HIT-zine KREDIETRAPPORTAGE IN SBR H O R I Z O N TA A L I N T E G R A A L T O E Z I C H T VOORDEEL VOOR DE ONDERNEMER? I N D E Z E U I T G A V E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HIT-zine KREDIETRAPPORTAGE IN SBR H O R I Z O N TA A L I N T E G R A A L T O E Z I C H T VOORDEEL VOOR DE ONDERNEMER? I N D E Z E U I T G A V E"

Transcriptie

1 HIT-zine I N D E Z E U I T G A V E H O R I Z O N TA A L I N T E G R A A L T O E Z I C H T Het omslagpunt is heel dichtbij. Ik kan me niet voorstellen dat over een jaar niet iedereen met SBR bezig moet zijn. Dhr. drs. R.IJ.M. Kuipers Rijksregisseur SBR Het is belangrijk dat we met z n allen vinden dat SBR een goede zaak is. Dhr. A.M.W. Esser Programma Manager SBR ING KREDIETRAPPORTAGE IN SBR VOORDEEL VOOR DE ONDERNEMER? Eén van de smeermiddelen van HT is goede software. Dhr. L.P. Welten Administratiekantoor Welten Voorzitter NOAB Pro Management Software Tel

2 Inhoud HIT-zine #04 >> 03 Voorwoord >> 04 Interview SBR in Nederland Dhr. drs. R.IJ.M. Kuipers (Rijksregisseur SBR) >> 08 Verslag HIT-gebruikersgroepbijeenkomst >> 10 Verslag Kredietrapportages via SBR - Wat zijn de voordelen voor ondernemers? Dhr. A.M.W. Esser (ING) >> 14 Verslag NOAB en Horizontaal Toezicht Dhr. L.P. Welten (NOAB / administratiekantoor Welten) >> 16 Verslag Toon uw SBR/XBRL document zoals u wilt Dhr. P.F. Snijders (Semansys Technologies) >> 17 Reacties HIT-gebruikersgroepbijeenkomst >> 18 Paneldiscussie >> 23 Column Tone at the top Dhr. P. de Kok (Coney) >> 24 Interview Toekomstvisie Dhr. C. Schaap RA (Pro Management Software) >> 28 HIT nieuws >> 30 HIT in beeld

3 Voorwoord KREDIETRAPPORTAGE IN SBR Deze 4 e editie van HIT-zine staat in het teken van de kredietrapportage via Standard Business Reporting. De bankentaxonomie versie 2011 kent meer dan 500 elementen, die door de ondernemer ingevuld kunnen worden bij de aanvraag van een zakelijk krediet. Banken kunnen op basis van deze gegevens de kredietaanvraag beter beoordelen en sneller afhandelen. Handmatige verwerking is, gezien de hoeveelheid elementen, een onbegonnen zaak en verhoogt de kans op het maken van fouten. De intermediair zal zich dan ook moeten toeleggen op het digitaal opslaan van de gegevens. Op 15 april jl. hebben wij onze module PM-Kredietrapportage gelanceerd, gebaseerd op de bankentaxonomie De presentaties en de paneldiscussie tijdens de afgelopen HITbijeenkomst d.d. 15 maart jl. hadden tot doel de deelnemers ertoe aan te zetten met elkaar de schouders onder het SBR traject te zetten. Alle partijen kunnen een bijdrage leveren t.a.v. het welslagen van de implementatie van SBR in Nederland. In deze editie van HIT-zine vindt u verslagen van alle presentaties die deze dag zijn gegeven en van de afsluitende paneldiscussie. Daarnaast is er een interview opgenomen met Rob Kuipers, Rijksregisseur overheid SBR en geeft Kees Schaap zijn visie op de te verwachten ontwikkelingen op het vlak van automatisering van administratie, boekhouden en rapporteren. Afgelopen vrijdag 27 mei is definitief besloten SBR verplicht te stellen per 1 januari De Belastingdienst neemt hierin het voortouw en zal dan ook het meeste gewicht in de schaal leggen. De banken, de KvK en het CBS zullen dit gaan navolgen, zodat grotere aantallen behaald kunnen worden. Als HIT-lid heeft u de beschikking over AOIC.nl. Teneinde het gebruik van deze module te stimuleren, zijn er in juni kleine HITbijeenkomsten in de regio georganiseerd, waar is ingegaan op de onderwerpen digitaal dossier, TCF, digitale handtekening en deponeren via SBR. Een verslag hiervan leest u in de volgende editie van HIT-zine. Bernard Samson hoofdredacteur HIT-zine Colofon HIT-zine magazine HIT-zine is een uitgave van Pro Management Software N.V. en verschijnt 4x per jaar. Jaargang 2, nr. 4 - juni 2011 Hoofdredactie Bernard Samson Redactie Linda Geenen Vormgeving Floor Schaap Fotografie en video Chris Ramos Acquisitie Frans van der Schaft Telefoon: Columnist Pieter de Kok PRO MANAGEMENT SOFTWARE Lijstersingel JD Capelle aan den IJssel Postbus AR Capelle aan den IJssel T: E: W :

4 Interview SBR IN NEDERLAND Dhr. drs. R.IJ.M. Kuipers Rijksregisseur SBR Rob Kuipers is sinds 2009 Rijksregisseur SBR. Destijds werd gesteld dat hij 2 jaar de tijd zou krijgen om een duidelijke aanzet te geven aan het uitrollen van SBR in Nederland. Kees Schaap en Bernard Samson van Pro Management Software interviewden hem. Wat zijn uw bevindingen m.b.t. de vorderingen die geboekt zijn binnen het introduceren van SBR? Rob Kuipers: Toen ik kwam stonden de zaken nog niet goed op de rails. We hebben een grote slag gemaakt en kunnen nu echt grootschalig ontvangen. Daarnaast hebben wij heel veel geïnvesteerd om het project SBR stabiel te krijgen. We hebben het SBR Beraad ingericht voor strategische zaken en een platform ingericht voor de inventarisatie van operationele zaken. Tevens zijn er expertgroepen opgericht voor mensen die er echt verstand van hebben. Met name eind 2010 hebben wij een behoorlijke vlucht genomen met het aantal deponeringen dat binnenkomt. In de periode oktober t/m december 2010 hebben wij meer deponeringen ontvangen dan alle jaren daarvoor bij elkaar. Dat is een groeisprint waar je u tegen mag zeggen. Echter, de markt pakt het toch langzamer op dan verwacht. Een groot deel van de markt kijkt het aan en vraagt zich af: waarom zou ik eigenlijk voorop lopen? Er is een aantal voorlopers, Pro Management is daar één van, maar er zijn maar weinig snelle volgers. Hoe krijg je dat proces nog een stap verder? Het perspectief moet toch op de wat langere termijn wat aantrekkelijker worden gemaakt. Het is niet één stroompje waar we over praten, maar het gaat eigenlijk op termijn over alle Belastingdienststromen en het verbreden van de KvK, het CBS en de banken. In de toekomst zal het ook gaan over pensioenfondsen, arbodiensten en verzekeraars. Zij willen ook graag via dezelfde standaard hun gegevens binnenhalen. Vanuit een slim opgezette administratie kan je met één druk op de knop een heleboel uitvragers bedienen. Zonder twijfel groeien wij naar een situatie toe, waarin dit de standaard van aanleveren wordt. De BAPI-poort staat nu nog volledig open, maar die gaan we natuurlijk niet langdurig parallel naast de Digipoort open houden. Het gaat uiteindelijk richting Digipoort, richting de SBR-stromen. Dat betekent dat iedereen eigenlijk digitaal gaat aanleveren in die standaard. We groeien toe naar uitfasering BAPI, uitfasering van de oude digitale stromen naar deze SBR-stromen. Iedereen kan ook zien dat het pure winst is wanneer je machine-to-machine kunt aanleveren, aldus Rob Kuipers. Kees Schaap: Wij hebben discussies met de administratiekantoren over digitale facturering. Wanneer je aangeeft dat men binnenkort niet meer behoeft te boeken, maar dat het meer operatorswerk wordt, dan reageren zij in de trant van: jij komt aan mijn handel. 80% van de inkomsten van een administratiekantoor is administratief gericht. Rob Kuipers: Tien jaar geleden hadden we ook niet kunnen bedenken hoe intensief we met internet zouden gaan werken. Ik denk dat de partijen die nu niet doorhebben dat geautomatiseerde aanleveringen de toekomst zijn, het straks heel moeilijk zullen krijgen. Ik zou daarom ook zeggen: doe snel mee, want anders loop je risico s met je bedrijfsvoering. Het biedt ook kansen voor administratiekantoren om meerwaarde te leveren in kwalitatieve zin. Op dit moment verkeren wij in een fase waarin niemand verplicht is om met SBR te gaan werken. Eén van de handicaps voor het slagen van SBR in Nederland is dat heel weinig mensen begrijpen wat SBR inhoudt. Wij zijn nu dan ook actief bij NBA (NIVRA en NOvAA) en de overige opleidingen om SBR als lesonderdeel in het curriculum op te laten nemen. SBR biedt een goed georganiseerd administratiekantoor weer de ruimte om advieswerk te leveren, waar veel behoefte aan is. Daar moet je ook een markt voor creëren en naar je klanten toe aannemelijk maken dat je daarin een meerwaarde kunt leveren. Is het retourbericht niet eigenlijk een ontvangstbevestiging? Rob Kuipers: De EKA is meer dan een ontvangstbevestiging, daarin kan ook andere informatie verwerkt zijn. In dit kader speelt e-herkenning een belangrijke rol om de au-

5 thenticatie en de autorisatie goed geregeld te hebben. Wij zijn echter nog niet zover met e-herkenning, daar zijn we wel heel hard mee bezig en moet eind van dit jaar klaar zijn. Roept het continu vernieuwen van de taxonomie niet onnodige hobbels op; het alsmaar perfectioneren van die taxonomie? Rob Kuipers: Wat mij betreft is het in de toekomst zo dat de taxonomie maximaal stabiel is gedurende een jaar. Van jaar op jaar heb je natuurlijk per definitie aangepaste taxonomieën. Al is het maar, omdat je de wetgeving niet kunt negeren en de wetgeving heeft altijd weer wat nieuws. Wanneer meer partijen mee gaan doen zal ook de taxonomie daarop aangepast moeten worden. Ik denk dat het heel aantrekkelijk is wanneer pensioenfondsen, arbodiensten en verzekeraars mee gaan doen. Dat zal niet binnen de huidige taxonomie kunnen. Maar echte verbeteringen van de taxonomie breng je het volgende jaar aan en niet tijdens het lopende jaar, dat is het absolute streven. Ik denk dat de partijen die nu niet doorhebben dat geautomatiseerde aanleveringen de toekomst zijn, het straks heel moeilijk zullen krijgen. MKB Nederland, dragen expliciet uit dat SBR een ontwikkeling is die ondersteund moet worden. SBR is een investering in de toekomst. Hoe reageren over het algemeen de koepelorganisaties van de intermediairs? Hoe is daar de samenspraak mee en de uitwisseling? Rob Kuipers: Een deel van de koepelorganisaties zit in het SBR Beraad dus doet daar volop aan mee. Ik heb daar tot nu toe alleen maar ondersteunende geluiden gehoord. Koepelorganisaties zijn echter niet strak georganiseerd, dus ook al ondersteunt de koepel SBR dan betekent dat nog niet dat de leden SBR gaan toepassen. Het is mooi dat er een algemeen draagvlak vanuit de koepels is. Je ziet weinig dat een marktpartij zegt: ik ga de kar trekken. Er zijn er een paar die hard lopen (GIBO, Pro Management), maar gemiddeld kijkt men de kat uit de boom. Men weet niet of het rendeert om voorloper te zijn. Zou SBR een bijdrage kunnen zijn in duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Rob Kuipers: Wanneer iedereen zich aan SBR committeert is het beter voor de BV Nederland. De Belastingdienst heeft natuurlijk alles al overgezet naar digitaal en gaat alleen op een andere standaard over, omdat die standaard beter past bij de rest van Nederland. Bij de KvK wordt heel veel papier vervangen en bij de banken ook. Heeft het omschakelen van de banken naar het SBR Programma een versnellende werking op het integreren van SBR in ondernemersland? Rob Kuipers: Of ze nu die grote dynamiek teweeg gaan brengen, weet ik niet, maar alleen al dat men laat zien dat SBR een brede standaard aan het worden is, betekent pure winst voor het project en maakt de geloofwaardigheid veel groter. Je ziet bijna overal ter wereld dat de Belastingdienst de kar moet trekken wat betreft SBR. Banken kunnen maar op een beperkt speelveld samen optrekken, omdat zij concurrenten van elkaar zijn. De Belastingdienst kan wel samen optrekken met de KvK en het CBS. Om die reden en omdat de Belastingdienst met iedereen in het land te maken heeft, is zij toch de echte voortrekker. Voor grote volumes zal de Belastingdienst de kar moeten trekken. Wat betekent SBR voor de internationale concurrentiepositie van Nederland? Rob Kuipers: Wanneer wij onze nationale transactiekosten omlaag kunnen brengen en dat beter doen dan de rest van de wereld, dan hebben we een voordeel en gaat onze concurrentiepositie erop vooruit. Is er onderling ook een samenwerking tussen de landen? Rob Kuipers: Er is een aantal landen, zoals Australië en Singapore die met het SBR-concept bezig zijn. Maar ook andere landen oriënteren zich op SBR; zij bekijken hoe SBR is in te bouwen in de software van de administratieve pakketten, zodat het daarna één druk op de knop is om in SBR te deponeren. Dat is de essentie van SBR. Hoe reageert het MKB op de ontwikkelingen rond SBR? Rob Kuipers: Ik denk dat de gemiddelde MKB er niets van SBR weet. De koepelorganisatie MKB Nederland wil dat de gemiddelde ondernemer er in ieder geval niet op achteruit gaat en er bij voorkeur zelfs op vooruit gaat. De commissie Wientjes en ook Loek Hermans, voormalig voorzitter van Nederland volgt de moeilijke weg, oftewel: achter onze locomotief hangen een heleboel wagons, waardoor je minder gemakkelijk op gang komt dan wanneer je maar één wagonnetje achter je aan hebt hangen, maar het effect is uiteindelijk veel groter. Wanneer wij die trein echt rijdend krijgen, dan zijn er een heleboel wagons die profiteren van de snelheid van die locomotief.

6 Het is dus nooit een project van de hele EU geworden? Rob Kuipers: Nee, het is geen project van de EU. Je kunt binnen de EU wel kennis met elkaar uitwisselen. Er zijn toch vrij veel bedrijven die internationaal gegevens met elkaar moeten uitwisselen. Het is voor die multinationals aantrekkelijk, wanneer dat via dezelfde standaarden kan verlopen. Bijvoorbeeld Philips, Akzo en Shell, die met e- factureren werken, kunnen het jaarverslag in meerdere landen tegelijk deponeren. Welke rol speelt SBR voor horizontaal toezicht? Rob Kuipers: Ik denk dat SBR en HT hand in hand kunnen gaan. Door SBR is het mogelijk om de administraties en de output van de administraties van hoogwaardig niveau te kunnen laten zijn. Dan kan de Belastingdienst zeggen: dan vertrouw ik ook in die koppeling veel meer op de gegevens die ik aangeleverd krijg. Natuurlijk hebben zij af en toe een check and balance nodig om te kijken of hen geen ballon wordt voorgehouden die doorgeprikt moet worden, maar dan kunnen zij in het toezicht dus vertrouwen op wat al gebeurd is en hoeven niet te doubleren. Zij kunnen er dan zelf ook wat minder mankracht op zetten en geen dubbel werk verrichten, dat zal denk ik voor de banken ook kunnen gelden. Dat is de essentie volgens mij van HT: wanneer het eenmaal goed is, is het al goed. SBR helpt om dat mogelijk te maken. Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk deze hier: Je ziet bijna overal ter wereld dat de Belastingdienst de kar moet trekken wat betreft SBR. Slotwoord Rob Kuipers: Wat ik voor intermediairs belangrijk vindt, is: weet dat deze standaard er definitief aan zit te komen. Ik zou maar vrij snel in die rijdende trein springen, want als je alleen maar in de afwachtstand gaat staan, dan loop je ook een behoorlijke kans dat je marktaandeel gaat verliezen. Het is niet: vandaag meedoen, dan heb ik er morgen winst van. Het is vooral een kwestie van: als ik morgen niet mee doe, dan heb ik er overmorgen last van. Je moet oppassen dat je als traditionele intermediair niet te lang denkt: het zal mijn tijd wel duren, ik kan ook wel zonder SBR. Je kunt op hele korte termijn al niet meer zonder SBR. Het is dan ook slim om mee te gaan doen. Het omslagpunt is heel dichtbij. Ik kan me niet voorstellen dat over een jaar niet iedereen met SBR bezig moet zijn. Red. 27 mei jl. is bekend geworden dat de overheid vanaf 1 januari 2013 definitief zal gaan werken met de SBR-standaard. Het gaat hierbij om aangiftes die ondernemers rechtstreeks doen vanuit softwarepakketten of via intermediairs zoals accountants. De komende jaren kunnen ook andere belastinggegevens, en ook de aanlevering van statistieken bij het CBS en de jaarrekeningen bij de KvK steeds meer via de nieuwe standaard verzonden worden. Zie persbericht pagina 7

7 Nieuwsbericht Ministerie van EL&I 30 mei 2011 Makkelijker aanleveren van financiële informatie voor ondernemers Er komt één heldere standaard voor het aanleveren van allerlei financiële informatie bij de Belastingdienst en bijvoorbeeld het CBS en de Kamers van Koophandel (KvK). Dat hebben minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Weekers van Financiën in samenwerking met marktpartijen en verschillende overheidsorganisaties afgesproken. Dit zorgt ervoor dat ondernemers minder werk hebben aan de verplichte rapportages aan overheden en banken, aldus minister Verhagen. Door slim gebruik van maken we het leven van ondernemers makkelijker. De overheid gaat vanaf 1 januari 2013 werken met één standaard (de zogenaamde SBR-standaard) voor de aangiftes voor de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting. Het gaat om aangiftes die ondernemers rechtstreeks doen vanuit softwarepakketten of via intermediairs zoals accountants. De komende jaren kunnen ook andere belastinggegevens, en ook de aanlevering van statistieken bij het CBS en de jaarrekeningen bij de KvK steeds meer via de nieuwe standaard gebeuren. SBR-standaard Met SBR kunnen ondernemers gegevens uit hun administratie eenvoudig (her)gebruiken. Ook de banken werken in toenemende mate met deze standaard voor bijvoorbeeld kredietrapportages. Hierdoor kan een bedrijf straks met dezelfde financiële informatie aan de slag richting zijn bank als in de richting van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en bijvoorbeeld het CBS. Zowel uitvragende als aanleverende partijen (ondernemers, accountants, administratiekantoren) hebben hier voordeel bij doordat rapportages sneller kunnen worden samengesteld en verwerkt. Ook worden gegevens beter uitwisselbaar en kwalitatief beter doordat er minder fouten optreden. De SBRstandaard is geschikt voor belastingaangiften, jaarrekeningen, statistiekinformatie en kredietrapportages. Alle uitvragende partijen hebben zich verbonden aan het gebruik van deze standaard. Alles via Digipoort Individuele ondernemers die via internet hun belastingaangifte doen, kunnen dat gewoon blijven doen. Wordt de aangifte vanuit een softwaresysteem aangeleverd (bijvoorbeeld door een accountant of een administratiekantoor) dan wordt in de toekomst dus alleen nog de SBR-standaard gebruikt via het zogeheten Digipoort kanaal van de overheid. Door een gefaseerde invoering van de SBR-standaard is het mogelijk voor softwareleveranciers om tijdig hun pakketten SBR-geschikt te maken en voor aanleveraars om zich goed voor te bereiden op de invoering van SBR. Banken en andere marktpartijen ondersteunen de nieuwe aanpak. Geen kostenverhoging In een intentieverklaring [link naar verklaring op [www.sbr-nl.nl] hebben alle betrokken partijen uitgesproken dat zij verwachten dat de overgang naar SBR geen hogere kosten voor ondernemers hoeft te betekenen. Behaalde voordelen zullen ook zoveel mogelijk aan de ondernemingen worden doorgegeven. 3DJLQD

8 HIT-gebuikersgroepbijeenkomst 15 MAART 2011 MEER INFORMATIE De HIT-gebruikersgroep is opgericht om alle thema s rondom horizontaal toezicht te verhelderen, zodat de leden uiteindelijk een afgewogen mening kunnen vormen over deelname aan horizontaal toezicht. Het ledental van de HIT-gebruikersgroep groeit gestaag. Deze groei wordt feitelijk ingegeven door de laagdrempelige wijze van informatievoorziening aan de leden door middel van bijeenkomsten en het HIT-zine. 3DJLQD 3DJLQD

9 De vierde HIT- gebruikersgroepbijeenkomst vond 15 maart jl. plaats in het Aluminium Centrum te Houten. De zaal zat weer vol intermediairs, geïnteresseerd in de praktische toepassing van horizontaal toezicht en in moderne toepassingen als SBR/XBRL. PRESENTATIES Programma Manager SBR Arnold Esser van de ING ging tijdens zijn presentatie in op vragen als: Gaat SBR de standaard voor de toekomst worden? Hoe ver zijn de softwarehuizen met het aanbieden van SBR enabled pakketten? Hoe ver zijn de intermediairs met het aanpassen van hun werkprocessen? Welke invloed heeft SBR op de kredietverlening aan het MKB? Wat zijn de voordelen voor de ondernemers? Gaan andere banken zich ook aansluiten? Hoe wordt samengewerkt met andere ketenpartijen? Gaat de overheid SBR verplicht stellen en, zo ja, op welke termijn? Berry Welten, voorzitter van NOAB blikte terug en keek vooruit op het fenomeen horizontaal toezicht binnen NOAB en besprak de rol van de software binnen HT. De presentatie van Paul Snijders (Semansys Technologies) ging over het leesbaar maken van SBR/XBRL-berichten, het renderen. Daarnaast demonstreerde Pro Management Software deze dag voor het eerst de module PM-SBR Kredietrapportage aan het grote publiek. PANELDISCUSSIE In het panel hadden zitting: Arnold Esser (ING), Berry Welten (NOAB), Paul Snijders (Semansys Techonologies) en Kees Schaap (Pro Management). De paneldiscussie bestond uit stellingen waar het publiek op kon stemmen en vervolgens met de panelleden over in discussie kon gaan. De volgende stellingen kwamen aan bod: SBR moet per verplicht gesteld worden, Rapporteren in SBR leidt tot kostenbesparing voor alle partijen, Rapporteren via SBR vergroot de kans op het verkrijgen van een krediet en Rapporteren in SBR moet door de ondernemer zelf uitgevoerd kunnen worden In juni hebben er regiobijeenkomsten van de HITgebruikersgroep plaatsgevonden, waarin de aandacht werd gelegd op de praktische invulling van horizontaal toezicht d.m.v. AOIC.nl, digitale dossiers, werkprogramma s en SBR/XBRL. Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk deze hier: De eerstvolgende reguliere bijeenkomst staat gepland op 29 november en vindt plaats in Hoevelaken. Het is nog ver weg, maar u kunt zich nu al op onze website inschrijven voor de eerstvolgende bijeenkomst. Wanneer u reeds lid bent van de HIT-gebruikersgroep, kunt u kosteloos deelnemen aan de bijeenkomsten. Niet-leden mogen de bijeenkomsten eenmalig gratis bijwonen. Voor meer informatie over de gebruikersgroep of het lidmaatschap bezoekt u onze site:

10 Presentatie KREDIETRAPPORTAGES VIA SBR WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR ONDERNEMERS? Dhr. A.M.W. Esser Programma Manager SBR bij de ING en maakt deel uit van het FRC (Financiële Rapportages Coöperatief B.A.) Wat betekent SBR voor de kredietaanvraag van onze wederzijdse klant, de MKB er? Wat is de impact van SBR op het proces van de kredietaanvraag? Deze vragen stelt Arnold Esser centraal in zijn presentatie. In het kort schetst hij de geschiedenis van de implementatie van SBR binnen de banken. BANKEN GAAN SBR TOEPASSEN In april 2009 heeft de overheid de banken benaderd om mee te doen met SBR. In november van dat jaar zijn afspraken gemaakt m.b.t. de samenwerking tussen de overheid en de banken. De drie grote banken (ABN AMRO, ING Bank en Rabobank red.) hebben in december 2009 het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) opgericht. Er is gekozen om niet met Digipoort te gaan werken, maar een eigen poort te laten bouwen, namelijk de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV), die in april 2010 gereed was. Vanaf augustus 2010 kunnen kredietrapportages op fiscale grondslag conform de bankentaxonomie (de BT ), aangeleverd worden. De kredietrapportage, inclusief de commerciële jaarrekening en de samenvatting van de IB aangifte, kan vanaf maart 2011 worden aangeleverd conform de BT DE 4 VOOR 1 GEDACHTE De filosofie van SBR is gericht op standaardisatie en hergebruik van de aan te leveren gegevens; de uitwisselbaarheid van de data oftewel de 4 voor 1 gedachte. SBR is een digitale snelweg waarlangs dataverkeer plaatsvindt. De ondernemer bepaalt echter zelf waar de gegevens naartoe gezonden worden. Op dit moment zijn er vier uitvragende partijen en dit zullen er in de toekomst zeker meer worden, waardoor het wellicht uit zou kunnen groeien tot de 10 voor 1 gedachte. Zijn gegevens eenmaal ingevoerd dan kunnen deze voor verschillende rapportages gebruikt worden, aldus Esser. WAT BETEKENT SBR VOOR DE BANKEN? SBR draagt bij tot geautomatiseerde en gestandaardiseerde verwerking van aangeleverde data. Niemand behoeft de gegevens nogmaals over te typen, waardoor het maken van fouten zoveel mogelijk wordt beperkt. Digitalisering van de gegevens heeft belangrijke voordelen, zoals een efficiënter verloop van het proces en kortere doorlooptijden. Het leidt tot verbetering van de kwaliteit van de data en tot meer objectiviteit. Aan de verbetering van de risicomodellen wordt continu gewerkt. Deze modellen staan onder toezicht van de Nederlandsche Bank en moeten voldoen aan de criteria van Bazel II en III. BETER MARKTINZICHT De banken hebben door de toepassing van SBR beter zicht op de kredietwaardigheid van de onderneming. Banken kunnen beter inschatten over hoeveel kapitaal zij moeten kunnen beschikken om verschillende financieringen te kunnen verstrekken. Ook kan de bank beter berekenen over welke voorzieningen zij moet kunnen beschikken om eventuele risico s te kunnen dekken. Door

11 de aanlevering van gegevens die voor hergebruik geschikt zijn, kunnen analyses beter worden uitgevoerd. Een groter aantal gegevens kan verwerkt worden bij de analyse. Hierdoor kan de bank een beter marktinzicht krijgen. Dit heeft tot gevolg dat banken meer verantwoord om kunnen gaan met het verstrekken van krediet. WAT IS DE IMPACT OP KREDIETVERLENING? WAT IS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT OF ADMINISTRATEUR? Centraal bij de kredietverstrekking staat het inschatten van de levensvatbaarheid van het plan van de ondernemer. Deze vraag is niet alleen voor de bank, maar ook voor de ondernemer van cruciaal belang. Bij een kredietaanvraag gaat het om de volgende vragen: Is de investering economisch, technisch en financieel haalbaar? Wat is de optimale financieringsstructuur? Is de kredietaanvraag voldoende onderbouwd? Zijn alle benodigde stukken compleet, zodat de bank tot een goede offerte kan komen?. De intermediair speelt een zeer belangrijke rol bij het adequaat beantwoorden van deze vragen van de ondernemer. Binnen de ING pilot wordt verkorting van de doorlooptijd van de kredietaanvraag gewaarborgd. Het aantal dagen dat behandeling van de kredietaanvraag door de bank neemt, gaat van start op het moment dat alle gegevens bij de bank binnen zijn en de vraag voor krediet duidelijk is. Na vier werkdagen weet de ondernemer bij een kredietaanvraag tot ,- welk krediet hij verstrekt krijgt en onder welke condities. Bij een aanvraag tot ,- duurt de behandeling van de aanvraag door de bank 10 werkdagen. WAT BETEKENT SBR VOOR ONDERNEMERS? Voor de ondernemer verloopt het aanleveren van kredietrapportages efficiënter en kost dit proces minder tijd. De ondernemer heeft beter inzicht in de eigen bedrijfsvoering (o.a. via bench marking) en ontvangt sneller een reactie van de bank bij een kredietaanvraag. De bank levert krediet op maat, in hoogte en prijs dankzij de betere risico-inschatting. SBR leidt ertoe dat de bank meer verantwoord krediet kan verlenen. Het ontwikkelen van een bankentaxonomie heeft ertoe geleid dat er onderling tussen de drie banken overeenstemming is ontstaan over welke informatie minimaal aangeleverd moet worden om te kunnen bepalen of en, zo ja, in welke vorm krediet aan de ondernemer kan worden verstrekt, zegt Esser. Volgens een recent onderzoek van ING binnen het MKB; schakelt 65% van de ondernemers een accountant / administrateur in bij een kredietaanvraag; wil 72% via SBR aanleveren wanneer de doorlooptijd korter wordt; kiest 20% van de ondernemers voor een andere accountant / administrateur wanneer hun eigen intermediair niet met SBR werkt. Hier ligt een belangrijke adviesrol voor de intermediair. Het proces van kredietaanvraag is niet eenvoudig en vraagt veel kennis van zaken. HUIDIGE STAND VAN ZAKEN Met SBR is de laatste paar jaar grote vooruitgang geboekt. De banken hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld, evenals de overheid. Hoe ver zijn de softwarehuizen met het aanbieden van SBR enabled pakketten? Pro Management is één van de koplopers. Hoe ver zijn de intermediairs met het aanpassen van hun werkprocessen? Voor wat betreft het aanpassen van de werkprocessen door intermediairs neemt NOAB een voortrekkerspositie in bij de toepassing van SBR binnen de totale beroepsgroep. TOEKOMSTVISIE SBR SBR is niet alleen een Nederlandse aangelegenheid. In het buitenland wordt XBRL gezien als een internationale standaard. De overheid heeft gesteld: hanteer als overheidsdienst het principe comply or explain. Wanneer een overheidsinstelling toe is aan nieuwe software dan moet deze gebaseerd zijn op SBR functionaliteit.

12 Bij de herziening van de NT/BT (jaarlijks) wordt door de banken samengewerkt met Logius. Het streven is meer gemeenschappelijke gegevens te definiëren, zodat deze hergebruikt kunnen worden door de diverse partijen, wat leidt tot efficiëntieverbetering. Ook uitbreidingen en nieuwe taxonomieën moeten dit tot uitgangspunt hebben. Wij zijn ook met andere banken in gesprek over eventueel aansluiten op de BIV. Nieuwe uitvragende partijen zijn bijv.: AgentschapNL, brancheverenigingen, UWV, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Binnen de overheid zijn nog uitbreidingen mogelijk bij studiefinanciering, gezondheidszorg e.d. Overal waar processen gaande zijn waarbij informatie verzameld moet worden, kan SBR worden toegepast. De vooringevulde belastingaangifte is ook een ontwikkeling op dit gebied. We praten met de overheid over koppelingen met openbare basisadministraties (KvK, Kadaster, GBA). Er ligt ook een initiatief van twee Kamerleden voor een openbaar aandeelhoudersregister. Voor de banken zou het erg efficiënt zijn als wij gebruik zouden mogen maken van deze gegevens, omdat wij geen transacties mogen aangaan als wij niet 100% zeker weten wie de klant is of de eigenaar van een BV waar we een rekening voor openen of krediet aan verstrekken, aldus Arnold Esser. Kijk voor meer informatie op De discussie die op het moment speelt is: Gaat de Belastingdienst het alternatieve digitale aanleverkanaal (het zogeheten BAPI-kanaal) uitfaseren en vervangen door aanlevering via de Digipoort op basis van SBR? Zo ja, op welke termijn? Alle ketenpartijen die hier bij betrokken zijn, voeren hierover overleg. Vanaf 1 januari 2013 is te verwachten dat de uitfasering van het BAPI-kanaal geleidelijk doorgevoerd gaat worden. TOEKOMSTVISIE IN BREDER PERSPECTIEF Behalve SBR zijn er nog andere digitale ontwikkelingen gaande: Elektronisch factureren waarbij de boekhoudpakketten direct gekoppeld zijn aan de betaalsystemen van de banken. Na betaling gaat de factuur direct het boekhoudpakket in. Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk deze hier:

13 Dit is een persbericht van het Financiële Rapportage Coöperatief, een coöperatie van ABN AMRO, ING en Rabobank Amsterdam, 30 mei 2011 Banken positief over besluit overheid inzet SBR als exclusief rapportagekanaal De banken, verenigd in het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC), zijn positief over het besluit van de overheid voor digitale belastingaangifte door ondernemers via SBR. Zij voorzien hierdoor een toename van het aantal aanleveringen via SBR. SBR brengt grote voordelen met zich mee voor alle partijen in de rapportageketen. Denk aan kwaliteitsverbetering van de rapportages door uniforme definities en het niet hoeven overtypen van cijfers, het efficiënter aanleveren aan de verschillende uitvragende partijen en het verwerken van rapportages door deze partijen. Aansluiting van zoveel mogelijk partijen is belangrijk om de voordelen van SBR te behalen. De drie deelnemende banken ABN AMRO, ING en Rabobank hebben tot doel om in 2012 een groot deel van de jaarcijfers over 2011 als SBR-rapportage te ontvangen en 2011 te benutten om ervaring op te doen met aanlevering van kredietrapportages via SBR. Daartoe hebben zij bovenop de Nederlandse taxonomie (NT), een Bankentaxonomie (BT) en een eigen digitale poort, de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV), ontwikkeld. De banken zijn al sinds april 2010 klaar om kredietrapportages in grote aantallen te ontvangen en intern te verwerken. Vooralsnog zijn ABN AMRO, ING en Rabobank niet voornemens om SBR als voorwaarde aan hun klanten te stellen. Wel wordt er door de individuele banken nagedacht over concrete incentives om het gebruik van SBR te stimuleren. Voor de aanlevering via SBR aan de banken: PM - SBR KREDIETRAPPORTAGE Pro Management Software heeft de SBR module Kredietrapportage ontwikkeld. Bekijk hier de demo: Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk deze hier:

14 Presentatie NOAB EN HORIZONTAAL TOEZICHT EEN TERUGBLIK EN VOORUITBLIK VAN EEN ONOMKEERBAAR FENOMEEN Dhr. L.P. Welten voorzitter NOAB en directeur van Administratiekantoor Welten uit Deurne Heeft NOAB er goed aan gedaan om als één van de eersten in het HT-avontuur te stappen? Hoe staat men nu tegenover HT? Wat is de rol van software binnen HT? zijn vragen die als een rode draad door de presentatie van Berry Welten lopen. Eén van de smeermiddelen van HT is goede software. TERUGBLIK OP EEN SUCCESVOLLE PILOT De besprekingen die NOAB en de Belastingdienst in 2007/2008 voerden, leidden ertoe dat op 19 februari 2009 het convenant getekend kon worden met de Belastingdienst voor de HT pilot. In 2009 gingen 50 NOAB-kantoren binnen de pilot van start. De Belastingdienst en NOAB begeleidden deze kantoren. De deelnemende ondernemers mochten maximaal 5 werknemers op de loonlijst hebben staan. In de loop van de pilot is dit uiteindelijk gewijzigd en werd er geen maximum meer gesteld aan het aantal werknemers. Gedurende de pilot is geïnventariseerd tegen welke vraagstukken in de praktijk wordt aangelopen. Op dit moment komt 23% van alle aangemelde fiscale nummers in het segment fiscaal intermediair onder HT bij de Belastingdienst van NOAB-kantoren. De betrokkenheid van de NOAB-kantoren valt op te maken uit het feit dat 23% door hen aangeleverd wordt. Meerdere NOAB kantoren zijn 100% HT-kantoren. MENING ACHTERBAN TOEN EN NU In 2008/2009 leefden de nodige tegenargumenten binnen de achterban. De vraag die bijvoorbeeld nog steeds leeft is: Wanneer je een aantal klanten aanmeldt onder horizontaal toezicht,wat doet de Belastingdienst dan met de klanten die je niet onder HT meldt?. Uiteraard bespreken we dat met de Belastingdienst en binnen NOAB. Wij zijn nadrukkelijk geen verlengstuk van de Belastingdienst, ik kan het niet genoeg herhalen, want dat is een veelgehoord misverstand. Je blijft adviseur van je klant en je hebt te zorgen dat je je werk goed doet, maar je bent geen controleur van de Belastingdienst, aldus Berry Welten. Wanneer je aan een ondernemer voorlegt dat je als intermediair met HT wilt gaan werken, zegt de ondernemer vaak: Gelijk aan beginnen, want dan weet ik dat jij je aan bepaalde spelregels houdt. De ondernemer staat vaak positief tegenover HT. De pilotgroep HT startte destijds met 40 kantoren. In de tweede helft van 2010 heeft er een verdubbeling van het aantal deelnemende kantoren plaatsgevonden. Eind 2010 was 12% van de gekwalificeerde NOAB-leden op de één of andere manier deelnemer aan horizontaal toezicht. Sommige kantoren hebben een 100% HT-dekking, maar er zijn ook kantoren die om uit te proberen één klant hebben aangemeld. In vergelijking met het standpunt dat NOAB leden voor het overgrote deel hadden in 2008/2009, is dit aanzienlijk in positieve zin veranderd. Ook de overige leden hebben veel interesse in informatie m.b.t. HT. Het fenomeen HT is onomkeerbaar en vormt de toekomst. Het bestuur van NOAB verwacht dan ook dat deelname aan HT in 2011 zal toenemen. ROL SOFTWARE BINNEN HT Eén van de smeermiddelen van HT is goede software, daarom is Pro Management hierbij belangrijk. Als intermediair moet je steeds meer digitaal vastleggen, want dan heb je vanaf iedere plek waar je je ook bevindt, online toegang tot je digitale dossier. Met behulp van PM- Software kun je je interne werkprocessen stroomlijnen. Uit eigen ervaring weet ik dat het handmatig toepassen van checklisten veel tijd kost. Software werkt veel efficiënter. Verbeteringen aanbrengen binnen de werkprocessen is in het belang van de concurrentiepositie van NOAB. Tot zover de proceskant; nog véél belangrijker is de mindset en het handelen m.b.t. HT. Dit bepaalt uiteindelijk of HT succesvol wordt toegepast. DEFINITIEF CONVENANT NOAB Het definitieve convenant tussen NOAB en de Belastingdienst zal morgen (16 maart red.) ondertekend worden. Dit convenant kent geen beperkende voorwaarden. NOAB heeft, als koepelorganisatie, het convenant gesloten en leden kunnen zich aanmelden voor deelname aan horizontaal toezicht via dit convenant. De Belastingdienst sluit geen convenant met NOAB-kantoren. NOAB heeft een kwaliteitsborging met de Belastingdienst afgesproken.

15 Op één van de laatste bestuursvergaderingen hebben wij gesproken over het vraagstuk dat een minimaal percentage van de klanten van een NOAB HT-kantoor moet deelnemen aan horizontaal toezicht. Op dit moment zijn wij echter nog niet toe aan het opleggen van een eis, geleidelijk er naartoe groeien ligt meer in de lijn van NOAB. Wij onderstrepen de mening dat je geen HT kantoor bent, wanneer je maar één HT klant hebt en dat dragen wij als bestuur en als koepelorganisatie ook uit, zegt Welten. De Belastingdienst wil ook afspraken hierover maken met de deelnemende kantoren. NOAB KWALITEITSBORGING De werkprogramma s en checklisten zijn verplicht en vormen een onderdeel van het NOAB kwaliteitshandboek, dat betrekking heeft op HT. Tevens reikt NOAB jaarlijks een vragenlijst uit ter invulling aan HT kantoren. Op vrijwillige basis kan het HT kantoor jaarlijks bekijken of het voldoet aan de gestelde normen aan HT, het kan op deze wijze gebruik maken van self-assessment. NOAB kantoren kennen reeds een vijfjaarlijkse review. Tevens wordt er een kantorenoverleg opgezet, waarin de organisatorische kanten van HT worden besproken en ervaringen worden uitgewisseld. Daarnaast wordt een vaktechnisch overleg opgezet, waarin o.l.v. een vaktechnisch voorzitter casuïstiek inhoudelijk wordt besproken. Uiteraard gaan we hieraan PE-punten toekennen om leden te motiveren hieraan actief deel te gaan nemen. brancheconvenant valt, heeft dit dan gevolgen m.b.t. de toepassing van het NOAB convenant? Je houdt dan rekening met het brancheconvenant en je sluit je aan bij het NOAB-convenant; beide convenanten kunnen naast elkaar bestaan. In de toekomst zal steeds meer metatoezicht ontstaan; de klant wordt niet gecontroleerd, maar onze werkprocessen en onze werkwijze als intermediair zullen beoordeeld worden. De klant krijgt minder controles. Op den duur zullen op basis van de beoordeling van onze werkprocessen door één controle alle klanten gecontroleerd zijn. De softwarepartijen bieden standaardoplossingen aan, zoals het digitaal dossier van Pro Management. PM-Record is ingericht om ons als intermediair te ondersteunen bij het efficiënt toepassen van horizontaal toezicht. Deze werkwijze is natuurlijk een kwaliteitskeurmerk. NOAB wil op deze wijze zekerheid kunnen bieden over de jaarrekeningen die NOAB HT-kantoren opmaken, aldus Berry Welten. TOEKOMSTVERWACHTING HT HT is een onomkeerbaar fenomeen, want de top van de Belastingdienst heeft hierover definitieve beslissingen genomen. In de toekomst zullen we als intermediair zondermeer met HT te maken krijgen. De volgende vraag is al gesteld; Wanneer één van onze klanten reeds onder een H I T - G E B R U I K E R S G R O E P B I J E E N K O M S T De volgende gebruikersgroepbijeenkomst voor alle HITleden wordt georganiseerd op 29 november 2011 a.s. bij Intres Retail te Hoevelaken. Bent u HIT-lid en wilt u hieraan deelnemen? Meldt u zich dan gratis aan via deze link. Bent u nog geen lid en wilt u kennismaken met HIT? U kunt eenmalig gratis deelnemen aan de gebruikersgroepbijeenkomst. Aanmelden kan via deze link of bezoek onze website:

16 Presentatie TOON UW SBR/XBRL DOCUMENT ZOALS U WILT Dhr. P.F. Snijders CEO Semansys Technologies en heeft al meer dan 10 jaar XBRLervaring Paul Snijders gaat in op het leesbaar maken van SBR/XBRL berichten en hoe dit bericht kan worden voorzien van uw eigen logo en lay-out. De cliënt kan in het digitale klantendossier zien wat u wilt versturen en na goedkeuring het document voorzien van een digitale handtekening. Daarnaast zal hij ingaan op de mogelijkheid van het valideren van de gegevens zodat u, voordat u definitief gaat deponeren, zekerheid over de kwaliteit van uw rapportage krijgt. Hoe kunnen we een XBRL document leesbaar maken? Wanneer u een jaarrapport in XBRL kunt opmaken, kunt u overwegen het zogenaamde renderen van het XBRL document wel of niet toe te passen. Renderen betekent het mooi opmaken van een rapport in een lay-out, zoals u dat prettig vindt. Een gerenderd document is leesbaar en een XBRL document niet. Een XBRL document is een technisch formaat, welke u heeft gestuurd naar de banken of naar de toezichthouder, de Belastingdienst, de KvK of het CBS. Een gerenderd document kunt u dus keurig in leesbare vorm opslaan in het klantendossier. Renderen is het tonen van een bestaand XBRL document in leesbaar formaat. Semansys is een softwareleverancier en sinds 10 jaar actief in XBRL. Inmiddels hebben wij ook projecten in het buitenland, zoals een 80-tal banken in Spanje en Frankrijk, die hun Bazel II rapportages met onze software uitvoeren. Semansys ondersteunt het valideren, het technisch beoordelen, het renderen, het opsturen naar de Digipoort of naar de BIV(Banken Infrastructurele Voorzieningen red.), via desktop of via webservice; oftewel in een SaaS of Cloudomgeving. Er zijn een aantal softwarebedrijven die met de Semansys XBRL-technologie hun XBRL oplossingen op de markt brengen. Bij het renderen onderscheiden wij twee vormen: audit-rapport; een voorgedefinieerde lay-out van het XBRL-document. Op deze wijze beschikt u in uw klantendossier over het document dat is opgestuurd naar de Digipoort of naar de BIV; flexibele vorm; waarbij u uw eigen lay-out kunt hanteren. Het gehele XBRL-document wordt weergegeven. Wanneer u voetnoten gebruikt, kunnen deze ook in XBRL worden opgenomen en in het audit rapport worden weergegeven. Een standaard BTW formulier in XBRL kunt u met rendering in een leesbaar PDF, voorzien van uw logo, omzetten en in het klantendossier opslaan. U kunt ook uw eigen layout doorvoeren voor een jaarrekening. Wanneer u met XBRL een groter aantal gegevens heeft opgenomen, dan kan de lay-out ook worden herzien. Wij hanteren een custom lay-out. Ook kan een dimensioneel rapport opgemaakt worden met rendering. Met valideren kunt u beoordelen of het document qua inhoud voldoet aan de verwachtingen van de uitvragende partijen. De banken hebben een validatie- en regelset ontwikkeld; SVR(simple validation rules). U kunt hiermee kredietrapportages beoordelen of deze voldoen aan de regels en de afspraken die de banken hebben gesteld. Internationaal worden business rules gebruikt, gebaseerd op de officiële Formula specificatie voor onder andere rekenregels en controleregels.. Met de technologie van Pro Management en Semansys kunt u valideren en verwerken. Voordat u de rapportage naar de bank stuurt, weet u dat het document volgens de regels is ingevuld. Bovendien kunt u in de webomgeving uw eigen kredietrapport met de bankenregelset valideren en beoordelen. U ontvangt dan een akkoord of u krijgt een aantal fouten teruggestuurd ter verbetering.

17 Samenvatting Renderen is het tonen van een bestaand XBRL document in leesbaar formaat. In de renderingfunctie worden geen nieuwe data c.q. gegevens gecreëerd. U wilt het XBRL document leesbaar kunnen tonen aan uw klant, zodat hij akkoord kan gaan met datgene dat u gaat sturen naar de uitvragende partij. Tevens kunt u het gerenderde document opslaan in uw klantendossier samen met het originele XBRL document dat u verzonden heeft. Renderen en valideren kan via desktop of webomgeving worden uitgevoerd. Het standaard audit report geeft de complete werkelijkheid weer van elk XBRL document voor controles en opslag in dossiers. REACTIES HIT-GEBRUIKERSGROEPBIJEENKOMST Na afloop van de HIT-bijeenkomst hebben we een aantal aanwezigen gevraagd een korte reactie te geven op de bijeenkomst in het algemeen en de gedeelde kennis ten aanzien van horizontaal toezicht in het bijzonder. Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk deze hier:

18 Verslag PANELDISCUSSIE In het panel hadden zitting: de drie sprekers van deze dag, Arnold Esser, Berry Welten en Paul Snijders en Kees Schaap als gespreksleider. De samenstelling van het panel wordt getypeerd door voorstanders van de toepassing van SBR/XBRL. Zij hebben allen een toekomstvisie waarin o.a. SBR/ XBRL een centrale plaats inneemt en veel meer mogelijkheden biedt dan tot nu toe gerealiseerd is. Om het publiek uit te dagen zijn enkele stellingen geponeerd waarop gereageerd en over gediscussieerd kon worden. Dit leverde een goede interactie op met de deelnemers. Bij verschillende intermediairs leeft nog terughoudendheid t.a.v. deze nieuwe ontwikkelingen. De praktijk laat echter zien dat het tij niet meer te keren valt. De trein rijdt al en komt geleidelijk op volle toeren. Op deze rijdende trein springen, is een nadrukkelijk advies dat de overheid afgeeft, wil men niet op den duur te ver achter lopen op dit proces van digitaliseren. SBR/XBRL vormt de basis voor horizontaal toezicht, de kredietrapportage en allerlei vormen van rapportage naar uitvragende partijen. Deze groep van partijen zal in de zeer nabije toekomst zeker groter worden. Alle overheidsinstanties worden ertoe aangezet de overstap in gang te zetten. HET PANEL SBR MOET PER VERPLICHT GESTELD WORDEN Bij het stemmen blijkt nog een redelijk grote groep van intermediairs tegen te stemmen. Men is niet enthousiast over een ultimatum op zo n korte termijn, terwijl het geheel nog niet te overzien is naar de mening van de deelnemers. De deelnemers plaatsen vraagtekens bij het feit of de verschillende uitvragende partijen, de softwareleveranciers en de accountants binnen die tijd elkaars taal spreken. In de tussentijd zal men nader tot elkaar moeten komen en dan is te ambitieus gesteld. Dat wil niet zeggen dat men SBR geen warm hart toedraagt. Berry Welten: NOAB is voor verplichtstellen, echter niet met een big bang. NOAB is voorstander van het gefaseerd invoeren van SBR. Softwareleveranciers worden gedwongen prioriteiten te stellen om in de toekomst een SBR-oplossing te bieden. 1 januari 2013 kan een streefdatum zijn en een uiterlijke datum 1 januari SBR zorgt ervoor dat je uiteindelijk allemaal dezelfde taal spreekt. Kees Schaap: 2013 lijkt dichtbij maar ik denk dat Paul en Berry weten dat we al vanaf 1999 bezig zijn. Destijds is een groep gevormd met zo n 42 leveranciers om de definities van de XML Audit File te definiëren. U weet dat u allemaal uit boekhoudpakketten XML Audit Files kan exporteren. De Belastingdienst kan deze in principe inlezen en een aantal validaties daarop geven. Volgens mij was het de laatste vergadering over XML Audit File in 2003 toen werd aangekondigd dat XML Audit File voortaan XBRL zou heten en toen was de verwarring groot. Toen werd gezegd dat een snelle invoering noodzakelijk was. In principe hebben de KvK, de Belastingdienst en het CBS XBRL rapportage mogelijk gemaakt vanaf 1 januari Kortom, we zijn dus al 12 jaar bezig met SBR/ XBRL toepassingen en het lijkt of iedereen op elkaar wacht. Ik denk dat het grootste vraagstuk nog steeds is: Op welke wijze verzamel je de gegevens van de klanten? Dat is

19 elementair. De taxonomie van de KvK is gebaseerd op de jaarrekening, maar bij de taxonomie van de banken kwamen daar een paar honderd elementen bij. Waar haal je die elementen vandaan, waar leg je die vast? Een handmatig systeem kan niet meer, opbergen in kasten is onmogelijk, want dan zou je voor ieder rapport allerlei gegevens bij de telefoniste, bij de accountant, bij de fiscalist en bij de administrateur vandaan moeten halen om alle informatie in te winnen. Gerard Bottemanne (GBned) vanuit de zaal: Wanneer Zalm in 2003 de elektronische aangifte niet verplicht had gesteld, dan had dit nu nog niet gerealiseerd geweest. Dat betekent dus dat verplichtstelling er wat mij betreft binnen 2 jaar gewoon moet komen, want we hebben het er al 5 jaar over. Paul Snijders: Als dat uw boodschap is, onderschrijf ik hem 100%. De uitvragende partijen zijn in staat om de grote aantallen XBRL-berichten te ontvangen, dat geldt voor de banken via de BIV, voor de KvK, het CBS en de Belastingdienst. Maar met softwareleveranciers is het wel wat anders, er zijn er vrij veel die misschien alleen BTW doen of alleen de ICP, jaarrekeningen, of fiscaal. Wanneer je geen datum verplicht stelt, dan blijft men te lang wachten. Arnold Esser: Ik sluit mij daarbij aan. Het is belangrijk dat we met z n allen Het is belangrijk dat we met z n allen vinden dat SBR een goede zaak is. vinden dat SBR een goede zaak is. Daarnaast is het ook belangrijk om een datum te stellen in de toekomst, zodat partijen zich daarop kunnen voorbereiden. We hebben nog ongeveer 20 maanden. Wanneer wij met elkaar de schouders eronder zetten dan moet dat haalbaar zijn. Reactie uit de zaal: 20 maanden is een lange tijd, maar ook heel kort, want als accountants moeten wij een jaar van te voren weten welk werkproces toegepast moet worden. Het gevaar is dat we elke keer achter de feiten aan lopen. Kees Schaap: Heel herkenbaar. In maart is de taxonomie 2011 beschikbaar gekomen voor jaarrekeningen over Dat waren honderden wijzigingen, nieuwe elementen, maar ook elementen die weer weggelaten moesten worden. Wij zouden als softwareleverancier ook even rust willen hebben. Arnold Esser: Waarom de taxonomie per maart 2011 flink is uitgebreid, heeft vooral te maken met de commerciële jaarrekening voor middelgrote ondernemingen. We zijn met kleine ondernemingen begonnen op basis van fiscale grondslagen, maar we kregen veel signalen uit de markt dat er bij ondernemers de vrees bestaat dat de kredietrapportage op basis van fiscale grondslagen een te somber beeld schetst van je vermogenspositie. Een hele sterke wens was om de doelgroep uit te breiden naar middelgroot en via brugstaten ook commercieel te mogen rapporteren voor kleine ondernemingen. Dat hebben de banken nagevolgd en dat is de reden van de uitbreiding van de taxonomie geweest. Ik wil benadrukken dat het gesprek tussen de klant, de intermediair en de bank nooit zal verdwijnen. Dat blijft heel belangrijk. Kees Schaap: Het is heel veel werk om de vele gegevens te verzamelen. Er zijn kantoren die dat al gedaan hebben en XBRL toepassen. Reactie vanuit de zaal: Wij publiceren via XBRL voornamelijk bij de KvK en of het nu echt zo heel veel meer werk is betwijfel ik. Vanuit onze optiek is het zo, dat je je dossier moet vullen op een manier die nieuw is. In dat traject loop je continue tegen nieuwe ontwikkelingen aan. Dat maakt het ook tot een uitdaging. Reactie vanuit de zaal: Ik heb in de vakbladen gelezen dat de banken streven naar een vrij hoog percentage aangeleverde stukken in XBRL. Hoe denken de banken dat dan te realiseren, zonder die verplichtstelling? Arnold Esser: Toen wij in de zomer van 2009 onze Roadmap hadden afgerond, hebben wij inderdaad gesteld dat wij in % van de jaarverslagen digitaal willen ontvangen. Dat blijkt, tot nu toe, in de realiteit niet haalbaar. Ons doel is dan ook dat in 2013 wél te bewerkstelligen.

20 Stelling 2: RAPPORTEREN IN SBR LEIDT TOT KOSTENBESPARING VOOR ALLE PARTIJEN De deelnemers zijn voor een groot deel hiervan niet overtuigd en stemmen daarom tegen deze stelling. Reactie vanuit de zaal: Ik heb gekozen voor oneens, omdat ik van mening ben dat de softwarepartijen alle aanpassingen in de software zullen gaan doorbelasten naar de intermediair. De certificaten, die vereist zijn voor het deponeren, brengen ook kosten met zich mee. Dat zijn al twee argumenten waarom het voor de kantoren duurder zal worden, dus die kostenbesparing moet ik nog zien. Gerard Bottemanne: Ik heb gekeken naar de kosten van deze certificaten. Een PKI-overheidcertficiaat dat u nodig heeft om informatie in te sturen (of u kunt het certificaat van PM gebruiken) en een certificaat om uw handtekening onder de stukken te zetten, kost u, schrik niet, voor 3 jaar meer dan 1000 euro, in tegenstelling tot de 240 euro die u aan BAPI kwijt bent. Dit is gewoon aantoonbaar en staat in een rapport, waarin de prijzen van de certificaatleveranciers opgenomen zijn. Laten we hopen dat zij elkaar gaan beconcurreren en dat de kosten flink naar beneden gaan. Berry Welten: Wanneer je naar de hele keten kijkt, gaan standaardisering en digitalisering zeker een besparing opleveren. Voor ons als intermediair kost het berichtenverkeer 2,70 per bericht. Voor kleine kantoren komt dat neer op een kostenpost van per jaar. Van de kant van de Belastingdienst kan ik me voorstellen dat SBR de nodige besparing oplevert. De besparing zit hem in de kwaliteit van aanleveren. Frans Hietbrink (Belastingdienst) vanuit de zaal: De komende jaren zal de Belastingdienst met name investeren in het naast elkaar open houden van de twee kanalen waarlangs aangeleverd kan worden. De Belastingdienst heeft al aangeven dat het voor hen geen besparing oplevert. Reactie vanuit de zaal: Wat maakt het voor de ondernemer aantrekkelijker? De banken zeggen: We gaan je kredietaanvraag sneller beoordelen. Dat is een hele sterke. Degene die op de juiste manier aanlevert, krijgt een stukje benchmark terug of een korting op de betalingstarieven. Ga nu eens uit van de beloningsgedachte, dat spreekt ondernemers veel meer aan. Arnold Esser: In eerste instantie gaat het geld kosten, dat is onvermijdelijk, alle uitvragende partijen, softwarehuizen en intermediairs zullen moeten investeren. De voordelen zullen inderdaad in de toekomst liggen. Belangrijk is dat intermediairs deze ontwikkelingen op het vlak van SBR volgen, want anders prijzen zij zichzelf de markt uit. Stelling 3: RAPPORTEREN VIA SBR VERGROOT DE KANS OP HET VERKRIJGEN VAN EEN KREDIET Enkele stemmen waren vóór de stelling, maar de bordjes kwamen heel aarzelend omhoog. Arnold Esser: Wij denken dat het wel degelijk een effect gaat hebben, waarbij je wel onderscheid moet maken tussen de kleine en de grote bedrijven. Pieter de Kok (Coney) vanuit de zaal: Of je nu een jaarrekening fysiek op papier of via SBR aanlevert maakt toch geen verschil? Het gaat om de cijfers. Dat heeft toch geen impact op de kwaliteit van de toetsing van de kredietaanvraag? Ik kan me daar niets bij voorstellen. Arnold Esser: Ik ben het helaas niet met u eens. Het gaat wel impact hebben, omdat de cijfers niet alleen via jaarverslagen via een accountant binnen komen, maar ook via gespecialiseerde bureaus die gewoon pakken met data aanleveren gebaseerd op de KvK- balans. Deze balans is een stuk minder uitvoerig en compleet dan dat je eigenlijk wilt. Dit levert vertraging op. Daarnaast neemt met SBR de vergelijkbaarheid en actualiteit van de data toe. De banken hebben een kwaliteitsraamwerk gepubliceerd met daarin wat wij verwachten van de kwaliteit van de cijfers. Op een complete set met geautomatiseerde gegevens kun je gemakkelijker validaties toepassen.

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie PM-Software, kloppend hart van uw organisatie Presentatie door: Renée van Gerven Ervégé Administratie en Belastingen Paul Davids Pro Management Software PM-SBR Kredietrapportage CRM + PM-Record Cijfers

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven Een overzicht van de stand van zaken bij de banken Arnold Esser Managing Director bij ING Commercial Banking Amsterdam, 21 januari 2010 Inhoud

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013 Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers Versie 1.1 Mei 2013 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef 24 ACT A.03.078 1102 CT Amsterdam Zuidoost I www.sbrbanken.nl

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

XBRL (extensible Business Reporting Language)

XBRL (extensible Business Reporting Language) .Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED 9 maart 2010 Wie gebruikt XBRL in de praktijk en waarvoor? Wie gaat XBRL dit jaar daadwerkelijk gebruiken? Samenval commerciële- en fiscale jaarrekening Op 28

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet!

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet! Welkom op de SBR Aansluitdagen 2012 U bent aan zet! 2 Hans Maat Dagvoorzitter 3 Reageer en doe mee, U bent aan zet! Twitter #SBR_NL12 Vragen en stellingen Sms 2255 SBR uw bericht www.sendc.com

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 7 januari 2016 Consultatieperiode loopt tot 12 februari 2016. CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking

Nadere informatie

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting in het kort vermindert rapportage- en administratiewerk Voor aanleveraars én uitvragers

Nadere informatie

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 Inhoud 4 Wat is SBR? 5 Wat is het doel van SBR? 6 Historie

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant CaseWare Nederland Compliance en SBR Alfred van der Vlis - Consultant Introductie CaseWare CaseWare International, Canada: Ontwikkeling wereldwijd: CaseWare Working Papers Ontwikkelomgeving m.b.t. rapportage:

Nadere informatie

Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016

Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016 Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016 1 Agenda 1 SBR Banken 2 Stand van zaken 3 Aansluiten op SBR Banken 4 Vragen 1. SBR Banken 3 FRC en haar producten FRC Doe-het-zelf Ondernemers

Nadere informatie

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Paul Staal, lid Dagelijks Bestuur FRC 17 April 2012 ICT Accountancy praktijkdag: digitaal dossier en werkprogramma's Inhoud Doel van SBR Hoe werkt SBR? Het Stappenplan

Nadere informatie

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst 7 maart 3 Dr. Eric Melse MBA Senior Researcher, CAREM e.melse@hva.nl De maatschappelijke relevantie van SBR bij de Belastingdienst januari 4 OB & Intracommunautaire

Nadere informatie

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA)

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) 2012 Instant reporting pagina 1 van 36 Programma 1. Wat is Standard Business Reporting

Nadere informatie

SBR-kredietrapportages

SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1114 SBR-kredietrapportages Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Datum : 20 oktober 2010 Onderwerp Van toepassing op Status Relevante regelgeving en leidraad

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Inhoud 3 Wat is SBR? 4 Wat is het doel van SBR? 5 Historie SBR 6 Hoe

Nadere informatie

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014 SBR Assurance XBRL in het Onderwijs 23 september 2014 Even voorstellen Leader XBRL Assurance Services Ernst & Young Bestuurslid XBRL Nederland Lid NBA SBR Assurance Taskforce Agenda De noodzaak voor een

Nadere informatie

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland Track Private sector 8 mei 2008 Dagprogramma paralleltrack: Private sector 9:30 10.00uur Guust Jutte (Rabobank) Achterliggende gedachte van de bankentaxonomie 10:00 10:30uur Wim van Reen (Rabobank) Geef

Nadere informatie

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken.

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken. Is mijn softwareleverancier SBR-ready? November 2012, Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink De titel van dit artikel luidt is mijn softwareleverancier SBR-ready?. Deze vraag is niet zo eenduidig

Nadere informatie

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting Kernboodschappengids Standard Business Reporting September 2010 1 Over deze gids Dit document bevat de kernboodschappen rond Standard Business Reporting: de aanpak, de methodiek en het programma. De boodschappen

Nadere informatie

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Datum: 17 november 2010 Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Programma 1. Het expertisecentrum Instant Reporting 2. Stage+ traject

Nadere informatie

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting Standard Business Reporting Een geheim succes Peter Veld 6 februari 2014 Inhoud Historie en ontwikkelpad SBR SBR: inhoud en effect Van concept voor samenwerking naar uitvoering Standaardisatie, vereenvoudiging

Nadere informatie

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs -

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - 21 mei 2015 John Sloof, beleidsadviseur Handelsregister Kamer van Koophandel SBR is een paradigmashift Inhoud: - SBR; de norm voor deponeren van de

Nadere informatie

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages / SBR ICT Financials Seminar 29 november 2012 Jan Pasmooij Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Inhoud Invoering /SBR een feit in internationaal perspectief Waarom /SBR?

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Waarom een bankenextensie?

Waarom een bankenextensie? Waarom een bankenextensie? Arnoud Rikkers Directie ABN AMRO Nederland Risk Management 7 Mei 2008 Waarom een bankenextensie? Logisch gevolg vanuit Basel II Creëert eenduidigheid in terminologie/ datakwaliteit

Nadere informatie

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket.

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket. Verslag bijeenkomst Kennisplatform Administratieve Software Datum bijeenkomst: 28 april 2010 Door: Gerard Bottemanne Allereerst willen wij (Jelle Attema, ECP-EPN) en Gerard Bottemanne (GBNED) iedereen

Nadere informatie

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB SBR in de praktijk De heilige graal? mr. André Bos AA RB Introductie Samenstelpraktijk, nadruk op fiscale en juridische dienstverlening Kantoor te Oosterhout en Bosschenhoofd (Vliegveld Breda Airport)

Nadere informatie

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Status van Portalen, Wilko Stronks

Status van Portalen, Wilko Stronks Status van Portalen, SBR en RGS Wilko Stronks status SBR, RGS en Portalen SBR waar staan we anno 2014? solide standaard voor digitale rapportage naar Belastingdienst, KvK, CBS en Banken digitale rapportage

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens?

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens? Dia 1 SBR/XBRL Of: innovatie van het verslaggevingsproces -- scholar -- IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Dia 2 Uit de website van de Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien

Nadere informatie

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent SBR en RGS aan de bron Rob Aengenent RGS Referentie Grootboek Schema een samenwerking van marktpartijen versie 1.1 status RGS & SBR biedt een praktisch mechanisme om SBR in de administratie (grootboekrekeningen)

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Versie 4.2 Aansluitnotitie Augustus 2016 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bancaire Infrastructurele Voorziening

Nadere informatie

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL SBR en XBRL FINANCE CONTROL NIEUWE STANDAARDEN Informatiemanagement Permanente VOOR COMMUNICATIE De behoefte aan informatie van organisaties en stakeholders neemt nog steeds toe. Bestaande informatiesystemen

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR 30 januari 2013 Eric Melse, senior researcher Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) e.melse@hva.nl 1 Motivatie 1 januari 2013

Nadere informatie

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009 XBRL: stand van zaken Onder het motto Meten is weten is onderzoeksbureau GBNED, in samenwerking met XBRL Nederland, eind vorig jaar gestart met de XBRL Monitor. De

Nadere informatie

Instant Reporting in de praktijk

Instant Reporting in de praktijk De Hogeschool van Amsterdam presenteert het kenniscentrum voor Standard Business Reporting Instant Reporting in de praktijk 21 januari 2010 Conferentie Geachte deelnemer, Wij verzorgen voor u een zeer

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices.

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Versie 0.1 datum: 2012.02.27 door:jelle Attema Versie 0.2 datum: 2012.03.08 door: Jelle Attema Achtergrond. Elektronisch

Nadere informatie

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Management control Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Uit wet- en regelgeving ontstaan rapportageverplichtingen. De omvang en diversiteit aan

Nadere informatie

XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1

XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1 XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1 Veel ondernemers hebben bijvoorbeeld in het contact met hun bank of controlerende

Nadere informatie

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken SBR/ XBRL verantwoordingsketen Stand van zaken 1 SBR/XBRL SBR = Standaard Bedrijfs Rapportage Programma van Nederlandse Overheid, gericht op verlichting van administratieve lasten door verbetering van

Nadere informatie

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Ondanks de belofte die extensible Business Reporting Language (XBRL) inhoudt, blijft het gebruik ervan beperkt. Softwareontwikkelaars

Nadere informatie

bijvoorbeeld over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld bijvoorbeeld : over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld

bijvoorbeeld over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld bijvoorbeeld : over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld Horizontaal Toezicht Een overzicht van hoe Boersma Adviseurs het praktisch uitvoert. Wat is HT? Samenwerken vanuit vertrouwen: Verhoging doorloopsnelheid (overheid) Verhoging kwaliteit bij adviseur of

Nadere informatie

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) & Instant

Nadere informatie

UNIT4 Accountancy Tour

UNIT4 Accountancy Tour Software Vooruitgedacht UW TOEGEVOEGDE WAARDE MET SBR UNIT4 SBR Manager SBR WORDT DE STANDAARD MONITOR SBR vanaf 1 januari 2013 is SBR het exclusieve aangiftekanaal voor IB- en VpB-aangifte AGENDA SBR,

Nadere informatie

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket.

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket. Verslag bijeenkomst Kennisplatform Administratieve Software Datum: 19 februari 2010 Door: Gerard Bottemanne Allereerst willen wij, Jelle Attema (ECP-EPN) en Gerard Bottemanne (GBNED) iedereen bedanken

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

CBS: Meer gemak en nut voor de MKB-er. Praktijkdag RGS en SBR, 20 april 2016

CBS: Meer gemak en nut voor de MKB-er. Praktijkdag RGS en SBR, 20 april 2016 CBS: Meer gemak en nut voor de MKB-er Praktijkdag RGS en SBR, 20 april 2016 Voorstellen Ran van den Boom Centraal Bureau voor de Statistiek Vanaf februari 2015 Programmamanager SBR RGS In 2014 coördinator

Nadere informatie

Expertgroep Processen en Techniek

Expertgroep Processen en Techniek Expertgroep Processen en Techniek Vergaderdatum 19 april 2011 Aanwezig Rob in het Veld (Batavia XBRL); Ton Wessels (CBS); Marcel Vos (Belastingdienst); Poppe Wijnsma (Wijnsma Services); Melle Jorritsma

Nadere informatie

Toepassing XBRL in BVE

Toepassing XBRL in BVE Toepassing XBRL in BVE Presentatie SaMBO ICT conferentie 19 september 2013 1 AGENDA 1. Voorstellen 2. SBR/XBRL in het Onderwijs 3. Demo 4. Plan komende periode 5. Vragen Doet u die maar! Recente vraag

Nadere informatie

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent Welkom Presentatie functionaliteiten ADX Rob Aengenent fiscale software portaal software Presentatie Accordering Samenwerken Workflow Digitale handtekening Vragenlijsten Digitaal dossier Extracomptabele

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Onderzoeksbureau GBNED, Coevorden 26 oktober 2006 De toekomst van fiscale aangiftesoftware Veel fiscale intermediairs (accountantskantoren en belastingconsulenten)

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE SBR CONFERENTIE

WELKOM BIJ DE SBR CONFERENTIE WELKOM BIJ DE SBR CONFERENTIE Woensdag 22 april 2015 14.00-16.45 uur HvA Fraijlemaborg #2in1congres 1 PROGRAMMA Tijd Onderdeel Door 13.50-14.00 Vervolg programma SBR conferentie in Oostserre Bezoekers

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Cloud computing als administratieve dienstverlening Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Onderwerpen 1. Kort voorstellen 2. Verschillen traditioneel kantoor en accountantskantoor van de toekomst 3. Welke

Nadere informatie

Jaarloonstrook in rapportenset Jaaroverzicht kosten werkgever onder Output Multi-select Jaaropgaven vanuit Salarisverwerkingscockpit Verwijderen dossieritems via SVC Er worden nu wel medewerkers getoond

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Behalve dat u met behulp van de de inhoud van een SBR document kunt raadplegen, biedt de toepassing een aantal extra mogelijkheden. Hieronder wordt een aantal van deze additionele

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012 Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 1 december 2011 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BIJLAGE 7. Aan: SBR Platform Van: SBR Programmateam Betreft: Issuelijst 11.5 Datum: 27 januari 2014

BIJLAGE 7. Aan: SBR Platform Van: SBR Programmateam Betreft: Issuelijst 11.5 Datum: 27 januari 2014 BIJLAGE 7 Aan: SBR Platform Van: SBR Programmateam Betreft: Issuelijst 11.5 Datum: 27 januari 2014 In deze versie van de Issuelijst is de vergadering van het SBR Platform d.d. 7 januari 2014 verwerkt.

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl Even voorstellen Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Initiatiefnemer Auteur van artikelen over ICT en accountancy Voorzitter Kennisplatform administratieve software Criticaster! Even voorstellen

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Handleiding Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking nummer 9 MBB september 2014 De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor 369 Dr. E. Melse MBA en dr. J.W.J. Weltevreden 1 Sinds 1 januari 2013 moeten bedrijven of hun accountants,

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

BIJLAGE 7. Aan: SBR Platform Van: SBR Programmateam Betreft: Issuelijst 11.9 Datum: 26 maart 2014

BIJLAGE 7. Aan: SBR Platform Van: SBR Programmateam Betreft: Issuelijst 11.9 Datum: 26 maart 2014 BIJLAGE 7 Aan: SBR Platform Van: SBR Programmateam Betreft: Issuelijst 11.9 Datum: 26 maart 2014 In deze versie van de Issuelijst is de vergadering van het SBR Platform d.d. 11 maart 2014 verwerkt. De

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: ROB-EF (ROB-Elektronisch Factureren) Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Technische informatie... 3 Instellingen... 4 Werkwijze... 6 Waar moet

Nadere informatie

Het onderzoek SBR in Bedrijf

Het onderzoek SBR in Bedrijf Het onderzoek SBR in Bedrijf Conferentie SBR, the next step 20 juni 2013 Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) j.weltevreden@hva.nl 1

Nadere informatie

Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector. SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016

Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector. SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016 Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016 1 Programma 13.00u 13.15u Opening en toelichting op ambitie minister 13.15u

Nadere informatie

SBR Assurance. Oranje boven: hoeveel weten jullie al? Hogeschool van Amsterdam Elly Stroo Cloeck 6 juni 2012

SBR Assurance. Oranje boven: hoeveel weten jullie al? Hogeschool van Amsterdam Elly Stroo Cloeck 6 juni 2012 SBR Assurance Oranje boven: hoeveel weten jullie al? Hogeschool van Amsterdam Elly Stroo Cloeck 6 juni 2012 Even oefenen wie is Elly? Elly Stroo Cloeck is de voorzitter van het SBR Assurance project van

Nadere informatie

Auditfile platform XAF 3.2. Optimaal werkende administratieve keten. Fred van Ipenburg f.van.ipenburg@belastingdienst.nl

Auditfile platform XAF 3.2. Optimaal werkende administratieve keten. Fred van Ipenburg f.van.ipenburg@belastingdienst.nl Optimaal werkende administratieve keten Fred van Ipenburg f.van.ipenburg@belastingdienst.nl 85 deelnemers met name accountants Verreweg de meeste werkzaam in de samenstelpraktijk. Lid van: NOAB NOVAK Auxilium

Nadere informatie

Workflow met koppeling werkprogramma s. Ja Aangestuurd door Samenstelassistent.

Workflow met koppeling werkprogramma s. Ja Aangestuurd door Samenstelassistent. Bijlage: rapportagesoftware voor accountantskantoren maart 2010 Functies voor het uitwerken van de kolommenbalans, rubriceren rekeningschema, samenstellen en publiceren van een jaarrekening worden standaard

Nadere informatie

ZZP-pakket boekhouden online.

ZZP-pakket boekhouden online. ZZP-pakket boekhouden online. Wij bieden de volgende pakketten voor de ZZP-er en/of freelancer - ZZP-er online (Basis) - ZZP-er compleet pakket (Meekijkabonnement +) - ZZP-er totaal pakket (Online +) De

Nadere informatie

Programma. 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer

Programma. 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer Welkom! Programma 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer 16:00 uur Pauze 16:20 uur Eenvoudig e-factureren met MUIS Software Door: Richard van Lieshout & Randy Voogel 16.35

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie