Advies rapport Stipto Media

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies rapport Stipto Media"

Transcriptie

1 Advies rapport Stipto Media Regionaal strategisch marktonderzoek. Stagiair Stipto Media/student SBRM :Joey de Jong Stagebegeleider Stipto Media :Edo Burger Stagebegeleider Avans Hogeschool te s-hertogenbosch: Koert de Langen Beoordelaar Avans Hogeschool te s-hertogenbosch: Mevr. M. Stael

2 Regionaal strategisch marktonderzoek Stipto Media 20 Januari 2012 Auteur afstudeerscriptie: Joey de Jong Studentnummer: Opleiding en organisatie: 5022 DM Tilburg Stagebiedende organisatie: Stagebegeleider Stipto Media: Stagebegeleider SBRM: Avans Hogeschool Small Business and Retail Management (SBRM) Onderwijsboulevard 256 Stipto Media Utrechtseweg AB Zeist Dhr. E. Burger Dhr. K. de Langen 2

3 Voorwoord Voor u ligt het marktonderzoek dat ik heb uitgevoerd voor Stipto Media in het kader van een meeloopstage van de opleiding Small Business and Retail Management te Avans s-hertogenbosch. De opdrachtgever van dit adviesrapport is Stipto Media. In dit rapport worden een aantal opties behandeld om meer omzet te halen uit de Studentenmarkt in s-hertogenbosch en Breda. Naar aanleiding van dit rapport wordt één optie gekozen en geïmplementeerd bij Stipto Media. Na een periode vol spanning en zenuwen kreeg ik uiteindelijk de goedkeuring van Avans hogeschool om bij Stipto Media stage te lopen. Ik mocht mijn kennis daar gaan verrijken en ervaring opdoen in de Studenten media branche. De stage had mijn volledige aandacht omdat het bedrijf gespecialiseerd is in het bereiken van studenten met haar media. Dit omdat ik zelf ook nog een student ben. Tijdens deze stage periode heb ik onderzoek gedaan naar de behoeftes van de studenten in s-hertogenbosch en Breda. Vanuit dit onderzoek heb ik aanbevelingen gedaan om in beide steden meer omzet te behalen. Ik wil een aantal mensen bedanken die mij hebben geholpen voor en tijdens mijn stage periode. Ik wil graag Margot Cruisen bedanken die mij geholpen heeft een goede en geschikte stageplek te vinden. Daarnaast wil ik mijn stagebegeleider Koert de Langen bedanken voor de feedback en de steun tijdens deze stageperiode. Tevens wil ik mijn mede stagiaires bedanken voor het geven van feedback op mijn onderzoek. Daarnaast wil ik Stipto Media bedanken voor de kennis, begeleiding en middelen die ze beschikbaar stelden tijdens het onderzoek en mijn stage periode. Hiervoor bedank ik Remko Allertz en met name mijn stage begeleider Edo Burger. Tot slot gaat er ook een bedankje uit naar Mevr. Stael die mijn verslag gaat beoordelen. 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Management Summary Inleiding Bedrijfsbeschrijving Relevantie Doelstellingen Probleemstelling Vraagstelling Onderzoek verantwoording Wat als het af is:... 9 Hoofdstuk 2 Interne Analyse Missie Visie Doelstellingen Stipto Media Organogram Organisatie Structuur Cultuur Citymanager Marktafbakening Analyse huidige marketingbeleid Conclusie Interne analyse: Hoofdstuk 3 Externe analyse Macro analyse (Destep) Meso Micro Conclusie Kansen en bedreigingen Hoofdstuk 4 Swot Analyse Confrontatie matrix Hoofdstuk 5 Opties Optie 1 Coupon for your mum Optie 2 Citymanager Optie 3 Studenten Groupbuyingsysteem Conclusie en gekozen optie

5 Hoofdstuk 6 Implementatievoorstel Citymanager Ansoff Vergelijking met Den Haag Opbrengsten Kosten Resultaat kosten en opbrengsten Extra aanbeveling: Hoofdstuk 7 Eindconclusie Hoofdstuk 8 Literatuurlijst Personen Boeken Onderzoek Internet

6 Management Summary Regionaal strategisch marktonderzoek Stipto Media Stipto Media is een toonaangevend bedrijf als het gaat om het bereiken van studenten. Dit doen ze door verschillende print media zoals Sum magazine, Sum agenda en Studentenplattegrond met de daarbij gevoegde Studentencoupons. In dit adviesrapport wordt duidelijk hoe Stipto Media het beste kan inspelen/springen op de markt in s-hertogenbosch en Breda. Hieruit volgt een aanbeveling waarmee Stipto Media meer omzet kan behalen uit deze markt Belangrijkste ontwikkeling op het gebeid van de printmedia is toch wel de technologische innovaties. Oude stadskaarten worden niet meer gebruikt om de weg te vinden, tegenwoordig gaat alles via de Smartphone. Media wordt tegenwoordig niet alleen maar verspreid in de vorm van print media maar ook in de vorm van online media. Hierbij kan social media gezien worden als een medium om de studenten te bereiken. Dit alles heeft gevolgen voor de positie van Stipto Media als marktleider in de studentenmedia. Er zijn steeds meer opties voor adverterende bedrijven om de studenten te bereiken. Hierdoor komt het marktaandeel van Stipto Media in het gedrang. Stipto Media heeft als enige speler op de markt de optie om rechtstreekst de studenten te bereiken. Dit door een samenwerkingsverband met de hogescholen en universiteiten. In s-hertogenbosch zijn dat de scholen Avans en de Has. In Breda zijn het de scholen Avans en de NHTV. Dit is een groot concurrentievoordeel voor Stipto Media. Regionale bedrijven zien studenten steeds meer als doelgroep. Dat is reden om studenten direct te bereiken via de media van Stipto Media. Uit de SWOT is een confrontatie matrix gekomen, vanuit de confrontatie matrix zijn een aantal opties geformuleerd om meer omzet te behalen uit de steden. De eerste optie: Coupon for your mum. De tweede optie: Citymanager De derde optie : Groupbuying systeem. Uiteindelijk is er gekozen voor de tweede optie. Dit omdat, vergeleken met de andere optie s dit een relatief lage en niet zo risicovolle investering is. Verwacht wordt dat de Citymanager in het jaar 2012/ ,- aan omzet kan halen in de steden s-hertogenbosch en Breda gedurende een periode van 8 maanden. Een extra aanbeveling op optie twee, is het inzetten van een promotieteam tijdens een aantal momenten aan het begin van het schooljaar. Het promotieteam zal de coupons verspreiden onder de studenten van de hogescholen van s- Hertogenbosch en Breda. Hierdoor is de kans op slagen van de actie van de adverterende bedrijven groter. Na aantal een maanden zal aan de hand van een enquête geëvalueerd worden. 6

7 1. Inleiding Regionaal strategisch marktonderzoek Stipto Media 1.1 Bedrijfsbeschrijving 1 Stipto Media is een mediabedrijf in de niche studenten, onderwijs en Young professionals. Stipto Media richt zich hierbinnen op twee hoofdactiviteiten: Het uitgeven van diverse producten (o.a. agenda s en plattegronden) Het adviseren van bedrijven op het terrein van effectieve communicatie met de doelgroep. Daarnaast is Stipto Media een dynamisch bedrijf met als hoofdmerken: Sum Magazine, Sum Agenda, Studentenplattegrond en Studentencoupons. Veder beheren ze een aantal websites. In het klantenbestand van Stipto Media staan o.a.: hogescholen, universiteiten, overheden, leveranciers en tal van andere bedrijven. De kernbegrippen binnen Stipto Media zijn: servicegerichtheid, flexibiliteit en loyaliteit. Dit adviesrapport heeft betrekking op de producten Studentenplattegrond en de Studentencoupon 1.2 Relevantie Momenteel wordt er in de steden s-hertogenbosch en Breda weinig tot niets gedaan aan regionale kortingsacties voor studenten door regionale bedrijven. In de andere steden is dit wel het geval. Bij het rapport zijn voorbeeldexemplaren van de Studentenplattegrond en Studentencoupons gevoegd. Voor de student is het aantrekkelijker om het coupon boekje te gebruiken met regionale kortingen, dan een coupon boekje met nagenoeg geen regionale kortingen. Dit betekend ook automatisch dat er meer omzet wordt gehaald uit andere steden dan uit de steden s-hertogenbosch en Breda. Door het onderzoek komt er een advies rapport op tafel. Hiermee kan Stipto Media in de toekomst beter inspringen op de Studentenmarkt in s-hertogenbosch en Breda, en meer omzet generen in deze twee steden. 1.3 Doelstellingen Binnen één jaar meer omzet halen uit de steden s-hertogenbosch en Breda Beter inzicht in de wensen en behoeften van potentiële klanten in s-hertogenbosch en Breda. Inzicht krijgen op wat voor soort bedrijven Stipto Media zich het beste kan richten in s- Hertogenbosch en Breda. Inzicht krijgen in wat verbeterd kan worden aan de offline media In de steden s- Hertogenbosch en Breda. 1.4 Probleemstelling De probleemstelling is dat er te weinig wordt gedaan aan kortingscoupons acties in de steden s- Hertogenbosch en Breda. In andere studenten steden worden er meer regionale acties gedaan voor studenten. Het probleem is dan ook dat de kortingscoupon acties in andere steden beter aanslaan dan in de bovengenoemde steden. Kortom er is dus te weinig inzicht in de omgeving van s- Hertogenbosch en Breda, te weinig inzicht in de behoeften van de afnemers en eindgebruikers. Dit zijn de ondernemers en studenten. Dit onderzoek zal inzicht geven in de behoeften van de studenten. En er zal duidelijk worden hoe Stipto Media meer omzet kan generen in deze steden. 1 Media.nl 2 Bron: Interne gegevens van Stipto Media 7

8 1.5 Vraagstelling Regionaal strategisch marktonderzoek Stipto Media Nr. Onderzoeksvraag Onderzoeksmethode Hoofdstuk 1. Wat zijn de externe factoren van de markt waarop Desk en fieldresearch H3 Stipto Media zich begeeft 2. Wie zijn de voornaamste concurrenten van Stipto Media en wat zijn hun sterktes en zwaktes Deskresearch Interview Edo Burger H3 3. Wat zijn de kansen en bedreigingen voor Stipto Deskresearch H3 Media? 4. Wie en wat zijn de afnemers van Stipto Media? Deskresearch H2 5. Wat vinden studenten en bedrijven van de Studentenplattegrond en Studentencoupon? CRM programma, enquête studenten en interview bedrijven Deskresearch 6. Hoe ziet de marketingmix(p s) van Stipto Media eruit? 7. Wat zijn de sterktes en zwaktes van Stipto Media? Deskresearch Interview Edo Burger 8. Welke strategische opties kunnen geformuleerd Deskresearch en overleg worden en wat zijn de voor- en nadelen van deze Edo Burger opties? 9. Hoe kan Stipto Media de gekozen optie het beste implementeren? 10. Hoe kan het resultaat van de oplossing worden geëvalueerd? Deskresearch Deskresearch H3 H2 H2 H5 H6 H6 1.6 Onderzoek verantwoording Het onderzoek zal zich richten op de media van Stipto Media in steden s-hertogenbosch en Breda. Dit onderzoek legt de link met de behoeften van de potentiele afnemers en de studenten. Hierbij zal Studentenplattegrond en Studentencoupon centraal staan. In het onderzoek worden twee markten behandeld, de b2b en b2c. Dit is vanwege de omzet die afkomt van de adverterende bedrijven. Maar het succes van de media hangt af van de gebruiker van de media, de studenten. Als studenten de media niet gebruiken is het niet aantrekkelijk voor bedrijven om te participeren in de media. Hierdoor zal een deel van de analyses worden uitgesplitst in deze twee groepen Deskresearch In dit onderzoek zal er gebruik worden gemaakt van online en offline bronnen. Online bronnen zijn; artikelen over o.a. Studentengroei en huidige economische situatie. Er zal ook gebruik worden gemaakt van offline bronnen zoals de boeken. De boeken die voor dit onderzoek gebruikt zijn o.a. Kwalitatief Marktonderzoek / druk 2 U. Meier & M. Mandemakers van en Marketing reallife-perspective van M.R. Solomon. Ook zal er gebruik worden gemaakt van het Crm programma Salesforce. Hierin staan alle resultaten en reacties van ondernemers over de media. Tot slot zal er vanuit Stipto Media de beschikking zijn over eerdere onderzoekrapporten van eerdere stagiaires en eerdere marktonderzoeken. Hierbij kan er dus vergeleken worden met andere onderzoeken en steden. 8

9 1.6.2 Fieldresearch Om inzicht te krijgen in wat studenten en bedrijven van de media vinden en dan met name de Studentenplattegrond en Studentencoupon, worden ondernemers in s-hertogenbosch en Breda benaderd. Er zal een logboek worden bijgehouden in het Crm programma Salesforce. Er zal onderscheidt gemaakt worden in geïnteresseerde en niet geïnteresseerde ondernemers. Om tot een gedegen conclusie te kunnen komen worden er uiteindelijk 50 interviews van regionale ondernemers uit s-hertogenbosch en Breda verwerkt. Om de behoeften van de Studenten in kaart te brengen zullen er 72 enquêtes worden afgenomen. Dit zal verspreid zijn onder de studenten van de hogescholen van s-hertogenbosch en Breda. Tot slot zal er gesproken met één van de directeuren van Stipto Media, Edo Burger. 1.7 Wat als het af is: Tijdens mijn onderzoek zal er opzoek worden ge gaan naar regionale adverteerders die willen participeren in media van Stipto Media. Dit is het meewerkgedeelte van de stage. Uiteindelijk zal er een adviesrapport aan Stipto Media aangeboden worden. In dit rapport is er onderzoek gedaan naar de studentenmarkt in s-hertogenbosch en Breda en naar de behoeften van de adverteerders en studenten. Er zullen opties geformuleerd worden hoe Stipto Media het beste kan inspringen of op de markt in deze steden. Eén zal worden gekozen en zal worden geïmplementeerd worden binnen de organisatie. Met deze optie zal er meer omzet worden behaald in de steden. 9

10 Hoofdstuk 2 Interne Analyse In dit hoofdstuk komt de interne analyse van Stipto Media aan bod. De missie, visie en doelstellingen van de organisatie worden duidelijk in deze analyse. In de analyse wordt ook alles behandeld rondom de offline media van Stipto Media. Dit wordt aan de hand van de 4 p s behandeld(product, prijs, plaats, promotie.) Als conclusie van de interne analyse worden de sterktes en zwaktes geformuleerd van Stipto Media. 2.1 Missie De missie van Stipto Media is dé brug zijn tussen bedrijven enerzijds en studenten en beginnende ondernemers anderzijds. Dit probeert zij te bereiken door middel van verschillende communicatiekanalen. Kernbegrippen die hierin een rol spelen zijn servicegerichtheid, flexibiliteit en loyaliteit. 2.2 Visie De visie laat zien waar Stipto Media in de toekomst als bedrijf naar toe wil. De visie luidt als volgt: Stipto Media wil door bedrijven die HBO en WO studenten willen bereiken en waar servicegerichtheid, flexibiliteit en loyaliteit hoog in het vaandel staat gezien worden als de beste uitgeverij van studentenmedia Doelstellingen Stipto Media Een leidinggevende rol blijven vervullen op de Studentenmarkt. Via verschillende media communiceren richting de studenten. Het adviseren van ondernemingen en organisaties op het terrein van effectieve communicatie met de doelgroep. Marktleider worden op het gebied van communicatie richting studenten en Young professionals. 2.4 Organogram Remko Allertz & Edo Burger Directeuren Kimberly Van Houwelingenk Communicatie en Pr Tim van Doesburg Citymanager Eindhoven Joey Houtepen Citymanager Tilburg Annemieke Dees Citymanager Leiden Amanda van Haaster Citymanager Rotterdam Joey de Jong Stagiare 2 Bron: Interne gegevens van Stipto Media 10

11 2.5 Organisatie Structuur De organisatie structuur van Stipto Media is plat. Zoals te zien in het organogram hierboven. Niet iedereen binnen de organisatie is makkelijk bereikbaar. Dit komt omdat de directeuren regelmatig op afspraak zijn en de Citymanager s werken vanuit de stad waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dit betekent dat communicatie voornamelijk via de telefoon of verloopt. Als iedereen op de werkvloer is verloopt de communicatie makkelijk en is iedereen bereikbaar voor een vraag en antwoord. Stipto Media is een bedrijf met weinig vaste werknemers. Naast de twee directeuren werkt er één vaste werknemer. Die regelt de communicatie van en naar de studenten. Hierbij moet gedacht worden aan de Facebook acties, persberichten en de site up to date houden. Het is een voordeel dat Stipto Media een klein en dynamisch bedrijf is, zo kan Stipto Media makkelijk inspringen op alle ontwikkelingen in de markt. Stipto Media heeft een landelijke dekking. Ze zitten in 20 studentensteden door heel Nederland. In alle steden zijn er adverteerders die willen participeren met de Studentenplattegrond en/of Studentencoupon. Omdat de organisatie zo klein is, is er niet voldoende personeel om al het rendement uit de steden te halen. Dit is ook het geval in s-hertogenbosch en Breda. 2.6 Cultuur De cultuur binnen Stipto Media wordt duidelijk gekenmerkt door een taakcultuur. Het gevolg van een taakcultuur is dat alles binnen de organisatie resultaatgericht is. Van iedere werknemer wordt verwacht dat er gepresteerd wordt. Als er niet wordt gepresteerd dan wordt het contract niet verlengt. Het is noodzakelijk om te presenteren, omdat Stipto Media afhankelijk is van externe partijen die participeren in de media. Er is geen duidelijke hiërarchie aangezien het kleine organisatie is. Dit betekent dat er flexibel wordt gewerkt binnen Stipto Media. 2.7 Citymanager Om toch voldoende rendement uit bepaalde steden te halen werkt Stipto Media met Citymanager. Citymanager zijn studenten of tijdelijke stagiaires die verantwoordelijk zijn voor één of twee steden in Nederland. De Citymanager is bekend met de haar of hem toegewezen stad. De Citymanagers wonen in die stad of studeren in die stad. Hij of zij kent in haar of zijn stad alle hot spots voor studenten. Zo is de kans dat meer externe partijen participeren groter, dan dat een onbekende in de stad verantwoordelijk is. Die weet niet welke plekken hij of zij wel of niet moet benaderen. Het is dus een groot voordeel als een Citymanager in een voor hem bekende stad actief is. Het probleem voor Stipto Media is dat er niet voldoende Citymanagers zijn om voor iedere stad een aparte Citymanager verantwoordelijk te stellen. 2.8 Marktafbakening Aan de hand van het Abell-Model is de marktafbakening gemaakt. Voor een grafische weergave, verwijs ik u naar de bijlage 2. Afnemersbehoeften De Studentenmedia dient vooral voor het gebruiksgemak van de student. Daarnaast zorgt het voor bekendheid onder studenten voor de bedrijven(afnemers). Afnemersgroepen Op dit moment zijn hogescholen, universiteiten en studentenverenigingen de afnemers. Nieuwe afnemers zouden kunnen zijn adverteerders en MBO scholen. Technologieën Op dit moment biedt Stipto Media de Studentenplattegrond en Studentencoupon aan als offline media. Op aanvraag kan de Studentencoupon online zichtbaar worden gemaakt op Facebook. 11

12 2.9 Analyse huidige marketingbeleid Regionaal strategisch marktonderzoek Stipto Media Doelgroepomschrijving Ondanks dat Stipto Media zich in de business-to-business markt begeeft heeft het twee verschillende doelgroepen, namelijk studenten en bedrijven. Het doel van Stipto Media is om voor bedrijven het middel te zijn om de HBO en WO student van Nederland te bereiken. Stipto Media kiest er voor om met dezelfde producten zowel de business-to-business markt als de consumentenmarkt te bereiken. Deze manier van marketing, het combineren van B-to-B marketing met consumentenmarketing, wordt duale marketing genoemd. 3 Deze vorm van marketing kan zowel voor- als nadelen hebben. Een voordeel kan zijn dat je een hogere omzet realiseert doordat je hetzelfde product aanbiedt. Een nadeel kan zijn dat een negatief imago op de ene markt gevolgen kan hebben op de andere markt. Studentenplattegrond en Studentencoupon De Studentenplattegrond richt zich op eerstejaars HBO en WO studenten. Deze wordt namelijk tijdens de introductiedagen verspreid door de betreffende introductiecommissies, hogescholen en/of universiteiten. Voor de Studentenplattegrond worden vooral adverteerders gezocht die affiniteit hebben met aankomende studenten. Dit is hetzelfde geval bij de Studentencoupons die bijgevoegd zijn bij de plattegrond Marktpositie Op het gebied van de Studentenplattegrond heeft Stipto Media geen concurrentie die zich landelijk begeeft op de studentenmarkt. In een aantal steden geven de hogescholen en universiteiten zelf een studentenplattegrond uit zoals in Maastricht. In de steden s-hertogenbosch en Breda is er geen directe concurrentie op het gebeid van de Studentenplattegrond. Op het gebied van de studentencoupon is er één concurrent offline( Knaek) en één online concurrent (Scoupy). In beide gevallen bieden ze korting voorstudenten. Deze partijen zijn ook regionaal in s-hertogenbosch en Breda actief. Het gaat hier dus om een oligopolistische markt omdat er maar enkele aanbieders zijn op deze markt Product Stipto Media is een cross mediaal media bedrijf. Cross mediaal betekent dat er meerdere media tegelijk kan worden ingezet en ook naar elkaar kunnen verwijzen. Hierbij dient de Studentencoupon als voorbeeld. Met de coupon kan verwezen worden naar de Facebook pagina van Stipto Media. Zo wordt dus met de offline media verwezen naar de online media. Dit zijn de media van Stipto Media. Studentenplattegrond Sum Hogeschool agenda Sum.nl Studentencoupon Brand Promotion Direct Mailing Sum Universiteitsagenda Sum magazine Doordat dit onderzoek alleen gaat over de Studentenplattegrond en Studentencoupon is er hieronder meer informatie te vinden over deze twee media. Voor informatie over de andere media verwijs ik u graag naar bijlage 4. Er zit wel een consistent beleid in het productaanbod. Alle producten zijn namelijk gericht op studenten en dienen een brug tussen bedrijven en studenten

13 De studentenplattegrond Regionaal strategisch marktonderzoek Stipto Media Kern product: De eerstejaars studenten wegwijs maken in de voor hun onbekende studentenstad. Feitelijk product: In augustus krijgen alle aankomende studenten een Studentenplattegrond. De Studentenplattegrond helpt eerstejaars wegwijs te worden in hun studiestad en wordt gratis ter beschikking gesteld door hogescholen en universiteiten. De Studentenplattegrond wordt verspreid in de 20 grootste studenten steden van Nederland. Studentenplattegrond is al jaren een begrip in de studentenmarkt en een belangrijk item van het introductiepakket. Uitgebreid product: De voordelen die de Studentenplattegrond biedt: Details en locaties van: Bedrijven die aantrekkelijk zijn voor studenten. Speciale kortingen Preventieve en informatieve informatie Studentenhuizen Studentencoupon Figuur 1 Studentenplattegrond Kern Product: Zijn kortingscoupons waarmee een student korting kan krijgen bij deelnemende bedrijven. Figuur 2 Voorkant Coupon Feitelijk Product: De Studentencoupon is een coupon ter grote van een pinpas. De studentencoupon is een kortingscoupon boekje dat samen met de Studentenplattegrond wordt verspreid in de 20 grootste studentensteden van Nederland. De pakketjes worden door de universiteiten en hogescholen Figuur 3 Achterkant Coupon gratis verstrekt in de introductie pakketten van de eerste jaars studenten. Net zoals de plattegrond is er in iedere stad een andere couponboekje met acties. In iedere stad zijn er regionale bedrijven die met een leuke en aantrekkelijk kortingsactie de studenten over de vloer proberen te krijgen. Uitgebreid Product: Grote voordelen voor bedrijven is de relatief lage investering, de coupon is meetbaar en wordt alleen uitgereikt onder de nieuwe studenten. Geen kannibalisatie van bestaande klanten. Als de studenten de Studentencoupons hebben ontvangen, Kunnen ze bij deelnemende bedrijven met inlevering van de coupons korting krijgen op een product of dienst van het bedrijf. 13

14 2.9.4 Prijs Stipto Media haalt zijn inkomsten uit advertenties op de plattegrond of deelname van bedrijven aan de studentencoupon. De prijs van de producten is afhankelijk van een aantal aspecten. De prijs van de Studentenplattegrond is afhankelijk van de grootte van de advertentie, aantal advertenties in de desbetreffende stad, oplage en eventuele inzet van andere media. De prijs de Studentencoupon is afhankelijk van de oplage in desbetreffende stad en eventuele aanvulling op de coupon(facebookkoppeling, locatievermelding en QR code) Tevens is ook de mogelijkheid de coupon in te zitten in combinatie met de Studentenplattegrond. De (2) staat voor de achterkant van de Studentenplattegrond en de (1) voor voorkant van de studentenplattegrond. De verschillende advertenties Afmetingen in mm Landelijk prijs Regionaal s- Hertogenbosch Regionaal Breda Unit A (2) 105* ,00 340,00 440,00 Unit A(1) 105* ,00 440,00 480,00 Unit AA (2) 105* ,00 500,00 560,00 Unit AA(1) 105* ,00 600,00 660,00 Unit A4H (2) 220* ,00 920, ,00 Unit A4H(1) 220* , , ,00 Unit A4V (2) 105* ,00 920, ,00 Unit A4V(1) 105* , , ,00 Studentencoupon Studentencoupon Breda 300,00 Extra opties Studentencoupon Prijs Studentencoupon s- 300,00 Facebook koppeling 100,00 Hertogenbosch Locatievermelding 150,00 Studentenplattegrond Plaats De steden waar Stipto Media is Qr code 100,00 vertegenwoordigd zijn hieronder vermeld. De steden zijn verspreid door heel Nederland dus voor zowel een landelijk bedrijf als regionaal bedrijf is het interessant. Amsterdam Den Haag Leiden Wageningen Arnhem Eindhoven Maastricht Zwolle Breda Enschede Nijmegen Delft Groningen Rotterdam s-hertogenbosch Haarlem Tilburg Promotie Promotie binnen een bedrijf is het stimuleren van de verkoop bij een bepaalde doelgroep. 5 Stipto Media maakt op het moment niet tot nauwelijks gebruik van promotie. Stipto Media doet voornamelijk aan direct marketing. Dit houdt in dat dagelijks een team van accountmanagers naar bedrijven belt om de media te verkopen en interesse te wekken bij bedrijven. Het product wat dan aangeboden wordt zijn de studentenplattegrond en de Studentencoupons. Een voorbeeld van een gesprek is te vinden in bijlage 5. Deze vorm van promotie is cold calling oftewel koude acquisitie. Het werk gaat als volgt de accountmanager zoekt een potentieel bedrijf op internet. Bedrijven die een link hebbe met studenten. Daarna belt de accountmanager de bedrijven op of ze interesse hebben. Hierbij kan eventueel een voorbeeldexemplaar van de media of een worden gestuurd ter ondersteuning. Daarnaast speelt public relations een grote rol in de promotie. Het is namelijk vele malen goedkoper en efficiënter om bestaande klanten te behouden dan ieder jaar opnieuw nieuwe klanten te moeten werven. De twee directeuren verzorgen de public relations door regelmatig bij klanten op bezoek te gaan en ze op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het bedrijf

15 2.9.6 Distributie Voordat de Studentenplattegrond en SUM Agenda bij de student belanden is er een heel traject aan vooraf gegaan. Hieronder een visuele weergave van de distributie: Stipto Media Opdrachtgever voor het drukken van offline media. Drukkerij Drukt de producten en zorgt dat deze bij het distributiecentrum komen. Distributiecentrum Zorgt er voor dat de offline media netjes wordt verpakt en verstuurd! Adverteerders/ studentenverenigingen/ onderwijsinstellingen Zorgen voor de levering aan de eindgebruiker! Eindgebruiker De studenten! Stipto Media is een kleine organisatie die veel werkt met freelancers. De opmaak van de media wordt verzorgt door een freelancer die Stipto Media aan het einde van de sales periode in dienst neemt. Zodra de opmaak gereed is wordt de media naar de drukker gestuurd. Er wordt ieder jaar opnieuw gekeken wie van de drukkers de beste prijs/kwaliteit verhouding heeft. Als de media gedrukt is wordt deze naar het distributie centrum gebracht. De media wordt verpakt en naar de onderwijsinstellingen en adverteerders gestuurd. Stipto media heeft exclusief toegang tot deze distributiekanalen De onderwijsinstellingen zorgen er weer voor dat de media bij de studenten terecht komt Conclusie Interne analyse: Uiteindelijk kan de conclusie getrokken worden dat Stipto Media voornamelijk een breed scala heeft aan print media. Met die print media willen ze als intermediair de fungeren tussen bedrijven(afnemers van de media) en studenten(eindgebruikers van de media). Stipto media werkt vanaf één centraal punt in Nederland. Inzicht van regionale adverteerders in bepaalde steden is dus nihil. De media die zij aanbieden is voor een gedeelte cross mediaal. Hierbij kan er link worden gelegd tussen twee verschillende media. De media wordt verspreid door de hogescholen en universiteiten waar Stipto media exclusief toegang heeft. Uiteindelijk zijn er sterktes en zwaktes uit de interne analyse voorgekomen. Hieronder staan ze op een rijtje Sterkte Marktleider betreffende Studentenmedia. Exclusief toegang tot distributiekanalen door een goede en langdurige samenwerking met hogescholen, universiteiten en studentenverenigingen. Uitgebreid productaanbod van zowel online als offline media Klein, dynamisch bedrijf dat snel kan inspelen op veranderingen in de markt Cross mediale media aanbod. Zwakten Focus ligt vooral op offline media terwijl online media groeiende is Oplage is relatief laag in vergelijking met andere steden Te weinig inzicht in de markt in de steden s-hertogenbosch en Breda Weinig vaste werknemers Producten zijn niet up to date 15

16 Hoofdstuk 3 Externe analyse In dit hoofdstuk komt de externe analyse aan bod. In de externe analyse wordt de macro, meso en micro analyse behandeld. Middels deze analyse komen alle externe factoren aanbod die met Stipto Media een relatie hebben.. In de destep wordt zowel de b2b als b2c markt behandeld omdat beide markten effect hebben op het succes van de Studentenplattegrond en coupon. 3.1 Macro analyse (Destep) 3.1.1Demografisch B2B: Stipto Media richt zich op de zakelijke kant van de markt. Hierbij zijn de ondernemers, hogescholen en universiteiten de doelgroep. Uit gesprekken met Edo Burger en uit interviews met ondernemers is gebleken dat regionale bedrijven zich steeds meer richten op studenten 6. Dit is omdat de studentenmarkt blijft groeien. De afnemers in Den Bosch zijn hogescholen Avans en HAS. In Breda zijn dit de hogescholen Avans en NHTV. B2C De media die Stipto Media uitgeeft is gericht en bedoeld voor de studenten in Nederland. De studentenmarkt is één van de weinige markten die in de huidige economische situatie nog groeit. 7 Het afgelopen jaar is alleen al op de Avans een groei doorgemaakt van ruim 800 studenten ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is een stijging van het aantal studenten. Uit het onderzoek van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gebleken dat het aantal in het jaar 2019/2020 de HBO studenten met 17% is gegroeid en het Wo studenten met 36% ten opzichte van 2008/2009. Dit betekend dat de studentenmarkt een gunstige markt is voor Stipto Media om haar media uit te brengen Economisch B2B: Het voor zijn uitgevers van media in de huidige economische situatie zware tijden. Dit komt omdat Stipto Media is afhankelijk van adverteerders. In de huidige economische situatie besparen veel bedrijven geld op adverteren is gebleken uit gesprekken met ondernemers uit s-hertogenbosch en Breda 8. In de laatste begroting is ook weer naar voren gekomen dat de koopkracht afneemt met 1%. Dit is nadelig voor de consument en dus ook voor de ondernemers. Consumenten hebben dus minder te besteden B2C: Studenten blijven altijd geld uitgeven 9. Is het niet aan een biertje, dan is het wel aan de inrichting van hun studentenkamer. Studenten hebben niet veel geld te besteden. Als studenten het studentenleven niet kunnen bekostigen met hun bijbaan of uitwonende beurs wordt er vaak geleend. Studenten lenen meer op dezelfde bedragen te kunnen uitgeven tijdens hun studie. Dit is gebleken uit onderzoek van het Elsevier 10. Uitwonende studenten hebben 919,- te besteden en thuiswonende 662,- 11. Studenten kiezen er ook steeds meer voor om door te studeren. Dit is omdat ze met een betere opleiding een grotere kans hebben op een baan. De studentenmarkt verzadigt dus nooit Sociaal-cultureel B2B: Ondernemers zijn gebaat bij klanten die geld uitgeven in hun onderneming. Studenten die uitwonend zijn geven meer geld uit dan studenten die thuis wonen. Dit komt omdat uitwonende studenten zorgen voor hun huishouden. Ondernemers uit s-hertogenbosch en Breda zijn dus gebaat bij veel uitwondende studenten. Doordat er een groei is van het aantal studenten is er automatisch ook een groei van het uitwonende studenten. Het tekort aan studentenwoningen is dus nadelig voor 6 Bijlage interview ondernemers 7 Bijlage 7 Studentengroei 8 Bijlage interviews ondernemers 9 Bijlage8.3 Artikel studenten blijven lenen 10 Bijlage 8.3 Artikel studenten blijven lenen 11 Bijlage 8.2 Economisch 16

17 de ondernemer, die loopt omzet mis. Dit staat weer in verband met Stipto Media. Wanneer er meer studenten zijn in de stad is het aantrekkelijker voor ondernemers om gebruik te maken van de media van Stipto Media. B2C: Stipto Media heeft als doel voorzien in de behoeften van de studenten door middel van regionale en landelijke ondernemers. Steeds meer studenten willen op kamers. Het afgelopen jaar kenmerkt zich door het tekort aan woningaanbod voor studenten. Er is een groot deel van de studenten die op kamers zou willen maar geen woning kan vinden, hierdoor moeten ze noodgedwongen thuis blijven wonen. 12 Vergeleken met andere steden is s-hertogenbosch 27% en Breda 47% niet een studentenstad waarbij alle studenten op kamers gaan. Dit in vergelijking tot Maastricht en Groningen waarbij bijna 80 % uitwonend is. 13 Studenten die uitwonend zijn hebben een ander bestedingspatroon dan studenten die thuis wonen. Uitwonende studenten geven meer geld uit in de stad dan thuiswonende studenten. Dit is dus nadelig voor Stipto Media hoe meer uitwonende studenten hoe meer er gebruik wordt gemaakt van de kortingen van de ondernemers die deelnemen aan de media van Stipto Media Technologisch B2B: Stipto Media maakt veel gebruik van print media. Dit zie je meer en meer verdwijnen. Tegenwoordig gaat alles via het web. Alles kan via de telefoons van tegenwoordig. De studentenplattegrond komt hierdoor in het gedring. Dus door de technologie vormt dit wel een bedreiging voor een bedrijf zoals Stipto Media.. Ondernemers gaan vaak mee met de trends. Zo zie je steeds vaker acties van ondernemers op internet voorbij komen. Dit kan bij de daily deal sites zoals o.a. Groupon, Sweetdeal,etc. Hierbij kunnen alle consumenten dus ook de studenten een actie kopen. Ondernemers proberen tegenwoordig ook Figuur 4 Aandeel printemedia vaak via social media de student te bereiken. Dit door middel van een Facebook bericht of een Twitter actie. Dit kost de onderneming alleen de actie en is dus goedkoper dan een actie via Stipto Media. Er is nog een nieuw medium in opkomst en dat is de app voor de mobiele telefoon. Hierbij kunnen ondernemingen kiezen voor een eigen app of deelnemen aan een kortingsapp. Bij al deze media kan hetzelfde gecommuniceerd worden van de onderneming naar de student als bij de Studentencoupon van Stipto Media. Er komt dus steeds meer aanbod voor ondernemers om de student te bereiken. Het aanbod van substituut goederen wordt groter zoals hierboven te zien is in figuur 4. Hierdoor komt het marktaandeel van Stipto Media dus onder druk. Hierbij wordt duidelijk dat de uitgaven bij aan advertentie kosten zakken en bij online media stijgen. 14 B2C Ondernemers hebben steeds meer keus door het verschillend aanbod. Voor studenten is dit precies hetzelfde. Studenten kunnen zelf bepalen hoe en waar ze aan hun korting willen komen. De huidige maakt gebruik van een smartphone dit vergroot het aanbod 15. Voor studenten is het makkelijker om de korting te gebruiken via de smartphone vanwege het feit dat ze de korting altijd bij zich hebben. Er zijn dus steeds meer concurrentie op het gebied van het bereiken van studenten. Het aanbod van substituut producten voor adverteerders als zowel voor de studenten wordt steeds groter door de technologische ontwikkeling. Dit Is een bedreiging voor de traditionele print media van Stipto Media. 12 Bron Studenten noodgedwongen thuis wonen Bijlage 9 Media verschuiving

18 3.1.5 Ecologisch Stipto Media maakt veel gebruik van print media. Dit is niet milieuvriendelijk. Het gebruik van recyclet papier met een keurmerk van fcv is een van de eisen van Stipto Media. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat dan ook hoog in het vaandel van het bedrijf. Toch is het gebruik van print media steeds meer verleden tijd door de technologische ontwikkelingen. Dit kan voor adverterende bedrijven ook een reden zijn om te kiezen voor de online media. Bedrijven kiezen steeds meer voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een van de gevolgen kan zijn het afschaffen van de offline media. Dit kan nadelig worden gezien voor Stipto Media die zich voornamelijk richt op de offline media. Uit onderzoek blijkt dat dit niet tot de redenen behoort om niet te participeren met de media van Stipto Media Politiek-juridisch De overheid heeft grote invloed op de studenten. De overheid kan door middel van studie financiering een financiële impuls geven aan de studenten. Zodoende kan het bestedingspatroon van de student veranderen. Het is gunstig voor Stipto Media dat studenten voordelig geld kunnen lenen. Zo kunnen ze het geld weer uitgeven bij de deelnemende ondernemers. 3.2 Meso In deze paragraaf wordt de concurrentieanalyse behandeld. De media die worden behandeld zijn de studentencoupon en studentenplattegrond. De concurrentieanalyse vergelijkt alleen de sterkte en zwakte van de directe concurrenten. Informatie over de indirecte concurrenten is te vinden in bijlage 10, 11 en 12 Concurrentie analyse Productvormconcurrentie: concurrentie tussen merken die zijn gericht op hetzelfde marktsegment. Productcategorieconcurrentie: concurrentie tussen producten met vergelijkbare eigenschappen. Generieke concurrentie: producten die tegemoetkomen aan dezelfde behoeften van de consument. Concurrentieniveau Productvorm Productcategorie Generiek Studentenplattegrond en Studentencoupon VVV plattegronden Huis aan huis bladen Online korting Site voor Studenten Huis aan huis bladen SI-gids Gratis kranten Interne magazines hogescholen en universiteiten Dailydeal Site Google maps en andere routeplan sites Knaeck Scoupy 16 Bijlage 14 Interviews ondernemers 18

19 3.2.1Concurrentie Analyse Coupon: Offline concurrentie 17 De Knaek is de enige offline concurrent van de Studentencoupon. De Knaeck is een uitklapbaar kortingsboekje(zie figuur 5). Op de Knaek staan 15 tot 20 acties van regionale ondernemingen en enkele landelijke ondernemingen. De Knaek zit in de 18 studentensteden door heel Nederland. Amsterdam Den Haag Leiden Wageningen Arnhem Eindhoven Maastricht Zwolle Breda Enschede Nijmegen Delft Groningen Rotterdam s-hertogenbosch Haarlem Tilburg Doel: Het doel van de Knaek is middels korting meer klanten generen voor het bedrijven zodoende ook meer omzet. Verspreiding: Tijdens het begin van het nieuwe schooljaar wordt er Knaeks verspreid in s-hertogenbosch en Knaeks in Breda. Het eerste deel van de verspreiding geschied door het uitdelen op tactische plekken in s-hertogenbosch en Breda. Het tweede deel van de verspreiding geschied bij de deelnemende bedrijven. Bij sommige bedrijven moet de student de Knaek kopen bij andere kan hij hem gratis meenemen. De keus ligt bij de adverterende ondernemer. Kenmerken Knaek: De Knaeck is een boekje waar kortingen in staan die het hele jaar geldig zijn. Hierdoor komt het regelmatig voor dat er kannibalisatie ontstaat bij bestaande klanten. Dit komt omdat de Knaek gratis mee te nemen is bij deelnemende bedrijven. Tevens is de Knaek verkrijgbaar via internet of bij deelnemende bedrijven. De Knaek wordt aan de ondernemer aangeboden tegen een prijs die varieert van 250,- tot 300,-. Verschil met de studentencoupon: Met de Knaek geeft de onderneming het heel jaar door korting. De Studentencoupon is een eenmalige kortings actie, een kennismakingsactie. De Knaek wordt random verspreid onder de studenten. De studentencoupon wordt voornamelijk verspreid onder de eerstejaars studenten. Het is mogelijk om de Knaek te kopen via internet of bij de onderneming zelf. Kosten 6,50 via internet. Bij de ondernemer zelf 5,-. Hierbij kunnen ook de vaste klanten de Knaek kopen. En geeft de ondernemer dus korting aan de vaste klanten. Dit is een nadelig aspect van de Knaek. Bij de coupon geef de ondernemer alleen aan de eerstejaars studenten korting Online Concurrentie Figuur 5 De knaek Scoupy Scoupy is een nieuw online media concept dat in augustus is gelanceerd. Scoupy lijkt het meest op de Studentencoupon van de online media. Scoupy is een online korting app. Momenteel beschikbaar voor de android en i Phone toestellen. Het grootte verschil is dat Scoupy alleen online actief is en de Studentencoupon offline en online verkrijgbaar is. Figuur 6 Print screen lay out Scoupy

20 Hoe werkt het Scoupy werkt net zoals de Studentencoupon met kortingsbonnen. Een onderneming kan de korting weergeven via de app. Scoupy werkt op location base principe. Het is eenvoudig: Selecteer de stad, dan aanbieding van je keuze en ga op weg naar de winkel. In de winkel open je dan de betreffende aanbieding en activeer je de kortings bon. Toon de (streepjes)code aan de kassa en profiteer direct van de aangegeven korting. 18 Een groot voordeel is dat ondernemingen recht krijgen op drie kortingsacties die ze kunnen aanbieden. Twee daarvan zijn vaste kortingen en daar boven op nog een flexibele korting die aangepast kan worden aan het seizoen. 19 Scoupy vraagt een vaste vergoeding voor de app. Scoupy beweert dat door middel van de app studenten naar de ondernemer komen. In s-hertogenbosch zijn er 54 partijen die participeren. Het aantal is hoog vanwege het feit dat Scoupy in de opstartfase de app gratis heeft aangeboden aan de ondernemers/bedrijven. 20 Verschil met Studentencoupon; Het grote verschil tussen de Studentencoupon en Scoupy is dat de Studentencoupon een offline medium is en Scoupy een online medium. Scoupy is gratis te downloaden voor de iphone of android telefoon. Dit is de manier waarop Scoupy bij student terecht wil komen. Dit is een groot verschil met de studentencoupon die door de hogescholen en universiteiten direct aan de studenten wordt aangeboden. Wat de kosten betreft is de studentencoupon in het nadeel. Scoupy zit nog in haar opstartfase, dat is de reden dat Scoupy gratis wordt aangeboden aan de adverteerder. Voor de coupon moet een vast bedrag worden betaald door een adverteerder. Nog een groot verschil is dat de coupon een eenmalige actie is die de student kan gebruiken. Voor de adverteerder is er de mogelijkheid om één actie te doen. Bij Scoupy kan de student de korting blijven gebruiken. Als adverteerder krijg je de mogelijkheid om twee vaste acties te doen en een actie is wisselbaar. Hierdoor kan met Scoupy worden ingesprongen op de seizoenen Concurrentie analyse Studentenplattegrond Stipto Media geeft sinds 2004 een Studentenplattegrond uit met rondom de plattegrond advertenties van externe bedrijven. Voor Stipto Media is het zaak om zoveel mogelijk externe partijen te vinden die willen adverteren op Studentenplattegrond. Dit moet om kosten van het maken van de plattegrond eruit te halen. Voor ondernemingen zijn er meerdere opties mogelijk. In de steden s-hertogenbosch en Breda wordt geen vergelijkbare Studentenplattegrond met dezelfde doelgroep uitgebracht. De indirecte concurrenten van de Studentenplattegrond zijn: Si Gids Studentenkorting.nl Huis aan Huis bladen Studenten.nl 3.2.3Sterktes en zwaktes van de concurrent Scoupy Sterktes Bereik onder adverteerders Zwaktes Geen direct bereik bij student Actie is tussentijds aan te passen Opstartfase gratis verkrijgbaar Location based Zowel landelijk als regionaal actief Alleen actief in de vorm van een app Knaek Sterktes Hoge oplage Zwakte Geen direct bereik eerstejaars studenten Heel het jaar korting Niet gratis Verkoopbaar voor deelnemende bedrijven Niet direct meetbaar Zowel landelijk al regionaal actief Alleen offline actief 18 Scoupy.nl 19 Interview afnemer Scoupy

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie

Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security

Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security 2013 Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security intelligent security In dit rapport wordt u duidelijk hoe intelligent security 10% meer klanten in de vorm van evenementen kan werven binnen 2013.

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketing Tomorrow Hogeschool van Amsterdam 20 november 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Ontwerpdocument Jobnet

Ontwerpdocument Jobnet Ontwerpdocument Jobnet Team 2 Lai Man Tang (500608119) Deborah Schrijver (500617971) Marcel Stommel (500623365) Mark Jongkind (500619435) Service Design Aranea Felëus Klas 2 v0.1 op 11-01-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

De Top of Mind positie

De Top of Mind positie De Top of Mind positie Kopen via internet is gemakkelijker, dit maakt de Top of mind positie van RB belangrijker! Bachelorscriptie Alexander Vijfvinkel SportMarketing & Management Pagina2 DE TOP OF MINDPOSITIE

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Afstudeerproject; FiftySix Avenue BV: Gewoon Pasklaar. Jeffrey Koldenhof Studentnummer 2423354. Marketing& International Management

Afstudeerproject; FiftySix Avenue BV: Gewoon Pasklaar. Jeffrey Koldenhof Studentnummer 2423354. Marketing& International Management Afstudeerproject; FiftySix Avenue BV: Gewoon Pasklaar Naam: Jeffrey Koldenhof Studentnummer 2423354 Hogeschool: Saxion Deventer Academie: Marketing& International Management Opleiding: Commerciële Economie

Nadere informatie

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button?

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Eindverslag Afstuderen ------------------------------------------------------------- Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Onderzoek naar de mogelijkheden om hoog opgeleide Chinese

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark Ondernemingsplan Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar Coach: Annemieke van der Mark 14 april 2009 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Marketingplan...3 Conceptomschrijving...3 Interne

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt

Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt Mindwize BV Liesbeth van Uytven Maart 2010 1 Inhoud 1. Management summary 4 2. Onderzoeksopzet 6 2.1. Doelstelling

Nadere informatie

Borculo Bruist?! Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Borculo

Borculo Bruist?! Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Borculo In opdracht van Schuurman Schoenen Borculo Bruist?! Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Borculo Mayke Zieverink Begeleider Universiteit Twente: G.J. Hospers 23-8-2012 Meelezer

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Fictiva Care Shop. Haalbaarheidsonderzoek. Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo. 25 november 2014

Fictiva Care Shop. Haalbaarheidsonderzoek. Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo. 25 november 2014 Haalbaarheidsonderzoek Fictiva Care Shop Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo 25 november 2014 1 2 Inhoudsopgave Inleiding.p4 1. Kansen, bedreigingen en trends binnen de branche op basis van deskresearch.p6

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1 "Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf." Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322

Nadere informatie

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Mensen zijn gemakkelijk verveeld, mensen willen bezig gehouden worden. Entertainment wordt daarom steeds belangrijker. Vizzavi is een dienstverlener die entertainment

Nadere informatie