Erreur : source de la référence non trouvée 1/7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erreur : source de la référence non trouvée 1/7"

Transcriptie

1 Belangrijke informatie betreffende het gebruik van deze template: Tekst in zwart is generiek voor alle offertes en mag niet gewijzigd worden tenzij na schriftelijk akkoord van Fedict. Tekst in blauw is aangepast aan het project en maakt deel uit van de informatiefiche/bundel en mag niet gewijzigd worden tenzij na schriftelijk akkoord van Fedict. Onderdelen in gele highlight moeten waar nodig vervolledigd worden door de deelnemer aan de minicompetitie. Erreur : source de la référence non trouvée 1/7

2 Offerte voor de creatie van de Fast2website voor de Inspectie van Financiën / 5174 Dit voorstel vormt een individuele opdracht binnen de raamovereenkomst Fedict/2015/M1010. Identificatie Klantinstelling Projectnaam Auteur(s) van de offerte Datum Kenmerk leverancier Kenmerk Fedict Versie van de offerte Aantal bladzijden Contactpersoon Leverancier Contactpersoon Klant Contactpersonen Fedict Einddatum geldigheid van de offerte Verzendlijst Naam/ Inspectie van Financiën Inspfin/5174 Pierre-Gilles Valcke Organisatie Prijs Globale vaste prijs excl. btw Btw Globale vaste prijs incl. btw Handtekening voor akkoord De ondergetekenden verklaren deze offerte goed te keuren. Naam Datum Naam Datum Erreur : source de la référence non trouvée 2/7

3 Handtekening klant Handtekening leverancier Doel van het project [Korte voorstelling van de klant en de businesscontext waarin de website moet worden gemaakt.] Het project heeft als doel de site van de Inspectie van Financiën te vernieuwen en te verbeteren zowel op inhoudelijk, technisch als op cosmetisch vlak. Meer informatie betreffende de kernactiviteiten van de Inspectie van Financiën vindt u in M1010 Bijlage_6_Brochure_inspectie_van_financien_NL. Analyse van de behoeften [Korte beschrijving van de belangrijkste functionaliteiten van de website: lijst van de interacties met de gebruikers via de site die beantwoorden aan de businessvereisten.] Wie willen we aanspreken wat willen we vertellen? De nieuwe website streeft ernaar voornamelijk twee doelgroepen te bereiken 1) Personen binnen de administraties en/of de beleidscellen die gebruik maken van de diensten van de IF die een advies van de IF nodig hebben om hun dossier administratief voortgang te verlenen. Voor deze personen is het van belang dat de nieuwe website actuele en correcte informatie biedt wat betreft: a.i. a.ii. a.iii. Wat doet de IF precies (praktische aspecten: advies, voorafgaand, geen beslissing ) Wanneer moet ik een dossier voor advies voorleggen (link naar de reglementaire tekst, toelichting, drempels) Wie is de bevoegde Inspecteur en waar kan ik deze bereiken (actuele taakverdeling en coördinaten van de IF ers) 2) Het ruimere publiek (Media en pers, potentiële kandidaten voor de rekruteringsexamens bij de IF, Andere praktizijnen van het administratieve recht of politieke wetenschappen). Voor deze personen is volgende informatie van belang Erreur : source de la référence non trouvée 3/7

4 a. Algemene situering van de IF in het organiek kader en de controlepyramide van de overheden b. Wat doet de IF precies (meer algemene aspecten) c. Eventuele aflijning met andere overheden (rekenhof, ACFO, Interne audit, FOD Begroting, enz.) Inputdocumenten [Lijst van verwijzingen naar voorbereidingstrajecten/voorbereidende documenten die het project specificeren] M1010 Bijlage_5_UX_Prototype inspfin Projectkenmerken / aangeboden functionaliteiten Draft van de boomstructuur van de website [Verwijzingen naar het voorbereidingstraject/document toevoegen, typisch een Excel- of html-bestand] M1010_Bijlage_4_InformatieArchitectuur_InspFin De website zal geleverd worden in de volgende talen: Taal Ja/ neen Frans Ja Nederlands Ja Engels Enkele pagina's Duits Enkele pagina's Wireframes + niet-standaard specifieke onderdelen [Het wireframe van de homepage en annotaties betreffende de niet-standaard onderdelen invoegen Andere wireframes Verwijzing naar het voorbereidingstraject/document toevoegen] M1010 Bijlage_5_UX_Prototype inspfin Opsomming van de gebruikte standaard OpenFed-functionaliteiten Erreur : source de la référence non trouvée 4/7

5 [Indien nodig, links naar/screenshots van andere OpenFed-websites toevoegen waarop de standaard functionaliteit wordt toegepast...] Beschrijving van de specifieke functionaliteiten 1 [Functionaliteiten Content types: velden Taxonomie: type Views (blokken, pagina's): velden, filters, sorteeropties, argumenten, ] Nota: Meestal zal een aparte bijlage met detaillering en technische analyse van afwijkingen vereist zijn Responsive design [Detail van hetgeen wordt voorgesteld op het gebied van responsive design] Behoeften die niet worden gedekt in de offerte [Uitdrukkelijke beschrijving van wat niet zal worden gerealiseerd met betrekking tot de initiële aanvragen tot functionaliteiten van de klant vermeld in de voorbereidingstrajecten/documenten, de analyse van de behoeften, de opzet, de doelstellingen en de vereiste Fast2web en OpenFed kenmerken (beschreven in het lastenboek M1010, zijn bijlagen en de door Fedict gepubliceerde ondersteunende service documentatie en procedures)] Projectfasen en kalender Goedkeuring offerte (ondertekende bestelbon) Kick-off Voltooiing analyse van de behoeften en functionaliteiten Voltooiing technische analyse van de modules en configuraties Technische validatie door Fedict Volledige validatie van de wireframes en van de analyse Levering grafische voorstellen Validatie grafische voorstellen Levering van een testversie aan Fedict voor technische kwaliteitscontrole Validatie van de levering door Fedict Opleiding van de redacteurs T0 1 De leverancier garandeert dat elke afhankelijkheid van code en/of modules die niet standaard opgenomen zijn in de OpenFed-distributie uitdrukkelijk wordt gevalideerd door Fedict, en dat eventuele door Fedict geëiste aanpassingen om de exploitatie te verzekeren door de leverancier worden opgenomen in de offerte. Erreur : source de la référence non trouvée 5/7

6 Begin van de periode van het invoeren van inhoud door de klant Ondertekening verslag van voorlopige oplevering (SAR) Levering van de in het document van voorlopige oplevering gevraagde correcties Publicatie van de website Goedkeuring definitieve oplevering onder voorbehoud van bugfixes (verslag van definitieve oplevering) = T1 T1 + X werkdagen = T2 T werkdagen = T3 Beslissing van de klant T2 + garantieperiode + 20 werkdagen Deliverables De lijst van de voor het Inspfin-project gedefinieerde deliverables is als volgt: Projectplan/Gantt chart (standaarddoc.) Ja Analyse van de behoeften (standaarddoc.) Eventuele updates Sitemap (standaarddoc.) Eventuele updates Wireframe (standaarddoc.) Eventuele updates Technische analyse (standaarddoc.) Altijd verplicht 4 Photoshop-schermen (psd-bestanden) 2 ontwerpvoorstellen Website voor technische validatie in STG T&A, Altijd verplicht website voor training /functionele validatie Opleiding bij de klant in NL/FR Ja Documentatie voor redacteur NL of FR (standaarddoc.) Eventuele updates aan (http://www.services.fedict.be/nl/node/620) Website voor live publicatie Altijd verplicht Correcties voor problemen [issues] gemeld tijdens de Altijd verplicht garantieperiode (oplossen van de tickets) Deadlines en verplichtingen voor Fedict en de leverancier Fedict zal de validaties (van de technische analyse en van de testlevering) binnen 5 werkdagen uitvoeren. Het is heel normaal dat een daadwerkelijke validatie een aantal iteraties vereist. De leverancier houdt rekening met deze herhalingen in de planning. De levering van de website voor technische validatie in T & A (Test & Acceptatie) zal ten minste 20 werkdagen voor de geplande datum van het online (live) gaan plaatshebben. De levering van de website voor de live publicatie zal ten minste 5 werkdagen voor de geplande datum van het online gaan plaatshebben. Prijslijst Analyse van de behoeften en functionaliteiten Technische analyse van de modules en configuraties Grafisch ontwerp en Drupal theming Ontwerp van de Drupal-configuraties Levering in iteraties van drie stappen (technische validatie, functionele validatie, validatie voor publicatie) tot de voorlopige oplevering. Behandeling en correctie van problemen [issues] die onder de garantie vallen Aantal mandagen Prijs incl. btw/dag Totale prijs incl. btw Erreur : source de la référence non trouvée 6/7

7 Opleiding Projectbeheer Totaal Resources Lijst van de personen die betrokken zijn bij het project (klant, leverancier, Fedict) Klant/leverancier/Fedict SPOC Communicatie De problemen [issues] tijdens het project en de garantieperiode zullen worden opgevolgd in de tool Er zal een toegang worden aangemaakt voor de SPOC's van het project en indien nodig zullen extra toegangen worden aangemaakt. [Kalender of voorgestelde frequentie van opvolgingsvergaderingen toevoegen.] Verantwoordelijkheden [De verantwoordelijkheden van de klant, Fedict en de leverancier beschrijven om de voortgang van het project binnen de overeengekomen termijnen te waarborgen.] De voorgestelde planningen zullen alleen geldig zijn als de klant zich ertoe verbindt om vragen om validatie en/of verduidelijking binnen X werkdagen te beantwoorden. Waarborgen De leveringen worden gedekt door een garantie van 3 maanden. De garantievoorwaarden zijn beschreven in het bestek van de raamovereenkomst Fedict/2015/M1010. Toegankelijkheid De leverancier houdt rekening met de toegankelijkheidsbeperkingen zoals bepaald in het bestek Fedict/2015/M1010 en de Fast2web-dienst bij de ontwikkeling van alle geleverde elementen. Elke non-conformiteit die tijdens de garantieperiode wordt gemeld, wordt als een bug beschouwd en gecorrigeerd onder de garantie. Erreur : source de la référence non trouvée 7/7

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62

Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 4/5/2015 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

DIENSTENBESCHRIJVING: FAST2WEB

DIENSTENBESCHRIJVING: FAST2WEB DIENSTENBESCHRIJVING: FAST2WEB Service Code: S167 Fast2web Service Groep: Online toepassingen Doelgroep: Alle overheidsdiensten Versie document: v1.4 Inhoud 1.De dienst in het kort... 3 2.Voordelen...

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag van diensten

Algemene offerteaanvraag van diensten Algemene offerteaanvraag van diensten Bestek voor een raamovereenkomst voor de strategische uitbouw en digitale data ontsluiting via Toerismewerkt.be Bestek WOO-2014-03 Gepubliceerd: - in het Bulletin

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

1 DE DIENST IN HET KORT 3 2 VOORDELEN 3 3 CONTEXT 3 4 HUIDIGE EN DOELKLANTEN 3 4.1 HUIDIGE KLANTEN 3 4.2 DOELKLANTEN 3 5 BESCHRIJVING VAN DE DIENST 4

1 DE DIENST IN HET KORT 3 2 VOORDELEN 3 3 CONTEXT 3 4 HUIDIGE EN DOELKLANTEN 3 4.1 HUIDIGE KLANTEN 3 4.2 DOELKLANTEN 3 5 BESCHRIJVING VAN DE DIENST 4 DIENST: NEWSLETTER Inhoudsopgave 1 DE DIENST IN HET KORT 3 2 VOORDELEN 3 3 CONTEXT 3 4 HUIDIGE EN DOELKLANTEN 3 4.1 HUIDIGE KLANTEN 3 4.2 DOELKLANTEN 3 5 BESCHRIJVING VAN DE DIENST 4 5.1 ALGEMEEN 4 5.2

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 18 BE001 6/5/2015 - BDA nummer: 2015-511605 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijzigingen : Sectie I.17.3 Gunningscriteria Verduidelijking Bijlage E) a) ii) Bijlage F Datum van de zitting

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BESTEK Procesboek COBIT

BESTEK Procesboek COBIT BESTEK Procesboek COBIT Wijzigingen in: 1 Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 3.1 Bepalen van de opdracht 3.6.1 case 1: verschil tussen Cobit 4.1 en Cobit 5 Datum van de openingszitting

Nadere informatie

OASEN REDESIGN WEBSITE PROJECTPLAN

OASEN REDESIGN WEBSITE PROJECTPLAN OASEN REDESIGN WEBSITE PROJECTPLAN Versie 1.2 Irene le Roy Projectmanager Amsterdam, Datum 20 april 2010 Voor akkoord: Joost van Luijt LBi LostBoys Joop Geesinkweg 209 1096 AV Amsterdam The Netherlands

Nadere informatie

Er moet aan alle vereisten worden voldaan. Logistiek / Fisconet. Blz. FR/NL Auteur Vraag. Antwoord

Er moet aan alle vereisten worden voldaan. Logistiek / Fisconet. Blz. FR/NL Auteur Vraag. Antwoord 24 C 2.1 15 NL 24 C 2.1 15 NL Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake een van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte. VRAAG : Is het voldoende dat er geen voorbehoud

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

Beschrijving. Management Information nv Kortrijksesteenweg 1007 Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-9000 Gent B-1080 Brussel

Beschrijving. Management Information nv Kortrijksesteenweg 1007 Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-9000 Gent B-1080 Brussel Beschrijving FeWeb vzw Management Information nv Kortrijksesteenweg 1007 Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-9000 Gent B-1080 Brussel http://www.feweb.be http://www.maninfo.be Voor meer informatie: neem contact

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden Addwittz BVBA Versie van 12 september 2012

Algemene Verkoopsvoorwaarden Addwittz BVBA Versie van 12 september 2012 Algemene Verkoopsvoorwaarden Addwittz BVBA Versie van 12 september 2012 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, en leveringen ( Opdracht ) van

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - KCE. Plaats: Bruxelles-Brussel Postcode: 1000. E-mail: pascale.martou@kce.fgov.be Fax +32 22873385

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - KCE. Plaats: Bruxelles-Brussel Postcode: 1000. E-mail: pascale.martou@kce.fgov.be Fax +32 22873385 1/ 13 BE001 19/06/2012 - BDA nummer: 2012-513531 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie