Concurrentiekracht Europa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concurrentiekracht Europa"

Transcriptie

1 Concurrentiekracht Europa workshop VECON-studiedag april 2013 Universiteit Twente dr. Theo Roelandt (http://nl.linkedin.com/in/theoroelandt/nl) EZ: Bedrijfsleven & Innovatie

2 Programma workshop 1) De toestand van de Europese economie. 2) Economische prioriteiten in de EU: financiele stabiliteit, fiscale consolidatie & structureel versterken economisch groeipotentieel. 3) Economische groei versterken: hoe doe je dat? volgens de tekstboeken economie? volgens de economie-leraren in Nederland en in de EU-praktijk? 4) "Europe 2020" & "EU State of the European Unit 2013" 5) Discussie 2

3 Economische activiteit in wereldeconomie is sterk vertraagd in month percent change (annual rate) The Conference Board Leading Economic Indexes 6-month percent change (annual rate) Japan (right side) U.S. (Sep '12) Euro Area (Sep '12) U.K. (Aug '12) Japan (Aug '12) China (Sep '12) Source: The Conference Board... en dus ook in Nederland...

4 Grote Europese economieën onder druk van verslechtering binnen en buiten Europa 6-month percent change (annual rate) The Conference Board Leading Economic Indexes Germany France Spain UK... en dus ook in Nederland... Open & internationale economie; Belangrijke handelspartner voor EU-landen (3/4 export naar EU); Van elke Euro die we verdienen komt 30 cent door internationale handel; Exportwaarde = 70% van BBP; 60% van de export gaat naar Du, B, Fr, UK & IT; Internationale omgeving cruciaal voor ons verdienvermogen -30 Aug '

5 Indicatoren in Nederland bewegen zich beneden de trend en zijn verder verslechterd CBS conjunctuurklok

6 Toekomst Nederlandse economie onzeker gegeven de Europese en internationale situatie. De internationale economische omgeving is sterk verslechterd in 2012; verwachtingen tweede helft 2013 positiever maar onzeker. Consumentenvertrouwen en andere conjunctuurindicatoren wijzen op voortdurend risico van recessie. Grote mate van onzekerheid onder ondernemers. Ondanks relatief gunstige macro-economische uitgangspositie neemt het risico van structurele vertraging ook in NL toe. Een toekosmtscenario met lage groei is derhalve een realistische uitkomst waarmee serieus rekening moet worden gehouden. Maar Nederland heeft nog steeds een sterke uitgangspositie: 2012: 1 miljard aan buitenlandse investeringen (5000 banen); Internationale concurrentiekracht neemt toe (van plaats 10 naar 5 op World Competitiveness Index in 3 jaar); welvarend en vermogend land; top qua infractructuur (wetenschap, logistiek & ICT-infrastructuur) 6

7 Programma workshop 1) De toestand van de Europese economie. 2) Economische prioriteiten in de EU: financiele stabiliteit, fiscale consolidatie & structureel versterken economisch groeipotentieel. 3) Economische groei versterken: hoe doe je dat? volgens de tekstboeken economie? volgens de economie-leraren in Nederland en in de EU-praktijk? 4) "Europe 2020" & "EU State of the European Unit 2013" 5) Discussie 7

8 Huidige EU-beleidsprioriteiten economisch beleid: condities creeren voor toekomstige economische groei 1) Fiscale consolidatie in de Euro-zone: "European Stability Mechanism (ESM)" (september 2012): 500 miljard steunfonds; gezonde overheidsbegrotingen (3%-norm, incl sancties); nieuw "stabiliteits & groeipact": vergrote begrotingsdiscipline en steunen van de Euro. 2) Leencapaciteit op kapitaalmarkt herstellen (investeringen!): herkapitaliseren banken & stabiliseren financieel systeem nationaal: leenpotentieel vergroten (business to business lending; garanties en overheidskredieten aan MKB) Europese investeringsbank: 60 mrd EU: competitiveness & Innovation Programme (2,1 mrd waagkapitaal & 11,6 miljard aan leningen MKB). 3) Economisch groeipotentieel structureel versterken (EC Horizon 2020): innovatie & nieuwe technologie, onderwijs & training; vestigings- en ondernemersklimaat; mogelijkheden "groene groei benutten"; regeldruk, " red tape" & administratieve lasten terugbrengen, moderne overheid; infrastructuur (ICT, energie, transport, e-commerce); 4) Maatschappelijke gevolgen van de crisis opvangen: minder belasting op arbeid & flexibilisering arbeidsmarkt; lonen meer in overeenstemming brengen met productiviteisniveaus; inzetten op werkgelegenheid & scholing op groeimarkten (ICT; groene en duurzame economie, zorg); transitie van school naar werk & van werk naar werk versterken. Bron: EC, Annual Growth Survey en dus ook in Nederland...

9 Financiele stabilisering & groeistrategie "Beyond creating financial stability, we can and must go further to put us back on track to growth. (...) So the question is how can we promote growth. And (...) we have a strategy for growth, it is Europe 2020." " Europe 2020 is the European Union s ten-year growth strategy. It is about more than just overcoming the crisis which continues to afflict many of our economies. It is about addressing the shortcomings of our growth model and creating the conditions for a different type of growth that is smarter, more sustainable and more inclusive. " Concretely, the Union has set five ambitious objectives - on employment, innovation, education, social inclusion and climate/energy - to be reached by Each Member State has adopted its own national targets in each of these areas. Concrete actions at EU and national levels underpin the strategy" José Manuel Barroso President of the European Commission 9

10 Programma workshop 1) De toestand van de Europese economie. 2) Economische prioriteiten in de EU: financiele stabiliteit, fiscale consolidatie & structureel versterken economisch groeipotentieel. 3) Economische groei versterken: hoe doe je dat? volgens de tekstboeken economie? volgens de economie-leraren in Nederland en in de EU-praktijk? 4) "Europe 2020" & "EU State of the European Unit 2013" 5) Discussie 10

11 Een eenvoudige groeiboekhouding Q = Q (A, EMG, K, MFP) Arbeidsuren Energie Materialen Grondstoffen Kapitaalgoederen (machines, ICT & infrastructuur Multi Factor Productiviteit Kapitaal productiviteit Onderwijs & training Kwaliteit v/d arbeid Arbeidsproductiviteit Ondernemersklimaat R&D, technologie & innovatie

12 Groeistrategie: wat vindt de economieleraar?? Q = Q (A, EMG, K, MFP)?? Arbeidsuren Arbeidsproductiviteit Energie Materialen Grondstoffen Multi Factor Productiviteit Kapitaalgoederen (machines, ICT & infrastructuur Kapitaal productiviteit? Onderwijs & training Kwaliteit v/d arbeid Ondernemersklimaat R&D, technologie & innovatie??

13 Groeistrategie Europe 2020 Arbeidsaanbod Flexibilisering Herziening Groene technologie Energie-zuinig Bio-Based Kapitaalmarkt Leencapaciteit pensioenstelsel Q = Q (A, EMG, K, MFP) Investeringen Arbeidsuren Energie Materialen Grondstoffen Kapitaalgoederen (machines, ICT & infrastructuur Onderzoek & Arbeidsproductiviteit Multi Factor Productiviteit Kapitaal productiviteit Ontwikkeling Onderwijs & training Kwaliteit v/d arbeid Ondernemersklimaat R&D, technologie & innovatie Kwaliteit onderwijs Transitie school naar werk Infrastructuur Moderne overheid Regeldruk & Concurrentie

14 Programma workshop 1) De toestand van de Europese economie. 2) Economische prioriteiten in de EU: financiele stabiliteit, fiscale consolidatie & structureel versterken economisch groeipotentieel. 3) Economische groei versterken: hoe doe je dat? volgens de tekstboeken economie? volgens de economie-leraren in Nederland en in de EU-praktijk? 4) "Europe 2020" & "EU State of the European Unit 2013" 5) Discussie 14

15 The 5 targets for the EU in 2020 Employment: 75% of the year-olds to be employed. R&D: 3% of the EU's GDP to be invested in R&D. Climate change and energy sustainability: greenhouse gas emissions 20% (or even 30%, if the conditions are right) lower than % of energy from renewables 20% increase in energy efficiency Education: Reducing the rates of early school leaving below 10% at least 40% of year-olds completing third level education Fighting poverty and social exclusion: at least 20 million fewer people in or at risk of poverty and social exclusion 15

16 Europe 2020 in een notendop NL 80% 2,5% -16% 14% n.a. <8% >40% % in Europe 2020 is the EU's growth strategy for the coming decade. In a changing world, we want the EU to become a smart, sustainable and inclusive economy. Ministerie van Economische Zaken Titel van de presentatie 5 november 2012

17 What s in for us? EU-initiatief Horizon 2020 SF Competitiveness & Innovation Programme Programme Totaal EU Budget *) ( mrd) ,4 Hoe kan NL profiteren ( )? R&D-programma's (industry-science). Just return KP7 = 6,7 % (Horizon 2020: 5 mrd). Schatting: 1,2 mrd. Meer gericht op structurele versterking van de economie vanaf ,1 mrd waagkapitaal & 11,6 miljard aan leningen MKB (via EIF) Regeldruk Europees Investerings- Fonds (EIF) Europese Investeringsbank (EIB) Connecting Europe Facility (CEF) **) NvT 11,6 ± 60 9,2 Lagere administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Helft AL komt uit Brussel. 100 miljoen risicokapitaal, enkele honderdmiljoenen garanties ( ) 150 miljoen Innovatiekredieten ( ) en enkele individuele leningen ( x 20 mln). Nieuw programma In 2012/2013 starten reeds 5 à 10 proefprojecten breedband (jaarlijks 230 miljoen). Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 370 Jaarlijks 1 mrd. voor NL. Vanaf 2014 meer geld beschikbaar voor innovatie => relevant voor sommige topsectoren. Inzet op meer innovatie in GLB! *) Voorstel EC. Onderhandelen t/m **) Totaalbudget CEF: 50 miljard, w.v. 9,2 mrd voor breedbandnetwerken en digitale diensten.

18 Structurele achterstand op terrein innovatie Europa loopt achter op het terrein van innovatie, zowel voor wat betreft de omvang van R&D-investeringen als wat betreft het omzetten van kennis & technologie in nieuwe producten & diensten. Vanwege vergrijzing en afnemend arbeidsaanbod zal potentiele groei vooral moeten komen van productiviteitsgroei. R&D & innovatie zijn de belangrijkste peilers van productiviteitsgroei en daarmee van de potentiele economische groei. Groeimarkten liggen hier vooral op het het terrein van duurzame energie, bio-based materialen, milieu-vriendelijke en groene technologieen. Daarnaast blijft een concurrerend ondernemers- en vestigingsklimaat essentieel, en natuurlijk goed functionerende markten, structurele hervormingen en financiele stabiliteit.

19 Innovatie essentieel voor welvaartsgroei Resultaten voor verklaring van private R&D-uitgaven Financiële R&D-stimulering door overheid effectief Verder o.a. sectorstructuur en publieke R&D belangrijk Multipliers (effecten per euro op private R&D): Fiscale R&D-stimulering: 0,93 Overige overheidsfinanciering 1,15 R&D van hogeronderwijsinstellingen: 0,23 (NL, lange termijn) R&D van researchinstellingen: 0,46 (NL, lange termijn) Multipliers (effecten op BBP) 1 extra private R&D in NL op lange termijn bijna 11 extra BBP 1 extra publieke R&D in NL op lange termijn ruim 8 extra BBP Bron: proefschrift Piet Donselaar (http://repub.eur.nl/res/pub/26854/proefschrift_piet%20donselaar.pdf) " Each euro invested in EU research leads to an increase in industry added value of between 7 and 14 euro, while spending 3% of EU GDP on research and development by 2020 could create 3.7 million jobs and increase annual GDP to 800 billion by 2025." (Bron: EC-2012)

20 EU27 innovation performance compared to main competitors verschillen zitten vooral in private R&D-investeringen en hoger opgeleiden

21 Growth in innovation performance EU sinds 2010: enige vooruitgang, maar onvoldoende. Amerika, Japan en Zuid-Korea wereldleiders, vooral op terrein private R&D, PPS en hoger opgeleiden EU Voorsprong tov van de BRICS blijft, maar is met name t.o.v China aan het afnemen, hoewel we dat niet moeten overdrijven.. NL: positie verbetert; binnen EU Nordics aan de kop. 21 Ministerie van Economische Zaken Titel van de presentatie 5 november 2012

22 European countries innovation performance

23 Country groups: innovation performance per dimension

24 Discussie

MONITOR BEDRIJVENBELEID: BEDRIJVENBELEID IN BEELD 2013. Bijlage bij Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid 2013 BEDRIJVENBELEID IN VOLLE GANG

MONITOR BEDRIJVENBELEID: BEDRIJVENBELEID IN BEELD 2013. Bijlage bij Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid 2013 BEDRIJVENBELEID IN VOLLE GANG MONITOR BEDRIJVENBELEID: BEDRIJVENBELEID IN BEELD 2013 Bijlage bij Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid 2013 BEDRIJVENBELEID IN VOLLE GANG INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 3 1. Inleiding: voortgang

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenbeleid

Monitor Bedrijvenbeleid 2014 Monitor Bedrijvenbeleid Ministerie van Economische Zaken 2 Inhoudsopgave Executive summary 5 1. Inleiding: voortgang bedrijvenbeleid 9 2. Brede blik op bedrijvenbeleid 13 2.1 Inleiding 13 2.2 Productiviteit

Nadere informatie

Goed, Beter, Best. Een studie naar de concurrentiepositie van de Nederlandse chemische industrie

Goed, Beter, Best. Een studie naar de concurrentiepositie van de Nederlandse chemische industrie Goed, Beter, Best Een studie naar de concurrentiepositie van de Nederlandse chemische industrie September 2004 Voorwoord In 2001 heeft de VNCI een studie gemaakt van de concurrentiepositie van de Nederlandse

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenbeleid

Monitor Bedrijvenbeleid 2015 Monitor Bedrijvenbeleid Ministerie van Economische Zaken 1 2 Inhoudsopgave Executive summary 5 1. Inleiding: de stand van het Bedrijvenbeleid 9 2. Het Bedrijvenbeleid en duurzame economische groei

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Verhogen maatschappelijke welvaart via arbeidsinzet en arbeidsproductiviteit. R/2747 20 maart 2015

Onderzoeksrapport: Verhogen maatschappelijke welvaart via arbeidsinzet en arbeidsproductiviteit. R/2747 20 maart 2015 Onderzoeksrapport: Verhogen maatschappelijke welvaart via arbeidsinzet en arbeidsproductiviteit R/2747 20 maart 2015 2 1. Inleiding... 4 2. Globalisering en grensverleggende innovaties... 12 3. Arbeidsinzet

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport Monitor 2014 Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie - 1 Colofon Copyright 2014 Brainport Development De Brainport Monitor is een

Nadere informatie

De aantrekkingskracht van Nederlandse regio s op directe buitenlandse investeringen in R&D verklaard

De aantrekkingskracht van Nederlandse regio s op directe buitenlandse investeringen in R&D verklaard De aantrekkingskracht van Nederlandse regio s op directe buitenlandse investeringen in R&D verklaard Masterthesis Economische Geografie, Universiteit Utrecht, Ernst & Young - Real Estate Advisory Services

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020. 7 augustus 2014

Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020. 7 augustus 2014 Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 7 augustus 2014 Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor

Nadere informatie

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Deelanalyses: actorgroepen en drijvende krachten

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Deelanalyses: actorgroepen en drijvende krachten Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Deelanalyses: actorgroepen en drijvende krachten Lucien Hanssen Huib de Vriend Nijmegen / Driebergen April 2013 Ten Geleide Om een goed

Nadere informatie

Concept. Partnerschapsovereenkomst Nederland

Concept. Partnerschapsovereenkomst Nederland Concept Partnerschapsovereenkomst Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

documentatenota CRB 2015-1196 Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie

documentatenota CRB 2015-1196 Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie documentatenota CRB 2015-1196 Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie Kader 2 In een markteconomie verandert de structuur van een economie voortdurend. Ondernemers gaan immers

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

De (Lissabon)strategie na 2010: Voorstellen van het maatschappelijk middenveld. Geïntegreerd verslag voor de Europese Raad januari 2010

De (Lissabon)strategie na 2010: Voorstellen van het maatschappelijk middenveld. Geïntegreerd verslag voor de Europese Raad januari 2010 De (Lissabon)strategie na 2010: Voorstellen van het maatschappelijk middenveld Geïntegreerd verslag voor de Europese Raad januari 2010 NL Europees Economisch en Sociaal Comité Europees Economisch en Sociaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 18 september 2012 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2013 kst-33400-1 ISSN

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. De demografische toekomst van Europa: probleem of uitdaging?

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. De demografische toekomst van Europa: probleem of uitdaging? COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 12.10.2006 COM(2006) 571 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE De demografische toekomst van Europa: probleem of uitdaging? NL NL INHOUDSOPGAVE 1. De

Nadere informatie

Nederland 2020: terug in de top 5. De economische agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend

Nederland 2020: terug in de top 5. De economische agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend Nederland 2020: terug in de top 5 De economische agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend Nederland 2020: terug in de top 5 De economische agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend 19 april

Nadere informatie

Datum 23 juni 2015 Betreft Verslag van de Nederlandse inzet bij de Voorjaarsvergadering Wereldbank 2015

Datum 23 juni 2015 Betreft Verslag van de Nederlandse inzet bij de Voorjaarsvergadering Wereldbank 2015 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 23 juni 2015 Betreft Verslag van

Nadere informatie

Stabiliteit. Rondje. Europa. Europa 2020. Innovatie/Horizon 2020. Vrij verkeer van werknemers

Stabiliteit. Rondje. Europa. Europa 2020. Innovatie/Horizon 2020. Vrij verkeer van werknemers publicatie van VNO-NCW en mkb-nederland Economic Governance Energiebelasting Digitale Agenda Interne Markt Transport Commissie Euro Corporate governance Klimaatverandering Parlement Standaardisatie Europese

Nadere informatie

Operationeel Programma Zuid 2014-2020. 80%-versie. 24 mei 2013

Operationeel Programma Zuid 2014-2020. 80%-versie. 24 mei 2013 Operationeel Programma Zuid 2014-2020 80%-versie 24 mei 2013 Gebaseerd op Draft template and guidelines for the content of the Operational Programme versie 3-21 mei 2013 1 1. STRATEGIE 1.1 Strategie om

Nadere informatie

Competitiviteit: op zoek

Competitiviteit: op zoek ITINERA INSTITUTE ANALYSE Competitiviteit: op zoek naar complexiteit met een meerwaarde 2013/18 10 12 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING Om optimaal in te spelen op de groeikansen van de mondiale economie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 31 januari 2005 (07.03) (OR. fr) 5868/05 COMPET 12 MI 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 31 januari 2005 (07.03) (OR. fr) 5868/05 COMPET 12 MI 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 januari 2005 (07.03) (OR. fr) 5868/05 COMPET 12 MI 4 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens de secretaris-generaal ingekomen: 28 januari

Nadere informatie

Kan productiviteit. onze economie redden? Beleidsnota 77. 1. Een productiviteitscrisis. Can productivity save the economy?

Kan productiviteit. onze economie redden? Beleidsnota 77. 1. Een productiviteitscrisis. Can productivity save the economy? Executive Summary Can productivity save the economy? The enduring slowdown in economic growth in the aftermath of the financial crisis is not just a cyclical phenomenon but rather points out to a structural

Nadere informatie

Nederland 2020: terug in de top 5. De economische agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend

Nederland 2020: terug in de top 5. De economische agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend Nederland 2020: terug in de top 5 De economische agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend Nederland 2020: terug in de top 5 De economische agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend 19 april

Nadere informatie

Samen werken aan groei: Bedrijvenbeleid op koers

Samen werken aan groei: Bedrijvenbeleid op koers Samen werken aan groei: Bedrijvenbeleid op koers Voortgangsrapportage bedrijvenbeleid 2014 Hoofdstuk 1 Filosofie en resultaten bedrijvenbeleid 1.1 Filosofie en opzet van het bedrijvenbeleid Sterke Nederlandse

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche Afval 2020 Meer waarde uit minder afval Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Mark van Asten ING Lease mark.van.asten@ing.nl

Nadere informatie

De agrarische sector in Nederland naar 2020

De agrarische sector in Nederland naar 2020 Het LEI is een onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen de Social Sciences Group. Meer informatie: www.lei.wur.nl

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland

De Staat van Nederland Innovatieland Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland R&D: impuls voor economische groei SPECIAL ISSUE DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND Tekst edits: Han Ceelen De Staat

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie