Monika Milz voorzitter Green Deal Board

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monika Milz voorzitter Green Deal Board"

Transcriptie

1 Monika Milz voorzitter Green Deal Board We houden toezicht op het verloop van een maatschappelijk proces. De Green Deal Board wil organisaties en bedrijven vooral stimuleren en belangstelling tonen voor de voortgang van hun initiatieven. Monika Milz (1957) heeft jarenlange bestuurservaring in de banksector. Ze werkte 20 jaar bij ABN Amro, en 10 jaar als hoofd Human Resources, directeur Grootbedrijf RN en directeur MKB bij Rabobank Nederland. Sinds een jaar werkt Milz als zelfstandig bestuursadviseur en toezichthouder. Vanwege haar jarenlange bestuurservaring en haar talent om grote organisaties in beweging te brengen, werd Milz gevraagd om als voorzitter van de Green Deal Board de kar te trekken. Groen en groei combineren Milz is ervan overtuigd dat de Green Deal Board een belangrijke bijdrage kan leveren aan de BV Nederland. Als Nederland de duurzame ontwikkelingen in Europa wil bijbenen, moeten we de handen uit de mouwen steken. Het is belangrijk om díe innovaties te stimuleren waarbij het om een combinatie van groen en groei gaat. Dit zijn initiatieven waar de hele Nederlandse samenleving baat bij heeft. Green Deal Board stimuleert en ondersteunt De Green Deal Board is ingesteld als toezichthoudend orgaan, maar Milz benadrukt dat het om een ander soort toezicht dan in het bedrijfsleven gaat. We houden toezicht op het verloop van een maatschappelijk proces. De Green Deal Board wil organisaties en bedrijven vooral stimuleren en belangstelling tonen voor de voortgang van hun initiatieven. Zijn er projecten met veel potentie die vast dreigen te lopen? Waar kunnen we actief bijdragen aan vooruitgang? We zijn dus geen controlerende instantie die sancties oplegt, maar willen vooral zorgen dat de Green Deals in beweging blijven.

2 Elfrieke van Galen Met doelgroepgerichte communicatie willen we de Green Deals onder de aandacht brengen, zodat ook niet-betrokken bedrijven zich bewust worden van de mogelijkheden om een Green Deal met de overheid te sluiten. Elfrieke van Galen (1961) is van oorsprong jurist en was 24 jaar werkzaam bij KLM, onder andere als algemeen directeur van KLM Cityhopper en CEO van KLM UK. In haar laatste 3 jaar bij KLM was ze hoofd corporate communicatie en corporate social responsibility (CSR). Sinds 2009 heeft Van Galen een aantal toezichthoudende functies, bijvoorbeeld bij de Nederlandse Emissieautoriteit. Daarnaast richt ze zich als partner van adviespraktijk TheRockGroup op de implementatie van duurzaamheid in organisaties. Kans voor bottom-up-initiatieven Van Galen vindt het belangrijk dat de overheid en het bedrijfsleven zich inzetten voor een verdere verduurzaming van de samenleving en dat bottom-up-initiatieven een kans krijgen. Organisaties die willen verduurzamen, kunnen dat in veel gevallen niet alleen. Met Green Deals draagt de overheid een steentje bij door initiatieven te faciliteren, partijen bij elkaar te brengen en wettelijke barrières weg te nemen. Daarnaast benadrukt Van Galen het belang van concrete afspraken. Bij het afsluiten van Green Deals maken partijen heldere afspraken en gaan ze gefocust aan de slag. Het gaat echt om het resultaat. Doelgroepgerichte communicatie Naast toezicht houden op de voortgang van lopende projecten en stimuleren van nieuwe initiatieven, zorgt de board voor goede communicatie rondom Green Deals. Op dit punt ziet Van Galen een specifieke rol voor haar weggelegd, vooral vanwege haar ervaring met de combinatie van communicatie en CSR. Met doelgroepgerichte communicatie willen we de Green Deals onder de aandacht brengen, zodat ook niet-betrokken bedrijven zich bewust worden van de mogelijkheden om een Green Deal met de overheid te sluiten. Daarnaast willen we aan de inwoners van Nederland de grote hoeveelheid bottom-up-initiatieven laten zien.

3 Hans Huijbers Ik zou graag zien dat er de komende jaren strategische Green Deals worden afgesloten die een verandering voor de lange termijn beogen. Hans Huijbers (1959) is voorzitter van Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO. Hij was al op jonge leeftijd bestuurlijk actief. Eerst binnen het Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) en later bij andere organisaties. Zo zette Huijbers zich bestuurlijk in voor de veeverbeteringsorganisaties, zoals CR Delta en CRV, en voor de waterschappen. Tijdens zijn voorzitterschap van de Gezondheidsdienst voor Dieren wist hij deze organisatie landelijk op de kaart te zetten. Verder is Huijbers lid van de Raad van Toezicht van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en van de HAS Den Bosch. Als voorzitter van ZLTO is hij bestuurslid van LTO Nederland en binnen het LTO bestuur portefeuillehouder Duurzaam Ondernemen. Meer dan goedbedoelde afspraken Huijbers ziet veel potentie in Green Deals. Ze bieden duidelijk meerwaarde ten opzichte van convenanten die de overheid en bedrijven de afgelopen jaren hebben afgesloten. Hierbij ging het vooral om goedbedoelde afspraken, terwijl met Green Deals harde resultaatafspraken worden gemaakt. Vanwege deze resultaatgerichtheid is het volgens Huijbers van groot belang dat de Green Deal Board toezicht houdt op de voortgang van de projecten. Als we merken dat bepaalde deals wel een duwtje in de goede richting kunnen gebruiken, geven we hierover een signaal af aan de projectleiders. Green Deals met langetermijnvisie Zijn bestuurservaring in de landbouwsector en expertise op het gebied van de biobased economy hoopt Huijbers in te kunnen zetten om projecten te stimuleren die de structuur van de hele sector beïnvloeden. Ik zou graag zien dat er de komende jaren strategische Green Deals worden afgesloten die een verandering voor de lange termijn beogen. In de landbouwsector zijn dat bijvoorbeeld projecten die zich richten op de kas als energiebron en verwaarden van mineralen voor diverse toepassingen.

4 Manon Janssen We zijn als Green Deal Board geslaagd als we over 5 jaar kunnen zeggen: we hebben een bijdrage aan de energiebesparing geleverd van zo veel procent, zo veel banen gecreëerd en zo veel nieuwe technologieën opgestart. Manon Janssen (1961) is sinds 2010 CEO van Ecofys, een wereldwijd kennisbedrijf dat gespecialiseerd is in energievraagstukken. Daarvoor werkte zij bij Philips als Chief Marketing Officer van de Lighting Division. Ze was onder meer mede verantwoordelijk voor een groot aantal groene innovaties, zoals de ledverlichtingsoplossingen. Eerder was Janssen CMO bij Electrolux en marketingdirector bij Procter & Gamble. Ze heeft afgestudeerd aan de Solvay School of Business (Vrije Universiteit Brussel). Bij jezelf beginnen Green Deals sluiten aan bij de missie van mijn bedrijf: bijdragen aan een wereld met duurzame energietoevoersystemen, vertelt Manon Janssen. Ik wil niet alleen met mijn bedrijf maar ook daarbuiten bijdragen aan energieoplossingen. Je moet bij jezelf beginnen. Ook de kleine dingen zijn belangrijk. Zelf ben ik bijvoorbeeld een groot natuurliefhebber. Ik ben vegetariër, vang thuis het regenwater op en heb onlangs zonnepanelen geïnstalleerd. Ik heb een hekel aan mensen die zeggen wat er beter kan zonder zelf iets te doen. Je moet actie ondernemen, en dat is precies wat er gebeurt bij de Green Deals. Samen voor impact zorgen We zijn als Green Deal Board geslaagd als we over 5 jaar kunnen zeggen: we hebben een bijdrage aan de energiebesparing geleverd van zo veel procent, zo veel banen gecreëerd en zo veel nieuwe technologieën opgestart. Die aantallen wil ik graag benoemd hebben als key performance indicators. Ik kijk er graag naar zoals ik naar mijn bedrijf kijk. Anders gezegd: de Green Deal Board is een succes als we impact hebben op het Nederlandse duurzaamheidsdoel en als we dat met bedrijfsleven en overheid gezamenlijk hebben gerealiseerd.

5 Tanja Klip We willen vooral niet met het vingertje wijzen, maar juist probleemoplossend te werk gaan. Hoe kunnen we stagnerende projecten weer op gang brengen? Tanja Klip-Martin (1954) is gedeputeerde van de provincie Drenthe. Klip studeerde kunstgeschiedenis en archeologie en werkte enkele jaren als museumconservator. Ze koos voor de politiek, omdat ze zich als liberaal wil inzetten voor een stevige duurzame samenleving met een kleine krachtige overheid. Inmiddels is Klip 7 jaar gedeputeerde. Ze heeft de portefeuille Milieu onder haar hoede, met daarin klimaat en energie, waterbeheer en waterschappen, bodem en diepe ondergrond, luchtkwaliteit en vergunningverlening. Daarnaast was zij vanuit haar portefeuille Cultuur verantwoordelijk voor de recente nieuwbouw van het Drents Museum. Actie ondernemen in de regio Klip is zeer bevlogen als het om het milieu gaat, en gelooft in het motto zonder groen geen groei. Willen we onze energiedoelstellingen op nationaal en Europees niveau halen, dan moeten we zorgen voor een gezond economisch perspectief voor ondernemers en de mogelijkheden van de ruimte benutten. Bij die ruimte hoort ook de potentie van onze ondergrond, een driedimensionale benadering. Zo is er ten oosten van Hoogeveen een grote heetwaterbel. Met het oog op de toekomst is het slim om juist daar een bedrijventerrein aan te leggen. Dat kan vanwege deze heetwaterbel volledig energieneutraal zijn. Alleen bedrijven die zuinig omgaan met energie en niet afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zijn klaar voor de toekomst. Afspraken in de vorm van Green Deals helpen bedrijven om deze stap te zetten. Enthousiasmerend toezicht houden Met de Green Deal Board wil Klip enthousiasmerend toezicht houden op de voortgang van Green Deals. We willen vooral niet met het vingertje wijzen, maar juist probleemoplossend te werk gaan. Hoe kunnen we stagnerende projecten weer op gang brengen? Kunnen we eventueel een extra drempel wegnemen, waardoor de gewenste transitie sneller tot stand wordt gebracht? Op deze manier geven we complexe projecten het juiste duwtje in de goede richting.

6 Maarten van Poelgeest Verder wil ik me inzetten voor Green Deals die zich richten op zelflevering van energie. Hier is nog veel discussie over, en ik hoop als bestuurslid van de board aan deze discussie bij te kunnen dragen. Maarten van Poelgeest (1965) is namens GroenLinks wethouder bij de gemeente Amsterdam. Hij is sinds 1998 actief in de gemeentepolitiek. Eerst als gemeenteraadslid, en sinds 2006 als wethouder. In zijn portefeuille heeft Van Poelgeest Ruimtelijke Ordening, Bouw en Woningtoezicht, Grondzaken en Klimaat en Energie. Daarnaast is hij klimaatambassadeur van de gemeente Amsterdam en richt zich daarbij op het thema duurzame energie. Bijdragen aan vermindering van de CO 2 -uitstoot Als wethouder van de gemeente Amsterdam wil ik een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereld, zegt Van Poelgeest. Nederland moet de energietransitie maken en minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Het afsluiten van Green Deals is daarvoor een goede stap. Van Poelgeest wil er met de Green Deal Board op toezien dat Green Deals meer zijn dan leuke projectjes. Ze moeten worden opgeschaald, zodat ze daadwerkelijk bijdragen aan vermindering van de CO 2 -uitstoot. Ervaring vanuit lokale praktijk Van Poelgeest brengt zijn ervaring vanuit de lokale praktijk mee in de Green Deal Board. Vanuit deze ervaring kan ik bijvoorbeeld partijen ondersteunen die de stap willen maken om duurzaam energie op te wekken binnen de gemeente. Verder wil ik me inzetten voor Green Deals die zich richten op zelflevering van energie. Hier is nog veel discussie over, en ik hoop als bestuurslid van de board aan deze discussie bij te kunnen dragen.

7 Bart Romeijn Ik ben gedreven door feiten en het behalen van resultaten. Ik hoop dat ik dat in de board kan inbrengen. De Green Deals moeten niet blijven hangen in mooie woorden. Bart Romeijn (1964) is sinds 2010 CEO van Itho Daalderop. Dit installatiebedrijf maakt verwarmings-, tapwater-, ventilatie- en regeltechniekoplossingen. Daarmee wil Itho Daalderop een bijdrage leveren aan een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat. Romeijn begon zijn loopbaan na een studie technische bedrijfskunde als managementtrainee bij elektrotechnisch bedrijf Holec. Vervolgens werkte hij bij Chubb Lips Safes (Director of Operations), BOC Edwards Pharmaceutical Systems (CEO) en Daalderop BV (CEO). Dit laatste bedrijf vormt samen met Itho sinds 2009 Itho Daalderop. Stem van ondernemend Nederland Romeijn ziet zichzelf binnen de Green Deal Board als de stem van ondernemend Nederland. Ik wil graag praktisch meedenken en doorgeven hoe mijn collega s tegen zaken aankijken. Ik vind het bovendien belangrijk dat we meetbaar maken wat we doen. Is het project succesvol? Welke besparing is er behaald? Ik ben gedreven door feiten en het behalen van resultaten. Ik hoop dat ik dat in de board kan inbrengen. De Green Deals moeten niet blijven hangen in mooie woorden. Stapje voor stapje Als ondernemer ziet Romeijn de voordelen van een goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Zeker als we zorgen voor minder regels, zegt Romeijn. Ik vind het fascinerend om die twee werelden bij elkaar te brengen in de Green Deal Board. Voor mij is de board een succes als we in staat zijn projecten te starten die waarmaken wat ze beloven. Zelf ben ik vooral geïnteresseerd in kleine projecten die echt resultaten opleveren. Ik geloof in stapje voor stapje en niet in een big bang. Je moet continu bezig zijn met een verbetertraject.

8 Ab van der Touw, Met de Green Deal Board moeten we zorgen voor een effectieve samenwerking en zo de weg vrijmaken voor daadwerkelijke invoering van nieuwe oplossingen. Ab van der Touw (1955) is CEO bij Siemens Nederland. Hij heeft sinds 1985 verschillende functies uitgeoefend bij dit bedrijf, onder meer op het gebied van corporate communications, hr en vastgoedmanagement. In 2006 werd hij directeur van achtereenvolgens de divisies Engineering & Services, Industrial Solutions en Oil & Gas. In 2010 werd hij benoemd tot bestuursvoorzitter in Nederland. Van der Touw studeerde klassieke talen en geschiedenis en volgde een MBA-opleiding. Samen complexe vraagstukken oplossen Van der Touw is ervan overtuigd dat de vraagstukken van de toekomst zich concentreren op duurzame oplossingen op het gebied van energievoorziening, stedelijke infrastructuur en gezondheidszorg. Dat is van het grootste belang om de aarde leefbaar te houden. De complexiteit van deze vraagstukken vereist dat bedrijfsleven en overheid samenwerken, vindt Van der Touw. Dat gebeurt onder meer bij de Green Deals. Het bedrijfsleven komt met technologische oplossingen. De overheid faciliteert door belemmeringen weg te nemen die zijn ontstaan door regels en oude patronen. Ik vind dit een voortreffelijke aanpak. Hobbels wegnemen voor nieuwe oplossingen Van der Touw is met Siemens continu bezig duurzame oplossingen te ontwikkelen. Wij richten ons volledig op energie-, gezondheidszorg- en infrastructuuroplossingen die jaren meekunnen. De Green Deal Board is voor mij geslaagd als wij en andere bedrijven zulke oplossingen zonder hobbels in de praktijk kunnen brengen. Veel technologieën bestaan al, maar kunnen nog niet worden toegepast. Denk aan de magneettrein, die er al 80 jaar is. Met de Green Deal Board moeten we zorgen voor een effectieve samenwerking en zo de weg vrijmaken voor daadwerkelijke invoering van nieuwe oplossingen.

9 Tjerk Wagenaar Mijn persoonlijke doel is eraan bij te dragen dat overheid en bedrijfsleven elkaar echt gaan versterken en elkaar beter begrijpen. En dat rendabele groene projecten sneller te realiseren zijn, zoals energiebesparing in de bebouwde omgeving. Tjerk Wagenaar (1961) is sinds 1 december 2010 directeur van Stichting Natuur & Milieu. Hij begon zijn loopbaan als adviseur bij McKinsey. Daarna was hij onder meer directeur bij de Nederlandse Spoorwegen, CFO bij ontwikkelingsorganisatie SNV en directeur bij Eneco, waar hij de business-unit Duurzame Warmte en Koude opzette en veel duurzame-energieprojecten startte. Wagenaar studeerde natuurkunde aan de TU Delft en bedrijfskunde (MBA) aan INSEAD te Fontainebleau. Sneller naar een duurzame samenleving Wagenaar is gefascineerd door het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken vanwege de personele en organisatie-dynamiek en de inhoud. Daar richt hij zich al sinds het begin van zijn carrière op. En daar hoopt hij nu ook als lid van de Green Deal Board aan bij te dragen. Met de Green Deals komen we snel tot een duurzame samenleving door belemmeringen voor bedrijven weg te nemen. Ook kunnen we succesvolle oplossingen breed inzetten in Nederland. Denk aan de versnelde invoering van elektrisch rijden of het invoeren van slimme meters om energiebesparing te stimuleren. Bovendien is er via de Green Deals sturing vanuit de centrale overheid, wat ook belangrijk is. Green Deals als standaardmechanisme Mijn persoonlijke doel is eraan bij te dragen dat overheid en bedrijfsleven elkaar echt gaan versterken en elkaar beter begrijpen, aldus Wagenaar. En dat rendabele groene projecten sneller te realiseren zijn, zoals energiebesparing in de bebouwde omgeving. Daarmee is veel milieuwinst en financiële winst te behalen. Er zijn immers nog 6 miljoen woningen die geïsoleerd kunnen worden. Voor mij is onze missie geslaagd als de Green Deals over 3 jaar een standaardmechanisme vormen voor ondernemers om slagvaardig samen te werken en zo groen groei te realiseren.

10 Kees van Haastrecht secretaris Green Deal Board Green Deals zijn een nieuwe manier om tot resultaten te komen. Initiatieven komen vaker vanuit organisaties en bedrijven zelf. Die zijn zich er steeds meer van bewust dat duurzaamheid van ons allemaal is. Kees van Haastrecht (1955) is senior adviseur bij Agentschap NL voor het thema energietransitie. Hij heeft een achtergrond als bouwkundig ingenieur met als specialisatie duurzaam bouwen. Van Haastrecht werkte enkele jaren bij een programmabureau voor het coördineren van energieonderzoek en is sinds 1988 werkzaam bij Agentschap NL (voorheen Senter Novem). Hij heeft hier diverse programma s op het vlak van de uitvoering van het milieu- en energiebeleid vormgegeven en bekleedde aansluitend diverse managementrollen. 3 jaar geleden is hij teruggegaan naar de inhoud. Van Haastrecht is secretaris van de Green Deel Board. Overheid is geen boeman Green Deals zijn een nieuwe manier om tot resultaten te komen, zegt Van Haastrecht. Initiatieven komen vaker vanuit organisaties en bedrijven zelf. Die zijn zich er steeds meer van bewust dat duurzaamheid van ons allemaal is. De Green Deal Board speelt een belangrijke rol bij het aanjagen van nieuwe initiatieven en de leden kunnen elk vanuit hun eigen achtergrond kansen signaleren. Van Haastrecht merkt op dat er de afgelopen 10 jaar veel is veranderd in de relatie tussen de overheid en de markt. De overheid is geen boeman meer, maar ondersteunt waar nodig en neemt belemmeringen weg, bijvoorbeeld door regelgeving aan te passen. Bij Green Deals hebben markt en overheid een gelijkwaardige relatie. Verbindende schakel Van Haastrecht is voor de Green Deal Board een verbindende schakel tussen de departementen en Agentschap NL. Als secretaris ondersteunt hij de board bij het uitvoeren van zijn taken. Ik bereid onder meer vergaderingen voor en zorg voor duidelijke afspraken. Ook voor de board is Van Haastrecht een schakel met Agentschap NL, dat in nauwe samenwerking met de betrokken departementen de voortgang van de projecten in kaart brengt. Hierdoor krijgt de board goed inzicht in de status, eventuele knelpunten en mogelijkheden voor opschaling.

11 Mark Frequin waarnemer Green Deal Board Nu is het aan ons de taak om initiatieven die waardevol zijn voldoende te ondersteunen en goede ideeën breder bekend te maken. Mark Frequin (1953) is sinds 2011 directeur-generaal Wonen, Bouwen en Integratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij richt zich onder meer op duurzaamheid en energiebesparing in de gebouwde omgeving en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de blok-voor-blok-aanpak. Hiervoor was Frequin onder andere directeur-generaal Energie en Telecom bij het ministerie van Economische Zaken, directeur-generaal bij de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie. Tot slot vervulde hij diverse directeursfuncties bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nieuwe manier van samenwerken Frequin zet zich in om samenwerking tussen diverse partijen en kennisinstellingen van de grond te krijgen. Green Deals sluiten hier heel goed bij aan. Deze afspraken laten goed zien hoe je over rollen en grenzen heen kunt denken. Net als bij de blok-voor-blok-aanpak, waarbij verhuurders, huurders en energiebedrijven de handen ineen moeten slaan. Overigens is het bij Green Deals wel van belang dat alle deelnemende partijen zelf belang hebben bij het project. Het gaat nadrukkelijk om concrete initiatieven die snel tot resultaat leiden. Waardevolle initiatieven ondersteunen Vanuit het ministerie is Frequin als waarnemer aangesloten bij de Green Deal Board. Ik ben direct betrokken bij enkele Green Deals die zich richten op energiebesparing in de gebouwde omgeving. Bij deze afspraken houd ik zicht op de voortgang en de behaalde resultaten. Want dat is waar het om draait. Er is in de eerste twee inschrijvingsrondes voldoende losgemaakt, nu is het aan ons de taak om initiatieven die waardevol zijn voldoende te ondersteunen en goede ideeën breder bekend te maken.

12 Bernard ter Haar waarnemer Green Deal Board Projecten moeten écht worden uitgevoerd. Maar nog belangrijker is dat projecten door hun succes zo n grote uitstraling krijgen dat ze overal in Nederland navolging krijgen. Bernard ter Haar (1955) is sinds 2009 directeur-generaal Milieu bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij werkte hiervoor 21 jaar bij het ministerie van Financiën. In 2000 werd hij daar directeur van de directie Algemene Financiële en Economische Politiek. In 2003 verruilde hij deze functie voor die van directeur van de directie Financiële Markten, waarbij hij ook plaatsvervangend thesaurier-generaal werd. Ter Haar is zowel econoom als gepromoveerd natuurkundige. Forum voor goede gesprekken Als ambtenaar heeft Ter Haar de rol van waarnemer binnen de Green Deal Board. Ik ben als directeur-generaal Milieu verantwoordelijk voor de totstandkoming van de duurzaamheidsagenda van het huidige kabinet. De Green Deals zijn een goed instrument om dit te bereiken. Daarbij speelt de Green Deal Board een belangrijke rol. De board biedt een forum voor een goed gesprek tussen heel veel verschillende spelers: ngo s, bedrijfsleven en overheid. En het is niet iets vrijblijvends. Er zijn inmiddels al data voor board-bijenkomsten gepland voor komend en volgend jaar. Effectieve projecten met voorbeeldfunctie De Green Deal Board moet ervoor zorgen dat initiatieven tot ontwikkeling komen, vindt Ter Haar. Projecten moeten écht worden uitgevoerd. Maar nog belangrijker is dat projecten door hun succes zo n grote uitstraling krijgen dat ze overal in Nederland navolging krijgen. Het moet geen spielerei zijn. De projecten moeten effect hebben en zo een voorbeeldfunctie uitoefenen.

13 Sigrid Johannisse waarnemer Green Deal Board Een aanpak die midden in de samenleving staat en waarmee we groene groei-ambities van onderaf kunnen realiseren. Het gaat daarbij om een goed samenspel tussen samenleving en overheid. Sigrid Johannisse (1964) is lid van het managementteam van de programmadirectie Biobased Economy, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Bovendien is ze programmamanager van de Green Deals. Eerder was Johannisse waarnemend directeur bij de programmadirectie Biobased Economy en manager high-tech-systemen. Ook heeft ze gewerkt bij de ministeries van OCW en Financiën en bij Agentschap NL. Green Dealboard als klankbord Johannisse zit als waarnemer vanuit de overheid in de Green Deal Board. Ik ben verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de Green Deal-aanpak vanuit de overheid. In de board zitten mensen uit verschillende organisaties die een sleutelrol spelen bij de Green Deals. Zij hebben ideeën over hoe de aanpak anders of beter kan. Ik kan hun wensen als programmamanager meteen meenemen. Via de board kan ik goed voeling houden met wat er gaande is en waar de mogelijkheden liggen, maar ook waar vertragingen of belemmeringen optreden. Groen en groei kunnen hand in hand gaan en met deze aanpak willen we duurzaam ondernemerschap de ruimte geven. Resultaten zichtbaar maken Voor Johannisse is de Green Deal Board geslaagd als er vanuit de vernieuwende dynamiek in de samenleving een resultaatgerichte, zichtbare Green Deal-aanpak is ontstaan. Een aanpak die midden in de samenleving staat en waarmee we groene groei-ambities van onderaf kunnen realiseren. Het gaat daarbij om een goed samenspel tussen samenleving en overheid. Als overheid willen we ruimte scheppen voor initiatieven. Daarbij moeten we de concrete resultaten van deze initiatieven laten zien. Zo tonen we aan dat de samenwerking tussen bedrijven, burgers, koepelorganisaties en overheid werkt.

14 Cees Oudshoorn waarnemer Green Deal Board Voor mij is onze missie geslaagd als we daadwerkelijk resultaten boeken en successen kunnen opschalen. En als iedereen voelt: zo kunnen we écht veranderingen realiseren. Cees Oudshoorn (1959) is directeur Beleid bij ondernemingsorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland. Na een studie economie werkte hij eerst 2,5 jaar als beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken. Daarna was hij 15 jaar in dienst bij de directie Algemene Economische Politiek van het ministerie van Economische Zaken. Van 1996 tot 2000 was hij daar directeur. In 2000 begon hij bij VNO-NCW als directeur Economische Zaken. Zijn huidige functie bekleedt hij sinds Beweging van onderop Oudshoorn is een van de initiatiefnemers van de Koepel Green Deal, een overkoepelende Green Deal waarin bedrijfsleven, milieubeweging en overheid zich hebben verenigd. Binnen deze koepel is het plan voor een Green Deal Board ontstaan. Het is belangrijk dat zo n board er is om de Green Deals gaande te houden, vindt Oudshoorn. We willen een beweging van onderop creëren in plaats van iets wat van bovenaf is opgelegd. Voor mij is onze missie geslaagd als we daadwerkelijk resultaten boeken en successen kunnen opschalen. En als iedereen voelt: zo kunnen we écht veranderingen realiseren. De energieke samenleving De milieubeweging gaat letten op zaken als CO 2 -uitstoot en luchtkwaliteit. Ik leg de nadruk vooral op de vraag: kunnen we met oog voor het milieu bedrijvigheid creëren?, licht Oudshoorn toe. In mijn optiek zijn daarvoor innovaties nodig. Bedrijven die zich daarmee actief bezighouden, moeten we stimuleren en faciliteren. We moeten belemmeringen wegnemen om met een vernieuwde aanpak tot een verduurzaamde maatschappij te komen. Of zoals we dat ook wel noemen: op naar een energieke samenleving.

15 Bert de Vries waarnemer Green Deal Board Alle projecten hebben mijn bijzondere belangstelling, aldus De Vries. Maar op sommige ben ik extra trots als ze slagen. Bert de Vries (1953) is sinds 2008 directeur Energie & Duurzaamheid en plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hij heeft sinds 1981 diverse functies gehad bij dit ministerie. Na een start als jurist stapte hij over naar de beleidskant. De Vries was onder meer verantwoordelijk voor ruimtelijk economisch beleid. Ook was hij plaatsvervangend directeur-generaal Ondernemen & Innovatie. De Vries combineert zijn functie met het runnen van een boerderij. Trots op geslaagde projecten De Vries is verantwoordelijk voor het ontstaan van de Green Deals. Bij de Green Deal Board is hij vanuit het ministerie van EL&I als waarnemer betrokken. Daarbij richt hij zich op de energiedeals. Alle projecten hebben mijn bijzondere belangstelling, aldus De Vries. Maar op sommige ben ik extra trots als ze slagen. We praten bijvoorbeeld al heel lang over een warmteleiding in Rotterdam. Ik zou het leuk vinden als die warmteleiding aan het einde van deze kabinetsperiode eindelijk wordt aangelegd. Ook zou het mooi zijn als de omschakeling van chemische naar biogrondstof daadwerkelijk plaatsvindt. Bestookt met ideeën Voor De Vries zijn de Green Deals een succes als ze tot stand komen zonder dat de Green Deal Board zelf op pad moet gaan om mensen te enthousiasmeren. Bij overheden zie ik al veel enthousiasme. Bij burgers en bedrijven mag er nog wel meer motivatie komen. Maar het is niet de bedoeling dat wij er zelf achteraan zitten. Ik hoop dat iedereen ons uit zichzelf bestookt met goede ideeën.

Green Deal Board. Green Deal Board/mei 2012 1

Green Deal Board. Green Deal Board/mei 2012 1 Green Deal Board Green Deal Board Sinds 2011 maken allerlei partijen uit de samenleving in de vorm van Green Deals afspraken met de Rijksoverheid om de Nederlandse economie te verduurzamen. Bedrijven,

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

B-088 Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing

B-088 Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing B-088 Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Minister van Binnenlandse

Nadere informatie

Green Deal Elektrisch vervoer

Green Deal Elektrisch vervoer Green Deal Elektrisch vervoer Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Green Deal. 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals

Green Deal. 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals Green Deal 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals Inhoud presentatie Overheidsbeleid Green Deal Green Deal Aanpak Voorbeelden van Green Deals Green Deal initiatief

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Scenario s Energiebesparing in de gebouwde omgeving De Ruijter Strategie

Scenario s Energiebesparing in de gebouwde omgeving De Ruijter Strategie Scenario s Energiebesparing in de gebouwde omgeving 2030-2050 De Ruijter Strategie "Er bestaan geen slechte scenario's, alleen slechte voorbereiding." Paul de Ruijter De Ruijter Strategie Doelstellingen

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Green Deal van Essent New Energy met de Rijksoverheid

Green Deal van Essent New Energy met de Rijksoverheid Green Deal van Essent New Energy met de Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende

Nadere informatie

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren.

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren. Alleen de uitgesproken tekst geldt. Toespraak bij de opening van het Innoversum Innovatiecongres door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op woensdag 25 mei 2011 om 9:20 te Enschede.

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement,

TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement, TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement, landbouw, gezondheidszorg, mobiliteit, veiligheid en bouw.

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

B-130 Green Deal Nijmegen

B-130 Green Deal Nijmegen B-130 Green Deal Nijmegen Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer M.J.M. Verhagen, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw J.W.E. Spies,

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Er zijn meerdere Green Deals afgesloten, waarvan we er een aantal in het oog springende nader willen benoemen.

Er zijn meerdere Green Deals afgesloten, waarvan we er een aantal in het oog springende nader willen benoemen. Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie Energy Challenges, slim met energie op school. Missie Het thema energie is voor ons van grote economische betekenis. Wij leveren een bijdrage om minder afhankelijk

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

C-153 Green Deal Groen Bouwen

C-153 Green Deal Groen Bouwen C-153 Green Deal Groen Bouwen Partijen 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J Kamp, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, ieder handelende in haar of

Nadere informatie

Green Deal van Essent, Nederlandse Groen Gas Maatschappij, en Friesland Campina met de Rijksoverheid

Green Deal van Essent, Nederlandse Groen Gas Maatschappij, en Friesland Campina met de Rijksoverheid Green Deal van Essent, Nederlandse Groen Gas Maatschappij, en Friesland Campina met de Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

C-197 Green Deal Business met biomassa en biobased gas

C-197 Green Deal Business met biomassa en biobased gas C-197 Green Deal Business met biomassa en biobased gas Partijen 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan; 2. De staatssecretaris van

Nadere informatie

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Praktijkcase Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Medewerkers van Gemeente Maastricht hebben nu zelf de regie over hun

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

De Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie

De Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie De Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie Irene Mouthaan, themaleider Bio-based Economy, directie Industrie & Handel, ministerie van LNV en IPE 0 Opbouw Presentatie Bio-based Economy

Nadere informatie

B-96 Green Deal de winst van paardenmest

B-96 Green Deal de winst van paardenmest B-96 Green Deal de winst van paardenmest Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. verhagen, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten Leden van de raad van bestuur Leden van de raad van commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. Te houden op 30 maart 2006 2 Bindende

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma 2016-2020

Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma 2016-2020 Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma 2016-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inleidend 1.2 Energievisie Hoeksche Waard 2. Activiteiten

Nadere informatie

B-134 Green Deal Versnelling Innovatie MKB-bedrijven elektrische mobiliteit

B-134 Green Deal Versnelling Innovatie MKB-bedrijven elektrische mobiliteit B-134 Green Deal Versnelling Innovatie MKB-bedrijven elektrische mobiliteit Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Inhoud 1. Maak van uw gemeente een Energieke Regio... 2 2. De start... 3 3. Het vervolg... 4 4. Aanbod... 5 1 1. Maak van uw gemeente een Energieke

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Zonder Energieopslag geen Energietransitie. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013

Zonder Energieopslag geen Energietransitie. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013 Zonder Energieopslag geen Energietransitie Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013 Duurzame Energie Koepel 6 brancheorganisaties (wind, zon, bodemenergie, bio, warmtepompen,

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst

Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst r 2018 Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst Versie: Definitief (inclusief aangenomen amendementen) Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Verrekijker 2018 2. Essentie Duurzaamheidvisie

Nadere informatie

Bijlage persmap 21 maart 2013: Verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam kan van start

Bijlage persmap 21 maart 2013: Verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam kan van start Bijlage persmap 21 maart 2013: Verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam kan van start Directie Havenbedrijf Amsterdam NV Dertje Meijer Dertje Meijer, Chief Executive Officer (CEO) Havenbedrijf Amsterdam

Nadere informatie

Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw

Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw Prof.dr. Jacqueline Cramer Universiteit Utrecht Opzet lezing Wat zijn de grote opgaven in de bouw op het gebied van duurzaamheid? Hoe kunnen deze opgaven worden

Nadere informatie

The green team. Imtech ICT CS. Imtech ICT Communication Solutions ICT Office Smart Buildings / Grids

The green team. Imtech ICT CS. Imtech ICT Communication Solutions ICT Office Smart Buildings / Grids The green team Imtech ICT CS Imtech ICT Communication Solutions ICT Office Smart Buildings / Grids Agenda presentatie 1. Corporate Social Responsibility drijfveer voor Smart X: Wat betekent CSR voor organisaties?

Nadere informatie

Civic economy; de hype voorbij

Civic economy; de hype voorbij Civic economy; de hype voorbij workshop conferentie Uitdagingen voor de stedelijke economie 2014-2018 Den Bosch, 27 feb 2014 Stefan Panhuijsen (Social Enterprise.NL) en Bram Heijkers (Platform31) Civic

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade 2 Voorwoord Beste mensen, voor u ligt de folder over het convenant energiebesparing 2009 2011. Dit is een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Green Deal van Amsterdam International Fashion Week met de Rijksoverheid

Green Deal van Amsterdam International Fashion Week met de Rijksoverheid Green Deal van Amsterdam International Fashion Week met de Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Smart City Rotterdam. Een visie op een slimme toekomst

Smart City Rotterdam. Een visie op een slimme toekomst Smart City Rotterdam Een visie op een slimme toekomst Opdracht Deze studie is verricht in opdracht van de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Contactpersonen voor de begeleiding van deze

Nadere informatie

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Rabobank Staphorst-Rouveen op weg naar een nieuw bestuursmodel Vanaf medio april 2010 werkt

Nadere informatie

Naar een lokaal klimaatbeleid 2.0

Naar een lokaal klimaatbeleid 2.0 Naar een lokaal klimaatbeleid 2.0 Notitie voor noodzaak Donald van den Akker September 2011 Deze notitie is geschreven als onderdeel van een opdracht van AgentschapNL, i.h.k.v. het Innovatieprogramma Klimaatneutrale

Nadere informatie

VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid

VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder

Nadere informatie

Energie Transitie: traagheid en versnelling

Energie Transitie: traagheid en versnelling twitter.com/janrotmans Energie Transitie: traagheid en versnelling Den Haag, 26 Juni 2014 In welke fase zit energietransitie? Transitie naar Duurzame Energie Pre-development stage Through development stage

Nadere informatie

De consument kiest zelf, grip op eigen energiedata!

De consument kiest zelf, grip op eigen energiedata! De consument kiest zelf, grip op eigen energiedata! HelloData een service van MPARE MPARE faciliteert standaardisatie van energiedata. Maatschappelijk doel: versnellen energietransitie. HelloData: maatschappelijke

Nadere informatie

B-89 Green Deal Warmte Deventer Keizerslanden

B-89 Green Deal Warmte Deventer Keizerslanden B-89 Green Deal Warmte Deventer Keizerslanden Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid Wij gaan voor groen! Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid 1. Aanleiding Al vele jaren wordt in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan

Nadere informatie

SER Energieakkoord: prestatieafspraken en EPK handhaving Wet milieubeheer energiebesparing. DGMI/KLG Afdeling Klimaat: Stef Strik

SER Energieakkoord: prestatieafspraken en EPK handhaving Wet milieubeheer energiebesparing. DGMI/KLG Afdeling Klimaat: Stef Strik SER Energieakkoord: prestatieafspraken en EPK handhaving Wet milieubeheer energiebesparing DGMI/KLG Afdeling Klimaat: Stef Strik Energiebesparing = winst voor de lokale groene economie beperking van woon-

Nadere informatie

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen.

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. Inhoud De warmtemarkt Warmtevraag woningen Warmtemarkt voor woningen Gasdistributie en CV ketel Elektriciteitsdistributie

Nadere informatie

TOUR D OVERHEID. 23 juni United Nations Public Service Day

TOUR D OVERHEID. 23 juni United Nations Public Service Day TOUR D OVERHEID 23 juni 206 United Nations Public Service Day De beste overheidsorganisatie van het jaar. Een verkiezing met een prachtig podium voor de winnaar. Maar vooral georganiseerd om te weten bij

Nadere informatie

ECOSYSTEEM TOPSECTOR ENERGIE

ECOSYSTEEM TOPSECTOR ENERGIE ECOSYSTEEM TOPSECTOR ENERGIE Organisatie en hoofdactoren Ø Topteam: Manon Janssen (boegbeeld), Fokko Pentinga (vertegenwoordiger namens het MKB), Tim van der Hagen (vertegenwoordiger namens de kennisinstellingen),

Nadere informatie

Rotterdam, 23 mei 2013. Geachte heer Van der Touw, beste Ab,

Rotterdam, 23 mei 2013. Geachte heer Van der Touw, beste Ab, Rotterdam, 23 mei 2013 Geachte heer Van der Touw, beste Ab, Onlangs was u te gast in de RCI Board waar we spraken over de totstandkoming van het nationale energieakkoord. Inmiddels hebben wij dit onderwerp

Nadere informatie

Welkom. Bestuurlijke top Circulaire Economie: Van Afval naar Grondstoffen. Van Afval naar Grondstoffen

Welkom. Bestuurlijke top Circulaire Economie: Van Afval naar Grondstoffen. Van Afval naar Grondstoffen Welkom Bestuurlijke top Circulaire Economie: Van Afval naar Grondstoffen Bestuurlijke top Circulaire Economie: Van Afval naar Grondstoffen Programma 14.00-14.05 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Isabelle

Nadere informatie

Investering grootste drempel om energie te besparen

Investering grootste drempel om energie te besparen Digitale nieuwsbrief juni 2013 MKB Green Deals in trek bij ondernemers De MKB Green Deals blijken een succes. Er doen 625 mkb-bedrijven mee aan het project, samen goed voor een besparingspotentieel vergelijkbaar

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt: Onderstaand zijn de gegevens vermeld als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende mevrouw C.M.C. Mahieu, in verband met de voorgenomen benoeming van mevrouw Mahieu tot lid raad van

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Bereikbaarheid in Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Opkomende ontwikkelingen Alles staat of valt met een goede ontsluiting en bereikbaarheid

Nadere informatie

Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency

Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency 1. Het Convenant Benchmarking energie efficiency Op 6 juli 1999 sloot de Nederlandse overheid met de industrie het Convenant Benchmarking energieefficiency.

Nadere informatie

Vooraankondiging: VBG bijeenkomst Omgevingswet op 15 februari in Waalwijk

Vooraankondiging: VBG bijeenkomst Omgevingswet op 15 februari in Waalwijk Van: Onderwerp: griffie Vooraankondiging: VBG bijeenkomst Omgevingswet op 15 februari in Waalwijk Vooraankondiging VBG bijeenkomst Omgevingswet De Vereniging Brabantse Gemeenten en De Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Betreft: De mogelijkheden en impact van het verminderen van personeelslasten ten laste van het programma duurzaamheid en de interne doorberekening

Betreft: De mogelijkheden en impact van het verminderen van personeelslasten ten laste van het programma duurzaamheid en de interne doorberekening Leden van de Commissie EM Frank van Swol 22 januari 2016 Memo Betreft: De mogelijkheden en impact van het verminderen van personeelslasten ten laste van het programma duurzaamheid en de interne doorberekening

Nadere informatie

Wie de norm heeft, heeft de hub

Wie de norm heeft, heeft de hub Wie de norm heeft, heeft de hub Ing. Emiel Verhoeff Consultant Business Development NEN Nederlands Normalisatie-instituut, Delft Emiel.verhoeff@nen.nl, (015) 26 90 334, http://www.nen.nl Dr.ir. Henk J.

Nadere informatie

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam Centrum Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Je bereikt meer met fiets en OV Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid Van

Nadere informatie

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

C-204 Green Deal The Green Village

C-204 Green Deal The Green Village C-204 Green Deal The Green Village Partijen 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw S.A.M. Dijksma, beiden handelend in hun

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid

Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid SundayNL 2014-19 november 2014 - Arnhem Wijnand van Hooff Programmadirecteur TKI Solar Energy Inhoud Het Nederlandse Energiebeleid en

Nadere informatie

Enorme hallen moeten natuurlijk ook verwarmd of gekoeld worden. Een dergelijke machine zou je wellicht in een boot verwachten

Enorme hallen moeten natuurlijk ook verwarmd of gekoeld worden. Een dergelijke machine zou je wellicht in een boot verwachten Dank dat ik op de eindejaarsbijeenkomst van het Orange Sports Forum mag spreken. Een unieke bijeenkomst waar de sportwereld en het bedrijfsleven samenkomt. Vorige week maandag is bij het IOC-congres in

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie