PROBLEMATISCHE VERZAMELAARS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROBLEMATISCHE VERZAMELAARS"

Transcriptie

1 Stichting Xenophora, Landelijke Werkgroep voor Hoarding, organiseert in samenwerking met Cure & Care Development het symposium over PROBLEMATISCHE VERZAMELAARS Waar bemoei jij je eigenlijk mee? 29 november 2012 t Zand te Maarssen 1/6

2 SYMPOSIUM Iedereen kent wel iemand die meer dan normaal verzamelt. Of misschien bent u zelf wel iemand die moeilijk afscheid kan nemen van spullen. Verzamelen kan een leuke hobby zijn. Bij problematische verzamelaars is echter geen sprake van leuk verzamelen. Ze verzamelen spullen in zulke hoeveelheden dat zij er onder bedolven dreigen te worden. En om al die spullen te kunnen bewaren, nemen zij desnoods grote financiële, sociale en functionele beperkingen voor lief. Problematische verzamelaars bewaren dikwijls ook heel veel spullen waarin anderen geen waarde zien. Als buitenstaander begrijpen wij dat niet. Want waarom zou je jezelf zo tekort doen ten behoeve van spullen? Problematische verzamelaars kennen geen grenzen in het verzamelen. De omgeving ondervindt daarvan de gevolgen. Kinderen lijden er onder, familie en vrienden maken zich zorgen, buren ervaren overlast en de huiseigenaar ziet zijn pand verkommeren. Professionals die worden ingeschakeld, zoals thuisbegeleiders, GGD en GGz, worden geconfronteerd met het gegeven dat problematische verzamelaars het afwijkende van hun manier van verzamelen niet of slechts ten dele inzien. Problematisch verzamelen is in het buitenland al jarenlang bekend als hoarding. Er zijn speciale klinieken, er wordt onderzoek gedaan, er zijn zelfhulpboeken en websites waarop iedereen de nodige informatie kan vinden. Hoewel het probleem ook in Nederland veel voorkomt, hebben wij dergelijke voorzieningen (nog) niet. Nu is er voor het eerst een Nederlandstalige boek over dit onderwerp. Mede naar aanleiding van het verschijnen van dit boek organiseren wij voor de derde keer een symposium over problematische verzamelaars. U wordt tijdens dit symposium op de hoogte gesteld van de meest recente bevindingen. Tevens belichten wij twee specifieke groepen die ieder op eigen wijze extra aandacht nodig hebben; dierenverzamelaars en mensen met een verstandelijke beperking én hoardinggedrag. Effectieve hulpverlening aan problematische verzamelaars begint bij begrip, betrekt alle factoren die een rol (kunnen) spelen en geeft aan samenwerking een sleutelrol. Hier wordt onder andere vorm aan gegeven door het eerste Nederlandstalige boek over problematische verzamelaars dat u tijdens het symposium zult ontvangen. Het probleem wordt van verschillende kanten belicht; zowel internationale als nationale experts hebben aan dit boek een bijdrage geleverd. Het symposium is bedoeld voor medewerkers van instellingen in de Geestelijke Gezondheidszorg, van GGD en, van de thuiszorg maar ook van gemeenten en woningbouwcorporaties, kortom iedereen die beroepshalve met hoarding te maken heeft. In het ochtendgedeelte zijn er plenaire voordrachten, in het middaggedeelte kunt u deelnemen aan twee van de vier workshops. 2/7

3 Tijdens de lunchpauze vinden posterpresentaties plaats. Tijdens het symposium ontvangt u het boek Problematische verzamelaars, onder redactie van José van Beers en Kees Hoogduin (winkelwaarde 24,95), gratis. Boom uitgeverij ISBN: PROGRAMMA Dagvoorzitter: dr. Martin Appelo Ontvangst en koffie/thee Welkom Dr. Martin Appelo Hoarders: impulsief, compulsief of allebei? Mw. dr. Daniëlle Cath Opgeruimd staat netjes, maar wie ruimt de rotzooi op? Vragen over normen en verantwoordelijkheid Mw. drs. Mariël Kanne Pauze Verzameldwang en verstandelijke beperking Drs. Martin van den Berg Bemoei je er mee! Drs. Maurits Verster Dierenbescherming: animal hoarding Mw. Colette de Jong Lunch De workshops worden in twee rondes gegeven, u kunt dus aan twee workshops deelnemen. U kunt uw voorkeur aangeven op het inschrijfformulier. Indeling geschiedt op basis van binnenkomst van inschrijving. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met uw wensen. WORKSHOPS WORKSHOPRONDE I 1) Hoe herken je een problematisch verzamelaar: signalering en diagnostiek Mw. dr. Marijda Fournier & mw. drs. Anneke van den Maagdenberg 2) Aan de slag in de thuissituatie: richtlijnen voor de ambulant hulpverlener Mw. Ingrid Talen 3) Engaging hoarders in treatment and using Visual Methods Mr. Satwant Singh & Mr. Colin Jones 4) Cognitieve gedragstherapie voor hoarders in de praktijk Dhr. Ron de Joode Pauze WORKSHOPRONDE II 1) Hoe herken je een problematisch verzamelaar: signalering en diagnostiek Mw. dr. Marijda Fournier & mw. drs. Anneke van den Maagdenberg 2) Aan de slag in de thuissituatie: richtlijnen voor de ambulant hulpverlener Mw. Ingrid Talen 3) Engaging hoarders in treatment and using Visual Methods Mr. Satwant Singh & Mr. Colin Jones 4) Cognitieve gedragstherapie voor hoarders in de praktijk Dhr. Ron de Joode Afsluiting met borrel 3/7

4 PERSONALIA Dr. Martin Appelo is gezondheidszorgpsycholoog/gedragstherapeut. Hij werkt als docent, trainer, therapeut en supervisor bij CCD Arnhem, psycho-oncologisch centrum Het Behouden Huys in Haren en de afdeling Psychologie van de Rijks Universiteit Groningen. Centrale thema s in zijn werk: derde generatie cognitieve gedragstherapie, veerkracht, zelfhelend vermogen en motivatie technieken. Drs. Martin van den Berg is psychiater en directeur behandelzaken van de Swaai, centrum voor de diagnostiek en behandeling van psychiatrische en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijk beperking, te Beetsterzwaag en coördinator van het platform verstandelijke beperking bij de NVvP. Mw. dr. Daniëlle Cath is psychiater en programmavoorzitter angst bij Altrecht Cura en het Altrecht Academisch Angstcentrum (AAA). Het angstcentrum heeft onlangs de kwalificatie Topklinische Zorg ontvangen. Verder is zij universitair hoofddocent bij de vakgroep klinische & gezondheidspsychologie, universiteit Utrecht. Mw. dr. Marijda Fournier is gezondheidszorgpsycholoog en cognitief gedragstherapeut. Ze is werkzaam bij het Altrecht Academisch Angstcentrum en Altrecht Polikliniek Utrecht als therapeut, supervisor en als docent bij RINO Noord Holland. Aandachtsgebieden zijn: dwang- en angststoornissen, Gilles de la Tourette, negatief zelfbeeld en thuisbehandeling van ernstige (verzamel)dwangers en vermijders. Dr. Colin Jones is a senior lecturer and researcher in advanced clinical practice at a large UK university. He has a special interest in life history, reminiscence and narrative research methods and is a member scholar of the International Institute of Qualitative Methodology (Canada). Colin has been involved in numerous research projects in Japan, South East Asia, Europe and the UK, most recently within the area of hoarding. Together with colleague Satwant Singh, we are further developing photo-elicitation methods designed specifically for hoarding research. Mw. Colette de Jong werkt als opsporingsambtenaar en toezichthouder voor de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Zowel de vrijwillige afdelingsinspecteurs van de Dierenbescherming als de districtsinspecteurs van de LID hebben in het werkveld veel te maken met verzamelaars en dan met name de animal-hoarders. Dhr. Ron de Joode is werkzaam als senior cognitief gedragtherapeutisch werker en verpleegkundig consulent op de afdeling angststoornissen in het AMC Amsterdam. Speerpunten zijn de behandeling: - met diepe hersen stimulatie (dbs), - van een verstoorde lichaamsbeleving (bdd) en - van hoarding / verzameldwang. Tevens werkt hij als cognitief gedragstherapeutisch werker in zijn eigen praktijk. Mw. drs. Mariël Kanne werkt bij de Hogeschool Utrecht, als docent ethiek en onderzoekster. Ze doet promotieonderzoek naar morele oordeelsvorming in organisaties voor zorg en sociaal werk. Ze schreef samen met Dorine Bauduin het boek Tijd voor reflectie. Praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie. 4/7

5 Mw. drs. Anneke van den Maagdenberg is psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Ze is werkzaam bij het Altrecht Academisch Angstcentrum en Altrecht Polikliniek Utrecht als therapeut en als coordinator van het samenwerkingsproject van Altrecth Cura en de Thuiszorginstellingen Careyn en Vitras voor de behandeling van personen met verzameldwang. Mr. Satwant Singh is Nurse Consultant in CBT and Mental Health and Clinical Lead. Satwant has been working in the field of CBT since 1994 and specifically working with individuals with issues of hoarding since He has been involved in a number of research projects on hoarding with Kings College London. Satwant has been actively involved in teaching and training in CBT both nationally and internationally. He is regularly presents at conferences, facilitates workshops in the area of hoarding. Currently he offers the only national treatment group in the UK held in London each month. He is currently involved in a number of research projects of which some are in the area of hoarding with his fellow colleague Dr. Colin Jones. Mw. Ingrid Talen is persoonlijk begeleider bij Kwintes waarbij zij mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid in de thuissituatie hulpverlening biedt. Zij heeft zich gespecialiseerd in hoarding en een stappenplan ontwikkeld voor de thuisbegeleiding van problematische verzamelaars. Drs. Maurits Verster is Gz-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en Gedragstherapeut. Studeerde bovendien toegepaste bedrijfskunde en doet momenteel een MBA studie. Hij werkte in vele verschillende instelling en settingen: in de klinische en ambulante psychiatrie en verslavingszorg, in de crisisdienst, in de forensische zorg, met cliënten met depressies, angst, psychosen en acute stoornissen. Maar ook met ACT en FACT teams. Zijn passie is het aangaan van complexe uitdagingen, zowel wat betreft problematiek rond patiënten en patiëntengroepen als het management daarvan. Er moet een duidelijk sociaal maatschappelijk belang aan verbonden zijn. Naast de zorg en het management geeft hij gedragstherapeutisch onderwijs. Hij heeft ook een eigen praktijk in psychologische dienstverlening. * De stichting Xenophora, landelijke werkgroep voor hoarding, beoogt onderzoek te doen of te bevorderen en de bestaande kennis over onderzoek en behandeling breed te verspreiden onder Nederlandse professionals. 5/7

6 INFORMATIE Datum Donderdag 29 november 2012 Locatie Doelgroep t Zand, Harmonieplein 4, 3603 BM te Maarssen Professionals in de Openbare GGz, van thuiszorginstanties en in de bemoeizorg, psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, PIT-verpleegkundigen, MEE-professionals, medewerkers CIZ, professional organizers en degenen die een signaleerfunctie in de samenleving vervullen. Kosten 240,00, inclusief het boek Problematische Verzamelaars (winkelwaarde 24,95), koffie, thee, lunch en afsluitende borrel. Boek: Uitgeverij Boom; ISBN Inschrijving U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier te retourneren en gelijktijdig het bedrag à 240,00 over te schrijven naar bankrekeningnummer van de Rabobank te Arnhem ten name van Cure & Care Development, onder vermelding van Problematische verzamelaars, en naam deelnemer. Belgische deelnemers kunnen het bedrag overschrijven naar bankrekeningnummer van de ING bank te Leuven ten name van Cure & Care Development. Na ontvangst van uw inschrijfformulier en het inschrijfgeld ontvangt u een ontvangstbevestiging. Indien u verhinderd bent, is uw plaatsvervanger, in overleg met CCD, van harte welkom. Annulering Bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld alleen mogelijk als wij vóór 8 november 2012 uw schriftelijke annulering hebben ontvangen. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden. Aan elke annulering zijn 35,- administratiekosten verbonden. Accreditatie Wordt aangevraagd bij de NVvP, het NIP en de BAMw. CCD is door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden opnieuw geaccrediteerd voor alle bij- en nascholing aan verpleegkundigen en verzorgenden vanaf 1 juli 2011 voor de duur van 3 jaar onder accreditatienummer /7

7 INSCHRIJFFORMULIER Ondergetekende schrijft zich in voor het symposium Problematische verzamelaars, Waar bemoei jij je eigenlijk mee? d.d Titulatuur... Voorletters... Tussenvoegsel... Naam... dhr. mevr. Geboortedatum... Instelling... Beroep/Functie... BIG-nummer... indien van toepassing verplicht Adres werk Straat... Postcode + Plaats... Telefoon werk... Adres privé Straat... Postcode + Plaats... Telefoon privé Vegetarische lunch ja/nee* Ondergetekende wil wel/niet* via de op de hoogte worden gehouden van het CCD-aanbod. * A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is. U kunt aan twee van de vier workshops deelnemen. U kunt hieronder uw voorkeur aangeven. Indeling geschiedt op basis van binnenkomst van inschrijving. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met uw wensen. 1e voorkeur workshop 1:... 2e voorkeur workshop 1:... 1e voorkeur workshop 2:... 2e voorkeur workshop 2:... U kunt zich ook inschrijven via onze website. Het inschrijfformulier vindt u onder symposium en titel van het symposium. Datum Handtekening Ingevuld inschrijfformulier opsturen of faxen naar: Grafisch ontwerp: Postbus EL Arnhem T +31 (0) F +31 (0) Cure & Care Development activiteiten zijn vrijgesteld van BTW Fiscaalnummer B01 K.v.K. Centraal Gelderland /7

Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten

Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten Cure & Care Development organiseert het symposium Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 15 december 2011 t Zand te Maarssen SYMPOSIUM Protocollaire behandelingen voor volwassenen

Nadere informatie

IEDEREEN GEBRUIKT TOCH?

IEDEREEN GEBRUIKT TOCH? Cure & Care Development organiseert het symposium IEDEREEN GEBRUIKT TOCH? Verslavingsproblematiek bij mensen met een lichte verstandelijke beperking 13 december 2012 Dominicanenklooster in Huissen 1/6

Nadere informatie

Gz-psycholoog: spil in een veranderende Gezondheidszorg

Gz-psycholoog: spil in een veranderende Gezondheidszorg Cure & Care Development organiseert het SYMPOSIUM Gz-psycholoog: spil in een veranderende Gezondheidszorg 8 september 2011 Pim Jacobs Theater, Maarssen Symposium Gz-psycholoog: spil in een veranderende

Nadere informatie

Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn

Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn Cure & Care Development herhaalt vanwege groot succes, in samenwerking met Emergis/Indigo, het symposium Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn woensdag 26 januari 2011 Hotel Beveren

Nadere informatie

CCD. Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma. 14-daagse opleiding. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem

CCD. Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma. 14-daagse opleiding. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem CCD Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma 14-daagse opleiding 2011 Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Cure & Care Development (CCD) Cure & Care Development (CCD) stelt zich ten doel de nieuwste

Nadere informatie

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz 2012

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz 2012 Workshops, opleidingen en symposia in de GGz 2012 Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Cure & Care Development (CCD) heeft afscheid genomen van haar oude logo. Na het behalen van de ISO certificering 9001-2008

Nadere informatie

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM CCD WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM INHOUDSOPGAVE Over Cure & Care Development 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops en

Nadere informatie

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz Workshops, opleidingen en symposia in de GGz Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 1/6 INHOUD Over Cure & Care Development 4 Missie 4 Wetenschappelijke Raad van Advies 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany

Nadere informatie

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Workshops, opleidingen en symposia in de GGz Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 INHOUD Over Cure & Care Development 4 Visie 4 Missie 4 Wetenschappelijke Raad van Advies 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany

Nadere informatie

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 INHOUD Over Cure & Care Development B.V. 4 Wetenschappelijke Raad van Advies

Nadere informatie

Groningensingel 1, etage 4A Arnhem

Groningensingel 1, etage 4A Arnhem Groningensingel 1, etage 4A Arnhem INHOUDSOPGAVE Over Cure & Care Development 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany 4 Duur & locatie van de workshops en opleidingen 4 Actueel 4 Inschrijvingen 4 Annulering

Nadere informatie

Congres Mindfulness voor ouders en kinderen

Congres Mindfulness voor ouders en kinderen Congres Mindfulness voor ouders en kinderen Onderzoek en toepassing in de GGZ, jeugdzorg en school Woensdag 31 maart 2010 Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam Inzicht in de verschillende methoden

Nadere informatie

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten 2012 2013 Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 1/6 INHOUD Over Cure & Care Development 4 Missie 4 Wetenschappelijke

Nadere informatie

CCD WORKSHOPS & OPLEIDINGEN. in de GGz 2009 GRONINGENSINGEL 1 ETAGE 9A ARNHEM

CCD WORKSHOPS & OPLEIDINGEN. in de GGz 2009 GRONINGENSINGEL 1 ETAGE 9A ARNHEM CCD WORKSHOPS & OPLEIDINGEN in de GGz 2009 GRONINGENSINGEL 1 ETAGE 9A ARNHEM INHOUDSOPGAVE Over CURE & CARE DEVELOPMENT 4 Werkwijze 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops en opleidingen 4 Actueel

Nadere informatie

Jubileumcongres NVSPV, locatie VU te Amsterdam

Jubileumcongres NVSPV, locatie VU te Amsterdam U I T N O D I G I N G Jubileumcongres NVSPV, locatie VU te Amsterdam Donderdag 9 en vrijdag 10 december 2004 Sociale psychiatrie & verpleegkunde een brede aanpak in 2004 Bouwen aan het sociale fundament

Nadere informatie

Samen kiezen voor herstel

Samen kiezen voor herstel Valeriussymposium 2012 Beeld: Shutterstock Juli 2012 www.ggzingeest.nl www.vumc.nl Samen kiezen voor herstel Donderdag 15 november 2012 Samen kiezen voor herstel Wat zijn ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Zelfmanagement bij psychisch lijden. Vrijdag 12 oktober 2012

Zelfmanagement bij psychisch lijden. Vrijdag 12 oktober 2012 Zelfmanagement bij psychisch lijden Recente inzichten en ontwikkelingen op het gebied van zelfmanagement bij mensen met psychosen, depressie en autisme Vrijdag 12 oktober 2012 Met als plenaire sprekers:

Nadere informatie

Symposium EMDR; brede toepassingen in de praktijk. Eerder beoordeeld met een 8! Inschrijven via www.bsl.nl/emdr

Symposium EMDR; brede toepassingen in de praktijk. Eerder beoordeeld met een 8! Inschrijven via www.bsl.nl/emdr Eerder beoordeeld met een 8! Symposium EMDR; brede toepassingen in de praktijk Vrijdag 27 september 2013 Jaarbeurs Utrecht Bestemd voor beginnende EMDR therapeuten, therapeuten die regelmatig verwijzen

Nadere informatie

Schoolpsychologencongres 2014

Schoolpsychologencongres 2014 NASCHOLING & OPLEIDING GGZ WWW.RINO.NL Schoolpsychologencongres 2014 Recht doen aan het kind binnen passend onderwijs Een vakinhoudelijk congres voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn op

Nadere informatie

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: diagnostiek en behandeling van psychische gevolgen in de volwassenheid

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: diagnostiek en behandeling van psychische gevolgen in de volwassenheid Derde landelijke Congres Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: diagnostiek en behandeling van psychische gevolgen in de volwassenheid Donderdag 8 oktober 2015 Congres en meeting center Eenhoorn te

Nadere informatie

Uitnodiging. congres COLK. Antwoordkaart. Vallen en opstaan: de conversiestoornis te lijf

Uitnodiging. congres COLK. Antwoordkaart. Vallen en opstaan: de conversiestoornis te lijf Antwoordkaart Uitnodiging Ja, ik kom naar het congres COLK Vallen en opstaan: de conversiestoornis te lijf op donderdag 25 oktober 2012 in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam. Ja, ik wil graag gebruik

Nadere informatie

SUCCESVOL STUDEREN MET STEUN

SUCCESVOL STUDEREN MET STEUN SUCCESVOL STUDEREN MET STEUN voor (jong)volwassenen met een psychische beperking Amersfoort, 1 november 2011 EXPERTISECENTRUM BEGELEID LEREN Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een

Nadere informatie

Zo gezegd, Zo gedaan?

Zo gezegd, Zo gedaan? Zo gezegd, Zo gedaan? Dinsdag 1 april 2014 Congres ST. Rehabilitatie, 92 Implementatie van individuele rehabilitatie in tijden van verandering Implementatie - Zo gezegd, zo gedaan? Rehabilitatietechnieken

Nadere informatie

Jubileumcongres 40 jaar ATN. Autisme: verleden, heden en toekomst. Donderdag 12 juni 2014. 09.30 uur - 17.00 uur. Zuidlaren.

Jubileumcongres 40 jaar ATN. Autisme: verleden, heden en toekomst. Donderdag 12 juni 2014. 09.30 uur - 17.00 uur. Zuidlaren. Jubileumcongres 40 jaar ATN Autisme: verleden, heden en toekomst Donderdag 12 juni 2014 09.30 uur - 17.00 uur Zuidlaren Locatie De Kimme Inhoudsopgave Congrescommissie en programmacommissie 3 Voorwoord

Nadere informatie

Zelfmanagement van patiënten met psychische problemen. Zelfmanagement Congres, 3 December 2010. Vrijdag 3 December 2010 Congrescentrum te Goirle

Zelfmanagement van patiënten met psychische problemen. Zelfmanagement Congres, 3 December 2010. Vrijdag 3 December 2010 Congrescentrum te Goirle Zelfmanagement Congres, 3 December 2010 Zelfmanagement van patiënten met psychische problemen Vrijdag 3 December 2010 Congrescentrum te Goirle Met als plenaire sprekers: Jan Tromp Guus Schrijvers Jaap

Nadere informatie

Congres Indicatiestelling

Congres Indicatiestelling 12e Nationale Congres op donderdag 5 april 2012 Educatorium Universiteit Utrecht Congres Indicatiestelling Kanteling, poortwachters, mantelzorg en schaarste in de AWBZ, De WMO, de Wet op de Jeugdzorg en

Nadere informatie

Sporen van Rehabilitatie

Sporen van Rehabilitatie Sporen van Rehabilitatie Toen, nu & straks Jubileumcongres Stichting Rehabilitatie 92 maandag 2 april 2012 Spoorwegmuseum te Utrecht Introductie Rehabilitatie Jubileumcongres Rehabilitatie is alle psychosociale

Nadere informatie

Zorgpaden Congres 8 februari 2013

Zorgpaden Congres 8 februari 2013 Zorgpaden Congres 8 februari 2013 Implementatie van Zorgpaden in Ziekenhuizen Recente ontwikkelingen in zorgpaden in Nederland, in Nederlands en internationaal onderzoek, in ziekenhuizen en bij overheidsinstanties

Nadere informatie

UITNODIGING STUDIEDAG [HERSEN] WERK IN UITVOERING. Woensdag 19 november 2014 van 9.30-17.00 uur

UITNODIGING STUDIEDAG [HERSEN] WERK IN UITVOERING. Woensdag 19 november 2014 van 9.30-17.00 uur UITNODIGING STUDIEDAG [HERSEN] WERK IN UITVOERING Woensdag 19 november 2014 van 9.30-17.00 uur Op werkbezoek bij twee topcentra: Altrecht Academisch Angst Centrum Utrecht o.l.v. dr. Daniëlle Cath en Afdeling

Nadere informatie

DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. 6 februari 2015 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. 6 februari 2015 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Datum en locatie 6 februari 2015 te Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Aanvang: 09:00 uur Einde: 17:30 uur Kosten 175,- p.p. (inclusief lunch) Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij VGCt, NVvP,

Nadere informatie