Hogeschooldocent HU (Hogeschool Utrecht)... Jun 10 heden. Projectleider/Coach Yourica... Sep 08 Jun 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschooldocent HU (Hogeschool Utrecht)... Jun 10 heden. Projectleider/Coach Yourica... Sep 08 Jun 10"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Personalia: Naam:... Wil (W.C.M.) Akerboom Adres:... Poelruit 32 Woonplaats, postcode:... Oude Wetering, 2377EE Telefoon: Geboortedatum: Nationaliteit:... Nederlandse Burgerlijke staat:... Gehuwd Rijbewijs:... BE Talen:... Nederlands Goed in spreken en schrijven Engels Goed in spreken en schrijven Duits Voldoende Frans Voldoende Algemene opleidingen (diploma s): Master in Science ICT Management... Middlesex University, Londen Technische Bedrijfskunde... TH, Rijswijk Verandermanagement (masterclass)... ProEducation Hogeschool van Amsterdam VWO... Bonaventura College, Leiden Profielschets Wil is een projectmanager / interim manager en kan worden omschreven als iemand die gestructureerd werkt, gevoel voor humor heeft, in een team en zelfstandig kan werken. Hij heeft gevoel voor de business en de mensen waar hij voor en mee werkt. Doelgericht rapporteren aan een directie of projectmanager vindt hij vanzelfsprekend. Persoonlijke eigenschappen: Gevoel voor humor Gevoel voor verhoudingen Technisch inzicht Standvastig Menslievend Samenvatting ervaringsoverzicht: Hogeschooldocent HU (Hogeschool Utrecht)... Jun 10 heden Projectleider/Coach Yourica... Sep 08 Jun 10 Procesbegeleider Inrichten Change Management proces en organisatie UWV (uitkeringsinstantie), werkgever Yourica... Jan 08 Jul 08 Hoofd projectportfolio en project support office Eneco (infra), werkgever Ventus... Jan 07 Dec 07 Projectleider implementatie generieke prestatie-, procesindicatoren hoofdprocessen Provincie Zuid-Holland, werkgever Ventus... Feb 06 Dec 06 Projectleider / analist Rekenstaat Informatie Systeem CTG/ZAio (nu NZA), werkgever Ventus... Feb 05 Dec 05 Vervolg ervaringsoverzicht volgende bladzijde W.C.M. (Wil) Akerboom - 1 -

2 Interim Change Manager (EMEA) Akzo Nobel (Car Refinishes), werkgever Ventus... Jun 03 Mrt 05 Interim Manager Production Support UPC Corporate Europe (nu UGC), werkgever Ventus... Okt 01 - Apr 03 Manager Consultancy en Projectenbureau Parity Solutions (intern)... Sep 99 - Okt 01 Senior Consultant Parity Solutions... Mrt 99 Sep 99 Manager Information Systems Geveke Zwaar Materieel (Caterpillar)... Jan 96 - Mrt 99 Docent (avondopleiding) Instituut Scheidegger... Okt 90 - Jan 96 Bedrijfskundige / Informatieanalist / Functioneel applicatiebeheerder Fokker Aircraft (Engineering)... Okt 89 - Jan 96 Technisch commercieel medewerker chemische- en kunststofverwerkende industrie Geveke Werktuigbouw B.V. (Technische handelsmaatschappij)... Jun '88 - Okt '89 Dienstplichtig officier (vaandrig, luitenant) Koninklijke Landmacht (vervulling militaire dienstplicht)... Jan '87 - mei '88 Werkvoorbereider, afstudeerstudent, stagiair IKU B.V. (Technisch spuitgietbedrijf)... Aug '84 - Jan '85 Mrt '86 - Dec '86. Opleidingen, trainingen, cursussen en seminars: Wil is bekend met veel methoden, modellen en technieken. Hij heeft gedurende zijn werkzame leven namelijk diverse opleidingen, trainingen, cursussen en seminars gevolgd. Hierin heeft hij kennis en ervaringen opgedaan in de volgende gebieden: Management, Personeel en Organisatie: Project Management; ICT Management; (ICT) Technisch. Verder heeft Wil in zijn beginjaren mee mogen doen met de potential programs binnen Fokker Aircraft en Geveke. Aan de Middlesex University (Londen) is Wil afgestudeerd op het onderwerp: Necessary conditions to successfully implement one to one marketing and e-commerce. W.C.M. (Wil) Akerboom - 2 -

3 Ervaringsoverzicht: Organisatie: Periode: Hogeschool docent (Technische Bedrijfskunde) HU (Hogeschool Utrecht) juni 2010 tot heden Hogeschool Utrecht, faculteit Natuur en Techniek, instituut Engineering and Design, opleiding Technische Bedrijfskunde. Doceren diverse cursussen (ICT, bedrijfseconomie, statistiek, simulatietechniek, enz) Examinator diverse cursussen/vakken; Begeleiden afstudeerstudenten (4 e jaars) Begeleiden stagestudenten (2 e jaars) Lid van de afstudeercommissie Opzetten nieuwe vakken/cursussen. Coördineren team vakdocenten (bedrijfseconomie) Maken presentaties en cursusmateriaal Projectleider/Coach Bedrijf: Yourica Periode: september 2008 tot juni 2010 Yourica is een (organisatie)adviesbureau met kennis van veranderen en de conflicten die dit soms met zich meebrengt. Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoeken voor diverse webwinkels; Coachen jonge ondernemers bij opzetten van businessplannen en tijdens opstartfase; Het (helpen) opzetten van een sluitende administratie en bijbehorende boekhouding; Maken bedrijfspresentaties, PR- en promotieplannen; Ontwikkelen en uitwerken workshops op gebied van project- en verandermanagement; Ontwikkelen en publiceren websites; Tijdens deze periode heeft Wil parttime gewerkt om te kunnen herstellen (revalideren) van een ingrijpende operatie. Hij is weer volledig inzetbaar. Begeleider proces Inrichten nieuw Change Management organisatie Opdrachtgever: UWV (hoofdkantoor) Ventus B.V. als zzp er Periode: januari 2008 tot juli 2008 Het UWV verzorgt en controleert de uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten. Er werken zo n medewerkers. UWV wil mensen (weer) laten deelnemen aan het werkproces. Binnen de centrale stafafdeling concern ICT, is een nieuwe afdeling ingericht genaamd CM (Change Management). De afdeling Change Management bestaat nu uit een 5-tal groepen. De afdeling is zoveel mogelijk volgens de ITIL-gedachten ingericht. Het project omvatte het (her)ontwerpen van processen, het afstemmen van interne en externe koppelvlakken, het toewijzen van werkzaamheden (processtappen) aan functies, het toekennen van functies aan medewerkers, het inrichten van de (proces)besturing, het vertalen naar prestatieindicatoren, het afbakenen van een pilot- of proefperiode en het evalueren van de resultaten. De verandering is beleids- en planmatig voorbereid op of binnen diverse organisatieniveaus. Eerste opzet van de nieuwe CM-organisatie is na de zomervakantie van 2008 opgeleverd. De geplande optimalisatieslagen die hierop zullen volgen zullen ongeveer jaar in beslag nemen. W.C.M. (Wil) Akerboom - 3 -

4 Opzetten van een overkoepelende roadmap (plan) om te komen tot een nieuw ingerichte organisatie; Opzetten van een veranderplan; Samenbrengen van diverse deel-, migratieplannen (korte termijn) tot een overall plan; Verkrijgen van goedkeuring voor diverse documenten, initiatieven bij de stuurgroep; Bepalen en verdelen verantwoordelijkheden en werk binnen het project; Begeleiden stuurgroep- en kernteamleden bij het inrichten van de nieuwe CM organisatie; Signaleren en opruimen van inrichting- en planning gerelateerde blokkades (blocking issues); Bewaken en controleren voortgang binnen de toleranties; Bespreken voortgang met de kernteamleden; Vaststellen controlepunten tijdens de fasen; Opstellen rapportages voor de stuurgroep en andere betrokkenen (stakeholders). Functie 2: Hoofd projectportfolio en project support office Functie 1: Medewerker Portfolio en project support office Opdrachtgever: Eneco Energie (divisie Infra) Ventus B.V. Periode: januari 2007 tot december 2007 De divisie Infra is de grootste divisie binnen Eneco Energie en telt zo n 2400 medewerkers. De hoofdtaken van Eneco Infra zijn het aanleggen en onderhouden van infrastructuur voor het opwekken en transporteren van energie (gas, warmte, electriciteit). Binnen Eneco Infra is binnen de centrale staf een afdeling (ingericht) die nu verantwoordelijk is voor het portfolio- en projectmanagement. Wil heeft geholpen met het opzetten en professionaliseren van de afdeling. Vanaf juli 2007 was hij tijdelijk hoofd van het PSO. Totale omvang van het portfolio bedroeg zo n zo n 40M Euro en bestond uit zo n 15 business projecten, 40 ICT georiënteerde- en 15 procesgeoriënteerde projecten. Bij het samenstellen van het portfolio zijn duidelijke en harde keuzes gemaakt op basis van het eerder opgestelde beleids- en bedrijfsplan. Opzetten en onderhouden van portfolio-overzichten voor de directie van Infra; Voeren van reviewgesprekken met portfolioverantwoordelijke directeur, projectleider en projectopdrachtgever(s); Professionaliseren van projectmanagement binnen Infra op basis van Prince2 en MSP; Deelnemen aan werkgroep om te komen tot Eneco-breed governance model; Afstemmen communicatieactiviteiten over het projectportfolio met de communicatie-afdeling; Proces verandermanagement in het kader van veiligheid(saspecten); Inzicht geven in capaciteitvraagstukken van de business en de gevolgen voor het projectportfolio. Projectleider implementatie generieke prestatie-, procesindicatoren voor alle hoofdprocessen Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Ventus B.V. Periode: mei 2006 tot december 2006 De provincie Zuid Holland is de grootste randstadprovincie binnen Nederland. Organisatorisch is de provincie Zuid Holland opgebouwd uit een aantal directies en diensten. Deze geven uitvoering aan een 6-tal hoofdprocessen die de provincie kent t.w.: behandelen subsidies(aanvragen), behandelen nieuwbouw(plannen), vormen beleid en regelgeving, behandelen vergunningen (en toetsen plannen), handhaven en houden toezicht, beheren en onderhouden. Om prestaties van directies en diensten te stroomlijnen wilde het provinciebestuur een set generieke (prestatie)indicatoren om de diverse processen enigszins met elkaar te kunnen vergelijken. Hoofddoel van het project was de hoofdprocessen op enkele kenmerken indicatief te vergelijken om zo de W.C.M. (Wil) Akerboom - 4 -

5 prestaties van de diverse directies en diensten met elkaar te kunnen vergelijken. Het bestuur kon zo hun beleid beter afstemmen op haar (politieke) beleidsdoelen, door het meetbaar, effectief inzetten van haar middelen. Wil was projectleider om deze generieke set indicatoren te (helpen) bepalen, vorm te geven en vast te leggen in een geautomatiseerde cockpit met managementinformatie. De uitgewerkte (generieke) indicatoren zijn gerelateerd aan productievolume, tijdigheid, kwaliteit en geld. Starten van overleggen binnen en tussen de directies en diensten; Analyseren van bestaande managementrapporten en begrotingen; Omzetten en vertalen van proces-/directiespecifieke aspecten naar generieke indicatoren; Vaststellen en (laten) koppelen van geautomatiseerde gegevensbronnen; Realiseren van opname van gegevensbronnen in het (in aanbouw zijnde) datawarehouse; Vormgeven, indelen en realiseren cockpit. Projectleider / analist Rekenstaat Informatie Systeem Opdrachtgever: CTG/ZAio (nu NZA) Ventus B.V. Periode: februari 2005 tot december 2005 Het CTG/ZAio (College Tarieven gezondheidszorg/zorg Autoriteit in oprichting) is een zelfstandig bestuursorgaan binnen de overheid die de budgetten en tarieven genereert voor alle ziekenhuizen, zorginstellingen, medisch specialisten en medische vrije beroepen in Nederland. Binnen het CTG/ZAio was Wil extern projectleider/analist ontsluiten RIS. RIS staat voor Rekenstaat Informatie Systeem. Doel van dit project was het, onder bepaalde voorwaarden, intern beschikbaar stellen van budget- en tarief- gegevens gebruikmakend van een data warehouse (en datamart). Door gebruikmaking van een nog te selecteren BI-tool (Business Intelligence) moesten de gegevens later daadwerkelijk worden ontsloten. Op termijn zullen externe partijen via een op te zetten webportal, toegang kunnen krijgen tot budget- en tariefgegevens op individueel- en/of macroniveau Ontwerpen van een voor het rekenstaat gerelateerde deel van het datawarehouse; Uitvoeren van een procesanalyse; In kaart brengen van het bron- en doelsysteem; Vormgeven van het vul- ofwel ETL-proces; Gebruikelijke projecttaken zoals planning, voortgangsrapportage, etc. Interim Change Manager (EMEA) Opdrachtgever: Akzo Nobel (Car Refinishes, Information Management) Ventus B.V. Periode: juni 2003 tot maart 2005 Bij Akzo Nobel in Sassenheim worden diverse vliegtuig- en autolakken geproduceerd en ontwikkeld voor met name de Europese markt. Binnen de business unit Car Refinishes is de afdeling Information Management verantwoordelijk voor 1500 werkplekken en servers van alle op de locatie Sassenheim aanwezige business units. Wil verving de voormalige net gestarte- Change Manager en was belast met het inwerken van een nieuwe Change Manager. Aanvankelijk zou dit enkele maanden in beslag nemen maar door Akzointerne oorzaken heeft dit veel langer geduurd dan was voorzien. In die periode heeft Wil change management volgens de ITIL-gedachtegang opgezet. Binnen Information Management heeft Wil de management rapportages geïntroduceerd, gebaseerd op de scorecard gedachte. Voor het uitvoerende werk had Wil te maken met drie outsource partijen. Tijdens zijn periode heeft hij het beschouwinggebied van change management uitgebreid van local (Benelux) naar EMEA (Europa, Midden Oosten en Afrika). W.C.M. (Wil) Akerboom - 5 -

6 Opzetten van (inzichtelijke) prestatie indicatoren; Maken van heldere werkafspraken tussen in- en outsourcende partij; Opzetten, onderhandelen en vastleggen van service afspraken (SLA); Aansturen van medewerk(st)ers voor de coördinatie en uitvoering van RFC s; Stimuleren en activeren van gebruikers de opgezette change-procedure te hanteren. Begonnen met slechts enkele verzoeken per week. Uiteindelijk zo n 2300 verzoeken tot wijziging verwerkt; Zorgen voor tijdige verwerking van wijzigingsverzoeken (RFC s); Opzetten van een werkwijze voor het doorbelasten van kosten rondom Mede vormgeven van RFC-beleidsuitgangspunten, -richtlijnen en standaards; Toetsen van RFC s op beleidsuitgangspunten, richtlijnen en standaards t.b.v. een eenduidige besluitvorming; Voorzitten van de Change Advisory Board; Herdefiniëren van het change proces en vervolgens implementeren op EMEA niveau. Interim (project) Manager Production Services/Support Team Opdrachtgever: UPC Corporate Europe (nu UGC) Ventus B.V. Periode: oktober 2001 tot april 2003 Het binnen Europa opererende telecom bedrijf UPC heeft een centrale holding gevestigd op Schiphol Rijk: UPC Corporate. Het directoraat CIO bestuurt centraal de primaire software ter ondersteuning van de telefonie- (priority-telecom), internet- (Chello), kabel TV- en digitale TV-diensten van UPC via haar kabelnetwerk. Ze ondersteunt de levering van de diensten aan zo n 40 miljoen huishoudens in Europa. De primaire bedrijfssoftware binnen UPC is te beschouwen als een best of breed oplossing. Kort samengevat komt het er op neer dat wereldwijd de beste pakketten zijn aangeschaft en middels diverse middleware producten, door een systeem integrator, professioneel aan elkaar zijn gekoppeld. Het Datacenter, afdeling binnen CIO, was niet goed in staat de omgevingen technisch-functioneel te beheren. In acht maanden slaagde Wil Akerboom, als Interim Manager, er in om de afdeling Production Support uit het niets op te bouwen (geen mensen, ruimte, bureaus, procedures, taakstelling, etc.). Het werd een afdeling met 25 medewerkers, met uiteenlopende nationaliteiten, die met name UPC- Frankrijk en UPC-Nederland ondersteunt. Als lijnmanager verantwoordelijk voor: Opzetten van een nieuw middelgroot team (23 medewerkers); Aantrekken en selecteren van nieuwe medewerkers; Positioneren van de nieuwe afdeling binnen CIO; de beeld- en besluitvorming binnen het managementteam van UPC Datacenter; Opstellen van functieprofielen en de werving en selectie van personeel (HBO/WO); Opzetten van opleidingsprogramma s t.b.v. het uitvoeren van nieuwe taken en het inwerken van nieuwe medewerkers; Operationeel aansturen van de beheerorganisatie; Voorzitten van het dagelijks inter-afdelingsoverleg rondom de dagelijkse operatiën (omgevingen, systemen, applicaties, netwerken etc.); Operationeel- en functioneel aansturen van externe projectleiders; Coördineren van de implementatie van nieuwe versies Derby software (de geïntegreerde best of breed bedrijfssoftware bestaande uit o.a. Clarify, Arbor, Vitria, Tuxedo, ASAP, Comptel); Genereren en interpreteren van managementrapportages; Selecteren en aanschaffen van ondersteunende software; Opzetten, onderhandelen en vastleggen van service afspraken (SLA); Ontwerpen, verbeteren en implementeren van processen en standaards. W.C.M. (Wil) Akerboom - 6 -

7 Tijdens het infaseren van de permanente manager heeft Wil Akerboom als projectmanager de onderstaande projecten voor het Datacenter gerealiseerd: Integratie van het Production Support Team, het Platform Support Team en de Servicedesk tot een (nieuw) nauw samenwerkend geheel (totaal 23 medewerkers, 8 nationaliteiten). Integratie en verfijning van diverse ICT productie plannen (incident, change, maintenance, daily operations). Optimaliseren van change- en configuratiebeheerprocessen. Manager afdelingen Consultancy en Projectenbureau Parity Solutions BV Periode: September 1999 tot oktober 2001 Bij Parity Solutions B.V. te Woerden, een automatiserings- en consultancybedrijf onderdeel van het Britse Parity Group Ltd, was Wil Akerboom lijnmanager van de afdeling Consultancy bestaande uit zo'n 20 consultants (HBO/WO) variërend van junior tot senior niveau (van 25 jaar tot 54 jaar). Later werd hij ook manager van het projectenbureau en het bid & review center. Als lijnmanager onder andere verantwoordelijk voor: Opzetten en realiseren van een businessplan van de afdeling Consultancy; Opstellen, indelen en bewaken van de jaarlijkse afdelingsbudgetten; Stimuleren, beoordelen en beslissen over initiatieven rondom kwaliteit op het gebied van software ontwikkel- en beheertrajecten; Opstellen van functieprofielen; Opzetten en managen van een Bid & Review Center t.b.v opleveren van offertes/aanbestedingen; Leiden van interne workshops rondom product- en procesontwikkeling. Naast zijn werk is Wil Akerboom in deze periode afgestudeerd in ICT Management (MSc) aan de Middlesex University, Londen. Zijn thesis betrof: Necessary conditions to successfully implement oneto-one marketing and e-commerce. Senior Consultant Opdrachtgevers: Diversen Parity Solutions BV Periode: maart 1999 tot september 1999 Als senior consultant heeft Wil Akerboom onderzoek- en adviesopdrachten uitgevoerd bij de volgende organisaties: Parity Solutions BV, opdracht: DHV, rol: adviseur DHV is een internationaal ingenieursbureau met zo n 3000 medewerkers verdeeld over diverse werkmaatschappijen en locaties. Wil Akerboom heeft als Senior Consultant bij DHV-holding te Amersfoort een kwetsbaarheid-analyse uitgevoerd rondom de complete ICT-infrastructuur en informatievoorziening. De (financiële) kwetsbaarheid van de primaire operationele processen en de ICT-ondersteuning zijn daarbij als uitgangspunt genomen. Op basis van zijn analyse en onder zijn aansturing hebben junior consultants vervolgens de processen en procedures aangepast en gedegen noodplannen per werkmaatschappij/locatie opgesteld. Parity Solutions BV, opdracht: Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG), rol: adviseur Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) is, binnen de richtlijnen van DNB, een kleine kerkelijke bank. Vanwege financiële richtlijnen en haar omvang moet de SKG heel bewust diensten/producten ontwikkelen om in de specifieke behoeften van haar klanten te kunnen voorzien en daarbij te kunnen concurreren met de bekende grote banken. Binnen de SKG te Gouda heeft Wil Akerboom als Senior Consultant de strategische haalbaarheid van internetbankieren onderzocht. Het onderzoek heeft geleid tot een bewuster inzicht in de dagelijkse operaties, wat resulteerde in een interne reorganisatie. Vanwege gewijzigde financiële prioriteiten werd het internetbankieren uitgesteld. W.C.M. (Wil) Akerboom - 7 -

8 Parity Solutions BV, opdracht: Tommy Hilfiger, rol: crisismanager Het internationaal bekende modemerk Tommy Hilfiger heeft haar Europese hoofdvestiging in Amsterdam (ca. 200 medewerkers). Als crisismanager was Wil Akerboom verantwoordelijk voor de eerste oplevering van een vernieuwd verkoopordersysteem. Het nieuwe systeem moest binnen een bijna onmogelijke tijdspanne ingezet kunnen worden op ambulante (zonder telefoonverbinding) en vaste show/verkooplocaties in Europa. Het was een zeer uitdagend, riskant project omdat het tussen verkoopseizoenen in moest worden gebouwd. Inclusief de migratie naar een nieuw platform. Door de inzet en creativiteit van Parity en Tommy medewerkers is het project succesvol afgerond. Manager Information Systems Geveke Zwaar Materieel (Caterpillar) Periode: januari 1996 tot maart 1999 Geveke Zwaar Materieel (GZM) was onderdeel van de internationale technische handels- en serviceonderneming Geveke B.V., en verkoopt en onderhoudt zwaar materieel (bulldozers, graafmachines) van de Amerikaanse multinational Caterpillar. Het is overgenomen door PON. Tijdens Wil s periode werd GZM de pilotdealer binnen Europa ten aanzien van nieuwe informatietechnische ontwikkelingen (Sales Force Automation, werkplaatsautomatisering en beheer, voertuigcontrole en onderhoudssoftware etc.). Wil Akerboom was werkzaam als Manager Information Systems en gaf leiding aan de afdeling Automatisering (3 technische en 3,5 functionele medewerkers) en was verantwoordelijk voor het opstellen van projectplannen en jaarprogramma s. De ICT ondersteuning betrof de vijf vestigingen van GZM. Een van de hoofdtaken was het brengen en behouden van eenheid in de diverse geautomatiseerde hulpmiddelen, alsmede het moderniseren en optimaliseren van het gebruik hiervan. Wil Akerboom is mede verantwoordelijk geweest voor het invullen en afsluiten van diverse (internationale) contracten binnen de Geveke holding. Als lijnmanager onder andere verantwoordelijk voor: Afstemmen met management en informatiseerders van de informatievoorziening Opstellen van capaciteits- en projectplannen. Organiseren van automatiseringsprojecten. Bewaken voortgang en kwaliteit van onderhanden werk en projecten. Vertegenwoordigen van Geveke Zwaar Materieel op het gebied van de informatie-voorziening richting Caterpillar, klanten, leveranciers, medewerkers, collega s en afdelingsmanagers. Bedrijfskundige / Informatieanalist / Functioneel applicatiebeheerder Fokker Aircraft, Periode: oktober 1989 tot januari 1996 Tijdens de turbulente laatste 6 jaren van Fokker was Wil Akerboom werkzaam binnen de groep Bedrijfskunde van de Business System Unit, onderdeel van de afdeling Engineering Tekenkamer, te Schiphol-Oost. In deze periode werd Wil Akerboom gevormd in het projectmatig ontwikkelen van bedrijfsapplicaties en het kwaliteitsdenken eromheen. Verder leerde hij omgaan met spanningen en weerstanden in en om een project als gevolg van onzekere arbeids- en bedrijfsomstandigheden. Voorzitten van werkgroepen binnen diverse projectorganisaties Verrichten van diverse bedrijfskundige onderzoeken ter verbetering van de efficieny op Engineering Tekenkamer. Analyseren van processen en gegevens. Beheren van een DB2 applicatie (relationele database). Geven van presentaties/trainingen t.b.v. bovengenoemde applicatie. Schrijven van baseline's, organisatie- en systeemhandboeken en online helpinformatie. W.C.M. (Wil) Akerboom - 8 -

9 Docent (avondopleidingen, naast baan bij Fokker) Instituut Scheidegger B.V. (Opleidingsinstituut) Periode: oktober 1990 tot januari 1996 Naast zijn werk bij Fokker gaf Wil Akerboom in de avonduren, met zeer veel plezier, computercursussen (Windows, MS-Office) in de Randstad aan groepen met (zeer) uiteenlopende aanvangniveaus in kennis. Technisch commercieel medewerker Geveke Werktuigbouw B.V. (Technische handelsmaatschappij) Periode: juni '88 tot oktober '89 Binnen- en buitendienstwerkzaamheden t.b.v. de verkoop van machines voor de chemische- en kunststofverwerkende industrie. Opzetten van nieuwe klantgerichte interne trainingen. Geven van interne kwaliteitstrainingen. Functie 1: Functie 2: Periode: Peletons Commandant Instructie bij 646 Werktroepen Compagnie. Staf-officier bij het Nationaal Territoriaal Commando Koninklijke Landmacht (vervulling militaire dienst) School Reserve Officieren, opleiding tot PC-logistiek peleton januari '87 tot mei '88. Tijdens de vervulling van zijn militaire dienst heeft Wil het gebracht tot reserve officier. Hij is afgezwaaid als tweede luitenant. Leidinggeven aan een peleton soldaten. Opzetten en begeleiden van lesprogramma's en -roosters. Organiseren van schiet-, bivak- en sportoefeningen. Meegewerkt aan diverse onderzoeken ter verbetering van de efficiency bij diverse voertuigherstelwerkplaatsen. Functies: Periodes: Werkvoorbereider, afstudeerstudent, stagiair IKU B.V. (Technisch spuitgietbedrijf), nu EATON, MCi augustus '84 tot januari '85. maart '86 tot december '86. IKU (nu MCi) BV. in Montfoort houdt zich bezig met: verkoop, onderzoek en ontwikkeling, kunststofspuitgieten en assembleren van autospiegelbesturing systemen (spiegelverstelactuatoren, vouwspiegelactuatoren) voor de automotive industrie. Direct na zijn studie is Wil werkzaam geweest als werkvoorbereider. Daarvoor heeft Wil er gewerkt als stagiair en een jaar later als afstudeerstudent. Technische en economische mogelijkheden van het hergebruik van kunststof afval onderzocht en aangegeven. Aanzet gegeven tot een strategisch plan t.b.v. de spuitgietafdeling Producten productietechnisch verder ontwikkelt. W.C.M. (Wil) Akerboom - 9 -

10 Naast het werk In zijn vrije tijd is Wil: Voorzitter van judovereniging Yukokan. Wil begeleidt de overdracht van activiteiten naar een stichting en beheert de vereniging gedurende de komende overdrachtsperiode van 3 jaren. Hij heeft de initiële versie van het contract opgesteld en overeenstemming gezocht met de overnemende partij. Websitebeheerder van diverse, zelf ontworpen, websites (judovereniging enz.). Vader van twee tieners Echtgenoot van een lieve vrouw Aikidoka (Aikido is een vreedzame krijgskunst) Hardloper (halve marathon, Dam-tot-Dam-loop) W.C.M. (Wil) Akerboom

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Marvin B. Dens Adres: Marianellastraat 15 1069 NL AMSTERDAM Telefoonnummer: 06-53137192 E-mailadres: info@mbdsolutions.nl Geboortedatum: 31-12-1971 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Curriculum Vitae Personalia Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Werkterrein Allround business en IT manager met als werkterrein: Organisatieadvies

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Training Amstelveen 1999 Opleiding in AHD (Advanced Helpdesk) en Gecertificeerd

Training Amstelveen 1999 Opleiding in AHD (Advanced Helpdesk) en Gecertificeerd Personalia Naam : Sandries Voornaam : Dario Geboortedatum : 23-07-1972 Woonplaats : Leiden Geslacht : Man Nationaliteit : Nederlandse Introductie Kennis en ervaring opdoen en deze vervolgens weer toepassen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Curriculum vitae. Opleiding Richting Ervaring Veel ervaring in CAD Woonplaats. 10+ jaar Project Lead Autodesk Inventor CorelDRAW X3

Curriculum vitae. Opleiding Richting Ervaring Veel ervaring in CAD Woonplaats. 10+ jaar Project Lead Autodesk Inventor CorelDRAW X3 Curriculum vitae PERSOONLIJKE DETAILS Naam Gijs Woonplaats Den Bosch Geboortedatum 17 december 1975 SAMENVATTING Opleiding Richting Ervaring Veel ervaring in CAD Woonplaats Master MSc Integrated Product

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Reinold Minderhout Geboortedatum 07 januari 1964 Woonplaats Alphen aan den Rijn SAP ervaring sinds 1991 Specialisme SAP HR consultancy, Project management, Service delivery management

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

- Nederlands; moedertaal - Engels; zeer goed - Duits; redelijk CURRICULUM VITAE. Personalia

- Nederlands; moedertaal - Engels; zeer goed - Duits; redelijk CURRICULUM VITAE. Personalia Personalia Naam Rogier van Zon Geboortedatum 02-10-1967 Nationaliteit Dutch Adres Paalspoor 12, 5629 TG Eindhoven Mobiel +31 (0)6-13074306 E-mail r.van.zon@logexma.com Profielschets Rogier is een ervaren

Nadere informatie

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015 Persoon & aanpak Mijn expertise ligt in HRM en managementvraagstukken, specifiek mobiliteit, talentmanagement en verander- en professionaliseringstra jecten. Op strategisch en operationeel niveau, met

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Curriculum Vitae Rob Vonk

Curriculum Vitae Rob Vonk Personalia Naam Titel Ing Geboortejaar 1970 Woonplaats 's-gravenhage Nationaliteit Nederlandse Profiel Rob is na zijn studie aan de Haagse Hogeschool betrokken geweest bij veel verschillende soorten automatiseringsopdrachten.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : M. Woonplaats : Rotterdam Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE : Infrastructuur Specialist PROFIEL: Onze medewerker heeft

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Acctrolling Consultant Your partner in Accounting and Controlling solutions

Acctrolling Consultant Your partner in Accounting and Controlling solutions Curriculum Vitae Anthony Sewnath Puck van Heelstraat 62 3077MG ROTTERDAM Tel: 06-55820103 E-mail: info@acctrolling.nl Website: www.acctrolling.nl Geboorte datum: 27-08-1980 OPLEIDING Jaar OPLEIDING Diploma

Nadere informatie

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Curriculum Vitae R.P.D. (Rob) Buijtendijk InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Postbus 414 1270 AK Huizen M: 06-54 23 84 80 T: 035-646 93 96 F: 035-646 93 97 E: rob.buijtendijk@innervisie.nl I:

Nadere informatie

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald.

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald. Curriculum Vitae Personalia Naam: Rien Bosma Adres: Verlengde Meeuwerderweg 95 9723 ZM Groningen Telefoonnummer: 06-41 22 60 52 E-mailadres: rien@bosmaconsulting.nl Geboortedatum: 23-01-1979 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

EvB Interim Management

EvB Interim Management Curriculum vitae Persoonlijke gegevens Naam : Ernst van Bemmel Woonplaats : Aalsmeer Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1966 Telefoon : 06-3828 4537 E-mail : ernst.van.bemmel@caiway.net Kennis

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Valk Voornaam: Melissa Adres: Geuzenstraat 37hs Postcode en Woonplaats: 1056 KA Amsterdam Mobiel: 06 45 16 93 45 E-mail: info@sulitsolutions.com Geboortedatum

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel Profiel Sinds begin jaren tachtig heb ik een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van automatisering, veelal bij de grootste financiële instellingen van deze wereld. Van hardcore programmering,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN Personalia Naam: Hans Heijnen Geboortedatum: 28 november 1967 Nationaliteit: Nederlands Adres: Witmolen 10, 2645GK, Delfgauw E-mail: hans.heijnen@enhansment.nl Telefoon: 06-467

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia

CURRICULUM VITAE. Personalia CURRICULUM VITAE Personalia Naam Edwin van den Broek Adres Fort Pinssen 29 Postcode + woonplaats 2926 VD Krimpen aan den IJssel Mobiel 06-22750269 Email edwinvandenbroek@enabler.nl Geboortedatum 9 januari

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

CV van Wouter. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: KWS Infra BV. Functie: Administratief medewerker 06-2015 07-2015

CV van Wouter. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: KWS Infra BV. Functie: Administratief medewerker 06-2015 07-2015 CV van Wouter Profiel Wouter is een servicegericht persoon die van hard werken houdt, leergierig is en dingen zich snel eigen maakt. Hij heeft een net voorkomen en goede manieren. Zijn kracht ligt in het

Nadere informatie

Profiel. Opleiding. Personalia

Profiel. Opleiding. Personalia Profiel Guido is een zeer ervaren businesscontroller, die inzetbaar is bij vraagstukken over de bedrijfsvoering. Hij heeft ervaring met het ontwikkelen en implementeren van besturingsmodellen en het analyseren

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Aantal aanbieders. gunningsfase

Aantal aanbieders. gunningsfase 21524 ICT-Marktplaats IUC-Noord - overzicht gegunde opdrachten juni-juli 2015 Naam Start gunningsfase Aantal aanbieders Aantal ingediende aanmeldingen/insc hijvingen Gegund aan Bestuursdepartement OCW

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services

AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services Rolling Stock Life-Cycle Logistics AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services NedTrain: Wie zijn we? Onderdeel van NS Concern Onderhoudsbedrijf van rollend materieel

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Anaïs Huysmans Geboortejaar 1983 Woonregio Den Haag Telefoonnummer 06 19 528 708 Email a.huysmans@soulfood.nl Nationaliteit Nederlands Rijbewijs Ja SharePoint Consultant Werkervaring

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Interim Manager. : Peter Bartels. ervaring sinds 1989. Personalia. In het kort

Interim Manager. : Peter Bartels. ervaring sinds 1989. Personalia. In het kort Interim Manager ervaring sinds 1989 In het kort In de afgelopen tweeëntwintig jaar heeft Peter een uniek ervaringsprofiel als ICT manager opgebouwd. Hij heeft fundamentele kennis van ICT en de organisatievormen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN Personalia Naam: Hans Heijnen Geboortedatum: 28 november 1967 Nationaliteit: Nederlands Adres: Witmolen 10, 2645GK, Delfgauw E-mail: hans.heijnen@enhansment.nl Telefoon: 06-467

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs.

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Curriculum Vitae Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Omschrijving kandidaat

Omschrijving kandidaat Omschrijving kandidaat Naam Geert (m) Geboortedatum 1966 Woonplaats Alblasserdam Rijbewijs Rijbewijs B + vervoer Nationaliteit Nederlandse Geert is een adviseur, calculator, constructeur, engineer en werkvoorbereider.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

CV Tjeerd Oomens tel: 0346-284582/06-24766165 tjeerd.oomens@planet.nl

CV Tjeerd Oomens tel: 0346-284582/06-24766165 tjeerd.oomens@planet.nl Curriculum Vitae Personalia Naam Voornamen Oomens Tjeerd (Willem Sebastiaan) Adres Zebraspoor 209 3605 GM Maarssen Telefoon 0346-284 582 06-247 66 165 E-mail tjeerd.oomens@planet.nl Geboortedatum Nationaliteit

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Curriculum Vitae Albert Verhaar

Curriculum Vitae Albert Verhaar Curriculum Vitae Albert Verhaar Persoonlijke gegevens Naam : Albert Verhaar Woonplaats : s-gravenhage Geboortedatum : 08-07-1967 Telefoonnummer : 06-51520667 Opleiding Cursussen MEAO SPD Inspirerend leidinggeven

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Paul van de Water [1960]

Paul van de Water [1960] Beroepservaring Interim-management, projectmanagement, implementatiemanagement, verandermanagement, procesbegeleiding, strategisch advies, mediation Persoon en motivatie Investeert in de relatie, niet

Nadere informatie

Dromen, durven, doen, samen doen

Dromen, durven, doen, samen doen Overheids-DataCenter Noord-Nederland Dromen, durven, doen, samen doen Henk Bultje Projectmanager ODC-Noord Roelof Moraal Projectmanager RDW Aanleiding Samenwerking Noord versus Programma consolidatie

Nadere informatie

Profiel Manfred Dousma

Profiel Manfred Dousma Profiel Manfred Dousma Personalia Naam ing. M.P. (Manfred) Dousma Adres Kramerstraat 42 9731 MK Groningen Geslacht man Geboortedatum 11 september 1978 Geboorteplaats Appingedam Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring Curriculum Vitae Personalia Voornaam : Achternaam : Adres : PC + woonplaats : Telefoonnummer : E-mail : Geboortedatum en plaats : Burgerlijke staat : Nationaliteit : Skills / Expertise Werkervaring Optimalisatie

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Vaardigheden. Werkervaring. Edwin Kalbfleisch. Leeftijd. Directeur /interimmanager

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Vaardigheden. Werkervaring. Edwin Kalbfleisch. Leeftijd. Directeur /interimmanager Persoonlijke gegevens Naam Leeftijd Edwin Kalbfleisch 42 Directeur /interimmanager Opleiding 1988 1992 Lerarenopleiding economie 1992-1996 NIVRA eerste fase 1996 1999 Postdoctoraal accountancy 2004-2004

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Scheidegger, Praktijkdiploma Boekhouden (Financial and Cost Accounting)

Scheidegger, Praktijkdiploma Boekhouden (Financial and Cost Accounting) CURRICULUM VITAE PERSONALIA Achternaam Zonneveld Voornamen Maria Anna Roepnaam Mariëlle Geboortedatum 10 januari 1986 Geboorteplaats Voorhout Adres Prinsenweg 14c Postcode / woonplaats 2215 RN Voorhout

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Referentie Ervaring Samenvatting K128 > 6 jaar

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Lucas Alex Contact: Lighthouse-ICT B.V Adres: van Blaaderenweg 10a Postcode / plaats: 1862 JP Bergen NH Telefoon: 06 234 06 721 e-mailadres: alex@lighthouse-ict.com

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2011 1-6

Curriculum Vitae 2011 1-6 2011 1-6 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Project- en verandermanagement in de rol van project- of verandermanager of procesbegeleider/trainer/coach.

Project- en verandermanagement in de rol van project- of verandermanager of procesbegeleider/trainer/coach. CURRICULUM VITAE De heer B.N.M. van de Laar (1952) Westfalen 42 3524 KH Utrecht T 030-2803039 M 06-55783381 E bvdlaar@plex.nl Opleiding HBS-B, Doctoraal Analytische Scheikunde; Eerste graads lesbevoegdheid

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Curriculum Vitae Han van Popering

Curriculum Vitae Han van Popering Curriculum Vitae Han van Popering Personalia Naam Van Popering Voornaam Johannes Roepnaam Han Adres Lofoten 141 Postcode 2721 JE Woonplaats Zoetermeer Telefoon mobiel 06-11479565 E-mail han.van.popering@valuexl.eu

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Robert de Frel

CURRICULUM VITAE Robert de Frel CURRICULUM VITAE Robert de Frel Geboortedatum : 04-07-1990 Woonplaats : Poortugaal Nationaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Ongehuwd Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 8 Voortgangsrapportage over de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk Kleine Synode 15 september 2011 AZ 11-23 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 8 Pagina

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

- Bedrijfseconomie - Belastingwetgeving - Bedrijfsadministratie - Financiële rapportage en analyse

- Bedrijfseconomie - Belastingwetgeving - Bedrijfsadministratie - Financiële rapportage en analyse CURRICULUM VITAE PERSONALIA Achternaam Zonneveld Voornamen Maria Anna Roepnaam Mariëlle Geboortedatum 10 januari 1986 Geboorteplaats Voorhout Adres Prinsenweg 2e Postcode / woonplaats 2215 RN Voorhout

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden

Nadere informatie

Flexibele PMO ondersteuning voor eigentijdse programmavoering

Flexibele PMO ondersteuning voor eigentijdse programmavoering Flexibele PMO ondersteuning voor eigentijdse programmavoering Najaar seminar BPUG 15 oktober 2014 Michiel Dijkman Tatiana Constandse Opbouw presentatie 1. Even voorstellen 2. Stelling 3. Programma opdracht

Nadere informatie

Curriculum Vitae Paul Spaans

Curriculum Vitae Paul Spaans Curriculum Vitae Paul Spaans Achternaam Spaans Voornaam Paul Geboortedatum 15 augustus 1970 Woonplaats Almere Telefoon 06 42218876 E-mail paul@financeondemand.nl Bedrijfsnaam Finance On Demand Zelfstandig

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie