Digitaal Studenten Dossier. uitwerking op hoofdlijnen: - processen - impact op huidige situatie - alternatieve scenario s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitaal Studenten Dossier. uitwerking op hoofdlijnen: - processen - impact op huidige situatie - alternatieve scenario s"

Transcriptie

1 Digitaal Studenten Dossier uitwerking op hoofdlijnen: - processen - impact op huidige situatie - alternatieve scenario s

2 Management Samenvatting doel van het overleg (1) Context 1. Om een goed functionerend DSD te kunnen maken, is het nodig om te weten welke documenten er zoal in het DSD opgenomen kunnen worden. Toelichting: Als je er geen rekening mee houdt dat document A én document B in het DSD worden opgenomen, maak je misschien een DSD dat te klein is voor toekomstige plannen. Zelfs al wil je in het begin niet alle documenten opnemen in het DSD. 2. Om een goed functionerend DSD te kunnen maken, is het nodig om te weten in welke werkprocessen deze documenten (ad 1) een rol spelen. Toelichting: Als je een document digitaal maakt, kan dit effect hebben op het werkproces waarin het document een rol speelt. Het is daarom van belang om te weten hoe deze werkprocessen verlopen. 3. Het deelprojectteam Werkprocessen heeft (ad 1) en (ad 2) zo veel mogelijk in kaart gebracht. 4. In deze presentatie zijn (ad 1) en (ad 2) teruggebracht tot de kern: Hoe ziet de studieloopbaan van een er globaal uit? En welke activiteiten zijn hier mee gemoeid?

3 Projectinformatie beoogd resultaat en voortgang Doel DSD: méér met minder papier vastlegging van belangrijke gebeurtenissen in de studieloopbaan (van aanmelding t/m diploma/certificaat) en corresponderende documenten distribueren ipv. kopiëren van inkomende en uitgaande informatie Status: essentie werkprocessen vertaald naar procesmodel van grof naar fijn: consistente uitwerking in lagen in elk model : gebeurtenis werkproces resultaat (= nieuwe gebeurtenis) Verzoek Tot Inschrijving ontvangen Toelaten, inschrijven ingeschreven bij Universiteit Aanbieden beoogd studieresultaat gerealiseerd studieresultaat getuigschrift uitgereikt voorbeeld: 1 e laag procesmodel Begeleiden

4 DSD in werkprocessen voorbeeld Toelaten, inschrijven 2 e laag procesmodel: Werven gebeurtenis logica informatie gevolg ontvangst VTI NL vooropleiding? EU-ingezetene? vooropleiding? studiekeuze? diverse toegestuurde bijlagen, centraal en/of facultair te beoordelen verzenden documenten, veelal reactie vereist leidt tot nieuwe te verwerken informatie parallel-proces centraal- / facultair toelaten Centraal toelaten aanmelding gevalideerd Verzoek Tot Inschrijving ontvangen Facultair toelaten aanmelding toelating vastgesteld afgewezen of toegelaten? indien toegelaten, vooropleiding OK? documenten - mn. besluiten - en/of registratie daarvan inschrijven of afwijzen verzenden diverse documenten en/of berichten Vaststellen toelating afgewezen Afwijzen inschrijving geïnformeerd toegelaten Inschrijven ingeschreven bij Universiteit vooropleiding definitief bevestigd Aanbieden Het DSD verzorgt na een gebeurtenis: de juiste taak naar de juiste persoon/groep, met de juiste informatie (sturing werkproces) gestructureerd archiveren en distribueren / beschikbaar stellen van informatie (inkomende en uitgaande documenten/berichten) NIET de diversiteit in uitvoering van activiteiten

5 Voorgestelde inrichting DSD indicatief overzicht hoofdproces processtap gebeurtenis te archiveren / distribueren Toelaten, inschrijven Centraal toelaten Facultair toelaten Vaststellen toelating Verzoek Tot Inschrijving optie: - aanvraag compleet - correspondentie - correspondentie derden Verzoek Tot Inschrijving gevalideerd aanmelding gevalideerd én aanmelding ontvangen getuigschrift vooropleiding betalingsbewijs verblijfsvergunning, etc verzonden informatie ontvangen motivatie verzonden deficiëntiebrief verzonden pre-masterbeschikking (master) toelatingsbeschikking Inschrijven toegelaten ontvangen getuigschrift vooropleiding confirmation form gebeurtenissen en te archiveren/ distribueren informatie uit laag 2 (processtap) of laag 3 (activiteiten) Afwijzen inschrijving afgewezen verzonden afwijzingsbrief verzonden bewijs inschrijving bericht UU username/password optie: nota

6 Kernrequirements benodigde functionaliteit DSD functionaliteit DSD benodigde ICT-ondersteuning registreren en verzamelen van gebeurtenissen routeren van taken naar juiste persoon/groep - na een gebeurtenis - na afronding van een taak in een reeks presenteren van informatie die nodig is om een taak uit te voeren Werkstroombesturing (Workflow Management) opslaan van informatie bij een gebeurtenis opslaan van informatie / bewerking die voortvloeit uit afronding van een taak beschikbaar stellen van informatie die nodig is om een taak uit te voeren Digitaal Archief (Electronic Archiving / Record Management) Koppeling met bronsystemen

7 Impact op de huidige situatie verschil tussen beoogd en bestaand werkprocessen: ICT: informatie komt `digitaal binnen en gaat ook digitaal naar buiten NB tenzij origineel op papier noodzakelijk is informatie wordt digitaal gearchiveerd (enkelvoudig) en gedistribueerd vanuit een virtuele archiefkast ipv fysiek opslaan en kopiëren werkprocessen worden meer eenduidig, voortgang beter beheersbaar; het WAT ligt op hoofdlijnen vast, het HOE níet ontsluiten van informatie in bestaande toepassingen (m.n. Osiris) inrichten van een elektronisch archief, incl. dossierstructuur NB sluit aan bij reeds lopende en/of voorgenomen projecten sommige toepassingen komen minder stand-alone te staan en worden meer een onderdeel van een integraal ICT-landschap DSD-toegang voor diverse doelgroepen, evt. ook alumni observatie het proces Aanbieden wordt momenteel adequaat ondersteund met bestaande werkprocessen en ICT-ondersteuning (mn. Osiris) DSD heeft waarschijnlijk vooral toegevoegde waarde in de overige drie hoofdprocessen, nl. Toelaten inschrijven (mn. niet-nl vooropleiding / niet EU-ingezetene), Begeleiden en studieresultaat (mn. Bachelor en Master)

8 Variabelen keuze-opties voor stapsgewijze realisatie variabele invulling randvoorwaarde inspanning baten welke werkprocessen? welke soort opleiding? welke doelgroepen? welke jaargang? welke diepgang? ambitieus - alle hoofdprocessen minimaal - één, bijv. Inschrijven, ambitieus - alle opleidingen van alle faculteiten alle processen eenduidig modelleren één proces eenduidig modelleren besluitvorming op UU-niveau middelzwaar relatief gering hoog minimaal - één soort opleiding bij één faculteit balans kosten/baten middelzwaar ambitieus - alle doelgroepen minimaal - één doelgroep, bijv. centraal of studieadviseurs alle gebeurtenissen / informatie in kaart corresponderende gebeurtenissen en informatie in kaart afbakening wat wél en (nog) niet in DSD ontsluiten van bestaande bronnen alle activiteiten eenduidig modelleren ambitieus - alle jaargangen minimaal - één jaargang, bijv. 1 e jaars ambitieus - t/m activiteiten (3 e laag) minimaal - alleen hoofdproces (1 e laag) balans kosten/baten laag middelzwaar relatief gering middelzwaar relatief gering middelzwaar direct: redelijk indirect: hoog direct:redelijk indirect: redelijk direct: hoog indirect: hoog direct: laag indirect: laag direct: hoog indirect: hoog direct:redelijk indirect: redelijk direct: hoog indirect: hoog direct:redelijk indirect: redelijk direct:redelijk indirect: redelijk direct:laag indirect: laag

9 Alternatieve scenario s indicatieve voorbeelden werkprocessen opleiding doelgroepen jaargang diepgang bijna minimum scenario : minimale inspanning één hoofdproces één faculteit éen, beperkte doelgroep alle jaargangen t/m activiteiten pragmatisch scenario : balans kosten / baten eerst één hoofdproces, daarna de rest eerst één faculteit, daarna de rest eerst internationale instroom, daarna de rest eerst ondersteuning instroom 1 e jaars en studieadviseurs, daarna uitbouwen eerst t/m 2 e laag, daarna zsm t/m activiteiten batengericht scenario : optimale opbrengst eerst het hoofdproces met het meeste papierwerk eerst de faculteit met de meeste papieren en eerst ondersteuning, later evt. / alumni nntb t/m activiteiten eerst het hoofdproces met het meeste papierwerk behoeftegericht scenario : optimaal gemak eerst de groep die het meest concreet aangeeft dat er behoefte is aan DSD en wat het qua gemak kan opleveren conform behoefte

10 BIJLAGE: impressie procesmodel schematische weergave 2 e laag Aanbieden periodiek selectiemoment Toelaten, inschrijven studievoortgang ingeschreven bij Universiteit Opstellen bindend studieadvies vrijstelling bestuursbeurs vrijstelling vrijstelling bindend studieadvies vastgesteld melding wangedrag afstudeersteun Aanbieden melding wangedrag melding wangedrag uitwerking Begeleiden : opstellen bindend studie advies beoordelen vrijstelling beoordelen bestuursbeurs beoordelen afstudeersteun beoordelen melding wangedrag bestuursbeurs bestuursbeurs afstudeersteun afstudeersteun Aanbieden uitwerking studieresultaat bachelor / master: beoordelen programma minor: beoordelen minor bijvak / contractant: bepalen waardering uitreiken getuigschrift (incl. uitschrijven ) beoogd studieresultaat gerealiseerd bachelor of master minor contractant, / bijvak programmaresultaat minor resultaat Bepalen certificaat waardering studieresultaat minor resultaat cursus resultaat Uitreiken getuigschrift getuigschrift uitgereikt Evalueren Ondersteunen communicatie en marketing

Digitaal Studenten Dossier

Digitaal Studenten Dossier Digitaal Studenten Dossier Proces- en Informatie analyse Frank Haarman frank.haarman@sogeti.nl Inhoudsopgave 1. Méér, met minder papier... 3 1.1 Proces- en informatie analyse... 3 1.2 Resultaten en bevindindingen...

Nadere informatie

Concept Business Case Rode Loper Studielink

Concept Business Case Rode Loper Studielink Concept Business Case Rode Loper Studielink Projectgroep Rode Loper Studielink Johan Drost MMO Versie 0.8 16 september 2011 Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 01-07-2011 Johan Drost MMO

Nadere informatie

Concept Eindrapportage Rode Loper Studielink

Concept Eindrapportage Rode Loper Studielink Concept Eindrapportage Rode Loper Studielink Projectgroep Rode Loper Studielink Johan Drost MMO Versie 0.8 16 september 2011 Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 01-07-2011 Johan Drost MMO

Nadere informatie

Het Digitale Studenten Dossier. méér met minder papier

Het Digitale Studenten Dossier. méér met minder papier Het Digitale Studenten Dossier méér met minder papier Wie ben ik? Anne Hamburger Studentendecaan (sinds 2003) (en creatieveling) Rechtsgeleerdheid en Algemene Letteren Projectleider Digitaal Studenten

Nadere informatie

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1.

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1. Haagse Documentaire Referentie Architectuur Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep Juni 2013 Versie 1.01 1 Inhoud 1. Managementsamenvatting...3 2. Inleiding...4 a. Aanleiding...4

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken 0 Auteur: KING Datum: 8 december 2011 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 7

Nadere informatie

Instellingstoets doorontwikkeling BRON Kwalitatieve en kwantitatieve effecten voor het MBO

Instellingstoets doorontwikkeling BRON Kwalitatieve en kwantitatieve effecten voor het MBO Instellingstoets doorontwikkeling BRON Kwalitatieve en kwantitatieve effecten voor het MBO Jan Sprenger Leonore Das Hanna Marije Booij 21 mei 2015 Instellingstoets doorontwikkeling BRON Kwalitatieve en

Nadere informatie

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF Programma voor het in september 2012 door de Concerndirectie vastgesteld Plan Stadsarchief Handtekening ambtelijk opdrachtgever Handtekening

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Plan van Aanpak Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Project B - Programma Rode Loper Projectnummer : 2370 Opdrachtgever

Nadere informatie

Procesmodel Onderwijstijd in Control

Procesmodel Onderwijstijd in Control Procesmodel Onderwijstijd in Control Opdrachtgever: Opdrachtnemers: Paul van Uffelen, Programmamanager ifov sambo-ict Bas Kruiswijk en Maarten Kuiper, Twynstra Gudde 31 maart 2014 Versie 1.1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken 0 Bijdragen De hieronder genoemde personen hebben in samenwerking met KING bijgedragen

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Digitalisering Documentenbeheer. Gemeente Lichtstad

Digitalisering Documentenbeheer. Gemeente Lichtstad Digitalisering Documentenbeheer Gemeente Lichtstad Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 0 MANAGEMENTSAMENVATTING.3 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING...5 1.1 INLEIDING...5 1.2 OPDRACHTFORMULERING...5 1.3 WERKWIJZE...6

Nadere informatie

Universiteit Leiden Leids Register van Opleidingen. Kaderdocument

Universiteit Leiden Leids Register van Opleidingen. Kaderdocument Universiteit Leiden Leids Register van Opleidingen Kaderdocument Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Het Leids Register van Opleidingen...4 2.1 Doel van het Register...4 2.1.1 Kwaliteit van de opleidingen...4

Nadere informatie

Marktconsultatie. Informatie Huishouding: Digitaal Werken & Archiveren. Referentienummer 2014HL-18814

Marktconsultatie. Informatie Huishouding: Digitaal Werken & Archiveren. Referentienummer 2014HL-18814 Marktconsultatie Informatie Huishouding: Digitaal Werken & Archiveren Referentienummer 2014HL-18814 Copyright 2014 HL Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0 Delflandse Enterprise Architectuur Versie 1.0 Opstellers: Steven Ham Aster Hupkes Jan Middelburg Marlies van Steenbergen (Sogeti) Renzo Wouters (Sogeti) Status: Concept Datum: 3 september 2010 Kopie: Managementsamenvatting

Nadere informatie

Referentiekader voor een Programma van Eisen examenprocessen mbo

Referentiekader voor een Programma van Eisen examenprocessen mbo Referentiekader voor een Programma van Eisen examenprocessen mbo Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Doel van het Referentiekader Programma van Eisen... 3 1.2 Uitgangspunten van het Programma van Eisen... 4 1.3

Nadere informatie

DIV Beleid. Deel B -Beleidstandpunten. Maarten van Damme Gert-Jan de Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel

DIV Beleid. Deel B -Beleidstandpunten. Maarten van Damme Gert-Jan de Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel Deel B -Beleidstandpunten Auteurs Maarten van Damme Gert-Jan de Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Architectuur Informatievoorziening voor Operationele Procesbesturing. Gericht op de sturing van de uitvoering van de bedrijfsprocessen

Architectuur Informatievoorziening voor Operationele Procesbesturing. Gericht op de sturing van de uitvoering van de bedrijfsprocessen Gericht op de sturing van de uitvoering van de bedrijfsprocessen Status Definitief Auteur Egon Willemsz T 06-52 35 30 89 egon.willemsz@uwv.nl 2 van 28 UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Nadere informatie

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO.

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO. Reactie TU Delft op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO Mei 2011 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 1 Beknopte samenvatting reacties

Nadere informatie

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049 agendapunt 3.a.2 925039 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31 januari 2011 Aard bespreking Opiniërend Bijlagen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

De digitale marktplaats in perspectief

De digitale marktplaats in perspectief De digitale marktplaats in perspectief Onderzoek naar toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor e-abs Rapportage stap 1: Inventarisatie ontwikkelrichtingen Patrick Eppink Linda Visser December 2013 Versie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Eisen en uitdagingen voor SAP archiving

Eisen en uitdagingen voor SAP archiving 46 Eisen en uitdagingen voor SAP archiving Drs. Jeroen van Delft RE, drs. Brian Peters RE en drs. Vincent Seekles RE Drs. J. van Delft RE is als senior manager werkzaam bij KPMG IT Advisory. Zijn specialisaties

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Architectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING

Nadere informatie