TECHNISCH DOSSIER. Mogelijke gevolgen van doorsijpeling van water. Oplossingen. Samenstelling van de ingegraven wanden. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCH DOSSIER. Mogelijke gevolgen van doorsijpeling van water. Oplossingen. Samenstelling van de ingegraven wanden. Inleiding"

Transcriptie

1 TECHNISCH DOSSIER Deze technische voorlichting beperkt zich tot kleine en middelgrote gebouwen met volledig of gedeeltelijk ingegraven ruimtes (kelders, woon- of werkruimtes) op een beperkte diepte (tot ongeveer 3 m onder de grond). Dit is dus niet van toepassing op tunnels, metrostations, hoge flatgebouwen met kelders of parkeerruimtes met verschillende ondergrondse verdiepingen, enz. Mogelijke gevolgen van doorsijpeling van water De doorsijpeling van water of vocht in een gedeeltelijk of volledig ingegraven gebouw kan verschillende gevolgen hebben, zoals: Schade aan de binnenafwerking (pleisterwerk, verf, enz.): verkleuring, loskomen van de ondergrond, enz. De corrosie van metalen elementen, Water- en modderplassen, De vorming van schimmel of de aantasting van materiaal dat in de ruimtes bewaard wordt. In ingegraven muren kunnen drie soorten vochtigheid voorkomen: Condensatie (pas de verluchting aan de ruimtes aan) Opstijgend vocht (zie onderdeel B100) Drukkend water Samenstelling van de ingegraven wanden De samenstelling en het soort opbouw van de kelderwanden beinvloed eventueel infiltratie van water. Beton is relatief waterdicht; het risico is dus vrij klein met uitzondering van de verbinding tussen de muren en de grond; Holle bakstenen zijn veel minder waterdicht. Er moet dus rekening gehouden worden met hun relatief hoge capillaire absorptie en eventuele chemische reacties (hygroscopische zoutuitbloeiingen); Metselwerk in betonblokken is zeer waterdoorlatend. De nodige maatregelen moeten dus getroffen worden; Bij muren die uit bakstenen en betonblokken zijn samengesteld, blijft de voeg een zwak element: - Hoge waterabsorptiegraad - Microscopische barstjes door krimpen Andere frequente oorzaak van waterdoorsijpeling: verbinding tussen de grond en de muren. Oplossingen Inleiding Bij interventies na het bouwen om waterinfiltratie te bestrijden is het probleem van ondergrondse muren hun toegankelijkheid vanaf buiten. Het is nochtans logisch een muur langs buiten waterdicht te maken door het water te verhinderen in de muur door te dringen. Raadpleeg D.T.U en Het verwijderen van de aarde is zwaar werk dat een tuin kan verwoesten. In bepaalde stedelijke omgevingen is dit zelfs onmogelijk. Als dit echter wel mogelijk is, dan geniet het de voorkeur om zich naar een dergelijke interventie te oriënteren om de problemen van het oorspron- 95

2 KELDERDICHTING TECHNISCH DOSSIER kelijke beschermingssysteem te verhelpen. Zo wordt de oorzaak van het probleem opgelost. De beste oplossing bestaat uit de verwezenlijking van een waterdichtheid aan de buitenzijde, in combinatie met een drainagesysteem. Wanneer het niet mogelijk is om de muren langs buiten waterdicht te maken en te draineren, en dit om verschillende redenen (onmogelijke toegang, enz.), kan er na een grondige bestudering van het bouwterrein overwogen worden om de ingegraven muren langs binnen te behandelen, met voorzorgsmaatregelen voor de afvoer van water onder druk en met aangepaste oplossingen naargelang het geval. Een behandeling langs binnen vertrekt van het principe van de bekuiping, m.a.w. waterdichtheid langs binnen die het water verhindert om helemaal door de muur te dringen. De waterdichtheid kan uitgevoerd worden met behulp van pleisterwerk op basis van synthetische harsen (epoxy) en/of cement. Het is ook mogelijk om een injectie in de massa uit te voeren (in de diepte en over de volledige, ingegraven hoogte van de muur) met een aangepast vochtwerend product dat ervoor zorgt dat de muur niet nat wordt. Deze ingreep blokkeert water dat door capillariteit migreert, maar niet water onder druk. Er kan overwogen worden om de 2 systemen tegelijkertijd te gebruiken, met name injectie in de massa + waterdichtheid langs binnen. De aanbrenging van dergelijke producten vereist echter enkele voorzorgsmaatregelen ten opzichte van de voegen, de barsten en de staat van de muur. Voegen moeten volledig gevuld worden. Voegen die losgekomen zijn, moeten verwijderd en opnieuw gedaan worden. Barsten moeten vergroot, schoongemaakt en opgevuld worden met waterdichte mortel. De muur mag geen vlekken, uitbloeiingen, zwammen en schimmel vertonen, of alles wat de goede hechting van het product zou kunnen verhinderen. De muur moet voldoende cohesie vertonen. In dit kleine dossier zullen we alleen maar de behandeling van keldermuren langs binnen bespreken. Behandeling van binnenmuren Volledig ingegraven ruimtes We leggen de nadruk op het feit dat het bouwterrein vóór het toepassen van dergelijke behandelingen grondig bestudeerd moet worden. Twee mogelijkheden: Ingegraven muren zonder waterdoorsijpeling, zelfs na regen. - Geen plassen op de vloer. - Geen ophoping van water achter de muren. Dit is dus een geval van watermigratie door zijwaartse capillariteit, veroorzaakt door het contact met de vochtige aarde. Een ingreep om de druk achter de muren weg te nemen is niet nodig. Vochtige ingegraven muren met waterdoorsijpeling. - Min of meer belangrijke ophoping van water achter de muren naargelang het grondwaterpeil. Het wegnemen van de druk is vereist! Eventueel de keldermuren dooboren op het laagste niveau waarbij hier een kelderput of goot wordt aangebracht. Er moet een pomp in stand-by geplaatst worden die het opgepompte water afvoert via gootjes onderaan de muren. 1e stap: VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND EN VERWIJDEREN VAN OUD PLEISTERWERK EN OUDE VERF. Het voorbereiden van de ondergrond is noodzakelijk om een goede hechting van de waterdichte pap te verzekeren, en ook om de hygroscopische zouten te kunnen behandelen / Mei 2013

3 B 300 Het is niet aanbevolen om de nieuwe waterdichte producten op het oude pleisterwerk (verf, cementering, enz.) aan te brengen, want als het pleisterwerk niet goed meer aan de muur vastzit en los zou komen, dan gaat dit onvermijdelijk de nieuwe waterdichting meesleuren. 2e stap: HERSTELLING VAN DE VOEGEN Stofferige en slechte voegen moeten door nieuwe voegen vervangen worden om ook op de voegen een goede hechting van de waterdichtingsproducten mogelijk te maken. 3e stap: (raadpleeg onderdeel B200) omvormingsbehandeling van de hygroscopische zouten. De hygroscopische zouten (nitraten, chloriden, sulfaten, salpeter, enz.) die in bouwmaterialen en in de grond aanwezig zijn, kunnen in vochtige muren en pleisterwerk migreren. Hun invloed op het metselen pleisterwerk is niet te verwaarlozen. Zij kunnen een grote druk uitoefenen op het pleisterwerk of verflagen. De kristallisering van de zouten leidt gewoonlijk tot het loskomen van de bepleistering die op vochtig metselwerk werd aangebracht. Twee mogelijkheden: 1) Een volledige verzadiging van de zoutgebieden door injectie en/ of verstuiving van een omvormer van hygroscopische zouten maakt de hygroscopische eigenschappen van de zouten ongedaan en verhindert zo het fenomeen van kristallisering en van het loskomen van het pleisterwerk. De aanbrenging van een zoutomvormer is in elk geval vereist. Dit gebeurt door verstuiving in twee lagen met een interval van +/- 24 uur, zodat de ondergrond goed verzadigd wordt (verbruik = +/- 1 à 1,5 l/m 2 ). Injectie in de massa wordt vooral voorgeschreven in geval van een hoge zoutconcentratie. Diameter van de gaten: 12 à 14 mm Diepte van de boringen: 2/3 à 3/4 van de dikte van de muren Ingespoten volume: 1,5 à 2,5 l/m 2 per 10 cm dikte (= 15 à 25 l/m 2 ) Ruimte tussen de gaten: 15 cm Met de MERCKOQUANT-strookjes kunt u deze zouten snel analyseren en informatie verkrijgen over hun aard en concentratie PRODUCT = B202 TECHNICURE CS 2) Het aanbrengen met een borstel van een twee-componentenepoxyhars (TECHNICURE AS) in twee lagen van +/- 300 gr/m² (voor de 2 lagen) vormt een fysieke barrière tegen salpeter. Dankzij de aanbrenging van dit product worden de zouten fysiek vastgezet, zodat ze niet kunnen migreren naar het oppervlak van de muren en naar het nieuwe pleisterwerk. PRODUCT = B201 TECHNICURE AS 4e stap: INJECTIE IN DE MASSA VAN EEN VOCHTWE- REND PRODUCT OPTIONEEL Deze stap is niet verplicht, maar als u er zeker van wilt zijn dat de muur niet vochtig wordt en waterdoorsijpeling door capillariteit wilt vermijden, dan kunt u een aangepast vochtwerend product in de massa inspuiten. Het vochtwerende product zal de capillaire elementen waaruit het metselwerk is samengesteld, waterafstotend maken. Deze stap garandeert geen volledige uitdroging van de muur, maar maakt het mogelijk om het watergehalte in de muur aanzienlijk te verminderen. Als uw muur belangrijke barsten vertoont, dan kan er nog altijd water onder druk doorsijpelen. Als u al een zoutomvormer in uw muur hebt ingespoten, dan kunt u het vochtwerende product in de massa in dezelfde gaten inspuiten. Als u echter geen zoutomvormer hebt ingespoten, ga dan als volgt te werk: Diameter van de gaten: 12 à 14 mm Diepte van de boringen: 2/3 à 3/4 van de dikte van de muren Ingespoten volume: 1,5 à 2,5 l/m 2 per 10 cm dikte (= 15 à 25 l/m 2 ) Ruimte tussen de gaten: 15 cm PRODUCT = TECHNISIL HYBRIDE of B TECHNIFUGE MS-ECO 97

4 KELDERDICHTING TECHNISCH DOSSIER 5e stap: PLAATSEN VAN EEN KIM De hoeken die door de kelder muur, de vloer en de binnendraagmuren gevormd worden, zijn de gebieden die het meest onderhevig zijn aan waterdoorsijpeling. Om eventuele infiltratie te vermijden moeten er met een krimpvrije mortel een waterdichte kim gemaakt worden. PRODUCT = B304 SPERRMORTEL 6e stap: AFWERKING Eenmaal wanneer het metselwerk gereinigd is, de voegen hersteld zijn, de hygroscopische zouten geneutraliseerd zijn, de kimnaden uitgevoerd zijn en het vochtwerende product eventueel ingespoten werd, blijft er nog maar alleen de afwerking over. Er zijn drie soorten afwerking mogelijk: 1. Kwastmortel Kwastmortel: B303 TECHNICRETE M; het betreft een mengeling van kwarts, gewijzigd cement en een additief in poedervorm (in zak), waarmee u een pap van enkele millimeter dik kunt maken. De pap wordt met een borstel in twee lagen aangebracht. Hiermee kunt u een systeem verwezenlijken dat bestand is tegen positieve druk (gebruik bij een grote negatieve druk eerder B303 TECHNICRETE E), met geringe dikte. Als u dit systeem toepast, dan moeten het metselwerk en vooral de voegen in goede staat zijn (eerst opnieuw voegen, indien nodig). 2. Epoxycoating Epoxycoating: B301 TECHNIPOX E; het betreft een twee-componentenepoxyhars op basis van water, waarmee u een laag van enkele millimeters dik kunt maken. De pap wordt met een borstel in twee lagen aangebracht (de tweede laag boven op de eerste laag die nog niet droog is). Hiermee kunt u een systeem verwezenlijken dat bestand is tegen positieve druk en een geringe negatieve druk. Als u dit systeem toepast, dan moet het metselwerk en vooral de voegen in goede staat zijn (eerst opnieuw voegen, indien nodig). Toe te passen in de voedselsector voor de bescherming van waterzuiveringsstations, spaarbekkens, citernes, wateropslag. 3. Cementering Hydraulische cementering: B302 TECHNICRETE E; het betreft een mengeling van kwarts, gewijzigd cement en een additief in poedervorm (in zak), waarmee u een cementering van enkele centimeter dik kunt maken. De cementering wordt met een truweel, pleisterspaan, strijkbord, reilat, enz. aangebracht. Maakt het mogelijk om een systeem te verwezenlijken dat bestand is tegen positieve en negatieve druk. Maakt het mogelijk om muren weer recht (zoals bij een bepleistering) en mooi te maken. Boven op dit systeem kan ook het product B301 TECHNI- POX E aangebracht worden. 7e stap: BIJKOMEND IN BEPAALDE GEVALLEN 1. Afvoer van water onder druk: De vorming van een grote waterkolom achter een ingegraven muur wordt het best altijd vermeden. Het water moet dus eerst afgevoerd worden door onderaan in de muur een reeks gaten te boren, zodat het water via een goot kan weglopen. B301 TECHNIPOX E B202 TECHNICURE CS B302 TECHNICRETE E + B301 TECHNIPOX E B301 TECHNIPOX E / Mei 2013

5 B 300 Voer dit water vervolgens naar een lager gelegen punt af, waar u een pomp installeert, of via een rioolafvoer, een inspectieput, enz. 2. Ontsmetting van de ondergrond: Bij aanwezigheid van schimmels of zwammen op de muur moet een behandeling van de ondergrond overwogen worden door verstuiving van een saneringsmiddel. De zwammen kunnen zich ook aan de binnenkant van de muur ontwikkelen. Om dit probleem te verhelpen moet u ditzelfde saneringsmiddel in de massa inspuiten. PRODUCT = C101 TECHNICIDE + 4. Verluchting van de ruimtes: Een goede verlucting van de kelder is essentiëel ten einde condensatie op de waterdichting te vermijden. 5. Behandeling van de binnenmuren die in contact staan met de ingegraven muur: Wanneer binnenmuren in contact staan met de ingegraven muur (die behandeld wordt), wordt u aangeraden een verticale barriere te maken (losmaken van de muur of binnenmuren met de bekuiping). PRODUCT = B101 TECHNISIL MS of B105 TEHNISIL MS ECO 3. Waterlek: Als u te maken hebt met een waterlek (waterstraal, lek, enz.) aan het oppervlak van de kelder muur die behandeld moet worden, dan moet u voor de voorbereiding van de ondergrond een systeem installeren voor de afvoer van het water achter de muur (pomp in stand-by die het verzamelde water via gootjes onderaan de muur afvoert). Eenmaal wanneer de ondergrond gereinigd is en de voegen hersteld zijn, moeten eerst de gaten die het lek veroorzaken met een snelcement gedicht worden. PRODUCT = B305 POUDRE X B301 TECHNIPOX E B302 TECHNICRETE E B303 TECHNICRETE M Type Epoxycoating Mengeling van kwarts gewijzigd Mengeling van kwarts gewijzigd cement additieven in poedervorm cement additieven in poedervorm Kleur Wit of grijs Grijs Grijs Aanbrenging Borstel Truweel pleisterspaan strijkbord reilat Borstel Systeem Dun (500 micron) 1 tot 3 cm dik per laag 2 tot 4 mm dun Aantal lagen 2 lagen de tweede op de eerste laag die nog niet droog is (nat in nat) Naargelang de gewenste dikte 2 lagen Verbruik +/- 1 kg/m² voor de 2 lagen 19 kg/m² per cm dikte 1,4 kg/m² per cm dikte Aanbevolen Positieve druk lage negatieve druk Positieve druk lage negatieve druk Positieve en negatieve druk Metselwerk in goede staat Metselwerk in goede staat Metselwerk in slechte staat Dunne laag Dunne laag Aanbevolen gebruik van B201 TECHNICURE AS of B202 TECHNICURE CS 99

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen :

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen : TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN Ongeacht de aard van de ingreep en zijn doeltreffendheid vergt het drogen van muren vrij veel tijd. Zo bijvoorbeeld bevat een muur met een dikte van 40

Nadere informatie

OPSTIJGEND VOCHT. Rewah nv. Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding

OPSTIJGEND VOCHT. Rewah nv. Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding OPSTIJGEND VOCHT Rewah nv Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding Diagnose: opstijgend vocht! - Vlekvorming - Geurhinder - Vochtig pleisterwerk - Schimmels - Zoutuitbloeiingen

Nadere informatie

Rewah nv OPSTIJGEND VOCHT. Nabehandeling. Hebt u nog vragen? Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding

Rewah nv OPSTIJGEND VOCHT. Nabehandeling. Hebt u nog vragen? Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding Nabehandeling Wat na het injecteren? Na het injecteren moet het product de tijd krijgen om in te dringen in de poriën van de mortel en de steen, alsook om te polymeriseren, dus uit te harden en de waterafstotende

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Algemene informatie: Het product is CE-gecertificeerd: prestatieverklaring op www.doerken.be. De folie beantwoordt

Nadere informatie

Solutions for Humidity Problems. Kleurloze vochtwerende producten op basis van kwaliteitsvolle oligomere siloxanen

Solutions for Humidity Problems. Kleurloze vochtwerende producten op basis van kwaliteitsvolle oligomere siloxanen NL Solutions for Humidity Problems Kleurloze vochtwerende producten op basis van kwaliteitsvolle oligomere siloxanen EENVOUDIG EN EFFICIËNT Een hoge vochtigheidsgraad in een gebouw kan verschillende problemen

Nadere informatie

Waterdichting. Pas weber.dry inject toe. Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering.

Waterdichting. Pas weber.dry inject toe. Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering. binnen toepassen Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering. Nee Bestaat de ondergrond uit baksteen, betonsteen of betonblokken? Ja Ja Pas weber.dry inject toe. A Controleer

Nadere informatie

INJECTIEPROCEDURE TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

INJECTIEPROCEDURE TEGEN OPSTIJGEND VOCHT INJECTIEPROCEDURE TEGEN OPSTIJGEND VOCHT MF-PRODUCTS: INJECTIEPROCEDURE TER BEHANDELING VAN OPSTIJGEND VOCHT. MILIEUVRIENDELIJK DOELTREFFEND 1 ENKELE BEHANDELING! Opstijgend vocht is een vaak voorkomend

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: kelderafdichting

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: kelderafdichting Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: kelderafdichting Zelfklevend waterdichtingsmembraan op rol, voor een snelle en efficiënte realisatie van de verticale afdichting. Conform EN 13969 en DIN 18195-4.

Nadere informatie

Productnaam: Artikelnr: 21009 RC DRYGEL 74

Productnaam: Artikelnr: 21009 RC DRYGEL 74 Productnaam: Artikelnr: 21009 RC DRYGEL 74 GECONCENTREERDE INJECTIECREME OP BASIS VAN SILAAN/SILOXAAAN MENGSEL VOOR EEN DOELTREFFENDE INJECTIE BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT IN MUREN Beschrijving RC

Nadere informatie

Injecteren tegen opstijgend vocht

Injecteren tegen opstijgend vocht Injecteren tegen opstijgend vocht Basisprincipes Capillair opstijgend grondvocht = vocht dat uit de bodem langs deporiën in de muur opstijgt Dit kan enkel bij een ideale poriëndiameter (zoals bvb in baksteen).

Nadere informatie

DryStone Gel Combibox

DryStone Gel Combibox Product Solventvrij en gebruiksklaar injectie systeem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een silicone pistool in boorgaten in een horizontale

Nadere informatie

OPSTIJGEND VOCHT TECHNISCHE DOSSIER

OPSTIJGEND VOCHT TECHNISCHE DOSSIER OPSTIJGEND VOCHT TECHNISIL MS ECO TECHNISIL MS TECHNISIL MS HYBRIDE TECHNICURE CS TECHNIPLATRE TECHNIMIX + 2 OPSTIGEND VOCHT INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 OPSTIJGEND VOCHT A. Algemene principes 1. Oorsprong

Nadere informatie

DryStone Gel Combibox

DryStone Gel Combibox Product Solventvrij en gebruiksklaar injectie systeem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een kokerpistool in boorgaten in een horizontale

Nadere informatie

RONABEL B O U W S P E C I A L I T E I T E N

RONABEL B O U W S P E C I A L I T E I T E N WATERDICHTINGSMIDDEL VOOR MORTEL Toepassing REDIFUGE MV wordt gebruikt als dichtingsmiddel voor waterdichte bepleistering of cementering van kelders, funderingsmuren, waterreservoirs, zwembaden, watertorens,

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE SikaLatex

TECHNISCHE FICHE SikaLatex TECHNISCHE FICHE SikaLatex HARS OM TE MENGEN MET HET AANMAAKWATER VAN MORTELS PRODUCTBESCHRIJVING SikaLatex is een synthetisch hars in waterige oplossing onder de vorm van een geconcentreerde melkachtige

Nadere informatie

Bouw. Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht. Product Omschrijving

Bouw. Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht. Product Omschrijving Productinformatieblad Editie 23/08/2011 Identificatie nummer 02 07 01 01 003 0 000002 Versie NL: 03-02-2014 Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht. Product Omschrijving

Nadere informatie

GECONCENTREERDE INJECTIECREME OP BASIS VAN SILAAN/SILOXAAAN MENGSEL VOOR EEN DOELTREFFENDE INJECTIE BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT IN MUREN

GECONCENTREERDE INJECTIECREME OP BASIS VAN SILAAN/SILOXAAAN MENGSEL VOOR EEN DOELTREFFENDE INJECTIE BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT IN MUREN NATRIC DRYGEL 74 GECONCENTREERDE INJECTIECREME OP BASIS VAN SILAAN/SILOXAAAN MENGSEL VOOR EEN DOELTREFFENDE INJECTIE BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT IN MUREN Beschrijving Eigenschappen DRYGEL 74 is

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. Leempleisters van Wanlin. Samenstelling van de pleistermaterialen. Verpakking en opslag. Fysieke eigenschappen.

TECHNISCHE FICHE. Leempleisters van Wanlin. Samenstelling van de pleistermaterialen. Verpakking en opslag. Fysieke eigenschappen. Leempleisters van Wanlin Samenstelling van de pleistermaterialen Zand, zuivere leem van Wanlin, gehakseld stro. Verpakking en opslag Het pleistermateriaal Argibase is verkrijgbaar in twee varianten: Argibase-D

Nadere informatie

ISOLATIE BINNEN: PRAKTIJKGEVALLEN. UP! architects Isolatie binnen: praktijkgevallen

ISOLATIE BINNEN: PRAKTIJKGEVALLEN. UP! architects Isolatie binnen: praktijkgevallen ISOLATIE BINNEN: PRAKTIJKGEVALLEN 1 Architectenbureau actief in renovatie, uitbreiding en nieuwbouw Hoofdzakelijk in Brussel en omgeving Woningen, kantoren, crèches, handelszaken 2 Presentatie Waarom?

Nadere informatie

Bouwpathologie, renovatie en onderhoud

Bouwpathologie, renovatie en onderhoud Bouwpathologie, renovatie en onderhoud Individuele taak Docent: Dirk Gijsemans Louise Aers Vastgoed Makelaardij 2B Faculteit Natuur en Techniek Campus Schoonmeersen Academiejaar 2015-2016 Voorwoord Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht

doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht snel eenvoudig doeltreffend milieuvriendelijk Snel Niet boren en injecteren in stappen Bij het injecteren geen wachttijden tot verzadiging Het metselwerk

Nadere informatie

Metselen en Voegen van Modern en Traditioneel Metselwerk

Metselen en Voegen van Modern en Traditioneel Metselwerk Metselen en Voegen van Modern en Traditioneel Metselwerk BASISTEKST VOOR HET LASTENBOEK Deze basistekst voor het lastenboek beschrijft zowel het (her)metselen als het (her)opvoegen van een gevel in modern

Nadere informatie

Vochtproblemen herkennen en oplossen

Vochtproblemen herkennen en oplossen Vochtproblemen herkennen en oplossen Bel nu voor een gratis vochtdiagnose: 0800/61.667 1 Inhoud 1. Opstijgend vocht... 3 Hoe kan u opstijgend vocht herkennen?... 3 Wat kan u doen tegen opstijgend vocht?...

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad weber.mix 6 in 1 is een kant-en-klare mortel geschikt voor diverse toepassingen. Ideale oplossing voor renovatieklussen en verbouwingen Vloer & wand Binnen & buiten Veelzijdig inzetbare mortel welke geschikt

Nadere informatie

Negen vochtproblemen in uw woning: hoe kan u ze vaststellen?

Negen vochtproblemen in uw woning: hoe kan u ze vaststellen? Negen vochtproblemen in uw woning: hoe kan u ze vaststellen? Inhoudsopgave - Hoofdstuk 1 - Heeft u last van een vochtige kelder? - Hoofdstuk 2 - Stelt u waterinfiltratie vast in uw woning? - Hoofdstuk

Nadere informatie

STOP OPSTIJGEND VOCHT!

STOP OPSTIJGEND VOCHT! STOP OPSTIJGEND VOCHT! SNEL EENVOUDIG DOELTREFFEND SUPERSNEL & EENVOUDIG Boren, injecteren en klaar GEBRUIKSVRIENDELIJK Solventvrij, niet bijtend & reukloos PROPER Geen risico op morsen dankzij de precieze

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Binnenhuispolluenten: hoe ze te beperken? Leefmilieu Brussel Vochtbestrijding in bouwwerken Sandrine HERINCKX CSTC - WTCB Vochtbestrijding in bouwwerken Sandrine Herinckx - 2014

Nadere informatie

Kleurkeuze van de Stuc?

Kleurkeuze van de Stuc? Wat is het verbruik van Stuc? Het verbruik wordt bepaald door de ondergrond en de gebruikte techniek. Voor gladde ondergrond 1 laag en dan nat in nat afwerken: < 1 mm laagdikte : +- 1 kg/m² verbruik Voor

Nadere informatie

TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN

TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN Bouwheer: Dhr. Manu Jouret & Mevr. Els Vandenhoute Luxembrugstraat 96, 9890 Gavere Architect: Jacobs Architectenbureau Kerkstraat 114, 9890 Gavere Inleiding: De term "koudebrug"

Nadere informatie

Decoratieve akoestische spuitmortel. verhoogt het akoestisch comfort in iedere ruimte

Decoratieve akoestische spuitmortel. verhoogt het akoestisch comfort in iedere ruimte Soundless Decoratieve akoestische spuitmortel verhoogt het akoestisch comfort in iedere ruimte SOUNDLESS : Decoratieve akoestische spuitmortel Verhoogt het akoestisch comfort in iedere ruimte Productomschrijving

Nadere informatie

Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak!

Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Jörg Wijnants fdeling Technisch dvies WTCB Inleiding Infiltraties 54 % schimmel (// vocht) condensatie (inwendige) condensatie

Nadere informatie

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 07 01 01 003 0 000002 Versie no. 09022012 Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Construction Product Omschrijving

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad webermix 6 in 1 is een kant-en-klare mortel geschikt voor diverse toepassingen Metselen, voegen, stucadoren, vloersmeren, tegels leggen Ook geschikt voor metselen glazen bouwstenen Veelzijdig inzetbare

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op asfalt

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op asfalt REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

BITUMINEUZE BEKLEDING VOOR HET ONDOORDRINGBAAR MAKEN VOOR WATER VAN INGEGRAVEN METSELWERK VAN BETONSTENEN OF ONBEWERKT BETON

BITUMINEUZE BEKLEDING VOOR HET ONDOORDRINGBAAR MAKEN VOOR WATER VAN INGEGRAVEN METSELWERK VAN BETONSTENEN OF ONBEWERKT BETON TECHNISCHE FICHE BITUMINEUZE BEKLEDING VOOR HET ONDOORDRINGBAAR MAKEN VOOR WATER VAN INGEGRAVEN METSELWERK VAN BETONSTENEN OF ONBEWERKT BETON PRODUCTBESCHRIJVING is een zwarte stabiele bitumenemulsie waaraan

Nadere informatie

Handleiding Pure & Original Kalei Calx

Handleiding Pure & Original Kalei Calx Handleiding Kalei Calx Inhoud Algemene informatie over Kalei Calx...1 Gebruikersinformatie voor Kalei Calx...1 Benodigde materialen...1 aanbrengen...3 Reinigen producten...3 Droogtijd en overschilderbaar...3

Nadere informatie

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing»

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» Is geschikt voor volgende lucht- en dampschermen: DELTA -DBF FX DELTA -REFLEX PLUS DELTA -DAWI GP DELTA -SPARXX M1 Het systeem DELTA -LIQUIXX

Nadere informatie

Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid!

Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid! WILLCO Dry Wall Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid! SNEL Niet boren en injecteren in stappen, bij het injecteren geen wachttijden tot verzadiging. Met WILLCO Dry Wall krijgt u veel

Nadere informatie

Humabloc Plus. Geavanceerde geltechnologie. Humabloc Plus een revolutionaire productontwikkeling

Humabloc Plus. Geavanceerde geltechnologie. Humabloc Plus een revolutionaire productontwikkeling Humabloc Plus Geavanceerde geltechnologie Humabloc Plus een revolutionaire productontwikkeling Optrekkend vocht Bij optrekkend vocht gaat het meestal om muren waar sprake is van grote vochtopname als

Nadere informatie

Renovatie en waterdichting

Renovatie en waterdichting Voor bouwprofessionals Renovatie en waterdichting Sanering van keldermuren bij vocht- en zoutbelasting n Saneerpleistersystemen n Bitumenafdichtingslagen n Horizontale afdichting www.pci-afbouw.nl 2 Inhoud

Nadere informatie

waterdichting hygroscopisch vocht zout kristallisatie regen 4 positieve waterdruk negatieve waterdruk spatwater zijdelings indringend vocht

waterdichting hygroscopisch vocht zout kristallisatie regen 4 positieve waterdruk negatieve waterdruk spatwater zijdelings indringend vocht Waterdichting hygroscopisch regen 4 vocht 4 zout kristallisatie 1 positieve waterdruk 2 negatieve waterdruk spatwater zijdelings indringend vocht 3 zout in oplossing optrekkend vocht 2 Waterdichting Waterdichting

Nadere informatie

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc.

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. NIEUW Rigips TopStuc Stap-voor-stap handleiding Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. www.rigips.nl DOE - HET - ZELF MET RIGIPS. DAN ZIT HET ZO! Stukadoren

Nadere informatie

Hydroment WK. Vochtige muren? Vochtige kelder? 150 gram additief. Dé duurzame oplossing bij vochtproblemen

Hydroment WK. Vochtige muren? Vochtige kelder? 150 gram additief. Dé duurzame oplossing bij vochtproblemen Vochtige muren? Vochtige kelder? WK 150 gram additief Het vochtregulerende stucwerk Onttrekt vocht aan het muurwerk en laat het verdampen Zorgt voor een droge wand Isoleert nitraten, zouten en salpeter

Nadere informatie

SNC-folie. Artikelnummer: Gebruiksaanwijzing. Emissiearm Waterondoorlaatbaar Scheuroverbruggend Alkalibestendig

SNC-folie. Artikelnummer: Gebruiksaanwijzing. Emissiearm Waterondoorlaatbaar Scheuroverbruggend Alkalibestendig SNC-folie Artikelnummer: 22101601 Gebruiksaanwijzing. Emissiearm Waterondoorlaatbaar Scheuroverbruggend Alkalibestendig 2 Inhoudsopgave Pagina Veiligheidsinformatie 3 Producteigenschappen 4 Toepassing

Nadere informatie

Isodrain Noppenfolie ter bescherming van ondergrondse muren

Isodrain Noppenfolie ter bescherming van ondergrondse muren Isodrain Noppenfolie ter bescherming van ondergrondse muren Isodrain Standaard Noppenfolie ter bescherming van ondergrondse muren Ons productgamma op basis van HDPE is van zeer hoge kwaliteit. Tijdens

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op beton

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op beton REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie 7. Waar u op moet letten bij

Nadere informatie

Technische steekkaart -1- KEUKEN & BADKAMER EXPERT

Technische steekkaart -1- KEUKEN & BADKAMER EXPERT Technische steekkaart -1- A) Algemene informatie Matte verf van topkwaliteit speciaal voor muren in keuken en badkamer. Vochtafstotend waardoor geen schimmelvorming. Maskeert vlekken zoals nicotine,...

Nadere informatie

HAMMERITE STRUCTUUR MAT

HAMMERITE STRUCTUUR MAT Akzo Nobel Paints Belgium sa/nv G. Levisstraat 2 1800 Vilvoorde België www.akzonobel.com Tel.: (0032) (0)2/2542211 Info: (0032) (0)800/32000 HAMMERITE STRUCTUUR MAT 1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Productinformatie

Nadere informatie

DryStone Gel. Product. Volumes. Eigenschappen. Toepassingsgebied

DryStone Gel. Product. Volumes. Eigenschappen. Toepassingsgebied Product Solventvrij en gebruiksklaar injectie systeem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een kokerpistool of worstpistool in boorgaten

Nadere informatie

AQUA SENSA ONDERGRONDEN

AQUA SENSA ONDERGRONDEN Stap voor stap Aqua Sensa ondergronden, p. 1/7 Stap voor stap AQUA SENSA ONDERGRONDEN Aqua Sensa kan toegepast worden op tal van ondergronden, op voorwaarde dat de juiste voorzorgsmaatregelen en een correcte

Nadere informatie

Hoe is de Kalei verpakt? Kalei wordt geleverd in papieren zakken van 25 kg droog poeder, niet ingekleurd (NATURA) of in emmers van 16 kg.

Hoe is de Kalei verpakt? Kalei wordt geleverd in papieren zakken van 25 kg droog poeder, niet ingekleurd (NATURA) of in emmers van 16 kg. Hoe is de Kalei verpakt? Kalei wordt geleverd in papieren zakken van 25 kg droog poeder, niet ingekleurd (NATURA) of in emmers van 16 kg. Hoe zijn de pigmenten verpakt? Hoeveel pigment voeg ik toe? De

Nadere informatie

Rolith Chemicals. Bestaat sinds 1977. Sinds november 2003 onderdeel van de Pearl Paint Group te Lelystad. Rolith bouwchemie

Rolith Chemicals. Bestaat sinds 1977. Sinds november 2003 onderdeel van de Pearl Paint Group te Lelystad. Rolith bouwchemie Rolith Chemicals Bestaat sinds 1977 Sinds november 2003 onderdeel van de Pearl Paint Group te Lelystad Waarom Rolith producten! Producten ontwikkeld i.s.m. baksteenindustrie (al sinds 1988!) Alle producten

Nadere informatie

TECHNISCH DOSSIER. www.technichem.be www.facabelle.be / Mei 2013 OPSTIJGEND VOCHT. Algemene principes

TECHNISCH DOSSIER. www.technichem.be www.facabelle.be / Mei 2013 OPSTIJGEND VOCHT. Algemene principes TECHNISCH DOSSIER OPSTIJGEND VOCHT Algemene principes Oorsprong van opstijgend (ook capillaire opzuiging genoemd) Wanneer aan de basis van een muur geen of een defect dichtheidsmembraan aanwezig is, zullen

Nadere informatie

Editie september 2009 Memento verpakt cement

Editie september 2009 Memento verpakt cement Editie september 2009 Memento verpakt cement tv@enci.nl - www.enci.nl Overzicht ENCI verpakt cement Cementbenaming Portlandcement 42,5 N Portlandcement 52,5 R Wit portlandcement Wit portlandkalksteencement

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

Polymeervoeg. Gebruiksaanwijzing. voor tegels en straatstenen. Droog in de voegen keren Wordt hard na bevochtiging. techniseal.com

Polymeervoeg. Gebruiksaanwijzing. voor tegels en straatstenen. Droog in de voegen keren Wordt hard na bevochtiging. techniseal.com Polymeervoeg voor tegels en straatstenen Droog in de voegen keren Wordt hard na bevochtiging Gebruiksaanwijzing techniseal.com Kwalitatief hoogwaardig product TECHNISEAL POLYMEERVOEG VOOR TEGELS EN STRAATSTENEN

Nadere informatie

Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur.

Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur. PRODUCT Omschrijving: Samenstelling: Verpakking: Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur. Zand, klei en mogelijk stro. 25 kg zak, 1.000

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie 7. Waar u op moet letten bij

Nadere informatie

ALSAN 870 RS / TXS 10 / TXS 20

ALSAN 870 RS / TXS 10 / TXS 20 ALSAN 870 RS / TXS 10 / TXS 20 ALSAN 870 RS / TXS 10 / TXS 20 zijn op PMMA gebaseerde, flexibele, zelfnivellerende mortels gebruikt op oppervlakken met multifunctionele toepassingen (dakterrassen, balkons,

Nadere informatie

Primer Surface P1500. Product. Volumes. Eigenschappen

Primer Surface P1500. Product. Volumes. Eigenschappen Product Universele voorstrijk voor alle zuigende en niet-absorberende ondergronden. Hechtbevorderaar op houten spaanplaten en plankenvloeren. Volumes 5 l Eigenschappen Gebruiksklaar en gemakkelijk verwerkbaar

Nadere informatie

BASWAPHON Cool naadloos akoestisch klimaatplafond

BASWAPHON Cool naadloos akoestisch klimaatplafond BASWAPHON Cool naadloos akoestisch klimaatplafond CATEGORIE TOEPASSINGEN DRAAGPLAAT OPPERVLAKTESTRUCTUUR AFWERKING Breedbandige naadloze geluidsabsorptie Koeling en verwarming d.m.v. capilair systeem Naadloze,

Nadere informatie

doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht

doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht snel eenvoudig doeltreffend milieuvriendelijk Internationaal getest door Optrekkend vocht De gevolgen van optrekkend vocht manifesteren zich als volgt: verwering

Nadere informatie

VOCHT. (1) vocht al dan niet met. (2) schimmelvorming. insijpelend doorslaand opstijgend condensatie bouwvocht occasioneel

VOCHT. (1) vocht al dan niet met. (2) schimmelvorming. insijpelend doorslaand opstijgend condensatie bouwvocht occasioneel (1) vocht al dan niet met insijpelend doorslaand opstijgend condensatie bouwvocht occasioneel (2) schimmelvorming Insijpelend Fenomenen : concentrische en kringvormige verkleuring van het oppervlak effectieve

Nadere informatie

Renovatie van kelders vocht, isolatie, ventilatie

Renovatie van kelders vocht, isolatie, ventilatie Renovatie van kelders vocht, isolatie, ventilatie Batibouw 25 februari 2011 Ir. Yves Vanhellemont Laboratorium Renovatie (WTCB) Technologische Dienstverlening Duurzaam Bouwen en Duurzame Ontwikkeling in

Nadere informatie

Beperkt warmteverliezen. Beschermt tegen wateroverlast

Beperkt warmteverliezen. Beschermt tegen wateroverlast Stopt regendoorslag Beperkt warmteverliezen Beschermt tegen wateroverlast Stormdry beschermende crème voor metselwerk Wanneer metselwerk nat wordt, wordt het koud en koude muren betekenen koude gebouwen,

Nadere informatie

DE BESTE BASIS VOOR WATERDICHTE KELDERRUIMTES.

DE BESTE BASIS VOOR WATERDICHTE KELDERRUIMTES. DE BESTE BASIS VOOR WATERDICHTE KELDERRUIMTES. KELDERAFDICHTING AAN DE BINNENZIJDE. Afhankelijk van het gewenste gebruik, de technische mogelijkheden en de diagnoseresultaten, staan voor een succesvolle

Nadere informatie

Opleiding. Duurzaam gebouw : ENERGIE. Leefmilieu Brussel WORKSHOP GEBOUWSCHIL. Thomas GOETGHEBUER MATRICIEL

Opleiding. Duurzaam gebouw : ENERGIE. Leefmilieu Brussel WORKSHOP GEBOUWSCHIL. Thomas GOETGHEBUER MATRICIEL Opleiding Duurzaam gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel WORKSHOP GEBOUWSCHIL Thomas GOETGHEBUER MATRICIEL Presentatie van het project 2 Presentatie van het project 3 Presentatie van het project 4 Presentatie

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften

Verwerkingsvoorschriften Verwerkingsvoorschriften Pagina 1 op 7 Verwerkingsvoorschriften Promonta heeft voor de plaatsing van de gipsblokken een selectie gemaakt van een groot aantal professionele ploegen gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Chemical CO². Negative

Chemical CO². Negative Cruysberghs bvba Chemical Producent van bouwchemische specialiteiten REAXYL Bouwchemie Erkend BASF Construc on Chemicals partner Dealer van PCI tegellijmsystemen en bouwchemische hulpstoffen Voor bouwprofessionals

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. SikaTop -121 Surfaçage

TECHNISCHE FICHE. SikaTop -121 Surfaçage TECHNISCHE FICHE HOOGWAARDIG CEMENTGEBONDEN MORTEL VOOR WATERDICHTING, HERSTELLING EN HERPROFILERING PRODUCTOMSCHRIJVING Voorgedoseerde mortel bestaande uit: component A (hars in emulsie) component B (cement

Nadere informatie

Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen

Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen Professionele mortels voor een optimaal resultaat Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen Niet berijdbaar Belangrijk: Zorg voor voldoende drainage en waterafvoer Bij de aanleg van natuursteen

Nadere informatie

Vochtbestrijding in gebouwen. Diagnose en behandeling

Vochtbestrijding in gebouwen. Diagnose en behandeling Vochtbestrijding in gebouwen Diagnose en behandeling Samuel Dubois 21-02-2017 Inleiding Inleiding Pathologieën die te wijten zijn aan de aanwezigheid van vocht en zouten 1. Capillaire opstijging 2. Zoutkristallisatie

Nadere informatie

P L A AT S I N G S T E C H N I E K

P L A AT S I N G S T E C H N I E K P L A AT S I N G S T E C H N I E K H E T H I TTESC H I L D INHOUD 1. TOEPASSINGEN 03 2. PLAATSINGSTECHNIEK 04 2.1. ALGEMEEN 2.1.1. LUCHT- EN WATERDICHTHEID 04 2.1.2. EEN LUCHTLAAG LATEN 04 2.1.3. SAMENDRUKKING

Nadere informatie

Accorub : De 10 meest gestelde vragen

Accorub : De 10 meest gestelde vragen Accorub : De 10 meest gestelde vragen 1. Accorub tegen binnenmuren 2. Accorub tegen plafond 3. Accorub op houten vloer 4. Accorub onder houten roostering 5. Accorub onder chape 6. Accorub tussen 2 binnenmuren

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Technische steekkaart -1- LEVIS MUUR LATEX

Technische steekkaart -1- LEVIS MUUR LATEX Technische steekkaart -1- A) Algemene informatie Matte verf speciaal voor muren. Geschikt voor binnen en buiten. Geeft een effen oppervlak. Spat niet. Hoge dekkracht. BINNEN, BUITEN ± 12 m²/l/laag VERWERKING:

Nadere informatie

BEHANDELEN VAN OPTREKKEND VOCHT INJECTEREN + REPLA of HYDROMENT ZONDER INJECTIE?

BEHANDELEN VAN OPTREKKEND VOCHT INJECTEREN + REPLA of HYDROMENT ZONDER INJECTIE? BEHANDELEN VAN OPTREKKEND VOCHT INJECTEREN + REPLA of HYDROMENT ZONDER INJECTIE? De firma Hydrosolf Benelux, verdeler van Hydroment vochtregulerend stucwerk, beweert op haar website dat problemen van optrekkend

Nadere informatie

Ondergrondse constructies

Ondergrondse constructies Ondergrondse constructies 2.1. Funderingen bouwputten prestatie-eisen funderingssystemen 2.2. Ingegraven constructies waterdichte bescherming drainage bekuiping 2.1. Funderingen BOUWPUTTEN stabiliteit

Nadere informatie

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN 201/5.99 MAPECEM SPECIAAL KRIMPVRIJ HYDRAULISCH SNELBINDMIDDEL VOOR DEKVLOEREN TOEPASSINGSGEBIED Vervaardiging van zowel zwevende als aanhechtende dekvloeren op oude en nieuwe ondergronden voor het leggen

Nadere informatie

Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden.

Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden. P R E V E N T I E V E W A T E R D I C H T I N G WATERDICHTE MUURKRAAG RONDO TOEPASSING Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden. EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Technische steekkaart -1- AMBIANCE MUR EXTRA MAT MIX

Technische steekkaart -1- AMBIANCE MUR EXTRA MAT MIX Technische steekkaart -1- A) Algemene informatie Hoogkwalitatieve extra matte acrylaatverf, te kleuren op de mengmachine. Toepasbaar op muren en plafonds en op oude lagen in goede staat. Geen aanzetten

Nadere informatie

MATTEN SYSTEEM. Waterdichte ontkoppelingsmatten onder tegelwanden en vloeren

MATTEN SYSTEEM. Waterdichte ontkoppelingsmatten onder tegelwanden en vloeren MATTEN SYSTEEM Waterdichte ontkoppelingsmatten onder tegelwanden en vloeren HOMELUX (BENELUX) BV FRANKWEG 20 2153 PD NIEUW VENNEP T 0252 713 100 F 0252 713 109 WWW.HOMELUX.NL Inhoudsopgave Het probleem

Nadere informatie

3. Doel: Structureel - Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming / Abrasiebescherrming. 4. Renovatiemodel: A - B - C - D

3. Doel: Structureel - Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming / Abrasiebescherrming. 4. Renovatiemodel: A - B - C - D Nr Leveranciersgegevens Systeemkaart Vlario Catalogus Productnaam 1.Toepassingsgebied: Hemelwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater / Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem 2. - Familie:

Nadere informatie

EXCELLENT EPOXYVLOEREN BVBA

EXCELLENT EPOXYVLOEREN BVBA Wandcoating Excellent wandcoating, is een primeur in het gamma. Deze nieuwe coating is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: Basic of Luxury. Door onze rijke ervaring in het aanbrengen van wandcoatings hebben

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

onderhoudswijzer Herstel van Herstellen, vernieuwen en afwerken van

onderhoudswijzer Herstel van Herstellen, vernieuwen en afwerken van onderhoudswijzer Herstel van binnenpleisterwerk Herstellen, vernieuwen en afwerken van binnenpleisterwerk Problemen met binnenpleisterwerk zijn erg storend in een monumentaal gebouw. We kunnen ons dan

Nadere informatie

EPIC F631:X442. Uniclass L325:P4142 Cl/Sfb April 2011. (31.9) Hh2. A Tata Steel Enterprise. PVC - stucprofielen. augustus 2012

EPIC F631:X442. Uniclass L325:P4142 Cl/Sfb April 2011. (31.9) Hh2. A Tata Steel Enterprise. PVC - stucprofielen. augustus 2012 Uniclass L325:P4142 Cl/Sfb April 2011 (31.9) Hh2 EPIC F631:X442 A Tata Steel Enterprise PVC - stucprofielen augustus 2012 Inhoud 01 Catnic PVC-stucprofielen 02 Pro-Grip 03 Hoekbeschermer 03 Hoekbescherming

Nadere informatie

Accorub. Accorubmatten perfect tegen elkaar laten aansluiten om akoestische lekken te vermijden.

Accorub. Accorubmatten perfect tegen elkaar laten aansluiten om akoestische lekken te vermijden. Accorub De 10 meest gestelde vragen over Accorub Accorub tegen binnenmuren tegen plafond op houten vloer onder houten roostering onder chape tussen 2 binnenmuren tussen Metalstud rond afvoerbuizen tussen

Nadere informatie

I 130-1 Informatieblad herstel buitenpleisterwerk

I 130-1 Informatieblad herstel buitenpleisterwerk I 130-1 Informatieblad herstel buitenpleisterwerk Schoonmaken, schilderen en repareren. Tijdens onze inspectie zijn aan het buitenpleisterwerk gebreken en onvolkomenheden geconstateerd. Om verder verval

Nadere informatie

Constructiedetails: Bouwknopen

Constructiedetails: Bouwknopen Constructiedetails: Bouwknopen Joachim Coopman en Devin De Brabander 1 Vastgoed-Landmeten Constructies 1 Bouwheer: Architect: Kassymo nv Zeedijk, Nieuwpoort Bert Janssens Oudburg 30B, Gent Aannemingsbedrijf:

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

Taak bouwpathologie, renovatie en onderhoud Laurence Van de Voorde 2MAK D

Taak bouwpathologie, renovatie en onderhoud Laurence Van de Voorde 2MAK D Taak bouwpathologie, renovatie en onderhoud Laurence Van de Voorde 2MAK D 2016-2017 Voorwoord Voorwoord Voor het vak Bouwpathologie, renovatie & onderhoud kregen we de opdracht om een bouwtechnisch probleem

Nadere informatie

Concrete Day - Betondag 16 October 2014

Concrete Day - Betondag 16 October 2014 Concrete Day - Betondag 16 October 2014 Vocht / water is een probleem Waarom zou beton best geen vocht / water opnemen? Vocht / water is een probleem In kelders: ruimte kan niet bewoond / gebruikt worden,

Nadere informatie

Binnenbepleistering: algemeen

Binnenbepleistering: algemeen Seminarie 15 juni 2017 Inge Dirkx WTCB Labo Materialen : algemeen : Algemeen Inhoud Soorten pleisters Referentiedocumenten Types Functies Beoordeling van pleisterwerk 15/06/2017 - Pagina 1 15/06/2017 -

Nadere informatie

WATERDICHTING BALKONS EN TERRASSEN

WATERDICHTING BALKONS EN TERRASSEN WATERDICHTING BALKONS EN TERRASSEN S amenstelling : Leon Bancken Probleemomschrijving DE DIRECTE OORZAKEN VAN DE SCHADE IS ER EEN OPLOSSING? HET RD-COATINGS TERRAS- EN BALKONDICHTINGSSYSTEEM Onderzoek

Nadere informatie

DUURZAME MONUMENTEN? kunnen en/of moeten monumenten duurzaam zijn? Architect Breakfast Session DUBO Limburg

DUURZAME MONUMENTEN? kunnen en/of moeten monumenten duurzaam zijn? Architect Breakfast Session DUBO Limburg DUURZAME MONUMENTEN? kunnen en/of moeten monumenten duurzaam zijn? Architect Breakfast Session DUBO Limburg INHOUD INHOUD Restauratie en renovatie zijn duurzaam maximaal behoud en gebruik van (historisch)

Nadere informatie