TRAINING DOCENT VOORDEEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRAINING DOCENT VOORDEEL"

Transcriptie

1 TRAINING DOCENT VOORDEEL Inleiding In 2012 heeft de netwerkorganisatie Leren en Werken naar Vermogen onderzocht hoe een organisatie overstijgende samenwerking gerealiseerd kan worden tussen het (speciaal) voortgezet onderwijs, het MBO en de ketenpartners gericht op participatie, arbeid en vervolgonderwijs. Daarbij is de idee opgevat onderwijs richting niveau 1 (de Entreeopleiding) effectiever in te richten, waarbij sprake is van een gecertificeerde uitstroom (Het Voordeel) en gediplomeerde uitstroom (De Entreeopleiding). Het betreft dus alle VO/VSO en PRO leerlingen, van 15 jaar of ouder die geen basisberoepsgericht vmbodiploma kunnen behalen en dus niet kunnen doorstromen naar een niveau 2 opleiding. Voor deze doelgroep richten we in een nauwe samenwerking een speciaal onderwijsprogramma op en in, dat recht doet aan de begeleidingsvragen van de doelgroep. Het VOORDEEL kent specifieke onderwijseigenschappen (gebaseerd op het dossier Entreeopleidingen) en zal bemand gaan worden door hiertoe getrainde docenten. Deze cursusgids geeft de informatie over die training DOCENT VOORDEEL. Werken in, bij, aan het VOORDEEL Het Voordeel is het loopbaancentrum van de netwerkorganisatie Leren en werken Naar Vermogen Maastricht- Heuvelland voor kwetsbare en overbelaste doelgroepen. Deze doelgroepen hebben doorgaans een grotere afstand tot regulier onderwijs, tot de arbeidsmarkt of participatie in de maatschappij. We onderscheiden daarbij: De herstarter De anders-kiezer De (nog) niet-kunner De zoeker De verhinderde De inburgeraar Werken met deze doelgroepen en met de onderwijsleerconcepten, die daarbij ontwikkeld zijn, vereist een aanvulling op de bekwaamheidseisen van de wet BIO. Naast de kernwaarden, positief, prikkelend en nieuwsgierig, wordt van medewerkers een basishouding verwacht die is te onderscheiden door vier kerncompetenties: integriteit, stressbestendigheid, flexibel gedrag en samenwerken. Deze competenties worden vervuld in het onderwijs dat kenmerkend is voor de Netwerkorganisatie Leren en Werken naar Vermogen. Binnen het Voordeel wordt zowel op school als in gewerkt. Het onderwijs wordt vorm gegeven door middel van vak lessen, coaching en individuele leerlingbegeleiding. Alle personeelsleden kunnen diverse rollen invullen. Deze rollen variëren van docent, vakkracht, trajectbegeleider, coach, organisator, accountbegeleider, basismentor, studieleider, studiecoach en zorgbegeleider. Afhankelijk van het (individuele) takenpakket kunnen deze rollen worden gecombineerd. Dat vergt veel van personeel, maar biedt ook de ruimte aan eigen groei en ontwikkeling. Zowel de leerling als het personeel worden in staat gesteld te kunnen excelleren. 1

2 In onderstaand schema is de relatie met de BIO competenties aangegeven. Competentiematrix Met leerlingen Met collega s, in en in regioteamverband Met omgeving ketenpartners, instellingen Met zichzelf Interpersoonlijk 1 Pedagogisch 2 Vakinhoudelijk en didactisch Organisatorisch 4 Met ouders Met zorgpartners Marktvragen 1. Interpersoonlijk 2. Pedagogisch 3. Vakinhoudelijk en didactisch 4. Organisatorisch 5. samenwerken met collega`s 6. samenwerken met de omgeving 7. reflectie en ontwikkeling De docent VOORDEEL voldoet aldus aan het volgende beschrijvende profiel Initiatief nemer / out of the box denker Houdt rekening met de kaders van de vigerende beleidsagenda s Heeft affiniteit met de doelgroep Is pedagogisch èn didactisch expert Beschikt over goede communicatieve en administratieve vaardigheden Heeft een grote mate van zelfstandigheid / regie voeren Is gericht op samenwerken vanuit een rol als intermediair Heeft doorzettingsvermogen Zoekt de balans in relatie met de deelnemer Kan methodisch werken (opbrengstgericht met portfolio) Heeft zelfkennis, zelfvertrouwen en een authentieke en transparante werkwijze. Is zeer goed in: actief luisteren, vragen stellen, confronteren en prikkelen. Zet zijn intuïtie in. Is in staat gedrags- en denkpatronen en leerthema s te signaleren, te benoemen en bespreekbaar te maken. Maakt optimaal gebruik van wat er besproken wordt en van wat zich voordoet Gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie. Minimaal HBO werk en denk niveau Is bereid een assessment te volgen Is gecertificeerd assessor òf bereid om deze certificering te behalen. Heeft een onderwijsbevoegdheid òf bereid om deze te behalen. Specifieke kerntaak gericht op stage/bpv/arbeid: Is (in samenwerking met docenten) verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het vigerende stage beleid van de onderwijsinstelling. Èn heeft kennis van: bedrijven en bedrijfscultuur in het algemeen en die van de regionale arbeidsmarkt in het bijzonder; ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt; het stage proces; relevante beroeps- en functie-eisen; relevante Wet- en Regelgeving, Dit profiel is telkens de basis bij vacaturestellingen. 2

3 Gezien de structurele mate van samenwerkingen op alle gebieden is excellent gedrag vereist dan wel is het gedrag ontwikkelbaar tot excellent gedrag. Dit is nodig omdat in de visie/missie van Het VOORDEEL personeel effectief, opbrengstgericht en vanuit zijn cirkels van invloed kan en moet opereren. De mate waarin er sprake kan zijn van excellent gedrag is te vertalen in de mate van afhankelijk gedrag t.o.v. alle actoren, in onafhankelijk gedrag en de groei tot wederzijdse afhankelijkheid. Een personeelslid van het VOORDEEL beschikt over die potentie. In schema ziet dit er als volgt uit: Wat levert de training op Allereerst leer je innovatief en effectief samen te werken in Netwerkverband. Bij goed gevolg ontvang je tevens aan het einde van de training de certificaten: Bewijs van deelname Assessor MBO Certificaat Assessor MBO Bewijs van deelname Effectieve Gesprekstechnieken Certificaat Junior Docent VOORDEEL Certificaat Docent VOORDEEL Aanpak Indien je graag in aanmerking wilt komen voor docent Voordeel dien je een motivatiebrief met curriculum vitae te sturen aan de innovatorengroep. Hierbij kun je gebruik maken van het bovenstaande profiel Docent Voordeel. De innovatorengroep zal samen met jouw leidinggevende bekijken of deze nieuwe uitdaging bij jouw ontwikkeling past en je vervolgens uitnodigen voor de training VoordeelSessies. In de training zijn een aantal certificaten opgenomen. Indien de gehele training positief afgesloten is ben je klaar om te werken in HET VOORDEEL en zul je ingezet worden. Ook als je als Junior docent Voordeel bent gestart zul je nog moeten professionaliseren om de ontwikkelingen van jezelf en je leerlingen te blijven prikkelen. Training twee, van junior docent tot docent Voordeel start dan ook meteen per september 2014 en zal pas juni 2015 afgerond zijn. De 1 e training is een pressure cookertraining (4 maanden) o.l.v. de innovatorengroep Leren naar Vermogen. Hierna volgt deel 2 vanaf start Voordeel, parallel aan het schooljaar, waarin inhouden, leerervaringen en netwerkexpertise, o.l.v. de innovatorengroep en je eigen leidinggevende resulteren in het certificaat docent Voordeel. 3

4 Persoonlijke aandacht Tijdens de training zul je volop begeleid worden door de trainers/innovatorengroep. Je school leidinggevende zal betrokken worden bij je ontwikkelingsproces. Samen met de leidinggevende zal het beoordelingsgesprek portfolio gehouden worden. Nadat je het volledige certificaat Docent VOORDEEL hebt ontvangen zul je in je ontwikkeling verder begeleid worden door je leidinggevende. Inhoud training In de kennismakingsmodule Deep Dive 1 wordt ingegaan op de betekenis van de Netwerkorganisatie Leren naar Vermogen en het samen leren van de toekomst. Om de vakinhouden en leerstof op elkaar af te stemmen, methodieken vast te stellen en uit te wisselen en om een grotere uniformiteit in aanpak te garanderen zullen in de vervolg VOORDEEL SESIES deep dives gehouden worden rondom inhoud, programma, organisatie en professionaliteit. De Deep Dives worden begeleid door een van de innovatoren en een inhoudsdeskundige m.b.t. het onderwerp. Studiebelasting junior docent Voordeel Dives 30 klokuren Opdrachten 3 x 4 uur = 12 klokuren Certificeringsopdracht Portfolio Junior Docent Voordeel 8 klokuren Studiebelasting docent Voordeel totaal 50 klokuren Dives 56 klokuren Opdrachten 8 x 3 uur = 24 klokuren Certificeringsopdracht Portfolio Docent Voordeel 12 klokuren totaal 92 klokuren Totaal gehele training totaal 142 klokuren Algemene gegevens Contactgegevens : Ut Knulles Hilleshagerweg 112, 6281 AH Mechelen Werk Centre Ceramique Avenue Ceramique 50, 6221 KV Maastricht Tel: 06 MTB Watermolen 1, 6229 PM Maastricht Tel: OnderwijsBoulevard Leeuwenborgh Sibemaweg 20, 6224 DC Maastricht Tel: Informatie : Guido Willems innovatieleider Leren naar Vermogen Margot Felix innovatiemanager OnderwijsBoulevard

5 Kosten Aan de deelnemers van de trainingen worden geen kosten in rekening gebracht. De financiering wordt bekostigd uit de professionaliseringsgelden lumpsum van elke organisatie. De kosten jr. assessor incl. CITO (bewijs van deelname) en certificaat assessor zijn voor ROC Leeuwenborgh De trainers Innovatiegroepleden Guido Willems innovatieleider Leren naar Vermogen Tiny Maas decaan / docent LVO, Porta Mosana Susan Jongstra projectleider Voordeel MTB Margot Felix innovatieleider Onderwijsboulevard LO Teaming Dennis Leufkens IVY Ervaringsleren Assessorendeel 1 CITO Assessorendeel 2 Jack Pieters examendeskundige OnderwijsBoulevard Gesprekstechnieken Melissa Reichgelt trainer psycholoog Locus trainingen Dariuz??????????? Groepssamenstelling In de training docent Voordeel participeren docenten van alle partners VO/VSO/PRO en MBO Deelnemer Organisatie Mailadres Guido Heijnen VSO IVOO AD Bianca van Proemeren VSO IVOO AD Marlou Cremers VSO IVOO AD Xavier Serradura VSO St. Jozef Roger Lubbers VSO St. Jozef Pascal Rutten VSO Don Bosco Sven Grispen VSO Don Bosco Edith Driessen VSO Don Bosco Thom Heltzel Pro Terra Nigra Manon Wishaupt Pro Terra Nigra Harrie Vrencken VO OPDC Jo Boves VO OPDC Lidy Maessen VO OPDC Regine Daniels ROC Leeuwenborgh Dion Douven ROC Leeuwenborgh Winand van Elstlande ROC Leeuwenborgh Maril Kleikers ROC Leeuwenborgh Marion Oligschlager ROC Leeuwenborgh Jack Pieters ROC Leeuwenborgh Frank Schrage ROC Leeuwenborgh Mieke Sporcken (Wetzelaer) ROC Leeuwenborgh Data: Deep Dive 0 07 februari uur 0.1 / 0.2 n.t.b. schooljaar Deep Dive 1 14 maart uur Deep Dive 2 11 april uur Deep Dive 3 25 april uur Deep Dive 4 06 juni uur 5

6 Deep Dive 5 n.t.b uur Deep Dive 6 n.t.b uur Deep Dive 7 n.t.b uur Deep Dive 8 n.t.b uur Deep Dive 9 n.t.b uur Deep Dive 10 n.t.b uur Deep Dive 11 n.t.b uur Deep Dive 12 n.t.b uur Deep Dive 13 n.t.b uur Visie op professionaliseren in herontwerp De Netwerkorganisatie Leren en werken naar vermogen Maastricht Heuvelland heeft zich ten doel gesteld maatschappelijke veranderingen, die vragen om herontwerp van onderwijsstructuren en processen, aan te pakken als participatief herontwerpen. Het vernieuwende van deze aanpak zit vooral in het feit dat de aanpak acceptatie vergroot en de doorlooptijd van het veranderingsproces sterk verkort. Deelnemende partijen aan het netwerk willen hun organisatie inrichten op het flexibel omgaan met snelle veranderingen. Ze willen breken met bureaucratische elementen die in het verleden goed werkten, maar nu de organisatie en samenwerkingsvormen star en log maken. Ze zoeken naar organisatievormen die de organisatie van het netwerk hecht houden en tegelijkertijd flexibel maken. Ze wil dat mensen snel inspelen op kansen en bedreigingen, dat de aanwezige kenniservaring optimaal wordt gebruikt en dat iedereen binnen de Netwerkorganisatie zich verantwoordelijk voelt voor haar doelstellingen. Onderstaande methode heeft tot doel in korte tijd een hoogwaardig nieuw herontwerp te maken dat perspectief biedt voor een preferred future en dat breed wordt geaccepteerd door diegene die erin moeten functioneren. Geen processen van lange doorlooptijden, waarbij het herontwerp steeds opnieuw moet worden verkocht aan een volgende groep of laag in de organisatie. Hiermee worden namelijk traditionele benaderingen als bureaucratisch en beheersmatig denken in stand gehouden. Wanneer processen te traag verlopen, belemmeren ze het paradigma, waarmee de kans om zich te ontwikkelen in de kiem gesmoord wordt. Een hoge participatiegraad in een pressurecooker (opeenvolgende activiteiten in een korte tijd), waarbij deep dives (diepteonderzoek in werkconferenties) gemaakt worden blijkt veel meer commitment op te leveren. Achtergrond VOORDEEL SESSIES In 1987 werden door Jan Douwe Kroeske de zgn. 2 Meter-Sessies gehouden op radio en televisie. In deze sessies lieten bandjes in een professionele studio-omgeving hun liedjes horen en kregen ze de opdracht om die tijdens de 2 meter-sessie tot hun akoestische basis terug te brengen. Veel later is dit concept doorgevoerd in MTV unplugged. Ook werden nieuwe akoestische experimenten, jamsessies, aangegaan met collega bandjes. De idee om met collega s uit verschillende onderwijswerelden in een studioomgeving eigen focus, eigen denken over samenwerking en samenhang tot de basis terug te brengen en zo tot nieuwe inzichten, herontwerp en verbindingen van eigen concepten tot een totaalconcept te komen ligt aan de basis van de opdracht en structuur van de VOORDEEL SESSIES. De VOORDEEL SESSIES worden georganiseerd en begeleid door de innovatiegroep Leren en Werken naar Vermogen vanuit de Studio-omgeving Centre Ceramique en MTB te Maastricht. Al naar gelang de grootte en samenstelling van de deelnemers aan de sessies zullen studie- en medialandschappen, interne- en/of externe expertise en ICT-ondersteuners ingezet worden. 6

7 Deep Dive 0: Waardecreatie VOORDEEL Ten behoeve van besturen en management Locatie : MTB Duur : 6 klokuren Onderwerpen: (why, what, how) Wat is het Voordeel, welke rol heeft het voordeel in de netwerkorganisatie Structuur in de speelvelden participatie, arbeid, onderwijs Ondernemen en innoveren, inspiratie en creativiteit om duurzaamheid te creëren Competentie en conceptualisatie, bezieling en leiderschap om samen te werken Deep Dive 1 Junior: Waardecreatie VOORDEEL Locatie : Ut Knulles (samen) Duur : 8 klokuren Deelnemers: allen Onderwerpen: (why, what, how) Wat is het Voordeel, welke rol heeft het voordeel in de netwerkorganisatie Structuur in de speelvelden participatie, arbeid, onderwijs Ondernemen en innoveren, inspiratie en creativiteit om duurzaamheid te creëren Competentie en conceptualisatie, bezieling en leiderschap om samen te werken Deep Dive 2: Programma Voordeel MTB Locatie : MTB (Susan Jongstra) Duur : 12 klokuren Deelnemers: allen Onderwerpen: Doelgroepen uitstromen naar dagbesteding en werk Instrumentarium arbeidsadvies / assessments / regelgeving participatiewet Verslaglegging en rapportage (Dariuz) Programma inhouden / rondleiding MTB Certificering / bewijs van deelname Deep Dive 3: Programma Voordeel-MBO Locatie : OnderwijsBoulevard Maastricht (Margot Felix en team) Duur : 12 klokuren Deelnemers: allen Onderwerpen: Doelgroepen Aanmelding en screening (Uniformering o-metingen, competentiemetingen, normering en wegingen) Verslaglegging en rapportage (trajectplan, portfolio) Programma inhouden (Nederlands, Rekenen, Burgerschap, ICT, Studievaardigheden, Beroepsoriëntatie) Certificering / bewijs van deelname / bindend studieadvies / examinering De eerste weken.. introductie 7

8 Deep Dive 4: Werken in het VOORDEEL Locatie : Ut Knulles (Margot Felix) Duur : 8 klokuren Deelnemers: allen Onderwerpen: Profiel werknemer (sollicitatie) en verwachtingen Lesgeven aan deelnemers in mbo niveau 1 Samenwerken en communicatie IVY: Ervaringsleren, Kolb en Teaming (verdeling in groepjes doorstroom arbeid/scholing) Reflectie: Inzicht krijgen in eigen kracht, ambities en omgeving m.b.v. specifiek Voordeel Portfolio, 360 Feedback, Intervisie Deep Dive 5 Docent:Werken in het VOORDEEL Locatie : MTB (Susan Jongstra) Duur : 8 klokuren Deelnemers: samen en in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing Onderwerpen: Programma-inhouden gehele curriculum, methodieken, portfolio, OOT Organisatie uitstroom scholing / uitstroom arbeid Deep Dive 6: Werken in het VOORDEEL Locatie : Centre Ceramique (Margot Felix en team) Duur : 8 klokuren Deelnemers: samen en in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing Onderwerpen: Programma-inhouden gehele curriculum, methodieken en portfolio, OOT Organisatie uitsroom scholing / uitstroom arbeid Deep Dive 7: Jr Assessor Entree opleidingen Werksessie MTB assessor Arbeid Locatie : Centre Ceramique/MTB (Jack Pieters/CITO)(Susan Jongstra) Duur : 8 klokuren Deelnemers: in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing Onderwerpen: (opleidingsdeel) Leren denken, handelen en beoordelen in competenties Inzicht in kwalificatiedossier Entree opleiding Inzicht in de verschillende Entree profielen Waarnemen, observeren en beoordelen (ORCEST EN WAKKERMETHODE) Training Dariuz 8

9 Deep Dive 8: Jr Assessor Entree opleidingen Werksessie MTB assessor Arbeid Locatie : Centre Ceramique/MTB(Jack Pieters/CITO)(Susan Jongstra) Duur : 8 klokuren Deelnemers: in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing Onderwerpen: (opleidingsdeel) Leren denken, handelen en beoordelen in competenties Inzicht in kwalificatiedossier Entree opleiding Inzicht in de verschillende Entree profielen Waarnemen, observeren en beoordelen (ORCEST EN WAKKERMETHODE) Training Dariuz Deep Dive 9: Effectieve gesprekstechnieken Locatie : Centre Ceramique (IVY/LOCUS) Duur : 6 klokuren Deelnemers: samen en in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing Onderwerpen: Teaming Wat doet jouw communicatie met anderen en andersom Het voorkomen van misverstanden en het voeren van slechtnieuwsgesprekken Positief en proactief communiceren leert ons beter samenwerken Tactvol en respectvol je mening of standpunt uiten ook in lastige situaties Deep Dive 10: Jr Assessor Entree opleidingen Werksessie MTB assessor Arbeid Locatie : Centre Ceramique/MTB (Jack Pieters/CITO)(Susan Jongstra) Duur : 8 klokuren Deelnemers: in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing (+ alle reeds gecertificeerde assessoren MBO) Onderwerpen: Opfrisbijeenkomst voor alle oud gecertificeerde Assessoren Inzicht in examinering Entree opleidingen Waarnemen, observeren en beoordelen (ORCEST EN WAKKERMETHODE)/ Dariuz training Deep Dive 11: Portfolio Assessor Werksessie MTB assessor Arbeid Locatie : Centre Ceramique/MTB (Jack Pieters/CITO)(Susan Jongstra) Duur : 8 klokuren Deelnemers: in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing Onderwerpen: Geleerde uit de junior Assessortraining in portfolio vervatten, waarmee leren denken, handelen en beoordelen in competenties, inzicht in kwalificatiedossiers, Waarnemen, observeren en beoordelen (ORCEST EN WAKKERMETHODE) aangetoond worden voor het criteriumgericht interview met CITO ten behoeve van certificering tot Assessor. 9

10 Deep Dive 12: Effectieve gesprekstechnieken Locatie : Centre Ceramique (IVY/LOCUS) Duur : 6 klokuren Deelnemers: samen en in teamgroepjes doorstroom arbeid/scholing Onderwerpen: Teaming en intervisie Wat doet jouw communicatie met anderen en andersom Het voorkomen van misverstanden en het voeren van slechtnieuwsgesprekken Positief en proactief communiceren leert ons beter samenwerken Tactvol en respectvol je mening of standpunt uiten ook in lastige situaties Deep Dive 13: Reflectie opdracht Locatie : Centre Ceramique (samen) Duur : 3 klokuren Deelnemers: allen In deze dive worden alle vorige dives in samenhang bij elkaar gebracht in een reflectiemoment, waarbij gefocust wordt op doorslaggevende succesfactoren, voortschrijdend inzicht en organisatiecondities. Eindopdracht: Na Deep Dive 13 zal een individuele afspraak met je gemaakt worden om je portfolio te beoordelen. In je portfolio heb je verslagen opgenomen van de Dives, zijn alle dive-opdrachten verwerkt en is een feedback en 360 feedback (van collega s en leidinggevenden) opgenomen. Je levert je volledige portfolio in voor 10 juni 2015, zodat een coachgesprek met een van de innovatoren en jouw eigen schoolleidinggevende gehouden kan worden zoveel mogelijk nog voor de zomervakantie. Hierbij staat de inhoud van het individuele portfolio en de daarin uitgewerkte leeropdrachten centraal naast de diagnose indicatoren: Portfolio en 360 Feedback. Het format voor het portfolio is vrij. Het coachgesprek zal gehouden worden door leden van de innovatiegroep Leren naar Vermogen en jouw eigen school leidinggevende. 10

11 Begeleiding in competentieontwikkeling De werknemer aan het VOORDEEL wordt begeleidt in zijn/haar ontwikkeling. Hierbij wordt deze Competentielijst Onderwijs als ontwikkellijst gebruikt. De bevindingen worden als belangrijke informatiebrenger van de ontwikkeling van de werknemer besproken in een Pop-gesprek of Beoordelingsgesprek. Om groei te stimuleren worden gezamenlijk afspraken gemaakt. Elk volgend Pop-gesprek start met evaluatie van de eerder gemaakte afspraken. Deel 1 omvat de verzamelrating. De rating is genoteerd in een 4 puntschaal: niet aanwezig / ontwikkeling opstarten beginner / in mindere mate aanwezig gevorderde / in voldoende mate aanwezig expert / voorbeeldgedrag Deel 2 omvat de deelvragen die betrekking hebben op de competenties Suggesties voor gebruik. Bepaal als leidinggevende zelf welke actoren nodig zijn om te interviewen (leerlingen, collega s, en medewerkers, externe partijen). Zorg ervoor dat er in duo s rondom een cluster van vragen gewerkt kan worden en dat er sprake is van onpartijdigheid / objectiviteit. Nodig de mensen uit voor de bijeenkomst. Reken minimaal 1 klokuur in de kleinste variant (2 x duo s) Laat voorafgaand aan de bijeenkomst een tweetal collega s de medewerker observeren in een les- of vergadersituatie. Laat ze apart van elkaar tot een oordeel komen. Laat ze daarna hun bevindingen delen en 1 verzamelstaat invullen. Dit is vooral geschikt voor de onderdelen: o A. Communicatief vermogen o G. Onderwijskundige vaardigheid De verzamelstaat brengen ze mee naar de gezamenlijke bijeenkomst. Laat de overige onderdelen tijdens het eerste deel van de bijeenkomst in duo s bespreken en invullen. Het betreft onderdelen, waarvoor je enige afstand moet nemen. Het inhoudelijke gesprek vindt dus meteen plaats. Laat de duo s (minstens 2) de bevindingen delen en weer tot 1 verzamelstaat komen. De leidinggevende beoordelaar heeft ook zelf een exemplaar ingevuld en deelt zijn/haar bevindingen pas met de overige collega s als het medewerkersverhaal consensus heeft bereikt. De twee totaallijsten vormen de basis voor het beoordelingsgesprek van de sectordirecteur. 11

12 Deel 1 A. Communicatief vermogen Kan schriftelijk en mondeling communiceren en ideeën, meningen en argumenten presenteren zodat anderen het begrijpen en overtuigd worden. 1. Luisteren: Laat blijken naar een ander te kunnen luisteren. 2. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Kan ideeën en meningen in begrijpelijke taal formuleren. 3. Overtuigingskracht: Weet anderen voor eigen ideeën en meningen te winnen. 4. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Kan ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen. B. Leidinggevende vaardigheden Kan richting en sturing geven aan groepen of individuen. 5. Delegeren: Kan eigen bevoegdheden en handelingsruimte toedelen aan anderen. 6. Groepsgerichte leidinggevende vaardigheden: Kan richting en sturing geven aan een groep en samenwerkingsverbanden tot stand brengen om een beoogd doel te bereiken. 7. Individugerichte leidinggevende vaardigheden: Kan richting en sturing geven aan individuen. 8. Motiveren: Kan medewerkers tot actie en betrokkenheid stimuleren om een bepaald resultaat te bereiken. 9. Ontwikkelen medewerkers: Kan de deskundigheid en de vaardigheid van medewerkers ontwikkelen en stimuleren door middel van coaching, opleiding, vorming en training. 10. Sturen op resultaat: Kan een te bereiken resultaten formuleren vanuit de optiek van de doelstellingen van de organisatie, afdeling of opleiding in termen van kwaliteit en kwantiteit. 12

13 C. Operationeel vermogen Kan onder zeer diverse omstandigheden en volgens geldende kwaliteitsnormen plannen, organiseren en uitvoeren van (eigen) werkzaamheden. 11. Besluitvaardigheid: Kan beslissingen nemen en zorgdragen voor de uitvoering. 12. Energie: Kan actief zijn wanneer de functie dat vraagt. 13. Initiatief: Kan uit eigen beweging ideeën of oplossingen aandragen. 14. Oordeelsvorming: Kan (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen in het licht van relevante criteria en kan tot een realistische beoordeling komen. 15. Nauwkeurigheid: Kan werk aanpakken zodat het met zorg en aandacht wordt uitgevoerd. 16. Plannen en organiseren: Kan doelen en prioriteiten bepalen en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om bepaalde doelen te bereiken. 17. Stressbestendigheid: Kan blijven presteren onder tijdsdruk of onverwachte situaties. 18. Voortgangscontrole: Kan de voortgang van werkprocessen en activiteiten controleren en bewaken. 19. Veiligheids- en milieubewustzijn: Kan bij de uitvoering van de werkzaamheden invulling geven aan relevante voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo en/of milieu. 13

14 D. Analytisch vermogen Kan problemen op een abstract niveau oplossen en de strategie en visie aangeven voor de lange termijn. 20. Creativiteit: Kan met vernieuwende ideeën komen. 21. Omgevingsbewustzijn: Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke (politieke, culturele, etc.) en arbeidsmarktontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. 22. Organisatiesensitiviteit: Laat zien de meningen en de gevoeligheden in de organisatie te kennen en er rekening mee te houden. 23. Probleemanalyse: Kan onderzoeken waaruit een probleem bestaat, kan oorzaken en achtergronden achterhalen en kan de voorwaarden voor een mogelijke oplossing benoemen. 24. Strategisch denken: Kan de visie in strategische doelen vertalen. 25. Visie: Kan een toekomstig gemeenschappelijke beeld van de organisatie formuleren. E. Professionele houding en vaardigheden Kan zelfstandig invulling geven aan doelen en werkzaamheden binnen in het vakgebied geldende (kwaliteits)normen en maatstaven en geeft daarbij blijk van een verbondenheid met het vakgebied. 26. Commitment: Hecht eraan zich met de doelen en belangen van de organisatie of het vakgebied te vereenzelvigen. 27. Durf: Kan risico s aangaan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel te behalen. 28. Consciëntieuze houding: Hecht eraan zich aandachtig en gewetensvol op te stellen bij het uitvoeren van verschillende aspecten van werkzaamheden. 29. Flexibiliteit: Kan indien zich urgente kansen of problemen voordoen, de eigen gedragsstijl of aanpak veranderen om het gestelde doel te bereiken. 30. Integriteit: Hecht eraan algemeen aanvaarde sociale en ethische normen te handhaven in het functioneren. 14

15 31. Kwaliteitsgerichtheid: Hecht eraan met een permanent oog voor kwaliteit werk uit te voeren. 32. Leervermogen: Kan nieuwe informatie opnemen en deze toepassen. 33. Onafhankelijkheid: Stelt zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden op zodanige wijze op dat acties meer gebaseerd zijn op eigen overtuigen dan op een verlangen om anderen een plezier te doen. 34. Vasthoudendheid: Hecht eraan bij een bepaald actieplan of een bepaalde opvatting te blijven totdat het beoogde doel is bereikt of ophoudt redelijkerwijze bereikbaar te zijn. 35. Zelfontwikkeling: Kan aandacht besteden en kansen creëren voor eigen ontwikkeling F. Relationele houding en vaardigheden Kan inspelen op veranderingen in de omgeving onder meer door de eigen gedragsstijl te wijzigen, en rekening te houden met positie en belangen van anderen. 36. Aanpassingsvermogen: Kan zich aanpassen aan een andere omgeving, veranderende omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. 37. Klantgerichtheid: Hecht eraan in te spelen op wensen en behoeften van de klant. 38. Multicultureel bewustzijn: Hecht eraan aandacht en respect voor de culturele waarden van anderen te tonen. 39. Netwerken: Kan relaties binnen en buiten de eigen organisatie ontwikkelen en bestendigen en deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking benutten. 40. Samenwerken: Kan bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer geen direct eigen belang aanwezig is. 41. Conflicthantering: Kan een conflictsituatie van zichzelf met anderen of tussen twee andere personen tot een voor alle partijen bevredigend resultaat brengen. 42. Sensitiviteit: Kan zich bewust zijn van de gevoelens en behoeften van anderen en hun omgeving. 43. Sociabiliteit: Kan contacten leggen binnen een onbekende sociale omgeving. 15

16 G. Onderwijskundige vaardigheid Kan met behulp van een breed repertoire aan kennis en vaardigheden onderwijs organiseren, instructie geven en onderwijsassistentie verlenen, onderwijs geven, het leren leren bevorderen en onderwijsmethoden en -programma s ontwikkelen. 44. Overbrengen praktische vaardigheden en/of gedrag: Kan instructie en uitleg over praktische vaardigheden en/of gedrag geven. 45. Stimuleren leren leren : Kan leerlingen vaardigheden en houding bijbrengen die bijdragen aan het zogenaamde leren leren. 46. Groepsgerichte onderwijskundige vaardigheid: Kan aan groepen duidelijk en gestructureerd onderwijs geven op een zodanige manier dat de leerlingen gemotiveerd worden en/of blijven, rekening houdend met onder meer de eindtermen en onderwijskundige uitgangspunten. 47. Individugerichte onderwijskundige vaardigheid: Kan aan individuen begeleiding en onderwijs geven waarbij rekening wordt gehouden met de individuele wensen en vermogens. 48. Onderwijskundig vernieuwend: Kan nieuwe onderwijskundige vormen ontwikkelen. 49. Vakinhoudelijk vernieuwend: Kan nieuwe ideeën en modellen voor het vakgebied formuleren of ontwikkelen. 50. Opvoedkundig handelen: Kan eigen opvoedkundig gedrag benoemen en voor zichzelf een ontwikkelingslijn samenstellen. Kan dit gedrag uitgangspunt voor pedagogische handelen laten zijn. 51. Sociaalpedagogische zorg: Kan sociaalpedagogische problemen bij leerlingen signaleren en indien relevant daar oplossingswegen voor bieden. Communicatief Vermogen Leidinggevende Vaardigheid Operationeel Vermogen Analytisch Vermogen Professionele Houding en vaardigheid Relationele houding en Vaardigheid Onderwijskundige vaardigheid 16

17 Deel 2 A. Communicatief vermogen Kan schriftelijk en mondeling communiceren en ideeën, meningen en argumenten presenteren zodat anderen het begrijpen en overtuigd worden. 1. Luisteren: Laat blijken naar een ander te kunnen luisteren. Vraagt door op onduidelijke uitspraken. Vat de boodschap van de ander correct samen. Komt terug op wat iemand eerder in het gesprek gezegd heeft. Houdt gedurende het gesprek oogcontact met de spreker. Reageert op non verbale signalen. Geeft anderen de ruimte om (zich) uit te spreken. 2. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Kan ideeën en meningen in begrijpelijke taal formuleren. Houdt een samenhangend en helder betoog, aangepast aan de doelgroep. Geeft aan een betoog een heldere opbouw en structuur. Gebruikt heldere voorbeelden/metaforen ter ondersteuning van het betoog. Formuleert in goedlopende, correcte zinnen. 3. Overtuigingskracht: Weet anderen voor eigen ideeën en meningen te winnen. Verkrijgt instemming met bepaalde plannen, ideeën of producten waarvoor bij de ander in eerste instantie geen draagvlak is. Hanteert argumenten die de ander aanspreken. Brengt voorstellen met enthousiasme en beslistheid. Draagt op een gevarieerde manier argumenten aan. Brengt argumenten/standpunten op het juiste moment in. 4. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Kan ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen. Stelt ideeën en meningen helder en gestructureerd op schrift. Maakt bondige teksten. Houdt zich aan binnen het vakgebied gangbare structuren en normen van teksten en publicaties. Past het taalgebruik aan het niveau van de doelgroep aan. Past grammaticale regels en spelling op de juiste wijze toe. 17

18 B. Leidinggevende vaardigheden Kan richting en sturing geven aan groepen of individuen. 5. Delegeren: Kan eigen bevoegdheden en handelingsruimte toedelen aan anderen. Draagt bevoegdheden over. Geeft medewerkers de ruimte om zelfstandig te handelen en een keuze te maken. Geeft bij opdrachten de speelruimte van de ander aan. 6. Groepsgerichte leidinggevende vaardigheden: Kan richting en sturing geven aan een groep en samenwerkingsverbanden tot stand brengen om een beoogd doel te bereiken. Formuleert heldere doelen waar mensen zich aan willen binden. Deelt taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe aan teamleden. Geeft concrete instructies aan een groep. Stimuleert individuen tot samenwerken. Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. 7. Individugerichte leidinggevende vaardigheden: Kan richting en sturing geven aan individuen. Spreekt verwachtingen uit over het te bereiken resultaat en het functioneren. Stimuleert en coacht individuen bij het zoeken van oplossingen. Geeft feedback op functioneren en bereikte resultaten. Geeft instructies over hoe het gewenste resultaat te bereiken. Spreekt vertrouwen uit in de mogelijkheden van het individu. 8. Motiveren: Kan medewerkers tot actie en betrokkenheid stimuleren om een bepaald resultaat te bereiken. Enthousiasmeert medewerkers voor het bereiken van een resultaat of voor nieuwe ideeën. Krijgt medewerkers zover dat ze zich committeren. Weet bij de medewerkers de juiste snaar te raken. Laat medewerkers weten dat ze gewaardeerd worden. 9. Ontwikkelen medewerkers: Kan de deskundigheid en de vaardigheid van medewerkers ontwikkelen en stimuleren door middel van coaching, opleiding, vorming en training. Onderkent de ontwikkelingsbehoefte van de verschillende individuen. Onderzoekt op welke wijze iemand zich verder kan ontwikkelen. Bevordert en faciliteert de ontwikkeling van het individu. Brengt medewerkers in situaties die voor hen uitdagend en leerzaam zijn. Coacht het individu tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. 18

19 10. Sturen op resultaat: Kan een te bereiken resultaat formuleren vanuit de optiek van de doelstellingen van de organisatie, afdeling of opleiding in termen van kwaliteit en kwantiteit. Formuleert heldere taken en opdrachten. Evalueert periodiek prestaties/resultaten van medewerkers. Laat instemming blijken wanneer medewerkers goede prestaties leveren. Neemt maatregelen bij tegenvallende prestaties. C. Operationeel vermogen Kan onder zeer diverse omstandigheden en volgens geldende kwaliteitsnormen plannen, organiseren en uitvoeren van (eigen) werkzaamheden. 11. Besluitvaardigheid: Kan beslissingen nemen en zorgdragen voor de uitvoering. Maakt keuzen ook als bepaalde factoren onvoldoende helder zijn. Handelt resoluut en stelt beslissingen niet uit. Hakt knopen door. Legt zich vast door het uitspreken van een eigen mening. 12. Energie: Kan actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Geeft blijk van een goed uithoudingsvermogen. Levert als dit nodig is lang achtereen prestaties. Spreekt energiereserves aan wanneer de taak of functie het vraagt. Verzet veel werk. 13. Initiatief: Kan uit eigen beweging ideeën of oplossingen aandragen. Zet uit eigen beweging de eerste stap. Creëert kansen om doelstellingen te bereiken. Onderneemt ongevraagd extra acties buiten wat oorspronkelijk gevraagd was. Neemt het initiatief. Ziet kansen en handelt ernaar. 14. Oordeelsvorming: Kan (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen in het licht van relevante criteria en kan tot een realistische beoordeling komen. Benoemt consequenties van bepaalde keuzen. Toetst voorstellen vanuit verschillende invalshoeken. Hanteert gangbare en valide modellen voor de honorering van toetsen en examens. Komt met een goed afgewogen oordeel. Betrekt verschillende invalshoeken bij de beoordeling van een zaak. 19

20 15. Nauwkeurigheid: Kan werk aanpakken zodat het met zorg en aandacht wordt uitgevoerd. Werkt ordelijk en overzichtelijk. Werkt stipt, nauwgezet en accuraat. Kan lang, precies en zorgvuldig werken. 16. Plannen en organiseren: Kan doelen en prioriteiten bepalen en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om bepaalde doelen te bereiken. Komt met een plan van aanpak om een gesteld doel te bereiken. Creëert randvoorwaarden die nodig zijn om doelstellingen te realiseren. Houdt rekening met randvoorwaarden van alle betrokkenen. Ordent activiteiten op volgorde van belang. Maakt realistische inschattingen voor benodigde tijd, capaciteit en middelen. Stuurt op een balans tussen kwaliteit en kwantiteit. Vertaalt een algemene langetermijnplanning in een planning voor het eigen werkterrein. Signaleert knelpunten in de planning en lost die op. 17. Stressbestendigheid: Kan blijven presteren onder tijdsdruk of onverwachte situaties. Reageert beheerst en adequaat bij spanningen en emoties. Laat zich niet uit het lood slaan. Lost actief spanningen of situaties op waarbij de medewerker onder druk wordt gezet. Blijft gemotiveerd en effectief presteren bij teleurstelling of tegenspel. Levert onder tijdsdruk goede prestaties. 18. Voortgangscontrole: Kan de voortgang van werkprocessen en activiteiten controleren en bewaken. Spreekt van tevoren mijlpalen of meetpunten af. Houdt studievoortgang van leerlingen bij. Controleert (tussentijds) de uitvoering van het werk. Ziet erop toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Stuurt in de programmaring bij als de geplande inhoud van de colleges voor- of achterloopt. Signaleert afwijkingen op een gemaakt plan en komt met voorstellen om bij te sturen. 20

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

2006-2007 Chauffeur Goederenvervoer, ROC Nijmegen BBL, niveau 2.

2006-2007 Chauffeur Goederenvervoer, ROC Nijmegen BBL, niveau 2. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bijlage A: CV s... 3 Bijlage B: sollicitatiebrieven... 9 Bijlage C: informatie over het sollicitatiegesprek... 17 Bijlage D: competenties & de STAR-methode... 22 Bijlage

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO Functieprofielen voor het vernieuwde VSO 1 2 Drukwerk: Drukkerij Jan Evers BV, De Meern Voorwoord In de nieuwe wetgeving op het gebied van het (voortgezet) speciaal onderwijs die grotendeels per augustus

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Onderzoek Personeelsbeleid

Onderzoek Personeelsbeleid ONDERZOEK PERSONEELSBELEID MEI 2010 Gemeen tewah E RLAN D Onderzoek Personeelsbeleid Vastgesteld: 21 mei 2010 Samenstelling rekenkamercommissie Externe leden De heer G.D. Scholtes, voorzitter De heer mr.

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers NOVEMBER 2013 www.beroepsverenigingvoorklantmanagers.nl

de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers NOVEMBER 2013 www.beroepsverenigingvoorklantmanagers.nl de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers NOVEMER 2013 www.beroepsverenigingvoorklantmanagers.nl de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers De Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers

Nadere informatie

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2012-2013

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2012-2013 Studiegids Masteropleiding Accounting & Auditing 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Persoonsgebonden competenties

Persoonsgebonden competenties Persoonsgebonden competenties Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Denkkracht en ontwikkeling... 4 1.1 Opleidingsniveau... 4 1.2 Ontwikkelingsbreedte... 5 2 Informatie verzamelen/informeren/analyseren... 7 2.1

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE Naam: Datum: VTA Inhoudsopgave Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding talentenanalyse Deel 2. Overzicht talenten Deel 3. Persoonlijkheidskenmerken Deel 4. Persoonlijkheidskenmerken in relatie tot competenties

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie