Plaats: Reehorst, Ede Datum: 7 oktober MeeleefGezin van+professionaliseren naar+normaliseren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaats: Reehorst, Ede Datum: 7 oktober 2013. MeeleefGezin van+professionaliseren naar+normaliseren"

Transcriptie

1 Plaats: Reehorst, Ede Datum: 7 oktober 2013 MeeleefGezin van+professionaliseren naar+normaliseren

2 Wat+is+een+meeleefgezin? Een+mlg+vangt+een+jong+kind+(0+t/m+4)+op+van+ouders+met+psychiatrische+problemen, tenminste+een+dagdeel+per+week+en+een+weekend+in+de+maand De+ouders+blijven+de+ouders,+het+kind+woont+thuis Maatschappelijke+betrokkenheid,+onbezoldigd,+zonder+indicatie+van+BJZ Vrijwillige+inzet,+professioneel+aangestuurd Training/screening+mlg+en+werven+vraaggezinnen+door+Indigo/Preventie+GGz Begeleiding+en+werven+meeleefgezinnen+door+een+organisatie+thuisbegeleiding Trainers/screeners+en+begeleiders+krijgen+samen+een+tweedaagse+RINOPcursus Zij+vormen+samen+een+Lokale+Organisatie+MLG+onder+de+paraplu+van+CJG De+veiligheid+van+het+kind+staat+altijd+voorop!

3 Waarom+van+0+t/m+4+jaar+(Infant+Mental+Health)? Het+brein+de+eerste+levensjaren+het+sterkst+in+ontwikkeling De+eerste+jaren+het+fundament+voor+latere+ontwikkeling Extra+ontwikkelingsstimulans+in+veilige,+rustige+omgeving Zo+vroeg+mogelijk+voorkómt+gedragsproblemen:+mlg+beschermende+factor Voorkómen+uithuisplaatsing:+33%+van+alle+pleegkinderen+tussen+0+t/m+4+jaar In+stand+houden+natuurlijke+(sensorische)+hechting Aandacht+voor+prenatale+hechting:+gevoelens+over+en+interactie+met+het+ongeboren+kind; ontwikkeling+identiteit+vader+en+moeder,+stressregulatie:+imh+++kennismaken+mlg Voorkómen+van+transgenerationele+overdracht+van+psychiatrische+problemen (1.6+miljoen+kkn+met+psychiatrische+ouders;+1+miljoen+ontwikkelt+zelf+psych.problemen) Let+op+de+kleintjes +in+de+transitie+van+de+jeugdzorg+met+imhpbehandeling+én+mlg! James+Heckman:+investeren+in+jonge+kinderen+rendeert!

4 Wat+betekent+een+meeleefgezin+voor+deze+ouders? Ouders+voelen+zich+gezien,+mogen+er+zijn+met+hun+kwetsbaarheid Mlg+maakt+deel+uit+van+hun+sociaal+netwerk Zij+kunnen+op+vaste+tijden+op+adem+komen,+herstellen Hun+eigen+therapie+volgen+zonder+rekening+te+houden+met+hun+kind: voorkomt+no+show/afbreken+therapie/verhoogt+effectiviteit+van+therapie Afspraken+kunnen+nakomen+met+hulpverleners/instanties Huishouden/administratie+op+peil+houden Gelegenheid+tot+herstelbevorderende+activiteiten,+deelnemen+aan+buurtactiviteiten Daarmee+opbouwen+van+een+eigen+sociaal+netwerk Veerkracht+van+ouders+is+het+belang+van+het+(jonge)+kind!

5 Meeleefgezin+zorgt+voor+bezuiniging Voorkómt+pleegzorg:+1+kind+1+jaar+pleegzorg: ,P Maakt+Sociaal+Medische+Indicatie+Kinderdagverblijf+overbodig Verhoogt+effectiviteit+van+therapie+van+ouders:+bekort+behandeling Voorkómt+gedragsP/ontwikkelingsP/hechtingsproblemen+en+ontsporing Voorkómt+therapie+op+latere+leeftijd Voorwaarde+scheppend+t.b.v.+de+professionele+jeugdhulpverlening:+sneller+resultaat Vrijwillige+inzet+werkt+kosteneffectief!

6 Kost+concept+MeeleefGezin+niets? Een+meeleefgezin+is+onbezoldigd Stichting+MeeleefGezin+is+een+AnbiPstichting:+onbezoldigd+bestuur Raad+van+Advies+is+onbezoldigd Onderzoek+is+kosteneffectief:+begeleiding+van+(onbezoldigde)+studenten Implementatie+en+professionele+aansturing+vraagt+financiering: P+tweedaagse+RINOPcursus+professionals:+overdragen+GGzPkennis+naar+1ste+lijn P+training/screening,+begeleiding,+match+meeleefgezinnen:+kwaliteit+en+verduurzaming Investeer+in+bezuinigen!

7 Meeleefgezin+faciliteert+jeugdhulpverlening Ruimte+voor+eigen+therapie+ouders Ruimte+voor+schuldhulpverlening/administratie/uitkeringsinstantie Ruimte+voor+afspraken+instanties+betreffende+werken+en+wonen Ruimte+voor+thuiszorg/huishouden Ruimte+voor+afspraak+arboParts Ruimte+voor+zorgoverleg+met+betrokken+instanties MeeleefGezin+kosteneffectief!

8 Meeleefgezin+en+Transitie+van+de+Jeugdzorg De+samenleving+helpt+de+samenleving Verbinden+van+stabiele+P+en+kwetsbare+mensen Ruimte+bieden+aan+de+veerkracht+van+(psychisch)+kwetsbare+mensen Destigmatiseren:+psychische+kwetsbaarheid+een+normaal+verschijnsel Van+professionaliseren+naar+normaliseren:+pleegzorg+voorkómen Isolement+doorbreken:+deelname+civil+society Versterken+van+het+pedagogisch+klimaat Het+jonge+kind+centraal+en+veiligheid+voorop Maatschappelijke+verbondenheid+geeft+kracht!

9 Valkuilen+in+de+Transitie+Jeugdzorg Eigen+organisatie+(financieel)+overeind+houden+met+concessies+aan+kwaliteit Generalistisch+denken+zonder+specialistische+kennis:+de+client+krijgt+niet+wat+hij+nodig heeft+en+hulp+duurt+langer+en+wordt+duurder;+specialisme+zo+vroeg+mogelijk+betrekken helpt+dit+voorkomen. Gerichtheid+op+eigen+methodiek,+eigen+organisatie+stelt+de+hulpvrager+niet+centraal Kans+van+slagen? Verschillende+instellingen+werken+met+uiteenlopende+methoden+en+referentiekaders: welke+boodschappen+willen+we+gemeenschappelijk+uitdragen? Gezamenlijke+visie+en+praktijk+ontwikkelen+met+betrekking+tot+de+hulpvraag/hulpvrager Generalisten+én+specialisten+oftewel:+ook+generalisten+zijn+specialisten Samenwerken+vraagt+van+alle+organisaties+ outpofpthepbox Pdenken!

10 Transitie in de Jeugdzorg: een taartpunt! Een+taartpunt:+brede+basiszorg+met+een+puntje+GGz,+met+elkaar+verbonden+door+een stevige+crème+van+deskundigheid+en+vrijwilligheid. Elke+taartpunt+zijn+eigen+ingrediënten,+afgestemd+op+de+vraag+van+de+klant/cliënt Taartpunt+en+de+driehoek+van+Stanley+Greenspan: 5. ##5.#Specifieke#interventies #4. 4. Technieken#om#de#ontwikkeling#te#bevorderen 2. ##3. 3.#Relaties#aangepast#aan#de#individuele#behoeften#van#het#kind 2.#Continue#veilige#gehechtheid,#relaties 1. 1.#Basale#behoeften,#veiligheid,#verzorging,#bescherming Eén+kind+één+plan+kan+meerdere+ smaken +en+aanbieders+hebben!

11 Stellingen:+eens+of+oneens? Voorbeelden+uit+de+praktijk: De+huisarts+vertelt+een+moeder+met+traumatische+herbelevingen:+de+ggz+is+zo+duur,+wij hebben+ook+een+psycholoog,+daar+kun+je+mee+praten.+ Eens+of+oneens+met+de+huisarts? Een+pleegzorgplanner+zegt:+die+MLGPtraining+van+6+modulen+2+uur+voor+7 meeleefgezinnen+is+erg+uitgebreid+(en+kostbaar),+wij+doen+een+screening+tegenwoordig in+3+keer+individueel. Eens+of+oneens+met+de+pleegzorgplanner? In+een+buurtteam+streeft+men+naar+één+kind+één+plan+één+hulpverlener:+ vertel+jij+je collega+wat+videohometraining+inhoudt,+dan+kan+zij+dat+ook+uitvoeren.+ Eens+of+oneens+met+deze+uitspraak?

12 Multiprobleem+gezinnen? Stress+door+persoonlijkheidsproblemen:+chaos,+missen+van+overzicht,+huishouden+loopt spaak,+beperkte+emotieregulatie,+niet+kunnen+mentaliseren Stress+als+gevolg+van+trauma s:+angst,+overbe last ing,+oververmoeidheid,+schaamte, niet+naar+buiten+durven Stress+door+beperkte+levensmiddelen,+schulden,+woonproblemen Stress+door+uitblijven+werk,+van+vaste+verblijfsvergunning Stress+door+conflicten,+burenoverlast+of+geen+netwerk Stress+als+de+kinderen+uithuis+zijn+geplaatst Stress+door+langs+elkaar+heen+werkende+hulpverleners Stress+interfereert+met+mentaliseren!

13 Luca: één kind één plan, wie voeren het uit? Bij+de+moeder+van+Luca+is+sprake+van+Borderlineproblematiek+met+heftige stemmingswisselingen+en+grote+mate+van+impulsiviteit.+zij+heeft+veel+wisselende+relaties gehad.+met+haar+familie+heeft+zij+na+een+heftige+ruzie+gebroken.+zij+zit+in+de+ziektewet.+zij is+in+behandeling+bij+de+ggz+en+met+medicatie+is+zij+nu+redelijk+stabiel. De+vader+van+Luca+komt+uit+Afrika+en+spreekt+weinig+Nederlands,+wel+Frans.+Hij+heeft+een verblijfsvergunning+en+leeft+van+een+uitkering.+hij+zit+in+een+arbeidsreïntegratietraject. Als+zij+elkaar+ontmoeten+is+moeder+al+snel+zwanger.+Zij+trekt+bij+vader+in,+die+kleinbehuisd is.+er+is+geen+aparte+slaapkamer+voor+de+baby.+zij+staan+ingeschreven+voor+een+grotere woning.+vader+wil+voor+zijn+gezin+zorgen+maar+krijgt+nauwelijks+werk+aangeboden.+hij voelt+zich+gediscrimineerd. Moeder+is+snel+ontvlambaar+en+heeft+ruzie+met+de+buren+gekregen,+wat+soms+uit+de+hand kan+lopen.+ Luca+wordt+geboren,+slaapt+weinig,+huilt+veel+en+heeft+last+van+een+reflux.+Beide+ouders slapen+daardoor+slecht+en+raken+oververmoeid.+moeder+weet+niet+wat+er+aan+de+hand+is met+luca+en+voelt+zich+een+slechte+moeder.+zij+raakt+depressief,+trekt+zich+terug+op+de slaapkamer,+komt+weinig+meer+buiten,+doet+haar+huishouden+niet+meer,+verzorgt+wel+de baby.+de+rekeningen+stapelen+zich+op.+vader+voelt+zich+machteloos De+buren+doen+een+melding+bij+Bureau+Jeugdzorg+vanwege+het+vele+huilen+dat+zij+horen.

14 Dank+voor+uw+aandacht Femke+van+Trier IMHPSpecialist Directeur+Stichting+MeeleefGezin

Functiebeschrijving dakdekker bitumen en kunststof

Functiebeschrijving dakdekker bitumen en kunststof Functiebeschrijving dakdekker bitumen en kunststof Als dakdekker bitumen en kunststof werk je op platte of flauw hellende daken in nieuwbouw en renovatie van woningen en utiliteitsgebouwen. Je werkt met

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 A B T T U B E P A R A K O P P E L C A R O L B IJ

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 K O P T I P I F I L M T E M P E L A N N E N F I

Nadere informatie

Online campagne voeren met Lef...

Online campagne voeren met Lef... Lef... Mathijs Arjan Lef... Waarom? Hoe we het gedaan hebben Engagement vs. Resultaat Lessons learned Uw advies? Over Kiemer Geïntroduceerd in 2010 De Friesland Zorgverzekeraar Internet gericht Landelijk

Nadere informatie

Melding van verandering in mijn situatie

Melding van verandering in mijn situatie Melding van verandering in mijn situatie Wat willen we graag tijdig van u weten? Een verandering in uw situatie kan van belang zijn voor uw uitkering. Voorbeelden: - U krijgt werk; - Er komt iemand bij

Nadere informatie

OP PAD MET DE GIDSEN VAN STAATSBOSBEHEER

OP PAD MET DE GIDSEN VAN STAATSBOSBEHEER OP PAD MET DE GIDSEN VAN STAATSBOSBEHEER JULI 2015 Donderdag 2 juli 19.00 uur Meeuwenduinen Dinsdag 7 juli 19.00 uur Boswachterij Westerschouwen Woensdag 8 juli 13.30 uur KABOUTERPAD voor de kleuters Donderdag

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen van deze editie vindt u in het volgende nummer, of kijk nu al op www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 S I L A S M U T S O M S K A T L A S O E R

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen van deze editie vindt u in het volgende nummer, of kijk nu al op www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 IJ K M A A T D A G E N L A A T S T Q A M O

Nadere informatie

Aanvraag. Wezenuitkering (Anw)

Aanvraag. Wezenuitkering (Anw) Wezenuitkering (Anw) Aanvraag Met dit formulier vraagt u een wezenuitkering aan op grond van de Anw. De wees of de vertegenwoordiger (de voogd van de wees) kan de wezenuitkering aanvragen. Gebruik voor

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer Wijziging doorgeven Kinderbijslag Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 09/700F Datum: 20 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 09/700F Datum: 20 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 09/700F Datum: 20 november 2009 Gegevens onderneming : BAG International BV Faillissementsnummer : 09/700F (Rechtbank Rotterdam) Datum uitspraak : 13 oktober 2009 Curator

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker jeugdzorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek.

Pedagogisch medewerker jeugdzorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 1 Pedagogisch medewerker jeugdzorg niveau 3 & 4 Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 2 Pedagogisch medewerker 3 jeugdzorg Loopbaan en burgerschap

Nadere informatie

Landelijke Studiedag Jeugdbeleid & Jeugdcriminaliteit

Landelijke Studiedag Jeugdbeleid & Jeugdcriminaliteit Landelijke Studiedag Jeugdbeleid & Jeugdcriminaliteit Erie Merkus en Anke Siegers NBC Nieuwegein 30 januari 2013 Programma 1. Voorstelrondje 2. Wat wil je aan het eind mee naar huis nemen? door Anke Siegers

Nadere informatie

PROCEDURE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN WIJZIGINGEN Project TER HEIDE. versie: 18-9-2008. procedure keuzes en wijzigingen Pagina 1/7

PROCEDURE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN WIJZIGINGEN Project TER HEIDE. versie: 18-9-2008. procedure keuzes en wijzigingen Pagina 1/7 PROCEDURE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN WIJZIGINGEN Project TER HEIDE versie: 18-9-2008 procedure keuzes en wijzigingen Pagina 1/7 Beste klant, De basisuitrusting van de woning dat U hebt aangekocht, kunt U terugvinden

Nadere informatie

Rol en positie JGZ in het stelsel voor jeugd

Rol en positie JGZ in het stelsel voor jeugd Rol en positie JGZ in het stelsel voor jeugd Jaarcongres Jeugdgezondheidszorg Ede, 13 december 2012 Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Rijksuniversiteit Groningen t.vanyperen@nji.nl De JGZ: wie

Nadere informatie

Kas/bank- en spaarrekeningen 53.372 - Totaal activa 53.372 - Algemene reserve 53.372 - Crediteuren - - Reservering vakantiegeld - -

Kas/bank- en spaarrekeningen 53.372 - Totaal activa 53.372 - Algemene reserve 53.372 - Crediteuren - - Reservering vakantiegeld - - BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA Liquide middelen Kas/bank- en spaarrekeningen 53.372 - Totaal activa 53.372 - PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve 53.372 - Kortlopende schulden Crediteuren - - Reservering

Nadere informatie

Participatieraad Gemeente Assen Verslag d.d. woensdag 16 april 2014 Bad Bentheimzaal

Participatieraad Gemeente Assen Verslag d.d. woensdag 16 april 2014 Bad Bentheimzaal Participatieraad Gemeente Assen Verslag d.d. woensdag 16 april 2014 Bad Bentheimzaal Aanwezi g Gasten Afwezig Notulist De heer F. van Kemenade, de heer J. Westra, mevrouw L. Nesselaar, de heer A. Janssen,

Nadere informatie

MeMo verschijnt maandelijks, behalve in januari en juli. Afgiftekantoor: EMC. [C2W] Life Sciences Herman 2.0 koe met pleister MENS & MOLECULE MAGAZINE VOOR CHEMIE EN BIOWETENSCHAPPEN TWEEWEKELIJKS VAKBLAD

Nadere informatie

URENSTAAT WBSO. Totaal aantal S&O uren Dag. De urenstaat dient dagelijks per persoon, per project te worden bijgehouden. Maand: januari 2015

URENSTAAT WBSO. Totaal aantal S&O uren Dag. De urenstaat dient dagelijks per persoon, per project te worden bijgehouden. Maand: januari 2015 Maand: januari 215 Maand: februari 215 Maand: maart 215 Maand: april 215 een controle doorrvo.nl of de Belastingdienst ter inzage liggen. Maand: mei 215 Maand: juni 215 Maand: juli 215 Maand: augustus

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Leerling. Voor de Zundertse basisscholen: Geef uw keuze aan: O Zonnebloem O Jozef O Anna O De Wegwijzer O Antonius

Inschrijfformulier. Leerling. Voor de Zundertse basisscholen: Geef uw keuze aan: O Zonnebloem O Jozef O Anna O De Wegwijzer O Antonius Voor de Zundertse basisscholen: Geef uw keuze aan: O Zonnebloem O Jozef O Anna O De Wegwijzer O Antonius Leerling Sofinummer ( BSN ) Achternaam Voorvoegsel(s) Roepnaam Voornamen Geslacht Geboortedatum

Nadere informatie

Melding nieuwe informatie

Melding nieuwe informatie Melding nieuwe informatie Wat willen we graag tijdig van u weten? Een verandering in uw situatie, kan van belang zijn voor uw uitkering. U krijgt bijvoorbeeld werk. Er komt iemand bij u in huis wonen,

Nadere informatie

Collegevoorstel Probleemstelling Juridische aspecten Doelstelling

Collegevoorstel Probleemstelling Juridische aspecten Doelstelling Openbaar Onderwerp Subsidie Pro Persona 2014 (project EIF-migrantenjeugd) Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt een eenmalige subsidieverlening

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr 3 3 oktober 2014. de data: 10 oktober: Viering Camelot 17 oktober: Meisjesviering

Nieuwsbrief. Nr 3 3 oktober 2014. de data: 10 oktober: Viering Camelot 17 oktober: Meisjesviering Nieuwsbrief www.toonhermansschool.nl Tel. 636.984 Nr 3 3 oktober 2014 de data: 10 oktober: Viering Camelot 17 oktober: Meisjesviering Studiedag Tijdens de studiedag afgelopen dinsdag hebben we met elkaar

Nadere informatie

Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling bij vermoedens van kindermishandeling in relaties van afhankelijkheid en onvrijheid Paul Baeten Colofon Protocol van handelen Advies- en Meldpunten

Nadere informatie

Leergang Leiderschap in verbinding 2015-2016

Leergang Leiderschap in verbinding 2015-2016 Nederland Leergang Leiderschap in verbinding 2015-2016 Leiderschap in Verbinding Bij leiderschap in verbinding gaat het er om mensen intrinsiek, van binnenuit, te motiveren een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Slow Management De nieuwe gemeente Interview

Slow Management De nieuwe gemeente Interview 14 Interview De nieuwe gemeente 15 Veranderkundige Hester Heringa over de 3D-operatie: Het leuke is dat we nog niet goed weten wat werkt De 3D-operatie is in volle gang. Met ingang van 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Aanvraag. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Postadres. 3 Woonsituatie

Aanvraag. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Postadres. 3 Woonsituatie Aanvraag Kinderbijslag U wilt voor een of meer kinderen kinderbijslag aanvragen. Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen. Vul het formulier daarvoor volledig in en voeg een bijlage toe als u meer

Nadere informatie