Monika Milz voorzitter Green Deal Board

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monika Milz voorzitter Green Deal Board"

Transcriptie

1 Monika Milz voorzitter Green Deal Board We houden toezicht op het verloop van een maatschappelijk proces. De Green Deal Board wil organisaties en bedrijven vooral stimuleren en belangstelling tonen voor de voortgang van hun initiatieven. Monika Milz (1957) heeft jarenlange bestuurservaring in de banksector. Ze werkte 20 jaar bij ABN Amro, en 10 jaar als hoofd Human Resources, directeur Grootbedrijf RN en directeur MKB bij Rabobank Nederland. Sinds een jaar werkt Milz als zelfstandig bestuursadviseur en toezichthouder. Vanwege haar jarenlange bestuurservaring en haar talent om grote organisaties in beweging te brengen, werd Milz gevraagd om als voorzitter van de Green Deal Board de kar te trekken. Groen en groei combineren Milz is ervan overtuigd dat de Green Deal Board een belangrijke bijdrage kan leveren aan de BV Nederland. Als Nederland de duurzame ontwikkelingen in Europa wil bijbenen, moeten we de handen uit de mouwen steken. Het is belangrijk om díe innovaties te stimuleren waarbij het om een combinatie van groen en groei gaat. Dit zijn initiatieven waar de hele Nederlandse samenleving baat bij heeft. Green Deal Board stimuleert en ondersteunt De Green Deal Board is ingesteld als toezichthoudend orgaan, maar Milz benadrukt dat het om een ander soort toezicht dan in het bedrijfsleven gaat. We houden toezicht op het verloop van een maatschappelijk proces. De Green Deal Board wil organisaties en bedrijven vooral stimuleren en belangstelling tonen voor de voortgang van hun initiatieven. Zijn er projecten met veel potentie die vast dreigen te lopen? Waar kunnen we actief bijdragen aan vooruitgang? We zijn dus geen controlerende instantie die sancties oplegt, maar willen vooral zorgen dat de Green Deals in beweging blijven.

2 Elfrieke van Galen Met doelgroepgerichte communicatie willen we de Green Deals onder de aandacht brengen, zodat ook niet-betrokken bedrijven zich bewust worden van de mogelijkheden om een Green Deal met de overheid te sluiten. Elfrieke van Galen (1961) is van oorsprong jurist en was 24 jaar werkzaam bij KLM, onder andere als algemeen directeur van KLM Cityhopper en CEO van KLM UK. In haar laatste 3 jaar bij KLM was ze hoofd corporate communicatie en corporate social responsibility (CSR). Sinds 2009 heeft Van Galen een aantal toezichthoudende functies, bijvoorbeeld bij de Nederlandse Emissieautoriteit. Daarnaast richt ze zich als partner van adviespraktijk TheRockGroup op de implementatie van duurzaamheid in organisaties. Kans voor bottom-up-initiatieven Van Galen vindt het belangrijk dat de overheid en het bedrijfsleven zich inzetten voor een verdere verduurzaming van de samenleving en dat bottom-up-initiatieven een kans krijgen. Organisaties die willen verduurzamen, kunnen dat in veel gevallen niet alleen. Met Green Deals draagt de overheid een steentje bij door initiatieven te faciliteren, partijen bij elkaar te brengen en wettelijke barrières weg te nemen. Daarnaast benadrukt Van Galen het belang van concrete afspraken. Bij het afsluiten van Green Deals maken partijen heldere afspraken en gaan ze gefocust aan de slag. Het gaat echt om het resultaat. Doelgroepgerichte communicatie Naast toezicht houden op de voortgang van lopende projecten en stimuleren van nieuwe initiatieven, zorgt de board voor goede communicatie rondom Green Deals. Op dit punt ziet Van Galen een specifieke rol voor haar weggelegd, vooral vanwege haar ervaring met de combinatie van communicatie en CSR. Met doelgroepgerichte communicatie willen we de Green Deals onder de aandacht brengen, zodat ook niet-betrokken bedrijven zich bewust worden van de mogelijkheden om een Green Deal met de overheid te sluiten. Daarnaast willen we aan de inwoners van Nederland de grote hoeveelheid bottom-up-initiatieven laten zien.

3 Hans Huijbers Ik zou graag zien dat er de komende jaren strategische Green Deals worden afgesloten die een verandering voor de lange termijn beogen. Hans Huijbers (1959) is voorzitter van Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO. Hij was al op jonge leeftijd bestuurlijk actief. Eerst binnen het Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) en later bij andere organisaties. Zo zette Huijbers zich bestuurlijk in voor de veeverbeteringsorganisaties, zoals CR Delta en CRV, en voor de waterschappen. Tijdens zijn voorzitterschap van de Gezondheidsdienst voor Dieren wist hij deze organisatie landelijk op de kaart te zetten. Verder is Huijbers lid van de Raad van Toezicht van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en van de HAS Den Bosch. Als voorzitter van ZLTO is hij bestuurslid van LTO Nederland en binnen het LTO bestuur portefeuillehouder Duurzaam Ondernemen. Meer dan goedbedoelde afspraken Huijbers ziet veel potentie in Green Deals. Ze bieden duidelijk meerwaarde ten opzichte van convenanten die de overheid en bedrijven de afgelopen jaren hebben afgesloten. Hierbij ging het vooral om goedbedoelde afspraken, terwijl met Green Deals harde resultaatafspraken worden gemaakt. Vanwege deze resultaatgerichtheid is het volgens Huijbers van groot belang dat de Green Deal Board toezicht houdt op de voortgang van de projecten. Als we merken dat bepaalde deals wel een duwtje in de goede richting kunnen gebruiken, geven we hierover een signaal af aan de projectleiders. Green Deals met langetermijnvisie Zijn bestuurservaring in de landbouwsector en expertise op het gebied van de biobased economy hoopt Huijbers in te kunnen zetten om projecten te stimuleren die de structuur van de hele sector beïnvloeden. Ik zou graag zien dat er de komende jaren strategische Green Deals worden afgesloten die een verandering voor de lange termijn beogen. In de landbouwsector zijn dat bijvoorbeeld projecten die zich richten op de kas als energiebron en verwaarden van mineralen voor diverse toepassingen.

4 Manon Janssen We zijn als Green Deal Board geslaagd als we over 5 jaar kunnen zeggen: we hebben een bijdrage aan de energiebesparing geleverd van zo veel procent, zo veel banen gecreëerd en zo veel nieuwe technologieën opgestart. Manon Janssen (1961) is sinds 2010 CEO van Ecofys, een wereldwijd kennisbedrijf dat gespecialiseerd is in energievraagstukken. Daarvoor werkte zij bij Philips als Chief Marketing Officer van de Lighting Division. Ze was onder meer mede verantwoordelijk voor een groot aantal groene innovaties, zoals de ledverlichtingsoplossingen. Eerder was Janssen CMO bij Electrolux en marketingdirector bij Procter & Gamble. Ze heeft afgestudeerd aan de Solvay School of Business (Vrije Universiteit Brussel). Bij jezelf beginnen Green Deals sluiten aan bij de missie van mijn bedrijf: bijdragen aan een wereld met duurzame energietoevoersystemen, vertelt Manon Janssen. Ik wil niet alleen met mijn bedrijf maar ook daarbuiten bijdragen aan energieoplossingen. Je moet bij jezelf beginnen. Ook de kleine dingen zijn belangrijk. Zelf ben ik bijvoorbeeld een groot natuurliefhebber. Ik ben vegetariër, vang thuis het regenwater op en heb onlangs zonnepanelen geïnstalleerd. Ik heb een hekel aan mensen die zeggen wat er beter kan zonder zelf iets te doen. Je moet actie ondernemen, en dat is precies wat er gebeurt bij de Green Deals. Samen voor impact zorgen We zijn als Green Deal Board geslaagd als we over 5 jaar kunnen zeggen: we hebben een bijdrage aan de energiebesparing geleverd van zo veel procent, zo veel banen gecreëerd en zo veel nieuwe technologieën opgestart. Die aantallen wil ik graag benoemd hebben als key performance indicators. Ik kijk er graag naar zoals ik naar mijn bedrijf kijk. Anders gezegd: de Green Deal Board is een succes als we impact hebben op het Nederlandse duurzaamheidsdoel en als we dat met bedrijfsleven en overheid gezamenlijk hebben gerealiseerd.

5 Tanja Klip We willen vooral niet met het vingertje wijzen, maar juist probleemoplossend te werk gaan. Hoe kunnen we stagnerende projecten weer op gang brengen? Tanja Klip-Martin (1954) is gedeputeerde van de provincie Drenthe. Klip studeerde kunstgeschiedenis en archeologie en werkte enkele jaren als museumconservator. Ze koos voor de politiek, omdat ze zich als liberaal wil inzetten voor een stevige duurzame samenleving met een kleine krachtige overheid. Inmiddels is Klip 7 jaar gedeputeerde. Ze heeft de portefeuille Milieu onder haar hoede, met daarin klimaat en energie, waterbeheer en waterschappen, bodem en diepe ondergrond, luchtkwaliteit en vergunningverlening. Daarnaast was zij vanuit haar portefeuille Cultuur verantwoordelijk voor de recente nieuwbouw van het Drents Museum. Actie ondernemen in de regio Klip is zeer bevlogen als het om het milieu gaat, en gelooft in het motto zonder groen geen groei. Willen we onze energiedoelstellingen op nationaal en Europees niveau halen, dan moeten we zorgen voor een gezond economisch perspectief voor ondernemers en de mogelijkheden van de ruimte benutten. Bij die ruimte hoort ook de potentie van onze ondergrond, een driedimensionale benadering. Zo is er ten oosten van Hoogeveen een grote heetwaterbel. Met het oog op de toekomst is het slim om juist daar een bedrijventerrein aan te leggen. Dat kan vanwege deze heetwaterbel volledig energieneutraal zijn. Alleen bedrijven die zuinig omgaan met energie en niet afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zijn klaar voor de toekomst. Afspraken in de vorm van Green Deals helpen bedrijven om deze stap te zetten. Enthousiasmerend toezicht houden Met de Green Deal Board wil Klip enthousiasmerend toezicht houden op de voortgang van Green Deals. We willen vooral niet met het vingertje wijzen, maar juist probleemoplossend te werk gaan. Hoe kunnen we stagnerende projecten weer op gang brengen? Kunnen we eventueel een extra drempel wegnemen, waardoor de gewenste transitie sneller tot stand wordt gebracht? Op deze manier geven we complexe projecten het juiste duwtje in de goede richting.

6 Maarten van Poelgeest Verder wil ik me inzetten voor Green Deals die zich richten op zelflevering van energie. Hier is nog veel discussie over, en ik hoop als bestuurslid van de board aan deze discussie bij te kunnen dragen. Maarten van Poelgeest (1965) is namens GroenLinks wethouder bij de gemeente Amsterdam. Hij is sinds 1998 actief in de gemeentepolitiek. Eerst als gemeenteraadslid, en sinds 2006 als wethouder. In zijn portefeuille heeft Van Poelgeest Ruimtelijke Ordening, Bouw en Woningtoezicht, Grondzaken en Klimaat en Energie. Daarnaast is hij klimaatambassadeur van de gemeente Amsterdam en richt zich daarbij op het thema duurzame energie. Bijdragen aan vermindering van de CO 2 -uitstoot Als wethouder van de gemeente Amsterdam wil ik een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereld, zegt Van Poelgeest. Nederland moet de energietransitie maken en minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Het afsluiten van Green Deals is daarvoor een goede stap. Van Poelgeest wil er met de Green Deal Board op toezien dat Green Deals meer zijn dan leuke projectjes. Ze moeten worden opgeschaald, zodat ze daadwerkelijk bijdragen aan vermindering van de CO 2 -uitstoot. Ervaring vanuit lokale praktijk Van Poelgeest brengt zijn ervaring vanuit de lokale praktijk mee in de Green Deal Board. Vanuit deze ervaring kan ik bijvoorbeeld partijen ondersteunen die de stap willen maken om duurzaam energie op te wekken binnen de gemeente. Verder wil ik me inzetten voor Green Deals die zich richten op zelflevering van energie. Hier is nog veel discussie over, en ik hoop als bestuurslid van de board aan deze discussie bij te kunnen dragen.

7 Bart Romeijn Ik ben gedreven door feiten en het behalen van resultaten. Ik hoop dat ik dat in de board kan inbrengen. De Green Deals moeten niet blijven hangen in mooie woorden. Bart Romeijn (1964) is sinds 2010 CEO van Itho Daalderop. Dit installatiebedrijf maakt verwarmings-, tapwater-, ventilatie- en regeltechniekoplossingen. Daarmee wil Itho Daalderop een bijdrage leveren aan een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat. Romeijn begon zijn loopbaan na een studie technische bedrijfskunde als managementtrainee bij elektrotechnisch bedrijf Holec. Vervolgens werkte hij bij Chubb Lips Safes (Director of Operations), BOC Edwards Pharmaceutical Systems (CEO) en Daalderop BV (CEO). Dit laatste bedrijf vormt samen met Itho sinds 2009 Itho Daalderop. Stem van ondernemend Nederland Romeijn ziet zichzelf binnen de Green Deal Board als de stem van ondernemend Nederland. Ik wil graag praktisch meedenken en doorgeven hoe mijn collega s tegen zaken aankijken. Ik vind het bovendien belangrijk dat we meetbaar maken wat we doen. Is het project succesvol? Welke besparing is er behaald? Ik ben gedreven door feiten en het behalen van resultaten. Ik hoop dat ik dat in de board kan inbrengen. De Green Deals moeten niet blijven hangen in mooie woorden. Stapje voor stapje Als ondernemer ziet Romeijn de voordelen van een goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Zeker als we zorgen voor minder regels, zegt Romeijn. Ik vind het fascinerend om die twee werelden bij elkaar te brengen in de Green Deal Board. Voor mij is de board een succes als we in staat zijn projecten te starten die waarmaken wat ze beloven. Zelf ben ik vooral geïnteresseerd in kleine projecten die echt resultaten opleveren. Ik geloof in stapje voor stapje en niet in een big bang. Je moet continu bezig zijn met een verbetertraject.

8 Ab van der Touw, Met de Green Deal Board moeten we zorgen voor een effectieve samenwerking en zo de weg vrijmaken voor daadwerkelijke invoering van nieuwe oplossingen. Ab van der Touw (1955) is CEO bij Siemens Nederland. Hij heeft sinds 1985 verschillende functies uitgeoefend bij dit bedrijf, onder meer op het gebied van corporate communications, hr en vastgoedmanagement. In 2006 werd hij directeur van achtereenvolgens de divisies Engineering & Services, Industrial Solutions en Oil & Gas. In 2010 werd hij benoemd tot bestuursvoorzitter in Nederland. Van der Touw studeerde klassieke talen en geschiedenis en volgde een MBA-opleiding. Samen complexe vraagstukken oplossen Van der Touw is ervan overtuigd dat de vraagstukken van de toekomst zich concentreren op duurzame oplossingen op het gebied van energievoorziening, stedelijke infrastructuur en gezondheidszorg. Dat is van het grootste belang om de aarde leefbaar te houden. De complexiteit van deze vraagstukken vereist dat bedrijfsleven en overheid samenwerken, vindt Van der Touw. Dat gebeurt onder meer bij de Green Deals. Het bedrijfsleven komt met technologische oplossingen. De overheid faciliteert door belemmeringen weg te nemen die zijn ontstaan door regels en oude patronen. Ik vind dit een voortreffelijke aanpak. Hobbels wegnemen voor nieuwe oplossingen Van der Touw is met Siemens continu bezig duurzame oplossingen te ontwikkelen. Wij richten ons volledig op energie-, gezondheidszorg- en infrastructuuroplossingen die jaren meekunnen. De Green Deal Board is voor mij geslaagd als wij en andere bedrijven zulke oplossingen zonder hobbels in de praktijk kunnen brengen. Veel technologieën bestaan al, maar kunnen nog niet worden toegepast. Denk aan de magneettrein, die er al 80 jaar is. Met de Green Deal Board moeten we zorgen voor een effectieve samenwerking en zo de weg vrijmaken voor daadwerkelijke invoering van nieuwe oplossingen.

9 Tjerk Wagenaar Mijn persoonlijke doel is eraan bij te dragen dat overheid en bedrijfsleven elkaar echt gaan versterken en elkaar beter begrijpen. En dat rendabele groene projecten sneller te realiseren zijn, zoals energiebesparing in de bebouwde omgeving. Tjerk Wagenaar (1961) is sinds 1 december 2010 directeur van Stichting Natuur & Milieu. Hij begon zijn loopbaan als adviseur bij McKinsey. Daarna was hij onder meer directeur bij de Nederlandse Spoorwegen, CFO bij ontwikkelingsorganisatie SNV en directeur bij Eneco, waar hij de business-unit Duurzame Warmte en Koude opzette en veel duurzame-energieprojecten startte. Wagenaar studeerde natuurkunde aan de TU Delft en bedrijfskunde (MBA) aan INSEAD te Fontainebleau. Sneller naar een duurzame samenleving Wagenaar is gefascineerd door het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken vanwege de personele en organisatie-dynamiek en de inhoud. Daar richt hij zich al sinds het begin van zijn carrière op. En daar hoopt hij nu ook als lid van de Green Deal Board aan bij te dragen. Met de Green Deals komen we snel tot een duurzame samenleving door belemmeringen voor bedrijven weg te nemen. Ook kunnen we succesvolle oplossingen breed inzetten in Nederland. Denk aan de versnelde invoering van elektrisch rijden of het invoeren van slimme meters om energiebesparing te stimuleren. Bovendien is er via de Green Deals sturing vanuit de centrale overheid, wat ook belangrijk is. Green Deals als standaardmechanisme Mijn persoonlijke doel is eraan bij te dragen dat overheid en bedrijfsleven elkaar echt gaan versterken en elkaar beter begrijpen, aldus Wagenaar. En dat rendabele groene projecten sneller te realiseren zijn, zoals energiebesparing in de bebouwde omgeving. Daarmee is veel milieuwinst en financiële winst te behalen. Er zijn immers nog 6 miljoen woningen die geïsoleerd kunnen worden. Voor mij is onze missie geslaagd als de Green Deals over 3 jaar een standaardmechanisme vormen voor ondernemers om slagvaardig samen te werken en zo groen groei te realiseren.

10 Kees van Haastrecht secretaris Green Deal Board Green Deals zijn een nieuwe manier om tot resultaten te komen. Initiatieven komen vaker vanuit organisaties en bedrijven zelf. Die zijn zich er steeds meer van bewust dat duurzaamheid van ons allemaal is. Kees van Haastrecht (1955) is senior adviseur bij Agentschap NL voor het thema energietransitie. Hij heeft een achtergrond als bouwkundig ingenieur met als specialisatie duurzaam bouwen. Van Haastrecht werkte enkele jaren bij een programmabureau voor het coördineren van energieonderzoek en is sinds 1988 werkzaam bij Agentschap NL (voorheen Senter Novem). Hij heeft hier diverse programma s op het vlak van de uitvoering van het milieu- en energiebeleid vormgegeven en bekleedde aansluitend diverse managementrollen. 3 jaar geleden is hij teruggegaan naar de inhoud. Van Haastrecht is secretaris van de Green Deel Board. Overheid is geen boeman Green Deals zijn een nieuwe manier om tot resultaten te komen, zegt Van Haastrecht. Initiatieven komen vaker vanuit organisaties en bedrijven zelf. Die zijn zich er steeds meer van bewust dat duurzaamheid van ons allemaal is. De Green Deal Board speelt een belangrijke rol bij het aanjagen van nieuwe initiatieven en de leden kunnen elk vanuit hun eigen achtergrond kansen signaleren. Van Haastrecht merkt op dat er de afgelopen 10 jaar veel is veranderd in de relatie tussen de overheid en de markt. De overheid is geen boeman meer, maar ondersteunt waar nodig en neemt belemmeringen weg, bijvoorbeeld door regelgeving aan te passen. Bij Green Deals hebben markt en overheid een gelijkwaardige relatie. Verbindende schakel Van Haastrecht is voor de Green Deal Board een verbindende schakel tussen de departementen en Agentschap NL. Als secretaris ondersteunt hij de board bij het uitvoeren van zijn taken. Ik bereid onder meer vergaderingen voor en zorg voor duidelijke afspraken. Ook voor de board is Van Haastrecht een schakel met Agentschap NL, dat in nauwe samenwerking met de betrokken departementen de voortgang van de projecten in kaart brengt. Hierdoor krijgt de board goed inzicht in de status, eventuele knelpunten en mogelijkheden voor opschaling.

11 Mark Frequin waarnemer Green Deal Board Nu is het aan ons de taak om initiatieven die waardevol zijn voldoende te ondersteunen en goede ideeën breder bekend te maken. Mark Frequin (1953) is sinds 2011 directeur-generaal Wonen, Bouwen en Integratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij richt zich onder meer op duurzaamheid en energiebesparing in de gebouwde omgeving en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de blok-voor-blok-aanpak. Hiervoor was Frequin onder andere directeur-generaal Energie en Telecom bij het ministerie van Economische Zaken, directeur-generaal bij de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie. Tot slot vervulde hij diverse directeursfuncties bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nieuwe manier van samenwerken Frequin zet zich in om samenwerking tussen diverse partijen en kennisinstellingen van de grond te krijgen. Green Deals sluiten hier heel goed bij aan. Deze afspraken laten goed zien hoe je over rollen en grenzen heen kunt denken. Net als bij de blok-voor-blok-aanpak, waarbij verhuurders, huurders en energiebedrijven de handen ineen moeten slaan. Overigens is het bij Green Deals wel van belang dat alle deelnemende partijen zelf belang hebben bij het project. Het gaat nadrukkelijk om concrete initiatieven die snel tot resultaat leiden. Waardevolle initiatieven ondersteunen Vanuit het ministerie is Frequin als waarnemer aangesloten bij de Green Deal Board. Ik ben direct betrokken bij enkele Green Deals die zich richten op energiebesparing in de gebouwde omgeving. Bij deze afspraken houd ik zicht op de voortgang en de behaalde resultaten. Want dat is waar het om draait. Er is in de eerste twee inschrijvingsrondes voldoende losgemaakt, nu is het aan ons de taak om initiatieven die waardevol zijn voldoende te ondersteunen en goede ideeën breder bekend te maken.

12 Bernard ter Haar waarnemer Green Deal Board Projecten moeten écht worden uitgevoerd. Maar nog belangrijker is dat projecten door hun succes zo n grote uitstraling krijgen dat ze overal in Nederland navolging krijgen. Bernard ter Haar (1955) is sinds 2009 directeur-generaal Milieu bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij werkte hiervoor 21 jaar bij het ministerie van Financiën. In 2000 werd hij daar directeur van de directie Algemene Financiële en Economische Politiek. In 2003 verruilde hij deze functie voor die van directeur van de directie Financiële Markten, waarbij hij ook plaatsvervangend thesaurier-generaal werd. Ter Haar is zowel econoom als gepromoveerd natuurkundige. Forum voor goede gesprekken Als ambtenaar heeft Ter Haar de rol van waarnemer binnen de Green Deal Board. Ik ben als directeur-generaal Milieu verantwoordelijk voor de totstandkoming van de duurzaamheidsagenda van het huidige kabinet. De Green Deals zijn een goed instrument om dit te bereiken. Daarbij speelt de Green Deal Board een belangrijke rol. De board biedt een forum voor een goed gesprek tussen heel veel verschillende spelers: ngo s, bedrijfsleven en overheid. En het is niet iets vrijblijvends. Er zijn inmiddels al data voor board-bijenkomsten gepland voor komend en volgend jaar. Effectieve projecten met voorbeeldfunctie De Green Deal Board moet ervoor zorgen dat initiatieven tot ontwikkeling komen, vindt Ter Haar. Projecten moeten écht worden uitgevoerd. Maar nog belangrijker is dat projecten door hun succes zo n grote uitstraling krijgen dat ze overal in Nederland navolging krijgen. Het moet geen spielerei zijn. De projecten moeten effect hebben en zo een voorbeeldfunctie uitoefenen.

13 Sigrid Johannisse waarnemer Green Deal Board Een aanpak die midden in de samenleving staat en waarmee we groene groei-ambities van onderaf kunnen realiseren. Het gaat daarbij om een goed samenspel tussen samenleving en overheid. Sigrid Johannisse (1964) is lid van het managementteam van de programmadirectie Biobased Economy, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Bovendien is ze programmamanager van de Green Deals. Eerder was Johannisse waarnemend directeur bij de programmadirectie Biobased Economy en manager high-tech-systemen. Ook heeft ze gewerkt bij de ministeries van OCW en Financiën en bij Agentschap NL. Green Dealboard als klankbord Johannisse zit als waarnemer vanuit de overheid in de Green Deal Board. Ik ben verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de Green Deal-aanpak vanuit de overheid. In de board zitten mensen uit verschillende organisaties die een sleutelrol spelen bij de Green Deals. Zij hebben ideeën over hoe de aanpak anders of beter kan. Ik kan hun wensen als programmamanager meteen meenemen. Via de board kan ik goed voeling houden met wat er gaande is en waar de mogelijkheden liggen, maar ook waar vertragingen of belemmeringen optreden. Groen en groei kunnen hand in hand gaan en met deze aanpak willen we duurzaam ondernemerschap de ruimte geven. Resultaten zichtbaar maken Voor Johannisse is de Green Deal Board geslaagd als er vanuit de vernieuwende dynamiek in de samenleving een resultaatgerichte, zichtbare Green Deal-aanpak is ontstaan. Een aanpak die midden in de samenleving staat en waarmee we groene groei-ambities van onderaf kunnen realiseren. Het gaat daarbij om een goed samenspel tussen samenleving en overheid. Als overheid willen we ruimte scheppen voor initiatieven. Daarbij moeten we de concrete resultaten van deze initiatieven laten zien. Zo tonen we aan dat de samenwerking tussen bedrijven, burgers, koepelorganisaties en overheid werkt.

14 Cees Oudshoorn waarnemer Green Deal Board Voor mij is onze missie geslaagd als we daadwerkelijk resultaten boeken en successen kunnen opschalen. En als iedereen voelt: zo kunnen we écht veranderingen realiseren. Cees Oudshoorn (1959) is directeur Beleid bij ondernemingsorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland. Na een studie economie werkte hij eerst 2,5 jaar als beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken. Daarna was hij 15 jaar in dienst bij de directie Algemene Economische Politiek van het ministerie van Economische Zaken. Van 1996 tot 2000 was hij daar directeur. In 2000 begon hij bij VNO-NCW als directeur Economische Zaken. Zijn huidige functie bekleedt hij sinds Beweging van onderop Oudshoorn is een van de initiatiefnemers van de Koepel Green Deal, een overkoepelende Green Deal waarin bedrijfsleven, milieubeweging en overheid zich hebben verenigd. Binnen deze koepel is het plan voor een Green Deal Board ontstaan. Het is belangrijk dat zo n board er is om de Green Deals gaande te houden, vindt Oudshoorn. We willen een beweging van onderop creëren in plaats van iets wat van bovenaf is opgelegd. Voor mij is onze missie geslaagd als we daadwerkelijk resultaten boeken en successen kunnen opschalen. En als iedereen voelt: zo kunnen we écht veranderingen realiseren. De energieke samenleving De milieubeweging gaat letten op zaken als CO 2 -uitstoot en luchtkwaliteit. Ik leg de nadruk vooral op de vraag: kunnen we met oog voor het milieu bedrijvigheid creëren?, licht Oudshoorn toe. In mijn optiek zijn daarvoor innovaties nodig. Bedrijven die zich daarmee actief bezighouden, moeten we stimuleren en faciliteren. We moeten belemmeringen wegnemen om met een vernieuwde aanpak tot een verduurzaamde maatschappij te komen. Of zoals we dat ook wel noemen: op naar een energieke samenleving.

15 Bert de Vries waarnemer Green Deal Board Alle projecten hebben mijn bijzondere belangstelling, aldus De Vries. Maar op sommige ben ik extra trots als ze slagen. Bert de Vries (1953) is sinds 2008 directeur Energie & Duurzaamheid en plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hij heeft sinds 1981 diverse functies gehad bij dit ministerie. Na een start als jurist stapte hij over naar de beleidskant. De Vries was onder meer verantwoordelijk voor ruimtelijk economisch beleid. Ook was hij plaatsvervangend directeur-generaal Ondernemen & Innovatie. De Vries combineert zijn functie met het runnen van een boerderij. Trots op geslaagde projecten De Vries is verantwoordelijk voor het ontstaan van de Green Deals. Bij de Green Deal Board is hij vanuit het ministerie van EL&I als waarnemer betrokken. Daarbij richt hij zich op de energiedeals. Alle projecten hebben mijn bijzondere belangstelling, aldus De Vries. Maar op sommige ben ik extra trots als ze slagen. We praten bijvoorbeeld al heel lang over een warmteleiding in Rotterdam. Ik zou het leuk vinden als die warmteleiding aan het einde van deze kabinetsperiode eindelijk wordt aangelegd. Ook zou het mooi zijn als de omschakeling van chemische naar biogrondstof daadwerkelijk plaatsvindt. Bestookt met ideeën Voor De Vries zijn de Green Deals een succes als ze tot stand komen zonder dat de Green Deal Board zelf op pad moet gaan om mensen te enthousiasmeren. Bij overheden zie ik al veel enthousiasme. Bij burgers en bedrijven mag er nog wel meer motivatie komen. Maar het is niet de bedoeling dat wij er zelf achteraan zitten. Ik hoop dat iedereen ons uit zichzelf bestookt met goede ideeën.

Een duurzame samenleving VROM maakt het mogelijk

Een duurzame samenleving VROM maakt het mogelijk Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Een duurzame samenleving VROM maakt het mogelijk Duurzaamheid begint met betrokkenheid Duurzaamheid is voor dit kabinet een belangrijk

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 In dialoog met de samenleving Pagina 6 Voorwoord Peter Terium 2 Profiel Pagina 9 30 Duurzaamheid en

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/maart 2011 GROENE ECONOMIE 3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING Smart Grid Essentieel bij groei en het gebruik

Nadere informatie

Green Deal van Gemeente Amsterdam met de Rijksoverheid

Green Deal van Gemeente Amsterdam met de Rijksoverheid Green Deal van Gemeente Amsterdam met de Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, en de Staatssecretaris

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2016 2019

Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Natuur en Milieufederatie Groningen Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Programma Utrechtse Energie

Programma Utrechtse Energie Programma Utrechtse Energie 2011-2014 januari 2011 www.utrecht.nl Colofon Uitgave Gemeente Utrecht Teksten Gemeente Utrecht Datum januari 2011 Meer informatie Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon

Nadere informatie

RIJKSOVERHEID zkt. PARTNER

RIJKSOVERHEID zkt. PARTNER RIJKSOVERHEID zkt. PARTNER > Aansluiten op wat er leeft > Communicatie als beleid > Scenario s voor het communicatievak > 5 experts, 7 visies, 9 cases 1 verhaal VOORWOORD De netwerkaanpak werkt ook voor

Nadere informatie

Voortgangs- rapportage Green Deals 2012

Voortgangs- rapportage Green Deals 2012 Voortgangsrapportage Green Deals 2012 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 01. Inleiding 9 02. Overzicht portfolio Green Deals 11 03. Green Deals nader bekeken 17 04. Resultaten van de aanpak en de afzonderlijke

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Foto: Dong Energy Solar Challenge. Vaart maken met energietransitie

Foto: Dong Energy Solar Challenge. Vaart maken met energietransitie Reader Masterclass Energietransitie voor wethouders Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 2 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader:

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Vier alternatieve vormen van energie opwekken ENERGIE

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Vier alternatieve vormen van energie opwekken ENERGIE MICHIEL BOERSMA EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Topteam Een zo efficiënt mogelijke energietransitie Duurzaam Vier alternatieve vormen van energie opwekken

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

duurzaam dóórgaan! Hoe je nieuwe rollen, inzet voor succes Managementboek voor professionals in de NME-sector In woord én beeld

duurzaam dóórgaan! Hoe je nieuwe rollen, inzet voor succes Managementboek voor professionals in de NME-sector In woord én beeld duurzaam dóórgaan! Hoe je nieuwe rollen, competenties en samenwerkingsverbanden inzet voor succes Managementboek voor professionals in de NME-sector In woord én beeld bekijk direct filmpjes met de QR-codes!

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 1 Overzicht resultaten brainstorm 25 Bijlage 2 Overzicht doelen en maatregelen 26

Inhoudsopgave. Bijlage 1 Overzicht resultaten brainstorm 25 Bijlage 2 Overzicht doelen en maatregelen 26 Bunnik Duurzaam 2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Leeswijzer 4 2 Visie en doel 5 2.1 Wat is duurzaamheid 5 2.2 Focus 5 2.3 Waar willen we naar toe 5 3 Waar staat Bunnik nu 7 3.1 Beleidskader

Nadere informatie

SUCCESFACTOREN GREEN DEALS

SUCCESFACTOREN GREEN DEALS SUCCESFACTOREN GREEN DEALS Stage onderzoeksverslag Laurens Bläser Student nr.: 09081151 Climate & Management In opdracht van: Voorwoord Dit onderzoeksverslag is geschreven in het kader van het onderzoek

Nadere informatie

SCHIET DE GEMEENTE HAAR DOEL VOORBIJ?

SCHIET DE GEMEENTE HAAR DOEL VOORBIJ? SCHIET DE GEMEENTE HAAR DOEL VOORBIJ? Vergelijkend onderzoek naar de rol van de gemeente bij de implementatie van aardwarmte in stedelijke gebiedsontwikkeling S c r i p t i e M a s t e r C i t y D e v

Nadere informatie

FOCUS OP TOPSECTOREN

FOCUS OP TOPSECTOREN I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 16 NUMMER 2 > 2011 FOCUS OP TOPSECTOREN > ENERGIEAKKOORD: NOORDEN HEEFT GOUD IN HANDEN > AUTONATIONAL: TECHNISCHE TOPSPORT > BEDRIJFSLEVEN ZET IN OP NOORDELIJKE

Nadere informatie

VOOR EEN MOOI EN DUURZAAM ZUID-HOLLAND

VOOR EEN MOOI EN DUURZAAM ZUID-HOLLAND VOOR EEN MOOI EN DUURZAAM ZUID-HOLLAND Beleidsplan 2015-2020 NMZH Beleidsplan 2015-2020 pag 2 van 39 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Maatschappelijke trends en ontwikkelingen 4 Klimaat, grondstoffen en gezondheid

Nadere informatie