Curriculum Vitae. Mijn drijfveren zijn. Filosofie. Empathie. Projectmanagement Mensen verder helpen Squash. Socrates en de Stoa.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Mijn drijfveren zijn. Filosofie. Empathie. Projectmanagement Mensen verder helpen Squash. Socrates en de Stoa."

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Naam GSM (+31) Website Geboortedatum 16 april 1962 Nationaliteit Huwelijkse staat Citaat Nederlands Getrouwd, 4 kinderen ik heb het opgegeven te zijn zoals ik ben, ik groei mee met wie ik worden zal Profiel in een notedop Ik heb ruim 25 jaar ervaring in project- en verandermanagement. Dit betrof het managen van complexe veranderingstrajecten, als mede het leiden van grote ICT projecten en programma s, vaak op basis van een resultaatcontract. Ik zoek de balans tussen zelf verantwoordelijkheid dragen voor het behalen van een resultaat en anderen in projectmatig denken en -werken stimuleren. Ik vervlecht daarin werkvormen vanuit filosofie en poëzie. De kracht en zwakte van het gebruik van de taal waarmee we elkaar willen begrijpen, heeft hierin mijn bijzondere aandacht. Ik laat me bij opdrachten leiden door een ethische afweging. De opdrachten moeten echt iets bijdragen aan de samenleving waarin we leven; de organisatie moet een stap kunnen en willen maken. Ik wil daarbij verantwoording af kunnen leggen over de bijdrage die ik geleverd heb en de daarbij horende prijs/prestatie verhouding. Ik laat me hierin inspireren door creatieve ideeën over andere manieren van zaken doen, gebaseerd op onderling respect, vertrouwen, redelijkheid, en vooral niet het onderste uit de kan willen. Mijn drijfveren zijn Verantwoordelijk willen zijn voor een resultaat Empathie In teamverband iets neerzetten Film, kunst, poëzie en literatuur Projectmanagement Mensen verder helpen Squash Socrates en de Stoa Het kiezen van een ethisch perspectief Chaos omzetten in Structuur Filosofie

2 Project Voor Periode Implementatie ICT Roadmap In de rol van Quality Assurance verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging op de opzet, inrichting en uitvoering van het projectmanagementproces. Planvoming uitrol Portfoliomanagement Opstellen Programmavoorstel en Draaiboek voor verbreding uitrol portfoliomanagement binnen Saxion. Cito Project Methode voor Raad van Bestuur en MT Als externe trainer verzorgen van 5 workshops aan leden van de Raad van Bestuur, voltallig MT en de interne projectmanagers om te bespreken wat projectmatig werken biedt en van hen vraagt. Uitrol Het slimme rooster Verantwoordelijk voor het verandertraject om capaciteitsplanning en flexibilisering op basis van zorgvraag breed uit te rollen binnen de hele organisatie. Interim Beleidsmedewerker JeugdGezondheidsZorg Als interim beleidsmedewerker JGZ belast met het opstellen van de rapportage JGZ 2011 aan 15 gemeenten. Programmaplan Digitaliseren Museum collectie In de rol van Prince2-deskundige de projectmanager van Naturalis ondersteunt bij het opstellen van de planvorming voor een omvangrijk programma om een groot deel van de collectie te digitaliseren. Phoenix Herstructureren Arnhemse voorzieningen Projectmanager van een project met 18 deelprojecten om ten gevolge van ingrijpende bezuinigingen vanuit gemeente en Zorgkantoor het primair proces in het verzorgingsgebied Arnhem opnieuw te structureren zodat dit, met ingang van 1 januari 2012, binnen de professionele en financiële kaders past. Tot de scope behoort o.a. het samenvoegen en opnieuw opzetten van afdelingen, personele consequenties, nieuw inrichten registratie, bedrijfsvoering en informatiehuishouding. Zo doen wij projecten in drie stappen Implementatie van projectmatig werken gericht op ambitieniveau van de organisatie; stap 1 betrof het opzetten van de aanpak en de formats, stap 2 betrof het inbedden van de werkwijze in de top15 projecten en het trainen en coachen van de projectleiders en stuurgroepen, stap 3 loopt nu en betreft het inbedden van de sturing op het project portfolio en de projecten kalender. IrisZorg februari 2012 heden Saxion december 2011 januari 2012 CITO augustus september april november IrisZorg augustus 2011 april 2012 GGD Hollands Midden mei 2011 oktober 2011 Naturalis mei 2011 augustus 2011 IrisZorg april 2011 december 2011 IrisZorg augustus 2010 februari 2012 CV mei

3 Showcase Het slimme Rooster Opzetten 5 pilots, strategisch verdeeld over de organisatie, om ervaring op te doen met capaciteitsplanning van de zorg op basis van zorgvraag in plaats van zorgdrang. Het resultaat was een Business Case ter besluitvorming aan Raad van Bestuur om deze wijze van plannen wel/niet integraal uit te rollen. Saxion Verbeteren sturing op projecten Als verandermanager verantwoordelijk voor het klaar stomen van de organisatie-eenheid PPMC die per september 2010 in staat moest zijn om de coördinatie en ondersteuning te leveren aan Academies, Diensten en Kenniscentra binnen Saxion. Project onder directe opdracht van de Raad van Bestuur. Implementatie DD JGZ Geen kind buiten beeld Vanuit de rol Programmamanager verantwoordelijk voor de harmonisering van de implementatie van het Elektronisch Kind Dossier (EKD) binnen de 5 JGZ-organisaties in deze regio, alsmede het goedgekeurd krijgen van de integrale begroting. IrisZorg juli 2010 januari 2011 Saxion Hogescholen januari 2010 september Inzet parttime. GGD Hollands Midden, Thuiszorg ActiVite, VZR en Valent mei 2007 maart 2010, incl. onderbreking wegens landelijk stil leggen project. ROK-EKD Het spel van Europees aanbesteden Projectmanager van het rok EKD team voor het uitvoeren van de Europese aanbesteding raamovereenkomst voor 12 deelnemende JGZ-organisaties t.b.v. de selectie van een applicatie voor de implementatie van het Elektronisch Kind Dossier. De Centrale Subsidie-Unit Adviseur/coach voor het programma Subsidie-unit. In deze rol coach ik de programmamanager die met deze opdracht belast is. Doel van het programma is om de subsidieafhandeling in te richten op basis van workflow management en een daarbij ondersteunde applicatie. GGD en Thuiszorg regio s Hollands Midden, Zuid-Holland Noord, Kennemerland, Zuidlimburg Provincie Zuid-Holland afdeling EZ november 2008 oktober 2009 februari 2009 juli 2009 Greep op projecten Adviseur/projectborging/coach voor diverse projecten binnen de Directie DO&S, waaronder de implementatie van portfoliomanagement voor de projecten in het centrale InformatieBeleidsPlan Saxion Hogescholen juni 2008 juli 2009 Projectmatig werken waar een wil is, is.. Adviseur/projectleider/coach implementatie projectmatig werken binnen de afdeling Economische Zaken. Binnen deze rol ligt de nadruk op het coachen van de projectmanagers en het management van de afdeling. Politie en Prince Begeleiden implementatie PRINCE2 binnen DMD vanuit de rol ProjectBorging. Binnen deze rol ligt de nadruk op het coachen van de projectmanager en de stuurgroep om het projectresultaat te borgen. Provincie Zuid-Holland afdeling EZ VtSPN Directie Mobiele Diensten oktober 2007 mei 2008 maart 2007 oktober 2007 Implementatie projectmatig werken o.b.v. PRINCE2 Begeleiden implementatie PRINCE2 binnen Tetra-Ned vanuit de rol Projectborging. Binnen deze rol ligt de nadruk op het coachen van de projectmanager en de stuurgroep om het projectresultaat te borgen. TetraNed januari december 2007 CV mei

4 Assesment in de bergen Uitvoeren assesment op 4 sleutelprojecten binnen ST-Micro. Het resultaat is gebruikt als basis voor het inrichten van een Project- en Programma Bureau binnen de ICT afdeling. TIBCO Als releasemanager verantwoordelijk voor de uitrol van 10 releases tussen juni 2006 en november 2007 van de middleware-applicatie Tibco. Begeleiden opzetten projectmethodologie en inrichten projectbureaus ter ondersteuning van diverse P-BAS programma s. ST-Micro (Geneve) augustus 2006 oktober 2006 KPN Mobiel juni 2006 maart 2007 Philips International BV juni 2006 juli 2007 C2000 Eindevaluatie afsluiting Mega-project Project C2000: Projectmanager C2000 Eindevaluatie en Multidisciplinair Slotscenario binnen de Projectdirectie C2000. Eindevaluatie is door minister Remkes aangeboden aan Tweede Kamer en heeft op basis hiervan decharge verkregen op status Groot Project. C2000 Landelijke Implementatie Manager Implementatie team binnen de Directie Regionale Implementatie. Verantwoordelijk voor het begeleiden van de implementatie van C2000 in 25 geïntegreerde meldkamers en het opzetten en verzorgen van de opleidingen voor meldkamermedewerkers en de man op straat (+/ agenten, brandweer en ambulancepersoneel). Operationele aansturing afdeling van ongeveer 15 experts. C2000 prelude op de implementatie Project C2000: Projectmanager TOM (Team Ondersteuning Meldkamerdomein) binnen het projectonderdeel FrontOffice Meldkamer-domein. juni 2005 mei 2006 juli 2003 mei 2005 oktober 2001 juni 2003 FIT workflow voor monteurs Projectmanager FIT Release 3.0. Implementatie applicatie om monteurs op basis van workflow management aan te sturen. Projectmanager WOW Implementatie werkplek onafhankelijk werken (WOW) van thuiswerkvoorzieningen voor de Business Unit BC. M&M legacy graag voorzichtig mee omgaan Projectmanager Releases systeem M&M007; primair systeem binnen KPN voor onderhoud op het netwerk. KPN Telecom november 2000 oktober 2001 KPN Telecom december 1999 augustus 2001 KPN Telecom december 1999 oktober 2000 CRM oplossing gezocht voor Mobiel Projectmanager CSM (Customer Service Management) voor de aanpak van de implementatie van een CRM applicatie bij KPN Mobiel. KPN Telecom BU Mobiel mei 1999 november 1999 INKIAS Projectmanager INKIAS; verantwoordelijk voor de opzet van de implementatie Nieuw KNP en voorbereiding ISO hercertificering. KPN Telecom januari 1999 mei 1999 CV mei

5 Varitel - nieuwbouw Projectmanager Varitel IS Nieuwbouw; verantwoordelijk voor de nieuwbouw applicatie om Nummerbehoud mogelijk te maken. Varitel Top25 Projectmanager Varitel IS -Top-25; verantwoordelijk voor het aanpassen van de top-25 KPN systemen om Nummerbehoud mogelijk te maken. KPN Telecom december 1997 december 1998 KPN Telecom april 1997 november 1997 Programmamanager Herstructurering IT-Infrastructuur Amateursectie. KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) Programmamanager implementatie diverse workflow management applicaties op basis van fixed-price. BankGiro Centrale Programmamanager VoetbalNet. KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) 1993 Interim projectmanager Implementatie IBAS. Banque Nationale de Paris 1992 Projectmanager BATS (container tracking systeem). Nedlloyd Projectleider / informatieanalist project Octopus. Samenwerkingsverband politiekorpsen 1989 Projectleider implementatie Text Retrieval applicatie. Provincie Zuid-Holland Projectleider / informatieanalist Implementatie Juris Justitie Assistent EDP auditor Moret & Limperg Ontwerper / Analist / programmeur BVG Niet projectgerichte activiteiten Docent bij NOVI / Hogeschool NOVI ( heden) Trainer projectmanagement ( heden) Trainer Challenge of Egypt ( heden) Socratisch gespreksleider (2010 heden) Trainer woorden die kerven ; het schrijven van stukken die wél gelezen worden (2010 heden) Gastcolleges Ethiek RUG en VU ( ) Gastcolleges Projectmatig werken bij Hogeschool Utrecht ( ) Filosofie is zo moeilijk nie! : verzorgen van lessen filosofie aan basisscholen (2011 heden) VRI; lid Toelatingskamer ( ), Bestuur secretaris ( ) NESMA; Bestuur secretaris ( ) Voorzitter landelijke werkgroep Onderwijs bij politieke partij (2010 heden) Secretaris Stichting Ooievaarstation De Lokkerij (2011 heden) Penningmeester organisatie Olympisch kamp 5 noordelijke Vrije Scholen (2012) CV mei

Curriculum Vitae. Mijn drijfveren zijn. Filosofie. Empathie. Projectmanagement Mensen verder helpen Squash. Socrates en de Stoa.

Curriculum Vitae. Mijn drijfveren zijn. Filosofie. Empathie. Projectmanagement Mensen verder helpen Squash. Socrates en de Stoa. Curriculum Vitae Naam GSM (+31) 6 51 33 53 24 Email Website rob@syndipity.nl www.syndipity.nl Geboortedatum 16 april 1962 Nationaliteit Huwelijkse staat Citaat Nederlands Getrouwd, 4 kinderen ik heb het

Nadere informatie

1993-1999, zelfstandig consultant/projectmanager. Diverse projecten binnen openbare orde en veiligheid (zie werkervaring).

1993-1999, zelfstandig consultant/projectmanager. Diverse projecten binnen openbare orde en veiligheid (zie werkervaring). CURRICULUM VITAE M.J. HUTING Naam: Geboortedatum: Adres: Bereikbaarheid: Drs. M.J. Huting RE (Marcel) 21-04-1961 (49 jaar) Sterrenboslaan 11, 3972 GC, Driebergen 0650270448, mhuting@civilian.nl Onafhankelijk

Nadere informatie

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau Tuit management support Snip 170 9728 XR Groningen 06-20-136353 / arendjan@tuitmanagementsupport.nl www.tuitmanagementsupport.nl KvK nr: 02 097 955 / IBAN nr: NL16 INGB 0003 1785 19 Ervaring bij: Call

Nadere informatie

Tenslotte ben ik vanuit mijn eigen bedrijf ook gewend om zelfstandig te werken en snel concrete resultaten te kunnen behalen.

Tenslotte ben ik vanuit mijn eigen bedrijf ook gewend om zelfstandig te werken en snel concrete resultaten te kunnen behalen. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: A.A.van der Zwart Geboortedatum: 22-09-1965 Geboorteplaats: Katwijk Zh Adres: De Hoeven 6, 6652 BJ Druten Telefoon: 0487 519797 Mobiel: 06 107 88 689 Burgerlijke staat: gescheiden,

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Naam : ing. Jan van Galen Geboortedatum : 23 maart 1958 Nationaliteit : Nederlandse Rijbewijs : Ja Beschikking auto : Ja Woonplaats : Huizen (NH) Opleidingsniveau : HTS-E Email :

Nadere informatie

Marc Bouwmeester. Opleiding Ik heb de volgende opleidingen afgerond: Informatica en Psychologie (propedeuse). Woonplaats Amersfoort

Marc Bouwmeester. Opleiding Ik heb de volgende opleidingen afgerond: Informatica en Psychologie (propedeuse). Woonplaats Amersfoort Profiel Ik ben 45 jaar en ik heb werkervaring sinds 1987 als leidinggevende, consultant en projectmanager. In mei 2008 heb ik samen met Paul Bloemen het adviesbureau Riddervis opgericht. Ik werk graag

Nadere informatie

PROFIEL OPLEIDING. 06 51 999 235 marc@marcbouwmeester.nl www.marcbouwmeester.nl

PROFIEL OPLEIDING. 06 51 999 235 marc@marcbouwmeester.nl www.marcbouwmeester.nl 06 51 999 235 marc@marcbouwmeester.nl www.marcbouwmeester.nl PROFIEL Mijn drijfveer is er aan bijdragen dat steeds meer mensen en organisaties voluit leven en werken vanuit wie ze in de kern zijn. En daarmee

Nadere informatie

Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices

Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices P3O Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices In november 2008 heeft het Cabinet Office een nieuwe loot aan de stam van modellen en methoden

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Naam Gregor Josephus de Graaf (Gregor, 1964) Adres Telefoon Mobiel e-mail Bocht van Guinea 44 2515 MA Den Haag +31 70 3 650 700 +31 6 54 66 11 21 gregor@e-factive.nl

Nadere informatie

PERSOONLIJKE INFORMATIE

PERSOONLIJKE INFORMATIE PERSOONLIJKE INFORMATIE Naam: H.R. Stiekema (Huub) Adres: Burg. Tutein Noltheniuslaan 12 7316 BH Apeldoorn Telefoon +31(0)653-22 33 22 E-mail: hstiekema@interimpoint.nl Geboortedatum: 15-04-1964 Nationaliteit:

Nadere informatie

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager CURRICULUM VITAE B. (Bart) J.M. van Gaal Personalia Naam : B. (Bart) J.M. van Gaal Geboortedatum : 8-2-1961 Geslacht : M Woonplaats : UDEN Telefoonnummer : 06-51563011 Inzetbaar als : Interim- programma-

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae E. A. Nijboer

Curriculum Vitae E. A. Nijboer Curriculum Vitae E. A. Nijboer Personalia Naam : Drs. E.A. Nijboer (Lilian) Woonplaats : Leusden Geboortedatum : 10-01-1975 : Projectmanager Geslacht : V Nationaliteit : Nederlandse E-mail : l.nijboer@activeconsulting.nl

Nadere informatie

RWS PROJECTEN QOLOR PROGRAMMA EN PROJECTMANAGERS

RWS PROJECTEN QOLOR PROGRAMMA EN PROJECTMANAGERS PROJECTEN QOLOR PROGRAMMA EN PROJECTMANAGERS RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

Curriculum Vitae Rob Snoeren

Curriculum Vitae Rob Snoeren Curriculum Vitae Rob Snoeren Naam: ir. Rob Snoeren (L.A.M.J.) Woonplaats: Waalwijk (NL) Geboortedatum: 8 oktober 1969 Inzetbaar als: Interimmanager Business-IT alignment (directieniveau) Profiel: Rob is

Nadere informatie

BEGROTING Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2015

BEGROTING Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2015 BEGROTING Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2015 Ontwerpbegroting ter consultatie gemeenten d.d. 11 april 2014 Concept beleidsbegroting 2015 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Personalia. Marion de Vries. Adres Spakenburgkade 23. Telefoon 033 47 27 181 Mobiel 06 38 89 62 43 Geboortedatum 9 juni 1967.

Personalia. Marion de Vries. Adres Spakenburgkade 23. Telefoon 033 47 27 181 Mobiel 06 38 89 62 43 Geboortedatum 9 juni 1967. Personalia Naam Marion de Vries Msc Adres Spakenburgkade 23 PC + Woonplaats 3826 CN Amersfoort Telefoon 033 47 27 181 Mobiel 06 38 89 62 43 Geboortedatum 9 juni 1967 Geboorteplaats Amsterdam Burgerlijke

Nadere informatie

Curriculum Vitae Alex van der Linden

Curriculum Vitae Alex van der Linden Curriculum Vitae Alex van der Linden 1 Samenvatting Ik ben een zeer ervaren project- en interimmanager, en u kunt mij voor korte of langere tijd inhuren voor verschillende typen opdrachten. Het soort werk

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Profiel Profiel adviseur: positief en energiek, mens- en resultaatgericht, analytisch en integraal

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Marja Verkade

Curriculum Vitae van Marja Verkade Curriculum Vitae van Marja Verkade Personalia Naam : M.J.W. Verkade (Marja) Woonplaats : Rotterdam Telefoonnummer : 010 415 18 97 of 06 533 175 01 E-mailadres : m.verkade@adfemini.nl marja@verkadeconsultancy.nl

Nadere informatie

Curriculum vitae Gerrit Westerbeek

Curriculum vitae Gerrit Westerbeek Curriculum vitae Gerrit Westerbeek Personalia Naam : Gerrit Westerbeek Woonplaats : Bergen NH Telefoon : 06-21896227 Geboortedatum : 16 maart 1962 E-mail : g.westerbeek@dentar.nl Website : http://www.dentar.nl

Nadere informatie

Onderzoeksteam Uitgave Zetwerk en begeleiding Drukwerk Omslag Voorlichting en tekstbegeleiding Afdeling Communicatie Fotografie Graphics Bestelling

Onderzoeksteam Uitgave Zetwerk en begeleiding Drukwerk Omslag Voorlichting en tekstbegeleiding Afdeling Communicatie Fotografie Graphics Bestelling 2011 ICT politie 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 350 ICT bij de politie Nr. 9 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: NAAM:

CURRICULUM VITAE. Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: NAAM: CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

Curriculum Vitae Alex van der Linden

Curriculum Vitae Alex van der Linden Curriculum Vitae Alex van der Linden 1 Samenvatting Ik ben een zeer ervaren project- en interimmanager, en u kunt mij voor korte of langere tijd inhuren voor verschillende typen opdrachten. Het soort werk

Nadere informatie