EBOX BURGER. Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) ingediend door Kruispuntbank Sociale Zekerheid & Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EBOX BURGER. Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) ingediend door Kruispuntbank Sociale Zekerheid & Rijksdienst voor Sociale Zekerheid"

Transcriptie

1 9 EBOX BURGER Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) ingediend door Kruispuntbank Sociale Zekerheid & Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

2 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project URL van het project Naam van de projectverantwoordelijke ebox Burger Pierre-Etienne Pardonge (KSZ) & Roel Biermans (Smals) Tel van de projectverantwoordelijke van projectverantwoordelijke Naam van de instelling / indiener Aard van de instelling / bevoegdheidsniveau Naam van de contactpersoon Functie van de contactpersoon Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) ingediend door Kruispuntbank Sociale Zekerheid & Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Federaal Frank Robben (KSZ) & Koen Snyders (RSZ) Administrateur-generaal Tel van de contactpersoon van de contactpersoon [1]

3 2 HET PROJECT 2.1 Samenvatting van het project (maximum tekens) (doelstelling, verwachte resultaten, prioriteiten, middelen, duurtijd,...) Internet is voor veel burgers het voorkeurkanaal geworden voor hun interactie met de overheid. De sociale zekerheid heeft daarom een gepersonaliseerde ruimte met beveiligde berichtenservice (ebox) ontwikkeld, waarmee burgers online hun persoonlijke gegevens consulteren, meldingen ontvangen, attesten aanvragen, ontvangen en archiveren. Dankzij het herbruikbare karakter van de ebox kan de dienst voortaan worden ingezet voor alle overheidsdiensten die dat wensen. Mogelijk beschikt de burger zo op middellange termijn over één unieke online service voor alle interacties met de overheid. De ebox-toepassing is beschikbaar als widget, een blok dat eenvoudig te integreren valt in een website van elke betrokken instelling. In een eerste fase bundelt het burgerportaal MySocialSecurity.be persoonlijke data en briefwisseling van de RVA (tewerkstelling, ontslag, Activa...), RJV (vakantiegeld), RSZ (studentenarbeid) en Sigedis (pensioenen) binnen de sociale zekerheid. Elke overheidsdienst die dat wil, kan de ebox integreren met haar eigen site voor een optimale gebruikerservaring. Voor de burger komen alle meldingen en documenten dan nog steeds samen op één plaats. Voor een optimaal gebruiksgemak wordt de ebox gekoppeld aan een regulier adres naar keuze van de burger. Daarop ontvangt hij of zij een melding wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is in de ebox. Om de persoonlijke meldingen en documenten te raadplegen in alle veiligheid, logt de burger in met behulp van de eid en bijhorende PIN-code (of token). Zo vormt de ebox een krachtig communicatiekanaal met een gecertificeerde aflevering, dat een gebruiksvriendelijke aanvulling en/of alternatief kan bieden voor allerlei aangetekende zendingen en interacties aan het loket. Belangrijke informatie en attesten zijn continu in de Cloud beschikbaar voor de burger, die ze niet langer zorgvuldig moet bewaren. Duurtijd: 7 maand Live: 30/10/2012 Budget: ca EUR ICT-partner: Smals vzw [2]

4 2.2 Wat is de waarde (voor de overheid en/of de gebruiker) van dit project? Hoe werd de waarde van dit project berekend? Kunnen de resultaten van het project door andere overheden worden gebruikt? Wegen de resultaten op tegen de geïnvesteerde middelen en tijd? (maximum tekens) Met de ebox kan de sociale zekerheid en de hele overheid in brede zin het internet benutten als een kanaal voor persoonlijke interactie en transacties met de burger, eerder dan enkel het verspreiden van generieke informatie naar een breed publiek. De ebox-toepassing zorgt voor een uniform contact met de burger, over tal van overheidstoepassingen heen. Wie voor één toepassing is geregistreerd, kan meteen inloggen op alle andere ebox-toepassingen van de overheid. De ebox is gekoppeld aan één adres en GSMnummer naar keuze, waarop de burger bereikbaar is. Inloggen gebeurt via de eid, omwille van de veiligheid. De burger kan zo op elk moment ook het adres of zelfs de taal van zijn/haar voorkeur wijzigen. Burgers die dat wensen, kunnen de ebox instellen als het enige kanaal waarlangs zij informatie wensen te ontvangen. Naarmate het succes van de ebox groeit, zorgt de toepassing zo voor een belangrijke eliminatie van papieren documentenstromen. De toepassing is generiek opgezet, zodat zoveel mogelijk openbare instellingen zich kunnen aansluiten bij het initiatief tegen een lage incrementele kost. Dankzij het hergebruik van software vermijdt de openbare sector zo dat elke instelling afzonderlijk werkt aan een vergelijkbare service. Het schaalvoordeel zorgt ervoor dat de kost per gebruik daalt met elke bijkomende toepassing. Een veralgemeend gebruik van de ebox vermijdt een complexe integratie tussen verschillende heterogene overheidstoepassingen. De projectkost lag trouwens laag doordat de basistechnologie zelf al deels werd hergebruikt vanuit eerdere ebox-projecten, die waren gericht op werkgevers en professionals in de sociale zekerheid en in de medische sector. Een aantal toepassingen van de sociale zekerheid zullen dienst doen als pilootprojecten: onder meer de attesten voor verlaagde sociale bijdragen op studentenarbeid (RSZ), attesten voor tewerkstelling in de Horeca (RSZ), Activa-attesten (RVA), informatie over het vakantiegeld (RJV) en de pensioengegevens (Sigedis). Ook andere instellingen kunnen de ebox-technologie hergebruiken, onder nader te bepalen voorwaarden. Onder meer de FOD Financiën toont interesse voor het initiatief. Indien het gebruik van de ebox in het Belgische e-governmentlandschap wordt veralgemeend, zijn de mogelijkheden en de draagwijdte enorm. [3]

5 2.3 Wat is de inbreng van dit project op het vlak van innovatie en van de gebruikte technologiëen? Wat is er nieuw en uniek aan dit project? In wat verschilt dit project van andere e-govprojecten? (maximum tekens) ebox is een generieke software-component die gemakkelijk te integreren valt met de websites of portaalsites van de overheid. Als widget past de code naadloos en zonder complexe integratie in elke bestaande omgeving. Voor de burger blijft de surfervaring deze van de site waarop hij/zij zich bevindt. Responsive Design zorgt ervoor dat de toepassing automatisch de schermgrootte van de eindgebruiker herkent en de weergave eraan aanpast. Dit maakt de ebox-toepassing ook perfect geschikt voor mobiele toestellen zoals smartphones. De integratie van de ebox met de achterliggende administratieve systemen gebeurt op basis van webservices, voor een krachtige integratie met optimale flexibiliteit. ebox voor de Burger past in de ICT-strategie van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid, die gericht is op verregaande standaardisatie, maximale uitwisselbaarheid en hergebruik van software-componenten. Een communicatiecampagne, onder meer via internet en sociale media, moet het gebruik van de ebox voor de burger actief gaan promoten. Het contactcenter van de sociale zekerheid zorgt voor gebruikersondersteuning. 2.4 Wat is de inbreng van het project op het vlak van gebruiksvriendelijkheid? Op welke manier laat deze toepassing de gebruikers uit de doelgroep gebruik maken van de e- government-toepassing, wordt duidelijk aangegeven welke stappen zijn die hierna zullen volgen en wordt er feed-back gegeven ove rhet proces dat werd aangevat, enz...? (maximum tekens) De ebox voor de burger is ontworpen in een hedendaagse, overzichtelijke look & feel voor een optimaal gebruiksgemak. Het inloggen gebeurt door het invoeren van de eid-kaart en de bijhorende PIN-code (of burgertoken): dankzij de 2-factor authenticatie is dit een veilige en toch relatief eenvoudige handeling. Meteen daarna kan de burger zijn of haar profielgegevens aanpassen. De keuze om te verwijzen naar gelijk welk (privé) adres geeft de burger een grote vrijheid. Optionele profielinformatie zoals het gsm-nummer en het rekeningnummer kunnen zorgen voor een verdere vereenvoudiging van administratieve handelingen die nu nog op papier moeten gebeuren. Door in te loggen met de eid kunnen alle profielgegevens, waaronder het adres, nadien nog worden aangepast. Meteen na het inloggen toont een kleine widget het aantal nieuwe berichten in de ebox. De burger hoeft dus niet eens de berichtenservice te openen om vast te stellen of er nieuwe berichten zijn. Voor elk nieuw bericht krijgt de burger ook een melding op het privé adres in zijn of haar profiel. Naarmate het gebruik van de ebox voor de burger veralgemeend raakt, zullen steeds meer toepassingen toegankelijk zijn via één profiel met één uniforme, vertrouwde interface. Het gebruik van één kanaal (ebox) voor meerdere toepassingen van meerdere overheden kan helpen om de juridische complexiteit van instanties en bevoegdheden te verbergen voor de burger. [4]

6 Burgers kunnen dankzij de ebox belangrijke documenten (bv. jaarlijks overzicht van pensioenopbouw) online raadplegen en elektronisch archiveren, zodat ze deze niet meer jarenlang op papier moeten bewaren. In een volgende fase zal de ebox ook toelaten om rechtstreeks online te antwoorden op een bericht in geval van vragen, suggesties, aanvullingen... Hiermee wordt online een volwaardig, bidirectioneel kanaal voor gepersonaliseerde communicatie met de burger. Publieke instellingen die de ebox gebruiken, beschikken zo over een betrouwbaar en veilig online kanaal mét ontvangstbevestiging, dat perfect kan passen in een deels geautomatiseerde workflow. Voor zover juridisch mogelijk, kan een bericht via de ebox een papieren zending vervangen. Dit leidt tot kostenbesparingen en een betere service aan de burger. Indien een elektronisch bericht langere tijd ongeopend blijft, kan alsnog een papieren document worden toegestuurd. 2.5 Met wie werd er allemaal samengewerkt om dit project te realiseren. Vermeld vooral de overheidspartijen en geef aan op welke manier de samenwerking verliep. Welke zijn de doelgroepen en hoe werden die bij het project betrokken? (maximum tekens) De ebox-toepassing is een realisatie van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid, op initiatief van de KSZ en de RSZ. Deze instellingen ontwikkelden eerder al een generieke basisdienst met sterk gelijkaardige kenmerken voor de professionals van de sociale zekerheid en de medische sector. De ontwikkeling van een ebox voor de burger kreeg niettemin een geheel eigen invulling, op basis van een gedetailleerde behoeftenanalyse. In een stuurgroep met de KSZ, de RSZ, de RVA, de RJV en Sigedis werden concrete scenario s uitgewerkt en getest. Met de koppeling van de ebox aan de toepassing mikt de RSZ meteen op een doelpubliek van zo n jonge burgers. Een groot aantal instellingen hebben reeds interesse getoond in de ebox en werden ook bij het project betrokken, naast de reeds genoemde instellingen onder meer: FOD Financiën, Fonds voor Arbeidsongevallen, Fonds voor Beroepsziekten, FOD Sociale Zekerheid, POD Maatschappelijke Integratie, Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werkgevers, RSZPPO, RIZIV, RVP en de Vereniging van Sectorale Instellingen. Smals zorgde voor de technische uitvoering en het projectbeheer. [5]

GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict

GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict 14 GIAM Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project GIAM URL van het project - Naam van de projectverantwoordelijke Philippe

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 www.smals.be Inhoud Voorwoord 3 ICT voor Werk, Gezin en Gezondheid 4 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 Corporate Social Responsibility 8 Bedrijfsprofiel

Nadere informatie

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR 1. INLEIDING Het e-government is sinds verschillende jaren in volle ontwikkeling. In de Belgische sociale sector

Nadere informatie

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DOOR FRANK ROBBEN* en PETER MAES** * Administrateur-generaal, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ** Afdelingshoofd

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be INHOUD 2 3 Voorwoord 4 Focus op sociale zekerheid en gezondheid 5 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 In-house -dienstverlening binnen helder

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 www.smals.be Inhoud 3 4 6 8 9 10 12 12 13 14 15 16 18 20 22 23 23 25 26 28 29 48 49 50 51 53 57 59 60 61 62 64 64 64 65 Voorwoord UP-site: Klaar voor de toekomst ICT voor Werk,

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

Multi Permit Solution. White paper

Multi Permit Solution. White paper Multi Permit Solution White paper Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be 2 Voorwoord In het verkiezingsjaar 2014 lieten Smals en haar leden geen tijd verloren gaan. Ambitieuze programma s voor synergie, operationele verbetering en kostenbeheersing

Nadere informatie

De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies!

De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! 6 NUMMER APRIL 2007 De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! Eenvoudig zaken doen met de overheid, de Persoonlijke Internet Pagina Door Jacqueline Wetzels, Ministerie van BZK Sinds medio januari

Nadere informatie

BELGIË BELGIË. Evaluatie en actievoorstellen. OESO-studies over e-government. OESO-studies over e-government

BELGIË BELGIË. Evaluatie en actievoorstellen. OESO-studies over e-government. OESO-studies over e-government OESO-studies over e-government BELGIË E-government in België is heel duidelijk gepositioneerd om gebruikersgerichte diensten te leveren. Belgische burgers willen immers het gevoel hebben dat ze met één

Nadere informatie

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen Versie April 2009 Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Jeroen Dijkstra Johan Verhage 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Totstandkoming van dit Programma van Eisen 6 1.3 Leeswijzer 7 2 Huiselijk

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Gebruik tweefactorauthenticatie

Gebruik tweefactorauthenticatie Gebruik tweefactorauthenticatie Overweeg een wachtwoordmanager, simpele wachtwoorden zijn onveilig Factsheet FS-2015-02 versie 1.0 24 maart 2015 Accounts worden beveiligd door middel van een gebruikersnaam

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Uw partner voor het beheer en de verdeling van uw veiligheidsdocumenten

Uw partner voor het beheer en de verdeling van uw veiligheidsdocumenten Uw partner voor het beheer en de verdeling van uw veiligheidsdocumenten CHEM sa Rue E. Martel, 15-17 7190 Ecaussinnes België Tel. +32 67 49 00 03 - Fax : +32 67 49 02 11 http://www.publichem.com - e-mail

Nadere informatie

Effectieve internet marketing en social media voor verenigingen

Effectieve internet marketing en social media voor verenigingen Effectieve internet marketing en social media voor verenigingen 1 Het besturen van een vereniging vergt effectieve interne- en externe communicatie. Internet speelt daarbij een rol die steeds belangrijker

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3.

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen Zo vol wordt het niet meer Van drie naar twee scholen FELLE STRIJD OM LEERLING Fusies scholen door krimp aantal leerlingen doorbreek de krimp slimme online marketing voor scholen Inleiding: online marketing

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3 Federale Overheidsdienst FINANCIËN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Kabinet van de Administrateur-generaal Brussel, 3 januari 2007 Algemene administratie van de North Galaxy, toren B bus 50 Koning Albert II laan,

Nadere informatie