sap special Met esoa naar business driven IT Een efficiënte organisatie voor BI agility De performance quickscan als boost voor uw SAP BW-systeem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sap special Met esoa naar business driven IT Een efficiënte organisatie voor BI agility De performance quickscan als boost voor uw SAP BW-systeem"

Transcriptie

1 m tec Magazine van Magnus Technology Consultants, SAP-editie 2008 Met esoa naar business driven IT sap special Een efficiënte organisatie voor BI agility De performance quickscan als boost voor uw SAP BW-systeem

2 Edwin Ardon the times they are changin Er gebeurt veel in de ERP-markt. Verwarrende en soms schijnbaar tegenstrijdige ontwikkelingen leveren interessante vraagstukken op. Zo vereist de toepassing van SOA-concepten een manier van architectuurdenken die bedrijfsbreed moeilijk te behappen lijkt en in praktijk vaak tot een pilot-achtige aanpak leidt. Paradoxaal genoeg is het juist de bedrijfsbrede toepassing van SOA die in theorie het meeste rendement zou moeten opleveren. Verder lijkt business agility nog nauwelijks tot de voordelen van SaaS ofwel software as a service gerekend te kunnen worden. Niet zo vreemd, want de voordelen van SaaS nemen toe bij een toename van standaardisatie. Het is nagenoeg onmogelijk om een gebruiker voor ongeveer 140,- euro per maand een vrijwel volledige suite van ERP-functionaliteit te bieden zonder een redelijk vergaande mate van standaardisatie. Hoezo agile? Reflectie over de optimale wisselwerking tussen business en IT leidt automatisch tot terugkijken op de ontwikkelingen van ERP-software en de SAP-implementaties van de afgelopen 17 jaar in het bijzonder. Daarbij lag de nadruk op het introduceren van het procesmatig denken en het conform die processen standaardiseren en harmoniseren van de bedrijfsvoering met behulp van pakketsoftware. Projecten die zorgden voor meer controle op de interne processen, maar ook hebben bijgedragen aan inflexibele en duur te onderhouden IT-landschappen. Business agility Tot dusverre heeft ERP vooral de efficiëntie van interne bedrijfsprocessen verbeterd. The times they are a changin zong Bob Dylan al in If your time to you is worth savin, then you better start swimmin or you ll sink like a stone. Zeker in deze markt is verandering dé constante factor. Zo neemt de druk op informatiesystemen als cruciale strategische differentiator almaar verder toe met architectuur als integrerende factor. Daarnaast ontwikkelen de leidende ERP-applicaties zich in een rap tempo tot dynamische applicaties waarin content en collaboration, business process management, service oriented architectures en business intelligence versmelten. Daarmee lijkt het antwoord op de vraag waarmee we al zovele jaren worstelen toch echt in zicht te komen: meer business agility met behulp van IT welkom colofon m tec is een uitgave van Magnus Technology Consultants. Deze special staat in het teken van de oplossingen van SAP. Oplage stuks. magnus Gooimeer 5-39, 1411 DD Naarden, Postbus 5021, 1410 AA Naarden, telefoon: , concept en realisatie Edwin Ardon, Peter-Jan Simons, Caroline Jooren en Jeroen Roset. copyright 2008 Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op enige andere wijze zonder voorafgaande toestemming van Magnus. 2 m tec - editie 2008

3 sap special Inhoud The times they are a changin Een efficiënte organisatie voor BI agility De performance quickscan als boost voor uw SAP BW-systeem Met esoa naar business driven IT Op weg naar efficiënte compliance met consolidatie in SAP SEM-BCS Betere beheersing van kosten en kasgeld met SAP FSCM Middleware, SAP CRM s achilleshiel? SAP PMW als vervanging van/toevoeging op de klassieke betaalprogramma s Magnus Technology Consultants blijft in beweging

4 SAP BI is niet meer weg te denken als centrale informatiebron bij bedrijven die SAP ERP gebruiken. Gebruik van de voorgedefinieerde objecten, de business content, maakt snelle invoering van SAP BI mogelijk. Ook daarna blijven flexibiliteit en snelheid - ofwel agility - van groot belang. SAP BI biedt deze agility, mits de BI-functie goed georganiseerd is. Een efficiënte organisatie voor BI agility Peter-Jan Simons figuur 1: integratie van strategie, bedrijfsprocessen, organisatie en systemen Typisch voor beslissingsondersteunende systemen is dat zij door informatie aan te bieden nieuwe vragen oproepen naar meer en andere informatie. De functionaliteit van SAP BI voorziet in eenvoudige beantwoording van dergelijke vervolgvragen. Vaak zijn er ook wijzigingen aan rapportages of de onderliggende infrastructuur (kubussen, datastore objects et cetera) nodig. De continue vraag naar wijzigingen kan leiden tot een wildgroei aan rapportages met onduidelijk eigenaarschap. Eindgebruikers en beslissers zien hun requests for change van standaardrapportages graag snel ingevuld. Als zij menen dat dit niet goed loopt of standaardrapportages niet gebruiken, komt het gebruik van het systeem wellicht ter discussie te staan. Deze problemen zijn te voorkomen door de BI-functie goed te organiseren. BI-functie en rollen Onder de BI-functie verstaan we het geheel van processen om met een BI-oplossing in beslissingsondersteunende informatie te voorzien. Dit zijn naast het gebruik van BI-systemen ook bijvoorbeeld het beheer en de procedures om veranderingen in het BI-landschap door te voeren. In deze aparte competentie komen business- en ICT-kennis en -vaardigheden samen. Het geheel van de processen, organisatie en het systeem moet volledig op elkaar afgestemd zijn (zie figuur 1). De BI-functie omvat verschillende rollen: key user, power user, front-end ontwikkelaar, back-end ontwikkelaar en back-end beheerder. Elke rol kent zijn eigen takenpakket. Idealiter worden deze rollen ondergebracht in de functie van analist en in een BI competence center. Analisten Combineren van de rollen van key user, power user en frontend ontwikkelaar tot de functie van analist draagt bij aan optimale invulling van de rapportagewensen en aan de gewenste flexibiliteit. Het primaire doel van deze functie is het ontsluiten van informatie, liefst per functioneel gebied zoals sales en marketing, finance, logistiek en HR. Als de analist rechtstreeks aan de beslissers van een functioneel gebied rapporteert, kunnen deze zelf de prioriteiten (mee)bepalen. Om deze functie tot een succes te maken, moet zij ingevuld worden door een analytische persoon die gemiddeld een tot twee dagen per week als SAP BI front-end ontwikkelaar werkt. BI competence center Door de rollen van front-end en back-end ontwikkelaar en beheerder in een apart competence center te beleggen, ontstaat een hefboomwerking. Het primaire doel van dit competence center is het verzamelen van informatie in het datawarehouse. Front-end ontwikkeling kan decentraal en parttime plaatsvinden. Back-end ontwikkeling en beheer moet centraal georganiseerd worden omdat hiervoor een vergaande specialisatie nodig is. Om voldoende expertise op te bouwen en te behouden, moeten deze personen (bijna) fulltime met SAP BI werken. Eventueel kan specialisatie plaatsvinden naar front-end en back-end tools, beheer en consultancytaken en zelfs functioneel gebied. m tec - editie 2008

5 De oplettende lezer zal opmerken dat de rol van front-end ontwikkelaar zowel bij de analist als het BI competence center is belegd. Dit heeft twee redenen. Voor sommige functionele gebieden is het niet haalbaar iemand een tot twee dagen per week als BI front-end ontwikkelaar te laten werken. Dan moeten rapportages in het BI competence center ontwikkeld en beheerd worden. Doordat het BI competence center veel SAP BI-expertise huisvest, ook op het gebied van front-end tools, kan het zorgen voor overdracht van best practices en monitoring van de kwaliteit. Hybride vormen In de praktijk zien we diverse hybride vormen voor een BIorganisatie. Afhankelijk van de omvang van de organisatie en het BI-gebruik zijn er verschillende modellen mogelijk: zie figuur 2. Bij de meer decentrale modellen wordt het steeds belangrijker om aparte procedures, eigenaarschap en richtlijnen in te stellen voor de te ontwikkelen rapportages. Deze zullen, mits slim toegepast, de flexibiliteit niet in gevaar brengen. Vanwege de hogere wijzigingsfrequentie en verschillende architecturen is het belangrijk om bij de organisatie rondom SAP BI niet te streven naar eenzelfde organisatievorm als bij SAP ERP. De front-end tools van SAP BI bieden de mogelijkheid om decentraal het systeem aan te passen, wat zorgt voor optimale flexibiliteit en aansluiting bij de business. Een goed ingerichte BI-functie met analisten en een BI competence center verbetert de beschikbaarheid van beslissingsondersteunende informatie. Door een passende organisatie voor de BI-functie en de juiste balans met de business te zoeken, kunnen organisaties BI agility werkelijkheid maken. Best practices voor een agile BI-organisatie Creëer de functie van analist dicht bij de business en laat analisten meelopen in projecten. Voor deze functie is het noodzakelijk om voldoende tijd te hebben voor het gebruik van de BI front-end ontwikkeltools, minstens 1 tot 2 dagen per week. Bundel de overige SAP BI-taken in een BI competence center. Faciliteer periodiek overleg tussen het BI competence center en de analisten om wensen uit te wisselen, kennis over te dragen en best practices en kwaliteit te borgen. Richt de benodigde processen in om de afstemming tussen de analisten en het BI competence center te faciliteren. Hierbij gaat het om praktische zaken als transportmomenten, autorisaties en namespaces. Stel een aparte change advisory board in. figuur 2: de BI-organisatie Peter-Jan Simons

6 Een van succesfactoren bij de acceptatie van een BI-systeem is de performance van de rapportage. De oorzaak van performanceproblemen is vaak niet eenduidig vast te stellen omdat er een complex van factoren aan ten grondslag ligt. Hoe pak je performanceproblemen aan? Dit vereist een goede probleemanalyse, een plan van aanpak en verwachtingsmanagement. De BI performance quickscan voorziet in een gedegen aanpak van performanceproblemen. De performance quickscan als boost voor uw SAP BW-systeem Joost de Ruyter van Steveninck en Steven Groot Globaal geschiedt de BI performance quickscan in vier stappen. Allereerst de fact finding: een inventarisatie van de belangrijke rapportages en onvoldoende presterende onderdelen van het BI-landschap. Daarop volgt een analyse van het BI-systeem, controle van de verschillende onderdelen volgens een checklijst. Derde stap is de solution blueprint, de beschrijving van de mogelijke oplossingen voor deze bevindingen. Tot slot vindt transformation planning plaats: het plannen van de implementatie van de geïdentificeerde oplossingen. In het ontwerp zal rekening gehouden worden met de nieuwste mogelijkheden van SAP BI 7.0 zoals de BI Accellarator, broadcasting en Near Line Storage. Fact finding en analyse van het BI-systeem Fact finding geschiedt door interviews met de gebruikers, key users, managers en de beheerafdeling. Op basis van deze informatie is priorisering aan te brengen van onderwerpen en inzicht te krijgen in de verwachtingen. De analyse bestaat uit vier onderdelen: Analyse van het ETL-proces. ETL staat voor extraction, transformation & load: het laden van data uit de brondatabase(s), zuiveren en bewerken van gegevens en het laden van de data in de doeldatabase. Mogelijk zit het extractie-window aan de grenzen van het toelaatbare doordat extractie uit de bronsystemen te lang duurt of transfer van gegevens te veel tijd kost. Deze analyse moet inzicht geven in de mogelijkheden tot prestatieverbetering van het ETL-proces. Datamodelanalyse. Het reporting datamodel is de basis van de inrichting en de functionele beschrijving van het BIsysteem. Het is weer te geven in een sterschema. Zo is zichtbaar welke data geladen wordt, welke infocubes en DSO s (data store objects) gedefinieerd zijn, wat de dimensies van de infocubes zijn en wat de granulariteit van de te rapporteren data moet zijn. Al deze aspecten hebben impact op de performance van de rapportages en de laadprocessen. Deze analyse helpt om een deel van de oorzaken van performance issues te verklaren. Analyse van de rapportages. Hier wordt gekeken naar de definities van de queries en de impact op de performance ervan. Met behulp van de workload-monitor wordt bekeken wat de runtime van de verschillende queries is, hoe vaak queries worden aangeroepen en waar de runtime van een query uit opgebouwd is. Dit geeft een overzicht van de queries die een probleem vormen en inzicht in de impact van de verschillende onderdelen van de runtime van een query op de performance. Op basis hiervan kan wederom een aantal controles uitgevoerd worden. Ook kunnen aanbevelingen voor prestatieverbetering worden gedaan. Analyse technische inrichting en datavolumes. Tot slot wordt gekeken naar de instellingen van de database en de hardware. Analyse van het ETL-proces Met behulp van de workload monitor kan het laadproces geanalyseerd worden en kunnen de bottlenecks bepaald worden. Vervolgens worden de mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen bepaald. Daarbij kijken we onder andere naar: Het gebruik van generic extractors Het gebruik van indexen op brontabellen Het laden van tekstbestanden en de sortering ervan De grootte van de data-packages. Is deze afgestemd op die van de PSA-partities? De formules in update- en transfer-rules. Zijn deze te vervangen door ABAP-code? Mogelijke optimalisatie van de ABAP-code De nummerreeksen. Worden deze in de buffer opgeslagen? Dit is zinvol bij een datavolume van meer dan records. Het laden van de data. Worden deze als geheel in de PSA geladen en daarna doorgeladen naar de doelobjecten? Of wordt dit package voor package gedaan? Mogelijke aggregaten. Is het mogelijk deze te definiëren op de datasources in BW? m tec - editie 2008

7 Datamodelanalyse Aan de hand van het datamodel is te analyseren of het BIsysteem efficiënt ingericht is. Het datamodel wordt goed weergegeven aan de hand van sterschema s. Een aantal controles is mogelijk: De tijdsafhankelijkheid van objecten (alleen gebruiken indien noodzakelijk) Navigeerbare attributen (idem) Markering van dimensies met veel unieke waarden als line-item dimensie De omvang van dimensietabellen: maximaal 10% van de grootte van de feitentabel De groepering van kenmerken De mogelijkheid om meerdere gelijke infocubes te creëren waarbij de dataverdeling wordt gedaan met het kenmerk 0CALYEAR of 0FISCPER De granulariteit van de infocubes: stemt deze overeen met de rapportagebehoeftes? Rapportageanalyse De workload monitor is ook het uitgangspunt van de rapportageanalyse. Hiermee zijn twee zaken te identificeren: het aantal queries en het gebruik daarvan, en de runtime van de verschillende queries onderverdeeld naar OLAP-, database- en front end-runtime. OLAP-runtime is de benodigde tijd voor het valideren en genereren van de query- Met de BI performance quickscan krijgt u naast de mogelijke oorzaken van performanceprobleem ook de mogelijke oplossingen en de realisatie ervan helder in beeld definitie. Database-runtime is de benodigde tijd voor het ophalen van de te rapporteren gegevens. Front end-runtime is de tijd die nodig is om het rapport op te bouwen in de front end. Uit deze analyse volgt welke queries de bottleneck vormen en waar de meeste performancewinst te boeken is. We kijken onder andere naar het gebruik van de OLAP-cache, aggregaten, selectieparameters in de query, de BI Accelerator en ingeperkte of berekende kengetallen in queries. Analyse van de technische inrichting en datavolumes Bij de database-analyse wordt gekeken naar aspecten die de algemene performance van het BW-systeem beïnvloeden. Dit valt onder het technisch beheer. De ervaring leert echter dat dit niet altijd opgepakt wordt. Tijdens deze analyse worden de volgende aspecten gecontroleerd: Optimalisatie van de databaseserver De grootte van het applicatielog De planning van het bijwerken van de databasestatistieken De monitoring van de grootte van een aantal technische tabellen De systeemparameters Solution blueprint en transformation Het snel ontsluiten van informatie met BI-oplossingen is belangrijk om uw strategische doelen te kunnen realiseren. Neem daarom klachten over de performance serieus. De BI performance quickscan biedt een op ervaring gebaseerde aanpak voor het doormeten van de prestaties van uw SAP BW-systeem. Middels een vaste methodiek komt een solution blueprint met mogelijke oplossingen van prestatieproblemen tot stand en vervolgens een planning voor de realisatie hiervan. Zo krijgt u naast de mogelijke oorzaken van performanceprobleem ook de mogelijke oplossingen en hun realisatie helder in beeld.

8 Met esoa naar business driven IT Martijn Fifis en Christian Onderstal Enterprise Service Oriented Architecture (esoa): een methodiek waarbij SOA gecombineerd wordt met een achterliggend enterprise systeem: webservices die met het SAP back-end systeem communiceren. Webservices: op standaarden als XML, WSDL, HTTP, UDDI en SOAP gebaseerde softwarecomponenten die via een enterprise service bus kunnen worden aangeroepen om bedrijfsfuncties te adresseren. Ze zijn op losse wijze te koppelen en kunnen daardoor onafhankelijk van elkaar aangepast worden. Door het gebruik van enterprise services kunnen bestaande processen eenvoudig worden aangepast of hergebruikt. Tools als SAP NetWeaver Visual Composer maken het eenvoudig om deze processen te presenteren aan de gebruiker. 8 m tec - editie 2008

9 Door de jaren heen hebben innovaties geleid tot enorme verbetering van de kwantiteit en kwaliteit van bedrijfsprocessen. Deze evolutie is op kwantitatief niveau zo ver, dat verbetering nu vooral te verkrijgen is door verbetering van kwaliteit. Hierdoor is het mogelijk om een onderneming van good naar great te brengen. Misschien wel de belangrijkste vraag daarbij is hoe ICT de bedrijfsprocessen zo efficiënt en flexibel mogelijk kan ondersteunen, nu en in de toekomst. esoa is een antwoord hierop van SAP. Wat is esoa en misschien nog wel belangrijker wat betekent het? SOA staat voor Service Oriented Architecture, een model voor het opdelen van processen in componenten. Daarbij worden de functies en gegevens van applicaties beschikbaar gesteld via webservices: goedomschreven, onafhankelijk functionerende en herbruikbare businessfunctionaliteit. Voor webservices worden leveranciersonafhankelijke standaarden ontwikkeld zoals het Simple Object Access Protocol (SOAP), een XMLprotocol voor het aanroepen van softwarefuncties op afstand. Grote softwareleveranciers zoals SAP, IBM, Oracle en Microsoft investeren veel in deze integratiemethode. Enterprise services zijn als het ware bouwstenen die in de gewenste volgorde te orkestreren zijn. Ze worden opgeslagen in een centrale bibliotheek ofwel repository en zijn als een legobouwwerk te koppelen, hergebruiken, veranderen, uit te breiden en verwijderen. Uit bestaande in- en externe bouwstenen zijn applicaties samen te stellen die nieuwe processen ondersteunen. Dit hergebruik zorgt voor meer flexibiliteit, aanpassingsvermogen en efficiëntie naast forse besparingen op de beheerkosten: de kracht van SOA in een notedop. Blauwdruk en bouwstenen esoa staat voor Enterprise SOA: SAP s blauwdruk die het ontwerp, de configuratie en het gebruik van enterprise services vergemakkkelijkt. Aan de basis van esoa staat SAP Service Oriented Architecture (SOA): een softwarearchitectuur waarbij bedrijfsprocessen centraal staan en die gebaseerd is op webservices: platformonafhankelijke bouwstenen die met elkaar communiceren. DEFI N ITI ES NetWeaver: het open integratie- en applicatieplatform dat wordt toegevoegd aan de bestaande IT-infrastructuur om creatie en beheer van uit SAP- of non-sap-software bestaande enterprise services te vergemakkelijken. Een sleutelrol hierin is weggelegd voor xapps ofwel composite applications : met componenten van SAP, klanten of derde partijen gebouwde applicaties die NetWeaver enabled zijn. Aplicatieontwikkeling nieuwe stijl Bij een traditionele ERP-implementatie werd vooral gekeken naar de beschikbare standaardfunctionaliteit om te bepalen of een oplossing bij de bedrijfsvoering paste. Toevoegingen aan of aanpassingen van deze veelomvattende ERPapplicaties vergden behoorlijk wat inspanning. Omdat bedrijven en organisaties steeds vaker en sneller veranderen, heeft SAP deze monolitische opzet losgelaten, zijn ERP-pakket technisch herontworpen en zich omgevormd tot platformleverancier. Dit markeert een belangrijke ommezwaai in de markt. Waar vroeger de functionele kant de procesbeschrijving verzorgde en de technische kant het programmeerwerk, kan de functionele kant nu zelf processen omzetten in een applicatie met behulp van tools als SAP NetWeaver Visual Composer. Applicatieontwikkeling verandert van coderen in modelleren. Business driven IT Om te groeien, moeten organisaties duurzaam concurrentievoordeel behalen. Dit kan door sneller te innoveren, via operational excellence en door informatiewerkers de beste tools in handen te geven. Daarom is het onvermijdelijk dat de functionele opbouw van systeemlandschappen geleidelijk zal plaatsmaken voor een op onafhankelijke services gebaseerde inrichting. Met serviceoriëntatie als uitgangspunt en SAP NetWeaver als fundament winnen organisaties aan flexibiliteit en kunnen ze snel nieuwe processen ondersteunen. Daarbij draait het uiteindelijk om een fundamenteel andere manier van met elkaar omgaan door business en ICT: business driven IT.

10 Compliance is het naleven van de wet- en regelgeving, en van het beleid en de gedragscodes die een organisatie zichzelf oplegt. Bijna alle ondernemingen hebben ermee te maken, van het uittekenen van de financiële rapportageketen om te voldoen aan de Sarbanes-Oxley act (SOx) tot herwaarderingen op basis van IFRS. Goed compliancemanagement raakt de structuur, processen en de cultuur van een organisatie. Aan de basis staat een geïntegreerde benadering, wat voor veel bedrijven nog een brug te ver blijkt. SAP SEM-BCS helpt bedrijven op weg met in- en externe rapportagemogelijkheden op geconsolideerd niveau. Op weg naar efficiënte compliance met consolidatie in SAP SEM-BCS Ellen Fikke Het voornaamste doel van SAP SEM-BCS is uitvoering van de statutaire consolidatie en financiële verslaglegging op groepsniveau. Ondernemingen komen veelal niet meer weg met een consolidatie op basis van formules in Excel, of een goede verstandhouding met de huisaccountant. Een consolidatie in SAP R/3 vergroot de betrouwbaarheid en doorlooptijd van de consolidatie, maar hierin blijven de mogelijkheden beperkt. Met de implementatie van SAP SEM-BCS is het bijvoorbeeld mogelijk dochterondernemingen die niet in SAP werken eenvoudig in te lezen via flat files, waardoor ook recente overnames direct zijn mee te nemen in de consolidatie. Vervolgens kan statutair worden geconsolideerd op basis van company codes, met de mogelijkheid tot knooppunten voor (regionale) subconsolidatie. Voor interne rapportages kan ook op basis van profit centers geconsolideerd worden. De feitelijke consolidatie kan aangepast worden op de situatie van de ondernemingen. Zo kunnen intercompanyactiviteiten geëlimineerd worden op basis van handelspartner of functionele gegevens (zoals leningen en participatiewaarden). Ook kunnen verschillende varianten van koersverschillen verwerkt worden, evenals minderheidsbelangen. Sturen op groepsresultaat Het grootste voordeel is dat de consolidatie nu veel minder tijd van de controller of financieel manager kost. Door dit eenmalig in te richten, is met een aantal kleine aanpassingen per jaar de consolidatie over grote hoeveelheden company codes uit te voeren. Alleen geautoriseerde personen kunnen aanpassingen doen. Door de overzichtelijke stroom van stappen heeft de accountant snel inzicht in de consolidatieboekingen en correcties. Ook intern zijn grote voordelen te behalen. Op de aangeleverde data kunnen diverse controles ingebouwd worden. Dit scheelt vooral voor de in flat files aangeleverde data aan tijdrovende handmatige controles. Het geconsolideerde resultaat op basis van profit centers geeft een beeld van de werkelijke winstgevendheid van een sector. Er kunnen ook direct rapportages via de Business Explorer worden opgebouwd. De eindgebruiker kan op basis van zijn rollen relevante rapporten opvragen, met veel drilldown- en drillthrough-mogelijkheden. Ook vaste activarapportages komen nu met één druk op de knop uit het systeem. Het is mogelijk om gebruik te maken van dezelfde kubus als de BPS-planningsmodule, waardoor het budget als een aparte versie van de consolidatie opgenomen kan worden. Zo is het mogelijk om te sturen op groeps- in plaats van individueel resultaat. Integraal Compliance betekent inzicht in en grip op alle processen in de organisatie, om de onderneming op een verantwoorde manier te kunnen besturen. Traditioneel bepaalt de strategie de inrichting van de bedrijfsprocessen, systemen en organisatie. Wetgeving was hierin gericht op de output van de organisatie, bijvoorbeeld de goedkeuring van de jaarrekening of uitstoot van milieuvervuilende stoffen. Met toenemende compliance verbreedt de wetgeving zich van strategisch niveau naar bedrijfsproces- en systeemniveau. Door deze externe invloed op interne processen en systeemeisen kan er ook een intern gedreven invloed op de strategie ontstaan. Bijvoorbeeld het afblazen van een Amerikaanse beursgang om SOx-eisen voor de interne procedures te vermijden. Dit is een onwenselijke ontwikkeling. Softwareaanbieders spelen hierop in met compliancepakketten, zodat de overgang naar een compliant organisatie zo soepel mogelijk zal gaan. Het moge echter duidelijk zijn dat invoering van compliancesoftware een organisatie niet in één keer compliant kan maken. Bij een consolidatie zijn vraagtekens te zetten bij de input van de jaarcijfers van de landen. Zijn alle geboekte omzetten terecht? Veroorzaakt achterstallig IT-onderhoud een financieel of operationeel risico? Zijn er 10 m tec - editie 2008

11 concurrenten wet- en regelgeving technologische ontwikkelingen strategie wet- en regelgeving bedrijfsprocessen wet- en regelgeving flows aangegeven, maar ook de communicatieprocessen. Het meest tastbaar is het opzetten van rollen en functies op basis van segregation of duties. Hiermee waarborgt een organisatie systemen compliance invloed traditionele invloed onderneming dat werknemers zo min mogelijk strijdige belangen hebben binnen hun functie of ten opzichte van het ondernemingsbelang. Het opstellen van deze autorisaties is relatief eenvoudig, uitdagender wordt het om bedrijfsrisico s over internationale business units te identificeren. Helder compliance-invloeden opgestelde procedures met weinig uitzonderingen zullen hierin van grote toegevoegde waarde blijken. grote contracten met dubieuze partijen? Deze vragen kunnen niet op basis van cijfers worden beantwoord. De basis van compliance ligt in duidelijke processen. Daarin zijn systemen slechts ondersteunend. Integraal is dan ook het sleutelwoord als het gaat om het succesvol opzetten van compliance. Toekomstmuziek Compliance-eisen verschillen per industrie, land en omvang van de onderneming. Uniform ligt de basis in het in kaart brengen en eventueel aanpassen van bedrijfsprocessen. Voldoende aandacht voor deze fase is cruciaal. Hierin worden niet alleen de operationele work- Integrale compliance is voor bijna alle ondernemingen nog mooie en vooral erg dure toekomstmuziek. Om op korte termijn te voldoen aan wetgeving is het uitvoeren van de consolidatie in SAP SEM-BCS een stap in goede richting. De doorlooptijd is beperkt, de kosten zijn te overzien en het resultaat is direct zichtbaar. Zo kunnen ondernemingen een consolidatie procesmatig opstellen, technisch ondersteunen en compliant uitvoeren. Voordelen SAP SEM-BCS: Input rechtstreeks uit SAP of via flat file Statutaire consolidatie naast managementconsolidatie door matrixopzet Verkort rekeningschema volgens IFRS Rapportage via (online) SAP BW query Integratie met SAP Business Planning & Simulation (BPS) 11

12 Veranderingen in de markt dwingen tot een herordening in de waardeketen, die daarop weer tot veranderingen in de markt leidt. Dit stelt eisen aan de interne organisatie van de logistieke en de financiële bedrijfsprocessen. Belangrijk is vergaande integratie van deze processen, naast goede beheersing van kosten en kasgeld. Zaken waaraan SAP Financial Supply Chain Management een belangrijke bijdrage kan leveren. Betere beheersing van kosten en kasgeld met SAP FSCM Raymond Meulman De druk op de toegevoegde waarde van bedrijfsprocessen verzwaart, evenals de aan financiële bedrijfsprocessen gestelde eisen. De financiële afdeling moet zorgen voor verbetering van het werkkapitaal, verlaging van de financieringskosten en stroomlijning van de financiële functie. De toegenomen aandacht voor risicobeheer leidt tot extra eisen aan de kredietwaardigheid van klanten en maatregelen om liquiditeitsrisico s te beperken. Ook zijn er de steeds wijzigende rapportage-eisen die voortvloeien uit IFRS en IAS en de druk op interne controle door Sarbanes-Oxley. De werkdruk van de financiële functie neemt alleen maar toe. Beter beheer van alle kasgerelateerde processen Net als bij voorraden wordt meer kasgeld aangehouden als de voorspelbaarheid van het gebruik of de aanwas lager is. Deze onzekerheid kan worden beïnvloed door beter gebruik van informatie uit of het beheersen van de bijbehorende toeleveringsketen. SAP anticipeert hierop met de Financial Supply Chain Management (FSCM). Deze productsuite zorgt voor verbetering van het beheer van alle kasgerelateerde processen. Dit geschiedt in de vier onderstaande hoofdfasen. Digitale aanbieding en ontvangst van documenten Uitwisseling van documenten via internet en portals zorgt voor kostenbesparing, beter klantcontact en snellere communicatie. Dit vergemakkelijkt correspondentie zoals saldobevestigingen. Klanten hebben via internet toegang tot rekeningen en de rekeningstatus. Door selfservice-faciliteiten kunnen ze openstaande posten bekijken, facturen in het eigen boekhoudsysteem inlezen en betalingen doen. Voor uitgaande facturen is er de module SAP Biller Direct, die zorgt voor realtime integratie tussen het SAP back-end systeem en internet. Voor binnenkomende facturen is er SAP Invoice Management en/of SAP Payer Direct. Door de naadloze integratie van klant- en leveranciersportals wordt de relatie met klanten en leveranciers geoptimaliseerd. Dit leidt uiteindelijk tot minder klachten en snellere betaling van rekeningen. Invoering van beheer van werkkapitaal Omdat de meeste ondernemingen de uitgaande betalingen beheersen, zijn vooral voordelen te behalen bij de binnenkomende betalingen. Het verbeteren van de voorspelbaarheid van deze kasstroom vereist actief creditmanagement. Door ook binnen de financiële afdeling de klant centraal te stellen (accounts receivable centric approach), is in te spelen op argumenten van de klant om op tijd te betalen, om betaling uit te stellen of achterwege te laten. Sneller reageren op wanbetalingen leidt tot meer tijdige betalingen, een betere DSO (days sales outstanding) en minder afschrijvingen van dubieuze debiteuren. SAP Credit Management, SAP Dispute Management en SAP Collections Management zijn de modules die het onder meer mogelijk maken om: een bedrijfsbreed kredietbeleid in te voeren, met per klant een uniek kredietprofiel; voor klanten een van het betalingsgedrag afhankelijke score te bepalen; automatisch klantspecifieke kredietlimieten te bepalen; kredietlimiet en -verbruik beschikbaar te stellen aan klanten en derden via een credit manager portal ; issues en disputen vast te leggen die de DSO beïnvloeden en de oorzaken te traceren; de invordering te identificeren en evalueren, en prioriteiten te bepalen; vorderingen proactief te innen; grote volumes openstaande posten efficiënt te verwerken. Enkele voordelen van FSCM: Kostenbesparing door digitale documentenuitwisseling Snellere communicatie en self service via portals Verbeterde voorspelbaarheid van kasstromen 12 m tec - editie 2008

13 Automatisering van financiële transacties SAP Bank Relationship Management zorgt voor stroomlijning en optimalisatie van de communicatie met de bank en voor transparantie van de betaalcyclus. Dit maakt efficiëntieverbetering en kostenverlaging mogelijk, en kan leiden tot verbeterde interne controle van het betaalproces. Het betaalmoment is exact te bepalen en bekend, evenals de status van een betaalopdracht. Dit leidt tot verlaging van de bankkosten en betere voorspelling van de kasstromen. Automatisering van het beheersen van liquiditeits-, renteen valutarisico s SAP Cash & Liquidity Management biedt de mogelijkheid om een centrale cashmanagementfunctie in te richten, en liquiditeits- en valutarisico s af te dekken. SAP Treasury & Risk Management ondersteunt de verwerking van de bijbehorende financiële transacties. Deze modules maken het mogelijk om: meer accurate kasstroomvoorspelling en -planning te genereren; financiële transacties rechttoe-rechtaan te verwerken; financiële transacties, posities en portfolio s te analyseren en evalueren; risico s die samenhangen met de markt, valuta s en partners te identificeren en evalueren; het financiële risiconiveau van de onderneming te verminderen. Verfijning van het kredietbeleid Investering van kasgelden in doelen met hoger rendement Afwegingen voor maximaal rendement Door bijvoorbeeld het gebruik van portals, kredietbeheersing, digitale aanvoer van documenten en de bewaking van valuta, rente en fluctuaties in goederenprijzen worden kosten verlaagd en de kasstromen beter voorspelbaar. Kasgelden komen beschikbaar voor andere doeleinden zoals aankoop van activa. SAP FSCM leidt niet alleen tot besparingen, maar heeft ook invloed op de informatiebetrouwbaarheid en de compliance. Het concept kan in iedere onderneming worden ingevoerd, de omvang is niet van belang. Wat een grondige afweging vooraf verdient zijn de processen die onder FSCM geautomatiseerd moeten worden. Afhankelijk van de te realiseren voordelen en kostenbesparingen moet een keuze gemaakt worden uit de te verbeteren processen en de mate van automatisering. Een afweging die voor ondernemingen met een grotere klantenbase of hogere kapitaalintensiteit sneller in het voordeel van FSCM uitvalt dan voor op dat gebied meer bescheiden ondernemingen. Verder heeft goede software alleen voldoende rendement als zij op de juiste wijze in de organisatie wordt ingebed. De invoering van FSCMprocessen moet leiden tot wijziging in de manier waarop de organisatie is ingericht, zodat ook de werkdruk op de financiële functie evenwichtiger is. Op die manier draagt het financiële bedrijfsproces werkelijk bij aan het concurrerend vermogen. De techniek is er klaar voor! Transparantie van de betaalcyclus 13

14 CRM Middleware is verantwoordelijk voor de informatiestromen binnen SAP CRM en de gegevensuitwisseling tussen SAP CRM en de omliggende systemen. Dit betekent continue real-time uitwisseling van stamgegevens en transactionele gegevens als verkoop- en serviceorders, bestellingen, leveringen en facturen. Zo is CRM Middleware de drijvende kracht maar soms ook de achilleshiel van SAP CRM. De auteurs van de SAP CRM Middleware optimization guide noemen CRM Middleware het hart van SAP CRM. CRM Middleware pompt data door het CRM-systeem en voorziet individuele componenten van de benodigde informatie. Als de Middleware uitvalt of niet beschikbaar is, is dit net zo gevaarlijk voor het CRM-systeem als een hartaanval voor het menselijk lichaam. In het algemeen blijken bij SAP CRM-implementaties betrokken projectleiders de essentie van CRM Middleware in meer of mindere mate te kennen. Ze zijn zich ervan bewust dat CRM Middleware de schakel is tussen SAP CRM en de overige SAP-systemen, vooral SAP R/3. Toch zijn er tijdens implementatietrajecten en na de oplevering veel problemen met CRM Middleware. Hoe komt dit? Slechts een lijntje in het procesplaatje Het onderschatten van de implicaties van het gebruik van CRM Middleware gebeurt niet bewust, maar komt veelal door gebrek aan kennis. Omdat CRM Middleware functioneel gezien niets toevoegt aan de business-processen die in de SAP-systemen worden ingericht, wordt het vaak gezien als sluitstuk van projecten of zelfs domweg vergeten. Tijdens de blauwdrukfase is er daarom vaak geen aandacht voor CRM Middleware. In procesplaatjes is het slechts het lijntje tussen twee in verschillende SAP-applicaties uitgevoerde functies. Het inrichten van businessprocessen over SAP-systemen heen is weliswaar op papier eenvoudig, maar dit betekent niet dat dit in de praktijk ook makkelijk te implementeren zal zijn. Middleware, SAP CRM s achilleshiel? Rob Boer Complexe architectuur CRM Middleware bestaat simpel gezegd uit drie componenten: de gegevensdragers, de flow processes en message queues. De gegevensdragers ofwel business documents (bdocs) zijn feitelijk niet meer dan een uitbreiding van Idocs, SAP s Edifact-formaat. De bdocs bevatten de gegevens die worden uitgewisseld tussen SAP CRM en de omliggende (SAP-) systemen. Ook voor de interne gegevensstromen worden bdocs gebruikt. De flow processes verzorgen de informatiestromen binnen SAP CRM door SAP CRM-services in een bepaalde volgorde aan te roepen. Bij services kan gedacht worden aan het mappen van gegevens tussen het bdoc-formaat en de interne datastructuren, het valideren van deze gegevens via standaardvalidaties en tenslotte het opslaan van de gegevens in de database. Message queues zorgen voor de daadwerkelijke gegevensuitwisseling tussen systemen. De queues zorgen ervoor dat systemen onafhankelijk van elkaar kunnen opereren en bewaken de correcte volgorde van de data-uitwisseling. Ondanks de relatief eenvoudige componenten waaruit CRM Middleware bestaat, is de architectuur redelijk complex en ondoorzichtig met alle gevolgen van dien. Dat een vloeiende gegevensuitwisseling tussen functies in verschillende SAP-systemen noodzakelijk is, wordt in deze fase niet of nauwelijks onderkend. Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor de impact van het gebruik van CRM Middleware op de beheerorganisatie en wordt het volgen van specifieke trainingen niet meegenomen in de projectplanning. Black box Vanwege de complexiteit zien functionele SAP-consultants CRM Middleware vaak als black box. De meest onderschatte en belangrijkste oorzaak van de geringe aandacht voor CRM Middleware tijdens de blauwdrukfase is waarschijnlijk SAP s belofte dat SAP CRM naadloos integreert met andere SAP-applicaties, vooral SAP R/3. Een belofte die zeker in de eerdere releases van SAP CRM (t/m CRM 4.0) niet kon worden waargemaakt. Van naadloze integratie is alleen sprake bij standaard business-scenario s zoals bij de SAP CRM best practice scenario s. Dit levert vaak frustratie op tijdens implementaties omdat de gegevens niet via de standaard geleverde CRM Middleware-functionaliteit repliceren en daardoor functionele processen niet back-to-back geïmplementeerd en getest kunnen worden. 14 m tec - editie 2008

15 Best practices: Neem CRM Middleware op in de implementatiestrategie van SAP CRM Bouw in een vroeg stadium kennis van CRM Middleware op Breng tijdens de eerste fasen van het project de implicaties van CRM Middleware in kaart Zorg dat het projectmanagement zich bewust is van de valkuilen van het gebruik van CRM Middleware Betrek de beheerorganisatie in een vroeg stadium bij de implementatie Benut de kansen die CRM Middleware biedt voor integratie van systemen, bijvoorbeeld als onderdeel van de Enterprise Services Architecture (ESA) Implementatie en beheer Door de bovengenoemde oorzaken komen problemen met CRM Middleware pas tijdens de implementatiefase naar voren. De keuze om dan een deel van de blauwdruk te herschrijven betekent projectvertraging en hogere kosten. Vaak is het zelfs te laat om een andere oplossingsrichting te kiezen. Gevolg is een suboptimale inrichting: laten we maar inrichten wat wél werkt. Ook blijkt in deze fase vaak dat er wel degelijk aanpassingen (maatwerk) in CRM Middleware noodzakelijk zijn om de bedrijfsprocessen in SAP R/3 en SAP CRM te laten aansluiten. Gebrek aan kennis van standaarduitbreidingen voor CRM Middleware en/of het niet gebruiken van de aanwezige documentatie leidt echter tot veel onnodige ABAPaanpassingen in bijvoorbeeld bdocs of mapping services. Meestal ontbreekt ook een owner van CRM Middleware en is de beheerorganisatie (de natuurlijke owner) niet betrokken bij de blauwdrukfase. Daardoor ontbeert dit organisatieonderdeel kennis na de go-live van een CRM-implementatie en is er onvoldoende aandacht voor het monitoren van de datareplicatie. Dit kan zelfs de in het eerdere citaat genoemde hartaanval van de SAP-systemen tot gevolg hebben met vergaande effecten voor de organisatie. Eenvoudig op te lossen Is CRM Middleware inderdaad de achilleshiel bij SAP CRMprojecten? Het antwoord ligt in het midden. SAP CRM Middleware is in de loop van de tijd verbeterd en beter afgestemd op de verschillende industry solutions. Hierdoor is de beloofde seamless integration een stuk dichterbij gekomen. Daarnaast wordt de kennis bij consultants en organisaties van CRM Middleware steeds beter. Zo kan een meer doordachte inzet van CRM Middleware bijdragen aan de integratie van bedrijfsprocessen die verder gaat dan de standaard SAPoplossingen. De eerder omschreven problemen moeten echter wel onderkend en opgelost worden. Zorg er dus voor dat CRM Middleware steeds de aandacht van het projectmanagement heeft en dat er met name in de blauwdrukfase voldoende aandacht aan wordt besteed. Breng ook de beheerorganisatie in een vroeg stadium op de hoogte van de implicaties van CRM Middleware. Zij kan dan bewust kennis opbouwen van CRM Middleware en zich voorbereiden op de noodzakelijke intensieve monitoring van de datareplicatie tussen de SAP-systemen. Kortom: maak CRM Middleware een integraal onderdeel van SAP CRM-projecten! 15

16 Bij de financiële administratie zijn we al gewend aan de automatisering van standaardprocessen zoals grootboek, debiteuren en crediteuren. Nu zijn de secundaire processen zoals bankbetalingen aan de beurt. Waar telebankieren volledig geïntegreerd raakt in ons privé-leven, blijft het bedrijfsleven niet achter. Steeds meer bedrijven koppelen hun financiële administratie aan de bank. Hierdoor hoeven betalingen maar één keer aangemaakt worden, wat zorgt voor meer gemak en snelheid, en minder fouten. SAP PMW als vervanging van/ toevoeging op de klassieke betaalprogramma s Greetje Gompelman-Kooima In het verleden hebben de meeste bedrijven die SAP gebruiken de klassieke betaalprogramma s van SAP geïmplementeerd. Ze hebben bestaande programma s aangepast of simpelweg niet geïmplementeerd voor betalingen waarvoor geen programma s beschikbaar waren, zoals die aan bepaalde buitenlandse banken. Nadeel van deze klassieke, in ABAP geschreven betaalprogramma s is dat aanpassingen complex zijn en veel tijd kosten. Alleen ABAP-programmeurs kunnen code aanpassen. Enkele jaren geleden kwam SAP met een alternatief: de Payment Medium Workbench (PMW). Dit programma stelt functionele consultants in staat om zelf betaalbestanden te maken en aan te passen. Hiervoor is geen ABAP-kennis nodig. Soepele koppeling en import Hoe werkt de koppeling? De bankbestanden worden aangemaakt in het betaalprogramma van SAP. Hier zijn rekeningen op basis van hun vervaldatum te selecteren en toe te voegen aan het betaalbestand. De bestanden zijn via een import in te lezen in het bankprogramma. Voor binnenlandse betalingen in Nederland wordt bijvoorbeeld standaard ClieOp03 gebruikt. Helaas is er hiervoor nog geen wereldwijde of regionale (buiten Nederland) standaard. Bovendien hanteren banken vaak verschillende standaarden voor verschillende landen. betaalmethode betaalprogramma s PMW-betalingen Payment Medium Workbench (PMW) selectie varianten detailniveau betaaladvieslijst detailniveau, parameters en gebeurtenis inplannen van de aanmaak van betaalmedia sorteren en grouperen van betaaladviezen, controleren of een betaaladviesbrief nodig is aanmaken betaalmedium creëren van betaaladviesbrieven 16 m tec - editie 2008

17 In SAP kan de lay-out van de bestanden voor uitgaande en binnenkomende betalingen aangemaakt worden via de Data Medium Exchange Engine (DMEE). Dit programma is in de basis hetzelfde voor de uitgaande betalingen en binnenkomende bankafschriften. Na bepaling van de algemene lay-out zijn de velden uit SAP aan die in het bankbestand te koppelen. SAP bepaalt welke velden te koppelen zijn. De betaalgegevens zijn snel beschikbaar via de verschillende tabellen: de begunstigde, zijn bankinformatie, de betaler, bankketen, bankinstructies, het betaaldocument, de betaalmethode et cetera. Ook is informatie van de betaalde rekening te koppelen zoals het betaalde bedrag en de document- en betaaldatum. Aanpassingen SAP PMW zal in eerste instantie veel gebruikt worden voor bankbestanden waarvoor in SAP geen klassiek programma aanwezig is. Op termijn moet het de klassieke programma s gaan vervangen. Hoewel PMW een gebruiksvriendelijke tool is, verloopt het maken van een bestand niet altijd snel. Het vergt veel testwerk en tijd om aanpassingen door te voeren. Dit komt vooral doordat banken onvolledige informatie geven of vragen om niet in SAP bestaande velden. Ook komt het voor dat het formaat van het bankbestand in SAP niet aanwezig is en via een omweg verkregen moet worden. Betrouwbaarheid en tijdwinst Bij gebruik van het elektronisch bankieren in SAP is de kans op verschillen tussen de boekingen in SAP en het bankprogramma nihil. Bij handmatig invoeren van betalingen in zowel SAP als het bankprogramma kunnen wel verschillen tussen beide programma s voorkomen. De kans is immers groter dat in een van de beide programma s een foutje gemaakt wordt. Met automatische boekingen worden ook de fouten automatisch doorgezet, waardoor een fout ook sneller is opgespoord. De bankgrootboekrekeningen worden meteen automatisch afgeboekt in SAP. Ook de vereffening van openstaande posten vindt direct plaats. Zo scheelt gebruik van SAP s Payment Medium Workbench veel tijd ten opzichte van handmatig invoeren. SAP PMW versus handmatige invoer: SAP PMW versus de klassieke programma s van SAP: Geen verschillen tussen SAP en bankprogramma Makkelijk aan te passen bij veranderingen in het betaalprogramma Snelle verwerking van betalingen Voor bijna iedere bank is een betaalprogramma beschikbaar Geen onnodig dubbel invoerwerk Eenvoudiger lezen en aanpassen van programma s (zonder ABAP-kennis) 17

18 De dynamiek in business en IT stelt bedrijven voor grote uitdagingen. De druk om effectieve, efficiënte én flexibele oplossingen te realiseren is hoog. Magnus Technology Consultants heeft zich ten doel gesteld om specialisten in hoogwaardig technologie-advies en SAP-implementatie en -optimalisatie bijeen te brengen. Mensen die in staat zijn samen strategische SAP-vraagstukken te doorgronden en daadwerkelijk op te lossen. Magnus Technology Consultants Sinds de oprichting in september 2006 is Magnus Technology Consultants continu in beweging. Feitelijk zijn we een afsplitsing van Magnus Management Consultants, dat zich geheel wil concentreren op productonafhankelijk advies. Vanuit een zelfstandig Magnus Technology Consultants kunnen wij een sterke propositie naar klanten en naar ervaren SAP-specialisten neerzetten, met bijpassende arbeidsvoorwaarden voor onze consultants. Daarbij hebben we kunnen voortbouwen op de relatie van Magnus en SAP die al sinds 1990 bestaat en waarin Magnus klanten onveranderlijk heeft voorzien van services en expertise van een hoge kwaliteit, blikt Edwin Ardon, managing director van Magnus Technology Consultants, terug. oplossingen. De financiële expertise van Magnus Technology Consultants bevindt zich voornamelijk op het vlak van financial accounting, management accounting, business planning, financiële consolidatie en activity based costing. Een onderwerp waar we ons momenteel veel mee bezig houden is financial supply chain management (FSCM). Ook in deze nieuwe tak van sport behoort Magnus Technology Consultants tot de preferred partners van SAP. Op het gebied van business intelligence lopen we voorop en zijn we zowel op functioneel, technisch als strategisch gebied actief. Naast nieuwe technieken als de Visual Composer, verzorgen we complete implementaties op het gebied van BW, SEM BPS en SEM BCS, compleet met Europese consolidatie. People business De leiding is in handen van vier partners: Edwin Ardon, Hans Hoogsteen, Marco Spoel en Peter-Jan Simons. Een ander bekend gezicht voor de meeste klanten is Kimm Mazer, sinds november 2007 in dienst als sales consultant. Wat een uitdaging blijft, is het aantrekken en behouden van de juiste mensen. Ons werk is een people business : mensen maken oplossingen. Goede en kwaliteitsgerichte technology consultants zijn nu eenmaal schaars. En dan zoeken wij ook nog eens naar specialisten met oprechte interesse in het vakgebied, die outside of the box kunnen denken. Dan is het aan ons om ervoor te zorgen dat elke consultant passende projecten krijgt, waar zowel de klant als de consultant een goed gevoel aan overhoudt. Magnus Technology Consultants levert als SAP Service Partner een breed scala aan diensten op gebieden als implementaties, upgrades, migraties, onderhoud en beheer. Met 40 SAPconsultants beschikt het bedrijf over voldoende schaalgrootte om vijf verschillende expertisegroepen te voeren. Dit zijn business intelligence, techniek, financial management, marketing & sales en logistiek. Door met specifieke expertisegroepen te werken, kunnen onze consultants zich continu blijven ontwikkelen en focus houden op hun kennisgebied, vertelt Kimm Mazer. Onze ambitie is om in deze expertisegebieden te excelleren met innovatieve en flexibele Meerwaarde Speerpunten op het gebied van SAP Basis Techniek zijn implementatie van high availability oplossingen zoals Microsoft-cluster en Oracle RAC, disaster recoveryoplossingen met SAN-mirroring of standby databases en portal implementaties (ESS en MSS). Voorbeelden van projecten op het gebied van marketing, sales en logistiek zijn verbetering van productie-, magazijnbeheer- en logistieke processen, inrichting van verkoop- en marketingprocessen, purchasing en vendor selecties met de modules Supplier Relationship Management, CRM, internetsales, marketingmanagement en de internet pricing configurator. Erg trots is Edwin Ardon op het vertical expertise partnership voor de mediamarkt, dat zijn bedrijf kreeg toegekend op de VNSG SAP Gebruikersdagen in Voor mediabedrijven is dit een extra garantie dat wij de juiste branchekennis en het innovatief vermogen hebben om werkelijke meerwaarde te creëren. Dit betekent dat we ons daadwerkelijk hebben onderscheiden in deze branche en hier het topniveau van het SAP-partnership bereikt hebben. Wilt u meer informatie over de inzet van Magnus Technology Consultants op SAP-projecten? Neem dan contact op met Edwin Ardon of Kimm Mazer op m tec - editie 2008

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck Magnutude 2012 Efficient BI 18 september Joost de Ruyter van Steveninck 2 Inhoud Is BI nog niet efficiënt? Trends in BI Efficient BI: de trends in praktijk 3 Feedback van de gebruiker Informatie behoefte

Nadere informatie

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Snelle en betrouwbare beslissingsprocessen in SAP D&B Connect is een geïntegreerd procesmanagementplatform voor SAP. Met dit

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Service Oriented Architecture voor interne beheersing

Service Oriented Architecture voor interne beheersing Service Oriented Architecture voor interne beheersing Bedrijfsprocessen overschrijden steeds vaker de grenzen van de organisatie, bijvoorbeeld in het geval van processen met toeleveringsbedrijven. Dergelijke

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem

Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem Overheid en verzekeraars willen dat zorginstellingen efficiënter en kosteneffectiever functioneren. Met standaard Microsoft-technologie

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 From business transactions to process insights BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 Korte introductie Process mining in de audit Enkele voorbeelden Uitdagingen & de toekomst 1 Korte introductie

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

HCM Processes and Forms

HCM Processes and Forms HCM Processes and Forms Adobe Interactive Forms XSS Homepage Framework Portal Susan van Someren, Miroslav Medic (Xbow IT) Zeist, 2 maart 2010 Inhoud Introductie Aanleiding HCM Processes and Forms Wat is

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard software voor het optimaliseren van het verkoop-proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 HET SUCCES VAN QLIKVIEW Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 UNIT4 BI SOLUTIONS Leon de Ridder UNIT4, beursgenoteerd, 24 landen Specialist in BI & Financial Management Sinds 1996 actief, > 800

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

Titel Uw processen transparant met SAP Process Mining.

Titel Uw processen transparant met SAP Process Mining. 1 Titel Uw processen transparant met SAP Process Mining. Introductie SAP Process Mining powered by Celonis is een nieuwe component van SAP op HANA. Process Mining gaat niet uit van vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Customer Case Triferto

Customer Case Triferto Feiten in het kort: Activiteiten: is groothandelaar en producent van meststoffen in West-Europa. In Nederland kent het bedrijf een marktaandeel van 40%. Branche: Logistiek, Groothandel, Producent Oplossing:

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Profiel Manfred Dousma

Profiel Manfred Dousma Profiel Manfred Dousma Personalia Naam ing. M.P. (Manfred) Dousma Adres Kramerstraat 42 9731 MK Groningen Geslacht man Geboortedatum 11 september 1978 Geboorteplaats Appingedam Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard so3ware voor het op6maliseren van het verkoop- proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD Inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken TradeCloud B.V. Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft 015-30 10 110 www.tradecloud.nl info@tradecloud.nl Versie:

Nadere informatie

Nederlands. (taal waarin de brochure is gemaakt) invantive control. grip op Excel. Voor: 1.1

Nederlands. (taal waarin de brochure is gemaakt) invantive control. grip op Excel. Voor: 1.1 Nederlands (taal waarin de brochure is gemaakt) invantive control grip op Excel Voor: Inhoudsopgave 2 Samenwerken vanuit één database De Excel tijdbom. Zeg dag tegen doorgekopieerde fouten. Voorbeeldtoepassingen.

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Welkom! Luc Cusiel Consultancy Team Leader

Welkom! Luc Cusiel Consultancy Team Leader Welkom! Luc Cusiel Consultancy Team Leader 1 Agenda Aexis Organisatie Klanten Case : Albron Vragen & Antwoorden 2 Agenda Aexis Organisatie Klanten Case : Albron Vragen & Antwoorden 3 4 Aexis groep: Visie

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM MET ZELF LERENDE DOCUMENTHERKENNING Een continue stroom aan binnenkomende post en interne documenten. Wie herkent het niet? Het vergt tijd en energie om al deze documenten

Nadere informatie

Cashflow programma. Doel Verdeling van gegevens over toekomstige periodes via verschillende verdeelschema s.

Cashflow programma. Doel Verdeling van gegevens over toekomstige periodes via verschillende verdeelschema s. Doel Verdeling van gegevens over toekomstige periodes via verschillende verdeelschema s. Om een overzicht te krijgen van de cashflow van een bedrijf, wil je dat prognoses qua inkomsten en uitgaven op een

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint Copyright Open Docs bv Agenda Introductie FrieslandCampina Toelichting FrieslandCampina Intranet Migratie Open Docs 2 Klantcase Migratie Livelink bij

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing Marktinzicht Proces Steeds meer processen worden gedigitaliseerd. Wereldwijd worden er al meer dan 15 miljard facturen elektronisch verzonden

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel pag.: 1 van 5 Michigan State University inkoopbenchmarkmodel In 1993 is Professor R. Monczka aan de Michigan State University (MSU) een benchmarking initiatief gestart, waarin circa 150 (multinationale)

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Projektaanpak Grote Bedrijven 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Agenda Kort voorstellen deelnemers Wat is de beste projektaanpak? Case studies vanuit vooronderzoek Gemeenschappelijke bevindigen

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

occurro Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis

occurro Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis BI & Data Warehousing Business Intelligence: Het proces dat

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be

Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be Global Services + Business Intelligence = perfect match! Het concept Wenst u ook sneller inzicht in beleidsinformatie, rapportering en cijfers?

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie