TRAINING DOCENT VOORDEEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRAINING DOCENT VOORDEEL"

Transcriptie

1 TRAINING DOCENT VOORDEEL Inleiding In 2012 heeft de netwerkorganisatie Leren en Werken naar Vermogen onderzocht hoe een organisatie overstijgende samenwerking gerealiseerd kan worden tussen het (speciaal) voortgezet onderwijs, het MBO en de ketenpartners gericht op participatie, arbeid en vervolgonderwijs. Daarbij is de idee opgevat onderwijs richting niveau 1 (de Entreeopleiding) effectiever in te richten, waarbij sprake is van een gecertificeerde uitstroom (Het Voordeel) en gediplomeerde uitstroom (De Entreeopleiding). Het betreft dus alle VO/VSO en PRO leerlingen, van 15 jaar of ouder die geen basisberoepsgericht vmbodiploma kunnen behalen en dus niet kunnen doorstromen naar een niveau 2 opleiding. Voor deze doelgroep richten we in een nauwe samenwerking een speciaal onderwijsprogramma op en in, dat recht doet aan de begeleidingsvragen van de doelgroep. Het VOORDEEL kent specifieke onderwijseigenschappen (gebaseerd op het dossier Entreeopleidingen) en zal bemand gaan worden door hiertoe getrainde docenten. Deze cursusgids geeft de informatie over die training DOCENT VOORDEEL. Werken in, bij, aan het VOORDEEL Het Voordeel is het loopbaancentrum van de netwerkorganisatie Leren en werken Naar Vermogen Maastricht- Heuvelland voor kwetsbare en overbelaste doelgroepen. Deze doelgroepen hebben doorgaans een grotere afstand tot regulier onderwijs, tot de arbeidsmarkt of participatie in de maatschappij. We onderscheiden daarbij: De herstarter De anders-kiezer De (nog) niet-kunner De zoeker De verhinderde De inburgeraar Werken met deze doelgroepen en met de onderwijsleerconcepten, die daarbij ontwikkeld zijn, vereist een aanvulling op de bekwaamheidseisen van de wet BIO. Naast de kernwaarden, positief, prikkelend en nieuwsgierig, wordt van medewerkers een basishouding verwacht die is te onderscheiden door vier kerncompetenties: integriteit, stressbestendigheid, flexibel gedrag en samenwerken. Deze competenties worden vervuld in het onderwijs dat kenmerkend is voor de Netwerkorganisatie Leren en Werken naar Vermogen. Binnen het Voordeel wordt zowel op school als in gewerkt. Het onderwijs wordt vorm gegeven door middel van vak lessen, coaching en individuele leerlingbegeleiding. Alle personeelsleden kunnen diverse rollen invullen. Deze rollen variëren van docent, vakkracht, trajectbegeleider, coach, organisator, accountbegeleider, basismentor, studieleider, studiecoach en zorgbegeleider. Afhankelijk van het (individuele) takenpakket kunnen deze rollen worden gecombineerd. Dat vergt veel van personeel, maar biedt ook de ruimte aan eigen groei en ontwikkeling. Zowel de leerling als het personeel worden in staat gesteld te kunnen excelleren. 1

2 In onderstaand schema is de relatie met de BIO competenties aangegeven. Competentiematrix Met leerlingen Met collega s, in en in regioteamverband Met omgeving ketenpartners, instellingen Met zichzelf Interpersoonlijk 1 Pedagogisch 2 Vakinhoudelijk en didactisch Organisatorisch 4 Met ouders Met zorgpartners Marktvragen 1. Interpersoonlijk 2. Pedagogisch 3. Vakinhoudelijk en didactisch 4. Organisatorisch 5. samenwerken met collega`s 6. samenwerken met de omgeving 7. reflectie en ontwikkeling De docent VOORDEEL voldoet aldus aan het volgende beschrijvende profiel Initiatief nemer / out of the box denker Houdt rekening met de kaders van de vigerende beleidsagenda s Heeft affiniteit met de doelgroep Is pedagogisch èn didactisch expert Beschikt over goede communicatieve en administratieve vaardigheden Heeft een grote mate van zelfstandigheid / regie voeren Is gericht op samenwerken vanuit een rol als intermediair Heeft doorzettingsvermogen Zoekt de balans in relatie met de deelnemer Kan methodisch werken (opbrengstgericht met portfolio) Heeft zelfkennis, zelfvertrouwen en een authentieke en transparante werkwijze. Is zeer goed in: actief luisteren, vragen stellen, confronteren en prikkelen. Zet zijn intuïtie in. Is in staat gedrags- en denkpatronen en leerthema s te signaleren, te benoemen en bespreekbaar te maken. Maakt optimaal gebruik van wat er besproken wordt en van wat zich voordoet Gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie. Minimaal HBO werk en denk niveau Is bereid een assessment te volgen Is gecertificeerd assessor òf bereid om deze certificering te behalen. Heeft een onderwijsbevoegdheid òf bereid om deze te behalen. Specifieke kerntaak gericht op stage/bpv/arbeid: Is (in samenwerking met docenten) verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het vigerende stage beleid van de onderwijsinstelling. Èn heeft kennis van: bedrijven en bedrijfscultuur in het algemeen en die van de regionale arbeidsmarkt in het bijzonder; ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt; het stage proces; relevante beroeps- en functie-eisen; relevante Wet- en Regelgeving, Dit profiel is telkens de basis bij vacaturestellingen. 2

3 Gezien de structurele mate van samenwerkingen op alle gebieden is excellent gedrag vereist dan wel is het gedrag ontwikkelbaar tot excellent gedrag. Dit is nodig omdat in de visie/missie van Het VOORDEEL personeel effectief, opbrengstgericht en vanuit zijn cirkels van invloed kan en moet opereren. De mate waarin er sprake kan zijn van excellent gedrag is te vertalen in de mate van afhankelijk gedrag t.o.v. alle actoren, in onafhankelijk gedrag en de groei tot wederzijdse afhankelijkheid. Een personeelslid van het VOORDEEL beschikt over die potentie. In schema ziet dit er als volgt uit: Wat levert de training op Allereerst leer je innovatief en effectief samen te werken in Netwerkverband. Bij goed gevolg ontvang je tevens aan het einde van de training de certificaten: Bewijs van deelname Assessor MBO Certificaat Assessor MBO Bewijs van deelname Effectieve Gesprekstechnieken Certificaat Junior Docent VOORDEEL Certificaat Docent VOORDEEL Aanpak Indien je graag in aanmerking wilt komen voor docent Voordeel dien je een motivatiebrief met curriculum vitae te sturen aan de innovatorengroep. Hierbij kun je gebruik maken van het bovenstaande profiel Docent Voordeel. De innovatorengroep zal samen met jouw leidinggevende bekijken of deze nieuwe uitdaging bij jouw ontwikkeling past en je vervolgens uitnodigen voor de training VoordeelSessies. In de training zijn een aantal certificaten opgenomen. Indien de gehele training positief afgesloten is ben je klaar om te werken in HET VOORDEEL en zul je ingezet worden. Ook als je als Junior docent Voordeel bent gestart zul je nog moeten professionaliseren om de ontwikkelingen van jezelf en je leerlingen te blijven prikkelen. Training twee, van junior docent tot docent Voordeel start dan ook meteen per september 2014 en zal pas juni 2015 afgerond zijn. De 1 e training is een pressure cookertraining (4 maanden) o.l.v. de innovatorengroep Leren naar Vermogen. Hierna volgt deel 2 vanaf start Voordeel, parallel aan het schooljaar, waarin inhouden, leerervaringen en netwerkexpertise, o.l.v. de innovatorengroep en je eigen leidinggevende resulteren in het certificaat docent Voordeel. 3

4 Persoonlijke aandacht Tijdens de training zul je volop begeleid worden door de trainers/innovatorengroep. Je school leidinggevende zal betrokken worden bij je ontwikkelingsproces. Samen met de leidinggevende zal het beoordelingsgesprek portfolio gehouden worden. Nadat je het volledige certificaat Docent VOORDEEL hebt ontvangen zul je in je ontwikkeling verder begeleid worden door je leidinggevende. Inhoud training In de kennismakingsmodule Deep Dive 1 wordt ingegaan op de betekenis van de Netwerkorganisatie Leren naar Vermogen en het samen leren van de toekomst. Om de vakinhouden en leerstof op elkaar af te stemmen, methodieken vast te stellen en uit te wisselen en om een grotere uniformiteit in aanpak te garanderen zullen in de vervolg VOORDEEL SESIES deep dives gehouden worden rondom inhoud, programma, organisatie en professionaliteit. De Deep Dives worden begeleid door een van de innovatoren en een inhoudsdeskundige m.b.t. het onderwerp. Studiebelasting junior docent Voordeel Dives 30 klokuren Opdrachten 3 x 4 uur = 12 klokuren Certificeringsopdracht Portfolio Junior Docent Voordeel 8 klokuren Studiebelasting docent Voordeel totaal 50 klokuren Dives 56 klokuren Opdrachten 8 x 3 uur = 24 klokuren Certificeringsopdracht Portfolio Docent Voordeel 12 klokuren totaal 92 klokuren Totaal gehele training totaal 142 klokuren Algemene gegevens Contactgegevens : Ut Knulles Hilleshagerweg 112, 6281 AH Mechelen Werk Centre Ceramique Avenue Ceramique 50, 6221 KV Maastricht Tel: 06 MTB Watermolen 1, 6229 PM Maastricht Tel: OnderwijsBoulevard Leeuwenborgh Sibemaweg 20, 6224 DC Maastricht Tel: Informatie : Guido Willems innovatieleider Leren naar Vermogen Margot Felix innovatiemanager OnderwijsBoulevard

5 Kosten Aan de deelnemers van de trainingen worden geen kosten in rekening gebracht. De financiering wordt bekostigd uit de professionaliseringsgelden lumpsum van elke organisatie. De kosten jr. assessor incl. CITO (bewijs van deelname) en certificaat assessor zijn voor ROC Leeuwenborgh De trainers Innovatiegroepleden Guido Willems innovatieleider Leren naar Vermogen Tiny Maas decaan / docent LVO, Porta Mosana Susan Jongstra projectleider Voordeel MTB Margot Felix innovatieleider Onderwijsboulevard LO Teaming Dennis Leufkens IVY Ervaringsleren Assessorendeel 1 CITO Assessorendeel 2 Jack Pieters examendeskundige OnderwijsBoulevard Gesprekstechnieken Melissa Reichgelt trainer psycholoog Locus trainingen Dariuz??????????? Groepssamenstelling In de training docent Voordeel participeren docenten van alle partners VO/VSO/PRO en MBO Deelnemer Organisatie Mailadres Guido Heijnen VSO IVOO AD Bianca van Proemeren VSO IVOO AD Marlou Cremers VSO IVOO AD Xavier Serradura VSO St. Jozef Roger Lubbers VSO St. Jozef Pascal Rutten VSO Don Bosco Sven Grispen VSO Don Bosco Edith Driessen VSO Don Bosco Thom Heltzel Pro Terra Nigra Manon Wishaupt Pro Terra Nigra Harrie Vrencken VO OPDC Jo Boves VO OPDC Lidy Maessen VO OPDC Regine Daniels ROC Leeuwenborgh Dion Douven ROC Leeuwenborgh Winand van Elstlande ROC Leeuwenborgh Maril Kleikers ROC Leeuwenborgh Marion Oligschlager ROC Leeuwenborgh Jack Pieters ROC Leeuwenborgh Frank Schrage ROC Leeuwenborgh Mieke Sporcken (Wetzelaer) ROC Leeuwenborgh Data: Deep Dive 0 07 februari uur 0.1 / 0.2 n.t.b. schooljaar Deep Dive 1 14 maart uur Deep Dive 2 11 april uur Deep Dive 3 25 april uur Deep Dive 4 06 juni uur 5

6 Deep Dive 5 n.t.b uur Deep Dive 6 n.t.b uur Deep Dive 7 n.t.b uur Deep Dive 8 n.t.b uur Deep Dive 9 n.t.b uur Deep Dive 10 n.t.b uur Deep Dive 11 n.t.b uur Deep Dive 12 n.t.b uur Deep Dive 13 n.t.b uur Visie op professionaliseren in herontwerp De Netwerkorganisatie Leren en werken naar vermogen Maastricht Heuvelland heeft zich ten doel gesteld maatschappelijke veranderingen, die vragen om herontwerp van onderwijsstructuren en processen, aan te pakken als participatief herontwerpen. Het vernieuwende van deze aanpak zit vooral in het feit dat de aanpak acceptatie vergroot en de doorlooptijd van het veranderingsproces sterk verkort. Deelnemende partijen aan het netwerk willen hun organisatie inrichten op het flexibel omgaan met snelle veranderingen. Ze willen breken met bureaucratische elementen die in het verleden goed werkten, maar nu de organisatie en samenwerkingsvormen star en log maken. Ze zoeken naar organisatievormen die de organisatie van het netwerk hecht houden en tegelijkertijd flexibel maken. Ze wil dat mensen snel inspelen op kansen en bedreigingen, dat de aanwezige kenniservaring optimaal wordt gebruikt en dat iedereen binnen de Netwerkorganisatie zich verantwoordelijk voelt voor haar doelstellingen. Onderstaande methode heeft tot doel in korte tijd een hoogwaardig nieuw herontwerp te maken dat perspectief biedt voor een preferred future en dat breed wordt geaccepteerd door diegene die erin moeten functioneren. Geen processen van lange doorlooptijden, waarbij het herontwerp steeds opnieuw moet worden verkocht aan een volgende groep of laag in de organisatie. Hiermee worden namelijk traditionele benaderingen als bureaucratisch en beheersmatig denken in stand gehouden. Wanneer processen te traag verlopen, belemmeren ze het paradigma, waarmee de kans om zich te ontwikkelen in de kiem gesmoord wordt. Een hoge participatiegraad in een pressurecooker (opeenvolgende activiteiten in een korte tijd), waarbij deep dives (diepteonderzoek in werkconferenties) gemaakt worden blijkt veel meer commitment op te leveren. Achtergrond VOORDEEL SESSIES In 1987 werden door Jan Douwe Kroeske de zgn. 2 Meter-Sessies gehouden op radio en televisie. In deze sessies lieten bandjes in een professionele studio-omgeving hun liedjes horen en kregen ze de opdracht om die tijdens de 2 meter-sessie tot hun akoestische basis terug te brengen. Veel later is dit concept doorgevoerd in MTV unplugged. Ook werden nieuwe akoestische experimenten, jamsessies, aangegaan met collega bandjes. De idee om met collega s uit verschillende onderwijswerelden in een studioomgeving eigen focus, eigen denken over samenwerking en samenhang tot de basis terug te brengen en zo tot nieuwe inzichten, herontwerp en verbindingen van eigen concepten tot een totaalconcept te komen ligt aan de basis van de opdracht en structuur van de VOORDEEL SESSIES. De VOORDEEL SESSIES worden georganiseerd en begeleid door de innovatiegroep Leren en Werken naar Vermogen vanuit de Studio-omgeving Centre Ceramique en MTB te Maastricht. Al naar gelang de grootte en samenstelling van de deelnemers aan de sessies zullen studie- en medialandschappen, interne- en/of externe expertise en ICT-ondersteuners ingezet worden. 6

7 Deep Dive 0: Waardecreatie VOORDEEL Ten behoeve van besturen en management Locatie : MTB Duur : 6 klokuren Onderwerpen: (why, what, how) Wat is het Voordeel, welke rol heeft het voordeel in de netwerkorganisatie Structuur in de speelvelden participatie, arbeid, onderwijs Ondernemen en innoveren, inspiratie en creativiteit om duurzaamheid te creëren Competentie en conceptualisatie, bezieling en leiderschap om samen te werken Deep Dive 1 Junior: Waardecreatie VOORDEEL Locatie : Ut Knulles (samen) Duur : 8 klokuren Deelnemers: allen Onderwerpen: (why, what, how) Wat is het Voordeel, welke rol heeft het voordeel in de netwerkorganisatie Structuur in de speelvelden participatie, arbeid, onderwijs Ondernemen en innoveren, inspiratie en creativiteit om duurzaamheid te creëren Competentie en conceptualisatie, bezieling en leiderschap om samen te werken Deep Dive 2: Programma Voordeel MTB Locatie : MTB (Susan Jongstra) Duur : 12 klokuren Deelnemers: allen Onderwerpen: Doelgroepen uitstromen naar dagbesteding en werk Instrumentarium arbeidsadvies / assessments / regelgeving participatiewet Verslaglegging en rapportage (Dariuz) Programma inhouden / rondleiding MTB Certificering / bewijs van deelname Deep Dive 3: Programma Voordeel-MBO Locatie : OnderwijsBoulevard Maastricht (Margot Felix en team) Duur : 12 klokuren Deelnemers: allen Onderwerpen: Doelgroepen Aanmelding en screening (Uniformering o-metingen, competentiemetingen, normering en wegingen) Verslaglegging en rapportage (trajectplan, portfolio) Programma inhouden (Nederlands, Rekenen, Burgerschap, ICT, Studievaardigheden, Beroepsoriëntatie) Certificering / bewijs van deelname / bindend studieadvies / examinering De eerste weken.. introductie 7

8 Deep Dive 4: Werken in het VOORDEEL Locatie : Ut Knulles (Margot Felix) Duur : 8 klokuren Deelnemers: allen Onderwerpen: Profiel werknemer (sollicitatie) en verwachtingen Lesgeven aan deelnemers in mbo niveau 1 Samenwerken en communicatie IVY: Ervaringsleren, Kolb en Teaming (verdeling in groepjes doorstroom arbeid/scholing) Reflectie: Inzicht krijgen in eigen kracht, ambities en omgeving m.b.v. specifiek Voordeel Portfolio, 360 Feedback, Intervisie Deep Dive 5 Docent:Werken in het VOORDEEL Locatie : MTB (Susan Jongstra) Duur : 8 klokuren Deelnemers: samen en in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing Onderwerpen: Programma-inhouden gehele curriculum, methodieken, portfolio, OOT Organisatie uitstroom scholing / uitstroom arbeid Deep Dive 6: Werken in het VOORDEEL Locatie : Centre Ceramique (Margot Felix en team) Duur : 8 klokuren Deelnemers: samen en in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing Onderwerpen: Programma-inhouden gehele curriculum, methodieken en portfolio, OOT Organisatie uitsroom scholing / uitstroom arbeid Deep Dive 7: Jr Assessor Entree opleidingen Werksessie MTB assessor Arbeid Locatie : Centre Ceramique/MTB (Jack Pieters/CITO)(Susan Jongstra) Duur : 8 klokuren Deelnemers: in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing Onderwerpen: (opleidingsdeel) Leren denken, handelen en beoordelen in competenties Inzicht in kwalificatiedossier Entree opleiding Inzicht in de verschillende Entree profielen Waarnemen, observeren en beoordelen (ORCEST EN WAKKERMETHODE) Training Dariuz 8

9 Deep Dive 8: Jr Assessor Entree opleidingen Werksessie MTB assessor Arbeid Locatie : Centre Ceramique/MTB(Jack Pieters/CITO)(Susan Jongstra) Duur : 8 klokuren Deelnemers: in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing Onderwerpen: (opleidingsdeel) Leren denken, handelen en beoordelen in competenties Inzicht in kwalificatiedossier Entree opleiding Inzicht in de verschillende Entree profielen Waarnemen, observeren en beoordelen (ORCEST EN WAKKERMETHODE) Training Dariuz Deep Dive 9: Effectieve gesprekstechnieken Locatie : Centre Ceramique (IVY/LOCUS) Duur : 6 klokuren Deelnemers: samen en in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing Onderwerpen: Teaming Wat doet jouw communicatie met anderen en andersom Het voorkomen van misverstanden en het voeren van slechtnieuwsgesprekken Positief en proactief communiceren leert ons beter samenwerken Tactvol en respectvol je mening of standpunt uiten ook in lastige situaties Deep Dive 10: Jr Assessor Entree opleidingen Werksessie MTB assessor Arbeid Locatie : Centre Ceramique/MTB (Jack Pieters/CITO)(Susan Jongstra) Duur : 8 klokuren Deelnemers: in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing (+ alle reeds gecertificeerde assessoren MBO) Onderwerpen: Opfrisbijeenkomst voor alle oud gecertificeerde Assessoren Inzicht in examinering Entree opleidingen Waarnemen, observeren en beoordelen (ORCEST EN WAKKERMETHODE)/ Dariuz training Deep Dive 11: Portfolio Assessor Werksessie MTB assessor Arbeid Locatie : Centre Ceramique/MTB (Jack Pieters/CITO)(Susan Jongstra) Duur : 8 klokuren Deelnemers: in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing Onderwerpen: Geleerde uit de junior Assessortraining in portfolio vervatten, waarmee leren denken, handelen en beoordelen in competenties, inzicht in kwalificatiedossiers, Waarnemen, observeren en beoordelen (ORCEST EN WAKKERMETHODE) aangetoond worden voor het criteriumgericht interview met CITO ten behoeve van certificering tot Assessor. 9

10 Deep Dive 12: Effectieve gesprekstechnieken Locatie : Centre Ceramique (IVY/LOCUS) Duur : 6 klokuren Deelnemers: samen en in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing Onderwerpen: Teaming en intervisie Wat doet jouw communicatie met anderen en andersom Het voorkomen van misverstanden en het voeren van slechtnieuwsgesprekken Positief en proactief communiceren leert ons beter samenwerken Tactvol en respectvol je mening of standpunt uiten ook in lastige situaties Deep Dive 13: Reflectie opdracht Locatie : Centre Ceramique (samen) Duur : 3 klokuren Deelnemers: allen In deze dive worden alle vorige dives in samenhang bij elkaar gebracht in een reflectiemoment, waarbij gefocust wordt op doorslaggevende succesfactoren, voortschrijdend inzicht en organisatiecondities. Eindopdracht: Na Deep Dive 13 zal een individuele afspraak met je gemaakt worden om je portfolio te beoordelen. In je portfolio heb je verslagen opgenomen van de Dives, zijn alle dive-opdrachten verwerkt en is een feedback en 360 feedback (van collega s en leidinggevenden) opgenomen. Je levert je volledige portfolio in voor 10 juni 2015, zodat een coachgesprek met een van de innovatoren en jouw eigen schoolleidinggevende gehouden kan worden zoveel mogelijk nog voor de zomervakantie. Hierbij staat de inhoud van het individuele portfolio en de daarin uitgewerkte leeropdrachten centraal naast de diagnose indicatoren: Portfolio en 360 Feedback. Het format voor het portfolio is vrij. Het coachgesprek zal gehouden worden door leden van de innovatiegroep Leren naar Vermogen en jouw eigen school leidinggevende. 10

11 Begeleiding in competentieontwikkeling De werknemer aan het VOORDEEL wordt begeleidt in zijn/haar ontwikkeling. Hierbij wordt deze Competentielijst Onderwijs als ontwikkellijst gebruikt. De bevindingen worden als belangrijke informatiebrenger van de ontwikkeling van de werknemer besproken in een Pop-gesprek of Beoordelingsgesprek. Om groei te stimuleren worden gezamenlijk afspraken gemaakt. Elk volgend Pop-gesprek start met evaluatie van de eerder gemaakte afspraken. Deel 1 omvat de verzamelrating. De rating is genoteerd in een 4 puntschaal: niet aanwezig / ontwikkeling opstarten beginner / in mindere mate aanwezig gevorderde / in voldoende mate aanwezig expert / voorbeeldgedrag Deel 2 omvat de deelvragen die betrekking hebben op de competenties Suggesties voor gebruik. Bepaal als leidinggevende zelf welke actoren nodig zijn om te interviewen (leerlingen, collega s, en medewerkers, externe partijen). Zorg ervoor dat er in duo s rondom een cluster van vragen gewerkt kan worden en dat er sprake is van onpartijdigheid / objectiviteit. Nodig de mensen uit voor de bijeenkomst. Reken minimaal 1 klokuur in de kleinste variant (2 x duo s) Laat voorafgaand aan de bijeenkomst een tweetal collega s de medewerker observeren in een les- of vergadersituatie. Laat ze apart van elkaar tot een oordeel komen. Laat ze daarna hun bevindingen delen en 1 verzamelstaat invullen. Dit is vooral geschikt voor de onderdelen: o A. Communicatief vermogen o G. Onderwijskundige vaardigheid De verzamelstaat brengen ze mee naar de gezamenlijke bijeenkomst. Laat de overige onderdelen tijdens het eerste deel van de bijeenkomst in duo s bespreken en invullen. Het betreft onderdelen, waarvoor je enige afstand moet nemen. Het inhoudelijke gesprek vindt dus meteen plaats. Laat de duo s (minstens 2) de bevindingen delen en weer tot 1 verzamelstaat komen. De leidinggevende beoordelaar heeft ook zelf een exemplaar ingevuld en deelt zijn/haar bevindingen pas met de overige collega s als het medewerkersverhaal consensus heeft bereikt. De twee totaallijsten vormen de basis voor het beoordelingsgesprek van de sectordirecteur. 11

12 Deel 1 A. Communicatief vermogen Kan schriftelijk en mondeling communiceren en ideeën, meningen en argumenten presenteren zodat anderen het begrijpen en overtuigd worden. 1. Luisteren: Laat blijken naar een ander te kunnen luisteren. 2. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Kan ideeën en meningen in begrijpelijke taal formuleren. 3. Overtuigingskracht: Weet anderen voor eigen ideeën en meningen te winnen. 4. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Kan ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen. B. Leidinggevende vaardigheden Kan richting en sturing geven aan groepen of individuen. 5. Delegeren: Kan eigen bevoegdheden en handelingsruimte toedelen aan anderen. 6. Groepsgerichte leidinggevende vaardigheden: Kan richting en sturing geven aan een groep en samenwerkingsverbanden tot stand brengen om een beoogd doel te bereiken. 7. Individugerichte leidinggevende vaardigheden: Kan richting en sturing geven aan individuen. 8. Motiveren: Kan medewerkers tot actie en betrokkenheid stimuleren om een bepaald resultaat te bereiken. 9. Ontwikkelen medewerkers: Kan de deskundigheid en de vaardigheid van medewerkers ontwikkelen en stimuleren door middel van coaching, opleiding, vorming en training. 10. Sturen op resultaat: Kan een te bereiken resultaten formuleren vanuit de optiek van de doelstellingen van de organisatie, afdeling of opleiding in termen van kwaliteit en kwantiteit. 12

13 C. Operationeel vermogen Kan onder zeer diverse omstandigheden en volgens geldende kwaliteitsnormen plannen, organiseren en uitvoeren van (eigen) werkzaamheden. 11. Besluitvaardigheid: Kan beslissingen nemen en zorgdragen voor de uitvoering. 12. Energie: Kan actief zijn wanneer de functie dat vraagt. 13. Initiatief: Kan uit eigen beweging ideeën of oplossingen aandragen. 14. Oordeelsvorming: Kan (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen in het licht van relevante criteria en kan tot een realistische beoordeling komen. 15. Nauwkeurigheid: Kan werk aanpakken zodat het met zorg en aandacht wordt uitgevoerd. 16. Plannen en organiseren: Kan doelen en prioriteiten bepalen en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om bepaalde doelen te bereiken. 17. Stressbestendigheid: Kan blijven presteren onder tijdsdruk of onverwachte situaties. 18. Voortgangscontrole: Kan de voortgang van werkprocessen en activiteiten controleren en bewaken. 19. Veiligheids- en milieubewustzijn: Kan bij de uitvoering van de werkzaamheden invulling geven aan relevante voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo en/of milieu. 13

14 D. Analytisch vermogen Kan problemen op een abstract niveau oplossen en de strategie en visie aangeven voor de lange termijn. 20. Creativiteit: Kan met vernieuwende ideeën komen. 21. Omgevingsbewustzijn: Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke (politieke, culturele, etc.) en arbeidsmarktontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. 22. Organisatiesensitiviteit: Laat zien de meningen en de gevoeligheden in de organisatie te kennen en er rekening mee te houden. 23. Probleemanalyse: Kan onderzoeken waaruit een probleem bestaat, kan oorzaken en achtergronden achterhalen en kan de voorwaarden voor een mogelijke oplossing benoemen. 24. Strategisch denken: Kan de visie in strategische doelen vertalen. 25. Visie: Kan een toekomstig gemeenschappelijke beeld van de organisatie formuleren. E. Professionele houding en vaardigheden Kan zelfstandig invulling geven aan doelen en werkzaamheden binnen in het vakgebied geldende (kwaliteits)normen en maatstaven en geeft daarbij blijk van een verbondenheid met het vakgebied. 26. Commitment: Hecht eraan zich met de doelen en belangen van de organisatie of het vakgebied te vereenzelvigen. 27. Durf: Kan risico s aangaan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel te behalen. 28. Consciëntieuze houding: Hecht eraan zich aandachtig en gewetensvol op te stellen bij het uitvoeren van verschillende aspecten van werkzaamheden. 29. Flexibiliteit: Kan indien zich urgente kansen of problemen voordoen, de eigen gedragsstijl of aanpak veranderen om het gestelde doel te bereiken. 30. Integriteit: Hecht eraan algemeen aanvaarde sociale en ethische normen te handhaven in het functioneren. 14

15 31. Kwaliteitsgerichtheid: Hecht eraan met een permanent oog voor kwaliteit werk uit te voeren. 32. Leervermogen: Kan nieuwe informatie opnemen en deze toepassen. 33. Onafhankelijkheid: Stelt zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden op zodanige wijze op dat acties meer gebaseerd zijn op eigen overtuigen dan op een verlangen om anderen een plezier te doen. 34. Vasthoudendheid: Hecht eraan bij een bepaald actieplan of een bepaalde opvatting te blijven totdat het beoogde doel is bereikt of ophoudt redelijkerwijze bereikbaar te zijn. 35. Zelfontwikkeling: Kan aandacht besteden en kansen creëren voor eigen ontwikkeling F. Relationele houding en vaardigheden Kan inspelen op veranderingen in de omgeving onder meer door de eigen gedragsstijl te wijzigen, en rekening te houden met positie en belangen van anderen. 36. Aanpassingsvermogen: Kan zich aanpassen aan een andere omgeving, veranderende omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. 37. Klantgerichtheid: Hecht eraan in te spelen op wensen en behoeften van de klant. 38. Multicultureel bewustzijn: Hecht eraan aandacht en respect voor de culturele waarden van anderen te tonen. 39. Netwerken: Kan relaties binnen en buiten de eigen organisatie ontwikkelen en bestendigen en deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking benutten. 40. Samenwerken: Kan bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer geen direct eigen belang aanwezig is. 41. Conflicthantering: Kan een conflictsituatie van zichzelf met anderen of tussen twee andere personen tot een voor alle partijen bevredigend resultaat brengen. 42. Sensitiviteit: Kan zich bewust zijn van de gevoelens en behoeften van anderen en hun omgeving. 43. Sociabiliteit: Kan contacten leggen binnen een onbekende sociale omgeving. 15

16 G. Onderwijskundige vaardigheid Kan met behulp van een breed repertoire aan kennis en vaardigheden onderwijs organiseren, instructie geven en onderwijsassistentie verlenen, onderwijs geven, het leren leren bevorderen en onderwijsmethoden en -programma s ontwikkelen. 44. Overbrengen praktische vaardigheden en/of gedrag: Kan instructie en uitleg over praktische vaardigheden en/of gedrag geven. 45. Stimuleren leren leren : Kan leerlingen vaardigheden en houding bijbrengen die bijdragen aan het zogenaamde leren leren. 46. Groepsgerichte onderwijskundige vaardigheid: Kan aan groepen duidelijk en gestructureerd onderwijs geven op een zodanige manier dat de leerlingen gemotiveerd worden en/of blijven, rekening houdend met onder meer de eindtermen en onderwijskundige uitgangspunten. 47. Individugerichte onderwijskundige vaardigheid: Kan aan individuen begeleiding en onderwijs geven waarbij rekening wordt gehouden met de individuele wensen en vermogens. 48. Onderwijskundig vernieuwend: Kan nieuwe onderwijskundige vormen ontwikkelen. 49. Vakinhoudelijk vernieuwend: Kan nieuwe ideeën en modellen voor het vakgebied formuleren of ontwikkelen. 50. Opvoedkundig handelen: Kan eigen opvoedkundig gedrag benoemen en voor zichzelf een ontwikkelingslijn samenstellen. Kan dit gedrag uitgangspunt voor pedagogische handelen laten zijn. 51. Sociaalpedagogische zorg: Kan sociaalpedagogische problemen bij leerlingen signaleren en indien relevant daar oplossingswegen voor bieden. Communicatief Vermogen Leidinggevende Vaardigheid Operationeel Vermogen Analytisch Vermogen Professionele Houding en vaardigheid Relationele houding en Vaardigheid Onderwijskundige vaardigheid 16

17 Deel 2 A. Communicatief vermogen Kan schriftelijk en mondeling communiceren en ideeën, meningen en argumenten presenteren zodat anderen het begrijpen en overtuigd worden. 1. Luisteren: Laat blijken naar een ander te kunnen luisteren. Vraagt door op onduidelijke uitspraken. Vat de boodschap van de ander correct samen. Komt terug op wat iemand eerder in het gesprek gezegd heeft. Houdt gedurende het gesprek oogcontact met de spreker. Reageert op non verbale signalen. Geeft anderen de ruimte om (zich) uit te spreken. 2. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Kan ideeën en meningen in begrijpelijke taal formuleren. Houdt een samenhangend en helder betoog, aangepast aan de doelgroep. Geeft aan een betoog een heldere opbouw en structuur. Gebruikt heldere voorbeelden/metaforen ter ondersteuning van het betoog. Formuleert in goedlopende, correcte zinnen. 3. Overtuigingskracht: Weet anderen voor eigen ideeën en meningen te winnen. Verkrijgt instemming met bepaalde plannen, ideeën of producten waarvoor bij de ander in eerste instantie geen draagvlak is. Hanteert argumenten die de ander aanspreken. Brengt voorstellen met enthousiasme en beslistheid. Draagt op een gevarieerde manier argumenten aan. Brengt argumenten/standpunten op het juiste moment in. 4. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Kan ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen. Stelt ideeën en meningen helder en gestructureerd op schrift. Maakt bondige teksten. Houdt zich aan binnen het vakgebied gangbare structuren en normen van teksten en publicaties. Past het taalgebruik aan het niveau van de doelgroep aan. Past grammaticale regels en spelling op de juiste wijze toe. 17

18 B. Leidinggevende vaardigheden Kan richting en sturing geven aan groepen of individuen. 5. Delegeren: Kan eigen bevoegdheden en handelingsruimte toedelen aan anderen. Draagt bevoegdheden over. Geeft medewerkers de ruimte om zelfstandig te handelen en een keuze te maken. Geeft bij opdrachten de speelruimte van de ander aan. 6. Groepsgerichte leidinggevende vaardigheden: Kan richting en sturing geven aan een groep en samenwerkingsverbanden tot stand brengen om een beoogd doel te bereiken. Formuleert heldere doelen waar mensen zich aan willen binden. Deelt taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe aan teamleden. Geeft concrete instructies aan een groep. Stimuleert individuen tot samenwerken. Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. 7. Individugerichte leidinggevende vaardigheden: Kan richting en sturing geven aan individuen. Spreekt verwachtingen uit over het te bereiken resultaat en het functioneren. Stimuleert en coacht individuen bij het zoeken van oplossingen. Geeft feedback op functioneren en bereikte resultaten. Geeft instructies over hoe het gewenste resultaat te bereiken. Spreekt vertrouwen uit in de mogelijkheden van het individu. 8. Motiveren: Kan medewerkers tot actie en betrokkenheid stimuleren om een bepaald resultaat te bereiken. Enthousiasmeert medewerkers voor het bereiken van een resultaat of voor nieuwe ideeën. Krijgt medewerkers zover dat ze zich committeren. Weet bij de medewerkers de juiste snaar te raken. Laat medewerkers weten dat ze gewaardeerd worden. 9. Ontwikkelen medewerkers: Kan de deskundigheid en de vaardigheid van medewerkers ontwikkelen en stimuleren door middel van coaching, opleiding, vorming en training. Onderkent de ontwikkelingsbehoefte van de verschillende individuen. Onderzoekt op welke wijze iemand zich verder kan ontwikkelen. Bevordert en faciliteert de ontwikkeling van het individu. Brengt medewerkers in situaties die voor hen uitdagend en leerzaam zijn. Coacht het individu tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. 18

19 10. Sturen op resultaat: Kan een te bereiken resultaat formuleren vanuit de optiek van de doelstellingen van de organisatie, afdeling of opleiding in termen van kwaliteit en kwantiteit. Formuleert heldere taken en opdrachten. Evalueert periodiek prestaties/resultaten van medewerkers. Laat instemming blijken wanneer medewerkers goede prestaties leveren. Neemt maatregelen bij tegenvallende prestaties. C. Operationeel vermogen Kan onder zeer diverse omstandigheden en volgens geldende kwaliteitsnormen plannen, organiseren en uitvoeren van (eigen) werkzaamheden. 11. Besluitvaardigheid: Kan beslissingen nemen en zorgdragen voor de uitvoering. Maakt keuzen ook als bepaalde factoren onvoldoende helder zijn. Handelt resoluut en stelt beslissingen niet uit. Hakt knopen door. Legt zich vast door het uitspreken van een eigen mening. 12. Energie: Kan actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Geeft blijk van een goed uithoudingsvermogen. Levert als dit nodig is lang achtereen prestaties. Spreekt energiereserves aan wanneer de taak of functie het vraagt. Verzet veel werk. 13. Initiatief: Kan uit eigen beweging ideeën of oplossingen aandragen. Zet uit eigen beweging de eerste stap. Creëert kansen om doelstellingen te bereiken. Onderneemt ongevraagd extra acties buiten wat oorspronkelijk gevraagd was. Neemt het initiatief. Ziet kansen en handelt ernaar. 14. Oordeelsvorming: Kan (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen in het licht van relevante criteria en kan tot een realistische beoordeling komen. Benoemt consequenties van bepaalde keuzen. Toetst voorstellen vanuit verschillende invalshoeken. Hanteert gangbare en valide modellen voor de honorering van toetsen en examens. Komt met een goed afgewogen oordeel. Betrekt verschillende invalshoeken bij de beoordeling van een zaak. 19

20 15. Nauwkeurigheid: Kan werk aanpakken zodat het met zorg en aandacht wordt uitgevoerd. Werkt ordelijk en overzichtelijk. Werkt stipt, nauwgezet en accuraat. Kan lang, precies en zorgvuldig werken. 16. Plannen en organiseren: Kan doelen en prioriteiten bepalen en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om bepaalde doelen te bereiken. Komt met een plan van aanpak om een gesteld doel te bereiken. Creëert randvoorwaarden die nodig zijn om doelstellingen te realiseren. Houdt rekening met randvoorwaarden van alle betrokkenen. Ordent activiteiten op volgorde van belang. Maakt realistische inschattingen voor benodigde tijd, capaciteit en middelen. Stuurt op een balans tussen kwaliteit en kwantiteit. Vertaalt een algemene langetermijnplanning in een planning voor het eigen werkterrein. Signaleert knelpunten in de planning en lost die op. 17. Stressbestendigheid: Kan blijven presteren onder tijdsdruk of onverwachte situaties. Reageert beheerst en adequaat bij spanningen en emoties. Laat zich niet uit het lood slaan. Lost actief spanningen of situaties op waarbij de medewerker onder druk wordt gezet. Blijft gemotiveerd en effectief presteren bij teleurstelling of tegenspel. Levert onder tijdsdruk goede prestaties. 18. Voortgangscontrole: Kan de voortgang van werkprocessen en activiteiten controleren en bewaken. Spreekt van tevoren mijlpalen of meetpunten af. Houdt studievoortgang van leerlingen bij. Controleert (tussentijds) de uitvoering van het werk. Ziet erop toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Stuurt in de programmaring bij als de geplande inhoud van de colleges voor- of achterloopt. Signaleert afwijkingen op een gemaakt plan en komt met voorstellen om bij te sturen. 20

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Centraal Bureau Onderdeel Financiën & Beheer Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Interselect Spijksedijk 18F 4207 GN Gorinchem 0183 693939 Pagina 1 van 13 / 21 maart 2007 / de heer B. Krol / Interselect 2007 BO competentietaal

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning. Bewerken van gegevens Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning. Bewerken van gegevens Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Salarisschaal 9 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Activiteiten Bewerken van gegevens Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Modulecode: L.MIM.5687 Toetscode: T.MIM.7939 Modulenaam: Persoonlijke ontwikkeling Opleiding: Commerciële economie deeltijd Kwartiel: 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Verantwoordelijk docent:

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld 3.2 Het Merk IK Les 12: Competenties Opdracht: Lees/bekijk eerst de les in de online omgeving. 1. Geef achter elke competentie eerst aan in percentages in welke mate deze competentie gewenst is met betrekking

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

Hoofdconciërge CVO groep. CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken

Hoofdconciërge CVO groep. CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Onderwijsondersteuning Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Activiteiten Bedienen van

Nadere informatie

Technisch onderwijsassistent Dijnselburgschool. Onderwijsproces -> Instructie en assistentie

Technisch onderwijsassistent Dijnselburgschool. Onderwijsproces -> Instructie en assistentie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Dijnselburgschool Onderdeel OOP Salarisschaal 6 Werkterrein Onderwijsproces -> Instructie en assistentie Activiteiten Verlenen van hand- en spandiensten

Nadere informatie

Competentiewoordenboek. gemeente Hattem

Competentiewoordenboek. gemeente Hattem Competentiewoordenboek gemeente Hattem Inhoudsopgave Competentiewoordenboek... 1 Inleiding... 3 Indeling van competenties... 3 Gedragscompetenties... 4 A Analyseren... 4 1. Probleemanalyse... 4 2. Vernieuwingskracht...

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Projectleider huisvestingszaken. CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken

Projectleider huisvestingszaken. CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 10 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende

Nadere informatie

Competentie overzicht

Competentie overzicht Competentie overzicht Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

Competentie definities

Competentie definities Competentie definities Aanpassingsvermogen (Flexibiliteit): Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen en gedragingen

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Coördinator ArcheoTolk Functieklasse 4 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Formulier Jaargesprekken

Formulier Jaargesprekken Formulier Jaargesprekken Directie en afdeling : Naam medewerker : Personeelsnummer : Functie : Functieschaal : Salarisschaal en trede : Naam leidinggevende : Beoordelingsperiode : Datum afstemmings- en

Nadere informatie

4. Ambitie Gedrag vertonen dat erop gericht is om persoonlijk succes te boeken. Stelt zichzelf doelen om dit te bereiken.gedragsbeschrijvingen:

4. Ambitie Gedrag vertonen dat erop gericht is om persoonlijk succes te boeken. Stelt zichzelf doelen om dit te bereiken.gedragsbeschrijvingen: COMPETENTIEWOORDENBOEK 1. Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Toelichting Je persoonlijke ontwikkeling is een onderdeel in de individuele werkplannen. Om een gewenste ontwikkeling concreet te maken

Nadere informatie

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 7 Werkterrein Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie Activiteiten Beleids- en

Nadere informatie

Checklist beoordelingssystematiek: gedragscriteria

Checklist beoordelingssystematiek: gedragscriteria pag.: 1 van 11 Checklist beoordelingssystematiek: gedragscriteria Bron: onbekend Auteur: onbekend Deze checklist geeft een overzicht van gedragscriteria, en van de bijbehorende definities en indicatoren.

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding inter-persoonlijk competent richting geven luisteren luisteren naar leerlingen sensitiviteit sensitiviteit

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Hoofd administratie en planning. CVO Groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning

Hoofd administratie en planning. CVO Groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO Groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Directie-ondersteuning Salarisschaal 9 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Datum: juli 2009 Auteur: P&O Nummer: 09.0001098 Versie: 1.0. Competentiewoordenboek Gewest Gooi en Vechtstreek

Datum: juli 2009 Auteur: P&O Nummer: 09.0001098 Versie: 1.0. Competentiewoordenboek Gewest Gooi en Vechtstreek Datum: juli 2009 Auteur: P&O Nummer: 09.0001098 Versie: 1.0 Competentiewoordenboek Gewest Gooi en Vechtstreek INHOUDSOPGAVE pagina I Voorwoord Competentiewoordenboek gewest Gooi en Vechtstreek 3 II Kerncompetenties

Nadere informatie

Competentie ontwikkeling

Competentie ontwikkeling Competentie ontwikkeling VIDE 10 december 2015 DNB: Mariëtte Boersma HRD Adviseur Gooiconsult: Iris Toes trainer Job Redelaar - trainingsacteur Doelstelling Na deze sessie is je kennis aangescherpt over

Nadere informatie

Teamrapportage. Competentiematch & teampotentieel. 17 mei 2017

Teamrapportage. Competentiematch & teampotentieel. 17 mei 2017 Teamrapportage Competentiematch & teampotentieel 17 mei 2017 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Geselecteerde

Nadere informatie

Competentieprofiel. Verpleegkundige

Competentieprofiel. Verpleegkundige Competentieprofiel Verpleegkundige Overzicht competenties Flexibel gedrag Inlevingsvermogen Integriteit Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Samenwerken Sociabiliteit Stressbestendigheid Vakgerichtheid

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

in 5 stappen klaar voor je assessment

in 5 stappen klaar voor je assessment in 5 stappen klaar voor je assessment Overzicht competenties bij stap 1 Dit is een overzicht van veelgebruikte competenties. Zoals je ziet is er overlap tussen sommige competenties. Assessmentbureaus hanteren

Nadere informatie

Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.

Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Aanspreken op gedrag - Spreekt de ander aan op de afspraken

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

/ 360 graden feedback op competenties

/ 360 graden feedback op competenties / 360 graden feedback op competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 0 april 04 Email: Scq000@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 0 april 04 / 360 graden feedback op competenties 360 graden feedback op competenties

Nadere informatie

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette Vacature Directeur Basisschool Bernadette Mariahout, 10 oktober 2017 Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs wordt aan kinderen een stevige basis meegegeven.

Nadere informatie

Gebruik competenties of vaardigheden bij het schrijven van jouw persoonlijke curriculum vitae. Aanpassingsvermogen

Gebruik competenties of vaardigheden bij het schrijven van jouw persoonlijke curriculum vitae. Aanpassingsvermogen Wat is een competentie? Een competentie (gedragscompetentie) is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen te bereiken. Een competentie

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

CVO groep Zuidoost-Utrecht

CVO groep Zuidoost-Utrecht Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Onderwijsondersteuning Salarisschaal 11 Werkterrein Bedrijfsvoering -> ICT Activiteiten Coördinatie van activiteiten

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Competentiewoordenboek

Competentiewoordenboek Competentiewoordenboek Competentiewoordenboek Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil zijn medewerkers de ruimte geven hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Onder de noemer Voorrang voor Mensen

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Vacaturemelding schooljaar Directeur basisschool de Muldershof in Beek en Donk. De Muldershof. Beek en Donk

Vacaturemelding schooljaar Directeur basisschool de Muldershof in Beek en Donk. De Muldershof. Beek en Donk Vacaturemelding schooljaar 2015-2016 Directeur basisschool de Muldershof in Beek en Donk Algemene gegevens: Naam school: Gevestigd te: Contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: Informatie school:

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisen Inleiding In dit document staan de kerntaken van de oefenleider centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.

Nadere informatie

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How 1. Een veilig leef- en werkklimaat Ik ben in staat een veilig leef- en werkklimaat te creëren in mijn mentorklas. - Ik creëer situaties

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER feedbackformulier 1 Datum: 19 januari 09 Organisatie: Red BULL NL Vakkundigheid signaleert en analyseert beroepsvraagstukken en komt tot beredeneerde oordelen en oplossingen, gebruikmakend van relevante

Nadere informatie

Vragenlijst oefenleider

Vragenlijst oefenleider Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst oefenleider Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze Competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

Profiel lid Sectorraad FNV Zelfstandigen

Profiel lid Sectorraad FNV Zelfstandigen De Sectorraad Per 1 februari 2017 is FNV zelfstandigen gefuseerd met de FNV. Door de fusie is de (bestuurlijke) structuur van FNV Zelfstandigen gewijzigd. De sector FNV Zelfstandigen heeft een sectorraad,

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Revius Lyceum Wijk bij Duurstede. Onderwijs-ondersteuning. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken

Revius Lyceum Wijk bij Duurstede. Onderwijs-ondersteuning. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Revius Lyceum Wijk bij Duurstede Onderdeel Onderwijs-ondersteuning Salarisschaal 9 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Activiteiten Beheren/beveiligen

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

Systeem- en netwerkbeheerder. CVO groep Zuidoost-Utrecht

Systeem- en netwerkbeheerder. CVO groep Zuidoost-Utrecht Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Onderwijsondersteuning Salarisschaal 9 Werkterrein Bedrijfsvoering -> ICT Activiteiten Bedienen van c.q. werken met

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding Management en leidinggeven Leidinggeven Coachen Groepsgericht leidinggeven Delegeren Plannen en organiseren

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Bijlage 1bij de Regeling jaargesprekken. Lijst van competenties

Bijlage 1bij de Regeling jaargesprekken. Lijst van competenties Bijlage 1bij de Regeling jaargesprekken Lijst van competenties NB: Binnen de provincie Noord-Brabant wordt onderstaande lijst van competenties niet als zodanig toegepast, in de zin dat uit deze lijst voor

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. alle personen

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. alle personen RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY alle personen INHOUDSOPGAVE inleiding pagina Management en leidinggeven pagina Ondernemen pagina Analyse en besluitvorming pagina Communicatie pagina Persoonlijkheid

Nadere informatie

financieel/secretarieel medewerker CVO Groep Zuidoost-Utrecht Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning

financieel/secretarieel medewerker CVO Groep Zuidoost-Utrecht Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO Groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Administratie Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Activiteiten Bewerken van gegevens

Nadere informatie

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur Benoemingsprocedure clusterdirecteuren In geval van een vacature voor een clusterdirecteur, zijn de volgende zaken van belang: 1) Uitgangspositie 2) Kerntaken 3) Kerncompetenties 4) Benoemingsprocedure

Nadere informatie

ipb INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ONDERWIJS

ipb INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ONDERWIJS ipb INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ONDERWIJS Persoonlijk OntwikkelingsPlan en gesprekscyclus Een praktische handleiding met voorbeelden en formats 3 De brochure Persoonlijk OntwikkelingsPlan en gesprekscyclus

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

1. Aanspreken op gedrag: anderen aanspreken op hun gedrag en de invloed daarvan op anderen.

1. Aanspreken op gedrag: anderen aanspreken op hun gedrag en de invloed daarvan op anderen. competentiewoordenboek en indicatoren OOP 1. Aanspreken op gedrag: anderen aanspreken op hun gedrag en de invloed daarvan op anderen. Geeft duidelijk aan welk gedrag verwacht wordt van de ander in het

Nadere informatie