Raak vertrouwd met de deskundige bediening en gebruikswijze van de AED, voordat u dit product gaat gebruiken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raak vertrouwd met de deskundige bediening en gebruikswijze van de AED, voordat u dit product gaat gebruiken."

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing

2

3 OVERZICHT VAN DE AED Raak vertrouwd met de deskundige bediening en gebruikswijze van de AED, voordat u dit product gaat gebruiken. Inhoud: Overzicht van de AED pagina 1 Symboolbeschrijvingen pagina 9 Veiligheidskwaliteitsnormen pagina 13 Een reanimatie uitvoeren pagina 17 Gebruik van de manuele override-modus pagina 20 EKG-weergave voor continue bewaking pagina 22 Veiligheidsbepalingen en definities pagina 23 Beschrijvingen van de veiligheidsalarmmeldingen pagina 24 STAR-bifasische golfvorm pagina 27 Energieniveaus pagina 28 Contactinformatie pagina 31 BESCHRIJVING VAN DE AED: De AED is een zelftestende, op batterij werkende, geautomatiseerde externe defibrillator (AED). Nadat de AEDdefibrillatie-elektroden (-pads) op de borst van de patiënt zijn geplaatst, analyseert de AED automatisch het elektrocardiogram (EKG) van de patiënt en adviseert de gebruiker, indien nodig, op de knop te drukken en een schok toe te dienen. De AED leidt de gebruiker door middel van een combinatie van gesproken instructies, akoestische signalen en visuele aanduidingen door de reanimatie. Als een professionele hulpverlener dit nodig acht, kan de AED op manuele override-modus worden omgeschakeld en kan er, door de schok-toets in te drukken, een schok worden toegediend. De AED kan ook voor niet-diagnostische EKG-bewaking worden gebruikt. Personen die gerechtigd zijn om de AED te bedienen, moeten in overeenstemming met de voorschriften van de desbetreffende provincie, regio of het land zijn opgeleid. 1

4 BEDRIJFSMODI De AED heeft drie gebruiksmodi. De AED is standaard ingesteld op de AED-modus, de gebruiker kan echter tijdens elke afzonderlijke reanimatie de bedrijfsmodus wijzigen. De toegediende energie wordt door de medisch directeur vastgelegd en voor de reanimatie in de AED geprogrammeerd. AED-MODUS (STANDAARDINSTELLING) Voor patiënten met tekenen van een plotselinge hartstilstand. Zodra de defibrillatie-elektroden op de patiënten zijn geplaatst, analyseert de AED het hartritme. Als een schokbaar ritme wordt geregistreerd, wordt de AED automatisch tot het vooraf ingestelde variabele energieniveau geladen en meldt aan de hulpverleners dat de schok-toets moeten worden ingedrukt. MANUELE MODUS Voor patiënten met tekenen van een plotselinge hartstilstand. Zodra de defibrillatie-elektroden op de patiënten zijn geplaatst, kan een professionele hulpverlener het EKG-display willen aflezen om te bepalen of een schok noodzakelijk is of niet. Deze modus wordt geactiveerd door de MANUAL knop eenmaal in te drukken en opnieuw in te drukken om dit te bevestigen; het apparaat wordt opgeladen. Als de hulpverlener tot de conclusie komt dat het ritme schokbaar is, kan de schok worden toegediend door de SCHOK-toets in te drukken. Vervolgens keert de AED terug naar de AEDmodus. Door het kiezen van deze modus, neemt de hulpverlener de verantwoordelijk voor het herkennen van een schokbaar ritme en het toedienen van een schok. IN MANUELE MODUS BLIJVEN (deze optionele modus kan worden ingeschakeld met behulp van de MDlink software) wanneer Remain in Manual Mode is ingeschakeld en de gebruiker de manuele modus ingaat, blijft de AED in de manuele modus en keer niet terug naar de AED-modus. EKG-BEWAKINGSMODUS Voor patiënten die basis EKG-bewaking nodig hebben.. Niet-diagnostische EKG-bewaking van patiënten kan door het plaatsen van de EKG-patiëntbewakingskabel in de elektroden connetcor op de AED worden geactiveerd, waarbij de drie lead kabel met de speciale EKG-elektroden wordt verbonden en, zoals aangegeven, op de patiënt wordt geplaatst. Als de AED een schokbaar ritme registreert, moeten de defibrillatie elektroden op de patiënt worden geplaatst en de connector in de elektrodebus op de AED worden ingestoken om een defibrillatieschok te kunnen toedienen. 2

5 BATTERIJEN De 9300P wordt verzonden met of een IntelliSense Batterij (model 9145) of een oplaadbare batterij (model 9144). Ga na welke batterij bij de AED geleverd is en zie de daarvoor betreffende installatie instructies hieronder. INSTALLATIE Plaats de batterij zoals afgebeeld. Druk deze goed vast, zodat deze vastklikt. Open de deksel gedurende 5 seconden. De statusindicator schakelt over op GROEN DE INTELLISENSE-BATTERIJ Als de laatste LED van de batterij-indicator rood oplicht, is de batterij te zwak. Vervang de batterij direct. Met een nieuwe batterij duurt het normaal 10 seconden om de AED tot het maximale energieniveau op te laden. Uitgangsspanning: 12 VDC (max.) Batterijen kunnen niet opnieuw opgeladen worden. Lithiumgehalte: 9,2 g (max.). Neem bij afdanking de plaatselijke voorschriften in acht. MODEL VOLLEDIGE FUNCTIONELE VERVANGINGSGARANTIE TYPISCHE SCHOKKEN 9145 Lithium 1 jaar vanaf installatie of 12 uur gebruik, afhankelijk van wat er het eerst optreedt Tot 290 3

6 OPLAADBARE BATTERIJ Of de niet-oplaadbare batterij (model 9145), of de oplaadbare batterij (model 9144) kan standaard worden geleverd met de Powerheart Pro (model 9300P). De batterijoplader (model 9044) wordt afzondelrijk verkocht. De oplaadbare batterij voldoet aan alle toepasselijke IEC-normen. Alle configuraties voldoen aan de systeemnorm, IEC : De oplaadbare batterij is ten tijde van verzending halverwege geladen. Laad de batterij helemaal op voordat u hem gebruikt. Om de oplaadbare batterij te laden, verwijdert u hem uit de AED; de oplaadbare batterij kan alleen worden herladen als hij uit de Powerheart AED G3 Pro verwijderd is.. Steek de stekker van de batterijlader in een daartoe geschikt stopcontact. Steek de kabel van de batterijlader in de oplaadbare batterij en controleer of het gele lampje boven het symbool voor de oplaadbare batterij brandt. Het laden is voltooid als het gele laadlampje uitgaat en de vier groene ladingslampjes constant branden. Trek de kabel van de batterijlader uit de batterij als het laden voltooid is. Het opladen kan voortijdig beëindigd worden door de kabel van de batterijlader uit de batterij te trekken. Als de batterij gedurende ten minste 3 uur is geladen, wordt voldaan aan de vermelde capaciteit waarden. NB: Het verdient aanbeveling om een reservebatterij (niet oplaadbaar) bij de hand te houden. Om er voor te zorgen dat de batterij zo lang mogelijk meegaat, ontlaadt u hem halfweg voordat u hem opbergt. Niet langdurig opslaan bij hoge temperaturen. De Powerheart AED G3 Pro meldt eerst "Batterij Zwak" als er nog voldoende spanning is om ten minste één reddingsoperatie uit te voeren. Het verdient aanbeveling de batterij zo snel mogelijk weer op te laden nadat het bericht "Batterij Zwak" is gemeld. Het is normaal dat de ladingsmeter aangeeft dat er nog spanning is wanneer "Batterij Zwak" (Batterijvermogen laag) voor het eerst gemeld wordt. Als het gele laadlampje constant brandt, heeft er zich een laadfout voorgedaan. Neem in geval van een laadfout contact op met de klantenservice. 4

7 OPLAADBARE BATTERIJ Batterijlader hier aansluiten Laad LED Batterij lading Testknop Oplaadbare batterij (symbool ook op achterkant) SPECIFICATIES Batterijvermogen: Chemie: Compatibiliteit: Batterijvermogen: Laadduur batterij: Stand-by periode batterij: Levensduur batterij: Gewicht batterij: 11,1 V Lithium-Ion. Zie plaatselijke voorschriften. Powerheart AED G3 Pro, model 9300P Ten minste 60 schokken (typisch 100 schokken) of ten minste 3 uur ECGweergave (typisch 6 uur). 3 uur voor vermeld vermogen, 4,5 uur voor geheel laden van geheel lege batterij. 6 maanden 2,5 jaar of 300 ontlaadcycli (wat het eerste komt). 540 g (1 lb 3 oz) 5

8 ELEKTRODEN (DEFIBRILLATIE) De defibrillatie-elektroden zijn bij aflevering van de AED reeds geïnstalleerd. Controleer of dit ook werkelijk zo is. Zorg er vervolgens voor dat de vervaldatum door het ruitje in de deksel zichtbaar is. Controleer of de STATUSINDICATOR GROEN oplicht. DE DEFIBRILLATIE ELEKTRODEN zelfklevende wegwerp-defibrillatie elektroden minimaal oppervlak, samen: 228 cm 2 totale lengte van de voedingskabel: 1,3 m Met elektroden wordt bedoeld defibrillatie-elektroden. Met EKG-elektroden wordt bedoeld EKG-elektroden. Met pediatrische elektroden wordt bedoeld pediatrische defibrillatie elektroden met verminderde energie of pediatrische elektroden. 6

9 RESCUEREADY -STATUSINDICATOR Als deze STATUSINDICATOR GROEN oplicht, is de AED RescueReady, dus gereed voor reanimatie. Hierdoor wordt aangetoond dat de zelftests van de AED het volgende hebben bevestigd: De batterij is voldoende geladen. De elektroden zijn correct aangesloten en bedrijfsklaar. De interne elektronica is intact. Is de STATUSINDICATOR ROOD, controleer dan de AED-elektroden, de batterij en/of neem contact op met de klantenservice. AKOESTISCHE ONDERHOUDSINDICATOR Wanneer de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse zelftest vaststelt dat onderhoud noodzakelijk is, klinkt om de 30 seconden een hoorbare pieptoon totdat de deksel wordt geopend of de batterij leeg is. De pieptoon wordt gedeactiveerd door de deksel te openen of te sluiten. Wordt de fout door de volgende automatische zelftest niet gecorrigeerd, dan klinkt de pieptoon opnieuw. 7

10 NA EEN REANIMATIEPOGING Bereid na overdracht van de patiënt aan de professionele hulpverleners de AED voor de volgende reanimatie voor: 1. Haal de in het interne geheugen van de AED opgeslagen reanimatiegegevens op. 2. Wis het interne geheugen van de AED. 3. Sluit een nieuw paar elektroden op de AED aan. 4. Sluit de deksel. 5. Controleer of de STATUSINDICATOR in de handgreep van de AED GROEN is. 8

11 SYMBOOLBESCHRIJVINGEN De volgende symbolen kunnen in dit handboek, op de AED of op optionele componenten hiervan verschijnen. Enkele van deze symbolen vormen normen en overeenstemmingen in combinatie met de AED en het gebruik hiervan. Symbolen voor apart verkochte, optionele toebehoren, zoals de oplaadbare batterij en de EKG-patiëntkabel-set kunnen worden gevonden in de documentatie die bij deze producten wordt geleverd. Gevaarlijke spanning: De defibrillator werkt met hoge spanning en kan een gevaar door schok vormen. Zorg ervoor dat u alle veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding hebt gelezen en begrepen alvorens de AED te bedienen. Let op!: Markeert belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing, de handleiding, op de AED of op onderdelen hiervan met betrekking tot een veilig en deskundig gebruik van de AED. Defibrillatie veilig materiaal van het veiligheidstype BF: De door middel van defibrillatie elektroden op de borst van de patiënt aangesloten AED kan de effecten van een externe toegediende defibrillatieschok weerstaan. CE-markering: Deze uitrusting voldoet aan de essentiële eisen van de Medical Device richtlijn 93/42/EEC. De AED is splash proof conform IEC Geclassificeerd door ETL Semko met betrekking tot de gevaren door elektrische schok, brand en mechanische risico's alleen in overeenstemming met UL , CAN/CSA C22.2 No M90, EN en EN Voldoet aan UL Standard UL Gecertificeerd conform CAN/CSA Standard C22.2 No M90. Internationaal symbool voor AAN. Open het deksel om de AED in te schakelen. Open het deksel om de AED in te schakelen. Aanduiding voor de AED-batterijstatus. De oplichtende delen geven het resterende batterijvermogen weer. 9

12 SYMBOOLBESCHRIJVINGEN (VERVOLG) Geeft aan dat de AED onderhoud door geautoriseerd servicepersoneel nodig heeft. Als de SCHOK-aanduiding brandt, dient deze toets te worden ingedrukt om een defibrillatieschok toe te dienen. Door indrukken en bevestigen wordt de manuele modus geactiveerd. Rood met een ZWARTE X betekent dat de AED om aandacht van de bediener of om onderhoud vraagt en dat hij niet RescueReady, dus niet gereed voor reanimatie is. Dit symbool wordt in de rest van de handleiding met ROOD aangeduid. Groen zonder een ZWARTE X betekent dat de AED RescueReady, dus gereed voor reanimatie is. Dit symbool wordt in de rest van de handleiding met GROEN aangeduid. Elektroden zijn te gebruiken tot deze datum. Fabricagedatum, jaar en maand. Datum van fabrieks reecertificatie Latexvrij. Na eenmalig gebruik afdanken. Niet opnieuw te gebruiken! Hier openscheuren. Batterij niet opnieuw oplaadbaar. 10

13 1. Positie van de elektroden op de borst van de patiënt. 2. Knippert de aanduiding, controleer dan de elektroden. Elektroden ontbreken, zijn niet aangesloten of werken slechts gedeeltelijk. Voor gebruik door een arts of op aanwijzing van een arts, of wettelijk geautoriseerde personen. Conform alle nationale, provinciale of gemeentelijke voorschriften afdanken. Niet verbranden of aan open vuur blootstellen. Explosiegevaar: Niet gebruiken in de nabijheid van brandbaar gas, inclusief geconcentreerde zuurstof. Hoogste en laagste temperatuurgrenzen. Apparaatmodelnummer, batterij model nummer Lotnummer Lithium-zwaveldioxide Aanvullende informatie is te vinden in de AED bedienings- en service handleiding. Geeft belangrijke informatie met betrekking tot het gebruik van de AED. Hier afpellen Fabrikant Geautoriseerde Europese vertegenwoordiger De Z-balk (therapie-pad-impedantie-balk) geeft een relatieve visuele indicatie van de totale transthoracale impedantie tussen de twee defibrillatie-elektroden. 11

14 Geeft plaatsing van de EKG-kabels en EKG-elektroden aan. Merkteken C-UL US-classificatie: geeft aan dat wordt voldaan aan veiligheidsvereisten in de VS en Canada. GS-merk: geeft aan dat wordt voldaan aan Duitse veiligheidsvereisten. Lithium Ion Oplaadbare batterij Laadlampje: constant brandend geel lampje geeft aan dat de batterij geladen wordt en knipperend geel lampje geeft aan dat er een laadfout is. Batterijvermogen: geeft de status van de AED-batterij aan. De brandende segmenten geven het resterende batterijvermogen aan als er op de testknop wordt gedrukt. Testknop: druk op deze knop om het batterijvermogen te zien. Symbool voor het aanduiden van elektrische en elektronische apparatuur die gerecycleerd moet worden. 12

15 VEILIGHEIDSKWALITEITSNORMEN AFMETINGEN Maat Afmeting Hoogte 8 cm (3,3 ) Breedte 27 cm (10,6 ) Lengte 31 cm (12,4 ) GEWICHT Model 9300P Gewicht met batterij en elektroden 3,20 kg (7,0 lb) WERKING EN CONDITIES BIJ STANDBY-BEDRIJF Atmosfeer Conditie Temperatuur 0 C tot 50 C (32 F tot 122 F) Luchtvochtigheid 5 % tot 95 % (niet condenserend) Druk 57kPa ( ) tot 103kPa (-500 ) VERZENDINGS- EN TRANSPORTCONDITIES (voor maximaal 1 week) Atmosfeer Conditie Temperatuur -30 C tot 65 C (-22 F tot 149 F) Luchtvochtigheid 5 % tot 95 % (niet condenserend) Druk 57kPa ( ) tot 103kPa (-500 ) AED MODEL 9300P De AED is conform de hoogste veiligheids- en prestatienormen, inclusief elektromagnetische compatibiliteit (EMC), ontwikkeld en gefabriceerd. De Cardiac Science AED model 9300P en de defibrillatie elektroden voldoen als volgt aan de van toepassing zijnde eisen: 13

16 CE CE-gemarkeerd door BSI 0086 conform de Medical Device richtlijn 93/42/EEC van de Europese Unie. ETL Geclassificeerd door ETL Semko met betrekking tot gevaren door elektrische schok, brand en mechanische risico's alleen conform UL , CAN/CSA C22.2 No M90, EN en EN Voldoet aan UL Standard UL Gecertificeerd conform CAN/CSA Standard C22.2 No M90. Elektrotechniek, constructie, veiligheid en werking IEC (1998), aanvullingen 1 (1991) & 2 (1995) IEC (2002) ANSI/AAMI DF-39 (1993) Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) IEC (2001) IEC paragraaf 36 ANSI/AAMI DF-39 (1993) paragraaf EMISSIES Veld E-M Magnetisch IMMUNITEIT Veld E-M Norm of overeenstemming EN 55011/CISPR 11, groep 1, Klasse B ANSI/AAMI DF39, <0,5mT op oppervlak, behalve binnen 5 cm van de dekselmagneet en de luidspreker Norm of overeenstemming IEC , niveau X, (20V/m) IEC , paragraaf (20V/m) AAMI DF39, paragraaf

17 IMMUNITEIT (VERVOLG) Veld Norm of overeenstemming Magnetisch IEC (2001) IEC (2002), paragraaf AAMI DF39, paragraaf A/m, 47,5 Hz Hz ESD IEC , niveau 3 IEC (2002), paragraaf kv contactontlading, 8 kv scheidingssectieontlading OMGEVINGSCONDITIES Conditie Norm of overeenstemming Vrije val IEC (1975) AM 2 (1990), 1 meter Stoot Trilling (toevallig) Trilling (sinus) Behuizingsbescherming IEC (1987), 40 g en 6000 stoten IEC (1993): 10 Hz 2 KHz, 0,005 0,0012 g 2 /Hz IEC (1995): 10 Hz 60 Hz, 0,15 mm en 60 Hz 150 Hz, 2 g IEC (2001), IP24 VERZENDINGS- EN TRANSPORTCONDITIES ISTA procedure 2A 15

18 OPSLAG- EN TRANSPORTCONDITIES OPLAADBARE BATTERIJ Conditie Stoten en trilling Norm of overeenstemming De batterij, wanneer geïnstalleerd in de Powerheart AED G3 Pro, voldoet aan het volgende: Stoot Trilling (toevallig) Transport (IEC ): 40 g, duur van 6 ms, 1,5 m/s ΔV, 1000 stoten in elke richting. (IEC ): 10 Hz - 2 khz bij 0, ,0012 g 2 /Hz. Doorstaat test volgens UN "Recommendations of the Transport of Dangerous Goods, Manual of Test and Criteria" (ST/SG/AC.10/11/Rev.3), bijlage 2 (ST/SG/AC.10/27/Add.2) BATTERIJLADER Voedingsvereisten 90 tot 132 VAC of 198 tot 264 VAC bij 47 to 63 Hz De batterijlader werkt via, en aanvaardt standaard IEC-netspanningssnoeren. 16

19 EEN REANIMATIE UITVOEREN STAP 1: CONTROLEREN BEL HET ALARMNUM- MER De patiënt is niet aanspreekbaar. EN De patiënt ademt niet BEL HET ALARMNUMMER Is de patiënt jonger dan 8 jaar of weegt hij minder dan 25 kg, dan zou de AED met de energie verminderende pediatrische-defibrillatie-elektroden moeten worden gebruikt. De therapie mag niet door het bepalen van de exacte leeftijd of het exacte gewicht van de patiënt worden vertraagd. Raadpleeg de bij de pediatrische-elektroden meegeleverde gebruiksaanwijzing betreffende de handelwijze bij het vervangen van de volwassenen elektroden voor de pediatrische elektroden en de medisch directeur kan, indien noodzakelijk, de energieprotocollen wijzigen. 17

20 STAP 2: VOORBEREIDEN Open de deksel van de AED. Verwijder kleding van de borst van de patiënt. Zorg ervoor dat de huid van de patiënt schoon en droog is. Droog de borst van de patiënt en scheer eventueel overtollig haar weg. STAP 3: ELEKTRODEN PLAATSEN Scheur de verpakking open en haal de elektroden eruit. Trek een van de elektroden van de plasticfolie af. Plaats een van de elektroden op het onbedekte bovenste deel van de borst zoals afgebeeld. Trek de tweede elektrode los en plaats deze op het onbedekte onderste deel van de borst zoals afgebeeld. Let op: Bij gebruik van gepolariseerde elektroden (P/N 9660) zie diagram op de elektroden voor gedetailleerde plaatsing van elke elektrode. 18

21 STAP 4: ANALYSEREN EN SCHOK TOEDIENEN (AED-MODUS) De gesproken en geschreven instructies zullen u door het proces leiden. RAAK DE PATIËNT NIET AAN! RITME WORDT GEANALYSEERD. Wordt een schokbaar hartritme geconstateerd, volg dan deze instructies op: SCHOK AANGERADEN. OPLADEN HOUD AFSTAND! DRUK OP DE KNIPPERENDE TOETS OM SCHOK TE GEVEN. Als voor het eigenlijke toedienen van de schok het ritme van de patiënt in een niet schokbaar ritme verandert, geeft de AED deze verandering aan met de aanwijzing HARTRITME GEWIJZIGD, SCHOK GEANNULEERD. De AED heft de lading op en draagt de gebruiker op om met CPR te beginnen. STAP 5: CPR Begin met CPR wanneer u dat wordt opgedragen Dien 30 compressies toe gevolgd door 2 beademingen Aan het einde van de CPR-periode wordt u opgedragen om stap 4 en 5 zo nodig te herhalen. 19

22 GEBRUIK VAN DE MANUELE OVERRIDE-MODUS (MANUELE MODUS) Alleen voor gebruik door gekwalificeerde professionele hulpverleners. De AED heeft een manuele override-functie die het automatische analyseprotocol van de AED buiten werking stelt. Door op deze modus over te schakelen, neemt de gebruiker de verantwoordelijkheid op zich om een schokbaar ritme te herkennen en een schok toe te dienen. De standaardinstelling voor de handmatige override-functie is ingeschakeld. Wanneer deze is ingeschakeld kan de gebruiker met de handmatige override-functie de AED opladen en naar eigen goeddunken een schok toedienen. Nadat er op de schoktoets is gedrukt of er 30 seconden verstreken zijn, gaat het toestel automatisch uit de manuele modus en keert terug naar de AED-modus. Een andere optie is om nadat de handmatige override-functie geactiveerd is de AED in de handmatige override-modus te laten voor de duur van de reanimatie. Deze functie kan tijdens de eerste instelling van de AED met behulp van de MDLink software worden ingeschakeld door het vakje In manuele modus blijven aan te klikken. STAP 1: Zie stap 1 3 op pagina STAP 2: STAP 3: STAP 4: STAP 5: Til de blauwe plastiek afdekking van het diagnosepaneel uiterst links op. Druk één keer op de MANUAL toets om de modus in te schakelen. De gesproken instructie geeft aan De manuele modus wordt ingeschakeld. Druk ter bevestiging opnieuw op de toets. De MANUAL toets moeten opnieuw worden ingedrukt ter bevestiging en om terug te keren naar de manuele modus. De gesproken instructie Manuele functie. Opladen. klinkt. De gesproken instructies en de desbetreffende tekstinstructies geven aan Is het ritme schokbaar, druk dan op de SCHOK-toets om een schok toe te dienen. Lees het EKG af en bepaal of het ritme schokbaar is. Is dat zo, druk dan op de SCHOK-toets om een schok toe te dienen. Opmerking: Het RHYTHMx analysealgoritme is in de manuele modus buiten werking gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de hulpverlener om vast te stellen of een schok noodzakelijk is. 20

23 STAP 6: STAP 7: De AED gaat terug naar de AED-MODUS en draagt de gebruiker op om met CPR te beginnen. Volg de gesproken instructies op. (Indien IN MANUALE MODUS BLIJVEN ingeschakeld is (met behulp van MDLink software) blijft de AED in de manuele modus en keert niet terug naar de AED-modus. Wanneer deze optie is ingeschakeld, blijft het toestel, nadat een handmatige schok is toegediend of de bediener 30 seconden lang niet op de schoktoets heeft gedrukt, in de manuele modus. De tekstdisplay geeft Manuele modus weer en de bediener kan op de MANUAL toets drukken om nogmaals een lading te initiëren, als de bediener vaststelt dat een schok nodig is. Om weer op de manuele modus over te schakelen: druk EEN KEER op de MANUAL toets. Let op: Als de hulpverlener de manuele modus activeert en constateert dat de AED-MODUS geschikter zou zijn, dan keert de AED 30 seconden na het beëindigen van het opladen terug naar de AED-MODUS. (Dit geldt niet als IN MANUELE MODUS BLIJVEN is ingeschakeld zie stap 6 hierboven. DE MANUELE MODUS AFSLUITEN Standaard: het toestel gaat terug naar de AED-modus nadat: er op de schoktoets is gedrukt er 30 seconden verstreken zijn zonder dat er op de schoktoets wordt gedrukt de deksel van de AED even is dicht gedaan de optionele drie lead EKG-bewakingskabel is bevestigd de elektroden van de AED zijn losgekoppeld de elektroden van de patiënt zijn gehaald DE MANUELE MODUS AFSLUITEN WANNEER IN MANUELE MODUS BLIJVEN IS INGESCHAKELD: de deksel van de AED even dicht doen de optionele drie lead EKG-bewakingskabel bevestigen (nadat de defibrillatie-elektroden weer zijn aangebracht, is de AED in manuele modus). EKG-WEERGAVE VOOR CONTINUE BEWAKING (EKG-BEWAKINGSMODUS) 21

24 Indien de hulpverlener dit nodig acht, kan de AED voor continue EKG-bewaking worden gebruikt. Door gebruik van een apart aan te schaffen EKG-patiënt bewakingskit, levert de AED een niet-diagnostische EKG-weergave van het hartritme van de patiënt voor bewaakte patiënt-monitoring. Het is niet nodig om het apparaat voor het aansluiten van de EKG-kabel uit te schakelen. Terwijl verbonden met de AED, kan er geen schok worden afgegeven. Gebruiksindicatie: Een patiënt die ademt of bij bewustzijn is, ongeacht de leeftijd. Contraindicatie: Geen bekende contraindicatie. De apart aan te schaffen EKG-bewakingskabel kit is noodzakelijk voor het gebruik van deze functie. Deze set is ontworpen voor verbinding met EKG-elektroden door middel van AAMI of IEC-kleurconventie. Zodra er een verbinding is, geeft de AED het EKG van de patiënt weer en evalueert dit (Afleiding II). Volg alle instructies van de AED op. Zie de gebruiksaanwijzing in de EKG-bewakingskabel kit voor specifieke instructies VEILIGHEIDSBEPALINGEN EN DEFINITIES VOOR GEBRUIK VAN DE POWERHEART AED G3 PRO Zorg ervoor dat u met verschillende veiligheidswaarschuwingen in deze paragraaf vertrouwd bent. 22

25 De veiligheidswaarschuwingen identificeren potentiële gevaarlijke situaties door gebruik te maken van symbolen en woorden als verklaring van datgene, wat u, de patiënt, of de Powerheart AED G3 Pro potentieel zou kunnen schaden. INDICATIES VOOR GEBRUIK De AED met STAR bifasische golfvorm is bestemd voor gebruik door personeel, dat voor gebruik ervan is opgeleid. De gebruiker dient gekwalificeerd te zijn middels opleiding op het gebied van elementaire levensondersteuning en CPR/AED of andere medische behandelingsprocedures, die toestemming van een arts vereisen. Het apparaat is bestemd voor spoedeisende behandeling van slachtoffers met de symptomen van plotselinge hartstilstand, die niet reageren en niet ademhalen. Als het slachtoffer na reanimatie ademhaalt, moet de AED bevestigd blijven om het EKGritme te bepalen en detecteren. Als een schokbare ventriculaire tachyaritmie zich opnieuw voordoet, wordt het apparaat automatisch geladen en adviseert het de gebruiker om therapie toe te dienen ; in de manuele modus bewaakt het ambulancepersoneel de EKG-display en dient het een schok toe door op de schokknop te drukken en therapie toe te dienen. Als de patiënt minder dan 8 jaar oud is of minder dan 25 kg weegt, moet de AED gebruikt worden met de model 9730 energie verminderende defibrillatie-elektroden voor kinderen. De therapie mag niet uitgesteld worden om de juiste leeftijd of het lichaamsgewicht van de patiënt te bepalen. VEILIGHEIDSBEPALINGEN EN DEFINITIES Het linksonder verschijnende driehoekige waarschuwingssymbool geeft de potentiële gevarencategorie aan. De definitie van elke categorie is als volgt: GEVAAR: Deze waarschuwing geeft gevaarlijke situaties aan die zwaar lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken. WAARSCHUWING: Deze waarschuwing geeft gevaarlijke situaties aan die zwaar lichamelijk of dodelijk letsel kunnen veroorzaken. VOORZICHTIG: Deze waarschuwing geeft gevaarlijke situaties aan die licht lichamelijk letsel, productschade of materiële schade kunnen veroorzaken. BESCHRIJVING VAN DE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN Het volgende is een lijst van de Cardiac Science AED veiligheidswaarschuwingen die in dit hoofdstuk en in de hele handleiding worden gebruikt. U moet deze veiligheidswaarschuwingen gelezen, begrepen en opgevolgd hebben, voordat u probeert de AED te bedienen. 23

26 GEVAAR: Brand- en explosiegevaar Wees voorzichtig bij gebruik van de AED in de buurt van ontvlambare gassen (inclusief geconcentreerde zuurstof) om mogelijk explosie- of brandgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING: Schokgevaar Defibrillatieschokstroom via ongewenste banen vormt een potentieel ernstig schokgevaar. Om dit gevaar tijdens de defibrillatie te vermijden, dienen de volgende punten in acht te worden genomen: Raak de patiënt niet aan, tenzij wordt aangegeven dat CPR moet worden uitgevoerd. Raak geen, met de patiënt verbonden, metalen voorwerpen aan. Houd de defibrillatie-elektroden verwijderd van andere elektroden of van met de patiënt verbonden metalen voorwerpen Verwijder alle niet tegen defibrillatie bestand zijnde voorwerpen van de patiënt. WAARSCHUWING: Schok en mogelijke schade aan apparatuur Verwijder alle niet tegen defibrillatie bestand zijnde voorwerpen van de patiënt om een mogelijke elektrische schok en potentiële beschadiging van de apparatuur te vermijden. WAARSCHUWING: Deze batterij (ond.-nr. 9145) is NIET oplaadbaar. Probeer niet om deze batterij te laden. Pogingen tot opladen van deze batterij kunnen resulteren in ontploffings- of brandgevaar. Alleen de batterij met ond.-nr is oplaadbaar. WAARSCHUWING: Schokgevaar Demonteer de AED niet! Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan lichamelijk of dodelijk letsel tot gevolg hebben. Neem voor vragen met betrekking tot onderhoud contact op met geautoriseerd servicepersoneel van Cardiac Science. WAARSCHUWING: Reparatie van de batterij. Deze batterij niet demonteren! Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan lichamelijk of dodelijk letsel tot gevolg hebben. Neem voor vragen met betrekking tot onderhoud contact op met geautoriseerd servicepersoneel. BESCHRIJVING VAN DE VEILIGHEIDSBEPALINGEN (VERVOLG) 24

27 VOORZICHTIG: Gebruik alleen toegelaten uitrusting De oplaadbare batterij is uitsluitend ontworpen voor de Powerheart AED G3 Pro en mag NIET met andere AED-modellen worden gebruikt. Het gebruik van batterijen, elektroden, kabels of optionele uitrusting, anders dan die goedgekeurd door de fabrikant, kan ertoe leiden dat de werking van de AED tijdens een reanimatie nadelig wordt beïnvloed. VOORZICHTIG: Extreme temperatuur Als de AED aan extreme omstandigheden buiten zijn functieparameters wordt blootgesteld, kan dit de werking van de AED nadelig beïnvloeden. De dagelijkse zelftest RescueReady controleert de invloed van extreme omstandigheden op de AED. Als de dagelijkse zelftest gedurende 5 aaneengesloten dagen omstandigheden buiten de functieparameters van de AED constateert, dan verschijnt de waarschuwing SERVICE NOODZAKELIJK, om de gebruiker duidelijk te maken dat de AED direct in omstandigheden binnen de toelaatbare functieparameters moet worden verplaatst. Zie pagina 10. VOORZICHTIG: Lithium-zwaveldioxide-batterij Onder druk staande bestanddelen: Nooit opnieuw opladen, kortsluiten, doorboren, vervormen of aan temperaturen van meer dan 65 C (149 F) blootstellen. Dank de lege batterij correct af. VOORZICHTIG: Lithium Ion batterij Nooit kortsluiten, doorboren, vervormen of aan temperaturen van meer dan 65 C (149 F) blootstellen. VOORZICHTIG: Batterij afdanken Recycleer of lever de lithium-batterij in zoals in de nationale, provinciale en gemeentelijke wetgeving is voorzien. Verbrand de batterijen niet om brand- en explosiegevaar te voorkomen. VOORZICHTIG: Mogelijk beperkte werking van de AED Het gebruik van beschadigde of vervallen elektroden kan ertoe leiden dat de werking van de AED nadelig wordt beïnvloed. VOORZICHTIG: Mogelijke gevoeligheid voor hoge frequenties (RF) Een RF-storing door mobiele telefoons, CB-zendapparatuur en FM-zenders/ontvangers kan leiden tot een onnauwkeurige ritmeanalyse en een aansluitend verkeerd schokadvies. Gebruik daarom bij een reanimatie waarbij de AED wordt gebruikt, geen mobiele telefoons en soortgelijke apparaten binnen één meter van de AED schakel mobiele telefoons en soortgelijke apparaten in de buurt van de AED UIT. 25

28 VOORZICHTIG: Mogelijke beperking bij geïmplanteerde pacemaker De therapie mag bij patiënten met een geïmplanteerde pacemaker niet worden vertraagd en een defibrillatiepoging dient bij bewusteloosheid en ademstilstand van de patiënt te worden ondernomen. De AED beschikt over een pacemaker-herkenning en -afwijzing. Bij enkele pacemakers kan de AED een defibrillatieschok echter afraden. 1 Elektroden plaatsen: Plaats de elektroden niet direct boven een geïmplanteerd apparaat. Plaats de elektroden op minimaal 2,5 cm afstand van een geïmplanteerd apparaat. VOORZICHTIG: Patiënt verplaatsen tijdens reanimatie Tijdens een reddingsoperatie kan het overmatig bewegen of verplaatsen van de patiënt ertoe leiden dat de werking van de AED bij het analyseren van het hartritme van de patiënt nadelig wordt beïnvloed. Stop elke beweging of trilling vóór een reddingspoging te proberen. VOORZICHTIG: Reinigings producten voor de behuizing Voor het desinfecteren van de behuizing dient een niet-oxiderend desinfectiemiddel, zoals ammoniumzout of een reinigingsoplossing op glutaraaldehyde-basis te worden gebruikt om beschadigingen aan de metalen verbindingselementen te voorkomen. 1 Cummins, R., ed., Advanced Cardiac Life Support; AHA (1994): Ch. 4. STAR BIFASISCHE GOLFVORM De door de AED gegenereerde golfvorm is een bifasische afgevlakte exponentiële golfvorm die voldoet aan ANSI/AAMI DF2 en DF39. Hier volgt een grafiek van het golfvormvoltage als functie van de tijd wanneer de AED op een resistieve belasting van 50 ohm is aangesloten. Golfvorm met hoge energie en resistieve belasting van 50 ohm Hoge variabele energie / 50 ohm 26

29 Golfvorm met hoge energie en resistieve belasting van 50 ohm Hoge variabele energie / 50 ohm VOLTAGE (VOLT) TIJD (MS) De bifasische afgevlakte exponentiële golfvorm (BTE, Biphasic Truncated Exponential) gebruikt variabele energie. De werkelijk afgegeven hoeveelheid energie is afhankelijk van de impedantie van de patiënt en het apparaat zal een schok afgeven als de impedantie ohm is. De energie wordt op drie verschillende niveaus geleverd: ultralage variabele energie, lage variabele energie en hoge variabele energie. Dit wordt weergegeven in de golfvormtabellen op de volgende pagina's. 27

30 ENERGIENIVEAUS Tabel A1 - Ultralage variabele energie (150 VE) Powerheart AED-modellen 9300P golfvorm Fase 1 Fase 2 Patiënt impedantie (ohm) Voltage* (volt) Duur* (ms) Voltage* (volt) Duur* (volt) Energie** (joule) , , , , , , , , , , , , , ,

31 ENERGIENIVEAUS (VERVOLG) Tabel A2 - Lage variabele energie (200 VE) Powerheart AED-modellen 9300P golfvorm Fase 1 Fase 2 Patiënt impedantie (ohm) Voltage* (volt) Duur* (ms) Voltage* (volt) Duur* (ms) Energie** (joule) , , , , , , , , , , , , , ,

32 ENERGIENIVEAUS (VERVOLG) Tabel A3 - Hoge variabele energie (300 VE) Powerheart AED-modellen 9300P golfvorm Fase 1 Fase 2 Patiënt impedantie (ohm) Voltage* (volt) Duur* (ms) Voltage* (volt) Duur* (ms) Energie** (joule) , , , , , , , , , , , , , , * Alle waarden zijn karakteristiek. ** Toegestane energiebereik. IMPEDANTIE VAN DE PATIËNT De bifasische afgekapte exponentiële curve (BTE) van Cardiac Science gebruikt variabele energie. De eigenlijk afgegeven energie varieert met de impedantie van de patiënt en het aparaat geeft een schok af, als de impedantie tussen ohm ligt. Energie wordt op drie verschillende niveaus afgegeven die, zoals in de bovenstaande tabellen weergegeven, als ultralage variabele energie, lage variabele energie en hoge variabele energie wordt aangeduid. 30

33 CONTACTINFORMATIE VS/INTERNATIONAAL KLANTENSERVICE/TECHNISCHE ONDERSTEUNING Gratis in Noord-Amerika: / / ERKENDE EUROPESE VERTEGENWOORDIGER MDSS Burckhardtstrasse 1 D Hannover Duitsland HOOFDKANTOOR Cardiac Science Corporation 3303 Monte Villa Parkway Bothell, WA VS INTERNATIONALE VESTIGINGEN Cardiac Science Corporation Kirke Vaerloesevej 14 Vaerloese, Denemarken DK FirstSave, MDLink, Powerheart, MasterTrak, STAR, IntelliSense, RescueLink, RescueReady, RHYTHMx, Survivalink, en VivaLink zijn handelsmerken en geregistreerde handelsmerken van Cardiac Science Corp. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de dienovereenkomstige eigenaren Cardiac Science Corp. Alle rechten voorbehouden. 31

34 32

35 P/N Rev A

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in de voorbeelden gebruikte namen en gegevens zijn

Nadere informatie

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PLUS 9390A EN 9390E 70-00914-15 C

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PLUS 9390A EN 9390E 70-00914-15 C BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PLUS 9390A EN 9390E 70-00914-15 C De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De namen en gegevens in de voorbeelden zijn

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION iii Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 halfautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-2300 halfautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-2300 halfautomatische externe defibrillator Gebruikersgids Mededelingen Defibtech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten in dit document of voor incidentele of gevolgschade in samenhang

Nadere informatie

TELEFUNKEN AED. Model HR 1. Gebruikershandleiding

TELEFUNKEN AED. Model HR 1. Gebruikershandleiding TELEFUNKEN AED Model HR 1 Gebruikershandleiding Uitgever DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Nederland www.defiteq.com Opmerking met betrekking tot eigendom: De rechten van

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

AED 10 TM Automatische externe defibrillator

AED 10 TM Automatische externe defibrillator AED 10 TM Automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software versie 2.07.XX Juli, 2009 9650-0145-16 Rev. A ii Welch Allyn AED 10 Automatische externe defibrillator 2009 Welch Allyn. Alle

Nadere informatie

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2 HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING 861305 Editie 2 Opzettelijk onbedrukt gelaten. Opzettelijk onbedrukt gelaten. HeartStart FRx defibrillator BEKNOPTE NASLAGGIDS Opzettelijk onbedrukt

Nadere informatie

HeartStart FRx Defibrillator

HeartStart FRx Defibrillator HeartStart FRx Defibrillator GEBRUIKERSHANDLEIDING 861304 Editie 3 Opzettelijk onbedrukt gelaten. Opzettelijk onbedrukt gelaten. HeartStart FRx defibrillator BEKNOPTE NASLAGGIDS Opzettelijk onbedrukt

Nadere informatie

AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0

AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord... 3 1.1 Producent... 3 1.2 Aansprakelijkheid van de producent... 5 1.3 Aansprakelijkheid van de gebruiker... 5 1.4 Contact en technische ondersteuning... FOUT!

Nadere informatie

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING Belangrijk Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door bevoegd personeel. Apparaatregistratie Registreer

Nadere informatie

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding HeartSine samaritan PAD SAM 360P Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Indicaties voor gebruik 4 Indicaties voor gebruik 4 Contra-indicaties voor gebruik 4 Beoogde gebruikers 4 Waarschuwingen

Nadere informatie

HeartStart defibrillator

HeartStart defibrillator HeartStart defibrillator GEBRUIKERSHANDLEIDING Gids voor installatie, bediening, onderhoud en accessoires M5066A Editie 8 Opzettelijk onbedrukt gelaten. vooraanzicht bovenkant achteraanzicht bovenkant

Nadere informatie

HeartSine samaritan PAD SAM 350P. Gebruikershandleiding

HeartSine samaritan PAD SAM 350P. Gebruikershandleiding HeartSine samaritan PAD SAM 350P Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Indicaties voor gebruik 4 Indicaties voor gebruik 4 Contra-indicaties voor gebruik 4 Beoogde gebruikers 4 Waarschuwingen

Nadere informatie

HEARTSTART DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING M5066A. Editie 4

HEARTSTART DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING M5066A. Editie 4 HEARTSTART DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING M5066A Editie 4 vooraanzicht A bovenkant achteraanzicht bovenkant B K C L J 55+ lbs / 25+ kg D I I F E H G HeartStart defibrillator M5066A A HANDVAT OP ELEKTRODE-

Nadere informatie

Handleiding voor de beheerder

Handleiding voor de beheerder Handleiding voor de beheerder Handleiding voor de beheerder REF 9650-0301-16 Rev. E De verschijningsdatum en het revisienummer van deze handleiding bevinden zich op de titelpagina. Indien sinds het verschijnen

Nadere informatie

Gebruikshandleiding en Productbeschrijving NEDERLAND. Voor modellen CT0207RS en CT0207RF

Gebruikshandleiding en Productbeschrijving NEDERLAND. Voor modellen CT0207RS en CT0207RF Gebruikshandleiding en Productbeschrijving Voor modellen CT0207RS en CT0207RF Inhoud Overzicht van CardiAid CT0207RS & CT0207RF...3 1. Productbeschrijving... 6 1.1 Gebruiksdoel... 6 1.2 Kwalificatie van

Nadere informatie

HeartSine samaritan PAD. met CPR-Advisor, model 500P. Gebruikershandleiding. HeartSine

HeartSine samaritan PAD. met CPR-Advisor, model 500P. Gebruikershandleiding. HeartSine HeartSine samaritan PAD met CPR-Advisor, model 500P Gebruikershandleiding HeartSine Inhoud HeartSine samaritan PAD met Reanimatie-adviseur, model 500P configuratie Inleiding Richtlijnen Reanimatie 2005

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P HeartSine Inhoud Inleiding Configuratie Van samaritan PAD SAM model 300P Richtlijnen Reanimatie 2005 Uw samaritan PAD Kenmerken Van De samaritan PAD

Nadere informatie

DE LIFEPAK CR PLUS DEFIBRILLATOR UITPAKKEN EN INSPECTEREN 2

DE LIFEPAK CR PLUS DEFIBRILLATOR UITPAKKEN EN INSPECTEREN 2 1 DE LIFEPAK CR PLUS DEFIBRILLATOR UITPAKKEN EN INSPECTEREN 2 Haal de LIFEPAK CR Plus defibrillator en de Gebruiksinstructies voorzichtig uit de doos. Voer de volgende inspectie uit om te controleren of

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Hartmassagesysteem

Gebruiksaanwijzing. Hartmassagesysteem Hartmassagesysteem Gebruiksaanwijzing NL www.lucas-cpr.com een product van JOLIFE 100666-00 E, Geldig vanaf CO J2386, 2009 JOLIFE AB 2 Gefeliciteerd met uw keuze voor het LUCAS TM 2-hartmassagesysteem!

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing AED-trainer

Gebruiksaanwijzing AED-trainer Gebruiksaanwijzing AED-trainer ONDERDEELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. De AED-trainer (trainingstoestel voor automatische externe defibrillators) is een apparaat

Nadere informatie

T34L PCA SPUITPOMP Bedieningshandleiding

T34L PCA SPUITPOMP Bedieningshandleiding T34L PCA SPUITPOMP Bedieningshandleiding Ref.: 100-090SLPP Mei 2008 0473 1 INHOUD A - Inleiding 3 B Algemene waarschuwingen 5 C Toetsen en leds 7 D Symbolen op pomp, verbruiksartikelen & accessoires 8

Nadere informatie

AED Trainer 3. Gebruiksaanwijzing. www.laerdal.com

AED Trainer 3. Gebruiksaanwijzing. www.laerdal.com NL AED Trainer 3 Gebruiksaanwijzing www.laerdal.com Gebruikersinterface AED Trainer 3 F A B C G H D E I K J A. Aansluiting voor trainingselektroden Voor plaatsing van de stekker van de trainingselektroden.

Nadere informatie