Inhoudsopgave. 1 Algemeen 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1 Algemeen 3"

Transcriptie

1 INGENIEURSBURO Opdrachtgever TenneT TSO b.v. Project Nieuwbouw 150/380kV station Breukelen Onderdeel Transport Struytse Hoeck 1 Postbus AE Hellevoetsluis Telefoon Telefax Controle kunstwerk 12b in A2 Oostbaan Document nr. : C04 Revisie : 0 10E1 ordernr Datum opgesteld 8 mei 2012 Aantal pagina's 1 t/m 11 Aantal bijiagen A Opgesteld constructeur ing. M. Plokker Gecontroleerd constructeur ing. 5. Noordam Gecontroleerd projectleider J. van de Kasteele opgeste ld contro le cont ro le rev. datum omsch rijving statu s constru ct. constru ct. PL 0 8-mei-12 Voo r ontwe rp definitief MP SN JVDK

2 project : Nieuwbouw 150/380kV station Breukelen blad : 2 onderdeel : Transport ber.nr. : C04 _..,--..., _ := i onderwerp : inhoudsopgave revisie : 0 INGENIEURSBURO Inhoudsopgave 1 Algemeen Revisielijst Opdrachtomschrijving Beschrijving situatie Beschrijving opzet rapport / onderzoek Conclusie / samenvatting Bijbehorende documenten en referenties 3 2 Berekeningsuitgangspunten en -grondslagen Toegepaste voorschriften Veiligheidskiasse en referentieperiode Materialen 4 3 Belastingen 5 4 Overzicht constructie 7 5 Belastingvergelijk 8 6 Controle damwand 11 Bijlagen A MS Sheet uftvoer Controle damwand

3 project : Nieuwbouw 150/380kV station Breukelen blad 3 onderdeel : Transport ber.nr. : C04 revisie :0 INGENIEURSBURO Algemeen 1.1 Revisielijst opgeste ld con tro te con tro le revisie da tum omschrijving s ta tus constr. constr. PL 0 8-mei- 1 2 Voo r o n twe rp I defin itief MP SN JvdK 1.2 Opdrachtomschrijving In opdracht van TenneT ISO b.v. worden diverse kunstwerken gecontroleerd op belastingen t.g.v. trafotransport t.b.v. het nieuwe 150/380kV hoogspanningsstation to Breukelen. Dit transport wordt uitgevoerd door Mammoet. Deze controleberekening heeft betrekking op kunstwerk (KW) 12 B. 1.3 Beschrijving situatie KW 12 B is gelegen in het dwarsprofiel van de A2, tussen de aansluitingen Breukelen en Vinkeveen (km ). De duiker is uitgevoerd in multiplate (meerplatige gegolfde aan elkaar geboute staalprofielen) en is ca. 40 meter lang. De diameter van de duiker bedraagt 3,44 meter. De beeindigingen van de duiker bestaan uit damwanden met betonsloof voorzien van leuningwerk. 1.4 Beschrijving opzet rapport / onderzoek In dit rapport wordt de ontwerpbelasting van KW 12 B vergeleken met de belasting t.g.v. het trafotransport. Het transport kan zonder extra voorzieningen plaatsvinden indien de belastingen uit het trafotransport lager zijn dan de gerekende verkeersbelasting uit de ontwerpberekening van de 1.5 Conctusie I samenvatting De verkeersbelasting uit de ontwerpberekening is bepaald volgens de ROBK versie 6. Hierbij zijn de aslasten (uit verkeer) omgerekend naar een gelijkmatig verdeelde belasting op de duiker volgens de methode Boussinesq. De grootte van deze belasting bedraagd: 69,9 kn/m^2, zie Multiplate berekening afkomstig van Bergschenhoek Civiele Techniek. Het trafotransport (totaal gewicht 581,2 ton) wordt uitgevoerd met een dubbele trailer voorzien van (2x) 28 assen (zie blad 6). Hierbij wordt uitgegaan van een continue doorgaand transport zonder stop. Het transport genereerd een gelijkmatig verdeelde belasting op de duiker van 27 kn/m^2, zie blad 8 t/m 10. Aangezien de belasting op de duiker t.g.v. het trafotransport lager is dan de verkeersbelasting welke in de ontwerpberekening is gerekend kan worden geconcludeerd dat het transport over duiker KW 12 B zonder extra voorzieningen kan plaatsvinden. 1.6 Bijbehorende documenten en referenties Bestaande berekeningen Ontwerpnota van HoMa uitvoeringsontwerp duikers KW 10b en KW 12b documentnummer. A2HM-25-CO-D-004, d.d Duiker 10B en Duiker KW12B - Beeindiging documentnummer. A2HM-25-CO-D-005, d.d Bergschenhoek Civiele Techniek, Multiplate berekening projectnummer: , d.d

4 project : Nieuwbouw 150/380kV station Breukelen blad 4 onderdeel : Transport ber.nr. : C04 revisie :0 INGENIEURSBURO 2 Berekeningsuitgangspunten en -grondsiagen 2.1 Toegepaste voorschriften algemeen NEN6702 TGB '90 Belastingen en vervormingen verkeersbelasting bruggen NEN6706 Verkeersbelasting op bruggen )1 ROBK versie 6 Richtlijnen voor het ontwerpen van betonnen kunstwerken 2.2 Veiligheidsklasse en referentieperiode Uitgangspunten volgens 2.1 Bouwwerkaanduiding Kunstwerk Veiligheidsklasse 3 Uiterste grenstoestand eigen gewicht 'gunstig' y f,g = 1 eigen gewicht 'ongunstig' y f g = 1,35 yfg= 1,2 veranderlijke belasting y fi ci = 1,35 Bruikbaarheidgrenstoestand permanent 'gunstig' en 'ongunstig' y,g = 1 veranderlijke belasting y f,q = 1 in combinatie met bijzonder transport 2.3 Materialen Duiker staalsoort FE-360 Damwand damwandprofiel AZ 26 materiaalkeuze S240 GP Betonsloof betonkwaliteit C28/35 wapening FeB 500

5 project : Nieuwbouw 150(380kV station Breukelen bled 5 onderdeel : Transport ber.nr. : C04 revisie :0 INGENIEURSBURO 3 Belastingen Belasting bestaande toestand (on twerpbelasting) conform NEN6706 (ROBK versie 6) Belastingen zijn conform de bestaande berekening. Belastingmodel 1 (LM1) bestaat uit twee deelsystemen: a) twee geconcentreerde aslasten (tandemstelsel TS): b) gelijkmatig verdeelde belasting (UDL): Q X Q_k a q X q_k Tanal itastsgetaiswaarcten voor melasungsmociet Poo ttic Be las tingssysteem me t tandemstel se I (TS} Belastingssystee rn me gelijkma tig verdeekie be las ting per oppervfakte ( 1101) 0,,, - {00 kti q. - fq,., } Minn' q, - ( 4 r,. ) Wins' Theoretische *Lica nutrvner r li = i ) Thectrettsche distroak num:no r 2 Ei - 2 Theeretinctie ripanzek numater 3 (i = 3 ) Ovrrige thpnretintthe *token (F, 3 ; Z S - it R terend oppe rviak CPME0.1.2NG In routs- 3a.ein de hter oedeven belastintlen veer het baasnnosrrodel. grafisch vett earl r ma nge:m ai m,.:/dgjr.lt r,ts. s.7,e, '' r ;!-:V.a ;r.i,....: ,:h-- i,... :Ikift. -=',' ;-"-vc. - '...,igii,,: ,,..,4tai; '' S :. V "...eete s -;ig 4(Z c."5, ' e.._.. li. _.1;..( RE ^,r11.5,:rani.vv,ocip2..,rin 1- Figuur 33 Belastingsmoctel 1 Figutir 3b Contactvlak oriel legends- 1 Rime* nummer 1 2 jaut.4.4. inaustrer 2 3 n,snook rummer 3 4 tancemstemet A -500 kl+1 q kl.tfn4. B 02 = 200 kn o 2.5 knirrt" C = 100 kn. cp. = 25 knim' voor wr, = 300 m Bij rijbanen met 3 of meer rijstroken geldt a_q;1 = 1,15 en voor (i>1) geldt a_q;i = 1,40.

6 t e l um Ii II I project twaiverytivp bled onderdeel berm : IctrCaq onderwerp reviste : 0 IMGENIEURSBURO IL LUNG PONT WITH TIMERS LSP,5 1I 03a LP a Hitt= 1;".1,17'erf--"AV'el!l'e "V"c V.:40 '(-401/"4:'..("k7 Y'd V-41 I'4, AO h O ha0 DUO ita0 An 1.0 kap, Ia itop AD A.0 h.0 ' Nimoma S,2 2. S Ii 3 Z. 10 Vir 2) 214 men )4* 3e.r 4)- S" PI' ccia c8 z ton- = 5-8 a K cprae. Ma-meet i&xo acti4d (7oz-eer..28 = Fiwt-a :c81z/224 = 2 ick) (4 2 -a s 209 k )

7 iwt project onderdeel onderwerp : ovvvaidetk, low isv/330 KV cicaori, bled ber.nr revisle ilo ICs- (04 0 INGENEURSBURO Duiker 12b profiel: KR26 (multi-plate) 3,44m (bob -4,34m toy NAP) gording N.A.P. jlaagste kantverharding A2 NAP O doorvaarthoogte moalboot 0,60m PVR eco-passage 0.404,40m waterpall IWPo-1,90m) slootbodem 11.00m water) Iprotteb 111 bodemverlaging 100 jaar a 1,0-4,34to deze damwanden zijn niet aanwez)g Vooraanzicht so KN o 3 Leng te doorsnede Bo venaanzich t _B 1111= ! 11 IMM&- A l.1 ' NAP taagste kanlverhardeng A2 NAP m dooreaarthoogle mamboot 0,60m PVR eco-passage 0,40x0,1.0m wateroeit 1,90m) stootbodem (1,00m water) 'Feld III bodemverlaging 100 jaar r 1,0 m b.o.b -4.36m "a Duiker KW12b profiel KR26 (multi- plate) Diameter 3,46mlbob. 4,34m toy NAP) 'Do cevine-011-

8 Project MitgtjetiegfiKr I TO cola/ternonderdeel (DI ekto,1410 onderwerp : /4,.42, I sblad ber.nr s revisle : 0 INGENIEURSIURO DA +2c 'ix. X0,4 bc ;, C3 3 Met 3.3 IcNbiita /upera Ae/Leavvi, 43Q/belch/Joel hekol. 4-1-r(0, mei Co, )c) Z = 0, 4-0,8 7C + XL Aivek. t co , 2. ir 3C. o, a4 Tr +- 43,3 x. +8,8 = ISO -4 lc = tar 2.1 0, (,ZS a c9-= 23,G cuti.e.ku den. "r- Io

9 project anderdeel ligitiaratqf r h 80 kv goadc40-1 blad ber.nr (to 66Scoti onderwerp _ ArAilLa. " 4' revlsie a &Auks, op 04/.4.61, ivi nx rivicicaltie,14 042,F 03-F tiof 0,7F 0,2F InCtC42,QAirn, k Kw, %ZS 4) MC) + to */0 F = 2 8 a(14 r.v n-v 4.12". 054 F (pe.eaticto (9-7o * I e., 'i s- o3if s- 0,61r atirt- 30'1-1. 1) i 1, 6 1 s-

10 project onderdeel : Yeilf47 ClaM141G-We (4/4 S / [gad : 1 I ('IG ber.nr : if** onderwerp : "2 /e ;pa I revisie : ii INGENIEURSBURO ;Ade /30 Afri Ade,te/ law d'e r /2 4 tie eifes ei: lirc,ratficic he - 4f/ ;e4/ 26 A'Ai( M 'Yer S 1 a K Z = 2 6; 6' AA/ (C33 to,ox 410 ettiet Zee., eg4"...-,of I. 5, 33 t 0, S",c4in 1--"*.si-/// 241 u. c% 'm el/0,pm/ ve9 4ot-fete' (5),/,,irte4 Ze- iaskij Z -ere Arrinj /4, Co /7 &le. hic/117vel f 6.27,1_4 ". Se /CP Sh /Z I etc41 AVel do /4 fro/ Ir ///' Lf Irost/47 :X /1,6' k, -// /11/ 6..; /atvon tife, ricf - cz c rof fs c-vc,ec/ door- 42 t K drr c 1 e le s 'h e. 6 e-ie 6.4) en Zreerl-Cp0/1, 1:Dte e ch fria veil.tit/at Iv 4,4,1.e. 4",.. "4"-c,. /lc( je iteiej ye-1 14f ' ce(7. tovercti vcildoel

11 Report for D-Sheet Piling 9.2 Design of Sheet Pilings Developed by Deltares Company: <Not Registered> <Not Registered> Date of report: 4/17/2012 Time of report: 9:46:57 AM Date of calculation: 4/17/2012 Time of calculation: 9:40:42 AM Filename: KA2011\110665\Berekeningen\duiker 12b Damwand 2 Project identification: duiker 12b damwand controle transport trafo Verification according to CUR 166

12 <Not Registered> <Not Registered> D-Sheet Piling Table of Contents 1 Table of Contents 2 2 Summary Overview per Stage and Test Anchors and Struts CUR Verification Steps 4 3 Input Data for all Stages General Input Data Sheet Piling Properties Calculation Options 5 4 Outline Stage 1: gebruik 7 5 Overall Stability Stage 1: gebruik Overall Stability 8 6 Step 6.5 Stage 1: gebruik General Input Data Horizontal Loads Input Data Left Calculation Method Water Level Surface Soil Material Properties in Profile: profiel Modulus of Subgrade Reaction (Tangent D-Sheet Piling Classic) Anchors Surcharge Loads Calculated Earth Pressure Coefficients Left Calculated Force from a layer Left Input Data Right Calculation Method Water Level Surface Soil Material Properties in Profile: profiel Modulus of Subgrade Reaction (Tangent D-Sheet Piling Classic) Calculated Force from a layer Right Calculation Results Charts of Moments, Forces and Displacements 11 7 Outline Stage 2: transport 12 8 Overall Stability Stage 2: transport Overall Stability 13 9 Step 6.5 Stage 2: transport General Input Data Horizontal Loads Input Data Left Calculation Method Water Level Surface Soil Material Properties in Profile: profiel Modulus of Subgrade Reaction (Tangent D-Sheet Piling Classic) Anchors Surcharge Loads Calculated Earth Pressure Coefficients Left Calculated Force from a layer Left Input Data Right Calculation Method Water Level Surface Soil Material Properties in Profile: profiel Modulus of Subgrade Reaction (Tangent D-Sheet Piling Classic) Calculated Force from a layer Right Calculation Results Charts of Moments, Forces and Displacements 16 4/17/2012 KA..1BerekeningenIduiker 12b Darnwand 2 Page 2

13 <Not Registered> <Not Registered> D-Sheet Piling Summary 2.1 Overview per Stage and Test Stage no. Ve rifica t ion type D is p la cement Moment Shea r fo rce Mob. pe rc. moment Mob. pe rc. res ista nce Ve rt ica l ba lan ce jmm l jknml [kn] [%] E%1 1 CUR-Step ,4 94, 7 80, 9 83, CUR-S tep ,9 94, 2 83,9 86, CU R-Step ,0 1 46,6 64, 5 56,9 6 1, CUR -Step 6.5 * 1, , 9 77,4 2 CUR-Ste p ,2 94, 8 84,2 86, CU R-Step , 9 94, 5 85,3 87, CUR -Step , , 0 7 1,4 58, 7 63, 3 2 C UR-Step 6.5 * 1, ,9 85,7 Max 1 22, ,4 2.2 Anchors and Struts Stage Ve rificat ion type Ancho r/strut anke r Force S tate [kn] Step ,47 E last ic Step , 94 E last ic 1 S tep 6. 5 * 1, ,69 E las t ic 2 S tep ,02 E la stic 2 Step ,75 E las t i c 2 Step 6.5 * 1, ,72 E last ic 4/ K:1..lBerekeningeMduiker 12b Damwand 2 Page 3

14 <Not Registered> <Not Registered> D-Sheet Piling CUR Verification Steps 4/ it1..1berekeningemduiker 12b Damwand 2 Page 4

15 <Not Registered> <Not Registered> D-Sheet Piling Input Data for all Stages 3.1 General Input Data Verification according to CUR 166 Model Sheet piling Check vertical balance Yes Number of construction stages 2 Unit weight of water 9,81 knirri3 Number of curves on spring characteristic 1 Unloading curve on spring characteristic No 3.2 Sheet Piling Properties Length 11,20 m Level top side 0,70 m Number of sections 1 Pr;max;point 0,00 MPa Xi factor 0,72 AZ 26 Sect ion F rom To S t ifness Act i n g M aximum n ame E l width moment _VI ] [m] [kn rri zim ] Iml EkNm /rn 'l - 1 0, 50 0,70 1, 1 657E+05 1, , 00 S e ct i o n name F rom [nil To [m] Red. facto r E l [-] R ed. facto r max. moment [A AZ , 50 0, 70 1, 00 1, 00 Note to red uct ion facto r S ect i on nam e F rom [m ] To [m l Corrected stiffness E l 1kNm21 C o rrect ed m ax. momen t LI(Nm] AZ , 50 0,70 1, 1 650E , 00 S ection nam e F rom [m] To [m] Heig ht [mm] C oat in g a rea Lm2/m2 wa l l] Sect io n a rea [cm 2/m i ] AZ , 50 0, ,00 1, , Calculation Options First stage represents initial situation No Calculation refinement Coarse Reduce delta(s) according to CUR Yes Verification CUR method B: Partial factors (design values) in verified stage only Verification of stage 1: gebruik Multiplication factor for anchor stiffness 1,000 Used partial factor set Class II Factors on loads - Permanent load, unfavourable 1,00 - Permanent load, favourable 1,00 - Variable load, unfavourable 1,00 - Variable load, favourable 0,00 Material factors - Cohesion 1,00 - Tangent phi 1,15 - Delta (wall friction angle) 1,15 4/17/2012 KA..113erekeningenlduiker 12b Damwand 2 Page 5

16 <Not Registered> <Not Registered> D-Sheet Piling Modulus of subgrade reactions 1,30 Geometry modification - Reduction in surface level on passive side 0,30 m - Reduction in phreatic line on passive side 0,20 m - Raise in phreatic line on passive side 0,20 m - Raise in phreatic line on active side 0,05 m Overall stability factors - Driving moment 1,00 - Cohesion 1,50 - Tangent phi 1,20 Vertical balance factors - Gamma m:b4 1,20 Verification of stage 2: transport Multiplication factor for anchor stiffness 1,000 Used partial factor set Class II Factors on loads - Permanent load, unfavourable 1,00 - Permanent load, favourable 1,00 - Variable load, unfavourable 1,00 - Variable load, favourable 0,00 Material factors - Cohesion 1,00 - Tangent phi 1,15 - Delta (wall friction angle) 1,15 - Modulus of subgrade reactions 1,30 Geometry modification - Reduction in surface level on passive side 0,30 m - Reduction in phreatic line on passive side 0,20 m - Raise in phreatic line on passive side 0,20 m - Raise in phreatic line on active side 0,05 m Overall stability factors - Driving moment 1,00 - Cohesion 1,50 - Tangent phi 1,20 Vertical balance factors - Gamma m:b4 1,20 4/17/2012 K:1..lBerekeningentduiker 12b Damwand 2 Page 6

17 <Not Registered> <Not Registered> D-Sheet Piling Outline Stage 1: gebruik Outline - Stage 1: gebruik 0 A, III 111 norms.' Zatti 2 2 ophogrand tarddif ill KA..1Berekeningenidulker 12b Damwand 2 Page 7

Air Products Nederland B.V. Definitief ontwerp paalfundering

Air Products Nederland B.V. Definitief ontwerp paalfundering Air Products Nederland B.V. Definitief ontwerp paalfundering INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. REFERENTIES 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Grondopbouw en grondparameters 5 3.2. Grondwaterstand 6 3.3.

Nadere informatie

Figuur 8: Aan de landzijde van de keermuur zijn de dilataties over het geheel genomen in betere staat dan aan de rivierzijde. Desondanks zijn ook aan

Figuur 8: Aan de landzijde van de keermuur zijn de dilataties over het geheel genomen in betere staat dan aan de rivierzijde. Desondanks zijn ook aan Figuur 8: Aan de landzijde van de keermuur zijn de dilataties over het geheel genomen in betere staat dan aan de rivierzijde. Desondanks zijn ook aan deze zijde enkele tekortkomingen geconstateerd, zoals

Nadere informatie

Literatuuronderzoek voertuigkering H4-niveau

Literatuuronderzoek voertuigkering H4-niveau Literatuuronderzoek voertuigkering H4-niveau Een literatuurstudie naar voertuigkeringen beproefd op H4-niveau volgens pren 1317-1 en pren 1317-2 R-97-49 Ing. W.H.M. van de Pol Leidschendam, 1997 Stichting

Nadere informatie

Ontwerpnota en kostenraming geluidsschermen A67 Someren / Lierop Voorontwerp

Ontwerpnota en kostenraming geluidsschermen A67 Someren / Lierop Voorontwerp Ontwerpnota en kostenraming geluidsschermen A67 Someren / Lierop Voorontwerp 29 maart 2012 Definitief 9X1297.B0 HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen

Nadere informatie

Dependable power for your ships

Dependable power for your ships til Dependable power for your ships RTA-series low-speed engines 1480-48600 kw ZA40S medium-speed engines 3600-12960 kw S20 medium-speed engines 420-1440 kw New Sulzer Diesel Nederland BV Wieldrechtseweg

Nadere informatie

flevobericht nr. 251 rijksdienst voor de ijsselmeerpolders statische proefbelastingen door ing. j.a. bruinshorst en ir. ma.

flevobericht nr. 251 rijksdienst voor de ijsselmeerpolders statische proefbelastingen door ing. j.a. bruinshorst en ir. ma. ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders flevobericht nr. 25 statische proefbelastingen door ing. j.a. bruinshorst en ir. ma. viergever 930 ministerie van verkeer en waterstaat

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning Wet milieubeheer. Zuidlob Wind B.V. io. Windpark De Zuidlob

Aanvraag Vergunning Wet milieubeheer. Zuidlob Wind B.V. io. Windpark De Zuidlob Aanvraag Vergunning Wet milieubeheer Zuidlob Wind B.V. io Windpark De Zuidlob Project: Windpark De Zuidlob Auteurs: Dhr. J.P. de Gooijer / Nuon Wind Development B.V. Referentie Nummer: 11128006/JdG/0510/Wm

Nadere informatie

The Voton HSP foundation system

The Voton HSP foundation system The Voton HSP foundation system * please note, some items will still have to be translated on short notice 1. Description of Voton HSP system page 2 2. Productspecifications types of HSP piles 3 3. Installation

Nadere informatie

Langelaan WJindenergie B.V Windencrgie & Handel

Langelaan WJindenergie B.V Windencrgie & Handel Stuknummer: bl09.0246 Langelaan WJindenergie B.V Windencrgie & Handel Irissenstraat 764 HT Breezand Telefoon : 0223-69 8 20 Fax : 0223-69 8 2 e-mail : a.j.langelaan@quicknet.nl Gemeente en Helder Afd.

Nadere informatie

CUR/COB MODELS FOR THE ANALYSIS OF THE ING CASES

CUR/COB MODELS FOR THE ANALYSIS OF THE ING CASES Title: CUR/COB MODELS FOR THE ANALYSIS OF THE ING CASES Author: Dr.ir. A.W.M. Kok Institute: Delft University of Technology Number of pages : 41 July 2003 Keywords (3-5) : Vibrations, reliability, precictions

Nadere informatie

Bijlage VI Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, Module B

Bijlage VI Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, Module B Bijlage VI Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, Module B Directoraat-Generaal Milieu Directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer www.vrom.nl Handleiding Meten en Rekenen Industrielaw aai internet

Nadere informatie

Inkomende documenten - 38686

Inkomende documenten - 38686 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 10.. ayq, c,.y î.k j.. :. $..:.'. E.). R /l.k N D c o j'j/j ja L j A h.l te F-. :%'44 'C 1: Q U A L I T Y A S S U R A N E E LX'IL Burgemeester en Wethouders Gemeente

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

CPT based foundation engineering. D-Foundations. Verification Report

CPT based foundation engineering. D-Foundations. Verification Report CPT based foundation engineering DR AF T D-Foundations Verification Report D-FOUNDATIONS CPT based foundation engineering Verification Report Version: 15.1 Revision: 00 24 September 2015 D-FOUNDATIONS,

Nadere informatie

SCHIP EN WERF. Marine 8t Offshore Technology OC ALFA-LAVAL. Holland Offshore '90 ALFA-LAVAL - YOUR RELIABLE PARTNER 57STE JAARGANG NR 10 OKTOBER 1990

SCHIP EN WERF. Marine 8t Offshore Technology OC ALFA-LAVAL. Holland Offshore '90 ALFA-LAVAL - YOUR RELIABLE PARTNER 57STE JAARGANG NR 10 OKTOBER 1990 Marine 8t Offshore Technology SCHIP EN WERF 57STE JAARGANG NR 10 OKTOBER 1990 For m ore than one hundred years now Alfa-Laval has been offering p ra c tical solutions to im prove efficie ncy a b o a rd

Nadere informatie

Afstudeeronderzoeken Juni 2006

Afstudeeronderzoeken Juni 2006 Afstudeeronderzoeken Juni 2006 Civiele Techniek Stevinweg 1 Postbus 5048 2600 GA Delft Telefoon: 015-2788234 Telefax: 015-2784889 Juni-2006.indd 1 04-07-2006 21:02:17 2 Juni-2006.indd 2 04-07-2006 21:02:21

Nadere informatie

STARING CENTRUM Copyright: 1989 Postbus 125 6700 AC Wageningen Tel. 08370-19100

STARING CENTRUM Copyright: 1989 Postbus 125 6700 AC Wageningen Tel. 08370-19100 STARING CENTRUM Copyright: 1989 Postbus 125 6700 AC Wageningen Tel. 08370-19100 Het Staring Centrum geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit

Nadere informatie

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6 B e l e i d s v e r k e n n i n g E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b P r o j e c t g r o e p zamenlijke G e Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg 11 oktober 2007 rapport 9 S 1 7 2 6 R a n d w

Nadere informatie

01. Inkomende documenten - 28490

01. Inkomende documenten - 28490 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 23 Gemeente Stichtse Vecht T,a.v. Jaqueline Martens Postbus 1212 3600 BE Maarssen è' - d - t oass. mgevlngs Iens neg. (zeaklnc regio Utrecht 2. / ( 3 ) 2. ry z rî

Nadere informatie

E-Connection. TOELICHTING AANVRAAG Wbr-vergunning ZEEKABELS NAAR Q7-WP. o.,..

E-Connection. TOELICHTING AANVRAAG Wbr-vergunning ZEEKABELS NAAR Q7-WP. o.,.. E-Connection TOELCHTNG AANVRAAG Wbr-vergunning ZEEKABELS NAAR Q7-WP - o.,.. Toelichting aanvraag Wbr-vergunning zeekabels Q7-WP TOELCHTNG AANVRAAG Wbr-vergunning ZEEKABELS NAAR Q7-WP Opgemaakt door E-Connection

Nadere informatie

ECO NO.1. Gegevens. CV Ketel ECONO.1. T2=Rookgas uit van 55 C. T1= Rookgas in van 115 C. UIT (heet) CV water T4=45 C.

ECO NO.1. Gegevens. CV Ketel ECONO.1. T2=Rookgas uit van 55 C. T1= Rookgas in van 115 C. UIT (heet) CV water T4=45 C. CV Ketel ECO NO.1 Gegevens T1= Rookgas in van 115 C T2=Rookgas uit van 55 C UIT (heet) CV water IN (koud) T3=40 C T4=45 C ECONO.1 1 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Titelpagina 1 Inhoudsopgave 2 Rendement

Nadere informatie

LICHTE ZWEVENDE DEKVLOEREN

LICHTE ZWEVENDE DEKVLOEREN nederlands akoestisch genootschap NAG journaal nr. 151 mei 2000 LICHTE ZWEVENDE DEKVLOEREN Een beoordeling van de bereikbare contactgeluidisolatie verbetering van droge lichte zwevende dekvloeren op basis

Nadere informatie

Rotterdamsebaan Den Haag (ROBA)

Rotterdamsebaan Den Haag (ROBA) Rotterdamsebaan Den Haag (ROBA) Gebruiksbeperkingen betoncentrale Dyckerhoff-Basal tijdens de bouwen exploitatiefase van de boortunnel Rapport Nr.: ACS12102-R04-01 Aan: Gemeente Den Haag Status Rapport

Nadere informatie

Software voor productie levert veel op, mits...

Software voor productie levert veel op, mits... The Manufacturing IT Improvement Philosophy Software voor productie levert veel op, mits... Door Jos Hensen Agenda Manufacturing IT en de Value Chain Wat maakt de Food specifiek? De strategische waarde

Nadere informatie

Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat. Bergermeer Gasopslag. Aanvragen. Wbr Vergunning - Rijksweg Ag leidingentracé

Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat. Bergermeer Gasopslag. Aanvragen. Wbr Vergunning - Rijksweg Ag leidingentracé Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat bladzijde 1 van 6 Bergermeer Gasopslag DATUM 27-11-2009 Aanvragen Wbr Vergunning - Rijksweg Ag leidingentracé Gegevens Indiener: Naam: Contactpersoon: Adres: Telefoon:

Nadere informatie

Rioleringsplan Oostersingel (de Bloembedden) Culemborg Mourik Groot Ammers Definitief

Rioleringsplan Oostersingel (de Bloembedden) Culemborg Mourik Groot Ammers Definitief Rioleringsplan Oostersingel (de Bloembedden) Culemborg Mourik Groot Ammers Definitief Opdrachtgever : Mourik Groot-Ammers Projectnummer : 2009313 Status : definitief Rapport : DAB Akkoord : DWD Datum :

Nadere informatie

Transformatie gebouw F Maankwartier Aspect trillingen Ruimtelijke Onderbouwing. Datum 24 februari 2014 Referentie 20111069-06

Transformatie gebouw F Maankwartier Aspect trillingen Ruimtelijke Onderbouwing. Datum 24 februari 2014 Referentie 20111069-06 Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Transformatie gebouw F Maankwartier

Nadere informatie

De stabiliteit van veranda s ten gevolge van de glazen vulelementen

De stabiliteit van veranda s ten gevolge van de glazen vulelementen FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER De stabiliteit van veranda s ten gevolge van de glazen vulelementen Jesse De Clercq & Maarten Fortan Promotoren: ing. Marc Meeus Prof. Dr.

Nadere informatie

^ e n w e r f. o c A LFA -LA V A L .. Æ M. * 52ste jaargang, 22 februari 1985, nummer 4

^ e n w e r f. o c A LFA -LA V A L .. Æ M. * 52ste jaargang, 22 februari 1985, nummer 4 uvik.. Æ M. * ; s c n i p ^ e n w e r f T I J D S C H R I F T V O O R M A R I T I E M E T E C H N I E K 52ste jaargang, 22 februari 1985, nummer 4 Troubled by fuel separation? Here s the simple solution.

Nadere informatie

Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat

Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Ministene van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Berekeningsmethoden Boorfrontstabiliteit Overzicht Berekeningsmethoden Boorfrontstabiliteit Vloeistofschild

Nadere informatie