1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120"

Transcriptie

1 1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO Inleiding DTe vraagt ter verificatie van de aangeleverde cijfers een assurance-rapport van een externe accountant. Een assurance-rapport dient eenmaal per jaar te worden overlegd. Over de specifieke rapportagemaand waarop het assurance-rapport betrekking moet hebben, wordt u te zijner tijd op de hoogte gebracht. Het rapport heeft betrekking op de Scorecard van die betreffende rapportagemaand (niet op het gehele jaar). Andere vormen van verificatie dan het hier genoemde rapport worden door DTe niet geaccepteerd of gebruikt. In de volgende paragrafen worden richtlijnen gegeven voor het te vertrekken assurancerapport. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de te overleggen stukken. # $% %&

2 1.2. Assurance-rapport Scope Er is sprake van een assurance-opdracht. De accountant dient een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat de gecontroleerde informatie geen onjuistheden van materieel belang bevat. Voor zover in deze Auditinstructie de term controle wordt gebruikt, moet hiervoor worden gelezen: het uitvoeren van een assurance-opdracht. De controle van de aangeleverde gegevens dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de door het NIVRA vastgestelde Nadere Voorschriften Controle- en overige standaarden (NV COS) Controle object Het controleobject betreft de Bijlage bij het Informatieverzoek Scorecard Leveranciers (V- SCC(i)-08-04) uit het CODATA Handboek voor Vergunninghouders (hierna: Scorecard). Dit dataverzoek bestaat uit 5 verschillende tabellen. Het dataverzoek dient te worden ingevuld door de Leverancier en betreft niet financiële informatie. Het af te geven assurance-rapport heeft betrekking op deze 5 tabellen. De tabellen dienen allen gewaarmerkt bij het afgegeven assurance-rapport te worden gevoegd Review mogelijkheid Er kan in beginsel door de accountantsdienst van het Ministerie van Economische Zaken of door DTe aangewezen accountants een review worden uitgevoerd bij de accountants welke zijn belast met de controle van de aan DTe aangeleverde gegevens Doelstelling controle De controle van de aangeleverde gegevens dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de door het NIVRA vastgestelde Nadere Voorschriften Controle- en overige standaarden (NV COS). De Scorecard wordt door DTe gebruikt om de prestaties van de leverancier met betrekking tot de kritieke vrije marktprocessen verhuizen, switchen en factureren te meten, te monitoren en te vergelijken met overige leveranciers. Enkele KPI s worden daarnaast periodiek gepubliceerd op de internetsite van DTe. Deze publieke KPI s zijn op dit moment L1.1; L1.3; L2.1; L2.3 enl3.1. Naast de hierboven genoemde publieke KPI s, zal DTe ook een lijst met de strekking van de afgegeven assurance-rapporten per individueel bedrijf publiceren. Om de prestaties van leveranciers goed met elkaar te kunnen vergelijken is het van belang dat de Scorecard is opgesteld met toepassing van dezelfde definities en begrippen. Deze definities en begrippen zijn opgenomen in de invulinstructie V-SCC De accountant dient dan ook te controleren of de invulinstructie is toegepast bij het opmaken van de Scorecard. De werkzaamheden dienen verder in het algemeen gericht te zijn op de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie. Bij de planning en uitvoering van de controle dient verder rekening te worden gehouden met mogelijke tendenties van de aangeleverde data. Dit betekent concreet dat: # % %&

3 Van alle KPI s die betrekking hebben op tijdigheid de teller van de breuk specifiek op juistheid en de noemer op volledigheid wordt gecontroleerd (L1.1;L1.3; L2.1; L2.3;L3.1); Alle KPI s die betrekking hebben op achterstanden worden gecontroleerd op volledigheid (L1.2;L1.4;L2.2;L2.4; L3.3); Het aantal verzonden correctienota s en mismatches wordt gecontroleerd op volledigheid (L3.2; L4.1); en Gecontroleerd wordt of een toelichting volgens de invulinstructie is vereist en zo ja of deze toelichting is gegeven en of de verstrekte toelichting juist is Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid (materialiteit) Ter realisering van de vereiste redelijke mate van zekerheid dient de accountant een betrouwbaarheidsniveau van tenminste 95% met betrekking tot zijn oordeel te hanteren. De nauwkeurigheid (materialiteit) van het accountantsoordeel kan per tabel van het informatieverzoek verschillen, aangezien de gevraagde gegevens gerelateerd zijn aan verschillende bedrijfsprocessen. De accountant dient in het Assurance rapport te vermelden welke materialiteit (per tabel) is gehanteerd Rapportage De inhoud van het te verstrekken (goedkeurende) assurance-rapport is voorgeschreven en opgenomen in zogenaamde modellen. Dit model is opgenomen in hoofdstuk 2. Bij eventuele bevindingen dient de accountant uiteraard af te wijken van dit format. In het assurance-rapport wordt melding gemaakt van de rapportagemaand. Voor een tijdschema zie << verwijzing naar bijlage 1 in invulinstructie bij de scorecard>>. # '% %&

4 2. MODEL ASSURANCE-RAPPORT SCORECARD Aan: Opdrachtgever ASSURANCE-RAPPORT Opdracht en verantwoordelijkheden Wij hebben onderzocht of de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte Bijlage bij het Informatieverzoek Scorecard V-SCC(i)-08-04, tabel 0 tot en met 4 (hierna: Scorecard) van...(gecontroleerde rapportagemaand) van... (naam huishouding) te... (statutaire vestigingsplaats) voldoet aan de gestelde eisen zoals vastgelegd in de Invul- en auditinstructie V-SCC van DTe. De Scorecard is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de entiteit 1. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake de Scorecard te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3000 Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van historische financiële informatie en de Invul- en auditinstructie V-SCC van DTe. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de Scorecard geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens. Tevens omvat ons onderzoek een beoordeling van de grondslagen die bij het opmaken van de Scorecard zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de entiteit 2 daarbij heeft gemaakt. Bij de totstandkoming van ons oordeel hebben wij een materialiteit gehanteerd van [percentage; indien van toepassing specifiek per tabel] gemeten over [omvangsbasis; bedrag of post per tabel waarover de materialiteit is gemeten] Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie. Inherente beperking Wij hebben geen assurance-werkzaamheden uitgevoerd op de onderliggende informatiesystemen. Wij geven onze conclusie ervan uitgaande dat het aan de Scorecard ten grondslag liggende interne beheersingssysteem adequaat functioneert. 1 2 Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals het bestuur van de vennootschap (B.V./N.V.), vereniging, stichting enz. Zie voetnoot 1 # "% %&

5 Conclusie Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie dat de Scorecard in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de in de Invul- en auditinstructie V-SCC van DTe hieraan gestelde eisen en als zodanig voor rapportage aan DTe geschikt is. Dit impliceert dat: Van alle KPI s die betrekking hebben op tijdigheid de teller van de breuk juist is en de noemer volledig (L1.1; L1.3; L2.1; L2.3; L3.1); Alle KPI s die betrekking hebben op achterstanden volledig zijn (L1.2; L1.4; L2.2; L2.4; L3.3); Het aantal verzonden correctienota s en mismatches volledig is (L3.2; L4.1); De volgens de invulinstructie vereiste toelichting is opgenomen en juist is. Overige aspecten - beperking in het gebruik (en verspreidingskring) De Scorecard en ons assurance-rapport daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor het bestuur van de entiteit 3 ter verantwoording aan DTe en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Plaats, datum Naam accountantspraktijk Naam accountant en ondertekening met die naam (Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden) 3 Zie voetnoot 1 # &% %&

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014 Juli 2014 Inhoud 1. Uitgangspunten 5

Nadere informatie

Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013

Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2013 februari 2013 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Versie 1.6 14 december 2007. CONTROLEPROTOCOL ORET-regeling

Versie 1.6 14 december 2007. CONTROLEPROTOCOL ORET-regeling Versie 1.6 14 december 2007 CONTROLEPROTOCOL ORET-regeling Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding... 3 1.1 Doel en wettelijk kader... 3 1.1.1 Doel van het ORET-programma... 3 1.1.2 Opzet van het ORET-programma...

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Ingevolge artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) de navolgende regeling vastgesteld.

Ingevolge artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) de navolgende regeling vastgesteld. NADERE REGEL Verplichte accountantscontrole kostprijzen forensische zorg Ingevolge artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) de navolgende regeling

Nadere informatie

CONCEPT. Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

CONCEPT. Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 CONCEPT Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Regio Utrecht Zuid Oost: Gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Zeist, Utrechtse Heuvelrug Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125 Adressering Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030

Nadere informatie

De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland

De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.nl Assurance-rapport bij Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Q2 2012

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0)

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) 1. Inleiding protocol De Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN Copro 11134 CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN 2011 1 Algemeen 1 1.1 Doelstelling 1.2 Procedures 2 Controleaanpak 2 2.1 Referentiekader 2.2 Rechtmatigheid 2.3 Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid 3 3 Accountantsproducten

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-259. Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten. Copro 14188

NADERE REGEL NR/CU-259. Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten. Copro 14188 NADERE REGEL Copro 14188 Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Op grond van artikel 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid Holland 2014

Subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid Holland 2014 Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Subsidieregeling milieumaatregel

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

Stichting de Thuiskopie

Stichting de Thuiskopie Stichting de Thuiskopie Controleprotocol Thuiskopieregeling 2013 December 2012 Inhoudsopgave Controleprotocol Thuiskopieregeling 2013 1 1. Controleprotocol Thuiskopieregeling 2013 3 1.1. Inleiding 3 1.2.

Nadere informatie

Aanwijzing controleprotocol subsidiering, deel H - Specifiek particuliere justitiële jeugdinrichtingen

Aanwijzing controleprotocol subsidiering, deel H - Specifiek particuliere justitiële jeugdinrichtingen Dienst Justitiele Inrichtingen Ministerie van Veillgheid en Justine Aanwijzing controleprotocol subsidiering, deel H - Specifiek particuliere justitiële jeugdinrichtingen Datum Status 1 maart 2011 Herzien

Nadere informatie

Assurance rapport van de onafhankelijke accountant

Assurance rapport van de onafhankelijke accountant Assurance rapport van de onafhankelijke accountant Rapportage aan: Achmea Divisie Pensioen & Leven De heer A. Aalbers 1 Achmea Divisie Pensioen & Leven De heer A. Aalbers Postbus 700 APELDOORN Opdracht

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL STICHTING KENNIS VOOR KLIMAAT

CONTROLEPROTOCOL STICHTING KENNIS VOOR KLIMAAT CONTROLEPROTOCOL STICHTING KENNIS VOOR KLIMAAT 1. Achtergrond Dit controleprotocol heeft betrekking op de controle van de financiële verantwoording over de aanwending van de door het Ministerie van VROM

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Controle kostprijsmodel provisieverbod

Controle kostprijsmodel provisieverbod Controle kostprijsmodel provisieverbod 19 juli 2013 Controle kostprijsmodel provisieverbod Vanaf 1 januari 2013 is het provisieverbod van kracht. Aanbieders van financiële producten (veelal banken en verzekeraars)

Nadere informatie

Protocol Accountantsonderzoek CAK-BZ 2007

Protocol Accountantsonderzoek CAK-BZ 2007 Protocol Accountantsonderzoek CAK-BZ 2007 Nederlandse Zorgautoriteit Protocol Accountantsonderzoek CAK-BZ 2007 juli 2007 2 Nederlandse Zorgautoriteit Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 5 1.a Wettelijk

Nadere informatie

Accountantsonderzoek 2009

Accountantsonderzoek 2009 Protocol Accountantsonderzoek 2009 Richtlijnen voor accountantsonderzoek bij concessiehouders oktober 2009 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Doel van het accountantsonderzoek 7 3. Procedure onderzoek 9 4. Inhoud

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Inleiding 1 4 3. Begrippen en definities 5 3. Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4. Opdrachtaanvaarding 8 9 4

Inleiding 1 4 3. Begrippen en definities 5 3. Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4. Opdrachtaanvaarding 8 9 4 Inhoudsopgave Paragraaf Pagina 2 Inleiding 1 4 3 Begrippen en definities 5 3 Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4 Opdrachtaanvaarding 8 9 4 Deskundigheidseisen en het gebruik maken van deskundigen

Nadere informatie