4 april 2011 Evolutie van analoge post naar digitale big bang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 april 2011 Evolutie van analoge post naar digitale big bang"

Transcriptie

1 Evolutie van analoge post naar digitale big bang Presentatie WGA 4 april 2011 Willem Broekhuis Hoofd DIV Wat en waarover bij het Erasmus MC Van een papieren naar een digitaal personeelsdossier De Medisch Ethische Toetsings Commissie METC Het digitale studentendossier Hybride werkwijze archief Raad van Bestuur Handboek vervanging 2

2 Erasmus MC in perspectief Nederland populatie: Rotterdam: havenstad populatie: Erasmus MC: medewerkers: Gezondheidszorg in Nederland: feiten & cijfers Totaal aantal Ziekenhuizen: 104 algemeen 96 universitair medische centra 8 Erasmus MC = Grootste Universitair Medisch Centrum in Nederland 4

3 Geschiedenis Oprichting Medische Faculteit Rotterdam Fusie Dijkzigt Ziekenhuis + Sophia Kinderziekenhuis: Academisch Ziekenhuis Rotterdam Fusie Medische Faculteit Rotterdam + Economische Hoge School: Erasmus Universiteit Rotterdam Fusie Academisch Ziekenhuis Rotterdam + Daniel den Hoed Kliniek Fusie Academisch Ziekenhuis Rotterdam + Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam: Erasmus MC Erasmus MC: feiten & cijfers Medewerkers Medische en wetenschapplijke staf Verpleegkundig personeel Studenten Geneeskunde Beleid en Management voor de Gezondheidszorg 550 Medisch specialistenopleidingen 28 Totaal budget Bedden Polikliniekbezoeken per jaar

4 Kerntaken Wetenschappelijk onderzoek Onderwijs Van molecuul tot patiënt - van patiënt tot samenleving Patiëntenzorg Basiszorg 1/3 Topklinisch Topreferent 7 2/3 Nieuwbouw: impressie

5 Van een papieren naar een digitaal PD Aanleiding Gedecentraliseerde personeel en organisatie functie; Grondslag reorganisatie onder de titel Beter Besturen Centrale DIV-functie voor de personeelsdossiers Logistiek probleem: Verspreide ligging decentrale personeelsafdelingen Nieuwbouw: geen tot weinig archiefruimte Schaduw dossiervorming 9 Overgang van CORSA 6.3 naar 7.1 Bilateraal: Directeur Informatie en Directeur Personeel Parallel met Elektronisch Patiëntendossier Tijd en plaats onafhankelijk informatie beschikbaar hebben Besluit stuurgroep concernsystemen tot het uitvoeren van een pilot Pilot bij één cluster: Cluster 3 Cluster is gehuisvest op de linker maasoever 10

6 CORSA 6.3 POST (Documentregistratie) ARCH (Dossierbeheer) LYST (Rapportage) ABIS (Archiefbeschrijving en Inventarisatie) Maatwerkkoppeling met Personeelsinformatiesysteem PERSIS: PERSIS is een personeelsinformatiesysteem dat onderdeel uitmaakt van het Ziekenhuis Informatie Systeem. (Leverancier was HISCOM nu I-SOFT ) 11 Overgang CORSA 7.1 POST (Documentregistratie) ARCH (Dossierbeheer) LYST (Rapportage) ABIS (Archiefbeschrijving en Inventarisatie) SCAN (Digitaliseren) DMS (DMS-userinterface incl. Office-integratie) WEBZ (Web-userinterface) Import (Import document-, dossier- en persoonsgegevens) Aangepaste maatwerkkoppeling met PERSIS 12

7 Projectgroep elektronisch personeelsdossier Ingesteld door Stuurgroep Concernsystemen Samenstelling; Projectleider Directie Informatie Unithoofd Personeelsadministratie Directie Personeel Vertegenwoordiger namens de managers Clusterbureaus Vertegenwoordiger Personeelsadviseurs Hoofd DIV 13 Werkgroepen 1 Werkgroep Inhoud; Projectleider (voorzitter) Personeelsadviseurs Assistent personeelsadviseurs Manager Clusterbureau Hoofd DIV Applicatiebeheerder CORSA 14

8 Werkgroepen 2 Werkgroep Informatica Projectleider (voorzitter) Databaseadministrator Netwerkbeheer 15 Werkgroep Inhoud Definitie personeelsdossier heroverwegen Indeling personeelsdossier Autorisatie: Wie mag wat zien Wie mag wijzigingen aanbrengen in registraties Opstellen Richtlijnen elektronisch Personeelsdossier De richtlijn wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur na instemming van de Ondernemingsraad 16

9 Werkgroep Informatica Server-capaciteit Inrichting database Netwerkbelasting Koppeling met Personeelsinformatiesysteem: Synchronisatie Import van in bulk gescande documenten 17 Indeling personeelsdossier 1 Vaststelling door de werkgroep 1 Hoofddossier 17 Subdossiers 18

10 Indeling personeelsdossier 2 Hoofddossier Identiteitsgegevens Sollicitatiebescheiden 19 Indeling personeelsdossier 3 Subdossiers: 1. Aanstellingsgegevens 2. Bekwaamheid 3. Jubileum 4. Functiewaardering 5. Jaargesprekken 6. Beoordeling 7. Gratificaties e.d. 8. Pensioen 9. Opleiding en Studie 10. Reiskosten e.d. 11. Verlof 12. Arbeidsongeschiktheid 13. Zorgverzekering 14.Overige correspondentie 15. Vertrouwelijk 16.Werkdossier Personeelsadviseur 17.Werkdossier Leidinggevende 20

11 Leen en inzage bevoegdheden papier Vrije toegang via DIV directie personeel Medewerkers decentrale personeelsafdelingen bij de clusters Leidinggevenden Arbeidsjuristen DIV directie personeel Directie Personeel 21 Autorisaties elektronisch PD 1 Geen vrije toegang maar een toegang op basis van een rol Rol geautoriseerd op hoofd en subdossier niveau 22

12 Autorisaties elektronisch PD 2 Toegang tot het digitale dossiers op basis van de rol van: (Sub)dossiers: Leidinggevende Personeelsadviseurs Assistent Personeelsadviseurs Project medewerkers Manager Clusterbureau Salarisadministratie Directie Personeel: Arbeidsjuristen Team Sociale Regelingen Medewerkers 0 t/m 15 en 18 0 t/m 15 en 17 0 t/m 4, 6 t/m 15 en 17 2, 7 1, 7, 8, 9, 10, 12 en 15 0 t/m 4 en 6 t/m 15 0 t/m Inrichting door applicatiebeheer 1 Structuur en omvang van de organisatie: 650 afdelingen en 650 leidinggevende Autoriseren van de rollen Toegang van de medewerkers tot hun eigen dossier 24

13 Inrichting door applicatiebeheer 2 25 Inrichting door applicatiebeheer 3 Inrichting binnen CORSA: Eerst vrije gedachte op basis huidige werkwijze Op basis van de functionaliteiten van CORSA Stap voor stap Wat doet CORSA bij POST enz. 26

14 Inrichting door applicatiebeheer 4 27 Scannen uitbesteden of zelf doen Zelfdoen Vrij maken personeel Dossiers op twee locaties Schaduwdossiers samenvoegen Doorlooptijden Scancapaciteit Uitbesteden Kosten Vaste doorlooptijd Afstemming t.b.v. import Opleiden medewerkers aannemer 28

15 De Medisch Ethische Toetsingscommissie De Medisch Ethische Toetsings Commissie toetst en beoordeelt medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen Het doel van de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in de zin van de WMO is het waarborgen van de rechten, veiligheid en het welzijn van de proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Speciale aandacht verdient het onderzoek met kwetsbare personen. De commissie toetst op basis van de WMO en overige relevante weten regelgeving, waaronder het ICH richtsnoer voor Good Clinical Practice en de Verklaring van Helsinki. 29 METC In overleg met de Raad van Bestuur kan de commissie ook medischwetenschappelijk onderzoek beoordelen ten behoeve van andere instellingen in de regio, waarvoor geen andere commissie in de zin van artikel 16 van de WMO aangewezen is, haar worden voorgelegd door: de GG&GD Rotterdam, de Bloedbank Rotterdam, het Havenziekenhuis Rotterdam, het Revalidatiecentrum Rijndam te Rotterdam en het Oogziekenhuis Rotterdam. 30

16 Productie METC De METC produceert ongeveer stukken Ongeveer 400 procollen 35 m¹ papier per jaar 31 CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medischwetenschappelijk onderzoek, middels toetsing aan de daarvoor vastgestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van de voortgang van de medische wetenschap. De toetsing door de CCMO betreft medisch wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen De METC s zijn verplicht de betreffende documenten digitaal in pdf aan te leveren. Workflow Management is meegenomen in het traject 32

17 Dossier registratie METC 33 Workflow METC 34

18 Workflow METC 35 Workflow METC 36

19 Studentendossier Analoog aan het personeelsdossier Vertrouwelijkheidsstructuur Meervoudig gebruik door het gehele Diensten Centrum Onderwijs (DCO) en de examencommissie Koppeling met de databank Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van de IBG-groep Automatische aanmaak van het studentendossier 37 Hybride werkwijze archief Raad van Bestuur Opdrogen analoge poststromen Cesuur in het archief Digitaal archiveren Hybride werkwijze Digitaal vergaderen met behulp van de I-pad 38

20 Handboek Vervanging Beleidsregel ED-3 audit Aanpassingen en review archiefinspectie 39 Vragen?? 40

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U9 Monitoren Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Hoofdstuk Versiedatum Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Projectcode Jaarverantwoording 2014. Versie. Definitief. Datum 28 mei 2015. Opsteller. Redactiecommissie jaarverslag.

Jaarverslag 2014. Projectcode Jaarverantwoording 2014. Versie. Definitief. Datum 28 mei 2015. Opsteller. Redactiecommissie jaarverslag. Projectcode Jaarverantwoording 2014 Versie Definitief Datum 28 mei 2015 Opsteller Redactiecommissie jaarverslag Beheerder Redactiecommissie jaarverslag Opdrachtgever Raad van Bestuur, Erasmus MC Jaarverslag

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2009

Maatschappelijk verslag 2009 Projectcode Jaarverantwoording 2009 Versie Vastgesteld Datum 27 mei 2010 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur, Erasmus MC Maatschappelijk verslag 2009 2010, Erasmus

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 13 februari 2014 Jaarverslagen 2013

Nadere informatie

BASISSELECTIEDOCUMENT OPENBARE EN BIJZONDERE UNIVERSITAIRE MEDISCHE CENTRA 1985-

BASISSELECTIEDOCUMENT OPENBARE EN BIJZONDERE UNIVERSITAIRE MEDISCHE CENTRA 1985- BASISSELECTIEDOCUMENT OPENBARE EN BIJZONDERE UNIVERSITAIRE MEDISCHE CENTRA 1985- Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, het Universitaire Medisch Centrum Groningen, het Leids Universitair Medische Centrum,

Nadere informatie

Erasmus MC jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002

Erasmus MC jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002 Onze missie: Het Erasmus MC is een innoverend universitair medisch centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en zorg op het gebied van ziekte en gezondheid. Heel

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: VC9 Proefpersonen- en aansprakelijkheidsverzekering (centraal) Distributielijst : STZ Datum : 10-03-2014 Revisiedatum : 10-03-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

Beter onderzoek door scholing

Beter onderzoek door scholing Beter onderzoek door scholing Op weg naar een integrale landelijke scholing voor klinisch onderzoek: een inventarisatie. Een rapportage van de werkgroep scholing en kennis delen, in het kader van de uitwerking

Nadere informatie

Basisselectiedocument openbareen bijzondere universitaire medische centra over de periode 1985-

Basisselectiedocument openbareen bijzondere universitaire medische centra over de periode 1985- Basisselectiedocument openbareen bijzondere universitaire medische centra over de periode 1985- ACTUALISATIE 2012 W. Broekhuis, ErasmusMC S. Laning, UMCG 2012 1 Nieuwe handelingen (op nummervolgorde) 70

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Jaardocument 2006. Stichting Holding Isala klinieken

Jaardocument 2006. Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2006 Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2006 Stichting Holding Isala klinieken Inhoudsopgave 1 Inleiding en uitgangspunten van de verslaggeving 5 2 Profiel van de organisatie 6

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK WETENSCHAPSBELEID KENNEMER GASTHUIS EN SPAARNE ZIEKENHUIS. Organisatie en richtlijnen medisch-wetenschappelijk onderzoek

KWALITEITSHANDBOEK WETENSCHAPSBELEID KENNEMER GASTHUIS EN SPAARNE ZIEKENHUIS. Organisatie en richtlijnen medisch-wetenschappelijk onderzoek KWALITEITSHANDBOEK WETENSCHAPSBELEID KENNEMER GASTHUIS EN SPAARNE ZIEKENHUIS Organisatie en richtlijnen medisch-wetenschappelijk onderzoek april 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1. Organisatie wetenschap

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek wetenschapsbeleid Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis

Kwaliteitshandboek wetenschapsbeleid Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis Kwaliteitshandboek wetenschapsbeleid Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis maart 2011 INLEIDING INHOUD WETENSCHAPSBELEID 1. Inleiding 3 2. Afkortingen en begrippen 4 3. Typen klinisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Kwaliteitsborging Geneesmiddelenonderzoek UMC Utrecht Jaarverslag 2007 Bureau Kwaliteitsborging Onderzoek

Kwaliteitsborging Geneesmiddelenonderzoek UMC Utrecht Jaarverslag 2007 Bureau Kwaliteitsborging Onderzoek Kwaliteitsborging Geneesmiddelenonderzoek UMC Utrecht Jaarverslag 2007 Bureau Kwaliteitsborging Onderzoek UMC Utrecht Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Clinical Trial

Nadere informatie

Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek

Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek Student: Lisanne van der Molen Begeleider: Drs. Lidia van Huizen, Senior Adviseur Kwaliteit UMCG Datum: juni 2013 Inhoudsopgave Inleiding..3

Nadere informatie

R O L E B A S E D A C C E S S C O N T R O L

R O L E B A S E D A C C E S S C O N T R O L R O L E B A S E D A C C E S S C O N T R O L september 2010 S U R F N E T B V, R A D B O U D K W A R T I E R 273, P O S T B U S 19035, 3501 D A U T R E C H T T + 3 1 302 305 305, F + 3 1 302 305 329, WWW.

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE MAASSLUIS. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties WEST LAND

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE MAASSLUIS. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties WEST LAND G E M E E N T E HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties WEST LAND Auteur(s) R.J.A. Bekkers (Team DIV) A. Van Ispelen (Teamleider DIV) H. Geuze (Stadsarchief

Nadere informatie

Contract Research Organisaties in Nederland Inventarisatie en kwaliteitsniveau

Contract Research Organisaties in Nederland Inventarisatie en kwaliteitsniveau Contract Research Organisaties in Nederland Inventarisatie en kwaliteitsniveau RIVM rapport 370005001/2011 K. Notenboom A.R. Molema-Buursma I. Hegger Contract Research Organisaties in Nederland: inventarisatie

Nadere informatie

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Verslag betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie, die niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats Samenstelling

Nadere informatie

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek;

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Eén voor allen en allen voor één Voorwoord Dames en heren, Bewegen is goed. Niet alleen voor de gezondheid,

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

RAPPORT ARCHIEFINSPECTIE

RAPPORT ARCHIEFINSPECTIE RAPPORT ARCHIEFINSPECTIE GEMEENTE KOGGENLAND 2012 Rapport van de archiefinspectie bij de gemeente Koggenland uitgevoerd in de periode van 19 tot en met 28 maart 2012 door de archiefinspectie van het Westfries

Nadere informatie

Naomi Nathan. +31 6 12 22 45 32 naominathan@vandepraktijk.nl

Naomi Nathan. +31 6 12 22 45 32 naominathan@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Naomi Nathan +31 6 12 22 45 32 naominathan@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

UKB-enquête databeleid jan-feb 2014

UKB-enquête databeleid jan-feb 2014 UKB-enquête databeleid jan-feb 2014 Auteurs: Rob Grim (TiU), Driek Heesakkers (UvA), Harrie Knippenberg (RU) Versie: definitief, 10 april 2014 Status: Openbare, geanonimiseede versie (NB voor UKB leden

Nadere informatie

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Juli 2007 Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van personeelsdossiers en het vernietigen van het fysieke exemplaar Sebastiaan Stevens Adviseur Informatievoorziening IA/DIV Juli 2014 Versie 2.2 (definitief)

Nadere informatie

Handboek Digitale Vervanging

Handboek Digitale Vervanging Handboek Digitale Vervanging Auteur: Arjan Leijsten Versie: 03-06-2015 Inhoud 1. Inleiding p. 2 1.1 Waarom een handboek vervanging? 1.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 2. Reikwijdte van het vervangingsbesluit.

Nadere informatie

Aan: Gemeentebelangen BES t.a.v. dhr. Kees van Leijen. : Archiefinspectie en digitalisering. Geachte fractie van Gemeentebelangen BES,

Aan: Gemeentebelangen BES t.a.v. dhr. Kees van Leijen. : Archiefinspectie en digitalisering. Geachte fractie van Gemeentebelangen BES, Aan: Gemeentebelangen BES t.a.v. dhr. Kees van Leijen Afdeling : Interne Dienstverlening Datum : 19 september 2012 Onderdeel : Systemen en Informatie Uw brief van : 3 september 2012 Contactpersoon : H.M.

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant Startnotitie informatie bij de provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Duurzame toegankelijkheid van informatie hangt af van de manier waarop informatiedragers, zoals nota s, brieven en emailberichten worden

Nadere informatie