Technische Technical Specifications ACEC200 ACEC201 ACEC101 ACECFR20200 ACECFR20201 ACECFR20101 ACECFR40200 ACECFR40201 ACECFR40101

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Technical Specifications ACEC200 ACEC201 ACEC101 ACECFR20200 ACECFR20201 ACECFR20101 ACECFR40200 ACECFR40201 ACECFR40101"

Transcriptie

1 Technische Technical Specifications specificaties EcoBreeze EcoBreeze Air Air Economizers Economizers ACEC200 ACEC201 ACEC101 ACECFR20200 ACECFR20201 ACECFR20101 ACECFR40200 ACECFR40201 ACECFR40101

2 Juridische afwijzing van aansprakelijkheid van American Power Conversion American Power Conversion Corporation geeft geen garantie dat de informatie uit deze handleiding gezaghebbend, vrij van fouten of volledig is. Deze publicatie is niet bedoeld als vervanging van een gedetailleerd operationeel en locatiespecifiek ontwikkelingsplan. American Power Conversion Corporation is dan ook geenszins aansprakelijk voor schade, overtreding van voorschriften, foutieve installatie, systeemfouten of enig ander probleem dat zich zou kunnen voordoen door het gebruik van deze publicatie. De informatie in deze publicatie wordt "in feitelijke staat" geleverd en werd alleen opgesteld voor de evaluatie van het ontwerp en de opbouw van datacentra. Deze publicatie werd te goeder trouw samengesteld door American Power Conversion Corporation. Er worden echter geen uitspraken gedaan noch wordt een garantie gegeven, zij het uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie in deze publicatie. AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION, OF EEN MOEDERBEDRIJF, FILIAAL OF DOCHTERBEDRIJF VAN AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION OF HUN RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN OF MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADEVERGOEDING VOOR DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, BESTRAFFENDE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE (INCLUSIEF, EN ZONDER BEPERKING, SCHADEVERGOEDINGEN VOOR VERLIES VAN KLANTEN, CONTRACTEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, INFORMATIE EN DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN) DIE HET GEVOLG IS VAN, VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DEZE PUBLICATIE OF DE INHOUD ERVAN, ZELFS ALS AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING. AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR WIJZIGINGEN OF UPDATES DOOR TE VOEREN MET BETREKKING TOT OF IN DE INHOUD VAN DE PUBLICATIE OF DE OPMAAK ERVAN OP EENDER WELK OGENBLIK ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING. American Power Conversion Corporation of zijn licentiehouders behouden de auteursrechten, intellectuele en alle andere eigendomsrechten op de inhoud (met inbegrip van, maar niet beperkt tot software, audio- en videomateriaal, tekst en foto's). Alle rechten op de inhoud die hierin niet expliciet worden toegekend, worden voorbehouden. Er worden geen enkele rechten verleend, toegekend of overgedragen aan personen die toegang hebben tot deze informatie. Deze publicatie is niet bestemd voor gehele of gedeeltelijke doorverkoop.

3 Inhoudsopgave Technische gegevens... 1 Modelidentificatie Plaats van het label voor modelidentificatie Frames Modules Overige componenten Standaardeigenschappen en configureerbare opties Een modulair, zuinig apparaat voor de koelbehoeften van datacentra voor nu en in de toekomst Luchtstroompad Luchttoevoerpad Warmteafstoting luchtstroompad Warmte-uitwisseling Warmte-uitwisseling lucht-lucht Indirect verdampende warmte-uitwisseling Indirecte besparing met aanvullende DX-koeling Standaard aanwezig Twee vormen van besparing in één methode Indirect koelen Proportioneel R-410a-koelcircuit Modulaire oplossing Op afstand bedienbaar displaypaneel Elektronisch gecommuteerde ventilatoren Nul lege ruimte Waterbehandeling zonder chemicaliën Verzendingsgemak Onderhoudsgemak Geïntegreerde redundantie Opties Retour-/aanvoerleidingwerk Inschroefbare assemblage Interface afstandsdisplay Op afstand bedienbaar displaypaneel Logboek Alarmen frame Alarmen module Optionele accessoires Kanalen aanvoer- en retourlucht Inschroefbare assemblage A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties i

4 Onderdeelidentificatie Verkrijgbare modellen EcoBreeze-frame en -modules Module front Module achter Binnenzijde frame Capaciteitsgegevens Besparingsgegevens Algemene gegevens Luchttoevoerventilatorcurve Geluidsgegevens Elektrische gegevens Gegevens afmetingen Frame Module Afmetingen toegang voor onderhoud Afmetingen minimale vrije ruimte Water-, kanaal- en elektrische aansluitingen Schema extern leidingwerk - verbindingen wateraanvoer Externe leidingaansluitingen - frame Elektrische aansluitingen Frame Module Installatieplanning Module Frame Garantie Specificaties (als leidraad) Specificatie als leidraad voor EcoBreeze Air Economizers ii EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

5 Technische gegevens Modelidentificatie Plaats van het label voor modelidentificatie na3462a Frames SKU Beschrijving ACECFR m (20 vt) ISO frame 400/3/50 ACECFR m (20 vt) ISO frame 480/3/60 ACECFR m (20 vt) ISO frame 600/3/60 ACECFR m (40 vt) ISO frame 400/3/50 ACECFR m (40 vt) ISO frame 480/3/60 ACECFR m (40 vt) ISO frame 600/3/60 Modules SKU Beschrijving ACEC101 EcoBreeze-module 400/3/50 ACEC200 EcoBreeze-module 480/3/60 ACEC201 EcoBreeze-module 600/3/60 Overige componenten SKU ACECMISC20 ACECMISC40 ACECINS100 ACECCP100 ACECRTN10 ACECDIS10 ACECSJ100 Beschrijving 6 m (20 vt) kanalenset frame 12 m (40 vt) kanalenset frame Frame-installatieset EcoBreeze-paneel voor afstandsbesturing van de interface 3 m (10 vt) systeem IT-retourluchtleiding 3 m (10 vt) systeem IT-aanvoerluchtleiding EcoBreeze-assemblage inschroefbare kruk A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 1

6 Standaardeigenschappen en configureerbare opties Een modulair, zuinig apparaat voor de koelbehoeften van datacentra voor nu en in de toekomst De EcoBreeze is een modulaire koeloplossing met indirect verdampende en lucht-lucht-warmtewisselaar. Deze beschikt over het unieke vermogen om automatisch om te schakelen tussen lucht-lucht- en indirect verdampende warmteuitwisseling, waardoor deze datacentra op de meest efficiënte wijze koelt. De ontwerpapplicatie van de EcoBreeze heeft als oogmerk het energieverbruik te reduceren door temperatuurverschillen uit te balanceren tussen de omgevingstemperatuur buiten en de retourlucht van IT-apparatuur om een zuinige koeling van het datacentrum te waarborgen. De EcoBreeze voldoet aan de vereisten van ASHRAE 90.1 voor efficiency met verschillende frameafmetingen die gebruik maken van verschillende spanningen om de koelbehoeften van een datacentrum te behandelen. Limieten 2008 Temperatuurbereik: (64,4-80,6 F) Vochtigheidsbereik: DP 5,5 C (42 F) 60% RH & DP 15 C (59 F) Limieten 2004 Temperatuurbereik: C (68-77 F) Vochtigheidsbereik: 40-55% Omhullingen vertegenwoordigen de voorwaarden bij de inlaat van de IT-apparatuur ASHRAE aanbevolen ASHRAE - toegestaan ASHRAE aanbevolen Natteboltemperatuur, F % 90% 80% 70% 80 60% 80 50% 40% 30% 20% 10% Dauwpunttemperatuur, F 2 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

7 Luchtstroompad De Indirect verdampende koeler (Indirect Evaporative Cooler, IEC) is geconstrueerd van polymeer die de IT-luchtuitstoot en de omgevingslucht van elkaar gescheiden houdt. Dit indirecte concept houdt schadelijke besmettingsbronnen en fluctuerende vochtigheid uit de lucht van het datacentrum. Luchttoevoerpad Warme lucht datacentrum Koele lucht datacentrum Warmteafstoting luchtstroompad Warme buitenlucht Buitenlucht A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 3

8 Warmte-uitwisseling Warmte-uitwisseling lucht-lucht Wanneer de omgevingslucht koel genoeg is, maakt de EcoBreeze gebruik van zuivere lucht-lucht-warmteuitwisseling. Het systeem (frame plus modules) stuurt hete lucht van IT-apparatuur van het datacentrum via de EC (elektronisch gecommuteerde) -ventilatoren in iedere module die vervolgens door de interne kanalen wordt gesluisd van de indirect verdampende koeler (IEC). Nadat de IT-lucht is afgekoeld, verlaat deze de IEC en gaat door een koelspiraal om terug te keren naar het datacentrum. Indirect verdampende warmte-uitwisseling Wanneer de omgevingstemperatuur niet langer de lucht-lucht-warmte-uitwisseling kan ondersteunen, zal de EcoBreeze omschakelen naar de verdampende koeling. In deze modus wordt een waterlaagje op de buitenkant van de warmtewisselaar gespoten om het warmteomzettingsproces te helpen. De IT-lucht wordt vervolgens gekoeld ten opzichte van de natteboltemperatuur van de omgevingstemperatuur. 4 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

9 Indirecte besparing met aanvullende DX-koeling Als derde en aanvullende manier om te koelen beschikt iedere EcoBreeze-module over een proportioneel R-410a-koelcircuit om de temperatuur van de toegevoerde lucht in extreem hoge omgevings-/ nattebolomstandigheden te handhaven. De spiraalcompressor heeft een variabele snelheid die wordt bestuurd door een aandrijving met variabele frequentie. Condensator Verdamperspiraal Compressor Als waterverbruik van belang is, heeft de EcoBreeze het vermogen om het waterverbruik te verminderen via zijn waterbesparingfunctie. Als waterbesparing wordt geactiveerd, blijft de EcoBreeze zolang mogelijk in de lucht-lucht-modus door het vermogen van de buitenluchtventilator te verhogen. Dit vermindert de totale tijd gedurende het jaar dat het water wordt verbruikt. Het vergroot echter wel het energieverbruik van de buitenluchtventilator. Waterbesparing vormt een aanvulling op de reeds bestaande, uitgebreide flexibiliteit van het systeem door zich aan te passen aan de behoeften van een specifieke regio of gebruiker. De EcoBreeze is verkrijgbaar in modules van 50 kw die kunnen worden gegroepeerd in vier modules (200 kw) of in acht modules (400 kw) voor intelligent koelen. Door deze modulaire, schaalbare benadering zijn klanten in staat alleen dat te kopen wat ze nodig hebben om te voldoen aan hun huidige koelbehoeftes, terwijl ze tevens de mogelijkheid krijgen hun koelcapaciteit op enig moment te vergroten, wanneer hun datacentrum groeit. Deze modulaire methode biedt ook de redundantie op frameniveau die de beschikbaarheid van het systeem verzekert; zelfs tijdens onderhouds- en service-intervallen. Stroom-, water-, luchtstroomdistributie en communicatieverbindingen zijn ten opzichte van het frame gecentraliseerd, waardoor de installatievereisten worden vereenvoudigd. Bovendien, aangezien de unit zich buiten het datacentrum bevindt, heeft de EcoBreeze geen lege ruimte nodig. Daardoor kunnen IT-managers de ruimte in het datacentrum gebruiken om de capaciteit te vergroten zonder ruimte op te offeren voor een airconditioning A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 5

10 Standaard aanwezig Twee vormen van besparing in één methode De EcoBreeze maakt zowel gebruik van de lucht-lucht-warmte-uitwisseling als van de indirect verdampende koeling. Het systeem detecteert omgevingsomstandigheden en zal, op basis van een optimale efficiency, omschakelen tussen besparingsmodi. Indirect koelen Door gebruik te maken van indirecte koelmethodes houdt de EcoBreeze de omgevings- en IT-lucht gescheiden. Dit sluit de noodzaak uit voor extra bevochting/ontvochtiging binnen de IT-ruimte vanwege grote schommelingen in de vochtigheid die voorkomen bij airconditioningsystemen met aanvoerlucht van buiten. Indirect koelen neemt ook de noodzaak weg voor een uitgebreide filtratie van besmettingsbonnen in de omgevingslucht. Proportioneel R-410a-koelcircuit Als de volledige koelbelasting niet kan worden afgehandeld door alleen de besparingsmethode, is er een aanvullend R-410a-koelcircuit om de koeling uit te breiden. Een spiraalcompressor die wordt aangestuurd door een aandrijving met variabele frequentie, biedt de EcoBreeze de mogelijkheid alleen van een minimumhoeveelheid compressorcapaciteit gebruik te maken die nodig is om het toevoerinstelpunt voor de ITapparatuur te handhaven. Bovendien berekent de EcoBreeze voortdurend de optimale snelheid en het optimale aantal compressoren om de grootst mogelijke efficiency te handhaven. Modulaire oplossing Elk EcoBreeze-frame is voorzien van modules van 50 kw met een maximum aantal van vier (4) modules voor 200 kw (frame van 6 m - 20 vt) of acht (8) modules voor 400 kw (frame van 12 m - 40 vt). Hierdoor kan de klant capaciteit toevoegen, wanneer hun IT-behoeften groter worden. Op afstand bedienbaar displaypaneel Als manier om iedere EcoBreeze op afstand te volgen is er een displaypaneel verkrijgbaar dat overal kan worden gemonteerd. Het touchscreendisplay zit in een box met classificatie NEMA 4 voor bevestiging binnenen buitenshuis (als omgevingstemperaturen hoger blijven dan 0 C [32 F). Het geeft verschillende alarmen, instelpunten, de toestand buiten- en binnenhuis en prestatiegegevens weer. Het omvat tevens een I/Ouitbreidingsmodule voor demperregeling, aan/uit op afstand, alarmcommunicatie op afstand en analoge invoer voor differentiële druk. Elektronisch gecommuteerde ventilatoren EC-ventilatoren zijn het toppunt van energiezuinigheid. Deze voorkomen de noodzaak van minder efficiënte, riemaangedreven ventilatoren. Deze maken het tevens mogelijk dat de ventilatoren hun snelheid kunnen aanpassen voor aanpassing van de luchtstroom die nodig is, zodat de IT-apparatuur optimaal kan werken. De buitenluchtventilator is ook elektronisch gecommuteerd om de ontlading van de uitgaande luchttemperatuur van de IEC naar het datumcentrum te besturen. De belangrijkste ventilatorparameters worden gemonitord door de moduleregelaar via een seriële communicatiekoppeling binnenin de module. Nul lege ruimte Het EcoBreeze-systeem bevindt zich buiten het datacentrum. Deze kan op de grond of bovenop het dak worden geïnstalleerd op basis van het ontwerp van het gebouw, omdat deze alleen een stroom- en een wateraansluiting nodig heeft. De gekoelde lucht wordt vervolgens naar de IT-ruimte geleid. 6 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

11 Waterbehandeling zonder chemicaliën Aangezien de EcoBreeze gebruik maakt van de indirecte verdampingskoeling, is er een bepaalde soort waterbehandeling nodig. Een pulserend aangedreven waterbehandelingssysteem zonder chemicaliën wordt in elk frame geïnstalleerd om de lage niveaus van minerale stoffen en bacteriën in het watersysteem te handhaven. Verzendingsgemak Het EcoBreeze-frame is met opzet ontworpen voor ISO-verzendingsafmetingen met een hoge inhoud voor gemakkelijk transport over land en zee. Het systeem wordt verzonden met modules die al binnen het frame zijn ingebed. Onderhoudsgemak Aangezien de EcoBreeze modulair van aard is, maakt het het mogelijk iedere module te onderhouden, terwijl het overige deel van het systeem nog steeds werkt. Als een module uitvalt, nemen de overige modules het over om te compenseren. Dan kan de kapotte module worden gerepareerd, terwijl de koelbelasting wordt gehandhaafd. Geïntegreerde redundantie Het EcoBreeze-frame werd ontworpen met redundantie in het achterhoofd. Laten we beginnen met het watersysteem: de EcoBreeze beschikt over redundante waterinlaatpunten alsmede over pompen om ervoor te zorgen dat het verdampende koelsysteem te allen tijde blijft werken, wanneer dat is vereist. Bovendien beschikt het frame over redundante regelaars om de communicatie met het systeem te behouden, mocht er een storing optreden. Iedere module beschikt ook over zijn eigen regelaar die autonoom blijft werken, indien de communicatie met het frame verloren gaat. Redundantie wordt ook gebruikt in de verschillende sensoren en schakelaars om ervoor te zorgen dat het systeem altijd optimaal werkt A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 7

12 Opties Retour-/aanvoerleidingwerk Nadat de EcoBreeze buiten het datacentrum is geïnstalleerd, is er leidingwerk nodig naar de IT-ruimte voor het leveren van de afgevoerde en aangevoerde lucht. Prefabsecties van deze kanalen van 3 m (10 vt) kunnen worden geïnstalleerd voor de retour- en aanvoerverbindingen naar het einde van het EcoBreeze-frame. Doorgangsleidingwerk in het gebouw is niet inbegrepen. Het leidingwerk omvat de installatieset met overige onderdelen die nodig zijn voor de installatie. Inschroefbare assemblage Om modules aan een frame te monteren en te demonteren werd een inschoefbare assemblageset ontworpen om de installatie van een module mogelijk te maken. De inschroefbare assemblage wordt gebruikt om de module in het frame te drukken met gebruik van een zwengel of pneumatische boor. Er kunnen aparte methoden worden gebruikt om de module over het platform te verplaatsen, wanneer de inschroefbare assemblage eenmaal is verwijderd. Interface afstandsdisplay Op afstand bedienbaar displaypaneel Via het master-display dient bewaking en configuratie van het koelsysteem mogelijk te zijn aan de hand van een op menu's gebaseerde bediening. Functies zijn onder meer het statusrapport, de instellingen en de regeling van de instelpunten. Het display omvat een touchscreen om door de menu's te navigeren. Logboek In het event-logboek worden alle alarmen en events geregistreerd. Elk gebeurtenislogboek bevat een tijd-/ datumstempel van de gebeurtenis. De controller toont de bedrijfstijd (in uren) van belangrijke onderdelen. Deze bevat ook de FIFO-bestandsstructuur om de laatste 50 alarmen bij te houden. 8 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

13 Alarmen frame Datacenter differentieeldruk hoog Sensorstoring omgevingsvochtigheid, RIM Datacenter differentieeldruk laag Sensorstoring waterpeil, MIM Geleidbaarheidssensoren niet gekalibreerd Sensorstoring waterpeil, RIM Bevoorradingswaterreservoir met hoge geleidbaarheid Module nr. (1...N) reageert niet Verlies primaire wateraanvoer UI-uitbreiding IO reageert niet Verlies secundaire wateraanvoer Reservoir aftappen is niet mogelijk Storing waterpomp A Storing MIM Storing waterpomp B Storing RIM Waterpeil reservoir hoog Hoge retourluchttemperatuur Waterpeil reservoir laag Lage retourluchttemperatuur Storing gemotoriseerde regelschuif (optie) Te hoge toevoertemperatuur Systeemstoring waterbehandeling Te lage toevoertemperatuur Sensorstoring differentiële druk Module nr. (1...N) DX niet beschikbaar Sensorstoring geleidbaarheid, MIM Modulenr. (1...N) buiten werking Sensorstoring geleidbaarheid, RIM Sensorstoring omgevingstemperatuur, MIM Sensorstoring omgevingstemperatuur, RIM Sensorstoring omgevingsvochtigheid, MIM Sensorstoring omgevingsvochtigheid, RIM MIM storing luchtpomp RIM storing luchtpomp Verlies stroomcircuit waterhuishouding A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 9

14 Alarmen module Start compressor mislukt DC-bus overspanning of faseverlies compressor Storing sensor retourvochtigheid Storing sensor aanvoervochtigheid Storing sensor retourtemperatuur Storing sensor aanvoertemperatuur Sensorstoring filter differentiële druk Sensorstoring ontlastdruk Sensorstoring temperatuur koelvloeistof Sensorstoring IEC geen temperatuur Mogelijk blokkeringsalarm voor buitenlucht Ontdooien condensatorspoel actief Verlies van IEC-waterlaagje Alarm deur geopend IT-ventilatortoegang Alarm deur geopend filtertoegang Tripalarm hoge druk Alarm te lage aanzuigdruk Alarm vergrendeling te lage aanzuigdruk Filter vervuild Storing IT ventilator nr. 1 Storing IT ventilator nr. 2 Ventilatorstoring OA Storing voorlading condensator of overbelasting motor of overtoerental motor Storing compressoroverstroom Vertragingsstoring kortsluiting Aardsluiting compressor Fase-fase-kortsluiting compressor Overspanning voedingsleiding Onderspanning voedingsleiding Faseverlies voedingsleiding Oververhitting aandrijving EEPROM-geheugenstoring Interne storing Onjuiste of ongeldige configuratie Externe storing Storing automatische afstemming Storing remregeling EEV-communicatiealarm EEV-alarm lage oververhitting EEV-alarm hoge oververhitting EEV-druksensorstoring EEV-temperatuursensorstoring EEV-motorstoring VFD-communicatiealarm IT ventilator nr. 1 communicatiealarm IT ventilator nr. 2 communicatiealarm OA ventilator communicatiealarm EEV-communicatiealarm 10 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

15 Optionele accessoires Kanalen aanvoer- en retourlucht na3441a na3439a Onderdeel Onderdeel van de SKU Kanaalconfiguratie - 12 m (40 vt) frame Beschrijving Aantal ACECMISC40 Steunstang retourkanaal 6 Flensdop luchtafvoerkanaal 5 ACECRTN10 3 m (10 vt) retourkanaalsectie 4 ACECMISC40 Einddop retourkanaal 1 ACECDIS10 Aanvoerkanaalovergang 8 Pakking 8 3 m (10 vt) aanvoerkanaalsectie 4 ACECMISC40 Einddop aanvoerkanaal 1 Flensdop luchttoevoerkanaal 5 ACECDIS10 Overgangsafdekking luchttoevoer (niet getoond) 4 ACECMISC40 Trildempingisolatorbuffer (niet getoond) A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 11

16 Onderdeel Onderdeel van de SKU Inschroefbare assemblage Kanaalconfiguratie - 6 m (20 vt) frame Beschrijving Aantal ACECMISC20 Steunstang retourkanaal 2 Flensdop luchtafvoerkanaal 3 ACECRTN10 3 m (10 vt) retourkanaalsectie 2 ACECMISC20 Einddop retourkanaal 1 ACECDIS10 Aanvoerkanaalovergang 4 3 m (10 vt) aanvoerkanaalsectie 2 Pakking 4 ACECMISC20 Einddop aanvoerkanaal 1 Flensdop luchttoevoerkanaal 3 Trildempingisolatorbuffer (niet getoond) 12 ACECDIS10 Overgangsafdekking luchttoevoer (niet getoond) 4 na3456a na3441a na3439a 12 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

17 Onderdeelidentificatie Verkrijgbare modellen SKU ACECFR40101 ACECFR40200 ACECFR40201 ACECFR20101 ACECFR20200 ACECFR20201 ACEC101 ACEC200 ACEC201 ACECINS100 ACECSJ100 ACECCP100 ACECRTN10 ACECDIS10 ACECMISC40 ACECMISC20 Beschrijving EcoBreeze frame 12,1 m (40 vt) 400/3/50 V AC EcoBreeze frame 12,1 m (40 vt) 480/3/60 V AC EcoBreeze frame 12,1 m (40 vt) 600/3/60 V AC EcoBreeze frame 6 m (20 vt) 400/3/50 V AC EcoBreeze frame 6 m (20 vt) 480/3/60 V AC EcoBreeze frame 6 m (20 vt) 600/3/60 V AC EcoBreeze-module 400/3/50 V AC EcoBreeze module 480/3/60 V AC EcoBreeze module 600/3/60 V AC EcoBreeze-frame installatieset EcoBreeze-assemblage inschroefbare kruk EcoBreeze op afstand bedienbaar displaypaneel EcoBreeze 3 m (10 vt) retourkanaal EcoBreeze 3 m (10 vt) afvoerkanaal EcoBreeze 12,1 m (40 vt) frame kanaalset diversen EcoBreeze 6 m (20 vt) frame kanaalset diversen A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 13

18 SUPPLY BLOWER ACCESS COIL ACCESS SUPPLY BLOWER ACCESS COIL ACCESS SUPPLY BLOWER ACCESS COIL ACCESS SUPPLY BLOWER ACCESS COIL ACCESS EcoBreeze-frame en -modules ns3560a Onderdeel Beschrijving ISO-hoekkoppelstukken Retourluchtinlaten Ankerbeugels module Module Spanstangen en bevestigingsmiddelen Montagepunten inschroefbare kruk Waterafvoeruitlaat Wateraanvoerinlaten Hoofdvoedingskast frame Stroomkringverdeelpaneel frame Paneel Directe digitale controller- (DDC) 14 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

19 Module front SUPPLY BLOWER ACCESS na3436a Onderdeel Beschrijving Aantal Onderdeel Beschrijving Aantal Bovenste steunbeugel 1 Drop-downbox luchttoevoermodule 1 Condensatorspiraal 1 Onderste steunbeugelbevestiging 2 Watersproeimondstukken 2 Vorkheftruckuitsparing 1 Snelontkoppeling wateraanvoer 1 Ventilator buitenlucht module 1 Luchtfilter 4 CAN-bus-uitbreidingsbus en stroomaansluitingen module 1 Verdamperspiraal 1 Compressor 1 Deurklink 8 Ventilatoren binnenlucht A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 15

20 Module achter na3442a Onderdeel Beschrijving Ventilatoren binnenlucht Condensaatretour Wateropvangbak Aansluiting wateraanvoer module 16 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

21 Binnenzijde frame Dit uiteinde bevat het voedingspaneel na3454a Onderdeel Beschrijving Drukontlastklep Geleidbaarheidssensoren (2) Watermonstertapkraan Isolatiebalafsluiters (2) Drukschakelaars (4) Pompen (2) Terugslagkleppen (2) Waterinlaatkleppen NC/FC (2) A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 17

22 Capaciteitsgegevens EcoBreeze Delta-T* C ( F) Voeding Instelpunt C ( F) Module Capaciteit (KW) Volledig gevuld 6 m (20 vt) framevermogen (kw) Volledig gevuld 12 m (40 vt) framevermogen (kw) Elevatie: 0 m (0 vt) 8,3 (15) 24 (75) ,1 (20) 24 (75) ,8 (25) 24 (75) ,7 (30) 24 (75) ,0 (36) 24 (75) Elevatie: 305 m (1000 vt) 8,3 (15) 24 (75) ,1 (20) 24 (75) ,8 (25) 24 (75) ,7 (30) 24 (75) ,0 (36) 24 (75) Elevatie: 1524 m (5000 vt) 8,3 (15) 24 (75) ,1 (20) 24 (75) ,8 (25) 24 (75) ,7 (30) 24 (75) ,0 (36) 24 (75) Elevatie: 3048 m ( vt) 8,3 (15) 24 (75) ,1 (20) 24 (75) ,8 (25) 24 (75) ,7 (30) 24 (75) ,0 (36) 24 (75) Alle gegevens zijn gebaseerd op 35 C (95 F) DB en 26 C NB (78 F) *Delta T verwijst naar luchtafvoer- en -aanvoertemperaturen die in de unit worden aangetroffen 18 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

23 Besparingsgegevens MC DB/NB* C ( F) 35/26 (95/78) 27/21 (80,1/70,1) 18/14 (64,9/57,9) IT Delta-T** C ( F) 8 (15) 11 (20) 14 (25) 17 (30) 20 (36) 8 (15) 11 (20) 14 (25) 17 (30) 20 (36) 8 (15) 11 (20) 14 (25) 17 (30) 20 (36) Instelpunt aanvoer C ( F) Percentage koelbelasting via besparing 21 (70) 20% 24 (75) 44% 27 (80) 68% 21 (70) 32% 24 (75) 49% 27 (80) 67% 21 (70) 38% 24 (75) 52% 27 (80) 66% 21 (70) 43% 24 (75) 54% 27 (80) 66% 21 (70) 46% 24 (75) 56% 27 (80) 66% 21 (70) 56% 24 (75) 79% 27 (80) 100% 21 (70) 58% 24 (75) 75% 27 (80) 93% 21 (70) 59% 24 (75) 73% 27 (80) 87% 21 (70) 60% 24 (75) 71% 27 (80) 83% 21 (70) 60% 24 (75) 70% 27 (80) 79% 21 (70) 100% 24 (75) 100% 27 (80) 100% 21 (70) 100% 24 (75) 100% 27 (80) 100% 21 (70) 89% 24 (75) 100% 27 (80) 100% 21 (70) 84% 24 (75) 95% 27 (80) 100% 21 (70) 80% 24 (75) 89% 27 (80) 98% * Gemiddelde coïncidentie natte bol/droge bol **IT Delta-T veronderstelt een lekkage van 10% van de luchtafscherming A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 19

24 MC DB/NB* C ( F) 4/3 (40/37) IT Delta-T** C ( F) 8 (15) 11 (20) 14 (25) 17 (30) 20 (36) Instelpunt aanvoer C ( F) Percentage koelbelasting via besparing 21 (70) 100% 24 (75) 100% 27 (80) 100% 21 (70) 100% 24 (75) 100% 27 (80) 100% 21 (70) 100% 24 (75) 100% 27 (80) 100% 21 (70) 100% 24 (75) 100% 27 (80) 100% 21 (70) 100% 24 (75) 100% 27 (80) 100% * Gemiddelde coïncidentie natte bol/droge bol **IT Delta-T veronderstelt een lekkage van 10% van de luchtafscherming 20 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

25 Algemene gegevens FYSIEKE GEGEVENS Module gewicht - kg (lb) Module nettogewicht 1224 (2700) Module verzendingsgewicht 1270 (2800) Module nominale afmetingen - mm (in) Module nettohoogte 2617 (103) Module nettobreedte 2835,6 (111,64) Module nettodiepte 1014 (39,94) 6 m (20 vt) framegewicht - kg (lb) 6 m (20 vt) frame nettogewicht 2585 (5700) 6 m (20 vt) frame bedrijfsgewicht* 9389 (20.700) 6 m (20 vt) frame verzendgewicht (0-4 modules geïnstalleerd) ( ) 12 m (40 vt) framegewicht - kg (lb) 12 m (40 vt) frame nettogewicht 4082 (9000) 12 m (40 vt) frame bedrijfsgewicht* (38.000) 12 m (40 vt) frame verzendgewicht (0-8 modules geïnstalleerd) ( ) 6 m (20 vt) frame nominale afmetingen - mm (in) 6 m (20 vt) frame nettohoogte 2896 (114) 6 m (20 vt) frame nettobreedte 2438 (96) 6 m (20 vt) frame nettodiepte 6057,9 (238,5) 12 m (40 vt) frame nominale afmetingen - mm (in) 12 m (40 vt) frame nettohoogte 2896 (114) 12 m (40 vt) frame nettobreedte 2438 (96) 12 m (40 vt) frame nettodiepte (480) AANSLUITFORMATEN - MM (IN) OD - NOMINAAL Frame waterinlaten FBSPT/FPT mm (in) 26,4 (0,75) Frame waterafvoer FBSPT/FPT mm (in) 59,6 (2) Module waterinlaat snelaansluiting 25,4 (1) MINIMUM/MAXIMUM AANTAL MODULES PER FRAME 6 m (20 vt) frame 6 m (20 vt) frame minimum module telling aantal (kw) 1 (50) 6 m (20 vt) frame maximum module telling aantal (kw) 4 (200) 12 m (40 vt) frame 12 m (40 vt) frame minimum module telling aantal (kw) 1 (50) 12 m (40 vt) frame maximum module telling aantal (kw) 8 (400) A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 21

26 BEDRIJFSTEMPERATUUR Maximum omgevingsbedrijfstemperatuur - ºC (ºF) 54,4 (130) Minimum omgevingsbedrijfstemperatuur - ºC (ºF) -34,4 (-30) KOELGEGEVENS Type R-410a Module systeemlading - kg (lb) 3,1 (7) WATERGEGEVENS Volume pompputtank - liter (gal) 340,7 (90) Maximum debiet van volledig ingericht frame 12 m (40 vt) l/s (GPM) 5,7 (90) Maximum debiet van volledig ingericht frame 6 m (20 vt) l/s (GPM) 2,8 (45) Minimum watertoevoerdebiet l/s (GPM) 0,5 (8) Maximum waterinlaatdruk - kpa (PSIG) 448 (65) FILTERGEGEVENS (MERV 7 30% EFF.) Aantal 2 Formaat mm (in) (24 20) Diepte mm (in) 50,8 (2) Aantal 2 Formaat mm (in) (24 12) Diepte mm (in) 50,8 (2) VENTILATORGEGEVENS (PER MODULE) Binnenluchtventilator(en) - achterwaarts gekromd, elektronisch gecommuteerd Maximum luchtvolume - l/s (CFM) 2360 (5000) Motor kw (HP) 1,9 (2,5) Maximaal ventilatortoerental - TPM 2180 Totale statische druk - Pa (in NC) 871,8 (3,5) Externe statische druk - Pa (in NC)*** 249 (1) Aantal 2 Buitenluchtventilator - achterwaarts gekromd, elektronisch gecommuteerd Luchtvolume - l/s (CFM) 3303 (7000) Motor kw (HP) 2,2 (3,4) Maximaal ventilatortoerental - TPM 980 Totale statische druk - Pa (in NC) 186,8 (0,75) Aantal 1 COMPRESSORGEGEVENS - VFD AANGEDREVEN SPIRAAL (30-90 Hz) EER 11,2 Aantal (per module) 1 Nominaal kw 90 Hz 12 VERDAMPERSPIRAALGEGEVENS Oppervlakte buitenkant m 2 (vt 2 ) 0,99 (10,67) Aantal rijen 2 Snelheid buitenkant - m/s (FPM) 2,4 (470) *Volledig ingericht met leidingwerk en water **Totaal luchtdebiet: l/s ( CFM) volledig ingericht 12 m (40 vt) frame 9438 l/s ( CFM) volledig ingericht 6 m (20 vt) frame ***Bij de aanvoeruitgang van de modules 22 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

27 Luchttoevoerventilatorcurve na3822a n (TPM) P1 (W) I (A) LwA (dba) , , , , , , , , , , , ,76 75 Opmerking: Deze gegevens vertegenwoordigen de ventilatoruitstroming binnen het compartiment, niet externe geluidsniveaus A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 23

28 Geluidsgegevens Positie Ventilatorsnelheid Geluidsdruk A 100% 77 dba 80% 72 dba 60% 63 dba B 100% 77 dba 80% 71 dba 60% 63 dba 24 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

29 Elektrische gegevens MCA MOP Maximaal elektriciteitsverbruik (kw) Max. stroomsterkteonttrekking (PF 0,925) 400 V/3/50 Hz N.v.t. N.v.t. 20,1 31,3 480 V/3/60 Hz ,1 27,3 Module 600 V/3/60 Hz ,0 21,7 400 V/3/50 Hz 480 V/3/60 Hz 575 V/3/60 Hz Module telling MCA 6 m (20 vt) frame MOP Maximum stroomverbruik (kw) Max. stroomsterkteonttrekking (PF 0,925) 1 22,0 34,4 2 42,1 65,7 N.v.t. N.v.t. 3 62,2 97,0 4 82,2 128,3 1 22,1 30,0 2 42,2 57, ,3 84,6 4 82,5 111,9 1 22,0 23,9 2 42,0 45, ,0 67,3 4 82,0 89,0 MCA = minimaal circuitamperage MOP = maximale bescherming tegen overstroom A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 25

30 400 V/3/50 Hz 460 V/3/60 Hz 600 V/3/60 Hz 12 m (40 vt) frame Module telling MCA MOP Maximum stroomverbruik (kw) Max. stroomsterkteonttrekking (PF 0,925) 1 22,0 34,4 2 42,1 65,7 3 62, ,2 128,3 N.v.t. N.v.t ,3 159, ,3 190, ,4 222, ,5 253,5 1 22,1 30,0 2 42,2 57,3 3 62,3 84,6 4 82,5 111, ,6 139, ,7 166, ,8 193, ,9 221,1 1 22,0 23,9 2 42,0 45,6 3 62,0 67,3 4 82,0 89, ,0 110, ,0 132, ,0 154, ,0 175,8 MCA = minimale circuitamperage MOP = maximale bescherming tegen overstroom 26 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

31 SUPPLY BLOWER ACCESS COIL ACCESS SUPPLY BLOWER ACCESS SUPPLY BLOWER ACCESS COIL ACCESS COIL ACCESS SUPPLY BLOWER ACCESS COIL ACCESS SUPPLY BLOWER ACCESS COIL ACCESS SUPPLY BLOWER ACCESS COIL ACCESS Gegevens afmetingen Frame 6058 (238.5) 2438 (96) 2896 (114) 2438 (96) (480) 2896 (114) na3447a Module 2836 (111.64) 1046 (41.20) SUPPLY BLOWER ACCESS COIL ACCESS 2617 (103) na3446a De afmetingen zijn aangegeven in mm (inch) A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 27

32 Afmetingen toegang voor onderhoud Voor routinematige service moet een minimale hoeveelheid vrije ruimte rond de unit beschikbaar zijn, zoals wordt getoond (48) 1219 (48) 1219 (48) 1219 (48) na3526a Afmetingen minimale vrije ruimte Voor de beste prestaties moet een minimale hoeveelheid vrije ruimte tussen de verschillende units en andere hindernissen beschikbaar zijn, zoals wordt getoond (48) 1219 (48) 2438 (96) 1219 (48) Wand of andere hindernis na3677a De afmetingen zijn aangegeven in mm (inch). 28 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

33 Water-, kanaal- en elektrische aansluitingen Schema inwendige leidingwerk - frame na3453a Waterafvoergoot Veld aansluitingen Onderdeel Beschrijving Onderdeel Beschrijving Zeef Controlekleppen Tweezijdig gemotoriseerde klep* Afblaasklep Snelsluitkoppeling Overloop Waterbehandelingsmodule Inlaatleidingwerk elektromagnetische aftapklep, NO/FO Automatische ontluchting Tweezijdig gemotoriseerde aftapklep, NO/FO Drukontlastklep Waterdrukbewaking Geleidbaarheidssensoren Elektromagnetische klep waterinlaat, NC Luchtpompen waterpeil Aflaatventiel (tweezijdig gemotoriseerde klep) NO Ontluchtingsklep Vuller Watermonsterleidingklep Leidingwerk naar andere modules Isolatiebalafsluiters Sproeimondstukken Pompen Drukschakelaar Dop *Geregeld door module A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 29

34 Schema inwendig leidingwerk - module Waterleidingwerk Van container frameleidingwerk Constructie mondstuk Schemaweergave Bovenkant IEC-warmtewisselaar na3438a Waterdichte scheidingswanden die de leidingwerkcomponenten scheiden van de sproeikamer Onderdeel Beschrijving Onderdeel Beschrijving Injectoren Actuatorklep - NC/FC Waterdrukbewaking Snelsluitfittings T-zeefelement (gaas formaat 20) Opmerkingen: 1. Kopformaat is 25,40 mm (1 in) PVC 2. Injectorleidingwerk is 19,05 mm (3/4 in) 3. Waterdrukbewaking bevindt zich tussen de klep en de injectoren 30 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

35 Leidingwerk koelmiddel na3440a Onderdeel Beschrijving Onderdeel Beschrijving Filterdroger Compressor Kijkglas Drukaflaat en temperatuursensoren EEV Schrader-klep DX-spiraal Keerklep Temperatuursensor aanzuiging Aflaatleiding, 15,88 mm (5/8 in) Aanzuigleiding, 28,58 mm (1-1/8 in) Condensatorspiraal Aanzuigdruksensor Vloeistoftemperatuursensor Pakkingklep met schroefring Vloeistofleiding, 15,88 mm (5/8 in) A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 31

36 Schema extern leidingwerk - verbindingen wateraanvoer Primaire wateraanvoer Secundaire wateraanvoer na3615a Onderdeel Beschrijving Afsluiter Waterreduceerventiel (indien nodig) Terugstromingsafsluiter Waterslagbeveiliging Reservewateraanvoer (indien beschikbaar) Zeefelement in de leiding Waterdrukstuwpomp (indien nodig) EcoBreeze-frame Opmerking: Alle getoonde installatiecomponenten zijn in het veld geïnstalleerd. 32 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

37 Externe leidingaansluitingen - frame WATERINLAAT 26,4 mm (3/4 in) FBSPT/FPT VROUWELIJKE FITTING WATERAFVOER 59,6 mm (2 in) FBSPT/FPT VROUWELIJKE FITTING WATERINLAAT 26,4 mm (3/4 in) FBSPT/FPT VROUWELIJKE FITTING (13.16) na3521a (2.75) (44.13) (51.31) (51.88) Opmerking: alle afmetingen worden in millimeter (inch) getoond. Opmerking: vrouwelijke BSPT metrische adapters gebruikt voor het 50 Hz-model A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 33

38 Elektrische aansluitingen Frame L1 L2 L3 Aarding GND SUPPLY BLOWER ACCESS na3490a Module Module stroomaansluiting na3720a Module busaansluiting 34 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

39 Installatieplanning Module EcoBreeze-modules SKU ACEC200 ACEC201 ACEC101 Input Voltage (ingangsspanning) 480 V 600 V 400 V Fasen Frequentie Totaal nettovermogen kw (BTU/h)* Voelbaar nettovermogen kw (BTU/h)* 50 ( ) 50 ( ) 50 ( ) 50 ( ) 50 ( ) 50 ( ) Hoogte 2,6 (8,6) 2,6 (8,6) 2,6 (8,6) Afmetingen unit m (ft) Breedte 2,8 (9,3) 2,8 (9,3) 2,8 (9,3) Nettogewicht - kg (lb) Bedrijfsgewicht - kg (lb) Diepte 1 (3,3) 1 (3,3) 1 (3,3) 1202 (2650) 1202 (2650) 1202 (2650) 1202 (2650) 1202 (2650) 1202 (2650) Stroomaansluitingstype Stekker Stekker Stekker Maximaal vermogen Verbruik kw*** 20,1 20,1 20,1 Minimaal stroomamperage **** 40,0 30,0 N.v.t. Maximale bescherming tegen overstroom**** 60,0 45,0 N.v.t. Eigenschappen/opties Type luchtaanvoerventilator Achterwaarts gekromd EC Achterwaarts gekromd EC Achterwaarts gekromd EC Toevoerlucht Maximale luchtstroom - l/s (CFM) 2360 (5000) 2360 (5000) 2360 (5000) Toevoerlucht Ventilator ESP Pa (NC in)***** 871 (1) 871 (1) 871 (1) Regeling luchtaanvoerventilator Variabele snelheid Variabele snelheid Variabele snelheid Aantal luchtaanvoerventilatoren Type buitenluchtventilator Axiaal EC Axiaal EC Axiaal EC Buitenlucht Maximale luchtstroom - l/s (CFM) 3303 (7000) 3303 (7000) 3303 (7000) Regeling buitenluchtventilator Variabele snelheid Variabele snelheid Variabele snelheid Aantal buitenluchtventilatoren A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 35

40 EcoBreeze-modules SKU ACEC200 ACEC201 ACEC101 Type koelmiddel R-410A R-410A R-410A Type compressor Spiraal Spiraal Spiraal Type capaciteitsregeling compressor VFD (30 90 Hz) VFD (30 90 Hz) VFD (30 90 Hz) Elektronische expansieklep Ja Ja Ja Type standaardfilter mm (in) 51 (2) vouwfilter 51 (2) vouwfilter 51 (2) vouwfilter Efficiency standaardfilter 30% 30% 30% Wateraansluitingen - mm (in) 25,4 (1) Snelsluiting 25,4 (1) Snelsluiting 25,4 (1) Snelsluiting *Capaciteit berekend onder de volgende voorwaarden (0 vt elevatie): Aanvoerlucht datacenter: 24 C (75 F) Delta-T door servers: 20 C (36 F) 10% lekkage heteluchtafsluiting **Raming frame (volledig ingericht met leidingwerk en water) ***Volledig ingericht frame: 6 m (20 vt) frame met 4 modules 12 m (40 vt) frame met 8 modules ****Frame elektriciteitsgegevens gebaseerd op volledig ingericht systeem *****Externe statische druk zoals gemeten bij de module 36 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

41 Frame EcoBreeze 6 m (20 vt) frame EcoBreeze 12 m (40 vt) frame SKU ACECFR ACECFR ACECFR ACECFR ACECFR ACECFR Input Voltage (ingangsspanning) 480 V 600 V 400 V 480 V 600 V 400 V Fasen Frequentie Hoogte 2,9 (9,6) 2,9 (9,6) 2,9 (9,6) 2,9 (9,6) 2,9 (9,6) 2,9 (9,6) Afmetingen unit m (ft) Breedte 2,4 (8) 2,4 (8) 2,4 (8) 2,4 (8) 2,4 (8) 2,4 (8) Diepte 6 (19,88) 6 (19,88) 6 (19,88) 12 (40) 12 (40) 12 (40) Nettogewicht - kg (lb) 2585 (5700) 2585 (5700) 2585 (5700) 4082 (9000) 4082 (9000) 4082 (9000) Bedrijfsgewicht - kg (lb) 9380 (20.680) 9380 (20.680) 9380 (20.680) (38.055) (38.055) (38.055) Maximumaantal modules Stroomaansluitingstype Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Maximaalvermogen Verbruik kw*** Minimale stroom Stroombelastbaarheid **** Maximale bescherming tegen overstroom**** 82,5 82,0 82,2 163,0 162,0 162,5 148,0 110,0 N.v.t. 284,0 211,0 N.v.t. 150,0 125,0 N.v.t. 300,0 225,0 N.v.t. Eigenschappen/opties Type pomp Pompdebiet l/s (CFM) Wateraansluitingen - mm (in) Retourkanaalsectie Inwendige diameter m (in) Retourkanaalsectie Lengte m (vt) Positieve waterverplaatsing 2,8 (45) 2 26,4 (3/4) FBSPT/FPT Vrouwelijk 1,17 (46) Positieve waterverplaatsing 2,8 (45) 2 26,4 (3/4) FBSPT/FPT Vrouwelijk 1,17 (46) Positieve waterverplaatsing 2,8 (45) 2 26,4 (3/4) FBSPT/FPT Vrouwelijk 1,17 (46) Positieve waterverplaatsing 5,7 (90) 2 26,4 (3/4) FBSPT/FPT Vrouwelijk 1,17 (46) Positieve waterverplaatsing 5,7 (90) 2 26,4 (3/4) FBSPT/FPT Vrouwelijk 1,17 (46) Positieve waterverplaatsing 5,7 (90) 2 26,4 (3/4) FBSPT/FPT Vrouwelijk 1,17 (46) 3 (10) 3 (10) 3 (10) 3 (10) 3 (10) 3 (10) Retourkanaalsectie aantal A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 37

42 EcoBreeze 6 m (20 vt) frame EcoBreeze 12 m (40 vt) frame SKU ACECFR ACECFR ACECFR ACECFR ACECFR ACECFR Aanvoerkanaalsectie afmetingen - m (in) Hoogte 1,9 (75) 1,9 (75) 1,9 (75) 1,9 (75) 1,9 (75) 1,9 (75) Breedte 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) Diepte 3 (120) 3 (120) 3 (120) 3 (120) 3 (120) 3 (120) Aanvoerkanaalsectie aantal *Capaciteit berekend onder de volgende voorwaarden (0 vt elevatie): Aanvoerlucht datacenter: 24 C (75 F) Delta-T door servers: 20 C (36 F) 10% lekkage heteluchtafsluiting **Raming frame (volledig ingericht met leidingwerk en water) ***Volledig ingericht frame: 6 m (20 vt) frame met 4 modules en 12 m (40 vt) frame met 8 modules ****Frame elektriciteitsgegevens gebaseerd op volledig ingericht systeem 38 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

43 Garantie Eenjarige -garantie voor driefasige stroomgeneratoren of koeloplossingen De beperkte garantie die American Power Conversion (APC ) geeft in deze verklaring van beperkte fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor producten die u aanschaft voor commercieel of industrieel gebruik bij uw normale bedrijfsvoering. Garantievoorwaarden APC garandeert dat het product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende één (1) jaar vanaf de datum van opstarten wanneer het geautoriseerde servicepersoneel van APC het opstarten van het product heeft uitgevoerd, en dit binnen de 6 maanden vanaf de datum van de verzending van het product. Deze garantie dekt de herstelling of vervanging van elk defect onderdeel, inclusief arbeid ter plekke en transport. Wanneer het product niet aan de bovenstaande garantiecriteria voldoet, dekt de garantie de herstelling of vervanging van defecte onderdelen, uitsluitend naar eigen goeddunken van APC, voor een periode van één jaar na de datum van verzending. Deze garantie dekt het resetten van stroomonderbrekers, verlies van koelmiddel, verbruiksproducten of artikelen voor preventief onderhoud niet voor APC-koeloplossingen. De oorspronkelijke garantieperiode wordt niet verlengd door reparatie of vervanging van een defect product of een onderdeel daarvan. Alle onder deze garantie geleverde onderdelen mogen nieuw of door de fabriek gereviseerd zijn. Niet-overdraagbare garantie Deze garantie geldt voor de eerste persoon, firma, vereniging, stichting of onderneming (hierin verder "u" of "uw" genoemd) door of voor wie het hierin gespecificeerde APC-product is aangeschaft. Deze garantie kan niet worden overgedragen of gehonoreerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APC. Honoreren van garanties APC zal aan u alle garanties honoreren die door fabrikanten en leveranciers van componenten van het APCproduct zijn gegeven en die APC kan honoreren. Al deze garanties worden toegewezen IN FEITELIJKE STAAT en APC geeft geen verklaring af met betrekking tot de doeltreffendheid of reikwijdte van dergelijke garanties, neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele zaken waarop dergelijke fabrikanten of leveranciers garantie geven en honoreert onder deze garantie geen dekking voor dergelijke componenten. Tekeningen en beschrijvingen APC garandeert voor de garantieperiode en volgens de voorwaarden van de hier beschreven garantie dat het APC-product substantieel zal voldoen aan de beschrijvingen in de door APC gepubliceerde specificaties of gecertificeerde tekeningen zoals overeengekomen in het contract met APC, indien daarop van toepassing ( Specificaties ). Er wordt vanuit gegaan dat de specificaties geen prestatiegarantie vormen en evenmin een garantie van geschiktheid voor een bepaald doel A-022 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties 39

44 Uitzonderingen Onder deze garantie is APC niet aansprakelijk als na het testen en onderzoeken van het vermeende defect in het product blijkt dat het defect niet aanwezig is, of veroorzaakt werd door verkeerd gebruik, nalatigheid, onjuiste installatie of testen door de eindgebruiker of derden. Bovendien is APC onder de garantie niet aansprakelijk voor niet-geautoriseerde pogingen om verkeerde of ongeschikte elektrische spanning of aansluitingen te herstellen of aan te passen, noch voor ongeschikte werkingsomstandigheden ter plaatse, een corrosieve atmosfeer, herstellingen, installaties of het opstarten door personeel dat niet is erkend door APC, een verandering van locatie of gebruik, blootstelling aan de elementen, tussenkomsten van Godswege, vuur, diefstal of een installatie die ingaat tegen de aanbevelingen of specificaties van APC noch in elk ander geval indien het APC-serienummer is gewijzigd, uitgewist of verwijderd of elke andere oorzaak die buiten het bedoelde gebruik valt. ER BESTAAN GEEN ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VOLGENS DE WET OF ANDERSZINS, VOOR DE PRODUCTEN DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST, OF IN VERBAND HIERMEE ZIJN VERKOCHT, ONDERHOUDEN, GEREPAREERD OF GELEVERD. APC WIJST ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TEVREDENHEID MET HET PRODUCT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. APC ZAL EXPLICIETE GARANTIES NIET UITBREIDEN, INKORTEN OF WIJZIGEN EN ER ZAL GEEN ENKELE VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEN UIT DOOR APC GELEVERDE TECHNISCHE OF ANDERSOORTIGE ADVIEZEN OF DIENSTEN IN VERBAND MET DE PRODUCTEN. DE VOORAFGAANDE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN ZIJN ALS ENIGE VAN KRACHT EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN. DE HIERBOVEN GEGEVEN GARANTIES VORMEN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN APC EN HET ENIGE RECHTSMIDDEL VAN DE KOPER INDIEN DEZE GARANTIES WORDEN OVERTREDEN. DE GARANTIES VAN APC GELDEN UITSLUITEND VOOR DE KOPER EN NIET VOOR EVENTUELE DERDEN. APC OF HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTIE, DOCHTERONDERNEMINGEN OF WERKNEMERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE, DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, ONDERHOUD/ REPARATIE OF DE INSTALLATIE VAN DE PRODUCTEN, ONAFHANKELIJK VAN HET FEIT OF ZULKE SCHADE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD EN ONGEACHT HET DEFECT, DE NALATIGHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID, EN OF APC VAN TEVOREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. APC IS IN HET BIJZONDER NIET AANSPRAKELIJK VOOR EENDER WELKE KOSTEN, ZOALS GEDERFDE WINST OF INKOMSTEN, VERLIES VAN APPARATUUR, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN APPARATUUR, VERLIES VAN SOFTWARE, VERLIES VAN GEGEVENS, KOST VAN VERVANGENDE APPARATUUR, CLAIMS VAN DERDEN OF ANDERSZINS. GEEN ENKELE VERKOPER, WERKNEMER OF AGENT VAN APC IS GEMACHTIGD OM DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE UIT TE BREIDEN OF TE WIJZIGEN. DE GARANTIEVOORWAARDEN KUNNEN, VOOR ZOVER TOEGELATEN, UITSLUITEND WORDEN GEWIJZIGD MITS EEN SCHRIFTELIJK VERZOEK AAN EEN APC-FUNCTIONARIS EN DE JURIDISCHE AFDELING. Garantieclaims Klanten met garantieclaims kunnen contact opnemen met het APC-klantendienstnetwerk via de Supportpagina op de APC-website Selecteer uw land in het vervolgkeuzemenu met landen bovenaan op de webpagina. Selecteer het tabblad Support voor de contactgegevens van de klantenservice in uw regio. 40 EcoBreeze Air Economizers technische specificaties A-022

Installatie. InfraStruXure Cooling Distribution Unit (CDU) ACFD12-B ACFD12-T

Installatie. InfraStruXure Cooling Distribution Unit (CDU) ACFD12-B ACFD12-T Installatie InfraStruXure Cooling Distribution Unit (CDU) ACFD12-B ACFD12-T This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Nadere informatie

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Toren/montage in rek 5U 5000 VA 208/230 Vac Nederlands 990-8500A 04/2008 Inhoudsopgave Inleiding...................................................... 1 Over

Nadere informatie

Bediening en onderhoud

Bediening en onderhoud Bediening en onderhoud InRow watergekoelde airconditioners InRow RC ACRC301S, ACRC301H 990-4739A-022 Publicatiedatum: maart 2014 Schneider Electric IT Corporation Afwijzing van aansprakelijkheid Schneider

Nadere informatie

APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Toren/rackmontage 5U Ononderbroken stroomvoorziening

APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Toren/rackmontage 5U Ononderbroken stroomvoorziening Gebruikershandleiding Nederlands APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Toren/rackmontage 5U Ononderbroken stroomvoorziening 990-2975 09/2006 Inleiding Over deze UPS Deze ononderbroken stroomvoorziening

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudshandleiding

Gebruiks- en onderhoudshandleiding Gebruiks- en onderhoudshandleiding InRow Luchtgekoeld, volledig autonoom InRow SC ACSC100, ACSC101 990-2684B-022 Publicatiedatum: februari 2015 Schneider Electric IT Corporation Afwijzing van aansprakelijkheid

Nadere informatie

Installatie en bediening

Installatie en bediening Installatie en bediening Rack Air Removal Unit SX ACF400, ACF402 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Deze handleiding

Nadere informatie

Bediening en onderhoud

Bediening en onderhoud Bediening en onderhoud InRow RC ACRC500 ACRC501 ACRC502 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Deze handleiding staat

Nadere informatie

Gebruik en onderhoud. InRow RD ACRD500 ACRD501 ACRD502

Gebruik en onderhoud. InRow RD ACRD500 ACRD501 ACRD502 Gebruik en onderhoud InRow RD ACRD500 ACRD501 ACRD502 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Deze handleiding staat

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200 VA rekgemonteerd 2U 120/230 VAC. 3000 VA rekgemonteerd 2U 120/208/230 VAC

Gebruikshandleiding. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200 VA rekgemonteerd 2U 120/230 VAC. 3000 VA rekgemonteerd 2U 120/208/230 VAC Gebruikshandleiding Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200 VA rekgemonteerd 2U 120/230 VAC 3000 VA rekgemonteerd 2U 120/208/230 VAC Inhoud Overzicht... 1 Productbeschrijving.......................................

Nadere informatie

HYDRO-PRO ZWEMBAD WARMTEPOMP

HYDRO-PRO ZWEMBAD WARMTEPOMP HYDRO-PRO ZWEMBAD WARMTEPOMP Installatie & Instructie Handleiding Rev. 1.00 2.9..2010 Inhoud ZWEMBAD WARMTEPOMP... 1 Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Specificaties... 4 2.1 Technische fiche... 4 2.2 Afmetingen...

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Smart-UPS X ononderbroken voeding Lage spanning (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Hoge spanning (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Toren 120/230 VAC

Gebruikshandleiding. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Toren 120/230 VAC Gebruikshandleiding Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Toren 120/230 VAC Inhoud Overzicht... 1 Productbeschrijving....................................... 1 Veiligheid................................................

Nadere informatie

Auteursrechten, beperking van aansprakelijkheid en wijzigingsrechten 4 Goedkeuringen 5 Symbolen 6 Afkortingen 6 Definities 7

Auteursrechten, beperking van aansprakelijkheid en wijzigingsrechten 4 Goedkeuringen 5 Symbolen 6 Afkortingen 6 Definities 7 VLT HVAC Drive Design Guide Inhoud Inhoud 1 Deze Design Guide gebruiken 3 Auteursrechten, beperking van aansprakelijkheid en wijzigingsrechten 4 Goedkeuringen 5 Symbolen 6 Afkortingen 6 Definities 7 2

Nadere informatie

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding BALTIC Luchtgekoelde rooftopunits 20-85 kw BALTIC-IOM-0411-D INHOUDSOPGAVE BALTIC Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Ref : BALTIC-IOM-0411-D

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding

Installatie- & Gebruikshandleiding Growatt 1000-S Growatt 1500-S Growatt 2000-S Installatie- & Gebruikshandleiding Inhoud 1 Over deze handleiding 1.1 Geldigheid 1.2 Doelgroep 1.3 Extra informatie 1.4 Gebruikte symbolen 1.5 Verklarende woordenlijst

Nadere informatie

LACIE 5BIG THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING

LACIE 5BIG THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING LACIE 5BIG THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting Installatie/Inbedrijfstelling/Onderhoud/Gebruikersinstructies Geldt voor België en Nederland Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor

Nadere informatie

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding BALTIC Luchtgekoelde rooftopunits Watergekoelde rooftop 20-85 kw BALTIC-IOM-1305-D INHOUDSOPGAVE BALTIC Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

SCL/SCM SERIES INSTALLATIE EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

SCL/SCM SERIES INSTALLATIE EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SCL/SCM SERIES INSTALLATIE EN GEBRUIKERSHANDLEIDING Handleiding nr: SM01D-e2/NL Inhoudsopgave 1.0 Algemeen 1 2.0 SCL/SCM afmetingen 3 3.0 SCL/SCM type nummer s 5 4.0 SCL/SCM specificatie 5 5.0 SCL/SCM

Nadere informatie

Uitvoeringsgids ECOLOGIC

Uitvoeringsgids ECOLOGIC Uitvoeringsgids ECOLOGIC Providing indoor climate comfort ECOLOGIC-AGU-0407-D INHOUDSOPGAVE UITVOERINGS GIDS Ref : ECOLOGIC-AGU-0407-D 1. ALGEMENE BESCHRIJVING 3 2. 3. 4. 5. FUNCTIES EN VOORDELEN Algemene

Nadere informatie

Installatie. InRow SC ACSC100 ACSC101

Installatie. InRow SC ACSC100 ACSC101 Installatie InRow SC ACSC100 ACSC101 This manual is available in English on the enclosed CD. Uživatelská pøíruèka v èeštinì je k dispozici na pøiloženém CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2 Auteursrechtelijke verklaring Dit document is beschermd door het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Dit document mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding en informatie over de garantie

Gebruikershandleiding en informatie over de garantie Rev. 1.0 Gebruikershandleiding en informatie over de garantie MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B JURIDISCHE KENNISGEVINGEN JURIDISCHE DISCLAIMER SAMSUNG ELECTRONICS BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM PRODUCTEN,

Nadere informatie

Cino ec type: Compact

Cino ec type: Compact Cino ec type: Compact E/I INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING Originele instructies www.rheavendors.com Aantekeningen 02 02-10-2012 Type; 01 28-09-2012 Instant versie toegevoegd; 00 14-06-2012 Eerste

Nadere informatie

NetworkAIR FM Precision Air Conditioner NetworkAIR FM Precisie-Airconditioning

NetworkAIR FM Precision Air Conditioner NetworkAIR FM Precisie-Airconditioning NetworkAIR FM Precision Air Conditioner NetworkAIR FM Precisie-Airconditioning 40kW, 400V Installatie This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden

Nadere informatie

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 AHD Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 0309 155 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Installation, User

Nadere informatie

Power Systems. Voorbereiding van de installatielocatie

Power Systems. Voorbereiding van de installatielocatie Power Systems Voorbereiding van de installatielocatie Power Systems Voorbereiding van de installatielocatie Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Cino XS grande. type: xs grande. INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING Originele instructies. MAN2100106 uitg. 02 d.d. 31-08-2012. www.rheavendors.

Cino XS grande. type: xs grande. INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING Originele instructies. MAN2100106 uitg. 02 d.d. 31-08-2012. www.rheavendors. Cino XS grande type: xs grande INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING Originele instructies www.rheavendors.com 02 31-08-2012 Bedrijfsnamen; implementatie van veiligheidswaarschuwingen, algemene informatie

Nadere informatie