Residual Plot for Strength. predicted Strength

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Residual Plot for Strength. predicted Strength"

Transcriptie

1 Uitwerking tentamen DS mei 4 Opgave Een uitwerking geven is hier niet mogelijk. Het is van belang het iteratieve optimaliseringsproces goed uit te voeren (zie ook de PowerPoint sheets): screening design (incl. centrumpunten) uitvoeren om steilste helling te bepalen indien uitkomsten niet meer stijgen/dalen, weer screening design uitvoeren met centrumpunten en lack-of-fit controleren of we bij een optimum zijn o indien kromming, CCD design uitvoeren om stationair punt te bepalen. Indien stationair punt goed is, accepteren. Indien niet, steilste helling gebruiken om verder te optimaliseren o indien geen kromming, steilste helling opnieuw bepalen en verder optimaliseren enz enz denk voortdurend aan standaardprincipes van proefopzetten zoals randomiseren controleer of het stationaire punt een gewenst optimum is en of het niet te ver weg is van de instellingen waarvoor metingen zijn verricht. Opgave a) Uit het strooidiagram zien we dat er methode C de hoogste waarden oplevert en dat er verschillen lijken te zijn in de gemiddelden, terwijl de spreiding constant lijkt te zijn. Om te onderzoek of deze verschillen significant zijn, voeren we een ANVOA uit. Er dient een multifactor ANOVA uitgevoerd te worden om de blokfactor dag mee te nemen. De interactie tussen dag en methode dient meegenomen te worden, omdat interacties met een blokfactor geen betekenis hebben. 7 Scatterplot by Level Code Strength A B C Method Multifactor ANOVA - Strength Analysis Summary Dependent variable: Strength Factors: Day Method Number of complete cases: 6 Analysis of Variance for Strength - Type III Sums of Squares Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value MAIN EFFECTS A:Day B:Method RESIDUAL TOTAL (CORRECTED) All F-ratios are based on the mean square error. De p-waarde voor methode is kleiner dan,, dus er is een significant verschil tussen de methoden. We zien ook dat er een significant verschil tussen de dagen is. Het was dus onterecht geweest aan te nemen dat alle proeven onder gelijke omstandigheden uitgevoerd werden.

2 Om na te gaan welke methoden van elkaar verschillen, wordt een multiple range test uitgevoerd. De standaardkeuze in Statgraphics (LSD) is niet optimaal; de methoden van Tukey, Duncan, Newman- Keuls en Scheffé zijn duidelijk beter en verschillen niet veel van elkaar. We zien dat methoden A en B niet significant van elkaar verschillen, en methoden B en C ook niet. Multiple Range Tests for Strength by Method Method: 9, percent Tukey HSD Method Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups A,,49 X B,7,49 XX C 4,4,49 X Contrast Difference +/- Limits A - B -,49 3,936 A - C *,4 3,936 B - C -,96 3,936 * denotes a statistically significant difference. Tenslotte voeren we een modelcontrole uit via residuenanalyse. Residual Plot for Strength predicted Strength Residual Plot for Strength Density Trace for, -9-9 A B C Method density,6,4, 6 6 6

3 SnapStat: One Sample Analysis Data variable: Count = 6 Average =.E Median = Standard deviation =.69 Minimum = Maximum =.6467 Stnd. skewness =.6 Stnd. kurtosis = 4.33 frequency 4 3 Histogram - - Box-and-Whisker Plot 9% confidence intervals Mean:.E +/ [-.9343,.9343] Sigma: [4.443,6.674] Diagnostics Shapiro-Wilks P-value =.47 Lag autocorrelation = / Time Sequence Plot Row percentage Normal Probability Plot Uit de residuenanalyse blijkt dat de data normaal verdeeld zijn en dat de varianties van de meetmethoden niet verschillen. Er zijn wel twee uitbijters ( in methode B en in methode C) die nader onderzocht dienen te worden b) De uitvoering van de experimenten kan op meerdere manieren verbeterd worden: randomiseren van de metingen: nu wordt steeds met A begonnen, daarna B en tenslotte C. Hierdoor kunnen opwarmproblemen of vermoeidheidsproblemen bij het personeel leiden tot meetverschillen die geïnterpreteerd gaan worden als verschillen tussen de metingen om de meetvariantie te reduceren zou de 3 methoden op dezelfde stukken plaat toegepast dienen te worden. In de huidige opzet kunnen we verschillen tussen platen niet onderscheiden en kunnen ze leiden tot meetverschillen die als verschil tussen de methoden wordt aangezien, maar eigenlijk te wijten zijn aan verschillen tussen platen. 3

4 Opgave 3 a) De proefopzet is een volledige 4 proefopzet met 4 centrumpunten. Door de 4 centrumpunten is het mogelijk een lack-of-fit toets uit te voeren (via rechtermuisknop optie kiezen binnen veld van de ANOVA tabel). Er blijkt dat het model significant is en dat er geen lack-of-fit is. Alle factoren behalve kleur zijn significant. De interacties zijn alle significant, behalve de interacties met kleur. Analyze Experiment - Aroma Analysis of Variance for Aroma Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value A:Kleur,763,763 3,97 4 B:Koffie 343, 343, 36,97, C:SG 7, 7, 4,36, D:Diam 74,96 74,96 63,3, AB,463,463,6,97 AC,6,6,,974 AD,76,76,6 76 BC 334,77 334,77 73,, BD 39,77 39,77 37,9, CD 39, 39, 797,36, Lack-of-fit 7,439 6,39,,3 Pure error, Total (corr.) 43, 9 R-squared = 99,9637 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,933 percent Standard Error of Est. =,667 Mean absolute error = Durbin-Watson statistic =,76 (P=) Lag autocorrelation = -,676 Het model gaat uit van onafhankelijke waarnemingen die normaal verdeeld zijn en allen dezelfde variantie hebben. Normaliteit onderzoeken we via de gestudentiseerde residuen middels een normal probability plot, een density trace en de toets van Shapiro-Wilks. Density Trace for S density,3,, -,3 -,3 -,3,7,7,7 S Normal Probability Plot for Residuals percentage 99,9 99 9, -, -,6 -,,9,4,9 s Shapiro-Wilks W statistic =,9339 P-Value = 379 Uit het bovenstaande volgt dat er slechts een geringe afwijking van normaliteit is (met name bij de negatieve residuen). Tenslotte bekijken we de residuen om overige afwijkingen op te sporen (met name ongelijke varianties): 4

5 ,4,4,4 -,6,4 -,6 -, ,4 Kleur -,6 6,3 6,6 6,9 7, 7, 7,,4 Koffie,4 -,6,4 -,6 -, SG -, Diam,4,4 -,6 -,6 4 6 predicted Er lijkt een lichte kromming te zijn; de lack-of-fit toets geeft echter aan dat dit niet significant is. b) Aangezien er geen lack-of-fit is, is het niet zinvol om deze proef uit te breiden om ook kwadratische termen te kunnen schatten. Het is zinvoller om eerst m.b.v. de methode van de steilste helling via afzonderlijke metingen het aromagehalte met grote stappen te verhogen. Opgave 4 a) De proefopzet is een mengselexperiment en wel een simplex-centroid proefopzet met 3 toegevoegde mengsels (waarnemingen, 9 en ) in het inwendige van het experimenteergebied. b) Uit de ANOVA tabel is af te lezen dat het Special Cubic model goed voldoet en dat de kleinere modellen niet voldoen. In deze plot (studentized s) kunnen we zien dat het gekozen Speci-

6 al Cubic model de meetdata adequaat beschrijft. We zien een random patroon met potentiële uitbijter bij waarneming. Ook een density trace en een normal probability plot van de residuen geven hetzelfde aan. Aangezien de data set klein is moeten we niet teveel waarde hechten aan de afwijkingen van normaliteit. Density Trace for S density S cumulative probability Normal Distribution S predicted MEK toluene Shapiro-Wilks W statistic =.9464 P-Value = hexane Het gefitte model heet derde-orde, maar bevat geen termen A, B en/of C noodzakelijk om het echte optimum te berekenen. Om de echte optimale condities te leren kennen is deze proefopzet niet voldoende en moet uitgebreid worden met extra metingen. We vinden een goede eerste schatting voor de optimale oplosbaarheid van 7,9 bij instellingen MEK=.34, tolueen= en hexaan=.66. De contourplot laat zien dat deze gegevens met het gegeven model een globaal maximum is. Om de echte optimale condities te leren kennen moet deze proefopzet uitgebreid worden met extra metingen om het model uit te kunnen breiden met de kwadraattermen van MEK, tolueen en hexaan. 6

7 Optimize Response Goal: maximize solubility Optimum value = Factor Low High Optimum MEK...46 toluene...73 hexane toluene=. solubility Estimated Response Surface MEK=. solubility hexane=.. Contours of Estimated Response Surface toluene=. hexane=. MEK=. MEK=. solubility toluene= hexane=. 7

5 Niet-lineaire regressie

5 Niet-lineaire regressie 5 Niet-lineaire regressie Als laatste van de soorten regressie zullen we in dit hoofdstuk de niet-lineaire regressie bespreken. Dit zijn modellen waarin de modelparameters(meestal aangegeven met β i )

Nadere informatie

2DM71: Eindtoets Biostatistiek, op dinsdag 20 Januari 2015, 13.30-16.30

2DM71: Eindtoets Biostatistiek, op dinsdag 20 Januari 2015, 13.30-16.30 Faculteit der Wiskunde en Informatica 2DM71: Eindtoets Biostatistiek, op dinsdag 20 Januari 2015, 13.30-16.30 Opgave 1: (5 x 6 = 30 punten) (Bij deze opgave is gebruik van resultaten uit bijlage 1 noodzakelijk)

Nadere informatie

2010 van Minitab, Inc. Alle rechten voorbehouden. Versie 16.1.0 Minitab, het Minitab-logo, Quality Companion by Minitab en Quality Trainer by Minitab

2010 van Minitab, Inc. Alle rechten voorbehouden. Versie 16.1.0 Minitab, het Minitab-logo, Quality Companion by Minitab en Quality Trainer by Minitab 2010 van Minitab, Inc. Alle rechten voorbehouden. Versie 16.1.0 Minitab, het Minitab-logo, Quality Companion by Minitab en Quality Trainer by Minitab zijn geregistreerde handelsmerken van Minitab, Inc.

Nadere informatie

3. Het gebruik van een grafische rekenmachine van een goedgekeurd type is toegestaan.

3. Het gebruik van een grafische rekenmachine van een goedgekeurd type is toegestaan. vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Afdeling Econometrie Toets: Kwantitatieve methoden- Statistics II Opleiding: premasterprogramma voor Business Administration

Nadere informatie

Basishandleiding SPSS

Basishandleiding SPSS Basishandleiding SPSS Elvira Folmer & Marieke ten Voorde SLO, Juli 2008 Deze handleiding is gebaseerd op SPSS 16.0 for Windows Inhoud 1 Het maken van een gegevensbestand in de Variable View... 4 2 Het

Nadere informatie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Feiten en cijfers tot nu toe Managementsamenvatting Na twee en een half jaar kwaliteitsmetingen in de fysiotherapie is het een geschikt moment

Nadere informatie

Lean Six Sigma Green Belt Proefexamen

Lean Six Sigma Green Belt Proefexamen Lean Six Sigma Green Belt Proefexamen Naam van de Green Belt: Controleer of u het correcte examen heeft. Dit is het Green Belt Examen for Services/Industry. Het is een open boek examen. Het is toegestaan

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 6. Constructie van nieuwe variabelen... 9 6.1. Bereken nieuwe variabelen: Compute... 9 6.2. Maak nieuwe categorieën: recode...

1. Inleiding... 3. 6. Constructie van nieuwe variabelen... 9 6.1. Bereken nieuwe variabelen: Compute... 9 6.2. Maak nieuwe categorieën: recode... SPSS handleiding Geschreven door: Saskia le Cessie Klinische Epidemiologie/Medische Statistiek LUMC November 2012 1. Inleiding... 3 2. Invoeren gegevens... 3 2.1. Definitie van de variabelen... 4 2.2.

Nadere informatie

Handboek Hydrobiologie

Handboek Hydrobiologie Handboek Hydrobiologie I 6: Data-analyse en -presentatie - 1 I Handboek Hydrobiologie Hoofdstuk 6 Data-analyse en -presentatie Het lijkt simpeler dan het is: waterkwaliteitsgegevens verzamelen en analyseren.

Nadere informatie

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y 1 Regressie analyse Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y Regressie: wel een oorzakelijk verband verondersteld: X Y Voorbeeld

Nadere informatie

Menu aansturing van SPSS voorbeeld in paragraaf 6.5 van hoofdstuk 6 over multipele regressie analyses van recidive bij jongens

Menu aansturing van SPSS voorbeeld in paragraaf 6.5 van hoofdstuk 6 over multipele regressie analyses van recidive bij jongens Menu aansturing van SPSS voorbeeld in paragraaf 6.5 van hoofdstuk 6 over multipele regressie analyses van recidive bij jongens Hieronder wordt uitgelegd hoe alle analyses besproken in paragraaf 6.5 van

Nadere informatie

Opinion Leadership binnen de online community

Opinion Leadership binnen de online community MGO 3 Bachelor Eindproject Opinion Leadership binnen de online community Juli 2006 Wouter Dr inkwaar d Edwin Hubers Wouter Jansen Inhoudsopgave Inhoudsopgave tabellen en figuren... 3 Inleiding... 4 Opinion

Nadere informatie

Statistiek 1 Blok 6, Werkgroepopdrachten 11-6-2009

Statistiek 1 Blok 6, Werkgroepopdrachten 11-6-2009 Statistiek 1 Blok 6, Werkgroepopdrachten 11-6-2009 Opdracht 1 Onderstaande tabel bevat metingen aan de opbrengst van rozen bij verschillende mate van stikstofen fosfortoevoer. rozen/snijvak/dag fosfaatniveau

Nadere informatie

GOED METEN MET FOUTEN

GOED METEN MET FOUTEN GOED METEN MET FOUTEN EEN INTRODUCTIE IN DE VERWERKING EN PRESENTATIE VAN MEETRESULTATEN EN DE DISCUSSIE VAN MEETFOUTEN Herman J.C. Berendsen Chemische Laboratoria (GBB: Moleculaire Dynamica) RIJKSUNIVERSITEIT

Nadere informatie

Technische uitwerkingen voor het SPSS practicum Inleiding M&T.

Technische uitwerkingen voor het SPSS practicum Inleiding M&T. Technische uitwerkingen voor het SPSS practicum Inleiding M&T. NB Voor de SPSS opgaven wordt alleen aangegeven hoe het door de opgave gevraagde resultaat kan worden bereikt. C. J. Verduin October 19, 2012

Nadere informatie

http://www.arietwigt.wordpress.com/ Spreadsheets analyseren met Open Source Software: R en OpenOffice.org Calc

http://www.arietwigt.wordpress.com/ Spreadsheets analyseren met Open Source Software: R en OpenOffice.org Calc Spreadsheets analyseren met Open Source Software: R en OpenOffice.org Calc 1 Door: Arie Twigt 2 Inleiding In deze handleiding wordt u geleerd hoe u spreadsheets en andere data kunt analyseren met open

Nadere informatie

EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN

EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN Anti-VaR T.R. Bank 1114271 trbank@few.vu.nl Bedrijfswiskunde & Informatica April 2007 vrije Universiteit amsterdam INTENTIONALLY LEFT BLANK Voorwoord Aan het eind van de

Nadere informatie

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw Handleiding Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw 09-07-2009 Introductie... 3 Tabblad Inleiding... 4 Hoofdalternatieven... 5 Subalternatief... 6 Bouwdata... 6 Gebouwen... 6 Tabblad

Nadere informatie

Optie waardering: In vergelijking met

Optie waardering: In vergelijking met Black-Scholes model Optie waardering: In vergelijking met Neurale Netwerken Erasmus Universiteit Rotterdam Sectie Economie Bachelorthesis Door Randy van Hoek 66789 Onder begeleiding van dr. ir. J. van

Nadere informatie

7.1 SPSS, Een summier overzicht van een aantal faciliteiten

7.1 SPSS, Een summier overzicht van een aantal faciliteiten 7. Software 7.1 SPSS, Een summier overzicht van een aantal faciliteiten 7.1.1 Inleiding SPSS is een afkorting van Statistical Package for the Social Sciences. Het wordt veel gebruikt en is al vrij lang

Nadere informatie

Mastermind met acht kleuren

Mastermind met acht kleuren Geschreven voor het vak: Wiskunde gedoceerd door H. Mommaerts Onderzoekscompetentie Mastermind met acht kleuren Auteurs: Tom Demeulemeester Pieter Van Walleghem Thibaut Winters 6LWIi 22 april 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

[aanvullend hoofdstuk, behorend bij Grotenhuis, M. te & Matthijssen, A. (2006). Basiscursus SPSS, versie 10-14, Assen: Van Gorcum]

[aanvullend hoofdstuk, behorend bij Grotenhuis, M. te & Matthijssen, A. (2006). Basiscursus SPSS, versie 10-14, Assen: Van Gorcum] 6 Multiple response [aanvullend hoofdstuk, behorend bij Grotenhuis, M. te & Matthijssen, A. (2006). Basiscursus SPSS, versie 10-14, Assen: Van Gorcum] 6.1 Inleiding Het komt regelmatig voor dat respondenten

Nadere informatie

BEGRIPPEN EN DEFINITIES SIX SIGMA

BEGRIPPEN EN DEFINITIES SIX SIGMA Gemiddelde X = ( χ + χ i + χ +... n ) / n S = 1 χ i X n 1 n Variantie ( ) Standaarddeviatie σ = S Mediaan Kwartielen i= 1 Middelste waarneming binnen het totaal van de waarnemingen Oneven aantal waarnemingen:

Nadere informatie

Bacheloropdracht Bestuurskunde

Bacheloropdracht Bestuurskunde Bacheloropdracht Bestuurskunde Wat zijn de effecten van de voetbalcursus FC Twente Scoren in de wijk op het voedingsgedrag van individuele leerlingen?. Lysanne Spiekstra s0072818 Bestuurskunde Begeleiders:

Nadere informatie

Items voorgaande Reliability Usergroup meetings

Items voorgaande Reliability Usergroup meetings Items voorgaande Reliability Usergroup meetings Onderwerp + korte antwoorden. Uitgebreide antwoorden; PowerPoint presentaties, Voorbeeld datasets, Voorbeeld Analyses, Word documenten, Excel voorbeeld berekeningen

Nadere informatie

Koptekst: Pesten op het werk

Koptekst: Pesten op het werk Koptekst: Pesten op het werk De relatie tussen pesten op het werk, werktevredenheid, wens om te vertrekken, ziekteverzuim, steun en organisatieklimaat Barbara Keet Universiteit van Amsterdam Studentnummer:

Nadere informatie

Geschiedenis van het privaatrecht: geschiedenis van de koop (capita selecta)

Geschiedenis van het privaatrecht: geschiedenis van de koop (capita selecta) Voorbeeld. Resultaten studentenenquête Geschiedenis van het privaatrecht: geschiedenis van de koop (capita selecta) (RP54) Studiejaar 2008-2009 Afdeling Onderwijs, Studentenzaken & Onderzoek Faculteit

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit

Nadere informatie

DATA-ANALYSE I OEFENINGEN ACADEMIEJAAR 2000 2001. Feedback Praktische Proef

DATA-ANALYSE I OEFENINGEN ACADEMIEJAAR 2000 2001. Feedback Praktische Proef DATA-ANALYSE I OEFENINGEN ACADEMIEJAAR 2000 2001 Feedback Praktische Proef 1 Vooraf Het is onbegonnen werk om voor elke versie van de praktische proef een volledig uitgeschreven rapport te presenteren.

Nadere informatie

Bachelorscriptie Financiële Econometrie

Bachelorscriptie Financiële Econometrie De safe haven van valuta Bachelorscriptie Financiële Econometrie Naam: John Kuijt Studentnummer: 298809 Begeleider: prof. dr. D.J. van Dijk Datum: vrijdag 8 juli 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Data...

Nadere informatie