Boekhandel, bibliotheek en uitgeverij bieden kansen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhandel, bibliotheek en uitgeverij bieden kansen!"

Transcriptie

1 Innovatief personeelsbeleid voor de media- en informatiesector Boekhandel, bibliotheek en uitgeverij bieden kansen! Informatieproducten en diensten worden in een hoog tempo ontwikkeld. Er zijn tegenwoordig veel verschillende productsoorten, ook wel informatiedragers of media genoemd. Informatie staat niet meer alleen in boeken en tijdschriften maar ook op cd s, op internet en in databanken. Deze producten worden bedacht en ontwikkeld in een uitgeverij, verkocht in een boekhandel en uitgeleend door een bibliotheek. Niet alleen worden de producten meer en meer in digitale vorm op de markt gebracht, ook het werk wordt steeds meer met behulp van de computer uitgevoerd. Een website wordt gemaakt in een programmeertaal of in een content management systeem (een systeem om informatie op je site te zetten). De boekhandelaar bestelt zijn voorraad via een website en de bibliothecaris zoekt in een databank naar de juiste bronnen. In de mediasector ben je volop bezig met ICT-toepassingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat maakt de boekhandel, bibliotheek en uitgeverij tot een spannende en dynamische werkplek. Helaas hebben de meeste mensen een heel ander beeld van werken in de mediasector. Ze denken dat het werk enkel draait om boeken maken, verkopen of uitlenen. Maar het tegendeel is waar. De realiteit is veel Een bibliothecaris is een informatieprofessional, een reisleider in de wereld van informatie, die blindelings de weg weet tussen duizenden boeken, video s, cd s, websites etc. Via zijn informatiesysteem weet hij met de juiste trefwoorden precies die informatie te vinden die de klant nodig heeft. De boekhandelaar is op de hoogte van de laatste producten, hij maakt de klant enthousiast voor de nieuwste bestsellers, CD-roms en andere producten. Hij organiseert activiteiten in de winkel, kleedt de etalage aan en onderhoudt zijn website, waarmee hij boeken verkoopt via internet. De uitgever bedenkt een concept voor een tijdschrift, geeft opdracht aan zijn marketeers om de doelgroep te onderzoeken, schrijft een uitgeefplan, bepaalt samen met de vormgever het uiterlijk van de uitgave, laat het produceren door de productieafdeling en brengt het via een publiciteitscampagne aan de man. Een baan in deze branches draait dus niet alleen om boeken maken, uitlenen en verkopen. Als je commercieel, creatief of technisch bent ingesteld, kom je in deze branches beslist aan je trekken. De snelle ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de medewerkers uit de bibliotheek,

2 kennis en vaardigheden moeten vernieuwen en aanpassen. Ook opleidingen voor de media- en informatiesector moeten goed blijven aansluiten op de praktijk, zodat nieuwe medewerkers het werk goed aan kunnen. Het Equal-programma, een Europees project gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds bood de volgende organisaties de mogelijkheid om te werken aan innovatieve scholing en coaching: - Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken (WOB) - Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) - Nederlandse Boekverkopersbond (NBb) - Nederlands Uitgeversverbond (NUV) Er wordt samengewerkt onder de naam New Access Economy (NAE). Voor de boekhandel, bibliotheek en uitgeverij een uitgelezen kans om de kwaliteit van de media- en informatiesector te waarborgen met het oog op toekomstige vergrijzing en veroudering van het personeelsbestand. WOB, VOB, NBb en NUV bieden hun leden de mogelijkheid om een innovatieslag te maken door te investeren in de kwaliteit van bestaande en nieuwe werknemers met behulp van de NAE projecten. Voor nieuwe werknemers heeft het samenwerkingsverband zes gezamenlijke projectthema s uitgewerkt. Deze vallen samen onder de pijler Employability (inzetbaarheid). Potentiële werknemers verkrijgen startkwalificaties om te kunnen instromen. Voor zittende werknemers werden vier projectthema s uitgewerkt. Deze vallen onder de pijler Adaptability (aanpassingsvermogen), bedoeld om kennis en vaardigheden te actualiseren om hun functie te behouden of door te kunnen stromen naar een andere (hogere) functie. Employability 1 Virtueel Loopbaan- en Kenniscentrum (VLKC) 2 Studie en onderzoek 3 Publiciteits- en wervingscampagnes (imagoverbetering) 4 Scholingsprogramma s 5 Mentoraatsprogramma s 6 Verbetering toegang informatiediensten Adaptability 7 Virtueel Loopbaan- en Kenniscentrum (VLKC) 8 Scholingsprogramma s ICT-vaardigheden 9 Branchegerichte scholingsprogramma s 10 Verbetering aansluiting opleiding/ werk In de volgende hoofdstukken is er per branche een overzicht opgenomen van de deelprojecten. Door de gemeenschappelijke thema s wordt veel synergie bereikt tussen vergelijkbare projecten van de drie branches. De vruchtbare samenwerking levert niet alleen kostenvoordelen op, maar vooral ook veel uitwisseling van succesvolle ideeën, methoden en technieken.

3 Equal in de bibliotheek Naam Doel Inhoud Status Virtueel LoopbaanCentrum (VLC) Het virtueel loopbaancentrum www. werkenindebibliotheek.nl is de gezamenlijke site van de openbare bibliotheken die als etalage wervend en uitnodigend wil zijn voor potentiële instromers en doorstromers. De site biedt hiertoe een veelzijdig aanbod met allerhande loopbaaninformatie en mogelijkheden tot communicatie en transactie. Bevat onder anderen de volgende functionalteiten: vacature- en banenbank, stage- en uitwisselingsmogelijkheden, aanbod opleidingen en bijscholingscursussen, assessment centrum, functieprofielen en competenties, matchprofielen, bedrijfsprofielen, carrièreverhalen en cao- en arbo-aangelegenheden. De site is inhoudelijk gekoppeld aan het brancheprogramma voor integraal personeelsmanagement OBIP+. Voorts geeft de site direct toegang tot een (regionaal) netwerk van loopbaanadviseurs. Status: de site is sinds voorjaar online Projectleiding/ontwikkelaar: Laurens expertisecentrum ict-ob i.s.m. projectgroep van P&O-functionarissen Bouw: Oblivion Informatie: Jos Debeij, Imagocampagne Publiciteitscampagne gericht op schoolverlaters en Equal-doelgroepen over loopbaanmogelijkheden in en beroepsopleidingen voor het openbare bibliotheekwerk. De publiciteitscampagne is gekoppeld aan promotie van het virtueel loopbaancentrum. In de campagne wordt ook gebruik gemaakt van de communicatiemogelijkheden van de bibliotheken zelf. Status: realisatie april Projectleiding/ontwikkelaar: Laurens, expertisecentrum ict-ob Informatie: Jos Debeij, Instroomprogramma Informatiedienstverlening bibliotheken Potentieel talent uit de Equal-doelgroepen opleiden tot een startkwalificatie voor bibliotheektechnische functies op mbo-niveau. Het mbo-instroomprogramma gaat uit van de reguliere opleiding Medewerker Informatiedienstverlening Bibliotheken. Vernieuwing en maatwerk wordt onder meer gerealiseerd via een intake assessment op basis van EVCmethodiek, competentiegericht onderwijs en een duale leerroute met een intensief programma voor mentoraat en praktijkbegeleiding. In de leerbedrijven zijn hiervoor een aantal mentoren specifiek opgeleid. Extra aandacht wordt besteed aan Nederlandse taal en cultuur en soft skills. Status: afgerond in mei Projectleiding: Laurenzo i.s.m. twee regionale projectgroepen Uitvoerders: ROC Midden- Nederland, NovaKnowledge/ PSO en Ecabo Informatie: Angélique Cloosterman, en Jannie van Vugt, Instroomprogramma Ondernemen in de bibliotheek Potentieel talent uit de Equal-doelgroepen opleiden tot een startkwalificatie voor bibliotheektechnische functies op hbo-niveau. Het éénjarige hbo-programma Ondernemen in de bibliotheek rust deelnemers toe voor specialistische functies in front- of backoffice. Ook hier een zoveel mogelijk op maat gesneden leertraject op basis van EVC-instrumentarium, competentiegericht onderwijs, grote aandacht voor soft skills en een duale leerroute met een intensief programma voor mentoraat en praktijkbegeleiding. Status: afgerond in maart Projectleiding: Laurenzo i.s.m. een regionale projectgroep Uitvoerders: Saxion Hogescholen en Ecabo Informatie: Angélique Cloosterman en Jannie van Vugt

4 Naam Doel Inhoud Status Informatievaardig in 7 stappen Burgers met weinig kennis en ervaring in het gebruik van informatiebronnen leren hoe je op eigen kracht informatie op Internet kunt vinden, beoordelen en voor je eigen situatie kunt toepassen. In 7 logische stappen leren cursisten in een elektronische leeromgeving een goede zoekvraag te stellen, een geschikte informatiebron te kiezen en te gebruiken en de gevonden informatie te beoordelen en toe te passen. De oefeningen zijn geënt op voorbeelden uit de eigen praktijk. De cursus is multimediaal vormgegeven en maakt gebruik van de mogelijkheden van online leren via internet in combinatie met groepsbesprekingen onder begeleiding van een deskundige docent van de bibliotheek. Voor potentiële deelnemers is op de gezamenlijke site van de Nederlandse openbare bibliotheken een eenvoudige test opgenomen waarmee men de eigen informatievaardigheden kan toetsen. Status: beschikbaar sinds april 2004 voor bibliotheken die deze cursus willen aanbieden Projectleiding: VOB Ontwikkelaar: CINOP Informatie: Thea van Lankvelt, otheken.nl Opleiding Digitaal inlichtingenwerk Bijscholing voor bibliotheekmedewerkers in het gebruik van moderne informatie- en communicatiemiddelen in het inlichtingen- en advieswerk. Deelnemers leren in een elektronische leeromgeving op een snelle en effectieve manier de ins en outs van digitale informatiedienstverlening. De cursus bestaat uit vier modulen: digitale informatiewereld, moderne communicatie, efficiënte informatiezoekprocessen en moderne presentatie. Oefeningen sluiten aan bij de actuele praktijk van de deelnemers. De opleiding is multimediaal vormgegeven en wordt ondersteund met een aantal groepsbijeenkomsten. Status: afgerond in april Projectleiding: Laurenzo/Laurens i.s.m. klankbordgroep Ontwikkelaar: CINOP i.s.m. Stichting GO Informatie: Wim Schnieders, ken.nl en Lisenka Akse, Opleiding ICT specialist Post-hbo opleiding voor bibliothecarissen die zich willen specialiseren tot ictspecialist. In deze opleiding leren de deelnemers leiding te geven aan vernieuwingstrajecten op ict-gebied, of hierin effectief te participeren. Geboden wordt verdieping op maat van ictkennis en vaardigheden, visie en attitudevorming en project managementvaardigheden. De deelnemers worden gecoacht bij het opstellen van een projectplan en het doorvoeren van een verandertraject in de eigen praktijk. Status: afgerond in april Projectleiding: Laurenzo/ Laurens Uitvoering: Stichting GO Informatie: Peter van Dorp en Jannie van Vugt,

5 Naam Doel Inhoud Status Management development hoger kader: Nieuw Elan en Public Governance Ontwikkelingsprogramma s gericht op verhoging van de managementkwaliteit in de sector. De programma s richten zich op het stimuleren van strategische vernieuwing en competentieverhoging van zowel de individuele leidinggevende als zijn organisatie en de sector als geheel. Tevens bedoeld om doorstroom van hoger kader te bevorderen en voor deelnemers nieuw loopbaanperspectief te creëeren. Het md-programma Nieuw Elan is gestoeld op de principes van action learning. Het leren geschiedt in de praktijk en richt zich op concreet handelen in de praktijk. Thema s zijn: - strategische vernieuwing en visieontwikkeling - verandermanagement - bedrijfseconomisch management - ondernemerschap/ partnerships/netwerken - persoonlijk leiderschap Voor een beperkte groep deelnemers is een branchespecifiek Public Governance MBA-opleiding uitgevoerd. Aan het reguliere MBA-programma zijn extra begeleiding en aanvullende werkcolleges toegevoegd waarin vertaling van de stof naar het eigen werkveld uitgediept werd. Status: afgerond in november 2004 Projectleiding: VOB Uitvoering: Universiteit Nijenrode Informatie: Marie-Anne Hulshoff, Management development middenkader: Impuls Ontwikkelingsprogramma voor managers op het midden niveau in nauwe samenhang met het Nieuw Elan-programma voor hun directeuren. In dit md-programma lopen drie integrale kernthema s als rode draad door het curriculum, namelijk: visie-ontwikkeling, persoonlijk leiderschap en bedrijfsmatig management. Deelnemers formuleren zelf vraagstukken, projecten of werkproblemen waarmee ze aan de slag gaan, terwijl de programmaleiding criteria bewaakt als haalbaarheid, leerzaamheid en relevantie. Status: afgerond in maart Projectleiding: Laurenzo/ VOB Uitvoering: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht i.s.m Universiteit Nijenrode Informatie: Angélique Cloosterman, en Marie-Anne Hulshoff, Onderzoeksprojecten aansluiting opleidingen/ praktijkwerk Vergroting inzicht in een aantal kwalitatieve en kwantitatieve fricties en discrepanties in de aansluiting tussen beroepsopleidingen en de sectorale arbeidsmarkt: - concurrerendheid van arbeidsvoorwaarden - beroepsprofiel/vereiste competenties - arbeidsmarktbehoefte. Arbeidsvoorwaardenonderzoek. Vergelijkend onderzoek naar de beloning in de bibliotheeksector en die in de totale marktsector en in overheidssectoren. Beroepsprofiel. Onderzoek naar de actuele en gewenste beroepspraktijk: wat zijn de implicaties van de ontwikkelingen en het proces van bibliotheekvernieuwing op vereiste competenties. Arbeidsmarktonderzoek. Onderzoek naar de instroombehoefte in bijzonder voor de mbo-opleiding. Status: afgerond in april Projectleiding: VOB/WOB - Arbeidsvoorwaardenonderzoek Uitvoering: HayGroup Informatie: Bart Dingemans, - Beroepsprofiel Uitvoering: VanBreugel OOA Informatie: Marie- Anne Hulshoff, - Arbeidsmarktonderzoek Uitvoering: Ecabo Informatie: Bart Dingemans, Op de website is meer informatie te vinden over de Equal projecten. Klik op Activiteiten, en dan op Verenigingbureau. De algemene projectleider van het WOB is Bart Dingemans, De algemene projectleider van de VOB is Evert Slot,

6 Equal in de bibliotheek Naam Doel Inhoud Status Virtueel Loopbaanen KennisCentrum (VLKC) Met het aanbieden en sorteren van informatie over werken in de boekhandel wil de NBb in- en doorstroom faciliteren en een logische plek scheppen waar ondernemer en werknemer elkaar kunnen vinden. Werving van personeel via de vacaturebank van is een logische volgende stap. De informatie is onuitputtelijk. Van functieprofielen tot arbeidsmarktprognoses. De informatie is gecategoriseerd in een aanbod voor werkzoekenden, werkenden, werkgevers en informatie over Equal. Status: boekhandel.nl is online en sinds maart afgerond Projectleiding/ ontwikkelaar: NBb Informatie: Elise de Bres en Joop Laan, Arbeidsmarkt en imago-onderzoek Om het imago van de boekhandel te kunnen verbeteren is inzicht nodig in de arbeidsmarkt, het imago en opleidingen van de branche. Met de verkregen gegevens kan effectief beleid worden geformuleerd, dat de aantrekkingskracht van de branche voor zittende en nieuwe werknemers versterkt. - imago-onderzoek buiten de branche; het Nederlandse publiek werd gevraagd wat het beeld is van werken in de boekhandel, - imago-onderzoek binnen de branche; zittend personeel heeft in beeld gebracht waar intern en extern imago met elkaar in botsing komen, - onderzoek naar het profiel van de werknemer in de boekenbranche, - onderzoek naar opleidingseisen bij werknemers en werkgevers ten behoeve van instroom. Status: afgesloten in november met een seminar, waarin de uitkomsten werden gepresenteerd Ontwikkelaar: Bureau Veldkamp en NBb Informatie: Joop Laan, Imagocampagne Verbetering van het imago van de boekhandel als werkplek, inspelend op de resultaten van het imagoonderzoek, annex een wervingscampagne. Om het imago van het werken in de boekhandel te verbeteren, is er - mede op basis van het onderzoek naar arbeidsmarkt, opleidingen en imago een campagneopzet ontwikkeld, die op verschillende groeperingen binnen de arbeidsmarkt gericht kan worden. Status: afgerond in maart Ontwikkelaar: NBb Informatie: Truusje Spek, Online introductie boekhandel Tot stand brengen van een online basiscursus gericht op werkzoekenden. Met de verkregen kennis kan een sollicitatie bij de boekhandel kracht worden bijgezet. Met de module kan men in een dag(deel) een cursus Online introductie boekhandel volgen. Na het met goed gevolg halen van de eindtoets ontvangt de cursist een door de NBb erkend certificaat. Met dit certificaat kan de sollicitant tonen een serieuze kandidaat te zijn met basiskennis van het vak. april en wordt toegankelijk op Ontwikkelaar: Ritense, Peter van Dongen en NBb Informatie: Joop Laan,

7 Naam Doel Inhoud Status Mentoraat De ontwikkeling van een cursus om ervaren boekverkopers te scholen tot brede mentoren. Dit brede mentoraat dient niet alleen aan te sluiten bij de opleiding tot leerbedrijf voor stagiaires, maar ook gericht te zijn op jonge en oudere instromers in het boekenvak. Training van mentors die als ervaren werknemers al in de branche werkzaam zijn, maar bij wie het nog ontbreekt aan het vermogen om kennis en kunde op de juiste manier over te brengen. Zij zullen instromers begeleiden. Deze opleiding gaat aansluiten bij de opleiding die men moet volgen om een zogenaamd leerbedrijf te worden: een stageplek voor mbo en hbo leerlingen, maar ook voor herintreders en ouderen. Diversiteit staat centraal! april Ontwikkelaar: KC Handel Informatie: Joop Laan, Computerrijbewijs A De ontwikkeling van een online module die boekverkopers in staat stelt om door middel van een assessment de zwakheden in elementaire computervaardigheden te ontdekken en deze bij te scholen. Het rijbewijs bestaat uit een online assessment en een daaraan gekoppelde e- learning omgeving. Via het assessment bepalen instromers hun eigen niveau. De cursus zal inhoudelijk niet verder gaan dan basale Windows computervaardigheden. Alle computerrijbewijzen worden afgesloten met een certificaat. april Ontwikkelaar: Fundamentaal Informatie: Elise de Bres, Computerrijbewijs B-E Een vervolgcursus na computerrijbewijs A. Gelijkvormig, maar nu gericht op vaardigheden met gebruikerssoftware met de nadruk op office-producten, zodat alle werknemers in de boekhandel de gelegenheid wordt geboden een gelijk minimum aan vaardigheden te verkrijgen. De cursus is er op gericht basisvaardigheden over te dragen en, door inzicht te bieden in de elementaire processen, daadwerkelijk begrip en dus een grotere effectieve en flexibele impact te bereiken. De vorm sluit aan op die van Computerrijbewijs A: een online assessment en een daaraan gekoppelde e- learning omgeving. De kandidaat kan doorstromen naar Computerrijbewijs Groot of de benodigde modulen uit B-E volgen. april Ontwikkelaar: Fundamentaal Informatie: Elise de Bres,

8 Naam Doel Inhoud Status Computerrijbewijs Groot Een instrument dat de zwakheden in branchegerelateerde computervaardigheden blootlegt en verbetert. Door middel van specifiek aan de branche gerelateerde cursussen (bijvoorbeeld correspondentie met klanten, boekhandelsites koppelen aan boekdatabases, zoekvaardigheden op Internet, et cetera) wordt flexibeler en doelgerichter ict-gebruik in de boekhandel verbeterd. Vorm en inhoud zijn een vervolg op de hierboven genoemde computerrijbewijzen. Gestart wordt met een nul-meting. Afhankelijk van de resultaten van het assessment worden de benodigde modulen binnen de e-learning omgeving aan de kandidaat geboden. april Ontwikkelaar: Fundamentaal Informatie: Elise de Bres, Onderzoek functieprofielen Onderzoek naar de wijze waarop de huidige CAO s en functiewaarderingssystemen binnen het boekverkopervak kunnen worden gemoderniseerd. Uit dit onderzoek, dat in samenwerking met de branche wordt uitgevoerd, dient een concreet voorstel voor verbetering voort te komen. Doel is ook opleidingseisen aan bod te laten komen en de aansluiting tussen opleiding en werk te verbeteren, en zo de aantrekkingskracht van de branche op de arbeidsmarkt te vergroten. Onderzoek naar 1. actuele functies en functieverschijningsvormen in de boekhandel, 2. de wijze waarop de functie-indeling en de salarisbepaling in de praktijk plaatsvindt, 3. het inventariseren van de meningen en de wensen daaromtrent inzake de arbeidsvoorwaardenregeling zoals die in de huidige CAO is opgenomen. Status: afgerond in april Ontwikkelaar: De Leeuw Informatie: Joop Laan, De algemene projectleider van het NBb is Joop Laan, De Equal-cursussen en de resultaten van Equal-onderzoek zijn beschikbaar op Voor meer informatie over de boekverkopersbond zelf zie Lange tijd geleden wilde ik coach worden in de uitgeverij waar ik toen werkte. Ik was erg enthousiast over het idee om precies te leren wat je moet doen om een professionele coach te zijn. De cursus die ik nu volg, wilde ik jaren terug al doen, maar toen bestond dit nog niet voor mij. Ik wil mijn jonge startende collega s net zo enthousiast maken over het beroep als ik zelf ben en dat is mijn persoonlijke drijfveer. Ik doe het nu, laat ik zeggen een soort coachend leidinggeven vermengd met mentorschap met de mensen waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik wil dit verder uitbouwen wat betreft het mentorschap om op deze manier aan mijn collega s mijn ervaring, vaardigheden en kennis over uitgeven over te vragen. John Thämer, uitgever en deelnemer aan het Equal mentoraatprogramma Het doel van is dat we de instroom van nieuwe werknemers in de uitgeversbranche willen versterken. We focussen ons speciaal op herintredende vrouwen, ouderen, pas afgestudeerden en etnische minderheden. Het tweede doel is om doorstroom binnen de branche te versterken. Dit is bedoeld voor mensen die al in de branche werkzaam zijn. Deze mensen moeten de uitdaging aangaan om met dynamische ontwikkelingen om te gaan. De derde partij waar we ons op richten is de personeelsfunction-arissen die in uitgeverijen werken en mensen moeten aannemen. Nineke van Dalen, projectleidster van

9 Equal in de uitgeverij Naam Doel Inhoud Status Virtueel Loopbaan en KennisCentrum (VLKC) geverij.nl maakt de uitgeverij vindbaarder en aantrekkelijker voor nieuwkomers en verbetert de loopbaan- en competentieontwikkeling van zittende werknemers. Voor P&O functionarissen wordt de site een wervingsinstrument. Alle branche-informatie is hier samengebracht, zoals arbeidsvoorwaarden, loopbaanpaden, vacatures. Via een e-assessment wordt duidelijk welke opleiding nodig is om te beginnen of door te groeien in de branche. Status: de site enindeuitgeverij.nl is sinds het voorjaar online Projectleiding: NUV Ontwikkelaar: EMC/Nestor Informatie: Ruud Schets, Imago-onderzoek Het verkrijgen van inzicht in het imago van de uitgeversbranche om daarmee handvatten te bieden voor het opzetten van een imagocampagne. Branche-interne rondetafelgesprekken met werknemers werkzaam op alle niveaus. De resultaten werden getoetst aan een extern online panel bestaande uit vertegenwoordigers van Equal-doelgroepen. juli 2004 Projectleiding: Ithaka marktanalisten Ontwikkelaar: Ithaka marktanalisten Informatie: Darina Huinck/Anja Huurdeman, Arbeidsmarktonderzoek Het doel is zicht krijgen op de competenties die in de toekomst nodig zijn voor het succesvol vervullen van verschillende functies in de uitgeverij. Als helder is welke competenties gewenst zijn, kan dit vergeleken worden met het huidige onderwijsaanbod. Uiteindelijk wil het NUV weten hoe de kloof gedicht kan worden tussen de huidige en de toekomstige arbeidsmarkt. Het onderzoek bestond uit twee delen. Deel één bestond uit een enquete verzonden naar alle uitgeverijen aangesloten bij het NUV. Deel twee bestond uit gesprekken met 25 uitgevers met verschillende functies over competenties van de toekomst. januari Projectleiding: GEA Ontwikkelaar: GEA Informatie: Angèle Goossens, Computerrijbewijs A Instromers schaven hun ICT-vaardigheden bij, zodat ze voldoende basiscompetenties hebben voor een startersfunctie in de branche. Gericht op basale Windows computervaardigheden. Door vooraf een assessment te doen, bepalen instromers hun niveau. De cursus wordt binnen een e-learning omgeving gevolgd en afgesloten met een certificaat. Dit geldt ook voor Rijbewijzen B-E en Groot. december 2004 Projectleiding: Adwin Online Media Ontwikkelaar: Fundamentaal Informatie: Karel Kolb, Computerrijbewijs B-E Deze module is gericht op het aanleren van branchespecifieke ictkennis en vaardigheden. Dit rijbewijs gaat in op tekstverwerken, spreadsheets, databaseprogramma s, bestandsformaten, scannen, beeldbewerking, Internet en tools. De kandidaat kan doorstromen naar Computerrijbewijs Groot december 2004 Projectleiding: Adwin Online Media Ontwikkelaar: Fundamentaal Informatie: Karel Kolb,

10 Naam Doel Inhoud Status Computerrijbewijs Groot Dit rijbewijs is toegesneden op functiespecifieke ictvaardigheden Dit rijbewijs gaat in op toegesneden applicaties voor de functies: uitgever, journalist/redacteur, productiebegeleider en advertentieacquisiteur februari Projectleiding: Adwin Online Media Ontwikkelaar: Fundamentaal Informatie: Karel Kolb, Multimedia In structurele samenwerking met relevante collega s, multimediale uitgeefconcepten ontwikkelen. Creativiteit en innovatie lopen als rode draad door de opleiding. De duale casegestuurde cursus bestaat o.a. uit de volgende onderdelen: multimediale conceptontwikkeling, multichannelling, projectmatig werken/ multidisciplinair samenwerken, inkoop, functioneel en technisch ontwerp, multimediale verdienmodellen en calculaties. Een marketingconcept is het resultaat van deze opleiding. december 2004 Projectleiding: GEA Ontwikkelaar: GEA Informatie: Angèle Goossens, Wegwijs in de uitgeverij Informatie bieden over het primaire proces van de uitgeverij, functies en benodigde competenties, zodat externen kunnen beoordelen of werken in een uitgeverij iets voor ze is. Het programma bestaat uit een site, en een boek waarin het profiel van verschillende uitgeverijen, het denken en het gedrag in de uitgeverij en verschillende functies en trends en ontwikkelingen worden besproken. Na bestudering van het boek en de website kan de student zijn kennis on-line testen. Status: deuitgeverij.nl is opgeleverd in november 2004 Projectleiding: GEA Ontwikkelaar: GEA Informatie: Angèle Goossens, De klant als vertrekpunt voor innovatie Duale en casegestuurde opleiding waarin de deelnemers klanten marktgerichte competenties ontwikkelen waardoor zij meer bij kunnen dragen aan innovatie binnen uitgeverijen. Het gaat om het ontwikkelen van een klantgerichte attitude, hoe te komen tot innovatieve uitgeefconcepten, het analyseren, interpreteren en segmenteren van klantbehoeften o.a. op basis van interactie met markt en klant. december 2004 Projectleiding: GEA Ontwikkelaar: GEA Informatie: Angèle Goossens, Virtuele opleiding uitgeverij Deelnemers krijgen praktijktraining door te gaan werken bij een virtuele uitgeverij. Dit is een praktijkgerichte aanvulling op de bestaande Opleiding Uitgeverij van de VOB Een online team bestaande uit een marketeer, redacteur en uitgever maken een marketingof uitgeefplan voor een virtuele uitgeverij. Studiebegeleiders monitoren de activiteiten via de site, sturen bij en beoordelen. mei 2003, zie bij Opleiding Uitgeverij Projectleiding: Vakopleiding Boekenbranche (VOB) Ontwikkelaar: Vakopleiding Boekenbranche (VOB) Informatie: Tineke van Kooten,

11 Naam Doel Inhoud Status Jobcoaching De positie in de uitgeversbranche van instromers afkomstig uit Equal-doelgroepen moet worden verbeterd door een begeleidingsprogramma aan te bieden en begeleiding door een mentor. De deelnemers krijgen een begeleidingsprogramma aangeboden door de mentor (die opgeleid is door de mentortraining) plus twee workshops ten behoeve van het ontwerp van een zelfsturend leerproces. maart Projectleiding: Renny van Tuijl Ontwikkelaar: Labyrint Solutions Informatie: Renny van Tuijl, Mentoraat De begeleider begeleiden. Ervaren werknemers in de branche uit de Equaldoelgroepen ontwikkelen onder begeleiding een programma dat hen in staat stelt om als mentor instromers te begeleiden. Centraal staat: -de inhoud van het werk -de context van de eigen organisatie -de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer Na afloop kan de deelnemer een begeleidingsprogramma op maat ontwerpen voor instromers. december 2004 Projectleiding: Renny van Tuijl Ontwikkelaar: Labyrint Solutions Informatie: Renny van Tuijl, Imagocampagne Ontwikkelen van een publiciteitscampagne om het imago van de uitgeverij te verbeteren. De campagne is afhankelijk van het imago-onderzoek. De uitkomsten van het imago-onderzoek vormen de basis voor een campagne. Nog niet gestart Matching opleiding/ werk Het onderzoek moet zicht geven op mismatches tussen aanbod van opleidingen en de vraag van uitgeverijen. Het uiteindelijke doel is te komen tot concrete toekomstgerichte aanbevelingen voor opleidingsinstituten. Vastleggen van huidige opleidingen, werkplekinterviews met leidinggevenden en opleidingsinstituten om knelpunten in de aansluiting van opleiding en werk vast te stellen. Vervolgens operationaliseren van de resultaten in een gezamenlijke aanpak. juli 2004 Projectleiding: Ithaka marktanalisten Ontwikkelaar: Ithaka marktanalisten Informatie: Darina Huinck/Anja Huurdeman, De algemene projectleider van het NUV was Edwin Kisman. Inmiddels is deze taak overgenomen door Ruud Schets, De Equal-cursussen en resultaten van Equal-onderzoek zijn beschikbaar op Als u meer wilt weten over het NUV zelf dan kunt u terecht op

12 NEW ACCESS ECONOMY is een samenwerkingsverband van: Om de instroom in de boekhandel, bibliotheek en uitgeverij te bevorderen, is er een brochure gemaakt die het imago van de branches moet verbeteren. Deze brochure beschrijft primaire processen, competenties, functieprofielen en opleidingsmogelijkheden. U kunt deze brochure aanvragen via Voor meer informatie kunt u kijken op Met vragen kunt u terecht bij Nico van der Kley, algemeen coördinator van het Equal-project New Access Economy. Telefoon Postadres: HvA MIM-Equal Postbus BA Amsterdam Innovatief personeelsbeleid voor de media- en informatiesector is een uitgave van New Access Economy Redactie: Nico van der Kley, Sjaak Hubregtse Eindredactie: Willemijn van Hees Vormgeving: Dewi Bruin en Roseline Chan

PROJECTPLAN. a. Projectgegevens. Begin- en einddatum van het project. 1 september 2009 31 augustus 2012. b. Gegevens aanvrager. Onderwijsinstelling

PROJECTPLAN. a. Projectgegevens. Begin- en einddatum van het project. 1 september 2009 31 augustus 2012. b. Gegevens aanvrager. Onderwijsinstelling ZORGACADEMIE PARKSTAD LIMBURG PROJECTPLAN HPBO VERSIE 27 NOVEMBER 2009 PROJECTPLAN a. Projectgegevens Titel project Projectnummer Begin- en einddatum van het project Zorgacademie 1 september 2009 31 augustus

Nadere informatie

Bij dezen willen wij u graag informeren over de uitgangspunten en doelen van het Strategisch Personeelsbeleid van de gemeente Nijmegen.

Bij dezen willen wij u graag informeren over de uitgangspunten en doelen van het Strategisch Personeelsbeleid van de gemeente Nijmegen. Directie Concernstaf Concern P&O Beleid Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Opleidingshuis 2014. update maart 2014

Opleidingshuis 2014. update maart 2014 Opleidingshuis 2014 Opleidingshuis de Bibliotheek op school - 2014 In het kader van de Bibliotheek op school heeft Kunst van Lezen post mbo en post hbo opleidingen ontwikkeld, om de gevraagde functionarissen

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

LOOPBAANONTWIKKELING IN HET BEDRIJFSLEVEN GOEDE VOORBEELDEN VOOR HET VERSTERKEN VAN LOOPBAAN EN LEERCULTUUR IN HET MKB

LOOPBAANONTWIKKELING IN HET BEDRIJFSLEVEN GOEDE VOORBEELDEN VOOR HET VERSTERKEN VAN LOOPBAAN EN LEERCULTUUR IN HET MKB LOOPBAANONTWIKKELING IN HET BEDRIJFSLEVEN GOEDE VOORBEELDEN VOOR HET VERSTERKEN VAN LOOPBAAN EN LEERCULTUUR IN HET MKB Colofon Titel Loopbaanontwikkeling in het bedrijfsleven Goede voorbeelden voor het

Nadere informatie

WERKEN IN GROEPEN IS GOED, MAAR IK MOET OOK OP MIJN INDIVIDUELE PRESTATIES BEOORDEELD WORDEN

WERKEN IN GROEPEN IS GOED, MAAR IK MOET OOK OP MIJN INDIVIDUELE PRESTATIES BEOORDEELD WORDEN WERKEN IN GROEPEN IS GOED, MAAR IK MOET OOK OP MIJN INDIVIDUELE PRESTATIES BEOORDEELD WORDEN WE KUNNEN DE KOMENDE JAREN GEBRUIK MAKEN VAN ELKAARS INTERNATIONALE NETWERKEN KOERS 2012 IS DE NAAM VAN DE NIEUWE

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls LOB in het mbo

Kwaliteitsimpuls LOB in het mbo Kwaliteitsimpuls LOB in het mbo Kwaliteitsimpuls LOB in het mbo Deze publicatie is geschreven in opdracht van MBO Diensten en is tot stand gekomen op basis van de ervaringen in het traject Visie en Beleid

Nadere informatie

Professionalisering van NME. Competenties onder de loep

Professionalisering van NME. Competenties onder de loep Professionalisering van NME Competenties onder de loep September 2006 2 Colofon De Vereniging Educaties Nederland heeft dit project uitgevoerd op verzoek van het ministerie van LNV. In het kader daarvan

Nadere informatie

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Het belang van scholing van werknemers Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Het is belangrijk

Nadere informatie

Eén functie in de Publieke Dienstverlening

Eén functie in de Publieke Dienstverlening Eén functie in de Publieke Dienstverlening Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van functiecombinatie HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! Mei 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Theoretisch kader 4 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 643 Informatie- en communicatietechnologie Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK MEDIACOMPETENTIES

PLAN VAN AANPAK MEDIACOMPETENTIES PLAN VAN AANPAK MEDIACOMPETENTIES Projectplan Fase 2 Communicatie met beroepsonderwijs Sectorbrede subsidieaanvragen m.b.t. opleiden en ontwikkelen Ontwikkelen kwalificatieprofielen Ontwikkelen van curricula

Nadere informatie

INNOVATIEKRACHT OPENBARE BIBLIOTHEKEN

INNOVATIEKRACHT OPENBARE BIBLIOTHEKEN INNOVATIEKRACHT OPENBARE BIBLIOTHEKEN Utrecht, 5 juli 2007 Floris Bannink Oerm Matern Menno van Hoeve 33539 INNOVATIEKRACHT OPENBARE BIBLIOTHEKEN INHOUD Blz. MANAGEMENTSAMENVATTING...1 1. INLEIDING...10

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Colofon. Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman de Bibliotheek op school, Astrid van Dam. Grafische vormgeving Cubiss, Ingrid de Jong

Colofon. Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman de Bibliotheek op school, Astrid van Dam. Grafische vormgeving Cubiss, Ingrid de Jong Handboek HRM Colofon Auteurs Kunst van Lezen, Stieneke Eising Cubiss, Annemieke Wiercx Cubiss, Marieke Koppejan Cubiss, Hans Klink Kunst van Lezen, Adriaan Langendonk Eindredactie Kunst van Lezen, Anette

Nadere informatie

Niveau 5 competenties in de gehandicaptenzorg

Niveau 5 competenties in de gehandicaptenzorg Niveau 5 competenties in de gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Oktober 2008 Projectleider/onderzoeker: Carla van Slagmaat Docent/onderzoekers: Jacquie Buijs Ellen Grootoonk Student/onderzoekers: Eveline

Nadere informatie

Onderzoek naar ondernemerschaponderwijs

Onderzoek naar ondernemerschaponderwijs Onderzoek naar ondernemerschaponderwijs HOE KAN HET ONDERWIJS ONDERNEMERSCHAP BEVORDEREN Auteurs drs. Mireille Boonstra-Kints drs. Elly Cornelissen drs. Marc van Rooden s Hertogenbosch, mei 2009 2 Nicis

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

ADDENDUM. Op de rapportage van de toetsing van. Vrijetijdsmanagement. NHTV internationale hogeschool Breda. Croho-registratienummer: 34438

ADDENDUM. Op de rapportage van de toetsing van. Vrijetijdsmanagement. NHTV internationale hogeschool Breda. Croho-registratienummer: 34438 ADDENDUM Op de rapportage van de toetsing van Vrijetijdsmanagement NHTV internationale hogeschool Breda Croho-registratienummer: 34438 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 12 april,

Nadere informatie

Integratie door Arbeidsparticipatie

Integratie door Arbeidsparticipatie EUROPESE UNIE Europese Sociaal Fonds Integratie door Arbeidsparticipatie Nationaal Thematisch Netwerk Integratie & Arbeidsmarkt Integratie door Arbeidsparticipatie Good practices uit de tweede tranche

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Human Capital Chemie. de chemie als werkgever

Human Capital Chemie. de chemie als werkgever Human Capital Chemie de chemie als werkgever De behaalde resultaten van de Roadmap Human Capital Chemie 2008 2012 2 Colofon Uitgave: Mei 2013 Tekst: Werkgroep Regiegroep Chemie o.l.v. Eveline van Hoppe,

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Coaching voor en door schoolleiders

Coaching voor en door schoolleiders Coaching voor en door schoolleiders Een onderzoek naar de effecten en succesfactoren van coaching in het primair onderwijs. Coaching voor en door schoolleiders Een onderzoek naar de effecten en succesfactoren

Nadere informatie

Blijven ontwikkelen Jaarplan 2014

Blijven ontwikkelen Jaarplan 2014 Blijven ontwikkelen Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 1 2 A&O-fonds Waterschappen Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Uitgangspunten van het jaarplan 2014...5 3 Activiteiten en planning...7 Activerend Personeelsbeleid...

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

1-4-2006 tot 31-3-2009

1-4-2006 tot 31-3-2009 Projectgegevens Titel project Rotterdams Rossen Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IAO5123 Thérèse Martens 1-4-2006 tot 31-3-2009 A. Uitgangspunten voor project Beschrijf

Nadere informatie