Budget-AOV. kan nog jaren mee? 16 special

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budget-AOV. kan nog jaren mee? 16 special"

Transcriptie

1 16 special 101e jaargang 10 november 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Mkb interessante visvijver voor het intermediair De ondernemer moet door, maar wat wil de wet? Startende bedrijven in de kost bij De Goudse Drents kantoor voedt verzekeraars netjes op Budget-AOV kan nog jaren mee?

2 Dit is Jos die denkt dat hij er op z n 65ste mee kan kappen. Bancaire Lijfrente van Delta Lloyd nu netto af te sluiten! Het is duidelijk dat een zelfstandig ondernemer als Jos niet eeuwig door kan blijven werken. Jos denkt dat hij zijn oude dag goed geregeld heeft, maar in de praktijk kan dat behoorlijk tegenvallen. De Bancaire Lijfrente van Delta Lloyd: een prima mogelijkheid voor Jos Dit is voor u het moment om hem te helpen kritisch naar z n pensioen te kijken. Want de lijfrentepremies en -stortingen die hij volgend jaar wil aftrekken van de belasting, moeten dit jaar betaald zijn. De Bancaire Lijfrente van Delta Lloyd is een prima mogelijkheid voor Jos om z n pensioen aan te vullen. Volgens het onderzoek van MoneyView (d.d. 20 september 2011) heeft Delta Lloyd met de rente van haar 10 jaar deposito een toppositie in de markt. Bovendien kunt u de Bancaire Lijfrente van Delta Lloyd nu ook netto afsluiten, wat Jos zomaar 0,3% extra rente kan opleveren. Zo hoeft Jos straks niet op een houtje te bijten. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager of ga naar

3 HOOFDREDACTIONEEL Colofon Het Verzekeringsblad Opinies en achtergronden voor de financiële professional Hoofdredactie Michiel Huisman Redactie Alex Klein (adjunct-hoofdred.) Jannie Benedictus Yvonne Neppelenbroek Secretariaat Petra Maatman T E I Postbus GA Deventer Uitgever Kluwer Nicole Gorseling E Marketing Joris Krabbenborg E Abonnementenadministratie Kluwer Customer Service Postbus AW Deventer T Abonnementsprijs ,95 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren: 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode. Losse nummer en specials: 12,50 excl. btw Advertenties Kluwer, Postbus GA Deventer Emilie Kars-van der Goes T E Media Order Service Toos Schurink T E Sluitingsdatum: Maandag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en lithokosten worden doorberekend. Ontwerp Edenspiekermann, Amsterdam Vormgeving Colorscan bv, Voorhout Fotografie Wilco van Dijen Arnaud Mooij Druk Ten Brink, Meppel ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Lastig ondernemersklimaat Mag ik u voorstellen? Een onderneming waarvan de bronnen voor het eigen vermogen nog meer dan tot voor kort beperkt zijn tot winstinhouding (voor zover er nog sprake is van winst) en het eigen geld van de ondernemer. De omloopsnelheid van dat eigen vermogen lag alweer: tot voor kort hoog. U raadt het al. We hebben het over het midden- en kleinbedrijf. Vanouds de motor van onze economie, maar nu een sector in zwaar weer als gevolg van regeldruk, onwillige banken die slechts mondjesmaat (of helemaal niet) krediet verschaffen en een diepe, financiële crisis die burgers, investeerders en ondernemers de hand op de knip doen houden. De motor loopt vast. Kansen om zaken te doen zijn schaars. En dan nog middelen om te investeren, noodzakelijk om kansen te verzilveren, drogen op. Het is pompen of verzuipen. Dramatiseren helpt niet. Meedenken, in de huid van de ondernemer kruipen, wel. Aanknopingspunten zijn er voldoende. Zoals zoeken naar wegen voor krediet, zodat de mkb er kan blijven ondernemen. De liquiditeit van de mkb er op peil houden door ideeën aan te reiken om eerder in een zakelijk proces te kunnen factureren. Wellicht een nieuwe invalshoek, maar geen adviesterrein dat de financiële adviseur op de zakelijke markt vreemd is. En wist u dat er meer dan vijftig (!) subsidieprogramma s zijn voor het mkb? Minstens vijf daarvan hebben betrekking op de manier waarop de mkb er zijn onderneming en personeel verzekert en liggen voor de financiële adviseur dicht bij huis. Ten slotte hoort in dit rijtje nog thuis dat de overheid, als grootinkoper, op de zakelijke markt ook voor mkb-ondernemers perspectief biedt als klant. Voorwaarde is wel dat deze zich eerst door de onzinnige eisen en criteria heen worstelt die de overheid aan aanbestedingen stelt. Vanuit de overheid zou dit klantperspectief een mooi signaal, en zelfs een handreiking naar het mkb, kunnen zijn. Om te beginnen door na te laten om opdrachten alsmaar te bundelen tot megaorders waar alleen nog maar de grootzakelijke markt van kan profiteren. De boodschap luidt dus: help uw zakelijke klanten deze moeilijke tijd door. Dat begint met creativiteit en met het besef dat deze Marshall-hulp van de zijde van de financiële adviseur op korte termijn de omzet uit producttransacties niet zal verhogen. De ervaring leert wel dat juist in tijden van crisis ondernemerscreativiteit toeneemt. Dat blijkt ook uit de verhalen in deze mkb-special van Het Verzekeringsblad. Lees bijvoorbeeld maar eens over de ondernemers die in house bij De Goudse hun onderkomen hebben gevonden. Michiel Huisman Het Verzekeringsblad nummer november

4 06 Inhoud Hoofdredactioneel 3 08 Uitgelicht 6 Nedasco breidt zakelijke rechtsbijstand van Anker uit Spaarloon populairder dan ooit Nederlandse CODA-variant Ondernemer is uurtje-factuurtje beu In t Veld 8 In gesprek met Sietze de Jong van De Jong Assurantiën uit Norg over zijn mkb-kantoor Schade 24 Europese risico s uitdaging voor mkb-adviseur 24 Schade 32 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: noodzaak om te verzekeren nog onvoldoende onderkend Discussie 38 Een gesprek met Peter Ramaker en Roel Janssen over innoveren, ondernemen en adviseren. 28 Inkomen 42 Ziektewet: het nieuwe AUW -dossier (2) 38 42

5 12. DE REPORTAGE Budget-AOV kan nog jaren mee? Volgens het Verbond van Verzekeraars hebben de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars zich de kritiek die toezichthouder AFM afgelopen zomer uitte op het functioneren van de AOVmarkt echt aangetrokken. De sector is er zeer van doordrongen dat er een groot belang gediend is met het zo goed mogelijk laten aansluiten van AOV-verzekeringen op de behoeften van het groeiende leger zelfstandigen zonder personeel, aldus de woordvoerder. We weten dat veel verzekeraars het rapport hebben aangegrepen om verbeteringen door te voeren. Alle reden voor Het VB om te onderzoeken wat de stand van zaken is bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ten aanzien van budget-aov s neemt een aantal verzekeraars de kritiek ter harte, maar blijft ook het standpunt overeind dat de budget-aov in een behoefte voorziet. Zolang maar duidelijk is voor de consument wat wordt uitgesloten. Generali laat bijvoorbeeld weten de AOV s met een beperkte uitkeringsduur wel te blijven aanbieden, maar te werken aan verbetering van de communicatie voor klanten rondom uitsluitingen voor bepaalde oorzaken van ziekte. 28. TOEGELICHT Adviseur in spagaat tussen publiek en privaat 18. ONDERNEMERSCHAP Ondernemers in huis In een onlangs door het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) georganiseerd seminar werd stilgestaan bij de invoering van een aantal wijzi gingen in de Wft. Daarbij kwam het spanningsveld tussen het publiekrecht en het privaatrecht aan de orde. De assurantieadviseur heeft met beide te maken. Dat spanningsveld gaat veel verder dan een aardige academische discussie tussen juristen. In dit artikel staan twee essentiële knelpunten centraal: de informatieplicht tijdens de looptijd van een verzekeringsovereenkomst en de nieuwe regels met betrekking tot de hoogte van de beloning. 34. MARKTONDERZOEK Het mkb: interessante vijver voor het intermediair De wijze waarop binnen de particuliere verzekeringsmarkt een product wordt afgesloten, verschilt wezenlijk van de zakelijke verzekeringsmarkt. Particulieren maken veelvuldig gebruik van vergelijkingssites en direct online afsluiten van een verzekering bij een verzekeraar is heel normaal. In de zakelijke markt gaat het oriënteren en afsluiten daarentegen nog vaak op de traditionele manier. Echter, binnen de zakelijke marktsegmenten blijken grote verschillen te bestaan. Vooral bij het midden- en kleinbedrijf liggen kansen voor het intermediair. Sinds een jaar woont het personeel van De Goudse samen met tien ondernemers. In leegstaande kantoorruimtes werken frisse starters aan hun business. Dat moet kruisbestuiving op gang brengen. Wat stak directeur commercie Bernardo Walta tot nu toe van het experiment op? Een ondernemer wil ondernemen. Het liefst heeft hij één loket waar hij terecht kan, hij wil dat dingen goed geregeld zijn en hij wil gemak. Uit een rondje van Het Verzekeringsblad langs drie van de tien starters blijkt dat Walta gelijk heeft: ook deze ondernemers willen vooral over hun business praten. Verzekeringen? Een noodzakelijk kwaad. Het Verzekeringsblad nummer november

6 Uitgelicht Nedasco breidt zakelijke rechtsbijstand van Anker uit Nedasco heeft zijn bestaande Ankervolmacht uitgebreid met de Eigen Jurist Polis ZZP en Eigen Jurist Polis Bedrijf & Beroep. Daarmee biedt de serviceprovider naast producten voor de particulier nu ook het zakelijke assortiment van Anker in volmacht aan. Voor de ruim 1100 bij Nedasco aangesloten intermediairs betekent deze uitbreiding onder meer dat ze in de zakelijke offerteen vergelijkingstool (ATOSI), naast de maatschappijen DAS, Arag en Aegon, ook Anker kunnen offreren en vergelijken. Met ATOSI kan de adviseur de zake lijke producten van acht verzekeraars offreren in één pakket: het Nedasco Voordeelpakket Bedrijven. Vooralsnog is de Anker Eigen Jurist Polis ZZP niet opgenomen in ATOSI. Spaarloon populairder dan ooit Ter compensatie van de overdrachtsbelasting verdwijnt per 1 januari 2012 de spaarloonregeling. Niet spaarders kunnen nu nog snel hun slag slaan. Werkgevers en banken opzadelend met extra administratieve lasten. Werknemers die al meedoen aan de spaarloonregeling kunnen het tegoed vanaf 1 januari in zijn geheel opnemen. Een interessante ontwikkeling voor de niet-spaarder. Wie nu nog een regeling afsluit, kan daardoor, afhankelijk van zijn belastingtarief, in korte tijd 257 verdienen. Het maximale spaarloonbedrag van 613 wordt bruto gespaard, en op 1 januari 2012 netto uitgekeerd. Geen bank die dit rendement ooit zal vergoeden op een normale spaarrekening, laat staan in crisistijd. Voorwaarde is wel dat de nieuwe spaarder over heel 2011 geen gebruik heeft gemaakt van levensloopsparen spaarloonrekeningen Hoewel het ministerie van Financiën eerder nog verklaarde geen run op de regeling te verwachten, weten verschillende banken al te melden dat er wel degelijk een stormloop op gang is gekomen. Banken meldden vorige week dat er in oktober ruim spaarloonrekeningen zijn geopend. Normaal zijn het er rond de 8000 per maand. Er zijn banken die na 1 december geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen. FNV krijgt geen bijval De FNV had graag gezien dat de vitaliteitsspaarregeling niet in 2013 maar komend jaar al wordt ingevoerd, zodat werknemers naadloos kunnen overgaan van het spaarloon op de nieuwe regeling. Volgens de FNV heeft het kabinet daarvoor ook geld, omdat er middelen over zouden zijn van de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting, waarvan door de gestagneerde huizenmarkt minder gebruik wordt gemaakt. De vakcentrale kreeg voor dit plan vanuit Den Haag echter nul op het rekest. Nederlandse CODA-variant In het buitenland dekt de CODA-polis al sinds de introductie ervan in 1986, het persoonlijk bezit van directeuren en bestuurders af. Nu, 25 jaar later, wordt ook de Nederlandse bestuurder daaraan toegevoegd. Directeuren en bestuurders worden steeds vaker blootgesteld aan beschuldigen van mismanagement en claims voor overtreding van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. CODA biedt dekking voor bestuurlijke risico s wanneer een bedrijf in gebreke blijft of anderszins niet in staat is om die persoon te beschermen, bijvoorbeeld wanneer traditionele verzekeringsprogramma s niet toereikend zijn. ACE Bermuda International, onderdeel van de ACE Group, introduceert een Corporate Officers & Directors Assurance (CODA) aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders in Nederland, met een focus op de bedrijven in de AMX- en AEX-index. Het product kenmerkt zich door een primaire c.q. excedentdekking met een brede bescherming voor persoonlijk bezit (zgn. Side A -dekking); specifieke limieten van aansprakelijkheid tot 25 miljoen voor directeuren en bestuurders die niet kunnen worden aan getast door claims tegen het bedrijf; en een difference-in-conditions -dekking in het geval een onderliggende verzekeraar niet in staat of bereid is een gedekte claim te betalen of waar de polis van een onderliggende verzekeraar meer beperkend is dan de CODA-dekking. De originele CODA-polis wordt aangeboden door ACE Bermuda Insurance Ltd. (ACE Bermuda) aan directeuren en bestuurders van Fortune 1000-bedrijven. 6 Het Verzekeringsblad nummer november 2011

7 Ewald Bary UITGELICHT Ondernemer is uurtje-factuurtje beu We horen het regelmatig op congressen: de zakelijke markt is onze redding, want de ondernemer is gewend om een uurtarief te betalen. Maar zijn de zakelijke markt en het uurtje-factuurtje nu echt de wondermiddelen, waarmee de toekomst van de financieel adviseur wordt veiliggesteld? De accountant werkt al decennialang op basis van uurtje-factuurtje. Maar wat blijkt, steeds vaker ontvangt de accountant van zijn zakelijke klant het verzoek om de kosten voor zijn werkzaamheden vooraf in kaart te brengen. De ondernemer wil geen financiële verrassingen achteraf. Dit is, samengevat, de slotconclusie van een betoog dat Steef Visser RA van Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs onlangs heeft gehouden tijdens de AccountancyNieuwsdag Een volle Athenezaal in het congrescentrum Papendal hoorde, soms met verbazing, de introductie van Steef Visser aan. In zijn levendige betoog werden heilige huisjes niet gespaard. Als wij doorgaan met de huidige facturering en sturing van de organisatie, dan heeft de accountant straks alleen nog maar kosten en geen opbrengsten meer. Dat is jammer voor de klant, want die heeft dan geen accountant meer. Dat paste niet bij het thema van de dag klant centraal en dus gooit Visser het over een andere boeg. De accountant moet zichzelf eens flink aanpakken. Een accountant neemt te vaak een afwachtende houding aan en is te veel in zichzelf gekeerd. Waarom? Omdat hij niet van veranderingen houdt. De accountant is nog veel te weinig ondernemer. En dat terwijl de wet hem hiervoor alle ruimte geeft. Een accountant mag heel veel. Nieuw beloningsmodel Het was slechts een opstapje naar de volgende knuppel in het spreekwoordelijke hoenderhok. Visser schetste een toekomstbeeld waarin accountants het zonder jaarrekeningen moeten stellen. En dat moment is wat hem betreft niet eens meer zo ver weg. Datzelfde geldt voor de beloning van de accountant. Visser: 32 jaar geleden ben ik begonnen te werken volgens het principe uurtje-factuurtje. Die systematiek is nu nog precies hetzelfde als toen. In al die tijd zijn wij niet veranderd, terwijl de wereld om ons heen dat wel deed. Je ziet een aantal collega s reageren op de verandering, de roep om transparantie, het zijn er echter nog veel te weinig. De klant wil transparantie, de klant wil duidelijkheid vooraf, de klant wil vaste prijzen. Daar gaan we naartoe. De accountant wordt ondernemer. Van adviseur naar ondernemer Productpricing is ondernemerschap en dat vraagt van de accountant een andere manier van denken. Hoe vermarkt je extern de producten en hoe beheers je intern de processen. Het is ook denken vanuit de behoeftes van de klant. De accountant als ondernemer, als procesmanager, als prijsvechter. Vervolgens gaf Visser zijn collega Aart in t Veld het woord om de aanwezigen uit te leggen hoe je de omslag naar productpricing kunt maken. Het betekent werken met vaste normen voor bepaalde diensten waarbij kostprijscalculatie en -beheersing van groot belang worden. Een standaardprijs vereist tenslotte ook een standaard product. Accountantskantoren moeten dan ook op kostprijzen kunnen sturen. Efficiency wordt meer dan ooit een must. Concurrent of partner De accountant doet dus aan imagebuilding, zoekt de grenzen van het advies op en de eerste accountantskantoren met een Wft-vergunning zijn al een feit. Ze streven klanttevredenheid na, willen transparanter worden en proberen nieuwe beloningsmodellen uit. Eigenlijk liggen de werelden van de accountant en die van het intermediair helemaal niet zo ver van elkaar af. Wordt de accountant een nieuwe concurrent of samenwerkingspartner? De toekomst zal het uitwijzen. T M

8 Ik kom altijd op uurbasis binnen 8 Het Verzekeringsblad nummer november 2011

9 IN T VELD Liever een klein ploegje Met negen medewerkers eten ze bij De Jong Assurantiën BV in Norg van 150 zakelijke relaties. Wij besteden heel veel tijd aan een klant, beaamt directeur-eigenaar Sietze de Jong. Hoe doen ze dat? De titel van deze rubriek wordt eindelijk recht gedaan, want de zeven fte van De Jong Assurantiën BV aan de Eenerstraat zitten letterlijk in het veld, uitkijkend op Drentse weilanden met grazende paarden en soms zelfs reeën als we De Jong moeten geloven. Het kantoor startte in 1974 als een echt papa-mama -kantoor, opgezet door vader Tjitte. Zoon Sietze stapte vijftien jaar geleden in het bedrijf en nam in 1998 alle aandelen van zijn vader over, daarbij ondersteund door financiering van een bank. Wij hebben geen enkele verplichting richting een verzekeraar. Het gedachtegoed van zijn vader hield hij in ere. Mijn vader wilde op uurbasis werken voor louter ondernemers en hij wilde met ze over risico s praten, niet over verzekeringen. Bemiddelen, dat wilde hij niet. Daarvoor moesten ze naar een ander gaan. Maar dat pikten de klanten niet. Die vonden het maar niks dat ze mijn vader moesten betalen voor zijn advies en dat dan een ander er vervolgens met de provisie vandoor ging. Toen is mijn vader toch maar gaan bemiddelen. Vanwege het wettelijke verbod op retourprovisie werd hij feitelijk gedwongen om op provisiebasis te gaan werken. Zo hebben we jaren gewerkt. Van de gemiddeld vijftien procent doorlopende provisie deden we het beheer. Gebeurde er iets groots dat te veel tijd kostte, verlenging van een pensioencontract bijvoorbeeld, dan volgde ook een vooraf afgesproken nota op uurbasis. Staffel Inmiddels werkt Sietze de Jong (46) bij voorkeur op netto basis. Ik zit nu op dertig procent uren en zeventig procent provisie en dat verschuift langzaam richting uren. Maar, welke beloningsvorm we ook afspreken, ik kom altijd op uurbasis binnen. Bij een nieuwe relatie breng ik alles in kaart, praat ik veel met de ondernemer en verzorg ik het tot in de puntjes. Die uren worden gefactureerd en daarna schakelen we over op doorlopende provisie of op bijvoorbeeld een abonnement. Afsluitprovisie krijg ik niet. De Jong rekent 150 euro per uur. Daar zit een staffel achter. De goedkoopste medewerker kost 0,6 maal 150 euro, ikzelf reken 1,4 maal 150 euro. Als voordeel van binnenkomen op uurbasis noemt De Jong dat er geen prikkel is om de premie hoog te houden. Bij nieuwe relaties is het prijsschieten want ik zorg meteen voor veel premievoordeel. Ondernemers moeten veel meer kijken naar wat ze zelf kunnen dragen. Een eigen Bij nieuwe relaties is het prijsschieten risico van 500 euro voor diefstal is veel te laag, je kunt dat al vaak optrekken naar 2500 euro. Dat levert veel premievoordeel op en een tevreden klant. Bovendien zeg ik tegen mijn klanten, als je schade hebt, moet je naar het politiebureau en er moet een expert komen. Wat denk je van de tijd die dat kost? Bij ondernemersverzekeringen moet het ergens over gaan. Als je bedrijfshal in de hens vliegt, dán moet je goed verzekerd zijn. Boterham De Jong en zijn personeel leven van 150 relaties: van eenmanszaken tot ondernemingen met 150 man personeel. Nuanceert: In ANVA zijn dat 600 debiteurennummers omdat bedrijven hier zowel de verzekeringen van de holding als de werkmaatschappijen onderbrengen en soms ook privéverzekeringen. In totaal gaat het om 3000 Het Verzekeringsblad nummer november

10 WAT DJA VERWACHT VAN VERZEKERAARS Om efficiënt over en weer met elkaar zaken te doen verwachten wij van u het volgende: dat er binnen 24 uur wordt teruggebeld als wij daarom verzoeken; dat als u een vraag heeft aan een medewerker van DJA, u direct het referentienummer (zoals vermeld op ons briefpapier) noemt; als wij u stukken toezenden ter opmaak of wijziging van een polis, wij binnen 3 weken de betreffende stukken ontvangen; dat deze stukken compleet en correct zijn; als het niet lukt om binnen 3 weken de gevraagde stukken te verstrekken, dat u ons informeert wanneer e.e.a. wel lukt; dat u alle correspondentie altijd aan ons postbusadres richt. polissen. En daar valt een prima boterham van te smeren, zegt hij. Ach, misschien zouden we wat beter kunnen renderen. Wij doen erg veel voor de klant. Daar staat tegenover dat ik nog nooit een cent aan marketing heb uitgegeven. Concrete groeiambities zijn er niet. We groeiden altijd met zo n zes procent per jaar. Mijn ambitie voorheen was om tot een man of vijftien te groeien. Maar in 2006 had ik een lastige periode, er zat veel personeel ziek of zwanger thuis. Er waren veel wetswijzigingen die invloed hadden op mijn klanten en ik werkte me een slag in de rondte. Dat nooit meer, daar werd ik niet gelukkig van. Ik moet het kunnen overzien. Met een klein ploegje goed werk doen voor onze klanten, dat vind ik veel mooier. Maar, het kriebelt nu wel weer wat. Ik ben lange tijd Statenlid geweest voor het CDA en dat is nu gestopt. In die zin kan ik meer tijd besteden aan mijn kantoor. Groeiambities dus niet, maar wel stoomt ook De Jong zich klaar voor de toekomst. Op dit moment is hij samen met twee medewerkers bezig met het halen van de nieuwe pensioenmodule. Ook is hij recent aangesloten op Licent.nl, een volmachtbedrijf opgericht door tussenpersonen uit Oost-Nederland. Onze volmacht van Avéro is er ondergebracht en dat scheelt een hoop administratieve rompslomp. Misschien kunnen we wat beter renderen. We doen erg veel voor de klant Opvoeden Op zijn website probeert De Jong verzekeraars op te voeden. Onder de tab informatie voor verzekeraars staat wat het kantoor van ze verwacht (zie kader). Werkt dat een beetje? Ach, welnee, verzucht De Jong. Ze houden zich er niet aan. Ik ben daar wel klaar mee, dat mag je best weten. Te vaak zijn stukken niet compleet of correct en het kost mij uren om de boel hersteld te krijgen. Die uren wil ik uiteraard terug hebben, maar steeds vaker zeggen verzekeraars: dat doen we niet. Ook omdat ze geen nieuwe geldstroom willen creëren. Tegenwoordig stuur ik zulke nota s dus naar mijn klant en adviseer de klant om het terug te halen bij de verzekeraar. Dat lukt steeds vaker. Maar los van het ongerief voor hem en zijn klanten, wat hem echt zorgen baart: er gaan dingen mis en daar wordt te laconiek over gedaan. Dan hebben we een netto product afgesproken en staat er toch nog provisie op het overzicht. Dan denk ik: moet ik nou weer gaan bellen, jongens? Ergens in die systemen gaat iets grandioos verkeerd. De Jong grijpt trouwens wel naar de telefoon wanneer een maatschappij laat weten benieuwd te zijn naar de visie van het intermediair. Laatst zat een CEO van een grote verzekeraar nog hier. In een interview gaf hij aan zo benieuwd te zijn naar de mening van het intermediair. Ik heb hem opgebeld en uitgenodigd. En hij kwam. Door: Jannie Benedictus Fotografie: FPBA - Peter Stevens Heeft u voldoende ervaring in de financiële dienstverlening om het diploma WFT Pensioenverzekeringen te behalen? In november en december organiseren wij een aantal intakebijeenkomsten waarbij de verschillende fases van het EVC (Erkenning Verworven Competenties) traject aan bod komen. Voor meer informatie en aanmelding kijk op of bel met Iris Calmes (020) Het Verzekeringsblad nummer november 2011

11

12 DE REPORTAGE Budget-AOV kan nog jaren mee? Volgens het Verbond van Verzekeraars hebben de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars zich de kritiek die toezichthouder AFM afgelopen zomer uitte op het functioneren van de AOV-markt echt aangetrokken. De sector is er zeer van doordrongen dat er een groot belang gediend is met het zo goed mogelijk laten aansluiten van AOV-verzekeringen op de behoeften van het groeiende leger zelfstandigen zonder personeel, aldus de woordvoerder. We weten dat veel verzekeraars het rapport hebben aangegrepen om verbeteringen door te voeren. Alle reden om de stand van zaken te onderzoeken. 12 Het Verzekeringsblad nummer november 2011

13 Eerst nog even de rapportage van de AFM: de toezichthouder onderzocht tussen augustus 2010 en mei 2011 bij negen verschillende aanbieders in totaal 49 AOV s. Die verzekeraars zijn samen goed voor 1,24 mld premieomzet uit AOV s, ofwel bijna driekwart van deze markt. Deze verzekeraars handelen niet structureel onzorgvuldig bij de vaststelling en uitkering van claims, was een van de weinige positieve conclusies van de AFM. De toezichthouder plaatste verder vooral veel vraagtekens. Zoals bij de dekking die zogenaamde budget-aov s bieden. Die sluiten standaard zoveel medische aandoeningen uit, dat het voor de AFM niet duidelijk is voor welke doelgroep deze producten ontwikkeld zijn. In totaal betreft het negen van de onderzochte 49 producten. Volgens de AFM laten verzekeraars zich bij het ontwikkelen en verkopen van dergelijke AOV s niet zozeer leiden door de behoefte van een doelgroep als wel door het beschikbare budget (of het gebrek daaraan). Door de vele variaties die mogelijk zijn, kunnen er producten ontstaan die weinig tot geen toegevoegde waarde hebben voor de klant en zeer winstgevend zijn voor de verzekeraars, aldus Egbert Gerritsen, die het onderzoek presenteerde. De AFM oordeelde verder dat de provisie die arbeidsongeschiktheidsverzekeraars aan adviseurs betalen in veel gevallen niet passend is en is om die reden voorstander van het aanstaande provisieverbod bij AOV s. Sterker: de AFM verlangt van verzekeraars dat zij die provisies vooruitlopend op 2013 al meer passend maken. Gemiddeld bedraagt de provisie op een AOV-polis 18% van de premie. De sterk variërende premiehoogten waar op basis van het onderzoek en gesprekken met verzekeraars geen verklaring voor is leiden bij een voorbeeldklant tot jaarprovisies van 74 tot 935. De provisie die de adviseur ontvangt voor AOV s met een uitgebreide dekking staat niet in verhouding tot de geleverde inspanning, vindt de AFM. Deze is zelfs beschamend hoog, aldus recent een van de grootste AOV-intermediairbedrijven, daarmee doelend op VvAA. Uit het onderzoek bleek verder dat AOV-verzekeraars nauwelijks verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de adviseurs waarmee zij samenwerken. De AFM deed daarom een oproep om aanvullende kwaliteitseisen te stellen aan personen die AOV s mogen adviseren en verkopen. Ook zijn brochures en polisvoorwaarden vaak niet duidelijk en zorgwekkend. Tot slot AOV-verzekeraars nemen nauwelijks verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de adviseurs waarmee zij samenwerken deed de AFM nog de opmerkelijke vaststelling, dat zes van de negen verzekeraars geen of onvoldoende inzicht hebben in de kosten, schades, voorzieningen en premievolumes per afzonderlijk product. Deze verzekeraars zijn daardoor onvoldoende in staat te toetsen of producten voldoen aan het criterium kostenefficiënt. Budget-AOV Over de beperkte dekking van budget-aov s en de mogelijke teleurstelling die deze polissen bij de claimafhandeling kunnen opleveren, merkte het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie al op dat deze relatief goedkope polissen wel degelijk in een behoefte voorzien bij startende ondernemers met nog weinig inkomsten. Uiteraard is goede informatievoorziening en advisering bij dit type producten essentieel. De Goudse Voor De Goudse was de kritiek van de AFM op dit punt toch aanleiding om per 1 no vem ber uitsluitend nog een nieuwe arbeids onge schiktheidsverzekering te voeren: de Ondernemers- AOV. Deze verzekering is een sommenvariant en kent geen beperking wat betreft de uitkeringsduur, noch uitsluiting van bepaalde ziektes. De Ondernemers-AOV voldoet aan de criteria die de AFM heeft gesteld aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en is ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek dat De Goudse heeft gehouden onder ondernemers. ZelfstandigVerzekerd en ZelfstandigVerzekerd Lite zullen niet meer worden aangeboden, aldus De Goudse. Het Verzekeringsblad nummer november

14 Generali Generali laat weten de Opbouw AOV 5, de Opbouw AOV 12 en de AOV met een beperkte uitkeringsduur wel te blijven aanbieden, maar te werken aan verbetering van de communicatie voor klanten rondom uitsluitingen voor bepaalde oorzaken van ziekte. Aegon Aegon zegt geen budget-aov als standaard oplossing te hebben. De adviseur kan samen met de klant wel bepalen hoe de AOV moet worden De stelling dat sprake zou zijn van een teleurstellende kwaliteit van veel AOV s ligt iets genuanceerder volgens minister Kamp samengesteld. Als dat goed gebeurt, is er geen probleem. Verder is Aegon het met de AFM eens dat de dekking voor Critical Illness moeilijk uitlegbaar is. Wij onderzoeken op dit moment of wij die dekking en de begrijpelijkheid kunnen verbeteren. Lukt dit niet, dan heroverwegen wij deze keuzemogelijkheid. De Amersfoortse ASR-dochter De Amersfoortse claimt al ruim voordat de AFM het onderzoek publiceerde, de AOV-producten tegen het licht te hebben gehouden en naar aanleiding daarvan producten te hebben aangepast of uit het assortiment te hebben gehaald. Enkele voorbeelden zijn de Witte AOV, de Vaste Bedragen AOV en de Jonge Ondernemers AOV. Ten aanzien van de budget- AOV neemt De Amersfoortse de kritiek van de AFM ter harte dat de voorwaarden en dekkingen duidelijk en begrijpelijk omschreven moeten zijn. De Amersfoortse blijft echter van mening dat de budget-aov in een behoefte voorziet. Momenteel worden de voorwaarden herschreven zodat op een duidelijke en transparante wijze helder is welke behoefte hiermee gedekt kan worden. Achmea Achmea zegt geen budget-aov s, zoals Critical Illness of Critical Disease producten, met standaard uitsluitingen van aandoeningen te voeren. Wel biedt Achmea arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met een kortere uitkeringsduur of langere eigenrisicoperiode. In het adviestraject wordt de klant nadrukkelijk op deze productkenmerken gewezen om verrassingen in de uitkeringsfase te voorkomen. Bij deze producten blijven wij of onze distributiepartners gedurende de looptijd monitoren of het product nog passend is en aansluit bij het klantbelang. Movir Movir, ten slotte, heeft naar eigen zeggen reeds vorig jaar de voorwaarden van verzekering herzien. In deze voorwaarden ligt de dekking per product vast. Provisie Dat de provisie die arbeidsongeschiktheidsverzekeraars aan adviseurs betalen in veel gevallen niet passend is, is een issue dat volgens het Verbond met de invoering van het provisieverbod in 2013 structureel wordt opgelost. Tot die tijd ziet de AFM toe op de passendheid van provisies. Het Verbond heeft geen inzicht in de provisies die verzekeraars hanteren en kan, vanwege mededingingsregels, ook geen maximumprovisie aan de markt voorschrijven. Desondanks zou het ons niet verbazen als de markt voorsorteert op de situatie zoals die in 2013 ontstaat. De Goudse ziet dat het provisiemodel steeds meer plaats maakt 14 Het Verzekeringsblad nummer november 2011

15 voor een model op basis van declareerbare uren of een fixed fee en biedt de adviseur de mogelijkheid om de provisie te va riëren (provisieschuif). Bij de Ondernemers-AOV kan de adviseur de provisie zelf instellen, met een minimum van 0% en een maximum van 17,5%. De Goudse werkt nu al samen met een aantal adviseurs bij wie de provisieschuif standaard op 0% staat en de adviseur zijn beloning apart in rekening brengt bij de klant. Overigens zou in een discussie over provisie als percentage van de premie naar onze mening ook gekeken moeten worden naar de totale beloning van het intermediair voor de werkzaamheden voor een specifieke klant. Zo zijn er ook producten met een lage premie en een lage bijbehorende provisie. Die zijn soms niet in overeenstemming met de tijd die het intermediair eraan besteedt, aldus De Goudse. Een min of meer vergelijkbare glijdende schaal in de provisie wordt gehanteerd door Generali, Aegon, De Amersfoortse, Achmea en Movir. De verzekeraars vinden het daarom doorgaans niet nodig om het beleid, vooruitlopend op afschaffing van provisie, verder aan te passen. Zienswijze Adfiz In een reactie op het AFM-rapport over de AOVmarkt stelde Adfiz eerder nadrukkelijk van mening te zijn, dat de bij wet vast te leggen termijn van 2013 voor een provisieverbod op (onder meer) arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet door de AFM naar voren gehaald moet worden. Het idee van de AFM om AOV-verzekeraars nu al stappen te laten zetten om te komen tot een meer passende beloning wijst de organisatie af. Het pleidooi van de AFM om de aanbieders van AOV-producten meer toezicht te laten uitoefenen op de dienstverlening van het intermediair vindt Adfiz onwenselijk en ongepast, zeker in de situatie dat advisering plaatsvindt op basis van fee. Ten principale blijft Adfiz van mening dat de AFM toezicht uitoefent en zulks niet kan uitbesteden aan aanbieders. Dit veronderstelt bovendien een hiërarchie die er niet is. Zienswijze minister Kamp Inmiddels heeft de regering, bij monde van minister Henk Kamp van Sociale Zaken, laten doorschemeren toch wat anders tegen de AOV-markt aan te kijken dan de AFM. Dat deed hij in antwoord op Kamervragen van Mariëtte Hamer en Ed Groot (beiden PvdA). Zij wilden weten wat de regering vindt van de door de AFM geconstateerde teleurstellende kwaliteit van veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen en wat de overheid gaat doen om ervoor te zor- Een uitvaartverzekering is snel gesloten. Maar wie verzorgt de uitvaart van mijn klanten? Monuta weet wat er speelt, wat er kan en wat het kost. Het voordeel van uitvaartzorg en -verzekeringen onder één dak. meer weten? Bel ons Service Center Zakelijke Markt voor een afspraak, of mail naar Het Verzekeringsblad nummer november

16 gen dat zzp ers niet langer aangewezen zijn op ondeugdelijke producten als zij zich met een beperkt budget willen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Volgens Kamp ligt de stelling dat sprake zou zijn van een teleurstellende kwaliteit Het zou ons niet verbazen als de markt voorsorteert op de situatie zoals die in 2013 ontstaat van veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen genuanceerder en zijn private verzekeraars na afschaffing van de WAZ juist meer variëteit gaan aanbieden in AOV s, met uiteenlopende dekking en premiehoogte. De private markt biedt een ruime keuze aan verschillende producten, met een verschillende prijs, aldus de minister. Hij zegt geen aanleiding te hebben om te veronderstellen dat zzp ers met een modaal inkomen zich niet zouden kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De zelfstandige heeft ook de keuze om zich niet te verzekeren; deze keuzevrijheid heeft een werknemer niet. Minister Kamp benadrukte dat goede informatievoorziening en advisering van essentieel belang is. Volgens hem hebben verzekeraars de afgelopen periode al stappen gezet om klanten te helpen bij het maken van een bewuste keuze, wijzend op de invoering van productwijzers en een website voor zzp ers. Geen actie Kamp ziet dus geen aanleiding actie te ondernemen tegen bepaalde budget-aov s die niet voldoen aan de eisen die een consument hieraan zou mogen stellen. Het gaat volgens de minister vooral om de zogeheten Critical Illness -producten, waarvoor minister De Jager van Financiën nu een pakket maatregelen voorbereidt, zoals regels voor het productontwikkelingsproces, het provisieverbod en hogere vakbekwaamheidseisen. Door: Lia van Engelen Alles zakelijk online Bereken en combineer verschillende verzekeraars in één pakket: Je bent toch niet gek! Intermediairs maken mee dat klanten rechtstreeks in contact komen met de maatschappij waarvoor zij bemiddelen en dat die klant een beter aanbod krijgt. Bij Ansvaridea is dat ondenkbaar! Wij koesteren onze intermediairs, het worden er ook steeds meer. Voor een optimale samenwerking bieden wij: Postbus BJ Amsterdam Overschiestraat 59a 1062 XD Amsterdam T F Zo werkt Nedasco. Serviceprovider in schade, zorg en inkomen. 16 Het Verzekeringsblad nummer november 2011

17

18 ONDERNEMERSCHAP Sinds een jaar woont het personeel van De Goudse samen met tien ondernemers. In leegstaande kantoorruimtes werken frisse starters aan hun business. Dat moet kruisbestuiving op gang brengen. Ondernemers in huis Bernardo Walta, directeur commercie van De Goudse legt uit: Wij zaten al langere tijd wat ruimer in ons jasje. Ruimte die over is, verhuren we doorgaans aan andere commerciële partijen, maar die markt ligt nogal stil. Iemand binnen ons team marketing kwam op het idee om startende ondernemers kantoorruimte aan te bieden. Dat sloeg meteen aan. Wanneer wij dé ondernemersverzekeraar van Nederland willen zijn, is het niet verkeerd om ons personeel te doordringen van ondernemerschap. Wie is nou die ondernemer en wat verwacht hij van ons? Zo gezegd, zo gedaan en inmiddels huizen er tien ondernemers in het pand. Ze mogen maximaal drie jaar blijven. Het eerste jaar is gratis, daarna betalen ze 100 kostgeld per maand. Geen geld natuurlijk, maar dat is ook niet de insteek van De Goudse. Walta benadrukt bovendien dat het geen klanten hoeven te zijn. Zij hoeven niet onze producten af te nemen. Dat is beslist geen voorwaarde. Wel moesten alle kandidaten op au diëntie komen om te zien of het serieuze starters zijn. Ook kunnen we hier geen bedrijven huisvesten die enorme voorraden moeten aanhouden of iets dergelijks, zegt Walta praktisch. Tegenprestatie De Goudse vraagt als tegenprestatie van de ondernemers dat ze af en toe meedenken. Over een brief, een actie of een propositie die we hebben. Maar het kan ook op andere manieren. Laatst heeft een van de ondernemers voor onze intermediairs een workshop social media gegeven. Een van de andere ondernemers is fotograaf en maakte de foto s voor ons jaarverslag. Maar, eerlijk is eerlijk, we zouden nog meer gebruik van elkaar kunnen maken. Eén loket Wat stak Walta tot nu toe van het experiment op? Wat we eigenlijk al wisten: een ondernemer wil ondernemen. Het liefst heeft hij één loket waar hij terecht kan, hij wil dat dingen goed geregeld zijn en hij wil gemak. Het is aan ons om daar samen met het intermediair een goede propositie voor neer te zetten. Uit een rondje van Het Verzekeringsblad langs drie van de tien starters blijkt dat Walta gelijk heeft: ook deze ondernemers willen vooral over hun business praten. Verzekeringen? Een noodzakelijk kwaad. 18 Het Verzekeringsblad nummer november 2011

19 Ik heb een business op te zetten Wie: Bedrijf: Marcel Cloosterman Ik ben Ra, een bedrijf in zonnewarmtesystemen Verhuizing: Sinds oktober 2010 bij De Goudse in huis Dit is mijn eerste bedrijf en 2011 is ons eerste volledig operationele jaar. Hiervoor was ik directeur bij onder andere Eneco Energie, maar het ondernemerschap lonkte. Met twee compagnons adviseer ik bedrijven en particulieren over zonnewarmtesystemen en zonneboilers. Wij kopen diverse apparatuur in bij een aantal leveranciers, ontwerpen de systemen en installeren die vervolgens zelf. In onze marketing benaderen wij duurzaamheid vanuit het gevoel. Vandaar ook de naam van ons bedrijf: Ik ben Ra, God van de Zon. Onze collectoren zijn bijna overal te plaatsen: op het dak, tegen de muur, maar ook als hekwerk in de tuin of op het balkon. Als beginnend ondernemer wil je je product in de markt zetten, de rest is bijzaak. Daarom ben ik ook zo blij met deze locatie. Hier heb ik een representatief en centraal gelegen kantoor zonder dat ik er veel tijd in heb hoeven steken. Starterspakket Ik heb een hoop zekerheden opgegeven, mijn Audi A6 en mijn mooie salaris. Via verzekeringen kun je een deel van die zekerheid terughalen. Eerlijk gezegd, heb ik nog niet alles geregeld. Onze collectoren liggen opgeslagen in een loods, uiteraard is die wel verzekerd, maar verder moet ik het nog bezien. Toen ik erover sprak met De Goudse hebben zij me doorverwezen naar een van hun tussenpersonen. Die spoort me nu aan om de zaken te organiseren. Ik ben niet zo van het verzekeren, ook niet in privé. Een deel van het risico kan ik zelf wel dragen, ik verzeker bij voorkeur alleen calamiteiten. Uiteindelijk zal ik een arbeidsongeschiktheids- en een aansprakelijkheidsverzekering moeten. Als er onverhoopt een zonnecollector van het dak zou donderen en er loopt net iemand langs, dan is er wel een probleem. Al hebben wij die verantwoordelijkheid wel neergelegd bij het installatiebedrijf. Een leverancier die niet levert? Ook dat is vervelend, maar de consequenties zijn in dit stadium nog te overzien. Dan bellen we een andere. De volumes zijn nog laag. Weet je wat ik graag zou willen, gewoon een makkelijk starterspakket met instapverzekeringen waarin je langzaam meegroeit. De grootste calamiteiten moeten zijn afgedekt, maar verder wil ik er niet te veel over nadenken. Ik heb immers een business op te zetten! Het Verzekeringsblad nummer november

20 Komen ze hun afspraken wel na? waarmee ik scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs adviseer op het gebied van opbrengstgericht werken en hoe ze dat in hun processen kunnen integreren. Ook verzorg ik met dit bedrijf trainingen op het gebied van social media. Laatst heb ik nog een training verzorgd voor tussenpersonen van De Goudse, dat zijn leuke gevolgen van deze constructie. Kort geleden heb ik een tweede bedrijf opgezet, samen met twee compagnons. Dat heet O21 en richt zich op ICT in het onderwijs en hoe je meerwaarde uit ICT-investeringen kunt halen. Verzekeringen Uiteraard ben ik me gaan oriënteren op verzekeringen toen ik uit loondienst kwam. Ik heb me vooral via internet laten informeren en kreeg veel accountmanagers van tussenpersonen over de vloer. Die gaven me een unheimisch gevoel, ik kreeg de indruk dat ik moest tekenen en dat het vooral ging om het zo snel mogelijk sluiten. Daarna ben ik naar mijn administratiekantoor gestapt dat ook mijn boekhouding doet. Met dat kantoor had ik al een vertrouwensrelatie en dat scheelt. Wie: Menno van Hasselt Bedrijven: Onderwijsadviesbureaus Van Hasselt Advies / O21 Verhuizing: Sinds februari 2011 bij De Goudse in huis Ik las via een Twitterbericht dat De Goudse bedrijfsruimte voor ondernemers beschikbaar stelt en was meteen enthousiast. In 2010 ben ik gestart met mijn bedrijf Van Hasselt Advies, Ik ben goed verzekerd. Ondernemen doe je samen en mijn vrouw vond het heel belangrijk dat ik mijn zaken goed regelde. Mijn inkomen kunnen we niet missen met studerende kinderen. Ik heb dus een uitgebreide AOV, een ORV, een beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandver zekering. Claims van partijen over ons advieswerk verwachten wij niet. Wij geven scholen advies over aan te schaffen software, maar we zijn niet aansprakelijk voor de deal die uiteindelijk tot stand komt. Toch hebben we daarvoor vanuit O21 wel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten, want ik wil er geen zorgen over hebben. Verzekeraarsrating Ik vind het regelen van die verzekeringen wel een last. Je betaalt een hoop geld en je weet niet wat het gaat opleveren. In die zin ben ik wel wat argwanend geworden door de malaise in de financiële sector. Weet je wat ik zou willen: een rating van verzekeringsmaatschappijen en de mate waarin ze hun afspraken nakomen. Dat zou me een goed gevoel geven. 20 Het Verzekeringsblad nummer november 2011

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER - VERSIE DD 06 NOVEMBER 2012 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Laan van Nieuw Oost-Indië

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI 2013 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers

Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers COLLECTIEVE NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de werkgever Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers Netto-uitkering(en) voor de achterblijvende partner 2 Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Als RB-lid profiteert u van vele voordelen bij Kröller U wilt graag het beste resultaat voor uw klanten, nu en in de toekomst. Maar terwijl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Resultaten enquête intermediaire beloning

Resultaten enquête intermediaire beloning De enquête is gehouden onder 2.419 schade intermediairs. 595 (25%) van de aangeschreven assurantieadviseurs stuurde de enquête volledig terug. Daarnaast zijn er ruim 130 assurantieadviseurs die de enquête

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

1 Kwaliteit informatieverstrekking 2 Beloning 3 Inspanningen conversie 4 Onderhoud polis 5 Budget-AOV

1 Kwaliteit informatieverstrekking 2 Beloning 3 Inspanningen conversie 4 Onderhoud polis 5 Budget-AOV Scoreformat AOV-module Dashboard De Dashboardcriteria 1 Kwaliteit informatieverstrekking 2 Beloning 3 Inspanningen conversie 4 Onderhoud polis 5 Budget-AOV Weging: elk van de criteria telt voor 20% mee

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen

Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in schadeverzekeringen financiële dienstverlening. Wij willen u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Tarievenlijst dienstverlening

Tarievenlijst dienstverlening Tarievenlijst dienstverlening Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten:

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten: Noordakker 12 2371 DB Roelofarendsveen T 071-2600666 E info@kuiperadvies.com W www.kuiperadvies.com Kuiper Advies KvK 51311909 BTW nr. 084.969.544.B.02 Rabobank 1588.33.317 Sinds begin 2011 is Kuiper Advies

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728. DIENSTENWIJZER Welkom bij Heddema Verzekeringen U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorziening aan ons kantoor toevertrouwd. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw belangen bij ons

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Beste relatie

Vertrouwelijk. Beste relatie Vertrouwelijk Beste relatie Datum: 26 februari 2013 Ons kenmerk: All Finance BV / directe beloning Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 sjakdelaat@all-finance.nl Onderwerp: Directe

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Op alle diensten die door Convento Assurantiën worden geleverd zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling.

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling. Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Trajectum Financiële Planning streeft naar een open relatie met haar klanten. Om u inzicht te geven in de dienstverlening van Trajectum en de daaraan verbonden

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket Personeel ontwikkeld. Dit totaalconcept

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we - Drenth & Partners Assurantiën en Pensioenen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Schoutplein 31 3131 JZ Vlaardingen Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van 09:00 tot 17:30 Woensdag

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Tarieven en werkzaamheden Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële)

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een advies over een financieel product, zoals bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening, kapitaal- of lijfrenteverzekering,

Nadere informatie

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam.

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Leerdam, april 2013 Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven De beste producten én pakketkorting Wilt u uw zakelijke klanten deskundig adviseren over bedrijfsrisico s? Biedt u ze graag gemak, overzicht

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bedrijf

Dienstenwijzer Bedrijf Dienstenwijzer bedrijf Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Skyline Hypotheken B.V. Zadelmakerstraat 59 2984 CC Ridderkerk Telefoonnummer: 0180-712 860 Faxnummer: 0180-412 076 Email: info@skylinehypotheken.nl Kamer

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTENWIJZER BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

DAMEN SERVICE-ABONNEMENTEN

DAMEN SERVICE-ABONNEMENTEN DAMEN SERVICE-ABONNEMENTEN Een goede keuze! Informatiebrochure Introductie in onze financiële dienstverlening. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wie zijn wij? 3 Wat bieden wij? 4. Waarom een service-abonnement?

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op.

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op. ToplandLandbouwPolis Een Topformule voor de agrarische ondernemer Reken daar maar op. Inhoud Alles in één keer goed geregeld helder en overzichtelijk 2 Eén polis, één premie, één set voorwaarden 3 Eigentijdse

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument informeren wij u over Hemmen Advies. Naast algemene informatie vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Informatie over: BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012

Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012 Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012 Masterclass verdienmodellen Bewustzijn creëren Provisie, uurtarief, abonnement, vaste fee Transparantie: actief of passief Welke vorm past bij u Gerelateerd

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Rogstraat 6 5361 GR Grave

Rogstraat 6 5361 GR Grave DIENSTENWIJZER Dit document wordt u aangeboden door Sterke Hypotheekadviezen BV Rogstraat 6 5361 GR Grave Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE JANUARI 2012 - Op alle diensten die door Clarus worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Behoudens

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Juni 2011 Dit onderzoek is in opdracht van Nedasco door TeuwenSchouten in samenwerking met InFinance uitgevoerd. Samenvatting De meeste (70%) assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bedrijvenpakket

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bedrijvenpakket Allianz Nederland Schadeverzekering Bedrijvenpakket ZZP Eén efficiënte oplossing voor al uw ondernemersrisico s U haalt uw inkomen uit uw onderneming. En u bepaalt zelf hoe u uw bedrijf runt: welke opdrachten

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie