Hogeschooldocent HU (Hogeschool Utrecht)... Jun 10 heden. Projectleider/Coach Yourica... Sep 08 Jun 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschooldocent HU (Hogeschool Utrecht)... Jun 10 heden. Projectleider/Coach Yourica... Sep 08 Jun 10"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Personalia: Naam:... Wil (W.C.M.) Akerboom Adres:... Poelruit 32 Woonplaats, postcode:... Oude Wetering, 2377EE Telefoon: Geboortedatum: Nationaliteit:... Nederlandse Burgerlijke staat:... Gehuwd Rijbewijs:... BE Talen:... Nederlands Goed in spreken en schrijven Engels Goed in spreken en schrijven Duits Voldoende Frans Voldoende Algemene opleidingen (diploma s): Master in Science ICT Management... Middlesex University, Londen Technische Bedrijfskunde... TH, Rijswijk Verandermanagement (masterclass)... ProEducation Hogeschool van Amsterdam VWO... Bonaventura College, Leiden Profielschets Wil is een projectmanager / interim manager en kan worden omschreven als iemand die gestructureerd werkt, gevoel voor humor heeft, in een team en zelfstandig kan werken. Hij heeft gevoel voor de business en de mensen waar hij voor en mee werkt. Doelgericht rapporteren aan een directie of projectmanager vindt hij vanzelfsprekend. Persoonlijke eigenschappen: Gevoel voor humor Gevoel voor verhoudingen Technisch inzicht Standvastig Menslievend Samenvatting ervaringsoverzicht: Hogeschooldocent HU (Hogeschool Utrecht)... Jun 10 heden Projectleider/Coach Yourica... Sep 08 Jun 10 Procesbegeleider Inrichten Change Management proces en organisatie UWV (uitkeringsinstantie), werkgever Yourica... Jan 08 Jul 08 Hoofd projectportfolio en project support office Eneco (infra), werkgever Ventus... Jan 07 Dec 07 Projectleider implementatie generieke prestatie-, procesindicatoren hoofdprocessen Provincie Zuid-Holland, werkgever Ventus... Feb 06 Dec 06 Projectleider / analist Rekenstaat Informatie Systeem CTG/ZAio (nu NZA), werkgever Ventus... Feb 05 Dec 05 Vervolg ervaringsoverzicht volgende bladzijde W.C.M. (Wil) Akerboom - 1 -

2 Interim Change Manager (EMEA) Akzo Nobel (Car Refinishes), werkgever Ventus... Jun 03 Mrt 05 Interim Manager Production Support UPC Corporate Europe (nu UGC), werkgever Ventus... Okt 01 - Apr 03 Manager Consultancy en Projectenbureau Parity Solutions (intern)... Sep 99 - Okt 01 Senior Consultant Parity Solutions... Mrt 99 Sep 99 Manager Information Systems Geveke Zwaar Materieel (Caterpillar)... Jan 96 - Mrt 99 Docent (avondopleiding) Instituut Scheidegger... Okt 90 - Jan 96 Bedrijfskundige / Informatieanalist / Functioneel applicatiebeheerder Fokker Aircraft (Engineering)... Okt 89 - Jan 96 Technisch commercieel medewerker chemische- en kunststofverwerkende industrie Geveke Werktuigbouw B.V. (Technische handelsmaatschappij)... Jun '88 - Okt '89 Dienstplichtig officier (vaandrig, luitenant) Koninklijke Landmacht (vervulling militaire dienstplicht)... Jan '87 - mei '88 Werkvoorbereider, afstudeerstudent, stagiair IKU B.V. (Technisch spuitgietbedrijf)... Aug '84 - Jan '85 Mrt '86 - Dec '86. Opleidingen, trainingen, cursussen en seminars: Wil is bekend met veel methoden, modellen en technieken. Hij heeft gedurende zijn werkzame leven namelijk diverse opleidingen, trainingen, cursussen en seminars gevolgd. Hierin heeft hij kennis en ervaringen opgedaan in de volgende gebieden: Management, Personeel en Organisatie: Project Management; ICT Management; (ICT) Technisch. Verder heeft Wil in zijn beginjaren mee mogen doen met de potential programs binnen Fokker Aircraft en Geveke. Aan de Middlesex University (Londen) is Wil afgestudeerd op het onderwerp: Necessary conditions to successfully implement one to one marketing and e-commerce. W.C.M. (Wil) Akerboom - 2 -

3 Ervaringsoverzicht: Organisatie: Periode: Hogeschool docent (Technische Bedrijfskunde) HU (Hogeschool Utrecht) juni 2010 tot heden Hogeschool Utrecht, faculteit Natuur en Techniek, instituut Engineering and Design, opleiding Technische Bedrijfskunde. Doceren diverse cursussen (ICT, bedrijfseconomie, statistiek, simulatietechniek, enz) Examinator diverse cursussen/vakken; Begeleiden afstudeerstudenten (4 e jaars) Begeleiden stagestudenten (2 e jaars) Lid van de afstudeercommissie Opzetten nieuwe vakken/cursussen. Coördineren team vakdocenten (bedrijfseconomie) Maken presentaties en cursusmateriaal Projectleider/Coach Bedrijf: Yourica Periode: september 2008 tot juni 2010 Yourica is een (organisatie)adviesbureau met kennis van veranderen en de conflicten die dit soms met zich meebrengt. Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoeken voor diverse webwinkels; Coachen jonge ondernemers bij opzetten van businessplannen en tijdens opstartfase; Het (helpen) opzetten van een sluitende administratie en bijbehorende boekhouding; Maken bedrijfspresentaties, PR- en promotieplannen; Ontwikkelen en uitwerken workshops op gebied van project- en verandermanagement; Ontwikkelen en publiceren websites; Tijdens deze periode heeft Wil parttime gewerkt om te kunnen herstellen (revalideren) van een ingrijpende operatie. Hij is weer volledig inzetbaar. Begeleider proces Inrichten nieuw Change Management organisatie Opdrachtgever: UWV (hoofdkantoor) Ventus B.V. als zzp er Periode: januari 2008 tot juli 2008 Het UWV verzorgt en controleert de uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten. Er werken zo n medewerkers. UWV wil mensen (weer) laten deelnemen aan het werkproces. Binnen de centrale stafafdeling concern ICT, is een nieuwe afdeling ingericht genaamd CM (Change Management). De afdeling Change Management bestaat nu uit een 5-tal groepen. De afdeling is zoveel mogelijk volgens de ITIL-gedachten ingericht. Het project omvatte het (her)ontwerpen van processen, het afstemmen van interne en externe koppelvlakken, het toewijzen van werkzaamheden (processtappen) aan functies, het toekennen van functies aan medewerkers, het inrichten van de (proces)besturing, het vertalen naar prestatieindicatoren, het afbakenen van een pilot- of proefperiode en het evalueren van de resultaten. De verandering is beleids- en planmatig voorbereid op of binnen diverse organisatieniveaus. Eerste opzet van de nieuwe CM-organisatie is na de zomervakantie van 2008 opgeleverd. De geplande optimalisatieslagen die hierop zullen volgen zullen ongeveer jaar in beslag nemen. W.C.M. (Wil) Akerboom - 3 -

4 Opzetten van een overkoepelende roadmap (plan) om te komen tot een nieuw ingerichte organisatie; Opzetten van een veranderplan; Samenbrengen van diverse deel-, migratieplannen (korte termijn) tot een overall plan; Verkrijgen van goedkeuring voor diverse documenten, initiatieven bij de stuurgroep; Bepalen en verdelen verantwoordelijkheden en werk binnen het project; Begeleiden stuurgroep- en kernteamleden bij het inrichten van de nieuwe CM organisatie; Signaleren en opruimen van inrichting- en planning gerelateerde blokkades (blocking issues); Bewaken en controleren voortgang binnen de toleranties; Bespreken voortgang met de kernteamleden; Vaststellen controlepunten tijdens de fasen; Opstellen rapportages voor de stuurgroep en andere betrokkenen (stakeholders). Functie 2: Hoofd projectportfolio en project support office Functie 1: Medewerker Portfolio en project support office Opdrachtgever: Eneco Energie (divisie Infra) Ventus B.V. Periode: januari 2007 tot december 2007 De divisie Infra is de grootste divisie binnen Eneco Energie en telt zo n 2400 medewerkers. De hoofdtaken van Eneco Infra zijn het aanleggen en onderhouden van infrastructuur voor het opwekken en transporteren van energie (gas, warmte, electriciteit). Binnen Eneco Infra is binnen de centrale staf een afdeling (ingericht) die nu verantwoordelijk is voor het portfolio- en projectmanagement. Wil heeft geholpen met het opzetten en professionaliseren van de afdeling. Vanaf juli 2007 was hij tijdelijk hoofd van het PSO. Totale omvang van het portfolio bedroeg zo n zo n 40M Euro en bestond uit zo n 15 business projecten, 40 ICT georiënteerde- en 15 procesgeoriënteerde projecten. Bij het samenstellen van het portfolio zijn duidelijke en harde keuzes gemaakt op basis van het eerder opgestelde beleids- en bedrijfsplan. Opzetten en onderhouden van portfolio-overzichten voor de directie van Infra; Voeren van reviewgesprekken met portfolioverantwoordelijke directeur, projectleider en projectopdrachtgever(s); Professionaliseren van projectmanagement binnen Infra op basis van Prince2 en MSP; Deelnemen aan werkgroep om te komen tot Eneco-breed governance model; Afstemmen communicatieactiviteiten over het projectportfolio met de communicatie-afdeling; Proces verandermanagement in het kader van veiligheid(saspecten); Inzicht geven in capaciteitvraagstukken van de business en de gevolgen voor het projectportfolio. Projectleider implementatie generieke prestatie-, procesindicatoren voor alle hoofdprocessen Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Ventus B.V. Periode: mei 2006 tot december 2006 De provincie Zuid Holland is de grootste randstadprovincie binnen Nederland. Organisatorisch is de provincie Zuid Holland opgebouwd uit een aantal directies en diensten. Deze geven uitvoering aan een 6-tal hoofdprocessen die de provincie kent t.w.: behandelen subsidies(aanvragen), behandelen nieuwbouw(plannen), vormen beleid en regelgeving, behandelen vergunningen (en toetsen plannen), handhaven en houden toezicht, beheren en onderhouden. Om prestaties van directies en diensten te stroomlijnen wilde het provinciebestuur een set generieke (prestatie)indicatoren om de diverse processen enigszins met elkaar te kunnen vergelijken. Hoofddoel van het project was de hoofdprocessen op enkele kenmerken indicatief te vergelijken om zo de W.C.M. (Wil) Akerboom - 4 -

5 prestaties van de diverse directies en diensten met elkaar te kunnen vergelijken. Het bestuur kon zo hun beleid beter afstemmen op haar (politieke) beleidsdoelen, door het meetbaar, effectief inzetten van haar middelen. Wil was projectleider om deze generieke set indicatoren te (helpen) bepalen, vorm te geven en vast te leggen in een geautomatiseerde cockpit met managementinformatie. De uitgewerkte (generieke) indicatoren zijn gerelateerd aan productievolume, tijdigheid, kwaliteit en geld. Starten van overleggen binnen en tussen de directies en diensten; Analyseren van bestaande managementrapporten en begrotingen; Omzetten en vertalen van proces-/directiespecifieke aspecten naar generieke indicatoren; Vaststellen en (laten) koppelen van geautomatiseerde gegevensbronnen; Realiseren van opname van gegevensbronnen in het (in aanbouw zijnde) datawarehouse; Vormgeven, indelen en realiseren cockpit. Projectleider / analist Rekenstaat Informatie Systeem Opdrachtgever: CTG/ZAio (nu NZA) Ventus B.V. Periode: februari 2005 tot december 2005 Het CTG/ZAio (College Tarieven gezondheidszorg/zorg Autoriteit in oprichting) is een zelfstandig bestuursorgaan binnen de overheid die de budgetten en tarieven genereert voor alle ziekenhuizen, zorginstellingen, medisch specialisten en medische vrije beroepen in Nederland. Binnen het CTG/ZAio was Wil extern projectleider/analist ontsluiten RIS. RIS staat voor Rekenstaat Informatie Systeem. Doel van dit project was het, onder bepaalde voorwaarden, intern beschikbaar stellen van budget- en tarief- gegevens gebruikmakend van een data warehouse (en datamart). Door gebruikmaking van een nog te selecteren BI-tool (Business Intelligence) moesten de gegevens later daadwerkelijk worden ontsloten. Op termijn zullen externe partijen via een op te zetten webportal, toegang kunnen krijgen tot budget- en tariefgegevens op individueel- en/of macroniveau Ontwerpen van een voor het rekenstaat gerelateerde deel van het datawarehouse; Uitvoeren van een procesanalyse; In kaart brengen van het bron- en doelsysteem; Vormgeven van het vul- ofwel ETL-proces; Gebruikelijke projecttaken zoals planning, voortgangsrapportage, etc. Interim Change Manager (EMEA) Opdrachtgever: Akzo Nobel (Car Refinishes, Information Management) Ventus B.V. Periode: juni 2003 tot maart 2005 Bij Akzo Nobel in Sassenheim worden diverse vliegtuig- en autolakken geproduceerd en ontwikkeld voor met name de Europese markt. Binnen de business unit Car Refinishes is de afdeling Information Management verantwoordelijk voor 1500 werkplekken en servers van alle op de locatie Sassenheim aanwezige business units. Wil verving de voormalige net gestarte- Change Manager en was belast met het inwerken van een nieuwe Change Manager. Aanvankelijk zou dit enkele maanden in beslag nemen maar door Akzointerne oorzaken heeft dit veel langer geduurd dan was voorzien. In die periode heeft Wil change management volgens de ITIL-gedachtegang opgezet. Binnen Information Management heeft Wil de management rapportages geïntroduceerd, gebaseerd op de scorecard gedachte. Voor het uitvoerende werk had Wil te maken met drie outsource partijen. Tijdens zijn periode heeft hij het beschouwinggebied van change management uitgebreid van local (Benelux) naar EMEA (Europa, Midden Oosten en Afrika). W.C.M. (Wil) Akerboom - 5 -

6 Opzetten van (inzichtelijke) prestatie indicatoren; Maken van heldere werkafspraken tussen in- en outsourcende partij; Opzetten, onderhandelen en vastleggen van service afspraken (SLA); Aansturen van medewerk(st)ers voor de coördinatie en uitvoering van RFC s; Stimuleren en activeren van gebruikers de opgezette change-procedure te hanteren. Begonnen met slechts enkele verzoeken per week. Uiteindelijk zo n 2300 verzoeken tot wijziging verwerkt; Zorgen voor tijdige verwerking van wijzigingsverzoeken (RFC s); Opzetten van een werkwijze voor het doorbelasten van kosten rondom Mede vormgeven van RFC-beleidsuitgangspunten, -richtlijnen en standaards; Toetsen van RFC s op beleidsuitgangspunten, richtlijnen en standaards t.b.v. een eenduidige besluitvorming; Voorzitten van de Change Advisory Board; Herdefiniëren van het change proces en vervolgens implementeren op EMEA niveau. Interim (project) Manager Production Services/Support Team Opdrachtgever: UPC Corporate Europe (nu UGC) Ventus B.V. Periode: oktober 2001 tot april 2003 Het binnen Europa opererende telecom bedrijf UPC heeft een centrale holding gevestigd op Schiphol Rijk: UPC Corporate. Het directoraat CIO bestuurt centraal de primaire software ter ondersteuning van de telefonie- (priority-telecom), internet- (Chello), kabel TV- en digitale TV-diensten van UPC via haar kabelnetwerk. Ze ondersteunt de levering van de diensten aan zo n 40 miljoen huishoudens in Europa. De primaire bedrijfssoftware binnen UPC is te beschouwen als een best of breed oplossing. Kort samengevat komt het er op neer dat wereldwijd de beste pakketten zijn aangeschaft en middels diverse middleware producten, door een systeem integrator, professioneel aan elkaar zijn gekoppeld. Het Datacenter, afdeling binnen CIO, was niet goed in staat de omgevingen technisch-functioneel te beheren. In acht maanden slaagde Wil Akerboom, als Interim Manager, er in om de afdeling Production Support uit het niets op te bouwen (geen mensen, ruimte, bureaus, procedures, taakstelling, etc.). Het werd een afdeling met 25 medewerkers, met uiteenlopende nationaliteiten, die met name UPC- Frankrijk en UPC-Nederland ondersteunt. Als lijnmanager verantwoordelijk voor: Opzetten van een nieuw middelgroot team (23 medewerkers); Aantrekken en selecteren van nieuwe medewerkers; Positioneren van de nieuwe afdeling binnen CIO; de beeld- en besluitvorming binnen het managementteam van UPC Datacenter; Opstellen van functieprofielen en de werving en selectie van personeel (HBO/WO); Opzetten van opleidingsprogramma s t.b.v. het uitvoeren van nieuwe taken en het inwerken van nieuwe medewerkers; Operationeel aansturen van de beheerorganisatie; Voorzitten van het dagelijks inter-afdelingsoverleg rondom de dagelijkse operatiën (omgevingen, systemen, applicaties, netwerken etc.); Operationeel- en functioneel aansturen van externe projectleiders; Coördineren van de implementatie van nieuwe versies Derby software (de geïntegreerde best of breed bedrijfssoftware bestaande uit o.a. Clarify, Arbor, Vitria, Tuxedo, ASAP, Comptel); Genereren en interpreteren van managementrapportages; Selecteren en aanschaffen van ondersteunende software; Opzetten, onderhandelen en vastleggen van service afspraken (SLA); Ontwerpen, verbeteren en implementeren van processen en standaards. W.C.M. (Wil) Akerboom - 6 -

7 Tijdens het infaseren van de permanente manager heeft Wil Akerboom als projectmanager de onderstaande projecten voor het Datacenter gerealiseerd: Integratie van het Production Support Team, het Platform Support Team en de Servicedesk tot een (nieuw) nauw samenwerkend geheel (totaal 23 medewerkers, 8 nationaliteiten). Integratie en verfijning van diverse ICT productie plannen (incident, change, maintenance, daily operations). Optimaliseren van change- en configuratiebeheerprocessen. Manager afdelingen Consultancy en Projectenbureau Parity Solutions BV Periode: September 1999 tot oktober 2001 Bij Parity Solutions B.V. te Woerden, een automatiserings- en consultancybedrijf onderdeel van het Britse Parity Group Ltd, was Wil Akerboom lijnmanager van de afdeling Consultancy bestaande uit zo'n 20 consultants (HBO/WO) variërend van junior tot senior niveau (van 25 jaar tot 54 jaar). Later werd hij ook manager van het projectenbureau en het bid & review center. Als lijnmanager onder andere verantwoordelijk voor: Opzetten en realiseren van een businessplan van de afdeling Consultancy; Opstellen, indelen en bewaken van de jaarlijkse afdelingsbudgetten; Stimuleren, beoordelen en beslissen over initiatieven rondom kwaliteit op het gebied van software ontwikkel- en beheertrajecten; Opstellen van functieprofielen; Opzetten en managen van een Bid & Review Center t.b.v opleveren van offertes/aanbestedingen; Leiden van interne workshops rondom product- en procesontwikkeling. Naast zijn werk is Wil Akerboom in deze periode afgestudeerd in ICT Management (MSc) aan de Middlesex University, Londen. Zijn thesis betrof: Necessary conditions to successfully implement oneto-one marketing and e-commerce. Senior Consultant Opdrachtgevers: Diversen Parity Solutions BV Periode: maart 1999 tot september 1999 Als senior consultant heeft Wil Akerboom onderzoek- en adviesopdrachten uitgevoerd bij de volgende organisaties: Parity Solutions BV, opdracht: DHV, rol: adviseur DHV is een internationaal ingenieursbureau met zo n 3000 medewerkers verdeeld over diverse werkmaatschappijen en locaties. Wil Akerboom heeft als Senior Consultant bij DHV-holding te Amersfoort een kwetsbaarheid-analyse uitgevoerd rondom de complete ICT-infrastructuur en informatievoorziening. De (financiële) kwetsbaarheid van de primaire operationele processen en de ICT-ondersteuning zijn daarbij als uitgangspunt genomen. Op basis van zijn analyse en onder zijn aansturing hebben junior consultants vervolgens de processen en procedures aangepast en gedegen noodplannen per werkmaatschappij/locatie opgesteld. Parity Solutions BV, opdracht: Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG), rol: adviseur Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) is, binnen de richtlijnen van DNB, een kleine kerkelijke bank. Vanwege financiële richtlijnen en haar omvang moet de SKG heel bewust diensten/producten ontwikkelen om in de specifieke behoeften van haar klanten te kunnen voorzien en daarbij te kunnen concurreren met de bekende grote banken. Binnen de SKG te Gouda heeft Wil Akerboom als Senior Consultant de strategische haalbaarheid van internetbankieren onderzocht. Het onderzoek heeft geleid tot een bewuster inzicht in de dagelijkse operaties, wat resulteerde in een interne reorganisatie. Vanwege gewijzigde financiële prioriteiten werd het internetbankieren uitgesteld. W.C.M. (Wil) Akerboom - 7 -

8 Parity Solutions BV, opdracht: Tommy Hilfiger, rol: crisismanager Het internationaal bekende modemerk Tommy Hilfiger heeft haar Europese hoofdvestiging in Amsterdam (ca. 200 medewerkers). Als crisismanager was Wil Akerboom verantwoordelijk voor de eerste oplevering van een vernieuwd verkoopordersysteem. Het nieuwe systeem moest binnen een bijna onmogelijke tijdspanne ingezet kunnen worden op ambulante (zonder telefoonverbinding) en vaste show/verkooplocaties in Europa. Het was een zeer uitdagend, riskant project omdat het tussen verkoopseizoenen in moest worden gebouwd. Inclusief de migratie naar een nieuw platform. Door de inzet en creativiteit van Parity en Tommy medewerkers is het project succesvol afgerond. Manager Information Systems Geveke Zwaar Materieel (Caterpillar) Periode: januari 1996 tot maart 1999 Geveke Zwaar Materieel (GZM) was onderdeel van de internationale technische handels- en serviceonderneming Geveke B.V., en verkoopt en onderhoudt zwaar materieel (bulldozers, graafmachines) van de Amerikaanse multinational Caterpillar. Het is overgenomen door PON. Tijdens Wil s periode werd GZM de pilotdealer binnen Europa ten aanzien van nieuwe informatietechnische ontwikkelingen (Sales Force Automation, werkplaatsautomatisering en beheer, voertuigcontrole en onderhoudssoftware etc.). Wil Akerboom was werkzaam als Manager Information Systems en gaf leiding aan de afdeling Automatisering (3 technische en 3,5 functionele medewerkers) en was verantwoordelijk voor het opstellen van projectplannen en jaarprogramma s. De ICT ondersteuning betrof de vijf vestigingen van GZM. Een van de hoofdtaken was het brengen en behouden van eenheid in de diverse geautomatiseerde hulpmiddelen, alsmede het moderniseren en optimaliseren van het gebruik hiervan. Wil Akerboom is mede verantwoordelijk geweest voor het invullen en afsluiten van diverse (internationale) contracten binnen de Geveke holding. Als lijnmanager onder andere verantwoordelijk voor: Afstemmen met management en informatiseerders van de informatievoorziening Opstellen van capaciteits- en projectplannen. Organiseren van automatiseringsprojecten. Bewaken voortgang en kwaliteit van onderhanden werk en projecten. Vertegenwoordigen van Geveke Zwaar Materieel op het gebied van de informatie-voorziening richting Caterpillar, klanten, leveranciers, medewerkers, collega s en afdelingsmanagers. Bedrijfskundige / Informatieanalist / Functioneel applicatiebeheerder Fokker Aircraft, Periode: oktober 1989 tot januari 1996 Tijdens de turbulente laatste 6 jaren van Fokker was Wil Akerboom werkzaam binnen de groep Bedrijfskunde van de Business System Unit, onderdeel van de afdeling Engineering Tekenkamer, te Schiphol-Oost. In deze periode werd Wil Akerboom gevormd in het projectmatig ontwikkelen van bedrijfsapplicaties en het kwaliteitsdenken eromheen. Verder leerde hij omgaan met spanningen en weerstanden in en om een project als gevolg van onzekere arbeids- en bedrijfsomstandigheden. Voorzitten van werkgroepen binnen diverse projectorganisaties Verrichten van diverse bedrijfskundige onderzoeken ter verbetering van de efficieny op Engineering Tekenkamer. Analyseren van processen en gegevens. Beheren van een DB2 applicatie (relationele database). Geven van presentaties/trainingen t.b.v. bovengenoemde applicatie. Schrijven van baseline's, organisatie- en systeemhandboeken en online helpinformatie. W.C.M. (Wil) Akerboom - 8 -

9 Docent (avondopleidingen, naast baan bij Fokker) Instituut Scheidegger B.V. (Opleidingsinstituut) Periode: oktober 1990 tot januari 1996 Naast zijn werk bij Fokker gaf Wil Akerboom in de avonduren, met zeer veel plezier, computercursussen (Windows, MS-Office) in de Randstad aan groepen met (zeer) uiteenlopende aanvangniveaus in kennis. Technisch commercieel medewerker Geveke Werktuigbouw B.V. (Technische handelsmaatschappij) Periode: juni '88 tot oktober '89 Binnen- en buitendienstwerkzaamheden t.b.v. de verkoop van machines voor de chemische- en kunststofverwerkende industrie. Opzetten van nieuwe klantgerichte interne trainingen. Geven van interne kwaliteitstrainingen. Functie 1: Functie 2: Periode: Peletons Commandant Instructie bij 646 Werktroepen Compagnie. Staf-officier bij het Nationaal Territoriaal Commando Koninklijke Landmacht (vervulling militaire dienst) School Reserve Officieren, opleiding tot PC-logistiek peleton januari '87 tot mei '88. Tijdens de vervulling van zijn militaire dienst heeft Wil het gebracht tot reserve officier. Hij is afgezwaaid als tweede luitenant. Leidinggeven aan een peleton soldaten. Opzetten en begeleiden van lesprogramma's en -roosters. Organiseren van schiet-, bivak- en sportoefeningen. Meegewerkt aan diverse onderzoeken ter verbetering van de efficiency bij diverse voertuigherstelwerkplaatsen. Functies: Periodes: Werkvoorbereider, afstudeerstudent, stagiair IKU B.V. (Technisch spuitgietbedrijf), nu EATON, MCi augustus '84 tot januari '85. maart '86 tot december '86. IKU (nu MCi) BV. in Montfoort houdt zich bezig met: verkoop, onderzoek en ontwikkeling, kunststofspuitgieten en assembleren van autospiegelbesturing systemen (spiegelverstelactuatoren, vouwspiegelactuatoren) voor de automotive industrie. Direct na zijn studie is Wil werkzaam geweest als werkvoorbereider. Daarvoor heeft Wil er gewerkt als stagiair en een jaar later als afstudeerstudent. Technische en economische mogelijkheden van het hergebruik van kunststof afval onderzocht en aangegeven. Aanzet gegeven tot een strategisch plan t.b.v. de spuitgietafdeling Producten productietechnisch verder ontwikkelt. W.C.M. (Wil) Akerboom - 9 -

10 Naast het werk In zijn vrije tijd is Wil: Voorzitter van judovereniging Yukokan. Wil begeleidt de overdracht van activiteiten naar een stichting en beheert de vereniging gedurende de komende overdrachtsperiode van 3 jaren. Hij heeft de initiële versie van het contract opgesteld en overeenstemming gezocht met de overnemende partij. Websitebeheerder van diverse, zelf ontworpen, websites (judovereniging enz.). Vader van twee tieners Echtgenoot van een lieve vrouw Aikidoka (Aikido is een vreedzame krijgskunst) Hardloper (halve marathon, Dam-tot-Dam-loop) W.C.M. (Wil) Akerboom

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Marco van Urk

Curriculum Vitae Marco van Urk Curriculum Vitae Marco van Urk versie 2.5 5 juni 2012 (totaal 18 pagina s) 1. Persoonlijke Gegevens Naam van Urk Voorletter(s) M. Voornaam Marco Geslacht mannelijk Huwelijkse staat getrouwd (1984); 3 kinderen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1 cv August Kluijfhout pagina:1 Curriculum Vitae August Kluijfhout August is een persoon die ruim 20 jaren ervaring heeft in het IT werkveld. Zijn kracht ligt in het operationeel- en projectmanagement. De

Nadere informatie

RWS PROJECTEN QOLOR PROGRAMMA EN PROJECTMANAGERS

RWS PROJECTEN QOLOR PROGRAMMA EN PROJECTMANAGERS PROJECTEN QOLOR PROGRAMMA EN PROJECTMANAGERS RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

Curriculum Vitae - Ron van Toledo

Curriculum Vitae - Ron van Toledo Personalia Naam Geboortejaar Werkervaring sinds Werkzaam in IT Karaktereigenschappen Klantwaardering door Ron van Toledo 1957 1976 1983 gericht, Gestructureerd Inzet, aanpassingsvermogen, resultaatgedrevenheid,

Nadere informatie

Plannen, Uitvoeren en Herplannen

Plannen, Uitvoeren en Herplannen Plannen, Uitvoeren en Herplannen een praktische benadering van projectplanning Wouter Radder Juni 2006 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Exacte Wetenschappen Bedrijfswiskune en Informatica De Boelelaan

Nadere informatie

Curriculum Vitae Saskia van Eeuwijk

Curriculum Vitae Saskia van Eeuwijk Curriculum Vitae Saskia van Eeuwijk Grote interim opdrachten PGGM - Functie: Manager Processen & ICT Periode: 2011 De opdracht is duidelijk: zet een toekomstvaste organisatie neer voor de afdeling processen

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSOONSGEGEVENS OPLEIDING & CURSUSSEN. Guido M. Schilperoort Adres Borneolaan 7

Curriculum Vitae PERSOONSGEGEVENS OPLEIDING & CURSUSSEN. Guido M. Schilperoort Adres Borneolaan 7 PERSOONSGEGEVENS Naam Guido M. Schilperoort Adres Borneolaan 7 Postcode 1019 HW Woonplaats Amsterdam Nationaliteit Nederlands Geboortedatum 28-07-1976 Burgerlijke staat ongehuwd E-Mail schilperoort@gsprojects.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN Plaats Heerde Telefoon 06-17806335 / 0578-695302 E-mail Anton.Knipping@im2it.nl Geboortedatum 26 maart

Nadere informatie

Informatie over: - de voortgang van de NUMERI Landelijke Leden- Registratie (LLR) - de ICT-kennis in de dienstenorganisatie

Informatie over: - de voortgang van de NUMERI Landelijke Leden- Registratie (LLR) - de ICT-kennis in de dienstenorganisatie Informatie over: - de voortgang van de NUMERI Landelijke Leden- Registratie (LLR) - de ICT-kennis in de dienstenorganisatie Datum 6 juni 2007 KDB 07.13 Informatie over de voortgang van de NUMERI Landelijke

Nadere informatie

E-DEPOT 2005. Island Hopping

E-DEPOT 2005. Island Hopping E-DEPOT 2005 Island Hopping Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Het doel...3 2 Projectontwerp...3 A. Producten en resultaten...3 B. Besturing van het project...4 C. Het veranderingsproces...4

Nadere informatie

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : 06 26 012 587 e-mail : p.m.olij@olerio.nl Website : www.olerio.nl

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD BUSINESS IT & MANAGEMENT SOFTWARE ENGINEERING INFORMATION ENGINEERING SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD BUSINESS IT & MANAGEMENT SOFTWARE ENGINEERING INFORMATION ENGINEERING SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN INSTITUTE FOR ICT BUSINESS IT & MANAGEMENT SOFTWARE ENGINEERING INFORMATION ENGINEERING SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD / DEELTIJD / DUAAL STUDIEJAAR

Nadere informatie

Curriculum Vitae Alex van der Linden

Curriculum Vitae Alex van der Linden Curriculum Vitae Alex van der Linden 1 Samenvatting Ik ben een zeer ervaren project- en interimmanager, en u kunt mij voor korte of langere tijd inhuren voor verschillende typen opdrachten. Het soort werk

Nadere informatie

Profiel. Opleiding. Personalia

Profiel. Opleiding. Personalia Profiel Guido is een zeer ervaren businesscontroller, die inzetbaar is bij vraagstukken over de bedrijfsvoering. Hij heeft ervaring met het ontwikkelen en implementeren van besturingsmodellen en het analyseren

Nadere informatie

Beheren en beheersen

Beheren en beheersen Beheren en beheersen Het beheer van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem bij de brandweer Rozen verwelken Schepen vergaan Dus zit niet te melken Maar doe er wat aan (Drs. P) Commandeursscriptie, MCDM 7 e

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens Persoonsgegevens Expertise Opleiding Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Burgerlijke staat: Nationaliteit: Rijbewijs: Mobiel nummer: Website: Email: Jan van Esch Brederostraat 22 2951 TG Alblasserdam

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8 Pagina 1 van 8 Curriculum Vitae Michiel Oudegeest Personalia Naam : Michiel Oudegeest Geboortedatum : 6 juni 1974 Woonplaats : Meteren (Geldermalsen) Nationaliteit : NL Burgerlijke staat : Gehuwd Werk

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 27 februari 2006 INHOUD 1 MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2 INLEIDING EN ALGEMEEN BEELD...7 2.1 Missie...7 2.2 Taken BKWI...7 2.3

Nadere informatie

Curriculum Vitae Alex van der Linden

Curriculum Vitae Alex van der Linden Curriculum Vitae Alex van der Linden 1 Samenvatting Ik ben een zeer ervaren project- en interimmanager, en u kunt mij voor korte of langere tijd inhuren voor verschillende typen opdrachten. Het soort werk

Nadere informatie