Actualisering inventarisatie innovatie openbaar bibliotheekwerk Juli september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualisering inventarisatie innovatie openbaar bibliotheekwerk Juli september 2014"

Transcriptie

1 Actualisering inventarisatie innovatie openbaar bibliotheekwerk Juli september 2014

2 rapport Colofon Edwin Mijnsbergen - M.I. Webwerk Deze publicatie is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van SIOB. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berusten bij de auteur Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, Den Haag Netherlands Institute for Public Libraries Koninginnegracht AA Den Haag Postbus BD Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze publicatie van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Zie de licentievoorwaarden op: 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Samenvatting 5 1 Opdracht en werkwijze Opdrachtbeschrijving Afbakening Werkwijze Kanttekeningen 8 2 Inzichten en aanbeveling 9 3 Inventarisatie 11 Projecten Projecten

4 Actualisering Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk Inleiding In 2013 startte het SIOB met het project De Innovatieagenda 1. In dat kader werden in de zomer van 2013 innovatieve ideeën en projecten binnen het openbaar bibliotheekwerk door ondergetekende geïnventariseerd 2. Het SIOB vroeg mij die inventarisatie in de periode tot half september 2014 te actualiseren, opdat de vorig jaar opgerichte innovatieraad 3 er verder mee aan de slag zou kunnen. De innovatieraad werd door SIOB opgericht op basis van de ervaringen en aanbevelingen uit de activiteiten van De raad heeft tot doelstelling inspraak, krachtenbundeling en draagvlak te creëren en te organiseren op het gebied van innovatie, waarmee ook de investeringen in en de inhoudelijke richting van de landelijke innovatieagenda mede bepaald zullen worden. De innovatieraad heeft in het voorjaar van 2014 als onderdeel van haar visie op bibliotheekinnovatie een driesporenmodel 4 ontwikkeld en beschreven. Dit model brengt focus aan in zijn betrokkenheid bij activiteiten. In de bijbehorende notitie wordt beschreven hoe de raad met het model diverse soorten innovatie wil ondersteunen, en hoe deze over drie sporen loopt (versterken, groeien en inspireren). Een analyse van de inventarisatie uit 2013 is gebruikt voor de gedachtevorming over de werkzaamheden van de raad in het algemeen, en de ontwikkeling van bovengenoemd model in het bijzonder. De analyse omvatte onder andere een clustering op basis van het toekomstperspectief van de commissie Cohen. Het doel van de actualisering van de inventarisatie is tweeledig. Enerzijds is het overzicht uit 2013 in de meeste gevallen niet meer actueel en/of compleet en behoeft het dus aanvulling en actualisering, anderzijds is intussen de innovatieraad opgericht, die behoefte heeft aan een actueel overzicht voor haar activiteiten, bijvoorbeeld voor de ontwikkelingen van een innovatielandkaart. Daarnaast wil de raad ondersteuning bieden conform het driesporenmodel. Met behulp van deze inventarisatie wil zij projecten en ideeën ophalen die passen binnen de kavels versterken en groeien https://www.biebtobieb.nl/groepen/innovatieraad 4 4

5 Actualisering Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk Samenvatting In 2013 leverde de inventarisatie als momentopname uiteindelijk 94 projecten op, waarvan er 55 rechtstreeks werden ondersteund door een Provinciale Service Organisatie (PSO), 32 door een basisbibliotheek (soms zelfstandig, soms met steun van een PSO) en waarvan er 9 werden uitgevoerd door individuen, dan wel door commerciële organisaties. De actualisering van de inventarisatie, in de periode juli-september 2014, leidde tot het schrappen van een aantal projecten die vorig jaar op de lijst stonden, maar leverde tegelijkertijd ook 58 nieuwe projecten op. Het totaal aantal nog lopende projecten komt daarmee op 157. Van de nieuwe projecten worden er 40 ondersteund door een PSO, 18 door basisbibliotheken en 4 door particulieren en commerciële partijen. Het is van belang om te vermelden dat de toename van het aantal projecten van PSO s ook heeft te maken met een verzoek van de Stichting Samenwerkende PSO s Nederland (SPN), om de inventarisatie van 2014 ook via de directies van PSO s uit te zetten. Aan dat verzoek werd voldaan. Mede daardoor staan op de lijst nu ook projecten van organisaties als Probiblio en Biblionet Drenthe. In de momentopname van 2013 ontbraken die. Wat opviel bij de actualisering is dat het gros van de projecten die vorig jaar op de lijst stonden nog steeds de status actief heeft. Minder dan 10 projecten zijn in de tussentijd gestaakt, afgerond of opgegaan in andere projecten. Wel is het zo dat sommige projecten op een lager pitje staan. Dat veel projecten zich een jaar na de eerste inventarisatie in een volgende fase bevinden is vanzelfsprekend. Projecten worden geleidelijk uitgerold of zijn inmiddels in de doorontwikkel- of implementatiefase beland. Dat beeld strookt in de meeste gevallen met de doorlooptijden die in 2013 werden opgegeven. Vorig jaar viel op dat er vrijwel alleen grotendeels uitgewerkte- projecten werden ingezonden en nauwelijks ideeën of ontwerpen. Voor de geactualiseerde innovatie werden ook 4 projecten ingezonden door groepjes individuen, die zijn voortgekomen uit de 2 zogenoemde innovatiedoedagen 5 (georganiseerd in het kader van de Innovatieagenda). Het is niet alleen interessant om te constateren dat die dagen blijkbaar concrete projectvruchten afwerpen; het is ook mooi om te zien dat die vruchten zijn bedacht en worden gedragen door mensen uit zeer uiteenlopende organisaties. Dat werken over de grenzen van het eigen instituut zie je bij de geregistreerde projecten van bibliotheekorganisaties slechts in beperkte mate. Wat in de inventarisatie niet goed tot uitdrukking komt, maar zeker niet onvermeld mag blijven, is dat uit de interviews en mailwisselingen met verschillende sleutelfiguren uit de bibliotheekbranche een verontrustend beeld naar voren komt over de invloed van de bezuinigingen op de innovatie in het openbaar bibliotheekwerk. Projecten die lopen kunnen weliswaar worden voortgezet maar het werd ook duidelijk dat veel projecten zijn toevertrouwd aan (te kleine) teams, die vaak meerdere projecten tegelijk moeten trekken. Zo nu en dan wordt zelfs expliciet bedankt voor nieuwe projecten zelfs als daar een subsidie tegenover staat- omdat bezuinigingen de inzet van bestaande medewerkers, of het werven van nieuwe, onmogelijk maken. Deze uitingen wekken de indruk dat innovatie in het openbaar bibliotheekwerk vaak kwetsbaar is. Hoe kwetsbaar precies zou nader onderzocht moeten worden, maar het lijkt niet te voorbarig om te stellen dat krachtenbundeling binnen innovatie meer dan ooit noodzakelijk is. 5 5

6 Actualisering Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk 1 Opdracht en werkwijze 1.1 Opdrachtbeschrijving Actualisering inventarisatie innovatieve initiatieven ten behoeve van innovatieagenda Juli 2014 Achtergrond en aanleiding Het SIOB is in 2013 gestart met de innovatieagenda en wil daarmee fungeren als een spin in het web door kansrijke innovatieve initiatieven bij elkaar brengen, bekend te maken en eventueel op te schalen naar landelijk niveau. Bovendien heerst binnen de sector soms de vrees dat het wiel op verschillende plaatsen opnieuw wordt uitgevonden; het SIOB wil dit graag voorkomen. Daartoe wil het SIOB inzichtelijk krijgen, maken en houden welke innovatieve initiatieven op dit moment bestaan binnen het openbaar bibliotheekwerk. In dit kader heeft in 2013 een inventarisatie van innovatieve ideeën en projecten plaatsgevonden. Deze inventarisatie innovatie openbaar bibliotheekwerk biedt over- en inzicht in de huidige stand van zaken van innovatie in de openbare bibliotheeksector. De inventarisatie leverde een kleine honderd projectbeschrijvingen op, waarvan een aantal zich nog in de conceptfase bevond. Het grote aandeel van viel op, evenals het feit dat er vrijwel alleen grotendeels uitgewerkte projecten werden ingezonden. Er werden nauwelijks ideeën of ontwerpen aangemeld. Innovatieraad Eind 2013 is ingegeven door ervaringen en aanbevelingen uit de activiteiten van 2013 een innovatieraad opgericht. De innovatieraad wil de in openbare bibliotheken aanwezige innovatiekracht stimuleren onder andere met behulp van krachtenbundeling en het creëren van draagvlak. Daarmee worden eveneens de investeringen in en de inhoudelijke richting van de landelijke innovatieagenda bepaald. De innovatieraad heeft in het voorjaar van 2014 als onderdeel van haar visie op bibliotheekinnovatie een driesporenmodel ontwikkeld en beschreven. Dit model brengt focus aan in zijn betrokkenheid bij activiteiten. In een notitie 6 beschrijft hoe de raad met het model diverse soorten innovatie wil ondersteunen, en hoe deze over drie sporen loopt (versterken, groeien en inspireren, zie afbeelding). 6 6

7 Actualisering Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk Een analyse van de inventarisatie uit 2013 is gebruikt voor de gedachtevorming over de werkzaamheden van de raad in het algemeen, en de ontwikkeling van bovengenoemd model in het bijzonder. De analyse omvatte onder andere een clustering op basis van het toekomstperspectief van de commissie Cohen 7. De resultaten worden gecommuniceerd in de zomer Activiteiten Deze opdrachtbeschrijving omvat de actualisering van de inventarisatie van innovatieve initiatieven uit Het doel is tweeledig. Enerzijds is het overzicht uit 2013 in de meeste gevallen niet meer actueel en/of compleet en behoeft het dus aanvulling en actualisering. Anderzijds is intussen de innovatieraad opgericht, die behoefte heeft aan een actueel overzicht voor haar activiteiten. o o De raad wil overzicht krijgen en houden over de stand van zaken rondom innovatie in het land; wat is er gaande, wat zijn de hot topics, op welke plekken worden veel of juist weinig innovatieve projecten uitgevoerd, etc. Dit om bijvoorbeeld een innovatielandkaart te kunnen ontwikkelen. Daarnaast wil de raad ondersteuning bieden conform het driesporenmodel. Met behulp van deze inventarisatie wil hij projecten en ideeën ophalen die passen binnen de kavels versterken en groeien (zie afbeelding). Uitvoering De inventarisatie wordt uitgevoerd door een ervaren netwerker binnen de OB-sector, met behulp van bijvoorbeeld interviews en deskresearch (de methode staat de opdrachtnemer vrij). Afstemming vindt plaats met de projectleiding innovatieagenda van het SIOB, die eveneens zorgt voor eventuele ondersteuning. Vanwege het krappe tijdspad worden resultaten in een spreadsheet in Google Drive bijgehouden die ook toegankelijk is voor de projectleiding. Op die manier kunnen de uitkomsten van de inventarisatie worden gescoord en op 18 september gepresenteerd aan de Innovatieraad. Resultaten & tijdspad Verkenning juli-sep

8 Actualisering Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk Concept resultaten in Google Drive t.b.v. innovatieraadsvergadering 18 sep 2014 Eindrapport inventarisatie innovatieve initiatieven okt Afbakening Uit de Innovatieagenda van SIOB: De term innovatie wordt rijkelijk gebruikt in de nota s en plannen die de afgelopen jaren zijn verschenen. Het begrip lijkt op verschillende manieren te worden geïnterpreteerd. Voor het project innovatieagenda wordt onder innovatie verstaan de introductie van een nieuw(e) (eigenschap van) product /dienst, proces, praktijk of idee, inclusief de succesvolle implementatie en acceptatie daarvan door de beoogde gebruikers. Voor de bibliotheeksector houdt dat in dat door centrale regie van innovatie het voor bibliotheekorganisaties mogelijk wordt en/of blijft zich te blijven vernieuwen, zodat de bibliotheek flexibel genoeg is en blijft om haar rol telkens te evalueren en haar meerwaarde te bewijzen en te verdedigen. 1.3 Werkwijze Na het bespreken van de opdracht met Adeline van den Berg (adviseur bij het SIOB en projectleider Innovatieagenda) en Johan Stapel (Innovatiemanager stichting Bibliotheek.nl) plaatste ik een oproep voor inzendingen onder de titel De actualisering van de Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk SIOB. De oproep deelde ik via zoveel mogelijk kanalen, zoals en diverse sociale media. Daarnaast stuurde ik de oproep direct naar alle contactpersonen van vorig jaar, naar de directies van alle PSO s en naar een aantal nieuwe contactpersonen. De vakbladen Bibliotheekblad en InformatieProfessional besteedden ook aandacht aan de oproep. In de tabel worden de projecten opgesomd per inzender, in de meeste gevallen voorzien van een korte projectomschrijving, de huidige financiering en de doorlooptijd. In sommige gevallen ontbraken enkele gegevens. Ook gaf niet iedereen toestemming voor het publiceren van de volledige projectomschrijvingen. Besloten is daarom dat de projectdocumentatie wel kan worden opgevraagd, maar dat er dan zal worden doorverwezen naar de contactpersoon bij de desbetreffende organisatie, tenzij er expliciet toestemming is verleend voor openbaarmaking. 1.4 Kanttekeningen Ten eerste is het als kanttekening belangrijk om voor ogen te houden dat deze actualisering, net als de inventarisatie van vorig jaar, een momentopname is, die werd uitgevoerd in de periode juli-september 2014, middenin de vakantieperiode van velen. De actualisering is daarom niet uitputtend en moet ook niet als zodanig beschouwd worden. Daarnaast is de opdracht beperkt tot de openbare bibliotheeksector. Initiatieven buiten deze specifieke sector vallen buiten scope. Hoewel ongetwijfeld interessant en soms relevant, was beperking noodzakelijk om de inventarisatie behapbaar te maken. Het behoort tot de mogelijkheden dat deze wordt vervolgd met een inventarisatie van aan het bibliotheekveld grenzende sectoren, zoals het onderwijs en de archiefen museumwereld. 8

9 Actualisering Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk 2 Inzichten en aanbeveling In de inventarisatie van 2013 deed ik een aanzet om de ingezonden initiatieven te analyseren en er een rode lijn in te ontdekken. Ik constateerde toen dat de diversiteit binnen de ingezonden projecten groot was, maar dat er een aantal type projecten te onderscheiden was op basis van onderwerp, die in verschillende plaatsen of provincies worden uitgevoerd en die bibliotheken of bibliotheekorganisaties zelf als innovatief omschrijven. In de inventarisatie van 2013 werden zes onderwerpsgebieden als basis gehanteerd, namelijk: 1. Het faciliteren van auteurs 2. De dialoog met klanten 3. Het koppelen van catalogi en data 4. Het faciliteren van kennisdeling 5. Mediawijsheid 6. Contextualisering De meeste projecten konden worden ondergebracht in een of meer van die gebieden. Dat geldt ook voor de 58 nieuwe projecten die in 2014 werden geïnventariseerd, maar inmiddels hanteert SIOB een andere, wat uitgebreidere rubricering, die bestaat uit 4 basisdomeinen en 8 innovatiedomeinen, die vervolgens ook worden gekoppeld aan de vier maatschappelijke kernfuncties van de openbare bibliotheek in 2025, zoals die worden beschreven in het rapport van de commissie Cohen, Bibliotheek van de toekomst, knooppunt voor kennis, contact en cultuur. In het artikel Op weg naar een innovatielandkaart 8, van september 2014, wordt deze werkwijze toegelicht. Schematisch ziet het er als volgt uit: 8 9

10 Actualisering Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk De 58 nieuwe projecten die de actualisering zijn niet allemaal onder te brengen in de 8 innovatiedomeinen. Van sommige is het domein (nog) niet vastgesteld, andere vallen te rubriceren als overig. Van de 24 projecten die tot die rubriek behoren kan de helft worden omschreven als behorend tot beleidsontwikkeling. De verdeling van de overige projecten: 1. mediawijsheid: 6 projecten 2. makers- of werkplaatsen: 4 projecten 3. kennis delen: 2 projecten 4. faciliteren lokale auteurs: 1 project 5. community building: 2 projecten 6. leesbevordering: 7 projecten 7. contextualisering van informatie: 8 projecten 8. promotie van de collectie: 4 projecten Opgeteld bij de projecten van de inventarisatie van 2013 is het totaalbeeld dan als volgt: Kernfunctie Cohen Aantal projecten Domeinen Verbindt mensen met informatie Platform persoonlijke ontwikkeling Centraal in lokale infrastructuur 16 mediawijsheid 18 makers- of werkplaatsen kennis delen 25 faciliteren lokale auteurs community building leesbevordering Biedt meer dan je zoekt 36 contextualisering van informatie promotie van de collectie Kwantiteit zegt uiteraard niets over innovatieve kwaliteit. Het is aan de innovatieraad om over dat laatste te beslissen, op basis van het eerder genoemde driesporenmodel en de shortlist die wordt aangeleverd door SIOB, na het scoren en coheniseren van alle projecten 9. Toch zou het wellicht goed zijn om die kwantiteit ook mee te nemen in de afwegingen. Projecten krijgen nu terecht een hogere score als ze anders, onderscheidend, haalbaar en schaalbaar zijn (de criteria om de projecten te kunnen wegen op hun innovatieve gehalte en meerwaarde voor het hele veld), maar dat betekent niet automatisch dat andere bibliotheken ook heil zien in deelname aan, of overname van het concept. Zeker als je bedenkt dat het bezuinigingsklimaat mogelijk van grote (negatieve) invloed is op innovatie in de sector is het misschien ook raadzaam om goed te kijken naar projecten die al door veel bibliotheken worden uitgevoerd. Het is duidelijk dat projecten rondom domeinen als makersplaatsen, community building, leesbevordering en 9 10

11 Actualisering Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk contextualisering het al goed doen. Het is niet denkbeeldig dat een project dat minder hoog scoort op de shortlist voor al die zusterprojecten toch als voorbeeld of blauwdruk zou kunnen fungeren, zolang kennis delen en schaalbaarheid maar als voorwaarden voor ondersteuning gelden. 3 Inventarisatie De inventarisatie vond plaats in de periode juli-september 2014 volgens de in hoofdstuk 1 omschreven werkwijze. Ik vroeg alle respondenten de projectgegevens aan te leveren volgens het onderstaande format, met 12 variabelen, die een goed beeld zouden moeten geven van de betekenis, de status, de mogelijkheden en de omvang van de projecten: Naam van het project Bestaat sinds Betrokkenen/organisatie/Contactpersoon Eventuele doorlooptijd Waarom vinden betrokkenen dat het om innovatief project gaat? Bestaande financiering Doelstelling(en) Relatie tot andere projecten Eventuele link naar SIOB Is het project opschaalbaar naar andere bibliotheken/steden/provincies? Vergelijkbare projecten Bijlagen (projectdocumenten en/of links) 11

12 Tabel Projectomschrijvingen 2013 en 2014 cumulatief. In de tabel zijn eerst de projecten uit de actualisering van 2014 opgenomen. Daaronder, vanaf pagina 22, de projecten van Veel van de projecten die in 2013 de status actief hadden hebben die status nog steeds maar zijn, waar mogelijk, aangevuld met updates van de respondenten. Waar gegevens niet zijn ingevuld, ontbraken die (om diverse redenen). Projecten 2014 (nieuw aangemeld) Organisatie Naam en projectomschrijving Jaar & status Financiering/ ondersteuning Biblionet Drenthe Biblionet Drenthe Biblionet Drenthe Biblionet Drenthe Biblionet Drenthe Biblionet Drenthe Bibliotheek Drachten (onderdeel recreatie en vrije tijd): Biblionet Drenthe, Marketing Drenthe en Recreatieschap Drenthe werken samen in de Stichting Internet Platform Drenthe. Voor thema vakantie en vrije tijd beheert Biblionet Drenthe een database (was voorheen de G!DS, nu een eigen database), waarin de data verzameld en beheerd worden met als frontends diverse websites en een app. Eerste versie gestart in Vernieuwt zich daarna voortdurend qua frontends. Biblionet Drenthe is dit jaar uit samenwerkingsverband gestapt. We doen nog wel het functioneel en redactioneel beheer. Leesklik Stimuleren van ouderbetrokkenheid bij het voorlezen aan kinderen. De website bevat digitale content en vult een fysieke voorleescollectie rond 12 thema s aan. Doelgroep voor dit project is kinderdagverblijf/peuterspeelzaal. Opdrachtgever is de gemeente Aa en Hunze In opdracht van het Platform Drenthe musea wordt op de website een selectie uit de Drentse museumcollecties getoond. De collecties staan beschreven in het collectie registratiesysteem. Bij de museumstukken worden beschrijvingen getoond en kan publiek zelf content toevoegen. Is in principe opschaalbaar. Kunst in de bieb: Pilot van enkele bibliotheken en CBK Drenthe, waarbij het publiek in de bibliotheek aan de hand van een digtaal presentatiescherm een selectie kan doen uit het aanbod van het CBK, inclusief de logistieke afhandeling. Factor-L Brugklasleerlingen lezen vijf boeken in vijf weken en doen verslag van hun leeservaringen via de website Oplevering in Exploitatie uit bijdragen scholen. Contactpersoon Marion Loos. Is opschaalbaar Drentse e-books: Digitaliseren van ca 150 Drentse en drentstalige publicaties (fictie, non fictie, secundaire literatuur) in samenwerking met Drents Archief, Huus van de Taol, BNTL. Titels worden zowel opgenomen in de catalogus van de Drentse bibliotheken als ook in de website annodrenthe.nl (in context.) Beleefhetindebieb.nl De drie pijlers van het oude Beleefconcept, waarbij activiteiten gekoppeld worden aan themadossiers en er samengewerkt wordt met bedrijven en maatschappelijke organisaties, staan aan de basis van dit nieuwe project. Bibliotheken die meedoen kunnen gebruik maken van de volledig integrale digitale infrastructuur met content. In dit nieuwe project worden op grote schaal samenwerkingspartners toegevoegd aan de database - Startsubsidie van Provincie Drenthe. Lopende exploitatie uit bijdragen gemeenten en recreatie-ondernemers 2014 opgeleverd, mogelijk opschaling naar Meppel? Gemeente Meppel en Aa en Hunze 2013 opgeleverd. Museumplatform Drenthe Lopend vanaf Wordt binnenkort formeel afgesloten. Oplevering in Projectplan in concept gereed. Subsidietraject moet nog gestart worden. Niet opschaalbaar Voor eigen gebruik zal het project begin 2015 geïmplementeerd worden in de werkwijze van Bibliotheek Drachten. Startsubsidie Stichting BNL Exploitatie uit bijdragen scholen nog niet Eigen middelen Bibliotheek Drachten 12

13 met content, waar alle deelnemende bibliotheken, ongeacht hun locatie, gebruik van kunnen maken. Deze kennispartners worden uitgenodigd hun kennis te delen. Bibliotheek Drachten heeft op dit moment kennispartners als BeterHoren, Rabobank, Eyewish, Halfords, Dixons, Friesland Zorgverzekeraar, ANWB, Hartstichting. Zij verzorgen b.v. een lezing, voorlichting of informatiemarkt Actualisering Inventarisatie Innovatie in Openbaar de bibliotheek. Bibliotheekwerk Deze partijen blijken niet alleen op lokaal, maar ook op landelijk niveau zeer geïnteresseerd in de werkwijze van Beleefhetindebieb.nl. Zij willen afspraken maken, waarbij op lokaal niveau vestigingen/filialen meedoen aan een activiteit in een willekeurige bibliotheek. Zij zijn bereid daarvoor te betalen, ook als de bibliotheek strenge randvoorwaarden bepaalt. Zij onderkennen hierin een krachtig marketinginstrument. Waarschijnlijk geldt hetzelfde voor veel bedrijven en organisaties die (alleen) zichtbaar zijn op internet en juist op zoek zijn naar een voorkant. Op deze wijze kost een activiteit geen geld, maar levert het juist op. De kennispartners die geïnteresseerd zijn, worden geregistreerd in de database van Beleefhetindebieb.nl. Bibliotheken die mee doen hoeven alleen de database van Beleefhetindebieb.nl te raadplegen om een lokale, betalende kennispartner bij een activiteit te vinden. Belangrijke voorwaarde voor succes is de deelname van zoveel mogelijk bibliotheken. Contactpersoon: Saskia van Ramesdonk en/of Albert Smeding Bibliotheek Dronten BiblioLab Flevoland Doorlopend. Bibliotheek Kennemerwaard Bondgenootschap geletterdheid: Op initiatief van Bibliotheek Kennemerwaard wordt binnen de regio Heerhugowaard, Alkmaar, Castricum en Bergen een nieuw Bondgenootschap Kennemerwaard van Stichting Lezen en Schrijven opgericht. Het streven is de ondertekening op 27 november te doen plaatsvinden. Wij nodigen u hierbij van harte uit ook bondgenoot te willen zijn! Bondgenoten nemen samen een meerjarige verantwoordelijkheid om het lezen en schrijven in de eigen regio te bevorderen én het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken. Dit doen ze door laaggeletterden te signaleren en door te verwijzen naar taalcursussen. Daarnaast organiseren ze activiteiten om lezen en schrijven te stimuleren en vereenvoudigen ze hun eigen communicatie. Bibliotheek Kennemerwaard Platform Erfgoed Heerhugowaard: De doelstelling van het platform Erfgoed Heerhugowaard om maandelijks minimaal één activiteit op het gebied van erfgoed in de gemeente aan te bieden kan er toe bijdragen dat cultuurhistorie voor meer mensen een groter deel van de identiteit of imago van Heerhugowaard gaat uitmaken. juni Tot : Stichting Lezen en Schrijven (advies en ondersteuning) en Bibliotheek Kennemerwaard (inzet personele uren); Vanaf maart 2013 doorlopend Projectfinanciering per jaar door de Gemeente Heerhugowaard Bibliotheek Kennemerwaard Raspberry Pi: Het doel van het project is om jongeren via een 100 talenten project kennis te laten maken met programmeren en het onderzoeken en uitvoeren van nuttige toepassingen voor de bibliotheek met behulp van de Raspberry Pi. Bibliotheek Kennemerwaard Leesplezier in Overdie: Bestrijden van taalachterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium op een laagdrempelige en plezierige manier Mei begin 2015 Budget vanuit 100 talenten KW Sponsoring : deels Martijn van leeuwen Mogelijkheid materiaal: Heren van Oudorp Aanvraag 2015 gedaan. Subsidie gemeente Alkmaar Bibliotheek Kennemerwaard Tablet café bij Woon en zorgcentrum de Nieuwe Marke Vanaf juni 2014 Stichting Vrienden van de Marke Bibliotheek Maastricht De Euregio leest, Die Euregio liest, l Euregio lit : Een hele regio grens- en generatieoverschrijdend September 2014 t/m maart 2015 People to People europese subsidie; 13

14 via de literatuur te laten samenkomen, niet alleen door samen over het lezen te discussiëren, maar ook op een fysieke manier tijdens het bezoek van de lezingen met de auteurs en de vertalers, dat is het doel van De Euregio leest. Bibliotheek Maastricht Schrijversschool: Door de samenwerking en nieuwe programmering mensen meer prikkelen en Actualisering Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk verrijken. Op een actieve manier iedereen in Maastricht de mogelijkheid bieden in aanraking te komen met kunst en cultuur. Vanaf September 2014 Provincie Limburg (NL); bijdrage van partner-organisaties. Cursisten betalen cursusgeld Bibliotheek Maastricht Maastrichtse drukkers Niet openbaar Bibliotheek Midden-Brabant Kunstproject Bibliotheek van de Toekomst: Jonge kunstenaars krijgen een werkbeurs om ergens in de wereld inspiratiebeelden van de Bibliotheek van de Toekomst te verzamelen. Door middel van een prijsvraag worden door een vakjury vijf kunstenaars, die een projectplan hebben ingediend, gekozen. Voorafgaand aan de aanvraag zal er een inspiratiesessie voor geïnteresseerde kunstenaars georganiseerd worden. De resultaten worden verwerkt in een publicatie en een reizende expositie. Tijdens opening van de expositie in Tilburg en s Hertogenbosch zal er een meeting georganiseerd worden, waar de dialoog, interactie en het gesprek over de Bibliotheek van de Toekomst centraal staan. Daarna zal de expositie te zien zijn in verschillende Brabantse bibliotheken. Bibliotheek Midden-Brabant Grenzeloos Tilburg , maak het mee! De Bibliotheek Midden-Brabant produceert samen met de Fontys opleiding Art, Communications & Design (ArtCoDe) en het Wereldpodium een documentaire over Vluchtelingen. Bibliotheek Midden-Brabant Slim omgaan met beperkingen (werktitel): De Bibliotheek Midden-Brabant ontwikkelt samen met De Brabantse Netwerkbibliotheek en Fontys Paramedische Opleiding een database van slimme oplossingen die ouderen ( jarigen) zelf hebben bedacht om beter te kunnen leven met de beperkingen die het ouder worden nu eenmaal met zich meebrengt. Bibliotheek Midden-Brabant Kennismakerij Spoorzone (proeftuinbibliotheek): De Kennismakerij is een greenfield, een plek waar het team volgens de theorieën van sociale innovatie kan experimenteren, organiseren, programmeren enz. om hiermee de Bibliotheek van de Toekomst vorm te geven. Samen met andere partijen in de Spoorzone worden vernieuwende projecten en ideeën uitgewerkt. Bibliotheek Rivierenland De vrolijke bibliotheek zonder boetes: Boetes bestaan al sinds jaar en dag en zijn voor klanten ergernis nummer 1 en weerhouden potentiële klanten om lid te worden van de bibliotheek. Door dit stigma te doorbreken, zien wij dat wij een cashless library kunnen worden en de klanten een stuk vrolijker worden en medewerkers ontlast worden van discussies met klanten over dubbeltjes en kwartjes en met contant geld in de vestigingen. "Alle bibliotheken in Nederland zouden dit over moeten nemen of in ieder geval overwegen" Het project start in het vierde kwartaal 2014 en zal eind 2015 afgerond worden. De kosten van het project worden gedekt vanuit co-financiering. Aan het project dragen de Bibliotheek Midden-Brabant, Bibliotheek Den Bosch en de Brabantse Netwerk Bibliotheek bij. Daarnaast zal er gezocht worden naar lokale sponsoren. Er loopt een aanvraag voor Brabantse impulsgelden. Als deze toegekend worden zal het project gestart worden Actief. De kosten van het project worden gedekt vanuit co-financiering. Aan het project dragen de Bibliotheek Midden-Brabant, Fontys, het Wereldpodium en de Brabantse Netwerk Bibliotheek bij De drie deelnemende partijen investeren middels de inzet van uren. Opening Vanaf 1 januari 2015 De BMB Activiteiten worden samen met anderen georganiseerd en daarmee gefinancierd. Contributieverhoging en winst behalen in bedrijfsvoering. Bibliotheek Schiedam Klaar voor de toekomst, de bibliotheek Schiedam verhuist en gaat de wijken in: Na een succesvolle Reserveringen en voorzieningen, 14

15 verzelfstandiging, ongeveer 8 jaar terug gaat de bibliotheek nu definitief op zich zelf, in een rijksmonumentaal pand waarbij een fors aantal vierkante meters wordt ingeleverd. Daarnaast wortelt de bibliotheek verder in de stad, in scholen en bij burgerinitiatieven (waarbij niet wordt gehuurd, maar diensten worden geleverd/ uitgeruild), in nauwe samenwerking met Actualisering Inventarisatie Innovatie wijkbewoners/wijkvrijwilligers. Openbaar Bibliotheekwerk Bibliotheek Venlo Bibliotheek Venlo Bibliotheek Venlo IkLeesLiteratuur (ILL) en de Digitale leesclub: Met betrekking tot het onderdeel Digitale leesclub, is dit innovatief, aangezien deze leesclub geleid wordt door een professional. Er wordt dus niet zomaar wat geroepen zonder leiding zoals op veel fora/discussiepagina's. De discussie wordt aangewakkerd / in juiste banen geleid...etc. Baby&Peuter café : IdeaStore Limburg: ontwikkelen van een blauwdruk (working title): onderzoeken van de slagingskans om het IdeaStore concept naar Limburg te halen en passend te krijgen voor een meer rurale samenleving Sinds 2010: hangt af van beschikbare middelen Sinds maart 2014 Sinds januari 2014 Bibliotheek Venlo Profielwerkstuk: Sinds 2012: jaarlijks rond september/oktober BISC BISC BISC BISC Google glass: Bibliotheken in staat stellen deze nieuwe technologie voor hun eigen medewerkers en hun gebruikers te ontdekken. Hiermee wordt teven de positie van bibliotheek als moderne organisatie versterkt. Boekspot op het station: van reguliere boekspots zijn er al 35 (zie BISC-03) In 2014 is de eerste Boekspot op het station geopend, de eerste Boekspot in de openbare ruimte, in samenwerking met NS en Prorail. Deze loopt als een trein! Maatschappelijke kosten-baten analyse (Mkba): Voor het eerst in Nederland (in Birmingham, UK is het al eerder gedaan) is uitgerekend wat het economisch rendement van bibliotheken is. Hierbij wordt duidelijk hoeveel iedere euro maatschappelijk (in euro s) oplevert. Het rekenmodel is ontwikkeld door onderzoekbureau Rigo uit Amsterdam. 3 decentralisaties: Het sociale domein is belangrijk voor gemeenten en burgers, dus ook voor de bibliotheek. Meer dan de helft van het gemeentebudget valt hier straks in. Er zijn al veel mooie best practices van bibliotheken op dit gebied. BiSC heeft voor haar bibliotheken twee diensten ontwikkeld, de Omgevingsanalyse en de Portfolio analyse. Probiblio heeft ter ondersteuning een Position paper ontwikkeld dat hier goed bij aansluit. exploitatie. Voor 25% van het totale veranderbudget worden in de tweede helft van 2014 en het eerste kwartaal van 2015 (op onderdelen) externe fondsen geworven (ook worden samenwerkingsverbanden aangegaan met commerciële partners). Hieronder vallen aanvragen voor zaken als: de duurzame binnentuin, duurzame aanpassingen aan het pand, de 100 talentenwerkplaats, het medialab (met een lokale partner), horeca (met een lokale partner), signage en het verandertraject voor het personeel. 2x subsidie ontvangen van de Provincie Limburg ( ,50 en 7.500) Geen, uit eigen budget Provincie Limburg Onderwijs betaalt Innovatie budget Provincie Utrecht, eigen bijdrage bibliotheken Provincie Utrecht 2014 Provincie Utrecht Provincie Utrecht 15

16 BISC Social CRM: Het versterkt de digitale aanwezigheid van de bibliotheek en biedt de infra om digitale klantrelaties op te bouwen, ook met niet-leden/niet-leners. BSF Fab the Library!: Er is sprake van de opschaling van een lokaal initatef (FryskLab). Er wordt een netwerk opgezet waarbinnen bibliotheken van elkaar leren en kennis met elkaar Actualisering Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk uitwisselen (de te ontwikkelen linked open data FryskLab kennisbank, gefinancierd door Stchtng Pica, dient hiervoor als platorm. Nieuwe diensten ontwikkelen: Het project belichaamt het vormgeven van de geïntegreerde bibliotheek met diensten op het snijvlak van fysiek en digitaal. https://www.dropbox.com/s/mhxg52i7qy3chxg/15%2011%2013%20projectplan_fab_leergang.pdf? dl= Nog op zoek September September 2016 Bijdrage SIOB BSF BSF BSF Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners: Met het project FryskLab hebben drie provinciale samenwerkingspartners1 de ambitie uitgesproken aan bovenstaande wens invulling te geven door samen maken een volwassen plaats binnen het onderwijs te geven. Dit gebeurt op twee manieren: 1. Door het opzetten van een mobiel FabLab en (minimaal) twee vaste FabLabs; 2. Door de realisatie van drie doorgaande leerlijnen digitale fabricage, waaronder één die gericht is op creatief vakmanschap (de andere leerlijnen gaan over watertechnologie en duurzame energie). Dit projectvoorstel betreft de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn digitale fabricage creatief vakmanschap. De doorgaande leerlijnen zijn een initiatief van Stichting Bibliotheekservice Fryslân en maken een cruciaal onderdeel uit van het project FryskLab. Samen met ROC Friesland College en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (lectoraat Open Innovatie) wordt onderzocht hoe aan de doorgaande leerlijn creatief vakmanschap invulling kan worden gegeven. https://www.dropbox.com/s/mw1qla3qg2tbwac/onderwijs%20challenge.pdf?dl=0 Linked open data kennisbank FryskLab: https://www.dropbox.com/s/xgqeulk108jtfll/subsidieaanvraag%20kennisbank%20frysklab%20sticht ing%20pica%20bsf.pdf?dl=0 Linked open data slavernij: De algemene doelstelling is om te onderzoeken welke rol LOD (linked open data) kan spelen in de informatiefunctie van de bibliotheek. We ontwikkelen middels een ontwerpend onderzoekstraject een voorbeeldtoepassing (gebaseerd op de applicatie SocialMediaCaster, hierin OpenMediaCaster genoemd) waarbij het thema Slavernij als kapstok dient. Het doel is om aan de hand van het thema diverse bronnen binnen en buiten de bibliotheek aan elkaar te relateren, te verrijken met metadata en te ontsluiten via een mooie grafische interface. De beoogde datavisualisatietoepassing maakt het potentieel van LOD inzichtelijk voor bibliotheekgebruikers en toont aan dat het linken van diverse bronnen meerwaarde oplevert, voor zowel de beheerder als de eindgebruiker van de data. https://www.dropbox.com/s/mfgqz8jnl6ihljv/projectplan%20businesscase%20lod%20slavernij.pdf? dl=0 Smart & Fit: Smart & Fit is een educatief concept gericht op alle groepen van het basisonderwijs. Het legt de verbinding tussen kennis en mediavaardigheden, sport en beweging, voeding en gezondheid. In een met moderne middelen ingerichte trailer kunnen kinderen gedurende een week interactief aan de slag. Elke groep werkt een ander thema uit. Daarna gaat de truck naar een volgende school. Mei September 2016 Onbekend Januari September 2016 Onbekend Januari December 2014 Bijdrage SIOB Schooljaar Initieel vanuit de Provincie ondersteund en door bijdragen vanuit genoemde betrokken organisaties. 16

17 MOOC: Transitie in de Limburgse mijnstreek. Verleden als inspiratie voor de toekomst: Realiseren van Opgestart in een MOOC die een verkenning biedt van jaar innovatie en transitie in de Limburgse mijnstreek. Daarbij wordt ingezoomd op verschillende historische periodes en thema s, zoals de komst van de Bandkeramiekers (overgang van jagers/verzamelaars naar landbouwers) en de periode van de Actualisering Inventarisatie Innovatie steenkoolmijnen. Openbaar Bibliotheekwerk Makersbuzz: MakersBuzz is een bus die is ingericht als een mobiele makersplaats (fablab) waar burgers terecht kunnen om kennis en ervaring op te doen met moderne digitale (maak-) technieken. Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar inspireren rondom techniek en digitale vaardigheden. Eigenwijs Mediawijs (doorgaande lijn mediawijsheid): Een praktisch hulpmiddel voor leerkrachten en mediacoaches van bibliotheken om met mediawijsheid aan de slag te gaan in het Primair Onderwijs. Expertisepool: Het opzetten van een expertisepool met jong talent die in meerdere bibliotheken opdrachten gaan uitvoeren is een spannende interactieve battle voor leerlingen uit groep 7/8 bestaande uit drie onderdelen. Eén team beantwoordt de kennisvragen (team A) waarbij de deelnemers zo snel mogelijk een antwoord moeten vinden op vragen in zowel fysieke als digitale media. Eén team voert een debat rondom een stelling (team B) en één team maakt een presentatie, bijvoorbeeld een filmpje (team C). Klassen van verschillende scholen nemen het tegen elkaar op in strijd om de kampioenstitel van Noord-Brabant. Voorafgaand aan de battle wordt op school gewerkt aan de informatie- en mediavaardigheden van leerlingen en zijn er voorbereidende lessen op het thema dat centraal staat tijdens de battle. De website kinderkennisbank.nl (initiatief van Tilburg University) is een belangrijk onderdeel van Een kwalitatief hoogwaardige website met kennis voor nieuwsgierige kinderen, die kinderen interesseert voor wetenschap en aanzet om op onderzoek uit te gaan. Zowel de vragen als de stelling zijn gebaseerd op de kennismakingsmodules uit deze digitale Kinderkennisbank en worden aangevuld met vragen uit jeugdliteratuur. DURF!Kapitaal: In het bijzonder is in het project stimuleren Innovatie en ondernemerschap gewerkt aan het vergroten van bewustwording en het besef van urgentie om te vernieuwen. In het project is gestart met opdoen van nieuwe kennis in de masterclasses Regie 3.0. In verschillende vervolgtrajecten is gewerkt aan toepassing en hebben pilots en experimenten plaatsgevonden. Uitgangspunt van het project was om bibliotheken nog beter in staat te stellen om innovatiever en ondernemender te worden. Door het beschikbaar stellen van DURF!kapitaal wordt de proef op de som genomen. In het afsluitende jaar van het project Innovatie & Ondernemerschap kunnen bibliotheken projectvoorstellen indienen en in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Ontwikkelen van tenminste drie kansrijke bibliotheekconcepten. Dit zijn producten, diensten of werkwijzen die op nieuwe wijze invulling geeft aan de kerntaken van de bibliotheek. Het voorziet in de behoeften van de Brabantse bibliotheekgebruiker van de toekomst en past binnen de ontwikkelstrategie van jouw bibliotheek. Spelmakers: Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Het is een zoektocht naar een andere rolverdeling tussen overheid, burgers en (maatschappelijke) organisaties. Welke kans biedt dit voor je eigen organisatie? Wat is de manier om lokaal draagvlak te krijgen? Ga mee met de Spelmakers bustour en ervaar ter plaatse hoe participatieconcepten ontstaan en wat de effecten zijn. Provinciale subsidie Provincie Noord-Brabant Februari 2014-doorlopend Sinds Afronding traject Brabant half 2015 Doorlopende activiteit sept 2014-okt 2015 Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant/ Provincie Noord-Brabant Brabantse Netwerkbibliotheek Brabantse Netwerkbibliotheek, Limburg 17

18 Een inspiratierit voor bibliotheken en hun lokale stakeholders! Werken in de bibliotheek van de toekomst: van collectie naar connectie : Op basis van de door de commissie Cohen geschetste weg naar de toekomst en drie belangrijkste aandachtspunten zijn Actualisering Inventarisatie Innovatie thema s Openbaar geformuleerd. Bibliotheekwerk In samenwerking met de aan het masterclass programma Regie 3.0 deelnemende bibliotheekorganisaties zijn vervolgens vier pilots benoemd. Het organiseren van de pilots vindt bij bibliotheken die actief hun bibliotheek van de toekomst aan het ontwikkelen zijn. Dit zijn bibliotheken die actief werken aan het toenemende belang van responsiviteit en sensibiliteit van de lokale omgeving. De volgende vier pilots gaan in september 2014 van start: 1. Pilot - Nieuw leren 2. Pilot - Nieuw delen 3. Pilot - Nieuw leiderschap 4. Pilot -Nieuw participeren DOKLAB bv Emma Eigenraam, Milenka Looman, Sayonara Stutgard Verhaal Lokaal: Verhaal Lokaal is gemaakt om multimediale verhalen te bouwen. Dat kunnen historische verhalen zijn, maar ook educatieve verhalen of informatieve verhalen over actuele gebeurtenissen. Daarnaast biedt het partners en organisaties ook mogelijkheden om iets over zichzelf te vertellen. In een laagdrempelig CMS kunnen medewerkers van de bibliotheek, een historische vereniging, een basisschool of een andere samenwerkingspartners samen multimediale verhalen opbouwen. Daarbij hoeven ze niet alleen te kiezen voor tekst of afbeeldingen, maar kunnen ook quizvragen, stellingen, plattegronden, audio, video en collectie items worden opgenomen. Daarbij helpen we de verhalenbouwers een handje door automatische koppelingen te maken naar archieven of beeldcollecties, zodat beeldmateriaal automatisch wordt ingeladen. MediaMaffia: Bibliotheek Rijn en Venen. Zij zijn MediaMaffia: De Bibliotheek Rijn en Venen is in het bezit van de pilot-versie van MediaMaffia. MediaMaffia is opgenomen in het educatie-aanbod. Het verbindt offline (oude media, krant, bordspel et cetera) en online (YouTube, social media, Google, Google Maps et cetera) aspecten met elkaar. Het spel is gebaseerd op de vier hoofdgroepen van het Mediawijsheid Competentiemodel: begrip, gebruik, communicatie, strategie. Op het gebied van mediawijsheid is er vraag naar projecten die kinderen (in de basisschoolleeftijd) op speelse wijze in aanraking brengen met vaardigheden die in de huidige samenleving onmisbaar zijn Tot en met augustus 2015 Europees sociaal fonds actie E Sociale Innovatie en duurzame inzetbaarheid ; Stichting Bibliotheekwerk; Limburg; Brabantse Netwerkbibliotheek. Sinds zomer 2014 Doorlopend Stichting PICA, Gemeentes, SNS Reaal, VSB Fonds, Fonds1818 en bibliotheken zelf. Voor de ontwikkeling van Voor de ontwikkeling van de pilot-versie is er een bedrag verkregen vanuit de organisatie van de Bibliotheek Rijn en Venen.Momenteel zijn ze (Emma Eigenraam, Milenka Looman en Sayonara Stutgard) door de vele aanvragen naar het project, de mogelijkheden van een eventuele landelijke doorontwikkeling aan het onderzoeken. Karen Jong et al Gevonden! (werkondertitel: Je vindt meer dan je zoekt): Om met de woorden van de innovatieraad van het SIOB te spreken: De raad koos voor Gevonden! omdat het de bibliothecaris in de kijker zet en die rol wil aanpakken; de bibliothecaris moet de bescheidenheid overwinnen en trots zijn. Daarnaast heeft het ook een HRM-component: welke expertise / talenten heeft een bibliothecaris van nu nodig. Het zal een behoorlijk aantal medewerkers uit hun comfort zone gaan halen. Dat is goed omdat bij veel Het project is in ontwikkeling met een startsubsidie van van het SIOB. 20 november aanstaande moeten we ons uitgewerkte idee voor SIOB presenteren. Geinteresseerden zijn welkom Startsubsidie van van het SIOB. Op zoek naar nieuwe. 18

19 innovaties van de afgelopen jaren voor de makkelijke, want technische weg is gekozen (een app, een website, een virtuele cursus) zonder die goed te verbinden aan de dagelijkse praktijk. Er zijn connecties denkbaar met bestaande projecten, zoals bijvoorbeeld Geek the library en Superbibliothecarissen. Actualisering Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk omdat we nieuwe partijen zoeken die ons helpen het idee verder te realiseren. Lex Hupe Pieter Donkers et al Spelen met Taal: Bestrijden van laaggeletterdheid Aanspreken van niet-autochtone Nederlanders Uitstekende PR voor de bibliotheken. "Iedereen houdt van taal. In de nestwarmte van het gezin worden de wortels ontwikkeld voor de taalontwikkeling. Veel kinderen ondervinden last van achterstanden op school, niet door technische problemen of een laag IQ maar omdat de eigen taalwereld niet kan aansluiten bij de eisen van de samenleving, die hen heel specifieke taalomgang oplegt. De bibliotheek kan een brugfunctie vervullen tussen het oorspronkelijke taalplezier en de noodzaak om te voldoen aan de hedendaagse eisen (zoals goed spellen, ruime woordenschat etc.). Wat is er leuker dan het sprookje dat je grootmoeder altijd vertelde, eens te vertalen in het Nederlands? Of taalspelletjes uit verschillende culturen uit te wisselen? Dit spelletje boort deze bron weer aan in de warmte van het gezin. Via slimme links naar de bibliotheek wordt de drempel van het bibliotheekbezoek verlaagd en als de schoilen meedoen, de achterstand makkelijker weggewerkt." SEMCO-bieb. Ons ***-topia-idee is een experiment, een open onderzoek... We willen nog een stap verder (terug) gaan dan The 4th Floor, a public laboratory and educational facility (with a focus on information, design, technology, and the applied arts) dat van een bestaande bibliotheekorganisatie uitgaat, die een verdieping leeg ruimt om te experimenteren... (tijdens de openingsuren van de bieb). De ruimte is aan jou is een uitnodiging aan een ieder die ideeën heeft over hoe we samen invulling kunnen geven aan de zak met geld die de gemeenschap uitgeeft aan (het instandhouden van) een bibliotheekvoorziening. Niet vanuit bibliotheekperspectief maar vanuit het perspectief van de gemeenschap zelf: welke behoeftes leven er? En hoe komen wij daar achter? - - Vanaf 2014 Vanuit de Innovatieraad (Jaques Malschaert) hebben wij begrepen dat er door deze raad 2500 euro beschikbaar gesteld is om dit idee uit te werken. Daarnaast is dit bedrag verdubbeld door Bibliotheekservice Fryslan, met nog eens 2.500,- Probiblio Trendanalyse Spreiding&Bereik beleid tot Probiblio Probiblio Probiblio Google Glass in de Bieb: Onderzoek doen naar de mogelijkheden om Google Glass in te zetten door de bibliotheken. Hiermee tijdig een innovatief product inzetten t.b.v. de dienstverlening van bibliotheken, om daarmee hun hedendaags imago te versterken. Onderzoek BiebPanel landelijk: Het project bestaat er vooral uit te onderzoeken en bepalen hoe de landelijke werkwijze zou moeten zijn. Wat gebeurt landelijk, wat gebeurt centraal op PSO-niveau, wat gebeurt decentraal. Hoe blijft de betrokkenheid van de deelnemers gewaarborgd, op welke wijze worden de onderwerpen van de onderzoeken bepaald, wat is er mogelijk aan benchmark i.c.m. de BIS-enquête, etc. Onderzoeksapp voor de bibliotheek: Onderzoeken en bij voorkeur pilots draaien van onderzoekmogelijkheden van mobile research. Dit kan onderzoek zijn naar sfeer of juist misstanden in een bibliotheek, mystery shopping achtige onderzoeken of juist creatieve tips voor de bibliotheek. Door het stellen van een paar vragen in de app kunnen leden laten weten wat zij in een bepaalde -? Product sinds 2009, project sinds ? Ca ,- 19

20 periode vinden van bijvoorbeeld het personeel, een thema tafel of advertenties in de bibliotheek. Probiblio Verhaal Lokaal: Dit alles wordt gerealiseerd door gebruik te maken van een digitaal erfgoedprogramma (applicatie) dat ontwikkeld wordt voor multitouchtafels die beschikbaar zijn in Actualisering Inventarisatie Innovatie de Openbaar bibliotheken. Bibliotheekwerk Zie verder het projectplan Verhaal Lokaal en Beschrijving DOKLAB-06 Probiblio Probiblio Probiblio Flexibele Collecties: Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om collecties flexibel in te zetten in bibliotheken (bijvoorbeeld floating, rouleren, wisselcollecties), experimenteren met nieuwe mogelijkheden. Inzicht krijgen in de kosten en effecten van de verschillende methodes. Loyaliteitsmodellen Landelijk Lidmaatschap: Maken/ bedenken van nieuwe modules binnen het model van landelijke lidmaatschap van de bibliotheek om leden aan je te binden. Database analyse DCS: Tijdens een vergadering van de Marketingcommissie met SIOB en ProBiblio op 25 september j.l. is uitgebreid gesproken over behoefte aan diverse onderzoeksinzichten en methoden om die te verkrijgen. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat er behoefte is aan inzicht op basis van het daadwerkelijk gedrag van bibliotheekleden. Dit betreft een breed spectrum aan onderwerpen, zoals: hoe lang blijft een teruggewonnen afhaker lid voordat deze weer opzegt bij welke afstand tot een bibliotheekvestiging gaan leden afhaken (reisbereidheid) verschil in lidmaatschapsduur tussen automatische incasso en acceptgiro het maken van een segmentatie mede gebaseerd op uitleengedrag (bijvoorbeeld gekoppeld met de Mosaic-segementatie) etc. Er is belangstelling voor de mogelijkheden die dergelijke inzichten bieden voor marketingdoeleinden én argumenten naar de gemeente. Hieronder werken we nader uit hoe dit project vorm gegeven kan worden om tot een aantal relevante inzichten te komen in in ca De start van het project is afhankelijk van het moment waarop er financiering voor het project beschikbaar wordt gesteld. De doorlooptijd na dit moment zal circa 1 jaar bedragen (exclusief de optionele implementatiefase, zie hieronder). In de planning is men uitgegaan van een start per 1 januari Nog geen Rijnbrinkgroep Rijnbrinkgroep Doelstelling De doelstelling van het project is: Het verkrijgen van fact-based inzichten in gedrag van bibliotheekleden, die aanknopingspunten bieden voor marketingbeleid en argumentatie naar de gemeenten. Deze doelstelling kan in het projectplan verder aangescherpt worden. Contactpersonen: Daniëlle Koning/ Elisabeth Duijser Sociaal Domein: Voor bibliotheken kunnen nieuwe kansen ontstaan door zich te profileren op het terrein van Sociaal Domein. Een kans om te laten zien dat de Bibliotheek meer is dan het uitlenen van boeken en bijdraagt aan actief burgerschap. Ook de PSO kan zich op dit terrein laten zien. Daartoe hebben we samen met externe partners (PBF en Acta) een uit twee dagdelen bestaand werkatelier ontwikkeld voor bibliotheken om hen op dit terrein verder te brengen. Tevens hebben we materiaal ontwikkeld (Boekje/powerpoint) om hen in staat te stellen met professioneel materiaal de gemeente en andere stakeholders te informeren. In eerste instantie richten we ons daarbij op de bibliotheken uit ons werkgebied. In overleg met SPN kan dat ook breder worden aangeboden. Maatschappelijke waarde bibliotheken (verdienmodellen/sroi): In juni 2014 hebben we op initiatief van Bibliotheek Zwolle een studiedag georganiseerd over het onderwerp verdienmodellen/maatschappelijke waarde. Dit om bibliotheken te ondersteunen in hun zoektocht Onbekend door tijdgebrek. Zie ook algemeen verhaal innovatie in ingezonden bijlage van de Rijnbrinkgroep. Onbekend door tijdgebrek Onbekend door tijdgebrek Onbekend door tijdgebrek 20

Op weg naar een innovatielandkaart

Op weg naar een innovatielandkaart Op weg naar een innovatielandkaart De Nederlandse bibliotheekwereld kent tientallen innovatieve projecten op lokaal of regionaal niveau. Welke zijn het meest vernieuwend en onderscheidend? In het programma

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas 11 juni versienummer 1.3 Uitgave: Versie: 1.1 Datum: 10 mei Opsteller: Projectleider: Opdrachtgever: Nicolette van Ham Nicolette van Ham Coen van Hoogdalem Wijziging

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

wij presenteren u kijk 1

wij presenteren u kijk 1 wij presenteren u... 18-4-2016 kijk 1 OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Impact Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 14 april 2016 18-4-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoe past OGW in

Nadere informatie

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie.

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN? BESPREEK ZE MET DE BIBLIOTHEEK! Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we onze kenniseconomie op peil?

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

- het formuleren van een onderdeel voor een beleidsplan cultuureducatie op maat van de school.

- het formuleren van een onderdeel voor een beleidsplan cultuureducatie op maat van de school. Opbouw Basistraining Cultuureducatie boven C-niveau/Zeeland Versie ICC 1 Bedoeling Doel van de basistraining is, om binnen de keuzes die Zeeland heeft gemaakt voor de invulling van Cultuureducatie met

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW Circular Art Lab Limburg (CALL) legt duurzaamheidsopgaven via open oproepen ( calls ) voor aan geëngageerde makers en denkers. Zij worden uitgenodigd kansen

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nadere subsidieregels Mediainnovatie

Aanvraagformulier Nadere subsidieregels Mediainnovatie Het project wordt getoetst aan de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de Nadere subsidieregels Media-innovatie. Voordat u met invullen begint, dient u op de hoogte te zijn van deze regels.

Nadere informatie

- vaardigheden en praktijk ontwikkelen om op basis van een professionele dialoog met scholen samen te werken.

- vaardigheden en praktijk ontwikkelen om op basis van een professionele dialoog met scholen samen te werken. Opbouw Basistraining Cultuureducatie boven C-niveau/Zeeland Versie aanbieders/culturele instellingen 1 Bedoeling Doel van de basistraining is, om binnen de keuzes die Zeeland heeft gemaakt voor de invulling

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren Jongeren leren organiseren Hoe kunnen jongeren regie hebben over eigen handelen en toch in verbinding zijn met alles om hen heen? Hoe verstaan jongeren de kunst om te bouwen aan netwerken, om een positie

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl 1 Nieuwe taken in een veranderende samenleving Internet heeft de samenleving veranderd. Lezen als vrijetijds besteding is voor de generatie van na 1990 niet vanzelfsprekend meer. Kinderen en jongeren houden

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie Eerste tussentijdse effectevaluatie In Noord-Brabant namen in 2013 en 2014 85 basisscholen en 3 middelbare scholen uit 27 gemeenten deel aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Programma. Welkom en terugblik. 50+ & bibliotheken aan het woord. Koffie. Lunch. Afsluiting om 15.30

Programma. Welkom en terugblik. 50+ & bibliotheken aan het woord. Koffie. Lunch. Afsluiting om 15.30 Hartelijk welkom Programma Welkom en terugblik o 10.15-11.00: 50+ & bibliotheken aan het woord Koffie o 11.15-12.15: Vervolg Lunch o 13.00-13.30: Campagnes o 13.30-15.15: Nederland Leest Afsluiting om

Nadere informatie

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Vanaf 9.15 werd het druk bij Cubiss in Tilburg. Zo n 45 co-creanten verzamelden zich in de vergaderruimte om mee te denken over de Online Academy,

Nadere informatie

Overzicht resultaten uit onderzoek door Cubiss

Overzicht resultaten uit onderzoek door Cubiss Overzicht resultaten uit onderzoek door Cubiss 2009-2010 1. Inleiding In opdracht van de Vereniging van Brabantse Bibliotheken is in 2009 en 2010 onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van het primair

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Johan Oomen @johanoomen Hoofd R&D Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

leren in oss, zo doen we dat!

leren in oss, zo doen we dat! leren in oss, zo doen we dat! visie op een leven lang leren en ontwikkelen in de gemeente oss Oss is een open leergemeenschap waar individuen in verschillende omgevingen een leven lang leren en zichzelf

Nadere informatie

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl Procedure Incident Meldingen van Stichting Bibliotheek.nl Datum: Juni 2013 Status: Definitief Versienummer: 1.3 Opgesteld door: BNL Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Geldigheidsduur van de PIM...

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: initiatief van sociale partners De sociale partners in het hbo hebben

Nadere informatie

Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid. Onderzoek in opdracht van KB (SIOB)

Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid. Onderzoek in opdracht van KB (SIOB) Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid Onderzoek in opdracht van KB (SIOB) Natasha Stroeker 27 mei 2015 Presentatie in het kort Het onderzoek Context: bezuinigingen Wat is cultureel ondernemerschap?

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2 Enno Meijers 30 september 2014 Inhoud Achtergrond Rol NBC+ voor bibliotheekcollecties van overige instellingen Rol NBC+ voor erfgoedcollecties van bibliotheken

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel)

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) 1 Aanleiding Groningen heeft een netwerk waarin burgers, organisaties, bedrijven en de gemeente zich inspannen voor een schone, veilige en zich

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie