Boerderij t Paradijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boerderij t Paradijs"

Transcriptie

1 Jaarverslag januari december 2013 Boerderij t Paradijs Boerderijnummer: 983 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Boerderij t Paradijs Adres: Bielderweg 1 Postcode: 3772 VM Woonplaats Barneveld Provincie: Gelderland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: IJsbrand Snoeij Adres: Bielderweg 1 Postcode: 3772 VM Woonplaats Barneveld Land: Nederland Telefoonnummer: (0342) Mobiel nummer: (06) adres: Jaarverslag opgesteld door: IJsbrand Snoeij Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Caroline : _jv_0983_'t paradijs_jan2013-dec2013def Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar 2013 is het derde jaar dat boerderij t Paradijs als een maatschappelijke onderneming functioneert. Onderneming omdat boerderij t Paradijs een zelfstandig bedrijf is, waarbij de inkomsten naast de zorg ook voor een belangrijk deel uit de verkoop van agrarische producten komt. Maatschappelijk omdat de onderneming inspeelt op vraagstukken die in de zorg en landbouw spelen, zoals de zorg voor ouderen, volwassenen en kinderen met een hulpvraag en onze voeding. De vraagstukken in de zorg zijn groot. Verzorgingshuizen sluiten meer hun deuren, omdat het beleid gericht is op zolang mogelijk thuis blijven wonen. Instellingen sluiten hun centra voor dagbesteding. De zorgkosten zijn te hoog geworden en vervoer worden nauwelijks meer vergoedt. Zorg en welzijn Mede onder invloed van de noodzaak tot bezuinigen zitten we in een omslag van een verzorgingsstaat naar een participatiestaat. We gaan naar een samenleving waarin de eigen kracht van de burgers en hun sociale netwerk centraal staat. Minder bemoeienis van de overheid en meer regie bij de mensen. Meer burger en minder overheid. Bij minder overheid gaat het ook om een andere manier van werken. Dit veranderingsproces is ingezet met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op 1 januari Diverse zorg- en welzijnstaken gaan over van de rijksoverheid naar de gemeenten omdat zij het beste zicht hebben op de lokale situatie. De vraag van de burger naar ondersteuning bepaalt de inzet van de professionals. We zien ook dat steeds meer mensen langer thuis willen blijven wonen. Mede onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen is Boerderij t Paradijs overgegaan van een pioniersfase naar een meer professionele fase. In deze nieuwe fase zullen we onze werkwijze meer aan laten sluiten op de acht bakens Welzijn Nieuwe Stijl van onder meer de gemeente Barneveld, waar veel van onze deelnemers wonen. Het is ook noodzakelijk dat de regeringsplannen (langdurige zorg, sociaal akkoord) nauwlettend worden gevolgd en een vertaling krijgen naar het beleid van Boerderij t Paradijs. Landbouw Door de economische crisis en de lage prijzen voor landbouwproducten op de wereldmarkt gaan bedrijven steeds meer op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor inkomen. Er is een groeiende, maatschappelijke vraag naar producten en diensten van het platteland naast de vraag naar voedselproducten, zoals natuur- en landschapsbeheer, zorglandbouw en verkoop streekproducten, educatie. Regionale voedselvoorziening en biologische landbouw staan sterk in de belangstelling. In veel regio s ontstaan kortere ketens en nieuwe relaties tussen boer en consument. Consumenten worden kritischer en willen weten waar hun voedsel vandaan komt, of het vers is en smaakvol. Consumenten willen ook meer weten over het productieproces. Wat heeft dit in 2013 betekend voor boerderij t Paradijs? De zorg is in 2013 stabiel gebleven. Dat was ook de algemene doelstelling voor 2013: continuïteit van de kwaliteit van zorg. De deelnemers worden op een natuurlijke manier meegenomen in de dag structuur van de boerderij. Zij ervaren hun dag als een zinvolle dag omdat zij meehelpen met de agrarische activiteiten die dagelijks plaats moeten vinden. Zij gaan mee met de seizoenen van de boerderij en zij zien en ervaren dat er gewerkt moet worden om een bedrijf gezond te houden. Het resultaat is dat de deelnemers socialer worden (ze gaan bij elkaar op ziekenbezoek, reizen met elkaar mee, vragen naar elkaar), meer werkgericht zijn en meer verantwoordelijkheid nemen voor hun taak, maar ook voor elkaar. Ook de kinderen leren steeds meer van het agrarische bedrijf. Ze zien dat er meer werkzaamheden komen op de boerderij en werken daar meestal graag aan mee. Belangrijk blijft ook de vrije tijd van de kinderen, waarin o.a. hun sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd. Een trend die zich in 2013 doorzette is de veranderende financiering. Deze vindt steeds vaker plaats via Zorg in Natura. Dit wordt geleverd via de coöperatie Boer en Zorg, die hiervoor jaarlijks contracten afsluit met de zorgkantoren. De tarieven per dagdeel zijn lager dan het PGB. Zorg leveren aan hetzelfde aantal deelnemers genereert dus een lagere omzet _jv_0983_'t paradijs_jan2013-dec2013def Pagina 2

4 t Paradijs heeft in 2013 weer meer biologisch vlees en groenten afgezet in de (regionale) biologische markt. Er zijn beduidend meer groenten, aardbeien en vlees verkocht dan in Ook is het aantal afzetkanalen weer verder uitgebreid, onder andere met twee natuurvoedingswinkels, waardoor structureel wordt afgezet. Daarnaast is het aantal vleesvarkens uitgebreid en wordt er structureel geleverd aan een natuurslager. Een groot deel van de varkens- en rundvleesproductie wordt in de boerderijwinkel verkocht. De prijs voor biologische eieren in de handel is halverwege 2013 helaas flink onderuit gegaan. In de loop van 2013 herstelde de prijs zich weer. Het aandeel biologische eieren dat in de regio wordt afgezet is flink gestegen naar inmiddels circa 14% en dit aandeel groeit. In 2013 zijn een aantal projecten en adviestrajecten uitgevoerd. Via de coöperatie Boer en Zorg zijn werkbladen ontwikkeld, die het voor kinderen met autisme gemakkelijker moet maken om zelfstandig taken uit te voeren. Verschillende startende ondernemers vragen om adviezen en kloppen aan bij onze boerderij. De vele rondleidingen, presentaties en feesten maken van de boerderij meer dan een landbouwzorgbedrijf, maar een sociale gemeenschap en onderneming, middenin de samenleving. Nieuwe ontwikkeling in wetgeving en de markt zorgen ook dat nieuwe kennis nodig is. De medewerkers van het kennisteam verdiepen zich elk in hun eigen vakgebied en vergroten daarmee de kennis op het bedrijf. Deze kennis wordt deels intern ingezet, bijvoorbeeld bij het efficiënter maken van bedrijfsprocessen. De kennis wordt ook extern ingezet, door bijvoorbeeld advisering of het ontwikkelen van educatieve en toeristische activiteiten was ook een jaar waarin het team steeds duidelijker is geworden wat de gevolgen kunnen zijn voor de boerderij. Dat levert zorgen op, maar we zien ook duidelijk dat nieuwe kansen gezien worden en worden opgepakt. De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Aantal Deelnemers Totaal aantal deelnemers: 132 In- en uitstroom gegevens van 2013: Ouderen: Totaal aantal ouderen in zorg per : 38 Instroom: 19 Uitstroom: 20 Reden uitstroom: opnamen verpleeghuis of woonvorm, overlijden, afstand tot boerderij of zorgaanbod op boerderij past niet bij de vraag (verhouding 10:3:7) 30plus: Totaal aantal 30+ in zorg per : 23 Instroom: 6 Uitstroom: 7 Reden uitstroom: weer moeten beginnen met werk, boerderij toch niet wat bij vraag past, geen PGB meer (verhouding 3:2:2) Kinderen: Totaal aantal kinderen in zorg per : 71 Instroom: 21 Uitstroom: 12 (waarvan 2 kinderen die tijdelijk zijn opgenomen en naar verwachting weer terug komen) Reden uitstroom: leeftijd (> 16 jaar), opname voor behandeling, PGB/ indicatie (verhouding 5:2:5) Totaal deelnemers: _jv_0983_'t paradijs_jan2013-dec2013def Pagina 3

5 Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod In voorgaande jaren is gestart met de opvang van kinderen van het speciaal basisonderwijs. In 2012 zijn we begonnen dit om te zetten naar onderwijsondersteunende arrangementen. Deze vraag is in 2013 verder toegenomen. Er zijn gesprekken gaande om dit in samenwerking met de gemeente en het onderwijs verder te ontwikkelen. Twee studenten voeren rondom dit thema momenteel een afstudeeronderzoek uit. Verder zijn er geen nieuwe doelgroepen toegevoegd aan ons zorgaanbod. Het aantal kinderen in zorg is wel gestegen doordat we begonnen zijn met het aanbieden van individuele begeleiding en groepen kinderen tussen 16 en 20 uur. bij deze groep kinderen is vooral vraag naar het leren contact leggen, leren koken. Scholing en ontwikkeling Binnen t Paradijs heerst een leercultuur van onderling kennis delen en samen nadenken over groei en ontwikkeling op het gebied van persoonlijk functioneren, communicatie tussen collega s, overlegmomenten, intervisie, maar ook op het gebied van groei en ontwikkeling qua zorg en begeleiding. Wij vinden het belangrijk om ons te blijven ontwikkelen in ons werk. Dit om steeds weer plezier en een gezonde uitdaging in het werk te vinden, maar ook vooral om als bedrijf beter te presteren. We stimuleren alle medewerkers en betrokkenen (in de vorm van stagiaires en vrijwilligers) om mee te werken aan onze leercultuur. Door medewerk(st)ers en vrijwillig(st)ers zijn diverse cursussen gevolgd: BHV: 10 medewerk(st)ers, Reanimatie voor chauffeurs van de ouderen: 20 vrijwillig(st)ers Hoofd bedrijfshulpverlening: 1 medewerker Cursus jeugdzorg: 2 medewerksters Diverse studiedagen op het gebied van aardbeienteelt, fruitteelt, Bio-vakbeurs, Twee themabijeenkomsten onder leiding van een deskundige trainer: 1 over autisme en 1 over dementie voor alle medewerk(st)ers, vrijwillig(st)ers en stagiaires die met deze doelgroep werken. Cursus van 4 avonden inzicht in autisme onder leiding van een deskundige van de Nederlandse Vereniging van Autisme Cursus sociale hygiëne door onze kokkin/activiteitenbegeleidster Individuele coaching en paarden coaching voor een medewerkster die individuele begeleiding geeft aan kinderen met autisme d.m.v. inzet van paarden MBA masters opleiding Food and Finance aan de Nyenrode Business Universiteit (executive MBA) door directeur (geslaagd!) Bestuurdersleergang NICE/ Nyenrode in opdracht van de coöperatie boer en zorg Zoonose keurmerk opnieuw behaald De leer- dan wel scholingsbehoefte onder de werknemers zijn geïnventariseerd en daarnaast bespreken we de persoonlijke doelen van onze medewerkers met hen in de toekomst- en evaluatiegesprekken. Functieomschrijvingen zijn op papier gezet. We hebben de evaluatiecyclus (PDCA) onder de loep genomen, waarvoor we elk jaar beter met elkaar in staat zijn om na te denken over wat we hebben bereikt en welke doelstellingen er in een nieuw jaar nodig zijn. Door de MBA studie van de directeur is er het afgelopen jaar een studieopdracht gedaan omtrent verandermanagement (hoe ga je als bedrijf en medewerkers om met de veranderingen die op ons afkomen). Daarnaast heeft de directeur een thesis Jeugdzorg uitgevoerd. Dit was een officieel kwalitatief onderzoek, waarin gekeken is hoe de samenwerking in de jeugdzorg in de Food Valley regio verbeterd kan worden. Zijn de beoogde opleidings- en ontwikkelingsdoelen bereikt? Ja, die zijn zeker bereikt. Het kennisteam van t Paradijs is voortdurend bezig met de ontwikkeling van initiatieven om het dienstenaanbod van t Paradijs te vergroten. Op basis van de kwaliteiten en interesses van elk teamlid worden nieuwe diensten ontwikkeld. Benodigde scholing voor de nieuwe initiatieven wordt actief opgepakt en gestimuleerd _jv_0983_'t paradijs_jan2013-dec2013def Pagina 4

6 De leercultuur van t Paradijs zorgt voor doorlopende ontwikkeling en nieuwe doelen om aan te werken. Ook voor 2013 was het leerdoel het uitbreiden van de leercultuur. In dit leerdoel is t Paradijs gegroeid. Zo zijn er diverse cursussen gedaan door de werknemers, bijvoorbeeld in het constructief begeleiden van stagiaires. Werknemers onderling hebben meer van elkaar geleerd door intervisie en goed overleg. t Paradijs wil komend jaar deze ontwikkeling voortzetten _jv_0983_'t paradijs_jan2013-dec2013def Pagina 5

7 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Geen, enkele snijwonden, een hoofd stoten of val Niet nodig J Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Overzicht Vervolgactie Afgerond? 1 deelnemer ongewenste intimiteit Beleid geëvalueerd, waar nodig aangescherpt, in overleg met inspectie geen specifieke actie nodig J Zijn er meldingen van klachten? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Nee Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Algemeen: cliënt tevredenheidsonderzoek Doelgroep psychiatrie Doelgroep ouderen: extra onderzoek naar tevredenheid en kwaliteit van zorg en effect voor mantelzorgers (30 personen) Doelgroep kinderen autisme: een evaluatiegesprek per jaar, incl. ouders Doorlopend, gemiddeld een keer in de drie weken Najaar 2013 Groepsgesprekken met ouders J In uitvoering J Inspraakmomenten cliënten Groepsevaluatie 30+ (nov. 2013) activiteiten en functioneren 30+ besproken. Veel positieve reacties op boerderij en activiteiten en begeleiding Verbeterpunten vastgesteld en doorgesproken Clienttevredenheidsonderzoek Gemiddeld 8.0 voor begeleiding en activiteiten. Beleidsplan cliëntenraad opzetten in 2014, bespreken in personeelsoverleg, bespreken met clienten en cliëntenraad in 2014 als raad uitvoeren Verbeterpunten begeleiding evalueren en in PDCA cyclus opnemen. J _jv_0983_'t paradijs_jan2013-dec2013def Pagina 6

8 Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) t Paradijs concludeert uit bovenstaande gegevens dat de sfeer op het bedrijf erg positief is. Ook organisatorisch verlopen zaken goed. Helaas gebeurt er af en toe een klein ongeval. Hierop nemen we zo goed mogelijk actie. Op basis van de uitkomsten van de evaluatiegesprekken mogen we zeggen dat de deelnemers over het algemeen erg positief zijn over hun opvang op t Paradijs. De deelnemers voelen zich veilig, krijgen de aandacht en begeleiding die ze nodig hebben en voelen zich veilig en op hun gemak. Er wordt gewerkt aan leerdoelen die waar nodig worden bijgesteld naar aanleiding van evaluatiegesprekken. De conclusies zijn gebaseerd op analyses van begeleiders, die goed zicht op hun deelnemers hebben. Daarnaast zijn er de resultaten uit het tevredenheidsonderzoek onder alle deelnemers, die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, gezien de hoge respons (circa 45%). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de deelnemers zich veilig voelen; ze vertrouwen de begeleiders. Ook wordt de begeleiding als kundig bestempeld, en worden de leerdoelen behaald. Verder zijn de conclusies gebaseerd op feiten; er zijn geen ernstige ongelukken gebeurd, wat aangeeft dat het bedrijf veilig is. Verwachte ontwikkeling Een belangrijk punt met betrekking tot de zorgtak van t Paradijs is de ontwikkeling die plaatsvindt in de financiering van de zorg in Nederland. Participatie in de samenleving komt centraal te staan, waar mogelijk ondersteund van welzijns- en buurtwerk, optimale inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Dit is een werkwijze die boerderij t Paradijs al voorstaat. De bezuinigingen zijn in 2013 al wel merkbaar geweest. Het aantal deelnemers is op peil gebleven, maar de omzet is licht teruggelopen. Deze ontwikkeling is nu goed merkbaar in de indicatieprocedure van deelnemers; PGB s worden minder snel verstrekt of verlengd. De financiering via Zorg in Natura zal groeien t.o.v. PGB en wat dat betreft is t Paradijs blij met de AWBZ toelating van de coöperatie Boer en Zorg. Het agrarische bedrijf zal wederom groeien evenals de activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme. Er zijn diverse streekinitiatieven waarin t Paradijs participeert zoals BeeBox en streek coöperatie Gelderse vallei. De 30+ groep kan hier prima een rol in spelen. Niet voor iedereen uiteraard. Verwacht wordt dat eisen ten aanzien van veiligheid, administratieve organisatie, zorgplannen en evaluaties verder aanscherpen. Hierop wordt in 2014 verder geïnvesteerd Conclusie Geconcludeerd wordt dat t Paradijs een stabiel jaar heeft gehad, waarin het goede ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Met name de agrarische tak is sterk uitgegroeid. De verhouding landbouw en zorg komt goed in balans. Deelnemers en vrijwilligers en medewerkers groeien ook mee met het bedrijf. De decentralisatie en bezuinigingen leveren zorgen op maar ook kansen. Deelnemers zijn tevreden over de zorg op de boerderij. Het bedrijf is veilig in fysiek opzicht. Mensen voelen zich ook veilig in de zin van geaccepteerd en ervaren sterk dat ze van betekenis kunnen zijn op de boerderij. De productie en verkoop op de boerderij zorgen ook voor zinvol werk en zorgen er ook voor dat inkomsten uit diverse bronnen komen. t Paradijs is niet alleen afhankelijk van zorg _jv_0983_'t paradijs_jan2013-dec2013def Pagina 7

9 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E doorlopend In 2013 is de houtwerkplaats onder de loep genomen. Hiervoor wordt in 2014 een verbouwplan opgesteld Oefening calamiteitenplan doorlopend Begin 2013 is een ontruiming geoefend. Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Functioneringsgesprekken Actualisatie BHV Open dag 2013 ja 1600 bezoekers! Ja voor de meeste deelnemers jaarlijks, voor de volwassenen met een hulpvraag vinden tussentijds ook evaluatiegesprekken plaats aparte evaluatie met mantelzorgers In voorjaar medewerkers voor verlenging BHV certificaat Actie n.a.v. de RI&E informatiebordjes ja Bewegwijzering gerealiseerd vooraan de Bielderweg, dit maakt de boerderij meer vindbaar Informatiebordjes: functiebordjes ja Elk gebouw, zoals stallen, woonhuis, zorgruimten en functie op het terrein, zoals tuinderij hebben een eigen informatiebord Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Beleid rondom werken met machines Certificering machines ja ja Beleid aangescherpt aan de hand van landelijk beleid, werken met trekkers en machines. VOG deels Deels gerealiseerd, deels nog uitvoeren in 2014 Overige acties van vorig jaar Ontwikkelen en uitbreiden ja Diverse projecten, adviezen uitgevoerd. kennistak Realisatie landschapshuis deels Winkel verbouw afgerond incl. theeschenkerij. Zeer succesvol gebleken in In 2014 werken aan streekpresentatie, gebiedshistorie. Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? De ontwikkelingen van dit jaar geven geen directe aanleiding om het beleid te veranderen. De boerderij heeft een productief jaar achter de rug waarin weer aan een groeiend aantal deelnemers hulp is geboden. Wel worden de ontwikkelingen in de financiering van de zorg nauwlettend in de gaten gehouden. Zo nodig gaat t Paradijs op zoek naar nieuwe activiteiten/doelgroepen, als de huidige financiering ontoereikend is om de kosten te dekken. Idealiter verbetert t Paradijs zich in de zorg voor de huidige doelgroepen. Als de ontwikkeling in de zorg dit vraagt zullen we ons verdiepen in de zorg voor nieuwe doelgroepen. Speerpunt is verdere ontwikkeling van de agrarische tak _jv_0983_'t paradijs_jan2013-dec2013def Pagina 8

10 Jaarplan 2014 Algemene doelen Deelnemen aan transitiebijeenkomsten, klankbordbijeenkomsten Food Valley op het gebied van Jeugdzorg, participatiewet, WMO en passend onderwijs. Opstellen en vaststellen beleidsplan cliëntenraad Ontwikkelen beleidsplan Intern: opzetten evaluatiecyclus doelstellingen en realisatie doelstellingen. Digitaliseren kwaliteitssysteem en voorbereiden op audit zomer Uitvoeren Resultaat Meet Systeem (Federatie Landbouw en Zorg Nederland). Professionaliseren arbeidsovereenkomsten, functieomschrijvingen, zaken omtrent het functioneren van medewerkers. Evaluatiecyclus met teams opzetten. Zorg en welzijn Dagopvang ouderen. Duidelijkheid over richtlijnen zorgplannen voor een zorgboerderij. Concretiseren en invullen voor alle ouderen. Vraag ligt bij de coöperatie Boer en Zorg in overleg met zorgkantoren. Doorontwikkeling structurele en zinvolle activiteiten en de middagactiviteiten voor de ouderen. Boerderij gerelateerd. Dieren voeren. Specifiek voor de winter eieren inpakken. Helpen bij de eierenband voor wie dat kan. Klusjes voor de winkel. Zomer lichte tuinwerkzaamheden; kas. Start logeren ouderen (afhankelijk van financiering) Verder ontwikkelen netwerken en samenwerking met zorgaanbieders in de regio, o.a. via participatie aan stuur- en projectgroep ketenzorg dementie Barneveld. Toelichting op logeren ouderen. Er was al langer een samenwerking tussen Neboplus en boerderij t Paradijs over logeren voor ouderen. Doordat de personele invulling niet haalbaar leek, is er een onderbreking geweest in de samenwerking. Neboplus was bezig met een reorganisatie en had daar de focus op. Boerderij t Paradijs kan als kleine organisatie geen mensen in dienst nemen alleen voor het logeren. Nu is gebleken dat er in de regio veel vraag is naar logeeropvang. In de nieuwe WMO komt er meer druk op de mantelzorgers en zal de vraag naar logeren groter worden. De casemanagers geven dit ook aan. Neboplus en boerderij t Paradijs zijn opnieuw om de tafel gaan zitten om te zien of dit plan haalbaar is. Neboplus neemt de personele invulling op zich. Toelichting activiteiten ouderen Groepsgerichte activiteiten. Stagiaires kunnen hierin een rol spelen. De activiteiten kunnen ook seizoen gericht zijn. De groep ouderen die komt heeft meer zorg nodig, omdat ze langer thuis wonen. Ook komen er ouderen die nog wel zelfstandig werk kunnen doen bv. in de tuin of bij de eieren. Structureel overleg met de 30+ groep over de verdeling van de werkzaamheden. Combi ouderen is voor een aantal ouderen daarom aantrekkelijk. In de ochtend werk en s middags gezelligheid en ontspanning. Het is een voordeel van de boerderij dat we zo meer zorg op maat kunnen geven. Toelichting netwerken en samenwerking. Contacten met de casemanagers zijn goed. Focus houden op contacten met andere zorgverleners; GGZ, ambulant begeleiders, buurtzorg, Norschoten en andere zorgverleners. Belang van participeren in de dementieketen blijven zien. Keten is belangrijk bij realiseren van _jv_0983_'t paradijs_jan2013-dec2013def Pagina 9

11 de nieuwe WMO. Ontschotting van de zorg en anders gaan organiseren. Proactief buurgemeenten, die niet onder gemeente Barneveld vallen, benaderen of ouderen in 2015 nog naar onze dagopvang mogen komen, Nijkerk, Putten, Ermelo en Ede. Dat is nu nog onduidelijk. Ons beleid daarop aanpassen. 30+ groep Intern onderzoeken of we voor de verschillende doelgroepen die we in kaart hebben gebracht via de participatieladder nog een plek kunnen bieden na 1 januari Willen we zowel arbeidsmatige dagbesteding aanbieden of beschut werken? Wat gaat dit betekenen voor de deskundigheid en inzet van ons personeel? Onderzoek naar functie van Jobcoach. Kinderen met autisme Ontwikkelen jeugdinnovatie project regio food valley (naar aanleiding van thesis jeugdzorg Food Valley 2014). Behouden kernkwaliteiten begeleiding kinderen met autisme op de boerderij, focus op de transitiedoelstellingen van de gemeente Barneveld. En ook van de omliggende gemeenten kinderen leren vakantiewerk te doen Duidelijkheid over richtlijnen zorgplannen voor een zorgboerderij. Concretiseren en invullen voor alle kinderen. Vraag ligt bij de coöperatie Boer en Zorg in overleg met zorgkantoren. Agrarisch bedrijf (gebaseerd op verkoopplan ) Ontwikkelen van nieuwe producten winkel. Uitbreiding verkoopadressen Amersfoort, Barneveld, Ede. Deelnemen aan streekmarkten. Ontwikkelen 2 voedselkollektieven in b.v. Ede (2014 Hoofdstad van de smaak) en rondom Nijkerk. Uitbreiden en renoveren veldschuur (aantal varkens naar 250). Doelstellingen kennistak - ontwikkelen 1 lesproduct zorglandbouw op middelbare school, zoals Groenhorst college of IPC - uitvoeren landbouwzorgproject in Zwitserland - Nieuw aanbod arrangementen, zoals coaching met paarden, landschapslezen, aardbei-plukdagen. - Logeeropvang voor ouderen - Advies aan mantelzorgers Doelstellingen organisatieontwikkeling - In 2014 zal worden gewerkt aan optimalisatie van de bedrijfsprocessen; takenverdeling en verantwoordelijkheden van medewerkers. - Ondersteuning bij de ontwikkeling van de coöperatie Boer en Zorg. Investeren in professionaliseren bestuurskwaliteit - Digitaliseren kwaliteitssysteem. - Uitvoeren RMS. Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar _jv_0983_'t paradijs_jan2013-dec2013def Pagina 10

12 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij : Boerderij t Paradijs Datum (mm-jjjj) : Boerderijnummer: 983 Jaar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Evelien Koning april september Oefening calamiteitenplan Evelien Koning september oktober Evaluatie gesprekken met deelnemers Teamleiders januari november Vaststellen beleidsdocument cliëntenraad Projectleider kwaliteit maart mei Inspraak cliëntenraad 30+ groep Teamleider 30+ april mei Bijeenkomsten cliëntenraad (3x) Projectleider kwaliteit mei december Tevredenheidonderzoek IJsbrand Snoeij september november Functioneringsgesprekken Caroline Snoeij Januari november Actualisatie BHV Caroline Snoeij maart maart Opstellen jaarverslag IJsbrand Snoeij november december Opstellen meldcode huiselijk geweld Projectleider kwaliteit juni oktober Acties n.a.v. de RI&E VOG Evelien Koning maart april Algemeen informatiebord vooraan het erf Dikkie van der Wal Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Actualiseren PDCA met teamleiders IJsbrand Snoeij maart april Overige acties Landschapshuis realiseren Frank van den Berg april september Professionaliseren bestuurskwaliteit paradijs en coöperatie IJsbrand Snoeij januari november _jv_0983_'t paradijs_jan2013-dec2013def Pagina 11

13 Voorbereiden op audit Ijsbrand/ Evelien maart juni _jv_0983_'t paradijs_jan2013-dec2013def Pagina 12

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Boerderij 't Paradijs Boerderijnummer: 983

Boerderij 't Paradijs Boerderijnummer: 983 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderij 't Paradijs Boerderijnummer: 983 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oud Schoonhorst

Zorgboerderij Oud Schoonhorst Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 202 - december 202 Zorgboerderij Oud Schoonhorst Boerderijnummer: 3 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4., juni 20. Federatie

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 0449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Zorgboerderij Buitenrust

Zorgboerderij Buitenrust Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Buitenrust Boerderijnummer: 0582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Pony-recreatie Het Lamoen

Pony-recreatie Het Lamoen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Pony-recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 0468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Boerderij Vrede t Best

Boerderij Vrede t Best Jaarverslag Januari 2012 december 2012 Boerderij Vrede t Best Boerderijnummer: 1518 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Ruimte

Zorgboerderij De Ruimte Jaarverslag januari - december Zorgboerderij De Ruimte Boerderijnummer: 734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Horsewise Boerderijnummer: 1857 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Pony recreatie Het Lamoen

Pony recreatie Het Lamoen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Pony recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Boerderij t Paradijs

Boerderij t Paradijs Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Boerderij t Paradijs Boerderijnummer: 983 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Den Ouden Boerderijnummer: 1595

Den Ouden Boerderijnummer: 1595 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Ouden Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Stichting Stille Pieter

Stichting Stille Pieter Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Stichting Stille Pieter Boerderijnummer: 1436 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Boerderijnummer: 1337 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag januari 2013 - december 2013 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 VOF Laan Boerderijnummer:503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Het Trekpeerd

Zorgboerderij Het Trekpeerd Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Het Trekpeerd Boerderijnummer: 1648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Tijhuis

Zorgboerderij Erve Tijhuis Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Erve Tijhuis Boerderijnummer: 1113 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari - december De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

De Middelhof Boerderijnummer: 1287

De Middelhof Boerderijnummer: 1287 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Middelhof Boerderijnummer: 1287 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jarverslag januari 2013-december2013. Boerderijnr.428. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jarverslag januari 2013-december2013. Boerderijnr.428. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jarverslag januari 2013-december2013 Raaykeshoaf Boerderijnr.428 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen -02-10-JV-428-Raaykeshaof Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag juni 2013 - december 2013 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorghoeve Ora et Labora Boerderijnummer: 1014 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Vlinder Boerderijnummer: 1340

Vlinder Boerderijnummer: 1340 arverslag nuari 2013 - december 2013 Vlinder Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 LWZ De Dissel Boerderijnummer: 383 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 LWZ De Dissel Boerderijnummer: 383 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 LWZ De Dissel Boerderijnummer: 383 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

het Midden Boerderijnummer: 2062

het Midden Boerderijnummer: 2062 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Midden Boerderijnummer: 2062 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag nuari 2012- december 2012 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag November 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1576 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Huis van Noach Boerderijnummer: 1853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Training- en leerboerderij Crumelhaeve

Training- en leerboerderij Crumelhaeve Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Training- en leerboerderij Crumelhaeve Boerderijnummer: 1822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Hoeve de Kaolder Boerderijnummer: 885 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Hoeve de Kaolder Boerderijnummer: 885 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Hoeve de Kaolder Boerderijnummer: 885 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk

Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk Boerderijnummer: 1327 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij De Maashof vof

Zorgboerderij De Maashof vof Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Maashof vof Boerderijnummer: 1787 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Humanimal Boerderijnummer: 1503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Humanimal Boerderijnummer: 1503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Humanimal Boerderijnummer: 1503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 Klein Essen Boerderijnummer: 68 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 Klein Essen Boerderijnummer: 68 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Klein Essen Boerderijnummer: 68 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Zorgboerderij Schildmeer

Zorgboerderij Schildmeer arverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Schildmeer Boerderijnummer: 972 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Stolp Boerderijnummer: 1456

De Stolp Boerderijnummer: 1456 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Stolp Boerderijnummer: 1456 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jemalupe Boerderijnummer: 648

Jemalupe Boerderijnummer: 648 arverslag nuari 2013 - december 2013 Jemalupe Boerderijnummer: 648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december 2012 TREX Boerderijnummer: 1661 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 't Zicht Boerderijnummer: 1869

Zorgboerderij 't Zicht Boerderijnummer: 1869 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 't Zicht Boerderijnummer: 1869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 DE PRUIMENPOT Boerderijnummer: 688 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 arverslag nuari 2014 - december 2014 Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Schimmelpenninckhoeve

De Schimmelpenninckhoeve Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Schimmelpenninckhoeve Boerderijnummer: 1629 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Zorgboerderij Chicken Fun Lange Zuidweg 6 4454 PK Borssele. Jaarverslag Januari 2013 december 2013. Chicken Fun. Boerderijnummer: 1759

Zorgboerderij Chicken Fun Lange Zuidweg 6 4454 PK Borssele. Jaarverslag Januari 2013 december 2013. Chicken Fun. Boerderijnummer: 1759 Zorgboerderij Chicken Fun Lange Zuidweg 6 4454 PK Borssele Jaarverslag Januari 2013 december 2013 Chicken Fun Boerderijnummer: 1759 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 arverslag nuari 2015 - december 2015 Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen aarverslag anuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Moed en Vertrouwen Boerderijnummer: 53 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

de Meentboerderij Boerderijnummer: 1825

de Meentboerderij Boerderijnummer: 1825 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Meentboerderij Boerderijnummer: 1825 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 arverslag nuari 2014 - december 2014 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Floradorp Boerderijnummer: 1624

Floradorp Boerderijnummer: 1624 arverslag nuari 2015 - december 2015 Floradorp Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen De Waterhoeve G.Gerritsen N.F.Gerritsen-Voogt Oosterhoutsestraat 60 6678PD Oosterhout tel.: 06-22602464 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Waterhoeve Boerderijnummer: 1341 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

St. Zorgboerderij Hoog-Broek Boerderijnummer: 919

St. Zorgboerderij Hoog-Broek Boerderijnummer: 919 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 St. Zorgboerderij Hoog-Broek Boerderijnummer: 919 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

De Klimop Boerderijnummer: 1294

De Klimop Boerderijnummer: 1294 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Klimop Boerderijnummer: 1294 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Bonte Ruiter Boerderijnummer: 1652

De Bonte Ruiter Boerderijnummer: 1652 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Bonte Ruiter Boerderijnummer: 1652 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 Stichting Zorgboerderij Chaamdijk Boerderijnummer: 314

Jaarverslag Januari december 2012 Stichting Zorgboerderij Chaamdijk Boerderijnummer: 314 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Stichting Zorgboerderij Chaamdijk Boerderijnummer: 314 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 SONNEVANCK Berderijnummer: 1502 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Spiegeling door AALDERING DE STEK. WERKSTUK Maria Aaldering

Spiegeling door AALDERING DE STEK. WERKSTUK Maria Aaldering Spiegeling door AALDERING DE STEK WERKSTUK Maria Aaldering Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 AALDERING DE STEK Boerderijnummer: 657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie