Advies rapport Stipto Media

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies rapport Stipto Media"

Transcriptie

1 Advies rapport Stipto Media Regionaal strategisch marktonderzoek. Stagiair Stipto Media/student SBRM :Joey de Jong Stagebegeleider Stipto Media :Edo Burger Stagebegeleider Avans Hogeschool te s-hertogenbosch: Koert de Langen Beoordelaar Avans Hogeschool te s-hertogenbosch: Mevr. M. Stael

2 Regionaal strategisch marktonderzoek Stipto Media 20 Januari 2012 Auteur afstudeerscriptie: Joey de Jong Studentnummer: Opleiding en organisatie: 5022 DM Tilburg Stagebiedende organisatie: Stagebegeleider Stipto Media: Stagebegeleider SBRM: Avans Hogeschool Small Business and Retail Management (SBRM) Onderwijsboulevard 256 Stipto Media Utrechtseweg AB Zeist Dhr. E. Burger Dhr. K. de Langen 2

3 Voorwoord Voor u ligt het marktonderzoek dat ik heb uitgevoerd voor Stipto Media in het kader van een meeloopstage van de opleiding Small Business and Retail Management te Avans s-hertogenbosch. De opdrachtgever van dit adviesrapport is Stipto Media. In dit rapport worden een aantal opties behandeld om meer omzet te halen uit de Studentenmarkt in s-hertogenbosch en Breda. Naar aanleiding van dit rapport wordt één optie gekozen en geïmplementeerd bij Stipto Media. Na een periode vol spanning en zenuwen kreeg ik uiteindelijk de goedkeuring van Avans hogeschool om bij Stipto Media stage te lopen. Ik mocht mijn kennis daar gaan verrijken en ervaring opdoen in de Studenten media branche. De stage had mijn volledige aandacht omdat het bedrijf gespecialiseerd is in het bereiken van studenten met haar media. Dit omdat ik zelf ook nog een student ben. Tijdens deze stage periode heb ik onderzoek gedaan naar de behoeftes van de studenten in s-hertogenbosch en Breda. Vanuit dit onderzoek heb ik aanbevelingen gedaan om in beide steden meer omzet te behalen. Ik wil een aantal mensen bedanken die mij hebben geholpen voor en tijdens mijn stage periode. Ik wil graag Margot Cruisen bedanken die mij geholpen heeft een goede en geschikte stageplek te vinden. Daarnaast wil ik mijn stagebegeleider Koert de Langen bedanken voor de feedback en de steun tijdens deze stageperiode. Tevens wil ik mijn mede stagiaires bedanken voor het geven van feedback op mijn onderzoek. Daarnaast wil ik Stipto Media bedanken voor de kennis, begeleiding en middelen die ze beschikbaar stelden tijdens het onderzoek en mijn stage periode. Hiervoor bedank ik Remko Allertz en met name mijn stage begeleider Edo Burger. Tot slot gaat er ook een bedankje uit naar Mevr. Stael die mijn verslag gaat beoordelen. 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Management Summary Inleiding Bedrijfsbeschrijving Relevantie Doelstellingen Probleemstelling Vraagstelling Onderzoek verantwoording Wat als het af is:... 9 Hoofdstuk 2 Interne Analyse Missie Visie Doelstellingen Stipto Media Organogram Organisatie Structuur Cultuur Citymanager Marktafbakening Analyse huidige marketingbeleid Conclusie Interne analyse: Hoofdstuk 3 Externe analyse Macro analyse (Destep) Meso Micro Conclusie Kansen en bedreigingen Hoofdstuk 4 Swot Analyse Confrontatie matrix Hoofdstuk 5 Opties Optie 1 Coupon for your mum Optie 2 Citymanager Optie 3 Studenten Groupbuyingsysteem Conclusie en gekozen optie

5 Hoofdstuk 6 Implementatievoorstel Citymanager Ansoff Vergelijking met Den Haag Opbrengsten Kosten Resultaat kosten en opbrengsten Extra aanbeveling: Hoofdstuk 7 Eindconclusie Hoofdstuk 8 Literatuurlijst Personen Boeken Onderzoek Internet

6 Management Summary Regionaal strategisch marktonderzoek Stipto Media Stipto Media is een toonaangevend bedrijf als het gaat om het bereiken van studenten. Dit doen ze door verschillende print media zoals Sum magazine, Sum agenda en Studentenplattegrond met de daarbij gevoegde Studentencoupons. In dit adviesrapport wordt duidelijk hoe Stipto Media het beste kan inspelen/springen op de markt in s-hertogenbosch en Breda. Hieruit volgt een aanbeveling waarmee Stipto Media meer omzet kan behalen uit deze markt Belangrijkste ontwikkeling op het gebeid van de printmedia is toch wel de technologische innovaties. Oude stadskaarten worden niet meer gebruikt om de weg te vinden, tegenwoordig gaat alles via de Smartphone. Media wordt tegenwoordig niet alleen maar verspreid in de vorm van print media maar ook in de vorm van online media. Hierbij kan social media gezien worden als een medium om de studenten te bereiken. Dit alles heeft gevolgen voor de positie van Stipto Media als marktleider in de studentenmedia. Er zijn steeds meer opties voor adverterende bedrijven om de studenten te bereiken. Hierdoor komt het marktaandeel van Stipto Media in het gedrang. Stipto Media heeft als enige speler op de markt de optie om rechtstreekst de studenten te bereiken. Dit door een samenwerkingsverband met de hogescholen en universiteiten. In s-hertogenbosch zijn dat de scholen Avans en de Has. In Breda zijn het de scholen Avans en de NHTV. Dit is een groot concurrentievoordeel voor Stipto Media. Regionale bedrijven zien studenten steeds meer als doelgroep. Dat is reden om studenten direct te bereiken via de media van Stipto Media. Uit de SWOT is een confrontatie matrix gekomen, vanuit de confrontatie matrix zijn een aantal opties geformuleerd om meer omzet te behalen uit de steden. De eerste optie: Coupon for your mum. De tweede optie: Citymanager De derde optie : Groupbuying systeem. Uiteindelijk is er gekozen voor de tweede optie. Dit omdat, vergeleken met de andere optie s dit een relatief lage en niet zo risicovolle investering is. Verwacht wordt dat de Citymanager in het jaar 2012/ ,- aan omzet kan halen in de steden s-hertogenbosch en Breda gedurende een periode van 8 maanden. Een extra aanbeveling op optie twee, is het inzetten van een promotieteam tijdens een aantal momenten aan het begin van het schooljaar. Het promotieteam zal de coupons verspreiden onder de studenten van de hogescholen van s- Hertogenbosch en Breda. Hierdoor is de kans op slagen van de actie van de adverterende bedrijven groter. Na aantal een maanden zal aan de hand van een enquête geëvalueerd worden. 6

7 1. Inleiding Regionaal strategisch marktonderzoek Stipto Media 1.1 Bedrijfsbeschrijving 1 Stipto Media is een mediabedrijf in de niche studenten, onderwijs en Young professionals. Stipto Media richt zich hierbinnen op twee hoofdactiviteiten: Het uitgeven van diverse producten (o.a. agenda s en plattegronden) Het adviseren van bedrijven op het terrein van effectieve communicatie met de doelgroep. Daarnaast is Stipto Media een dynamisch bedrijf met als hoofdmerken: Sum Magazine, Sum Agenda, Studentenplattegrond en Studentencoupons. Veder beheren ze een aantal websites. In het klantenbestand van Stipto Media staan o.a.: hogescholen, universiteiten, overheden, leveranciers en tal van andere bedrijven. De kernbegrippen binnen Stipto Media zijn: servicegerichtheid, flexibiliteit en loyaliteit. Dit adviesrapport heeft betrekking op de producten Studentenplattegrond en de Studentencoupon 1.2 Relevantie Momenteel wordt er in de steden s-hertogenbosch en Breda weinig tot niets gedaan aan regionale kortingsacties voor studenten door regionale bedrijven. In de andere steden is dit wel het geval. Bij het rapport zijn voorbeeldexemplaren van de Studentenplattegrond en Studentencoupons gevoegd. Voor de student is het aantrekkelijker om het coupon boekje te gebruiken met regionale kortingen, dan een coupon boekje met nagenoeg geen regionale kortingen. Dit betekend ook automatisch dat er meer omzet wordt gehaald uit andere steden dan uit de steden s-hertogenbosch en Breda. Door het onderzoek komt er een advies rapport op tafel. Hiermee kan Stipto Media in de toekomst beter inspringen op de Studentenmarkt in s-hertogenbosch en Breda, en meer omzet generen in deze twee steden. 1.3 Doelstellingen Binnen één jaar meer omzet halen uit de steden s-hertogenbosch en Breda Beter inzicht in de wensen en behoeften van potentiële klanten in s-hertogenbosch en Breda. Inzicht krijgen op wat voor soort bedrijven Stipto Media zich het beste kan richten in s- Hertogenbosch en Breda. Inzicht krijgen in wat verbeterd kan worden aan de offline media In de steden s- Hertogenbosch en Breda. 1.4 Probleemstelling De probleemstelling is dat er te weinig wordt gedaan aan kortingscoupons acties in de steden s- Hertogenbosch en Breda. In andere studenten steden worden er meer regionale acties gedaan voor studenten. Het probleem is dan ook dat de kortingscoupon acties in andere steden beter aanslaan dan in de bovengenoemde steden. Kortom er is dus te weinig inzicht in de omgeving van s- Hertogenbosch en Breda, te weinig inzicht in de behoeften van de afnemers en eindgebruikers. Dit zijn de ondernemers en studenten. Dit onderzoek zal inzicht geven in de behoeften van de studenten. En er zal duidelijk worden hoe Stipto Media meer omzet kan generen in deze steden. 1 Media.nl 2 Bron: Interne gegevens van Stipto Media 7

8 1.5 Vraagstelling Regionaal strategisch marktonderzoek Stipto Media Nr. Onderzoeksvraag Onderzoeksmethode Hoofdstuk 1. Wat zijn de externe factoren van de markt waarop Desk en fieldresearch H3 Stipto Media zich begeeft 2. Wie zijn de voornaamste concurrenten van Stipto Media en wat zijn hun sterktes en zwaktes Deskresearch Interview Edo Burger H3 3. Wat zijn de kansen en bedreigingen voor Stipto Deskresearch H3 Media? 4. Wie en wat zijn de afnemers van Stipto Media? Deskresearch H2 5. Wat vinden studenten en bedrijven van de Studentenplattegrond en Studentencoupon? CRM programma, enquête studenten en interview bedrijven Deskresearch 6. Hoe ziet de marketingmix(p s) van Stipto Media eruit? 7. Wat zijn de sterktes en zwaktes van Stipto Media? Deskresearch Interview Edo Burger 8. Welke strategische opties kunnen geformuleerd Deskresearch en overleg worden en wat zijn de voor- en nadelen van deze Edo Burger opties? 9. Hoe kan Stipto Media de gekozen optie het beste implementeren? 10. Hoe kan het resultaat van de oplossing worden geëvalueerd? Deskresearch Deskresearch H3 H2 H2 H5 H6 H6 1.6 Onderzoek verantwoording Het onderzoek zal zich richten op de media van Stipto Media in steden s-hertogenbosch en Breda. Dit onderzoek legt de link met de behoeften van de potentiele afnemers en de studenten. Hierbij zal Studentenplattegrond en Studentencoupon centraal staan. In het onderzoek worden twee markten behandeld, de b2b en b2c. Dit is vanwege de omzet die afkomt van de adverterende bedrijven. Maar het succes van de media hangt af van de gebruiker van de media, de studenten. Als studenten de media niet gebruiken is het niet aantrekkelijk voor bedrijven om te participeren in de media. Hierdoor zal een deel van de analyses worden uitgesplitst in deze twee groepen Deskresearch In dit onderzoek zal er gebruik worden gemaakt van online en offline bronnen. Online bronnen zijn; artikelen over o.a. Studentengroei en huidige economische situatie. Er zal ook gebruik worden gemaakt van offline bronnen zoals de boeken. De boeken die voor dit onderzoek gebruikt zijn o.a. Kwalitatief Marktonderzoek / druk 2 U. Meier & M. Mandemakers van en Marketing reallife-perspective van M.R. Solomon. Ook zal er gebruik worden gemaakt van het Crm programma Salesforce. Hierin staan alle resultaten en reacties van ondernemers over de media. Tot slot zal er vanuit Stipto Media de beschikking zijn over eerdere onderzoekrapporten van eerdere stagiaires en eerdere marktonderzoeken. Hierbij kan er dus vergeleken worden met andere onderzoeken en steden. 8

9 1.6.2 Fieldresearch Om inzicht te krijgen in wat studenten en bedrijven van de media vinden en dan met name de Studentenplattegrond en Studentencoupon, worden ondernemers in s-hertogenbosch en Breda benaderd. Er zal een logboek worden bijgehouden in het Crm programma Salesforce. Er zal onderscheidt gemaakt worden in geïnteresseerde en niet geïnteresseerde ondernemers. Om tot een gedegen conclusie te kunnen komen worden er uiteindelijk 50 interviews van regionale ondernemers uit s-hertogenbosch en Breda verwerkt. Om de behoeften van de Studenten in kaart te brengen zullen er 72 enquêtes worden afgenomen. Dit zal verspreid zijn onder de studenten van de hogescholen van s-hertogenbosch en Breda. Tot slot zal er gesproken met één van de directeuren van Stipto Media, Edo Burger. 1.7 Wat als het af is: Tijdens mijn onderzoek zal er opzoek worden ge gaan naar regionale adverteerders die willen participeren in media van Stipto Media. Dit is het meewerkgedeelte van de stage. Uiteindelijk zal er een adviesrapport aan Stipto Media aangeboden worden. In dit rapport is er onderzoek gedaan naar de studentenmarkt in s-hertogenbosch en Breda en naar de behoeften van de adverteerders en studenten. Er zullen opties geformuleerd worden hoe Stipto Media het beste kan inspringen of op de markt in deze steden. Eén zal worden gekozen en zal worden geïmplementeerd worden binnen de organisatie. Met deze optie zal er meer omzet worden behaald in de steden. 9

10 Hoofdstuk 2 Interne Analyse In dit hoofdstuk komt de interne analyse van Stipto Media aan bod. De missie, visie en doelstellingen van de organisatie worden duidelijk in deze analyse. In de analyse wordt ook alles behandeld rondom de offline media van Stipto Media. Dit wordt aan de hand van de 4 p s behandeld(product, prijs, plaats, promotie.) Als conclusie van de interne analyse worden de sterktes en zwaktes geformuleerd van Stipto Media. 2.1 Missie De missie van Stipto Media is dé brug zijn tussen bedrijven enerzijds en studenten en beginnende ondernemers anderzijds. Dit probeert zij te bereiken door middel van verschillende communicatiekanalen. Kernbegrippen die hierin een rol spelen zijn servicegerichtheid, flexibiliteit en loyaliteit. 2.2 Visie De visie laat zien waar Stipto Media in de toekomst als bedrijf naar toe wil. De visie luidt als volgt: Stipto Media wil door bedrijven die HBO en WO studenten willen bereiken en waar servicegerichtheid, flexibiliteit en loyaliteit hoog in het vaandel staat gezien worden als de beste uitgeverij van studentenmedia Doelstellingen Stipto Media Een leidinggevende rol blijven vervullen op de Studentenmarkt. Via verschillende media communiceren richting de studenten. Het adviseren van ondernemingen en organisaties op het terrein van effectieve communicatie met de doelgroep. Marktleider worden op het gebied van communicatie richting studenten en Young professionals. 2.4 Organogram Remko Allertz & Edo Burger Directeuren Kimberly Van Houwelingenk Communicatie en Pr Tim van Doesburg Citymanager Eindhoven Joey Houtepen Citymanager Tilburg Annemieke Dees Citymanager Leiden Amanda van Haaster Citymanager Rotterdam Joey de Jong Stagiare 2 Bron: Interne gegevens van Stipto Media 10

11 2.5 Organisatie Structuur De organisatie structuur van Stipto Media is plat. Zoals te zien in het organogram hierboven. Niet iedereen binnen de organisatie is makkelijk bereikbaar. Dit komt omdat de directeuren regelmatig op afspraak zijn en de Citymanager s werken vanuit de stad waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dit betekent dat communicatie voornamelijk via de telefoon of verloopt. Als iedereen op de werkvloer is verloopt de communicatie makkelijk en is iedereen bereikbaar voor een vraag en antwoord. Stipto Media is een bedrijf met weinig vaste werknemers. Naast de twee directeuren werkt er één vaste werknemer. Die regelt de communicatie van en naar de studenten. Hierbij moet gedacht worden aan de Facebook acties, persberichten en de site up to date houden. Het is een voordeel dat Stipto Media een klein en dynamisch bedrijf is, zo kan Stipto Media makkelijk inspringen op alle ontwikkelingen in de markt. Stipto Media heeft een landelijke dekking. Ze zitten in 20 studentensteden door heel Nederland. In alle steden zijn er adverteerders die willen participeren met de Studentenplattegrond en/of Studentencoupon. Omdat de organisatie zo klein is, is er niet voldoende personeel om al het rendement uit de steden te halen. Dit is ook het geval in s-hertogenbosch en Breda. 2.6 Cultuur De cultuur binnen Stipto Media wordt duidelijk gekenmerkt door een taakcultuur. Het gevolg van een taakcultuur is dat alles binnen de organisatie resultaatgericht is. Van iedere werknemer wordt verwacht dat er gepresteerd wordt. Als er niet wordt gepresteerd dan wordt het contract niet verlengt. Het is noodzakelijk om te presenteren, omdat Stipto Media afhankelijk is van externe partijen die participeren in de media. Er is geen duidelijke hiërarchie aangezien het kleine organisatie is. Dit betekent dat er flexibel wordt gewerkt binnen Stipto Media. 2.7 Citymanager Om toch voldoende rendement uit bepaalde steden te halen werkt Stipto Media met Citymanager. Citymanager zijn studenten of tijdelijke stagiaires die verantwoordelijk zijn voor één of twee steden in Nederland. De Citymanager is bekend met de haar of hem toegewezen stad. De Citymanagers wonen in die stad of studeren in die stad. Hij of zij kent in haar of zijn stad alle hot spots voor studenten. Zo is de kans dat meer externe partijen participeren groter, dan dat een onbekende in de stad verantwoordelijk is. Die weet niet welke plekken hij of zij wel of niet moet benaderen. Het is dus een groot voordeel als een Citymanager in een voor hem bekende stad actief is. Het probleem voor Stipto Media is dat er niet voldoende Citymanagers zijn om voor iedere stad een aparte Citymanager verantwoordelijk te stellen. 2.8 Marktafbakening Aan de hand van het Abell-Model is de marktafbakening gemaakt. Voor een grafische weergave, verwijs ik u naar de bijlage 2. Afnemersbehoeften De Studentenmedia dient vooral voor het gebruiksgemak van de student. Daarnaast zorgt het voor bekendheid onder studenten voor de bedrijven(afnemers). Afnemersgroepen Op dit moment zijn hogescholen, universiteiten en studentenverenigingen de afnemers. Nieuwe afnemers zouden kunnen zijn adverteerders en MBO scholen. Technologieën Op dit moment biedt Stipto Media de Studentenplattegrond en Studentencoupon aan als offline media. Op aanvraag kan de Studentencoupon online zichtbaar worden gemaakt op Facebook. 11

12 2.9 Analyse huidige marketingbeleid Regionaal strategisch marktonderzoek Stipto Media Doelgroepomschrijving Ondanks dat Stipto Media zich in de business-to-business markt begeeft heeft het twee verschillende doelgroepen, namelijk studenten en bedrijven. Het doel van Stipto Media is om voor bedrijven het middel te zijn om de HBO en WO student van Nederland te bereiken. Stipto Media kiest er voor om met dezelfde producten zowel de business-to-business markt als de consumentenmarkt te bereiken. Deze manier van marketing, het combineren van B-to-B marketing met consumentenmarketing, wordt duale marketing genoemd. 3 Deze vorm van marketing kan zowel voor- als nadelen hebben. Een voordeel kan zijn dat je een hogere omzet realiseert doordat je hetzelfde product aanbiedt. Een nadeel kan zijn dat een negatief imago op de ene markt gevolgen kan hebben op de andere markt. Studentenplattegrond en Studentencoupon De Studentenplattegrond richt zich op eerstejaars HBO en WO studenten. Deze wordt namelijk tijdens de introductiedagen verspreid door de betreffende introductiecommissies, hogescholen en/of universiteiten. Voor de Studentenplattegrond worden vooral adverteerders gezocht die affiniteit hebben met aankomende studenten. Dit is hetzelfde geval bij de Studentencoupons die bijgevoegd zijn bij de plattegrond Marktpositie Op het gebied van de Studentenplattegrond heeft Stipto Media geen concurrentie die zich landelijk begeeft op de studentenmarkt. In een aantal steden geven de hogescholen en universiteiten zelf een studentenplattegrond uit zoals in Maastricht. In de steden s-hertogenbosch en Breda is er geen directe concurrentie op het gebeid van de Studentenplattegrond. Op het gebied van de studentencoupon is er één concurrent offline( Knaek) en één online concurrent (Scoupy). In beide gevallen bieden ze korting voorstudenten. Deze partijen zijn ook regionaal in s-hertogenbosch en Breda actief. Het gaat hier dus om een oligopolistische markt omdat er maar enkele aanbieders zijn op deze markt Product Stipto Media is een cross mediaal media bedrijf. Cross mediaal betekent dat er meerdere media tegelijk kan worden ingezet en ook naar elkaar kunnen verwijzen. Hierbij dient de Studentencoupon als voorbeeld. Met de coupon kan verwezen worden naar de Facebook pagina van Stipto Media. Zo wordt dus met de offline media verwezen naar de online media. Dit zijn de media van Stipto Media. Studentenplattegrond Sum Hogeschool agenda Sum.nl Studentencoupon Brand Promotion Direct Mailing Sum Universiteitsagenda Sum magazine Doordat dit onderzoek alleen gaat over de Studentenplattegrond en Studentencoupon is er hieronder meer informatie te vinden over deze twee media. Voor informatie over de andere media verwijs ik u graag naar bijlage 4. Er zit wel een consistent beleid in het productaanbod. Alle producten zijn namelijk gericht op studenten en dienen een brug tussen bedrijven en studenten

13 De studentenplattegrond Regionaal strategisch marktonderzoek Stipto Media Kern product: De eerstejaars studenten wegwijs maken in de voor hun onbekende studentenstad. Feitelijk product: In augustus krijgen alle aankomende studenten een Studentenplattegrond. De Studentenplattegrond helpt eerstejaars wegwijs te worden in hun studiestad en wordt gratis ter beschikking gesteld door hogescholen en universiteiten. De Studentenplattegrond wordt verspreid in de 20 grootste studenten steden van Nederland. Studentenplattegrond is al jaren een begrip in de studentenmarkt en een belangrijk item van het introductiepakket. Uitgebreid product: De voordelen die de Studentenplattegrond biedt: Details en locaties van: Bedrijven die aantrekkelijk zijn voor studenten. Speciale kortingen Preventieve en informatieve informatie Studentenhuizen Studentencoupon Figuur 1 Studentenplattegrond Kern Product: Zijn kortingscoupons waarmee een student korting kan krijgen bij deelnemende bedrijven. Figuur 2 Voorkant Coupon Feitelijk Product: De Studentencoupon is een coupon ter grote van een pinpas. De studentencoupon is een kortingscoupon boekje dat samen met de Studentenplattegrond wordt verspreid in de 20 grootste studentensteden van Nederland. De pakketjes worden door de universiteiten en hogescholen Figuur 3 Achterkant Coupon gratis verstrekt in de introductie pakketten van de eerste jaars studenten. Net zoals de plattegrond is er in iedere stad een andere couponboekje met acties. In iedere stad zijn er regionale bedrijven die met een leuke en aantrekkelijk kortingsactie de studenten over de vloer proberen te krijgen. Uitgebreid Product: Grote voordelen voor bedrijven is de relatief lage investering, de coupon is meetbaar en wordt alleen uitgereikt onder de nieuwe studenten. Geen kannibalisatie van bestaande klanten. Als de studenten de Studentencoupons hebben ontvangen, Kunnen ze bij deelnemende bedrijven met inlevering van de coupons korting krijgen op een product of dienst van het bedrijf. 13

14 2.9.4 Prijs Stipto Media haalt zijn inkomsten uit advertenties op de plattegrond of deelname van bedrijven aan de studentencoupon. De prijs van de producten is afhankelijk van een aantal aspecten. De prijs van de Studentenplattegrond is afhankelijk van de grootte van de advertentie, aantal advertenties in de desbetreffende stad, oplage en eventuele inzet van andere media. De prijs de Studentencoupon is afhankelijk van de oplage in desbetreffende stad en eventuele aanvulling op de coupon(facebookkoppeling, locatievermelding en QR code) Tevens is ook de mogelijkheid de coupon in te zitten in combinatie met de Studentenplattegrond. De (2) staat voor de achterkant van de Studentenplattegrond en de (1) voor voorkant van de studentenplattegrond. De verschillende advertenties Afmetingen in mm Landelijk prijs Regionaal s- Hertogenbosch Regionaal Breda Unit A (2) 105* ,00 340,00 440,00 Unit A(1) 105* ,00 440,00 480,00 Unit AA (2) 105* ,00 500,00 560,00 Unit AA(1) 105* ,00 600,00 660,00 Unit A4H (2) 220* ,00 920, ,00 Unit A4H(1) 220* , , ,00 Unit A4V (2) 105* ,00 920, ,00 Unit A4V(1) 105* , , ,00 Studentencoupon Studentencoupon Breda 300,00 Extra opties Studentencoupon Prijs Studentencoupon s- 300,00 Facebook koppeling 100,00 Hertogenbosch Locatievermelding 150,00 Studentenplattegrond Plaats De steden waar Stipto Media is Qr code 100,00 vertegenwoordigd zijn hieronder vermeld. De steden zijn verspreid door heel Nederland dus voor zowel een landelijk bedrijf als regionaal bedrijf is het interessant. Amsterdam Den Haag Leiden Wageningen Arnhem Eindhoven Maastricht Zwolle Breda Enschede Nijmegen Delft Groningen Rotterdam s-hertogenbosch Haarlem Tilburg Promotie Promotie binnen een bedrijf is het stimuleren van de verkoop bij een bepaalde doelgroep. 5 Stipto Media maakt op het moment niet tot nauwelijks gebruik van promotie. Stipto Media doet voornamelijk aan direct marketing. Dit houdt in dat dagelijks een team van accountmanagers naar bedrijven belt om de media te verkopen en interesse te wekken bij bedrijven. Het product wat dan aangeboden wordt zijn de studentenplattegrond en de Studentencoupons. Een voorbeeld van een gesprek is te vinden in bijlage 5. Deze vorm van promotie is cold calling oftewel koude acquisitie. Het werk gaat als volgt de accountmanager zoekt een potentieel bedrijf op internet. Bedrijven die een link hebbe met studenten. Daarna belt de accountmanager de bedrijven op of ze interesse hebben. Hierbij kan eventueel een voorbeeldexemplaar van de media of een worden gestuurd ter ondersteuning. Daarnaast speelt public relations een grote rol in de promotie. Het is namelijk vele malen goedkoper en efficiënter om bestaande klanten te behouden dan ieder jaar opnieuw nieuwe klanten te moeten werven. De twee directeuren verzorgen de public relations door regelmatig bij klanten op bezoek te gaan en ze op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het bedrijf

15 2.9.6 Distributie Voordat de Studentenplattegrond en SUM Agenda bij de student belanden is er een heel traject aan vooraf gegaan. Hieronder een visuele weergave van de distributie: Stipto Media Opdrachtgever voor het drukken van offline media. Drukkerij Drukt de producten en zorgt dat deze bij het distributiecentrum komen. Distributiecentrum Zorgt er voor dat de offline media netjes wordt verpakt en verstuurd! Adverteerders/ studentenverenigingen/ onderwijsinstellingen Zorgen voor de levering aan de eindgebruiker! Eindgebruiker De studenten! Stipto Media is een kleine organisatie die veel werkt met freelancers. De opmaak van de media wordt verzorgt door een freelancer die Stipto Media aan het einde van de sales periode in dienst neemt. Zodra de opmaak gereed is wordt de media naar de drukker gestuurd. Er wordt ieder jaar opnieuw gekeken wie van de drukkers de beste prijs/kwaliteit verhouding heeft. Als de media gedrukt is wordt deze naar het distributie centrum gebracht. De media wordt verpakt en naar de onderwijsinstellingen en adverteerders gestuurd. Stipto media heeft exclusief toegang tot deze distributiekanalen De onderwijsinstellingen zorgen er weer voor dat de media bij de studenten terecht komt Conclusie Interne analyse: Uiteindelijk kan de conclusie getrokken worden dat Stipto Media voornamelijk een breed scala heeft aan print media. Met die print media willen ze als intermediair de fungeren tussen bedrijven(afnemers van de media) en studenten(eindgebruikers van de media). Stipto media werkt vanaf één centraal punt in Nederland. Inzicht van regionale adverteerders in bepaalde steden is dus nihil. De media die zij aanbieden is voor een gedeelte cross mediaal. Hierbij kan er link worden gelegd tussen twee verschillende media. De media wordt verspreid door de hogescholen en universiteiten waar Stipto media exclusief toegang heeft. Uiteindelijk zijn er sterktes en zwaktes uit de interne analyse voorgekomen. Hieronder staan ze op een rijtje Sterkte Marktleider betreffende Studentenmedia. Exclusief toegang tot distributiekanalen door een goede en langdurige samenwerking met hogescholen, universiteiten en studentenverenigingen. Uitgebreid productaanbod van zowel online als offline media Klein, dynamisch bedrijf dat snel kan inspelen op veranderingen in de markt Cross mediale media aanbod. Zwakten Focus ligt vooral op offline media terwijl online media groeiende is Oplage is relatief laag in vergelijking met andere steden Te weinig inzicht in de markt in de steden s-hertogenbosch en Breda Weinig vaste werknemers Producten zijn niet up to date 15

16 Hoofdstuk 3 Externe analyse In dit hoofdstuk komt de externe analyse aan bod. In de externe analyse wordt de macro, meso en micro analyse behandeld. Middels deze analyse komen alle externe factoren aanbod die met Stipto Media een relatie hebben.. In de destep wordt zowel de b2b als b2c markt behandeld omdat beide markten effect hebben op het succes van de Studentenplattegrond en coupon. 3.1 Macro analyse (Destep) 3.1.1Demografisch B2B: Stipto Media richt zich op de zakelijke kant van de markt. Hierbij zijn de ondernemers, hogescholen en universiteiten de doelgroep. Uit gesprekken met Edo Burger en uit interviews met ondernemers is gebleken dat regionale bedrijven zich steeds meer richten op studenten 6. Dit is omdat de studentenmarkt blijft groeien. De afnemers in Den Bosch zijn hogescholen Avans en HAS. In Breda zijn dit de hogescholen Avans en NHTV. B2C De media die Stipto Media uitgeeft is gericht en bedoeld voor de studenten in Nederland. De studentenmarkt is één van de weinige markten die in de huidige economische situatie nog groeit. 7 Het afgelopen jaar is alleen al op de Avans een groei doorgemaakt van ruim 800 studenten ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is een stijging van het aantal studenten. Uit het onderzoek van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gebleken dat het aantal in het jaar 2019/2020 de HBO studenten met 17% is gegroeid en het Wo studenten met 36% ten opzichte van 2008/2009. Dit betekend dat de studentenmarkt een gunstige markt is voor Stipto Media om haar media uit te brengen Economisch B2B: Het voor zijn uitgevers van media in de huidige economische situatie zware tijden. Dit komt omdat Stipto Media is afhankelijk van adverteerders. In de huidige economische situatie besparen veel bedrijven geld op adverteren is gebleken uit gesprekken met ondernemers uit s-hertogenbosch en Breda 8. In de laatste begroting is ook weer naar voren gekomen dat de koopkracht afneemt met 1%. Dit is nadelig voor de consument en dus ook voor de ondernemers. Consumenten hebben dus minder te besteden B2C: Studenten blijven altijd geld uitgeven 9. Is het niet aan een biertje, dan is het wel aan de inrichting van hun studentenkamer. Studenten hebben niet veel geld te besteden. Als studenten het studentenleven niet kunnen bekostigen met hun bijbaan of uitwonende beurs wordt er vaak geleend. Studenten lenen meer op dezelfde bedragen te kunnen uitgeven tijdens hun studie. Dit is gebleken uit onderzoek van het Elsevier 10. Uitwonende studenten hebben 919,- te besteden en thuiswonende 662,- 11. Studenten kiezen er ook steeds meer voor om door te studeren. Dit is omdat ze met een betere opleiding een grotere kans hebben op een baan. De studentenmarkt verzadigt dus nooit Sociaal-cultureel B2B: Ondernemers zijn gebaat bij klanten die geld uitgeven in hun onderneming. Studenten die uitwonend zijn geven meer geld uit dan studenten die thuis wonen. Dit komt omdat uitwonende studenten zorgen voor hun huishouden. Ondernemers uit s-hertogenbosch en Breda zijn dus gebaat bij veel uitwondende studenten. Doordat er een groei is van het aantal studenten is er automatisch ook een groei van het uitwonende studenten. Het tekort aan studentenwoningen is dus nadelig voor 6 Bijlage interview ondernemers 7 Bijlage 7 Studentengroei 8 Bijlage interviews ondernemers 9 Bijlage8.3 Artikel studenten blijven lenen 10 Bijlage 8.3 Artikel studenten blijven lenen 11 Bijlage 8.2 Economisch 16

17 de ondernemer, die loopt omzet mis. Dit staat weer in verband met Stipto Media. Wanneer er meer studenten zijn in de stad is het aantrekkelijker voor ondernemers om gebruik te maken van de media van Stipto Media. B2C: Stipto Media heeft als doel voorzien in de behoeften van de studenten door middel van regionale en landelijke ondernemers. Steeds meer studenten willen op kamers. Het afgelopen jaar kenmerkt zich door het tekort aan woningaanbod voor studenten. Er is een groot deel van de studenten die op kamers zou willen maar geen woning kan vinden, hierdoor moeten ze noodgedwongen thuis blijven wonen. 12 Vergeleken met andere steden is s-hertogenbosch 27% en Breda 47% niet een studentenstad waarbij alle studenten op kamers gaan. Dit in vergelijking tot Maastricht en Groningen waarbij bijna 80 % uitwonend is. 13 Studenten die uitwonend zijn hebben een ander bestedingspatroon dan studenten die thuis wonen. Uitwonende studenten geven meer geld uit in de stad dan thuiswonende studenten. Dit is dus nadelig voor Stipto Media hoe meer uitwonende studenten hoe meer er gebruik wordt gemaakt van de kortingen van de ondernemers die deelnemen aan de media van Stipto Media Technologisch B2B: Stipto Media maakt veel gebruik van print media. Dit zie je meer en meer verdwijnen. Tegenwoordig gaat alles via het web. Alles kan via de telefoons van tegenwoordig. De studentenplattegrond komt hierdoor in het gedring. Dus door de technologie vormt dit wel een bedreiging voor een bedrijf zoals Stipto Media.. Ondernemers gaan vaak mee met de trends. Zo zie je steeds vaker acties van ondernemers op internet voorbij komen. Dit kan bij de daily deal sites zoals o.a. Groupon, Sweetdeal,etc. Hierbij kunnen alle consumenten dus ook de studenten een actie kopen. Ondernemers proberen tegenwoordig ook Figuur 4 Aandeel printemedia vaak via social media de student te bereiken. Dit door middel van een Facebook bericht of een Twitter actie. Dit kost de onderneming alleen de actie en is dus goedkoper dan een actie via Stipto Media. Er is nog een nieuw medium in opkomst en dat is de app voor de mobiele telefoon. Hierbij kunnen ondernemingen kiezen voor een eigen app of deelnemen aan een kortingsapp. Bij al deze media kan hetzelfde gecommuniceerd worden van de onderneming naar de student als bij de Studentencoupon van Stipto Media. Er komt dus steeds meer aanbod voor ondernemers om de student te bereiken. Het aanbod van substituut goederen wordt groter zoals hierboven te zien is in figuur 4. Hierdoor komt het marktaandeel van Stipto Media dus onder druk. Hierbij wordt duidelijk dat de uitgaven bij aan advertentie kosten zakken en bij online media stijgen. 14 B2C Ondernemers hebben steeds meer keus door het verschillend aanbod. Voor studenten is dit precies hetzelfde. Studenten kunnen zelf bepalen hoe en waar ze aan hun korting willen komen. De huidige maakt gebruik van een smartphone dit vergroot het aanbod 15. Voor studenten is het makkelijker om de korting te gebruiken via de smartphone vanwege het feit dat ze de korting altijd bij zich hebben. Er zijn dus steeds meer concurrentie op het gebied van het bereiken van studenten. Het aanbod van substituut producten voor adverteerders als zowel voor de studenten wordt steeds groter door de technologische ontwikkeling. Dit Is een bedreiging voor de traditionele print media van Stipto Media. 12 Bron Studenten noodgedwongen thuis wonen Bijlage 9 Media verschuiving

18 3.1.5 Ecologisch Stipto Media maakt veel gebruik van print media. Dit is niet milieuvriendelijk. Het gebruik van recyclet papier met een keurmerk van fcv is een van de eisen van Stipto Media. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat dan ook hoog in het vaandel van het bedrijf. Toch is het gebruik van print media steeds meer verleden tijd door de technologische ontwikkelingen. Dit kan voor adverterende bedrijven ook een reden zijn om te kiezen voor de online media. Bedrijven kiezen steeds meer voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een van de gevolgen kan zijn het afschaffen van de offline media. Dit kan nadelig worden gezien voor Stipto Media die zich voornamelijk richt op de offline media. Uit onderzoek blijkt dat dit niet tot de redenen behoort om niet te participeren met de media van Stipto Media Politiek-juridisch De overheid heeft grote invloed op de studenten. De overheid kan door middel van studie financiering een financiële impuls geven aan de studenten. Zodoende kan het bestedingspatroon van de student veranderen. Het is gunstig voor Stipto Media dat studenten voordelig geld kunnen lenen. Zo kunnen ze het geld weer uitgeven bij de deelnemende ondernemers. 3.2 Meso In deze paragraaf wordt de concurrentieanalyse behandeld. De media die worden behandeld zijn de studentencoupon en studentenplattegrond. De concurrentieanalyse vergelijkt alleen de sterkte en zwakte van de directe concurrenten. Informatie over de indirecte concurrenten is te vinden in bijlage 10, 11 en 12 Concurrentie analyse Productvormconcurrentie: concurrentie tussen merken die zijn gericht op hetzelfde marktsegment. Productcategorieconcurrentie: concurrentie tussen producten met vergelijkbare eigenschappen. Generieke concurrentie: producten die tegemoetkomen aan dezelfde behoeften van de consument. Concurrentieniveau Productvorm Productcategorie Generiek Studentenplattegrond en Studentencoupon VVV plattegronden Huis aan huis bladen Online korting Site voor Studenten Huis aan huis bladen SI-gids Gratis kranten Interne magazines hogescholen en universiteiten Dailydeal Site Google maps en andere routeplan sites Knaeck Scoupy 16 Bijlage 14 Interviews ondernemers 18

19 3.2.1Concurrentie Analyse Coupon: Offline concurrentie 17 De Knaek is de enige offline concurrent van de Studentencoupon. De Knaeck is een uitklapbaar kortingsboekje(zie figuur 5). Op de Knaek staan 15 tot 20 acties van regionale ondernemingen en enkele landelijke ondernemingen. De Knaek zit in de 18 studentensteden door heel Nederland. Amsterdam Den Haag Leiden Wageningen Arnhem Eindhoven Maastricht Zwolle Breda Enschede Nijmegen Delft Groningen Rotterdam s-hertogenbosch Haarlem Tilburg Doel: Het doel van de Knaek is middels korting meer klanten generen voor het bedrijven zodoende ook meer omzet. Verspreiding: Tijdens het begin van het nieuwe schooljaar wordt er Knaeks verspreid in s-hertogenbosch en Knaeks in Breda. Het eerste deel van de verspreiding geschied door het uitdelen op tactische plekken in s-hertogenbosch en Breda. Het tweede deel van de verspreiding geschied bij de deelnemende bedrijven. Bij sommige bedrijven moet de student de Knaek kopen bij andere kan hij hem gratis meenemen. De keus ligt bij de adverterende ondernemer. Kenmerken Knaek: De Knaeck is een boekje waar kortingen in staan die het hele jaar geldig zijn. Hierdoor komt het regelmatig voor dat er kannibalisatie ontstaat bij bestaande klanten. Dit komt omdat de Knaek gratis mee te nemen is bij deelnemende bedrijven. Tevens is de Knaek verkrijgbaar via internet of bij deelnemende bedrijven. De Knaek wordt aan de ondernemer aangeboden tegen een prijs die varieert van 250,- tot 300,-. Verschil met de studentencoupon: Met de Knaek geeft de onderneming het heel jaar door korting. De Studentencoupon is een eenmalige kortings actie, een kennismakingsactie. De Knaek wordt random verspreid onder de studenten. De studentencoupon wordt voornamelijk verspreid onder de eerstejaars studenten. Het is mogelijk om de Knaek te kopen via internet of bij de onderneming zelf. Kosten 6,50 via internet. Bij de ondernemer zelf 5,-. Hierbij kunnen ook de vaste klanten de Knaek kopen. En geeft de ondernemer dus korting aan de vaste klanten. Dit is een nadelig aspect van de Knaek. Bij de coupon geef de ondernemer alleen aan de eerstejaars studenten korting Online Concurrentie Figuur 5 De knaek Scoupy Scoupy is een nieuw online media concept dat in augustus is gelanceerd. Scoupy lijkt het meest op de Studentencoupon van de online media. Scoupy is een online korting app. Momenteel beschikbaar voor de android en i Phone toestellen. Het grootte verschil is dat Scoupy alleen online actief is en de Studentencoupon offline en online verkrijgbaar is. Figuur 6 Print screen lay out Scoupy

20 Hoe werkt het Scoupy werkt net zoals de Studentencoupon met kortingsbonnen. Een onderneming kan de korting weergeven via de app. Scoupy werkt op location base principe. Het is eenvoudig: Selecteer de stad, dan aanbieding van je keuze en ga op weg naar de winkel. In de winkel open je dan de betreffende aanbieding en activeer je de kortings bon. Toon de (streepjes)code aan de kassa en profiteer direct van de aangegeven korting. 18 Een groot voordeel is dat ondernemingen recht krijgen op drie kortingsacties die ze kunnen aanbieden. Twee daarvan zijn vaste kortingen en daar boven op nog een flexibele korting die aangepast kan worden aan het seizoen. 19 Scoupy vraagt een vaste vergoeding voor de app. Scoupy beweert dat door middel van de app studenten naar de ondernemer komen. In s-hertogenbosch zijn er 54 partijen die participeren. Het aantal is hoog vanwege het feit dat Scoupy in de opstartfase de app gratis heeft aangeboden aan de ondernemers/bedrijven. 20 Verschil met Studentencoupon; Het grote verschil tussen de Studentencoupon en Scoupy is dat de Studentencoupon een offline medium is en Scoupy een online medium. Scoupy is gratis te downloaden voor de iphone of android telefoon. Dit is de manier waarop Scoupy bij student terecht wil komen. Dit is een groot verschil met de studentencoupon die door de hogescholen en universiteiten direct aan de studenten wordt aangeboden. Wat de kosten betreft is de studentencoupon in het nadeel. Scoupy zit nog in haar opstartfase, dat is de reden dat Scoupy gratis wordt aangeboden aan de adverteerder. Voor de coupon moet een vast bedrag worden betaald door een adverteerder. Nog een groot verschil is dat de coupon een eenmalige actie is die de student kan gebruiken. Voor de adverteerder is er de mogelijkheid om één actie te doen. Bij Scoupy kan de student de korting blijven gebruiken. Als adverteerder krijg je de mogelijkheid om twee vaste acties te doen en een actie is wisselbaar. Hierdoor kan met Scoupy worden ingesprongen op de seizoenen Concurrentie analyse Studentenplattegrond Stipto Media geeft sinds 2004 een Studentenplattegrond uit met rondom de plattegrond advertenties van externe bedrijven. Voor Stipto Media is het zaak om zoveel mogelijk externe partijen te vinden die willen adverteren op Studentenplattegrond. Dit moet om kosten van het maken van de plattegrond eruit te halen. Voor ondernemingen zijn er meerdere opties mogelijk. In de steden s-hertogenbosch en Breda wordt geen vergelijkbare Studentenplattegrond met dezelfde doelgroep uitgebracht. De indirecte concurrenten van de Studentenplattegrond zijn: Si Gids Studentenkorting.nl Huis aan Huis bladen Studenten.nl 3.2.3Sterktes en zwaktes van de concurrent Scoupy Sterktes Bereik onder adverteerders Zwaktes Geen direct bereik bij student Actie is tussentijds aan te passen Opstartfase gratis verkrijgbaar Location based Zowel landelijk als regionaal actief Alleen actief in de vorm van een app Knaek Sterktes Hoge oplage Zwakte Geen direct bereik eerstejaars studenten Heel het jaar korting Niet gratis Verkoopbaar voor deelnemende bedrijven Niet direct meetbaar Zowel landelijk al regionaal actief Alleen offline actief 18 Scoupy.nl 19 Interview afnemer Scoupy

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel 2 3 Waarom een interactief netwerk? Outdoor gaat mobiel Het nieuw gelanceerde netwerk maakt outdoor interactief. Het maakt het

Nadere informatie

Tanja Sierkstra 17-10-2014

Tanja Sierkstra 17-10-2014 MEDIACOLLEGE AMSTERDAM STAGEBEDRIJF: DICHTBIJ Beroepsopdracht Formulier een advies voor een mediaproductie Tanja Sierkstra 17-10-2014 2 1. Beschrijf je stagebedrijf... 3 2. Maak een SWOT-analyse voor jouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Productieplan. 3

Inhoudsopgave. Productieplan. 3 Safien Pinas 1 Inhoudsopgave Productieplan. 3 2 Voorwoord Voor dit project heb ik een applicatie (app) bedacht die studenten helpen om na hen opleiding aan een baan te komen. Het is niet zomaar een APP,

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Nummer 1 op de WO markt

Nummer 1 op de WO markt Slim Nummer 1 op de WO markt Studenten zijn een interessante doelgroep. Maar hoe bereikt u ze gericht met uw marketingcampagnes? Welke kanalen zet u in? En welke partners gebruikt u hierbij? De verschillende

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

Feiten en mogelijkheden

Feiten en mogelijkheden www.studentenbox.nl Feiten en mogelijkheden Mayra Buster, Kamerbemiddeling Tilburg: We hebben de studentenboxen uitgegeven aan alle studenten die bij Kamerbemiddeling Tilburg een kamer huurden, er werd

Nadere informatie

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf OpJeFoon om uw klanten te bereiken: altijd en overal. Bent u klaar voor het Mobiele Web? Technologie ontwikkelt

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Clear Channel Hillenaar Informatie media 2015 Studi s. Titel hoofdstuk Subtitel hoofdstuk. Xxxx Xxx \ Studi s

Clear Channel Hillenaar Informatie media 2015 Studi s. Titel hoofdstuk Subtitel hoofdstuk. Xxxx Xxx \ Studi s Titel hoofdstuk Subtitel hoofdstuk 71 Xxxx Xxx \ Dagbereik 60% Studentenmedium met impact Midden in de doelgroep Studenten 17-25 jaar Universiteiten Hogescholen Hét jongerenmedium Locaties Locaties Locaties

Nadere informatie

IP72 Brabants Dagblad. Analyse

IP72 Brabants Dagblad. Analyse IP72 Brabants Dagblad Analyse 01 Organisatie Bij Brabants Dagblad BV werken ongeveer 400 personen, waarvan bijna de helft bij de redactie, 100 bij advertentie-exploitatie, 70 bij oplage en 30 bij overige

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

Externe analyse. Adviesrapport. Datum. 22 februari 2012. AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881

Externe analyse. Adviesrapport. Datum. 22 februari 2012. AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881 -1 Adviesrapport Datum 22 februari 2012 AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881 S. Pfaltzgraff Docent: de heer Hopman Studentnummer: 113881 22 februari 2012 NCOI Opleidingsgroep Module: marketing

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Rotterdam HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Amersfoort HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com.

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com. BELANGRIJK! Op de gegevens met betrekking tot de verdiepende opdracht is een geheimhoudingsplicht van toepassing. Door verder te lezen in dit document wordt er automatisch akkoord gegaan met deze geheimhoudingsplicht,

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Nummer 1 op de WO markt

Nummer 1 op de WO markt Slim Nummer 1 op de WO markt Studenten zijn een interessante doelgroep. Maar hoe bereikt u ze gericht met uw marketingcampagnes? Welke kanalen zet u in? En welke partners gebruikt u hierbij? De verschillende

Nadere informatie

Adverteren Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform in de Randstad.

Adverteren Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform in de Randstad. Stichting Adverteren Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform in de Randstad. Met de diverse advertentiemogelijkheden die wij bieden, kunt u zelf uw eigen promotiecampagne

Nadere informatie

Case 4 - Consultancy

Case 4 - Consultancy Case 4 - Consultancy 27 april 2015 Dennis Langeveld Bert van Loo Lorianne Hooijmans Consultancy opdracht; Halalmakla Ontvangen opdracht Mijn groep werkt voor Halalmakla, een onderneming die is gespecialiseerd

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Bent u klaar voor veel meer klanten?

Bent u klaar voor veel meer klanten? Bent u klaar voor veel meer klanten? Dit is uw kans Op de markt van werk en opleiding is een nieuwe speler aan zet. Dat bent u, in samenwerking met Call Creatieve Communicatie. Dankzij onze diensten weten

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Stagflatie Alleen wonen wordt de norm Leeftijd als factor Sociale media Sociale community De winkel als showroom Cross-channel oriënteren Winkel Product Offline goes online Www met ons mee Online goes

Nadere informatie

Wie wij zijn en wat wij doen

Wie wij zijn en wat wij doen Wie wij zijn en wat wij doen Dank u wel! Hartelijk dank voor uw interesse in Stichting Studentensteden als medium om studenten te bereiken. In dit voorstel leest u wie wij zijn, wat wij doen en waarom.

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016. Studi s. Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016

Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016. Studi s. Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016 TAP Locaties Locaties Selectie universiteiten en hogescholen Aantal vakken 514 Friesland 2 Leeuwarden 2 Gelderland 54 Arnhem 4 Nijmegen 31 Wageningen 19 Groningen 31 Groningen 31 Limburg 49 Heerlen 15

Nadere informatie

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Praktijkgerichte cursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van flexibiliteit, prijsniveau en individuele mogelijkheden.

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB)

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) In de interne analyse wordt er gebruikt gemaakt van het 7S model van McKinsey, bestaande uit de onderdelen:

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert Case 1: Glasvezel Analyse van de ontwikkelingen rond uitrol glasvezel In tegenstelling tot andere onderzoekers heeft Bureau Terdege hier zowel de B2C en de B2B doelgroepen onderzocht. Zodoende kan beter

Nadere informatie

Verslag 10 december 2014

Verslag 10 december 2014 Verslag 10 december 2014 Op 10 december vond, in Het Communicatiehuis te Gent, de eerste vergadering van de gebruikersgroep plaats. Er waren 25 bedrijven aanwezig. Voorstelling IWT De heer Filip Van Isacker

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Tilburg Studentenstad

Tilburg Studentenstad Tilburg Studentenstad Je doet een bestuursjaar of bent lid van een commissie bij een Tilburgse studentenorganisatie. Dan wil je iets betekenen voor je vereniging. Misschien wil je jouw vereniging nog meer

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Examen HAVO 2017 Voorbeeldopgaven Chris Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Nadere informatie

Samenwerking brochure Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform 2015/2016

Samenwerking brochure Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform 2015/2016 Stichting Samenwerking brochure Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform 2015/2016 Met de diverse advertentiemogelijkheden die wij bieden, kunt u zelf uw eigen promotiecampagne

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18 MARKTONDERZOEK De markt waarin The Webstarter zich bevindt is de markt van webdevelopment & webdesign. Veel bedrijven hebben al een website, maar je hebt altijd starters, bedrijven die toe zijn aan een

Nadere informatie

Case Startup: Fosbury

Case Startup: Fosbury Case Startup: Fosbury Goderie, K ; Hafti Y ; Hack, S INHOUD 1. Het bedrijf... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Online Bedrijfsmodel... 3 1.3 Verdienmodel... 3 1.4 Doelgroep... 4 1.5 Financiële ontwikkelingen...

Nadere informatie

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp Welkom bij de breakout trainer: Martin Suithoff Wat is Inbound Marketing Strategie? Wat is Inbound Marketing Strategie? Is gebaseerd op het principe: Wordt gevonden door potentiële klanten (donateurs)

Nadere informatie

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Het succesvol schrijven van (online) plannen Het schrijven van een plan is een activiteit die door elke

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE OPTIMALISATIE IN PERFECTIE Bereik een... Nieuwe doelgroep Brochure: Product informatie Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL Telefoon: +31 (0)316 712 453 Fax: +31 (0)84 725 9405 O E-mail: info@optimera.nl

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek < Uw Fitnesscentrum > < Uw Logo >

Klanttevredenheidsonderzoek < Uw Fitnesscentrum > < Uw Logo > Klanttevredenheidsonderzoek < Uw Fitnesscentrum > < Uw Logo > Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 < Uw Fitnesscentrum >... 4 Product... 4 Gewenste Unique Selling Points... 5 Partners... 5 Opbouw

Nadere informatie

Adviesrapport. Adviesrapport Project Small Business. PSB: Project Small Business. Human Technology

Adviesrapport. Adviesrapport Project Small Business. PSB: Project Small Business. Human Technology Project Small Business Adviesrapport Human Technology Project PSB: Project Small Business Projectleider Sanne Verbaan scverbaan@gmail.com Opdrachtgever Adriaan Caron acaron@casacaroni.nl Coördinator project

Nadere informatie

!!! Marktonderzoek startende ondernemer!

!!! Marktonderzoek startende ondernemer! Marktonderzoek startende ondernemer Inhoud 1. Vooronderzoek 2. Doelgroep onderzoek 3. SWOT analyse 4. Concurrentie analyse Vooronderzoek Rechtsvormen Twee soorten rechtsvormen: 1. Natuurlijke persoon:

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen.

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. Audits NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. 2 De NIDAP Audit richt zich op deeltijd/duale

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst Bullseye

Besluiten- en actielijst Bullseye Besluiten- en actielijst Bullseye Datum: Dinsdag 3 maart 2015 Bijeenkomst 6 Besluiten- actielijst na aanleiding van onze derde vergadering met Wethouder Dhr. Joost Eerdmans. Aanwezig: wethouder Joost Eerdmans,,,,

Nadere informatie

Aan de slag met het Business Model Canvas

Aan de slag met het Business Model Canvas 1 Aan de slag met het Business Model Canvas De Wereld van de Ondernemer Gerard Aaftink November 2014 2 Inhoud Deel 1: Het Business Model Canvas Het Business Model Canvas Wat is het? Hoe werkt het? Hoe

Nadere informatie

What to do voor strategisch management?

What to do voor strategisch management? What to do voor strategisch management? VRAGEN Stel dat je wordt gevraagd om als adviseur van H&M op te treden. De opdracht is om een strategisch plan op te stellen om de missie te verwezenlijken. Inleiding

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Start up Case Sendcloud Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Interne analyse Algemene informatie SendCloud SendCloud is opgericht in 2012 door Rob van den Heuvel, Bas Smeulders en Sabi

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1 Hogere Vakopleiding Personal Shopper en Image Consultant PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN Deel 1 [LES 9] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is Search Engine Advertising?... 4

Nadere informatie

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte De ontwikkeling van de ehealth-koffer Naam : Seline Kok en Marijke Kuipers School : Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding : HBO-Verpleegkunde voltijd

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Plan van aanpak BuitenBeter

Plan van aanpak BuitenBeter Kenniskring K3 Plan van aanpak BuitenBeter Namen: Rob van Schaijk 2042026 Jesper Tielbeke 2044351 Vak: Kenniskring K3 Datum: 10-02-2012 Begeleider: Tom Spanjaard Inleiding Dit plan van aanpak is geschreven

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Gids voor het MKB: Meer Klanten Met Google AdWords

Gids voor het MKB: Meer Klanten Met Google AdWords Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Google AdWords binnen jouw marketingstrategie... 2 Branding... 2 Remarketing... 3 Aanzetten tot actie... 3 3. Wat is Google AdWords precies?... 4 Advertentiepositie...

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Wij zijn van mening dat het een meerwaarde biedt voor zowel de student als de stad als een student gaan wonen in de stad waar hij/zij gaat studeren.

Wij zijn van mening dat het een meerwaarde biedt voor zowel de student als de stad als een student gaan wonen in de stad waar hij/zij gaat studeren. Werkwijze Hartelijk dank! Hartelijk dank voor uw interesse in Stichting Studentensteden als medium om studenten te bereiken. Stichting Studentensteden is het grootste online studentenplatform in de Randstad.

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

LMG. Informatie voor gemeenten en collectieven. Local Media Group

LMG. Informatie voor gemeenten en collectieven. Local Media Group LMG Local Media Group Informatie voor gemeenten en collectieven In deze brochure wordt kort uitgelegd wat LMG (Local Media Group) uw gemeente, collectief, ondernemersvereniging of winkelgebied te bieden

Nadere informatie

Niveau studenten. 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars

Niveau studenten. 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars Voedingsmiddelentechnologie Van Hall Larenstein Kunt u ook wat ondersteuning gebruiken bij de ontwikkeling en/of vermarkting van (nieuwe) voedingsmiddelen? Hogeschool Van Hall Larenstein verzorgt in Wageningen

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETING ONDERDEEL B1 21 JUNI 2016 NIMA B EXAMEN MARKETING MANAGER ONDERDEEL B1 EXAMENOPGAVEN & ANTWOORDINDICATIES EXAMEN 21 JUNI 2016

NIMA B EXAMEN MARKETING ONDERDEEL B1 21 JUNI 2016 NIMA B EXAMEN MARKETING MANAGER ONDERDEEL B1 EXAMENOPGAVEN & ANTWOORDINDICATIES EXAMEN 21 JUNI 2016 NIMA B EXAMEN MARKETING MANAGER ONDERDEEL B1 EXAMENOPGAVEN & ANTWOORDINDICATIES EXAMEN 21 JUNI 2016 1 Vragen bij de case Zorggroep Friesland, in goede handen? (totaal 83 punten) Vraag 1 (12 punten) a.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

De SWOT analyse en confrontatiematrix

De SWOT analyse en confrontatiematrix De SWOT analyse en confrontatiematrix swotanalyse Instrument om de sterkten en zwakten (intern) van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen (extern) te onderzoeken Vanuit de SWOT

Nadere informatie

Klant centraal. Behoefte aan meer 25. Meer producten en diensten om uw rendement te verhogen. Contact

Klant centraal. Behoefte aan meer 25. Meer producten en diensten om uw rendement te verhogen. Contact Behoefte aan meer 25 Klant centraal Inspelen op uw behoefte Uw mediabehoefte staat bij Rodi Media centraal. Met Meer Media kunt u meer dan alleen een advertentie plaatsen, krant drukken of drukwerk verspreiden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Segmentering Waardepropositie Verdienmodel Invloed externe factoren Economisch Technologisch Positioneringsmatrix E- marketingmix Prijs Plaats

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie