MASTER IN JOUW PRAKTIJK!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MASTER IN JOUW PRAKTIJK!"

Transcriptie

1 MASTER IN JOUW PRAKTIJK! Alumnidag 21 maart 2015 De van Hogeschool Utrecht (HU) organiseert jaarlijks een alumnidag voor alle alumni en docenten. Ook het academisch netwerk is hierbij van harte welkom. De maatschappij is in beweging. Zij verandert van een centraal, van bovenaf georganiseerde verzuilde samenleving naar een decentrale, van onderop gestuurde netwerksamenleving. Dit heeft een grote impact op de gezondheidszorg en daarmee ook op de beroepsuitoefening van gespecialiseerde masters fysiotherapie. Zij krijgen te maken met een andere beleids- en organisatiecontext en een nieuwe regelgeving en financiering van de gezondheidszorg. Masters fysiotherapie dienen zich bewust te zijn van de noodzaak om hun beroep opnieuw te positioneren. De van Hogeschool Utrecht hecht er belang aan haar alumni ook na het beëindigen van hun opleiding te attenderen op veranderingen en innovaties binnen de gezondheidszorg. De snelheid van de veranderingen en de continue beweging in het gezondheidszorgdomein vraagt van masters fysiotherapie om op die veranderende zorgmarkt in te spelen. Op onze alumnidag 2015: Master in jouw Praktijk! richten wij onze pijlen dan ook dergelijk ondernemerschap, het herkennen van kansen in de markt en het ontwikkelen van creatieve producten en diensten in jouw eigen zorgomgeving! Er komen sprekers aan het woord die dit ondernemerschap in hun praktijk reeds succesvol vormgeven. Zij geven voorbeelden, delen hun ervaringen en laten je zien welke kansen en mogelijkheden er zijn voor jouw praktijk in de nabije toekomst! Master in jouw praktijk zijn! Wie wil dat niet!? Deelname kosteloos voor Alumni en academisch netwerk van de opleiding master fysiotherapie. Accreditatie is in aanvraag. GA DIRECT NAAR (KLIK OP DE LINK): Programma Toelichting sprekers Dr. C.G. Schoemaker: Een gezonder Nederland in 2040' R. IJntema MBA PT: Succesfactoren business model fysiotherapie' Toelichting workshops Drs. Mohamed el Hadouchi Van kwalitatieve inhoud naar lucratief verdienmodel Rutger Ijntema, MBA PT Succesfactoren business model fysiotherapie, klaar voor de toekomst? Ik heb er zin in! Stefan Janssen, MPt De lokale zorgmaatschappij, innoveren van de rode naar de blauwe oceaan. Roos Tichelaar, Ing Jouw kans op innovatie

2 PROGRAMMA Tijd Omschrijving uur Opening door Rob van Dolder uur HOOFDSPREKER: Dr. C.G. Schoemaker: Een gezonder Nederland in 2040 Senior onderzoeker afdeling Verkenningen, Zorg en Preventie van het centrum Gezondheid en Maatschappij uur HOOFDSPREKER: R. IJntema MBA PT: Succesfactoren business model fysiotherapie Onderzoeker Lectoraat Financieel-economische advisering bij innovatie. Kenniscentrum Innovatie en Business, Faculteit Economie en Management, Hogeschool Utrecht Hoofd Master Fysiotherapie, specialisme psychosomatische fysiotherapie, Instituut Bewegingsstudies, Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht uur Pauze uur Workshop ronde 1 Drs. Mohamed el Hadouchi, 'Van kwalitatieve inhoud naar lucratief verdienmodel' Rutger Ijntema, MBA, 'Succesfactoren business model fysiotherapie, klaar voor de toekomst? Ik heb er zin in!' Stefan Janssen, MPt, 'De lokale zorgmaatschappij, innoveren "van de rode naar de blauwe oceaan" Roos Tichelaar, Ing, 'Jouw kans op innovatie' uur Lunch pauze (lunch inclusief) uur Alumni poster presentatie uur Workshop ronde 2 (Verdieping op ronde 1) uur Netwerkborrel Deelname is graits voor Alumni en academisch netwerk van de opleiding master fysiotherapie. Accreditatie is in aanvraag.

3 TOELICHTING SPREKERS DR. C.G. SCHOEMAKER: EEN GEZONDER NEDERLAND IN 2040 Over de vraag wat de meest wenselijke toekomst is voor de volksgezondheid in Nederland bestaat geen consensus. Het is afhankelijk van normatieve voorkeuren welke maatschappelijke opgaven mensen het meest belangrijk vinden. Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) ontwikkelde het RIVM samen met stakeholders vier toekomstperspectieven op de volksgezondheid. Deze perspectieven maken de diversiteit in opvattingen expliciet. Zo kunnen ze helpen bij het voeren van strategische discussies, bij voorbeeld over de toekomst van de fysiotherapie. Zie ook de website Dr. C.G. Schoemaker Senior onderzoeker afdeling Verkenningen, Zorg en Preventie van het centrum Gezondheid en Maatschappij

4 R. IJNTEMA MBA PT: SUCCESFACTOREN BUSINESS MODEL FYSIOTHERAPIE KLAAR VOOR DE TOEKOMST? IK HEB ER ZIN IN! Wanneer je fysiotherapiecollega s spreekt dan hoor je waarschijnlijk steevast een aantal onderwerpen voorbij komen. Als eerste enthousiasme over ons vak en onze tevreden patiënten. Als tweede kwaliteit met bijbehorende kwaliteitssystemen zoals het centraal kwaliteitsregister, keurmerk fysiotherapie en geaccrediteerde scholing. Als derde financiën zoals een te laag tarief, praktijken die financieel onder druk staan, de macht van de zorgverzekeraar, tekenen bij het kruisje. Marktwerking in het gezondheidszorglandschap heeft sinds 2006 zijn intrede gedaan. Overkomt dit de gezondheidszorg en fysiotherapie en hebben we geen invloed? Wat als we plaatsnemen achter ons eigen dashboard en aan die knoppen draaien waar we als fysiotherapiepraktijk de meeste kans op succes hebben? Zowel op het gebied van kwaliteit als financiën? Kunnen we het gezondheidszorglandschap met daarbinnen de fysiotherapie anders bekijken? Laat je bijpraten over het meest recente evidence based antwoord vanuit fysiotherapeutisch- en bedrijfskundig perspectief. Klaar voor de toekomst? Ik heb er zin in! Succesfactoren business model fysiotherapie! Rutger IJntema MBA PT Onderzoeker Lectoraat Financieel-economische advisering bij innovatie. Kenniscentrum Innovatie en Business, Faculteit Economie en Management, Hogeschool Utrecht Hoofd Master Fysiotherapie, specialisme psychosomatische fysiotherapie, Instituut Bewegingsstudies, Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht

5 TOELICHTING WORKSHOPS Je hebt de keuze uit vier workshops. Elke workshop bestaat uit twee delen. Je kunt deelnemen aan één workshop. DRS. MOHAMED EL HADOUCHI VAN KWALITATIEVE INHOUD NAAR LUCRATIEF VERDIENMODEL Doel: Fysiotherapeuten training en bijscholen om nieuwe verdienmodel te creëren en een vertaling te maken hoe zij dit kunnen combineren met inhoudelijke zorg. implementeren van het verdienmodel in hun eigen praktijk. Hun doel daarbij: 1. Een nieuwe businesscase met daarbij horende verdienmodel ontwikkelen voor de fysiotherapeutische praktijk 2. Hoe kan ik mij onderscheiden, mijn klant blij maken en overtref ik hun verwachting. Daarbij geldt: De fysiotherapeut moet ondernemend leren denken en handelen. Van patiënt naar klant, en dan door naar fan en ambassadeur: daarbij rekening houdend met de professionele afstand die in de zorg tot nu toe wordt gehanteerd. Daarnaast moet de sportfysiotherapeut de vertaalslag leren maken: hoe breng ik mijn meerwaarde over op die klant, zodat ze mij willen betalen voor mijn diensten. Op deze manier leert de sportfysiotherapeut niet alleen ondernemend te denken over zijn praktijk, maar kan hij de vertaalslag maken naar zijn patiënten, en leert hij hoe hij een verdienmodel kan maken van de praktijk, daarbij gebruik makend van de verschillende marketingtechnieken die van een patiënt een klant maken, die zodanig fan van jouw diensten wordt dat hij voor jou klanten gaat werven en daarmee ambassadeur wordt. Voor deze doelgroep is deze manier van naar patiënten/klanten kijken tot nu toe heel moeilijk en ver van mijn bed show, omdat ze gewend zijn om alleen te denken vanuit inhoudelijke zorg. Echter om de vertaalslag te maken naar een verdienmodel, moet hier in een omslag in denken komen, en moeten de fysiotherapeuten meer als een ondernemer gaan denken

6 RUTGER IJNTEMA, MBA PT SUCCESFACTOREN BUSINESS MODEL FYSIOTHERAPIE, KLAAR VOOR DE TOEKOMST? IK HEB ER ZIN IN! Workshop I: Werken aan business modellen fysiotherapie Klaar voor de toekomst? Ik heb er zin in! Het wordt steeds duidelijker dat het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardige fysiotherapiebehandeling alleen (waarde propositie), niet meer voldoet om patiënten (klantsegmenten) aan te trekken en voldoende inkomsten te genereren (revenuen). Waar moet je rekening mee houden om kwaliteit te blijven bieden en voldoende inkomsten te genereren? Wat betekent dit voor samenwerking met je netwerk? (belangrijkste partners). Via welke kanalen bereik je je patiënt? Is het tarief via het contract met de zorgverzekeraar het enige verdienmodel? Tijdens deze workshop ga je werken met begrippen die passen bij business modellen voor fysiotherapie. Daarnaast ontdek je welke verdienmodellen kunnen worden gebruikt bij samenwerken met je netwerk. Workshop II: Casuïstiek bespreking van het business model van je eigen praktijk. Klaar voor de toekomst? Ik heb er zin in! Wanneer je merkt dat het business model van je praktijk mogelijk een innovatie nodig heeft dan heb je in deze workshop de kans je eigen fysiotherapiepraktijkcasuïstiek te bespreken. Met respect voor je kennis en kunde kijken we vanuit het perspectief van business model theorieën naar je praktijkvoering. Ideeën voor oplossingen worden ingebracht en besproken. Het doel van deze workshop is dat je met innovatieve ideeën voor jouw praktijk naar huis gaat. Rutger IJntema MBA PT Onderzoeker Lectoraat Financieel-economische advisering bij innovatie. Kenniscentrum Innovatie en Business, Faculteit Economie en Management, Hogeschool Utrecht Hoofd Master Fysiotherapie, specialisme psychosomatische fysiotherapie, Instituut Bewegingsstudies, Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht

7 STEFAN JANSSEN, MPT DE LOKALE ZORGMAATSCHAPPIJ, INNOVEREN VAN DE RODE NAAR DE BLAUWE OCEAAN. De Nederlandse bevolking vergrijst en het aantal sportblessures neemt door de ontwikkeling van prestatie bevorderende mogelijkheden toe. Internet en social media leiden tot een kennistoename van de mens. Zelfdiagnostiek en behandeling is niet meer weg te denken. De patiënt komt met steeds hogere verwachtingspatronen, denkt aan de eigen portemonnee en kiest de beste zorgverlener uit op basis van consument beoordelingssites op het internet. De patiënt wordt steeds meer klant en de fysiotherapeut verandert mee van zorgverlener naar dienstverlener. Hoe spelen wij in op deze in ontwikkeling zijnde zorgmaatschappij en hoe veranderen we volgens de innovatietheorie van Rogers van 'achterlopers' naar 'koplopers'? Deel 1 van de workshop zal bestaan uit kennisdeling omtrent innovatieprocessen, is je huidige strategie gericht op overleven in de rode oceaan of ben je op zoek naar de blauwe oceaan? In deel 2 gaat u op zoek naar nieuwe innovaties, kansen en mogelijkheden en hopen we u handvatten mee te kunnen geven om uw organisatie/ bedrijf klaar te stomen voor de toekomst.

8 ROOS TICHELAAR, ING JOUW KANS OP INNOVATIE De twee workshops staan in het teken van uitdagingen binnen jouw werksetting en het ontwerpen van innovatieve oplossingen hiervoor, dit in de vorm van dienst en/of product. Een week voor de workshop krijg je een voorbereidende opdracht, in de opdracht zal je bottlenecks die je gaandeweg de week tegenkomt moeten bijhouden. Zo hebben we rijke data waarmee we de workshops mee kunnen beginnen. 1. Onder leiding van ontwerpers gaan we in de eerste workshop ronde jouw uitdagingen in kaart brengen en uitpluizen. Waar ligt nou het echte probleem en waar liggen kansen voor verbetering? Dit door niet alleen te kijken naar dat ene moment, maar door het hele proces in kaart te brengen. Hier gebruiken we Co-Design tools voor. 2. In de tweede workshops worden de in kaart gebrachte kansen gepresenteerd aan elkaar. Hierna gaan we samen passende oplossingen ontwerpen. Zo ga je naar huis met nieuwe ideeën en misschien wel een concreet plan/handvatten om te innoveren.

Integrand Nederland 2015 2016. Dan bereik je meer.

Integrand Nederland 2015 2016. Dan bereik je meer. Integrand Nederland 2015 2016 Dan bereik je meer. Voorwoord Ben jij er klaar voor om een jaar fulltime leiding te geven aan een organisatie van meer dan honderdtwintig bestuursleden gevestigd in twaalf

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUD. Trends en ontwikkelingen. Binden en boeien, nu en straks. Samenwerken aan beter imago. Terug naar vakmanschap EXPERTS

VOORWOORD INHOUD. Trends en ontwikkelingen. Binden en boeien, nu en straks. Samenwerken aan beter imago. Terug naar vakmanschap EXPERTS EXPERTS OVER ONTWIKKELINGEN IN TRANSPORT & LOGISTIEK VOOR ORGANISATIES IN TRANSPORT & LOGISTIEK De krapte op de toekomstige arbeidsmarkt gaat ons raken, het wordt een gevecht om jong talent. BINDEN EN

Nadere informatie

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN In dit E-book help ik jou als zelfstandig ondernemer in vijf stappen meer klanten te werven. Niet door vage tips te geven, maar door je in vijf stappen naar een plan te leiden.

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

De succesformule voor ondernemers!

De succesformule voor ondernemers! De succesformule voor ondernemers! Sinds 2008 ben ik zelfstandig ondernemer en ik kan je vertellen: ik heb nog geen dag spijt! Het zelfstandig werken brengt zoveel nieuwe uitdagingen met zich mee. Ik leer

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science / voltijd

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science / voltijd Opleiding tot Fysiotherapeut Bachelor of Science / voltijd Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele informatie is te vinden

Nadere informatie

Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen

Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen MMV OP MAAT FLITSTRAININGEN WORKSHOPS SYMPOSIA ACCREDITATIE: 6 PUNTEN (ABAN) Voor wie? Het programma is gericht op (plaatsvervangend)

Nadere informatie

Interviews met collegamarketeers

Interviews met collegamarketeers Interviews met collegamarketeers ONDERLING ONDERLIGGEND ONDERWERP ONDERSTEUNEND ONDERZOEK ONDERTUSsEN 5 Laat zien welke unieke kennis je in huis hebt Marketeer Zakelijke Markt PostNL heeft te maken met

Nadere informatie

het achmea management traineeship assignments die er toe doen Naar het buitenland Finance, business, organisation Gedrag

het achmea management traineeship assignments die er toe doen Naar het buitenland Finance, business, organisation Gedrag 1 2 welkom bij achmea Veel doen, veel zien en vooral heel veel meemaken in korte tijd. Waarbij je ongetwijfeld voor verrassingen komt te staan. Dat kenmerkt het Achmea Management Traineeship. In de twee

Nadere informatie

Leeratelier sociaal ondernemerschap in een vitale economie

Leeratelier sociaal ondernemerschap in een vitale economie Leeratelier sociaal ondernemerschap in een vitale economie Voorwoord Een vitale economie bestaat uit ondernemingen die gezamenlijk waarde en werkgelegenheid creëren. Gezamenlijk zorgen zij voor innovatie,

Nadere informatie

Authentiek Personal Branding voor Zelfstandige Professionals

Authentiek Personal Branding voor Zelfstandige Professionals Authentiek Personal Branding voor Zelfstandige Professionals Ook jouw onderneming kan het vermogen om top prestaties te leveren aanzienlijk vergroten Als je jezelf brand op een organische, authentieke

Nadere informatie

het achmea management traineeship assignments die er toe doen Naar het buitenland Finance, business, organisation Gedrag

het achmea management traineeship assignments die er toe doen Naar het buitenland Finance, business, organisation Gedrag 1 2 welkom bij achmea Veel doen, veel zien en vooral heel veel meemaken in korte tijd. Waarbij je ongetwijfeld voor verrassingen komt te staan. Dat kenmerkt het Achmea Management Traineeship. In de twee

Nadere informatie

Create Health: workshop de cross-over tussen de creatieve industrie en gezondheid & wellbeing

Create Health: workshop de cross-over tussen de creatieve industrie en gezondheid & wellbeing Create Health: workshop de cross-over tussen de creatieve industrie en gezondheid & wellbeing In de CLICKNL-bijeenkomst op 23 juni werden vooral voorbeelden gegeven van cross-overs tussen de creatieve

Nadere informatie

Deze 4 punten moeten in harmonie zijn en dan pas heb je het criterium voor succes.

Deze 4 punten moeten in harmonie zijn en dan pas heb je het criterium voor succes. TOPPER GERT DEN HAAN: MKB-HUISJURIST Mijn accountant laat mijn aangifte eindeloos liggen. 2009 moet nog afgerond worden. Ik zou natuurlijk naar een ander kunnen gaan. Maar ik heb al een maandelijks bedrag

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van oefentherapeuten

De arbeidsmarkt van oefentherapeuten De arbeidsmarkt van oefentherapeuten Frank Peters Mariska Roelofs Onderzoek in opdracht van het Instituut voor Bewegingsstudies van de Hogeschool Utrecht en de Amsterdam School of Health Professions van

Nadere informatie

Management in de Zorg. Bachelor of Health Care Management / duaal

Management in de Zorg. Bachelor of Health Care Management / duaal Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in Leiden Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar

Nadere informatie

Integrand Nederland 2016 2017. Dan bereik je meer.

Integrand Nederland 2016 2017. Dan bereik je meer. Integrand Nederland 2016 2017 Dan bereik je meer. Voorwoord Ben jij er klaar voor om een jaar fulltime leiding te geven aan een organisatie van meer dan honderdtwintig bestuursleden gevestigd in twaalf

Nadere informatie

Inspiratiegids. Inspiratie bij het maken van een Value Case voor ehealth in de 1 e lijn

Inspiratiegids. Inspiratie bij het maken van een Value Case voor ehealth in de 1 e lijn Inspiratiegids Inspiratie bij het maken van een Value Case voor ehealth in de 1 e lijn Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Bart Koppens (TNO, Universiteit Maastricht) Denise van der Klauw (TNO) Yvonne Jansen (TNO)

Nadere informatie

Mensgericht werken. Een nieuwe focus voor iedereen in uw organisatie door een toegankelijke opleiding nieuwe stijl

Mensgericht werken. Een nieuwe focus voor iedereen in uw organisatie door een toegankelijke opleiding nieuwe stijl Mensgericht werken Een nieuwe focus voor iedereen in uw organisatie door een toegankelijke opleiding nieuwe stijl De verandering: met elkaar vanuit een nieuwe focus zorg verlenen Sinds dit jaar is de wetgeving

Nadere informatie

Ontwikkel je talenten Trainingen 2014-2015

Ontwikkel je talenten Trainingen 2014-2015 Ontwikkel je talenten Trainingen 2014-2015 Inleiding Trainingen 2014-2015 Adviesbureau De Sleutel Inleiding 3 Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik? 4 Workshop Geef kleur aan je talenten 5 Loopbaancoaching

Nadere informatie

Programma najaar 2012. Vaardigheidstrainingen. Masterclass Professioneel adviseren

Programma najaar 2012. Vaardigheidstrainingen. Masterclass Professioneel adviseren Programma najaar 2012 Vaardigheidstrainingen Masterclass Professioneel adviseren Vaardigheidstrainingen in kleine groepen Onze communicatie- en vaardigheidstrainingen vinden plaats in kleine groepen (10

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Nederland Introductie Elk mens is een uniek individu, met unieke ambities en unieke mogelijkheden. Elk mens leert en ontwikkelt zich op zijn eigen, unieke manier,

Nadere informatie

Leren en ontwikkelen van projecten programmamanagement

Leren en ontwikkelen van projecten programmamanagement Leren en ontwikkelen van projecten programmamanagement Projecten en programma s zijn al lang niet meer weg te denken uit organisaties. Maar het in de vingers krijgen van projectmatig en programmatisch

Nadere informatie

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD en 4,5 miljoen klanten die benieuwd zijn wat jij ermee gaat doen 1 Met merken als Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea,

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Geachte leden, collega s,

Geachte leden, collega s, Toekomstbestendige inkomstenbronnen voor fysiotherapeuten Geachte leden, collega s, Voor u ligt het Kaartenboek Toekomstbestendige inkomstenbronnen voor fysiotherapeuten. De naam zegt het al: het brengt

Nadere informatie