ondernemers lnnovatie Internationaal 0ndernemen Toolbox 0ndernemingsn euws Binnenskamers Column september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ondernemers lnnovatie Internationaal 0ndernemen Toolbox 0ndernemingsn euws Binnenskamers Column september 2009"

Transcriptie

1 ondernemers september 2009 Ed ito SNAP 6 Antwerpen door de lens van fotograaf Wim Kempenaers s Persona 11 Kamerleden: nieuws van de leden i a Toolbox 27 Sociale Wetgeving 25 Fiscale Wetgeving 31 Law Flash lnnovatie nternationaal 0ndernemen 32 Groene energie uit de kracht van opsti gende lucht in water 41 Blik op Europa 43 Focus: Argentié 45 Globus: Brazilianen kijken niet op van een crisis meer 0f minder 48 Agenda: lnternationaal ondernemen 0ndernemingsn euws 66 Startp u nt 67 Rechtsbede i ng Binnenskamers 58:De üende van Brigitte: Vlamingen in Barcelona 72 KamerAcademie 73 Schaduw eens een bedrijfleider 73 Studentenbedrijf.BE 77 Rondetafelgesprek in Lokeren 77 Netwerkagenda Column 78 september Vranckx & vrij

2 l s ':4tr..::l' ) *. ==,,1 ',=;;

3 De Barcelonese bende van Brigitte Uit liefde voor de stad, voor een partner, een studiekerlze, eet:. jobaanbieding of een combinatie van... Redenen genoeg voor een Vlaming om het hart in Barcelona te verliezen en er te blijven. Zo gaat ook het verhaal van de Vlamingen die rond de tafel zltten. Ze hebben nog een ding gemeen, het zijn allemaal actieve ondernemers in Barcelona. Ze kennen elkaar goed en zien elkaar regelmatig. Niet omdat ze een Vlaams vriendenclubje ziljn, maar wel omdat ze op geregelde tijdstippen uitgenodigd worden door een bijzonder gedreven dame die vol passie en overgave de Belgisch Luxemburgse Kamer van Koophandel in Barcelona op een nieuw spoor zet.brigitte Verkinderen is sinds een goed jaar directeur van deze organisatie en sinds haar komst waait er duidelijk een frisse wind door deze Kamer van Koophandel. ;,?*?,*t: '{"alrzlr: *+' Lie: r:*+t'i:erz: 7}*2.:l 7**r: í.'1*.*:;i september 2009

4 Se hijnwerper Brigi.tte heeft duidelijk een missie. Ze wi1 enerzijds opnieuw leven in de brouwerij brengen bij de Belgisch ñ ñ : Luxemburgse Kamer van Koophandei in Barceiona en anderziids de banden aanhalen met de Kamers van Koophandel in Belgié en Luxemburg. En waar kan je beter beginnen dan in AntwerPen om deze banden aan te halen dacht Brigitte? Toen ze begin dit jaar een afspraak had op de AntwerpsWase Kamer, bracht ze het verhaal mee t'an Antwerpse ondernemers die rond de eeuwwisseling een leven en een bedrijf opstartten in Barcelona maar vandaag de banden met het thuisland terug r,l,'at willen versterken. Niet alleen omwille van de duidelijk voelbare economische crisis, maar ook omdat de steden AntwerPen en Barcelona toch heel wat met elkaar gemeen hebben en in deze wetenschap toch heel wat potentieel schuilt voor beide partijen. bracht deze Vlamingen een bezoek en polste naar de drijfveren, de verschillen en de invloed van de crisis op hun bestaan. Even vaorstel{en... :Ü t* i ig is,é F Roland Druot werkt sinds 1989 in Barcelona voor Fortis Bank. Hij was tot drie jaar geleden voorzitter van de Belgisch Luxemburgse Kamer in Barcelona. Na 10 jaar gaf hi1 de fakkei door aan Philippe Crener' Frank Hendrickx trok in 1989 naar Barcelona. Eerst in opdracht van Agfa en werkte daarna voor Pepsi. Drie jaar geieden startte hij Close2Sports op, in 2008 het bedriif Saborea. Tom Van der Heyden is de 'ancien' van de emigranten uit Vlaanderen. Hij kwam in 1988 naar de hoofdstad van Catalonié om aan de ESE Business School een MBA te studeren en bleef hangen bij verschillende multinationals. Zes iaar geleden startte hij het bedrijf 53 op dat staat 'oor Strategic Sourcing Solutions. Ook Christian Deckx studeerde in Barcelona en nam in 1988 de besiissing om er voorgoed te wonen en te werken. Hij werkte eerst voor verschillende Spaanse bedri.jven maar startte al snel met AROW Asesores. Hans Verhelst kwam in 2002 in Barcelona terecht voor Tyco Fire & Security nternationai waar hij als businessdeveloper de ZuidEuropese markt l'ia een lokale Spaanse vestiging moest uitbouwen. Nadien werkte hij nog enkele jaren voor het Europese hoofdkwartier in Parijs. Maar toen dat hoofdkwartier nadien naar Londen verhuisde, keerde Hans terug naar Barcelona en vestigde hij er zich definitief. Hij runt er het bedrijf E.P.S. Europe (Egologic Printing Solutions). jos Collin is oprichter en directeur van Reserva SelfStorage. Ook hij kwam aanvankelijk enkel naar Barcelona om aan ESE een MBA te volgen, maar dankzij de liefde voor zijn vrouw die hii in Barcelona ontmoette, bleef hij er. Tot slot ging ook Erik Klónhammer in op de uitnodiging voor het rondetafelgesprek. Hij werkt sinds 2000 als algemeen directeur voor Katoen Natie Spanie, met hoofdzetel in Tarragona. tsezige Selgen Close2Sports richt zich vooral naar de Spaanse markt en biedt, zoals de naam doet vermoeden, sportbelevenissen en sporthospitaiity aan. Saborea Spain werd opgericht in 2008, en is actief in de toeristische sector' Frank Hendrickx: "Saborea richt zich op bedrijven en biedt incentivereizen aan voor hun klanten en a if i* Brigiite Verkinderen: "De Belgliscn Luxernburgse Kamer van Koopharlcle in Barcelona wil de li b Lnclen u '$ rg h ; lü met Belgié en Luxeflriturg \ /eer intensifiéren. Niet alleen omwille van de Écollomische crisis" maar ook ot rtat de sieden,antwerdcan err Batcelona toch heel wat met clkaar gerneen hebben en er in deze wetenschap toch heel \,vat potentie el schuilt \/oor alle partijen." i i 9 september 2009

5 Schijnwenper "*"F.$. üul"*pe haall d* i*e* tsners op, str;pt err i"ein üt ze he lsnraal. üe nnilreue{f*ui*n:ijn er:al'rn, wa :t ni*t vecl m*n**n zijn *r zieh van b*x usl dat je bijr:a vier lit*r p*lroleum n*dig hebt nm i *n lqrnerh*huiring le r r*k*n. ñ*eycleren leveri 4* lct $*% wln*t üp "'/üor"de klan{."!'l*ns v* 'lr*l* ; studie in Barcelona, verbleef ik even in Brussel waar ik werkte in strategie & milieuconsulting. Daar kwam ik in contact met Shurgard. k wist dat er in Spanje geen gelijkaardige dienstverlening bestond en als ik een ding zeker weet, is het wel dat er altijd bedrijven en particulieren zijn met een stockage en plaatstekort. k was dus eigenlijk een pionier in de sector. Ondertussen zijn er andere spelers op de markt gekomen en hebben we een vereniging opgericht voor selfstoragebedrijven waar ik voorzitter van personeel alsook voor privégroepen. Er is steeds een link te vinden met sport, cultuur, wijn en gastronomie, fashion, muziek, enz." Frank wil dit model ook exporteren naar andere landen en steden. "Eike stad heeft zijn eigen aantrekkingskracht. Barcelona is niet alleen bekend om zijn voetbalteam, maar ook o.a. voor de cavastreek en de mode. We proberen de deelnemers altijd die belevenis mee te geven die ze als privétoerist niet zouden beleven. Een avondje Barqa vanuit een privéloge, een exclusief diner in het Picasso Museum, maar ook gewoon een 'Discover Caudí by bike toer'. Voor elk wat wils en dit steeds onder Nederlandstalige ben." Tot voor de crisis hielp Christian Deckx bedrijven met hun investeringen in vastgoed. Maar door en misschien we1 dankzij de vastgoedcrisis, verlegde Christian zijn aciiviteiten. De jarenlange internationale contacten die hij opbouwde in de investeringswereld, verzilvert hij nu in het aanbieden van zijn wereldwijde netwerk aan bedrijven die willen internationaliseren. "Samen met strategische partners, coordineer ik op vraag van klanten vanuit vestigingen in Spanje, Duitsland, Polen, Portugal en Roemenié begeleiding." Strategic Sourcing Solutions, het bedrijf van Tom Van der Heyden, is gespecialiseerd in sourcing en productiediensten in het Verre Oosten, met zetels in Barcelona en Shanghai. Tom vat de hoofdactiviteiten van 53 als volgt samen: "Er is ten eerste het iuik van de sourcing. Met name de selectie van Aziatische fabrikanten, de supervisie van de productie, kwaliteitscontrole en 1ogistiek in opdracht van Europese bedrijven die hun industrieei concurrentievermogen wensen te versterken maar het risico van kwaliteitsverlies tot een minimum willen beperken. Verder verzorgen we ook de integrale begeleiding van bedrijven die zich in Azié willen installeren en daarnaast voeren we consultingprojecten uit in verband met de internationalisatie van bedrijven naar de Aziatische markten. We doen dit niet enkel vanuit Barcelona en Shanghai, maar ook via agents in Frankrijk en Duitsland. Verder hebben we ook produc Jos Cottin: "lk wist dat er in Spanje geen dienstverlening voor selfstorage bestond en ais ik een ding zeker weet, is het wel dat er altijd bedrijven en particulieren zijn met een slockage en plaatstekort. Reserva dichtte dus een gat in de markt." tieafdelingen in Vietnam en ndié." E.P.S. Europe, het bedrijf van Hans Verhelst richt zich op de recyclage en het hergebruiken van toners. "We halen de lege toners op, strippen ze helemaal en reinigen ze grondig. Dit proces heeft een enorm positieve inbreng op milieuvlak. Niet veel mensen zljn er zich van bewust dat je algauw vier liter petroleum nodig hebt om één tonerbehuizing te maken. Bovendien is het moeilijk om deze spullen terug te recycleren tot hun primaire grondstof. En als je ze op de afvalberg gooit, hebben die dingen 450 jaar nodig om afgebroken te worden." Jaarlijks worden er zo't:r 1,2 miljard toners gekocht. Er is dus nog werk aan de winkel voor bedrijven zoals E.PS. Europe. Jos Collin runt ondertussen twee vestigingen van zijn bedrijf Reserva, een bedrijf dat voorziet in selfstorage en dus 24 op 24 uur toegankelijk is. "Na mijn MBA september 2009 H

6 Schijnwerper Frank r"ler:drlc*cx: "Saborüa i' thl z ch *p i:*dri v*n *n l **t in*ent verslucn aar: voor h ;n klanten *fi pcr$*neel alsock vccr privégroepün. f r s st**cis **n link t* vindc n m*t sp*rt" culluur, wi.jr: *n gastr*n*nr!*, fashi*n, nu i*!q, *n. F*n avendj* *arqa v*n ; t **n pr!v*l*ü*" ücn *xclusi*f ejiner llr hel Picass* Mussum, manr *ok E*w*ün ccn 'Disc*ver üaudí by i:ike t**r'." desgewenst het hele internationaliseringsproces in de voornoemde landen. Maar daar eindigt het niet. ndien het bedrijf dat wil, kunnen wij de volledige administratieve opvolging doen voor hen; loonadministratie, belastingaangifte, boehouding,... Wij zijn immers veel beter op de hoogte van de lokale wetgeving en gebruiken. Op die manier kan het bedrijf zich concentreren op zijn corebusiness." Ten slotte; Katoen Natie vestigde zich als logistiek dienstverlener in 1998 in Tárragona omwille van de aanwezige chemische industrie en het groeipotentieel van de containerhaven. Erik Klónhammer leidi en coórdineert deze zetel. Hij gaat op zoek naar logistieke oplossingen voor klanten uit de chemische industrie en uit de sector van Consumer Coods. De marktomvang De heren rond de tafel ztin het er allemaai over eens dat het goed leven is in Barcelona. Daar is niet alleen het klimaat verantwoordelijk voor, zo blijkt. Vlamin gen worden in Barcelona erg gewaardeerd voor hun taalkennis. Ook hun aangeboren flexibiliteit wordt als een enorme troef aanzien. Economisch gezien is de grootte van de Spaanse markt met haar ruim 46 miljoen inwoners voor de Vlamingen een onmetelijk voordeel. Bovendien bestaat de indruk dat de markt in ZuidEuropa wat'achterop hinkt'. "ets dat in NoordEuropa al een tijdlang ingang vond, sijpelt meestal geleidelijk aan door naar de Spaanse markt. Handig dus als je banden met Noord en WestEuropa hebt." Zo bevestigt Tom Van der Heyden deze indruk. Ook over de administratie hebben de heren geen klagen. Maar daar heeft Jos Coilin een heie simpele verklaring voor. "Tot vóór de komst van de computer was er van een georganiseerde en gecontroleerde administratie geen sprake. En dus betekende de golf van informatisering ook meteen het opbouwen van een degelijke administratie. Vandaar dat hier ook heel veel informatie over bedrijven en mensen'gekruist' wordt. Bedrijven hebben dus veel minder te maken met papiermolens." Hans Verhelst verduidelijkt met een voorbeeld: "stel je verhuurt een appartement, maar geeft dit niet in je belastingaangifte aan. De belastingdienst zal deze inkomsten toch ontdekken in de belastingaangifte van uw huurder, en dus ben je eraan voor de moeite." Maar Vlamingen zouden geen Vla mingen ztjn as ze niet iets vonden om over te klagen. Zo haalt Christiaan Deckx het verfoeide systeem aan van het zogenaamde puntenrijbewijs. En laat de wegen aan de stadsrand en in de stad zelf vol met flitspalen staan.... Toch nog een goed punt voor de optredende overheid: vervelende en verkeersbeiemmerende dubbelparkeerders gaan onverwijld op de bon. Je zou trouwens dom zijn om in de stad je wagen te gebruiken. "Hei openbaar vervoer is hier bijzonder goed uitgebouwd en taxi's vind je op quasi elke straathoek", hemelt Frank Hendrickx'zijn' stad op. "Dankzij de aanpak van Barcelona Neta is het in de stad ook voor toeristen bijzonder aangenaam toeven. Geen papiertje of blikje dat aan het waakzaam oog van de straatvegers ontsnapt", gaat de man, die de toeristische sector aan de gesprekstafel vertegenwoordigt, verder. Jos Collin haalt de gebrekkige communicatieinfrastructuur aan. "Op mijn eerste vestiging van Reserva, binnen de stadsring van Barcelona is de ADSlverbinding zó lamentabel dat er op mijn dak een WlMAXverbinding moest komen." Volgens Jos is dit te wijten aan het feit dat in Spanje al1es in functie van prijs functioneert en niet in functie van kwaliteit. "Als je in Vlaanderen woont en je verhuist naar een nieuw dorp, zal je aanle buurman vragen waar de beste beenhouwer is. n Spanje zou je vragen waar de goedkoopste beenhouwer zit." E "lk leid en coórdineer deze zetel van Katoen Natie. lk ga op zoeknaar logistieke oplossingen voor klanten van onze groep." Erik Klónhammer: september 2009 g

7 Schijnwerper Christiaan Deckx: "Samen met strategische partners, coórdineer ik op vraag van klanten vanuit vestigingen in Spanje, Duitsland, Polen, Portugal en Roemenié desgewenst het hele internationaliseringsproces en nadien ook het administratreve luik varr onze klanten in deze landen." Crisis in Spanje Spanje was in maart het eerste land in de Eurozone met een negatieve inflatie. Tweede verblijven in Terug naar Belgié? Het gezinsleven is aan de dure kant in Barcelona. Dat bewijst het verhaal van Jos Collin. Hij en zijn vrouw hebben zes kinderen. " Wij betalen zo'n euro schoolgeld per maand, er bestaat geen kindergeid en huisvesting is duur. Zeker als je weet dat de lonen hier aanzienlijk iager liggen dan in Belgié bijvoorbeeld. k rekende uit dat, als ik naar Belgié zou terugkeren met mijn gezin, me dat euro per maand zou opleveren." Toch denken de heren niet aan teruggaan. Belgié mist ruimte en de mentaliteit van de mensen is er te kleinburgerlijk. Voigens Christiaan kan je 't zo bekijken: "een zuideriing functioneert in parallelschakeling, de noorderling in serieschakeling. Dit wil zeggen dat wanneer je in het noorden afspreekt om te tennissen om negen uur, je incalculeert dat je om kwart voor negen moet parkeren, om tien voor negen aan de kleedkamers moet zijn om dan om negen uur op het veld te staan. n het zuiden weet je dat je tussen negen en elf je krant zallezen, zal ontbijten met je gezin, de kinderen naar school zal brengen en zal terlnissen." Over de wereldberuchte zuiderse stiptheid haalt Tom nog een verhaal aan. "Als je hier een klusje laat uitvoeren, mag je blij zijn dat ze komen op de dag dat ze beloven te komen, dat ze aile materiaal dan ook bij hebben en dat ze klaar zijn tegen de dag dat ze beloven de klus geklaard te hebben." Toch stoort niemand zich hieraan, want het hoort bij de folklore. Als de heren terug naar Belgié gaan, gaat de ene op bedevaart naar de Quick, de andere een goei pint drinken of een'fritje steken'in de Nr. Spanje staan r oor spectaculaire lage prijzen te koop, vaak voor 20 tot 40 procent onder de oorspronkelijke vraagprijs. Duizenden Britse pensionado's kunnen de lasten niet langer dragen, nu hun vermogen en oudedagsvoorziening in korte tijd bijna een derde in waarde zijn gedaald. n het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de Spaanse werkloosheid 17,4 procent van de beroepsbevoiking. Dat is het hoogste niveau in Europa en bi.jna twee keer zo hoog als het Europees gemiddeide. De Europese Commissie verwacht dat de werkloosheid volgend jaar kan oplopen tot boven de 20 procent. Toch kwam er in mei een lichtpuntje in deze negatieve spiraal, het aantal geregistreerde werklozen nam met bijna af tot 3,6 miljoen. Hebben de heren last van de crisis? "De concurrentie is voor Strategic Sourcing Solutions verminderd. De zwakken verdwijnen waardoor het aanbod op de markt terug verkleint." E.P.S. Europe rlcht zijn diensten zowel naar de particuliere markt, r'ra eigen winkels, als naar bedrijven. "De markt van het recycleren van toners boomt. Vooral grote bedrijven zijn in onze dienstverlening geinteresseerd omdat hen opgelegd wordt om meer en meer te recycleren. n ons systeem instappen levert hen al snei een besparing van 40 tot 509/o op. Wij profiteren dus eerder van de crisis." Contacten leggen? 1. "St:ategrc SoUrc:rig S*iuticn* is gesperialis*erd in snureing *n p:'üij*et edi*nste* ln het Verrc ücste:r, lxct z*t*is jn f3e;"**l*ne *n Shanühai. ñr is ten erste het ir".:ik van ele s*ur*inq, ci*!nxegrñie :*gsl*icirng van b*drrjven di* :ieh in Azie \,' ll*n installeren *n tsil slcttc rj* c*nslriian*y opdrachten." Tom Van der Heyclen: seplember 2009 AR0W Asesores Christian Deckx CCBLC Brigitte Verkinderen Katoen Natie Erik Klónhammer katoennatie.com Reserva SelfStorage Jos Collin E.PS. Europe Hans Verhelst Tom Van der Heyden com Saborea Frank Hendrickx i; g

Aardrijkskundeproefwerk Hoofdstuk 6. Vakantielanden

Aardrijkskundeproefwerk Hoofdstuk 6. Vakantielanden Aardrijkskundeproefwerk Hoofdstuk 6 Vakantielanden Het klimaat is in Zuid-Europa anders dan in Nederland. In de zomer is het er warm en droog, in de winter is het er ongeveer zoals zomers in Nederland.

Nadere informatie

86,3 87,7 +1,66% -8,62%

86,3 87,7 +1,66% -8,62% Vastgoed, familie, vennootschappen januari maart Trimester 1-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoedactiviteit in België n 4 12 12 11 18,2 11 1 94,3 11,1 11,6 94,4 99,2 1, 99,7 1 86,3 9 87,7 9 8 27

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

1 140 miljard euro bij

1 140 miljard euro bij PRIVATE S.A. Page: 1+2 3 Circulation: 330835 92b4f4 1390 De Nieuwe Gazet No. of publications: 2 ECB drukt 1 140 miljard euro bij Met die som in 50 euro biljetten kan je de negen bollen van het Atomium

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Collectieve toeristische logiesverstrekkende bedrijven BELGIË 2012 Kerncijfers

Collectieve toeristische logiesverstrekkende bedrijven BELGIË 2012 Kerncijfers BELGIË 212 Kerncijfers 212 Hotel - + van de 212 Aankomsten % Aandeel in de (%) BELGIË 1, 13.857.262 31.423.463 43.619,1% 2,27 56,8% 53,% 26,7% 17.838.4 16.644.416 8.376.6 1. Toeristische gebieden Kuststreek,15

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

In 2011 meer woningen verkocht, sneller en duurder

In 2011 meer woningen verkocht, sneller en duurder ERA Barometer 2012 3 maart 2012 : ERA Open Huizen Dag In 2011 meer woningen verkocht, sneller en duurder Op woensdag 25 januari 2012 maakte ERA, het grootste netwerk van vastgoedmakelaars in België, de

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05)

RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05) Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05) In dit rapport ga ik de voornaamste Belgische

Nadere informatie

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Belang van de Belgische markt Reisverkeer vanuit België naar Nederland Vakanties (4n+) (2012): 328.000 Korte vakanties (1-3n) (2012):

Nadere informatie

Ons bedrijf. Onze missie

Ons bedrijf. Onze missie Succesvolle partnerships tot stand brengen in de Europese Unie Ons bedrijf KomFort is een bedrijf gespecialiseerd in commerciële dienstverlening. We begeleiden u stap voor stap tijdens uw samenwerking

Nadere informatie

Overzicht en perspectieven voor een duurzame ontwikkeling van asfalt in een economie in voortdurende verandering. Wim Teugels Nynas N.V.

Overzicht en perspectieven voor een duurzame ontwikkeling van asfalt in een economie in voortdurende verandering. Wim Teugels Nynas N.V. Overzicht en perspectieven voor een duurzame ontwikkeling van asfalt in een economie in voortdurende verandering Wim Teugels Nynas N.V. Een economie in beweging In een tijdspanne van 2 jaar is de olie

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

PVDA weerlegt leugens ArcelorMittal Gent is de goedkoopste van de hele groep

PVDA weerlegt leugens ArcelorMittal Gent is de goedkoopste van de hele groep PVDA weerlegt leugens ArcelorMittal Gent is de goedkoopste van de hele groep Auteur: Tom De Meester PVDA Studiedienst Datum: Maandag 24 maart 2014 De staking bij ArcelorMittal in Gent bedreigt de toekomst

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT Presentatie door J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 9 December 2011 De context van het Euro Plus-pact 1 Europa 2020 Procedure macro-onevenwichtigheden

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit. PERSBERICHT 09 juli 2012 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Vroeger voerden Europese landen vaak oorlog met elkaar. De laatste keer was dat met de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Er zijn in die oorlog veel mensen gedood en er

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen stuk ingediend op 1231 (2010-2011) Nr. 1 8 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris, Johan Deckmyn en Wim Wienen en mevrouw Marleen Van

Nadere informatie

Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten

Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten Een zorgvastgoed in Goirle (Nederland) Op 01.08.2016 heeft de Cofinimmo Groep het eerste lijnszorgcentrum 1 Oranjeplein, gelegen

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

30 3 DE TRIMESTER 2016

30 3 DE TRIMESTER 2016 Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer Vastgoed VASTGOEDACTIVITEIT IN T/3 Juli - september 2016 n 30 3

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Kent, een geweldige plek om zaken te doen

Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent is de beste plek om zaken te doen in het Verenigd Koninkrijk. Gelegen in Zuidoost-Engeland is Kent de regio die het dichtst bij het vasteland van Europa ligt.

Nadere informatie

R&D in Roemenië: begin van het einde voor de Nederlandse technologische industrie?

R&D in Roemenië: begin van het einde voor de Nederlandse technologische industrie? R&D in Roemenië: begin van het einde voor de Nederlandse technologische industrie? Hans Pol, PBF Group B.V., Almelo 15 Oktober 2009 Even voorstellen. Hans Pol, Directeur, PBF Group B.V. Voorzitter vereniging

Nadere informatie

van ondernemers zijn. Om continu oplossingen te vinden, blijf ik op zoek naar nieuwe informatie. Alles wat bruikbaar bleek in de praktijk, bracht ik

van ondernemers zijn. Om continu oplossingen te vinden, blijf ik op zoek naar nieuwe informatie. Alles wat bruikbaar bleek in de praktijk, bracht ik Inleiding Laat ik met de deur in huis vallen: ik geloof dat het midden- en kleinbedrijf een verschil maakt in de wereld. Denk aan bedrijven die nieuwe manieren bedenken om oceanen plasticvrij te maken,

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 April- 30/04/ 12 Artikel 1. Jean-Luc Dehaene van de CD&V kan bijna 3 miljoen euro opstrijken. Door een aantal jaar geleden een pakket aandelenopties te kopen

Nadere informatie

Zakendoen in Europa? De Europese Dienstenrichtlijn maakt het u makkelijk.

Zakendoen in Europa? De Europese Dienstenrichtlijn maakt het u makkelijk. Zakendoen in Europa? De Europese Dienstenrichtlijn maakt het u makkelijk. Vanaf 2010 is de nieuwe Dienstenrichtlijn van kracht binnen de hele Europese Unie. Dit is goed nieuws voor onze exportgerichte

Nadere informatie

DE GENKSE BEVOLKING OP

DE GENKSE BEVOLKING OP UPDATE CIJFERS DE GENKSE BEVOLKING OP 01.01.2010 (voorlopige cijfers) Bron: Stad Genk, Dienst Bevolking Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de bevolkingscijfers

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt

Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt vooruit'-bijeenkomsten, gehouden tussen 21 en 28 september 2010. Een

Nadere informatie

Zakendoen met China via Hong Kong

Zakendoen met China via Hong Kong Zakendoen met China via Strategische Overwegingen en Praktijkvoorbeelden Bart Horsten 3 mei 2011 Steenweg op Mol 129 B-2360 Oud-Turnhout Belgium Tel: +32 (0)14 720275 Fax: +32 (0)14 720299 www.horsten.be

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Het volledige rapport is te vinden op de website van het SCP. Hier staan aanvullende figuren bij hoofdstuk 7.

Het volledige rapport is te vinden op de website van het SCP. Hier staan aanvullende figuren bij hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 van Nederland in een dag gaat over de tijdstippen waarop mensen in Nederland en andere landen bepaalde activiteiten uitvoeren, zoals betaald werk en het zorgen voor kinderen en het bezoeken

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING

VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING EUROCULT LITO VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING Postbus 13050 3507 LB Utrecht Wittevrouwenstraat 36 3512 CV Utrecht Tel: 030

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 PERSBERICHT Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 Het jaar 2007 kan voor de kledingsector worden samengevat als een stabiel jaar. De omzetdaling was

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer 29 n Vastgoed April - juni 2016 T/2 2DE TRIMESTER 2016 www.notaris.be

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

hertalan welkom in de wereld van EPDM

hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Persbericht VASTNED SCHERPT STRATEGIE AAN: UITBREIDING IN PREMIUM CITIES. Doelstelling 65% high street shops bereikt

Persbericht VASTNED SCHERPT STRATEGIE AAN: UITBREIDING IN PREMIUM CITIES. Doelstelling 65% high street shops bereikt VASTNED SCHERPT STRATEGIE AAN: UITBREIDING IN PREMIUM CITIES Doelstelling 65% high shops bereikt Rotterdam, 14 januari 2014 Vastned, het beursgenoteerde Europese winkelvastgoedfonds met focus op venues

Nadere informatie

2. Stelt de minister een verschuiving vast van de nationaliteit van de bezoekers? Welke conclusies trekt de ministers uit deze cijfers?

2. Stelt de minister een verschuiving vast van de nationaliteit van de bezoekers? Welke conclusies trekt de ministers uit deze cijfers? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Toespraak t.g.v. de uitreiking van Phytofar Instituut prijzen 2015

Toespraak t.g.v. de uitreiking van Phytofar Instituut prijzen 2015 Toespraak t.g.v. de uitreiking van Phytofar Instituut prijzen 2015 Joris Relaes Brussel, 5 november 2015 Waar ga ik het niet over hebben? Een vergeten verjaardag: 20 jaar WTO 1995-2015 Naar een geglobaliseerde

Nadere informatie

Week 1. Het noorden van een windroos wijst naar boven. Het zuiden wijst naar beneden. Het oosten naar rechts. Het westen naar links.

Week 1. Het noorden van een windroos wijst naar boven. Het zuiden wijst naar beneden. Het oosten naar rechts. Het westen naar links. Week 1 Info: Europa Er zijn zeven werelddelen: Noord-Amerika, Zuid Amerika, Afrika, Europa, Azië, Australië en Antarctica. Europa bestaat uit 45 landen. Nederland hoort bij Europa. Het noorden van een

Nadere informatie

Welke (bouw)taal spreekt men in Noord en Zuid? Bouwend België en de Architect Wie zijn ze, wat doen ze, breng ze samen en zie wat volgt

Welke (bouw)taal spreekt men in Noord en Zuid? Bouwend België en de Architect Wie zijn ze, wat doen ze, breng ze samen en zie wat volgt Welke (bouw)taal spreekt men in Noord en Zuid? Bouwend België en de Architect Wie zijn ze, wat doen ze, breng ze samen en zie wat volgt Vanuit Identiteit en DNA tot en Identiteit België Architecten Bevolking

Nadere informatie

Tweede persoon 50% korting!

Tweede persoon 50% korting! ! Wilt u genieten van een heerlijke zomervakantie, maar heeft u nog geen idee welke bestemming u moet kiezen? MSC Cruises laat u graag het Middellandse Zeegebied zien terwijl u aan boord geniet van alle

Nadere informatie

SEAPORT RESIDENTIES EEN ZEE VAN TROEVEN

SEAPORT RESIDENTIES EEN ZEE VAN TROEVEN SEAPORT RESIDENTIES EEN ZEE VAN TROEVEN WELKOM IN ZEEBRUGGE 2 welkom l het project l als tweede verblijf l als belegging l contact welkom l het project l als tweede verblijf l als belegging l contact 3

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De toekomst van de welvaartsstaat Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De actieve welvaartsstaat herbekeken De duurzaamheid van het succes van de welvaartsstaat Investeren in kinderen Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal

landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal Inhoud 01 Inleiding 03 02 Wie is de Portugese consument? 05 03 Wat en hoe kopen Portugese e-shoppers? 06 04 Welke leveringsmethoden verkiezen

Nadere informatie

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van

Nadere informatie

verkrijgbaar via www.nmbs.be

verkrijgbaar via www.nmbs.be verkrijgbaar via www.nmbs.be Waar hang jij dit jaar uit? Wachten op de zon in Belgenland, op uitstap naar zee of de Ardennen? Of zoek je toch liever het avontuur op? Komt mooi uit, want met je eigen InterRail

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

EUROPA MEDICA EESV PERSMEDEDELING

EUROPA MEDICA EESV PERSMEDEDELING EUROPA MEDICA EESV PERSMEDEDELING EUROPA MEDICA EESV Page 1 of 6 EUROPA MEDICA PERSMEDEDELING 1. De oprichting van EUROPA MEDICA EESV Op 2 oktober 2001 werd het Europees Economisch Samenwerkingsverband

Nadere informatie

6. Zee- en luchthavens: poorten op Europa en de wereld

6. Zee- en luchthavens: poorten op Europa en de wereld 6. Zee- en luchthavens: poorten op Europa en de wereld De totale toegevoegde waarde van de Vlaamse zeehavens en luchthavens nam in 2006 toe. De directe toegevoegde waarde van de zeehavens nam af, maar

Nadere informatie

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Leeftijd en arbeidsmarkt: naar een nieuw paradigma? Leeftijd en arbeidsmarkt Itinera Institute Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor beleidshervorming

Nadere informatie

Maxime Kumpen & John Collin

Maxime Kumpen & John Collin & schijnwerper We helpen bedrijven het maximum uit hun gronden en gebouwen te halen Zet u schrap, kmo-leiders uit Antwerpen en omgeving! Vastgoedreus CBRE richt zijn pijlen op u. Maar onrust is overbodig:

Nadere informatie

verhuur het raam van je huis of auto!*

verhuur het raam van je huis of auto!* Tot tweeduizendvierhonderd euro per jaar: verhuur het raam van je huis of auto!* Ontdek het allereerste vensterreclamebedrijf in Vlaanderen. Wie zijn we? Spotvertise is een start up die het bedrijven mogelijk

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

Masterclass. Belg in de Boardroom. 3 oktober 2013 Vroeg - Bunnik

Masterclass. Belg in de Boardroom. 3 oktober 2013 Vroeg - Bunnik Masterclass Belg in de Boardroom 3 oktober 2013 Vroeg - Bunnik Belg in de Boardroom programma: 15u30: De Belgische aanpak 17u00: pauze 17u15: Debat 18u30: netwerkborrel 3 oktober 2013 Vroeg - Bunnik Belg

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014 Onderzoek over zaken doen in Duitsland Januari 2014 Samenvatting - Nederlands middenbedrijf wil meer groei halen uit Duitse markt Middelgrote Nederlandse bedrijven willen meer groei realiseren in Duitsland.

Nadere informatie

Huis in het buitenland : hoe zit het met de belastingen in België

Huis in het buitenland : hoe zit het met de belastingen in België Huis in het buitenland : hoe zit het met de belastingen in België INHOUDSOPGAVE 1. Weet de fiscus dat ik een tweede woning heb?... 2. Word ik belast op mijn buitenlands tweede verblijf?... 3. Wat als ik

Nadere informatie

KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË

KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË ECONOMISCH JAARRAPPORT 27 Federplast.be Vereniging van Producenten van Kunststof- en Rubberartikelen VZW Association des Producteurs d Articles en Matières Plastiques

Nadere informatie

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 PERSBERICHT 19 januari 2015 WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 Wereldwijde verkoop van Renault stijgt opnieuw met 3,2% tot 2,7 miljoen voertuigen Terwijl de wereldwijde automarkt met 3,5% groeide,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 mei 2014

Nieuwsbrief 9 mei 2014 Katrien Schryvers Aan de bel voor Zorg, Wonen en Kinderen Nieuwsbrief 9 mei 2014 Beste lezer, Mijn nieuwsbrief kreeg een nieuw kleedje, om te onderstrepen dat ik aan de bel trek voor u! Voor wonen, zorg

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR TREKKERSGROEPEN

HANDLEIDING VOOR TREKKERSGROEPEN HANDLEIDING VOOR TREKKERSGROEPEN 2 Euro of meer, zoveel denkt een Belg te moeten betalen voor 1 kilogram bananen in de supermarkt. De realiteit toont echter iets anders. Je hoeft niet veel moeite te doen

Nadere informatie