstratie Machtigingenportaal 14 mei 2013 Inhoud Inleiding Het digitale aanvraagproces Demonstratie van het machtigingenportaal Koppeling met uw eigen informatiesysteem Support Inleiding Van papier

Nadere informatie

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014 Ketenkaart Deze ketenkaart bevat de uitwerking van één van de berichtenstromen die door het gegevensknooppunt ondersteund moet worden. Omschrijving Het betreft berichtenverkeer dat als doel heeft gestandaardiseerde

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ. Declareren op klantniveau mei/juni 2010

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ. Declareren op klantniveau mei/juni 2010 Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ Declareren op klantniveau mei/juni 2010 1 Agenda Stand van zaken AW119 (Excel format) Declaratieproces AW319 (EI standaard) Randvoorwaarden voor succesvolle implementatie

Nadere informatie

Toekomstbeeld Declareren

Toekomstbeeld Declareren Toekomstbeeld Declareren Tijd voor een nieuwe versnelling maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Verantwoording 3 3. Huidige situatie 4 3.1. Doelstelling 4 3.2. Algemeen beeld 4 4. Ontwikkelingen 6

Nadere informatie

Bijlage bij de overeenkomst GGZ Praktijk 2016. Definities. Algemeen. Controle verzekeringsrecht en BSN

Bijlage bij de overeenkomst GGZ Praktijk 2016. Definities. Algemeen. Controle verzekeringsrecht en BSN Bijlage bij de overeenkomst GGZ Praktijk 2016 Definities 1. Betaalbaarstelling: Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk opdracht verstrekken aan de bank tot betaling van de declaratie

Nadere informatie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ QG301-QG302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 9-4-2013 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG)

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder

Nadere informatie

Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck

Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie 2013 ZH308

Handleiding declareren fysiotherapie 2013 ZH308 Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie 2013 ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Programma Relatiedag Softwareleveranciers 9 april 2015 Locatie: Congres- & Vergadercentrum Domus Medica Utrecht, Mercatorlaan 1200

Programma Relatiedag Softwareleveranciers 9 april 2015 Locatie: Congres- & Vergadercentrum Domus Medica Utrecht, Mercatorlaan 1200 Programma Relatiedag Softwareleveranciers 9 april 2015 Locatie: Congres- & Vergadercentrum Domus Medica Utrecht, Mercatorlaan 1200 09:30 10:00 u Ontvangst en registratie Plenaire sessies 10:00 10:15 u

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

De kracht van informatie

De kracht van informatie De kracht van informatie Vektis, informatiecentrum voor de zorg Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland met als doel om kwalitatief goede

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg QZ301-QZ302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 18-03-2014 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie

Nadere informatie

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaarden: 3.2, 01-05-2007 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 2, 01-07-2011 Kenmerk:

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2013

Algemeen Controleplan 2013 Algemeen Controleplan 2013 Overzicht controleonderwerpen Voor goede zorg zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Datum 18-03-2013 Status Definitief Versie 1.0 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 Controleonderwerpen

Nadere informatie

Hét communicatiepunt in de zorg VECOZO. Hét digitale communicatiepunt in de zorg. Thema: In de dynamiek van veiligheid

Hét communicatiepunt in de zorg VECOZO. Hét digitale communicatiepunt in de zorg. Thema: In de dynamiek van veiligheid VECOZO Hét digitale communicatiepunt in de zorg Wat komt aan bod? Wie zijn we? Ontstaan Diensten Cijfers Ontwikkelingen Speerpunten Wie zijn we? Missie VECOZO speelt een belangrijke maatschappelijke rol

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

Ook voor de pedicure? Nieuwe eisen en nieuwe technieken. Een gezamenlijk initiatief van PodoFile en Melissa

Ook voor de pedicure? Nieuwe eisen en nieuwe technieken. Een gezamenlijk initiatief van PodoFile en Melissa Ook voor de pedicure? Nieuwe eisen en nieuwe technieken Een gezamenlijk initiatief van PodoFile en Melissa Erik Bellaard *WEGA Automatisering Melissa Gerdien Wijnbeek FootFit Foot and Body Care software

Nadere informatie

N8-controles betreffen de echte materiële controles en gaan over de doelmatigheid van de verleende zorg en/of de zorg ook daadwerkelijk geleverd is

N8-controles betreffen de echte materiële controles en gaan over de doelmatigheid van de verleende zorg en/of de zorg ook daadwerkelijk geleverd is Notitie Aan: Gebruikers van de AP304/AP305 versie 8.0 Datum: 19-05-2014 Instructie Retourinformatiebericht Declaratie farmaceutische hulp m.b.t. en controles Documentnummer: APv8-133- en retourcodes---(01)

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Datum 19 november 2014 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Volgnummer 2014132192 Inhoud

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Werkkapitaalbeheer in de zorg

Werkkapitaalbeheer in de zorg Werkkapitaalbeheer in de zorg Seminar Treasury-, cash- en payment software (25 maart 2015) Han van de Haar en Mirjam Scholtens Agenda Voorstellen Financiering in de ziekenhuiszorg Dienstverlening CashCure

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

Declaratieprotocol Farmacie 2016

Declaratieprotocol Farmacie 2016 Declaratieprotocol Farmacie 2016 Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Einddatum prestatie

Nadere informatie

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg Externe integratie Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg FZ303-FZ304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 1-7-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Nadere informatie

Beheer formulieren en tabellen Machtigingenportaal en Aanvraagportaal door VECOZO

Beheer formulieren en tabellen Machtigingenportaal en Aanvraagportaal door VECOZO Beheer formulieren en tabellen Machtigingenportaal en Aanvraagportaal door VECOZO Van: Levina Ferreira en Nienke Wagenaar (VECOZO) Datum: 20 november 2014 Onderwerp: Beheer formulieren Machtigingenportaal

Nadere informatie

de leden van de Klankbordgroep Ketenzorg Diabetes J. van Duren / C.A.M. de Jong / P. Jansen

de leden van de Klankbordgroep Ketenzorg Diabetes J. van Duren / C.A.M. de Jong / P. Jansen Notitie Aan Van Doorkiesnummer 030 69 88 231 Ons kenmerk de leden van de Klankbordgroep Ketenzorg Diabetes J. van Duren / C.A.M. de Jong / P. Jansen KKD 2007 0027 cjon1 N Datum 7 juni 2007 Onderwerp Uitvoeringsaspecten

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Inhoud - Introductie istandaarden - Hoe werkt de Berichtenconverter? - Veelgestelde vragen Berichtenconverter istandaarden algemeen Beleid

Nadere informatie

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Inhoud Even voorstellen Handreiking control framework Enquête

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017 Samenvatting (18 januari 2017) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. In het laatste kwartaal van 2016 is door SiRM (www.sirm.nl), in opdracht van de ACM (Autoriteit Consument & Markt), een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf. Definities

Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf. Definities Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Einddatum

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng. Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratiejeugd Inrichting van de boodschappenlijst Doel Structureren van de aanpak

Nadere informatie

Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Einddatum

Nadere informatie

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014 In deze nieuwsbrief van Coöperatie VGZ vindt u actuele informatie rondom digitale contractering Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg. Wordt u gecontracteerd door het regionale inkoopteam, dan is deze

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Versie 1.0 Datum 1 september 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Auteurs Directie Forensische Zorg

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht HEAD,

Horizontaal Toezicht HEAD, Horizontaal Toezicht HEAD, 15-10-2015 Overzicht / tijdslijn Start pilot HT / GGZ Doelstelling pilot MSZ Definiëren HT relatie tussen ziekenhuis en verzekeraar Bepalen randvoorwaarden en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Marktwerking in de zorg

Marktwerking in de zorg Marktwerking in de zorg Een zegen of een zorg? Geert Groenenboom 28-9-2016 Marktwerking. Zegen of zorg Publieke belangen toevertrouwd aan private uitvoerders. Markwerking? Ziekenhuizen: mogen geen winst

Nadere informatie

Filosofie en architectuur. Projectinrichting

Filosofie en architectuur. Projectinrichting 1 Kennismaking 2 Filosofie en architectuur 3 Status & planning 4 Look & feel 5 Projectinrichting 6 Discussie Kennismaking Voorstellen Hoe is uw registratie monitoring nu georganiseerd? Welke vragen heeft

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet 1 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 treden de Wmo2015, de Jeugdwet en de Wlz in werking en maken de wijkverpleging

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Big data in de zorg de belofte voorbij? Herman Bennema MIC 2015, 29 oktober 2015

Big data in de zorg de belofte voorbij? Herman Bennema MIC 2015, 29 oktober 2015 Big data in de zorg de belofte voorbij? Herman Bennema MIC 2015, 29 oktober 2015 Agenda Data en informatie bij Vektis Big data met gestructureerde gegevens Instellingsspecifieke analyses Regio analyses

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016 Samenvatting (10 oktober 2016) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC s achter blijft. Vergelijk de volledigheid

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar t.b.v.de Hoorzitting Invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb's 28 mei 15 - BR74540 Als belangenvereniging voor budgethouders

Nadere informatie

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes Procesbeschrijving registratie WMO (ook toe te passen op de Jeugdwet) Versie: 2 Datum: 6 augustus 2014 Situatieschets op hoofdlijnen: - Nu: 16 AGB codes (7 zorgkantoren) t.b.v. AWBZ - Straks: 16 AGB codes

Nadere informatie

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Registratiemodel Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Agenda 2 1. Het DBC-proces en Registratiemodel 2. Registratiemodel STAP voor STAP 3. Grouper en omgeving 4. Wat de instellingen

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Implementatie EI declaratie

Implementatie EI declaratie Implementatie EI declaratie Farmaceutische Hulp AP304/AP305) Versie EI-standaard: 8.0, versiedatum 10-07-2013 Specifiek Draaiboek Testen [SDT] Uitgave document: 1, 12-06-2014 Kenmerk: AP304-AP305v8.0_SDTu1.pdf

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ met AW319

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ met AW319 Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ met AW319 Declareren op klantniveau Januari/februari 2011 Martijn van Wijk Willemijn Peters 1 Doelstellingen bijeenkomst Informatieverstrekking over de implementatie

Nadere informatie

De geschiedenis herhaalt zich! Nadat zorgverzekeraars verantwoordelijk werden voor zittend ziekenvervoer, zijn nu de gemeenten aan de beurt met AWBZ

De geschiedenis herhaalt zich! Nadat zorgverzekeraars verantwoordelijk werden voor zittend ziekenvervoer, zijn nu de gemeenten aan de beurt met AWBZ De geschiedenis herhaalt zich! Nadat zorgverzekeraars verantwoordelijk werden voor zittend ziekenvervoer, zijn nu de gemeenten aan de beurt met AWBZ ing Peter Altevogt Founder Korton 20 juni 2013 - s Hertogenbosch

Nadere informatie

Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011.

Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011. Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011. Versie: 1.5 Datum: 26 januari 2010 Auteurs: Hans Oosterkamp Johan Ulenkate Truus Vernhout Eva

Nadere informatie

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2014

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2014 Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2014 Zeist, 9 juli 2015 1. Rol van de zorgverzekeraar De missie van de zorgverzekeraars is: kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor

Nadere informatie

R E L E A S E N O T E S

R E L E A S E N O T E S R E L E A S E N O T E S VitalHealth KIS versie 1.4.2 Software for personalized health management Eigenaar document Gijsbert Roordink Datum 10-04-2014 Versie document 1.1 Versies KIS modules Diabetes 3.6.4.2,

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Declareren op klantniveau

Declareren op klantniveau NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2012 Declareren op klantniveau In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de jaarovergang 2012-2013, het bevoorschotten in 2012 en 2013 en de nieuwe bedrijfs- en controle

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING

STANDAARDBESCHRIJVING Externe integratie ONDERHANDEN WERK + MSZ ZH310/ZH311 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 14-02-2012 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave

Nadere informatie

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015 Implementatie iwlz 1.1 Diemen 10 juli 2015 Inhoud Uitgangspunten Implementatiestrategie en planning Ondersteunende modules Taken en verantwoordelijkheden Zorginstituut Nederland Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

Welkom! SamenWerking in uitvoering. Informatiebijeenkomst 6 november 2013

Welkom! SamenWerking in uitvoering. Informatiebijeenkomst 6 november 2013 Welkom! SamenWerking in uitvoering Informatiebijeenkomst 6 november 2013 Opening René Groot Koerkamp Zorgverzekeraars Nederland Dagvoorzitter Programma 9.30 10.30 Eerste plenaire deel Opening René Groot

Nadere informatie

Rolstoelpool & Hulpmiddelen

Rolstoelpool & Hulpmiddelen NIEUWSBRIEF September 2014 Rolstoelpool & Hulpmiddelen INDICEERDERS Beste indiceerder, In deze nieuwsbrief van september 2014 leest u meer over verschillende onderwerpen. Er wordt o.a. ingegaan op de Wet

Nadere informatie

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE 1.4 2013 Bijgaand treft u een overzicht aan van de nieuwe en gewijzigde controles van het AW319 bericht versie 1.4 t.b.v. 2013. Dit overzicht is niet

Nadere informatie

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 Inhoud Jeugd proces en berichtenverkeer: Start Structureel vanaf uiterlijk 1 juli 2015 Gegevensoverdracht

Nadere informatie