Kernkwadranten. Alles wat ons ergert aan anderen, kan leiden tot een beter inzicht in onszelf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kernkwadranten. Alles wat ons ergert aan anderen, kan leiden tot een beter inzicht in onszelf"

Transcriptie

1 Kernkwadranten Alles wat ons ergert aan anderen, kan leiden tot een beter inzicht in onszelf Carl Jung Het kernkwadrant van Ofman laat de ander heel. 1. Wat is een kernkwadrant? We zijn ons niet altijd bewust van onze kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen. Het kernkwadrant van Daniel Ofman (2011) biedt, naast de anderen talentenbenaderingen, uitkomst. Het model is er op gebaseerd dat iemands kernkwaliteit automatisch een uitdaging in zich meedraagt evenals een valkuil en een allergie. Het model kan ons ook helpen om binnen het coachen de ander hierbij te laten stilstaan. Het kernkwadrant laat de ander heel. Bijvoorbeeld: Iemand met de kernkwaliteit behulpzaamheid kan doorslaan in bemoeizucht, flexibiliteit kan doorslaan in wispelturigheid en daadkracht in drammerigheid. Dat zijn de valkuilen. Als iemand anders doorschiet in een bepaalde kwaliteit, kan dat irritatie oproepen. In dat geval heet dat een allergie. De vervelende eigenschap van de ander verbergt echter een kwaliteit in zich, die voor degenen die er allergisch voor is een belangrijk ontwikkelpunt kan zijn, de zogenaamde uitdaging. (In bijlage vind je een overzicht terug van de kwaliteiten en valkuilen.) Vorming kernkwadranten diabetessymposium Francine Craeghs 1

2 2. De kernkwaliteit Een kernkwaliteit is een eigenschap die tot het wezen (de kern) van een persoon behoort. Het gaat niet om aangeleerd gedrag, het komt van binnenuit. Bijv.: ik kan goed analyseren. Ik kan goed voor mensen zorgen. Ik ben van nature heel zelfstandig. Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon horen. Het zijn de specifieke sterktes die iemand bij uitstek kenmerken. Iedereen heeft een aantal van deze kwaliteiten. Uit onze kernkwaliteiten komt onze bezieling. Een kernkwaliteit is te herkennen aan iemands bijzondere kwaliteit, waarover hijzelf zegt: 'Dat kan toch iedereen.' Dat kan niet iedereen en als je de achterliggende kernkwaliteit weg zou halen, zou je de ander zelfs niet eens meer herkennen. Dat komt doordat die ene kernkwaliteit alle andere, minder uitgesproken kwaliteiten doordringt. Een kernkwaliteit is dan ook altijd potentieel aanwezig. Je kunt een kernkwaliteit niet naar believen aan- of uitzetten, je kunt hem wel verborgen houden. Het onderscheid tussen kwaliteiten en vaardigheden zit vooral in het feit dat kwaliteiten van binnenuit komen en vaardigheden van buitenaf aangeleerd zijn. Vaardigheden zijn dus aan te leren, kwaliteiten kun je ontwikkelen. Hoe duidelijker het beeld dat we van onze kernkwaliteiten hebben, des te bewuster kunnen we die laten doorstralen in het werk. (Ofman D. 2011) (zie ook onderscheid talenten en competenties) Voorbeelden van kernkwaliteiten (zie ook bijlage 1) zijn bijv. daadkracht, zorgzaamheid, moed, ordelijkheid, flexibiliteit Kernkwaliteiten van jezelf of de ander kun je op het spoor komen door stil te staan bij: - wat je/de patiënt in anderen aanmoedigt - wat anderen in jou/de patiënt waarderen - wat je/de patiënt van jezelf/zichzelf heel gewoon vindt Maar kernkwaliteiten kunnen zo dominant dat het mogelijk is dat ze doorslaan en daardoor juist een valkuil worden. (Ofman 2006) (Zie ook de link met de hefboomvaardigheden zoals beschreven door De Wulf) Het is opvallend dat Ofman (2011) al de elementen van zijn kernkwadrant als zelfstandige naamwoorden omschrijft en niet als eigenschappen. Bijv. daadkrachtigheid ipv daadkracht. Hiermee onderstreept hij dat we niet samenvallen met onze kernkwaliteiten maar dat we bepaalde kwaliteiten hebben. Niet "ik ben daadkrachtig" maar" ik heb de kwaliteit daadkracht". Vorming kernkwadranten diabetessymposium Francine Craeghs 2

3 Binnen de begeleiding van een patiënt met diabetes kan het heel helpend zijn om op zoek te gaan naar alle kwaliteiten die hij kan inzetten om een aantal doelstellingen te bereiken bijv. daadkrachtigheid, flexibiliteit, bedachtzaamheid, zelfstandigheid. Belangrijk is dat je als begeleider de kwaliteiten van de ander benoemt en helder krijgt zodat hij ze bewuster kan inzetten. Ook binnen het werken in een team is het heel belangrijk om aandacht te blijven hebben voor de kwaliteiten van je teamleden en om hier erkenning voor te geven. 3. De valkuil Een kwaliteit heeft echter ook zijn beperkingen. Zoals er geen licht kan zijn zonder donker, zo heeft ook iedere kernkwaliteit een zon- en een schaduwkant. Deze schaduwkant wordt valkuil of vervorming genoemd. De vervorming is niet het tegenovergestelde van de kernkwaliteit maar is datgene wat een kwaliteit wordt als ze te ver doorschiet. Zo kan behulpzaamheid bemoeizucht of betutteling worden. Of als analyseren te ver doorschiet dan ontaardt het in besluiteloosheid. Als we dus een bepaalde kracht of kwaliteit te eenzijdig inzetten lopen we het risico dat we vast te komen zitten. Andere talenten blijven hierdoor onvolgroeid of onbenut. De valkuil is dus niet het tegengestelde van de kernkwaliteit maar eerder het teveel van het goede en meer van hetzelfde. Dit kan er toe leiden dat iemand die daadkrachtig is impulsief wordt omdat hij te weinig bedachtzaamheid ontwikkelt of hij begint door te drammen, iemand die zorgend is wordt betuttelend omdat hij te weinig heeft leren loslaten, empathie kan medelijden worden omdat men niet voldoende begrensd of de nodige afstand neemt waardoor de patiënt afhankelijk wordt van de hulpverlener of zich gekleineerd voelt enz Bijv. je kernkwaliteit is zorgzaamheid. In het begeleiden van personen met diabetes merk je op dat je soms de neiging hebt om te betuttelend te worden, om de verantwoordelijkheid zelf te veel op te nemen. Dit is een valkuil van je kernkwaliteit. Bijv. Je kernkwaliteit is zelfstandigheid. Als je vastzit met je begeleiding heb je echter de neiging om het zelf alleen te blijven uitzoeken zonder hulp te vragen. Dit is een mogelijke valkuil. Het is als begeleider belangrijk dat je zicht krijgt op je eigen kwaliteiten maar ook op de valkuilen die hiermee samenhangen. Ofman (2006) stelt dat de valkuil gewoon bij de kwaliteit hoort, of we dit nu leuk vinden of niet, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vorming kernkwadranten diabetessymposium Francine Craeghs 3

4 Het onder ogen zien van onze schaduwkant kan pijnlijk zijn, vooral als blijkt dat we niet zo perfect zijn dan ons geïdealiseerde zelfbeeld ons wil doen geloven. Het leren omgaan met kernkwaliteiten en vervormingen maakt dat we ons meer bewust worden van onze innerlijke positieve potentie. In die zin kan het gebruiken van de kernkwadranten tijdens het begeleiden van de coachée op een positieve manier leiden tot het verkleinen van zijn blinde vlek. (zie joharivenster). Je kunt de kwaliteiten van jezelf of de ander op het spoor komen door te vertrekken vanuit de valkuil of vervorming. Dit lijkt misschien niet zo gemakkelijk omdat we van onze valkuilen dikwijls last hebben en er alleen maar de nadelen van zien. Het is dus een interessante uitdaging. Bijv. Een patiënt die chaotisch overkomt kan als kwaliteit hebben dat hij zeer flexibel is. Deze flexibiliteit kan een grote kracht worden die je kunt gebruiken binnen je begeleiding. Een patiënt die arrogant overkomt heeft wellicht als kwaliteit dat hij zich goed kan profileren. enz. Deze manier van denken leert ons ook meer kijken naar het positieve en focust niet alleen op hetgeen wat niet zo goed loopt. Dit is belangrijk om te onthouden als we begeleiden. Het is fundamenteel dat we opmerken wat niet goed loopt en dit bijsturen. Maar het is even essentieel dat we voortdurend op de loer liggen voor hetgeen dat goed loopt, dit opmerken en bekrachtigen. Op deze manier is het model van Ofman naast het verhogen van zelfkennis ook zeer bruikbaar om feedback te geven tijdens onze begeleiding. Het spreekt de ander aan op zijn kracht. Door het kernkwadrant van Ofman te gebruiken kun je de ander met zijn valkullen confronteren vanuit een positieve houding tav de persoon als geheel, waarbij je ook op zoek gaat naar de kwaliteit achter de vervorming. Hierbij is het belangrijk dat de confrontatie zich richt op gedrag en niet op de persoon. (cfr feedbackregels). Iemand is als persoon niet arrogant. Hij kan wel gedrag vertonen dat op bepaalde momenten arrogant bij anderen overkomt door bijv. nogal veel bevelen te geven, niet naar de anderen te luisteren, zijn mening door te drukken, te onderbreken. Ofman (2006) stelt duidelijk dat bij het geven van feedback of confrontatie het essentieel is dat hier ook de wens aanwezig is om de kernkwaliteiten van de ander te willen leren kennen of bevestigen. Op die manier werkt de feedback contactherstellend. Bijv. Het valt je op dat een patiënt die je begeleidt je heel vaak contacteert met honderd en een vragen waarbij er zaken zijn waarvan je liever zou hebben dat hij het eerst zelf zou proberen uitzoeken. Je vindt empowerment heel belangrijk. Hij geeft je een heel afhankelijke, hulpeloze indruk en je hebt het hier lastig mee. (zie ook later allergie). Je kunt jouw patiënt dan feedback geven over dit concreet gedrag en jouw wens dat hij een aantal zaken eerst zelf zou proberen uitzoeken. Hierbij is het echter ook belangrijk dat je de kwaliteit hierachter ook kunt benoemen mn dat de patiënt iemand is die hulp durft te vragen, die zich kwetsbaar durft opstellen, die in communicatie durft gaan. Je merkt op dat een patiënt zich heel vaak niet aan het afgesproken voedings-en bewegingsschema houdt. Je begrijpt dit niet en je merkt dat dit je ook erg irriteert. Zelf ben je iemand die heel bewust in het leven staat en het belangrijk vindt om altijd heel consequent met afspraken om te gaan. Als je hierover in gesprek gaat met de patiënt geeft deze aan dat zijn levensmotto is "carpe diem". Ook Vorming kernkwadranten diabetessymposium Francine Craeghs 4

5 zegt hij dat hij van nature zeer optimistisch is (ook een kwaliteit). De mogelijke valkuil van deze patiënt is dat hij zich soms nonchalant gedraagt waardoor hij toch bepaalde risico's loopt. De uitdaging voor jou als begeleider zit hem hierin dat je toch voldoende de kwaliteiten die hij aangeeft bevestigt en hier rekening mee houdt EN tegelijkertijd samen met hem kunt gaan kijken hoe jullie kunnen voorkomen dat hij nonchalant omgaat met zijn schema's. Binnen een team kan het ook een uitdaging zijn om, telkens als we met een valkuil van een collega geconfronteerd worden, we ook blijven kijken naar de kwaliteit die hierachter zit. Een valkuil kom je op spoor door stil te staan bij (Brunklaus 2008): - wat je/de patiënt bij collega s en patiënten door de vingers ziet, - wat anderen jou/de patiënt verwijten - wat je/de patiënt geneigd bent bij jezelf/zichzelf goed te praten. Bij stress zijn mensen geneigd om meer in hun valkuil te schieten. In eerste instantie zal de druk of spanning ertoe leiden dat hij vaker te veel van het goede naar buiten zal brengen maw vlugger in zijn valkuil zal schieten. Wordt de druk nog groter dan zal hij in extreme gevallen de neiging hebben om (plotseling) in zijn allergie te schieten en deze uit te gaan leven. Het onder ogen zien van je valkuil is één en moeilijk genoeg- maar het accepteren ervan is iets anders en nog moeilijker. Ofman benadrukt het belang van het kunnen accepteren van onze valkuil (en die van anderen). Acceptatie is niet gelijk aan berusten (ik ben nu eenmaal zo) of direct ten strijde trekken tegen (dit moet kost wat kost veranderen anders ben ik niet OK). Acceptatie impliceert dat je ervan uit gaat dat de valkuil iets is wat op dit moment bij je hoort, iets wat er is, zonder er een oordeel over te hebben. Vanuit deze positie van acceptatie kan je gaan kijken welke uitdaging je meer zou kunnen en willen ontwikkelen, waar je echt naar toe wil. Op die manier ga je naar iets toe (uitdaging) ipv van iets weg (valkuil). Sowieso houdt acceptatie het besef in dat we allen als mens incompleet en imperfect zijn. Ook de confrontatie met onze allergie doet ons soms in onze valkuil schieten. 4. De uitdaging De positief tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil is de uitdaging. De kernkwaliteit en de uitdaging zijn elkaar aanvullende kwaliteiten. De uitdaging zorgt ervoor dat we niet teveel doorslaan in onze kwaliteiten en niet teveel van het goede gaan doen. De combinatie van onze kwaliteit met onze uitdaging maakt dat we veel minder in onze valkuil gaan terechtkomen. Vorming kernkwadranten diabetessymposium Francine Craeghs 5

6 De uitdaging houdt met andere woorden onze kernbalans in evenwicht. Bijvoorbeeld: het positief tegenovergestelde van drammerigheid is geduld. (zie onderstaand schema) Waar het om gaat is de balans te vinden tussen geduld en daadkracht. Dat is dus geen kwestie van of-of, maar van en-en. Het gaat er dus niet om om minder daadkrachtig te worden maar om geduldige daadkracht. Bijv. een diabetes-educator die zorgzaamheid als kwaliteit heeft kan soms in de valkuil van betutteling terechtkomen. Als hij zijn uitdaging die hiermee samenhangt meer zou kunnen ontwikkelen mn loslaten dan zou hij minder in de betutteling terechtkomen. Dit verhoogt het zelfinzicht van de begeleider maar is ook helpend voor de patiënt. In het kader van empowerment is deze immers ook meer gebaat met een begeleider die hem ook leert om zelfstandig een aantal zaken op te nemen. Ofman (2011) stelt dat we het dikwijls moeilijk vinden om te zien dat die twee verschillende kwaliteiten (kernkwaliteit en uitdaging) samen gaan, dikwijls denken we in termen van of of ipv en en. Zo kan iemand die zeer zorgzaam is het moeilijk vinden om loslaten ook als een kwaliteit te zien. Mensen zijn ook dikwijls bang dat als ze hun uitdaging ontwikkelen ze hun kernkwaliteit gaan verliezen. Ook vrezen ze om in de valkuil van hun uitdaging te komen bijv. loslaten kan tot onverschilligheid of afstandelijkheid leiden. Iemand die van nature zeer zorgzaam is kan vrezen onverschillig te worden en van daaruit schrik hebben om te leren loslaten. Belangrijk is hier om duidelijk het onderscheid te maken tussen de kwaliteiten en de valkuilen. Bijv. een zorgzame begeleider kan bang zijn om soms ook los te laten omdat hij zeker niet onverschillig wil worden. Veelal zijn valkuil en uitdaging de bron van conflicten die de coachée met zijn omgeving heeft. Conflicten, irritaties en onderlinge spanningen vinden vaak hun oorsprong in de blindheid voor de eigen kwaliteiten (met hun vervormingen) en die van anderen. Hier wordt dadelijk nog verder op in gegaan. Een uitdaging kun je op het spoor komen door stil te staan bij: - wat je/de patiënt in jezelf/zichzelf mist - wat anderen je/de patiënt toewensen - wat je/de patiënt in anderen bewondert. 5. De allergie Volgens Ofman (2006) blijkt de doorsnee mens allergisch te zijn voor te veel van zijn uitdaging, vooral als hij die in een ander verpersoonlijkt vindt. Dat is zijn allergie, die aanleiding kan geven tot conflicten met zijn omgeving. Mensen kunnen er maar slecht tegen als anderen teveel een beroep doen op hetgeen waar ze juist niet goed in zijn Vorming kernkwadranten diabetessymposium Francine Craeghs 6

7 Bijvoorbeeld: teveel daadkracht kan ontaarden in impulsief handelen of doordrammen. Iemand die goed kan analyseren, zal iemand die impulsief handelt of doordramt als lastig ervaren. Iemand die daadkrachtig is kan iemand die heel lang nadenkt, of iemand die heel veel kalmte heeft als irritant ervaren. Hij is allergisch voor passiviteit omdat passiviteit teveel van zijn uitdaging (= geduld) is. Belangrijk hierbij is dat, zoals reeds aangehaald, hoe meer men in een ander met zijn eigen allergie geconfronteerd wordt des te groter de kans is dat men in zijn eigen valkuil terechtkomt. (Ofman 2006) Iemand die daadkrachtig is zal in confrontatie met iemand die passief is vlugger gaan doordrammen waarbij hij de ander verwijt passief te zijn. Het is de allergie die ons vlugger in onze valkuil zal drijven. Ook de ander zal meer in zijn valkuil terechtkomen. Beide personen haken op elkaar in en riskeren in een uitzichtloos conflict te komen waarbij men elkaars kwaliteiten niet meer ziet maar alleen nog maar gefocust is op elkaars valkuilen (die in de conflict ook sterker tot uiting zullen komen). Het model van Ofman verplicht ons op die manier ook naar ons eigen aandeel te kijken. Wij zijn immers allergisch voor de stuk dat we zelf te weinig ontwikkeld hebben. Onze allergie wijst ons met andere woorden de weg naar onze eigen uitdagingen. Wel moet er de bereidheid zijn om bij onszelf naar deze schaduwkant te kijken. Het lijkt soms makkelijker om bij conflicten met de vinger naar de ander te wijzen. Het model van Ofman is dus ook een toepassing van het circulaire denken, beïnvloeding gebeurt wederzijds en op hetzelfde moment. Ofman (2006) geeft ook nog mee dat als twee soortgenoten bijv. twee daadkrachtige personen elkaar tegenkomen ze het niet gemakkelijk zullen hebben met elkaar. Wel zullen ze respect hebben voor elkaar. Dit in tegenstelling als we geconfronteerd worden met onze tegenpool. Ofman (2006) zegt dat minachting kernmerkend is voor situaties waarin men geconfronteerd wordt met zijn allergie. Minachting hebben voor iemand maakt dat je niet bereid bent om te kijken naar de kernkwaliteiten van de ander die achter zijn valkuil schuil gaan. Ook maakt die minachting jezelf kwetsbaar omdat je hierdoor ook zelf in je valkuil schiet en hierdoor niet meer effectief bent. Het kernkwadrant van Ofman toont ons dat we het meest kunnen leren van mensen waar we allergisch voor zijn. Bijv. Je hebt als begeleider de kwaliteit van daadkracht. Je bent heel goed in het aanpakken van situaties en zaken moeten vooruitgaan. Je valkuil hierbij is dat je soms drammerig kunt worden en mensen zaken kunt opleggen die hiervoor nog niet klaar zijn. Een mogelijke allergie is passiviteit. Je werkt samen met een patiënt die nog niet zo lang weet dat hij diabetes heeft. Je wilt voortdurend doelstellingen opstellen met je patiënt maar deze geeft aan hier nog over te willen nadenken, dat hij er nog niet klaar voor is, dat hij nog wat meer wil weten en opzoeken enz.. Je merkt dat het effect hiervan op jou is dat je nog meer geneigd bent om actieplannen op te stellen met als gevolg dat je patiënt zich nog meer terugtrekt. Je merkt ook dat je geen zin meer hebt om met deze patiënt te werken aangezien het toch niet vooruitgaat. Belangrijk is dat je hier ook je eigen aandeel kunt zien mn je allergie voor gedrag dat je als passief ervaart (patiënt is mogelijks iemand die zeer bedachtzaam, geduldig is of nog wat meer tijd nodig heeft om in actie te kunnen schieten) waardoor je het gedrag van de ander nog versterkt. Vorming kernkwadranten diabetessymposium Francine Craeghs 7

8 Bijv. Je moet dikwijls samenwerken met een arts die regelmatig sceptisch uit de hoek kan komen en vaak op voorhand aangeeft dat de kans klein is dat de patiënt zich aan het therapieschema zal houden. Je merkt dat dit iets is wat je irriteert. Zelf ben je van nature iemand die vertrouwen heeft in de motivatie van mensen. Soms schiet je hier soms wat in door waardoor je in de valkuil van naïviteit terecht komt. Jullie hebben dikwijls discussies over patiënten. In deze situatie nodigt Ofman ons hier zeker twee zaken te doen. In eerste instantie is het belangrijk om aandacht te blijven hebben voor de kwaliteit die achter de valkuil zit mn de arts is iemand die kritisch is en de zaken niet zomaar aanneemt en jouw kwaliteit om mensen vertrouwen te geven is zeker iets om te blijven koesteren. Als mensen in conflict zitten zijn ze echter meer geneigd om naar elkaar valkuil te kijken en niet naar de talenten erachter. In tweede instantie leert Ofman ons dat we het meest kunnen leren van die mensen waar we allergisch voor zijn. In deze situatie kan de verpleegkundige leren van de arts om soms nog wat meer kritisch te zijn, de arts zou van de verpleegkundige kunnen leren dat het heel belangrijk is om mensen ook voldoende krediet te geven. Ofman (2011) benadrukt dat onze allergie ons ook sensibele voelsprieten geeft. Zo zal bijv. iemand die zeer realistisch en pragmatisch is zweverigheid vlugger opmerken dan iemand die andere kernkwaliteiten heeft. Als hij hier vanuit zijn kwaliteit realisme (en niet vanuit zijn valkuil bijv. cynisme) op kan reageren kan hij op die manier een nuttige bijdrage leveren in het team. Dit illustreert ook hoe boeiend het kan zijn om samen te werken met mensen die niet allemaal op elkaar lijken. Een allergie kom je op het spoor door stil te staan bij: - wat ik/de patiënt in anderen minacht - Wat anderen mij/de patiënt aanraden te relativeren - Wat ik/de patiënt in mezelf/zichzelf zou verafschuwen 6. Voorbeelden van een kernkwadrant van Ofman Voorbeeld: iemand die zeer daadkrachtig is (kernkwaliteit) kan doorslaan door drammerig (valkuil) te worden. Een daadkrachtige persoon kan zich irriteren aan passiviteit van anderen (allergie). Iemand met een wat passieve instelling herbergt echter een belangrijke kernkwaliteit: geduld (uitdaging). Dit kan worden weergegeven in een model. Vorming kernkwadranten diabetessymposium Francine Craeghs 8

9 afbeelding van Ofman D. (2006) Bezieling en kwaliteit in organisaties. gebaseerd op aliteit.htm 7. Hoe het kernkwadrant maken. Je kunt het kernkwadrant vanuit de vier verschillende hoeken opbouwen. Je kunt vertrekken vanuit de kernkwaliteit. Dit is voor een aantal mensen niet zo gemakkelijk. We leven in een cultuur waarin we dikwijls worden aangesproken op hetgeen niet goed loopt, en minder op hetgeen we allemaal goed kunnen. We zijn het gewoon om kritiek te krijgen of om kritiek op onszelf te geven. Dit is ook net de kracht van het kernkwadrant van Ofman, het leert ons om terug te gaan kijken naar onze kwaliteiten. De tweede ingang die je kan nemen om het kwadrant op te bouwen is vanuit de valkuil. Je kan vertrekken vanuit opmerkingen die je regelmatig krijgt zoals bijv. Wees toch niet zo slordig, je bent ongelooflijk naïef, je bent lui enz Het is een boeiende uitdaging om vanuit je valkuilen naar je kwaliteiten te gaan kijken. Soms is het even zoeken maar je zult altijd een kwaliteit vinden. Ook als je vertrekt vanuit de valkuil van een ander (bijv. je maakt het kwadrant van een ander) is het interessant om het volledige kwadrant op te bouwen. Eenzelfde valkuil kan totaal verschillende kwadranten geven. Zo kan lui zowel verwijzen naar de kwaliteit levensgenieter als de kwaliteit van rustig zijn. En zoals ik reeds vroeger aangaf, als je naast de valkuil ook de kwaliteit benoemt komt er veel meer ruimte vrij om feedback te kunnen geven zonder dat de ander persoon zich volledig afgebroken voelt. Ook via de derde ingang, de uitdaging kun je het kwadrant verder opbouwen. Stel je de vraag welke kwaliteiten je goed zou kunnen gebruiken bepaalde doelstellingen te bereiken bijv. een gezondere leefstijl aannemen. Of je kunt gaan kijken welke kwaliteiten je bij anderen bewondert. Volgens Ofman is de vierde mogelijkheid (via de allergieën) de eenvoudigste om een kernkwadrant uit te werken. De meeste mensen hebben geen moeite om aan te geven waar ze bij een ander (collega, patiënt, klasgenoot, partner ) niet tegen kunnen. Aangezien veel problemen tussen twee mensen te herleiden zijn tot wederzijdse allergieën is het zeer handig om dit in een vroegtijdig stadium te herkennen. Vorming kernkwadranten diabetessymposium Francine Craeghs 9

10 Het kernkwadrant is ook een zeer mooie toepassing van het circulaire denken. We beïnvloeden elkaar gelijktijdig en iedereen heeft daarin zijn eigen aandeel. (Watzlawick 2001) Het kernkwadrant is een handig instrument om als begeleider ons eigen aandeel te leren zien daar waar het in interacties misloopt. Het helpt ons dus om onszelf als persoon en als begeleider beter te leren kennen. Bij de laatste in te vullen hoek van het kwadrant is een dubbele controle op juistheid mogelijk, omdat die kwaliteit of vervorming vanuit drie richtingen moet kloppen. Zo moet passiviteit zowel een teveel zijn van geduld én het (negatief) tegenovergesteld van daadkracht én het andere uiterste van drammerigheid. Het kwadrant moet kloppen. In feite kun je elke ingang in het kwadrant op drie verschillende manieren benaderen of checken. Het is altijd iets wat je naar jezelf zegt of vindt, het is altijd iets wat je naar anderen toe zegt of doet en het is altijd iets wat anderen naar jou toe wensen of zeggen. De twaalf checkvragen in onderstaande figuur kunnen je helpen om je kwadrant rond te krijgen. (Ofman ) 8. Dubbelkwadranten Zoals reeds gezegd lenen kernkwadranten zich uitstekend om onszelf en de patiënt te helpen zichzelf beter te leren kennen in zijn kwaliteiten en valkuilen. Anderzijds kunnen ze ook zeer goed gebruikt worden om bij onszelf na te gaan hoe het komt dat het met een bepaalde patiënt of collega niet klikt, waarom de communicatie niet goed loopt, waarom er zoveel wederzijdse irritatie is. Het maken van een dubbelkwadrant kan hierbij helpen. Vertrekkende van de allergie maak je een kernkwadrant van de ander Hieruit kan hij leren dat zijn reactie op de ander evenveel zegt over zichzelf dan over de ander. Het ander kwadrant kan het omgeklapte kwadrant van de ander zijn maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Zoals we al eerder zagen kunnen uit verschillende kwaliteiten verschillende valkuilen ontstaan en omgekeerd. Vorming kernkwadranten diabetessymposium Francine Craeghs 10

11 Door het maken van een dubbelkwadrant nodig je jezelf uit om te kijken naar je eigen aandeel. Je allergie wordt immers veroorzaakt door een teveel van iets wat jij te weinig hebt. Een kernkwadrant met een patiënt uitwerken laat de ander heel. Hij wordt niet alleen aangesproken op wat er mis is, hij krijgt ook te horen wat er goed is en hoe hij of zij zich verder kan ontwikkelen. Ook kijken alle partijen hier naar hun eigen aandeel en wordt op duidelijke wijze gevisualiseerd hoe kwaliteiten en valkuilen wederzijds op elkaar inwerken. afbeelding van Vorming kernkwadranten diabetessymposium Francine Craeghs 11

12 Literatuurlijst kernkwadranten Brunklaus Okko (2008) Interactieve vaardigheden voor verpleegkundigen. Communicatie in het perspectief van herstel. Pearson Education Benelux Ofman D.(2011) Hé, ik daar? Ontdek en ontwikkel je persoonlijke kernkwaliteiten met het kernkwadrant, Servire Ofman D (2006) Bezieling en kwaliteit in organisatie, Servire Watzlawick P. (2001) De pragmatische aspecten van de communicatie. Websites cb5c c674a/De_kernkwadranten.doc m Aanbevolen literatuur: GERRICKENS Peter (2004) : Kwaliteiten, een verfrissende kijk op eigen-aardigheden. s- Hertogenbosch zevende druk 200 pg. Aanbevolen materiaal Het kernkwadranten spel van Ofman Het kwaliteiten spel van Peter Gerrickens Vorming kernkwadranten diabetessymposium Francine Craeghs 12

13 Bijlage 1 Overzicht kwaliteiten en uitdagingen die je kunt hebben (niet zijn) Aanpassingsvermogen Aanwezigheid Accuratesse Alertheid Alledaagsheid Altruïsme Attentheid Bedachtzaamheid Behoedzaamheid Behulpzaamheid Beleefdheid Bereidwilligheid Bescheidenheid Beschouwend Beweeglijkheid Bezonnenheid Blijheid Bondigheid Buigzaamheid Confronterend Correctheid Creativiteit Daadkracht Dapperheid Deemoed Degelijkheid Dienstbaarheid Diepzinnigheid Diplomatie Directheid Doelgerichtheid Doelmatigheid Doordachtheid Duidelijkheid Eenvoud Eerlijkheid Efficiëntie Empathie Enthousiasme Ernst Feitelijkheid Fijngevoeligheid Fijnzinnigheid Flexibiliteit Geaardheid Gedecideerdheid Gedegenheid Gedrevenheid Geduld Geestdrift Geestigheid Geleidelijkheid Generositeit Genuanceerdheid Gevoeligheid (Uit Hé ik daar, Daniel Ofman 2011) Gewoonheid Gezelligheid Grandeur Grondigheid Groothartigheid Grootmoedigheid Gulheid Harmonie Harstocht Helderheid Hoffelijkheid Hulpvaardigheid Humor Idealisme IJver Ingetogenheid Initiatief Inlevingsvermogen Innovativiteit Inschikkelijkheid Invoelingsvermogen Kalmte Klaarheid Kracht Lankmoedigheid Lef Loslaten Loyaliteit Luchthartigheid Moed Nauwgezetheid Nederigheid Nuchterheid Omzichtigheid Onbaatzuchtigheid Ontspannenheid Ontvankelijkheid Onverdrotenheid Onverholenheid Ootmoed Openhartigheid Openheid Opgewektheid Oplettendheid Oprechtheid Optimisme Ordelijkheid Overlatend Plechtigheid Plooibaarheid Pragmatisme Precisie Realisme Receptiviteit Rechtgeaardheid Relativisme Relaxtheid Resoluutheid Rust Secuurheid Serieusheid Soberheid Souplesse Spaarzaamheid Spontaniteit Standvastigheid Stelligheid Stijl Striktheid Tact Tederheid Terughoudendheid Toegankelijkheid Toegeeflijkheid Toewijding Vastberadenheid Vastbeslotenheid Veelzijdigheid Verdraagzaamheid Verlegenheid Vernieuwend Volhardendheid Voorkomendheid Vooruitstrevendheid Voorzichtigheid Vriendelijkheid Vrijgevigheid Vrolijkheid Waakzaamheid Weloverwogenheid Werkelijkheidszin Zachtheid Zachtzinnigheid Zakelijkheid Zelfbewustheid Zelfstandigheid Zelfverantwoordelijkheid Zorgeloosheid Zorgvuldigheid Zorgvuldigheid Zorgzaamheid Zuinigheid Zuiverheid. Vorming kernkwadranten diabetessymposium Francine Craeghs 13

14 Bijlage 2 Overzicht vervormingen en allergieën. Aarzeling Achteloosheid Achterdocht Afstandelijkheid Afwachtendheid Angstvalligheid Argeloosheid Argwaan Arrogantie Bagatellisering Barsheid Bedeesdheid Behoudzucht Bemoedering Berusting Besluiteloosheid betutteling Bezadigdheid Bezetenheid Botheid Braafheid Breedsprakerigheid Brommerigheid Bruutheid Chaos Conflictvermijdend Conservatisme Cruheid Cynisme Depressiviteit, Doelloosheid Dominantie Drammerigheid Droogheid Egocentrisme Excentriciteit Fanatisme Frivoliteit Gelatenheid Geobsedeerdheid Gesjoemel Geslotenheid Gierigheid Grenzeloosheid Grilligheid Grofheid Halfslachtigheid Hardnekkigheid Hardvochtigheid Harteloosheid Hebberigheid Hoogmoed Indirectheid Inefficiëntie Ja-knikkerij (Uit Hé ik daar, Daniel Ofman 2011) Karigheid Kilheid Klefheid Klitterigheid Koelheid Koppigheid Korzeligheid Krenterigheid Laiser faier Lichtzinnigheid Lijdzaamheid Lolbroekerij Lompheid Losbolligheid Loslippigheid Luchtfietserij Manipulatief Meedogenloosheid Mierenneukerij Moedeloosheid Muggenzifterij Naïviteit Nalatigheid Nonchalance Norsheid Nutteloosheid Onachtzaamheid Onbehouwenheid Onbeleefdheid Onbenulligheid Onberekenbaarheid Onbezonnenheid Onderdanigheid Onderkoeldheid Ongeïnteresseerdheid Ongenaakbaarheid Ongenuanceerdheid Ongerichtheid Ongevoeligheid Onnauwkeurigheid Onnozelheid Onverbiddelijkheid Onverdraagzaamheid Onverwurmbaarheid Onverschilligheid Onzichtbaarheid Opdringerigheid Opgeblazenheid Opgefoktheid Opgesmuktheid Oppervlakkigheid Opschepperij Oubolligheid Overdrevenheid Passiviteit Perfectionisme Pessimisme Pietepeuterigheid Pietluttigheid Plakkerigheid Punaisepoetserij Rigiditeit Roekeloosheid Rommeligheid Ruwheid Saaiheid Schijterigheid Schraalheid Schuchterheid Sentimentaliteit Simplisme Slapheid Slijmerigheid Sloomheid Slordigheid Solistisch Somberheid Sponsachtigheid Starheid Stijfkoppigheid Stroperigheid Stugheid Taaiheid Tobberigheid Tomeloosheid Traagheid Treuzelig Twijfelachtigheid Verkwisting Verwaandheid Vleierigheid Vluchtigheid Volgzaamheid Vrijpostigheid Wantrouwen Warrigheid Weerbarstigheid Weerspannigheid Wegcijfering Weifelachtigheid Wispelturigheid Zelfgenoegzaamheid Zelfzuchtigheid Zoetigheid Zouteloosheid Zwaarmoedigheid Zwartgalligheid Zweverigheid Zwijgzaamheid Vorming kernkwadranten januari 2012 Francine Craeghs 14

15 Kernkwadranten diabetessymposium Francine Craeghs 15

16 Kernkwadranten diabetessymposium Francine Craeghs 16

Een kernkwadrant laat jezelf en de ander heel» Francine Craeghs

Een kernkwadrant laat jezelf en de ander heel» Francine Craeghs Een kernkwadrant laat jezelf en de ander heel» Francine Craeghs De positieve psychologie: grondlegger Martin Seligman. Psychologie is volgens hem veel te eenzijdig gericht op het onderzoeken van problemen

Nadere informatie

3 Kernkwaliteiten. Daniel D. Ofman. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en de valkuil 3. Kernkwaliteit en de uitdaging 4. Kernkwaliteit en de allergie 5

3 Kernkwaliteiten. Daniel D. Ofman. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en de valkuil 3. Kernkwaliteit en de uitdaging 4. Kernkwaliteit en de allergie 5 3 en Daniel D. Ofman en 3 en de valkuil 3 en de uitdaging 4 en de allergie 5 rond 6 Het dubbelkwadrant 7 en bij stress 9 Oefeningen 10 1 2 en en en zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een

Nadere informatie

Theorie van de Kernkwadranten

Theorie van de Kernkwadranten Theorie van de Kernkwadranten Kernkwaliteiten Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. Kernkwaliteiten 'kleuren' een mens; het is de specifieke sterkte waar

Nadere informatie

Kernkwaliteiten en kernkwadranten Naar Ir. Daniël D. Ofman

Kernkwaliteiten en kernkwadranten Naar Ir. Daniël D. Ofman Kernkwaliteiten en kernkwadranten Naar Ir. Daniël D. Ofman Groei op het werk-sig Mensa 1 februari 2009 Rianne van de Ven Coaching & Consulting Coaching voor hoogintelligente volwassenen www.riannevdven.nl

Nadere informatie

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4.

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4. Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman 1. Inleiding 2. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en valkuil 4. Omgekeerde proces 5. Kernkwaliteit en de uitdaging 6. Kernkwaliteit en allergie

Nadere informatie

Waarom kan de eigenwaarde van je kind zo schommelen?... Hoe kun jij je manier van communiceren hierop aanpassen?...

Waarom kan de eigenwaarde van je kind zo schommelen?... Hoe kun jij je manier van communiceren hierop aanpassen?... Stap 6 - Eigenwaarde Waarom kan de eigenwaarde van je kind zo schommelen? Hoe kun jij je manier van communiceren hierop aanpassen? Pagina%K124 De eerste vorm van eigenwaarde is.................................

Nadere informatie

De kernkwadranten van Ofman en de ENTRE- Competenties

De kernkwadranten van Ofman en de ENTRE- Competenties De kernkwadranten van Ofman en de ENTRE- Competenties Met dit document hebben we niet de intentie om de volledige theorie van Daniel Ofman te bespreken. We willen hier vooral handvaten aanreiken om deze

Nadere informatie

Werkboek. Wateren SB Wateren. tel.: site: KvK BTW B01

Werkboek. Wateren SB Wateren. tel.: site:   KvK BTW B01 Werkboek Wateren 22 8438 SB Wateren tel.: 06-51288053 e-mail: info@farasi-rafiki.nl site: www.farasi-rafiki.nl KvK 58651500 BTW 148073724B01 2 Thema: Inzicht(en): Dit heb ik over dit inzicht besloten:

Nadere informatie

Coen Sprenger. Training, Therapie en Coaching

Coen Sprenger. Training, Therapie en Coaching Coen Sprenger Training, Therapie en Coaching www.coendalinie.nl 06-14722983 1 kernkwaliteiten en kernkwadranten 2 Leerdoelen: Een manier om je sterke en zwakke punten helder te krijgen Een toegankelijke

Nadere informatie

Workshop: Werken met kernkwadranten.

Workshop: Werken met kernkwadranten. Workshop: Werken met kernkwadranten. Tips voor de praktijkbegeleider 1. Zoek de uitdaging van de stagiair; 2. werk vanuit de uitdaging verder aan zijn of haar ontwikkeling Meer weten: www.mijnieoosterom.nl

Nadere informatie

Te veel van het goede + -

Te veel van het goede + - en en zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren; ze doordringen de hele mens en stellen ai diens meer of minder in het oog springende eigenschappen in een bepaald licht. De

Nadere informatie

Werkboek. van (Naam) Wateren SB Wateren. tel.: site:

Werkboek. van (Naam) Wateren SB Wateren. tel.: site: Werkboek van (Naam) Wateren 22 8438 SB Wateren tel.: 06-51288053 e-mail: info@farasi-rafiki.nl site: www.farasi-rafiki.nl KvK 58651500 BTW 148073724B01 2 Inhoud Thema, inzichten en doel bepalen 3 Oefeningen

Nadere informatie

Hallo, Leuk dat je geïnteresseerd bent in kernkwaliteiten en kernkwadranten. Voor meer informatie over hoe je kernkwaliteiten, kernkwadranten en nog veel meer interessante informatie over persoonlijke

Nadere informatie

Smits & Beerends Reader Kernkwaliteiten

Smits & Beerends  Reader Kernkwaliteiten Smits & Beerends www.smitsenbeerends.nl Reader Kernkwaliteiten Kernkwaliteiten Bij het analyseren van de eigen vaardigheden, het zelfbeeld en de eigen mogelijkheden, komen diverse eigenschappen van een

Nadere informatie

Kernkwaliteiten. Rogier Guns 23 November 2006

Kernkwaliteiten. Rogier Guns 23 November 2006 Kernkwaliteiten Rogier Guns Opening: Jij mag zijn zoals je bent, om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn; en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd. Anna Terruwe 2 Daniel D. Ofman Hij

Nadere informatie

Het Grote Kernkwaliteitenspel. Inhoud. Inleiding 1 Kernkwadranten 2 Spelregels 3 Varianten op het spel 4 Scoreformulier

Het Grote Kernkwaliteitenspel. Inhoud. Inleiding 1 Kernkwadranten 2 Spelregels 3 Varianten op het spel 4 Scoreformulier Het Grote Kernkwaliteitenspel Inhoud Inleiding 1 Kernkwadranten 2 Spelregels 3 Varianten op het spel 4 Scoreformulier Inleiding Dit spel is gebaseerd op het kernkwadrant van Daniel Ofman waarmee menigeen

Nadere informatie

Welke kwaliteiten en valkuilen horen er bij de verschillende kleuren?

Welke kwaliteiten en valkuilen horen er bij de verschillende kleuren? Welke kwaliteiten en valkuilen horen er bij de verschillende kleuren? Een mens is natuurlijk veel meer dan een kleur. Het indelen in kleuren is een hulpmiddel om een beeld te krijgen van jezelf en de ander.

Nadere informatie

Talenten herkennen- Talenten inzetten

Talenten herkennen- Talenten inzetten Talenten herkennen- Talenten inzetten Waarom inzetten op talent? Medewerkers inzetten in waar ze goed in zijn, creëert een hogere betrokkenheid en betere resultaten. Medewerkers die kunnen doen waar ze

Nadere informatie

Een mooie uitleg is te vinden in dit Youtube-filmpje van Daniel Ofman zelf (www.corequality.nl)

Een mooie uitleg is te vinden in dit Youtube-filmpje van Daniel Ofman zelf (www.corequality.nl) Submitted by Jan Herman on za, 07/09/2016-22:26 Daniel Ofman heeft het kernkwadrant ontwikkeld, waarbij je vanuit je kwaliteiten kan zien waar je valkuilen liggen, wat je allergieën zijn en hoe je hier

Nadere informatie

Je hebt nu het POP - werkboek in handen.

Je hebt nu het POP - werkboek in handen. POP werkboek Je hebt nu het POP - werkboek in handen. Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een afspraak tussen jou en je werkgever over jouw persoonlijke ontwikkeling. Jij zorgt voor je eigen leerproces,

Nadere informatie

HOE KRIJG IK MEER INZICHT IN DE DIVERSE KWALITEITEN VAN WERKNEMERS AAN DE HAND VAN HET KERNKWADRANT VAN OFMAN?

HOE KRIJG IK MEER INZICHT IN DE DIVERSE KWALITEITEN VAN WERKNEMERS AAN DE HAND VAN HET KERNKWADRANT VAN OFMAN? 1 HOE KRIJG IK MEER INZICHT IN DE DIVERSE KWALITEITEN VAN WERKNEMERS AAN DE HAND VAN HET KERNKWADRANT VAN OFMAN? Werknemers hebben verschillende karakters en vertonen uiteenlopend gedrag. People management

Nadere informatie

KERNKWADRANT achtergrond informatie

KERNKWADRANT achtergrond informatie KERNKWADRANT achtergrond informatie 1. Kernkwaliteiten Kernkwaliteit Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern)van een persoon behoren. De kernkwaliteit kleurt de mens. Een kernkwaliteit

Nadere informatie

Het kernkwaliteiten kwadrant

Het kernkwaliteiten kwadrant Het kernkwaliteiten kwadrant Wat is een kernkwaliteit Daniel Ofman introduceerde in zijn bestseller "Bezieling en kwaliteit in organisaties" het kernkwadrant. Hij definieert kernkwaliteiten als volgt:

Nadere informatie

Kernkwaliteiten. Inleiding =>NEXTARROW=> What you perceive in others. you are strengthening in yourself. A COURSE IN MIRACLES

Kernkwaliteiten. Inleiding =>NEXTARROW=> What you perceive in others. you are strengthening in yourself. A COURSE IN MIRACLES Kernkwaliteiten What you perceive in others you are strengthening in yourself. A COURSE IN MIRACLES Inleiding Het is niet zo moeilijk voor onszelf en voor anderen aan te geven wat er beter kan, wat we

Nadere informatie

Kernkwadranten - 23 - Methodiekboek Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en C-Stick

Kernkwadranten - 23 - Methodiekboek Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en C-Stick Kernkwadranten Korte omschrijving Een goede manier om de sterke en zwakke punten van een persoon te verhelderen, is om zijn kernkwaliteiten in een kernkwadrant in kaart te brengen. Het kernkwadrant of

Nadere informatie

Kernkwaliteit, valkuil, allergie, uitdaging

Kernkwaliteit, valkuil, allergie, uitdaging Kernkwadranten als handig hulpmiddel voor teams Kernkwaliteit, valkuil, allergie, uitdaging Veel mensen kennen het model van kernkwadranten en kernkwaliteiten. Dat het ook geschikt is voor de hulp verlening,

Nadere informatie

Kernkwaliteiten. Inleiding. Kernkwaliteiten NEXT ARROW CONSULTANT COACH

Kernkwaliteiten. Inleiding. Kernkwaliteiten NEXT ARROW CONSULTANT COACH en What you perceive in others you are strengthening in yourself. A COURSE IN MIRACLES Inleiding Het is niet zo moeilijk voor onszelf en voor anderen aan te geven wat er beter kan, wat we verkeerd doen,

Nadere informatie

Bijlage MeMosnaQ 20: Kernkwadrant

Bijlage MeMosnaQ 20: Kernkwadrant Bijlage MeMosnaQ 20: Kernkwadrant Kernkwaliteiten en kernkwadranten Mirror, mirror, on the wall Iedereen heeft sterke kanten, kwaliteiten. Het mysterieuze aan die kwaliteiten is dat je ze vaak zelf niet

Nadere informatie

Connectie Onderzoek. MPA Kernkwadranten. IEP Certificatietraining MPA 2008

Connectie Onderzoek. MPA Kernkwadranten. IEP Certificatietraining MPA 2008 Connectie Onderzoek MPA Kernkwadranten IEP Certificatietraining MPA 2008 Herma Heerink Mei 2008 Metaprofielanalyse Kernkwadranten van Daniël Ofman 1 Herma Heerink Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2.

Nadere informatie

Valkuil. Kernkwaliteit. Uitdaging. Allergie

Valkuil. Kernkwaliteit. Uitdaging. Allergie KERNKWALITEITEN Kernkwaliteit Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. De kernkwaliteit kleurt de mens. Een kernkwaliteit is te herkennen aan iemands bijzondere

Nadere informatie

2012 PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

2012 PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN POP WERKBOEK ALBERT CHERMANNE September 2012 PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VOOR HET HBO Pagina 1 POP WERKBOEK ALBERT CHERMANNE Wat kun je met dit werkboek? Je hebt nu een POP-werkboek in handen. Dit werkboek

Nadere informatie

Werkboek. Hoe lees ik mijn Facet5-rapport?

Werkboek. Hoe lees ik mijn Facet5-rapport? Werkboek Hoe lees ik mijn Facet5-rapport? Wat is Facet5? Facet5 is een online persoonlijkheidsvragenlijst, die in meer dan 30 landen wordt gebruikt en beschikbaar is in 25 talen. Voor het gemak definiëren

Nadere informatie

Communicatie en professionaliteit als coach Hoe doe je dat?

Communicatie en professionaliteit als coach Hoe doe je dat? Communicatie en professionaliteit als coach Hoe doe je dat? Ivo Spanjersberg KNLTB Trainerscongrescongres 15 december 2017 Programma - Doelen, voorstellen - Communicatie en professionaliteit als coach

Nadere informatie

Deze gedachten komen bij mij op als ik op mijn loopbaan tot nu toe reflecteer:

Deze gedachten komen bij mij op als ik op mijn loopbaan tot nu toe reflecteer: BIJLAGEN VOORBEREIDING GESPREKKENCYCLUS In deze bijlagen een aantal instrumenten om individueel de gesprekken voor te bereiden. Een niet uitputtende lijst met mogelijkheden waaruit gekozen kan worden.

Nadere informatie

3B-reeks voor P&O professionals in verenigingen. Deel 1. www.vm-training.nl

3B-reeks voor P&O professionals in verenigingen. Deel 1. www.vm-training.nl 3B-reeks voor P&O professionals in verenigingen Deel 1 1 www.vm-training.nl Inhoud Inleiding 3 1. Het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) 6 2. Aanpak in fasen 7 3. Het planningsgesprek en het POP 8 4. De oriëntatiefase

Nadere informatie

2 Kernkwaliteitenmodel

2 Kernkwaliteitenmodel DC 2 enmodel 1 Inleiding Het kernkwaliteitenmodel is een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in jouw samenwerking en omgang met anderen. Je vindt in dit thema uitleg over wat kernkwaliteiten zijn.

Nadere informatie

Reflectieopdracht. 1 http://www.studielicht.be. Inhoud. Wat is het nut van reflecteren? Hoe ga ik aan de slag?

Reflectieopdracht. 1 http://www.studielicht.be. Inhoud. Wat is het nut van reflecteren? Hoe ga ik aan de slag? Reflectieopdracht Inhoud Wat is het nut van reflecteren?... 1 Hoe ga ik aan de slag?... 1 Hoe reflecteer ik met het kernkwadrant van Ofman?... 2 Hoe gebruik ik de reflectiecirkel van Korthagen?... 3 Waarmee

Nadere informatie

METHODEN. Coachingmethoden www.petervandelaak.nl Pagina 1

METHODEN. Coachingmethoden www.petervandelaak.nl Pagina 1 METHODEN Ik werk met diverse coachingmethoden. Welke ik gebruik hangt af van de situatie. Aandacht, luisteren en echt contact maken komen op de eerste plaats. Kernkwaliteiten (Ofman) Met deze methode kun

Nadere informatie

Ga lekker zitten, maak het jezelf gemakkelijk Zet muziek op waar je rustig van wordt en neem de tijd om een paar keer diep in en uit te ademen.

Ga lekker zitten, maak het jezelf gemakkelijk Zet muziek op waar je rustig van wordt en neem de tijd om een paar keer diep in en uit te ademen. ME, MYSELF & I Om te beginnen... Ga lekker zitten, maak het jezelf gemakkelijk Zet muziek op waar je rustig van wordt en neem de tijd om een paar keer diep in en uit te ademen. Pak je opschrijfboekje en

Nadere informatie

Campus Burchtstraat Burchtstraat Herentals 014/

Campus Burchtstraat Burchtstraat Herentals 014/ Campus Burchtstraat Burchtstraat 14 2200 Herentals 014/21.23.83. burchtstraat@kosh.be SEMINARIE : VERDIEPING VAN JE STUDIEKEUZE Naam: Inhoud van vandaag: kernkwadranten 2 de duogesprek essentie halen uit

Nadere informatie

Brouw je identiteit.

Brouw je identiteit. Brouw je identiteit www.mindbrouwerij.nl Even voorstellen... Identiteit Je bent zoveel meer dan je cv Wat gaan we doen Identiteit hoe omschrijven wij onszelf Waarden wat is nu echt belangrijk Kwaliteiten

Nadere informatie

In je element met wie je bent!

In je element met wie je bent! In je element met wie je bent! SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie - juni 2016 Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Doelen workshop Bewuste aandacht voor persoonlijke

Nadere informatie

Brouw je identiteit.

Brouw je identiteit. Brouw je identiteit www.mindbrouwerij.nl Even voorstellen... Identiteit Je bent zoveel meer dan je cv Wat gaan we doen Identiteit hoe omschrijven wij onszelf Waarden wat is nu echt belangrijk Kwaliteiten

Nadere informatie

Training Gelukkig Hoogsensitief

Training Gelukkig Hoogsensitief Les 8 Collage De derde stap van het Z-kwadrant is Oriëntatie. In de voorgaande lessen hebben we eigenlijk de schilletjes van jouw ZELF afgepeld. Om jouw pure kern heb je in de loop van je leven een aantal

Nadere informatie

Leiding geven vanuit je talenten Welkom!

Leiding geven vanuit je talenten Welkom! Leiding geven vanuit je talenten Welkom! Geert Vansieleghem Stichting Lodewijk de Raet een referentie voor sociale competentie 1 Als intro Wat beschouwen anderen bij jou als je grootste talent? Neem 1

Nadere informatie

Interventieopdracht 3

Interventieopdracht 3 Interventieopdracht 3 Een boom groeit niet door aan de takken te trekken maar door de wortels water te geven (C. van de Velde) Trainingsopdracht 3 bij het onderzoek Weet wat je Meet 2012 Auteur: Piety

Nadere informatie

Atlas loopbaantraining - Kernkwaliteitenspel. Laat ook iemand anders puzzelen met zijn of haar kwaliteiten... Mail een tip!

Atlas loopbaantraining - Kernkwaliteitenspel. Laat ook iemand anders puzzelen met zijn of haar kwaliteiten... Mail een tip! pagina 1 van 2 18/10/2010 Online Mail een tip! 5 1. Spelregels --> 2. Eigenschappen kiezen --> 3. maken --> 4. Resultaat bescheiden onzeker opdringerig sociaal Merk eens op wat het schema met je doet.

Nadere informatie

Kernwaarden Hollands Kroon CONCEPT

Kernwaarden Hollands Kroon CONCEPT Kernwaarden CONCEPT 1. Bevlogenheid We zijn betrokken en gedreven in wat we doen voor onze omgeving en voor onszelf. We voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat. We maken kenbaar wat onze toegevoegde

Nadere informatie

Werkboek van (Naam) Wateren SB Wateren. tel.: site:

Werkboek van (Naam) Wateren SB Wateren. tel.: site: Werkboek van (Naam) Wateren 22 8438 SB Wateren tel.: 06-51288053 e-mail: info@farasi-rafiki.nl site: www.farasi-rafiki.nl KvK 58651500 BTW 148073724B01 2 Inhoud Intake 3 Loopbaanplan 7 SWOT-analyse 8 Kernkwaliteiten

Nadere informatie

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013 Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren Voor technische professionals Donderdag 20 juni 2013 Programma We behandelen achtereenvolgens de volgende thema's: 0. Kwaliteiten en presenteren 1. Omgaan

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN OEFENING

Nadere informatie

Kies uit de uitgebreide lijst hieronder de 10 waarden die voor jou het meest waardevol zijn.

Kies uit de uitgebreide lijst hieronder de 10 waarden die voor jou het meest waardevol zijn. Ken je kernwaarden Kies uit de uitgebreide lijst hieronder de 10 waarden die voor jou het meest waardevol zijn. Apart word-bestandje waarden-afstreeplijstje Het zijn er nogal veel (200). Misschien vind

Nadere informatie

Welkom. Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing. Trainers Astrid Kies

Welkom. Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing. Trainers Astrid Kies Welkom Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing Trainers Astrid Kies Programma Wie zijn wij en wat doen wij Kwaliteiten van de Oerman en oervrouw Kwaliteiten met de vier vrouwelijke

Nadere informatie

Feedback. Wat is feedback?

Feedback. Wat is feedback? Feedback Wat is feedback? Letterlijk vertaald is feedback terugvoeding. Het is het proces waarin informatie teruggevoerd wordt in een informatieverwerkend systeem, in dit geval de mens. Als het om mensen

Nadere informatie

Mijn. boekje. wie-wil-ik-zijn. Van: choices of the heart

Mijn. boekje. wie-wil-ik-zijn. Van: choices of the heart Mijn wie-wil-ik-zijn boekje choices of the heart Van: Dit boekje is speciaal voor jou gemaakt door Christelijke Hogeschool Ede en Huis van Belle Vormgegeven door: Talitha Hoddenbagh Huis van Belle Niets

Nadere informatie

Leren reflecteren. Jan Jacobs www.coachjan.be 27-1-2009

Leren reflecteren. Jan Jacobs www.coachjan.be 27-1-2009 2009 Leren reflecteren Jan Jacobs 27-1-2009 Leren Reflecteren Geef me de moed om te veranderen wat ik veranderen moet en kan. Geef me het geduld om te accepteren wat ik niet veranderen kan. Geef me de

Nadere informatie

Workaholic. Egoïstisch. Opgewekt. Agressief. Sociaal. Koppig. Zorgzaam. Opvliegend. Karakterkaarten

Workaholic. Egoïstisch. Opgewekt. Agressief. Sociaal. Koppig. Zorgzaam. Opvliegend. Karakterkaarten Egoïstisch Workaholic Omschrijving: Iemand die egoïstisch is, denkt meer aan de bevrediging van zijn eigen belangen dan aan die van anderen. Voorbeeld: Een kind dat zijn speelgoed niet wil delen met anderen.

Nadere informatie

lnleiding Kernkwadranten

lnleiding Kernkwadranten lnleiding Dit spel is gebaseerd op het kernkwadrant van Daniel Ofman waarmee menigeen in Nederland op de een of andere manier al kennis heeft gemaakt. Het is een eenvoudig model dat je in tien minuten

Nadere informatie

Workshop Karakter Deel 1

Workshop Karakter Deel 1 Workshop Karakter Deel 1 Het is belangrijk om te benoemen dat het onmogelijk is om alle theorie die gegeven is te verwerken en door te sturen. Dit omdat de trainer van IGMAR EZ (Dhr. R. Kok) zijn trainingen

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 24.03.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 24.03.2016 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

SKILLSTIPS SKILLSTOWN

SKILLSTIPS SKILLSTOWN SKILLSTIPS SKILLSTOWN Met dank aan Wout Plevier www.innerspective.nl De grooste online opleider van Nederland www.skillstown.com 3 oefeningen om je nr. 1 talent te vinden Iedereen heeft talenten. Een talent

Nadere informatie

GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl

GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl Hoe kleurrijk ben jij? Werkcafe Berkelland 25 November GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl DOELSTELLINGEN Inzicht in jezelf. DOELSTELLINGEN Inzicht in jezelf. DOELSTELLINGEN Inzicht in anderen. Inzicht

Nadere informatie

360 Graden onderzoek Werkwijze

360 Graden onderzoek Werkwijze 360 Graden onderzoek Spiegel: elke dag kijken we er één of meerdere keren in. Wat (of wie) zien we dan? En hoe kunnen we de ander vertellen wat we zien? Het bijzondere is dat we onszelf soms anders zien

Nadere informatie

Programma. in een oplossingsgerichte praktijk. Erinkom-oefening. Kernkwadranten

Programma. in een oplossingsgerichte praktijk. Erinkom-oefening. Kernkwadranten Programma Kernkwadranten in een Chris Van Dam Voorstelling programma & verwachtingen Erinkom-oefening Heropfrissing kernkwadranten Heropfrissing dubbelkwadranten Link met teamkwadranten Inzoemen op jullie

Nadere informatie

Les 4: Kwaliteiten en Valkuilen

Les 4: Kwaliteiten en Valkuilen Les 4: Kwaliteiten en Valkuilen Difficult roads often lead to beautiful destinations Het Tri Enneagram gaat uit vanuit dat er meerdere strategieën zijn en dat we op basis van onze aanleg daar bepaalde

Nadere informatie

Stap 1: Print deze oefening (als het even kan op wat dikker papier) en knip de waardenkaarten uit.

Stap 1: Print deze oefening (als het even kan op wat dikker papier) en knip de waardenkaarten uit. Oefening: Waarden Sorteertaak. Wat zijn waarden eigenlijk? Waarden zijn de dingen die jij als persoon écht belangrijk vindt in het leven. Het is belangrijk ze niet te verwisselen met normen, wat je meer

Nadere informatie

Naam: Datum: Ik-Wijzer

Naam: Datum: Ik-Wijzer Ik-Wijzer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk

Nadere informatie

Reflex Meerweg 7 8758 LC Allingawier +31(06)46141724 +31(0)619644139 info@reflexadvies.com

Reflex Meerweg 7 8758 LC Allingawier +31(06)46141724 +31(0)619644139 info@reflexadvies.com Reflex Meerweg 7 8758 LC Allingawier +31(06)46141724 +31(0)619644139 info@reflexadvies.com Een ondernemend Leven! Het is de vraag of iedereen een leven als ondernemer ambieert. Dat is waarschijnlijk niet

Nadere informatie

Workshop Ontdek je talent

Workshop Ontdek je talent Workshop Ontdek je talent Effective talentmanagement Mariska Karcher Tel.nr. 06 18 08 01 59 20-3- 2015 Opdracht: Successen Doel Inzicht krijgen in kwaliteiten van jezelf in verschillende omstandigheden

Nadere informatie

Competentiekaartjes. Een onderdeel van Learn2Work

Competentiekaartjes. Een onderdeel van Learn2Work Competentiekaartjes Een onderdeel van Learn2Work Begrijp je instructies die je krijgt? Laat je blijken dat je naar iemand luistert? Stel je vragen als je het nodig vindt? 1. Communicatieve competentie

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Jij als leider!

Hoofdstuk 3: Jij als leider! Kijk eens in de spiegel Hoofdstuk 3: Jij als leider Elke dag als je opstaat, sta je waarschijnlijk een moment voor de spiegel. Misschien let je er niet meer bewust op, maar als je voor de spiegel staat

Nadere informatie

STAATSEXAMENS EXAMINATORENDAG 16 MAART 2013 *** Workshop 15. Integriteit

STAATSEXAMENS EXAMINATORENDAG 16 MAART 2013 *** Workshop 15. Integriteit STAATSEXAMENS EXAMINATORENDAG 16 MAART 2013 *** Workshop 15 Integriteit Integriteit Integriteit: rechtschapenheid, onomkoopbaarheid, probiteit Uit zuivere bronnen putten (Lat. integros haurire fontes)

Nadere informatie

SLC blok 4 Studiejaar 1 Studentenhandleiding KWALITEITEN EN BALANS

SLC blok 4 Studiejaar 1 Studentenhandleiding KWALITEITEN EN BALANS SLC blok 4 Studiejaar 1 Studentenhandleiding KWALITEITEN EN BALANS Bron: Kernkwadrant van Daniel Ofman ontwerp en samenstelling stuurgroep SLC juli 2013 Blok 4 De inhoud van de opdrachten is hieronder

Nadere informatie

De kr acht v an de va lkuil

De kr acht v an de va lkuil De kr acht v an de va lkuil De beroemde uitspraak van Johan Cruijff; Ieder voordeel heb zijn nadeel kun je binnen de visie van Daniel Ofman, ook omdraaien, namelijk; Ieder voordeel heb zijn nadeel en ieder

Nadere informatie

Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten Persoonlijkheidstesten De gratis korte persoonlijkheid test De eerste test die ik heb gemaakt is een gratis test. Deze test bestaat uit één vraag waar wordt gevraagd een van de negen figuren te kiezen.

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse Sara Berger

TMA Talentenanalyse Sara Berger TMA Talentenanalyse Talenten- en competentiepaspoort 5-2-2018 Sara Berger Inhoudsopgave Inleiding Overzicht talenten per TMA dimensie Overzicht Competentiepotentieel Overzicht Competentiepotentieel TMA

Nadere informatie

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 2 van 17 Naam: Maarten de Boer Afnamedatum: 16.12.2011 09:28 Normgroep: Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 3 van 17 NEO-PI-R Uitgebreide interpretatie van de resultaten

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem Anoniem 2012 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden zijn vergeleken met die van een grote groep

Nadere informatie

De gekleurde bril Marcel Proust

De gekleurde bril Marcel Proust Ho o fd stu k 1 De gekleurde bril De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar het waarnemen met nieuwe ogen. Marcel Proust 13 Casus Je werkt in een zorginstelling op de afdeling

Nadere informatie

Persoonlijkheidsanalyse

Persoonlijkheidsanalyse Naam: Ruben Smit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De uitslag van de Persoonlijkheidsanalyse... 4 3. Tot slot... 8 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Op 1 januari 2015 heeft Ruben Smit de Persoonlijkheidsanalyse

Nadere informatie

ZELFVERTROUWEN EN ZELFBEELD BIJ KINDEREN Rehobothschool Geldermalsen. Karolijn Ilsink-Erwich

ZELFVERTROUWEN EN ZELFBEELD BIJ KINDEREN Rehobothschool Geldermalsen. Karolijn Ilsink-Erwich ZELFVERTROUWEN EN ZELFBEELD BIJ KINDEREN Rehobothschool Geldermalsen Karolijn Ilsink-Erwich 1 Wat wil ik u vertellen Wat is zelfvertrouwen? Wat is het belang van zelfvertrouwen? Hoe kan je het zelfvertrouwen

Nadere informatie

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie Speel eens met vuur Speel eens met vuur is een jong trainingsbureau met een uniek concept waarbij cognitieve, creatieve en lichaamsgerichte invalshoeken worden gecombineerd. Theater heeft een belangrijke

Nadere informatie

PIV Actualiteitencollege oktober 2018

PIV Actualiteitencollege oktober 2018 PIV Actualiteitencollege 9 + 11 oktober 2018 Insights, een kleurentaal voor beter afstemmen en verbinden. VLB, Team Service Front Office & Online door Persoonlijke YellowBox, en Eunice Teamontwikkeling

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. met IMPACT. Haal nu écht het beste uit jezelf en jouw team. Hoofdstuk. Bene Bailleul

LEIDING GEVEN. met IMPACT. Haal nu écht het beste uit jezelf en jouw team. Hoofdstuk. Bene Bailleul LEIDING GEVEN met IMPACT Haal nu écht het beste uit jezelf en jouw team Hoofdstuk 3 Bene Bailleul 3 Ik als leider Binnen beginnen, buiten winnen. Kijk eens in de spiegel! Elke dag als je opstaat, sta je

Nadere informatie

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010 Talentscan Referentenonderzoek Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: augustus . Gevoeligheid Angstig,5,5 Depressief,5,5 Minderwaardig,5,5 Impulsief 4 Snel boos of geïrriteerd,5,5 Snel in paniek

Nadere informatie

KRAAK JE KLEURENCODE Werk als leidinggevende aan een effectieve persoonlijke communicatie- en managementstijl! INHOUD

KRAAK JE KLEURENCODE Werk als leidinggevende aan een effectieve persoonlijke communicatie- en managementstijl! INHOUD KRAAK JE KLEURENCODE Werk als leidinggevende aan een effectieve persoonlijke communicatie- en managementstijl! INHOUD Diverse elementen Hoe? Perceptie 3 pijlers volgens Jung De 4 kleuren Groen Rood Blauw

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

A. PERSOONLIJKE KWALITEITEN TEST

A. PERSOONLIJKE KWALITEITEN TEST A. PERSOONLIJKE KWALITEITEN TEST KWALITEITEN SCOREN Persoonlijke kwaliteiten zijn karaktereigenschappen waarin je jezelf herkent. Op de volgende 2 pagina s tref je een scorelijst aan. Omcirkel bij iedere

Nadere informatie

IK WIJZER. Ik wil graag weten wie ik ben

IK WIJZER. Ik wil graag weten wie ik ben IK WIJZER Ik wil graag weten wie ik ben Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Copyright DilemmaManager B.V. Pagina 2 van 8 1 Inleiding Hallo Ruben, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer.

Nadere informatie

DISC-profiel. Inspiratie Erkenning. Daadkracht Resultaat. Sociaal Zekerheid. Correct Perfectie

DISC-profiel. Inspiratie Erkenning. Daadkracht Resultaat. Sociaal Zekerheid. Correct Perfectie Taakgericht DISC-profiel Extravert hoog tempo Daadkracht Resultaat Inspiratie Erkenning Dynamisch Doener Direct Daadkrachtig Zelfvertrouwen Besluitvaardig Correct Perfectie Interactief Inspirerend Invloedrijk

Nadere informatie

Hoe goed ken ik mijn eigen handleiding?

Hoe goed ken ik mijn eigen handleiding? Hoe goed ken ik mijn eigen handleiding? INZICHT IN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT THOMAS MORE CAMPUS GEEL 1 Korte kennismaking Rudi Timmermans Arbeids- en organisa;e psycholoog 20 jaar Philips Human Resources

Nadere informatie

Relatie en gezag 3. Aan het einde van de bijeenkomst: en kun je onder woorden brengen in hoeverre je zelf deze rollen (goed) vervult

Relatie en gezag 3. Aan het einde van de bijeenkomst: en kun je onder woorden brengen in hoeverre je zelf deze rollen (goed) vervult Relatie en gezag 3 Aan het einde van de bijeenkomst: - Heb je inzicht in de vijf rollen van de docent en kun je onder woorden brengen in hoeverre je zelf deze rollen (goed) vervult - Is jouw handelingsrepertoire

Nadere informatie

Rapportage Omgaan met veranderingen

Rapportage Omgaan met veranderingen Rapportage Omgaan met veranderingen Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Omgaan met veranderingen (QON) 2 Inleiding Wat gebeurt er met jou

Nadere informatie

Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen

Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen Nurse Academy lustrumcongres 2014 Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen Amersfoort, 17 november 2014 Jos de Munnink, gespreksleider moreel beraad GGNet Contact: j.demunnink@ggnet.nl

Nadere informatie

MODULE Kernkwaliteiten

MODULE Kernkwaliteiten MODULE Kernkwaliteiten 1 Inhoud De valkuil... 3 De uitdaging... 3 De allergie... 3 Voorbeeld... 4 Kernkwaliteiten... 5 Kernkwaliteit en de valkuil... 6 Vanuit de valkuil naar de kernkwaliteit... 8 Kernkwaliteit

Nadere informatie

Hier staan we voor! www. lentiz.nl/floracollege

Hier staan we voor! www. lentiz.nl/floracollege Dit is wie we zijn. Het Lentiz Floracollege wil werken aan een duidelijke uitstraling in onze regio., waarvan we de betekenis gezamenlijk hebben bepaald, helpen daarbij. Hier staan we voor! Met ondernemen,

Nadere informatie