Cursussen Zorg in de school. Passend onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursussen Zorg in de school. Passend onderwijs"

Transcriptie

1 Cursussen Zorg in de school Passend onderwijs

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Zelfstandig werken 4 Anders Adaptief 5 Coöperatief leren 6 Meervoudige intelligentie 7 Communicatieve vaardigheden 8 Omgaan met agressie in de school 9 Overige brochures (op aanvraag) 10 Aanmeldingsformulier 11 Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend CHE overtuigend anders

3 Inleiding Hoe kunnen we als basisschool passende onderwijsarrangementen aanbieden? Dit is een van de vragen waar veel schoolteams een antwoord op proberen te geven in het kader van passend onderwijs. De vervolgvraag is: Wat hebben wij als schoolteam aan deskundigheidsbevordering nodig om ook daadwerkelijk passende onderwijsarrangementen te kunnen aanbieden, die aansluiten bij de visie van onze school? Zoomen we in op zelfstandig werken om zo ruimte te kunnen creëren voor extra instructie voor kinderen die meer zorg nodig hebben? Of kiezen we voor Anders adaptief? Richten we ons op de talenten van de kinderen en werken we bewust vanuit een uitdagende leeromgeving? Ook kan Meervoudige Intelligentie voor uw school een antwoord zijn om gaven -gericht te werken aan passend onderwijs. Nog een mogelijkheid is om in te zoomen op Coöperatief leren. Coöperatief leren past in elke vorm van onderwijs en kan één van de bouwstenen zijn om passend onderwijs vorm te geven. Transfer Educatie wil scholen begeleiden in het maken van deze keuzes. We kunnen u begeleiden om vanuit uw visie een ontwikkelingsplan te maken richting passend onderwijs. Onze deskundige adviseurs en relatiebeheerders denken graag met u mee. Een afspraak voor een adviesgesprek is zo gemaakt. Daarnaast biedt Transfer Educatie verschillende schoolbrede studiedagen en cursussen aan om u te be kwa men en om vorm te gaan geven aan de invulling van passend onderwijs. Deze cursussen, studiedagen en trainingen kunnen onderwijsinhoudelijk van aard zijn. Maar het kan ook gaan om communicatieve vaardigheden zoals slecht-nieuwsgesprekken, conflictmanagement en omgaan met agressie in de school. 3

4 Zelfstandig werken Zelfstandig werken is een sterke werkvorm om omgaan met verschillen handen en voeten te geven binnen de eigen klassensituatie. Centraal bij deze werkvorm staat dat de kinderen werken zonder een continue begeleiding van de leerkracht. Doordat de groep geleerd wordt zelfstandig aan een taak te werken, geeft dat de groepsleerkracht mogelijkheden om aan de instructietafel (ongestoord) aandacht te schenken aan de zorg voor kinderen die niet mee kunnen met de groep of daar juist ver bovenuit gegroeid zijn. Overigens gaan veel nieuwe methoden er van uit, door middel van instructiegebonden lessen en instructievrije lessen, dat zelfstandig werken is ingevoerd op school. Kortom: deze praktische cursus is een must voor de schoolteams die deze werkvorm nog niet hebben ingevoerd, of (door personeelswisselingen) langzaam hebben zien verdwijnen uit de school. N.b. Ook bestaat er de mogelijkheid om op cluster- of samenwerkingsverbandniveau nieuwe leerkrachten deze cursus te laten volgen, eventueel in combinatie met coaching on the job. Doelgroep Schoolteams Nieuwe leerkrachten binnen een cluster of samenwerkingsverband Data, lestijden en locatie De data, lestijden en locatie van de In Company-training worden in overleg vastgesteld. Docent De cursus wordt gegeven door diverse docenten van de CHE. Kosten U krijgt, na een intake, een offerte op maat toegestuurd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Transfer Educatie. Zie voor de contactgegevens de achterzijde van deze brochure. 4

5 Anders Adaptief Anders Adaptief is een christelijk adaptief onderwijsconcept. We richten ons hierbij op de veelzijdigheid van ieder kind. Op deze wijze bouwen we onderwijs dat zich ook richt op de talenten van leerlingen. Bij Anders Adaptief is het vanzelfsprekend dat er verschillen tussen de leerlingen zijn. Vanuit een uitdagende leeromgeving, waarin onderzoeken, samenwerken en verwondering belangrijke accenten zijn, leren leerlingen niet alleen met het hoofd, maar ook met het hart en de handen. In een teamgerichte nascholing, waarbij coaching en begeleiding tot de mogelijkheden behoort, wordt gedurende drie jaar gewerkt vanuit de gedachte van een lerende organisatie. Elk team krijgt de ruimte om binnen de kaders van Anders Adaptief onderwijs te ontwikkelen dat past bij de visie van de school. Doelgroep Schoolteams Data, lestijden en locatie De data, lestijden en locatie van de In Company-training worden in overleg vastgesteld. Docent De cursus wordt gegeven door diverse docenten van de CHE. Kosten U krijgt, na een intake, een offerte op maat toegestuurd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Transfer Educatie. Zie voor de contact gegevens de achterzijde van deze brochure. 5

6 Coöperatief leren Coöperatief leren betekent een prachtige aanvulling op het didactisch repertoire van leerkrachten. Leerlingen werken op een gestructureerde en efficiënte manier in kleine teams gezamenlijk aan een leerdoel of een leertaak. Door het gebruik van verschillende werkvormen (activerende didactiek) wordt door de leraar een beroep gedaan op de natuurlijk behoeften van leerlingen aan afwisseling, denken, doen en praten. Dit betekent een impuls voor een goed pedagogisch klimaat, een verbetering van het leerrendement van het onderwijs en een spiegel voor het functioneren van het lerarenteam. Coöperatief leren past in elke vorm van onderwijs. Studiemiddag Tijdens deze studiemiddag maakt u kennis met de kenmerken en mogelijkheden van coöperatief leren in de klas. De basis wordt gelegd door u een theoretisch kader aan te bieden. Daarnaast zal veel aandacht worden besteed aan het praktisch werken met coöperatieve werkvormen in de klas. Praktische tips met betrekking tot invoering van coöperatief leren en klassenmanagement worden u niet onthouden. Cursus Samen met de adviseur van Transfer Educatie stelt u het op maat gemaakte cursusprogramma vast. Deze cursus kan ook aangevuld worden met coaching on the job. N.B. Ook bestaat er de mogelijkheid om op cluster- of samenwerkingsverbandniveau nieuwe leerkrachten deze cursus/kennismakingsmiddag te laten volgen. Doelgroep Schoolteams Nieuwe leerkrachten binnen een cluster of samenwerkingsverband Data, lestijden en locatie De data, lestijden en locatie van de In Company-training worden in overleg vastgesteld. Docent De cursus wordt gegeven door diverse docenten van de CHE. Kosten U krijgt, na een intake, een offerte op maat toegestuurd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Transfer Educatie. Zie voor de contactgegevens de achterzijde van deze brochure. 6

7 Meervoudige intelligentie Binnen ons huidige onderwijs worden veel activiteiten (te) talig aangeboden. We zijn met kinderen aan het werk met werkboekjes, verwerkingsbladen, een rekensom verwerkt in een verhaaltje en tijdens de mondelinge instructie leggen we aan kinderen uit. Door deze werkwijze missen we veel kinderen en praten over hun hoofden heen. Binnen de meervoudige intelligentie krijgt u een mooi instrument aangeboden om op een veelzijdige manier aan te sluiten op de eigen manier van leren van kinderen. Studiedag Tijdens deze studiedag maakt u kennis met de acht intelligenties van Gardner. Vanuit die eerste kennismaking worden verschillende didactische structuren belicht. Didactische structuren zijn werkvormen verbonden aan de acht intelligenties die makkelijk toepasbaar zijn in de klassenpraktijk. Cursus Samen met de adviseur van Transfer Educatie stelt u het op maat gemaakte cursusprogramma vast. Deze cursus kan ook aangevuld worden met coaching on the job. N.B. Ook bestaat er de mogelijkheid om op cluster- of samenwerkingsverbandniveau nieuwe leerkrachten deze cursus/kennismakingsmiddag te laten volgen. Doelgroep Schoolteams Nieuwe leerkrachten binnen een cluster of samenwerkingsverband Data, lestijden en locatie De data, lestijden en locatie van de In Company-training worden in overleg vastgesteld. Docent De cursus wordt gegeven door diverse docenten van de CHE. Kosten U krijgt, na een intake, een offerte op maat toegestuurd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Transfer Educatie. Zie voor de contactgegevens de achterzijde van deze brochure. 7

8 Communicatieve vaardigheden Er wordt heel wat af gecommuniceerd in een schoolgemeenschap; leerkrachten met kinderen, leerkrachten met ouders, leerkrachten met elkaar, leerkrachten met externe partners, zoals samenwerkingsverbanden, lgf-begeleiders en zorginstellingen. Al met al is communicatie een belangrijke pijler voor een succesvolle leer-werkgemeenschap. Inhoud Wij bieden In Company-trainingen aan met betrekking tot het versterken van de communicatieve vaardigheden. Afhankelijk van uw vraag maken wij een passend programma. Trainingsonderwerpen feedback geven en ontvangen slechtnieuws boodschap brengen conflicthantering beïnvloeding van interactieprocessen leiding geven aan een bespreking met externe partners oplossingsgerichte gesprekstechnieken Eventueel kan dit uitgebreid worden met het opzetten en begeleiden van intervisie of collegiale consultatie als leerinstrument binnen de school. Ook kunnen leerkrachten met betrekking tot bovenstaande onderwerpen een coachingstraject aangeboden krijgen. De training neemt minimaal één dagdeel in beslag, maar kan afhankelijk van de onderwerpen uitgebreid worden zodat het past bij uw leervraag. Doelgroep Schoolteams, middenmanagement, IB ers binnen een schoolvereniging, directeuren binnen een schoolvereniging. Data, lestijden en locatie De data, lestijden en locatie van de In Company-training worden in overleg vastgesteld. Docent De cursus wordt gegeven door diverse docenten van de CHE. Kosten U krijgt, na een intake, een offerte op maat toegestuurd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Transfer Educatie. Zie voor de contactgegevens de achterzijde van deze brochure. 8

9 Omgaan met agressie in de school Een op de vier leerkrachten in het basisonderwijs heeft te maken met agressieve ouders. Het gaat veelal om verbaal geweld maar steeds vaker horen we dat ouders hun frustratie zelfs fysiek uiten. Ervaringen met agressieve ouders kunnen heel ingrijpend zijn. Helder krijgen van persoonlijke mogelijkheden om zeer emotionele situaties de baas te blijven kunnen een zeker gevoel geven in lastige situaties. Tijdens de workshop komen de volgende aspecten aan bod (afhankelijk van de ingebrachte casuïstiek): experimenteren met praktische modellen ( over de rooie, roos van Leary) waardoor uw repertoire aan reacties uitgebreid. suggesties voor het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met (allochtone) ouders. ervaringsgerichte oefeningen geven inzicht in uw sterke kanten bij confrontatie met eigen en andermans emoties. u krijgt tips voor persoonlijke aandachtspunten. u krijgt technieken aangereikt voor het omgaan met eigen lichamelijke en mentale reacties. Doelgroep: Schoolteams, management, intern begeleiders, remedial teachers. Data, lestijden en locatie De data, lestijden en locatie van de In Company-training worden in overleg vastgesteld. Docent De cursus wordt gegeven door mevrouw drs. E.J. Aanen-Zilvold. Kosten U krijgt, na een intake, een offerte op maat toegestuurd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Transfer Educatie (zie voor de adresgegevens de achterzijde van deze brochure. 9

10 Overige brochures (op aanvraag) Op aanvraag is de algemene brochure van Transfer Educatie beschikbaar. Hierin staat een beknopt overzicht van wat Transfer Educatie in huis heeft. Verder hebben we de volgende (overkoepelende) brochures: Zorg in de klas Zorg in de school (Passend Onderwijs) Cursussen voor Intern Begeleiders Vroeg Engels Opleiden in de school (OIDS) Persoonlijke ontwikkeling binnen de schoolorganisatie Verder nog brochures voor de volgende opleidingen en trajecten: Post-hbo leergang Bewegingsonderwijs via Pabo Master Instructional Leadership Master Leren en Innoveren Techniek EVC U kunt gratis een brochure bestellen door een te sturen naar met daarin uw adresgegevens en welke brochure(s) u wilt ontvangen. Meer informatie over ons aanbod kunt u vinden op onze website: 10

11 aanmeldingsformulier Cursus Startdatum Prijs Persoonlijke gegevens Achternaam dhr / mw * Voornaam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoon adres Geboortedatum en -plaats Gegevens werkgever Naam bedrijf of instelling Postadres Postcode en woonplaats Telefoon SELECT-school p A p B p C p n.v.t. (Een SELECT-school ontvangt 10% korting op het cursusgeld.) De kosten worden: voldaan middels de mij toe te zenden factuur (binnen 14 dagen na ontvangst) middels de hierbij éénmalige verleende machtiging van de volgende rekening afgeschreven Naam rekeninghouder Plaats rekeninghouder Giro- of banknummer Handtekening bedrag E datum N.B. Indien het aantal deelnemers onvoldoende is zal de opleiding niet of later starten. U ontvangt dan bericht. Annulering: zie hiervoor de algemene voorwaarden op Zenden aan: Christelijke Hogeschool Ede Transfer Educatie Postbus BB EDE 11

12 cursussen, trainingen, advies en onderzoek Oude Kerkweg JS Ede Postbus BB Ede T (0318) F (0318) E I Routebeschrijving: zie CHE overtuigend anders

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties Leren ~ Creëren Diensten, cursussen en publicaties Begeleidingsdienst voor vrijescholen Voorwoord Bouwstenen De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil een landelijk expertise- en kenniscentrum voor vrijeschoolonderwijs

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2015-2016 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 4 Overzicht van de opleidingen 4 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs Aanbod 2013 2014 WWW.ECNO.NL ECNO Inleiding Het vak van schoolleiders blijft zich ontwikkelen. De tijd lijkt ver achter ons dat het

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Springplank naar kennis. Trainingsen implementatie catalogus

Springplank naar kennis. Trainingsen implementatie catalogus Springplank naar kennis Trainingsen implementatie catalogus Welkom Wij vinden het belangrijk dat onze klanten succes hebben met de implementatie en inzet van it s learning. Om dit te bereiken hebben wij

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009 Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag 4 Welkom 5 Ter informatie 6 Vooraankondiging bestuursschool NIEUW 7 1 op 1-trainingen NIEUW Identiteit en

Nadere informatie

DE BASIS VOOR ONTWIKKELING.

DE BASIS VOOR ONTWIKKELING. STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS MARENLAND DE BASIS VOOR ONTWIKKELING. MARENLAND ACADEMIE 2013 2014. Professionele groei De ontwikkeling van leerkrachten doet ertoe. Aandacht voor persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Nascholingsgids Post-HBO

Nascholingsgids Post-HBO Nascholingsgids Post-HBO 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inleiding 3 Met genoegen presenteert Hogeschool ipabo u hierbij haar nieuwe Deze gids geeft u een overzicht van scholings- en opleidingsac-

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie