PROJECT AWARE INFOPAKKET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT AWARE INFOPAKKET"

Transcriptie

1 PROJECT AWARE INFOPAKKET Miljoenen mensen zijn gestorven door het gebrek aan vrijheid, door marteling en onderdrukking. Maar hebben miljoenen mensen al gestemd voor vrijheid en tegen marteling en onderdrukking? Project Aware doet ook een beroep op jou!

2 FOR A FREE GENERATION 2

3 het doel Project Aware zet een bewustwordingsproces in gang en geeft een signaal af ten gunste van vrijheid. Project Aware heeft zich als doel gesteld om voor 2015 wereldwijd een einde te maken aan de ergste vorm van vrijheidsontneming, namelijk marteling en onderdrukking. Alles begint bij bewustwording. Project Aware staat voor datgene waar ieder individu voor staat: vrijheid. Vrijheid als basis van leven; waar ook ter wereld, voor iedereen. Vrijheid van expressie zonder dat die de vrijheid van een ander aantast. Vrijheid is een recht voor iedereen, overal ter wereld! Omdat miljoenen mensen in de geschiedenis hun leven al hebben gegeven voor een wereld waarin respect en vrijheid de basis vormen voor een vreedzame samenleving, doet Project Aware een beroep op ons allemaal om voor eens en voor altijd een einde te maken aan onderdrukking en mishandeling. Strategie Project Aware gebruikt de kosten-nul-methode en draait volledig op sponsoring door derden, vrijwilligers en stagiaires. Zij vraagt haar supporters niet om geld, maar om bewustwording. Door geen geld te vragen blijft haar intentie puur en gewaarborgd. Via haar Strategic Business Units (SBU s) bereikt Project Aware haar publiek wereldwijd en vraagt zij iedereen om haar missie te steunen door te stemmen voor vrijheid. Iedereen kan stemmen voor vrijheid door een digitale handtekening achter te laten op de Project Aware website. Deze stemmen resulteren in de teller van Project Aware die voortdurend wordt gecommuniceerd. De teller dient als daadkrachtig motivatie- en communicatiemiddel. Deze toont dat het mogelijk is om gezamenlijk verantwoordelijkheid voor vrijheid te nemen. FOR A FREE GENERATION 3

4 het proces Project Aware, tezamen met een sterk stijgend aantal supporters, is van mening dat door bewustwording, het verzamelen van stemmen voor vrijheid en het communiceren daarvan we daadwerkelijk de wereld kunnen veranderen. Hierdoor zullen de mensenrechten door ieder land worden gerespecteerd en zullen we dan een einde maken aan marteling en onderdrukking. Project Aware communiceert haar boodschap via verschillende kanalen zoals de media, festivals, evenementen en scholen en via diverse projecten zoals Aware Art, Aware Events en Kids Aware. Door de aandacht, de boodschap en de informerende rol bereikt Project Aware de mensen. Het bewustwordingsproces begint. Wie zich daadwerkelijk bewust is van de boodschap zet zijn digitale handtekening als blijk van steun; waardoor de teller stijgt. De teller meet het bewustwordingsproces en wordt naar buiten gecommuniceerd. Op deze wijze motiveert zij mensen om ook Aware te worden. Er ontstaat een kettingreactie; mensen ontplooien zelf activiteiten om andere mensen Aware te maken. Een groot aantal supporters beïnvloeden via de kracht van de groten getale alle partijen rondom Project Aware zoals bijvoorbeeld toekomstige supporters, sponsoren maar ook de media en uiteindelijk de volksvertegenwoordigers of beleidsmakers. De mensenrechten worden toegepast en gerespecteerd. Er ontstaat een basis, waarin iedereen in vrijheid kan leven. FOR A FREE GENERATION 4

5 STEM TEGEN MARTELING EN ONDERDRUKKING STEM VOOR VRIJHEID ZET JE DIGITALE HANDTEKENING OP PROJECTAWARE.COM FOR A FREE GENERATION 5

6 werkwijze Project Aware vraagt om een stem voor vrijheid: een digitale handtekening in de vorm van een adres. Wanneer dit adres persoonlijk bevestigd is, wordt deze toegevoegd aan de teller. Als de teller een groot aantal supporters weerspiegelt wordt dit via de website, maar ook in de toekomst via bijvoorbeeld (online) banners en outdoor billboards naar de wereld gecommuniceerd. De teller representeert de stem van het volk die aangeeft tegen marteling en onderdrukking te zijn en die vrijheid dusdanig belangrijk vindt dat men hiervoor in actie komt. Zodoende kan er verandering teweeggebracht worden. Op deze manier probeert Project Aware een bewustwordingsproces in gang te zetten. Zij gaat er vanuit dat wanneer een positief signaal krachtig gecommuniceerd wordt, dat opgepikt wordt en het toekomstige supporters positief beïnvloedt. Kosten-nul-methode Bij de moderne mensenrechtenorganisatie Project Aware staat de mens, en niet geld, centraal. Project Aware vraagt niet om geld en gebruikt de kosten-nul-methode. Project Aware is van mening dat een goed doel niet nodeloos om geld hoeft te vragen en werkt dus niet met vetgedrukte gironummers en gelddonaties, Project Aware vraagt om awareness (bewustwording) en een stem voor vrijheid. Dit betekent dat de kosten van de organisatie gedragen worden door partners die dit initiatief ondersteunen; alle kennis, diensten of producten worden voor 100% gesponsord zonder dat er geld mee gemoeid is. Veel bedrijven en vakmensen hebben al kosteloos of in ruil voor naamsvermelding hun medewerking verleend. Project Aware draait dus volledig op de goodwill van derden. Of dit problemen oplevert voor de bedrijfsvoering? Wat wellicht eerst een nadeel was is nu een voordeel. Juist het kosten-nul-aspect roept de sympathie van de sponsor op en is vaak doorslaggevend voor een samenwerking, aldus Jeroen Aalders, Managing Director Project Aware. Als je geen geld hebt is alles gratis! Project Aware wil met deze constructie laten zien dat niet alles om geld draait en dat er nog genoeg mensen zijn die iets voor een ander willen doen zonder dat ze daarvoor betaald worden. Zo legt de organisatie het accent op het uiteindelijke doel, namelijk bewustwording, en schuift de factor geld naar de achtergrond. Dat komt weer ten goede aan de transparantie en betrouwbaarheid van Project Aware. De kosten-nul-methode spreekt veel mensen aan. Brugfunctie Project Aware staat naast mensenrechtenorganisaties die werken volgens de klassieke methode. Project Aware wil een extra dimensie toevoegen aan de al bestaande goede doelen. Mensen Aware maken van het feit dat er mensenrechten geschonden worden en een beroep doen op iedereen die vrijheid belangrijk vindt zijn de kerntaken van Project Aware. Een belangrijk verschil tussen Project Aware en andere organisaties is dat zij geen geld vraagt. En zich ook niet bezighoudt met een heel breed scala aan activiteiten zoals politieke lobby, informatievoorziening, monitoring en onderzoeken in het buitenland. Als een portaalfunctie ondersteunt de werkwijze van Project Aware de overige organisaties in plaats van met elkaar te concurreren. Via (media) aandacht en Project Aware activiteiten worden mensen op het belang van vrijheid gewezen. Met onze projecten laat Project Aware mensen zien dat mensenrechten nog dagelijks worden geschonden en hoe ze iets kunnen doen tegen marteling en onderdrukking. Hier door bereikt Project Aware haar doel. (zie het doel). Daarnaast kunnen mensen, als zij meer willen doen, ook lid worden van een andere stichting of goed doel en daar zelfs geld doneren. Op deze manier en via onder andere links op haar website vormt Project Aware een brug tussen de bestaande organisaties en het geïnteresseerde publiek. FOR A FREE GENERATION 6

7 FOR A FREE GENERATION 7

8 STRATEGIC BUSINESS UNITS DIR PM M&C HRM ICT F&A YA KA AM AS AA AE AC AI Directie Project Manager Marketing & Communication Human Resource Management Information Communication Technology Finance & Administration Young Aware Kids Aware Aware Merchandise Aware Support Aware Art Aware Events Aware Creative Aware International Project Aware is opgericht naar aanleiding van een reis van, maar echt groot geworden door de drive ofwel het enthousiasme, doorzettingsvermogen en entrepreneurschip van de twee initiatiefnemers. Deze drive leeft zowel binnen als buiten de organisatie voort, is onder andere terug te vinden in de betrokkenheid van Project Aware-medewerkers en vaak doorslaggevend voor partners. Een vast management staat garant voor de kwaliteit, transparantie en de bewaking van het Project Aware beleid. Tezamen met een wisselende pool van enthousiaste medewerkers maakt Project Aware een zeer dynamische en tevens scherpe organisatie. Gemiddeld werken er in Nederland zo n vijftig mensen aan de missie van Project Aware. Project Aware richt zich vooral op de doelgroep: young en young-minded. Maar aangezien Project Aware een breed publiek wil bereiken, zijn er meerdere strategic business units (SBU s) in het leven geroepen. Juist door verscheidene projecten te ontplooien, die zich richten op meerdere doelgroepen richten, wil zij evenredig succes boeken bij de verschillende doelgroepen. In plaats van een doelgroep is er bij Project Aware echter meer sprake van een volggroep. Een community die zich aansluit bij het gedachtegoed van Project Aware en waar zij voor staat, namelijk vrijheid. Door strategische functies mee te geven aan de SBU s zullen zij zowel onafhankelijk zijn als één geheel vormen. Door samenwerkingsverbanden tussen de SBU s wordt er meer succes geboekt. Ook het competitieve element wordt door deze organisatiestructuur bevorderd. Het geheel is groter dan de som der delen. FOR A FREE GENERATION 8

9 sponsoring Project Aware vraagt niet om geld en draait volledig op de goodwill van derden. Zij werkt met de kosten-nul-methode, wat inhoudt dat er vrijwel geen geld in of uit de organisatie gaat. Dit maakt sponsoring belangrijk voor Project Aware. Juist door sponsoring is Project Aware gekomen tot waar zij nu staat en dit heeft zij nodig om te kunnen blijven bestaan. Wij zijn dan ook altijd op zoek naar interessante partners. Project Aware bouwt aan betrokkenheid van alle stakeholders. Hierbij valt onder meer te denken aan de media, het bedrijfsleven, supporters, de beleidsmakers en ons eigen personeel. Door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen bedrijven een steentje bijdragen aan het realiseren van de missie van Project Aware. Bedrijven steunen Project Aware met expertise en producten in plaats van met geld. Deze constructie stelt sponsors in staat steun te bieden binnen de mogelijkheden van hun eigen core business. Hoofdpartners Onze hoofdpartners gaan een langdurige relatie met ons aan en bieden ons over een lange termijn exclusief hun producten, expertise of diensten aan. Hierbij valt te denken aan het beschikbaar stellen van kantoorartikelen, (reclame)drukwerk of vervoer. Zoals bijvoorbeeld Pleon B.V. die Project Aware voorziet van gratis gebruik van haar bedrijfspand en faciliteiten. Daarnaast is de inbreng van vakkennis erg belangrijk voor Project Aware. Zo doneert bijvoorbeeld ontwerpbureau Ontwerp aan de Winkel zijn grafische vaardigheden en wordt voor taalexpertise tekstbureau CombiTekst geraadpleegd. Op deze manier is Project Aware uitgegroeid tot een heuse organisatie en kan zij op professionele wijze opereren. Projectpartners Projectpartners richten zich op een specifieke strategic business unit. Daarnaast onderscheidt Project Aware de projectpartners van haar hoofdpartners omdat zij in een behoefte voorzien die vaak van tijdelijke aard is. Zoals het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld een locatie voor een Aware Event of bijvoorbeeld de belettering van een promotieauto maar ook van kantoorartikelen en (reclame)drukwerk. Mediapartners Onder mediapartners verstaan wij alle bedrijven die bijvoorbeeld onze RTV-spots, printadvertenties of andere communicatie uitingen de wereld insturen. Vrijwel alle landelijke radiostations en tv-zenders stellen kosteloos zendtijd beschikbaar. Daarnaast worden print, online- en outdoormedia ingezet. Zo zijn er bijvoorbeeld stopperpakketten beschikbaar voor tijdschriften, kranten, vakbladen, etc. en banners voor de online media. Verder is Project Aware continu creatief in het bedenken van innovatieve outdoor concepten om haar toekomstige supporters te bereiken. Ook partner worden? Wilt u zich ook positioneren als maatschappelijk verantwoorde onderneming en meewerken aan de missie van Project Aware? Wilt u zich koppelen aan een politiek neutrale en aansprekende organisatie die staat voor datgene waar ieder individu voor staat, namelijk vrijheid? Neem dan via contact op met Project Aware. Hoe uw bedrijf ons kan helpen en wij u, bespreken we graag met u persoonlijk. Naar aanleiding hiervan stellen we een sponsorovereenkomst op die de belangen van beide partijen optimaal dient. FOR A FREE GENERATION 9

10 FOR A FREE GENERATION 10

11 hard on business, soft on people Binnen de mensenrechtenorganisatie Project Aware staat de mensgerichtheid centraal. De dynamische, informele en vrije werksfeer bij Project Aware zorgt voor een prettig werkklimaat. Vakmensen van verschillende disciplines met een controlefunctie, zorgen voor de kwaliteit van het werk en de ontwikkeling van de medewerker. De zelfstandigheid en het denken op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau, waarmee medewerkers met collegae werken aan diverse projecten, draagt bij aan de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van de medewerker. Het Project Aware-team hanteert het GOED -beleid; Gewoon, Open, Eerlijk en Direct. Werken bij Project Aware betekent naast een bijdrage aan haar missie ook; jezelf kunnen zijn, hard werken voor de goede zaak, functioneren binnen een leuk en enthousiast team, veelzijdigheid en afwisseling. FOR A FREE GENERATION 11

12 geschiedenis Vrijheid is een recht voor iedereen, overal ter wereld. Miljoenen mensen hebben in de geschiedenis hun leven gegeven voor een vreedzame samenleving. Daarom doet Project Aware een beroep op ons allemaal om voor eens en altijd een einde te maken aan onderdrukking en mishandeling. Project Aware is een initiatief van de Spaanse Atreya Pedrosa uit Barcelona en haar Nederlandse partner Jeroen Aalders uit Amsterdam. Tijdens een reis door Nepal en Noord-India leerden zij een groep Tibetaanse vluchtelingen kennen die over de grens in Nepal in ballingschap leven. Sinds de Chinese overname van Tibet in 1949 leeft de Tibetaanse bevolking in onderdrukking en hebben veel mensen moeten vluchten om te overleven. Atreya en Jeroen kwamen in aanraking met de Tibetaanse cultuur en troffen een warmte die ze nog niet eerder hadden meegemaakt. De vluchtelingen vertelden aangrijpende verhalen over de onderdrukking van het Tibetaanse volk, mensenrechtenschendingen van het ergste soort en de totale vernietiging van de unieke Tibetaanse cultuur. Deze bijzondere ontmoeting maakte Atreya en Jeroen Aware en inspireerde hen om actie te ondernemen. Oprichting Project Aware Eenmaal terug in Nederland hadden de twee veel moeite zich weer aan te passen aan het drukke alledaagse leven en de luxe van de materialistische maatschappij. De ervaringen van hun reis zorgden ervoor dat zij de situatie in Tibet niet konden vergeten. Helaas bleek de meerderheid van de mensen in Europa, net zoals zijzelf voordat ze deze reis maakten, niet bekend te zijn met de ontberingen van het Tibetaanse volk. Bovendien ontdekten ze dat de media-aandacht omtrent dit onderwerp te wensen overliet. Het verbaasde de twee initiatiefnemers dat er zo weinig bekend is over een land zo groot als West-Europa. Daarom vonden zij het van groot belang om mensen te inspireren, zodat er ook bij hen een soortgelijk knopje van Awareness om zou gaan. Het idee voor Project Aware was geboren. Initiatiefnemer en singer-songwriter Atreya schreef een speciaal nummer voor de Tibetanen. Na de opnamen volgden een bijbehorende videoclip en radio- en tv-spots. In 2004 ging een succesvolle promotiecampagne van start waaraan bijna alle grote landelijke media meewerkten. De naamsbekendheid van Project Aware groeide en het aantal digitale handtekeningen steeg. FOR A FREE GENERATION 12

13 For A Free Generation In 2006 onderging Project Aware een make-over. Om de stichting te professionaliseren werd de merkidentiteit onder de loep genomen en veranderd. Onder andere het logo en de huisstijl werden onder handen genomen. Met de verdere professionaliteit, merkidentiteit en nieuwe pay-off is de volwassen stichting er klaar voor. FOR A FREE GENERATION 13

14 ALGEMENE GEGEVENS Bezoekadres (alleen op afspraak): Stichting Project Aware! p/a PLEON B.V. Amsterdamseweg HL Amstelveen Nederland Postadres: Stichting Project Aware! Postbus BS Amsterdam Nederland Contact: Telefoon: Fax: Website: COLOFON Ontwerp: Niels Luigjes/Ontwerp aan de Winkel Bewerkt: Willeke D. Steen Portret fotografie campagne: Krijn van Noordwijk Foto Ballonmeisje Pijo : Jeroen Aalders & Atreya Pedrosa Redactie: Jeroen Aalders FOR A FREE GENERATION 14

15 FOR A FREE GENERATION 15

2 Hoe werkte het (opbouw) 9 2.1 Stem voor vrijheid 10 2.2 Het proces 11 2.3 Kosten-nul-methode 15 2.4 Brugfunctie 16

2 Hoe werkte het (opbouw) 9 2.1 Stem voor vrijheid 10 2.2 Het proces 11 2.3 Kosten-nul-methode 15 2.4 Brugfunctie 16 JAARVERSLAG 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vijf jaar Project Aware 17 1.1 Voorwoord 3 1.2 Samenvatting/introductie 4 1.3 Hoe het allemaal begon 5 1.4 Dit was Project Aware 6 1.5 Kernboodschap & kernpunten 7 1.6

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord l u dit voorvoord leest In een jaarverslag leg je verantwoording af van de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben pl aat maar als ik dit boekwerkje lees dan is mijn indruk: wat hebben

Nadere informatie

Investing In Children Durham, Engeland

Investing In Children Durham, Engeland Investing In Children Durham, Engeland Investing In Children (IIC) is een organisatie die zich richt op het verbeteren van de levens van kinderen en jongeren door op te komen voor hun rechten. Ze proberen

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis. op weg naar 2020

Het Nederlandse Rode Kruis. op weg naar 2020 Het Nederlandse Rode Kruis op weg naar 2020 De grondbeginselen Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Overal ter wereld handelen wij volgens dezelfde zeven grondbeginselen:

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

Handleiding voor de Studententeams

Handleiding voor de Studententeams Handleiding voor de Studententeams Training Actief in UNICEF voor studenten, december 2010 versie: januari 2011 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD p.4. HOOFDSTUK 1 Algemene informatie over UNICEF p.5. HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM NIM Maatschappelijk Werk Nu N Investeren I in MenswaardigheidM Strategisch Plan 2013-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie / visie NIM 6 Strategische kernambities 8 Zingeving als basis 8 NIM s sociale

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven. In samenwerking met:

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven. In samenwerking met: Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven In samenwerking met: COLOFON Auteurs: Leonie Oostendorp, projectleider CIVIQ Maatschap in Betrokkenheid

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Stichting PCBO Apeldoorn Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2011-2015. Verantwoord Ondernemen voor Goed Onderwijs

Stichting PCBO Apeldoorn Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2011-2015. Verantwoord Ondernemen voor Goed Onderwijs Stichting PCBO Apeldoorn Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Verantwoord Ondernemen voor Goed Onderwijs Verantwoord Ondernemen voor Goed Onderwijs 1 Colofon samenstelling: Raad van Bestuur Stichting

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Samenwerken tussen organisaties Kiezen van de vorm, bewust van de fasen en een juiste sturing

Samenwerken tussen organisaties Kiezen van de vorm, bewust van de fasen en een juiste sturing Samenwerken tussen organisaties Kiezen van de vorm, bewust van de fasen en een juiste sturing Inleiding 1. Aanleiding en redenen voor het samenwerken tussen organisaties 2. Vormen van samenwerken tussen

Nadere informatie

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters WNF promoters Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds Contactpersonen: Marlou van Campen & Marloes

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

Toolkit Kracht door verbinding

Toolkit Kracht door verbinding toolkit Toolkit Kracht door verbinding Colofon Uitgever: Tekst: Aberrahim Kajouane, Pleun van den Dool, Bouchra Banhammou en Trix van der Kamp Datum uitgave: oktober, 2013 Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde

Nadere informatie

Rapport leerwerkplaatsen

Rapport leerwerkplaatsen Programma Sociale Agenda Rapport leerwerkplaatsen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in de provincie Utrecht Provincie Utrecht, februari 2011 Postbus 80300 3508 TH Utrecht T: 030 258 9111

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Hengelo. Actieplan 2012-2016. Ondernemend Noaberschap. Datum: Oktober 2011. Lidy Noorman (Projectleider) Reinder Witting (Voorzitter)

Hengelo. Actieplan 2012-2016. Ondernemend Noaberschap. Datum: Oktober 2011. Lidy Noorman (Projectleider) Reinder Witting (Voorzitter) Hengelo Actieplan 2012-2016 Ondernemend Noaberschap Datum: Oktober 2011 Auteur: Lidy Noorman (Projectleider) Reinder Witting (Voorzitter) Inhoudsopgave Management Summary 4 Inleiding 5 Hoofdstuk 1 De Slinger

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Extern winnen is intern beginnen

Extern winnen is intern beginnen Whitepaper Employer Branding Extern winnen is intern beginnen Onze visie op employer branding, inzicht in de uitgangspunten en voordelen van een sterke employer brand en tips betreffende communicatie.

Nadere informatie

The Money is in The List

The Money is in The List The Money is in The List 1 Start die je meteen zou moeten toepassen om e-mailadressen te verzamelen. Disclaimer Bij het samenstellen van dit boek is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

De kracht achter de slimme ondernemer

De kracht achter de slimme ondernemer De kracht achter de slimme ondernemer MKB Krachtcentrale Inleiding Laat de energie door uw bedrijf stromen Niet harder maar slimmer werken! De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

DE HULPVRAGER CENTRAAL

DE HULPVRAGER CENTRAAL DE HULPVRAGER CENTRAAL Een handreiking voor verbetering van ons vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Doel van dit handboek... 3 Waarom dit handboek?... 3 Wat is kwaliteit?... 4 Hoe dit handboek

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie