Plaats: Reehorst, Ede Datum: 7 oktober MeeleefGezin van+professionaliseren naar+normaliseren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaats: Reehorst, Ede Datum: 7 oktober 2013. MeeleefGezin van+professionaliseren naar+normaliseren"

Transcriptie

1 Plaats: Reehorst, Ede Datum: 7 oktober 2013 MeeleefGezin van+professionaliseren naar+normaliseren

2 Wat+is+een+meeleefgezin? Een+mlg+vangt+een+jong+kind+(0+t/m+4)+op+van+ouders+met+psychiatrische+problemen, tenminste+een+dagdeel+per+week+en+een+weekend+in+de+maand De+ouders+blijven+de+ouders,+het+kind+woont+thuis Maatschappelijke+betrokkenheid,+onbezoldigd,+zonder+indicatie+van+BJZ Vrijwillige+inzet,+professioneel+aangestuurd Training/screening+mlg+en+werven+vraaggezinnen+door+Indigo/Preventie+GGz Begeleiding+en+werven+meeleefgezinnen+door+een+organisatie+thuisbegeleiding Trainers/screeners+en+begeleiders+krijgen+samen+een+tweedaagse+RINOPcursus Zij+vormen+samen+een+Lokale+Organisatie+MLG+onder+de+paraplu+van+CJG De+veiligheid+van+het+kind+staat+altijd+voorop!

3 Waarom+van+0+t/m+4+jaar+(Infant+Mental+Health)? Het+brein+de+eerste+levensjaren+het+sterkst+in+ontwikkeling De+eerste+jaren+het+fundament+voor+latere+ontwikkeling Extra+ontwikkelingsstimulans+in+veilige,+rustige+omgeving Zo+vroeg+mogelijk+voorkómt+gedragsproblemen:+mlg+beschermende+factor Voorkómen+uithuisplaatsing:+33%+van+alle+pleegkinderen+tussen+0+t/m+4+jaar In+stand+houden+natuurlijke+(sensorische)+hechting Aandacht+voor+prenatale+hechting:+gevoelens+over+en+interactie+met+het+ongeboren+kind; ontwikkeling+identiteit+vader+en+moeder,+stressregulatie:+imh+++kennismaken+mlg Voorkómen+van+transgenerationele+overdracht+van+psychiatrische+problemen (1.6+miljoen+kkn+met+psychiatrische+ouders;+1+miljoen+ontwikkelt+zelf+psych.problemen) Let+op+de+kleintjes +in+de+transitie+van+de+jeugdzorg+met+imhpbehandeling+én+mlg! James+Heckman:+investeren+in+jonge+kinderen+rendeert!

4 Wat+betekent+een+meeleefgezin+voor+deze+ouders? Ouders+voelen+zich+gezien,+mogen+er+zijn+met+hun+kwetsbaarheid Mlg+maakt+deel+uit+van+hun+sociaal+netwerk Zij+kunnen+op+vaste+tijden+op+adem+komen,+herstellen Hun+eigen+therapie+volgen+zonder+rekening+te+houden+met+hun+kind: voorkomt+no+show/afbreken+therapie/verhoogt+effectiviteit+van+therapie Afspraken+kunnen+nakomen+met+hulpverleners/instanties Huishouden/administratie+op+peil+houden Gelegenheid+tot+herstelbevorderende+activiteiten,+deelnemen+aan+buurtactiviteiten Daarmee+opbouwen+van+een+eigen+sociaal+netwerk Veerkracht+van+ouders+is+het+belang+van+het+(jonge)+kind!

5 Meeleefgezin+zorgt+voor+bezuiniging Voorkómt+pleegzorg:+1+kind+1+jaar+pleegzorg: ,P Maakt+Sociaal+Medische+Indicatie+Kinderdagverblijf+overbodig Verhoogt+effectiviteit+van+therapie+van+ouders:+bekort+behandeling Voorkómt+gedragsP/ontwikkelingsP/hechtingsproblemen+en+ontsporing Voorkómt+therapie+op+latere+leeftijd Voorwaarde+scheppend+t.b.v.+de+professionele+jeugdhulpverlening:+sneller+resultaat Vrijwillige+inzet+werkt+kosteneffectief!

6 Kost+concept+MeeleefGezin+niets? Een+meeleefgezin+is+onbezoldigd Stichting+MeeleefGezin+is+een+AnbiPstichting:+onbezoldigd+bestuur Raad+van+Advies+is+onbezoldigd Onderzoek+is+kosteneffectief:+begeleiding+van+(onbezoldigde)+studenten Implementatie+en+professionele+aansturing+vraagt+financiering: P+tweedaagse+RINOPcursus+professionals:+overdragen+GGzPkennis+naar+1ste+lijn P+training/screening,+begeleiding,+match+meeleefgezinnen:+kwaliteit+en+verduurzaming Investeer+in+bezuinigen!

7 Meeleefgezin+faciliteert+jeugdhulpverlening Ruimte+voor+eigen+therapie+ouders Ruimte+voor+schuldhulpverlening/administratie/uitkeringsinstantie Ruimte+voor+afspraken+instanties+betreffende+werken+en+wonen Ruimte+voor+thuiszorg/huishouden Ruimte+voor+afspraak+arboParts Ruimte+voor+zorgoverleg+met+betrokken+instanties MeeleefGezin+kosteneffectief!

8 Meeleefgezin+en+Transitie+van+de+Jeugdzorg De+samenleving+helpt+de+samenleving Verbinden+van+stabiele+P+en+kwetsbare+mensen Ruimte+bieden+aan+de+veerkracht+van+(psychisch)+kwetsbare+mensen Destigmatiseren:+psychische+kwetsbaarheid+een+normaal+verschijnsel Van+professionaliseren+naar+normaliseren:+pleegzorg+voorkómen Isolement+doorbreken:+deelname+civil+society Versterken+van+het+pedagogisch+klimaat Het+jonge+kind+centraal+en+veiligheid+voorop Maatschappelijke+verbondenheid+geeft+kracht!

9 Valkuilen+in+de+Transitie+Jeugdzorg Eigen+organisatie+(financieel)+overeind+houden+met+concessies+aan+kwaliteit Generalistisch+denken+zonder+specialistische+kennis:+de+client+krijgt+niet+wat+hij+nodig heeft+en+hulp+duurt+langer+en+wordt+duurder;+specialisme+zo+vroeg+mogelijk+betrekken helpt+dit+voorkomen. Gerichtheid+op+eigen+methodiek,+eigen+organisatie+stelt+de+hulpvrager+niet+centraal Kans+van+slagen? Verschillende+instellingen+werken+met+uiteenlopende+methoden+en+referentiekaders: welke+boodschappen+willen+we+gemeenschappelijk+uitdragen? Gezamenlijke+visie+en+praktijk+ontwikkelen+met+betrekking+tot+de+hulpvraag/hulpvrager Generalisten+én+specialisten+oftewel:+ook+generalisten+zijn+specialisten Samenwerken+vraagt+van+alle+organisaties+ outpofpthepbox Pdenken!

10 Transitie in de Jeugdzorg: een taartpunt! Een+taartpunt:+brede+basiszorg+met+een+puntje+GGz,+met+elkaar+verbonden+door+een stevige+crème+van+deskundigheid+en+vrijwilligheid. Elke+taartpunt+zijn+eigen+ingrediënten,+afgestemd+op+de+vraag+van+de+klant/cliënt Taartpunt+en+de+driehoek+van+Stanley+Greenspan: 5. ##5.#Specifieke#interventies #4. 4. Technieken#om#de#ontwikkeling#te#bevorderen 2. ##3. 3.#Relaties#aangepast#aan#de#individuele#behoeften#van#het#kind 2.#Continue#veilige#gehechtheid,#relaties 1. 1.#Basale#behoeften,#veiligheid,#verzorging,#bescherming Eén+kind+één+plan+kan+meerdere+ smaken +en+aanbieders+hebben!

11 Stellingen:+eens+of+oneens? Voorbeelden+uit+de+praktijk: De+huisarts+vertelt+een+moeder+met+traumatische+herbelevingen:+de+ggz+is+zo+duur,+wij hebben+ook+een+psycholoog,+daar+kun+je+mee+praten.+ Eens+of+oneens+met+de+huisarts? Een+pleegzorgplanner+zegt:+die+MLGPtraining+van+6+modulen+2+uur+voor+7 meeleefgezinnen+is+erg+uitgebreid+(en+kostbaar),+wij+doen+een+screening+tegenwoordig in+3+keer+individueel. Eens+of+oneens+met+de+pleegzorgplanner? In+een+buurtteam+streeft+men+naar+één+kind+één+plan+één+hulpverlener:+ vertel+jij+je collega+wat+videohometraining+inhoudt,+dan+kan+zij+dat+ook+uitvoeren.+ Eens+of+oneens+met+deze+uitspraak?

12 Multiprobleem+gezinnen? Stress+door+persoonlijkheidsproblemen:+chaos,+missen+van+overzicht,+huishouden+loopt spaak,+beperkte+emotieregulatie,+niet+kunnen+mentaliseren Stress+als+gevolg+van+trauma s:+angst,+overbe last ing,+oververmoeidheid,+schaamte, niet+naar+buiten+durven Stress+door+beperkte+levensmiddelen,+schulden,+woonproblemen Stress+door+uitblijven+werk,+van+vaste+verblijfsvergunning Stress+door+conflicten,+burenoverlast+of+geen+netwerk Stress+als+de+kinderen+uithuis+zijn+geplaatst Stress+door+langs+elkaar+heen+werkende+hulpverleners Stress+interfereert+met+mentaliseren!

13 Luca: één kind één plan, wie voeren het uit? Bij+de+moeder+van+Luca+is+sprake+van+Borderlineproblematiek+met+heftige stemmingswisselingen+en+grote+mate+van+impulsiviteit.+zij+heeft+veel+wisselende+relaties gehad.+met+haar+familie+heeft+zij+na+een+heftige+ruzie+gebroken.+zij+zit+in+de+ziektewet.+zij is+in+behandeling+bij+de+ggz+en+met+medicatie+is+zij+nu+redelijk+stabiel. De+vader+van+Luca+komt+uit+Afrika+en+spreekt+weinig+Nederlands,+wel+Frans.+Hij+heeft+een verblijfsvergunning+en+leeft+van+een+uitkering.+hij+zit+in+een+arbeidsreïntegratietraject. Als+zij+elkaar+ontmoeten+is+moeder+al+snel+zwanger.+Zij+trekt+bij+vader+in,+die+kleinbehuisd is.+er+is+geen+aparte+slaapkamer+voor+de+baby.+zij+staan+ingeschreven+voor+een+grotere woning.+vader+wil+voor+zijn+gezin+zorgen+maar+krijgt+nauwelijks+werk+aangeboden.+hij voelt+zich+gediscrimineerd. Moeder+is+snel+ontvlambaar+en+heeft+ruzie+met+de+buren+gekregen,+wat+soms+uit+de+hand kan+lopen.+ Luca+wordt+geboren,+slaapt+weinig,+huilt+veel+en+heeft+last+van+een+reflux.+Beide+ouders slapen+daardoor+slecht+en+raken+oververmoeid.+moeder+weet+niet+wat+er+aan+de+hand+is met+luca+en+voelt+zich+een+slechte+moeder.+zij+raakt+depressief,+trekt+zich+terug+op+de slaapkamer,+komt+weinig+meer+buiten,+doet+haar+huishouden+niet+meer,+verzorgt+wel+de baby.+de+rekeningen+stapelen+zich+op.+vader+voelt+zich+machteloos De+buren+doen+een+melding+bij+Bureau+Jeugdzorg+vanwege+het+vele+huilen+dat+zij+horen.

14 Dank+voor+uw+aandacht Femke+van+Trier IMHPSpecialist Directeur+Stichting+MeeleefGezin

88 van Wageningen naar Ede via Universiteit (Valleilijn)

88 van Wageningen naar Ede via Universiteit (Valleilijn) maandag t/m vrijdag Ede, tation Ede-Wag./Zuidzijde A 88 van Wageningen naar Ede via Universiteit (Valleilijn) 19.06 19.13 19.24 19.29 19.21 19.28 19.39 19.44 19.37 19.44 19.54 19.59 19.52 19.59 20.09 20.14

Nadere informatie

De competente jeugdarts viert: Transformatie!

De competente jeugdarts viert: Transformatie! De competente jeugdarts viert Transformatie! AJN Congrescentrum ReeHorst, Ede De competente jeugdarts viert Transformatie! Tien jaar jeugdarts, tien jaar artsen 0-4 en 4-19 samen verenigd in één vereniging.

Nadere informatie

MeMo verschijnt maandelijks, behalve in januari en juli. Afgiftekantoor: EMC. [C2W] Life Sciences Herman 2.0 koe met pleister MENS & MOLECULE MAGAZINE VOOR CHEMIE EN BIOWETENSCHAPPEN TWEEWEKELIJKS VAKBLAD

Nadere informatie

Puberproblemen. De normaalste zaak van de wereld? Onderkenning en signalering in het voortgezet onderwijs

Puberproblemen. De normaalste zaak van de wereld? Onderkenning en signalering in het voortgezet onderwijs Puberproblemen De normaalste zaak van de wereld? Onderkenning en signalering in het voortgezet onderwijs.1 Vrijdag 16 november 2007 Congrescentrum De Reehorst te Ede Die stillen! Die zwijgende, onzekere

Nadere informatie

SPECIALISTISCHE JEUGDZORG. Start Argumentenkaart. Start Informatiekaart

SPECIALISTISCHE JEUGDZORG. Start Argumentenkaart. Start Informatiekaart SPECIALISTISCHE JEUGDZORG Deze Argumentenkaart geeft, vanuit het perspectief van gemeenten, een overzicht van argumenten voor en tegen het aanbieden van specialistische jeugdzorg. Deze kaart gaat uit van

Nadere informatie

* deel deze informatie met uw eigen social network via bovenstaande buttons!

* deel deze informatie met uw eigen social network via bovenstaande buttons! * deel deze informatie met uw eigen social network via bovenstaande buttons! ACCREDITATIE Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) 6 punten - Scholing verpleegkundig specialist acute

Nadere informatie

NZO Symposium Nieuwe inzichten over zuivel(nutriënten) en onze gezondheid (van theorie naar praktijk) Donderdag 25 november 2010

NZO Symposium Nieuwe inzichten over zuivel(nutriënten) en onze gezondheid (van theorie naar praktijk) Donderdag 25 november 2010 postzegel niet nodig NZO Symposium Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) Antwoordnummer 10001 2700 VB Zoetermeer NZO Symposium Nieuwe inzichten over zuivel(nutriënten) en onze gezondheid Donderdag 25 november

Nadere informatie

Nieuws briefnummer 2. Samen voor de jeugd. Inhoudsopgave. mei 2014

Nieuws briefnummer 2. Samen voor de jeugd. Inhoudsopgave. mei 2014 Nummer 2 mei 2014 Samen voor de jeugd De negen gemeenten in de regio Hart van Brabant en de organisaties die zijn betrokken bij de zorg voor jeugd, werken samen hard aan een adequater jeugdstelsel. Ze

Nadere informatie

Bennekomseweg 24 6717 LM Ede 0318-750300 www.reehorst.nl

Bennekomseweg 24 6717 LM Ede 0318-750300 www.reehorst.nl Bennekomseweg 24 6717 LM Ede 0318-750300 www.reehorst.nl ALLES ONDER 1 DAK! ReeHorst is een multifunctionele locatie midden op de Veluwe. Of u nu voor een zakelijke bijeenkomst, een feest, een theatervoorstelling

Nadere informatie

Slow Management De nieuwe gemeente Interview

Slow Management De nieuwe gemeente Interview 14 Interview De nieuwe gemeente 15 Veranderkundige Hester Heringa over de 3D-operatie: Het leuke is dat we nog niet goed weten wat werkt De 3D-operatie is in volle gang. Met ingang van 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN ROB MOS OPLOSSEN VAN KNELPUNTEN: RESIDENTIËLE METHODIEK, AMBULANTE METHODIEK EN TRAININGEN WAARONDER TOPDOG

EVEN VOORSTELLEN ROB MOS OPLOSSEN VAN KNELPUNTEN: RESIDENTIËLE METHODIEK, AMBULANTE METHODIEK EN TRAININGEN WAARONDER TOPDOG EVEN VOORSTELLEN ROB MOS MENS & HOND CONSULTANCY VANAF 1997: BEGELEIDINGEN, CURSUSSEN EN WORKSHOPS BETREFFENDE HONDENGEDRAG OPLEIDEN VAN HONDENGEDRAGSDESKUNDIGEN OPLEIDEN VAN TOPDOGTRAINERS LINDENHOUT

Nadere informatie

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: 22 april 2014 Aanleiding Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Inhoud. Er worden 13 richtlijnen ontwikkeld. Richtlijnen jeugdhulp? Richtlijnen: versterkend RICHTLIJNEN VOOR DE JEUGDHULP EN JEUGDBESCHERMING

Inhoud. Er worden 13 richtlijnen ontwikkeld. Richtlijnen jeugdhulp? Richtlijnen: versterkend RICHTLIJNEN VOOR DE JEUGDHULP EN JEUGDBESCHERMING Inhoud Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming Nienke Foolen (Nederlands Jeugdinstituut) Meike Koopman (Nederlands Jeugdinstituut) Pieter Jelle Moenandar (Hogeschoolvan Amsterdam) Voorstellen Korte quiz!

Nadere informatie

Kenniskring Entree van zorg

Kenniskring Entree van zorg Kenniskring Entree van zorg Derde bijeenkomst, 5 november 2013 Groningse zorg voor jeugd en (multiprobleem)gezinnen Programma 1. Opening Lucienne van Eijk 2. Foto van de zorg voor jeugd Marieke Nanninga

Nadere informatie

Meer plezier door slimmer werken

Meer plezier door slimmer werken Tijd voor... inspiratie Meer plezier door slimmer werken Heleen Hoogendam Bertine Zoon Meer inspiratie? Bertine Zoon Zoo n Training www.zoontraining.nl @ZoonTraining Heleen Hoogendam Hoogendam Coaching

Nadere informatie

Congres: Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie

Congres: Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie Congres: Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie Accreditatie Aangevraagd voor : Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen

Nadere informatie

Kleinschalig Zorgen. Terug. 09.15 Ontvangst met koffie en thee. 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers

Kleinschalig Zorgen. Terug. 09.15 Ontvangst met koffie en thee. 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers Terug Kleinschalig Zorgen 09.15 Ontvangst met koffie en thee 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers 09.55 Kleinschalig wonen: kans of kwetsbaarheid? Het traditionele verpleeghuis is uit. Kleinschalig

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad Jaarverslag 2011 Cliëntenraad 21 maart 2012 Inhoud 1 Algemene terugblik op 2011...1 2 Activiteiten in 2011...2 3 Samenwerkingsverbanden...3 3.1 Jongerenplatform...3 3.2 CRJZNB...3 4 Bondgenoten voor burgerkracht...4

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken moet je doen! 3 e jaarcongres VMBO: Praktisch VMBO De Reehorst Ede, 24 januari 2012

Opbrengstgericht werken moet je doen! 3 e jaarcongres VMBO: Praktisch VMBO De Reehorst Ede, 24 januari 2012 Opbrengstgericht werken moet je doen! 3 e jaarcongres VMBO: Praktisch VMBO De Reehorst Ede, 24 januari 2012 Hoe zo: opbrengstgericht werken? data driven teaching Minister van OCW stuurt het Aktieplan Beter

Nadere informatie

RESULTATEN PANELONDERZOEK SPORTACCOMMODATIES

RESULTATEN PANELONDERZOEK SPORTACCOMMODATIES RESULTATEN PANELONDERZOEK SPORTACCOMMODATIES ACHTERGROND Sportservice Ede beheert 38 sportaccommodaties binnen de gemeente Ede. Hoe vaak brengen panelleden een bezoek aan deze sportaccommodaties? Hoe tevreden

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley

Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Speerpunt Strategische agenda : Thema (regiocontract):

Nadere informatie

Logo St IZZ 22mm voor A4.pdf 1 14-07-14 14:59

Logo St IZZ 22mm voor A4.pdf 1 14-07-14 14:59 Logo St IZZ 22mm voor A4.pdf 1 14-07-14 14:59 ik zorg... maar ook goed voor mezelf mezelf verder ontwikkelen, daar word ik happy van. Word ook Happy Nurse! Solliciteer op happynurse.nl Nieuw, nieuwer,

Nadere informatie

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Op basis van de werkplannen en voortgangsrapportages zijn de 133 onderwerpen thematisch te rangschikken onder de volgende 18 thema s: - Actief Burgerschap - Armoede

Nadere informatie

Jaarplan 2014 POR Stichting Jeugdformaat. Voortgaan op de ingeslagen weg in tijden van verandering

Jaarplan 2014 POR Stichting Jeugdformaat. Voortgaan op de ingeslagen weg in tijden van verandering POR Stichting Jeugdformaat Voortgaan op de ingeslagen weg in tijden van verandering Voortgaan op de ingeslagen weg in tijden van verandering In 2013 heeft de POR gewerkt aan de realisatie van haar doelstellingen

Nadere informatie

Rol en positie JGZ in het stelsel voor jeugd

Rol en positie JGZ in het stelsel voor jeugd Rol en positie JGZ in het stelsel voor jeugd Jaarcongres Jeugdgezondheidszorg Ede, 13 december 2012 Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Rijksuniversiteit Groningen t.vanyperen@nji.nl De JGZ: wie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) Het programmateam De eerste producten voor gemeenten Advies- en meldpunt huiselijk geweld

Nadere informatie

Participatieraad Gemeente Assen Verslag d.d. woensdag 16 april 2014 Bad Bentheimzaal

Participatieraad Gemeente Assen Verslag d.d. woensdag 16 april 2014 Bad Bentheimzaal Participatieraad Gemeente Assen Verslag d.d. woensdag 16 april 2014 Bad Bentheimzaal Aanwezi g Gasten Afwezig Notulist De heer F. van Kemenade, de heer J. Westra, mevrouw L. Nesselaar, de heer A. Janssen,

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2013

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Utrecht, 26 maart 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 2013 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 10 Staat van baten en lasten 2013 11 Toelichting 12 Overige gegevens

Nadere informatie

VNG$Slimmernetwerkcafé$21$november$2013$ $ Betaalbaarheid$en$doorstroming$op$de$woningmarkt$ Deelnemers:$ $ Kernvraag:$$ Uit$te$werken$ideeën:$

VNG$Slimmernetwerkcafé$21$november$2013$ $ Betaalbaarheid$en$doorstroming$op$de$woningmarkt$ Deelnemers:$ $ Kernvraag:$$ Uit$te$werken$ideeën:$ VNGSlimmernetwerkcafé21november2013 Betaalbaarheidendoorstromingopdewoningmarkt Kernvragen Centraalstonddevraaghoededoorstromingopdewoningmarktverbeterdkanwordenenhoe ditbetaalbaarblijft?aandehandvantweecases(overdemiddengroependeprimaire

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationaal Mediawijsheid Congres 2012

Evaluatierapport Nationaal Mediawijsheid Congres 2012 Evaluatierapport Nationaal Mediawijsheid Congres 212 Inleiding Op woensdag 28 maart 212 vond het 4 e Nationale Mediawijsheid Congres plaats, een initiatief van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij,

Nadere informatie

Gratis advies van jongeren aan gemeenten

Gratis advies van jongeren aan gemeenten Gratis advies van jongeren aan gemeenten 1 Voorwoord In november 2013 vond de achtste Week van de Jeugdzorg plaats, waarin het hele Utrechtse Jeugdzorgveld elkaar weer ontmoette. De week stond in het teken

Nadere informatie

ALL-ELECTRIC FOR ALL?

ALL-ELECTRIC FOR ALL? ALL-ELECTRIC FOR ALL? Nicolaas van Everdingen Plushuis Congres all-electric renovatie 11 november 2014 De Reehorst Ede nicolaas@plushuis.net 06-43148464 : @plushuis PLUSHUIS Innovator/Doendenker/Omdoener

Nadere informatie

E-mailhulp in de zorgstructuur van het MBO

E-mailhulp in de zorgstructuur van het MBO E-mailhulp in de zorgstructuur van het MBO Conferentie Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013, de Reehorst, Ede Programma workshop Digitale hulp en e-mailhulp Twee invalshoeken Pilot op

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2014

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Utrecht, 4 maart 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 2014 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 10 Staat van baten en lasten 2014 11 Toelichting 12 Overige gegevens

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!! Plan"van"Aanpak"" Kinderparticipatie"en"Kinderrechten"in"de"school""

!!!!!!!!!!!!!!! PlanvanAanpak KinderparticipatieenKinderrechtenindeschool 0 PlanvanAanpak KinderparticipatieenKinderrechtenindeschool Ditplanvanaanpakisgeschrevenopbasisvande KinderrechtenNU8methodiekvoorimplementatievan KinderparticipatieenKinderrechtenindegemeenteeninhetonderwijs.

Nadere informatie

Aanpak Complexe Multiprobleemgezinnen (CMPG)

Aanpak Complexe Multiprobleemgezinnen (CMPG) Aanpak Complexe Multiprobleemgezinnen (CMPG) Presentatie Gemeente Nieuwegein, Den Bosch 22 januari 2015 Marijke Bosma Aanpak CMPG: Achtergrond 400 Roma in een stad met 62.000 inwoners Woonachtig in huizen,

Nadere informatie

INLICHTINGEN DIENSTEN INLICHTINGEN DIENSTEN

INLICHTINGEN DIENSTEN INLICHTINGEN DIENSTEN Indien u hergebruik wenst te maken van de inhoud van deze presentatie, vragen wij u in het kader van auteursrechtelijke bescherming de juiste bronvermelding toe te passen. 17 juni 2014 De Reehorst in Ede

Nadere informatie

Gladheidsmeldsystemen

Gladheidsmeldsystemen Gladheidsmeldsystemen Het kan vriezen. het kan dooien Meten. is weten NVRD De Reehorst Ede Agenda: -Introductie Schuitemaker -Innovaties -Contactloze gladheidsmelding Maar hoe en wat meten we eigenlijk?

Nadere informatie

Divosa / Movisie-factsheet: Werk en inkomen in sociale (wijk)teams

Divosa / Movisie-factsheet: Werk en inkomen in sociale (wijk)teams Divosa / Movisie-factsheet: Werk en inkomen in sociale (wijk)teams Datum: 9 december 2014 Sociale (wijk)teams in de gemeente > 70% van de gemeenten heeft een of meer (wijk)teams > 11% gaat er nog in 2014

Nadere informatie

Aanbod van omgangsbegeleiding/ -bemiddeling in West Veluwe

Aanbod van omgangsbegeleiding/ -bemiddeling in West Veluwe Aanbod van omgangsbegeleiding/ -bemiddeling in West Veluwe Kinderen en echtscheiding Kinderen hebben recht op regelmatig contact met beide ouders. Ook wanneer de ouders gescheiden zijn of niet meer samenleven.

Nadere informatie

JEUGDZORG INZICHT CONFERENTIE. Programma 5 JUNI 2014

JEUGDZORG INZICHT CONFERENTIE. Programma 5 JUNI 2014 Programma CONFERENTIE JEUGDZORG INZICHT 5 JUNI 2014 Welkom bij de conferentie Jeugdzorg InZicht. Namens Bureau Jeugdzorg Utrecht en de provincie Utrecht heten wij u van harte welkom. Een half jaar voor

Nadere informatie

WADESTEIN 1 T/M 107 EDE-VELDHUIZEN

WADESTEIN 1 T/M 107 EDE-VELDHUIZEN 3-kamer appartementen WADESTEIN 1 T/M 107 EDE-VELDHUIZEN Ede Ede ligt tussen het glooiende landschap van de Gelderse Vallei en het Nationale Park de Hoge Veluwe en is daarom ideaal voor natuurliefhebbers

Nadere informatie

MBA3Health& &Erasmus&Universiteit&Rotterdam& april&2012& &Erik&Beemster&

MBA3Health& &Erasmus&Universiteit&Rotterdam& april&2012& &Erik&Beemster& ImpasseTransitieJeugd1GGZ over&een&richting&om&verder&te&komen & 1samenvatting1 Clive&Lewis&(Ontario):& Deze&print&was&bedoeld&om&de&frustratie&& van&het&bereiken&van&een&impasse,&van&het&niet&kunnen&

Nadere informatie

BelangenOrganisatiesOverijssel. Transitie jeugdzorg; Handel alsof het je eigen kind is!

BelangenOrganisatiesOverijssel. Transitie jeugdzorg; Handel alsof het je eigen kind is! BelangenOrganisatiesOverijssel Transitie jeugdzorg; Handel alsof het je eigen kind is! Rapportage meldpunt jeugd augustus & september 2013 BelangenOrganisatiesOverijssel is een samenwerkingsverband van

Nadere informatie

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Gezonde wijk in wording: Sport als middel tot participatie Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 %

Nadere informatie

Voorletters/naam: Functie: Instelling/Organisatie: Adres: Postcode/Plaats: Telefoon: Telefax: Factuuradres: Als bovenstaand Anders t.w.

Voorletters/naam: Functie: Instelling/Organisatie: Adres: Postcode/Plaats: Telefoon: Telefax: Factuuradres: Als bovenstaand Anders t.w. Verantwoordelijke organisatie Het congres PEDAGOGISCH MEDEWERKER: JOUW TOEKOMST vindt plaats onder auspicien van FICE-Nederland en de beroepsvereniging NVSPH, in samenwerking met het tijdschrift SPH/uitgeverij

Nadere informatie

Introductiecursus A CouNT Boekhouden

Introductiecursus A CouNT Boekhouden IntroductiecursusA CouNTBoekhouden AandegebruikersvanA CouNTProgrammatuur, IndezebrochuregevenwijueenverkorteuitlegvanhetA CouNTWindowspakket.Omuw A CouNTWindowspakketsnelonderdeknietekrijgenadviserenwijunaastdezebrochure,

Nadere informatie

4. (her) benoeming bestuursleden Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Voor kennisgeving.

4. (her) benoeming bestuursleden Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Voor kennisgeving. OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders 29 oktober 2013 Algemeen 1. Omroep Helmond De fractie SDOH, D66, HB schriftelijk berichten. 2. Verzoek funding stg. Kredietbank Nederland

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 12 december 2012

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 12 december 2012 Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 12 december 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: mw. I. Boelhouwer, dhr. H. Davidse, mw.y.van Geel, dhr.j. Hille Ris Lambers (vice-voorzitter),dhr. L. Jager,

Nadere informatie

Effectieve pedagogische begeleiding thuis en buitenshuis als er meer aan de hand is

Effectieve pedagogische begeleiding thuis en buitenshuis als er meer aan de hand is Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Effectieve pedagogische begeleiding thuis en buitenshuis als er meer aan de hand is 19 november 2012 9.30 17.00 uur Congrescentrum

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 22 oktober 2014

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 22 oktober 2014 Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 22 oktober 2014 Adviesraad Wmo Aanwezig: Adviesraad Wmo: C. Merkies(voorzitter), Mw. Boelhouwer, mw. Y. van Geel, mw. N. de Jong, dhr. P. Schuttel,

Nadere informatie

Voorbereiding op verandering

Voorbereiding op verandering Jaarbericht 2014 Lucy Schmitz Bestuurder De Jeugd- & Gezinsbeschermers Voorbereiding op verandering 1 januari 2015 was een mijlpaal voor de jeugdzorg en voor onze organisatie. Parallel aan de transitie

Nadere informatie

Geef jeugd en gezin toekomst!

Geef jeugd en gezin toekomst! Ouderplatform: Ouders Maas en Waal Geef jeugd en gezin toekomst! Inleiding Gemeenten krijgen in het kader van de transitie Jeugdzorg de verantwoordelijkheid over alle jeugdzorg met o.a. de jeugdggz. In

Nadere informatie

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren 1 Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen 2 Al jarenlang kampt de jeugdzorg met het probleem dat teveel kinderen en hun gezinnen terecht komen in de

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Multiprobleemgezinnen: een onderdeel van de (participatie)samenleving?!

Multiprobleemgezinnen: een onderdeel van de (participatie)samenleving?! Multiprobleemgezinnen: een onderdeel van de (participatie)samenleving?! Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Afdeling Gezondheidswetenschappen Els Evenboer, Danielle Jansen, Menno Reijneveld Inhoud

Nadere informatie

Geef jeugd en gezin toekomst!

Geef jeugd en gezin toekomst! Factsheet UW Ouderplatform Geef jeugd en gezin toekomst! Inleiding Gemeenten krijgen in het kader van de transitie Jeugdzorg de verantwoordelijkheid over alle jeugdzorg met o.a. de jeugd-ggz. In de komende

Nadere informatie

Decentralisatie AWBZ. Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Decentralisatie AWBZ. Alleen ga je sneller, samen kom je verder Decentralisatie AWBZ Alleen ga je sneller, samen kom je verder Inhoud *Decentralisatie AWBZ Wat is de transitie? Waarom een transitie? Welke cliënten? Wanneer vindt de transitie plaats? Wie zijn betrokken?

Nadere informatie

Ik, wij en zij in de transitie. Congres Jeugdzorg 2015 Ben Kuipers

Ik, wij en zij in de transitie. Congres Jeugdzorg 2015 Ben Kuipers Ik, wij en zij in de transitie Congres Jeugdzorg 2015 Ben Kuipers www.shakespeak.com We gaan stemmen Internet 1 2 SMS 1 Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak Add-In. Add-In gratis downloaden?

Nadere informatie

JONGE MENSEN MET DEMENTIE: 17 april 2015 09.30-16.30 uur ReeHorst, Ede

JONGE MENSEN MET DEMENTIE: 17 april 2015 09.30-16.30 uur ReeHorst, Ede CONGRES JONGE MENSEN MET DEMENTIE: IN BEWEGING 17 april 2015 09.30-16.30 uur ReeHorst, Ede VOOR verpleegkundigen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, psychologen,

Nadere informatie

Plaats: Amersfoort Datum: 24 september 2013. Professionele Kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: Samen voor Jeugd!

Plaats: Amersfoort Datum: 24 september 2013. Professionele Kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: Samen voor Jeugd! Plaats: Amersfoort Datum: 24 september 2013 Professionele Kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: Samen voor Jeugd! MeeleefGezin gaat voor de kracht van het jonge kind Opvang voor het jonge kind (0 t/m

Nadere informatie

Sinds jaren zijn wij één van de drie Drakensteyn-scholen van de VCO. Dat heeft voornamelijk en administratieve

Sinds jaren zijn wij één van de drie Drakensteyn-scholen van de VCO. Dat heeft voornamelijk en administratieve 13 oktober M.R. vergadering 14 oktober leerlingen vrij i.v.m. PBS-studiedag team 16 oktober afsluiting kinderboekenweek 19 t/m 23 oktober herfstvakantie Sinds jaren zijn wij één van de drie Drakensteyn-scholen

Nadere informatie

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard,

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, Presentatie Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg in Gelderland: terugkijkend op afgelopen jaren, de huidige situatie en vooruitkijken naar 2015 en 2016

Transitie jeugdzorg in Gelderland: terugkijkend op afgelopen jaren, de huidige situatie en vooruitkijken naar 2015 en 2016 Transitie jeugdzorg in Gelderland: terugkijkend op afgelopen jaren, de huidige situatie en vooruitkijken naar 2015 en 2016 Er is veel gebeurd, lokaal grote verschillen, continuïteit jeugdzorg is broos,

Nadere informatie

PLAATS VAN WORKSHOP INSCHRIJVEN. Praktijkgerichte eendaagse workshop

PLAATS VAN WORKSHOP INSCHRIJVEN. Praktijkgerichte eendaagse workshop 4 PLAATS VAN WORKSHOP Studiecentrum Soetebeeck in Ravenstein (voormalig klooster) of Hotel en Congrescentrum De Reehorst, Bennekomseweg 24 te Ede (op 250 m van NS-intercity station Ede- Wageningen). De

Nadere informatie

Zelf in de taxi of zelfstandig reizen? Kwalitatief goed vervoer van huis naar school en vice versa. Els Rietveld m.m.v.

Zelf in de taxi of zelfstandig reizen? Kwalitatief goed vervoer van huis naar school en vice versa. Els Rietveld m.m.v. Welkom Zelf in de taxi of zelfstandig reizen? Kwalitatief goed vervoer van huis naar school en vice versa Presentatie door: Els Rietveld m.m.v. Ruud de Haan Inspiratiedag leerlingenvervoer 7 november 2013

Nadere informatie

Verbeteren toeleiding zorg voor migrantenjeugd met ggz-/lvb-problematiek. Kristel Logghe, Multivation.nl landelijke projectleider

Verbeteren toeleiding zorg voor migrantenjeugd met ggz-/lvb-problematiek. Kristel Logghe, Multivation.nl landelijke projectleider Verbeteren toeleiding zorg voor migrantenjeugd met ggz-/lvb-problematiek Kristel Logghe, Multivation.nl landelijke projectleider Inhoud presentatie Doelstellingen en aanleiding van het project Aanpakken

Nadere informatie

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties AVI-nieuwsbrief 7 (24 juli 2012) Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties Geachte Het uitstel

Nadere informatie

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie.

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Wat is Slimmernetwerk? Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten,

Nadere informatie

Verbinding netwerkorganisaties. Ervaringen met netwerksamenwerking ter versterking van de basisstructuur in de zorg voor jeugd

Verbinding netwerkorganisaties. Ervaringen met netwerksamenwerking ter versterking van de basisstructuur in de zorg voor jeugd Verbinding netwerkorganisaties Ervaringen met netwerksamenwerking ter versterking van de basisstructuur in de zorg voor jeugd Deze brochure is tot stand gekomen in opdracht van: Jeugd FoodValley 'Versterken

Nadere informatie

VOERAKKER 23, EDE. Prijsinformatie: 209.500,-- k.k. www.wilhelm -ede.nl

VOERAKKER 23, EDE. Prijsinformatie: 209.500,-- k.k. www.wilhelm -ede.nl VOERAKKER 23, EDE Gerenoveerde zeer royale EENGEZINSWONING (447 m3) met veel woonruimte. Gelegen aan een rustig, autovrij en kindvriendelijk woonerf. De woning heeft een mooie ruime woonkamer en keuken.

Nadere informatie

Het moderne wonen Energieneutraal. Comfortabel wonen in een groene omgeving

Het moderne wonen Energieneutraal. Comfortabel wonen in een groene omgeving Het moderne wonen Energieneutraal Comfortabel wonen in een groene omgeving Een uniek project met uitgekiende systemen. Varianten: starters, senioren, zorg, kantoren en recreatie Het moderne wonen Energieneutraal

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Begrippen Gastgemeente: de gemeente Houten zoals bedoeld in de dienstverleningsovereenkomst;

Begrippen Gastgemeente: de gemeente Houten zoals bedoeld in de dienstverleningsovereenkomst; Beleidsregels subsidieproces ten aanzien van de aanvragen van zorgaanbieders jeugdhulp aan de Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen subsidiejaar 2015 (Beleidsregels subsidieproces

Nadere informatie

Daten is weten. Resultaten van een onderzoek in de gemeente Roosendaal onder jongeren over de transitie jeugdzorg

Daten is weten. Resultaten van een onderzoek in de gemeente Roosendaal onder jongeren over de transitie jeugdzorg Daten is weten Resultaten van een onderzoek in de gemeente Roosendaal onder jongeren over de transitie jeugdzorg Roosendaal: een gemeente met een missie Net als elke andere gemeente in Nederland krijgt

Nadere informatie

U bent van harte uitgenodigd voor Imagicon 1: 29 maart 2014, ReeHorst, Ede.

U bent van harte uitgenodigd voor Imagicon 1: 29 maart 2014, ReeHorst, Ede. Wat is Imagicon? Imagicon is een idee. Een ambitieus idee, ontsproten aan de breinen van mensen die op ongeveer hetzelfde tijdstip hetzelfde plan op hadden gevat: het organiseren van een conventie in Nederland

Nadere informatie

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012 BIJLAGENUMMER Agendapunt Omvorming gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West- Friesland tot openbare Stichting Leerzaam. Onderwerp Ter advisering aan de commissie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Sport op Basisscholen

Onderzoeksrapport. Sport op Basisscholen Onderzoeksrapport Sport op Basisscholen Sport Fryslân, januari 2015 Inhoud Inhoud... 2 Sport op Basisscholen: inzet vakleerkracht en verzorging bewegingsonderwijs... 3 Lekker Fit! Fryslân... 7 Literatuur...

Nadere informatie

3 e Jaarcongres VMBO. Praktisch VMBO. 24 januari 2012, Reehorst Ede

3 e Jaarcongres VMBO. Praktisch VMBO. 24 januari 2012, Reehorst Ede 3 e Jaarcongres VMBO Praktisch VMBO 24 januari 2012, Reehorst Ede 3 e Jaarcongres VMBO Deelsessie 9 Taal en rekenen: zéker actueel in het vmbo Inhoud van deze workshop Actieplan beter presteren (kort)

Nadere informatie

1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel 1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks

Nadere informatie

Het moderne wonen Energieneutraal. Comfortabel wonen in een groene omgeving

Het moderne wonen Energieneutraal. Comfortabel wonen in een groene omgeving Het moderne wonen Energieneutraal Comfortabel wonen in een groene omgeving Een uniek project met uitgekiende systemen. Varianten: starters, senioren, zorg, kantoren en recreatie Het moderne wonen Energieneutraal

Nadere informatie

St@dium. Inhoud. e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven. Nummer 2013 nummer 4 27 maart 2013

St@dium. Inhoud. e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven. Nummer 2013 nummer 4 27 maart 2013 St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 2013 nummer 4 27 maart 2013 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.... 2 2. Effect integrale aanpak op kosten Multiprobleem

Nadere informatie

Mens & natuur projecten

Mens & natuur projecten Mens & natuur projecten Over Bloqs Wie is Bloqs? Bloqs is een educatieve uitgeverij die innovatieve producten en diensten aanbiedt. Bloqs staat voor bouwen aan leren. Onze visie is dat u als docent of

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Transvisie zorg biedt hulp

Transvisie zorg biedt hulp Transvisie zorg biedt hulp Hulpverlening bij genderidentiteitsvragen Transvisie Zorg is een landelijke organisatie die psychosociale hulpverlening biedt aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving.

Nadere informatie

2 SMO 2015/50 Onderwerp: Artikel 42 brief PvdA inzake invoering collectieve zorgverzekering chronisch zieken en gehandicapten

2 SMO 2015/50 Onderwerp: Artikel 42 brief PvdA inzake invoering collectieve zorgverzekering chronisch zieken en gehandicapten BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3. M.C. Stekelenburg 3 februari 2015 2 SMO 2015/50 Onderwerp: Artikel 42 brief PvdA inzake invoering collectieve zorgverzekering chronisch

Nadere informatie

Nieuwe taken gemeente i.h.k.v. de nieuwe Jeugdwet

Nieuwe taken gemeente i.h.k.v. de nieuwe Jeugdwet Nieuwe taken gemeente i.h.k.v. de nieuwe Jeugdwet Toegang tot de geïndiceerd jeugdzorg Ambulante jeugdzorg Residentiële jeugdzorg Pleegzorg en crisishulp Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Jeugdbescherming

Nadere informatie

OVERZICHT CONTACTPERSONEN CLIËNTENPARTICIPATIE TRANSITIE JEUGDZORG LANDELIJKE CLIËNTENORGANISATIES

OVERZICHT CONTACTPERSONEN CLIËNTENPARTICIPATIE TRANSITIE JEUGDZORG LANDELIJKE CLIËNTENORGANISATIES OVERZICHT CONTACTPERSONEN CLIËNTENPARTICIPATIE TRANSITIE JEUGDZORG LANDELIJKE CLIËNTENORGANISATIES VERSIE 1.2, 13 SEPTEMBER 2013 Arjan Verschuur Zelfstandig professional In opdracht van Transitiebureau

Nadere informatie

Wethouder Gerrie Ligtelijn-Bruins

Wethouder Gerrie Ligtelijn-Bruins Nieuwsbrief nr.8 Sociaal Domein Maart 2014 Woord vooraf Dit jaar is het jaar van de vele voorbereidingen. We tellen af naar 1 januari 2015, de datum waarop het Rijk en de provincie veel taken gaan overhevelen

Nadere informatie

Transitie en transformatie jeugdzorg: kansen voor de JGZ

Transitie en transformatie jeugdzorg: kansen voor de JGZ Transitie en transformatie jeugdzorg: kansen voor de JGZ Marian van Leeuwen 18 juni 2012 Transitie In 2015 wordt de ondersteuning en zorg voor jeugd naar gemeenten gedecentraliseerd. Het gaat hierbij om:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Subsidie Europees Integratie Fonds voor het project verbeteren toegang en participatie van migrantenjeugd

Raadsvoorstel Subsidie Europees Integratie Fonds voor het project verbeteren toegang en participatie van migrantenjeugd Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Subsidie Europees Integratie Fonds voor het project verbeteren toegang en participatie van migrantenjeugd Van: Het college van B&W van 5 februari

Nadere informatie

Ik val maar direct met de deur in huis: volgens de media wordt het een dramatisch jaar.

Ik val maar direct met de deur in huis: volgens de media wordt het een dramatisch jaar. 1 Tekst: Toespraak burgemeester Cees van der Knaap Onderwerp: Nieuwjaarsontmoeting gemeente Ede Datum: Vrijdag 9 januari 2015 Locatie: Cultura, Stadswinkel, Ede Het is 2015. Een nieuw jaar. Ik val maar

Nadere informatie

Laatste hulp bij vermoeidheid, benauwdheid, verstopping, misselijkheid/braken en pijn.

Laatste hulp bij vermoeidheid, benauwdheid, verstopping, misselijkheid/braken en pijn. Laatste hulp bij vermoeidheid, benauwdheid, verstopping, misselijkheid/braken en pijn. Congres De laatste zorg Carel Veldhoven 22 april 2016, De Reehorst, Ede Waar ga ik het over hebben? Een paar uitgangspunten

Nadere informatie

Congres Kleinschalig Zorgen

Congres Kleinschalig Zorgen Congres Kleinschalig Zorgen Praktische tips voor de duizendpoot! 7 april 2015 ReeHorst, Ede Alweer 25 jaar geleden werd de eerste kleinschalige woonvorm opgericht. In de afgelopen jaren is er veel veranderd

Nadere informatie

Nieuw Perspectief! Veranderdomeinen en verandervraagstukken voor Sociale innovatie. S2M, Utrecht, 26 januari 2015

Nieuw Perspectief! Veranderdomeinen en verandervraagstukken voor Sociale innovatie. S2M, Utrecht, 26 januari 2015 Nieuw Perspectief! Veranderdomeinen en verandervraagstukken voor Sociale innovatie. S2M, Utrecht, 26 januari 2015 Op 26 januari 2015 hield de Projectenbrigade tijdens de Mondaymeetup van S2M een pitch-sessie

Nadere informatie

Geen keurslijf, maar ruimte voor eigen keuzes. 2e Cardiovasculair Risicomanagement Congres. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Geen keurslijf, maar ruimte voor eigen keuzes. 2e Cardiovasculair Risicomanagement Congres. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn 2e Cardiovasculair Risicomanagement Congres De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Woensdag 20 juni 2012, ReeHorst te Ede Geen keurslijf, maar ruimte voor eigen keuzes Platform Uitnodiging Geachte collega,

Nadere informatie