Boekhandel, bibliotheek en uitgeverij bieden kansen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhandel, bibliotheek en uitgeverij bieden kansen!"

Transcriptie

1 Innovatief personeelsbeleid voor de media- en informatiesector Boekhandel, bibliotheek en uitgeverij bieden kansen! Informatieproducten en diensten worden in een hoog tempo ontwikkeld. Er zijn tegenwoordig veel verschillende productsoorten, ook wel informatiedragers of media genoemd. Informatie staat niet meer alleen in boeken en tijdschriften maar ook op cd s, op internet en in databanken. Deze producten worden bedacht en ontwikkeld in een uitgeverij, verkocht in een boekhandel en uitgeleend door een bibliotheek. Niet alleen worden de producten meer en meer in digitale vorm op de markt gebracht, ook het werk wordt steeds meer met behulp van de computer uitgevoerd. Een website wordt gemaakt in een programmeertaal of in een content management systeem (een systeem om informatie op je site te zetten). De boekhandelaar bestelt zijn voorraad via een website en de bibliothecaris zoekt in een databank naar de juiste bronnen. In de mediasector ben je volop bezig met ICT-toepassingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat maakt de boekhandel, bibliotheek en uitgeverij tot een spannende en dynamische werkplek. Helaas hebben de meeste mensen een heel ander beeld van werken in de mediasector. Ze denken dat het werk enkel draait om boeken maken, verkopen of uitlenen. Maar het tegendeel is waar. De realiteit is veel Een bibliothecaris is een informatieprofessional, een reisleider in de wereld van informatie, die blindelings de weg weet tussen duizenden boeken, video s, cd s, websites etc. Via zijn informatiesysteem weet hij met de juiste trefwoorden precies die informatie te vinden die de klant nodig heeft. De boekhandelaar is op de hoogte van de laatste producten, hij maakt de klant enthousiast voor de nieuwste bestsellers, CD-roms en andere producten. Hij organiseert activiteiten in de winkel, kleedt de etalage aan en onderhoudt zijn website, waarmee hij boeken verkoopt via internet. De uitgever bedenkt een concept voor een tijdschrift, geeft opdracht aan zijn marketeers om de doelgroep te onderzoeken, schrijft een uitgeefplan, bepaalt samen met de vormgever het uiterlijk van de uitgave, laat het produceren door de productieafdeling en brengt het via een publiciteitscampagne aan de man. Een baan in deze branches draait dus niet alleen om boeken maken, uitlenen en verkopen. Als je commercieel, creatief of technisch bent ingesteld, kom je in deze branches beslist aan je trekken. De snelle ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de medewerkers uit de bibliotheek,

2 kennis en vaardigheden moeten vernieuwen en aanpassen. Ook opleidingen voor de media- en informatiesector moeten goed blijven aansluiten op de praktijk, zodat nieuwe medewerkers het werk goed aan kunnen. Het Equal-programma, een Europees project gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds bood de volgende organisaties de mogelijkheid om te werken aan innovatieve scholing en coaching: - Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken (WOB) - Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) - Nederlandse Boekverkopersbond (NBb) - Nederlands Uitgeversverbond (NUV) Er wordt samengewerkt onder de naam New Access Economy (NAE). Voor de boekhandel, bibliotheek en uitgeverij een uitgelezen kans om de kwaliteit van de media- en informatiesector te waarborgen met het oog op toekomstige vergrijzing en veroudering van het personeelsbestand. WOB, VOB, NBb en NUV bieden hun leden de mogelijkheid om een innovatieslag te maken door te investeren in de kwaliteit van bestaande en nieuwe werknemers met behulp van de NAE projecten. Voor nieuwe werknemers heeft het samenwerkingsverband zes gezamenlijke projectthema s uitgewerkt. Deze vallen samen onder de pijler Employability (inzetbaarheid). Potentiële werknemers verkrijgen startkwalificaties om te kunnen instromen. Voor zittende werknemers werden vier projectthema s uitgewerkt. Deze vallen onder de pijler Adaptability (aanpassingsvermogen), bedoeld om kennis en vaardigheden te actualiseren om hun functie te behouden of door te kunnen stromen naar een andere (hogere) functie. Employability 1 Virtueel Loopbaan- en Kenniscentrum (VLKC) 2 Studie en onderzoek 3 Publiciteits- en wervingscampagnes (imagoverbetering) 4 Scholingsprogramma s 5 Mentoraatsprogramma s 6 Verbetering toegang informatiediensten Adaptability 7 Virtueel Loopbaan- en Kenniscentrum (VLKC) 8 Scholingsprogramma s ICT-vaardigheden 9 Branchegerichte scholingsprogramma s 10 Verbetering aansluiting opleiding/ werk In de volgende hoofdstukken is er per branche een overzicht opgenomen van de deelprojecten. Door de gemeenschappelijke thema s wordt veel synergie bereikt tussen vergelijkbare projecten van de drie branches. De vruchtbare samenwerking levert niet alleen kostenvoordelen op, maar vooral ook veel uitwisseling van succesvolle ideeën, methoden en technieken.

3 Equal in de bibliotheek Naam Doel Inhoud Status Virtueel LoopbaanCentrum (VLC) Het virtueel loopbaancentrum www. werkenindebibliotheek.nl is de gezamenlijke site van de openbare bibliotheken die als etalage wervend en uitnodigend wil zijn voor potentiële instromers en doorstromers. De site biedt hiertoe een veelzijdig aanbod met allerhande loopbaaninformatie en mogelijkheden tot communicatie en transactie. Bevat onder anderen de volgende functionalteiten: vacature- en banenbank, stage- en uitwisselingsmogelijkheden, aanbod opleidingen en bijscholingscursussen, assessment centrum, functieprofielen en competenties, matchprofielen, bedrijfsprofielen, carrièreverhalen en cao- en arbo-aangelegenheden. De site is inhoudelijk gekoppeld aan het brancheprogramma voor integraal personeelsmanagement OBIP+. Voorts geeft de site direct toegang tot een (regionaal) netwerk van loopbaanadviseurs. Status: de site is sinds voorjaar online Projectleiding/ontwikkelaar: Laurens expertisecentrum ict-ob i.s.m. projectgroep van P&O-functionarissen Bouw: Oblivion Informatie: Jos Debeij, Imagocampagne Publiciteitscampagne gericht op schoolverlaters en Equal-doelgroepen over loopbaanmogelijkheden in en beroepsopleidingen voor het openbare bibliotheekwerk. De publiciteitscampagne is gekoppeld aan promotie van het virtueel loopbaancentrum. In de campagne wordt ook gebruik gemaakt van de communicatiemogelijkheden van de bibliotheken zelf. Status: realisatie april Projectleiding/ontwikkelaar: Laurens, expertisecentrum ict-ob Informatie: Jos Debeij, Instroomprogramma Informatiedienstverlening bibliotheken Potentieel talent uit de Equal-doelgroepen opleiden tot een startkwalificatie voor bibliotheektechnische functies op mbo-niveau. Het mbo-instroomprogramma gaat uit van de reguliere opleiding Medewerker Informatiedienstverlening Bibliotheken. Vernieuwing en maatwerk wordt onder meer gerealiseerd via een intake assessment op basis van EVCmethodiek, competentiegericht onderwijs en een duale leerroute met een intensief programma voor mentoraat en praktijkbegeleiding. In de leerbedrijven zijn hiervoor een aantal mentoren specifiek opgeleid. Extra aandacht wordt besteed aan Nederlandse taal en cultuur en soft skills. Status: afgerond in mei Projectleiding: Laurenzo i.s.m. twee regionale projectgroepen Uitvoerders: ROC Midden- Nederland, NovaKnowledge/ PSO en Ecabo Informatie: Angélique Cloosterman, en Jannie van Vugt, Instroomprogramma Ondernemen in de bibliotheek Potentieel talent uit de Equal-doelgroepen opleiden tot een startkwalificatie voor bibliotheektechnische functies op hbo-niveau. Het éénjarige hbo-programma Ondernemen in de bibliotheek rust deelnemers toe voor specialistische functies in front- of backoffice. Ook hier een zoveel mogelijk op maat gesneden leertraject op basis van EVC-instrumentarium, competentiegericht onderwijs, grote aandacht voor soft skills en een duale leerroute met een intensief programma voor mentoraat en praktijkbegeleiding. Status: afgerond in maart Projectleiding: Laurenzo i.s.m. een regionale projectgroep Uitvoerders: Saxion Hogescholen en Ecabo Informatie: Angélique Cloosterman en Jannie van Vugt

4 Naam Doel Inhoud Status Informatievaardig in 7 stappen Burgers met weinig kennis en ervaring in het gebruik van informatiebronnen leren hoe je op eigen kracht informatie op Internet kunt vinden, beoordelen en voor je eigen situatie kunt toepassen. In 7 logische stappen leren cursisten in een elektronische leeromgeving een goede zoekvraag te stellen, een geschikte informatiebron te kiezen en te gebruiken en de gevonden informatie te beoordelen en toe te passen. De oefeningen zijn geënt op voorbeelden uit de eigen praktijk. De cursus is multimediaal vormgegeven en maakt gebruik van de mogelijkheden van online leren via internet in combinatie met groepsbesprekingen onder begeleiding van een deskundige docent van de bibliotheek. Voor potentiële deelnemers is op de gezamenlijke site van de Nederlandse openbare bibliotheken een eenvoudige test opgenomen waarmee men de eigen informatievaardigheden kan toetsen. Status: beschikbaar sinds april 2004 voor bibliotheken die deze cursus willen aanbieden Projectleiding: VOB Ontwikkelaar: CINOP Informatie: Thea van Lankvelt, otheken.nl Opleiding Digitaal inlichtingenwerk Bijscholing voor bibliotheekmedewerkers in het gebruik van moderne informatie- en communicatiemiddelen in het inlichtingen- en advieswerk. Deelnemers leren in een elektronische leeromgeving op een snelle en effectieve manier de ins en outs van digitale informatiedienstverlening. De cursus bestaat uit vier modulen: digitale informatiewereld, moderne communicatie, efficiënte informatiezoekprocessen en moderne presentatie. Oefeningen sluiten aan bij de actuele praktijk van de deelnemers. De opleiding is multimediaal vormgegeven en wordt ondersteund met een aantal groepsbijeenkomsten. Status: afgerond in april Projectleiding: Laurenzo/Laurens i.s.m. klankbordgroep Ontwikkelaar: CINOP i.s.m. Stichting GO Informatie: Wim Schnieders, ken.nl en Lisenka Akse, Opleiding ICT specialist Post-hbo opleiding voor bibliothecarissen die zich willen specialiseren tot ictspecialist. In deze opleiding leren de deelnemers leiding te geven aan vernieuwingstrajecten op ict-gebied, of hierin effectief te participeren. Geboden wordt verdieping op maat van ictkennis en vaardigheden, visie en attitudevorming en project managementvaardigheden. De deelnemers worden gecoacht bij het opstellen van een projectplan en het doorvoeren van een verandertraject in de eigen praktijk. Status: afgerond in april Projectleiding: Laurenzo/ Laurens Uitvoering: Stichting GO Informatie: Peter van Dorp en Jannie van Vugt,

5 Naam Doel Inhoud Status Management development hoger kader: Nieuw Elan en Public Governance Ontwikkelingsprogramma s gericht op verhoging van de managementkwaliteit in de sector. De programma s richten zich op het stimuleren van strategische vernieuwing en competentieverhoging van zowel de individuele leidinggevende als zijn organisatie en de sector als geheel. Tevens bedoeld om doorstroom van hoger kader te bevorderen en voor deelnemers nieuw loopbaanperspectief te creëeren. Het md-programma Nieuw Elan is gestoeld op de principes van action learning. Het leren geschiedt in de praktijk en richt zich op concreet handelen in de praktijk. Thema s zijn: - strategische vernieuwing en visieontwikkeling - verandermanagement - bedrijfseconomisch management - ondernemerschap/ partnerships/netwerken - persoonlijk leiderschap Voor een beperkte groep deelnemers is een branchespecifiek Public Governance MBA-opleiding uitgevoerd. Aan het reguliere MBA-programma zijn extra begeleiding en aanvullende werkcolleges toegevoegd waarin vertaling van de stof naar het eigen werkveld uitgediept werd. Status: afgerond in november 2004 Projectleiding: VOB Uitvoering: Universiteit Nijenrode Informatie: Marie-Anne Hulshoff, Management development middenkader: Impuls Ontwikkelingsprogramma voor managers op het midden niveau in nauwe samenhang met het Nieuw Elan-programma voor hun directeuren. In dit md-programma lopen drie integrale kernthema s als rode draad door het curriculum, namelijk: visie-ontwikkeling, persoonlijk leiderschap en bedrijfsmatig management. Deelnemers formuleren zelf vraagstukken, projecten of werkproblemen waarmee ze aan de slag gaan, terwijl de programmaleiding criteria bewaakt als haalbaarheid, leerzaamheid en relevantie. Status: afgerond in maart Projectleiding: Laurenzo/ VOB Uitvoering: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht i.s.m Universiteit Nijenrode Informatie: Angélique Cloosterman, en Marie-Anne Hulshoff, Onderzoeksprojecten aansluiting opleidingen/ praktijkwerk Vergroting inzicht in een aantal kwalitatieve en kwantitatieve fricties en discrepanties in de aansluiting tussen beroepsopleidingen en de sectorale arbeidsmarkt: - concurrerendheid van arbeidsvoorwaarden - beroepsprofiel/vereiste competenties - arbeidsmarktbehoefte. Arbeidsvoorwaardenonderzoek. Vergelijkend onderzoek naar de beloning in de bibliotheeksector en die in de totale marktsector en in overheidssectoren. Beroepsprofiel. Onderzoek naar de actuele en gewenste beroepspraktijk: wat zijn de implicaties van de ontwikkelingen en het proces van bibliotheekvernieuwing op vereiste competenties. Arbeidsmarktonderzoek. Onderzoek naar de instroombehoefte in bijzonder voor de mbo-opleiding. Status: afgerond in april Projectleiding: VOB/WOB - Arbeidsvoorwaardenonderzoek Uitvoering: HayGroup Informatie: Bart Dingemans, - Beroepsprofiel Uitvoering: VanBreugel OOA Informatie: Marie- Anne Hulshoff, - Arbeidsmarktonderzoek Uitvoering: Ecabo Informatie: Bart Dingemans, Op de website is meer informatie te vinden over de Equal projecten. Klik op Activiteiten, en dan op Verenigingbureau. De algemene projectleider van het WOB is Bart Dingemans, De algemene projectleider van de VOB is Evert Slot,

6 Equal in de bibliotheek Naam Doel Inhoud Status Virtueel Loopbaanen KennisCentrum (VLKC) Met het aanbieden en sorteren van informatie over werken in de boekhandel wil de NBb in- en doorstroom faciliteren en een logische plek scheppen waar ondernemer en werknemer elkaar kunnen vinden. Werving van personeel via de vacaturebank van is een logische volgende stap. De informatie is onuitputtelijk. Van functieprofielen tot arbeidsmarktprognoses. De informatie is gecategoriseerd in een aanbod voor werkzoekenden, werkenden, werkgevers en informatie over Equal. Status: boekhandel.nl is online en sinds maart afgerond Projectleiding/ ontwikkelaar: NBb Informatie: Elise de Bres en Joop Laan, Arbeidsmarkt en imago-onderzoek Om het imago van de boekhandel te kunnen verbeteren is inzicht nodig in de arbeidsmarkt, het imago en opleidingen van de branche. Met de verkregen gegevens kan effectief beleid worden geformuleerd, dat de aantrekkingskracht van de branche voor zittende en nieuwe werknemers versterkt. - imago-onderzoek buiten de branche; het Nederlandse publiek werd gevraagd wat het beeld is van werken in de boekhandel, - imago-onderzoek binnen de branche; zittend personeel heeft in beeld gebracht waar intern en extern imago met elkaar in botsing komen, - onderzoek naar het profiel van de werknemer in de boekenbranche, - onderzoek naar opleidingseisen bij werknemers en werkgevers ten behoeve van instroom. Status: afgesloten in november met een seminar, waarin de uitkomsten werden gepresenteerd Ontwikkelaar: Bureau Veldkamp en NBb Informatie: Joop Laan, Imagocampagne Verbetering van het imago van de boekhandel als werkplek, inspelend op de resultaten van het imagoonderzoek, annex een wervingscampagne. Om het imago van het werken in de boekhandel te verbeteren, is er - mede op basis van het onderzoek naar arbeidsmarkt, opleidingen en imago een campagneopzet ontwikkeld, die op verschillende groeperingen binnen de arbeidsmarkt gericht kan worden. Status: afgerond in maart Ontwikkelaar: NBb Informatie: Truusje Spek, Online introductie boekhandel Tot stand brengen van een online basiscursus gericht op werkzoekenden. Met de verkregen kennis kan een sollicitatie bij de boekhandel kracht worden bijgezet. Met de module kan men in een dag(deel) een cursus Online introductie boekhandel volgen. Na het met goed gevolg halen van de eindtoets ontvangt de cursist een door de NBb erkend certificaat. Met dit certificaat kan de sollicitant tonen een serieuze kandidaat te zijn met basiskennis van het vak. april en wordt toegankelijk op Ontwikkelaar: Ritense, Peter van Dongen en NBb Informatie: Joop Laan,

7 Naam Doel Inhoud Status Mentoraat De ontwikkeling van een cursus om ervaren boekverkopers te scholen tot brede mentoren. Dit brede mentoraat dient niet alleen aan te sluiten bij de opleiding tot leerbedrijf voor stagiaires, maar ook gericht te zijn op jonge en oudere instromers in het boekenvak. Training van mentors die als ervaren werknemers al in de branche werkzaam zijn, maar bij wie het nog ontbreekt aan het vermogen om kennis en kunde op de juiste manier over te brengen. Zij zullen instromers begeleiden. Deze opleiding gaat aansluiten bij de opleiding die men moet volgen om een zogenaamd leerbedrijf te worden: een stageplek voor mbo en hbo leerlingen, maar ook voor herintreders en ouderen. Diversiteit staat centraal! april Ontwikkelaar: KC Handel Informatie: Joop Laan, Computerrijbewijs A De ontwikkeling van een online module die boekverkopers in staat stelt om door middel van een assessment de zwakheden in elementaire computervaardigheden te ontdekken en deze bij te scholen. Het rijbewijs bestaat uit een online assessment en een daaraan gekoppelde e- learning omgeving. Via het assessment bepalen instromers hun eigen niveau. De cursus zal inhoudelijk niet verder gaan dan basale Windows computervaardigheden. Alle computerrijbewijzen worden afgesloten met een certificaat. april Ontwikkelaar: Fundamentaal Informatie: Elise de Bres, Computerrijbewijs B-E Een vervolgcursus na computerrijbewijs A. Gelijkvormig, maar nu gericht op vaardigheden met gebruikerssoftware met de nadruk op office-producten, zodat alle werknemers in de boekhandel de gelegenheid wordt geboden een gelijk minimum aan vaardigheden te verkrijgen. De cursus is er op gericht basisvaardigheden over te dragen en, door inzicht te bieden in de elementaire processen, daadwerkelijk begrip en dus een grotere effectieve en flexibele impact te bereiken. De vorm sluit aan op die van Computerrijbewijs A: een online assessment en een daaraan gekoppelde e- learning omgeving. De kandidaat kan doorstromen naar Computerrijbewijs Groot of de benodigde modulen uit B-E volgen. april Ontwikkelaar: Fundamentaal Informatie: Elise de Bres,

8 Naam Doel Inhoud Status Computerrijbewijs Groot Een instrument dat de zwakheden in branchegerelateerde computervaardigheden blootlegt en verbetert. Door middel van specifiek aan de branche gerelateerde cursussen (bijvoorbeeld correspondentie met klanten, boekhandelsites koppelen aan boekdatabases, zoekvaardigheden op Internet, et cetera) wordt flexibeler en doelgerichter ict-gebruik in de boekhandel verbeterd. Vorm en inhoud zijn een vervolg op de hierboven genoemde computerrijbewijzen. Gestart wordt met een nul-meting. Afhankelijk van de resultaten van het assessment worden de benodigde modulen binnen de e-learning omgeving aan de kandidaat geboden. april Ontwikkelaar: Fundamentaal Informatie: Elise de Bres, Onderzoek functieprofielen Onderzoek naar de wijze waarop de huidige CAO s en functiewaarderingssystemen binnen het boekverkopervak kunnen worden gemoderniseerd. Uit dit onderzoek, dat in samenwerking met de branche wordt uitgevoerd, dient een concreet voorstel voor verbetering voort te komen. Doel is ook opleidingseisen aan bod te laten komen en de aansluiting tussen opleiding en werk te verbeteren, en zo de aantrekkingskracht van de branche op de arbeidsmarkt te vergroten. Onderzoek naar 1. actuele functies en functieverschijningsvormen in de boekhandel, 2. de wijze waarop de functie-indeling en de salarisbepaling in de praktijk plaatsvindt, 3. het inventariseren van de meningen en de wensen daaromtrent inzake de arbeidsvoorwaardenregeling zoals die in de huidige CAO is opgenomen. Status: afgerond in april Ontwikkelaar: De Leeuw Informatie: Joop Laan, De algemene projectleider van het NBb is Joop Laan, De Equal-cursussen en de resultaten van Equal-onderzoek zijn beschikbaar op Voor meer informatie over de boekverkopersbond zelf zie Lange tijd geleden wilde ik coach worden in de uitgeverij waar ik toen werkte. Ik was erg enthousiast over het idee om precies te leren wat je moet doen om een professionele coach te zijn. De cursus die ik nu volg, wilde ik jaren terug al doen, maar toen bestond dit nog niet voor mij. Ik wil mijn jonge startende collega s net zo enthousiast maken over het beroep als ik zelf ben en dat is mijn persoonlijke drijfveer. Ik doe het nu, laat ik zeggen een soort coachend leidinggeven vermengd met mentorschap met de mensen waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik wil dit verder uitbouwen wat betreft het mentorschap om op deze manier aan mijn collega s mijn ervaring, vaardigheden en kennis over uitgeven over te vragen. John Thämer, uitgever en deelnemer aan het Equal mentoraatprogramma Het doel van is dat we de instroom van nieuwe werknemers in de uitgeversbranche willen versterken. We focussen ons speciaal op herintredende vrouwen, ouderen, pas afgestudeerden en etnische minderheden. Het tweede doel is om doorstroom binnen de branche te versterken. Dit is bedoeld voor mensen die al in de branche werkzaam zijn. Deze mensen moeten de uitdaging aangaan om met dynamische ontwikkelingen om te gaan. De derde partij waar we ons op richten is de personeelsfunction-arissen die in uitgeverijen werken en mensen moeten aannemen. Nineke van Dalen, projectleidster van

9 Equal in de uitgeverij Naam Doel Inhoud Status Virtueel Loopbaan en KennisCentrum (VLKC) geverij.nl maakt de uitgeverij vindbaarder en aantrekkelijker voor nieuwkomers en verbetert de loopbaan- en competentieontwikkeling van zittende werknemers. Voor P&O functionarissen wordt de site een wervingsinstrument. Alle branche-informatie is hier samengebracht, zoals arbeidsvoorwaarden, loopbaanpaden, vacatures. Via een e-assessment wordt duidelijk welke opleiding nodig is om te beginnen of door te groeien in de branche. Status: de site enindeuitgeverij.nl is sinds het voorjaar online Projectleiding: NUV Ontwikkelaar: EMC/Nestor Informatie: Ruud Schets, Imago-onderzoek Het verkrijgen van inzicht in het imago van de uitgeversbranche om daarmee handvatten te bieden voor het opzetten van een imagocampagne. Branche-interne rondetafelgesprekken met werknemers werkzaam op alle niveaus. De resultaten werden getoetst aan een extern online panel bestaande uit vertegenwoordigers van Equal-doelgroepen. juli 2004 Projectleiding: Ithaka marktanalisten Ontwikkelaar: Ithaka marktanalisten Informatie: Darina Huinck/Anja Huurdeman, Arbeidsmarktonderzoek Het doel is zicht krijgen op de competenties die in de toekomst nodig zijn voor het succesvol vervullen van verschillende functies in de uitgeverij. Als helder is welke competenties gewenst zijn, kan dit vergeleken worden met het huidige onderwijsaanbod. Uiteindelijk wil het NUV weten hoe de kloof gedicht kan worden tussen de huidige en de toekomstige arbeidsmarkt. Het onderzoek bestond uit twee delen. Deel één bestond uit een enquete verzonden naar alle uitgeverijen aangesloten bij het NUV. Deel twee bestond uit gesprekken met 25 uitgevers met verschillende functies over competenties van de toekomst. januari Projectleiding: GEA Ontwikkelaar: GEA Informatie: Angèle Goossens, Computerrijbewijs A Instromers schaven hun ICT-vaardigheden bij, zodat ze voldoende basiscompetenties hebben voor een startersfunctie in de branche. Gericht op basale Windows computervaardigheden. Door vooraf een assessment te doen, bepalen instromers hun niveau. De cursus wordt binnen een e-learning omgeving gevolgd en afgesloten met een certificaat. Dit geldt ook voor Rijbewijzen B-E en Groot. december 2004 Projectleiding: Adwin Online Media Ontwikkelaar: Fundamentaal Informatie: Karel Kolb, Computerrijbewijs B-E Deze module is gericht op het aanleren van branchespecifieke ictkennis en vaardigheden. Dit rijbewijs gaat in op tekstverwerken, spreadsheets, databaseprogramma s, bestandsformaten, scannen, beeldbewerking, Internet en tools. De kandidaat kan doorstromen naar Computerrijbewijs Groot december 2004 Projectleiding: Adwin Online Media Ontwikkelaar: Fundamentaal Informatie: Karel Kolb,

10 Naam Doel Inhoud Status Computerrijbewijs Groot Dit rijbewijs is toegesneden op functiespecifieke ictvaardigheden Dit rijbewijs gaat in op toegesneden applicaties voor de functies: uitgever, journalist/redacteur, productiebegeleider en advertentieacquisiteur februari Projectleiding: Adwin Online Media Ontwikkelaar: Fundamentaal Informatie: Karel Kolb, Multimedia In structurele samenwerking met relevante collega s, multimediale uitgeefconcepten ontwikkelen. Creativiteit en innovatie lopen als rode draad door de opleiding. De duale casegestuurde cursus bestaat o.a. uit de volgende onderdelen: multimediale conceptontwikkeling, multichannelling, projectmatig werken/ multidisciplinair samenwerken, inkoop, functioneel en technisch ontwerp, multimediale verdienmodellen en calculaties. Een marketingconcept is het resultaat van deze opleiding. december 2004 Projectleiding: GEA Ontwikkelaar: GEA Informatie: Angèle Goossens, Wegwijs in de uitgeverij Informatie bieden over het primaire proces van de uitgeverij, functies en benodigde competenties, zodat externen kunnen beoordelen of werken in een uitgeverij iets voor ze is. Het programma bestaat uit een site, en een boek waarin het profiel van verschillende uitgeverijen, het denken en het gedrag in de uitgeverij en verschillende functies en trends en ontwikkelingen worden besproken. Na bestudering van het boek en de website kan de student zijn kennis on-line testen. Status: deuitgeverij.nl is opgeleverd in november 2004 Projectleiding: GEA Ontwikkelaar: GEA Informatie: Angèle Goossens, De klant als vertrekpunt voor innovatie Duale en casegestuurde opleiding waarin de deelnemers klanten marktgerichte competenties ontwikkelen waardoor zij meer bij kunnen dragen aan innovatie binnen uitgeverijen. Het gaat om het ontwikkelen van een klantgerichte attitude, hoe te komen tot innovatieve uitgeefconcepten, het analyseren, interpreteren en segmenteren van klantbehoeften o.a. op basis van interactie met markt en klant. december 2004 Projectleiding: GEA Ontwikkelaar: GEA Informatie: Angèle Goossens, Virtuele opleiding uitgeverij Deelnemers krijgen praktijktraining door te gaan werken bij een virtuele uitgeverij. Dit is een praktijkgerichte aanvulling op de bestaande Opleiding Uitgeverij van de VOB Een online team bestaande uit een marketeer, redacteur en uitgever maken een marketingof uitgeefplan voor een virtuele uitgeverij. Studiebegeleiders monitoren de activiteiten via de site, sturen bij en beoordelen. mei 2003, zie bij Opleiding Uitgeverij Projectleiding: Vakopleiding Boekenbranche (VOB) Ontwikkelaar: Vakopleiding Boekenbranche (VOB) Informatie: Tineke van Kooten,

11 Naam Doel Inhoud Status Jobcoaching De positie in de uitgeversbranche van instromers afkomstig uit Equal-doelgroepen moet worden verbeterd door een begeleidingsprogramma aan te bieden en begeleiding door een mentor. De deelnemers krijgen een begeleidingsprogramma aangeboden door de mentor (die opgeleid is door de mentortraining) plus twee workshops ten behoeve van het ontwerp van een zelfsturend leerproces. maart Projectleiding: Renny van Tuijl Ontwikkelaar: Labyrint Solutions Informatie: Renny van Tuijl, Mentoraat De begeleider begeleiden. Ervaren werknemers in de branche uit de Equaldoelgroepen ontwikkelen onder begeleiding een programma dat hen in staat stelt om als mentor instromers te begeleiden. Centraal staat: -de inhoud van het werk -de context van de eigen organisatie -de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer Na afloop kan de deelnemer een begeleidingsprogramma op maat ontwerpen voor instromers. december 2004 Projectleiding: Renny van Tuijl Ontwikkelaar: Labyrint Solutions Informatie: Renny van Tuijl, Imagocampagne Ontwikkelen van een publiciteitscampagne om het imago van de uitgeverij te verbeteren. De campagne is afhankelijk van het imago-onderzoek. De uitkomsten van het imago-onderzoek vormen de basis voor een campagne. Nog niet gestart Matching opleiding/ werk Het onderzoek moet zicht geven op mismatches tussen aanbod van opleidingen en de vraag van uitgeverijen. Het uiteindelijke doel is te komen tot concrete toekomstgerichte aanbevelingen voor opleidingsinstituten. Vastleggen van huidige opleidingen, werkplekinterviews met leidinggevenden en opleidingsinstituten om knelpunten in de aansluiting van opleiding en werk vast te stellen. Vervolgens operationaliseren van de resultaten in een gezamenlijke aanpak. juli 2004 Projectleiding: Ithaka marktanalisten Ontwikkelaar: Ithaka marktanalisten Informatie: Darina Huinck/Anja Huurdeman, De algemene projectleider van het NUV was Edwin Kisman. Inmiddels is deze taak overgenomen door Ruud Schets, De Equal-cursussen en resultaten van Equal-onderzoek zijn beschikbaar op Als u meer wilt weten over het NUV zelf dan kunt u terecht op

12 NEW ACCESS ECONOMY is een samenwerkingsverband van: Om de instroom in de boekhandel, bibliotheek en uitgeverij te bevorderen, is er een brochure gemaakt die het imago van de branches moet verbeteren. Deze brochure beschrijft primaire processen, competenties, functieprofielen en opleidingsmogelijkheden. U kunt deze brochure aanvragen via Voor meer informatie kunt u kijken op Met vragen kunt u terecht bij Nico van der Kley, algemeen coördinator van het Equal-project New Access Economy. Telefoon Postadres: HvA MIM-Equal Postbus BA Amsterdam Innovatief personeelsbeleid voor de media- en informatiesector is een uitgave van New Access Economy Redactie: Nico van der Kley, Sjaak Hubregtse Eindredactie: Willemijn van Hees Vormgeving: Dewi Bruin en Roseline Chan

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak

Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak Datum: 21 april 2009 Tijdstip: 13.00 tot 15.30 Graag nodigen wij u namens Hans Wijers, bestuurder

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit deze

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

(Studie)loopbaanadviseur

(Studie)loopbaanadviseur (Studie)loopbaanadviseur Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten omtrent (studie)loopbaankeuzes, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit

Nadere informatie

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Servicemedewerker ICT De Servicemedewerker ICT zorgt ervoor dat iedereen beschikt over een goed functionerende pc. Aan de hand van procedures installeert hij hard-

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Talentenpool: 2 Juni 2016 Nijmegen Nico Sekeris Talentenpool: Flexibilisering en werkzekerheid kan samen Airbnb concepten versterken werving & selectie

Nadere informatie

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg De gehandicaptenzorg staat voor enkele uitdagingen als we kijken

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie Opleiding Interne Coach/Trainer IVB De motor in een lerende organisatie Opzet van de opleiding Werken vanuit een individuele vraaggerichte benadering De Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) is een

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Als werkgever in de zorg sector heeft u

Als werkgever in de zorg sector heeft u Als werkgever in de zorg sector heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Z O R G C A F É VRIJDAG 19 MAART 2010 IN FRIESLAND UITNODIGING. werkt voor zorg en welzijn

Z O R G C A F É VRIJDAG 19 MAART 2010 IN FRIESLAND UITNODIGING. werkt voor zorg en welzijn Z O R G C A F É UITNODIGING Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van een zorgcafé op vrijdag 19 maart. In de bijlage is per zorgcafé informatie opgenomen. De negen zorgcafés zijn s morgens

Nadere informatie

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Kennis van de Overheid Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Talentprogramma Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling projecten Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

U kunt uw sollicitatie en CV tot uiterlijk tot 3juni a.s. mailen aan Bestuur@procollege.nl

U kunt uw sollicitatie en CV tot uiterlijk tot 3juni a.s. mailen aan Bestuur@procollege.nl 1 Voor het Kernteam Werk (KTW) van de Stichting Pro College regio Nijmegen zijn we per 1-9- 2015 op zoek naar trajectcoaches/recruiters. In totaal gaat het om 2,8 fte waarvan 0,7 fte ter vervanging van

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren Projectvoorstel Informatievaardigheden voor senioren (SeniorWeb, februari 2009) 1 / 8 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij

Nadere informatie

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten ISEO Consult voorbeelden uitgevoerde projecten E-LEARNING ONTWIKKELEN Type opdrachtgever: kenniscentrum Ontwikkel een e-learning module (inclusief toetsing) voor nieuwe medewerkers op tankstations. In

Nadere informatie

Overzicht uitwisselingen schooljaar

Overzicht uitwisselingen schooljaar Overzicht uitwisselingen schooljaar 2010-2011 In schooljaar 2010-2011 zijn er 39 uitwisselingen geweest. Iedere uitwisseling heeft een verbeteradvies voor het praktijkleren opgeleverd. 1/2/3 Docent vmbo

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Wie is het belangrijkst in de samenwerking?

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN. een overzicht ten behoeve van inzicht

Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN. een overzicht ten behoeve van inzicht Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN een overzicht ten behoeve van inzicht Groningen, 26 januari 2001 Centrum voor Werk & Inkomen: een overzicht ten behoeve van inzicht Het Centrum voor Werk & Inkomen is er

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Erkende MZ-opleidingen OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Versterk als OR-lid uw strategische vaardigheden en vergroot uw loopbaanperspectieven Inleiding Maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1 Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 2 Matchcare MEER RENDEMENT UIT HR DOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN WERVING EN SELECTIE, EMPLOYABILITY

Nadere informatie

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum Mirjam Amajjar HRM adviseur Het loopbaancentrum Activiteiten waar het loopbaancentrum zich op richt: Ontwikkeling van de medewerkers. Het bevorderen van de

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Experts in resultaatgericht HRM

Experts in resultaatgericht HRM Experts in resultaatgericht HRM HRM CONSULTANCY - DEVELOPMENT CENTER - E-HRM SYSTEEM 1 MENSEN BEPALEN UW RESULTAAT VISIE STRATEGIE DOELEN Steeds vaker wordt vastgesteld dat de wijze waarop het menselijk

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie Profiel Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie 18 juni 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Anky van Etten, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-37383699

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Vanuit Rollen Werken aan Duurzame Inzetbaarheid. Diddo van Zand

Vanuit Rollen Werken aan Duurzame Inzetbaarheid. Diddo van Zand Vanuit Rollen Werken aan Duurzame Inzetbaarheid Diddo van Zand Ixly Even voorstellen Mijn rollen: - Ontwikkelen - Ondernemen - Adviseren - Coachen Wat is een Rol? Rol: een samenhangende set werk activiteiten

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Hét carrière-evenement voor de financiële branche. Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht

Hét carrière-evenement voor de financiële branche. Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht Hét carrière-evenement voor de financiële branche Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht Carrière-evenement voor de financiële branche Marcommunity organiseert op zaterdag 21 mei 2011 de eerste

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

De Intersport Academy

De Intersport Academy n de detailhan en hun opleidi emaakt of is h ag voor het w e sportwinkel wam met een n cademy De Intersport waar Academy del hebben men ng vaak niet a un opleiding te erk dat ze doen keten Interspo ovum:

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie