Raak vertrouwd met de deskundige bediening en gebruikswijze van de AED, voordat u dit product gaat gebruiken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raak vertrouwd met de deskundige bediening en gebruikswijze van de AED, voordat u dit product gaat gebruiken."

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing

2

3 OVERZICHT VAN DE AED Raak vertrouwd met de deskundige bediening en gebruikswijze van de AED, voordat u dit product gaat gebruiken. Inhoud: Overzicht van de AED pagina 1 Symboolbeschrijvingen pagina 9 Veiligheidskwaliteitsnormen pagina 13 Een reanimatie uitvoeren pagina 17 Gebruik van de manuele override-modus pagina 20 EKG-weergave voor continue bewaking pagina 22 Veiligheidsbepalingen en definities pagina 23 Beschrijvingen van de veiligheidsalarmmeldingen pagina 24 STAR-bifasische golfvorm pagina 27 Energieniveaus pagina 28 Contactinformatie pagina 31 BESCHRIJVING VAN DE AED: De AED is een zelftestende, op batterij werkende, geautomatiseerde externe defibrillator (AED). Nadat de AEDdefibrillatie-elektroden (-pads) op de borst van de patiënt zijn geplaatst, analyseert de AED automatisch het elektrocardiogram (EKG) van de patiënt en adviseert de gebruiker, indien nodig, op de knop te drukken en een schok toe te dienen. De AED leidt de gebruiker door middel van een combinatie van gesproken instructies, akoestische signalen en visuele aanduidingen door de reanimatie. Als een professionele hulpverlener dit nodig acht, kan de AED op manuele override-modus worden omgeschakeld en kan er, door de schok-toets in te drukken, een schok worden toegediend. De AED kan ook voor niet-diagnostische EKG-bewaking worden gebruikt. Personen die gerechtigd zijn om de AED te bedienen, moeten in overeenstemming met de voorschriften van de desbetreffende provincie, regio of het land zijn opgeleid. 1

4 BEDRIJFSMODI De AED heeft drie gebruiksmodi. De AED is standaard ingesteld op de AED-modus, de gebruiker kan echter tijdens elke afzonderlijke reanimatie de bedrijfsmodus wijzigen. De toegediende energie wordt door de medisch directeur vastgelegd en voor de reanimatie in de AED geprogrammeerd. AED-MODUS (STANDAARDINSTELLING) Voor patiënten met tekenen van een plotselinge hartstilstand. Zodra de defibrillatie-elektroden op de patiënten zijn geplaatst, analyseert de AED het hartritme. Als een schokbaar ritme wordt geregistreerd, wordt de AED automatisch tot het vooraf ingestelde variabele energieniveau geladen en meldt aan de hulpverleners dat de schok-toets moeten worden ingedrukt. MANUELE MODUS Voor patiënten met tekenen van een plotselinge hartstilstand. Zodra de defibrillatie-elektroden op de patiënten zijn geplaatst, kan een professionele hulpverlener het EKG-display willen aflezen om te bepalen of een schok noodzakelijk is of niet. Deze modus wordt geactiveerd door de MANUAL knop eenmaal in te drukken en opnieuw in te drukken om dit te bevestigen; het apparaat wordt opgeladen. Als de hulpverlener tot de conclusie komt dat het ritme schokbaar is, kan de schok worden toegediend door de SCHOK-toets in te drukken. Vervolgens keert de AED terug naar de AEDmodus. Door het kiezen van deze modus, neemt de hulpverlener de verantwoordelijk voor het herkennen van een schokbaar ritme en het toedienen van een schok. IN MANUELE MODUS BLIJVEN (deze optionele modus kan worden ingeschakeld met behulp van de MDlink software) wanneer Remain in Manual Mode is ingeschakeld en de gebruiker de manuele modus ingaat, blijft de AED in de manuele modus en keer niet terug naar de AED-modus. EKG-BEWAKINGSMODUS Voor patiënten die basis EKG-bewaking nodig hebben.. Niet-diagnostische EKG-bewaking van patiënten kan door het plaatsen van de EKG-patiëntbewakingskabel in de elektroden connetcor op de AED worden geactiveerd, waarbij de drie lead kabel met de speciale EKG-elektroden wordt verbonden en, zoals aangegeven, op de patiënt wordt geplaatst. Als de AED een schokbaar ritme registreert, moeten de defibrillatie elektroden op de patiënt worden geplaatst en de connector in de elektrodebus op de AED worden ingestoken om een defibrillatieschok te kunnen toedienen. 2

5 BATTERIJEN De 9300P wordt verzonden met of een IntelliSense Batterij (model 9145) of een oplaadbare batterij (model 9144). Ga na welke batterij bij de AED geleverd is en zie de daarvoor betreffende installatie instructies hieronder. INSTALLATIE Plaats de batterij zoals afgebeeld. Druk deze goed vast, zodat deze vastklikt. Open de deksel gedurende 5 seconden. De statusindicator schakelt over op GROEN DE INTELLISENSE-BATTERIJ Als de laatste LED van de batterij-indicator rood oplicht, is de batterij te zwak. Vervang de batterij direct. Met een nieuwe batterij duurt het normaal 10 seconden om de AED tot het maximale energieniveau op te laden. Uitgangsspanning: 12 VDC (max.) Batterijen kunnen niet opnieuw opgeladen worden. Lithiumgehalte: 9,2 g (max.). Neem bij afdanking de plaatselijke voorschriften in acht. MODEL VOLLEDIGE FUNCTIONELE VERVANGINGSGARANTIE TYPISCHE SCHOKKEN 9145 Lithium 1 jaar vanaf installatie of 12 uur gebruik, afhankelijk van wat er het eerst optreedt Tot 290 3

6 OPLAADBARE BATTERIJ Of de niet-oplaadbare batterij (model 9145), of de oplaadbare batterij (model 9144) kan standaard worden geleverd met de Powerheart Pro (model 9300P). De batterijoplader (model 9044) wordt afzondelrijk verkocht. De oplaadbare batterij voldoet aan alle toepasselijke IEC-normen. Alle configuraties voldoen aan de systeemnorm, IEC : De oplaadbare batterij is ten tijde van verzending halverwege geladen. Laad de batterij helemaal op voordat u hem gebruikt. Om de oplaadbare batterij te laden, verwijdert u hem uit de AED; de oplaadbare batterij kan alleen worden herladen als hij uit de Powerheart AED G3 Pro verwijderd is.. Steek de stekker van de batterijlader in een daartoe geschikt stopcontact. Steek de kabel van de batterijlader in de oplaadbare batterij en controleer of het gele lampje boven het symbool voor de oplaadbare batterij brandt. Het laden is voltooid als het gele laadlampje uitgaat en de vier groene ladingslampjes constant branden. Trek de kabel van de batterijlader uit de batterij als het laden voltooid is. Het opladen kan voortijdig beëindigd worden door de kabel van de batterijlader uit de batterij te trekken. Als de batterij gedurende ten minste 3 uur is geladen, wordt voldaan aan de vermelde capaciteit waarden. NB: Het verdient aanbeveling om een reservebatterij (niet oplaadbaar) bij de hand te houden. Om er voor te zorgen dat de batterij zo lang mogelijk meegaat, ontlaadt u hem halfweg voordat u hem opbergt. Niet langdurig opslaan bij hoge temperaturen. De Powerheart AED G3 Pro meldt eerst "Batterij Zwak" als er nog voldoende spanning is om ten minste één reddingsoperatie uit te voeren. Het verdient aanbeveling de batterij zo snel mogelijk weer op te laden nadat het bericht "Batterij Zwak" is gemeld. Het is normaal dat de ladingsmeter aangeeft dat er nog spanning is wanneer "Batterij Zwak" (Batterijvermogen laag) voor het eerst gemeld wordt. Als het gele laadlampje constant brandt, heeft er zich een laadfout voorgedaan. Neem in geval van een laadfout contact op met de klantenservice. 4

7 OPLAADBARE BATTERIJ Batterijlader hier aansluiten Laad LED Batterij lading Testknop Oplaadbare batterij (symbool ook op achterkant) SPECIFICATIES Batterijvermogen: Chemie: Compatibiliteit: Batterijvermogen: Laadduur batterij: Stand-by periode batterij: Levensduur batterij: Gewicht batterij: 11,1 V Lithium-Ion. Zie plaatselijke voorschriften. Powerheart AED G3 Pro, model 9300P Ten minste 60 schokken (typisch 100 schokken) of ten minste 3 uur ECGweergave (typisch 6 uur). 3 uur voor vermeld vermogen, 4,5 uur voor geheel laden van geheel lege batterij. 6 maanden 2,5 jaar of 300 ontlaadcycli (wat het eerste komt). 540 g (1 lb 3 oz) 5

8 ELEKTRODEN (DEFIBRILLATIE) De defibrillatie-elektroden zijn bij aflevering van de AED reeds geïnstalleerd. Controleer of dit ook werkelijk zo is. Zorg er vervolgens voor dat de vervaldatum door het ruitje in de deksel zichtbaar is. Controleer of de STATUSINDICATOR GROEN oplicht. DE DEFIBRILLATIE ELEKTRODEN zelfklevende wegwerp-defibrillatie elektroden minimaal oppervlak, samen: 228 cm 2 totale lengte van de voedingskabel: 1,3 m Met elektroden wordt bedoeld defibrillatie-elektroden. Met EKG-elektroden wordt bedoeld EKG-elektroden. Met pediatrische elektroden wordt bedoeld pediatrische defibrillatie elektroden met verminderde energie of pediatrische elektroden. 6

9 RESCUEREADY -STATUSINDICATOR Als deze STATUSINDICATOR GROEN oplicht, is de AED RescueReady, dus gereed voor reanimatie. Hierdoor wordt aangetoond dat de zelftests van de AED het volgende hebben bevestigd: De batterij is voldoende geladen. De elektroden zijn correct aangesloten en bedrijfsklaar. De interne elektronica is intact. Is de STATUSINDICATOR ROOD, controleer dan de AED-elektroden, de batterij en/of neem contact op met de klantenservice. AKOESTISCHE ONDERHOUDSINDICATOR Wanneer de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse zelftest vaststelt dat onderhoud noodzakelijk is, klinkt om de 30 seconden een hoorbare pieptoon totdat de deksel wordt geopend of de batterij leeg is. De pieptoon wordt gedeactiveerd door de deksel te openen of te sluiten. Wordt de fout door de volgende automatische zelftest niet gecorrigeerd, dan klinkt de pieptoon opnieuw. 7

10 NA EEN REANIMATIEPOGING Bereid na overdracht van de patiënt aan de professionele hulpverleners de AED voor de volgende reanimatie voor: 1. Haal de in het interne geheugen van de AED opgeslagen reanimatiegegevens op. 2. Wis het interne geheugen van de AED. 3. Sluit een nieuw paar elektroden op de AED aan. 4. Sluit de deksel. 5. Controleer of de STATUSINDICATOR in de handgreep van de AED GROEN is. 8

11 SYMBOOLBESCHRIJVINGEN De volgende symbolen kunnen in dit handboek, op de AED of op optionele componenten hiervan verschijnen. Enkele van deze symbolen vormen normen en overeenstemmingen in combinatie met de AED en het gebruik hiervan. Symbolen voor apart verkochte, optionele toebehoren, zoals de oplaadbare batterij en de EKG-patiëntkabel-set kunnen worden gevonden in de documentatie die bij deze producten wordt geleverd. Gevaarlijke spanning: De defibrillator werkt met hoge spanning en kan een gevaar door schok vormen. Zorg ervoor dat u alle veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding hebt gelezen en begrepen alvorens de AED te bedienen. Let op!: Markeert belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing, de handleiding, op de AED of op onderdelen hiervan met betrekking tot een veilig en deskundig gebruik van de AED. Defibrillatie veilig materiaal van het veiligheidstype BF: De door middel van defibrillatie elektroden op de borst van de patiënt aangesloten AED kan de effecten van een externe toegediende defibrillatieschok weerstaan. CE-markering: Deze uitrusting voldoet aan de essentiële eisen van de Medical Device richtlijn 93/42/EEC. De AED is splash proof conform IEC Geclassificeerd door ETL Semko met betrekking tot de gevaren door elektrische schok, brand en mechanische risico's alleen in overeenstemming met UL , CAN/CSA C22.2 No M90, EN en EN Voldoet aan UL Standard UL Gecertificeerd conform CAN/CSA Standard C22.2 No M90. Internationaal symbool voor AAN. Open het deksel om de AED in te schakelen. Open het deksel om de AED in te schakelen. Aanduiding voor de AED-batterijstatus. De oplichtende delen geven het resterende batterijvermogen weer. 9

12 SYMBOOLBESCHRIJVINGEN (VERVOLG) Geeft aan dat de AED onderhoud door geautoriseerd servicepersoneel nodig heeft. Als de SCHOK-aanduiding brandt, dient deze toets te worden ingedrukt om een defibrillatieschok toe te dienen. Door indrukken en bevestigen wordt de manuele modus geactiveerd. Rood met een ZWARTE X betekent dat de AED om aandacht van de bediener of om onderhoud vraagt en dat hij niet RescueReady, dus niet gereed voor reanimatie is. Dit symbool wordt in de rest van de handleiding met ROOD aangeduid. Groen zonder een ZWARTE X betekent dat de AED RescueReady, dus gereed voor reanimatie is. Dit symbool wordt in de rest van de handleiding met GROEN aangeduid. Elektroden zijn te gebruiken tot deze datum. Fabricagedatum, jaar en maand. Datum van fabrieks reecertificatie Latexvrij. Na eenmalig gebruik afdanken. Niet opnieuw te gebruiken! Hier openscheuren. Batterij niet opnieuw oplaadbaar. 10

13 1. Positie van de elektroden op de borst van de patiënt. 2. Knippert de aanduiding, controleer dan de elektroden. Elektroden ontbreken, zijn niet aangesloten of werken slechts gedeeltelijk. Voor gebruik door een arts of op aanwijzing van een arts, of wettelijk geautoriseerde personen. Conform alle nationale, provinciale of gemeentelijke voorschriften afdanken. Niet verbranden of aan open vuur blootstellen. Explosiegevaar: Niet gebruiken in de nabijheid van brandbaar gas, inclusief geconcentreerde zuurstof. Hoogste en laagste temperatuurgrenzen. Apparaatmodelnummer, batterij model nummer Lotnummer Lithium-zwaveldioxide Aanvullende informatie is te vinden in de AED bedienings- en service handleiding. Geeft belangrijke informatie met betrekking tot het gebruik van de AED. Hier afpellen Fabrikant Geautoriseerde Europese vertegenwoordiger De Z-balk (therapie-pad-impedantie-balk) geeft een relatieve visuele indicatie van de totale transthoracale impedantie tussen de twee defibrillatie-elektroden. 11

14 Geeft plaatsing van de EKG-kabels en EKG-elektroden aan. Merkteken C-UL US-classificatie: geeft aan dat wordt voldaan aan veiligheidsvereisten in de VS en Canada. GS-merk: geeft aan dat wordt voldaan aan Duitse veiligheidsvereisten. Lithium Ion Oplaadbare batterij Laadlampje: constant brandend geel lampje geeft aan dat de batterij geladen wordt en knipperend geel lampje geeft aan dat er een laadfout is. Batterijvermogen: geeft de status van de AED-batterij aan. De brandende segmenten geven het resterende batterijvermogen aan als er op de testknop wordt gedrukt. Testknop: druk op deze knop om het batterijvermogen te zien. Symbool voor het aanduiden van elektrische en elektronische apparatuur die gerecycleerd moet worden. 12

15 VEILIGHEIDSKWALITEITSNORMEN AFMETINGEN Maat Afmeting Hoogte 8 cm (3,3 ) Breedte 27 cm (10,6 ) Lengte 31 cm (12,4 ) GEWICHT Model 9300P Gewicht met batterij en elektroden 3,20 kg (7,0 lb) WERKING EN CONDITIES BIJ STANDBY-BEDRIJF Atmosfeer Conditie Temperatuur 0 C tot 50 C (32 F tot 122 F) Luchtvochtigheid 5 % tot 95 % (niet condenserend) Druk 57kPa ( ) tot 103kPa (-500 ) VERZENDINGS- EN TRANSPORTCONDITIES (voor maximaal 1 week) Atmosfeer Conditie Temperatuur -30 C tot 65 C (-22 F tot 149 F) Luchtvochtigheid 5 % tot 95 % (niet condenserend) Druk 57kPa ( ) tot 103kPa (-500 ) AED MODEL 9300P De AED is conform de hoogste veiligheids- en prestatienormen, inclusief elektromagnetische compatibiliteit (EMC), ontwikkeld en gefabriceerd. De Cardiac Science AED model 9300P en de defibrillatie elektroden voldoen als volgt aan de van toepassing zijnde eisen: 13

16 CE CE-gemarkeerd door BSI 0086 conform de Medical Device richtlijn 93/42/EEC van de Europese Unie. ETL Geclassificeerd door ETL Semko met betrekking tot gevaren door elektrische schok, brand en mechanische risico's alleen conform UL , CAN/CSA C22.2 No M90, EN en EN Voldoet aan UL Standard UL Gecertificeerd conform CAN/CSA Standard C22.2 No M90. Elektrotechniek, constructie, veiligheid en werking IEC (1998), aanvullingen 1 (1991) & 2 (1995) IEC (2002) ANSI/AAMI DF-39 (1993) Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) IEC (2001) IEC paragraaf 36 ANSI/AAMI DF-39 (1993) paragraaf EMISSIES Veld E-M Magnetisch IMMUNITEIT Veld E-M Norm of overeenstemming EN 55011/CISPR 11, groep 1, Klasse B ANSI/AAMI DF39, <0,5mT op oppervlak, behalve binnen 5 cm van de dekselmagneet en de luidspreker Norm of overeenstemming IEC , niveau X, (20V/m) IEC , paragraaf (20V/m) AAMI DF39, paragraaf

17 IMMUNITEIT (VERVOLG) Veld Norm of overeenstemming Magnetisch IEC (2001) IEC (2002), paragraaf AAMI DF39, paragraaf A/m, 47,5 Hz Hz ESD IEC , niveau 3 IEC (2002), paragraaf kv contactontlading, 8 kv scheidingssectieontlading OMGEVINGSCONDITIES Conditie Norm of overeenstemming Vrije val IEC (1975) AM 2 (1990), 1 meter Stoot Trilling (toevallig) Trilling (sinus) Behuizingsbescherming IEC (1987), 40 g en 6000 stoten IEC (1993): 10 Hz 2 KHz, 0,005 0,0012 g 2 /Hz IEC (1995): 10 Hz 60 Hz, 0,15 mm en 60 Hz 150 Hz, 2 g IEC (2001), IP24 VERZENDINGS- EN TRANSPORTCONDITIES ISTA procedure 2A 15

18 OPSLAG- EN TRANSPORTCONDITIES OPLAADBARE BATTERIJ Conditie Stoten en trilling Norm of overeenstemming De batterij, wanneer geïnstalleerd in de Powerheart AED G3 Pro, voldoet aan het volgende: Stoot Trilling (toevallig) Transport (IEC ): 40 g, duur van 6 ms, 1,5 m/s ΔV, 1000 stoten in elke richting. (IEC ): 10 Hz - 2 khz bij 0, ,0012 g 2 /Hz. Doorstaat test volgens UN "Recommendations of the Transport of Dangerous Goods, Manual of Test and Criteria" (ST/SG/AC.10/11/Rev.3), bijlage 2 (ST/SG/AC.10/27/Add.2) BATTERIJLADER Voedingsvereisten 90 tot 132 VAC of 198 tot 264 VAC bij 47 to 63 Hz De batterijlader werkt via, en aanvaardt standaard IEC-netspanningssnoeren. 16

19 EEN REANIMATIE UITVOEREN STAP 1: CONTROLEREN BEL HET ALARMNUM- MER De patiënt is niet aanspreekbaar. EN De patiënt ademt niet BEL HET ALARMNUMMER Is de patiënt jonger dan 8 jaar of weegt hij minder dan 25 kg, dan zou de AED met de energie verminderende pediatrische-defibrillatie-elektroden moeten worden gebruikt. De therapie mag niet door het bepalen van de exacte leeftijd of het exacte gewicht van de patiënt worden vertraagd. Raadpleeg de bij de pediatrische-elektroden meegeleverde gebruiksaanwijzing betreffende de handelwijze bij het vervangen van de volwassenen elektroden voor de pediatrische elektroden en de medisch directeur kan, indien noodzakelijk, de energieprotocollen wijzigen. 17

20 STAP 2: VOORBEREIDEN Open de deksel van de AED. Verwijder kleding van de borst van de patiënt. Zorg ervoor dat de huid van de patiënt schoon en droog is. Droog de borst van de patiënt en scheer eventueel overtollig haar weg. STAP 3: ELEKTRODEN PLAATSEN Scheur de verpakking open en haal de elektroden eruit. Trek een van de elektroden van de plasticfolie af. Plaats een van de elektroden op het onbedekte bovenste deel van de borst zoals afgebeeld. Trek de tweede elektrode los en plaats deze op het onbedekte onderste deel van de borst zoals afgebeeld. Let op: Bij gebruik van gepolariseerde elektroden (P/N 9660) zie diagram op de elektroden voor gedetailleerde plaatsing van elke elektrode. 18

21 STAP 4: ANALYSEREN EN SCHOK TOEDIENEN (AED-MODUS) De gesproken en geschreven instructies zullen u door het proces leiden. RAAK DE PATIËNT NIET AAN! RITME WORDT GEANALYSEERD. Wordt een schokbaar hartritme geconstateerd, volg dan deze instructies op: SCHOK AANGERADEN. OPLADEN HOUD AFSTAND! DRUK OP DE KNIPPERENDE TOETS OM SCHOK TE GEVEN. Als voor het eigenlijke toedienen van de schok het ritme van de patiënt in een niet schokbaar ritme verandert, geeft de AED deze verandering aan met de aanwijzing HARTRITME GEWIJZIGD, SCHOK GEANNULEERD. De AED heft de lading op en draagt de gebruiker op om met CPR te beginnen. STAP 5: CPR Begin met CPR wanneer u dat wordt opgedragen Dien 30 compressies toe gevolgd door 2 beademingen Aan het einde van de CPR-periode wordt u opgedragen om stap 4 en 5 zo nodig te herhalen. 19

22 GEBRUIK VAN DE MANUELE OVERRIDE-MODUS (MANUELE MODUS) Alleen voor gebruik door gekwalificeerde professionele hulpverleners. De AED heeft een manuele override-functie die het automatische analyseprotocol van de AED buiten werking stelt. Door op deze modus over te schakelen, neemt de gebruiker de verantwoordelijkheid op zich om een schokbaar ritme te herkennen en een schok toe te dienen. De standaardinstelling voor de handmatige override-functie is ingeschakeld. Wanneer deze is ingeschakeld kan de gebruiker met de handmatige override-functie de AED opladen en naar eigen goeddunken een schok toedienen. Nadat er op de schoktoets is gedrukt of er 30 seconden verstreken zijn, gaat het toestel automatisch uit de manuele modus en keert terug naar de AED-modus. Een andere optie is om nadat de handmatige override-functie geactiveerd is de AED in de handmatige override-modus te laten voor de duur van de reanimatie. Deze functie kan tijdens de eerste instelling van de AED met behulp van de MDLink software worden ingeschakeld door het vakje In manuele modus blijven aan te klikken. STAP 1: Zie stap 1 3 op pagina STAP 2: STAP 3: STAP 4: STAP 5: Til de blauwe plastiek afdekking van het diagnosepaneel uiterst links op. Druk één keer op de MANUAL toets om de modus in te schakelen. De gesproken instructie geeft aan De manuele modus wordt ingeschakeld. Druk ter bevestiging opnieuw op de toets. De MANUAL toets moeten opnieuw worden ingedrukt ter bevestiging en om terug te keren naar de manuele modus. De gesproken instructie Manuele functie. Opladen. klinkt. De gesproken instructies en de desbetreffende tekstinstructies geven aan Is het ritme schokbaar, druk dan op de SCHOK-toets om een schok toe te dienen. Lees het EKG af en bepaal of het ritme schokbaar is. Is dat zo, druk dan op de SCHOK-toets om een schok toe te dienen. Opmerking: Het RHYTHMx analysealgoritme is in de manuele modus buiten werking gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de hulpverlener om vast te stellen of een schok noodzakelijk is. 20

23 STAP 6: STAP 7: De AED gaat terug naar de AED-MODUS en draagt de gebruiker op om met CPR te beginnen. Volg de gesproken instructies op. (Indien IN MANUALE MODUS BLIJVEN ingeschakeld is (met behulp van MDLink software) blijft de AED in de manuele modus en keert niet terug naar de AED-modus. Wanneer deze optie is ingeschakeld, blijft het toestel, nadat een handmatige schok is toegediend of de bediener 30 seconden lang niet op de schoktoets heeft gedrukt, in de manuele modus. De tekstdisplay geeft Manuele modus weer en de bediener kan op de MANUAL toets drukken om nogmaals een lading te initiëren, als de bediener vaststelt dat een schok nodig is. Om weer op de manuele modus over te schakelen: druk EEN KEER op de MANUAL toets. Let op: Als de hulpverlener de manuele modus activeert en constateert dat de AED-MODUS geschikter zou zijn, dan keert de AED 30 seconden na het beëindigen van het opladen terug naar de AED-MODUS. (Dit geldt niet als IN MANUELE MODUS BLIJVEN is ingeschakeld zie stap 6 hierboven. DE MANUELE MODUS AFSLUITEN Standaard: het toestel gaat terug naar de AED-modus nadat: er op de schoktoets is gedrukt er 30 seconden verstreken zijn zonder dat er op de schoktoets wordt gedrukt de deksel van de AED even is dicht gedaan de optionele drie lead EKG-bewakingskabel is bevestigd de elektroden van de AED zijn losgekoppeld de elektroden van de patiënt zijn gehaald DE MANUELE MODUS AFSLUITEN WANNEER IN MANUELE MODUS BLIJVEN IS INGESCHAKELD: de deksel van de AED even dicht doen de optionele drie lead EKG-bewakingskabel bevestigen (nadat de defibrillatie-elektroden weer zijn aangebracht, is de AED in manuele modus). EKG-WEERGAVE VOOR CONTINUE BEWAKING (EKG-BEWAKINGSMODUS) 21

24 Indien de hulpverlener dit nodig acht, kan de AED voor continue EKG-bewaking worden gebruikt. Door gebruik van een apart aan te schaffen EKG-patiënt bewakingskit, levert de AED een niet-diagnostische EKG-weergave van het hartritme van de patiënt voor bewaakte patiënt-monitoring. Het is niet nodig om het apparaat voor het aansluiten van de EKG-kabel uit te schakelen. Terwijl verbonden met de AED, kan er geen schok worden afgegeven. Gebruiksindicatie: Een patiënt die ademt of bij bewustzijn is, ongeacht de leeftijd. Contraindicatie: Geen bekende contraindicatie. De apart aan te schaffen EKG-bewakingskabel kit is noodzakelijk voor het gebruik van deze functie. Deze set is ontworpen voor verbinding met EKG-elektroden door middel van AAMI of IEC-kleurconventie. Zodra er een verbinding is, geeft de AED het EKG van de patiënt weer en evalueert dit (Afleiding II). Volg alle instructies van de AED op. Zie de gebruiksaanwijzing in de EKG-bewakingskabel kit voor specifieke instructies VEILIGHEIDSBEPALINGEN EN DEFINITIES VOOR GEBRUIK VAN DE POWERHEART AED G3 PRO Zorg ervoor dat u met verschillende veiligheidswaarschuwingen in deze paragraaf vertrouwd bent. 22

25 De veiligheidswaarschuwingen identificeren potentiële gevaarlijke situaties door gebruik te maken van symbolen en woorden als verklaring van datgene, wat u, de patiënt, of de Powerheart AED G3 Pro potentieel zou kunnen schaden. INDICATIES VOOR GEBRUIK De AED met STAR bifasische golfvorm is bestemd voor gebruik door personeel, dat voor gebruik ervan is opgeleid. De gebruiker dient gekwalificeerd te zijn middels opleiding op het gebied van elementaire levensondersteuning en CPR/AED of andere medische behandelingsprocedures, die toestemming van een arts vereisen. Het apparaat is bestemd voor spoedeisende behandeling van slachtoffers met de symptomen van plotselinge hartstilstand, die niet reageren en niet ademhalen. Als het slachtoffer na reanimatie ademhaalt, moet de AED bevestigd blijven om het EKGritme te bepalen en detecteren. Als een schokbare ventriculaire tachyaritmie zich opnieuw voordoet, wordt het apparaat automatisch geladen en adviseert het de gebruiker om therapie toe te dienen ; in de manuele modus bewaakt het ambulancepersoneel de EKG-display en dient het een schok toe door op de schokknop te drukken en therapie toe te dienen. Als de patiënt minder dan 8 jaar oud is of minder dan 25 kg weegt, moet de AED gebruikt worden met de model 9730 energie verminderende defibrillatie-elektroden voor kinderen. De therapie mag niet uitgesteld worden om de juiste leeftijd of het lichaamsgewicht van de patiënt te bepalen. VEILIGHEIDSBEPALINGEN EN DEFINITIES Het linksonder verschijnende driehoekige waarschuwingssymbool geeft de potentiële gevarencategorie aan. De definitie van elke categorie is als volgt: GEVAAR: Deze waarschuwing geeft gevaarlijke situaties aan die zwaar lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken. WAARSCHUWING: Deze waarschuwing geeft gevaarlijke situaties aan die zwaar lichamelijk of dodelijk letsel kunnen veroorzaken. VOORZICHTIG: Deze waarschuwing geeft gevaarlijke situaties aan die licht lichamelijk letsel, productschade of materiële schade kunnen veroorzaken. BESCHRIJVING VAN DE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN Het volgende is een lijst van de Cardiac Science AED veiligheidswaarschuwingen die in dit hoofdstuk en in de hele handleiding worden gebruikt. U moet deze veiligheidswaarschuwingen gelezen, begrepen en opgevolgd hebben, voordat u probeert de AED te bedienen. 23

26 GEVAAR: Brand- en explosiegevaar Wees voorzichtig bij gebruik van de AED in de buurt van ontvlambare gassen (inclusief geconcentreerde zuurstof) om mogelijk explosie- of brandgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING: Schokgevaar Defibrillatieschokstroom via ongewenste banen vormt een potentieel ernstig schokgevaar. Om dit gevaar tijdens de defibrillatie te vermijden, dienen de volgende punten in acht te worden genomen: Raak de patiënt niet aan, tenzij wordt aangegeven dat CPR moet worden uitgevoerd. Raak geen, met de patiënt verbonden, metalen voorwerpen aan. Houd de defibrillatie-elektroden verwijderd van andere elektroden of van met de patiënt verbonden metalen voorwerpen Verwijder alle niet tegen defibrillatie bestand zijnde voorwerpen van de patiënt. WAARSCHUWING: Schok en mogelijke schade aan apparatuur Verwijder alle niet tegen defibrillatie bestand zijnde voorwerpen van de patiënt om een mogelijke elektrische schok en potentiële beschadiging van de apparatuur te vermijden. WAARSCHUWING: Deze batterij (ond.-nr. 9145) is NIET oplaadbaar. Probeer niet om deze batterij te laden. Pogingen tot opladen van deze batterij kunnen resulteren in ontploffings- of brandgevaar. Alleen de batterij met ond.-nr is oplaadbaar. WAARSCHUWING: Schokgevaar Demonteer de AED niet! Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan lichamelijk of dodelijk letsel tot gevolg hebben. Neem voor vragen met betrekking tot onderhoud contact op met geautoriseerd servicepersoneel van Cardiac Science. WAARSCHUWING: Reparatie van de batterij. Deze batterij niet demonteren! Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan lichamelijk of dodelijk letsel tot gevolg hebben. Neem voor vragen met betrekking tot onderhoud contact op met geautoriseerd servicepersoneel. BESCHRIJVING VAN DE VEILIGHEIDSBEPALINGEN (VERVOLG) 24

27 VOORZICHTIG: Gebruik alleen toegelaten uitrusting De oplaadbare batterij is uitsluitend ontworpen voor de Powerheart AED G3 Pro en mag NIET met andere AED-modellen worden gebruikt. Het gebruik van batterijen, elektroden, kabels of optionele uitrusting, anders dan die goedgekeurd door de fabrikant, kan ertoe leiden dat de werking van de AED tijdens een reanimatie nadelig wordt beïnvloed. VOORZICHTIG: Extreme temperatuur Als de AED aan extreme omstandigheden buiten zijn functieparameters wordt blootgesteld, kan dit de werking van de AED nadelig beïnvloeden. De dagelijkse zelftest RescueReady controleert de invloed van extreme omstandigheden op de AED. Als de dagelijkse zelftest gedurende 5 aaneengesloten dagen omstandigheden buiten de functieparameters van de AED constateert, dan verschijnt de waarschuwing SERVICE NOODZAKELIJK, om de gebruiker duidelijk te maken dat de AED direct in omstandigheden binnen de toelaatbare functieparameters moet worden verplaatst. Zie pagina 10. VOORZICHTIG: Lithium-zwaveldioxide-batterij Onder druk staande bestanddelen: Nooit opnieuw opladen, kortsluiten, doorboren, vervormen of aan temperaturen van meer dan 65 C (149 F) blootstellen. Dank de lege batterij correct af. VOORZICHTIG: Lithium Ion batterij Nooit kortsluiten, doorboren, vervormen of aan temperaturen van meer dan 65 C (149 F) blootstellen. VOORZICHTIG: Batterij afdanken Recycleer of lever de lithium-batterij in zoals in de nationale, provinciale en gemeentelijke wetgeving is voorzien. Verbrand de batterijen niet om brand- en explosiegevaar te voorkomen. VOORZICHTIG: Mogelijk beperkte werking van de AED Het gebruik van beschadigde of vervallen elektroden kan ertoe leiden dat de werking van de AED nadelig wordt beïnvloed. VOORZICHTIG: Mogelijke gevoeligheid voor hoge frequenties (RF) Een RF-storing door mobiele telefoons, CB-zendapparatuur en FM-zenders/ontvangers kan leiden tot een onnauwkeurige ritmeanalyse en een aansluitend verkeerd schokadvies. Gebruik daarom bij een reanimatie waarbij de AED wordt gebruikt, geen mobiele telefoons en soortgelijke apparaten binnen één meter van de AED schakel mobiele telefoons en soortgelijke apparaten in de buurt van de AED UIT. 25

28 VOORZICHTIG: Mogelijke beperking bij geïmplanteerde pacemaker De therapie mag bij patiënten met een geïmplanteerde pacemaker niet worden vertraagd en een defibrillatiepoging dient bij bewusteloosheid en ademstilstand van de patiënt te worden ondernomen. De AED beschikt over een pacemaker-herkenning en -afwijzing. Bij enkele pacemakers kan de AED een defibrillatieschok echter afraden. 1 Elektroden plaatsen: Plaats de elektroden niet direct boven een geïmplanteerd apparaat. Plaats de elektroden op minimaal 2,5 cm afstand van een geïmplanteerd apparaat. VOORZICHTIG: Patiënt verplaatsen tijdens reanimatie Tijdens een reddingsoperatie kan het overmatig bewegen of verplaatsen van de patiënt ertoe leiden dat de werking van de AED bij het analyseren van het hartritme van de patiënt nadelig wordt beïnvloed. Stop elke beweging of trilling vóór een reddingspoging te proberen. VOORZICHTIG: Reinigings producten voor de behuizing Voor het desinfecteren van de behuizing dient een niet-oxiderend desinfectiemiddel, zoals ammoniumzout of een reinigingsoplossing op glutaraaldehyde-basis te worden gebruikt om beschadigingen aan de metalen verbindingselementen te voorkomen. 1 Cummins, R., ed., Advanced Cardiac Life Support; AHA (1994): Ch. 4. STAR BIFASISCHE GOLFVORM De door de AED gegenereerde golfvorm is een bifasische afgevlakte exponentiële golfvorm die voldoet aan ANSI/AAMI DF2 en DF39. Hier volgt een grafiek van het golfvormvoltage als functie van de tijd wanneer de AED op een resistieve belasting van 50 ohm is aangesloten. Golfvorm met hoge energie en resistieve belasting van 50 ohm Hoge variabele energie / 50 ohm 26

29 Golfvorm met hoge energie en resistieve belasting van 50 ohm Hoge variabele energie / 50 ohm VOLTAGE (VOLT) TIJD (MS) De bifasische afgevlakte exponentiële golfvorm (BTE, Biphasic Truncated Exponential) gebruikt variabele energie. De werkelijk afgegeven hoeveelheid energie is afhankelijk van de impedantie van de patiënt en het apparaat zal een schok afgeven als de impedantie ohm is. De energie wordt op drie verschillende niveaus geleverd: ultralage variabele energie, lage variabele energie en hoge variabele energie. Dit wordt weergegeven in de golfvormtabellen op de volgende pagina's. 27

30 ENERGIENIVEAUS Tabel A1 - Ultralage variabele energie (150 VE) Powerheart AED-modellen 9300P golfvorm Fase 1 Fase 2 Patiënt impedantie (ohm) Voltage* (volt) Duur* (ms) Voltage* (volt) Duur* (volt) Energie** (joule) , , , , , , , , , , , , , ,

31 ENERGIENIVEAUS (VERVOLG) Tabel A2 - Lage variabele energie (200 VE) Powerheart AED-modellen 9300P golfvorm Fase 1 Fase 2 Patiënt impedantie (ohm) Voltage* (volt) Duur* (ms) Voltage* (volt) Duur* (ms) Energie** (joule) , , , , , , , , , , , , , ,

32 ENERGIENIVEAUS (VERVOLG) Tabel A3 - Hoge variabele energie (300 VE) Powerheart AED-modellen 9300P golfvorm Fase 1 Fase 2 Patiënt impedantie (ohm) Voltage* (volt) Duur* (ms) Voltage* (volt) Duur* (ms) Energie** (joule) , , , , , , , , , , , , , , * Alle waarden zijn karakteristiek. ** Toegestane energiebereik. IMPEDANTIE VAN DE PATIËNT De bifasische afgekapte exponentiële curve (BTE) van Cardiac Science gebruikt variabele energie. De eigenlijk afgegeven energie varieert met de impedantie van de patiënt en het aparaat geeft een schok af, als de impedantie tussen ohm ligt. Energie wordt op drie verschillende niveaus afgegeven die, zoals in de bovenstaande tabellen weergegeven, als ultralage variabele energie, lage variabele energie en hoge variabele energie wordt aangeduid. 30

33 CONTACTINFORMATIE VS/INTERNATIONAAL KLANTENSERVICE/TECHNISCHE ONDERSTEUNING Gratis in Noord-Amerika: / / ERKENDE EUROPESE VERTEGENWOORDIGER MDSS Burckhardtstrasse 1 D Hannover Duitsland HOOFDKANTOOR Cardiac Science Corporation 3303 Monte Villa Parkway Bothell, WA VS INTERNATIONALE VESTIGINGEN Cardiac Science Corporation Kirke Vaerloesevej 14 Vaerloese, Denemarken DK FirstSave, MDLink, Powerheart, MasterTrak, STAR, IntelliSense, RescueLink, RescueReady, RHYTHMx, Survivalink, en VivaLink zijn handelsmerken en geregistreerde handelsmerken van Cardiac Science Corp. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de dienovereenkomstige eigenaren Cardiac Science Corp. Alle rechten voorbehouden. 31

34 32

35 P/N Rev A

Gebruiksaanwijzing WAARSCHUWING:

Gebruiksaanwijzing WAARSCHUWING: Gebruiksaanwijzing WAARSCHUWING: Elektrische schok en brandgevaar. Verbind geen telefoons of niet toegelaten connectoren met de contactdoos van het apparaat. OVERZICHT VAN DE AED Raak vertrouwd met de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing AED-trainer

Gebruiksaanwijzing AED-trainer Gebruiksaanwijzing AED-trainer ONDERDEELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. De AED-trainer (trainingstoestel voor automatische externe defibrillators) is een apparaat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING POWERHEART AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR G3 PLUS 9390A EN 9390E 112-0038-215 A

GEBRUIKSAANWIJZING POWERHEART AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR G3 PLUS 9390A EN 9390E 112-0038-215 A GEBRUIKSAANWIJZING POWERHEART AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR G3 PLUS 9390A EN 9390E 112-0038-215 A Kennisgeving van rechten 2008 Cardiac Science Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel

Nadere informatie

Powerheart G5 AED Automatisch

Powerheart G5 AED Automatisch Powerheart G5 AED Automatisch RESCUE R E A D Y Specificaties van offerte Bediening en gebruik + De AED wordt automatisch geactiveerd bij het openen van de klep. + De AED zal tekst-/gesproken prompts en

Nadere informatie

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 Life-POINT Pro AED TRAINER handleiding Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 20-01-15 20:03 Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding BELANGRIJK Leest u deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding

Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding Life-POINT Pro AED TRAINER handleiding Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding BELANGRIJK Leest u deze handleiding zorgvuldig door vóór het gebruik van het apparaat. De informatie in dit document behoort

Nadere informatie

Het AED Toestel voor gebruikers.

Het AED Toestel voor gebruikers. Het AED Toestel voor gebruikers. Cardiac Science presenteert zijn professionele AED, zijnde AED G3 Automatic Eigenschappen: Eenvoud: Patent: RHYTHMx : Steminstructries: STAR : Gewicht: Batterij: Simpele,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

Het AED Toestel voor professionele gebruikers.

Het AED Toestel voor professionele gebruikers. Het AED Toestel voor professionele gebruikers. Eigenschappen: Cardiac Science presenteert zijn professionele AED, zijnde 1 ste AED met EKG kleurenscherm de G3Pro. De eerste AED met kleurenscherm, manuele

Nadere informatie

Powerheart G5 AED-trainingsapparaat Gebruikershandleiding

Powerheart G5 AED-trainingsapparaat Gebruikershandleiding Powerheart G5 AED-trainingsapparaat Gebruikershandleiding Copyright 2012 Cardiac Science Corporation. Alle rechten voorbehouden. Gebruik het trainingsapparaat bij de automatische externe defibrillator

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Nederlands Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Alarmsysteem & Sensorpleister Dutch version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad, Sweden www.redsensemedical.com

Nadere informatie

Het AED Toestel voor gebruikers.

Het AED Toestel voor gebruikers. Het AED Toestel voor gebruikers. Cardiac Science presenteert zijn professionele AED, zijnde AED G3 Semi-Automatic Eigenschappen: Eenvoud: Patent: RHYTHMx : Steminstructries: STAR : Gewicht: Batterij: Simpele,

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System NL GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in de voorbeelden gebruikte namen en gegevens zijn

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen.

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. CBT12XS BATTERIJTESTTOESTEL Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. TESTVERLOOP / GEBRUIKSAANWIJZINGEN BELANGRIJK: 1. Voor het testen van de prestatie van 12 V-accu s (CCA:

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Netvoeding Deze uitrusting werd ontworpen om te werken op wisselstroom netvoeding van 230 volt, 50 Hz. Andere stroombronnen kunnen dit apparaat beschadigen. Controleer

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Een AED redt levens Martien van Gorp Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Over Vivon Jarenlange expertise Merkonafhankelijk ISO 9001:2008 gecertificeerd Samenwerking met o.a. Nederlandse Hartstichting

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING

samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING HeartSine Technologies INHOUDSOPGAVE SAMARITAN PAD CONFIGURATIE SAMARITAN PAD 2000-2005 TRAINER 3 PAD Trainer Accessoires 4 Installeren van de Trainer Pad-Pak 4

Nadere informatie

Handleiding. ReSound oplader 60 en 80

Handleiding. ReSound oplader 60 en 80 Handleiding ReSound oplader 60 en 80 Gefeliciteerd met de aankoop van de nieuwe ReSound oplader voor uw hoortoestel. Deze handleiding helpt u om te gaan met de oplader. Wij hopen dat u er veel plezier

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Handleiding voor waterbestendige en oplaadbare training halsband

Handleiding voor waterbestendige en oplaadbare training halsband Handleiding voor waterbestendige en oplaadbare training halsband Artikelnummer 13.03.04 Bedankt voor het kiezen van de Petrainer oplaadbare en waterbestendige trainings halsband. Onze missie is de welzijn

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PLUS 9390A EN 9390E 70-00914-15 C

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PLUS 9390A EN 9390E 70-00914-15 C BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PLUS 9390A EN 9390E 70-00914-15 C De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De namen en gegevens in de voorbeelden zijn

Nadere informatie

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER Gebruikshandleiding 31889 Lees deze handleiding a.u.b. voordat u dit product in gebruik neemt. Anders kunt u ernstig letsel oplopen. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen

Nadere informatie

Nederlands. Handleiding. Inhoud :

Nederlands. Handleiding. Inhoud : Nederlands Transmitter Speed 19350 Handleiding Inhoud : Kenmerken Plaatsen van de batterij HotShoe connector Gebruikshandleinding Frequenties Ontspanmodus Geïntegreerd sync contact Elinchrom RX functies

Nadere informatie

Instructiehandleiding

Instructiehandleiding Instructiehandleiding BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Toetsbeschrijving: In/uitschakelen De paringmodus openen Pauze/Afspelen: De telefoon beantwoorden Een gesprek beëindigen Een gesprek

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige

Nadere informatie

In-/uitschakelen. Functie: De Identicom in- of uitschakelen.

In-/uitschakelen. Functie: De Identicom in- of uitschakelen. Handleiding In-/uitschakelen De Identicom in- of uitschakelen. Druk de gemarkeerde knoppen tegelijk in totdat u een trilling voelt. Aan U voelt één trilling, waarna de Identicom de volgende stappen doorloopt:

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Aanvulling Gebruikershandleiding Wijzigingen in Hoofdstuk 4 (Het gebruik van de Lifeline AED) in de gebruikershandleiding van Defibtech zijn gemaakt

Nadere informatie

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze

Nadere informatie

PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK

PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK PL Instrukcja obsługi DE Bedienungsanleitung EN User's manual NL Gebruiksaanwijzing PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK NL GEBRUIKSAANWIJZING DE COTTIEN NICK>

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener Europese Reanimatieraad ACHTERGROND Er zijn ongeveer 700.000 hartstilstanden per jaar in Europa. Dit komt neer op 5 personen per uur in Nederland.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

28V Laadapparaat voor robotgazonmaaier NL

28V Laadapparaat voor robotgazonmaaier NL WA3744 1 2 a b A B C 1. Netstroomadapter 2. Aansluiting Niet alle afgebeelde of beschreven toebehoren worden standaard meegeleverd. Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C.

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C. BT111 ACCU TESTER BT222 ACCU / LAADSTART / TESTER BEDIENINGSHANDLEIDING BELANGRIJK! 1. Voor het testen van 12 V accu's: SAE : 200~1200 CCA DIN : 110~670 CCA IEC : 130~790 CCA EN : 185~1125 CCA CA(MCA)

Nadere informatie

Functies. Inhoud van de doos NED

Functies. Inhoud van de doos NED NED Functies De ASA-30 kan als een aanvullende sirene verbonden met uw alarmsysteem worden gebruikt of als een onafhankelijke sirene verbonden met een afstandsbediening en/of draadloze detectoren. - Draadloze

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Voedingsbank met LED-display, 10.400 mah

Voedingsbank met LED-display, 10.400 mah Voedingsbank met LED-display, 10.400 mah Handleiding 31892 SPECIFICATIES Capaciteit: 10.400 mah Batterij: lithium-ion Ingang: 5 V DC/1,3 A (1,5 A Max) Uitgang 1: 5 V DC 1 A Uitgang 2: 5 V DC 1 A Uitgang

Nadere informatie

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Product Zink-luchtbatterij Modelnaam IEC Nominaal Nominaal Diameter Hoogte Gewicht Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

StyleView Envelope Drawer

StyleView Envelope Drawer User Guide StyleView Envelope Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER APCR-2300 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERBLOK SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding Hoogfrequent batterijladers PM-24 serie Handleiding Inhoud. 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 1.1 Algemeen 1.2 Voorzorgsmaatregelen bij het werken met batterijen 2. Eigenschappen 2.1 Algemene specificatie

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

HeartSine PAD 300P Trainer Gebruikershandleiding 1

HeartSine PAD 300P Trainer Gebruikershandleiding 1 HeartSine samaritan PAD 300P Trainer model TRN-300 Gebruikershandleiding HeartSine HeartSine PAD 300P Trainer Gebruikershandleiding 1 HeartSine samaritan met Reanimatie-adviseur, model 300P Trainer De

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op  vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt in combinatie met KlikAanKlikUit

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AKCT-510 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 3.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AGST-8800 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING Item 70151 Versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is Productinformatie E A C F G H A: Aan/uit-schakelaar : Gebruik wisselstroom: blijft groen branden Gebruik batterijstroom: knippert groen C: Gebruik wisselstroom: aanduiding spanningsniveau Gebruik batterijstroom:

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION iii Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Snelzoekgids. Serie 8

Snelzoekgids. Serie 8 Snelzoekgids Serie 8 In-/uitschakelen De Identicom in- of uitschakelen. Druk de gemarkeerde knoppen tegelijk in totdat u een trilling voelt. Aan U voelt één trilling, waarna de Identicom de volgende reeks

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider M002-90 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com

Nadere informatie

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-060 FITTING SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-6600C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL Lees

Nadere informatie

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN Om kortsluiting te voorkomen, dient dit product uitsluitend binnenshuis gebruikt te worden, en alleen in droge ruimten. Stel de componenten niet bloot aan regen of vocht. Niet

Nadere informatie

WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen.

WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen. Garantie & ondersteuning Dit product wordt geleverd met een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen bij normaal gebruik. Ongepast gebruik van de Mini Mobile Phones of het openen van het apparaat

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie