Beheerst u het werkkapitaal vanuit het CFO perspectief?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerst u het werkkapitaal vanuit het CFO perspectief?"

Transcriptie

1 EXPERT SHEET Beheerst u het werkkapitaal vanuit het CFO perspectief? Binnen deze expertsheet gaan we in op een aantal aspecten van schulden). Een positieve waarde van het werkkapitaal betekent dat er meer eigen vermogen en lang vreemd vermogen is werkkapitaal. We nemen de lezer aangetrokken dan dat er in de vaste activa mee met een is geïnvesteerd. Dit Vanuit welk perspectief beheerst de geeft een solide uitleg over werkkapitaal CFO het werkkapitaal op de meest efficiënte en effectieve wijze? beeld weer van de huidige situatie van de onderneming. en wat de invloedsfactoren zijn. Daarna benaderen we werkkapitaal vanuit het perspectief van de CFO. Vervolgens bieden we vanuit de analyse oplossingsmogelijkheden en een implementatie aanpak. Introductie werkkapitaalmanagement Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) op de balans van een onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende De volgende onderwerpen worden in deze expert sheet besproken: Werkkapitaal in het kort; Beschrijving sturingsindicatoren voor werkkapitaal; De strategiebepaling rond werkkapitaalmanagement; Het cash conversieproces belicht vanuit de visie van de CFO en de mogelijke impact op de balans; De business analyse; Oplossingsmogelijkheden om werkkapitaal vrij te krijgen; De implementatie en de inrichting van de organisatie van het werkkapitaalmanagement; Werkkapitaal = Vlottende Activa - Kort Vreemd Vermogen Figuur 1 - Formule waarmee het werkkapitaal van de onderneming kan worden berekend Deze Expert Sheet is een uitgave van 3MMA Consulting

2 Wanneer een onderneming haar interne processen rondom Het onderstaande model (figuur 2) geeft inzicht in de productie, debiteuren, crediteuren en voorraden niet op orde heeft, dan zal zich dat uiten in toename van het benodigde werkkapitaal. Als gevolg daarvan zullen liquide middelen die geïnvesteerd zijn in voorraden of debiteuren niet kunnen worden ingezet om de financiële processen en de verhoudingen ten opzichte van elkaar. Vanuit de organisatie is de bedrijfsvoering een continu proces van opeenvolgende werkkapitaalprocessen, die elkaar wederzijds beïnvloeden. bijvoorbeeld te worden gebruikt om nieuwe investeringen te doen. Door optimalisatie van het werkkapitaal kunnen additionele financieringsmogelijkheden gerealiseerd worden. Financiering van het werkkapitaal wordt meestal verstrekt onder een conditie waar de maximum financiering afhankelijk is van de resultaten van de onderneming. Bij een hoger dan noodzakelijk werkkapitaal kan deze afhankelijkheid een kritische factor worden voor de continuïteit van Het is essentieel om de main value drivers te identificeren en de wijze waarop zij de relevante financial performance indicatoren beïnvloeden. Een wijze om deze relevante indicatoren en hun relatieve belang voor een specifieke organisatie te herkennen, is het uitvoeren van een business analyse. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit te doen. Het is interessant de interactie de onderneming. De centrale vraag binnen een werkkapitaal managementproject tussen de fysieke waardeindicatoren en de financiële waarde indicatoren te Beheersing van het werkkapitaal kan onder meer gerealiseerd worden door verschillende aspecten binnen de Financial Supply Chain om de Cashto-Cash cyclus te verkorten. Hierdoor heeft men minder beslag op het benodigde werkkapitaal en verbetert het rendement. is: Hoe kan men de balans tussen de fysieke en de financiële value chain op een dusdanige wijze vormgeven, dat er een optimale bijdrage wordt geleverd aan de organisatie en haar doelstellingen? ontdekken. Wanneer de hoofdindicatoren duidelijk zijn, kan de CFO op basis daarvan een strategie formuleren, om de hoofdindicatoren en de onderliggende processen te stroomlijnen. Vanuit financieel oogpunt is het doel aan de ene kant voldoende liquide middelen te hebben om aan de financiële Meetbare financiële ratio s die een relatie hebben met het werkkapitaal zijn Return on Equity (ROE), Economic Value Added (EVA), Return on Investment (ROI) en Return verplichtingen te kunnen voldoen en aan de andere kant de kosten, om deze middelen ter beschikking te houden, te minimaliseren. on Net Assets (RONA). De fysieke productie/dienstverlening is hierin altijd leidend, echter de financiële elementen zullen hierin geïntegreerd moeten worden. 2

3 Het vaststellen van de strategie rond werkkapitaalmanagement De focus in deze expertsheet ligt op de bepaling van de strategie rond het werkkapitaal. Om een optimale werkkapitaalstrategie te ontwikkelen en te onderhouden, dient men vooraf een terdege kennis over het gehele businessproces te hebben (het kennen van de meest belangrijke value drivers). Indien dit inzichtelijk is, kunnen de volgende vragen worden gesteld, als aanzet om de strategie te bepalen voor het werkkapitaalmanagement. Vragen die rond de strategie gesteld dienen te worden, zijn o.a.: Is de huidige strategie rond werkkapitaalmanagement en optimalisatie geschikt voor toekomstige ontwikkelingen? Is acceptatie binnen de organisatie tot verandering van de strategie haalbaar of is hiervoor een wijziging in het managementbeleid noodzakelijk? Is onze huidige business strategie toe aan verandering? Beschikt ons huidige werkkapitaalmanagement over de potentie om de gewenste veranderingen mogelijk te maken? Wat zijn de kansen voor een verdere ontwikkeling op het gebied van werkkapitaalmanagement? Just in time Just in time delivery Just in time delivery delivery Outsourcing & networking Shortening production processes Optimizing inventory policies and logistics Production & Production & Production delivery & on delivery on delivery demand on demand demand Physical Value Purchasing Production Inventory Sales Chain Cash convention proces Financial Value Chain Cash acc. payable Non-cash acc. receivable Cash Suppliers credit Stretching AP-time Production & Production & delivery on delivery on demand demand Payment conditions Production & inventory financing Straight through Processing of billing Payment conditions Shortening AR-process Trade financing Just in time Just in time delivery delivery Figuur 2 - De fysieke en financiële value chain weergegeven in een analytisch raamwerk met de elementen die de CFO ter beschikking staan om sturing te geven. 3

4 CFO perspectief Hoe ervaart de CFO heden ten dagen het werkkapitaalmanagement? En welke sturingsmogelijkheden kunnen worden gehanteerd? Veranderingen in regelgeving en corporate governance, centralisatie van functies en technologische optimalisatie zijn slechts enkele van de factoren die een bepalend effect op de financiële organisatie hebben. Na een fase van bekendwording met de veranderingen in regelgeving en corporate governance (IFRS, Sarbanes Oxley, Basel II) signaleren we een behoefte aan het weer vergroten van de focus op (shareholder) value creation. In dit document beargumenteren we dat één element, waarmee value creation in vele gevallen bereikt kan worden, ligt op het gebied van werkkapitaaloptimalisatie. De aanpak gaat ervan uit dat de eerste stap het analyseren van de financiële ratio s en cash flow analyse is. Als vervolgstap kan een CFO een substantiële verhoging van de value creation voor de onderneming bewerkstelligen door het toepassen van de juiste waarderingsstructuur om veranderingen in werkkapitaalmanagement strategie en gerelateerde processen door te voeren. 3MMA Consulting 3MMA Consulting is met regelmaat gevraagd voor begeleiding van werkkapitaal reductie- en optimalisatieprojecten. Wij hebben in het begin van dergelijke trajecten overleg met de relatie om na te gaan wat de huidige status is, wat voor haar situatie de best toepasbare mogelijkheden zijn en welke insteek binnen het gedefinieerde werkkapitaalproject het beste resultaat zou kunnen sorteren. Wij zijn samen met onze relaties tot zeer inventieve oplossingen gekomen op strategisch, procesmatig, operationeel en Finance een integrale competentie Uit onderzoek onder toonaangevende ondernemingen binnen Noord-Amerika en Europa is gebleken dat sommige financials stellen, dat finance niet langer een staffunctie binnen hun onderneming vormt. Andere maken duidelijk dat finance niet uitsluitend een business service is, maar een integrale competentie, die is doorgevoerd binnen de gehele operatie van de onderneming. De dagen dat de financiële functie primair gericht is op het rangschikken, auditing en het rapporteren van financiële resultaten zijn voorbij. Meer en meer reguleert de finance functie bij enige van de best renderende ondernemingen de uitvoering van de strategie door het inbedden van methoden en een analytische mindset. Dit maakt het denken over value creation een centraal onderdeel van de taken van alle managers. Bij sommige ondernemingen stellen financials, dat finance nooit minder mag zijn dan een directe partner van de operaties en in voorkomende gevallen zelfs veel meer. Binnen elke geleding binnen de cash-to-cash cycle zal het werkkapitaalmanagement zijn stempel kunnen drukken. Door de relatie helder te maken binnen het proces, zal optimale betrokkenheid gecreëerd worden van elke geleding binnen het veranderingsproces. Waardecreatie ontstaat bij financiële operaties door het uitrusten en opleiden van het lijnmanagement tijdens hun dagelijkse beslissingen. Eén van de meest uitdagende acties die ondernemingen de afgelopen jaren zijn ondergaan op het gebied van nieuwe regelgeving, is de invoer van Sarbanes-Oxley. Vele ondernemingen hebben kosten noch moeite gespaard om aan de nieuwe regels te voldoen. Wat nu na deze periode van implementatie verbaast, is de mate waarin financials deze compliancy aanwenden om op één of andere wijze shareholder value te realiseren. Wij observeren dat stellingen worden ingenomen rond Sarbanes-Oxley (SOX) en meer recentelijk rond Basel II, die een denkrichting weergeven, waarin dit het enige juiste is om richting te geven binnen de organisatie. Het is duidelijk dat dit gunstig en noodzakelijk is voor compliancy. Echter, het stelt je tevens in staat daadwerkelijk je organisatie en je business operaties tijdens de Audit aan het licht te kunnen brengen. Voor vervolgtrajecten is de basis gelegd, waarbij de vraag kan worden gesteld: Wat is de toegevoegde waarde voor de onderneming die we vanuit dit proces kunnen genereren?. 4

5 IT-functioneel en -technisch gebied. Hieronder een verduidelijking hierop. Business analyse Om de key value drivers te herkennen die noodzakelijk zijn, richten we de aandacht op de business analyse. Door het combineren van de business strategie en de financiële analyses (ratio en cash flow), kan een solide beeld geschapen worden om inzicht te krijgen in de meest kenmerkende key value drivers. Het hoofddoel van de business strategie analyse is om key value drivers en business risico s te identificeren en om het potentieel op het ondernemingsresultaat aan een deskundig onderzoek te onderwerpen op basis van een kwalitatief niveau. Een business strategie analyse houdt ook in een analyse van de industrie, waarin de onderneming zich begeeft en haar strategie om een duurzaam concurrerend voordeel te creëren. Met deze kwalitatieve analyse kan men betere conclusies trekken wanneer de financiële ratio s en cash flows zijn geëvalueerd. Ratio analyse focust op devaluering van de product marktfunctionering, terwijl cash flow analyse focust op liquiditeit en de financiële flexibiliteit van de onderneming. In de uitvoering van een werkkapitaalmanagement project dient een CFO in ogenschouw te nemen dat voor een divisie of een cluster van kleine processen, niet slechts op basis van individuele metingen onderzoek gedaan kan worden. De onderlinge verhoudingen dienen ook geanalyseerd te worden. Indien bijvoorbeeld het aankoopbeleid gewijzigd wordt, kan dit een significante impact hebben op de productiecyclus. Het startpunt voor ratioanalyse is bijvoorbeeld de Return on Equity (ROE) van de onderneming. De volgende stap kan het evalueren van de drie drivers van de ROE zijn (netto winstmarge, omzetsnelheid van de activa en de financiële hefboom). Netto winstmarge weerspiegelt het operationele management van de onderneming, de omzetsnelheid van de activa wijst het investeringsniveau aan en financiële hefboom geeft aan hoe het passief van de onderneming is gevormd. Figuur 3 geeft de verschillende onderdelen binnen een werkkapitaal reductie- en optimalisatieproject aan. Relevante ratio s voor analyses van het werkkapitaalmanagement zijn: Operationele werkkapitaal, in verhouding tot de verkopen, Operationele werkkapitaal omloopsnelheid, Debiteuren omloopsnelheid, Omloopsnelheid van de voorraden, Crediteuren omloopsnelheid, Days receivables outstanding (DRO), Days inventory (Turn), Days payables outstanding (DPO), en de lengte van de cash conversion cycle (CCC). Essentieel is te onderzoeken tot welke mate fysieke ratio s zich verhouden tot de financiële ratio s. Voorbeelden van fysieke ratio s zijn: aantal dagen dat voorraad wordt aangehouden, days of payables outstanding, days in production, dagen van verkoop naar facturatie en het aantal dagen dat omzet uitstaat in de crediteurenpositie. Het formuleren van een gecombineerd inzicht in deze beide ratio s, zal een verhelderende werking hebben. Cash flow analyse behelst een ratioanalyse door het onderzoeken van de operationele activiteiten van de onderneming, investeringsniveau en financieel risico. Ook genereert het inzicht in de hoeveelheid liquide middelen die er zijn opgeslagen in het werkkapitaal van de onderneming, al dan niet of er liquide middelen zijn gegenereerd in het operationele werkkapitaal. Het benchmarken van de financiële ratio s met peers geeft inzicht in hoe uw werkkapitaal zich verhoudt met anderen in de sector. Een competitief voordeel kan een betere en dus gunstiger werkkapitaalstrategie tot gevolg hebben. Bedrijfs strategie Key Value drivers Werkkapitaal onderdelen Fysieke en Financiële ratio s en metingen Analyse Werkkapitaal beleid Figuur 3 - Werkkapitaalproject opzet 5

6 Impact op financiële resultaten en de balans Hieronder de vragen, welke de CFO zich rond werkkapitaal zal stellen: wat is de impact op het financiële resultaat en op de balans van de onderneming? Dient de onderneming bepaalde stappen binnen haar financiële value chain anders te benaderen om een resultaat te behalen dat de doelstelling bereikt? hoe stuur ik de financiële value chain op een dusdanige wijze, dat het door de (wereldwijde) organisatie geaccepteerd en gestandaardiseerd kan worden? wat zijn binnen de financiële value chain de meest belangrijke indicatoren om een betere ROI te kunnen realiseren? Functioneert de financiële value chain op een dusdanige wijze, dat er voldoende liquide middelen voorhanden zijn voor de continuïteit van de onderneming? Wellicht hebt u de behoefte hierover eens met de experts op het gebied van werkkapitaal- management van 3MMA Consulting te overleggen. Hiervoor verwijzen wij naar onze contactdetails aan het einde van dit document. Hieronder lichten we een aantal mogelijke verbeteringen toe om tot optimaal werkkapitaalmanagement te komen. De sleutel tot Days Sales Outstanding verbetering ligt in een top down benadering Organisaties, die financieel als best in class richting de toekomst functioneren, hebben inzicht in hun indicatoren via (technische) processen. Ten eerste en meest voor de hand liggend is de strategische focus op het benoemen van de kwaliteit van hun quote-to-cash cycle. In bijna alle gevallen, leiden top down gemaakte fouten en valse verwachtingen hieromtrent naar bottom up factuurproblemen en geschillen. Deze leiden op hun beurt weer tot een hogere days sales outstanding (DSO) en een aanzienlijk kapitaalbeslag. Een proactieve aanpak bij de wortel van het probleem binnen de quote-to-cash cycle is typerend om op de meest snelle wijze de DSO en werkkapitaalbeslag te reduceren. Workflow automatisering verbetert significant efficiënt incasseren Ten tweede worden bij top performers de problemen rond betaalgedrag van hun afnemers opgelost door hun collectieen aftersales service teams hiervoor verantwoordelijk te maken en deze snel en correct af te laten handelen. Het oplossen van disputen met afnemers rond geleverde goederen of diensten wordt gekarakteriseerd door bewerkelijke, tijdrovende en constant terugkerende taken, die in de meeste gevallen niet gezien worden als toevoeging tot de core business. In de meeste gevallen komt een te late betaling voort uit niet ingeloste verwachtingen en gemaakte fouten. Deze fouten komen voort uit handmatige fouten, die door een gebrek aan dataintegratie met de daadwerkelijke transactie op een real-time basis ontstaan. Daaruit resulteren zaken zoals onjuiste prijs of een onjuist toegekende korting. Dit leidt tot een discrepantie met de originele order en wanneer hier geen referentie aan is meegegeven, zal door de inconsistentie met de aankooporder de klant niet tot betaling overgaan, voordat deze discrepanties naar tevredenheid opgelost zijn. Onjuist toegekende kortingen in het bijzonder zijn ondermijnend voor de business, daar deze kunnen leiden tot het wegebben van resultaat. Er worden letterlijk euro s niet geïncasseerd, die de onderneming wel toekomen. Onafhankelijk van de oorzaak is het essentieel uit te vinden waar de oorzaak ligt en dit voor de klant op te lossen. Niet op het moment van één of twee maanden na de datum, waarop de gelden binnen zouden moeten zijn, maar op dag nul. Of liever nog wanneer uit high level informatie hiervoor de discrepantie al wordt gesignaleerd. Tevens dient de opgedane kennis en ervaring uit zo een voorval integraal binnen de gehele organisatie aangewend te worden om toekomstige voorvallen hierin te voorkomen en zo de solide basis voor de quote-to-cash cycle te vormen. 6

7 Collectie- en customer serviceteams besteden routinematig aanzienlijk veel tijd aan het handmatig ophalen, bewerken en samenvatten van hoge volumes van factuur gerelateerde informatie. Het zoeken naar details van delen van de onderliggende transactie, die soms maanden daarvoor al afgewikkeld zijn en wellicht in andere onderdelen van de organisatie onderhevig zijn aan goedkeuring door meerdere functionarissen door de gehele organisatie heen, vertragen het oplossen van disputen en daarmee tijdige betaling van uitstaande facturen. Hieruit resulteert dat een gemiddeld collectieteam slechts 25 procent van hun beschikbare tijd daadwerkelijk aan het collecteren van gelden besteedt. Organisaties, die financieel als best in class te boek staan, gebruiken de effectieve inzet van technologie om handmatige en routinematige werkzaamheden hieromtrent te automatiseren. Hun collectieteams zijn uitgerust met meer beschikbare tijd om zich te focussen op effectieve customer service en efficiënte collectiestrategieën. Real-time inzicht stuurt managementbeslissingen en genereert probleemoplossingen Een derde bijdrage die geleverd kan worden, is de beschikbaarheid van een real-time inzicht in de (wereldwijde) debiteurenposities. En wat zelfs meer belangrijk is, de bewustwording tot het nemen van acties, die voor de betrokkenen mogelijk gemaakt worden. Volledig inzicht in de operaties is in de meeste gevallen niet eenvoudig te realiseren zonder de juiste geautomatiseerde software. Vaak meerdere ongelijksoortige ERP systemen vertroebelen het inzicht en de toegang tot de volledig benodigde informatie. Zelfs geconsolideerde single ERP-systems verschaffen door verschillende grootboekstructuren door de verscheidene hiërarchische lagen van de geografische organisatie en business units vaak geen of onvolledig inzicht. Daardoor wordt het bijna onmogelijk om veelomvattende, consistente overzichten ter beschikking te krijgen van wat er wereldwijd op real-time basis speelt. Ondanks de beste intenties dat teams aan zaken blijven werken, zonder volledige kennis van zaken, is het resultaat, dat er minimaal inzicht is in de daadwerkelijke oorzaken, die het dispuut hebben veroorzaakt. De teams zijn zonder het juiste inzicht niet bij machte dit consistent op te lossen en voorkomende vervolgzaken voor te zijn. Leidende organisaties, die deze problemen ondervonden, hebben dit bij daartoe geëigende ondernemingen neergelegd, met de wens processen door te voeren en technologie aan te schaffen, die het volledige inzicht op real-time basis geven. Dit heeft als resultaat, dat zij nu de basis van de problemen rond non-betaling van facturen kunnen analyseren, het probleem in deelgebieden kunnen benoemen en kunnen scheiden en quote-to-cashsubcycle metingen kunnen uitvoeren. Deze inzichten halen zo de noodzakelijke details boven water om hierop naar behoren te kunnen acteren richting hun afnemers. Dit verbetert niet slechts de effectiviteit en efficiëntie rond optimalisatie van het werkkapitaal, maar ontwikkelt ook een zesde zintuig voor overige procesverbeteringen en de te realiseren kwaliteitsslagen. De hoogte en kwaliteit van het serviceniveau maken het verschil hoe de klant tegen een organisatie aankijkt. Tenslotte hebben deze ondernemingen een duidelijke focus op de kwaliteit van hun customer service, op het gebied van persoonlijke procesinteractie met de doelgroep. In voorkomende gevallen, wanneer tijdens procesverwerking high level informatie niet aansluit met detailinformatie, kan de klant niet op meerdere punten een reconciliatie uitvoeren en wordt de factuur niet voldaan. Dit heeft tot gevolg dat deze facturen dan uit het standaard betaalproces vallen en manueel herbewerkt dienen te worden. Het wegwerken van deze werkvoorraad creëert extra niet geplande werkzaamheden met een lage toegevoegde waarde voor de crediteurenafdelingen en hebben direct een negatieve invloed op de leveranciers. Dit kan in voorkomende gevallen leiden tot steeds grotere schadebedingingen en terugbetalingen. Zich hierin bewezen ondernemingen focussen zich op de kwaliteit van het transactieproces door zich zeker te stellen dat de handelsdocumenten consistent zijn en voldoen aan de verwachtingen van de klant. Dat maakt het in vervolgtrajecten eenvoudiger zaken met hen te doen. Om dit te realiseren, dienen de juiste procedures ingevoerd te zijn, de juiste mensen deze procedures uit te werken en tevens een ondersteuning en inzicht te hebben vanuit de hiervoor ingerichte systemen. 3MMA Consulting biedt ook de mogelijkheid uw systemen op een dusdanig in te richten, dat de reconciliatie regels een proactieve 7

8 check kunnen uitvoeren op fouten die uiteindelijk een late betaling kunnen veroorzaken. Hierdoor kunnen zulke problemen integraal de organisatorische structuur en cultuur zijn immers aan elkaar onderhevig. worden ondervangen of opgelost. Leidende ondernemingen in het optimaal managen van hun werkkapitaal hebben hiermee al enorme resultaten geboekt. Wanneer we naar de verscheidene variabelen van de Financial Value Chain kijken, kunnen deze verdeeld worden in separate werkkapitaalcycli: de purchase-to-pay, de productie en Implementatie van werkkapitaal managementstrategie Nadat de business analyse de key value driver en het investeringsmanagement heeft blootgelegd, heeft de CFO de volgende niet eenvoudige taak dit te optimaliseren. voorraden en de order-to-collect cycle (de combinatie van deze drie wordt de zogenaamde cash conversion cycle genoemd). Elke cirkel heeft zijn eigen beperkingen en implementatie-oplossingen. Hoe dient gekozen te worden tussen de verschillende mogelijkheden, die binnen de fysieke en financiële waardeketen voorhanden zijn. Niet alleen het kiezen van een nieuwe strategie creëert een dilemma, maar ook de implementatie hiervan. Onze insteek is dat een goede implementatie valt of staat met de wijze waarop u de prikkels en doelstellingen voor alle betrokken partijen aangeeft en definieert. In de meeste gevallen is deze structuur van waardering al binnen de organisatie ingevoerd. De vraag die dan nog resteert, is of van deze Hebben we voldoende voorraad om de productie op het zelfde niveau te houden als de vraag?; Trekt het verkorten van de productietijden een wissel op de kwaliteitsstandaarden en de veiligheid?; Zijn we in staat flexibel in te spelen op wijzigingen in de vraag? Wanneer we de purchase-to-pay cycle als voorbeeld nemen, kunnen we stellen dat verlenging van de purchaseto-pay periode in veel gevallen extra kosten met zich brengt (lagere kortingen of hogere creditrente). Bij centralisatie van de inkopen, de crediteurenpositie en de ontvangstfunctie, kan men veelal schaalvoordeel creëren en op deze wijze meer onderhandelings- en overredingskracht richting handelspartners bewerkstelligen. Bij deze strategie waarderingsstructuur is gebleken dat deze effectief is en indien dit niet het geval is, wat dan te doen. dient men concrete doelstellingen cq prikkels richting de dochtermaatschappijen te genereren om een buy-in bij hen te bewerkstelligen. Door centralisatie kunnen zij centraal In veel gevallen zijn er meerdere krachten die invloed uitoefenen op dit proces. Een CFO dient een goede balans te vinden tussen de verschillende krachtenvelden binnen en buiten de onderneming. Bovendien dient hij de combinatie van de key drivers in de fysieke en financiële waardeketen op een dusdanige wijze te combineren, dat het investeringsniveau en de aandeelhouderswaarde gunstig beïnvloed worden. Ten slotte autorisatie toekennen en overtuigd zijn van een beter betalings- en collectiemanagement. Als voorbeeld van het stellen van dergelijke prikkels is het performance management niet slechts afhankelijk van directe omzetverbetering, maar ook van de werkkapitaal ratio s die hiervoor overeengekomen worden. Op deze wijze zullen dochterondernemingen eerder geneigd zijn meer proactief mee te werken. dienen constant het kostenniveau van de implementatie en de verwachte opbrengsten in ogenschouw genomen te worden. De opbrengsten in de vorm van financial performance indicators aan de ene kant en aan de andere kant het gebrek aan meetbare effecten op klanten- en leveranciersrelaties alsook op De productie- en voorraadcycli brengen andere uitdagingen met zich. Het is duidelijk dat het productieproces zoveel mogelijk verkort dient te worden en dat de voorraden in grondstoffen, halffabricaten en eindproducten geminimaliseerd dienen te 8

9 worden. In alle bekende voorbeelden komen talrijke problemen naar voren: Hebben we voldoende voorraad om de productie op het zelfde niveau te houden als de vraag?; Ten aanzien van de order to-collect-cycle kan e-billing een voorbeeld zijn. Het is duidelijk dat het aanleveren van een factuur via het internet een verkorting van de order to-collect-cycle met zich brengt. Men kan veronderstellen dat klanten meewerken in zo een facturatieproces. De ervaring leert echter dat dit niet altijd het geval is. Conclusie Organisaties zijn op dit moment gefocust op het in control zijn van hun organisatie, om daarmee optimalisatieslagen te kunnen maken. De CFO bevindt zich in het centrum van dit controleproces. Echter, wanneer organisaties gewend raken aan wijzigingen in de wet- en regelgeving, zal weer een focus ontstaan op het creëren van toegevoegde waarde hieromtrent. Met dit document is een aantal facetten besproken om hiermee om te gaan. Dit in combinatie met de vele core disciplines, waaronder kapitaaloptimalisatie vanuit een werkkapitaalstrategie, die toegevoegde waarde leveren en kritiek zijn voor een efficiënte financiële organisatie. Hieronder een puntsgewijze samenvatting van de hoofdstellingen: 1. Werkkapitaalmanagement projecten zullen betere resultaten bewerkstelligen, wanneer tijdens de analyse op de performance indicators wordt gefocust, zowel op groepsniveau, als ook op entiteitenniveau. Dit kunnen al dan niet dezelfde soort indicatoren zijn; 2. Werkkapitaalmanagement projecten vergen een terdege kennis van de operaties. Deze dienen echter aangevuld te worden met een business analyse van de relatie tussen key value drivers en performance indicators ; 3. Business analyse focust zich op de relatie tussen de operationele doorlooptijd binnen de verschillende fasen van de werkkapitaalcyclus en de relevante financiële ratio s; 4. Het resultaat om te komen tot een succesvol werkkapitaalproject wordt bepaald door werkkapitaaltoebehoren, die hiervoor geclassificeerd zijn. Dit is gebaseerd op de beperkte kosten om dit te implementeren, de verwachte voordelen die aangegeven worden door de financial performance indicators en de niet meetbare effecten op klanten- en leveranciersrelaties; 5. Tot slot dient men het overzicht niet te verliezen op de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie en de gehele supply chain en het effect op het uiteindelijke resultaat. De organisatie van de werkkapitaal managementfunctie 3MMA Consulting kan samen met u een meest optimale organisatiestructuur rond werkkapitaal opzetten. Hiervoor lichten wij uw organisatie op deelgebieden door. Enkele van de vragen die dan aan de orde komen en waarover u uw gedachten zal laten gaan, zijn: Zijn wij in relatie tot ons werkkapitaal managementproces op de meest voor de hand liggende wijze in control? hoe kunnen we inschatten en meten of onze werkkapitaalstructuur het hoogst mogelijke resultaat oplevert? hebben we de juiste technieken en structuren toegepast om het meest optimale werkkapitaal- management voor onze organisatie te voeren? Bestaan er andere structuren en informatiekanalen, die ons kunnen brengen tot een meer efficiënte aanwending van onze liquide middelen? Competenties 3MMA Consulting biedt u een combinatie van werkkapitaalmanagement competenties en een diepgaande kennis op financieel vakgebied. Onze adviseurs zijn ervaren gesprekspartners voor de CFO, de (Corporate) Treasurer en de Financial Controller. Het voorgaande impliceert diepgaande kennis, ervaring en de juiste attitude binnen projectteams en veelomvattende kennis en ervaring over project- en veranderingsmanagement. Dit zijn de onderdelen die 3MMA Consulting voorstelt als oplossingen voor haar relaties. Verder hebben de adviseurs van 3MMA Consulting een uitstekende kennis en kunde op het gebied van werkkapitaalmanagement, dat hen in staat stelt direct op specifieke onderdelen in te zoemen en het overzicht te houden op de uitvoering van het project. 3MMA Consulting past een vernieuwde en reeds bewezen methode toe op haar projecten, die een efficiënte aanpak en een hoog kwaliteitsniveau garandeert. 3MMA Consulting houdt haar kennis te allen tijde up-to-date en zoekt constant naar 9

10 wegen om ontwikkelingen op het gebied van werkkapitaal naar businesskansen te vertalen. Implementatie en Training Het spreekt voor zich dat 3MMA Consulting haar adviezen rond werkkapitaal reductie- en optimalisatieplannen vertaalt in een gedegen implementatieplan, dat toegespitst is op uw organisatie. In samenwerking met u, komen wij tot een geïntegreerde oplossing voor de aanpak. Tevens kunnen wij u begeleiden om werkkapitaal reductie- en optimalisatieplannen tot daadwerkelijke uitvoering te brengen. Bovenal is 3MMA Consulting in staat samen met u en uw team een tailor made ontwerp te maken voor een trainingsplan dat uitgerold kan worden binnen uw gehele organisatie, waarin interactie de rode draad vormt. Wat kan 3MMA Consulting rond financiering voor u betekenen? 3MMA Consulting heeft voor diverse organisaties werkkapitaal reductie- en optimalisatieprojecten begeleid en hieromtrent advies gegeven. Tevens hebben we voor de volledige inrichting hiervan binnen organisaties gerealiseerd. Wij kunnen alle hierboven genoemde aspecten voor u bewerkstelligen, daar 3MMA Consulting beschikt over ervaren professionals. Zij kunnen u ondersteunen bij het bereiken van Financial Excellence door middel van het aangeven en invoeren van pragmatische oplossingen rond werkkapitaalvraagstukken. De experts van 3MMA Consulting beschikken over een bewezen achtergrond in o.a. Accounting, Audit, Controlling, Treasury, Trading en Banking. 10

11 Het bereiken van Financial Excellence over de gehele Financial Supply Chain Financial Excellence 3MMA Consulting richt zich op het bereiken van Financial Excellence voor uw organisatie. Onze aanpak richt zich op het optimaliseren van de businessprocessen en de informatie die de organisatie nodig heeft om deze processen adequaat te laten verlopen. We hebben kennis van de meest voorkomende IT-systemen en weten hoe we deze naar uw wensen kunnen optimaliseren. Hiermee is de financiële functie in staat sneller inzicht te geven in de commerciële, financiële en operationele ontwikkelingen van uw organisatie. Finance professionals 3MMA beschikt over ervaren professionals die u helpen met het bereiken van Financial Excellence door middel van pragmatische oplossingen. Onze experts hebben een bewezen achtergrond o.a. in Accounting, Audit, Controlling, Treasury, Trading en Banking. Governance Risk and Compliance Governance Risk and Compliance richt zich op de betrouwbaarheid van de informatie. Hierbij richten we ons op de governance (inrichting) en de interne controle, evenals het inhoud geven aan de compliance (voldoen aan regelgeving) van uw organisatie. Corporate Finance Management Binnen Corporate Finance Management ligt de aandacht op Cash & Treasury Management, Risk & Performance Management, Systems & Risk Technology en Corporate Finance. Denk hierbij aan ondersteuning bij specifieke vraagstukken zoals SEPA (Single Euro Payments Area), ondernemings- en financieringsstrategie, werkkapitaalbeheer, kredietrisico s en financieel management vanuit het oogpunt van rendement en risico. Deskundigheidsgebieden Door diepe proceskennis, knowhow in combinatie met ons uitgebreide professionele netwerk zijn wij onderscheidend op de volgende deskundigheidsgebieden: Financial Performance Management (FPM) governance Risk and Compliance (GRC) Corporate Finance Management (CFM) Financial Performance Management Bij Financial Performance Management valt te denken aan de tijdigheid van de periodieke rapportage (fast close), de nauwkeurigheid en de relevantie van de rapportage voor het management (Performance Management), het effectief omgaan met beperkte middelen door bijvoorbeeld het verkorten van de planning & control cyclus of het doorvoeren van kostenbesparingsinitiatieven. 11

12 CONNECTING OUR FUTURE Wilt u meer weten over de aanpak van werkkapitaal voor uw organisatie, neem dan contact met ons op: 3MMA Consulting B.V. Van Hasseltkade CD Maastricht T +31 (0) I consultancy.3mma.nl 3MMA Consulting kernwoorden: Kwaliteit en continuïteit Lange termijn commitment Entrepreneurship Betrouwbaar Succesvol

Days Inventories Outstanding (DIO)

Days Inventories Outstanding (DIO) Reduceren van werkkapitaal: De operationele benadering De economische crisis zorgt ervoor dat ondernemingen worden gedwongen te focussen op werkkapitaal. Het goed beheren van werkkapitaal lijkt eenvoudig,

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

OPTIKAS Cash in Uitvoering

OPTIKAS Cash in Uitvoering OPTIKAS Analyse Kasstromen met Wanneer is voor uw bedrijf interessant? Uw onderneming groeit, en heeft behoefte aan het zo efficiënt mogelijk inzetten van de financiële middelen om de groei mogelijk te

Nadere informatie

WAAROM ROL VAN FINANCIËLE FUNCTIE VERANDERT

WAAROM ROL VAN FINANCIËLE FUNCTIE VERANDERT Financiering en treasury Integraal werkkapitaal WAAROM ROL VAN FINANCIËLE FUNCTIE VERANDERT Werkkapitaalmanagement staat de laatste jaren hoog op de prioriteitenagenda van ondernemingen. Het doel is optimalisatie

Nadere informatie

Strong Controllership

Strong Controllership Strong Controllership Als ik gemekker wil, koop ik wel een geit Hoe verandert onze functie? Welke competenties zijn er nodig op ons vakgebied gezien de veranderende context? Wat betekent dit voor de inrichting

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie?

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Discussieforum Productie Rapportering Deel uw ervaringen en leer uit die van anderen! Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Johannes Cottyn, XiaK-UGent Doelstelling van de presentatie

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Credit Expo 2013 Supply Chain Finance 2.0. Nieuwegein, 7 november

Credit Expo 2013 Supply Chain Finance 2.0. Nieuwegein, 7 november Credit Expo 2013 Supply Chain Finance 2.0 Nieuwegein, 7 november Agenda SCF basics Naar een optimale balans Kenmerken Win win win! SCF: hoe werkt het, de basics SCF 2.0 Statements Rekenvoorbeeld 2 Supply

Nadere informatie

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom Welkom bij Transcom Voor welke uitdaging u ook te staan komt op het gebied van customer service, Transcom biedt u de mogelijkheden van een geavanceerd customer contact center, en dat voor een betaalbare

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

In 7 fasen naar structurele werkkapitaalverbetering

In 7 fasen naar structurele werkkapitaalverbetering THEMA WERKKAPITAAL Werkkapitaal besturing 2.0 In 7 fasen naar structurele werkkapitaalverbetering Cash is king is een gevleugelde uitspraak in de huidige kredietcrisis. Banken staan onder streng toezicht

Nadere informatie

PREVALEERT FINANCIAL EXCELLENCE BINNEN UW TREASURY ORGANISATIE?

PREVALEERT FINANCIAL EXCELLENCE BINNEN UW TREASURY ORGANISATIE? EXPERT SHEET PREVALEERT FINANCIAL EXCELLENCE BINNEN UW TREASURY ORGANISATIE? Elke financiële instelling die opereert in een dynamische economie, heeft te maken met aanzienlijke in- en externe financiële

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Rabo Supplier Finance

Rabo Supplier Finance Rabo Supplier Finance Voor extra liquiditeit in de supply chain Supplier Finance 1 Supplier Finance Een introductie 2 Supplier Finance proces Supplier Finance in vier stappen 3 Supplier Finance voordelen

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

CreditManagementScan De route naar liquiditeitsverbetering en winstgevende klanten. Utrecht, februari/maart 2012

CreditManagementScan De route naar liquiditeitsverbetering en winstgevende klanten. Utrecht, februari/maart 2012 CreditManagementScan De route naar liquiditeitsverbetering en winstgevende klanten Utrecht, februari/maart 2012 Victalis Services B.V. 2012 Context Het betaalgedrag van de consument en bedrijven staat

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel pag.: 1 van 5 Michigan State University inkoopbenchmarkmodel In 1993 is Professor R. Monczka aan de Michigan State University (MSU) een benchmarking initiatief gestart, waarin circa 150 (multinationale)

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

OPLEIDING Creditmanagement

OPLEIDING Creditmanagement OPLEIDING Creditmanagement www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING CREDITMANAGEMENT Een modulaire opleiding creditmanagement is gericht op verdieping

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Het verbeter spel Een training voor verbeterteams erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Het verbeter spel Een training voor verbeterteams erbeterdezaak.nl Het verbeter spel Een training voor verbeterteams Agenda 08.00 08.10 Introduction 08.15 09.15 Intro zes stappen aanpak 09.15 09.30 Spel introductie 09.30 09.50 1ste spel ronde 09.50 10.10 Koffie 10.10

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

Reverse factoring is Win-Win en Win.

Reverse factoring is Win-Win en Win. Graydon epaper Reverse factoring is Win-Win en Win. Hoe optimaliseert u uw werkkapitaal anno 2014? 2 Wat leert u in deze epaper? Als klant wilt u het betalen van uw facturen zo lang mogelijk uitstellen,

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Risico s managen is mensenwerk

Risico s managen is mensenwerk TRANSPORT Risico s managen is mensenwerk Ondernemen is kansen zien en grijpen, maar ook risico s lopen. Risicomanagement behoort daarom tot de vaste agenda van bestuurders en commissarissen. Omdat ook

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet. CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen.

Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet. CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen. Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen. Risicobeheersing begint aan de top CPI Governance CPI (Corporate, Public en Internal) Governance

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Belang van managerial balance sheet en uitwerking ervan

Belang van managerial balance sheet en uitwerking ervan Belang van managerial balance sheet en uitwerking ervan In dit artikel wordt het belang van de managerial balance sheet of compressed balance sheet aangetoond. Hiervoor beginnen wij met een uitdieping

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Financieel management

Financieel management Financieel management Tweede herziene druk Kees van Alphen Inhoud 1 inleiding 1 2 het verhaal achter de cijfers 3 2.1 Het besturen van een organisatie: ondernemingsmodel 3 Checklist 6 3 sturen op winst,

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

voor bestuurders Business Performance Management Hoe past u uw Corporate Governance opdracht toe? Corporate Governance your partner in performance

voor bestuurders Business Performance Management Hoe past u uw Corporate Governance opdracht toe? Corporate Governance your partner in performance Business Management voor bestuurders Hoe past u uw Corporate Governance opdracht toe? Corporate Governance De zakenwereld is de laatste drie decennia dramatisch veranderd. Vroeger bevonden bedrijven zich

Nadere informatie

Marcel Wiedenbrugge WCMConsult. Klanten, kosten, risico s en opbrengsten: meerwaarde door samenwerking tussen finance en de business

Marcel Wiedenbrugge WCMConsult. Klanten, kosten, risico s en opbrengsten: meerwaarde door samenwerking tussen finance en de business Marcel Wiedenbrugge WCMConsult Klanten, kosten, risico s en opbrengsten: meerwaarde door samenwerking tussen finance en de business VOORUITGANG LIGT BUITEN JE COMFORTZONE Shell International Ltd. 2 WAT

Nadere informatie

Mamut Validis Jan de Wit, Channel Manager NL

Mamut Validis Jan de Wit, Channel Manager NL Mamut Validis Jan de Wit, Channel Manager NL 19 mei 2009 janw@mamut.nl Agenda Overzicht Mamut Validis Wat is de business need? Actueel door Credit Crunch Wie gebruikt Mamut Validis en wanneer? Sales Materiaal:

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Curriculum Vitae R.P.D. (Rob) Buijtendijk InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Postbus 414 1270 AK Huizen M: 06-54 23 84 80 T: 035-646 93 96 F: 035-646 93 97 E: rob.buijtendijk@innervisie.nl I:

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Er is al heel wat gezegd en geschreven over het onderwerp Cash Flows. Wat ons blijft verbazen is hoe onvolledig deze publicaties

Nadere informatie

Workshop HEAD congres 2014

Workshop HEAD congres 2014 InsideZorg Workshop HEAD congres 2014 Mirjam Scholtens, Harko Bols Kennismaking Doelstelling workshop Aanleiding onderzoek Situatieschets Werkkapitaal (begripsbepaling) Positie en knelpunten verschillende

Nadere informatie

Financiële dienstverlening en De Lijn

Financiële dienstverlening en De Lijn Financiële dienstverlening en De Lijn Aanleiding Wat doet u al? Wat kunnen we voor u doen? Toegevoegde waarde Waarom De Lijn? Hoe werkt De Lijn? Postbus 540 T 073 612 25 11 E info@delijn.nl 5201 AM s-hertogenbosch

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014. ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant

Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014. ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014 ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant 1 Agenda Introductie spreker / ISA 3 pijlers van security IT versus OT Cyber Security Management

Nadere informatie

Wat zijn mogelijke resultaten van supplier finance voor uw onderneming? Gefaciliteerd door: Pro Quididty

Wat zijn mogelijke resultaten van supplier finance voor uw onderneming? Gefaciliteerd door: Pro Quididty Wat zijn mogelijke resultaten van supplier finance voor uw onderneming? Gefaciliteerd door: Pro Quididty De business case voor ketenfinanciering Het optimaliseren van uw werkkapitaal én de relatie met

Nadere informatie

Director Uphantis Financial Services Specialist Capital Markets en Treasury Management

Director Uphantis Financial Services Specialist Capital Markets en Treasury Management Uphantis Financial Services Connecting our future Werkkapitaal Management na de kredietcrisis Agenda Cost of Capital Bepalen van de strategie Structuur Uphantis Financial Services Kostenbesparing QuickWins

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012-

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- Martin Jager Partner BDO Westfriesland - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- De Controller van de 21 e Eeuw Dr. André de Waal MBA 12 juni 2012 Controllers Circle West-Friesland

Nadere informatie

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren Bereid u voor op Continu Verbeteren VERANDERING effect op PROCESSEN Verandering...steeds sneller en dat geldt ook

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

1 Inleiding risicomanagement (1)

1 Inleiding risicomanagement (1) Inleiding risicomanagement () De afgelopen 25 jaar gaan de geschiedenis in als de periode waarin Westerse overheden, banken, bedrijven en particulieren grotere risico s zijn gaan nemen. In 2008 zijn, door

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Wie zijn wij? [1 van 2]

Wie zijn wij? [1 van 2] 1 Wie zijn wij? [1 van 2] Hans Alberts (1965) Ervaren veranderaar Juridische, commerciële en bancaire achtergrond. Kernwoorden: helikopterview, opbouwend kritisch, gewoon doen, meten is weten. Wim Tobé

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Welkom bij Aeternus. De vooruitkijkspiegel

Welkom bij Aeternus. De vooruitkijkspiegel Welkom bij Aeternus De vooruitkijkspiegel Wat doen we? Werkgebieden en internationale netwerken Aeternus heeft lokale kennis en is een relevante partij in haar netwerken en bezit een kwalitatief internationaal

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Snelle en betrouwbare beslissingsprocessen in SAP D&B Connect is een geïntegreerd procesmanagementplatform voor SAP. Met dit

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Service Datasheet. Audit Scanstraat / Digital Mailroom Audit

Service Datasheet. Audit Scanstraat / Digital Mailroom Audit / Digital Mailroom Audit Service Datasheet 1 Open Docs richt zich op verbetering van samenwerking binnen organisaties door invoering van digitaal werken. Wij ervaren dagelijks dat digitaal werken grote

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie