Vacature coördinator actie-onderzoek maatschappelijke impact Voltijds 2 jaar spoedige indiensttreding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vacature coördinator actie-onderzoek maatschappelijke impact Voltijds 2 jaar spoedige indiensttreding"

Transcriptie

1 Vacature coördinator actie-onderzoek maatschappelijke impact Voltijds 2 jaar spoedige indiensttreding Context: Impact first De Sociale InnovatieFabriek (www.socialeinnovatiefabriek.be) werd opgericht vanuit de overtuiging dat bedrijven en middenveldorganisaties op een innoverende manier maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken. De Fabriek inspireert, promoot en ondersteunt hen bij de opstart van hun sociaal innovatief project of hun onderneming. Het alpha en omega van deze innovaties is (op een vernieuwende manier) een positieve maatschappelijke impact creëren. Dat klinkt eenvoudig, maar het inzichtelijk maken en demonstreren van maatschappelijke impact is nog geen courante praktijk. Zowel bedrijven als middenveldorganisaties worstelen met het meten en rapporteren van hun maatschappelijke impact. De bestaande methodes en tools zijn niet gekend, niet makkelijk ontsloten, niet getest en/of niet beschikbaar. Dat willen de Sociale InnovatieFabriek en de Verenigde Verenigingen (het samenwerkingsverband van middenveldorganisaties) vzw verhelpen met het actie-onderzoek maatschappelijke impact. Voor de coördinatie van dit actie-onderzoek zijn we op zoek naar een fulltime coördinator gedurende twee jaar. Actoren binnen het actie-onderzoek Het begrip maatschappelijke impact en de praktijk van impactmeting zijn nog niet ingeburgerd. Ook de innovatoren die inzetten op sociale innovatie zijn nog niet vertrouwd met impactmeting. Zij vormen de doelgroep die in eerste instantie baat heeft bij dit onderzoek; de grote en diverse groep van innovatoren (bedrijven, verenigingen, burgers, kennisinstellingen, overheden, ) die gelinkt zijn aan de Sociale InnovatieFabriek of de Verenigde Verenigingen. Met deze doelgroep in de gebruikersgroep effenen we het pad om nadien ook andere organisaties en ondernemingen die inzetten op maatschappelijke verandering aan te spreken. We willen met innovatoren enkele impactmeetmethodes live testen, leren van hun ervaringen en daaruit lessen trekken om maatschappelijke impactmeting toegankelijker en realistisch haalbaar te maken. Daarnaast spreken we coaches en kennisinstellingen aan om samen kennis op te bouwen over maatschappelijke impact en impactmeting. Samen willen we een kennispool ontwikkelen die begeleiding kan geven bij maatschappelijke impactmeting. We zetten academici ook in om de vertaalslag naar indicatoren in goede banen te leiden en hun expertise ter zake te valoriseren. In een reflectiegroep zetelen helikopterorganisaties die vanuit hun werking verwachtingen hebben tegenover innovatoren omtrent impactmeting. Zij volgen van op de tweede rij de resultaten en bevindingen. Tenslotte, een stuurgroep bewaakt de strategische en inhoudelijke keuzes.

2 Naderhand worden de conclusies van het onderzoek breed gecommuniceerd en gepromoot bij middenveldorganisaties, bedrijven, innovatieknooppunten, financierders, enz. Aanpak Het actie-onderzoek doorloopt verschillende fasen: Bewustwording en intern draagvlak creëren rond impact: Allereerst willen we zorgen dat de gebruikers een goed begrip hebben van de maatschappelijke impact die zij als organisatie (willen) nastreven. De leden van de gebruikersgroep gaan onder begeleiding van coaches aan de slag om op een participatieve wijze het bewustzijn en interne draagvlak rond impact te vergroten. De aanpak en inbreng van de coaches in deze oefening zal variëren naargelang het type en de capaciteit van de organisatie in kwestie: bewustzijn en draagvlak creëren rond impact is een heel ander verhaal in een goed gestructureerde en professionele onderneming dan in een kleine vzw met weinig formele structuur en een grote vrijwilligersbasis. Als concrete resultaten verwachten we in deze fase dat organisaties in staat zijn om duidelijk te omschrijven welke impact ze nastreven en binnen de organisatie staat impact op de agenda van de raad van bestuur en operationele leidinggevenden. Intern proces keuze voor een bepaalde methodologie van impactmeting Een tweede reflectie buigt zich over de vraag van het impact meten. Samen met de leden van de gebruikersgroep en coaches bepalen de organisaties waarom ze impact willen meten, voor wie (eigen organisatie, stakeholders, financiers, etc) ze impact willen meten en en wat ze willen meten (vastleggen van de scope van de impactmeting). De keuze voor een of meerdere methode(s) vloeit ook voort uit de benodigde expertise, inzet van mensen, middelen en tijd die deze of gene methode vereist. Vanuit deze reflectie kunnen organisaties een selectie maken binnen het bestaande spectrum van methodologiën van impactmeting. Methodologie van impactmeting toepassen Onder begeleiding van coaches passen de organisaties de gekozen methodologie qua impactmeting/valorisatie toe op hun eigen praktijk of organisatie. Verbinden aan indicatoren Samen met academici en de gebruikersgroep gaan we op zoek naar relevante indicatoren die kunnen worden gekoppeld aan de impactmetingen die de gebruikers uitvoeren of plannen uit te voeren. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren op basis van thematische clusters (vb armoedebestrijding, duurzame consumptie, vergrijzing, etc) en op basis van methode (kwantitatieve/kwalitatieve methodes van impactmeting vb aantal gereden kilometers vs attitude tegenover duurzame mobiliteit) die we verbinden met een relevante academische instelling. We identificeren ook bestaande indicatorensets die relevant zijn voor de gebruikers. Impactdashboard op maat

3 Organisaties ontwikkelen onder begeleiding van een adviesverlener en de initiatiefnemers (Sociale InnovatieFabriek en de Verenigde Verenigingen) een impactdashboard op maat. Dit impactdashboard is een praktische managementtool voor de gebruikers in kwestie. Bovendien worden de tools, ontwikkeld uit de leerlessen van de voorgaande fases getest met de gebruikers. Disseminatie De resultaten, leerlessen en ervaringen van de gebruikersgroep en de reflectiegroep worden gedeeld via online en offline communicatie. Online ontwikkelen we een kennisbron met oa de matrix, de beslissingsboom en wegwijzer. Deze online kennisbron is vrij te consulteren door ieder. Offline organiseren we een seminarie voor een breed publiek en richten we verder workshops in voor coaches die willen bijleren omtrent maatschappelijke impact en impactmeting. We streven er ook naar om in het jaar dat volgt op het actie-onderzoek minstens 3 bijkomende trajecten op te zetten rond impact en impactmeting bij specifieke organisaties. Functie De coördinator bewaakt de uitgezette inhoudelijke en methodologische krijtlijnen van het actie-onderzoek. Hij/zij voert in de eerste fase het literatuuronderzoek en is verantwoordelijk voor de uitbouw van en goede werking van het netwerk van actoren. Dat houdt onder meer in dat hij/zij de coaches aanstuurt, de werkzaamheden van de verschillende actoren in samenwerking met de coaches en academici opvolgt, deze terugkoppelt met de reflectiegroep en de ervaringen en leerlessen weet te capteren. De coördinator staat ook in voor de disseminatie van de resultaten van dit actie-onderzoek zoals beschreven in het onderzoeksproject en waakt erover dat de resultaten op een praktische, pragmatische en laagdrempelige manier gecommuniceerd kunnen worden. De coördinator wordt opgevolgd en bijgestaan door de directeur en kennismanager van de Sociale InnovatieFabriek. Het betreft een fulltime tewerkstelling voor de periode 12 januari januari De werkgever is vzw Sociale InnovatieFabriek, die burelen heeft in Brussel. Verwacht profiel Relevante kennis - Je hebt een masterdiploma of je beschikt over verworven competenties op masterniveau - Je hebt minstens 5 jaar werkervaring - Je bent vertrouwd met projectmanagement: interne en externe rapportering, evaluaties, budgetbeheer, bij voorkeur in (complexe) netwerkstructuren - Je bent bij uitstek geïnteresseerd in sociale innovatie en sociaal ondernemerschap. Maatschappelijke tendensen zijn je niet vreemd.

4 - Je bent vertrouwd met de werking van ondernemingen, middenveldorganisaties, kennisinstellingen en overheidsinstanties - Je hebt expertise rond leren, co-creatie en/of het begeleiden van processen van netwerken, groepen of individuen Competenties Project management - Je streeft continu naar kwaliteit, bent kritisch en constructief - Je bent sterk in stakeholderengagement en het samen brengen van verschillende visies en interesses - Je kan zowel zelfstandig als in team werken - Je beschouwt kritiek als een kans - Je bent vlot met de courante softwaretoepassingen (Word, Excel, PowerPoint, ) Onderzoek - Je hebt een synthetiserende geest en verwerkt informatie op een doordachte, pragmatische manier naar verschillende actoren (bv. in functie van desk research) - Je kan conclusies formuleren op basis van literatuur en de feedback van de betrokkenen in het project. - Je kan complexe materies overzichtelijk samenvatten en er de rode draad of aandachtspunten snel in ontdekken - Communicatief - Je bent goed in netwerken - Je bent bedreven in het maken en geven van presentaties voor groepen en het leiden van vergaderingen - Je bent bedreven in de disseminatie van de opgedane kennis en inzichten - Talen: Nederlands perfect/engels is een troef - Je bent communicatief en klantvriendelijk ingesteld - Je hebt een heldere schriftelijke en mondelinge communicatiestijl Persoonlijkheid - Je hebt een goed inlevingsvermogen en kan goed meedenken met mensen en organisaties - Je enthousiasme werkt aanstekelijk - Je bent professioneel, diplomatisch en flexibel ingesteld Aanbod Contract van 24 maanden, fulltime Locatie: de Sociale InnovatieFabriek zal bij het Centraal-station van Brussel zetelen. Voorziene datum indiensttreding: 12 januari 2015 Bruto maandwedde: verloning volgens de barema s van PC 329. Relevante ervaring wordt meegenomen.

5 Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer. Terugbetaling van verplaatsingsonkosten. Maaltijdcheques Glijdende werktijden Een uitdagende en afwisselende job in een nieuwe en ambitieuze organisatie met een hoge maatschappelijke relevantie. Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur. Kandidaatstelling Kandidaten dienen hun kandidatuur te stellen met opgave van: hun huidige functie, verantwoordelijkheden en contactgegevens een CV hun motivatie voor de functie Kandidaturen dienen ons ten laatste te bereiken op 23 november 2014 en worden per mail gestuurd naar

SELECTIEREGLEMENT. generiek-specifieke selectie voor

SELECTIEREGLEMENT. generiek-specifieke selectie voor SELECTIEREGLEMENT generiek-specifieke selectie voor Beleidsmedewerker bestuurszaken (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement Bestuurszaken, Beleidsdomein

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- ONTWIKKELING (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU A) Wil je meebouwen aan een kwaliteitsvolle overheid? Wij zoeken momenteel een enthousiaste medewerker die met ons wil

Nadere informatie

Na afloop, in februari 2016, worden de geslaagde kandidaten gematcht op basis van interesse en ervaring.

Na afloop, in februari 2016, worden de geslaagde kandidaten gematcht op basis van interesse en ervaring. Strategisch consulenten Antwerpenaars willen dat de stad haar diensten afstemt op hun noden en wensen. Daarom zoeken ze strategisch consulenten om de doelstellingen van het bestuursakkoord om te zetten

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT EN FUNCTIEOMSCHRIJVING

SELECTIEREGLEMENT EN FUNCTIEOMSCHRIJVING Selectiereglement SELECTIEREGLEMENT EN FUNCTIEOMSCHRIJVING Teamverantwoordelijke databeheer en ICT binnen het team Vlaamse hydrografie statutaire functie niveau: A rang: A1 graad: ingenieur Standplaats:

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer

Nadere informatie

De afdeling Communicatie van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid werft aan in contractueel dienstverband: IMAGOMANAGER (M/V)

De afdeling Communicatie van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid werft aan in contractueel dienstverband: IMAGOMANAGER (M/V) De afdeling Communicatie van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid werft aan in contractueel dienstverband: IMAGOMANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Communicatie

Nadere informatie

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in statutair dienstverband PROJECTINGENIEUR BET SRK (M/V)

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in statutair dienstverband PROJECTINGENIEUR BET SRK (M/V) Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in statutair dienstverband PROJECTINGENIEUR BET SRK (M/V) Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling: Scheepvaartbegeleiding Niveau

Nadere informatie

INFORMATIEBEHEERDER (M/V)

INFORMATIEBEHEERDER (M/V) Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werft aan via horizontale mobiliteit*: INFORMATIEBEHEERDER (M/V) Afdeling: Centraal Databeheer Graad: adjunct van de directeur (A1)

Nadere informatie

www.onderwijs.vlaanderen.be De afdeling Communicatie van het departement Onderwijs en Vorming werft aan een contractueel

www.onderwijs.vlaanderen.be De afdeling Communicatie van het departement Onderwijs en Vorming werft aan een contractueel www.onderwijs.vlaanderen.be De afdeling Communicatie van het departement Onderwijs en Vorming werft aan een contractueel Digitale strateeg / PR-verantwoordelijke Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Infobrochure vacature: Projectleider ICT

Infobrochure vacature: Projectleider ICT Infobrochure vacature: Projectleider ICT Via reguliere selectie (voor externe kandidaten) Via interne mobiliteit en promotie (voor personeelsleden van Zorgbedrijf Roeselare) Informatie Zorgbedrijf Sinds

Nadere informatie

COÖRDINATOR RSVK. Het VZW RSVK is een samenwerkingsverband tussen het OCMW Waregem, het OCMW Deerlijk en de sociale bouwmaatschappij "Helpt Elkander".

COÖRDINATOR RSVK. Het VZW RSVK is een samenwerkingsverband tussen het OCMW Waregem, het OCMW Deerlijk en de sociale bouwmaatschappij Helpt Elkander. INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR RSVK FUNCTIECONTEXT Het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) huurt woningen op de private huurmarkt in Waregem, Deerlijk en Anzegem. Deze woningen worden onderverhuurd aan

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V)

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Statutaire functie Rang B1, graad deskundige Beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap voor Overheidspersoneel, GVDC Standplaats: Brussel

Nadere informatie

STAFLID KANSELARIJ (M/V)

STAFLID KANSELARIJ (M/V) Het departement DAR werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: STAFLID KANSELARIJ (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Kanselarij Diensten voor het Algemeen

Nadere informatie

Agentschap voor Facilitair Management

Agentschap voor Facilitair Management SELECTIEREGLEMENT Teamhoofd Strategische Inkoop (M/V) Afdeling klanten en ondersteuning statutaire functie, rang A2 graad: adviseur standplaats: Brussel Selectienummer: 15138 1. Functiecontext Het (AFM)

Nadere informatie

www.onderwijs.vlaanderen.be

www.onderwijs.vlaanderen.be www.onderwijs.vlaanderen.be De afdeling Informatie en Communicatie van het Departement Onderwijs en Vorming zoekt voor Klasse een contractueel voor onbepaalde duur VIDEOJOURNALIST Vlaams ministerie van

Nadere informatie

De 1500 werknemers van het agentschap staan dagelijks paraat om die wegen aan te leggen, te onderhouden en verder te optimaliseren.

De 1500 werknemers van het agentschap staan dagelijks paraat om die wegen aan te leggen, te onderhouden en verder te optimaliseren. SELECTIEREGLEMENT Coördinator investeringen (M/V) statutaire functie, rang A1 graad Ingenieur met standplaats Brussel afdeling Planning en Coördinatie Agentschap Wegen en Verkeer, Mobiliteit en Openbare

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) in de sociale economie Inhoud 1. INLEIDING... 4 2. DEEL 1: Achtergrond... 5 2.1. POP... 5 2.2. Competenties en competentiemanagement... 8 2.2.1. Competenties... 8 2.2.2.

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) in de sociale economie Inhoud 1. INLEIDING...4 2. DEEL 1: Achtergrond...5 2.1. POP...5 2.2. Competenties en competentiemanagement...8 2.2.1. Competenties...8 2.2.2.

Nadere informatie

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V)

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats: Algemene afdeling

Nadere informatie

REDACTEUR (M/V) Meer informatie hierover kan je terugvinden op www.onderwijs.vlaanderen.be/departementonderwijs-en-vorming.

REDACTEUR (M/V) Meer informatie hierover kan je terugvinden op www.onderwijs.vlaanderen.be/departementonderwijs-en-vorming. De afdeling Informatie en Communicatie van het Departement Onderwijs en Vorming zoekt voor het redactieteam, gedurende een periode van 1 jaar, een contractueel REDACTEUR (M/V) Afdeling Niveau Graad Standplaats

Nadere informatie

De CANON Cultuurcel zoekt een voltijds gedetacheerde leerkracht voor een functie van webmaster en (web)redacteur

De CANON Cultuurcel zoekt een voltijds gedetacheerde leerkracht voor een functie van webmaster en (web)redacteur GEZOCHT De CANON Cultuurcel zoekt een voltijds gedetacheerde leerkracht voor een functie van webmaster en (web)redacteur Solliciteren kan tot en met 7 januari 2015. De detachering start in overleg in de

Nadere informatie

SPORTCONSULENT/EXPERT G-SPORT VOOR PROVINCIALE G-SPORTPROJECTEN

SPORTCONSULENT/EXPERT G-SPORT VOOR PROVINCIALE G-SPORTPROJECTEN Autonoom Provinciebedrijf Sport SPORTCONSULENT/EXPERT G-SPORT VOOR PROVINCIALE G-SPORTPROJECTEN Het Autonoom Provinciebedrijf Sport Antwerpen is op zoek naar een enthousiaste medewerker G-sport. De kwaliteiten

Nadere informatie

Afdelingshoofd personeel (centrale dienst) (M/V)

Afdelingshoofd personeel (centrale dienst) (M/V) Het mandaat van Afdelingshoofd personeel (centrale dienst) (M/V) Statutair N-1 is vacant vanaf september 2015 wegens de pensionering van het huidig afdelingshoofd personeel. Standplaats: Keizerslaan 11,

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar een Contractbeheerder B1-B3 met doorgroeimogelijkheid naar B4-B5

Wij zijn op zoek naar een Contractbeheerder B1-B3 met doorgroeimogelijkheid naar B4-B5 Wij zijn op zoek naar een Contractbeheerder B1-B3 met doorgroeimogelijkheid naar B4-B5 (Via aanwerving en bevordering) Informatiebrochure Selectie Geen zorgsector zonder mensen OCMW Roeselare Het Openbaar

Nadere informatie

Vacature voltijds directeur m/v Minderhedenforum

Vacature voltijds directeur m/v Minderhedenforum Vacature voltijds directeur m/v Minderhedenforum Interculturele diversiteit en gelijke kansen: helemaal jouw ding? Droom jij ervan om samen met een team van lidorganisaties en collega s een stempel te

Nadere informatie

Afdelingshoofd (M/V) Statutair N-1

Afdelingshoofd (M/V) Statutair N-1 Het mandaat van Afdelingshoofd (M/V) Statutair N-1 bij de afdeling Informatie en Communicatie is vacant Standplaats: Phoenix, Koning Albert II-laan 19 bus 5, Brussel Context organisatie Het agentschap

Nadere informatie

Vacaturenummer: 21441

Vacaturenummer: 21441 SELECTIEREGLEMENT Toezichthouder Distributienetbeheer (M/V) Contractuele functie met standplaats Brussel Directie: Netbeheer Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) Vacaturenummer:

Nadere informatie

De morfologie van het PWAstelsel

De morfologie van het PWAstelsel De morfologie van het PWAstelsel Viona-oproep voor een studieopdracht, 15/10/2014 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende

Nadere informatie

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V)

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Vlaamse overheid Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt: Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Afdeling: Graad: Standplaats: Staf, cel Communicatie Adjunct van de directeur (A111) Koning Albert

Nadere informatie