Oefening baart kunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefening baart kunst"

Transcriptie

1 Windows Server 2008 Active Directory Forest Recovery In het kort: Plan bedenken en klaarleggen Personeel in procedures trainen Beschikbaarheid materiaal toetsen Investeren in testomgeving Oefening baart kunst D e e l 1 R i c h a r d Sc h i k s, Ma r c e l Ba k x De afhankelijkheid van Active Directory is bij Microsoft-infrastructuur is groot. Maar wat als het Active Directory corrupt is? En wat als er geen controle meer is over de Active Directory Domain Controllers? Er is weinig voor nodig om te bedenken dat dan alle authenticatie en alle instellingen voor de hele infrastructuur op het spel staan. Inclusief het gevaar dat u als beheerder buitengesloten raakt. In deze situaties is een enkele backup van Active Directory niet meer voldoende. Het is verstandig dan een plan klaar te hebben: een Active Directory Forest Recovery plan. Daarbij maakt het niet uit of de onder neming drie Domain Controllers telt of 500. Als u op de microsoft website zoekt op Active Directory Forest Recovery komt u al snel uit op de white paper Best Practices: Active Directory Forest Recovery. Dit document is uit Iets verder zoeken levert u het Microsoft document Windows Server 2008: Planning for Active Directory Forest Recovery op. Dit document is onlangs uitgebreid met de Active Directory Forest Recovery, gebaseerd op Windows Server Microsoft gaat uit van een eenvoudige infrastructuur waarin een Active Directory Forest Recovery wordt gedaan. Deze eenvoudige infrastructuur sluit in de meeste gevallen niet aan op de praktijk. Het eerste deel van dit artikel beschrijft wat de relatie is tussen uw infrastructuur en het uiteindelijke Active Directory Forest Recovery plan. Daarnaast worden er adviezen gegeven om de Active Directory Forest Recovery vlot en eenvoudig uit te voeren. Daarna wordt samengevat hoe een Active Directory Forest Recovery in stappen eruit ziet. Het laatste deel beschrijft de daadwerkelijke Active Directory Forest Recovery zoals die er in algemene zin bij bedrijven uit zou kunnen zien. De twee laatste delen zijn gebaseerd op het Microsoft document en gaat uit van een Windows Server 2008 omgeving. Wij hebben daar een aantal zaken uit de praktijk aan toegevoegd. Waarom een Active Directory Forest Recovery plan? Bedrijven hebben vaak geen Active Directory Forest Recovery plan achter de hand. Er wordt heel vaak gedacht: Het overkomt ons toch niet dat we zoiets nodig hebben. Een Active Directory Forest Recovery plan uitdenken, testen en klaarleggen kost tijd en geld. Het alleen klaarleggen is niet goed genoeg. Het is verstandig het 68 februari 2010 TechNet Magazine

2 plan in een testomgeving uit te voeren en het regelmatig aan te passen aan de veranderingen in uw infrastructuur. Er is een omgeving nodig waarbinnen testen kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor moet hardware, software en dus geld worden gereserveerd. Investeringen in een Active Directory Forest Recovery plan kunnen worden gezien zien als een soort verzekeringspremie. Het blijft altijd een kostenpost. Maar bij een calamiteit, is iedereen blij dat er een kanten-klaar, recent getest plan op de plank ligt en de betrokken personen het kunnen uitvoeren. Daarbij komt dat bij elke Risk Assessment Program for Active Directory (ADRAP), uitgevoerd door Microsoft in opdracht van de klant, wordt gevraagd naar de aanwezigheid van een Active Directory Forest Recovery plan. De ADRAP is onderdeel van het Microsoft Premier Support contract (zie het deel Informatie voor meer informatie hierover). Wanneer doet u een Active Directory Forest Recovery? In het geval van een mogelijke Active Directory Forest Recovery moet dit in overleg met Microsoft Customer Support Services (CSS) worden gedaan. De volgende punten kunnen leiden tot deze beslissing: Geen van de Domain Controllers kan met zijn replicatiepartner repliceren. Er kunnen geen wijzigingen meer worden gemaakt op een of meer Domain Controllers. Het lukt niet meer om nieuwe Domain Controllers toe te voegen. Er is corruptie in Active Directory ontstaan die een goede werking verhindert. De Domain Controllers zijn niet langer toegankelijk voor de beheerders. Een uitbreiding op het Active Directory schema is verkeerd of onvolledig uitgevoerd. Laten we voorop stellen dat het uitvoeren van een Active Directory Forest Recovery een laatste redmiddel is en dat een beslissing hierover alleen na overleg met CSS kan worden genomen. Vaak kan CSS nog met alternatieve oplosrichtingen komen om een Active Directory Forest Recovery te voorkomen. Organisatorische aspecten Bij een Active Directory Forest Recovery komen ook organisatorische aspecten aan bod. Wanneer het de bedrijfsvoering hindert, zal een leidinggevende zich met de zaak gaan bemoeien. Want alles moet zo snel mogelijk weer functioneren en het liefst met zo weinig mogelijk inspanning. Het is daarom verstandig om in een eerder stadium een soort van calamiteitenteam te formeren en alle belangrijke afspraken en vervolgstappen binnen een overleg te nemen. Hierdoor is de organisatie op de hoogte en zijn alle acties helder en duidelijk. Binnen een team is het goed een bepaalde rolverdeling hanteren. Eén persoon is bijvoorbeeld voor de communicatie, de ander voor de techniek en weer een ander zorgt dat faciliteiten zoals toegang tot andere locaties worden geregeld. Op afgesproken tijden is er een overleg om de voortgang te rapporteren en de vervolgstappen af te spreken. Ook wanneer er afwegingen moeten worden gemaakt, zoals welke domeinen/locaties binnen het forest als eerst moeten functioneren, is een overleg verstandig. Aandachtspunten voor de procedure In het geval van een Active Directory Forest Recovery plan moet deze procedure: zo eenvoudig mogelijk zijn zo weinig mogelijk afhankelijkheden van andere partijen hebben zo snel mogelijk uitvoerbaar zijn Eigenlijk zijn bovenstaande punten vrij logisch, maar kunnen haaks staan op beslissingen rond de opbouw van infrastructuur en de verantwoordelijkheden daarin, eerder genomen binnen het eigen bedrijf. Hieronder zijn een aantal voorbeelden genoemd die mogelijk invloed hebben op het ontwerp van Active Directory en de procedure zelf: Remote Management Board Stel een omgeving voor die alleen maar wordt beheerd met een Remote Management Board, bijvoorbeeld van Integrated Lights Out (ilo). Elke ilo kaart heeft een eigen account. Met dit account verkrijgt u toegang tot de kaart zelf en daarmee ook fysieke toegang tot de machine. De accounts moeten worden beheerd. Maar waar worden de wachtwoorden bewaard? Ergens op een server? Is deze server toevallig een member server van het Active Directory domein die u aan het terugzetten bent? Dat kan dus tot problemen leiden. Toegang tot de ilo kaart kan ook gebeuren met behulp van Active Directory accounts. Maar wanneer u bezig bent met een Active Directory Forest Recovery, kan deze toegangsmethode een probleem zijn, het Active Directory domein is immers niet meer aanwezig. TechNet Magazine februari

3 Fileservers In elk bedrijf staat alle technische documentatie op fileservers en andere documentatieservers, zoals SharePoint of Lotus Notes. Dit zal dus ook gelden voor het Active Directory Forest Recovery plan. Wanneer het plan wordt uitgevoerd, kan dit misschien maar beter afgedrukt worden of op een USB-stick worden gezet, en op een vaste locatie liggen, misschien wel in een kluis, samen met de benodigde software en wachtwoorden. SAN Tegenwoordig wordt in veel bedrijven gebruik gemaakt van een Storage Area Network (SAN). Het is ook logisch dat de disks van de Domain Controller als Logical Number Units (LUNs) op dit SAN staan. Mogelijk wordt het beheer van het SAN gedaan met accounts die zich in Active Directory bevinden. Dit kan leiden tot in ieder geval twee problemen wanneer het Active Directory domein niet meer aanwezig is. Het beheer van het SAN functioneert dan niet meer. Een maatregel hiervoor is om naast het beheer met Active Directory accounts, ook lokaal beheer voor het SAN in te regelen (met andere woorden toegang tot de SAN beheer servers met lokale accounts regelen). Als er tijdens het uitvoeren van de Active Directory Forest Recovery iets met de LUNs aan de hand is, moet SAN beheer beschikbaar zijn. Dit is om een nieuwe LUN toe te kennen aan een server, een LUN te ontkoppelen. Gaat dit met behulp van de beheerapplicatie die is geïnstalleerd op een server in het domein, dan is de applicatie niet toegankelijk en is een alternatieve wijze van toegang nodig voor dit soort handelingen in het stappenplan. In beide gevallen creëert dit een extra afhankelijkheid van de Storage beheerpartij. Toevoegen van Domain Controllers Bij grotere organisaties is het vrij normaal dat er een aparte afdeling is, die de inrol van servers verzorgt en deze ook beheert op OS-niveau. Tijdens een Active Directory Forest Recovery worden alleen de Domain Controllers vertrouwd die van de backup worden teruggezet. De overige Domain Controllers moeten worden verwijderd en opnieuw worden ingerold. Rond Domain controllers moeten dus veel handelingen worden gedaan. Het daarbij betrekken van een andere afdeling of organisatie om dit in gang te zetten, is een extra schakel in de totale keten van de Active Directory Forest Recovery. Het is dan beter om de nieuw in te rollen Domain Controllers voor eigen rekening te nemen en wanneer het forest weer operationeel is alsnog de officiële inrol te laten doen door de verantwoordelijke afdeling. Denk hierbij aan het bijvoorbeeld het achterwege laten van de installatie van beheer software om het proces van de Active Directory Forest Recovery te versnellen. Virtualisatie van Domain Controllers De Domain Controllers in kwestie kunnen gevirtualiseerd zijn. Virtualisatie software, zoals VMware ESX en Hyper-V, maken gebruik van management software. Met behulp van deze software kunnen de virtuele servers worden beheerd. De management software zelf wordt geïnstalleerd op member servers in een Active Directory domein. Wanneer er een Active Directory Forest Recovery wordt uitgevoerd, is het domein waarin zich de server bevindt niet beschikbaar. Mogelijk wordt de toegang tot dit management software dan beperkt. Hier dient in het recoveryplan rekening mee te worden gehouden. Hardware De tendens in nieuwe hardware is dat bladeservers en gewone servers standaard niet meer uitgerust worden met een DVD speler. Normaliter wordt de enclosure, waarin zich de blades bevinden, uitgerust met een Remote Management Board (zie eerder Remote Management Board). De Remote Management software geeft de mogelijkheid een ISO als file te mounten en deze als DVD aan te bieden aan een server. Wanneer de Remote Management Board niet gebruikt kan worden, kan het herinstalleren van de server alleen nog gebeuren met een fysieke DVD speler. Locatie Eén van de punten van een Active Directory Forest Recovery is dat deze snel uitvoerbaar moet kunnen zijn. Immers, het niet beschikbaar zijn van uw Active Directory kan enorme gevolgen hebben voor de continuïteit van het bedrijf. Met de manier waarop een backup van Active Directory wordt gemaakt en wordt teruggezet, kan veel tijd worden bespaard. Sinds Windows Server 2008 is Ntbackup vervangen door Windows Server Backup en wordt gebruik gemaakt van snapshot technologie. Het initiële snapshot dat wordt gemaakt bevat een exacte kopie van alle data. De achtereenvolgende snapshots bevatten alleen de verschillen. Dit bespaart tijd en opslagruimte. Een backup van Active Directory kan op de volgende manier worden bewaard: 70 februari 2010 TechNet Magazine

4 als snapshot op het netwerk als snapshot op een lokale disk als snapshot op een schrijfbare DVD of USB medium Wanneer de backup als snapshot op het netwerk wordt geplaatst, houdt dan rekening met het feit dat de locatie hiervan een server in het domein kan zijn en ontoegankelijk kan worden. Daarnaast is deze manier, zoals wordt beschreven in het Active Directory Forest Recovery plan zelf, geen goed idee. Eén van de eerste stappen in de Active Directory Forest Recovery is dat de Domain Controllers die worden teruggezet van de backup, fysiek worden losgekoppeld uit uw infrastructuur. Dit omdat de mogelijke corruptie weer terug kan worden gerepliceerd wanneer niet de juiste volgorde in de stappen wordt gevolgd. Een nadeel van een backup op lokale disks is dat als deze disks uitvallen, de backup ook weg is. Als tegenmaatregel kan het volgende dienen: Zorg dat het volume waarop de back-up op wordt gemaakt redundant is, gemaakt met bijvoorbeeld RAID-1 of RAID-5; Zet de backup ook op een andere Domain Controller. Bij voorkeur op een andere geografische locatie (nevenvestiging of ander datacenter). Let erop, dat er genoeg ruimte beschikbaar is op de lokale disks voor de back-ups. Tijdsynchronisatie Het is een Microsoft best practice om de Domain Controller in het forest root domein met de rol PDC-emulator te laten verwijzen naar een externe accurate tijdbron. De overige Domain Controllers volgen de standaard weg binnen het forest om de tijd op te halen. Als bij een Active Directory Forest Recovery deze Domain Controller juist niet wordt teruggezet van een backup kunnen er later problemen optreden door tijdsverschillen. Om dit te voorkomen, kunt u alle Domain Controllers in het forest root domein naar diezelfde externe tijdbron te laten verwijzen. Windows Server core 2008 Sinds Windows Server 2008 is er ook een afgeslankte versie van Windows Server 2008 beschikbaar: Windows Server Core Deze versie heeft slechts de meest noodzakelijke componenten. Dit betekent dat het beheer nagenoeg via de command-line of remote moet worden gedaan. Als onder tijdsdruk de Forest Recovery wordt uitgevoerd, kan dit grote impact hebben op het succesvol afronden hiervan. Het gebruik van Windows Server Core 2008 kan dus het Active Directory Forest Recovery plan onnodig lastig maken. DDNS De ideale situatie voor een Active Directory Forest Recovery is dat een Dynamic DNS (DDNS) reeds beschikbaar is. Als bij het terugzetten van de eerste Domain Controller in het forest root DDNS al is geïnstalleerd, scheelt dit tijd. In veel bedrijven is het forest root domein gepositioneerd als een empty root domein. Eventuele uitbreidingen in het forest zijn hierdoor makkelijker aan te brengen. Het is gebruikelijk om in een onderliggend domein van het empty root domein de DDNS infrastructuur onder te brengen. Ook bij het niet gebruiken van een Microsoft DDNS implementatie, zoals InfoBlox of QIP, wordt het aangeraden om tijdens de Active Directory Forest Recovery toch DDNS in het forest root te onder te brengen. Na de Active Directory Forest Recovery kan de originele configuratie worden hersteld. Flexible Single Master Operations (FSMO) rollen Een Active Directory Forest Recovery wordt eenvoudiger als de volgende FSMO rollen zich op één Domain Controller in het forest root bevinden en deze Domain Controller ook is aangewezen als back-up voor de Active Directory Forest Recovery: Schema master Domain Naming master RID master (Relative ID) PDC-emulator (Primary Domain Controller Emulator) Infrastructure master (zie library/cc758669(ws.10).aspx) Voor de eerste rol zijn Enterprise Administrator rechten nodig om deze rol over te nemen. Dit account zit meestal veilig achter slot en grendel. Wanneer de backup van een Domain Controller wordt teruggezet met deze rollen is het gebruik van een Enterprise account niet noodzakelijk. De RID master rol is nodig om RID pools uit te delen aan alle Domain Controllers. Wanneer de PDC-emulator rol zich ook nog op de Domain Controller bevindt (zie eerder Tijdsynchronisatie), bevinden zich op de Infrastructure master rol na, alle FSMO rollen op één Domain Controller. Er is dan ook geen noodzaak meer TechNet Magazine februari

5 om de FSMO rollen nog te verspreiden over verschillende Domain Controllers. Adviezen Kennis en ervaring op de volgende vlakken helpt bij het succesvol uitvoeren van een Active Directory Forest Recovery: Active Directory Netwerk TCP/IP DNS Back-up technieken Het hebben en bijhouden van kennis is essentieel voor het succesvol uitvoeren van een Active Directory Forest Recovery, en de recovery moet regelmatig worden uitgevoerd. Waken over verloop in personeel rond de recovery is net zo belangrijk als het plan zelf. Het is in de IT-wereld regelmatig zo dat medewerkers op contractbasis worden binnengehaald en voor een tijdelijke periode werkzaam zijn. Er dient dus binnen het bedrijf een goede afweging te worden gemaakt welke personen verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een Active Directory Forest Recovery. Ontwerp Zorg ervoor dat er altijd up-to-date ontwerp van het Active Directory Forest beschikbaar is. Dit ontwerp bevat minimaal het volgende: De namen van alle Domain Controllers IP gegevens van alle Domain Controllers Welke Domain Controller(s) de Flexible Single Master Operations (FSMO) rollen hebben Welke Domain Controller(s) als DDNS fungeren Welke Domain Controller(s) Global Catalog zijn Een voorbeeld voor een tabel hiervan is: Domein Naam IP adres FSMO DDNS Back-up Domain1.local DC PDC,RID,INFRA Nee Ja beschikbaar Daarnaast moet het volgende goed geregeld zijn: Toegang tot beveiligde gebouwen en ruimtes Alle noodzakelijke wachtwoorden Namen en telefoonnummers van de personen die beschikbaar horen te zijn Het Active Directory Forest Recovery plan De benodigde software Eventuele back-up tapes De eventuele benodigde hardware DSRM wachtwoorden Tijdens de Active Directory Forest Recovery wordt gebruik gemaakt van een Directory Services Restore Mode (DSRM) wachtwoord. Dit wachtwoord kan per Domain Controller verschillend zijn. Het is van belang ze allemaal goed te registeren. Daarnaast wilt u dat dit wachtwoord snel beschikbaar is. Ook hier geldt dat de opslag van dit wachtwoord op een fileserver niet de beste plek is als het Active Directory domein niet meer beschikbaar is. Domain Controllers De ideale kandidaten (Domain Controllers) voor de backup zijn de Domain Controllers met de volgende eigenschappen: De Domain Controller is een DDNS server (zie eerder DDNS) De Domain Controller is geen Global Catalog (GC). Wanneer er bij het terugzetten van Domain Controllers van verschillende domeinen backups van verschillende tijdstippen worden gebruikt, kunnen er losse eindjes ontstaan, de zogenaamde lingering objects. De GC van de oudste teruggezette Domain Controller kan lingering objects bevatten van een ander domein die niet meer voorkomen in de Active Directory van het jongere teruggezette Domain Controller. De GC moet dus opnieuw worden opgebouwd. De Domain Controller bevat de FSMO rollen (zie Flexible Single Master Operations (FSMO) rollen). Ouderdom Uiteraard is het verstandig regelmatig backups te maken. In grote bedrijven kunnen er veel Active Directory wijzigingen worden doorgevoerd. Wanneer een backup van twee dagen wordt teruggezet kunnen er dus wijzigingen verloren gaan. Het is niet ongebruikelijk om elke vier uur een snapshot te maken. Bij de keuze van de backup die wordt teruggezet, dient het volgende in overweging te worden genomen: Hoe ouder de back-up, hoe meer wijzigingen verloren gaan. De back-up moet niet de mogelijke corruptie weer introduceren. Er mag geen back-up worden teruggezet die de tombstone leeftijd overschrijdt. Als een object in Active Directory wordt verwijderd, wordt deze niet verwijderd maar als tombstone gemarkeerd. Na het verlopen 72 februari 2010 TechNet Magazine

6 van de gedefinieerde maximale tombstone leeftijd, wordt het verwijderde object volledig uit de Active Directory database verwijderd. Als er een backup van de Active Directory database wordt teruggezet die ouder is dan de tombstone leeftijd, en deze database bevat nog Active Directory objecten die gewist zijn op andere Domain Controllers, terwijl deze wijziging niet is verwerkt, zullen de objecten niet meer verwijderd worden. Het resultaat is dus een inconsistente Active Directory database op die Domain Controller. In Windows Server 2003 en Windows Server 2003 R2 is de standaard tombstone leeftijd 60 dagen of 180 dagen in het geval van een nieuw geïnstalleerd domein in Windows Server 2003 SP1 of Windows Server Testen In veel bedrijven is het maken van backups niet het probleem. Deze worden meestal in overvloed gemaakt. Het is het testen van de backups waar het spaak loopt. De integriteit van de backups wordt meestal als vanzelfsprekendheid aangenomen. Oefenen Net als bijvoorbeeld een ontruimingsplan van het gebouw zal ook het Active Directory Forest Recovery plan regelmatig getest moeten worden. Er kan dan meteen gecontroleerd worden of het plan nog up-to-date is. Daarnaast wordt eventuele weggezakte kennis weer actueel gemaakt. Een Active Directory Forest Recovery plan testen moet niet in de productie Active Directory worden uitgevoerd, een testomgeving leent zich hier perfect voor. Met het gebruik maken van virtualisatie technologie kan relatief goedkoop een omgeving worden opgebouwd om hierin te testen. Bij het oefenen kunnen de gemaakte backups worden gebruikt zodat ook het testen van de backups wordt uitgevoerd. Overzichtelijkheid Een Active Directory Forest Recovery plan moet een overzichtelijk stappenplan zijn. Verplaats lang uitgeschreven procedures naar een apart deel. Dit voorkomt dat stappen worden overgeslagen en men de weg kwijtraakt in de procedure. Door elke stap af te vinken wordt het laatste voorkomen. Automatiseren Het automatiseren van een Active Directory Forest Recovery is mogelijk. Er kunnen echter in het stappenplan een paar beslismomenten zitten, die de procedure minder geschikt maken voor automatische uitvoering. Daarnaast bevat het Active Directory Forest Recovery plan vaak logistieke handelingen die gewoonweg door mensenhanden moeten worden uitgevoerd. Hierom is een handmatige uitvoering te prefereren. Ervaring leert dat wanneer er meer tijd gestoken wordt in zaken als oefening en uitvoering van beschreven procedures, dit een beter resultaat oplevert dan het volledig geautomatiseerd uitwerken van een Active Directory Forest Recovery scenario. Bedenk hierbij dat veel verschillende foutsituaties in het stappenplan kunnen worden afgevangen en op de juiste manier worden verwerkt. Oefening baart kunst is hier het toepasselijke gezegde Conclusie De besproken onderwerpen komen uit de praktijk. Het zijn zaken die een grote invloed hebben op een snelle en succesvolle uitvoer van een Active Directory Forest Recovery plan. Het zal duidelijk zijn dat de basis bestaat uit een uitgebreide inventarisatie vooraf.. Elk detail, hoe klein ook, moet op papier komen. Sommige punten zullen regelmatig heroverwogen moeten worden. Het belangrijkste dat we u willen meegeven. Kunt u een recovery binnen uw bedrijf aan? Ri c h a r d Sc h i k s is in het dagelijks leven druk met discussiëren. In zijn vrije tijd kijkt hij veel films, verder houdt hij heel veel van zijn vrouw Bettina en is bereikbaar op Mar c e l Ba k x is in het dagelijks leven ICT Specialist bij Rabobank Nederland. In zijn vrije tijd laadt hij zich op met de ATB in de bossen, en gaat hij visjes kijken onder water. Hij wordt blij als dingen pragmatisch en doelgericht geregeld kunnen worden. Marcel is bereikbaar op rn.rabobank.nl. TechNet Magazine februari

Oefening baart kunst - deel 2

Oefening baart kunst - deel 2 Windows Server 2008 Active Directory Forest Recovery Oefening baart kunst - deel 2 Richard Schiks, Marcel Bakx In dit deel worden de stappen in het Active Directory Forest Recovery plan beschreven. Er

Nadere informatie

Deel 4 Active Directory inleiding

Deel 4 Active Directory inleiding Deel 4 Active Directory inleiding 1 Wat is AD? 2 Structuur van AD? 3 Domain Controllers 4 Verschil met werkgroep 5 Install van een nieuw domain 6 AD Consoles Active Directory (AD) staat beheerders toe

Nadere informatie

WHITE PAPER. by Default Reasoning

WHITE PAPER. by Default Reasoning Title: Migratie van Windows 2003 naar Windows 2008 domain Authors: Marek Version: Final Date: 05 april 2009 Categories: Windows Server 2008 defaultreasoning.wordpress.com Page 1 Scenario: Een Windows Server

Nadere informatie

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar IT2BUILD Online Backup Betrouwbaar, veilig en betaalbaar Veilig en Betrouwbaar De Backup diensten van IT2Build zijn veilig en betrouwbaar. Alle data wordt opgeslagen in een optimaal beveilgd datacenter.

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

5/9.2 PlateSpin Protect

5/9.2 PlateSpin Protect Management Services 5/9.2 PlateSpin Protect 5/9.2.1 Businessredenen voor Protect Onderzoeken van Gartner en IDC tonen aan dat veel organisaties eigenlijk niet voldoende voorbereid zijn op echte problemen

Nadere informatie

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd Installation Management Platform IMProve 2014 is het ultieme hulpmiddel om het beheer van uw (terminal) serverfarm continu, stap voor stap, op een hoger niveau te brengen. Gedocumenteerd, geborgd en reproduceerbaar

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL U aangeboden door HP & Intel HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL Ready... Set... Done! Een gevirtualiseerde datacenter omgeving in 15 min. met de Hyper-Converged systemen van HP Server- en

Nadere informatie

Implementatie plan. Versie 1. Bas van Zonneveld

Implementatie plan. Versie 1. Bas van Zonneveld Implementatie plan Versie 1 Bas van Zonneveld 69022@glr.nl Inhoud implementatie Inleiding Stappenplan Risico s en maatregelen Security Materialen Plan B 1 Inleiding Dit implementatie plan is een vervolg

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Oorzaken en gevolgen van ongeplande downtime

Oorzaken en gevolgen van ongeplande downtime 12 methoden om de kans te verkleinen en de gevolgen te beperken Een white paper van RAM Infotechnology 16-01-2012 Introductie Ongeplande downtime is de tijdsduur waarop een netwerk of een component niet

Nadere informatie

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server geschreven door Johan Huysmans 1. Over deze howto. Deze howto behandelt verschillende aspecten van een MS Windows Domain Controller gebruik makend

Nadere informatie

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA EVEN VOORSTELLEN AnneJent Hoekstra Teamleider/ Projectleider/Consultant SMART IT Services / CSN Groep Frieschepalen 45 reizen/fotografie

Nadere informatie

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012 Week 35: Les 1, ma 24-08- 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, ma 2601 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 Inhoudsopgave 1. Windows Server 2012 voorbereiden... 3 2. Rollen installeren op Windows Server 2012... 6 3. DHCP Scopes overzetten...

Nadere informatie

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week Datum Les nr Onderwerp 35 24-8-2015 1 Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen: Lessen van het boek & Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Backup en Recovery. Een Introductie HCC Senioren Academie H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl

Backup en Recovery. Een Introductie HCC Senioren Academie H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Backup en Recovery Een Introductie HCC Senioren Academie H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Bekende scenario s? En toen had ik het bestand per ongeluk gewist en kon ik het niet meer terug vinden..

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX 1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX Lancom Automatisering heeft jarenlang ervaring opgedaan in het ontwerpen, implementeren en beheren van ICT infrastructuren bij het MKB (+). Met deze informatie

Nadere informatie

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Datasitter DPM³ (voor small business netwerk)

Datasitter DPM³ (voor small business netwerk) We build smiles on IT Datasitter DPM³ (voor small business netwerk) Afgeprint op 18.01.2011 Voorstel door ConXioN bvba Tel. 056 73 11 21 Fax. 056 73 11 20 BTW BE 0458 974 603 Omschrijving van het project

Nadere informatie

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup met Microsoft Azure en SC Data Protection Manager Maarten Goet Availability

Nadere informatie

Virtualisatie met SAN 12/10/2010

Virtualisatie met SAN 12/10/2010 Virtualisatie met SAN 12/10/2010 1 Wat is virtualisatie? Extra laag tussen hard en software OS onafhankelijk van de hardware Laat verschillende OS toe op éénzelfde hardware 2 Klassieke situatie Een server

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Dit heeft immers alleen om

Dit heeft immers alleen om Is het oude back up tape al een archief? De titel suggereert het al: een oud back up bandje is geen archief opslag laat staan een volwaardig archief dat mogelijk ook nog aan wettelijke eisen moet voldoen.

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Business Continuïteit, zoveel meer dan backup

Business Continuïteit, zoveel meer dan backup Business Continuïteit, zoveel meer dan backup Kiezen voor business continuïteit is kiezen voor bedrijfszekerheid Uw bedrijf beschikt over professionele s waarop uw bedrijfsinformatie staat. Wat indien

Nadere informatie

Uitwijk en disaster recovery met of zonder cloud? Roger Deckers 14 maart 2012

Uitwijk en disaster recovery met of zonder cloud? Roger Deckers 14 maart 2012 Uitwijk en disaster recovery met of zonder cloud? Roger Deckers 14 maart 2012 Agenda Wat is uitwijk? Wat is disaster recovery? Begrippen Traditionele voorzieningen Oplossingen Stepco Uitwijk Gericht op

Nadere informatie

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite Management Services 5/9 PlateSpin 5/9.1 PlateSpin Portability Suite PlateSpin Portability Suite is ontwikkeld voor physical-tovirtual migratie en nog veel meer manieren om werklasten om te zetten. U leest

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Backup bestaat niet meer

Backup bestaat niet meer Backup bestaat niet meer Reno van der Looij Account Manager De Ictivity Groep Dennis Zuiderwijk Channel Manager Benelux Seagate Cloud systems & Solutions Backup bestaat niet meer! Backup bestaat niet meer

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

16. Back-up en Restore

16. Back-up en Restore 16. Back-up en Restore Een back-up gebruik je pas als iets verkeerd is gegaan. Dan moet je de backup terugzetten doormiddel van een restore. In dit hoofdstuk worden de statements voor het maken en terugzetten

Nadere informatie

Werkervaring. Automatiseringservaring : Sinds 1995

Werkervaring. Automatiseringservaring : Sinds 1995 Automatiseringservaring : Sinds 1995 Huidige functie : Proces ontwikkelaar Ervaring als : Applicatie ontwikkelaar Senior applicatie/netwerk beheerder Technisch project medewerker Technisch applicatie beheerder

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT Steven Adema Manuel Speksnijder WE HADDEN TOCH WEL EEN BACKUP GEMAAKT? RPO EN RTO Normale Operatie Calamiteit Restore Recovery Normale Operatie Recovery Point Objective (RPO)

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

2 Inleiding Server 2012 Donderdag 4 Februari 2016 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

2 Inleiding Server 2012 Donderdag 4 Februari 2016 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Les nr Onderwerp Datum 1 Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP Maandag 1 Februari 2016 i.1 Opbouw van de lessen: Lessen van het boek & Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 1 MODULECODE A10 STUDIEPUNTEN 5 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

we keep your systems running

we keep your systems running we keep your systems running Apple dokters Apple dokters Apple dokters Sinds 1994 Centrale Apple Reparatie Dienst Landelijk dekkend Authorised Service Provider Apple Certified Professionals 97 Internet

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine

Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine 1 Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine How to.. 2 Inhoud: Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine... 1 Backup Exec Livestate to VMware:... 3 Doel stelling:... 3

Nadere informatie

EVO:RAIL VDI AANPAK Plaveit VMware EVO:RAIL de weg voor VDI?

EVO:RAIL VDI AANPAK Plaveit VMware EVO:RAIL de weg voor VDI? EVO:RAIL VDI AANPAK Plaveit VMware EVO:RAIL de weg voor VDI? APRIL 8, 2015 SLIDE 1 #Name: Verloigne Geert #Function: Technical Consultant #Email: geert.verloigne@realdolmen.com #UC: +32 2 801 51 81 Company:

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht 21 september 2011 Inleiding Zeven organisaties (Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme

Nadere informatie

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK 10 Mei 2016 AGENDA LoB ICT Solutions: Wie zijn wij en wat doen wij? Behoeften van PZ GLM Oplossing voor de behoeften Voorgestelde oplossing Voordelen

Nadere informatie

Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule

Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule Backup procedure Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule Configuratie De VEEAM software draait rechtstreeks op onze supermicro Disc enclosure. Zo kan er een optimale snelheid gegarandeerd

Nadere informatie

Lagere energierekening dankzij powermanagement

Lagere energierekening dankzij powermanagement System Center In het kort: Uitgebalanceerd energiebeheer Geen extra investeringen Green IT met Configuration Manager 2007 R3 Besparing operationele kosten Verantwoord- en groen ondernemen Lagere energierekening

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

Stappen ze bij u ook gewoon door de achterdeur binnen? Bart de Wijs. IT Security in de Industrie. FHI 11 Mei 2006

Stappen ze bij u ook gewoon door de achterdeur binnen? Bart de Wijs. IT Security in de Industrie. FHI 11 Mei 2006 Bart de Wijs Stappen ze bij u ook gewoon door de achterdeur binnen? All rights reserved. 5/17/2006 IT Security in de Industrie FHI 11 Mei 2006 Achterdeuren? Heeft u ook: Slide 2 Van die handige USB memory

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Senior Software License Specialist emile@centralpoint.nl Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst Elke onderneming

Nadere informatie

IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur

IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur Ad van Leeuwen Client Technical Professional Tivoli 18 april 2013 IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur Document number TSM licentie modellen Standaard model: PVU s Aantal cpus x aantal cores x

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken VMware vsphere 5 What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken ESXi firewall Hardware versie 8 Limieten weer hoger: 32 vcpu s (Multi-core Virtual CPU Support) Max 1TB ram HD Audio USB 3.0

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Interview - Imro van der Reyden

Interview - Imro van der Reyden Interview - Imro van der Reyden Door Jeremy de Jager Interview met Imro van der Reyden Intro: Respondent: Imro van der Reyden Interviewer: Jeremy de Jager Locatie: Zandvoort Datum interview: 18-10-2013

Nadere informatie

4/5 Installatieservers

4/5 Installatieservers Netwerk Services 4/5 Installatieservers 4/5.1 Een Su SE -installatieserver maken 4/5.1.1 Inleiding Als u maar één server te installeren hebt, doet u dat natuurlijk vanaf de installatie-dvd. Als er meerdere

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Lync Call Appliance Zijn er dan nog variabele kosten? Beheer interface

Lync Call Appliance Zijn er dan nog variabele kosten? Beheer interface Met de implementatie ervaring van de vele Microsoft UC projecten die Communicativ heeft uitgevoerd binnen de groot zakelijke markt zijn wij gaan kijken naar de mogelijkheden om gelijkwaardige functionaliteit

Nadere informatie

Security bij de European Registry for Internet Domain Names

Security bij de European Registry for Internet Domain Names Security bij de European Registry for Internet Domain Names Peter Janssen Technical Manager EURid vzw/asbl Computable Security Seminar 25/09/2008 Wie is EURid? Not for profit organisatie Naar Belgische

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening...

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening... TECHNISCH ONTWERP INHOUD Overzicht Tekening... 2 1.0 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Bronnen... 3 2.0 Thread Management Gateway (forefront)... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Hardware... 3 2.3 Services...

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions Introductie Microsoft Global Partner of the Year 2007 NAV performance Manager, BI en E-Business Qurius Business Solutions Performance domeinen Functionele alternatieven Datamodel wijzigingen standaard

Nadere informatie

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 2.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014

Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014 Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen 3 1.2 Opslagruimte vergroten 4 Hoofdstuk 2. Installatie

Nadere informatie