Ontwerp activiteitenverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp activiteitenverslag 2014"

Transcriptie

1 Ontwerp activiteitenverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. De algemene vergadering 2. Onze thematische dossiers 3. Communicatie 4. Onze vormingen over wonen 5. De Adviesraad Huisvesting en de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie 6. De leden-verenigingen in De raad van bestuur 8. De medewerkers DANKWOORD

2 Inleiding Het jaar 2014 was voor de BBRoW en haar leden-verenigingen een jaar dat is gekenmerkt door twee belangrijke aandachtpunten. Er was de interne reflectie over waar we met de BBRoW naartoe willen, op welke manier we zoveel mogelijk leden actief kunnen betrekken bij de BBRoW, hoe we een goede wisselwerking kunnen tot stand brengen tussen de leden, de raad van bestuur en de medewerkers en rond welke thema s we prioritair willen werken. Na de ledendagen van eind 2013 hebben we de tijd genomen om enerzijds de taken van de AV, van de raad van bestuur en de medewerkers duidelijker te omschrijven. Die afspraken werd tijdens de statutaire Algemene Vergadering van maart 2014 goedgekeurd. Anderzijds hebben de medewerkers een activiteitenprogramma voor de komende twee jaar uitgewerkt, waarmee een beperkte maar ambitieuze keuze werd gemaakt in de onderwerpen en campagnes die de BBRoW de komende 2 jaar wil behandelen. Dat programma werd door de leden goedgekeurd in oktober was ook een verkiezingsjaar. Voor ons de gelegenheid om, met onze woonbarometer, een evaluatie te maken van de Brusselse regering en de aangekondigde maatregelen op het vlak van wonen. Die evaluatie toonde aan dat er verschillende maatregelen werden gerealiseerd, maar dat voor een concrete vooruitgang op het vlak van fundamentele maatregelen zoals de huurprijsomkadering, een algemene huurtoelage, een gewestelijk publiek huurgarantiefonds, we onze hoop zullen moeten stellen op de volgende Brusselse regering. Om die hoop en onze eisen uit te drukken hebben we in de maanden voor en na de verkiezingen met de leden, zusterorganisaties uit Vlaanderen en Wallonië, en het Platform Wonen uitgebreid campagne gevoerd. Onze evaluatie van het regeerakkoord van de nieuwe Brusselse regering was echter ontnuchterend : weinig concrete maatregelen en vooral een woonbeleid dat té weinig sociaal is. Naast deze twee aandachtpunten was 2014 ook een jaar met onder meer : verschillende nieuwe verenigingen die lid zijn geworden van de BBRoW, het opstarten van een rechtszaak in kortgeding tegen de twee eigenaars van leegstaande gebouwen, een grondige reflectie over armoede en huisvesting en het gebrek aan betrouwbare gegevens om een efficiënt beleid te voeren, de organisatie van degelijke vormingen die alsmaar meer deelnemers aantrekken,.. Hierover en over nog veel meer kan u lezen in ons jaarrapport Veel leesplezier. Dit jaarverslag werd goedgekeurd door de AV op 23 maart 2015.

3 1. De Algemene Vergadering In 2014 zijn onze leden-vereningen verschillende keren bij elkaar gekomen tijdens de Algemene Vergadering. Tijdens die momenten worden informatie en standpunten uitgewisseld over het woonbeleid en de activiteiten van de BBRoW. In 2014 stonden de volgende belangrijke punten op de agenda van de Algemene Vergadering. 17 februari : campagne verkiezingen mei 2014 en de woonbarometer. Tijdens deze AV werden de leden opgeroepen om actief deel te nemen aan campagne die de BBRoW in het eerste semester van 2014 zou organiseren naar aanleiding van de gewestverkiezingen van 25 mei Onder meer de actie 20 jaar recht op wonen met Waalse en Vlaamse verenigingen, de petitie over het recht op wonen en de actie van 14 juni van het Platform Wonen kwamen aan bod. De laatste woonbarometer van de legislatuur een evaluatie van de volledige legislatuur en de vooruitgang op het vlak van wonen - werd aan de leden voorgesteld. De leden gingen akkoord met de voorgestelde evaluatie : er zijn verschillende maatregelen gerealiseerd, maar voor een concrete vooruitgang op het vlak van onder andere huurprijsomkadering, algemene huurtoelage, huurgarantiefonds, zullen we onze hoop moeten stellen op de volgende Brusselse regering die dan over de bevoegdheid over de huurwet beschikt. Op de vraag of we de woonbarometer ook verderzetten onder de nieuwe Brusselse regering, werd besloten dat dit zal afhangen van het toekomstige regeerakkoord en de mate waarin belangrijke maatregelen hierin worden opgenomen. 17 maart : statutaire AV vergadering en twee nieuwe leden Naast de formele aspecten (goedkeuring jaarverslag, rekeningen en budget, verkiezing nieuwe raad van bestuur) was deze AV ook het moment om 2 nieuwe leden-verenigingen te aanvaarden : de Brusselse Welzijns- en Gezondheidraad en de vzw Open deur/porte ouverte. De leden werden ook in kennis te brengen van een reeks voorstellen om de wisselwerking tussen leden en équipe van de BBRoW te verbeteren. De grote lijnen van die voorstellen, die werden opgesteld na de organisatie van twee ledendagen in december 2013 waarin werd gevraagd naar de verwachtingen van de leden ten opzichte van de BBRoW, zijn de volgende : een duidelijker rol van de AV en de inhoudelijke, strategische beslissingen die er (moeten) worden genomen, de organisatie van punctuele, thematische werkgroepen op vraag van de equipe of de leden, een duidelijk rol voor de RVB op toe te zien op een goede wisselwerking AV-équipe. 17 mei : een nieuw lid en het project Commons Josaphat Tijdens deze AV werd een nieuw lid aanvaardt : Le service social de solidarité socialiste (SESO). An Descheemaeker en Geert De Pauw kwamen het project Commons Josaphat voorstellen, een project dat als doel heeft om op een van de grootste grondreserves in dit Gewest in handen van overheid, projecten te ontwikkelen waarbij onder andere het terrein en de

4 woningen gemeengoed blijven. Hun vraag was ook of de BBRoW dit project kan ondersteunen. De AV keurde dit vraag goed. 2 juin : Art. 23, nieuw lid en actie van het Platform Wonen De equipe stelde aan de leden de vraag welke thema s ze graag aan bod zouden zien komen in de volgende nummers van Art. 23. Van de voorgestelde thema s kozen de leden voor een grondige analyse van het regeerakkoord van de nieuwe Brusselse regering. De asbl Solidarité Logement stelde haar werking voor en werd aanvaard als nieuw lid. Tenslotte werden de leden een laatste keer opgeroepen om deel te nemen aan de actie van het Platform Wonen van 14 juni. 8 september : Evaluatie van onze campagne en analyse van het regeerakkoord Tijdens deze AV hebben we de evaluatie van onze campagne uit het voorjaar voor de gewestverkiezingen voorgesteld en besproken met de leden. Tegelijkertijd stelde de equipe ook haar analyse van de aspecten wonen van het Brusselse regeerakkoord voor. Die analyse werd in Art. 23 gepubliceerd. 13 oktober : Programmatie Nadat de leden eind vorig jaar konden uitdrukken wat hun verwachtingen waren van de BBRoW en een aantal organisatorische voorstellen in maart 2014 werd tijdens deze AV de programmatie van de activiteiten voor de komende twee jaar ( ) voorgesteld. Deze programmatie werd door de leden goedgekeurd. 9 december : nieuw lid, pleidooi armoede huisvesting, Art. 23 Tijdens de laatste AV van het jaar werd de asbl L Ilot, service SACADO als lid aanvaard. Daarnaast werden twee dossiers voorgesteld door de equipe : - het pleidooi voor een betere kennis van de armoede en de woonkost in Brussel. Een tekst die heel wat reacties opriep bij de leden en die aanleiding was om een extra bijeenkomst met de leden te organiseren met bedoeling de tekst aan te passen. - De inhoud van de volgende Art. 23 over sociale huisvesting en in het bijzonder de aspecten financiën en publieke grondreserves.

5 2. Onze thematische dossiers 2.1. De strijd tegen leegstand De BBRoW voert al jaren actie tegen leegstaande woningen. In 2011 zijn we door het Gewest erkend als een vereniging die de gemeenten en het Gewest kan interpelleren over leegstaande woningen en een kortgeding kan aanspannen tegen de eigenaar van het leegstaande pand. Waar we de voorbije jaren vooral klachten hebben ingediend tegen leegstaande woningen bij gemeenten en bij het Gewest, hebben we in 2014 werk gemaakt van een kortgeding. Op basis van de klachten die we al hadden ingediend en de laatste informatie over de situatie van het gebouw hebben we twee gebouwen van verschillende eigenaars uitgekozen in Elsene : Kruisstraat 23 en Zomerstraat 12. Het eerste geval is een gebouw dat nog in redelijke staat is en waarvan de eigenaar beweert dat hij het wil renoveren. Het andere gebouw is in slechte staat en verwaarloosd. Beide gebouwen staan al jaren leeg. Met medewerking van de gemeente Elsene hebben we allerlei officiële documenten kunnen verzamelen over de twee gebouwen. Een eerste ontmoeting in mei 2014 met het advocatenkantoor Quartier des Libertés die voor ons het kortgeding zal aanspannen, laat ons toe om het dossier te vervolledigen en een ingebrekestelling op te stellen. Die ingebrekestelling wordt verstuurd in juli De eerste eigenaar reageert door te beweren dat hij al een hele tijd bezig is met renovatiewerken. De tweede eigenaar laat niets van zich horen. Maar drie maand later besluit die laatste wel om het gebouw via een openbare verkoop van de hand te doen. Tijdens de openbare verkoop heeft de notaris een brief van de BBRoW voorgelezen waarin we wezen op onze klacht en het feit dat een pand laten leegstaan in Brussel een misdrijf is.. Kruisstraat 23 tussenkomst van de brandweer in december 2014 omdat er brokstukken van de gevel naar beneden komen. Voor het pand in de Kruisstraat hebben we op 12 november 2014 effectief een kortgeding ingeleid. De eerste, inleidende hoorzitting is doorgegaan op 8 december Eindpleidooien zijn voorzien voor eind april 2015, uitspraak voor midden Zodra de rechter zijn uitspraak heeft gedaan willen we rond zijn vonnis communiceren om de mogelijkheden van deze procedure beter bekend te maken..

6 2.2. Pleidooi armoede/huisvesting Wie is het prioritaire doelpubliek van het Brusselse woonbeleid? Voor de BBRoW is dat duidelijk : de armste Brusselaars die het meest te leiden hebben van de wooncrisis. Voor onze politici is het antwoord minder duidelijk : de strijd tegen armoede lijkt een belangrijk doel van de Brusselse regering, maar toch kiest ze er ook voor om veel te investeren in maatregelen die eerder gericht zijn op de middenklasse en personen met een (zeer) hoog inkomen. Op die manier wil ze de inkomsten van het gewest op peil houden. Deze politieke, economische logica is begrijpbaar, maar mag toch niet verbergen dat Brussel voor enorme sociale uitdagingen staat waar dringend antwoorden moeten op komen. Voor de BBRoW moet er dringend een debat worden gevoerd over het doelpubliek van het Brusselse woonbeleid. Maar om dat debat ernstig te kunnen voeren hebben we nood aan een grondige kennis over de moeilijkheden die de armste gezinnen hebben om een degelijke, betaalbare woning te vinden. Over hoeveel gezinnen spreken we? Wat betalen ze nu voor hun woning? We waren eerst van plan om met objectieve cijfers die problemen aan te kaarten. Maar het grote probleem is dat Brusel over die objectieve cijfers niet beschikt. Daarom hebben we werk gemaakt van een Pleidooi Armoede Huisvesting waarin we dieper ingaan op de gebreken van de huidige statistieken en enquêtes, maar ook een reeks concrete voorstellen doen. Volgens ons kunnen goede cijfers helpen om een goed beleid te voeren. Dit pleidooi willen we eind maart 2015 bekend maken via Art. 23, een persconferentie en een opiniestuk. Bedoeling is ook om in juni 2015 een ronde tafel te organiseren waarbij we met de betrokken administraties en de politici in debat willen gaan over twee belangrijke punten : het gebruik van de geregistreerde huurcontracten om een beter zich te krijgen op de private huurmarkt en de noodzaak van een kwalitatieve enquête over de woonmaatregelen en de mate waarin fragiele personen hiervan gebruik maken. 2.3 Elsene 15% Enkele jaren geleden heeft de BBRoW het initiatief genomen om in Elsene een lokale groep op te richten met de bedoeling na te gaan op welke manier een gemeente kan streven naar meer openbare woningen. Dit initiatief hebben we genomen naar aanleiding van de plannen van de vorige Brusselse regering om tegen 2020 in iedere gemeente 15% openbare woningen te realiseren. Met de plaatselijke verenigingen, de gemeente-administratie stadsvernieuwing hebben we een aantal concrete voorstellen hierover gedaan. Het idee was dat de gemeente dit platform verder zou coördineren. Dat is in de praktijk echter niet gebeurt.

7 3. Communicatie Acties in het kader van de campagne «Verkiezingen 2014» Oprichting, organisatie en animatie van een werkgroep binnen de BBRoW Naar aanleiding van de verkiezingen van mei 2014 heeft de BBRoW getracht op de stem van de sociale werkers en de Brusselaars die geconfronteerd worden met de huisvestingscrisis te laten horen. Om dit in goede banen te leiden hebben we een werkgroep opgericht. De werkgroep is tussen september 2013 en oktober 2014 een twintigtal keer bij elkaar gekomen, wat ons heeft toegelaten om de volgende acties uit te werken : 20 januari : ontmoeting van de verenigingen Een hondertal vereninigingen hebben deelgenomen aan dit ontmoetingsmoment waar de BBRoW zijn Memorandum voor het Recht op Wonen heeft voorgesteld. Dit ontmoetingsmoment werd op prijs gesteld, niet alleen omwille van de inhoud maar ook omwille van de onderlinge contacten en uitwisseling. 17 februari : bezoek met gids aan triest Brussel De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen en twee van zijn leden-verenigingen, Convivence/Samenleven en Habitat et Rénovation hebben de lijsttrekkers van de democratische partijen in Brussel uitgenodigd om hen te sensibiliseren voor het probleem van de ongezonde en onveilige woningen. Aan deze rondleiding hebben deelgenomen : Vincent De Wolf, Didier Gosuin, Christos Doulkeridis, Bertin Mampaka, Philippe Close, Elke Vanden Brandt en Elisabeth Mertens. S Morgens hebben we samen met de pers - eerst twee ongezonde woningen bezocht, waar de politici de sociale werkers en de bewoners hebben kunnen spreken. Nadien hebben we, in een korte uitwisseling, discussie gevoerd over het noodzakelijke strijd tegen

8 ongezonde woningen. 25 februari 2014 : 20 jaar recht op wonen 27 februari 1994 : België neemt het recht op wonen op in artikel 23 van de Grondwet : «Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting». Voor de verenigingen was dit een belangrijke stap die hoop gaf : de overheid engageerde zich om meer inspanningen te leveren om de woonsituatie van de Belgen te verbeteren. Het streefdoel was een degelijke, betaalbare woning met woonzekerheid, voor iedereen. 25 februari 2014 : 20 jaar later moeten diezelfde verenigingen vaststellen dat de situatie op het vlak van wonen er niet beter is op geworden. Het beleid van federale en gewestelijke regeringen slaagt er onvoldoende in om de huisvestingscrisis een einde toe te roepen. Een huisvestingscrisis die in de eerste plaats de gezinnen met een laag inkomen treft. Art. 23 van de Belgische Grondwet staat voor te veel mensen verder weg dan ooit. Vlaamse, Brusselse en Waalse verenigingen die ijveren voor het recht op wonen, organisaties die strijden tegen armoede en experten hebben daarom in aanwezigheid van de 3 gewestministers van huisvesting een ijssculptuur (huis en sleutel) onthuld die symbool staat voor het fragiele recht op wonen. De verenigingen hebben de aanwezige drie Ministers van Huisvesting, maar ook de federale overheid opgeroepen om een sociaal woonbeleid te voeren dat prioritair aandacht heeft voor gezinnen met een laag inkomen. Deze actie werd georganiseerd door de BBRoW, le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Solidarités Nouvelles, Vlaams HuurdersPlatform, Samenlevingsopbouw Brussel, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Brussels Platform Armoede en Netwerk tegen armoede.

9 Een fotoreportage over het recht op wonen In het 1 e semester van 2014 hebben we aan Loïc Delvaulx gevraagd om een fotoreportage te maken over de wooncrisis in Brussel. Deze fotograaf en realisator is al een tijd gevoelig voor sociale, politieke en culturele kwesties zoals de sociale uitsluiting en de huisvestingsproblematiek in Europa. Met onze bemiddeling heeft hij personen kunnen ontmoeten, sociale werkers, buren, ambtenaren die op een of andere manier te maken hebben met de wooncrisis in Brussel. Het resultaat is een fotoreportage van 30 foto s die de verschillende aspecten van de woonproblemen in Brussel illustreren. Dit materiaal willen we gebruiken voor tentoonstellingen, illustraties op onze website, in ons tijdschrift,

10 De fotoreportage kan u raadplegen op onze website in de rubriek Huisvestingscrisis, Getuigenissen. Deelname aan het Platform Wonen Het Platform Wonen is een feitelijke groepering van verenigingen en vakbonden die samen het recht op wonen verdedigen. Sinds begin 2013 komt de groep regelmatig samen. De deelnemers zijn FGTB, Habiter Bruxelles, CSC, MOC, Equipes Populaires, Syndicat des Locataires, Inter-Environnement Bruxelles en de BBRoW. Voor 2014 heeft het Platform ingezet op de gewestverkiezingen : uitwerking van een eisenbundel en een petitie en verschillende acties, waaraan de BBRoW actief heeft deelgenomen. Opstelling van een eisenbundel In de eisenbundel werden twee thema s naar voor geschoven : de omkadering van de huurprijzen, met huurtoelage en de noodzaak om veel meer openbare huurwoningen te realiseren. De eisenbundel is te raadplegen op Petitie Het Platform besliste om een petitie te organiseren rond het recht op wonen en de eisen van het Platform. Op twee maand tijd werden zo n 920 handtekeningen verzameld. De petitieactie werd echter niet verdergezet en er is ook geen overhandiging gebeurd aan de nieuwe minister van wonen. 1 mei 2014 Het Platform Wonen heeft deelgenomen aan het 1 mei feest met een stand. Tijdens het feest werden van voorbijgangers interviews afgenomen over hun

11 woonomstandigheden. Van de interviews werd een montage gemaakt, die kan worden beluisterd op «Ecoutez, les Bruxellois s expriment : Comment concrétiser le droit au logement?» 21 mei 2014 : Persconferentie Op 21 mei, enkele dagen voor de verkiezingen, organiseerde het Platform een persconferentie met onze analyse van de partijprogramma s en onze voornaamse eisen. De persconferentie ging door aan de voet van de Up-Site toren, symbool voor de ontoegankelijkheid van de woningen in Brussel. De perstekst kan u raadplegen op «Pour qui voter?» 10 juni 2014 : De nieuwe Brusselse parlementsleden leggen de eed af. Het Platform deelt aan de deuren van het Parlement een brief uit om ons voor te stellen en hen uit te nodigen tot een dialoog. 12 juni 2014 : In La Poissonnerie, een tijdelijk bezettinsproject in Schaarbeek, organiseert het Plaform een maaltijdcine-debat over de documentaire Le grand Nord».

12 14 juni 2014 : Een woning voor ieder nu Op zaterdag 14 juni 2014 organiseert het Platform een manifestatie Een woning voor ieder nu op het Marie Jansonplein in St Gillis. Tijdens de dag komen zo n 700 personen langs om deel te nemen aan : Debatten, getuigenissen, wijkbezoeken, standbezoeken, fototentoonstelling, tekenateliers, over het recht op wonen.

13 Evaluatie van onze campagne naar aanleiding van de gewestverkiezingen. De campagne die we hebben proberen voeren naar aanleiding van de gewestverkiezingen was, ondanks de inspanningen die de BBRoW heeft geleverd, niet altijd even succesvol. Twee grondige evaluatiemomenten (met de leden van de BBRoW en met de leden van het Platform Wonen) hebben aangetoond dat onze acties niet altijd gesteund werden door alle ledenverenigingen van de BBRoW, maar zeker ook niet door alle leden van het Platform Wonen. De politieke impact van dit soort campagnes blijkt achteraf gezien zeer beperkt. Omdat de leden van de BBRoW blijven aandringen dat de BBRoW haar rol als politieke lobbyer blijft verderzetten, moeten we in de toekomst grondig nagaan welk soort acties we nog willen/kunnen voeren en met welke partnerorganisaties. De laatste woonbarometer van de legislatuur De vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen publiceerde in 2014 zijn laatste woonbarometer van de legislatuur. Gedurende vijf jaar heeft de vereniging met zijn woonbarometer het woonbeleid grondig geëvalueerd aan de hand van de 73 maatregelen op het vlak van wonen uit het Brusselse regeerakkoord. 40 dagen voor verkiezingen van 25 mei 2014 was het tijd om een globale evaluatie te maken van het woonbeleid in Brussel tussen 2009 en De laatste woonbarometer toonde aan dat van de 73 maatregelen uit het Brusselse regeerakoord er 41 maatregelen waren voltooid, 16 aangevangen en 16 niet begonnen. Ontwerp jaarverslag BBRoW 2014 pg 13

14 Bij de voltooide maatregelen waren onder andere : - veel middelen voor de renovatie van de verwaarloosde en leegstaande sociale woningen en voor de bouw van nieuwe. - de invoering van een huurtoelage voor thuislozen en een beperkte huurtoelage voor 1000 gezinnen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning. - ondersteuning voor aankoop van de gezinswoning via het Woningfonds, Citydev en Community LandTrust Brussel meer ondersteund. - de vernieuwde Brusselse Huisvestingscode heeft de aanpak van ongezonde en leegstaande woningen efficiënter gemaakt. Maar het duurt het allemaal zo verschrikkelijk lang vooraleer dat regeringswerk effectief resulteert in concrete vooruitgang. Met het Gewestelijk Plan voor de Huisvesting en recent nog de Alliantie Wonen heeft de Brusselse regering geld opzijgezet voor de bouw van respectievelijk en sociale woningen. Tien jaar later zijn er van het eerste Plan nog geen sociale woningen gerealiseerd. En van de doelstelling van 15% woningen van sociale aard horen we niet veel meer. Communicatiemomenten rond de publicatie van de woonbarometer : - opname in Art. 23 en verzending van 500 exemplaren - publicatie op de website en Facebook. - persbericht - perconferentie op 16 april 2014 Weegschaal met het onevenwicht tussen het woonbeleid en de wooncrisis in Brussel - asbl La Rue Ontwerp jaarverslag BBRoW 2014 pg 14

15 Op 22 april hebben we ook een ontmoeting georganiseerd tussen de Staatssecretaris voor Huisvesting, Doulkeridis, en de leden-verenigingen van de BBRoW over het gevoerde beleid en d uitdagingen voor de toekomst. Het vervolg van de woonbarometer Gedurende 5 jaar hebben we onze woonbarometer gepubliceerd. Onze leden en andere partners vonden de woonbarometer een interessant instrument, dat ook toeliet om de druk op de regering hoog te houden. De woonbarometer werd ook gebruikt door de Brusselse parlementsleden. Met de gewestverkiezingen van 25 mei 2014 hebben we ervoor gekozen om geen regelmatige, algemene woonbarometer meer te publiceren. We willen nog meer de klemtoon leggen op specifieke inhoudelijke dossiers en daarrond politiek lobbywerk verrichten. We hebben we een analyse gemaakt van het regeerakkoord en zullen we ongetwijfeld een woonbarometer publiceren halfweg en op het einde van de legislatuur. Ontwerp jaarverslag BBRoW 2014 pg 15

16 Art. 23, ons driemaandelijks thematisch tijdschrift De BBRoW publiceert het driemaandelijks tijdschrift Art. 23 dat dieper ingaat op een thema inzake het recht op wonen. Art. 23 wordt verstuurd naar alle leden, maar daarbuiten ook naar zo n 300 andere adressen waaronder gemeentebesturen, ocmw-voorzitters, parlementsleden en bevriende organisaties. De redactie en de coördinatie van het tijdschrift vraagt een aanzienlijke inspanning vanwege het secretariaat, maar hiertegenover staat dat de publicatie regelmatig als referentie wordt gebruikt door onderzoekers, studenten en politici. In 2014 hebben we de volgende thema s behandeld : - De Woonbarometer, maart 2014, Art.23 # 55 - De woonbonus voor eigenaars : een slecht goed idee, juni 2014, Art.23 # 56 - Het aangekondigde woonbeleid van de nieuwe Brusselse regering : onvoldoende sociaal tegenover een dramatische huisvestingscrisis, september 2014, Art.23 # 57 - De productie van sociale woningen nu en straks. Deel 1 : terreinen en financiën, december 2014, Art.58 Andere communicatie intitiatieven A compléter par : - Interventions à l extérieur (colloques, conférences, écoles réunions, ) - Rédaction d articles pour des publications de partenaires Nieuwsbrief In 2014 werden slechts 3 nieuwsbrieven rondgestuurd naar 526 geabonneerden (in 2013 stuurden we nog 9 nieuwsbrieven rond). De sterke vermindering van het aantal nieuwsbrieven heeft verschillende oorzaken : - We hebben een facebookpagina gecreëerd waarop we snel informatie kunnen delen - De leden-verenigingen van de BBRoW brengen weinig informatie aan voor de nieuwsbrief - Andere projecten (de verkiezingscampagne) hebben veel tijd gevraagd. Facebook Eind juli 2013 heeft de BBRoW een facebookpagina gecreerd («rassemblement pour le droit à l habitat»). Eind december 2014 waren 110 personen geabonneerd op onze pagina. In de loop van 2014 hebben we 67 berichten geplaatst. Een vernieuwde website voor de BBRoW In de loop van 2014 hebben we onderzocht op welke manier we de website van de BBRoW kunnen vernieuwen. Daarbij denken we aan : - «responsive design» - betere toegankelijkheid van onze analyses en studies - een betere zoekmotor - een webdesign met meer foto s Ontwerp jaarverslag BBRoW 2014 pg 16

17 - nieuwe kleuren en typografie - Om technische redenen hebben we dit project niet kunnen opstarten in Bedoeling is nu om tegen juni 2015 de website te hebben vernieuwd. BBRoW en de media De BBRoW laat regelmatig van zich horen in de media, via onze persberichten, persconferenties en contacten met de media. Hieronder een overzicht voor Op initiatief van de BBRoW In 2014 hebben we 9 persberichten verstuurd en 4 persconferenties georganiseerd. De meeste contacten vonden plaats in het eerste semester van 2014, naar aanleiding van onze campagne rond de gewestverkiezingen van mei De media reageerden in het algemeen positief om onze uitnodigingen. Andere specifieke, eerder technische thema s zoals bijvoorbeeld de woonbonus vonden dan weer weinig gehoor. DATUM TITEL VAN HET PERSBERICHT MEDIA 17/02/2014 Bezoek aan triest Brussel: Een duik in de dagelijkse realiteit van huurders van ongezonde woningen. Verenigingen die deze actie steunen: BBRoW Habitat et Rénovation Samenleven 25/02/2014 Het recht op wonen bestaat vandaag 20 jaar in België En toch staat dat recht op wonen verder weg dan ooit voor veel Belgen. Verenigingen die deze actie steunen: BBRoW Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté Solidarités Nouvelles Vlaams HuurdersPlatform Samenlevingsopbouw Brussel Samenlevingsopbouw Vlaanderen Brussels Platform Armoede Netwerk tegen armoede Exclusief voor : Le Soir RTL-TVI FM Brussel Métro La Libre Belgique La Dernière Heure Alter Echos Télébruxelles La Première Dépêche Belga Persconferentie 16/04/2014 Evaluatie van het woonbeleid van de Brusselse regering tussen 2009 en 2014: De BBRoW erkent dat de voorbije 5 jaar inspanningen zijn geleverd, maar tegelijkertijd slaat de wooncrisis zo hard toe dat een ambitieus woonbeleid ten aanzien van de armste Brusselaars meer dan ooit nodig is. Persconferentie Le Soir Brussel Nieuws Télébruxelles Vivabruxelles Radio Contact Radio 2 La Libre Belgique FM Brussel Ontwerp jaarverslag BBRoW 2014 pg 17

18 20/05/2014 Les programmes politiques en matière de logement passés à la loupe : Syndicats et associations : «Le droit au logement doit être une priorité. Votons en connaissance de cause!» Dépêche Belga Vers l Avenir Brusselsstar Persconferentie 14/06/2014 Voor ieder een woning nu! Brusselaars, verenigingen en vakbonden laten van zich horen. Verenigingen die deze actie steunen: BBRoW Syndicat des Locataires Inter-Environnement Bruxelles Habiter Bruxelles Les Equipes Populaires MOC CSC FGTB Persconferentie 26/06/2014 De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) publiceert zijn analyse over de woonbonus: De woonbonus voor eigenaars : Laat ons stoppen met geld te verspillen aan een slecht goed idee! La Dernière Heure La Libre Belgique La Première Vivabruxelles Radio Panik Radio Campus Radio 2 Télébruxelles Brussel Nieuws Dépêche Belga overnomen door RTL en Métro Brussel Nieuws 08/07/2014 De huurprijzen in Brussel stijgen als gek en treffen alsmaar meer Brusselaars. De BBRoW roept de onderhandelaars op om een verplichte huurprijsomkadering en huurtoelage in te voeren. 20/10/2014 Reactie van Brussel Bond voor het Recht op Wonen na de publicatie in Le Soir van een onderzoek over de huurprijzen in België: Huurprijzen in Brussel zijn niet in vermindering. Integendeel, verhogen ze... en het is de huurders die boeten voor! Radio 2 Rtl-Tvi La Libre Belgique FM Brussel 21/10/2014 Het aangekondigde woonbeleid van de nieuwe Brusselse regering : te weinig sociaal tegenover een dramatische huisvestingscrisis! FM Brussel Brussel Nieuws Alter Echos La Dernière Heure Le Vif U kan alle persberichten raadplegen op de website van de BBRoW. Ontwerp jaarverslag BBRoW 2014 pg 18

19 Tussenkomsten op initiatief van de media De BBRoW wordt ook regelmatig gecontacteerd door de media om ons standpunt te geven over de actualiteit. Indien nodig, spelen we ook tussenluik naar de plaatselijke verenigingen toe. DATUM THEMA MEDIA 23/01/2014 De wooncrisis Le Soir 19/02/2014 Leegstaande woningen RTBF La Une 12/03/2014 Sociale woningen FM Brussel 27/03/2014 De eisen van de BBRoW voor de gewestverkiezingen van mei 2014 Alter Echos 09/04/2014 De huurtoelage TV Brussel 12/06/2014 De huurprijzen Le Vif 30/09/2014 De 10 nieuwe wijken van Brussel Alter Echos 18/11/2014 Het kadastraal inkomen TV Brussel November 2014 De vastgoedfiscaliteit Het Laatste Nieuws FM Brussel Tussenkomsten bij andere verenigingen De BBRoW wordt regelmatig gevraagd om tussen te komen op evenementen georganiseerd door andere organisaties. 13/02 : deelname aan het Vakbondsforum georganiseerd door ABVV Brussel en Habiter Brussel over het thema Recht op de Stad. 20/03 : deelname aan het verkiezingsdebat georganiseerd door Wij Brusselaars 09/05 : deelname aan het verkiezingsdebat georganiseerd door Forest Quartier Santé 09/05 : vorming over de wooncrisis en de eisen van de BBRoW voor de studenten sociaal assistent bij het Institut Cardijn. 23/09 : deelname aan het debat over de wooncrisis georganiseerd door ATTAC Brussel. 18/12 : vorming over de BBRoW en politieke lobbying voor de leden van het Réseau de la Santé Mentale. Ontwerp jaarverslag BBRoW 2014 pg 19

20 Een vorming in media training L équipe du RBDH est régulièrement invitée à participer à des débats contradictoires (notamment dans les médias, mais aussi et surtout lors de colloques, tables rondes, conférences, réunions formelles ou informelles avec le monde politique), durant lesquels nous devons faire entendre la voix de l associatif et répondre à des arguments sociaux, politiques et juridiques. Nous avons donc souhaité améliorer nos connaissances et avons suivi une formation de 12 heures en communication et plus particulièrement en média-training, avec Alain Raviart, directeur de KO Communication et chroniqueur politique. Le programme d apprentissage s est décliné comme suit : - Prise de contact, théorie (3h) ; - Mise en écriture dont écriture orale des messages et exercices d approche radio et télévision (3h) ; - Exercices prise de parole en public, interview journaliste (radio), débat en duel (vidéo) (3h) - Exercices débat, caméra, phase intensive avec, entre autres, «interrogatoire» déstabilisateur (3h). Remerciements aux stagiaires communication : Martin Descamps et Julia Cleymans Ontwerp jaarverslag BBRoW 2014 pg 20

Inleiding. De BBRoW bestaat door en voor haar leden-verenigingen

Inleiding. De BBRoW bestaat door en voor haar leden-verenigingen RBDH/BBRoW - pg. 1/19 Inleiding De BBRoW bestaat door en voor haar leden-verenigingen De BBRoW telt vierenveertig leden-verenigingen die ieder met een specifiek publiek werken en eigen acties ontwikkelen

Nadere informatie

de ideale interministeriële conferentie huisvesting 28/06/2005 pg 1

de ideale interministeriële conferentie huisvesting 28/06/2005 pg 1 de ideale interministeriële conferentie huisvesting 28/06/2005 pg 1 Brusselse Bond voor het Recht op Wonen vzw/ asbl Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l Habitat - Front Commun pour le Droit à l

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2008 Vzw BBRoW/RBDH vzw. 1. Uitwisseling van informatie, discussies, standpuntbepaling tijdens de algemene vergadering

Activiteitenverslag 2008 Vzw BBRoW/RBDH vzw. 1. Uitwisseling van informatie, discussies, standpuntbepaling tijdens de algemene vergadering RBDH/BBRoW - pg 1/10 Activiteitenverslag 2008 Vzw BBRoW/RBDH vzw 1. Uitwisseling van informatie, discussies, standpuntbepaling tijdens de algemene vergadering De sleutelactiviteit van de BBRoW/RBDH blijft

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

Ingrijpen op de huurprijzen

Ingrijpen op de huurprijzen Ingrijpen op de huurprijzen Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid Een indicatief rooster van huurprijzen opstellen De toegang tot de huurtoelage verbeteren voor mensen die wachten

Nadere informatie

Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Een onroerend goed verhuren via de Sociale Verhuurkantoren (SVK s)

Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Een onroerend goed verhuren via de Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Een onroerend goed verhuren via de Sociale Verhuurkantoren (SVK s) 1 Sociale Verhuurkantoren (SVK s) De Sociale Verhuurkantoren (SVK s) zijn erkend en gesubsidieerd door

Nadere informatie

EINDELIJK EEN HUURTOELAGE VOOR DE THUISLOZEN!

EINDELIJK EEN HUURTOELAGE VOOR DE THUISLOZEN! EINDELIJK EEN HUURTOELAGE VOOR DE THUISLOZEN! De huidige VIHT De verhuis-, installatie- en huurtoelage (VIHT) is een gewestelijke steunmaatregel voor gezinnen met lage inkomens die een ongezonde woning

Nadere informatie

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten 7. De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten Niet begonnen Opgegeven Aangekondigd In project En cours Voltooid Info/commentaar 48 Het energiecertificaat waarin voorzien

Nadere informatie

september 2013 een nieuwe huisvestingscode een huurtoelage voor thuislozen geen omkadering van de huurprijzen

september 2013 een nieuwe huisvestingscode een huurtoelage voor thuislozen geen omkadering van de huurprijzen België PB 1000 Brussel 1 afgiftekantoor: 1000 Brussel 1 N 1/1837 september 2013 art. 23 # 53 07-08 - 09-2013 driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel van de

Nadere informatie

betreffende het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren om de huurmarkt te ondersteunen

betreffende het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren om de huurmarkt te ondersteunen ingediend op 677 (2015-2016) Nr. 1 2 maart 2016 (2015-2016) Voorstel van resolutie van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, An Christiaens en Björn Anseeuw betreffende het

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 14 JUNI 2013 om 9.30 uur en om 14.30 uur ZAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Lombardstraat 69 1.- INOVERWEGINGNEMINGEN VOORSTEL

Nadere informatie

Deze nota is dus het resultaat van een betrekkelijk kort proces, dat hieronder beknopt wordt beschreven.

Deze nota is dus het resultaat van een betrekkelijk kort proces, dat hieronder beknopt wordt beschreven. VERSLAG VAN DE CONSULTATIE MET DE VERENIGINGEN DIE STRIJDEN TEGEN ARMOEDE OVER HET OPRICHTEN VAN EEN OCMW- OMBUDSDIENST, GEVOERD DOOR HET STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE

Nadere informatie

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Studiedienst PVDA Limburg Stefanie Kerckhoven 1. De crisis op de woningmarkt... 2 1.1 Voor wie is kopen nog betaalbaar?... 2 1.2 Van

Nadere informatie

Praten met het Brussels Woonbeleid

Praten met het Brussels Woonbeleid Praten met het Brussels Woonbeleid Een netwerk in actie! Vanaf september 09 is Christos Doulkeridis de nieuwe Brusselse staatsecretaris voor Huisvesting. Een ambitieus regeerakkoord werd opgesteld. Pure

Nadere informatie

Het recht op wonen: wat betekent het voor de burger?

Het recht op wonen: wat betekent het voor de burger? Het recht op wonen: wat betekent het voor de burger? 10 maart 2017 Programma Inleiding Waar vinden we de regel? Focus op artikel 23 van de Grondwet Focus op het Herzien Europees Sociaal Handvest 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Ondersteuning van de eigendomsverwerving

Ondersteuning van de eigendomsverwerving Ondersteuning van de eigendomsverwerving Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid Vermindering van de registratierechten in plaats van de woonbonus Verhoging van de onroerende voorheffing

Nadere informatie

Leegstand bestrijden. Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid. 8 gemeentelijke observatoria voor de huisvesting subsidiëren

Leegstand bestrijden. Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid. 8 gemeentelijke observatoria voor de huisvesting subsidiëren Leegstand bestrijden Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid 8 gemeentelijke observatoria voor de huisvesting subsidiëren De verbouwing van de lege verdiepingen boven handelszaken aanmoedigen

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Perscommuniqué van 16/11/2015

Perscommuniqué van 16/11/2015 Perscommuniqué van 16/11/2015 Strijd tegen energiearmoede: Het Sociaal Verwarmingsfonds bestaat 10 jaar Blijkens een enquête bij de ocmw s functioneert het Verwarmingsfonds optimaal Op 17 september 2015

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (1999-2000) Nr. 12 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de huisvesting en stadsvernieuwing VERGADERING VAN DINSDAG 14 DECEMBER 1999 Brusselse

Nadere informatie

Informatie en advies

Informatie en advies Waar vind ik informatie en nuttige diensten? DEELNEMEN AAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL LEVEN In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Hervorming van de Brusselse Huisvestingscode 2003-2013. Aurélie MAHOUX & Nicolas BERNARD

Hervorming van de Brusselse Huisvestingscode 2003-2013. Aurélie MAHOUX & Nicolas BERNARD Hervorming van de Brusselse Huisvestingscode 2003-2013 Aurélie MAHOUX & Nicolas BERNARD Context Steeds meer instrumenten en acties De strijd tegen het tekort aan woningen kan enkel efficiënt zijn in het

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

Handilab. 6 december Henk Van Hootegem,

Handilab. 6 december Henk Van Hootegem, Handilab 6 december 2012 Henk Van Hootegem, henk.vanhootegem@cntr.be Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Service de lutte contre la pauvreté, la précarité

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Brussels Smart Cities Diensten van de AVCB-VSGB Corinne François, Directrice 4/12/2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten

Nadere informatie

maart 2014 De laatste van deze legislatuur

maart 2014 De laatste van deze legislatuur België PB 1000 Brussel 1 afgiftekantoor: 1000 Brussel 1 N 1/1837 De laatste maart 2014 art. 23 # 55 01-02 - 03-2014 driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel

Nadere informatie

Donderdag 5 oktober Iets na 20 uur. Met een meerderheid

Donderdag 5 oktober Iets na 20 uur. Met een meerderheid Donderdag 5 oktober 2017. Iets na 20 uur. Met een meerderheid van 84 stemmen voor, 29 tegen en 22 onthoudingen aanvaardt de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel betreffende het onrechtmatig

Nadere informatie

Tussentijds verslag. Werkdocument La STRADA/BBRoW 20 september 2010 pg 1

Tussentijds verslag. Werkdocument La STRADA/BBRoW 20 september 2010 pg 1 Tussentijds verslag van de werkgroep VIBH Werkdocument La STRADA/BBRoW 20 september 2010 pg 1 20 september 2010 pg 1 INLEIDING De toegang tot een degelijke, betaalbare en aangepaste woning voor gezinnen

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Sociale innovatie in de woonsector: tussen sociale noden en rechten

Sociale innovatie in de woonsector: tussen sociale noden en rechten Sociale innovatie in de woonsector: tussen sociale noden en rechten Prof. Dr. Stijn Oosterlynck Stijn.Oosterlynck@uantwerpen.be Centrum OASeS Departement Sociologie Universiteit Antwerpen Inhoud presentatie

Nadere informatie

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen 10-tal mensen met minder behartigde belangen tweewekelijkse bijeenkomsten, dinsdagvoormiddag werken

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid

MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid David Van Vooren Beleidsmedewerker Vlaamse Woonraad Studienamiddag Woonnood in Vlaanderen Brussel, 8 september 2015 2 Recht

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Cleo Swinnen Maison de Quartier Bonnevie Cleo Swinnen

Nadere informatie

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting Hoofdstuk: Pagina 1 De bouw van 5 000 sociale (70 %) en middelgrote (30 %) woningen 86 Investeringstoelage aan de Brusselse elijke smaatschappij (BGHM) voor de bouw van sociale en middelgrote woningen

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

THEMA 8 : De bouw van nieuwe woningen voortzetten

THEMA 8 : De bouw van nieuwe woningen voortzetten Voltooid Bezig In project Aangekondigd Opgegeven Niet begonnen THEMA 8 : De bouw van nieuwe woningen voortzetten Lijst van maatregelen opgenomen in het regeerakkoord Actie Fase van vooruitgang Info/commentaar

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie DE EUROPESE RAAD. De strategische instelling van de EU

Raad van de Europese Unie DE EUROPESE RAAD. De strategische instelling van de EU Raad van de Europese Unie DE EUROPESE RAAD De strategische instelling van de EU DE EUROPESE RAAD EEN STRATEGISCHE INSTELLING De Europese Raad is het kloppend hart van de Europese Unie. Hij bepaalt de richting

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Informatieve nota over de complementariteit van de armoedeplannen en -verslagen die regelmatig gepubliceerd worden door de Gewesten, de Gemeenschappen en op interfederaal niveau maart 2009 De verschillende

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

De energiedimensie in het werk van het Netwerk Wonen BRUFoDébat 19/06/2014. Henry Devondel Cleo Swinnen

De energiedimensie in het werk van het Netwerk Wonen BRUFoDébat 19/06/2014. Henry Devondel Cleo Swinnen De energiedimensie in het werk van het Netwerk Wonen BRUFoDébat 19/06/2014 Henry Devondel Cleo Swinnen INHOUD [1] Historiek van het Netwerk Wonen [2] Huidige samenstelling [3] Belangrijkste activiteiten

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Persdossier: Wet huurwaarborg werkt niet. Parlement moet actie ondernemen. 1. De impact van een huurwaarborg bij het zoeken van een huurwoning

Persdossier: Wet huurwaarborg werkt niet. Parlement moet actie ondernemen. 1. De impact van een huurwaarborg bij het zoeken van een huurwoning Persdossier: Wet huurwaarborg werkt niet. Parlement moet actie ondernemen Persconferentie van 26 mei 2011 1. De impact van een huurwaarborg bij het zoeken van een huurwoning Bij het zoeken van een huurwoning

Nadere informatie

L Espoir. Een woningvoor 14 gezinnen

L Espoir. Een woningvoor 14 gezinnen L Espoir Een woningvoor 14 gezinnen een betaalbare woning, een droom wordt werkelijkheid Dit project is een droom die werkelijkheid werd voor 14 families. Sinds meer dan vier jaar werken zij mee aan de

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

projectmedewerk(st)er visuele communicatie en multimedia (webmaster)

projectmedewerk(st)er visuele communicatie en multimedia (webmaster) De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai werft aan: projectmedewerk(st)er visuele communicatie en multimedia (webmaster) I. DE EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

THEMA 3 : De sociale huisvesting bewaren en ontwikkelen

THEMA 3 : De sociale huisvesting bewaren en ontwikkelen Lijst maatregelen opgenomen in het regeerakkoord Actie Fase vooruitgang Info/commentaar Voltooid Bezig In project Aangekondigd Opgegeven Niet begonnen 12 Het moratorium op de verkoop die worden beheerd

Nadere informatie

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Bijlage 2 253 Bijlage 2 Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Lokale Coördinatie Drugs Brussel

Lokale Coördinatie Drugs Brussel Lokale Coördinatie Drugs Brussel Mei 2004 1 INHOUDSTAFEL I. Historiek II. LCDB : definitie III. Organigram van de L.C.D.B. IV. Doelstellingen V. Werklogica VI. Acties Mei 2004 2 I. HISTORIEK - De locale

Nadere informatie

BEHEER- EN ADVIESORGANEN

BEHEER- EN ADVIESORGANEN FICHE 6 BEHEER- EN ADVIESORGANEN BEHEER- EN ADVIESORGANEN Ondersteuning bij de verhuur en de uitwerking van projecten De renovatie van leegstaande verdiepingen boven handelszaken heeft talloze voordelen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

Memorandum Recht op Wonen januari 2009

Memorandum Recht op Wonen januari 2009 Expéditeur / Afzender : RBDH/BBRoW Quai du Hainaut 29, 1080 Bruxelles / Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel Memorandum Recht op Wonen januari 2009 BELGIQUE BELGIË PP 1000 BRUXELLES 1 PB 1000 BRUSSEL 1 N 1/1837

Nadere informatie

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET.

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET. 1 08.08.2016 20 JULI 1971 KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN NATIONAAL COMITE VOOR DE VEILIGHEID DER BURGERLIJKE LUCHTVAART EN VAN PLAATSELIJKE COMITES VOOR DE VEILIGHEID DER LUCHTHAVENS

Nadere informatie

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT?

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN I WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? * Inleiding Sedert 1990 zetten de advocaten Symone Gaasbeek-Wielinga en Hans Gaasbeek zich in voor bedreigde

Nadere informatie

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw VERSLAG VAN DE WERKGROEP RECHT - FISCALITEIT - BOEKHOUDING DATUM 23.02005 aanwezig Voorzitter Paul Jacquet de Haveskercke - Stichting tegen Kanker François Masquelin - Fondation Jeanne Matossian verontschuldigd

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Een ander woonbeleid Waarom? Overheid moet tussenkomen waar de noden het grootst

Nadere informatie

Een woning kopen bij Community Land Trust Brussel (CLTB)

Een woning kopen bij Community Land Trust Brussel (CLTB) Een woning kopen bij Community Land Trust Brussel (CLTB) 1. WAT MOET JE DOEN OM KANDIDAAT-EIGENAAR TE WORDEN VAN EEN CLT-WONING? Om een woning te kunnen verwerven via de Community Land Trust Brussel, moet

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

ODR-CONTACTPUNT BELGIE JAARVERSLAG 2016

ODR-CONTACTPUNT BELGIE JAARVERSLAG 2016 ODR-CONTACTPUNT BELGIE JAARVERSLAG 2016 1 JANUARI 2016: START VAN HET BELGISCHE ODR-CONTACTPUNT 02 15 FEBRUARI 2016: HET ODR-PLATFORM GAAT LIVE 03 WAT IS? Alvorens met enkele moeilijke woorden te jongleren,

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

Reglement van de Landschapsprijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Reglement van de Landschapsprijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3 e Editie van de belgische Landschapsprijs Reglement van de Landschapsprijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de Conventie met betrekking tot het landschap door het Comité van Ministers

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55500 BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2004 MONITEUR BELGE Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Welzijnszorg [2004/36186] Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Toegang tot energie in de huidige markt

Toegang tot energie in de huidige markt Toegang tot energie in de huidige markt Conferentie debat Naar gelijkaardige of naar verschillende markten in de drie Gewesten? 4 juni 2008 Henk Van Hootegem Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR

ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR AAR 154 / oktober 2016 1 ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR Inhoud 1. Betrokken bevoegdheden... 2 2. Advies Unia... 2 2.1. Inleiding... 2 2.2. Algemene bemerkingen... 2 2.3. Aanpak Discriminatie...

Nadere informatie

houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud

houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud ingediend op 327 (2014-2015) Nr. 1 22 april 2015 (2014-2015) Voorstel van decreet van Michèle Hostekint, Joris Vandenbroucke en An Moerenhout houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten

Nadere informatie

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Een korte duiding bij het boek. Sien Winters

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Een korte duiding bij het boek. Sien Winters Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Een korte duiding bij het boek Sien Winters Inhoud 1. De achtergrond 2. Het boek 3. Het beleid I. DE ACHTERGROND Woningprijzen Nominale prijzen van gewone woonhuizen

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders stuk ingediend op 1476 (2011-2012) Nr. 1 8 februari 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de dames Veerle Heeren, Liesbeth Homans en Michèle Hostekint en de heren Veli Yüksel, Tom Dehaene, Marc Hendrickx

Nadere informatie