Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2012-2013"

Transcriptie

1 Schoolgids Voor huidige en toekomstige Einsteiners Einstein Lyceum voor voortgezet Montessori onderwijs voor VMBO-TL, HAVO, Atheneum en Gymnasium met de profielen VMBO-Plus, TTO en Sport

2 Colofon Eindredactie: de heer Hans J.H.A. Lammers. Redactie: mevrouw H. de Graaf-Klootwijk Ontwerp en druk: Drukkerij Kranse BV, Sommelsdijk Er kunnen geen rechten ontleend worden aan in deze schoolgids eventueel foutief vermelde tekst. Schoolregels worden apart aan de leerlingen uitgereikt.

3 Einstein Lyceum voor voortgezet Montessori onderwijs voor VMBO-TL, HAVO, Atheneum en Gymnasium met de profielen VMBO-Plus, TTO en Sport Schoolgids Locatie Hoogvliet - Middenbaan-Zuid AH Hoogvliet Rt - T F Locatie Albrandswaard - Zwaardijk PT Poortugaal - T F Banknummer: ABN AMRO Brinnummer: 17CR

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 4 Ontdek jouw talent 6 Hoe gaan we met elkaar om? 7 Wat leer je op het Einstein Lyceum? 8 Waar leer je op het Einstein Lyceum? 9 Hoe leer je op het Einstein Lyceum? 10 Welke hulp is aanwezig? 11 Montessorimomenten 11 De docent 11 De mentor 11 De coö docent 11 De kernteamleider 11 De decaan 11 Remedial teaching 11 Het zorgteam (het sociaal team) 11 Contact tussen school en thuis 12 Reflectieformulier 12 Rapport en examendossier 12 Webportaal 12 Mentor en vakdocentenspreekuur 12 Mentorspreekuur 12 Vakdocentenspreekuur 13 Ouderavonden 13 De nieuwsbrief en de Breinstein 13 Stichting Ouderraad Einstein Lyceum 13 Kalender 13 Informatie en communicatie 14 Schoolpas 14 Paspoort 14 Mediatheek 14 WiFi verbinding op school 14 personeel 14 SMS berichtgeving 14 Administratie 14 Veiligheid 15 Veilig op school 15 Het ontruimingsplan 15 Kluisjes 15 Controle kluisjes 15 Diefstal 15 Collectieve ongevallenverzekering 15 Rechten en plichten 16 Huisregels 16 Aanwezigheid 16 Afwezigheid 16 Ziek 16 Vrijstelling van lichamelijke opvoeding 16 Afwezig zonder reden 17 Te laat zonder geldige reden 17 Bezoek aan bijvoorbeeld tandarts of ziekenhuis 17 Extra verlof aanvragen 17 Verzuimprotocol 17 4

5 Welke vormen van onderwijs biedt het Einstein Lyceum? 18 VMBO-TL, HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM 18 Onderbouw VMBO-TL, HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM (=VWO) 18 Maatschappelijke stages 18 Science 18 Gymnasium 18 Extra 18 Sportklas, Plus, Tweetalig onderwijs (TTO) en Leonardo 18 Sportklas 18 Plus voor het VMBO-TL 18 Tweetalig onderwijs (TTO, Engels) 19 Cambridge certificaat 19 Anglia certificaat 19 Reken en taaltoets Nederlands 19 Bovenbouw VMBO-TL 20 Overzicht sectoren VMBO-TL leerjaar 4 21 Bovenbouw HAVO 20 Overzicht profielen HAVO 22 Bovenbouw Atheneum of Gymnasium 24 Overzicht profielen ATHENEUM of GYMNASIUM 24 Toelating onderbouw 26 Toelating bovenbouw 26 Lestijden 26 Het lesrooster 26 Kwaliteit 27 Schoolwerkplan Wekelijkse rapportage 27 Walk through 27 Docentassistenten 27 Nascholing 27 Financiën 28 Boekenfonds 28 Schoolgeld 1e leerjaar 28 Extra keuzes 28 Plattegrond hoofdgebouw Hoogvliet 30 Plattegrond Albrandswaard 31 Lessentabel 32 Gebruikte afkortingen 33 Personeelslijst 34 Belangrijke data cursus Vakanties Contactgegevens 38 Gedragsregels 40 5

6 Ontdek jouw talent Bekijken, beslissen, denken en doen. Het komt allemaal aan bod op het Einstein montessori lyceum. Met een enthousiast team helpen wij je te ontdekken hoe jij het beste leert en hoe wij het beste van jou naar boven kunnen halen, zodat je na een aantal jaar de school met diploma verlaat. Ons doel is iedere leerling de mogelijkheid te bieden hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Kunst, cultuur, sport en spel spelen daarbij een grote rol. Albert Einstein (waar de school naar is vernoemd) leefde van 1879 tot Hij dacht vaak na over de maatschappij waarin hij leefde. Je kent hem waarschijnlijk vooral als de geniale geleerde die met zijn relativiteitstheorie in de natuurkunde nieuwe wegen insloeg (Nobelprijs 1921). Maar de vriendelijke, wat slordig ogende professor, die in 1933 voor de Nazi s uitweek naar de Verenigde Staten, was ook buiten zijn vakgebied een opmerkelijke man. De leraar in hem stimuleerde voortdurend tot overdracht van kennis op vele gebieden. Hij werd bekend om zijn onafhankelijk oordeel, zijn sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en zijn natuurlijk respect voor de medemens. Albert Einstein is, door zijn eigenzinnige manier van denken, ook vandaag de dag een inspiratiebron voor het Einstein Lyceum voor vernieuwend, modern, maar gedegen, op maat gegeven onderwijs. Deze gids is een beknopte beschrijving van de schoolcultuur en de inrichting van ons onderwijs. Een uitgebreide visie is verwerkt in het schooljaarplan en het leerlingenstatuut. Zijn er na het lezen van deze gids nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij zijn er tenslotte voor jou! Louis Jongejans, oud-rector 6

7 Hoe gaan we met elkaar om? Op het Einstein Lyceum gaan we ervan uit dat iedereen rechten en plichten heeft. Zo heb jij bijvoorbeeld het recht op goed onderwijs en heb je de plicht je aan te passen aan de samenleving binnen de school. Het Einstein Lyceum is een openbare school. Dat betekent dat iedereen, ongeacht de levensovertuiging of geaardheid, een gelijkwaardige plaats heeft binnen de school. Begrip en respect voor elkaar vinden wij belangrijk. Op deze manier creëren we samen een stabiele, zorgzame en dus veilige leeromgeving. Samen leren en samen leven in verscheidenheid noemen we dat. Wil je meer lezen over onze huisregels en afspraken, ga dan naar onze site en zie ook het stuk Rechten en plichten in de schoolgids. 7

8 Wat leer je op het Einstein Lyceum? Als voorbereiding op je toekomst wil het Einstein Lyceum je, naast de verplichte leerstof, ook leren aandacht te hebben voor waarden en normen. We leren je hoe je informatie verzamelt, verwerkt, leert en toepast. Hoe je in een samenleving met elkaar omgaat. Hoe je voor jezelf kunt opkomen en hoe je het beste uit jezelf kunt halen. Deze doelen zijn onderdeel van alle lessen, maar komen ook nog specifiek aan bod bij: Montessorimomenten met o.a. Chinees, Spaans, bijlesmomenten e.d.; Studielessen; Levensbeschouwing; Science; Maatschappelijke stages; Drama; Excursies naar musea en voorstellingen (cultuurtrajecten); Buitenlandse reizen; Talentenavond. Je leert onder begeleiding zelfstandig en in groepjes te werken. Dit komt goed van pas als je straks verder gaat studeren of gaat werken. Het Einstein Lyceum bereidt je voor op je toekomst! 8

9 Waar leer je op het Einstein Lyceum? Op het Einstein Lyceum zijn diverse plaatsen waar je opdrachten en huiswerk kunt maken en waar je kunt leren. Zowel in Hoogvliet als Albrandswaard zijn er Einstein Leercentra (ELC s). In Hoogvliet is er ook een mediatheek en een studiehal. In de mediatheek en leercentra staan computers en netbooks met toegang tot internet. Er is wifi in het gehele gebouw. In de mediatheek kun je, na het afgeven van je schoolpas bij een medewerker, werken aan huiswerk, informatie opzoeken met behulp van de computer, boeken lenen, tijdschriften lezen, je werkstuk laten inbinden en kopieën maken. Het werken in een tussenuur kun je laten registreren. Deze tijd benut je dan op een slimme manier. In de mediatheek gelden een aantal regels. Deze regels vind je terug in de mediatheek en zijn te downloaden op 9

10 Hoe leer je op het Einstein Lyceum? De Amerikaanse geleerde (leerpsycholoog) David Kolb ontdekte dat voor optimaal leren een cyclus doorlopen moet worden. De volgorde van de vier fasen in deze cyclus staat vast. Waar je wilt beginnen, wordt bepaald door jouw persoonlijke leerstijl (= je manier van leren). In ieder geval zal iedereen alle fasen moeten doorlopen. En dat voor elk thema opnieuw. Het leren wordt nog sterker als je ook eens op andere punten begint. Vroeger dacht men dat er slechts één goede wijze van leren was. Inmiddels weet men beter. Sommige leerlingen willen een nieuw thema graag beginnen met een grote opdracht om dan zelf te ontdekken waar ze tegenaan lopen. Dit zijn de doeners (apen). Andere leerlingen willen juist graag eerst een stuk lezen of een college van de docent. Dat zijn de denkers (uilen). En dan zijn er ook nog de beschouwers ( als je graag over iets praat) (vossen) en beslissers (als je snel een besluit kunt nemen) (zeehonden). Op het Einstein Lyceum is er voor al deze leerlingen ruimte om hun manier van leren te ontdekken. Hiermee worden leerstijlen bedoeld. De manier van leren die goed bij je past. Op school krijg je een aantal vragen voorgelegd om er achter te komen welk dier jij bent. De Zeehond, de Vos, de Uil of de Aap. Welk type je ook bent, elke leervorm komt aan bod. Je wordt begeleid bij het leren. Samen met de docent, de mentor en de kernteamleider ontdek je hoe jij het beste kunt leren en waar jij hulp nodig hebt. Door middel van Cito-volgtoetsen, reken- en taaltoetsen, wordt het niveau van je prestaties regelmatig gecontroleerd. Op deze manier zijn we samen persoonlijk bezig! Het doel is jou leren zelfstandig te werken. Dat houdt in dat je, met behulp van studiewijzers, zelf een indeling maakt van wanneer je huiswerk maakt of leert. De docent, mentor en kernteamleider houden in de gaten of dit lukt. Sommige leerlingen krijgen bovendien een coach, die je helpt met het plannen van je werk. Je moet natuurlijk wel aan het eind van een cursusjaar over gaan naar de volgende klas en uiteindelijk je diploma halen. 10

11 Welke hulp is aanwezig? Montessorimomenten: Bij een vak kun je extra hulp krijgen in de montessorimomenten. Elke dag is er een montessorimoment. Inschrijven doe je via je mentor. Als je geen hulp nodig hebt, maar meer uitdagingen zoekt, dan kan dat ook via het montessorimoment. De montessorimomenten worden bijvoorbeeld ook ingevuld met extra vakken zoals Chinees. Het kan ook gebeuren dat je hele klas een montessorimoment moet volgen. Reken, wiskunde en taallessen vinden ook plaats in de montessorimomenten. Zo bereiden we je voor op de reken- en taaltoets. De docent: De docent vertelt je wat je moet leren (leerstof) en geeft je huiswerk op. De docent is de persoon om vragen aan te stellen over de leerstof. Studiewijzers ontvang je, per periode, via jouw docenten en zijn terug te vinden op de Elektronische leeromgeving (ELO). Met behulp van de studiewijzer weet je welke leerstof besproken wordt en wanneer je daar een overhoring of repetitie over krijgt. Vragen aan docenten kunnen ook gesteld worden via . De adressen zijn te vinden op De mentor: De mentor heeft de zorg voor een klas en houdt je bezigheden op school in de gaten. Wat zijn je resultaten, ben je vaak afwezig en hoe is je gedrag in de klas? De mentor neemt contact op met docenten of met je ouders en/of verzorgers als dat nodig is. Bij vragen of problemen neem je contact op met de mentor. Een actueel overzicht van mentoren is te vinden op De coördinerend (coö) docent: De coö docent vangt leerlingen tussentijds op als er iets is. Een rooster van wie de coördinerend docent van de dag is, vind je bij de receptie. De kernteamleider: De kernteamleider heeft regelmatig contact met de mentoren en leden van zijn of haar team en zorgt ervoor dat alle voorkomende taken in zijn of haar afdeling goed wordt uitgevoerd. De kernteamleider spreekt dus vooral met de leden van het kernteam. Een overzicht van kernteamleiders vind je op De decaan: In de hogere leerjaren wordt de decaan steeds belangrijker. De decaan helpt je een keuze te maken voor een vervolgopleiding of een baankeuze. De decaan geeft advies bij de keuze van je sector (3 VMBO-TL) of profiel (4 HAVO en VWO). Het is belangrijk dat je ook zelf actief aan het onderzoek van jouw keuzemogelijkheden werkt. Remedial teaching: Heb je veel moeite met leren? De remedial teacher informeert ouders over, en helpt leerlingen met, leerproblemen en/of gedragsproblemen als gevolg van een leerprobleem. Het zorgteam (Het sociaal team): Soms heb je net even wat extra hulp nodig. Niet zozeer met je lessen en huiswerk, maar met schoolof thuissituaties waar je moeite mee hebt en die het lastig maken om goed je huiswerk te maken en te leren. Regelmatig komen de mentor, de kernteamleider, de schoolmaatschappelijk werker, de zorgcoördinator, de jeugdverpleegkundige, de leerplichtambtenaar en de wijkagent samen om zorgelijke situaties te bespreken. Afhankelijk van wat er speelt, zal één van deze personen het contact met je ouders of verzorgers op zich nemen. Samen proberen zij oplossingen te bieden, die het mogelijk maken dat jij weer zorgeloos kunt werken aan je schoolcarrière. 11

12 Contact tussen school en thuis Reflectieformulier Wij vinden het belangrijk te weten hoe jij presteert. Elke 10 weken (voordat je je rapport krijgt) vragen wij jou hier naar te kijken. Zo zien wij bij welke vakken je het goed doet en bij welke vakken je (extra) hulp nodig hebt. Op deze manier maak je zelf een plan van aanpak, dat je samen met jouw mentor bespreekt. De mentor bespreekt jouw plan van aanpak ook met je ouders en/of verzorgers. Rapport en examendossier Het Einstein Lyceum vindt het belangrijk dat ouders en/of verzorgers makkelijk contact kunnen maken met school en andersom. Met een rapport wordt thuis op de hoogte gebracht van de cijfers die behaald zijn. Leerlingen die in het laatste jaar, het eindexamenjaar, lessen volgen, ontvangen in plaats van een rapport een examendossier. Leerlingen in voorexamenklassen (dit zijn VMBO-tl leerjaar 3, HAVO leerjaar 4, VWO leerjaar 4 en VWO leerjaar 5) ontvangen een rapport EN aan het einde van het cursusjaar een examendossier. De rapporten bepalen de overgang naar een volgend leerjaar. De toetsen die basisvaardigheden bevatten dienen altijd voldoende te worden afgesloten. Het examendossier telt mee voor het eindexamen (VMBO-TL leerjaar 4, HAVO leerjaar 5 en VWO leerjaar 6). De behaalde resultaten van het examendossier bepalen het gemiddelde schoolexamencijfer per vak, dat voor 50% meetelt bij het centraal eindexamen. Webportaal Via kunnen jij en je ouders, op elk gewenst moment, jouw behaalde resultaten en absenties online inzien. De school informeert je via je mentor over je inlognaam en wachtwoord. Op de site van het Einstein Lyceum staat wat je moet doen als je het wachtwoord niet meer weet. Mentor en vakdocentenspreekuur Mentorspreekuur Een paar keer per jaar heeft de mentor een spreekuur. Hij of zij nodigt jou en je ouders uit voor een gesprek. Het reflectieformulier (waarop jij aangeeft wat je sterke punten en verbeterpunten zijn) is het uitgangspunt van het gesprek. Tijdens dit gesprek wordt soms ook advies gegeven voor het vakdocentenspreekuur. Natuurlijk is het ook mogelijk om op andere momenten een gesprek met de mentor aan te vragen. 12

13 Vakdocentenspreekuur Het vakdocentenspreekuur is bedoeld voor leerlingen, hun ouders en/of verzorgers die een gesprek willen met de docent die les geeft. Ook bij dit gesprek, is het reflectieformulier het uitgangspunt. Met een aanvraagformulier, dat per post wordt verstuurd, kan een gesprek voor het vakdocentenspreekuur worden aangevraagd. Ouderavonden Per schooljaar vinden diverse avonden voor ouders en verzorgers plaats. Zo zijn er kennismakingsavonden, voorlichtingsavonden en feedbackavonden. Per leerjaar worden deze avonden georganiseerd. De feedbackavond is bedoeld om ouders en/of verzorgers de gelegenheid te geven mee te denken over het onderwijs zoals deze wordt gegeven op het Einstein Lyceum. Een overzicht van deze avonden vind je op De nieuwsbrief en de Breinstein De nieuwsbrief en de Breinstein verschijnen zo n 4 tot 6 keer per jaar. De Nieuwsbrief wordt geschreven door de schoolleiding van het Einstein Lyceum en geeft informatie over zaken die spelen op school. De Breinstein wordt geschreven door leden van de ouderraad en geeft informatie van de kant van de ouders over schoolse zaken. De Nieuwsbrief wordt zoveel mogelijk via de ELO gepubliceerd. Stichting Ouderraad Einstein Lyceum Ouders hebben een belangrijke rol bij het Einstein Lyceum. Vertegenwoordigers van ouders zitten in de stichting ouderraad. De ouderraad overlegt regelmatig met de schoolleiding en vergadert eens per maand. Iedere ouder of verzorger, die belangstelling heeft, of zich meer wil verdiepen in wat er allemaal op school speelt, kan lid worden van de ouderraad. De vergaderdata van de ouderraad worden bekend gemaakt via de Breinstein. Aan alle ouders en/of verzorgers vraagt de ouderraad een financiële bijdrage. Een overzicht van wat er binnenkomt aan geld en waaraan het wordt uitgegeven wordt bekend gemaakt in de openbare jaarvergadering. Meer informatie over de ouderraad is te vinden op Kalender Op de website tref je een kalender aan waarin de jaaractiviteiten van de school worden vermeld. Achterin deze schoolgids staan de hoofdzaken voor de komende cursus vermeld. 13

14 Informatie en communicatie Schoolpas Je ontvangt van school een Einstein schoolpas. Met deze pas heb je toegang tot de mediatheek, kun je boeken lenen en heb je toegang tot schoolfeesten (b.v. de kerstdisco). Paspoort In je schoolpaspoort worden diverse zaken vermeld, zodat je ouders en je mentor weten wat er speelt. Hou je paspoort goed bij en zorg dat je het altijd kunt laten zien. Mediatheek In de mediatheek kun je op vertoon van je Einstein schoolpas gebruik maken van computers, netbooks, boeken lenen, tijdschriften lezen, kopiëren, printen, werken aan werkstukken en opdrachten en werkstukken laten inbinden. In de mediatheek bevindt zich ook een ruimte waar met behulp van een Smartboard presentaties gehouden kunnen worden. Op onze internetsite kun je de mediatheekregels inzien. SMS berichtgeving Belangrijke roosterberichten verzenden wij via SMS. Vergeet daarom niet je 06 nummer door te geven als deze is gewijzigd in de loop van je schoolloopbaan. Administratie Veel formulieren moet je afgeven bij de administratie in Hoogvliet. Dit doe je bij voorkeur in de zilverkleurige brievenbus die naast de deur van de administratie staat. De administratie is elke dag tussen en uur voor leerlingen open. Je ouders en/of verzorgers mogen ook buiten deze tijden contact opnemen met de administratie. Voor leerlingen uit Albrandswaard geldt dat formulieren daar bij de receptie of locatiedirecteur ingeleverd kunnen worden. De receptioniste of locatiedirecteur zorgt dat de formulieren in Hoogvliet terecht komen. WiFi verbinding op school Het Einstein Lyceum maakt o.a. gebruik van computers, internet en . Op school staan op diverse plekken binnen de school computers met internetaansluiting en kun je gebruik maken van WiFi (draadloze verbinding met internet). Via de school kan je met korting een eigen netbook kopen. Het bedrijf Bien zorgt er voor dat alle noodzakelijke software is geïnstalleerd waar je een hele schoolcarrière mee vooruit kunt. De school raadt leerlingen en ouders aan een dergelijk netbook aan te schaffen. Via WiFi kan je altijd en overal waar WiFi beschikbaar is bij je werk. Zie de website voor verdere informatie. personeel Elk personeelslid heeft ook een adres dat eindigt einsteinlyceum.nl. Alle actuele adressen vind je op www. einsteinlyceum.nl. De school raadt leerlingen aan een hotmail of Gmail adres aan te maken zodat communiceren via gemakkelijk plaats kan vinden. 14

15 Veiligheid Veilig op school Het Einstein Lyceum heeft samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in district 10 (Hoogvliet en Charlois) het Convenant Veilig op School ondertekend. In het convenant Veilig op School zijn tussen de scholen, de politie en de gemeente afspraken gemaakt over de openbare orde en de veiligheid in en rondom scholen. Er is een goed contact met de wijkagent. Het ontruimingsplan Het Einstein Lyceum beschikt over een ontruimingsplan. Elk jaar wordt geoefend met het ontruimingsplan. In alle lokalen hangt een instructiebord voor een ontruiming. Op diverse plaatsen binnen de school hangen vluchtroutes. Kluisjes Je hebt de mogelijkheid een kluisje te huren om je spullen in op te bergen. Controle kluisjes Er zijn momenten waarop je kluisje, zonder toestemming vooraf, (eventueel met de politie) wordt gecontroleerd op ongewenste inhoud. Als er zaken worden gevonden, die verboden zijn op school (bijvoorbeeld drugs, wapens, racistisch materiaal), wordt er contact opgenomen met jou, je ouders of verzorgers en met de politie. Diefstal? De school probeert preventief diefstal te voorkomen door middel van camera s en toezicht (o.a. tijdens lunchpauzes). Indien echter toch diefstal plaatsvindt, kunnen de school en personeelsleden van de school op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of diefstal van, of schade aan, goederen van een leerling. Dit geldt ook voor fietsen en bromfietsen die op het schoolterrein staan en voor spullen die door jou zijn opgeborgen in je kluisje. Het hebben van een kluisje verkleint de kans op diefstal van je spullen. Bij ver moeden van diefstal informeer je zo snel mogelijk je mentor en doe je aangif te bij de politie. Collectieve ongevallenverzekering Voor alle leerlingen heeft het Einstein Lyceum een collectieve ongevallen/aansprakelijkheidsverzeke ring afgesloten. Verzekerd is de persoonlijke aansprakelijkheid van leerlingen indien de schade wordt veroorzaakt in school verband, tijdens schoolactiviteiten, tijdens schoolreisjes, schoolkampen, werkweken, excursies en door de school georganiseerde stages. 15

16 Rechten en plichten Huisregels Net als elke medewerker op school, heeft ook elke leerling de verantwoordelijkheid om zich aan de regels te houden. Op het Einstein Lyceum kan veel, maar mag niet alles. Om de sfeer op school prettig te houden hebben we afspraken gemaakt. Rekening houden met een ander, respect voor elkaar en begrip voor elkaars levensovertuiging of geaardheid vinden wij belangrijk. Deze afspraken vind je o.a. terug in het leerlingenstatuut, in de huisregels en op de website. Aanwezigheid Het Einstein Lyceum is open van uur tot uur. Je wordt geacht tussen en uur beschikbaar te zijn voor school. Klassen in de onderbouw (klas 1 en 2, en klas 3 van het HAVO en VWO) mogen tussentijds de school niet verlaten. Er zijn voldoende werkplekken waar je huiswerk kunt maken of bezig kunt zijn met school. Afwezigheid Ziek Ben je ziek en kun je niet naar school? Dan moet één van je ouders of verzorgers dit op de eerste dag van je ziek zijn te melden tussen en uur. Telefoon: Ga je ziek naar huis? Dan meld je je af bij de absentenregistratie. De absentenregistratie bevindt zich bij de receptie. Als je in leerjaar 1 of 2 zit, wordt er voordat je naar huis mag, contact opgenomen met je ouders of verzorgers. Pas als zij toestemming geven, mag je naar huis. Zodra je weer op school bent, lever je je absentiekaart bij de absentenregistratie in, die thuis door je ouders of verzorgers is ingevuld en getekend. Vrijstelling van lichamelijke opvoeding Kun je om medische redenen niet meedoen aan de lessen lichamelijke opvoeding (gym)? Dan moeten je ouders of verzorgers schriftelijk een verzoek indienen bij de kernteamleider voor vrijstelling van de gymles. 16

17 Afwezig zonder reden Ben je zonder geldige reden afwezig, dan wordt er een schriftelijke melding verstuurd naar je ouders of verzorgers met het verzoek om de reden van afwezigheid bij ons bekend te maken. Te laat zonder geldige reden Kom je zonder geldige reden te laat, dan moet je je de volgende dag om uur melden bij de absentenregistratie bij de receptie. Bezoek aan bijvoorbeeld tandarts of ziekenhuis Bezoeken aan doktoren, tandartsen en ziekenhuizen doe je zo veel mogelijk buiten de lestijden. Mocht dit toch niet kunnen, dan melden je ouders of verzorgers minstens twee dagen van te voren, met behulp van de absentiekaart, welke datum je afwezig bent en waar je naar toe bent. Extra verlof aanvragen De school werkt met het Rotterdamse verzuimprotocol. Extra verlof buiten de schoolvakanties kan alleen in bijzondere gevallen. Wat precies onder bijzondere gevallen valt staat vermeld in de leerplichtwet onder gewichtige omstandigheden. Extra verlof moet ten minste twee weken van te voren, schriftelijk, worden aangevraagd bij de kernteamleider. Bij een verlofaanvraag die langer dan twee dagen is, neemt de kernteamleider contact op met de leerplichtambtenaar. Wordt er voor meer dan 10 dagen extra verlof aangevraagd, dan moet de kernteamleider de beslissing over laten aan de leerplichtambtenaar. Verzuimprotocol De school volgt de regels rondom verzuim, zoals in het verzuimprotocol beschreven staat. Dit protocol is als bijlage in deze schoolgids opgenomen. 17

18 Welke vormen van onderwijs biedt het Einstein Lyceum? VMBO-TL, HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM Onderbouw VMBO-TL, HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM (=VWO) De onderbouw duurt twee jaar voor het VMBO-TL en 3 jaar voor het HAVO en het VWO. Op basis van het onderwijskundig rapport (OKR), het advies van de basisschool en de uitslag van de CITO of gelijksoortige toets volg je het VMBO-TL-, HAVO- of VWO-niveau. Tijdens de onderbouwjaren wordt o.a. gekeken naar je werkhouding, kennis, vaardigheden en inzicht. Als je goed je best doet en het aan kan, kun je opstromen. Opstromen houdt in dat je een niveau hoger wordt geplaatst. Om te zorgen dat de kans op een diploma zo groot mogelijk wordt, houden we bij bevordering ook rekening met de uitslagen van de Cito-toetsen, reken en taaltoetsen. Maatschappelijke stages Elke leerling, die in het voortgezet onderwijs start, dient met ingang van 2011 een maatschappelijke stage te hebben gelopen. Dit wil zeggen dat er in de vorm van vrijwilligerswerk een stage moet worden gedaan. De school heeft er voor gekozen dat de leerlingen deze stage doen in het tweede en/of derde leerjaar. De stage omvat minimaal 30 klokuren en wordt door de stage-coördinator en de mentor met de leerlingen geregeld en begeleid. Op een informatieavond wordt precies uitgelegd hoe de stages geregeld zijn en wat daarbij de inbreng van school, ouders en leerling zal zijn. Science In het eerste en tweede leerjaar van het HAVO en VWO onderbouw volg je het vak science. In dit vak ontdek je veel. Wetenschappers worden uitgenodigd op school, zodat zij jou kunnen vertellen over het werk dat zij doen. Daarna ga je zelf aan de slag met een gekozen onderwerp en al doende leer je hoe je iets kan onderzoeken. De school werkt samen met de Shell en andere bedrijven in science projecten. Gymnasium Kies je voor het Gymnasium, dan kies je voor klassieke culturele vorming (KCV) en de klassieke talen Latijn en Grieks. Grieks wordt gevolgd in de onderbouwklassen (klas 2 t/m 3), Latijn volg je tot en met leerjaar 6 van het Gymnasium en is een examenvak. Extra Klinkt een excellente leerling je goed in de oren? Kies dan naast je reguliere opleiding bv. voor (meerdere keuzes zijn mogelijk): de sportklas (alle niveaus); tweetalig onderwijs Engels (TTO, voor het HAVO en atheneum en gymnasium); Sportklas, Plus en tweetalig onderwijs (TTO) Sportklas In de sportklas krijgt sport natuurlijk veel aandacht. Je krijgt 18

19 extra gymlessen en er zijn verschillende sportactiviteiten buiten je gewone lestijd. In de sportklas leer je naast goed bewegen ook samenwerken, hulp verlenen en sportief gedrag. Voor meer informatie ga je naar daar kun je de folder van de sportklas downloaden. Plus voor het VMBO-TL Openbare basisscholen beginnen in groep 7 al met plusonderwijs. Het Einstein Lyceum gaat daar in PLUS mee verder. In het eerste en tweede leerjaar hebben VMBO-TL Plusleerlingen extra taal en reken(wiskunde)lessen tijdens de montessorimomenten, zodat zij betere cijfers halen bij eigenlijk alle vakken. De extra lessen zijn dus bedoeld om ervoor te zorgen dat je goed meekomt in het VMBO-TL en dat je een goede kans maakt het VMBO-TL-diploma te halen. PLUS is ook bedoeld voor sterke VMBO-TL leerlingen die graag naar het HAVO willen. Met PLUS krijgen zij ook extra lessen zodat de kans om over te gaan naar het HAVO groter wordt. Tweetalig onderwijs (TTO, Engels) Tweetalig onderwijs, ook wel TTO genoemd, kan gevolgd worden in het HAVO en het VWO en is een goede voorbereiding voor als je in het buitenland wilt studeren zoals in Engeland of Amerika. Ook op universiteiten en hogescholen in Nederland is het al jaren gebruikelijk om lesstof aan te bieden in het Engels. Het TTO biedt een goede voorbereiding op je toekomstige school- en werkcarrière. Je krijgt bij het TTO vijf vakken in het Engels aangeboden. Dit zijn de vakken Art & Design (tekenen), History (geschiedenis), Maths (wiskunde), Physical Education (lichamelijke opvoeding) en Biology (biologie). In de (voor)examenklassen (4 en 5 HAVO, 4, 5 en 6 VWO) krijg je alleen nog de vakken Physical Education en maatschappijleer in het Engels. De overige examenvakken worden in het Nederlands aangeboden. Het TTO wordt wel in een andere vorm, tot aan de eindexamenklassen, aangeboden. Cambridge certificaat Met het TTO wordt je voorbereid op het language A2 examen van het International Baccalaureate of het Cambridge examen op het niveau advanced. Het certificaat van deze examens, waarvoor een near native niveau van de Engelse taal wordt verwacht, geeft toegang tot bijna alle buitenlandse universiteiten. Anglia certificaat Vanaf leerjaar 2, doe je mee aan een internationaal erkend examen: de Anglia examens. De niveaus waarop bij Cambridge en Anglia examen wordt gedaan, wordt bepaald door je docent. Het examen controleert of je vorderingen voldoende zijn en op welk niveau je zit. Voor buitenlandse universiteiten en werkgevers is dit een belangrijk certificaat. Meer informatie over het TTO kun je vinden in de TTO folder. Ook te downloaden via Reken- en taaltoets Nederlands Alle leerlingen krijgen te maken met een reken- en taaltoets. Om die reden starten in de onderbouw verplichte montessorimomenten rekenen en taal, om je op het vereiste niveau te krijgen. 19

20 Bovenbouw VMBO-TL (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theoretische leerweg) De definitieve keuze voor de bovenbouw van het VMBO-TL maak je aan het einde van leerjaar 2. In leerjaar 3 en 4 kies je een aantal vakken die behoren tot een sector waarin je examen doet. Het betreft de sectoren zorg en welzijn, techniek, economie en landbouw. Deze sectoren sluiten aan op de sectoren in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). In leerjaar 3 start je met je examenprogramma dat twee jaar duurt en wordt aan het eind van leerjaar 4 met een centraal examen afgesloten. Het VMBO-TL-diploma geeft toegang tot de opleiding MBO niveau 3 en 4. Daarnaast kun je, afhankelijk van het gekozen vakkenpakket, je resultaten en het advies van de toelatingscommissie, doorstromen naar 4 HAVO. In leerjaar 3 sluit je de vakken kv1 (kunstvakken 1) en ma (maatschappijleer) af. In leerjaar 4 zijn de volgende vakken voor iedereen verplicht: Ne (Nederlands), En (Engels) en lo (lichamelijke opvoeding). Bij de keuze van je sector behoren verplichte en keuzevakken. 20

21 Overzicht sectoren VMBO-TL leerjaar 4 Sector Verplichte vakken Sectorkeuzevak (1 keuze) Vrij vak keuze (2 keuzes) economie Economie Duits, Frans of wiskunde Aardrijkskunde, biologie, tekenen, Duits, Frans, geschiedenis, natuur- scheikunde of wiskunde. Landbouw Wiskunde Biologie of natuur- scheikunde Aardrijkskunde, biologie, tekenen, Duits, economie, Frans, geschiedenis of natuur- scheikunde. Zorg en Welzijn Biologie Aardrijkskunde, geschiedenis Aardrijkskunde, tekenen, Duits, of wiskunde economie, Frans, geschiedenis, natuur- scheikunde of wiskunde. Techniek Natuurkunde en wiskunde - Aardrijkskunde, biologie, tekenen, Duits, economie, Frans of geschiedenis. 21

22 Bovenbouw HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs) De bovenbouw HAVO (ook wel tweede fase HAVO genoemd) start in leerjaar 4 en is opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel (voor iedereen hetzelfde), een profielkeuze, een keuze-examenvak en een vrij deel. Je bepaalt aan het eind van leerjaar 3 je profielkeuze. Je kunt kiezen uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij; Economie en Maatschappij; Natuur en Gezondheid; Natuur en Techniek. In leerjaar 4 start je met je examenprogramma dat twee jaar duurt en wordt aan het eind van leerjaar 5 met een centraal examen afgesloten. Daarnaast kun je, afhankelijk van het gekozen vakkenpakket, je resultaten en het advies van de toelatingscommissie, doorstromen naar 5 VWO. Het HAVO-diploma geeft toegang tot het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Een overzicht van de profielen HAVO ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ (EM) Verplichte profielvakken GESCHIEDENIS ECONOMIE Verplicht profielkeuze (kies één vak) Wiskunde A Wiskunde B Profiel keuze vak (Kies één vak) Aardrijkskunde Management en organisatie Duits Frans Keuze examenvak (kies één vak) Duits Frans tekenen 22

23 CULTUUR & MAATSCHAPPIJ (CM) Verplicht profielvakken GESCHIEDENIS Verplicht Profiel keuze (Kies één vak) Duits Frans Profiel keuze vak (Kies twee vakken)* Aardrijkskunde Economie Tekenen Duits Frans Keuze examenvak (kies één vak) Duits Frans Wiskunde A * 1 maatschappelijke keuze (aardrijkskunde of economie. 1 cultuur keuze (tekenen, Duits of Frans) NATUUR & GEZONDHEID (NG) Verplichte profielvakken BIOLOGIE SCHEIKUNDE Verplicht profielkeuze (kies één vak) Wiskunde A Wiskunde B Profiel keuze vak (Kies één vak) Aardrijkskunde Natuurkunde Keuze examenvak (kies één vak) Duits economie tekenen NATUUR & TECHNIEK (NT) Verplichte profielvakken BIOLOGIE NATUURKUNDE SCHEIKUNDE WISKUNDE B Keuze examenvakken (kies één vak) Duits Economie Tekenen 23

24 Bovenbouw Atheneum of Gymnasium (=VWO, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) De bovenbouw van het VWO (ook wel tweede fase VWO genoemd) start in leerjaar 4 en is opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel (voor iedereen hetzelfde), een profielkeuze, een keuze-examenvak en een vrij deel. Je bepaalt aan het eind van leerjaar 3 je profielkeuze. De profielen zijn dezelfde als bij het HAVO, maar de lesstof is wel moeilijker en er zijn meer verplichte vakken. In leerjaar 4 start je met je examenprogramma dat drie jaar duurt en wordt aan het eind van leerjaar 6 met een centraal examen afgesloten. Op het gymnasium word je voorbereid op het examen Latijn. Het VWO-diploma geeft je o.a. toegang tot de universiteit. Een overzicht van de profielen VWO ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ (EM) Verplichte profielvakken GESCHIEDENIS ECONOMIE Verplicht vak gemeenschappelijk deel (kies één vak) Latijns (bij gymnasium verplicht) Frans Duits Verplicht profielkeuze vak (kies één vak) Wiskunde A Wiskunde B Profielkeuze (kies één vak) Aardrijkskunde Management en organisatie Duits Frans Keuze examenvak (kies één vak) Duits Frans tekenen 24

25 CULTUUR & MAATSCHAPPIJ (CM) Verplichte profielvakken GESCHIEDENIS Verplicht vak gemeenschappelijk deel (Kies één vak) Latijns (bij gymnasium verplicht) Frans Duits Verplicht Profielkeuze vak (kies één vak) Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Profielkeuze (kies twee vakken)* Aardrijkskunde economie tekenen Duits Frans Keuze examenvak (kies één vak) Duits Frans Economie * 1 maatschappelijke keuze (aardrijkskunde of economie. 1 cultuur keuze (tekenen, Duits of Frans) NATUUR & GEZONDHEID (NG) Verplichte profielvakken SCHEIKUNDE BIOLOGIE Verplichte Keuze gemeenschappelijk deel (Kies één vak) Latijns (bij gymnasium verplicht) Frans Duits Verplichte profielkeuze (kies één vak) Wiskunde A Wiskunde B Profielkeuze (kies één vak) aardrijkskunde natuurkunde Keuze examenvak (kies één vak) Duits economie tekenen NATUUR & TECHNIEK (NT) Verplichte profielvakken SCHEIKUNDE NATUURKUNDE BIOLOGIE WISKUNDE B Verplichte Keuze gemeenschappelijk deel (Kies één vak) Latijns (bij gymnasium verplicht) Frans Duits Keuze examenvakken (kies één vak) Duits economie tekenen 25

26 Toelating onderbouw Lestijden Voordat je kan worden toegelaten, neemt de kernteamleider van de brugklas contact op met de leerkracht van groep 8 (of met een kernteamleider als je al op het voortgezet onderwijs zit). Voor het Gymnasium, de sportklas, TTO is een extra gesprek nodig. Je wordt daarvoor samen met je ouders en/of verzorgers uitgenodigd bij ons op school. Een toelatingscommissie zal op basis van het advies van jouw school, de uitslag van toetsen, het onderwijskundige rapport en het advies van de sport- en TTO-toelatingscommissie bepalen of je toegelaten wordt. Je ontvangt hierover altijd een brief. Toelating bovenbouw Na het behalen van je diploma kun je je aanmelden voor een hoger niveau. Van VMBO-TL leerjaar 4, naar het HAVO leerjaar 4 en van het HAVO leerjaar 5 naar het VWO leerjaar 5. Jouw aanmelding wordt besproken in de toelatingscommissie. Daar worden de toelatingseisen naast je prestaties gelegd. Het lesrooster Je bent van tot uur beschikbaar voor school. In leerjaar 1 duurt je lesdag meestal tot en met het 5e lesuur. Leerjaar 1 t/m 3 Leerjaar 4 t/m 6 Lesuur (M) 1e 2e PAUZE 3e 4e PAUZE 5e 6e 7e 8e (M) 9e Tijd ( ) Lesuur (M) 1e 2e 3e PAUZE 4e 5e PAUZE 6e 7e 8e (M) 9e Tijd ( ) (M) = Montessorimoment 26

27 Kwaliteit Schoolwerkplan Het Einstein Lyceum heeft een schoolwerkplan, waarin de organisatie van de school, doelstellingen en organisatie van het onderwijs beschreven staan. Jaarlijks wordt door de school een jaarplan en een jaarverslag gemaakt. 10 wekelijkse rapportage Dat we de kwaliteit van ons onderwijs nauwlettend in de gaten houden mag duidelijk zijn. Verslagen van inspectiebezoeken, uitslagen van leerling- en oudertevredenheidsonderzoek zijn voor leerlingen, ouders en/of verzorgers beschikbaar. Elke 10 weken maakt de school een verslag van o.a. de tot dan toe behaalde resultaten, de hoeveelheid afwezigheid (absentie), het aantal onvoldoendes en het inzichtcijfer. Van de eindexamenklassen wordt een apart verslag gemaakt, zodat we altijd in de gaten kunnen houden hoe de leerling er vlak voor het centraal eindexamen voor staat. Ook kunnen we de eindexamenresultaten van onze school met het landelijk gemiddelde vergelijken. Dit verslag wordt doorgenomen met de centrale directie. Gezamenlijk bekijken we waar we moeten bijsturen. Walk through Eén keer per kwartaal bezoekt het management onverwacht een dag de lessen om docenten feedback te geven. Docentassistenten Wanneer een docent (onverwacht) afwezig is, worden zoveel mogelijk lessen opgevangen door docentassistenten. Met behulp van de studiewijzers kun je onder toezicht van de docentassistent verder werken aan je leer- en maakopdrachten. De voorbereiding van de lesstof is op school aanwezig. Nascholing Ook docenten moeten soms weer naar school. Zij worden met nascholing op de hoogte gebracht van nieuwe leer- en werkvormen. Op deze manier zijn zij in staat om jou zo goed mogelijk bij te staan in je schoolloopbaan. 27

28 Financiën Boekenfonds De schoolboeken zijn gratis en worden bij je thuis geleverd door Van Dijk Educatie. De bestelling van de boeken plaats je via de website van Van Dijk Educatie (www.vandijk.nl). Meer informatie over het boekenfonds ontvang je via de school. De boeken ontvang je in bruikleen van Van Dijk Educatie. Bij verlies of beschadiging van de boeken ontvang je aan het eind van ieder schooljaar een rekening. Werkboeken worden aan het begin van het schooljaar in de les uitgereikt. Schoolgeld 1e leerjaar Voor het eerste schooljaar betaal je standaard per kwartaal 42,75. Dit bedrag is als volgt samengesteld: Vieringen (Kerst, Sinterklaas, e.d.) 5,00 Verzekering 1,25 Verzendkosten boekenpakket 2,00 Introductieactiviteiten 15,00 Gymkleding 7,00 Algemene bijdrage 12,50 Extra keuzes Indien je kiest voor VMBO-TL, Plus, Sportklas, en/of TTO, betaal je per jaar of per kwartaal: TTO 400,00 100,00 Sport 150,00 36,25 VMBO Plus 50,00 12,50 (Prijzen gelden voor cursusjaar Genoemde bedragen zijn indicatiebedragen. Prijswijzigingen voorbehouden.) De bedragen worden voor een heel jaar vastgesteld, maar kan, indien gewenst in vier termijnen worden betaald. Aanschaf van een eigen netbook wordt sterk aangeraden. Zie hiervoor de school website of Het huren van een kluisje kost per kwartaal: 2,50 28

29 Ouderbijdrage Bij het standaardbedrag komt nog het bedrag van de vrijwillige bijdrage voor de ouderraad. Dit bedrag is per kwartaal: 7,50 of 30,00 per jaar. Inbegrepen bij de ouderbijdrage zijn de bijdragen voor: Duurzame leermiddelen (o.a. smart-board, PC s voor Photoshop) Open Dag (o.a. welkomstcadeau) Eindexamencadeau Schoolfeesten Breinstein (informatiebrief) Thema-avonden voor ouders 29

30 Plattegrond hoofgebouw Hoogvliet Het Einstein Leercentrum (ELC) is hierin niet opgenomen. 30

31 Plattegrond Albrandswaard Het Einstein Leercentrum (ELC) staat los van het hoofdgebouw en wordt alleen door het Einstein Lyceum gebruikt. 31

32 Lessentabel Opleiding T1 H1 V1 T2 T3 T4 H2 H3 H4 H5 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 ne/netl la/latl/kcv Gr 1 2 fa/fatl du/dutl en/entl gs/history/gese/gesc ak wi/mathematics wisa wisb wisc anw 2 ns nask1 2 4 na/nat sk/schk bi/biol/biology ec/econ meo bte/te/kv1/art&design ckv dr mu sc lbg ma/maat/social Studies lo/pe sp En TTO Legenda T1 VMBO-TL leerjaar 1 H1 HAVO leerjaar 1 V1 VWO leerjaar 1 T2 VMBO-TL leerjaar 2 T3 VMBO-TL leerjaar 3 T4 VMBO-TL leerjaar 4 H2 HAVO leerjaar 2 H3 HAVO leerjaar 3 H4 HAVO leerjaar 4 H5 HAVO leerjaar 5 A2 / G2 Atheneum / Gymnasium leerjaar 2 A3 / G3 Atheneum / Gymnasium leerjaar 3 A4 / G4 Atheneum / Gymnasium leerjaar 4 A5 / G5 Atheneum / Gymnasium leerjaar 5 A6 / G6 Atheneum / Gymnasium leerjaar 6 1 = 50 min. op cursusbasis 32

33 Gebruikte afkortingen HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VMBO-TL = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Theoretische Leerweg VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (Gymnasium en Atheneum) Vak Vak omschrijving Vak Vak omschrijving ak anw bi, biol bte ckv dr Du, Dutl ec, econ En, Entl Fa, Fatl gs, gst, gesc, gese gr kcv kv1 La, Latl lbg lo ma, maat meo mu na, nat Ne, Netl aardrijkskunde algemene natuurwetenschappen biologie kunstvakken II beeldende vakken tekenen culturele en kunstzinnige vorming drama Duits economie Engels Frans geschiedenis Grieks klassieke culturele vorming kunstvakken I Latijns levensbeschouwing lichamelijke opvoeding maatschappijleer management en organisatie muziek natuurkunde Nederlands ns nsk1 sc sk, schk sp te tto/camb vto wi wisa wisb wisc natuur- en scheikunde natuur- en scheikunde I science scheikunde, sportklas tekenen tweetalig onderwijs Engel/ Cambridge versterkt talenonderwijs Duits wiskunde wiskunde A wiskunde B wiskunde C 33

34 Personeelslijst (een actuele lijst vind je op Personeelscode Naam vakgebied en, of functie ANY Mw. Yasemin Akin economie ATY Mw. Yvette Arkenbout Frans BSH Mw. Henny Beetstra-Snoey Nederlands BGM Mw. Mandy van den Berg biologie BEW Dhr. Wim van Bovene Assistent conciërge BRN Dhr. drs Nick Breur Latijn en Grieks BNH Mw. Heleen de Bruin Geschiedenis, coördinerend docent BNT Mw. Tanja de Bruin-Shevchenko Docent assistent CFI Dhr. Ismail Charif wiskunde A en B CEG Dhr. Gene Chee Engels, TTO docent CSM Mw. Marieke Coppens Schoolmaatschappelijk werk Hoogvliet CTL Mw. Laura Coussement MA Engels, history, TTO coördinator, coördinatie expertisecentrum, TTO docent DEJ Mw. Jolanda Dees-Weesie Frans DOA Mw. Annemarie Djodikromo-Amatali Aardrijkskunde DRM Mw. Marloes Donker Biologie DNB Dhr. Barry van Druten kunstvakken ESA Dhr.drs. André Elink Schuurman Aardrijkskunde ETL Dhr. Leen van der Ent Mediatheek EEA Mw. Angelique Epke-Chapel Financiële administratie, boekenfonds ESY Mw. Yvonne Eshuis Absentenregistratie, receptie FSC Mw. Caroline Federbusch muziek FFR Mw. Renee Feld-Franken Frans, vertrouwenscontactpersoon van de school GFH Mw. Hilda de Graaf-Klootwijk Administratie, applicatiebeheerder HKL Mw. Lenie Hordijk-van Hove Levensbeschouwing, zorgcoördinator YPW Dhr. Wim van IJperen Duits KTM Dhr. Marco Kiewit Wiskunde KGJ Mw. Jolanda Kleingeld Muziek KKV Dhr. Vincent de Klerk Lichamelijke opvoeding KSJ Dhr. Johan Klijs Kernteamleider onderbouw, wiskunde KLJ Mw. Janny Kool Financiële administratie 34

35 Personeelscode Naam vakgebied en, of functie LNE Mw. Ellen de Leeuw van Weenen Nederlands LAK Mw. Kinga Lemanska Duits LNP Mw. Patty Lemson Scheikunde, natuurkunde LEV Dhr. Vincent Leupe Wiskunde MSM Mw. drs. Mieke Mantzaris Remedial teacher MNM Mw. Marlijn van der Meijden lichamelijke opvoeding MRJ Mw. Jennifer Metzelaar History, drama, maatschappijleer MGJ Dhr. Jim Middelburg Lichamelijke opvoeding, Physical education, TTO docent MAE Dhr. Erik Mozsa Duits, geschiedenis, Frans ONJ Dhr. Jan van Onselen Kunstvakken ONW Dhr. Willem van Oosten natuurkunde PHL Dhr. Leo Pusch Economie, management en organisatie RNA Mw. Anita Ramcharan Nederlands RRQ Mw. Quirine Ritmeester aardrijkskunde RKI Mw. Ilse Roebroek Engels, coö docent Albrandswaard RTJ Dhr. Jeroen van de Ruit Lichamelijke opvoeding SNC Dhr. Radjin Sewdien Wiskunde SAE Mw. Els Sieraal Nederlands, decaan SEC Mw. Corise Sjak-Shie Biologie, TTO docent STN Dhr. Nico Smit Kunstvakken SRF Dhr. Frank Stoker Economie, science, TTO docent TKC Dhr. Celal Tetik Conciërge, receptie TTR Dhr. Rein Troost Lichamelijke opvoeding VEK Dhr. Kevin van der Velde Engels VFM Dhr. Melvin Verhoef Engels VNR Dhr. drs. Roland Verhoeven Geschiedenis, maatschappijleer, TTO docent WRG Dhr. Garry Wanner Mediatheek WTH Dhr. Hans de Wit Roostermaker WFE Dhr. Enrico de Wolf Wiskunde ZNR Dhr. Rob van der Zwan Hoofd facilitaire zaken, veiligheidscoördinator ZNA Mw. Ans van der Zwan-Maas Docentassistent 35

36 Belangrijke data cursus minutenrooster Ma t/m vr Ma t/m vr Ma t/m vr Ma Toetsweken Wo t/m Centrale toetsweek 1 Ma Herkansingen toetsweek 1 Wo t/m Centrale toetsweek 2 Wo t/m Centrale toetsweek 3 Do Herkansingen toetsweek 3 Wo t/m Centrale toetsweek 4 Mentorspreekuur Di Di Di Vakdocentenspreekuur Di Do Do Uitdelen rapport V.a. Di Uitdelen rapport 1 V.a. Di Uitdelen rapport 2 V.a. Di Uitdelen rapport 3 Do Uitdelen eindrapport Centraal eindexamen Vr Definitief akkoord SE cijfers eindexamenkandidaten (11.00 uur) Vr Examenuitje Ma Start Centraal schriftelijk eindexamen tijdvak 1 Wo Laatste dag Centraal schriftelijk eindexamen tijdvak 1 Ma Start Centraal schriftelijk eindexamen tijdvak 2 Vr 21-6 Laatste dag Centraal schriftelijk eindexamen tijdvak 2 Ma Diplomauitreiking VMBO-TL, uur Di Diplomauitreiking HAVO, uur Wo Diplomauitreiking VWO, uur Speciale gelegenheden/feesten Do Talentenavond (onder voorbehoud) Wo Sinterklaasviering ( uur) Do Kerstdisco voor leerlingen ( uur) Do Eindejaarsfeest (van de ouderraad) 36

37 Vakanties Vakantieregeling Rotterdam FOKOR VO begint eindigt Huidig model Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasvakantie VO Meivakantie VO/Hemelvaart Pinkstervakantie Zomervakantie VO zat zon zat zon zat zon ma zat zon zat ma zat zon Ten overvloede wordt erop gewezen dat de leerplichtwet geen verlof toestaat buiten de schoolvakantie. Extra verlof mag door het managementteam alleen gegeven worden als er sprake is van gewichtige omstandigheden (gevaarlijke besmettelijke ziekte in het gezin, godsdienstplichten, begrafenis van naaste familieleden, huwelijk van gezinsleden, e.d. Zie overzicht verzuimprotocol. 37

38 Contactgegevens Het is handig als je dit overzicht op een vaste plek bewaard. Absentenregistratie Mw. Yvonne Eshuis Administratie Beroepscommissie Einstein Lyceum Boekenfonds, boekh. Van Dijk Educatie Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Contactpersoon boekenfonds Mw. Angelique Epke Coördinator maatschappelijke stage Dhr. Melvin Verhoef Decaan Mw. Els Sieraal Hoofd facilitaire zaken Dhr. Rob van der Zwan Inspectie van het alg. voortgezet onderwijs Dhr. A. Koenen Jeugdverpleegkundige Mw. Fatna Salhi Kernteamleider 3 en 4 VMBO-TL, 4 en 5 HAVO, 4, 5 en 6 VWO vacature Kernteamleider onderbouw Dhr. Johan Klijs of Locatieleider Albrandswaard Mw. I. Roebroek Locatiedirecteur a.i. Dhr. Rob de Haan Rector Dhr. Geert Millekamp

39 Remedial teacher Mw. Mieke Mantzaris Schoolarts Dhr.drs. P. Thiebaut Schoolmaatschappelijk werk Mw. Marieke Coppens Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs R dam Stichting educatie zieke leerlingen R dam TTO coördinator Mw. Laura Coussement MA Dhr. Kevin van der Velde Vertrouwenscommissie gemeente Rotterdam Stichting BOOR Vertrouwenscontactpersoon van de school Mw. Renée Feld Franken Vertrouwensinspecteur van de Rijksinspectie Voorzitter stichting ouderraad Dhr. G. Snijder Vragen over onderwijs (gratis) Wijkagent Hoogvliet Dhr. F. Burnet Zorgcoördinator Mw. Lenie Hordijk

Trompetstraat 1 3822 CK Amersfoort. Parelhoenstraat 4 3815 AG Amersfoort. t 033 455 93 63. www.hooghelandt.nl info@hooghelandt.nl

Trompetstraat 1 3822 CK Amersfoort. Parelhoenstraat 4 3815 AG Amersfoort. t 033 455 93 63. www.hooghelandt.nl info@hooghelandt.nl Trompetstraat 8 CK Amersfoort Parelhoenstraat 85 AG Amersfoort t 0 55 9 6 www.hooghelandt.nl info@hooghelandt.nl onderdeel van het Meridiaan College Inhoudsopgave Voorwoord H / P7 t Hooghe Landt Profiel

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Almere College Kampen

Schoolgids 2014-2015. Almere College Kampen Schoolgids 2014-2015 Almere College Kampen Inhoud Voorwoord 5 Almere College: even voorstellen Ontmoetingsschool 7 Onderwijsvisie en -doelen 7 Hoe gaan we met elkaar om? Ontmoeten in de praktijk 11 Pedagogisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Almere College Dronten. Schoolgids 2014-2015

Almere College Dronten. Schoolgids 2014-2015 Almere College Dronten Schoolgids 2014-2015 2 Inhoud Inhoud Voorwoord 5 Ontmoetingsschool Onze visie op onderwijs 7 Onderwijsdoelen 7 Met elkaar, voor elkaar! 8 Hoe gaan we met elkaar om? Ontmoeten in

Nadere informatie

VMBO MAVO HAVO VWO Gymnasium

VMBO MAVO HAVO VWO Gymnasium VMBO MAVO HAVO VWO Gymnasium 0 Schoolgids 0-0 Islamitische Scholengemeenschap Ibn Ghaldoun INHOUDSOPGAVE Schoolgegevens 0 Schoolgegevens Aanwezigheid 0 College van bestuur en directie Vakanties schooljaar

Nadere informatie

2015 schoolgids 2016

2015 schoolgids 2016 2015 schoolgids 2016 inhoud 3 Welkom op t Hooghe Landt 5 Profiel van de school 5 Welkom 6 Onderwijs op t Hooghe Landt 7 Visie 7 Mavo XL 8 Technasium 8 cultuur 8 Identiteit 9 Veilige school 9 Parascholair

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Lijst van docenten en schoolleiding en emailadressen 57. Hoofdstuk 1 t Hooghe Landt. Hoofdstuk 5 Organisatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Lijst van docenten en schoolleiding en emailadressen 57. Hoofdstuk 1 t Hooghe Landt. Hoofdstuk 5 Organisatie Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk t Hooghe Landt Profiel van de school 9 Doelgroep 9 Wat bieden wij? 9 Hoofdstuk Onderwijs op t Hooghe Landt Visie Kleinschaligheid Onderwijs op maat, actieve leerlingen

Nadere informatie

S c h o o l g i d s 2 0 1 2-2 0 1 3

S c h o o l g i d s 2 0 1 2-2 0 1 3 Schoolgids 2012-2013 1 Palmentuin: de school waar je als kind tot bloei komt. Op onze kleurrijke, moderne school is plaats voor 300 leerlingen. Met elkaar werken we aan een manier van leren die het beste

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. ontdek je. talent. en word wie je bent! GYMNASIUM~ATHENEUM~HAVO~MAVO~VMBO~LWOO

SCHOOLGIDS 2013-2014. ontdek je. talent. en word wie je bent! GYMNASIUM~ATHENEUM~HAVO~MAVO~VMBO~LWOO SCHOOLGIDS 2013-2014 ontdek je talent en word wie je bent! GYMNASIUM~ATHENEUM~HAVO~MAVO~VMBO~LWOO CSW Van de Perre Bezoekadres: Elzenlaan 4 4334 BW Middelburg Postadres: Postbus 541 4330 AM Middelburg

Nadere informatie

S c h o o l g i d s 2 0 1 4-2 0 1 5

S c h o o l g i d s 2 0 1 4-2 0 1 5 Schoolgids 2014-2015 1 Veenoord: een kleine school met grote mogelijkheden. Op onze school zitten maar zo n 260 leerlingen. Daardoor voel je je er snel thuis. We werken met elkaar aan een manier van leren

Nadere informatie

INSPIREREND ONDERWIJS SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO / HAVO / ATHENEUM / GYMNASIUM. schoolgids 2011-2012

INSPIREREND ONDERWIJS SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO / HAVO / ATHENEUM / GYMNASIUM. schoolgids 2011-2012 INSPIREREND ONDERWIJS schoolgids 2011-2012 SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO / HAVO / ATHENEUM / GYMNASIUM 20112012 Inhoudsopgave Voorwoord.......................................................................................

Nadere informatie

Schoolgids. OBC Elst 2014-2015

Schoolgids. OBC Elst 2014-2015 Schoolgids OBC Elst 2014-2015 Welkom op OBC Elst 2 Voorwoord OBC Elst, Veilig & Betrokken Het Over Betuwe College Elst is een school waar leerlingen op een plezierige manier kunnen leren. Van de leerlingen

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO www.comenius.nl comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 Twee locaties, één school Oog voor verscheidenheid Nieuwsgierig naar elkaar Gericht op dynamiek Locatie Eksterlaan voor mavo-havo-vwo en vwo tto Eksterlaan 48 4143 AC Leerdam Locatie

Nadere informatie

schoolgids lyceum-havo 1 2014-2015 schoolgids lyceum-havo

schoolgids lyceum-havo 1 2014-2015 schoolgids lyceum-havo schoolgids lyceum-havo 2014 2015 1 2014-2015 schoolgids lyceum-havo de goudse waarden pro vmbo 1 Sectorinformatie 1.1 Contact 6 1.2 Schoolleiding 6 2 Algemene informatie 2.1 Dagopening en vieringen 7 2.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

1. ALGEMEEN... 4 VOORWOORD... 4 GESCHIEDENIS VAN DE SCHOOL... 5 DOELEN EN MISSIE... 6 DE ONDERWIJSRESULTATEN... 7

1. ALGEMEEN... 4 VOORWOORD... 4 GESCHIEDENIS VAN DE SCHOOL... 5 DOELEN EN MISSIE... 6 DE ONDERWIJSRESULTATEN... 7 REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP ENKHUIZEN school voor ATHENEUM, HAVO en VMBO-TL SCHOOLGIDS 2015-2016 Tel : 0228-350800 Boendersveld 3 1602 DK Enkhuizen www.rsg-enkhuizen.nl bankrekeningnummer: IBAN: NL76

Nadere informatie

Schoolgids 2011-12. Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus havo mavo beroepsvoorbereidende leerwegen vakopleiding VM2.

Schoolgids 2011-12. Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus havo mavo beroepsvoorbereidende leerwegen vakopleiding VM2. Schoolgids 2011-12 Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus havo mavo beroepsvoorbereidende leerwegen vakopleiding VM2 Parkdreef Welkom op het ONC 4 Het ONC 5 Twee vestigingen Unicoz onderwijsgroep

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014 REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP ENKHUIZEN. school voor Atheneum, HAVO en VMBO-TL. Tel : 0228-350800 Fax: 0228-350801

SCHOOLGIDS 2013-2014 REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP ENKHUIZEN. school voor Atheneum, HAVO en VMBO-TL. Tel : 0228-350800 Fax: 0228-350801 REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP ENKHUIZEN school voor Atheneum, HAVO en VMBO-TL SCHOOLGIDS 2013-2014 Tel : 0228-350800 Fax: 0228-350801 Boendersveld 3 1602 DK Enkhuizen www.rsg-enkhuizen.nl bankrekeningnummer:

Nadere informatie

2014-2015. Schoolgids Trinitas Gymnasium. Sas van Gentlaan 6 1324 CT Almere 036-845 24 00 trinitasgymnasium@hetbaken.nl www.trinitasgymnasium.

2014-2015. Schoolgids Trinitas Gymnasium. Sas van Gentlaan 6 1324 CT Almere 036-845 24 00 trinitasgymnasium@hetbaken.nl www.trinitasgymnasium. 2014-2015 Schoolgids Trinitas Gymnasium Sas van Gentlaan 6 1324 CT Almere 036-845 24 00 trinitasgymnasium@hetbaken.nl www.trinitasgymnasium.nl Trinitas Gymnasium Op een dag wist ik het, op een dag wist

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Lyceum

Schoolgids 2014-2015. Lyceum Schoolgids 2014-2015 Lyceum @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan,

Nadere informatie

Schoolgids. Lyceum Bisschop Bekkers

Schoolgids. Lyceum Bisschop Bekkers Schoolgids Lyceum Bisschop Bekkers schooljaar 2014-2015 Bezoekadres: Avignonlaan 1, 5627 GA Eindhoven Postadres: postbus 1291, 5602 BG Eindhoven Telefoon: 040-2412844 E-mail: info@bbekkers.nl via dit adres

Nadere informatie

MELWERDA. Schoolgids. emelwerda college

MELWERDA. Schoolgids. emelwerda college MELWERDA Schoolgids 2015 2016 emelwerda college Inhoud WOORD VOORAF 1 DE SCHOOL 1.1 Waarom naar het Emelwerda College? 1.2 De stichting 1.3 Waar staan we voor? 1.4 Hoe doen we dat? 2 HET ONDERWIJS 2.1

Nadere informatie

school gids Schooljaar 2015/2016 1

school gids Schooljaar 2015/2016 1 schoolgids Schooljaar 2015/2016 1 Inhoudsopgave Welkom! 3 Ons onderwijs 4 Begeleiding 12 Activiteiten 20 Informeren 24 Afspraken 26 Toelating 40 Financiën 44 Organisatie 50 Resultaten 56 2 Welkom! Namens

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo Slowakijehof 1 1363 BD ALMERE telefoon : 036 845 23 00 e-mail : bakenpoort@hetbaken.nl website : www.hetbaken.

Poort, school voor havo en mavo Slowakijehof 1 1363 BD ALMERE telefoon : 036 845 23 00 e-mail : bakenpoort@hetbaken.nl website : www.hetbaken. Poort, school voor havo en mavo Slowakijehof 1 1363 BD ALMERE telefoon : 036 845 23 00 e-mail : bakenpoort@hetbaken.nl website : www.hetbaken.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Schoolleiding

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Kenmerken van het Leeuwarder Lyceum... 4 3. Het onderwijs... 5 3.1 Onderbouw... 5 3.2 Tweede fase... 7 4. Communicatie... 9 4.1 Ouders en school...

Nadere informatie