Wetsanalyse, dag 3. Aanbieden van linked data

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetsanalyse, dag 3. Aanbieden van linked data"

Transcriptie

1

2 Wetsanalyse, dag 3 Aanbieden van linked data RDF triple stores, SPARQL endpoints, queries en updates SPARQL result sets en visualisatie in Sgvizler Regels (SWRL, SWQRL, SPIN en RIF) Rechtsredeneren, rechtsfeiten en rechtsposities, verantwoordelijkheid en opzet in agents (die RDF, OWL en SPARQL gebruiken)

3

4 Aanbieden van linked data Dereferentie van een RDF bestand door middel van een HTTP Get op een URL Dereferentie van een view op een RDF bestand door middel van een HTTP Get op een URL Dereferentie van een SPARQL result set door middel van een HTTP Get op de URL van een SPARQL endpoint + de query De query wordt uitgevoerd op RDF triple store

5 Linked data en reasoners Forward chaining: Volledige realisatie van afleidbare RDF triples in een nieuw RDF bestand door middel van een OWL (en/of SWRL) reasoner Wordt al snel een probleem Backward chaining: Queries op een RDF triple store toegerust met een OWL (en/of SWRL) reasoner

6 Linked data en SPARQL queries De result set kan bestaan uit een relatietabel in een JSON (Javascript object notation) of SPARQL XML bestand De result set kan een RDF bestand zijn dat een subset is van de RDF triple store Dit RDF bestand kan weer ingelezen worden in een RDF triple store Zowel voor RDF bestanden als SPARQL result sets bestaan MIME types voor content negotiation

7 SPARQL in produktiestraten Het selecteren van subsets van RDF triples Het selecteren van subsets van alle afleidbare triples uit een set RDF triples, afgeleid met OWL reasoner door middel van backward chaining Het aggregeren van triples uit meerdere bronnen Het omzetten van RDF grafen in tabellen voor het aansturen van views

8 SgVizler Een chart type, een breedte en een hoogte Een SPARQL result set in JSON of XML, met de juiste vorm voor de chart die je aanstuurt. De result set is dus een relatietabel Voor de SPARQL query: 'endpoint': 'endpoint_output': 'xml Namespaces en een query

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Opdracht voor de volgende keer Bedenk een interessante view op je data Werk je bestand bij zodat er iets interessants in staat om te visualiseren Stuur je bestand op, en wacht op een SPARQL endpoint Onthoud je namespace Configureer de html file met je namespace Ontwerp een SPARQL query

18

19 Waarom regels? Bomen en grafen (whiteboard)

20 Ik type I K subclassof (ik kind siger) (ik kind tibbe) (only kind {Siger, Tibbe}) Siger: Zoon (siger differentfrom tibbe) Tibbe: Zoon

21 Waarom niet regels? Als het uitbreiden van OWL met regels computationeel haalbaar was geweest, was dat wel gedaan Uitbreidingen zijn of triviale herformuleringen Of ze zijn onberekenbaar Nadeel van de regeltalen icm OWL DL is dat het nóg minder overzichtelijk is in wélke logica je werkt

22 Als niet P dan Q Als niet P gebeurt, dan is Q het geval Als P niet gebeurt?

23 M ~J / J ~M / M, J ~M ~J / J ~M J / M, ~M J, ~J / ~M J, M / M J / J, M dus: richting van een disjointwith maakt niets uit!!!

24 Als P dan niet Q Als P gebeurt, dan is niet Q het geval Als Q gebeurt, dan is niet P het geval

25 SWRL SWRL wordt geen W3C recommendation! Als condities dan conclusies Condities en conclusies: C(x), P(x,y), sameas(x,y) differentfrom(x,y), or builtin(r,x,...) De combinatie van OWL en SWRL is onbeslisbaar Datalog als veilige keuze: als condities dan één conclusie, waarbij condities en conclusie eenvoudige OWL termen zijn (geen somevaluesfrom restricties etc.)

26 Interactie OWL-SWRL all variables in a DL-Safe SWRL rule bind only to known individuals in an ontology Voorbeeld: Houden_van_een_voertuig(?h) ^ thema(?h,?v) ^ Vrachtwagen(?v) Houden_van_een_vrachtwagen(?h) De ontologie zegt onder andere: Houden_van_een_voertuig is een subclassof (thema some voertuig) Dit is een noodzakelijke voorwaarde! De regel bindt dus aan hypothetische voertuigen!

27 SWRL als RDF parent(?x,?y) brother(?y,?z) uncle(?x,?z) <swrl:variable rdf:id="x1"/> <swrl:variable rdf:id="x2"/> <swrl:variable rdf:id="x3"/> <ruleml:imp> <ruleml:body rdf:parsetype="collection"> <swrl:individualpropertyatom> <swrl:propertypredicate rdf:resource="&eg;hasparent"/> <swrl:argument1 rdf:resource="#x1" /> <swrl:argument2 rdf:resource="#x2" /> </swrl:individualpropertyatom> <swrl:individualpropertyatom> <swrl:propertypredicate rdf:resource="&eg;hassibling"/> <swrl:argument1 rdf:resource="#x2" /> <swrl:argument2 rdf:resource="#x3" /> </swrl:individualpropertyatom> <swrl:individualpropertyatom> <swrl:propertypredicate rdf:resource="&eg;hassex"/> <swrl:argument1 rdf:resource="#x3" /> <swrl:argument2 rdf:resource="#male"/> </swrl:individualpropertyatom> </ruleml:body> <ruleml:head rdf:parsetype="collection"> <swrl:individualpropertyatom> <swrl:propertypredicate rdf:resource="&eg;hasuncle"/> <swrl:argument1 rdf:resource="#x1" /> <swrl:argument2 rdf:resource="#x3" /> </swrl:individualpropertyatom> </ruleml:head> </ruleml:imp>

28 RIF The Rule Interchange Format (RIF) is a W3C Recommendation. RIF is part of the infrastructure for the semantic web, along with (principally) SPARQL, RDF and OWL. Maar wordt fragmentarisch ondersteunt Basic Logic Dialect (BLD) is datalog zonder functies of nietoperator (ook het meest ondersteunde deel van SWRL). Conclusies mogen zonder meer als model-theoretisch afleidbaar beschouwt worden Production Rules Dialect (PRD) heeft een negation-asfailure niet-operator en retract (nonmonotoon, conclusies kunnen weerlegd worden). Conflict resolutie door middel van volgorde regels.

29 SQWRL Sluit aan bij SWRL en voegt builtins toe Voertuig(?v) sqwrl:select(?v) tbox:isdirectsubclassof(?s, Voertuig) sqwrl:select(?s) Accumuleert conclusies uit een regel, maar wijzigt niet de set van afleidbare triples Itt. OWL en SWRL, gebruikt SQWRL de unique name assumption voor queries Exotische optie voor linked data

30 SPIN SPARQL Inferencing Notation (SPIN) is a way to represent a wide range of business rules. With SPIN, rules are expressed in SPARQL: SPARQL queries for conditions SPARQL construct voor conclusions SPIN can be used to: calculate the value of a property based on other properties, isolate a set of rules to be executed under certain conditions, trigger warnings over integrity constraint violations

31 Produktieregels en ECA-regels Condities Handelingen Brede toepasbaarheid Grote mate van interactie en potentieel conflict tussen regels Conflict geeft aanleiding tot metaregels of extra condities Gebeurtenis : condities Handelingen Goede controle op toepasbaarheid Weinig potentieel voor conflict Een produktieregel kan vertaald worden naar meerdere ECA-regels (RETE algoritmes)

32 Als P en Q dan R Als P gebeurt, en ik denk dat Q het geval is, dan is R het geval Als Q gebeurt, en ik denk dat P het geval is, dan is R het geval

33 AgentSpeak (Agile project) // to sell is to have a buyer and seller, and to have an offer followed by an accept +!sale(as, Ab, Good, Sum) : seller(as) & buyer(ab) <-!offer(as, Ab, sale(as, Ab, Good, Sum));!acceptance(As, Ab, sale(as, Ab, Good, Sum)). // acceptance must follow an offer to constitute a sale // sale leads to duty to deliver and duty to pay (in no particular order) +acceptance(as, Ab, sale(as, Ab, Good, Sum)) : sale(as, Ab, Good, Sum) <-!delivery(as, Ab, Good);!payment(As, Ab, Sum). +acceptance(as, Ab, sale(as, Ab, Good, Sum)) : sale(as, Ab, Good, Sum) <-!payment(as, Ab, Sum);!delivery(As, Ab, Good). +!delivery(as, Ab, Good) : myself(as) <-!declare(as, Ab, delivery(as,ab, Good)); +delivery(as, Ab, Good). // monitor payment +!payment(as, Ab, Sum) : myself(as) & payment(as, Ab, Sum)[source(Ab)] <-.print("observation: payment ok"). +!payment(as, Ab, Sum) : myself(as) & not payment(as, Ab, Sum)[source(Ab)] <-.wait(1000);!payment(as, Ab, Sum).

34 ECA-regels Boodschap : Check condities Trek conclusie ; Stuur boodschap terug

35 Boodschap : Check condities Trek conclusie ; Stuur boodschap terug Moet intern valideren tegen de ontologie Moet intern valideren tegen de ontologie

36 Boodschap : Check condities Trek conclusie ; Stuur boodschap terug Boodschap, ontologie en achtergrondkennis moeten een grond voor handelen opleveren

37 Boodschap : Check condities Trek conclusie ; Stuur boodschap terug Handelingen en verwachtingen worden vastgelegd

38 Boodschap : Check condities Trek conclusie ; Stuur boodschap terug Doe queries op de knowledge base (SPARQL SELECT/CONSTRUCT)

39 Boodschap : Check condities Trek conclusie ; Stuur boodschap terug Update de knowledge base (SPARQL UPDATE)

40 Boodschap : Check condities Trek conclusie ; Stuur boodschap terug Staan regels in de knowledge base, of zijn regels recepten voor productie?

41 Boodschap : Check condities Trek conclusie ; Stuur boodschap terug Staan regels in de knowledge base, of zijn regels recepten voor productie? Proactief informatie verzamelen? Conflicten tussen binnenkomende boodschappen en achtergrondkennis oplossen? Monitoren of verwachtingen uitkomen?

42 Bezwaren tegen alléén taakgerichte kennisopvatting Gaat over beslisbomen, klassieke regel-gebaseerde expertsystemen, probleem-decompositie, etc. 1. Ontbreken visie op sociale context van regeltoepassing Belangen, bewijs en bewijslasten, bevoegdheden 2. Geen oplossingen voor niet-centraal-gestuurde taakcoördinatie 3. Geen oplossingen voor data gedeeld tussen taken 4. Geen oplossingen voor modelleren van de rol van cliënten

43

44 Argumentatie en LKIF Normatief handelen en redeneren Normativiteit van regels Betrokken agents en belangen Rechtsposities Primaire en secondaire posities Handelingen en bedrijfsprocessen Handhaving

45 Context bij taalhandelingen Communicatie vind plaats tegen een achtergrond: Gedeelde kennis: terminologie, voorgaande communicatie De mogelijkheden en motieven van de tegenpartij De bedoeling van een taalhandeling

46 Illocutionaire handelingen 1. assertives = speech acts that commit a speaker to the truth of the expressed proposition 2. directives = speech acts that are to cause the hearer to take a particular action, e.g. requests, commands and advice 3. commissives = speech acts that commit a speaker to some future action, e.g. promises and oaths 4. expressives = speech acts that express on the speaker's attitudes and emotions towards the proposition, e.g. congratulations, excuses and thanks 5. declarations = speech acts that change the reality in accord with the proposition of the declaration, e.g. baptisms, pronouncing someone guilty or pronouncing someone husband and wife

47 Perlocutionaire handelingen Het effect van de handeling op de toehoorder Bijv. overtuigd, geïntimideerd, gerustgesteld, geïrriteerd, etc.

48

49 Bewijslast Burden of production (productielast): de partij moet kiezen tussen bewering P en niet P Burden of persuasion (overtuigingslast): de partij moet een valide argument voor P/niet P geven Partijen, dialectische argumentatie, argumentatieschema s, tegenargumenten, een onafhankelijke derde als rechter

50 Tegenargumenten Weerleggen: S is een argument tegen bewering Q Ondergraven: T is een argument tegen (Q omdat P) Argumenten die weerlegd of ondergrafen kunnen worden zijn niet monotoon Ofwel regels zijn niet algemeen geldig Of er zijn weerlegbare aannames gedaan

51 Abductie Bewering, achtergrondtheorie, en algemeen geaccepteerde aannames: Achtergrondtheorie en aannames vormen een argument voor de bewering Achtergrondtheorie, aannames en gedane beweringen zijn tezamen consistent Beweringen die niet op aannames berusten hebben voorrang

52 LKIF De LKIF ontologie LKIF argumentatieschema s Beide zijn géén standaard Gebaseerd op dialectische argumentatie, niet op afleidbaarheid er is geen vastgestelde proof standard voor argumenten (Gordon.pdf)

53 Wat doen agents eigenlijk met normen? Alle regelgevende tekst is normatief, ook de begripsbepaling: wat te doen, wat ervan te denken

54 1. Normatief, normaal, en codificatie 2. Belanghebbenden bij de normen 3. Macht en handhaving

55

56

57

58

59

60 Motorrijtuigenbelasting Belastingplichtig en niet-belastingplichtig Primair een classificatieprobleem Uitzonderingen en classificatie Nadere regels Voor motorrijtuigen die behoren tot een bedrijfsvoorraad en voor motorrijtuigen die voor het verrichten van werkzaamheden daaraan bij een herstelbedrijf zijn, kan de belasting, onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden met betrekking tot het gebruik, in afwijking van het eerste lid worden geheven ter zake van de ten behoeve van die motorrijtuigen opgegeven kentekens als bedoeld in artikel 37, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

61 Motorrijtuigenbelasting Belastingplichtig en niet-belastingplichtig Primair een classificatieprobleem Uitzonderingen en classificatie Nadere regels Voor motorrijtuigen die behoren tot een bedrijfsvoorraad en voor motorrijtuigen die voor het verrichten van werkzaamheden daaraan bij een herstelbedrijf zijn, kan de belasting, onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden met betrekking tot Is een het tegenargument gebruik, in afwijking tegen van het eerste lid worden geheven een ter argument zake van voor de ten behoeve van die belastingplichtigheid op motorrijtuigen opgegeven kentekens als bedoeld in artikel 37, basis van de hoofregel derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

62 Maar wat zijn de ingredienten van juridische kennis in de praktijk?

63 Handeling Aan handeling ligt een agent met een plan ten grondslag De handeling beëindigt, initieert, continuëert zaken, met opzet of per ongeluk Thematische rollen in de handeling: agent, patient, input, output Bijv. Licht aan, licht uit Positief-negatief, punishment-reward (Skinner)

64 PACK Acquire P Maak een plan dat P veroorzaakt/straf cont. niet P Cure P Maak een plan dat P ongedaan maakt/straf cont. P Prevent P: Maak geen plan dat P veroorzaakt/straf init. P Zie er op toe dat anderen P niet veroorzaken Keep P Maak geen plan dat P ongedaan maakt/straf init. niet P Zie er op toe dat anderen P niet ongedaan maken

65 W.N. Hohfeld Primair: Secondair: A s claim B s duty A s power B s liability A s noclaim B s liberty A s disability B s immunity

66 W.N. Hohfeld Primair: Secondair: A s claim B s duty A s power B s liability A s noclaim B s liberty A s disability B s immunity Secondaire rechtshandelingen verschaffen toegang tot primaire rechtsposities, primaire rechtshandelingen zijn (eventueel) een uitgang

67 Koop en Hohfeldiaanse rechtsrelaties Beide partijen kunnen een aanbod doen (power, toegang tot een liability) Als een aanbod uitstaat, kan de ander er een koop van maken door te accepteren (power en liability als toegang) Door (het rechtsfeit) koop moet de verkoper leveren en de koper betalen (duty en right) Rechtsgevolgen zijn soms ook van belang voor derden (externaliteiten als afdracht belasting)

68 Voorbeeld: plicht BW7 Artikel 9-1 De verkoper is verplicht de verkochte zaak met toebehoren in eigendom over te dragen en af te leveren.

69 Koop en agent-rollen Koper, verkoper en toeschouwer delen kennis over tot stand brengen koop Koper en verkoper coördineren plannen en (in het algemeen) motieven mbt. tot stand brengen koop Koper en verkoper ontwerpen een bedoelde koop (kiezen de parameters), en komen tot een koop zodra de ontwerpen overeenkomen Koper heeft een plan om te leveren en de voortgang van het betalingsplan te monitoren Verkoper heeft een plan om the betalen en de voortgang van het leveringsplan te monitoren

70 Noclaim bij koop Art. 7:2 BW De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan. Anders is een acceptatie van een aanbod nietig (algemeen art. 3:39 BW)

71 Motorrijtuigenbelasting? Onder de naam motorrijtuigenbelasting wordt een belasting geheven ter zake van het houden van een personenauto, een bestelauto, een motorrijwiel, een vrachtauto of een autobus. De belasting wordt geheven van degene die bij de aanvang van een tijdvak het motorrijtuig houdt. In deze wet en in de daarop gebaseerde regelingen wordt verstaan onder motorrijtuig, een voertuig dat is bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig aanwezig. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld.

72 Motorrijtuigenbelasting? Onder de naam motorrijtuigenbelasting wordt een belasting geheven ter zake van het houden van een personenauto, een bestelauto, een motorrijwiel, een vrachtauto of een autobus. De belasting wordt geheven van degene die bij de aanvang van een tijdvak het motorrijtuig houdt. In deze wet en in de daarop gebaseerde regelingen wordt verstaan onder motorrijtuig, een voertuig dat is bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig aanwezig. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld. Power/liability tegen een bekende achtergrond (belastingplichtigheid en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen)

73 W.N. Hohfeld Primair: Secondair: A s claim B s duty A s power B s liability A s noclaim B s liberty A s disability B s immunity

74 W.N. Hohfeld right right A s claim B s duty A s power B s liability A s noclaim B s liberty A s disability B s immunity right right

75 W.N. Hohfeld right right noright A s claim B s duty A s power B s liability A s noclaim B s liberty A s disability B s immunity noright right noright right

76

77 Hohfeld: duty and liberty A s obligation A s prohibition A s positive liberty A s negative liberty

78 Hohfeld: duty and liberty A s obligation A s prohibition A s negative liberty A s positive liberty Doen en laten van handelingen

79 Drie kennisdomeinen (uit het Agile project)

80 Toepassing van principes op rechtsinformatiebronnen Domeinen en ontwerppatronen 1. Modelzinnen en metadata in de regelgeving 2. Rolpatronen in de juridische institutionele realiteit van rechtshandelingen en rechtsfeiten 3. Rol/probleem/taak-ontwerppatronen in de administratieve organisatie

81 Agent simulatie De agent als drager van kennis, belangen en vermogens Externe focus Het simuleren van taakcoördinatie in netwerkarrangementen Het simuleren van tegenstrijdige belangen voor bijv. misbruikscenario s Interne focus Flexibel omgaan met allocatie van resources Hergebruik van rolpatronen en probleemoplospatronen

82 Wat zijn agents in onze visie? Primacy of structure or agency? Agency De persoon met vermogen tot handelen De handelende persoon handelt vooral vanuit zijn rol-overstijgende belangen Structuur De handelende persoon handelt vooral vanuit zijn rol herkenning rolpatroon bepaalt de perceptie van belangen en van vermogen tot handelen

83 Rolpatroon: een bij uitstek Nederlands begrip

84 Wat zijn agents in onze visie? Rolpatronen als locus voor belangen mbt., kennis van, en vermogen tot handelen Koper-verkoper, dader-slachtoffer, etc. Partijen in de handeling en toeschouwers Rolconflicten Intern: agent heeft een meta-probleem Extern: ontwerpprobleem

85 Wat zijn agents? Horen doelen, kennis en vermogen tot handelen van nature bij 1. de agent-persoon of 2. de agent-rol? De agent-persoon als optelsom van 1. aangenomen agent-rollen en 2. meta-redeneerproces over die rollen

86 Agent-rollen in sociale systemen Agent verricht handelingen Sociale handelingen ontlenen hun betekenis aan toeschouwers die de opzet (het plan) achter de handeling begrijpen Herkenning van sociale werkelijkheid door herkenning van rollen De kennis van de agent over sociale structuren motiveert zijn sociaal handelen De sociale handelingen reproduceren de sociale structuren Rechtshandelingen en rechtsfeiten

87 Denken vanuit agent rollen in de interpretatie van regelgeving betekent: Letten op handelingen, en datgene dat geconsumeerd, geproduceerd, en gebruikt wordt Handelingen koppelen aan een rol, en die rol plaatsen in een sociaal arrangement/rolpatroon Wie is de tegenpartij wiens belangen in het geding zijn? Wie zijn de toeschouwers, wie de handhavers? Wie zijn de concurrenten? Welke informatie komt in wiens blikveld?

88 Een agent weet wat hij kan doen, en niet kan doen (rechtsgevolgen) in een rol Een agent weet wat hij mag doen of laten en niet mag doen of laten in een rol Een agent weet wat andere rollen kunnen doen, en niet kunnen doen Een agent weet wat andere rollen (niet) mogen doen of laten Een agent kent een implementatie voor deze handelingen in die rol Een agent kent de ingangen en uitgangen van de rol (pet op/pet af)

89 De vaststelling van een belastingaanslag geschiedt door het ter zake daarvan opmaken van een aanslagbiljet door de inspecteur. Met betrekking tot belastingen welke ingevolge de belastingwet bij wege van aanslag worden geheven, dan wel op aangifte worden voldaan of afgedragen, kan de inspecteur degene die naar zijn mening vermoedelijk belastingplichtig of inhoudingsplichtig is uitnodigen tot het doen van aangifte. Bij ontvangst van de aangifte wordt desverlangd een ontvangstbevestiging afgegeven. De inspecteur kan de door hem gestelde termijn verlengen.

90 Handelingen kunnen lukken of mislukken Struikelen is geen handeling Poging Je bent in beginsel verantwoordelijk voor wat je doet of laat Negatieve causatie Dingen doen of laten kan niet losgekoppeld worden van een plan, en dus niet van een mentaal model Oogmerk Opzet Voorwaardelijk opzet

91 Aanvullend: J.R. Commons Rechtsposities zijn een economisch goed, voor zoverre er een positief of negatief reinforcement mechanisme achter zit. De official als handhaver (plicht of power voor handhaver) Rechtsposities kunnen schaars zijn Bijv. eigendomsrechten Als A een rechtspositie inneemt, sluit A concurrent B uit Bijv. koop, registratie gezamenlijk voertuig

92 J.R. Commons Als A een rechtspositie inneemt, sluit A concurrent B uit De koper sluit concurrent-kopers uit, die tegen een betere prijs gekocht zouden hebben De verkoper sluit concurrent-verkopers uit, die tegen een betere prijs gekocht zouden hebben De koop die tegen een betere prijs had kunnen plaatsvinden (niet at arms length), is een ontwijking van een plicht to betalen van belasting tbv. iedereen

93 The alignment of law and power The law works if: 1. It happens to have a coordinating function (as any private agreement in good faith would): for instance driving on the right hand side 2. People privately have reason to invest in social structures that maintain & make it: history shows that courts can function without a state that subsidizes them! 3. There is a state that makes it work

94 Carl Schmitt

95 The alignment of law and power Kelsen: power is a separate issue Schmitt: the state translates the norms of abstract legal reality into concrete reality it is the transmission belt between sphere of law and sphere of power, on three levels 1. It changes the law, 2. It interprets what it means (discretion), in implementation in concrete structures, and in the judiciary 3. It generates the power to make it work by investing resources in it

96 Artificial Intelligence & Law Thesis A legally proficient player has working knowledge of the legal domain, and uses that knowledge to attain its goals as addressee of, & stakeholder in & investor in the legal system Legal knowledge is the knowledge we attribute to an agent, such that its behaviour in the legal domain can be best predicted in accordance with the principle of rationality (Newell s definition of knowledge applied to the legal domain)

97 Legal knowledge representation domains The organization of the sources of law The text, the coherence of the corpus, provenance, references, standardized terminology & model sentences The organization of legal institutions Design patterns; legal facts, imputation, legal position Implementation and production of law in social structures Pragmatics of enforcement, service delivery, judicial decision making, politics & policy making Application in individual cases Case assessment, predicting others, planning,

98 The state as legal actor Agents produce the effects of law The state executive suborganization as a participant in law 1. Interprets and implements the law, and influences legislators 2. Perspectives: operational, development, and policy-making level models of the legal domain 3. Motive as policy maker: firstly represents sunk costs & performance constraints of the state

99 Three spheres of activity in the executive suborganization 1. Operational: deals with individual cases 2. Development: deals with the development/protection of abilities for handling categories of cases (capability, productivity) 3. Policy: deals with the removal of constraints and development/protection of resources (potentiality, performance)

100 The state executive sub-organization as actor

101 Viable System Model (Stafford Beer, management cybernetics)

102 Viable System Model: three levels

103 Viable System Model : three levels This is what we could be doing with existing resources, under existing constraints

104 Viable System Model: three levels This is what we ought to be doing, by developing our resources and removing constraints, within the bounds of possibility

105 Viable System Model: three levels Influence policy develop systems and processes operations

106 Diagnose Beleidsargumentatie als model-gebaseerde diagnose 1. System-level performance constraints 2. Problematic cases from operations 3. Information collection biases Daar komt de ROI van modelgebaseerde diagnose vandaan Op termijn, Als de regelgever het model serieus neemt

107 What legal knowledge should the organization develop 1. Alternative interpretations of the law 2. Alternative interpretations of its effects 3. Account of current interpretations & implementations in the visible network 4. Alternative implementations within constraints 5. How alternative legal systems would affect performance

108 Contexts of use How do we assign expectations about interpretation and effects of law to contexts of use? Agent role as self-other or self-situation representation 1. Situation constraints as requirement for adoption of the role 2. Social-legal abilities/positions 3. Expectations/macro-level evidence about situation/others

109 What is model-based diagnosis? A diagnostic agent having a model of a system to be diagnosed as its environment. System can be decomposed into small components with well-understood behaviour models. Obtain observations on the states implied by the model of the system If observations and system description are inconsistent with the assumption that all components are normal, certain of the components behave abnormally. A diagnosis is a hypothesis that certain of the components are abnormal and the rest normal.

110 Why multi-agent diagnosis? Agent responsibility assignment as a fault localization problem = model-based diagnosis Legal knowledge in the form of critical incidents presented as: noncompliance storylines or argumentation

111 The multi-agent system diagnosis problem Self-other representations and agent roles Agent roles are natural components because they have functional coherence when behaving in a health mode Problems calling for reinterpretation of selfother representation are diagnostic problems Remedies are reconsiderations of one's own agent role(s) and those of others

112 What are we trying to do Structuring tacit knowledge about tax evasion A library of tax evading agent roles that can be fit on suspect cases Allowing structured analysis of where to monitor for what (in the process) What statistical data is most useful to collect Animation of tax evasion schemes as evidence in policy making discussions

113 A MAS knowledge acquisition tool 1. Define agent roles 2. Compose structures of agents 3. Allocate roles 4. Animate stories 5. Fit possible roles on observed behaviour 6. Find out how many scenarios a compliance framework catches

114

115 Domain and examples Domain is real estate tax evasion 1. Two different rates of taxation of real estate transfer 2. Real estate transaction may be judged as evasion of income taxes Tax evasion may be a side-effect of crime extortion, theft by agent from principal, price fixing cartels Scenarios may be very complex Agents abroad, straw men, whipping boys (katvanger)

116 Domain and examples Examples of simple reusable scenarios 1. Simple income tax evasion by employer-employee 2. Real estate swaps 3. Shopping cart optimization Background TA monitors some 600,000 transactions a year, ranging from 50,000 to 1,000,000,000 TA may correct taxes, and/or give administrative fine, or prosecute Some 50,000 are suspect, several thousand are acted on, a handful prosecuted

117 Swap scenario - 1 Real estate worth 10 million Real estate worth 10 million Agent A 10 million 10 million Agent B property transfer tax (6%) 600,000 property transfer tax (6%) 600,000 Tax administration

118 Swap scenario - 2 Real estate worth actually 10 million Real estate worth actually 10 million Agent A 10 million 5 million 10 million 5 million Agent B property transfer tax (6%) 600, ,000 property transfer tax (6%) 600, ,000 Tax administration

119 Shopping Cart scenario - 1 Seller Real estates Worth in total 10 million accounted with different tax rates Delivery 10 million real estates Payment 10 million 4x worth 2 million with 6% rate 1x worth 6 million with 19% rate Buyer property transfer tax 1,260,000 = 120, ,140,000 (4x 2 million, 6%) (1x 6 million, 19%) Tax administration

120 Shopping Cart scenario - 2 Seller Real estates Worth in total 10 million accounted with different tax rates Delivery 10 million real estates Payment 10 million 3x worth 2 million with 6% rate 1x worth 2 million with 6% 19% rate 1x worth 6 million with 19% 6% rate Buyer property transfer tax 1,260, ,000 = 480, ,000 (total 8 million, 6%) (1x 2 million, 19%) Tax administration

121 A basic scenario, just the actions S (Seller) S sells an apartment for 350,000 to B B (Buyer) B buys an apartment for 350,000 from S B sells the apartment 3 month later for 500,000 to Z

122 Legal evidence as traces for a story Cadastral register S sold an apartment for 350,000 to a natural person B B sold the apartment 3 months later for 500,000 to Z Payroll tax register S paid wages to B NVM real estate brokers The median home price hardly changed. Tax administration

123 Possible role assignment by TA: scripts S (Seller) Goal: pay to B without paying taxes Propose to B to buy a property worth for Secure a property worth Sell to B that property for : registering the property transfer to the cadaster and monitoring the payment. B (Buyer) Goal: receive from B without paying taxes M (Monitor) Tax administration

124 Argumentation graphs from diagnostic hypotheses? The difference between the reasonable price and the actual price paid (150,000 ) is taxable income. We have agreed previously to trade the property available in the future for a then reasonable price. The verbal agreement is an unverifiable fabrication for the purpose of evading taxes. Buyer recently had the property appraised. The agreement was an option to purchase, and the appraisal was made to decide about exercising the option. A dated, written agreement held by a trusted third party is normal for such transactions. The relationship of trust that exists between us made such formalities imprudent. No such trust can be expected from the tax administration, which is also a party. The reasonable market price is 500,000, as the following transaction shows.

125 Toepassingen van de regels Het sturen van keuzes Het voorspellen van gedrag, incl. het misbruik maken van verwachtingen Het achteraf beoordelen van gedrag Het ontwerpen van sociale systemen Het diagnosticeren van sociale systemen Argumentatie over voorgaande

126 Koop als verkoper Gebruik de rechtsregel koop om de koper een plicht tot betalen op te leggen Secondair: organiseer de koop Primair: organiseer de levering Primair: organiseer de controle op betaling Diagnostisch: organiseer follow-up op nietlevering en niet-betaling

127 Belasting Gebruik de rechtsregels rijksbelastingen om de belastingplichtige aangifte en betaling te laten doen Secondair: organiseer belasting- en aangifteplichtigheid Primair: organiseer aangifte en betalingen Diagnostische follow-up

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Master Thesis. propositions into a framework. Radboud University Nijmegen (RU) Ing. Martijn van den Tillaart. Thesis number: 110 IK

Master Thesis. propositions into a framework. Radboud University Nijmegen (RU) Ing. Martijn van den Tillaart. Thesis number: 110 IK Radboud University Nijmegen (RU) Master Thesis propositions into a framework Ing. Martijn van den Tillaart Thesis number: 110 IK Author: Ing. M.J.C. van den Tillaart Place: Cuijk Date: april 15, 2009 Document:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION Artikel 1.Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Defion, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Marktwaarde als waarderingsgrondslag

Marktwaarde als waarderingsgrondslag Standaard 1 Editie 2010 Aansluiting bij International Valuation Standards (IVS) Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.C. Hordijk MRICS WAARDERINGSKAMER Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen

Nadere informatie

Deze pagina is bewust blank gelaten.

Deze pagina is bewust blank gelaten. Deze pagina is bewust blank gelaten. Woord Vooraf Na mijn bachelor opleiding Toegepaste Informatica aan Hogent was mijn honger om te studeren nog niet gestild. Ik besliste om verder te studeren en koos

Nadere informatie

Samenvatting mr. L.A.R. Siemerink. De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten

Samenvatting mr. L.A.R. Siemerink. De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten Samenvatting mr. L.A.R. Siemerink De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten Om gebruik te kunnen maken van het internet sluit een consument een overeenkomst met een ISP. Daarbij maken

Nadere informatie

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE WIJ BRENGEN HELDER UW IT OPLOSSING IN BEELD! Op het gebied van het ontwerpen,

Nadere informatie

Ontwikkeling van passende controle maatregelen voor Hein Heun B.V.

Ontwikkeling van passende controle maatregelen voor Hein Heun B.V. Hein Heun B.V. Ontwikkeling van passende controle maatregelen voor Hein Heun B.V. Afstudeerscriptie Universiteit Twente Auteur: Leon Deters Master Business Administration Universiteit Twente 1 e Begeleider

Nadere informatie

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions Szs.div.455 januari 2012 onder nummer 140/2001 ALGEMENE VOORWAARDEN voor leveranties

Nadere informatie

Invloedstactieken voor de Adoptie van E-Procurement (EP)

Invloedstactieken voor de Adoptie van E-Procurement (EP) Invloedstactieken voor de Adoptie van E-Procurement (EP) De deelnemers van de Erenstein inkoopconferentie 2005 (10 & 11 nov. 05, Lattrop) aan het woord Discussieresultaten Marc Reunis Promovendus NEVI

Nadere informatie

A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy Martijn Sikkens

A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy Martijn Sikkens A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy 1 Who Cares? A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers 1. Algemeen 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna: algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Inleidingen voor de Vereniging voor Pensioenrecht op 15 maart 2005 ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. P.M.C. de Lange

Inleidingen voor de Vereniging voor Pensioenrecht op 15 maart 2005 ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. P.M.C. de Lange Pensioenrecht.book Page 1 Tuesday, May 3, 2005 1:26 PM Inleidingen voor de Vereniging voor Pensioenrecht op 15 maart 2005 ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. P.M.C. de Lange Pensioenrecht.book

Nadere informatie

Design of a Domain Specific Language for. a Dutch Student House Workflow System

Design of a Domain Specific Language for. a Dutch Student House Workflow System Design of a Domain Specific Language for a Dutch Student House Workflow System After days of trying to find an original system, I have finally chosen to design a domain specific language for a Dutch student

Nadere informatie

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ]

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] [ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] BIM NU en BIM MORGEN ii Het resultaat van de effecten versus de investeringen in BIM Personalia: Naam: Jeffrey

Nadere informatie

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Identificatie van belanghebbenden en evaluatie van PES- achtige instrumenten in Vlaanderen

Identificatie van belanghebbenden en evaluatie van PES- achtige instrumenten in Vlaanderen Identificatie van belanghebbenden en evaluatie van PES- achtige instrumenten in Vlaanderen Identification of Stakeholders and Evaluation of PESlike instruments in Flanders (ISEP) Mortelmans Dieter, Demeyer

Nadere informatie

PRINCE2 Glossary of Terms English Dutch

PRINCE2 Glossary of Terms English Dutch Term Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie accept (risk response) acceptance acceptance criteria activity agile methods A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is

Nadere informatie

SPIder Koerier. Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl

SPIder Koerier. Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl P S I d e r SPIder Koerier Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl S d P e I r Redactioneel Met genoegen presenteren we de tweede Koerier van 2007. Met veel aandacht voor de SPIder conferentie op 2 oktober

Nadere informatie

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English accept (risk response) acceptance A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt

Nadere informatie

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen).

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

Kansen voor Big data WPA Vertrouwen

Kansen voor Big data WPA Vertrouwen TNO-rapport TNO 2014 R11049 Eindrapport Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 Datum 16 juli 2014 Auteur(s) Tijs van den Broek,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: 12enter China* Zwolle, 7 oktober 2009 Puntkroos 61 8043 NV Zwolle hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door:

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ZAGT & VAN ELK CONSULTANCY vof Florazoom 17 2719 HR Zoetermeer Verder te noemen ZVEC (These terms and conditions have been translated in English and is attached

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

A1 - Enquete PM Competenties mbt ERP implementaties NL.xlsx

A1 - Enquete PM Competenties mbt ERP implementaties NL.xlsx A1 - Enquete PM Competenties mbt ERP implementaties NL.xlsx Zwolle, 27 November 2012 Hallo, Als student van de Open Universiteit aan de opleiding BP-MIT (Business Process Management & IT) ben ik bezig

Nadere informatie

De weg naar Co-creatie

De weg naar Co-creatie De weg naar Co-creatie Hoe kunnen ontwikkelaars de eindgebruiker accommoderen in hun bedrijfsproces? Dion Mengerink 4003853 P5 18-06-2015 De weg naar Co-creatie 2 P5 Onderzoeksverslag Titel: De weg naar

Nadere informatie