Budget-AOV. kan nog jaren mee? 16 special

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budget-AOV. kan nog jaren mee? 16 special"

Transcriptie

1 16 special 101e jaargang 10 november 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Mkb interessante visvijver voor het intermediair De ondernemer moet door, maar wat wil de wet? Startende bedrijven in de kost bij De Goudse Drents kantoor voedt verzekeraars netjes op Budget-AOV kan nog jaren mee?

2 Dit is Jos die denkt dat hij er op z n 65ste mee kan kappen. Bancaire Lijfrente van Delta Lloyd nu netto af te sluiten! Het is duidelijk dat een zelfstandig ondernemer als Jos niet eeuwig door kan blijven werken. Jos denkt dat hij zijn oude dag goed geregeld heeft, maar in de praktijk kan dat behoorlijk tegenvallen. De Bancaire Lijfrente van Delta Lloyd: een prima mogelijkheid voor Jos Dit is voor u het moment om hem te helpen kritisch naar z n pensioen te kijken. Want de lijfrentepremies en -stortingen die hij volgend jaar wil aftrekken van de belasting, moeten dit jaar betaald zijn. De Bancaire Lijfrente van Delta Lloyd is een prima mogelijkheid voor Jos om z n pensioen aan te vullen. Volgens het onderzoek van MoneyView (d.d. 20 september 2011) heeft Delta Lloyd met de rente van haar 10 jaar deposito een toppositie in de markt. Bovendien kunt u de Bancaire Lijfrente van Delta Lloyd nu ook netto afsluiten, wat Jos zomaar 0,3% extra rente kan opleveren. Zo hoeft Jos straks niet op een houtje te bijten. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager of ga naar

3 HOOFDREDACTIONEEL Colofon Het Verzekeringsblad Opinies en achtergronden voor de financiële professional Hoofdredactie Michiel Huisman Redactie Alex Klein (adjunct-hoofdred.) Jannie Benedictus Yvonne Neppelenbroek Secretariaat Petra Maatman T E I Postbus GA Deventer Uitgever Kluwer Nicole Gorseling E Marketing Joris Krabbenborg E Abonnementenadministratie Kluwer Customer Service Postbus AW Deventer T Abonnementsprijs ,95 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren: 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode. Losse nummer en specials: 12,50 excl. btw Advertenties Kluwer, Postbus GA Deventer Emilie Kars-van der Goes T E Media Order Service Toos Schurink T E Sluitingsdatum: Maandag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en lithokosten worden doorberekend. Ontwerp Edenspiekermann, Amsterdam Vormgeving Colorscan bv, Voorhout Fotografie Wilco van Dijen Arnaud Mooij Druk Ten Brink, Meppel ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Lastig ondernemersklimaat Mag ik u voorstellen? Een onderneming waarvan de bronnen voor het eigen vermogen nog meer dan tot voor kort beperkt zijn tot winstinhouding (voor zover er nog sprake is van winst) en het eigen geld van de ondernemer. De omloopsnelheid van dat eigen vermogen lag alweer: tot voor kort hoog. U raadt het al. We hebben het over het midden- en kleinbedrijf. Vanouds de motor van onze economie, maar nu een sector in zwaar weer als gevolg van regeldruk, onwillige banken die slechts mondjesmaat (of helemaal niet) krediet verschaffen en een diepe, financiële crisis die burgers, investeerders en ondernemers de hand op de knip doen houden. De motor loopt vast. Kansen om zaken te doen zijn schaars. En dan nog middelen om te investeren, noodzakelijk om kansen te verzilveren, drogen op. Het is pompen of verzuipen. Dramatiseren helpt niet. Meedenken, in de huid van de ondernemer kruipen, wel. Aanknopingspunten zijn er voldoende. Zoals zoeken naar wegen voor krediet, zodat de mkb er kan blijven ondernemen. De liquiditeit van de mkb er op peil houden door ideeën aan te reiken om eerder in een zakelijk proces te kunnen factureren. Wellicht een nieuwe invalshoek, maar geen adviesterrein dat de financiële adviseur op de zakelijke markt vreemd is. En wist u dat er meer dan vijftig (!) subsidieprogramma s zijn voor het mkb? Minstens vijf daarvan hebben betrekking op de manier waarop de mkb er zijn onderneming en personeel verzekert en liggen voor de financiële adviseur dicht bij huis. Ten slotte hoort in dit rijtje nog thuis dat de overheid, als grootinkoper, op de zakelijke markt ook voor mkb-ondernemers perspectief biedt als klant. Voorwaarde is wel dat deze zich eerst door de onzinnige eisen en criteria heen worstelt die de overheid aan aanbestedingen stelt. Vanuit de overheid zou dit klantperspectief een mooi signaal, en zelfs een handreiking naar het mkb, kunnen zijn. Om te beginnen door na te laten om opdrachten alsmaar te bundelen tot megaorders waar alleen nog maar de grootzakelijke markt van kan profiteren. De boodschap luidt dus: help uw zakelijke klanten deze moeilijke tijd door. Dat begint met creativiteit en met het besef dat deze Marshall-hulp van de zijde van de financiële adviseur op korte termijn de omzet uit producttransacties niet zal verhogen. De ervaring leert wel dat juist in tijden van crisis ondernemerscreativiteit toeneemt. Dat blijkt ook uit de verhalen in deze mkb-special van Het Verzekeringsblad. Lees bijvoorbeeld maar eens over de ondernemers die in house bij De Goudse hun onderkomen hebben gevonden. Michiel Huisman Het Verzekeringsblad nummer november

4 06 Inhoud Hoofdredactioneel 3 08 Uitgelicht 6 Nedasco breidt zakelijke rechtsbijstand van Anker uit Spaarloon populairder dan ooit Nederlandse CODA-variant Ondernemer is uurtje-factuurtje beu In t Veld 8 In gesprek met Sietze de Jong van De Jong Assurantiën uit Norg over zijn mkb-kantoor Schade 24 Europese risico s uitdaging voor mkb-adviseur 24 Schade 32 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: noodzaak om te verzekeren nog onvoldoende onderkend Discussie 38 Een gesprek met Peter Ramaker en Roel Janssen over innoveren, ondernemen en adviseren. 28 Inkomen 42 Ziektewet: het nieuwe AUW -dossier (2) 38 42

5 12. DE REPORTAGE Budget-AOV kan nog jaren mee? Volgens het Verbond van Verzekeraars hebben de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars zich de kritiek die toezichthouder AFM afgelopen zomer uitte op het functioneren van de AOVmarkt echt aangetrokken. De sector is er zeer van doordrongen dat er een groot belang gediend is met het zo goed mogelijk laten aansluiten van AOV-verzekeringen op de behoeften van het groeiende leger zelfstandigen zonder personeel, aldus de woordvoerder. We weten dat veel verzekeraars het rapport hebben aangegrepen om verbeteringen door te voeren. Alle reden voor Het VB om te onderzoeken wat de stand van zaken is bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ten aanzien van budget-aov s neemt een aantal verzekeraars de kritiek ter harte, maar blijft ook het standpunt overeind dat de budget-aov in een behoefte voorziet. Zolang maar duidelijk is voor de consument wat wordt uitgesloten. Generali laat bijvoorbeeld weten de AOV s met een beperkte uitkeringsduur wel te blijven aanbieden, maar te werken aan verbetering van de communicatie voor klanten rondom uitsluitingen voor bepaalde oorzaken van ziekte. 28. TOEGELICHT Adviseur in spagaat tussen publiek en privaat 18. ONDERNEMERSCHAP Ondernemers in huis In een onlangs door het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) georganiseerd seminar werd stilgestaan bij de invoering van een aantal wijzi gingen in de Wft. Daarbij kwam het spanningsveld tussen het publiekrecht en het privaatrecht aan de orde. De assurantieadviseur heeft met beide te maken. Dat spanningsveld gaat veel verder dan een aardige academische discussie tussen juristen. In dit artikel staan twee essentiële knelpunten centraal: de informatieplicht tijdens de looptijd van een verzekeringsovereenkomst en de nieuwe regels met betrekking tot de hoogte van de beloning. 34. MARKTONDERZOEK Het mkb: interessante vijver voor het intermediair De wijze waarop binnen de particuliere verzekeringsmarkt een product wordt afgesloten, verschilt wezenlijk van de zakelijke verzekeringsmarkt. Particulieren maken veelvuldig gebruik van vergelijkingssites en direct online afsluiten van een verzekering bij een verzekeraar is heel normaal. In de zakelijke markt gaat het oriënteren en afsluiten daarentegen nog vaak op de traditionele manier. Echter, binnen de zakelijke marktsegmenten blijken grote verschillen te bestaan. Vooral bij het midden- en kleinbedrijf liggen kansen voor het intermediair. Sinds een jaar woont het personeel van De Goudse samen met tien ondernemers. In leegstaande kantoorruimtes werken frisse starters aan hun business. Dat moet kruisbestuiving op gang brengen. Wat stak directeur commercie Bernardo Walta tot nu toe van het experiment op? Een ondernemer wil ondernemen. Het liefst heeft hij één loket waar hij terecht kan, hij wil dat dingen goed geregeld zijn en hij wil gemak. Uit een rondje van Het Verzekeringsblad langs drie van de tien starters blijkt dat Walta gelijk heeft: ook deze ondernemers willen vooral over hun business praten. Verzekeringen? Een noodzakelijk kwaad. Het Verzekeringsblad nummer november

6 Uitgelicht Nedasco breidt zakelijke rechtsbijstand van Anker uit Nedasco heeft zijn bestaande Ankervolmacht uitgebreid met de Eigen Jurist Polis ZZP en Eigen Jurist Polis Bedrijf & Beroep. Daarmee biedt de serviceprovider naast producten voor de particulier nu ook het zakelijke assortiment van Anker in volmacht aan. Voor de ruim 1100 bij Nedasco aangesloten intermediairs betekent deze uitbreiding onder meer dat ze in de zakelijke offerteen vergelijkingstool (ATOSI), naast de maatschappijen DAS, Arag en Aegon, ook Anker kunnen offreren en vergelijken. Met ATOSI kan de adviseur de zake lijke producten van acht verzekeraars offreren in één pakket: het Nedasco Voordeelpakket Bedrijven. Vooralsnog is de Anker Eigen Jurist Polis ZZP niet opgenomen in ATOSI. Spaarloon populairder dan ooit Ter compensatie van de overdrachtsbelasting verdwijnt per 1 januari 2012 de spaarloonregeling. Niet spaarders kunnen nu nog snel hun slag slaan. Werkgevers en banken opzadelend met extra administratieve lasten. Werknemers die al meedoen aan de spaarloonregeling kunnen het tegoed vanaf 1 januari in zijn geheel opnemen. Een interessante ontwikkeling voor de niet-spaarder. Wie nu nog een regeling afsluit, kan daardoor, afhankelijk van zijn belastingtarief, in korte tijd 257 verdienen. Het maximale spaarloonbedrag van 613 wordt bruto gespaard, en op 1 januari 2012 netto uitgekeerd. Geen bank die dit rendement ooit zal vergoeden op een normale spaarrekening, laat staan in crisistijd. Voorwaarde is wel dat de nieuwe spaarder over heel 2011 geen gebruik heeft gemaakt van levensloopsparen spaarloonrekeningen Hoewel het ministerie van Financiën eerder nog verklaarde geen run op de regeling te verwachten, weten verschillende banken al te melden dat er wel degelijk een stormloop op gang is gekomen. Banken meldden vorige week dat er in oktober ruim spaarloonrekeningen zijn geopend. Normaal zijn het er rond de 8000 per maand. Er zijn banken die na 1 december geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen. FNV krijgt geen bijval De FNV had graag gezien dat de vitaliteitsspaarregeling niet in 2013 maar komend jaar al wordt ingevoerd, zodat werknemers naadloos kunnen overgaan van het spaarloon op de nieuwe regeling. Volgens de FNV heeft het kabinet daarvoor ook geld, omdat er middelen over zouden zijn van de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting, waarvan door de gestagneerde huizenmarkt minder gebruik wordt gemaakt. De vakcentrale kreeg voor dit plan vanuit Den Haag echter nul op het rekest. Nederlandse CODA-variant In het buitenland dekt de CODA-polis al sinds de introductie ervan in 1986, het persoonlijk bezit van directeuren en bestuurders af. Nu, 25 jaar later, wordt ook de Nederlandse bestuurder daaraan toegevoegd. Directeuren en bestuurders worden steeds vaker blootgesteld aan beschuldigen van mismanagement en claims voor overtreding van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. CODA biedt dekking voor bestuurlijke risico s wanneer een bedrijf in gebreke blijft of anderszins niet in staat is om die persoon te beschermen, bijvoorbeeld wanneer traditionele verzekeringsprogramma s niet toereikend zijn. ACE Bermuda International, onderdeel van de ACE Group, introduceert een Corporate Officers & Directors Assurance (CODA) aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders in Nederland, met een focus op de bedrijven in de AMX- en AEX-index. Het product kenmerkt zich door een primaire c.q. excedentdekking met een brede bescherming voor persoonlijk bezit (zgn. Side A -dekking); specifieke limieten van aansprakelijkheid tot 25 miljoen voor directeuren en bestuurders die niet kunnen worden aan getast door claims tegen het bedrijf; en een difference-in-conditions -dekking in het geval een onderliggende verzekeraar niet in staat of bereid is een gedekte claim te betalen of waar de polis van een onderliggende verzekeraar meer beperkend is dan de CODA-dekking. De originele CODA-polis wordt aangeboden door ACE Bermuda Insurance Ltd. (ACE Bermuda) aan directeuren en bestuurders van Fortune 1000-bedrijven. 6 Het Verzekeringsblad nummer november 2011

7 Ewald Bary UITGELICHT Ondernemer is uurtje-factuurtje beu We horen het regelmatig op congressen: de zakelijke markt is onze redding, want de ondernemer is gewend om een uurtarief te betalen. Maar zijn de zakelijke markt en het uurtje-factuurtje nu echt de wondermiddelen, waarmee de toekomst van de financieel adviseur wordt veiliggesteld? De accountant werkt al decennialang op basis van uurtje-factuurtje. Maar wat blijkt, steeds vaker ontvangt de accountant van zijn zakelijke klant het verzoek om de kosten voor zijn werkzaamheden vooraf in kaart te brengen. De ondernemer wil geen financiële verrassingen achteraf. Dit is, samengevat, de slotconclusie van een betoog dat Steef Visser RA van Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs onlangs heeft gehouden tijdens de AccountancyNieuwsdag Een volle Athenezaal in het congrescentrum Papendal hoorde, soms met verbazing, de introductie van Steef Visser aan. In zijn levendige betoog werden heilige huisjes niet gespaard. Als wij doorgaan met de huidige facturering en sturing van de organisatie, dan heeft de accountant straks alleen nog maar kosten en geen opbrengsten meer. Dat is jammer voor de klant, want die heeft dan geen accountant meer. Dat paste niet bij het thema van de dag klant centraal en dus gooit Visser het over een andere boeg. De accountant moet zichzelf eens flink aanpakken. Een accountant neemt te vaak een afwachtende houding aan en is te veel in zichzelf gekeerd. Waarom? Omdat hij niet van veranderingen houdt. De accountant is nog veel te weinig ondernemer. En dat terwijl de wet hem hiervoor alle ruimte geeft. Een accountant mag heel veel. Nieuw beloningsmodel Het was slechts een opstapje naar de volgende knuppel in het spreekwoordelijke hoenderhok. Visser schetste een toekomstbeeld waarin accountants het zonder jaarrekeningen moeten stellen. En dat moment is wat hem betreft niet eens meer zo ver weg. Datzelfde geldt voor de beloning van de accountant. Visser: 32 jaar geleden ben ik begonnen te werken volgens het principe uurtje-factuurtje. Die systematiek is nu nog precies hetzelfde als toen. In al die tijd zijn wij niet veranderd, terwijl de wereld om ons heen dat wel deed. Je ziet een aantal collega s reageren op de verandering, de roep om transparantie, het zijn er echter nog veel te weinig. De klant wil transparantie, de klant wil duidelijkheid vooraf, de klant wil vaste prijzen. Daar gaan we naartoe. De accountant wordt ondernemer. Van adviseur naar ondernemer Productpricing is ondernemerschap en dat vraagt van de accountant een andere manier van denken. Hoe vermarkt je extern de producten en hoe beheers je intern de processen. Het is ook denken vanuit de behoeftes van de klant. De accountant als ondernemer, als procesmanager, als prijsvechter. Vervolgens gaf Visser zijn collega Aart in t Veld het woord om de aanwezigen uit te leggen hoe je de omslag naar productpricing kunt maken. Het betekent werken met vaste normen voor bepaalde diensten waarbij kostprijscalculatie en -beheersing van groot belang worden. Een standaardprijs vereist tenslotte ook een standaard product. Accountantskantoren moeten dan ook op kostprijzen kunnen sturen. Efficiency wordt meer dan ooit een must. Concurrent of partner De accountant doet dus aan imagebuilding, zoekt de grenzen van het advies op en de eerste accountantskantoren met een Wft-vergunning zijn al een feit. Ze streven klanttevredenheid na, willen transparanter worden en proberen nieuwe beloningsmodellen uit. Eigenlijk liggen de werelden van de accountant en die van het intermediair helemaal niet zo ver van elkaar af. Wordt de accountant een nieuwe concurrent of samenwerkingspartner? De toekomst zal het uitwijzen. T M

8 Ik kom altijd op uurbasis binnen 8 Het Verzekeringsblad nummer november 2011

9 IN T VELD Liever een klein ploegje Met negen medewerkers eten ze bij De Jong Assurantiën BV in Norg van 150 zakelijke relaties. Wij besteden heel veel tijd aan een klant, beaamt directeur-eigenaar Sietze de Jong. Hoe doen ze dat? De titel van deze rubriek wordt eindelijk recht gedaan, want de zeven fte van De Jong Assurantiën BV aan de Eenerstraat zitten letterlijk in het veld, uitkijkend op Drentse weilanden met grazende paarden en soms zelfs reeën als we De Jong moeten geloven. Het kantoor startte in 1974 als een echt papa-mama -kantoor, opgezet door vader Tjitte. Zoon Sietze stapte vijftien jaar geleden in het bedrijf en nam in 1998 alle aandelen van zijn vader over, daarbij ondersteund door financiering van een bank. Wij hebben geen enkele verplichting richting een verzekeraar. Het gedachtegoed van zijn vader hield hij in ere. Mijn vader wilde op uurbasis werken voor louter ondernemers en hij wilde met ze over risico s praten, niet over verzekeringen. Bemiddelen, dat wilde hij niet. Daarvoor moesten ze naar een ander gaan. Maar dat pikten de klanten niet. Die vonden het maar niks dat ze mijn vader moesten betalen voor zijn advies en dat dan een ander er vervolgens met de provisie vandoor ging. Toen is mijn vader toch maar gaan bemiddelen. Vanwege het wettelijke verbod op retourprovisie werd hij feitelijk gedwongen om op provisiebasis te gaan werken. Zo hebben we jaren gewerkt. Van de gemiddeld vijftien procent doorlopende provisie deden we het beheer. Gebeurde er iets groots dat te veel tijd kostte, verlenging van een pensioencontract bijvoorbeeld, dan volgde ook een vooraf afgesproken nota op uurbasis. Staffel Inmiddels werkt Sietze de Jong (46) bij voorkeur op netto basis. Ik zit nu op dertig procent uren en zeventig procent provisie en dat verschuift langzaam richting uren. Maar, welke beloningsvorm we ook afspreken, ik kom altijd op uurbasis binnen. Bij een nieuwe relatie breng ik alles in kaart, praat ik veel met de ondernemer en verzorg ik het tot in de puntjes. Die uren worden gefactureerd en daarna schakelen we over op doorlopende provisie of op bijvoorbeeld een abonnement. Afsluitprovisie krijg ik niet. De Jong rekent 150 euro per uur. Daar zit een staffel achter. De goedkoopste medewerker kost 0,6 maal 150 euro, ikzelf reken 1,4 maal 150 euro. Als voordeel van binnenkomen op uurbasis noemt De Jong dat er geen prikkel is om de premie hoog te houden. Bij nieuwe relaties is het prijsschieten want ik zorg meteen voor veel premievoordeel. Ondernemers moeten veel meer kijken naar wat ze zelf kunnen dragen. Een eigen Bij nieuwe relaties is het prijsschieten risico van 500 euro voor diefstal is veel te laag, je kunt dat al vaak optrekken naar 2500 euro. Dat levert veel premievoordeel op en een tevreden klant. Bovendien zeg ik tegen mijn klanten, als je schade hebt, moet je naar het politiebureau en er moet een expert komen. Wat denk je van de tijd die dat kost? Bij ondernemersverzekeringen moet het ergens over gaan. Als je bedrijfshal in de hens vliegt, dán moet je goed verzekerd zijn. Boterham De Jong en zijn personeel leven van 150 relaties: van eenmanszaken tot ondernemingen met 150 man personeel. Nuanceert: In ANVA zijn dat 600 debiteurennummers omdat bedrijven hier zowel de verzekeringen van de holding als de werkmaatschappijen onderbrengen en soms ook privéverzekeringen. In totaal gaat het om 3000 Het Verzekeringsblad nummer november

10 WAT DJA VERWACHT VAN VERZEKERAARS Om efficiënt over en weer met elkaar zaken te doen verwachten wij van u het volgende: dat er binnen 24 uur wordt teruggebeld als wij daarom verzoeken; dat als u een vraag heeft aan een medewerker van DJA, u direct het referentienummer (zoals vermeld op ons briefpapier) noemt; als wij u stukken toezenden ter opmaak of wijziging van een polis, wij binnen 3 weken de betreffende stukken ontvangen; dat deze stukken compleet en correct zijn; als het niet lukt om binnen 3 weken de gevraagde stukken te verstrekken, dat u ons informeert wanneer e.e.a. wel lukt; dat u alle correspondentie altijd aan ons postbusadres richt. polissen. En daar valt een prima boterham van te smeren, zegt hij. Ach, misschien zouden we wat beter kunnen renderen. Wij doen erg veel voor de klant. Daar staat tegenover dat ik nog nooit een cent aan marketing heb uitgegeven. Concrete groeiambities zijn er niet. We groeiden altijd met zo n zes procent per jaar. Mijn ambitie voorheen was om tot een man of vijftien te groeien. Maar in 2006 had ik een lastige periode, er zat veel personeel ziek of zwanger thuis. Er waren veel wetswijzigingen die invloed hadden op mijn klanten en ik werkte me een slag in de rondte. Dat nooit meer, daar werd ik niet gelukkig van. Ik moet het kunnen overzien. Met een klein ploegje goed werk doen voor onze klanten, dat vind ik veel mooier. Maar, het kriebelt nu wel weer wat. Ik ben lange tijd Statenlid geweest voor het CDA en dat is nu gestopt. In die zin kan ik meer tijd besteden aan mijn kantoor. Groeiambities dus niet, maar wel stoomt ook De Jong zich klaar voor de toekomst. Op dit moment is hij samen met twee medewerkers bezig met het halen van de nieuwe pensioenmodule. Ook is hij recent aangesloten op Licent.nl, een volmachtbedrijf opgericht door tussenpersonen uit Oost-Nederland. Onze volmacht van Avéro is er ondergebracht en dat scheelt een hoop administratieve rompslomp. Misschien kunnen we wat beter renderen. We doen erg veel voor de klant Opvoeden Op zijn website probeert De Jong verzekeraars op te voeden. Onder de tab informatie voor verzekeraars staat wat het kantoor van ze verwacht (zie kader). Werkt dat een beetje? Ach, welnee, verzucht De Jong. Ze houden zich er niet aan. Ik ben daar wel klaar mee, dat mag je best weten. Te vaak zijn stukken niet compleet of correct en het kost mij uren om de boel hersteld te krijgen. Die uren wil ik uiteraard terug hebben, maar steeds vaker zeggen verzekeraars: dat doen we niet. Ook omdat ze geen nieuwe geldstroom willen creëren. Tegenwoordig stuur ik zulke nota s dus naar mijn klant en adviseer de klant om het terug te halen bij de verzekeraar. Dat lukt steeds vaker. Maar los van het ongerief voor hem en zijn klanten, wat hem echt zorgen baart: er gaan dingen mis en daar wordt te laconiek over gedaan. Dan hebben we een netto product afgesproken en staat er toch nog provisie op het overzicht. Dan denk ik: moet ik nou weer gaan bellen, jongens? Ergens in die systemen gaat iets grandioos verkeerd. De Jong grijpt trouwens wel naar de telefoon wanneer een maatschappij laat weten benieuwd te zijn naar de visie van het intermediair. Laatst zat een CEO van een grote verzekeraar nog hier. In een interview gaf hij aan zo benieuwd te zijn naar de mening van het intermediair. Ik heb hem opgebeld en uitgenodigd. En hij kwam. Door: Jannie Benedictus Fotografie: FPBA - Peter Stevens Heeft u voldoende ervaring in de financiële dienstverlening om het diploma WFT Pensioenverzekeringen te behalen? In november en december organiseren wij een aantal intakebijeenkomsten waarbij de verschillende fases van het EVC (Erkenning Verworven Competenties) traject aan bod komen. Voor meer informatie en aanmelding kijk op of bel met Iris Calmes (020) Het Verzekeringsblad nummer november 2011

11

12 DE REPORTAGE Budget-AOV kan nog jaren mee? Volgens het Verbond van Verzekeraars hebben de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars zich de kritiek die toezichthouder AFM afgelopen zomer uitte op het functioneren van de AOV-markt echt aangetrokken. De sector is er zeer van doordrongen dat er een groot belang gediend is met het zo goed mogelijk laten aansluiten van AOV-verzekeringen op de behoeften van het groeiende leger zelfstandigen zonder personeel, aldus de woordvoerder. We weten dat veel verzekeraars het rapport hebben aangegrepen om verbeteringen door te voeren. Alle reden om de stand van zaken te onderzoeken. 12 Het Verzekeringsblad nummer november 2011

13 Eerst nog even de rapportage van de AFM: de toezichthouder onderzocht tussen augustus 2010 en mei 2011 bij negen verschillende aanbieders in totaal 49 AOV s. Die verzekeraars zijn samen goed voor 1,24 mld premieomzet uit AOV s, ofwel bijna driekwart van deze markt. Deze verzekeraars handelen niet structureel onzorgvuldig bij de vaststelling en uitkering van claims, was een van de weinige positieve conclusies van de AFM. De toezichthouder plaatste verder vooral veel vraagtekens. Zoals bij de dekking die zogenaamde budget-aov s bieden. Die sluiten standaard zoveel medische aandoeningen uit, dat het voor de AFM niet duidelijk is voor welke doelgroep deze producten ontwikkeld zijn. In totaal betreft het negen van de onderzochte 49 producten. Volgens de AFM laten verzekeraars zich bij het ontwikkelen en verkopen van dergelijke AOV s niet zozeer leiden door de behoefte van een doelgroep als wel door het beschikbare budget (of het gebrek daaraan). Door de vele variaties die mogelijk zijn, kunnen er producten ontstaan die weinig tot geen toegevoegde waarde hebben voor de klant en zeer winstgevend zijn voor de verzekeraars, aldus Egbert Gerritsen, die het onderzoek presenteerde. De AFM oordeelde verder dat de provisie die arbeidsongeschiktheidsverzekeraars aan adviseurs betalen in veel gevallen niet passend is en is om die reden voorstander van het aanstaande provisieverbod bij AOV s. Sterker: de AFM verlangt van verzekeraars dat zij die provisies vooruitlopend op 2013 al meer passend maken. Gemiddeld bedraagt de provisie op een AOV-polis 18% van de premie. De sterk variërende premiehoogten waar op basis van het onderzoek en gesprekken met verzekeraars geen verklaring voor is leiden bij een voorbeeldklant tot jaarprovisies van 74 tot 935. De provisie die de adviseur ontvangt voor AOV s met een uitgebreide dekking staat niet in verhouding tot de geleverde inspanning, vindt de AFM. Deze is zelfs beschamend hoog, aldus recent een van de grootste AOV-intermediairbedrijven, daarmee doelend op VvAA. Uit het onderzoek bleek verder dat AOV-verzekeraars nauwelijks verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de adviseurs waarmee zij samenwerken. De AFM deed daarom een oproep om aanvullende kwaliteitseisen te stellen aan personen die AOV s mogen adviseren en verkopen. Ook zijn brochures en polisvoorwaarden vaak niet duidelijk en zorgwekkend. Tot slot AOV-verzekeraars nemen nauwelijks verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de adviseurs waarmee zij samenwerken deed de AFM nog de opmerkelijke vaststelling, dat zes van de negen verzekeraars geen of onvoldoende inzicht hebben in de kosten, schades, voorzieningen en premievolumes per afzonderlijk product. Deze verzekeraars zijn daardoor onvoldoende in staat te toetsen of producten voldoen aan het criterium kostenefficiënt. Budget-AOV Over de beperkte dekking van budget-aov s en de mogelijke teleurstelling die deze polissen bij de claimafhandeling kunnen opleveren, merkte het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie al op dat deze relatief goedkope polissen wel degelijk in een behoefte voorzien bij startende ondernemers met nog weinig inkomsten. Uiteraard is goede informatievoorziening en advisering bij dit type producten essentieel. De Goudse Voor De Goudse was de kritiek van de AFM op dit punt toch aanleiding om per 1 no vem ber uitsluitend nog een nieuwe arbeids onge schiktheidsverzekering te voeren: de Ondernemers- AOV. Deze verzekering is een sommenvariant en kent geen beperking wat betreft de uitkeringsduur, noch uitsluiting van bepaalde ziektes. De Ondernemers-AOV voldoet aan de criteria die de AFM heeft gesteld aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en is ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek dat De Goudse heeft gehouden onder ondernemers. ZelfstandigVerzekerd en ZelfstandigVerzekerd Lite zullen niet meer worden aangeboden, aldus De Goudse. Het Verzekeringsblad nummer november

14 Generali Generali laat weten de Opbouw AOV 5, de Opbouw AOV 12 en de AOV met een beperkte uitkeringsduur wel te blijven aanbieden, maar te werken aan verbetering van de communicatie voor klanten rondom uitsluitingen voor bepaalde oorzaken van ziekte. Aegon Aegon zegt geen budget-aov als standaard oplossing te hebben. De adviseur kan samen met de klant wel bepalen hoe de AOV moet worden De stelling dat sprake zou zijn van een teleurstellende kwaliteit van veel AOV s ligt iets genuanceerder volgens minister Kamp samengesteld. Als dat goed gebeurt, is er geen probleem. Verder is Aegon het met de AFM eens dat de dekking voor Critical Illness moeilijk uitlegbaar is. Wij onderzoeken op dit moment of wij die dekking en de begrijpelijkheid kunnen verbeteren. Lukt dit niet, dan heroverwegen wij deze keuzemogelijkheid. De Amersfoortse ASR-dochter De Amersfoortse claimt al ruim voordat de AFM het onderzoek publiceerde, de AOV-producten tegen het licht te hebben gehouden en naar aanleiding daarvan producten te hebben aangepast of uit het assortiment te hebben gehaald. Enkele voorbeelden zijn de Witte AOV, de Vaste Bedragen AOV en de Jonge Ondernemers AOV. Ten aanzien van de budget- AOV neemt De Amersfoortse de kritiek van de AFM ter harte dat de voorwaarden en dekkingen duidelijk en begrijpelijk omschreven moeten zijn. De Amersfoortse blijft echter van mening dat de budget-aov in een behoefte voorziet. Momenteel worden de voorwaarden herschreven zodat op een duidelijke en transparante wijze helder is welke behoefte hiermee gedekt kan worden. Achmea Achmea zegt geen budget-aov s, zoals Critical Illness of Critical Disease producten, met standaard uitsluitingen van aandoeningen te voeren. Wel biedt Achmea arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met een kortere uitkeringsduur of langere eigenrisicoperiode. In het adviestraject wordt de klant nadrukkelijk op deze productkenmerken gewezen om verrassingen in de uitkeringsfase te voorkomen. Bij deze producten blijven wij of onze distributiepartners gedurende de looptijd monitoren of het product nog passend is en aansluit bij het klantbelang. Movir Movir, ten slotte, heeft naar eigen zeggen reeds vorig jaar de voorwaarden van verzekering herzien. In deze voorwaarden ligt de dekking per product vast. Provisie Dat de provisie die arbeidsongeschiktheidsverzekeraars aan adviseurs betalen in veel gevallen niet passend is, is een issue dat volgens het Verbond met de invoering van het provisieverbod in 2013 structureel wordt opgelost. Tot die tijd ziet de AFM toe op de passendheid van provisies. Het Verbond heeft geen inzicht in de provisies die verzekeraars hanteren en kan, vanwege mededingingsregels, ook geen maximumprovisie aan de markt voorschrijven. Desondanks zou het ons niet verbazen als de markt voorsorteert op de situatie zoals die in 2013 ontstaat. De Goudse ziet dat het provisiemodel steeds meer plaats maakt 14 Het Verzekeringsblad nummer november 2011

15 voor een model op basis van declareerbare uren of een fixed fee en biedt de adviseur de mogelijkheid om de provisie te va riëren (provisieschuif). Bij de Ondernemers-AOV kan de adviseur de provisie zelf instellen, met een minimum van 0% en een maximum van 17,5%. De Goudse werkt nu al samen met een aantal adviseurs bij wie de provisieschuif standaard op 0% staat en de adviseur zijn beloning apart in rekening brengt bij de klant. Overigens zou in een discussie over provisie als percentage van de premie naar onze mening ook gekeken moeten worden naar de totale beloning van het intermediair voor de werkzaamheden voor een specifieke klant. Zo zijn er ook producten met een lage premie en een lage bijbehorende provisie. Die zijn soms niet in overeenstemming met de tijd die het intermediair eraan besteedt, aldus De Goudse. Een min of meer vergelijkbare glijdende schaal in de provisie wordt gehanteerd door Generali, Aegon, De Amersfoortse, Achmea en Movir. De verzekeraars vinden het daarom doorgaans niet nodig om het beleid, vooruitlopend op afschaffing van provisie, verder aan te passen. Zienswijze Adfiz In een reactie op het AFM-rapport over de AOVmarkt stelde Adfiz eerder nadrukkelijk van mening te zijn, dat de bij wet vast te leggen termijn van 2013 voor een provisieverbod op (onder meer) arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet door de AFM naar voren gehaald moet worden. Het idee van de AFM om AOV-verzekeraars nu al stappen te laten zetten om te komen tot een meer passende beloning wijst de organisatie af. Het pleidooi van de AFM om de aanbieders van AOV-producten meer toezicht te laten uitoefenen op de dienstverlening van het intermediair vindt Adfiz onwenselijk en ongepast, zeker in de situatie dat advisering plaatsvindt op basis van fee. Ten principale blijft Adfiz van mening dat de AFM toezicht uitoefent en zulks niet kan uitbesteden aan aanbieders. Dit veronderstelt bovendien een hiërarchie die er niet is. Zienswijze minister Kamp Inmiddels heeft de regering, bij monde van minister Henk Kamp van Sociale Zaken, laten doorschemeren toch wat anders tegen de AOV-markt aan te kijken dan de AFM. Dat deed hij in antwoord op Kamervragen van Mariëtte Hamer en Ed Groot (beiden PvdA). Zij wilden weten wat de regering vindt van de door de AFM geconstateerde teleurstellende kwaliteit van veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen en wat de overheid gaat doen om ervoor te zor- Een uitvaartverzekering is snel gesloten. Maar wie verzorgt de uitvaart van mijn klanten? Monuta weet wat er speelt, wat er kan en wat het kost. Het voordeel van uitvaartzorg en -verzekeringen onder één dak. meer weten? Bel ons Service Center Zakelijke Markt voor een afspraak, of mail naar Het Verzekeringsblad nummer november

16 gen dat zzp ers niet langer aangewezen zijn op ondeugdelijke producten als zij zich met een beperkt budget willen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Volgens Kamp ligt de stelling dat sprake zou zijn van een teleurstellende kwaliteit Het zou ons niet verbazen als de markt voorsorteert op de situatie zoals die in 2013 ontstaat van veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen genuanceerder en zijn private verzekeraars na afschaffing van de WAZ juist meer variëteit gaan aanbieden in AOV s, met uiteenlopende dekking en premiehoogte. De private markt biedt een ruime keuze aan verschillende producten, met een verschillende prijs, aldus de minister. Hij zegt geen aanleiding te hebben om te veronderstellen dat zzp ers met een modaal inkomen zich niet zouden kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De zelfstandige heeft ook de keuze om zich niet te verzekeren; deze keuzevrijheid heeft een werknemer niet. Minister Kamp benadrukte dat goede informatievoorziening en advisering van essentieel belang is. Volgens hem hebben verzekeraars de afgelopen periode al stappen gezet om klanten te helpen bij het maken van een bewuste keuze, wijzend op de invoering van productwijzers en een website voor zzp ers. Geen actie Kamp ziet dus geen aanleiding actie te ondernemen tegen bepaalde budget-aov s die niet voldoen aan de eisen die een consument hieraan zou mogen stellen. Het gaat volgens de minister vooral om de zogeheten Critical Illness -producten, waarvoor minister De Jager van Financiën nu een pakket maatregelen voorbereidt, zoals regels voor het productontwikkelingsproces, het provisieverbod en hogere vakbekwaamheidseisen. Door: Lia van Engelen Alles zakelijk online Bereken en combineer verschillende verzekeraars in één pakket: Je bent toch niet gek! Intermediairs maken mee dat klanten rechtstreeks in contact komen met de maatschappij waarvoor zij bemiddelen en dat die klant een beter aanbod krijgt. Bij Ansvaridea is dat ondenkbaar! Wij koesteren onze intermediairs, het worden er ook steeds meer. Voor een optimale samenwerking bieden wij: Postbus BJ Amsterdam Overschiestraat 59a 1062 XD Amsterdam T F Zo werkt Nedasco. Serviceprovider in schade, zorg en inkomen. 16 Het Verzekeringsblad nummer november 2011

17

18 ONDERNEMERSCHAP Sinds een jaar woont het personeel van De Goudse samen met tien ondernemers. In leegstaande kantoorruimtes werken frisse starters aan hun business. Dat moet kruisbestuiving op gang brengen. Ondernemers in huis Bernardo Walta, directeur commercie van De Goudse legt uit: Wij zaten al langere tijd wat ruimer in ons jasje. Ruimte die over is, verhuren we doorgaans aan andere commerciële partijen, maar die markt ligt nogal stil. Iemand binnen ons team marketing kwam op het idee om startende ondernemers kantoorruimte aan te bieden. Dat sloeg meteen aan. Wanneer wij dé ondernemersverzekeraar van Nederland willen zijn, is het niet verkeerd om ons personeel te doordringen van ondernemerschap. Wie is nou die ondernemer en wat verwacht hij van ons? Zo gezegd, zo gedaan en inmiddels huizen er tien ondernemers in het pand. Ze mogen maximaal drie jaar blijven. Het eerste jaar is gratis, daarna betalen ze 100 kostgeld per maand. Geen geld natuurlijk, maar dat is ook niet de insteek van De Goudse. Walta benadrukt bovendien dat het geen klanten hoeven te zijn. Zij hoeven niet onze producten af te nemen. Dat is beslist geen voorwaarde. Wel moesten alle kandidaten op au diëntie komen om te zien of het serieuze starters zijn. Ook kunnen we hier geen bedrijven huisvesten die enorme voorraden moeten aanhouden of iets dergelijks, zegt Walta praktisch. Tegenprestatie De Goudse vraagt als tegenprestatie van de ondernemers dat ze af en toe meedenken. Over een brief, een actie of een propositie die we hebben. Maar het kan ook op andere manieren. Laatst heeft een van de ondernemers voor onze intermediairs een workshop social media gegeven. Een van de andere ondernemers is fotograaf en maakte de foto s voor ons jaarverslag. Maar, eerlijk is eerlijk, we zouden nog meer gebruik van elkaar kunnen maken. Eén loket Wat stak Walta tot nu toe van het experiment op? Wat we eigenlijk al wisten: een ondernemer wil ondernemen. Het liefst heeft hij één loket waar hij terecht kan, hij wil dat dingen goed geregeld zijn en hij wil gemak. Het is aan ons om daar samen met het intermediair een goede propositie voor neer te zetten. Uit een rondje van Het Verzekeringsblad langs drie van de tien starters blijkt dat Walta gelijk heeft: ook deze ondernemers willen vooral over hun business praten. Verzekeringen? Een noodzakelijk kwaad. 18 Het Verzekeringsblad nummer november 2011

19 Ik heb een business op te zetten Wie: Bedrijf: Marcel Cloosterman Ik ben Ra, een bedrijf in zonnewarmtesystemen Verhuizing: Sinds oktober 2010 bij De Goudse in huis Dit is mijn eerste bedrijf en 2011 is ons eerste volledig operationele jaar. Hiervoor was ik directeur bij onder andere Eneco Energie, maar het ondernemerschap lonkte. Met twee compagnons adviseer ik bedrijven en particulieren over zonnewarmtesystemen en zonneboilers. Wij kopen diverse apparatuur in bij een aantal leveranciers, ontwerpen de systemen en installeren die vervolgens zelf. In onze marketing benaderen wij duurzaamheid vanuit het gevoel. Vandaar ook de naam van ons bedrijf: Ik ben Ra, God van de Zon. Onze collectoren zijn bijna overal te plaatsen: op het dak, tegen de muur, maar ook als hekwerk in de tuin of op het balkon. Als beginnend ondernemer wil je je product in de markt zetten, de rest is bijzaak. Daarom ben ik ook zo blij met deze locatie. Hier heb ik een representatief en centraal gelegen kantoor zonder dat ik er veel tijd in heb hoeven steken. Starterspakket Ik heb een hoop zekerheden opgegeven, mijn Audi A6 en mijn mooie salaris. Via verzekeringen kun je een deel van die zekerheid terughalen. Eerlijk gezegd, heb ik nog niet alles geregeld. Onze collectoren liggen opgeslagen in een loods, uiteraard is die wel verzekerd, maar verder moet ik het nog bezien. Toen ik erover sprak met De Goudse hebben zij me doorverwezen naar een van hun tussenpersonen. Die spoort me nu aan om de zaken te organiseren. Ik ben niet zo van het verzekeren, ook niet in privé. Een deel van het risico kan ik zelf wel dragen, ik verzeker bij voorkeur alleen calamiteiten. Uiteindelijk zal ik een arbeidsongeschiktheids- en een aansprakelijkheidsverzekering moeten. Als er onverhoopt een zonnecollector van het dak zou donderen en er loopt net iemand langs, dan is er wel een probleem. Al hebben wij die verantwoordelijkheid wel neergelegd bij het installatiebedrijf. Een leverancier die niet levert? Ook dat is vervelend, maar de consequenties zijn in dit stadium nog te overzien. Dan bellen we een andere. De volumes zijn nog laag. Weet je wat ik graag zou willen, gewoon een makkelijk starterspakket met instapverzekeringen waarin je langzaam meegroeit. De grootste calamiteiten moeten zijn afgedekt, maar verder wil ik er niet te veel over nadenken. Ik heb immers een business op te zetten! Het Verzekeringsblad nummer november

20 Komen ze hun afspraken wel na? waarmee ik scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs adviseer op het gebied van opbrengstgericht werken en hoe ze dat in hun processen kunnen integreren. Ook verzorg ik met dit bedrijf trainingen op het gebied van social media. Laatst heb ik nog een training verzorgd voor tussenpersonen van De Goudse, dat zijn leuke gevolgen van deze constructie. Kort geleden heb ik een tweede bedrijf opgezet, samen met twee compagnons. Dat heet O21 en richt zich op ICT in het onderwijs en hoe je meerwaarde uit ICT-investeringen kunt halen. Verzekeringen Uiteraard ben ik me gaan oriënteren op verzekeringen toen ik uit loondienst kwam. Ik heb me vooral via internet laten informeren en kreeg veel accountmanagers van tussenpersonen over de vloer. Die gaven me een unheimisch gevoel, ik kreeg de indruk dat ik moest tekenen en dat het vooral ging om het zo snel mogelijk sluiten. Daarna ben ik naar mijn administratiekantoor gestapt dat ook mijn boekhouding doet. Met dat kantoor had ik al een vertrouwensrelatie en dat scheelt. Wie: Menno van Hasselt Bedrijven: Onderwijsadviesbureaus Van Hasselt Advies / O21 Verhuizing: Sinds februari 2011 bij De Goudse in huis Ik las via een Twitterbericht dat De Goudse bedrijfsruimte voor ondernemers beschikbaar stelt en was meteen enthousiast. In 2010 ben ik gestart met mijn bedrijf Van Hasselt Advies, Ik ben goed verzekerd. Ondernemen doe je samen en mijn vrouw vond het heel belangrijk dat ik mijn zaken goed regelde. Mijn inkomen kunnen we niet missen met studerende kinderen. Ik heb dus een uitgebreide AOV, een ORV, een beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandver zekering. Claims van partijen over ons advieswerk verwachten wij niet. Wij geven scholen advies over aan te schaffen software, maar we zijn niet aansprakelijk voor de deal die uiteindelijk tot stand komt. Toch hebben we daarvoor vanuit O21 wel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten, want ik wil er geen zorgen over hebben. Verzekeraarsrating Ik vind het regelen van die verzekeringen wel een last. Je betaalt een hoop geld en je weet niet wat het gaat opleveren. In die zin ben ik wel wat argwanend geworden door de malaise in de financiële sector. Weet je wat ik zou willen: een rating van verzekeringsmaatschappijen en de mate waarin ze hun afspraken nakomen. Dat zou me een goed gevoel geven. 20 Het Verzekeringsblad nummer november 2011

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012 17 101e jaargang 24 november 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Zorgconsument is vooral premiejager Accountants mikken op adviesmarkt Wie gaat de Transactie Taks betalen?

Nadere informatie

Financieel planner verbreedt horizon

Financieel planner verbreedt horizon 05 special 102e jaargang 18 mei 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Britse goeroe voedt Nederlandse adviseurs op Financial life planning: soft of sexy? BLG en Welke verbreden

Nadere informatie

Monique Sueters. Over de sprong in

Monique Sueters. Over de sprong in 03 103e jaargang 22 maart 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Roland van der Vorst: De angst regeert Weten verzekeraars wat hun klanten willen? Babyboomers aan de slag met

Nadere informatie

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek 99e jaargang 8 oktober 2009 nr. 19 DSB: wie stout is, de roe Mijn zaak is mijn pensioen Aplaza: the missing link Cees de Jong (managing director Cardif): Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Nadere informatie

In schadeafhandeling maken we ons product echt waar

In schadeafhandeling maken we ons product echt waar 99e jaargang 27 augustus 2009 nr. 16 Wie wil Robein? Trammelant in vergelijkersland Gaan we nog wat verdienen? Jan Hennekam (Unigarant): In schadeafhandeling maken we ons product echt waar Het doel is

Nadere informatie

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad Het Verzekeringsblad 97e jaargang 26 april 2007 nr. 9 NBVA woedend over openheid Verbond AFM nagelt rotte appels VB-Kennistest Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Eenvoudig schadeproduct

Nadere informatie

102e jaargang 1 juni 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional

102e jaargang 1 juni 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional 06 102e jaargang 1 juni 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Voor 1.275 verlost van een woekerpolis Brusselse bemoeienis met Nederlandse pensioenpot Verzekeraars moeten werk

Nadere informatie

Waar blijft het geld?

Waar blijft het geld? 03 100e jaargang 25 maart 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional TAF: ken de kleine lettertjes Wie gaat de CAR trekken? Intermediair - Internet: 1-0! Over klantrendement en Q-koorts

Nadere informatie

Pandora. nekt code Letselschade. 08 special

Pandora. nekt code Letselschade. 08 special 08 special 101e jaargang 9 juni 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional De adviseur wordt uitgerookt, maar er is hoop Anticiperen op het weer voorkomt schade Intermediair als

Nadere informatie

zomer bezig? Wat houdt u deze

zomer bezig? Wat houdt u deze 10 101e jaargang 28 juli 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Hiscox wil private insurance een stevige boost geven ING wordt internetgedreven bank met adviesfunctie Ziektewet,

Nadere informatie

Stapsgewijs meer. diversiteit

Stapsgewijs meer. diversiteit 08 100e jaargang 24 juni 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Mannelijke zakelijkheid in warme damesjas Uitvaart: adviseren zonder diploma MV&D: Komt een vrouw bij de tussenpersoon

Nadere informatie

29 november 2011 Beatrixgebouw Utrecht

29 november 2011 Beatrixgebouw Utrecht Programma pagina 8 Parallelsessies pagina 21 Partners aan het woord pagina 50 29 november 2011 Beatrixgebouw Utrecht De Verzekeringsbranchedag is een initiatief van AssurantieMagazine en Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak Het Verzekeringsblad 98e jaargang 12 maart 2009 nr. 5 Bgfo-II is aanslag op intermediair Protocollen voor aov EXTRA: Themakatern ICT en internet André Bastiaans (BAE-Groep/EAG): Overheid moet nu clementie

Nadere informatie

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt Het Verzekeringsblad 99e jaargang 26 maart 2009 nr. 6 Nee tegen AFM-kosten Pensioenadviseur als crisismanager Solvency II voor dummies Marjol Nikkels (Sensio): Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Nadere informatie

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion Het Verzekeringsblad 97e jaargang 24 mei 2007 nr. 11 Vijf jaar Obvion Dexia-vonnis doorkruist Duisenberg-regeling Themakatern ICT & Internet Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Eigenlijk zijn we altijd

Nadere informatie

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers Uitkeringen levensverzekeraars een derde hoger dan omzet > 3 Ziekenhuizen op oorlogspad > 6 Nr. Jaargang 35 11 oktober 2013 Interview Bij Zwitserleven is duidelijkheid en eenvoud het devies, zegt directievoorzitter

Nadere informatie

Mop van Tiggele. Verzekeringsprof tegen verleidingsclausules in polissen

Mop van Tiggele. Verzekeringsprof tegen verleidingsclausules in polissen 10 103e jaargang 20 september 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Collectieve overstromingsdekking is nodig en mogelijk Kanttekeningen bij de sturing van autoschades Duurzaam

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal Het Verzekeringsblad 98e jaargang 23 oktober 2008 nr. 20 Hoe verder na Feitenonderzoek? Gedragstoezicht in goede handen? Bouw FOR en eigen beheer af Emiel Roozen (Delta Lloyd Leven): Uitkeringshoogte belangrijker

Nadere informatie

103e jaargang 28 juni 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional

103e jaargang 28 juni 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional 08 103e jaargang 28 juni 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Anva en Faster Forward fuseren Koersplan-uitspraak: doorbraak of toch tussenstation? Alarmcentrale VHD heeft zaakjes

Nadere informatie

Producten slechts deels voor zzp ers

Producten slechts deels voor zzp ers Het Verzekeringsblad 99e jaargang 18 juni 2009 nr. 12 SEH: gemotiveerd afwijken is een must Rapportcijferklucht EXTRA: Themakatern MKB Prof. dr. Fieke van der Lecq (Erasmus Universiteit): Producten slechts

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Assurantiepakketten niet gericht op CRM ISI Innovatieprijs Atp s die aan Wfd voldoen, blijven kwetsbaar ONVZ kantelt naar care-organisatie 96e

Nadere informatie

Geen millimeter onderhandelingsruimte

Geen millimeter onderhandelingsruimte Het Verzekeringsblad 98e jaargang 5 juni 2008 nr. 11 Het is oorlog IFO faalt opnieuw Nationaal beloningsdebat Elly Blanksma (CDA Tweede Kamerlid): Geen millimeter onderhandelingsruimte www.vbnet.nl Toe

Nadere informatie

Makelaardij biedt cross- selling in optima forma

Makelaardij biedt cross- selling in optima forma 99e jaargang 10 september 2009 nr. 17 EB-registers in de clinch Leidraad is pseudo-wetgeving ASR weer zichzelf Herman Bruggink (WitteWoning Makelaars): Makelaardij biedt cross- selling in optima forma

Nadere informatie

Verbied sluiten van complex product zonder een adviseur

Verbied sluiten van complex product zonder een adviseur Verbod op verpanding portefeuille wordt niet breed gedragen > 3 De Financiële Makelaar stapt in energie > 6 Nr. Jaargang 35 8 januari 203 Interview Hypotheek-aanvragen.nl biedt drie adviezen voor de prijs

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Elke dag boos wakker Onrechtvaardig onderscheid tussen verzekeraars met en zonder intermediair Het succes achter AXA s UNIM-AOV 96e jaargang 22

Nadere informatie

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen Aanpassing polisvoorwaarden DAS kost verzekerde geld > 4 Nr. Jaargang 36 24 januari 204 35 jaar AM Handel in portefeuilles trekt aan > 5 Interview Banken zouden eigenlijk niet meer met hypotheekklanten

Nadere informatie

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas Het Verzekeringsblad 98e jaargang 22 mei 2008 nr. 10 Na Wijngaarden: NN of nn? De nachtmerrie van een droomhuis StercK naar AFAB Kees Droppert (InterBank/Ribank): Politiek stelt lenen voor als een soort

Nadere informatie

Verbond legt kritiek op nieuwe regresregels naast zich neer

Verbond legt kritiek op nieuwe regresregels naast zich neer Anouk brengt Centraal Beheer socialmediaprijs > 4 Nr. Jaargang 35 25 oktober 2013 Regiogebonden hypotheekrente komt er niet > 6 Interview Om het imago van de contra-expert op te poetsen, werkt Troostwijkdirecteur

Nadere informatie

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 21 juni 2007 nr. 13 Martin Kerkhof over ONVZ-vonnis Intermediaire crisis op hoogte-/dieptepunt Wandeling met Roger van Boxtel Drs Niek Hoek (Voorzitter Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie